I løpet av to til tre dager etter WTC-hendelsen hadde bilen sunket sammen og var på vei til full oppløsning; rusten var aggressiv og i full vigør. Foto fra Judy Woods hjemmesider om WTC-oppløsning til støv: https://www.drjudywood.com/wp/toasted-cars/

Bruk av stråleteknologi som dødelig våpen

2.2K visninger
27 minutter lesetid
35

9/11 World Trade Center, skogbranner og pandemier.

Artikkel-forfatter

De mange rare spredninger av det de kalte «covid19-smitte», forårsaket mange spørsmål. Da jeg støtte på Judy Woods synspunkter på 9/11-hendelsen, fikk jeg øynene opp og forsto at ikke bare «covid19-smitten» hadde sine røtter her, men også det de kalte «skogbranner» i Californias Paradise city hvor de på død og liv ville gjenskape en global oppvarming. Folkene bak nølte ikke et øyeblikk, men utryddet hele familier og pulveriserte deres hjem.

9/11 World Trade Center

En gigantisk masse av støv vi tidligere ikke har sett, hva slags kraft kunne ligge bak en slik oppløsning av tårnene, hvert tårn veide 500 000 tonn, hendelsen tok 102 minutter, her støvrøyk-veggen ute ved kanten av Hudsonelva. Foto (040) fra samling, her.

Hva skjedde egentlig den 11. september 2001 på Nedre Manhattan i New York? Falt de to WTC-tårnene og drap oppunder 3000 mennesker pga brann forårsaket av flybensin? NIST, National Institute Standard Tecknology, US Regjering og Myndighetene mente det og kalte dette The Pancake Theory. Med foreningen Arkitekter og Ingeniører med noen tusen medlemmer i ryggen uttalte prof. Steven E. Jones og prof. Jim Fetzer, at bygningerne med sikkerhet ble sprengt med Controlled Demolition, kontrollert sprengning. Prof. Niels Harrit fra København mente at superthermite ble brukt til det samme.

I det øyeblikk jeg ble kjent med Judy Woods betraktninger, skjønte jeg at det som hadde skjedd rundt WTC den 11. september 2001, lignet meget på det som skjedde under «skogbrannene» i Paradise city i 2017, bare med en lavere styrke enn WTC-tårnene og WTC7, et kynisk og djevelsk eksperiment.

En massiv vegg etter betong, stålsøyler og stålbjelker som hadde blitt oppløst til støv, sydtårnet (kl. 09:59 am) hadde falt, foto er tatt fra fly over Hudsonelva. Foto (020) fra samling, her.

Borte var 43 600 vinduer, 600 000 ft² glass, 200 000 tonn av stålsøyler og stålbjelker, 5 000 000 ft² gipsplater, 24 200 m² marmor og 425 000 yrd³ betong. Det skal ha vært 1143 toalett i tårnene, og 45 000 arkivskap for kontormapper, var alt dette oppløst til støv? Ett arkivskap ble funnet i kjelleren; det var presset i sammen som i en knyttneve av metall, og inne i det lå det fortsatt pengesedler, som om ingenting hadde hendt. Eieren, en iskremcafevert, var forbauset over å få de levert tilbake.

For det fant sted en slags forstøvningen av bygningene, samt en underlig ødeleggelser av biler, slik at de omkringstående 1400 biler rundt WTC gikk en langsom «oppløsning» i møte. Den som tar seg tid til å studere fotoene fra NIST, drjudywood.com og andre kan iaktta at dette ikke var en «pancake» sammenfall, heller ikke «controlled demolition» som hevdes, men en omfattende oppløsning og forstøvning av bygningsmassene som vi aldri noen gang hadde sett maken til.


Se video, tårnene raser, (mellom 0:01 og 0:18 kan vi på høyre side av røyksøylen iaktta rester av en stålbjelke-ramme løse seg opp i fallet og forsvinne), her.


Den allmektige støvsky av asbest, betong, stål og glass, foto fra video, kanskje har vi ikke sett slikt siden ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, foto, her.

Dr Judy Wood var fra første øyeblikk klar på at vi ikke skulle tro noe som helst, men trekke våre slutninger på grunnlag av iakttagelser. Derfor vil jeg med denne artikkel med foto og vidoer vise det Judy Wood har sett, og knytte dette opp mot «skogbrannene» i Paradise City i California og vise at også her ble de samme ødeleggelsesvåpen brukt. Var det mikrobølger? HAARP? Var det en kombinasjon av flere ukjente krefter?

Ble de samme energier brukt for å skape smitte under covid19-pandemien?

Flere ting kan faktisk tyde på det. For kanskje handlet ikke pandemien om et virus kalt SarsCov2, men om strålesyke, forårsaket av mikrobølger? At «covid19-sykdommen» lignet veldig på strålesyke, har også blitt påpekt av flere leger og forskere. Støvmengden var formidabel. Og hvorfor var den det? Fordi to 500 000 tonns bygninger bygd opp av de kraftigste stålsøyler (246 ute på innsiden av ytterveggene og 47 inne i ryggmargen av tårnene), stålbjelker og betong, for det meste ble oppløst til bare støv. Av de berømte 110 etasjer var det etter utsagn i underkant av 3 etasjer igjen med søyle- og andre bygningsrester. Det fylte ikke engang lobbyene. I en kjeller-trappeoppgang overlevde 14 mennesker som hadde klart å komme seg dit ned.

WTC-søylene, foto fra konstruksjonen, de tykkeste stålsøyler forankret byggene fast mot vær og vind, mot kuling, stormer og tornadoer. Foto, her.

I de øverste etasjer på det over 400 meter høye tårnene, var panikken allerede utbredt, i etasjene som hver var på over 4000 m² store, visste de ikke sine arme råd. De 99-heisene hadde sjaltet ut. Dørene til takene var låst, den automatiske vindusvaskemaskin hadde låst seg i en posisjon som umuliggjorde landingen til politihelikopteret. De som var innesperret visste ingenting om det som hadde rammet bygningene. De merket bare den rare røyken som langsomt fylte rommene, røyk fra en kalt-brennende stråling som traff tårnene ovenfra. Det var åpenbart at det manglet rester, de fleste trodde jo at det var kontrollert sprengning, da måtte også restene være der, restene etter sprengningene. Og i det øyeblikk de raste ned, ville de lage tydelige seismiske spor, målinger på at jorden ristet i det øyeblikk bygningsrester etter 2 x 500 000 tonns WTC-tårn-rester og 1 x 230 000 tonn (WTC7) traff jorden.

Men slik gikk det ikke. Det fantes støv, masse støv, støv fullt av asbest, men ingen nevneverdige rester. Heller ikke et eneste unormalt seismisk spor. Var det derfor de hadde satt ut ryktene? Rykter om at stålsøyler- og stålbjelkerester i all hast hadde blitt skipet avgårde til Kina? Var det for at folk ikke skulle spørre for mye? Hva med flyene? De påstod at begge WTC-tårn hadde blitt truffet av fly?

Men det fantes ingen fly; flyene var optiske bedrag; filmtriks lagd for fjernsynssendingene, men meget viktige sådanne for bruk i forklaringen av terrorhendelsen. Tusener og kanskje millioner av mennesker tror den dag i dag på at flyene også fantes i virkeligheten. For å få dette til, hadde gjerningsmennene tatt på seg det omfattende arbeide med å finne frem, velge ut og spre vrakrester på utvalgte steder i gatene rundt WTC, vrakrester fra lignende flyvrak, for å få det hele så autentisk som mulig; men serieproduksjons-numrene på flydels-vrakrestene manglet. Også på de svarte boksene. Derfor kunne vrakdelene ikke knyttes til noen bestemte fly på en troverdig måte. Arbeidet var forgjeves.


Som nevnt ovenfor om de svarte boksene, er flydelene som ble funnet ikke blitt identifisert med serienummer som en del av drapsvåpnene.” Fra boken Airplane Debree av Matt Nelson, nedlastning pdf, her.


Restene av 700 fots høye stålsøyler løste seg opp i løpet av tiendedels sekunder til støv…fra video (10:39), her

“Jeg så aldri en telefon, eller noen form for kontormøbler. Det fantes ikke noe glass. Det forsvant bare og hadde blitt en del av dette luftige hvite eller grå støvet.» – Harry Meyers in Dennis Smith’s Report from Ground Zero.

«I et kontorbygg har man stoler, bord, elektrisk utstyr, bad, alt mulig innredning og det var ingenting. Det hele ble pulverisert til støv.» – Eddie Bowles, ‘Everything Was Pulverised’, en brannmann forteller (fra Airplane Debree av Matt Nelson).

For se på foto av stålsøylene. Den som ser tykkelsen på de, skjønner ved ettertenksomhet at her kan intet fly forsvinne inn i bygningskroppen. Men på TV var det nettopp det som skjedde. Det var en ren umulighet, men det var slik det ble vist på de millioner av TV-skjermer, et løgnaktig film-triks kastet rett i ansiktene på folk, på all verdens folk. Jeg trodde i førstningen også på flyene, men skjønte etterhvert langsomt at det måtte ha vært feil. Også jeg lot meg narre til å tro at et fly kunne skape slike hull i en skyskraper bygd på basis av stålsøyler og stålbjelker. Det som viste seg som hull, som skulle forestille hull etter flyet, var kunstig skapt. Flykroppen er av aluminium og en flokk fugler kan lage bulker i en flykropp; flyet kan på ingen måte fly igjennom massive stålsøyler. Her gjorde omhyggelig plassert sprengstoff jobben.

Bygningsrester og et istykkerslått badekar

Dette var en del det sjuetasjes store badekaret som hele WTC-bygningsmassen sto oppe i, det ble stående uskadd, slik at Hudsonelva ikke strømmet inn igjennom t-banetunnellene på Manhattanområdet, foto, her.

Begge tårn og WTC7 veide 1,23 millioner tonn. Hvis det hadde falt sammen gjennom det som går under navnet kontrollert sprengning, det kunne se slik ut, fordi bygningene kollapset rett ned i sitt eget fotspor, hadde vekten av bygningsrestene knust «badekaret» de var bygd inne i. Det hadde blitt en meget større katastrofe for Hudson-elva hadde da strømmet inn i T-bane-tunnellene som var en del av t-banesystemet under hele Manhattan og ødelagt langt mere. Men det gikk ikke slik. Det var ingen bygningsrester å snakke om. Badekaret ble stående inntakt. At stålsøyler og -bjelker straks skulle ha blitt skipet til Kina var et passende rykte som bevisst hadde blitt satt ut, en forklaring for den manglende bygningsmasse som hadde gått opp i støv. Det var den gigantisk store støvmengde som var forklaringen. Matt Nelsons report side 6: «By looking at “Ground Zero” from a few different angles (after opening our eyes) it should be easy to see there was some destructive force (min utheving) in addition to gravity – that the World Trade Center was demolished as the world watched.»

Massiv motstand mot Judy Wood

Et tegn på at dr Judy Woods iakttagelser er sannferdige er motstanden hun har fått, hadde hun kommet bort i noe som skulle forbli hemmelig? Dr Judy Wood mistet sin professorstilling ved universitetet, hun var forsøkt marginalisert, skjøvet ut på sidelinjen, latterliggjort og ubetydeliggjort, slik de politiske sionister alltid har gjort med folk som talte dem imot eller handlet mot deres interesser. “She was excluded from the 911 truth movement.” Vi vet at de politiske sionister eier TV-stasjonene, alle betydelige aviser, Google, Twitter, Facebook og Youtube. De har en massiv kontroll over media og utøver en brutal sensur. De interesserer seg ikke for frihet, kun for sin egen makt. Men de kommer ikke frem på samfunnets scene for å vise oss hvem de er. De vil ikke vise sine ansikter. Slik har det vært i lang tid. Men glem ikke at dette er deres achilleshæl, det er her de er sårbare. Se video om Debris Investigation, her.

Dr. Judy Wood, (JW) i samarbeid med engelskmennene Andrew Johnson og Richard D. Hall, her.

Det kan synes som om mektige fagfolk som fysiker prof. Steven E. Jones, et grunnleggingsmedlem av AE for 911 truth, og prof. Jim Fetzer, også sentral i Architects and Engineers, har gjort seg til sionistenes verktøy i den mange års kamp for å utydeliggjøre og tåkelegge det som egentlig har skjedd den 11.september 2001. Ifølge Google er det 2 mio ingeniører og 116000 praktiserende arkitekter i USA. Ifølge Wikipedia er 3338 arkitekter og ingeniører medlemmer (+ 28034 vanlige folk) av AE911truth, (hjemmeside, her, Wikipedia om AE911-truth, her) i USA-målestokk helt ubetydelige tall. Er de mange omtaler av dem i media et tegn på at de blir båret frem på gullstol i media og presse, nettopp fordi de tjener et formål? Jeg tror det.

Dr Judy Wood har med hensikt ikke nevnt gjerningsmennene. Ikke med et eneste ord. Men vi skal ikke være i tvil om at hun iakttok en høy, iskaldt beregnende, brutalt og kynisk intelligens som lå bak denne omfattende bedragsoperasjon. Dr Judy Wood har forstått at hun ikke kan ta disse maktelitene for retten, for det er de som bestemmer over rettsvesenet, også. Men hun gjør noe annet, uventet: Hun understreker at de krefter som er tatt ibruk, som forstøvet omkring 95% av de 2 WTC-tårnene og WTC7, destruerte 1400 kjøretøyer og tok livet av oppunder 3000 mennesker, ble bevitnet av hele verdens befolkning. Se 1. av 3 deler intervju fra 2015 med Judy Wood, her.

Denne forferdens hendelse ble derigjennom også en åndelig eiendom til all verdens folk og de 2-4 mio mennesker som i de påfølgende kriger utgående fra dypstaten i USA, ble lemlestede, skadet og mistet sine liv. Derfor mener Judy Wood at de energier som drev hendelsen frem må komme hele verdens befolkning til gode, men ikke lenger som våpen, men som fri energi, som et gode som alle kan nyte godt av. Den energien som ble tatt ibruk, bør brukes til å drifte all verdens befolkningers liv og levnad, gratis for all evighet. Skikkelig tøfft.

Seismiske målinger

Slik har jeg forstått det; de seismiske målinger har gjennomgående under hendelsen vært på høyden med de et luftpressbor lager mens det borer nede i gatelegemet. Det betyr at ingen betydelige eksplosjoner fant sted, også at ingen tunge bygningskropper falt ned. Dette dreide seg om bygningskropper på 1,23 mio tonn som for det meste ble oppløst til støv. Under sammenfallet av WTC7, var det seismiske signal nesten ikke-eksisterende, “almost non-existent”. Dette utelukker Controlled Demolition, kontrollert sprengning, men også NISTs “Pancake Theory”. Det var en målestasjon på et nærliggende universitet.

“Et seismografisk diagram som ligner på det som beskriver Kingdome-rivingen ville vært umulig hvis tvillingtårnene (WTC1=2,3/WTC2=2,1/WTC7=0,6/Kingdome=2,3) hadde blitt ødelagt med konvensjonelle midler fra bunnen opp. Deres langt større vekt ville ha truffet en meget mindre tomt som ville ha rystet bakken mye mer alvorlig enn Kingdome gjorde. Hver tårns kollaps burde ha blitt registrert med minst 4 på Richters skala, gitt to talls størrelsesforskjell mellom tvillingtårnene og Kingdome-dimensjonene. Vi konkluderer derfor at det tilsynelatende faktum at Richter-avlesningen toppet seg ved 2.3 og forstyrrelsen varte bare 8 sekunder er en indikator som betyr at ukonvensjonell metode ble satt inn for å ødelegge tårnene (se sprengning av Kingdome i Seattle år 2000, her).” Ovenstående tekst fra boken Where Did the Towers Go, side 81, sammenligning seismikk mellom kontrollert spengning av Kingdome i Seattle og tvillingtårnene.

Hva skjedde med de 1400 kjøretøyer som sto parkert rundt WTC?

Bilene var for mitt vedkommende helt avgjørende. Hadde det ikke vært for dem, hadde jeg ikke skjønt sammenhengen. Og Judy Wood pukket på akkurat dette, om og om igjen. Jeg er ennå glad for det, det hjalp. For det var viktig å begripe akkurat dette:

Toasted cars, biler bestrålet med mikrobølger helt til de spontant begynte å brenne i metallet i full fyr og flamme, “elektrifiserte” branner, “sudden combustion”? Foto, her.
Bilene rustet i løpet av noen timer, ofte var dørhåndtakene borte, mens aluminiumsfelgene her stort sett var hele, hva kan ha skjedd? Foto, her.

Biler bar spor etter å ha blitt delvis utsatt for noe som kunne ligne varme, men som åpenbart ikke var varme. Alikevel kunne det plutselig, helt umotivert begynne å brenne (sudden combustion) i bilakslingene. Dør-rammer myknet og bøyde seg, mens plastikkappene over utrykningslys på taket (ambulanser, brann-, politibiler) forble inntakte.

Enkelte kjøretøyer begynte tydelig å ruste etter få timer. Andre så ut som eldgamle vrak etter like kort tid. Det er enighet om at kraften kom ovenifra, at oppløsningen av bygningene begynte ovenifra. Det var som om stråleapparatene (var det satelitter, var det HAARP, var det noen annet?) ikke klarte å sikte nøyaktig nok, men skjøt ut sine energier langt på siden av bygningene de skulle treffe, opptil flere kvartaler.

Bussen “smeltet” i langsom kino ved fortauskanten, og etter WTC7 hadde falt (se bakgrunnen) , hadde den flyttet seg 1,5 meter. Foto, her.

Det kunne tyde på at kraften kom langt avsted fra. Ifølge vitnemål til en taxisjåfør som stoppet og åpnet bildøren på FDR-Drive/Brooklyn bridge, merket han noe som kunne ligne på varme; kanskje i overkant av 1 km bortenfor WTC i luftlinje.

Det virket som om trafikkskilt ikke ble berørt av den samme kraften, da de var forbundet med jorden. Bilene sto på gummihjul og hadde ingen jording. Var det derfor de gikk sin oppløsning i møte? Gatene rundt WTC tårnene var fulle av papiravfall, men den samme kraften bet ikke på papir, det forble uberørt. Flere foto og kommentarer om angrep på biler på WTC-området 11. september 2001, på engelsk, her. Det var også ovenfor disse underlige fenomenene at kanadieren John Huchisons eksperimenter og tanker ble inngangsdøren til forståelsen. Les hans juridiske erklæring (sworn affidavit), skrevet spesielt for Judy Wood, nedlastning, her.

Skogbrann, mikrobølge-brann i Paradise city og Santa Rosa, California

Det var på grunn av bilene at jeg forsto at det var en forbindelse mellom WTC-hendelsen i 2001 og «skogbrannene» i Paradise city som tok livet av 82 mennesker, ødela 20 000 bygninger og et ukjent antall kjøretøyer. Brannenen startet nordfor pensjonist-byen Paradise og raserte med en forferdelig kraft. Men ble brannene hjulpet? Var dette politiske skogbranner?

Paradise city 2017, det er ikke mye igjen fra et aktivt, levende naboskap, det skal ha brent meget hete skogbranner for å etterlate slike ruiner, men trærne ser ikke ut til å ha tatt større skade…foto, her.
Fra en timegammel “skogbrann”, i løpet av kort tid foreldede bilvrak rett ved grønne blader på trærne. Mikrobølger spiser metall, får metall til å brenne, men går ikke på levende trær og grønne blader. Var ikke det veldig rart? Foto, her.

Skogbranner som skulle overbevise befolkningen om global oppvarming? Hadde store utslipp av aluminiumsstøv i regnvannet, spredd i årevis gjennom chemtrails gjort skogen lettere antennelig? Hadde fravær av regn og fuktighet i periodene før brannene startet gjort skogbunnene knusktørre?

De påsto at dette var skogbrann, men vi kunne se at branngatene manglet. Og manglet de, så manglet også den logiske fullstendighet. Forføyde ikke gjerningsmennene over en og samme kraft som hadde blitt brukt begge steder, men bare med forskjellig styrkegrad. Fotoene bekrefter at noe har «brent» istykker hus og eiendommer på et vis som tidligere ikke har skjedd.

Fra Santa Rosa, California 2017: Hør dette (9:21) av Jerry L. Toney: «Somebody did this. This is done on purpose. This is not a forest fire. This in not gras fires. This is a microwave fire.» Se video, her, se annen video fra Santa Rosa, oktober, 2017, her.
Foto etter skogbrann i Tennesse i 2016, kjenner vi igjen rustdannelse fra bilene rundt WTC-komplekset i New York i 2001? Bilens rustdannelse viser spor av mikrobølgestråling. Vi kan gå ut fra at bruk av mikrobølger for å tenne skogbranner har vært vanlig praksis i USA og Europa siden 2001. Foto, her.

En energi har svidd av husene, men latt trærne blitt stående igjen, til dels grønne, rett ved eiendommene. Var det ikke de samme miljøene som forføyde over været og sprayet ut chemtrails med metallsalter (aluminium, barium og strontium) i USA som i Europa. Hadde de i tillegg til årelange utslipp, men også forutgående tørke sørget for at det blåste kraftig (misbruk av jetluftstrømmene), så de skulle få vind-stormer å skylde på? Hadde de brukt det samme nye hemmelige våpen som smittespreder under covid19-pandemien?

Kunne man bli syk ved å bli utsatt for mikrobølger? Så syk slik at at det så ut som influensa, og kanskje det som verre var, lungebetennelse med høy feber, og kanskje enda verre, kunne man dø av det? Hans Kristian Gaarder døde av det. En deltager på kurset hans døde også. Hendelsen frant sted i Gran kommune på Hadeland. Det betyr i korttekst at de begge ble tatt av dage, min logiske sans utpeker dypstaten som gjerningsmann, men også at kommunelege Are Løken i Gran kommune hadde fingrene sine i dette.

Radiobølger kan lage symptomer på sykdommer

Hans Kristian Gaarder døde av overdose av stråling. Sykdoms-symptomene til flere av deltagerne etter kurset stemte også overens med mikrobølge-syke, dette ble også bekreftet av en spesialist som hadde hatt deltagere til undersøkelse. Om et slikt apparat var plassert i en nærtstående varebil, kom fra en satelitt eller 5G antenne, vet jeg ikke, men Gaarder hadde tråkket flere mektige på tærne, mye taler for at de var hevnsyke. Foto, her. Pressemelding fra Yahoo i Australia, her.

Jeg ble først kjent med disse to etter deres død: Dr. Willam Van Bise (død 2012) og dr. Elizabeth Rauscher (død 2019). Begge har vist menneskelig engasjement og avvist profittjag og misbruk av forskning. Nick Begich, politikersønnen fra Alaska omtaler begge i sin bok om HAARP «Angels Dont Play This HAARP» fra 1997. Derfor har jeg valgt å se nærmere på deres arbeide, nettopp i denne sammenheng, for de kan ha rett. William van Bise viste allerede i 1977 at det er mulig at mikrobølgers frekvens kan fremkalle symptomer som ligner på sykdommer. I et offentlig dokument av Van Bise skrevet til en Senatshøring i 1977 kan man på side 1221 lese:

…«det har blitt tydelig for meg at de fleste leger ikke er klar over at biologiske effekter fra radiobølger på lavt nivå kan etterligne (min uthevelse) symptomene på en rekke definerte sykdommer.» Deler av senatshøringens originaltekst kan lastes ned som pdf-dokument, her.

Mikrobølger brukt over Grenland i 2022, disse kan vi iaktta med regelmessige mellomrom. Hva brukes de til? Brukes de til å hjernevaske befolkningen slik at de styrende uforstyrret med sosialdemokratiet som lokkedue kan styre vår nasjon inn i det totale kaos? Ser vi ikke allerede gjennom de mange “tilfeldige” knivdrapene i sommer (2022) at her holder noen i bakgrunnene taket i tømmene? Banker ikke de på døren vår, akkurat som de gjør hos vår svenske bror? Skal vi åpne, for å se hvem det er?

Vi kan med sikkerhet gå ut fra at forskningen om virkninger av mikrobølgestråling er kommet meget lengere idag, 45 år senere. Kan de ved en bestemt stråle-frekvens skape covid19-smitte? Eller symptomer på apekopper? For da trengs det ingen virus. Da kan WHO selv bestemme i hvilken land, byer og tettsteder “smitte” skal oppstå og ikke minst, når smitte skal oppstå. Selvfølgelig kan de da også bestemme hvor sterk «sykdommen» skal være, om folk skal dø av den eller ikke. Kjernen i slike grupper av mennesker har mistet fotfestet fullstendig og bør stoppes.

Men – dessverre kan det bare skje hvis stor nok andel av befolkningen oppdager dette. Vi blir «smittet» med mikrobølgestråling. Covid19-sykdom er syk av stråling, syk av strålesyke. Men – hvis det ikke er virus, hva er da “smitte”- sprederen? Jeg vet om grupper av mennesker som har oppholdt seg i et dalsøkk i en norsk fjellheim, fjernt fra noen som helst 5G antenner.  65% av de tilstedeværende ble syke. Det betyr at andre strålekilder har blitt brukt. Om det er her deres åpenbare begeistring for satelitter, ligger?
Her har vi også bakgrunnen for at vaksinene IKKE kan virke mot strålesyke, denne “sykdom” er ikke engang en sykdom, men en overdose. Men det har blitt brukt som et påskudd, et fryktens påskudd. Som igjen er bakgrunnen for at andre ting har blitt puttet inn i vaksinen, f.eks. flytende krystaller i nanostørrelse, som den fransk-kanadiske dr. Pierre Gilbert hevdet. Jeg har en umiddelbar tillit til denne mannens utsagn.

Verdenskommunismen har alltid kastet bedrag foran seg overalt der hvor de gikk langsetter; slik at folk ikke skulle kunne se hvem de egentlig var. Covidsykdommen var deres bedrag. De prøvde til og med å overbevise oss at vi alle var syke til enhver tid, men vi visste det bare ikke selv, «asymtomatisk» kalte de det…Hans Kristian Gaarder holdt siste helg i mars 2021 sitt siste kurs før han døde. Jeg har snakket med en håndfull deltagere på kurset, bedt om detaljer om “sykdommen”, da mistenkelig mange av de deltagende ble syke. Hva de ble syke av, var uklart, men det lignet veldig på influensa. Jeg fikk dessverre ikke snakket med Gaarder selv før han døde. To av de deltagende ble nøye undersøkt av en spesialist og vedkommende kom faktisk frem til følgende: Det var ikke virus.

Overdose av mikrobølgestråling

De hadde fått overdose av stråling. Jeg visste at ingen hadde klart å bevise eksistensen av et SarsCov2-virus som smittebærer under den pågående såkalte “pandemi”, det var kun noe WHO og våre egne helsemyndigheter mente. Så måtte de såkalte “smitteveier” være logiske med det helsemyndighetene hevdet. Men det hadde de da vitterlig ikke vært. Det manglet enhver fornuftig logikk. Men langsomt gikk det opp for meg at smitteveiene var styrt av motiver. WHO, helsemyndighetene og FHI ønsket bestemte “smitteveier”. Altså måtte også smittesprederen være tilgjengelig på mange steder, eller være styrbar for å oppfylle disse ønskene…

Dr William Van Bise (06:36), gift med Elizabeth Rauscher, fra CNN Special Report 1985 Electromagnetic Frequency Weapons, hør 06:09 utsagn av en anonymisert forsker, det skal mye forskning til for å kunne uttale slikt, la utsagnet synke inn: «Anything you can do with drugs (medisiner) you can do with the right electro-magnetic signal.» Foto, her

Den som iakttar skyene på himmelen, vil av og til kunne se parallellt gående striper i skyene, hva de har der å gjøre har myndighetene ikke fortalt oss. Disse stripene er skapt av en kraft som er skyene fremmed, det er derfor de er så fremtredende, dette er mikrobølger. Bølgene kan variere i styrke og kan føre til at skyene vrir og vender seg som om de er utsatt for en kokeprosess. Mikrobølgekraften kan brukes med forskjellige styrkegrader. Enkelte ganger er denne så sterk at også ikke-fintfølende landsmenn merker at de blir «elektrifisert». Er det derfra overdosene av mikrobølger kommer?

Mikrobølgestrålingen er ment for menneskene som bor under skyene, særlig i større byer. De gjør at hjernen fungerer tregere og langsommere, en slags kunstig påført alzheimer. Virkningen kan best beskrives som å svømme i flytende betong, det går meget tregt. Er dette en mikrobølgenes hjernevask-prosess? Jeg mener det kan være dette som legger grunnlaget. Særlig mektige næringslivsledere og rikspolitikere (i Oslo) er utsatt. Men vi har hørt uttalelser fra lokale kommunepolitikere som får oss til å mistenke at også de har vært utsatt. De har høye lønninger, men har ikke fulgt med i timen og har gått en forvandling til robot i møte. Det er usigelig trist å se når tidligere våkne, engasjerte politikere og avisredaktører langsomt mister grepet på virkeligheten.

For de får sin virkelighet fordreid, og noen av dem (ikke alle) må forholde seg til en kunstig skapt virkelighet, gjennom en usynlig, jevnlig dusjing av mikrobølger. Den som hører alle rare utsagn sentrale politikere kan få seg til å komme med, skjønner dette. Dypstaten har forsket på dette i hele forrige århundrede og de kan sine ting, tro meg.


CNN om forskningen på elektromagnetisk frekvens-stråling fra 1985, 20 minutters video, her.


«Ved å bruke den lovlige effektgrensen på 10 milliwatt per kvadratcentimeter, kan en ondsinnet person enkelt bygge (eller kjøpe overskudds-) utstyr som fysisk og psykisk kan skade mennesker, over en periode, uten at offeret noen gang vet hva som skjedde med ham. Medlemmene av den utøvende, lovgivende og dømmende grenen av regjeringen kan til og med være mer sårbare for denne typen personlig trakassering enn den vanlige borger.» Skrevet i rapport av forskeren dr William Van Bise til US Senate i 1977.

Dr. Elizabeth Rauscher-Bise, hjernevask og kontroll

Dr. Elizabeth Rauscher-Bise, vi ser i CNN videoen at det er tydelig at målet for forskningen var på avstand (remote controle) å kunne styre menneskets normalitet, men også selvoppfatning med hjelp av elektromagnetiske frekvenser (vibrasjoner); kanskje var du deprimert, utilfreds og ute av balanse, men bare fordi du ble utsatt for en mikrobølge-frekvens du aldri hadde blitt oppmerksom på, sendt fra noen du aldri hadde truffet, som ikke så seg tjent med din innsats og uten at du  merket det, ville sette deg ut av spill,  foto fra video, her.

Dette ble skrevet for 45 år siden, men forskningen har kommet meget lengere når det gjelder hjernevask. For vi har maktmiljøer blant oss hvis våte drøm er å styre andre, særlige statsansatte, riks- og kommunepolitikere, til å gjøre det maktfolket vil. Den massive kraften bak propagandaen vi har sett under covidpandemien er bare spissen av isfjellet. Følgende sitater er brukt for å gi en pekepinn på hvor langt forskningen har kommet, en forskning som av gode grunner har blitt holdt mer eller mindre skjult, dvs hemmelig. Ifølge Joe Viall hadde dr William Bise’ kone dr. Elizabeth Rauscher-Bise gjort eksperimenter med å fjernstyre folk elektronisk med frekvenser, vibrasjoner sent via mikrobølger:

Fra dr William Van Bise’ rapport til US Senatet fra 1977, side 1221, 2. avsnitt: “…most physicians are unaware that low-level radiowave biological effect can mimic many symptoms of various diseases.” 4. avsnitt: “Using the legal power limit of 10 milliwatt per square centimeter, a malicious person could easily build (or buy surplus) equipment that could physically and mentally damage people, over a period of time without the victim ever knowing what was happening to him.” Den aktuelle del av senatsrapporten, nedlasting, her.

«Et av de fremste begavelsene på dette feltet er Dr. Elizabeth Rauscher-Bise, som var atomforsker og forsker ved Lawrence Berkeley National Laboratory, og ved Stanford Research Institute, professor i fysikk ved John F. Kennedy University of California, forskningskonsulent til NASA og den amerikanske marinen, og et medlem av IEEE, APS, AAAS, MAA, ANA, AAMI.

Elizabeth Rauscher-Bise identifiserte spesifikke frekvenseffekter for å indusere kvalme, lykke og mange andre atferdstilstander for (mange) tiår siden.

Dr. Rauscher-Bise er tydeligvis en entusiast: “Gi meg pengene og tre måneder”, skryter hun, “og jeg vil kunne påvirke oppførselen til 80 prosent av menneskene i denne byen uten at de vet det. Gjøre dem glade – ellers tror de i det minste at de er glade, eller aggressive.”

I motsetning til mange forskere på dette feltet, pleier Elizabeth Rauscher-Bise å være åpen om arbeidet sitt, har demonstrert effektene mange ganger i kvasi-offentlige fora, og hevder å eksperimentere kun på fullt informerte mennesker. For mange år siden, under en minneverdig demonstrasjon i California, snudde hun en bestemt hjernebølge på alle studenter i venstre side av auditoriet hennes, hvorpå de begynte å hakke tenner, høylytt, kollektivt og ukontrollert. Da de upåvirkede studentene på høyre side av auditoriet mente at dette kunne være et slags triks, snudde Elizabeth Rauscher-Bise rolig den spesifikke hjernebølgen mot dem i stedet. Høyresiden led nå nøyaktig samme skjebne, overvåket av de lamslåtte, men påvirket ikke lenger elevene på venstresiden.» Fra Joe Viall artikkel, se her.

Dr. Pierre Gilbert om flytende krystaller i obligatoriske vaksiner

Den fransk-kanadiske dr. Pierre Gilbert var utdannet kiropraktor. I 1974 opprettet han helseseminarer, både for sin profesjon og for publikum. Han var konsulent for et av de største slike firmaer i USA. Han var medlem av forskjellige forskningsforeninger som: American Arthritic Society Gonsted Technics, Goodhearth Kinesiological Research Group, Van Rumpt Reflex Technic.

Dr. Pierre Gilbert fra fransk Canada, foto fra video, her.

«I den biologiske ødeleggelsen er det organiserte stormer på magnetfeltene. Det som vil følge er en forurensning av menneskehetens blodstrømmer, og skape tilsiktede infeksjoner. Dette vil bli håndhevet via lover som vil gjøre vaksinasjon obligatorisk. Og disse vaksinene vil gjøre det mulig å kontrollere mennesker. Vaksinene vil ha flytende krystaller som blir verter i hjernecellene, som vil bli mikromottakere av elektromagnetiske felt der bølger med svært lave frekvenser vil bli sendt. Og gjennom disse lavfrekvente bølgene vil folk ikke være i stand til å tenke, de vil bli forvandlet til zombier. Ikke tenk på dette som en hypotese. Dette er gjort. Tenk på Rwanda” (Dr Pierre Gilbert uttalte dette i 1995). Se og hør dr. Pierre Gilbert, video, her. Om Gilbert og de magnetiske vaksiner, her.

Bak folkemord-hendelsen i Rwanda deltok bl.a. CIA, FN-soldater fra Canada og Belgia og Rwanda Patriotske Front (RPF), men også president Museveni i Uganda og noen av hans militære ledere, skal ha vært involvert. Det begynte slik: “Natt til 6. april 1994 ble hutu-presidentene i Rwanda og Burundi, Juvenal Habyarimana og Cyprien Ntaryamira, og general Nsabimana, stabssjefen for den rwandiske hæren, samt flere andre dignitærer og en fransk flybesetning myrdet da flyet de var i ble skutt ned over Kigali flyplass av luftvernmissiler avfyrt av medlemmer av den Tutsi-ledede Rwanda Patriotic Front (RPF) med bistand fra regjeringene i flere land”, skriver journalist Christopher Black, les videre, her.

Dette innbar at Pierre Gilbert mente at hutuene og tutsiene hadde blitt injisert med vaksiner for «alvorlige» smittsomme sykdommer, antagelig via et påskudd, og skjult i vaksinene var flytende krystaller i nanopartikkel-størrelse. Dette utgjorde den utløsende faktor for folkemordet mellom tutsiene og hutuene i Rwanda i april 1994, da disse ble utsatt for mikrobølge-bestrålning. Befolkningen i Rwanda var i 1994 6, 7 millioner. Det sies at over 1 mio barn, kvinner og menn ble i løpet av 100 dager drept på grusomt vis, 2 millioner flyktet (les her). Det hører med til historien at marxistenes hersk og splitt-taktikk hadde blitt satt inn i befolkningen i dette lille afrikanske land helt fra 60-tallet og fremover; de var allerede på kokepunktet, det skulle bare et siste dytt til.

Joe Viall om Operasjon Crimson Mist

Joe Viall, skribent, foto, her.

Var dette den siste dytt Joe Viall beskrev i sin artikkel om Operation Crimson Mist, et CIA fly – C130 – hadde akkurat startet og fløy over folkemengden med åpen bakluke med en mikrobølge-transmitter som sendte ut en bestemt frekvens, en helt nøyaktig frekvens, ned over menneskemassene i Kigali:

“Da nyheten om presidentkrasjen kom inn over VHF-radioen, ble et av Hercules-flyene raskt klargjort for å ta av. Flyingeniøren sjekket festet til RATO [Rocket Assisted Takeoff]-pakkene, mens forskerne gjorde siste justeringer av en stor mikrobølge-skål montert på den bakre lasterampen til flyet. Det var dette merkelige og esoteriske utstyret alene som direkte ville bidra til døden til mer enn én million afrikanske sivile i løpet av de hundre dagene som fulgte.”

 «Da Hercules-motorene startet med et brøl, hadde amerikanske agenter i Kigali samarbeidet med lokale embetsmenn og medlemmer av den rwandiske sikkerhetstjenesten, og bidro til offentlig mistanke om “foul play” i presidentens flyulykke. Oppfordret av korrupte embetsmenn begynte hutu-stammene å marsjere mot tutsi-stammene og kastet noen steiner mot dem. Uskyldig nok i utgangspunktet, dog med noen ekle machetekutt her og der. Men så gjorde C-130 Hercules en nøye beregnet pasning rett over den fremrykkende hutuen, og de gikk plutselig berserk. Øynene ble blanke, humøret til Hutu-publikummet gikk fra enkelt sinne til ukontrollerbart raseri, og i løpet av minutter fløy hundrevis av diverse tutsi-kroppsdeler gjennom luften.

Hva Hercules-mannskapet nettopp hadde oppnådd har vært en åpen hemmelighet siden slutten av femtitallet, da forskere ved et uhell oppdaget at det er en presis “kontroll”-hjernebølge for bokstavelig talt alt vi gjør, og for alt vi føler. Problemet den gang var at hver av disse kontrollerende hjernebølgene [raseri, frykt, panikk, slapphet, oppkast og så videre] måtte overføres med en nøyaktighet tatt ut til tre desimaler, ellers fungerte de rett og slett ikke i det hele tatt. Men etter hvert som årene gikk, og med fremkomsten av transistorer og mikroprosessorer, ble den operative anvendelsen av presise (min utheving) kontrollhjernebølger praktisk realitet.» Oversatt fra Joe Viall artikkel, se her.

Forskningen tatt i betraktning kan dette være sant. Og CIA har en uendelig lang rekke av ondsinnede, kriminelle handlinger bak seg som dypstatens kyniske og hensynsløse arm, overalt der hvor det har vært verdier å hente. Vi skjønner at folkemordet i Rwanda kan ha vært en CIA operasjon, på linje med de mange hensynløse og kyniske prosjekter CIA har stått bak. Dengang var det kontroll og styring av folk med hjelp av frekvenser som var tema. Dette var 28 år siden. Vi har miljøer midt iblant oss som elsker slike maktmidler, de har ressursene, det er klart at de har kommet videre i sin forskning. De elsker å styre folk uten at folk vet det, med hjelp av TV-nyheter, radio, riks- og lokalaviser, og med sikkerhet også med frekvenser.

Det er nærliggende å mistenke at også Covid19-vaksinene, som hadde helt andre hensikter enn å beskytte mot en mild influensa, den gav ingen beskyttelse mot covid-smitten, inneholdt nanopartikler, kanskje også flytende krystaller. Forskere i Sverige, Spania og Tyskland fant gjennom undersøkelser med elektronmikroskop merkelige metalliske partikler de ikke kunne finne i noen innholdsfortegnelse. Vi husker hvordan metallgjenstander som kniv, gaffel og skje, men også større gjenstander festet seg magnetisk til de vaksinertes fysiske kropp, og ingen kunne forklare hvorfor? Går kanskje også covidvaksinene under navnet magnetiske vaksiner, slik dr Pierre Gilbert omtalte det?


En rekke temaer som dr Judy Wood har lagt stor vekt på som viktige for oppklaring, er i min artikkel ikke nevnt. Det gjelder blandt annet tritium-målingene på WTC-området, John Hutchisons eksperimenter og tanker om fremmede energier. Det gjelder også kald fusjon, den drivende røyken, tornado utenfor New York på den aktuelle dato, levitasjon og statisk elektrisitet som henger sammen med denne. Med min artikkel ville jeg først og fremst vise til det som bandt WTC-hendelsen sammen med “skogbrannene” i Paradise City, Santa Rosa i 2017/2018 og Covid19-pandemien i 2020/21/22, nemlig bruk av mikrobølger. Kanskje vil du hjelpe (?): Dette er ennå ukjent stoff for de fleste, vær med å gjør dette kjent. Dr Judy Woods bok Where Did The Towers Go, kan lastes ned, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

2.5 2 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

35 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Sven Inge
Her kan du lese litt om hvordan byggeforskriftene ble endret. Også hvordan havnemyndighetene kunne unngå forskriftene i forbindelse med trappehusene. Veldig små og små trappehus. I gips.
https://www.history.com/.amp/news/world-trade-center-stairwell-design-9-11

Rett før hendelsen hadde Larry Silverstein signert en kontrakt som gjaldt leasing av tårnene i 99år. Han tegnet en forsikring som også inneholdt terror-dekning. Sikret Silverstein en utbetaling på 4,5 milliarder dollar som var høyere enn maks. Fordi det var to terrorangrep, fikk han dermed utbetalt en milliard ekstra. Det hevdes at Ronald Lauder (Estee Lauder)stod bak mye av privatiseringen og leasingen. https://www.panynj.gov/port-authority/en/press-room/press-release-archives/2001_press_releases/governor_pataki_actinggovernordifrancescolaudhistoricportauthori.html
Det hevdes at Lauder fikset Epstein falsk pass.

Venner av Epstein og Trump
https://therealdeal.com/2016/12/05/trump-friends-roth-silverstein-bid-on-2b-fbi-headquarters/
Trump bekymret for hans nære venn, Larry Silverstein:

It’s a club, and you ain’t in it!

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Ble feil intervju av Trump, som der så ut til å være sikker på at det ikke vil komme flere angrep.Her er han på tlf og er bekymret for sin veldig nære venn, Silverstein.

Trump var også en stor donor til Clinton. Han hadde også et eget fond som han brukte privat og på sine bedrifter.
Trump Foundation var også knyttet til Ukraina:

https://abcnews.go.com/Business/trump-foundation-donations-controversial-ukrainian-clinton-donor/story?id=43728278

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Trump var raskt på telefonen til media etter 9/11. Han hadde plutselig the største tårnet. Trump Tower har også de 7 pilarene. Vi husker de 7 fjell som templene var bygd på. De 7 kontinenter og de 7 strålene som skal spres til de mørke dalene. De 7 oppstegne mesterne. Blavatsky, Crowley og Parsons og deres New Age Skole.
Er Trump en frimurer?

Hjelper ikke med politiske valg. De er jo alle frimurere og tempel byggere. Babylon byggere.

Det er rart hvordan jeg har lært så mye som likner på det frimurere symboliserer. Jeg har snakket om balanse som det viktigste. Jakin og Boas som symboliserer balansen i tempelet. Den store forskjellen er at de lar seg bruke av demoner og gjennomfører demoniske planer. Mens det handler om å avsløre demoner og bruke den kunnskapen til å herske over de. Det at de ofte gjør motsatt kan hjelpe oss å forstå hvor de går. Det er hva vi kaller opp/ned folk. Løgn, manipulasjon og å vri på sannheten. Så jeg ser kunnskapen er bra, men de har jo misforstått alt. De har falt og latt demoner ta over. Man skal bruke kunnskapen til fred og Guds vilje. Ikke en pyramide av demoner som hersker over folket. De rett og slett tilber demoner. Oppstegne demoner fra det underjordiske har fått ta over i ritualer. De må vise sin tilhørighet ved å vise underkastelse til demoner. Da får de makt og rikdom. Man ser jo alle disse politikerne som gjør samme hånd-tegn som Trump. Også norske. De lager disse falske illusjonene som vi hele tiden følger. Men nå er det over for Babylonerne. Rart å se hvor fort det kollapser.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Klimabløff, klimasvindel og miljøhyklere er ord som kommer opp når man tenker på Grønt Skifte. Dydige hyklere som kjører rundt i miljøbomber forkledd som fornybar og bærekraftig energi. Et annet ord er kobolt og da tenker man kanskje på Kongo. Ikke bare miljøbombe, men en helsemessig tragedie og mord. Kanskje ikke Black Lives Matters akkurat her? En Tesla og andre EL-miljøverstinger er ikke i nærheten av å være resirkulerbar. Kobolt er på ingen måte fornybar. Batteriene er ikke miljøvennlig.
The Cost Of Cobalt – People & Power:

Stygge saker. Sleske og korrupte politikere og løgnaktige journalister. Sannheten kommer.

Bill Gates og hans venner er nå i ferd med å ødelegge Grønland også https://www.thegatewaypundit.com/2022/08/bill-gates-jeff-bezos-billionaires-funding-quest-rare-minerals-buried-beneath-greenlands-ice-capable-power-electric-car-batteries/
De skal bruke AI, vet du. AI er så kult. Det er high end and high tech vet du. Grønt skifte på Grønland. Må lage mer krig og sende flyktninger til Grønland forbillig arbeidskraft nå da :-)

Bruk chemtrails og lad partikler for å få skyer til å falle nå da, ikke sant? skal du få skyene til å falle i havet?
Jeg har sett fotballkamper fra England i dag. Kommentatorene har nevnt varme hele tiden. Det er 30 grader bare. Jeg har arbeidet i over 40 og 50 varmegrader. Det er bare å drikke litt vann. Det er jo herlig å svette litt. 25 – 30 grader er bare nydelig. Jeg husker når det var så varmt her hjemme. Jeg har også vært på ferie i over 40 grader. Nydelig! Men kanskje ikke så trivelig i betongbyer. Vi må ha parker i byene vet du. Man må ha det litt trivelig også. Ahhh! så deilig med varme. Deilig med skikkelig varme etter de kalde vinterens vi har hatt. Litt lite snø, men den har ligget hele vinteren. De ødelegger jo været, så det må man bare ikke la gå innpå seg. Amerikanerne skal jo eie været i 2025. Det er i praksis nå det. Det skjer ikke plutselig i 2025. Owning the weather by 2025. Ikke bare biologisk krigføring altså. Kriger med været også de grisene der. Skaper dårlige avlinger og sult som de har gjort i alle år. Alt for penger.

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

KTA
KTA
Abonnent
1 år siden

Er det noen som vet egentlig hvorfor de sprayer himmelen ? Chemitrails eller Geoengineering om du vil

Jeg har hørt 3 forklaringer

1. Ødelegge avlinger
2. Blokkere solen (tvilsom til denne, typisk Alex Jones teori)
3. Skape tørke, få det til å regne mindre

Lurer på om Gaarder ble drept pga av hans engasjement og motstand mot dette

ken
ken
Anonym
Svar til  KTA
1 år siden

KTA – http://www.ascensionwithearth.com/2016/03/in5d-releases-huge-cache-of-chemtrail.html
http://www.nyhetsspeilet.no/2018/12/den-store-kondensstripe-bloffen/
http://www.nyhetsspeilet.no/2016/05/geoengineering-aerosols-chaff-chemtrails/
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/chemtrails-hva-stod-det-pa-veggen/

PS! En av ingrediensene skal muligens være aluminium. Det kan du se på mørke klær som har vært “ute” dagen etter de “langvarige” striper etter fly på himmelen. Bittesmå partikler som skinner i sollyset. Særlig fleece-plagg eller annet mørkt som eksempelvis biltak. Stryk fingeren på og ta en titt i sollyset. INGEN kan forklare hva annet det kan være, enda de er overalt etter nevnte. Aluminiumspartiker? Nei, tull og tøys! ;-)

KTA
KTA
Abonnent
Svar til  ken
1 år siden

Takk for svar Ken. Kanskje disse metallene de sprayer over oss gir oss svekkede immunforsvar slik vaksinene gjør.

Jeg synes dødsfallet til Anne Heche blir mer og mer snodig. Hun er helt klart i livet når brannmennene bringer henne til bilen (sjekk vedlagte video). En brannbil/ambulanse merket 63 (6-6-6). De sa jo at hun var bevisstløs. Anne Heche skulle ut med en ny film i september (Girl in Room 13) som handlet om human traficking. Anne Heche spilte også inn en film i 2008 Toxic Skies hvor chemitrails er et vesentlig tema. Ble hun myrdet for at hun visste for mye ? Jeg mener jeg har sett og lest mange merkelig dødsfall i Hollywood, men denne var virkelig merkelig. Legger ved en video fra en som viser dette i mer detalj (World Alternative Media) https://www.bitchute.com/video/kicMKNT6mAGu/

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  KTA
1 år siden

Her er det masse info om værmanipulering:

Iran har beskyldt Europa for å stjele regnet. Det blå gullet – ferskvann. Både Kina og USA har tatt sikte på å eie været før 2025. De kan vanne avlinger og fylle magasiner. De kan også ødelegge avlinger i andre land. Noe som får oss til å tenke på Bill Gates som teppelegger hele verden med millioner av tonn med partikler i atmosfæren: https://www.cnbc.com/2019/09/07/bill-gates-funded-solar-geoengineering-could-help-stop-global-warming.html

Det fører til tørke, orkaner og andre katastrofer. Slik kan de innkassere til det grønne skiftet. Det var foreslått et fond på $100 milliarder for å smøre forskere, politikere og media til å få gjennom Paris-avtalen.

Mens Norge og nabolandene kaster inn millioner av kr!til å forske på nordlys, avslører det amerikanske luftforsvaret at HAARP og DARPA kontrollerer ionosfæren. De varmer opp atmosfæren som fører til vind og storm.

Det er greit å se hvordan demoner opererer. De skal hjelpe oss med ekstremvær ved å lage ekstremvær. De all hjelpe u-land ved å lage tørke og sultkatastrofer. De lager vaksine som ikke hjelper, sier de selv, og derfor må du ta den. Masker virker ikke sier Fauci ,derfor pålegges du å bruke det. Helst ti stk.
været blir manipulert over hele verden. Det er kriging om det blå gullet, ferskvann. De kunne lett ha fikset og berget Somalia. Black Lives Matters, not! Population control. Hungersnød og kontroll på mat og ressurser.

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=531822

https://www.geoengineeringwatch.org/air-force-bombshell-admits-they-can-control-weather-haarp/
https://bgr.com/science/weather-modification-china-control/

https://climateviewer.com/

e
e
Anonym
1 år siden

ANNE ELISABETH HAGEN, på tide å finne henne?
https://www.vg.no/nyheter/i/qW2EW1/ukjent-konflikt-i-loerenskog-saken-hele-ledelsen-trekker-seg
Når jeg begynner å lese denne nyheten så får jeg

“They discovered the truth”
“Wrong man”

Kan jo begynne med å spørre frimurerne, de har jo ofte en finger med i spillet når folk forsvinner …

Roger næss
Roger næss
Abonnent
Svar til  e
1 år siden

Kanskje du bør gå deg en lang tur i østmarke og snakke med skogen, og sitte der i din forskrudde lille verden å fantasere om frimurerorden

e
e
Anonym
Svar til  Roger næss
1 år siden

“The truth Will come out”

Sist jeg var i den skogen så møtte jeg et troll, han skjoldet meg fordi jeg hadde spilt noen smuler da jeg åt av nista mi. Din gris, sa trollet og skulte ondt på meg. Pyttsann sa jeg og og viftet meg mine lange vipper, heller vil jeg være en gris en den som eter griser. Da jeg hadde gått litt lenger inn i skogen så møtte jeg enda et troll, han hadde øyne som glødene varme steiner og gjorde meg rent skjelven, men da jeg bad om å få se handa hans ble han redd meg og løp avgårde. Da jeg hadde gått enda litt lenger så møtte jeg enda et troll. Han var så fælen at øynene sendte lyn mot meg når jeg bare tenkte på hvor nifs han var. Men da jeg kjente at trollet hadde et hjerte, og lurte han til å gi meg handa si så ble han så redd at han satte til skogs. Da jeg hadde gått enda litt lenger inn så møtte jeg en ven en kar som nok var en forheksa prins. Han bar et arr i den ene håden og to hemmelige navn i den andre. Da jeg bad han om å gi meg handa si var jeg snar og plantet et kyss til merke, og poff så ble trolldommen brutt, og den forheksede prinsen fikk tilbake vingene sine, og forsvant ut av et vindu. Siden, så jeg rett som det var etter både de søte trollene og den forheksede prinsen, men de var og ble borte. Men om du går ned dit og leter, så kan det nok hende at du renner deg på dem, i så fall får du hilse og si hei og takk for sist. Jeg har flere kyss på lager, om noen skulle trenge dem ;)

Snipp snapp snute så var slett ikke eventyret ute. For Prinsessa hu sitter nok i tårnet fremdeles å venter på ringen sin.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
1 år siden

Vil freakmurermafiaen og deres freakmurerjihadister sprenge to bomber i havet, henholdsvis i Trondheim og Seattle (Washington – USA), den 11. August 2022? 11.08 = 11 x 8 = 88, hvilket er antall ganger noah er nevnt i eventyret freakmurerjihadistene har skrevet. I tillegg var det den 33. gangen noah ble nevnt i eventyret at han inngikk “pakten med gud”. Historien er så sinnssyk det behøves langvarig indoktrinering skal man bli desillusjonert nok til tro dette!

Mulig dette blir en ny 22. Juli-terrorhandling begått av terrororganisasjonen frimurerorden den Norske.

Det er 20 år 11 mnd 1 dag siden terrorhandlingen iscenesatt av freakmurermafiaen ved 9/11. 20 og 111 taler for seg selv.. I tillegg er det 3377 dager til 8.Nov 2030. Man har tidligere sett hva evneveike religiøse fanatikere av freakmurerjihadister kan finne på foreta seg

Om man absolutt ikke har annet valg enn oppholde seg i Trondheim den 11. Aug, og dette gjelder fra midnatt ved overgangen fra 10. Aug, er det trolig en klok avgjørelse holde seg unna og i høyden et annet sted. Disse freakmurerjihadistene har mistet all forstand, derav skal man ikke undervurdere hva de er i stand til foreta seg av djevelskap!

Vi kan bare håpe jeg tar feil.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

De kan kanskje bygge seg en båt? Du er inne på noe altså, fordi de aller fleste forstår at eventyr har moral. Så hva er moralen i historien om Noah? Det eneste man skal tenke på er moralen. Hva man lærer fra eventyret.
Det var en gang en liten gutt(og jente) som ble fort sint. Hans far gav ham en neve
full med spiker og sa til ham at for hver gang han blir sint skal han gå
bak huset og slå en spiker i gjerdet.
Første dagen slo gutten inn 37 spiker. Etter noen uker lærte han å
kontrollere sinnet sitt og antall spiker minket hele tiden. Han merket at
det er lettere å beherske sinnet enn å slå inn spiker i et gjerde. Endelig
kom den dagen da gutten ikke ble sint en eneste gang. Han sa det til sin
Far og han foreslo for gutten at han skulle dra ut en spiker fra gjerdet
hver dag han ikke ble sint.
Dagene gikk, og etter en stund kunne gutten fortelle sin far at det ikke
var en eneste spiker igjen i gjerdet. Da tok faren guttens hånd, og leide
ham bort til gjerdet.

Der sa han til ham: “Det var bra gjort, min sønn, men se på alle disse
hullene, dette gjerdet blir aldri mer som det har vært. Når du sier noe i
sinne etterlater det akkurat et sånt arr.

Hva lærer man fra Sodom & Gomorra? Noah? Babylon? Jakob? Jona?
Det er det eneste som betyr noe. Hvis man ikke vet det , så blir det bare dumt. Å kalle dette sinnsykt avslører egentlig bare uvitenhet.

Jeg har begynt å skrive på noe for å prøve å få folk litt mer interessert i disse historiene. Som åndelig næring. Å tolke dette bokstavelig og forkaste det som sinnsykt er første trinn, men etterhvert blir det mer og mer interessant. Dypere og dypere forståelse. Jeg tenker at gutten med spikeren syntes det var teit å spikre i gjerdet, men fikk et større perspektiv etterhvert. Å se det store bildet i stedet for å henge seg i detaljer er målet for lesingen. Da kommer moralen. Så hva er moralen? Hvordan kan vi forutsi fremtiden på bakgrunn av hva moralen i Bibelen lærer oss. Kan du svare på det?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Alltid overgriper som er ansvarlig, derav er det ikke behov for noen båt. Moralen til freakmurermafiaen er forkastelig, da doktrinen i bibelen i all hovedsak omhandler ofringer. Etter hva jeg har lest er du ikke av yngre modell. Dermed burde du ha tilstrekkelig med antall år på baken til at du begriper Den Allmektige Skaperen aldri gjør feil. Han er perfekt, derav ville Han aldri reinkarnert seg om menneske og tillatt seg spikret opp, da Han ville med en slik handling innrømmet Han ikke vet hva Han driver med. Moralen i bibelen er da at ettersom Den Allmektige Skaperen gjør feil, er det åpenbart at mennesker kan gjøre hva faen de vil ettersom straffen allerede er betalt. Tror du på dette???? Er det da man har “FRIHETEN” til å bedrive all umoral? Derav er man per definisjon sinnssyk om en ikke evner ta til seg det selv unger greier forstå. Den Allmektige skaperen er standarden og ethvert forsøk på opphøye seg til Hans posisjon ender alltid i total destruksjon. Tilstrekkelig mange freakmurerjihadister hvis man kan benytte til verifisere akkurat dette.

Straffen for våre ugjerninger mottar vi i denne kroppen og den er alltid hardere enn ugjerningen. Uansett hvor groteske freakmurerjihadistene er, blir dommen enda mer brutal og derav har vi det som kalles rettferdighet. Ingen slipper unna!:-)

Når du omtaler ord slik, er det som om du er en kvinne. Dette biter ikke på en mann. Av den grunn er løpeguttene i freakmureriet homobrigaden. At de er homofile har ingen betydning. De må slutte misbruke barn og utnytte andre mennesker, men dette viser seg altså fullstendig umulig for svikerne. Hva er det som feiler dem?

Hvorfor lytter til transer som er sinnssyke og ikke engang evner forklare meningen med livet, annet enn hva de har spunnet opp av ville teorier, hvis indoktrinasjon behøves skal man hjernevaskes til tro dem.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Beklager om jeg har omtalt ord på en forvirrende måte da:-) Du må nok sanse og kanalisere på nytt. Du bommer der i hvert fall. Ikke helt til å stole på de der da :-) Det er det jeg sier altså. Demoner er ikke å stole på. I knew it!!! Men jeg må lære meg å omtale ord. Jeg er dårlig på å omtale ord. Jeg omtaler kanskje ord på en gammeldags måte? Er det LOL det heter? Eller lmfao? Morsomt at du vrir på alt. Jeg liker det. God humor ass. Lykke til med byggingen av arken da. Kanskje du lander på Gråkallen? Husk å ta med dyrene også. Litt ung humor er morsomt. Jeg tok ikke den først. Jeg skylder på alderen. Ikke lett å henge med på datagreiene og den moderne omtalen av ord. Jeg må spørre ungdommen hva det betyr.

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Er du så gammel da Terje, jeg trodde du var en ung-spurv?

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Gammel ørn

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Henviste til “Når du sier noe i sinne etterlater det akkurat et sånt arr” – dette er freakmurerdoktrine fra tispene og biter ikke på en ordentlig mann. En gutt ja, men ikke en ekte NordMANN og Viking.

Ellers er det gledelig registrere du ikke har et eneste ordenlig motargument.

Videre burde du stille deg spørsmålet: hvorfor vil transene dele noe “hemmelig” med akkurat deg? Hva er deres motiv?

Jeg antar dette er temmlig enkelt: om de greier lure deg trill rundt med (des)illusjoner og ville teorier, da har de en lydig trell som jobber dag og natt for de. Husk første gang du ble tatt inn i freakmureriet. Du ble LEDET av noen andre med bind foran øynene dine. Ingen mann tillater noe slikt! Derav visste transene at du var eid i øyeblikket du godtok dette, da du ikke hadde ryggrad til si nei

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Det var et eksempel på moral i historier. Simpelt klipp/lim fra Internett. Slik er det også i eventyrene i Bibelen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal argumentere mot. Er det ofringer du snakker om. Lurte på om du finner moralen i eventyrene. Så ender det opp med alt annet. Du vet vel at Abraham gikk ut av Babylon og avsluttet tradisjonen med ofringer. Det er Babylon talmud. Les Malaki så ser du at Gud er drittlei av jødenes offergaver. Levittene altså som har undervist i vranglære og ført jødene/israelittene på ville veier.

Korsfestelsen var også Babylonsk offer. Solkors og hanegal er Babylon tradisjon. Peter nektet og satt seg ved bålet. Baal. Babylon.
Hvorfor skal jeg argumentere mot påstander som ikke er sanne. Jeg hat aldri sagt noe i nærheten av det du sier. Det er vill fantasi. Jeg har aldri sett på korset på annen måte enn å holde på troen uansett om folk spytter og slår. Til og med til døden. Ikke gjøre som Peter. Korsfestelsen viser for meg at han var menneske med egen vilje. Derfor spurte han etter Far, hvorfor har du forlatt meg? Du legger jo bare frem din egen forståelse. Noe jeg absolutt ikke er enig i. Så hva vil du ha fra meg? Hva vil du ha argument om?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Poenget er dette er eventyr, da det er umulig for oss verifisere hva, om noe av det i det hele tatt har hendt. Bare se til Ukraina og krigen der. Vi lever nå og kan ikke med sikkerhet si hva som egentlig foregår der. Skal du begynne trekke moral ut av noe som etter all sannsynlighet er et teaterstykke på tv-skjermen iscenesatt av sinnssyke freakmurerjihadister?

Moral og etikk behøver man ikke ga inn i en indoktrinasjonsinstitusjon for å lære. Da ender man opp en krypende og hjernevasket lakei for transene som kontroller terrororganisasjonen. Med andre ord en freakmurerjihadist!

Du evner ikke forklare meg hvorfor mine påstander ikke er sanne. Her holder det ikke med “jeg føler at…”:-) Hva du selv har diktet opp som “sannheter” i ditt hode, fungerer ikke til annet enn vann på mølla med destinasjon ned i avgrunnen. Illusjonen om at freakmurerjihadister søker sannhet kan ikke være lengre i fra realitetene – dere søker etter halmstrå som kan bekrefter sinnsforvirrelsen. Gratulerer, du har greid lage ditt eget personlige helvete!

“Korsfestelsen viser for meg at han var menneske med egen vilje. Derfor spurte han etter Far, hvorfor har du forlatt meg?”. Og her kommer kontradiksjonen din, “Korsfestelsen var også Babylonsk offer. Solkors og hanegal er Babylon tradisjon”. Hvorfor vil Den Allmektige Skaperen delta på og bekrefte en tradisjon fra babylon? Du er virkelig ikke så lite intelligent at du tror dette vel, da det er selvmotsigende… Argumenterer for at jesus hadde forlatt seg selv, tyder på at både du og jesus var langt forbi gjøkeredet!

far = father = fadder… Er det ved denne metaforen fadderne i freakmurermafiaen anser seg selv som eventyrfiguren gud?:-) Blir travelt hos Dikemark avd. lukket meldes..:-)

Terje Engenr
Terje Engenr
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

s

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Hele poenget er at det er historier som er skrevet av en større bevissthet. Ettersom vi erfarer i livet forstår vi den bevisstheten og blir én i den.

Du må huske at det har vært hekseprosesser og brenning av lærebøker opp gjennom historien. Så en lære kan være kodet inn i en Babylonsk tradisjon. Da må vi trekke den ut for å finne den sanne veien. I historien om korset var det veien frem til døden som var viktig. Ta vare på troen for alt det er verdt. Den troen har nå overlevd gjennom Babylon i Roma. Roma var kjent som Babylon den tiden. Peter tok med læren inn i Babylon. Da Israel ble splittet overlevde Toraen i Judea og Etiopia/Afrika. Den læren har blitt holdt skjult både mellom linjer og i symboler. Bare Gud kan gi oss forståelsen, når vi klatrer trinnene på stigen og går gjennom prøvelser og lærepenger.

Nå skriker den demoniske norske pressen om at amerikanere er illsinte. Etter at FBI åpnet den tomme safen ti Trump. Har det ført til sinne i et allerede spent Trump- miljø. Den demoniske bastard-pressen prøvet å skape opprør og sinne i gatene. Akkurat som January 6th. Så vil de igjen bruke Alex Jones for å fengsle og sette en standard.

Nå skal vi hente frem Passover. Når stormen bygges opp til klimaks og sinne og rage herjer i gatene skal man låse seg inne. Man skal male døren rød som om det var Babylonsk blod fra et slaktet lam. Vi skal legge fra oss kappene og late som om vi er på farao og tyranniets side. Når stormen har lagt seg skal vi gå ut og finne fred.
Det er lov å lure fienden i Passover. Det er lov å legge fra seg kappen og sette frem alskens juggel og sølvtøy for å blende inn med farao. Guds hånd holder døren stengt.At fu ikke ser det fulle bildet om hvordan ta vare på tro gjennom mørke tider, er ikke noe jeg vil bruke tid på. Jeg avslutter med deg nå. Du ønsker bare å provosere og det klarer du ikke. Vi kommer aldri til å bli venner allikevel. Og jeg har heller aldri ønsket det. Folk som sanser og kanaliserer tull er ikke av interesse. Folk har skjult beskjeder gjennom skuespill, dikt, eventyr, legender og myter. Selvfølgelig er Gud med i alt. Troen hadler ikke om jJesus i kjøtt og blod, men ordet som kom fra Gud. Det sa han klinkende klart selv også. Greit at kjøttet blir til spirit da, så Gud er Gud igjen.

Jeg klippet ut teksten om gutten og spikeren. Jeg limte inn og endret der det sto pappaen til faren. Så hengte jeg på jente også fordi de blir også sinte og trenger en lærepenge.

PS jeg skrev feil i e-post adressen, så om det kommer to svar så er det på grunn av det :-)
Jeg la til litt til som jeg ikke fikk sagt.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

“Du må huske at det har vært hekseprosesser og brenning av lærebøker opp gjennom historien.”. Ikke uten grunn da man var fullstendig klar over hva den sinnssyke doktrinen til freakmurermafiaen ville medføre seg. Man behøver ikke lese noe for at man skal vite moral og etikk – alle er skapt med den forståelsen. Dermed omhandler indoktrinasjonen i freakmureriet om noe helt annet. Doktrinen er skrevet av sinnssyke mennesker. Hverken mer eller mindre. Her er en grei oversikt over galskapen som rår i hodet til freakmurere:

The Dangers of Mediation and Yoga in the New Age Movement. The new age movement is a collection of many philosophical, spiritual and religious beliefs and practices with hidden mystic occult pagan teachings, which is essentially repackaged satanism. Within this movement you find yoga, mediation, reiki (spiritual healing), crystals, spiritualism and the catchall, theosophy. They all share a core belief, or teaching, which is mankind has an innate goodness, which is hindered or dormant, and through their prescribed practices of clearing your thoughts, you can reach that goodness; with the intention of connecting with the universe. Through their prescribed barrier removal techniques, we can connect our inner goodness with the universal life force energy, because they are two of one; they are to be the same thing. Their techniques bring us into ‘oneness’ with nature, resulting in harmony, peace, relaxation, positivism, enlightenment, clarity, concentration and joy. They teach the life force energy is actually divine energy, it is God; and because we are the same, we are also divine. Their practices help you connect with your Highest Self, which is why you’re able to achieve blessings, healings, wisdom, salvation and even divinity. The simplest way to explain the teaching is to say, ‘We are God, as the universe is God, but we just don’t know it yet.’

New Age is Pantheism. Pantheism teaching that ‘God is everything, and everything is God.” God is the substance and energy found in nature; and we are made of that energy and substance, so we are God too. These new age beliefs are pantheism, to the core. The underlying belief in New Age teachings is that the combined substances, forces, and laws manifested within the universe are a divine energy; often referred to as, Prana, or “life force energy.” Since the substance and energy of the universe are God, then it also is ‘Wisdom’ or ‘Consciousness.’ Since we are made of this divine energy and substance, then we are divine by our very nature. But they suggest, that we are hindered from knowing and fully actualizing this divinity, because of the ego. The ego uses thoughts and emotions to hinder us with the illusion of ‘self:’ being ‘distinct and separate from God.’ These thoughts and emotions of dualism (us distinct from God) give rise to fear, because we are mistakenly thinking we are separate, so this gives us thoughts, feelings, emotions which are negative and restrictive. These negative senses of self, need to be released, as there is only ‘nonself,’ which is ‘oneness’ with nature, for ‘God is all; and all is God.’ As soon as the new ager, clears their mind from all ‘self’ thoughts, then they become their Highest Self, God. They are ‘aligning’ or ‘connecting’ to the universe. They suggest that a true ‘transformation’ takes place, with even a ‘renewing of the mind.’ This is a ‘shift in consciousness,’ as now they only think of themselves as a God, since all the negative thoughts of self are released; this is ‘enlightenment.’ We are ‘one with nature’ and we have completeness, harmony, unity, peace, wisdom, complete awareness as we have complete consciousness. This is salvation, because there was never a need for redemption. This is known as ‘Christ Consciousness’ for some new agers.

What is Christ Consciousness? The new ager who wants to incorporate beliefs of Jesus, has created their own version of Him, which fits into their belief structure. Their version of Jesus is he is a divine man with ego hindrances, just like us, but he came to show us how to overcome them, so we can do the same, in achieve ‘oneness’ and ‘consciousness’ with nature, which is God. He came to show us how to be ‘Christ,’ and obtain, ‘Christ Consciousness.’

1.God is Everything, and Everything is God.
2.There in no God Almighty.
3.They Can Remove Fear and Anxiety.
4.The Body and Mind Needs Purified of Contaminates.
5.Purification by the ‘Universal Life Force Energy
6.Mediation Can Transform Your Mind.
7.We can Become like God.
8.They Offer A Way of Enlightenment.
9.Man’s Mind is Wired Improperly, with notion of Self, and Needs Altered.
10.Their Practices Offer Peace and Joy.

Her har Dikemark avd. lukket nok å ta tak i!!

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Ja, man lærer en falsk bevissthet. Åndelig bevissthet får man gjennom tusener av års erfaring i slektsledd etter slektsledd. Man ble åndelig bevisst og uken vi tråkker gjennom blir som en pilgrimsreise. Vi lærer noe hele tiden.

Sånn er det med alt. Et barn kan nekte på at rips er spiselig mens et annet barns familie har spist det i generasjoner.

Øyboerne som Aldri hadde sett et skip kunne ikke se skipene. De var ikke i bevisstheten deres, men de eksisterte absolutt uansett.
Slik er det i Platons hule. Så ved å lytte til muntlig tradisjon og skriftlig tolkning kan man øke bevisstheten. Man kan finne svar i uken som gikk eller årene som gikk. Da kan man forstå den bevisstheten som skrev historien en gang. Og når man finner svarene på pilgrimsreisen vil det være som om føttene blir vasket og stelt. Så å følge Jesus innebærer å leve livet og ikke meditere i lave frekvenser. Da må man reflektere på skrittene man har gått.

Man kan si at man åpner en portal inn til lavere frekvente vibrasjoner om man er trist, sint, hevnfull, maktsyk eller redd. Da vil man lettere slippe gjennom demoner. For hver gang man mediterer i de frekvensene blir portalen mer og mer åpen. Da kan man bli bipolar. Raseri og ondskap kommer gjennom. Det er lett å gjenkjenne det. Man ser det vi kaller opp/ned-folk. Politikere i USA og media. De snur opp ned på ting. Vrir på det som er sagt og de omdefinerer. Kommer an på definisjonen sier Clinton og Fauci. Disse satanistene ødelegger barna sine. De blir empatiløse og er lett tilgjengelig gjennom lavere frekvenser. Det er ritualer de går gjennom for å åpne portaler som gir makt og penger. Da bygger de gjennom dette en demonisk pyramide. Da ser det ut som det lønner seg å være ond. Mens de som ikke blir med ender i uføre og dør ung. Men de gamle lærde undret seg over dette og fant ut at den rettferdige og gode vant i enden. De blir belønnet. For disse hjelper det kanskje ikke med en tur til Dikemark, men en tur til djevelutdriver, men man må altså tette de portalene selv. Leke og ha det gøy. Ikke la seg trigge av hinder og feller, men holde balansen i sinnet. Da får man fred og smitter verden med positive vibber. Meditasjon alene gjør ingenting. Man må koble det sammen med pilgrimsreisen. Kan virke som om mange tror bevissthet er en slags tilstand av hallelujah eller det som man kaller gladkristne. Å leve i en boble i total uvitenhet om hva som foregår ellers rund om i verden. Overbevise seg selv at man lever i paradis selv om grusomme og utenkelige avskyelige handlinger skjer rundt omkring.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Husk det folkens! Når demonene har fått folk i raseri ut i gatene. Stormen som de kaller det. Hold dere inne og få tyrannene til å tro at du er på deres side. Så går vi ut når stormen har lagt seg. Dette lærer vi av Bibelen. Husk at de har flådd folk, voksne, kvinner og barn levende tilbake i historien. De har matet hundene og bålene sine med levende barn. De bruker Alex Jones. Trump snur ryggen til alle som blir fengslet og torturert. Ser ikke for meg dette i Norge, men vi må oppføre oss som folk selv om de er onde og hater oss.

Jeg brakk faktisk en kniv på en svær reddik. For et par dager siden så jeg et bilde i sosial media av et dørhåndtak som egentlig var en kniv. Min kniv ble nesten som et dørhåndtak. Derfor vil jeg ikke gå ut døren om den politiske og demoniske stormen herjer i gatene. Det er en felle. Ikke lek med kreftene som genererer og gir energi til disse tullingene.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

propaganda = pro pagan da…

direct action (DA) is a term used in the context of military special operations for small-scale raids, ambushes, sabotage or similar actions

freakmason mafia gang, the terror-organization run by trannies and their slave cowards stooges

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Heller en gammel ørn enn en gammel rev? :)

Roger næsd
Roger næsd
Abonnent
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Djevelskapen er det jo du som sørger for, og tror bestemt at du er evnevrik og lever i din egen lille boble, så hva skjedde med oss som var i Trondheim på nevnte tidspunkt,,?

e
e
Anonym
Svar til  Roger næsd
1 år siden

De som ikke har stort annet en vatt i hue, merker ikke når tidslinjene skifter. Kanskje det er grunnen.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Må bruke litt tid på dette. Det var mye:-)
Jeg må få påpeke symbolisme i dette. Vi har to søyler av Jakin og Boas sør og nord. Vi har to pillarer og Solomon 7.
man angriper de to pillareene og den 7. kollapser.

En annen ting er at disse skyskraperne ble bygd i gips og stål. Symbolsk er det når de sier at det er de eneste skyskraperne som ikke er bygd av murere – Masons. Det var babylonere/sionister/frimurere som ødela balansen i Gud’s skapelse. Det er en symbolsk handling.

Siden du nevner Sodom & Gomorra kan du sjekke opp svovel. Kanskje sjekke syrer om du finner rust. Svovel, vann og høye temperaturer.

Sjekk også gipsen som ble brukt i hele bygningen. Det var også noe spesielt. Kanskje ikke vanlig gips heller?

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

Kan prøve å finne litt lesestoff I’m det. Byggeforskriftene ble endret rett før byggingen startet i hvert fall. Jeg har ikke gått så dypt i det. Er ikke i tvil. Vet bare at det var planlagt av Deep State..

When the original twin towers of the World Trade Center rose above the New York City skyline in the late 1960s and early 70s, they made history not only for their height, but also for their construction materials. They were the first ultra high-rise buildings designed without any masonry and instead used a gypsum shaft wall system invented by USG Corporation.

Det var altså masse sheetrock eller gipsplater.hvor mye vet jeg ikke. En ny byggeteknikk ble brukt fordi forskriftene ble endret i beleilig tid. Men det er i hvert fall det som er sagt i forhold til at det var lett å trenge gjennom.

Masonry var ikke brukt. Altså de bygde ikke i murstein. Vet ikke om de mener uten betong, men jeg ser symbolikken i hvert fall. Kan tenkes at det er svovel i veggene. Ser ut som det har vært en kjemisk reaksjon. One World ditt & datt.

https://www.usg.com/content/dam/USG_Marketing_Communications/united_states/product_promotional_materials/finished_assets/usg-sheetrock-brand-world-trade-center-pp-en-usa.pdf

Men symbolikken eller symbolismen forteller meg at det var masonic, men bygd for å kollapse.
Videre var det et angrep på Pentagon. Det indre av Solomon’s Seal. Og også en fallende stjerne som traff bakken. Så det hele er demonisk. Disse leker guder. De skal liksom straffe mennesker. Orden ut av kaos. Skape Sodom & Gomorra og deretter brenne ned og bygge opp. De er rett og slett djevler.
Jeg skal se gjennom alt i artikkelen med linker og videoer. Så kan jeg prøve å finne litt lesestoff til deg.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

Det åpnes nye 5G sendere hele tiden. Viktig å følge med på om man har noen reaksjoner. Min telefon har fått 2 strek ekstra på dekningen. Det gikk ned i lang tid etter at jeg isolerte Smart-måleren. To strek ned. Nå kom de tilbake etter mange måneder, samtidig som 5G-sendere ble tatt i bruk. Det er helt sant. Jeg blødde fra nesen jevnlig rundt den tiden Covid kom. En kollega gjorde det samme. Ser ut som om jeg gjør det hver gang. For jeg tror det er styrken og ikke så mye teknologien. De har brukt fete strømkabler inn til de fæle tårnene. Lurer på hvor mye strøm de bruker, nå i disse krisetider. Må være mulig å finne ut hvor mye de beamer oss med. Jeg bli varm. Hodepine, svimmel, urolig. Jeg føler også at jeg får dårligere pust, men når jeg løper er det som om det blir borte. Så det er liksom symptomer kroppen får, uten at det er noe galt. Så går det over etterhvert. Synet kan bli blurry. Jeg har 4G telefon som også får bedre dekning med 5G. Er det mer watt? Er vi som frosken som blir kokt uten å merke noe? Jeg merker det i hvert fall. Spent på om det blir blodig igjen.

Jeg vet ikke om du har det med i artikkelen, men du har vel hørt om “Havana Syndrom”. Var det mikrobølger sånn som 5G eller var det Zika virus. De vet ikke å se og forstå forskjellen. https://www.nbcnews.com/news/all/havana-syndrome-likely-caused-microwave-energy-government-study-finds-n1250094

Jeg har bare kommet til videoen “Debris 1”. Jeg må bruke litt tid :-) Men det ser veldig skrøpelig ut det der. Kanskje er det stort sett gips? Det var vel såvidt jeg vet heissjakter i flere etapper. Stemmer det at det var brukt gips eller noe liknende her også? 460 000 m2 med gips. Hvor mye betong gikk i bassenget? Jeg skal sjekke videre.
Det var så rart at du nevnte Sodom & Gomorra. Jeg hadde sett Sulphur Balls brenne fra den videoen. Så jeg tenker noe kjemisk rundt gips. Det skjedde noe spesielt i heissjaktene. Det rant vann eller kanskje noe annet? Varmt vann, syre, svovel. Kanskje saltsyre? Da blir det vel interessant. Bare spekulerer…Det er i hvert fall mye gips i luften. Det går ned langs veien før den velter oppover sidene. Det ser veldig interessant ut.
Kanskje det ikke var så mye møbler der? Merkelig om alt ble til støv. På byggingen ser det ut til at de bare legger plater på broer som henger på ytterskallet. Også vannet var tatt opp i sikksakk. Lite sjakter som burde holde opp etasjene. Solid nederst, men oppover ser det skrøpelig ut, synes jeg som ikke har erfaring med bygging av skyskrapere:-) Fresh Kill?!

« Forrige artikkel

Den farlige dagen 22.07.22, hvem skal ofres?

Neste artikkel »

Robert F. Kennedy Jr. avslører helsevesenet og korona-pandemien

35
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x