Tor Karlstad

En som har gjennomskuet bedrageriene og korrupsjonen. Vil bidra å vekke opp mennesker. Ekspert på Illuminatet.

We The People, – folket, slår tilbake

Illuminatet og eliten er i krig mot folket. Folket slår tilbake på Island, i Hellas og Spanias gater. Elitens institusjoner står for fall.

Falsk flagg terrorangrep – Berlin 26.06.2011?

Illuminatet er er veldig redd for å bli avslørt for de store masser av folk nå, hvem de er, idet alt blir stadig mer innlysende, og trenger strengere overvåkning, og strengere straffer for å si eller gjøre noe som avslører dem, og det totalt diktatoriske samfunn blir resultatet. Mer overvåkning, mer kontroll, KUN for å

Krigskorset til veteraner i internasjonale myrderier

Norge bringer fred og demokrati til Libya sammen med fire andre nasjoner. 22 andre nasjoner har vært kloke nok til å avstå. Hva legger Illuminatet opp til?

Dødsstraff for anti-semittisme fra humanistene

Demokrati (folkestyre) og ytringsfrihet har ikke samme betydning som det hadde en gang. Rockefeller, Rothschild & Co har ordnet seg bra. Dødsstraff for å kritisere deres aktiviteter.

Påskeuka – rituell høytid for Illuminati

Vi går inn i et par uker hvor Illuminatet tradisjonelt er opptatt med sine menneskeofringer. Ritualmord. Blod for Baal.

Mediaskapte kriger og terror

Hvordan kriger, terror og 9/11-komplotter blir satt i scene.

De som svek velgerne med DLD

StoppDLD sier: "Vi er IMOT innføringen av datalagringsdirektivet. Vi mener at dette direktivet presumtivt mistenkeliggjør en hel nasjon og er antagelig grunnlovsstridig. Vi mener at det må tas rettslige skritt for å få avklart og eventuelt stoppet dette ( som i Tyskland & Tsjekkia )".

Norge i krig for baron Rothschild

Rothschilds kriger og Eretz-Israel. Rothschild-familien har alltid tjent sine penger på å finansiere begge sider av en enhver krig i verden. Er der ingen kriger, så skaper de dem.