Ordforklaringer

Disse ordforklaringene er veiledene i forhold til informasjonen du finner på dette nettstedet. Ta ikke nødvendigvis definisjonene som absolutte. Det er selvfølgelig esoterikere som har ulike oppfatninger. Finn din egen sannhet.

Spiritualitet

Alkymi

Alkymi, også kjent som hvit magi, er vitenskapen bak det å manipulere den universelle substansen for å skape eller oppløse hva som helst som eksisterer. I dimensjonene 4 til 9 er nesten alt laget med Alkymi.

Astralkropp

Det ikke-fysiske aspektet av din sjel, sinn og personlighet. Refererer også til hvordan sjelen er koblet til den fysiske kroppen. Reiser normalt sett til lavere virkeligheter i astralplanet (høyere fysisk dimensjon) under søvn eller drømmetilstander. Din astralkropp ser nøyaktig ut som deg, men er laget av astrallys og er fullstendig uforgjengelig.

Astralplan

Et nivå av eksistens ett nivå over det fysiske plan. Hjem for din astralkropp og alle andre astralentiteter. Astralplanet kan også kalles den fjerde dimensjon.

Astralreise

Astralreiser er en ut-av-kroppen-opplevelse som alle opplever i en dyp søvntilstanden hver natt, men disse turene huskes sjelden dagen etter. De drømmene du husker er REM-søvn som bare er fantasi, dog et speilbilde av din underbevissthet og et hint om hva du bør jobbe deg gjennom. Du kan lære deg å astralreise spontant og dermed bevisst kunne reise rundt i 4. dimensjon uavhengig av tid og rom.

Aura

Elektromagnetisk felt som omfavner den fysiske kroppen og som utstråler livsenergier som gjør kroppen levende. Auraen er den astrale gløden fra astralkroppen. Auraen er lys, hvit og gylden hos en spirituell person, mens den er dempet, grå, svart og rød i en ond eller materialistisk person. Klarsynte som kan se menneskers aura kan lese alt om en persons karakter med et kort blikk.

Bønn

Bønn er simpelthen å snakke til kilden, engler, opphøyde mestere, naturånder, sjeler og de utenomjordiske entitetene.

Chakra

Livsenergisenteret for kroppen. Mennesker med begrenset bevissthet inneholder sju hovedsentre eller chakraer. I fullt bevisste vesener er det rundt tretten slike hovedsentre med livsenergi lokalisert i og over den fysiske kroppen.

Det Akasiske arkiv

Livets arkiv over alle sjeler som har tilbringt levetid i fysisk skapelse. Arkivet dokumenter i stor detaljgrad hver eneste hendelse som skjer i løpet av alle øyeblikk i hver levetid.

Deva

Fysiske elementvesener som hjelper Engleriket og Elohimrådet i å formulere og opprettholde de mange elementer som utgjør den fysiske skapelsen.

Full bevissthet

En tilstand av ubegrenset virkelighet hvor fysisk, mental, følelsesmessig og sjelsmessig kropp er fullt integrert. Betyr full bruk av uutnyttede mentale og spirituelle evner: Besittelse av lyskropp og et fullt spekter med synske evner som telepati og telekinese, kapasitet til umiddelbart å manifestere det som er fysisk ønsket og komplett samhold med spirituelle og andre høyere dimensjoner. Ikke så fullstendig integrert med høyere dimensjoner som opphøyde mestere, et annet ord for fullt bevisste galaktiske mennesker.

Galaktisk menneske

Fullt bevisst menneske. Også kalt fysisk engel med fullstendig hukommelse over sine akasiske nedtegnelser og sanne livshensikt.

Gjenferd

Gjenferd eller spøkelser er sjeler som velger å forbli på Jorden etter døden i stedet for å gå videre til sitt neste liv. I de fleste tilfeller er gjenferdet knyttet til noen eller noe jordisk og ønsker ikke å gi slipp. Gjenferd kan få hjelp til å fjerne slike koblinger via fjernhealing. Gjenferd er noen ganger ikke klar over at de er døde, noe som kompliserer prosessen med å komme seg videre. De fleste gjenferd er totalt harmløs og ikke noe å være redd for. Noen skadefro spøkelser vil kunne lage uhyggelige lyder, vise seg for deg eller dytte små objekter ned fra bord for å plage deg, men det er alt de kan gjøre. Fredlige gjenferd kan få lov til å være i fred for å jobbe seg gjennom sin karma i sitt eget tempo så lenge det måtte ta da tid slik du kjenner den eksisterer ikke på astralplanet. Plagsomme spøkelser kan derimot fjernes ved å rense hus og gamle møbler ved hjelp av klarsynte eller å utøve bestemte ritualer.

Humor

Det som bevarer din forstand når det stormer som verst.

Guider

Når en person gjør et bevisst valg i å gå den spirituelle veien ved å inkarnere, blir det spirituelle hierarki bevisst på dette umiddelbart og i samråd med personen blir guider og hjelpere utvalgt for å assistere og dirigere personen på sin sti til opphøyelse inntil personen blir en Opphøyd Mester og ikke lengre trenger veiledning. Disse guidene og hjelperne kan være engler, elementer, opphøyde mestere, naturånder, utenomjordiske vesener, interdimensjonale entiteter, avdøde slektninger eller sjeler fra din sjelsgruppe. Det som kan oppleves som din egen intuisjon kan være veiledning fra dine guider og hjelpere eller ditt høyere selv.

Indigobarn

Indigobarn, krystallbarn osv. er spesielt spirituelle avanserte barn som har inkarnert i de siste tiår for å hjelpe å etablere den nye tidsalder på Jorden. Mange av disse barna har hatt det tøft med å tilpasse seg på Jorden og er blitt feildiagnostisert som bipolar, manisk depressiv, ADHD, schizofren eller mentalt syk på en eller annen måte. Indigobarn er ikke mentalt syke, kun høyt avanserte skapninger som ofte har problemer med å tilpasse seg samfunnets regler. En alterntiv løsning for disse barna er å se bort fra hvordan leger og samfunnet har stemplet de, være seg selv og fordype seg i å hjelpe Jorden i sin transformasjon til den nye tidsalder.

Karma

Resultatet av interaksjoner med andre sansende vesener. Prinsippet betyr at hver levetid blir bedømmet. Skaper sykluser som avgjør naturen bak sin neste levetid. I den kommende tidsalder vil guddommelig nåde bryte de karmiske sykluser.

Kanalisering

Kanalisering kan best beskrives som en telefonsamtale uten telefon. Kanalisering er simpelthen en synsk toveis kommunikasjon. Klarhørende kanaler hører ånders stemme hvor klarsansende kanaler mottar kommunikasjonen intuitivt uten behov for lydfornemmelser. Begge varianter er jevngode uten at den ene metoden er bedre enn den andre. Kanaler er enten klarhørende eller klarsansende basert på sin naturlige evner. Disse evnene til å kanalisere forbedres og øker etter hvert som du utvikles spirituelt. Kanalisering er enkelt og greit et verktøy du kan benytte og utvikle hvis du ønsker det selv. Alle kan lære seg det på lik linje som med healing.

Meditasjon

Bønn er å snakke til kilden. Meditasjon er å lytte til kilden. Meditasjon er simpelthen å gjøre tankene dine noe mer stille enn normalt.

Monadisk frekvens

Vibrasjonen og frekvensen som din monade for øyeblikket vibrerer. Din aktuelle monadiske frekvens viser fullstendig din nåværende evolusjonsstatus, nivå på oppstigningen, din lyskvotient og alle andre relevante faktorer. Skytsengler, guider og elementer som det Spirituelle Hierarki og Store Hvite Broderskap har tildelt deg, sjekker og overvåker din frekvens daglig, og kan dermed følge perfekt med på din spirituelle utvikling og dermed vite hvilke lærepenger, tester, prøvelser, motgang og velsignelser de skal sende i din retning for ytterligere å fremme din spirituelle vekst og personlig oppstigningsprosess.

New Age

Ansett å bli en spirituell tid hvor man opplever å være ett med alt. Noen henviser til denne tidsalderen som årtusenet som nærmer seg den profeterte tiden hvor Kristus kommer tilbake.

Numerologi

Numerologi er den mystiske analysen av tall. Numerologi identifiserer og oversetter vår sjels valg ved hjelp av matematiske mønstre i form av tall og bokstaver.Numerologi tar utgangspunkt i  at virkeligheten blir skapt av usynlige numeriske koder. Alle mennesker er på jorden og lever ut sine forskjellige livsfaser på sine respektive utviklingstrinn. En Numerologisk analyse avslører ganske enkelt disse tingene. Det innebærer hvem du er, hvilken vei du bør gå, karma, fremtid, vendepunkter med mer.

Lysarbeider

Opplyste jordiske beboere som arbeider med opphøyde mestre og englevirkeligheten for å bringe beskjed om oppstigning og en ny tidsalder av lys til almennheten. Kan enten være en opplyst jordisk sjel (en som har blitt fanget opp i karmasykluser via en rekke jordiske levetider) eller et stjernefrø.

Lyskvotient

Lyskvotienten viser til graden av “spirituelt lys, kunnskap og visdom” en person for øyeblikket innlemmer. En persons nåværende spirituelle nivå kan raskt og enkelt leses av via lyskvotienten ved hjelp av både mekaniske og spirituelle midler.

Merkaba

Et annet navn for sin lyskropp. Del av full bevissthet når spirituelle, astral og fysiske kropper er integrert. Lar selvet krympe til størrelsen av en baseball og reise hvor som helst umiddelbart.

Opphøyde mestere

En som har passert ALLE utfordringer, prøvelser, tester og innvielser av de Sju Stråler av Jorden. Grad 1 til 7 er ikke-opphøyde sjeler. Grad 8 til 13 representerer de seks nivåer av Opphøyde Lærere. Grad 14 til 76 representerer de 62 nivåer med Opphøyde Mestere. Den 76. grad er det høyeste nivået som er mulig å oppnå for Opphøyde Mestere i denne galaksen.

Oppstigning

En prosess hvor man integrerer fysisk kropp med sjel og astralkroppen, og som tillater at man blir fullt bevisst. Oppstigningsprosessen er den eneste hensikt med livet i kosmos. Formålet med livet er bevisst og evig å utvide din kunnskap, visdom, kraft, talent og lyskvotient.

Rituale

Normalt sett et spesifikk sett med prosedyrer som utføres på regelmessig basis med definerte hensikter eller mål. Et hovedeksempel på hellige ritualer er gruppers eller individuelles bruk av meditasjon for å oppnå guddommelige hensikter, som å heale jorda eller et bedre selv.

Sjel

Sjel eller ikke-materiell del av enhver levende ting. Refererer også til vesener av lys som assisterer i å lette det daglige strevet bak menneskelig eksistens.

Sjelskontrakt

Alle vesener inkarnerer med en sjelskontrakt. Denne angir punktvis den spirituelle, mentale, fysiske og følelsesmessige målene som sjelen ønsker å jobbe med og oppnå i dette livet. Sjelskontrakten er ofte glemt av det bevisste sinnet etter fødselen, men huskes fullt ut av underbevisstheten som guider og rettleder personen gjennom livet. Sjelskontrakten avtales før fødselen. Det betyr at hele ditt liv er planlagt på forhånd og alle hendelser som skjer underveis er planlagt av deg på forhånd og bør tas imot som lærdom og fordøyes som visdom uansett hva det måtte være.

Tankeform

Eksistens skapt av ens egne tanker eller av tankene fra et annet individ eller gruppe. Kapabel til å påvirke helse eller oppførsel til intetanende eller ubeskyttede personer.

Tredje øye

Et område lokalisert i senteret av pannen mellom øyebrynene. En kobling til spirituell energi som kan aktiveres ved hjelp av meditasjon og bevissthet.

Ultraspirituell

Når du er så spirituell at du har tippet over til å bli selvsentrert uten å være klar over det selv.

Jorden

Agartha

Den indre jordkloden, også kalt Agartha, er en sivilisasjon med levninger fra Lemuria i et verdensomspennende undergrunnssamfunn som er bosatt i spesielle huleverdener som befinner seg i vår klode i en parallell virkelighet. Denne sivilisasjonen med galaktiske mennesker vil gjenforenes med dagens overflatesivilisasjon etter masselandingene. Den indre jordkloden er hul og tilsvarer en tennisball i struktur hvor skorpen er 500 km tykk i gjennomsnitt. I senter befinner det seg en mild sol som gir permanent dagslys og en konstant temperatur på 26 grader for de avanserte sivilisasjonene som har bodd der i flere årtusener. De fleste avanserte sivilisasjoner lever på innsiden av sin planet. Den hule jordkloden minner om et semi-tropisk paradis i skumringen. Det finnes ingen natt, vind, regn, snø, kulde eller ørken. Alt behov for vann dekkes opp av de utallige krystallklare elvene og innsjøene. Noen “overflatebeboere” har tilfeldigvis havnet innom dimensjonsportaler til Den indre jordkloden og møtt de avanserte vesenene som lever der, spist med de, sett og opplevd deres utrolig avanserte teknologi personlig og fortalt om sine opplevelser ved retur til overflaten. Ikke overraskende blir de ikke trodd. I alle militære tilfeller blir personell beordret til å forholde seg taus med påfølgende trusler. Admiral Byrd var en av disse.

Atlantis

Eget kontinent og jordas tredje galaktiske koloni. Lokalisert i midten av Atlanterhavet og var noe større enn dagens Australia. I de siste stadiene var det åsted for mange avskyelige genetiske eksperimenter som ledet til vår erhvervelse av begrenset bevissthet. Heldigvis sank hele kontinentet på grunn av sine egne feilberegninger rundt 12.000 år siden.

Eteriske byer

Ikke alle byer eksisterer i en håndfast 3. dimensjon på Jorden. Det finnes mange eteriske byer både på og under jorden som eksisterer i 4. dimensjon. Eksempelvis er Shamballa, Astral-hovedkvarteret for Det Store Hvite Broderskap på Jorden (hvit i dette tilfellet betyr lys), en eterisk by. De eteriske byene på astralplan er ikke synlig innenfor normal menneskelig synsvidde. Imidlertid kan mange klarsynte på Jorden se disse eteriske byene med sitt “tredje øye”, enten direkte eller via det som okkulte kretser kaller for “Remote viewing”. Det eksisterer en rekke eteriske byer i hele Omniverset.

Fjerde dimensjon

Det finnes 9 dimensjoner av Tid og Rom i dette bestemte Universet. På Jorden lever du i 3. dimensjon. Den 4. dimensjon er en vibrasjonsoktav høyere enn 3. dimensjon. Den 4. dimensjon er svært stor i størrelse i forhold til 3. dimensjon. Den 4. dimensjon er normalt sett ikke synlig for det menneskelige øye, men mange klarsynte kan tidvis se denne dimensjonen. Katter har et veldig godt syn inn i 4. dimensjon. Dette er årsaken til at katter ofte stirrer tilsynelatende ut i intet og jakter på ting som du ikke kan se. 4. dimensjon er bebodd av utallige planeter, verdener, spøkelser, engler, mestere, avdøde, ånder, elementer og et uendelig mangfold av liv. Denne dimensjonen kan aksesseres av alle som lærer seg kunsten å astralreise.

Hybornea

Første menneskelige galaktiske koloni grunnlagt rundt 2 millioner år siden. Lokalisert i regionen Det arktiske hav og var på størrelse med dagens kontinent Antarktis. Fullstendig tilintetgjort rundt 1 million år siden som en del av generelle angrep i dette solsystemet som også la øde menneskelige galaktiske kolonier på Mars og Venus.

Jorden

Jorden er skapt for å trene 3. dimensjonsvesener i 3. dimensjonslærdom. Jorden har sin egen bevissthet som et selvstendig vesen hvor mennesker kan anses som små bakterier på dens kropp. Planeter kommuniserer med hverandre via sin bevissthet.

Kali Yuga

Jorden gjør en 360 graders rundtur i galaksen hvert 25.920 år. Den fullstendige syklus er kjent som Yuga. Det er fire deler til Yuga. To deler med stigende bevissthet og to deler med synkende bevissthet. Denne stigende og synkende syklusen med bevissthet på Jorden har pågått siden skapelsen for 16,4 milliarder år siden, og forklarer hvorfor store sivilisasjoner kommer og går på Jorden. Kali Yuga er den siste kvadranten på stigende bevissthet innenfor Yuga-syklusen. Jorden er nå i sin endetid i Kali Yuga slik det er beskrevet i Mayakalenderen. Endetiden vil ikke bli slutten på Jorden, men slutten på mørket og ondskapen på Jorden – og begynnelsen på den gyldne tidsalder.

Lemuria

Andre menneskelige galaktiske koloni grunnlagt på denne planeten rundt 900.000 år siden. Det var lokalisert i midten av Stillehavet og var like stort som dagens kontinent Asia. Gikk til grunne for rundt 25.000 år siden av ondskapsfulle angrep fra kontinentet Atlantis.

Galaksen

Dimensjoner

Adskilte hendelsessteder, uendelig i antall og definert av bestemte antall plan av bevissthet eller spirituell Lys og Tid som de inneholder. Eksempelvis er den fjerde dimensjonen markert med en ikke-sekvensiell og momentan tidsramme som knytter sammen fortid, nåtid og fremtid. I den fjerde dimensjon, er bevissthet mer komplett enn i tredje dimensjon og eksisterer i en mindre materialistisk tetthet. (Her er hvor det sanne astrale planet begynner).

Fotonbeltet

Enormt belte med interdimensjonalt Lys som passerer gjennom denne delen av vår galakse, Melkeveien, med en syklus på 26.000 år. Sist inntruffet i begynnelsen av 1997. Hovedårsak til global oppvarming på Jorden, Sola og alle planeter i vårt solsystem. Årsaken til at vi går inn i en ny tidsalder ved dens sterke plasmaenergifelt. Kan kobles direkte til Mayakalenderens syklus.

Jordsentrisk

En psykologisk vrangforestilling hvor mennesker tror at vi er den mest avanserte livsform i universet. Begrepet kan også anvendes på en tilsvarende illusjon hvor mennesker tror at vilkårene som kreves for livet på Jorden må være det samme for alt liv i hele kosmos. En tredje faktor som utelates er parallelle virkeligheter og høyere dimensjoner. Fakta er at de fleste planeter og stjerner har liv enten i en parallell virkelighet eller annen dimensjon skjult for det begrensende menneskelige øye.

Maldec

Maldec var den originale 5. planet i dette solsystemet. Som Jorden ble folket på Maldec styrt av ondskap, grådighet, galskap, korrupsjon og stormannsgalskap. I et stort opprør ble planeten ødelagt i et nukleært ragnarokk. Restene etter Maldec er nå asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

Omniverset

Vår galakse består av flere hundre milliarder stjerner og er bare én av milliarder galakser i universet. Omniverset, eller superuniverset som det også kalles, består av 250 milliarder universer samlet i ett omnivers. Ett omnivers er den minste partikkel i et nytt univers på et høyere plan. Vårt univers tilhører altså et ubegripelig stort omnivers som er mindre enn et atom i et univers på et annet plan. Dette gjentar seg i det uendelige.

De hellige

Ashtar

Høyeste Kommandør angitt å være høyre hånd for Sananda, energien som inkarnerte som Jesus Kristus. Det sies at Ashtar kommer fra Venus.

Elohim

Interdimensjonale overhodevesener. Tar hellige spirituelle energier gitt av Engleriket og hjelper engler i å formulere og opprettholde fysisk skapelse i henhold til den guddommelige plan.

Engler

Guddommelige sendebud fra Moder/Fader Gud. Udødelige vesener av lys, og guddommelig sjel. Betrodd til å lede de midler som utføres for den guddommelige plan.

Erkeengler

De høyeste rangerte vesener av Lys i englevirkeligheten. Ansvarlig for de mange oppgaver som er nødvendig å utføre for den guddommelige plan til Moder/Fader Gud.

Guddommelig plan

Hellig og guddommelig plan av Moder/Fader Gud. Gjennom den blir de mange skapelsene utfoldet.

Lord Kuwaya

Aspekt av Moder/Fader Gud ansvarlig for å overvåke primære energier av skapelsen som trengs for å utføre den guddommelige plan. Har oppsyn sammen med Lord Siraya for at den guddommelige plan utfolder seg.

Lord Siraya

Aspekt av Moder/Fader Gud ansvarlig for hellig avstamning og Rådet av Himmelen som utfører den guddommelige plan. Alle guddommelige voktere av himmelen følger disse hellige erklæringene.

Moder/Fader Gud

Den høyeste skapende kraft eller øverste Lys av skapelsen. Består av tre udødelige og kraftfulle kreative aspekter, hvorav kun to – Lord Siraya og Lord Kuwaya – har blitt avdekket. Guds hensikt er å bre ut skapelsen i henhold til den guddommelige plan.

Oppstegne mestere

Vesener av Lys som har hatt tidligere liv på jorda, oppnådd full bevissthet på høyeste plan og har smeltet sammen sjel og kropp i ett som overgår alle elementer i fysisk skapelse. Dette å være ett skapte englelignende vesener som brøt med prinsippet bak karma og som greide så å tjene som et hellig eksempel for hele menneskeheten.

Sananda

Svært høy Opphøyd Mester av Lyset. Inkarnerte som Jesus Kristus for å lære menneskeheten om hvordan Kjærlighet fungerer og dens naturlige resultat – styrken av tilgivelse. Viste hvordan man kan bruke hans visdom til oppstigelse. En av de store prototypene for full bevissthet sent til Jorden av vår kjærlige og medlidende Moder/Fader Gud.

Skapelsen

Uendelig og kontinuerlig arbeid av Moder/Fader Gud. Består av to aspekter: Fysisk skapelse (den menneskelige virkeligheten) og spirituell skapelse (den sjelsmessige uendelige dimensjonale virkeligheten). Brer om seg i henhold til den guddommelige plan.

Spirituelt hierarki

Struktur som representerer hellig avstamning av himmelen. Består av Englevirkeligheten, Deva kongeriket, Oppstegne mestere, de mange Ordener av Elohim og de tallrike Hellige Råd av Tidsherrer.

Store Hvite Broderskap

Et forbund av Opphøyde Mestere, også kjent som Brotherhood of the All / Great White Brotherhood. Navnet impliserer ingen rase- eller kjønnsdiskriminering. Begrepet Hvit refererer til universets Hvite Lys og begrepet Broderskap inkluderer kvinnelige og mannlige som har steget opp og androgyne.

Store Sentrale Sol

Kilden til alt liv. En annen betegnelse for Gud.

De utenomjordiske

Galaktisk Føderasjon

En lysunion skapt for over fire millioner år siden av ulike stjernesivilisasjoner i denne galaksen. Den guddommelige hensikt er å handle som fysiske engler som trengs for å utføre guddommelige skjebne profetert for lenge siden for vår galakse Melkeveien. En del av vår galaktiske familie.

Guddommelig intervensjon

Hellig gudegitt masselandingsoperasjon fra den Galaktiske Føderasjonen og Engleriket. Utføres gjennom guddommelig nåde for å returnere Guds vilje til planeten Jorden og for å gi full bevissthet til Moder Jords barn.

Gylden tidsalder

Profetert tid hvor dagens planetæriske sivilisasjon vil slutte og en ny gylden tidsalder vil bli virkelig. Overgangen skjer over en lengre tidsperiode.

Masselandinger

Operasjon utført av den Galaktiske Føderasjonen og Engleriket. Designet for fredfullt å lande viktige elementer fra den Galaktiske Føderasjonen og Englenes dimensjon på Moder Jord. Elementer som rådgivere, spesielle samarbeids- og aksjonslag vil assistere fødselen av et nytt galaktisk samfunn og kommende full bevissthet til jordas menneskelige befolkning.

Roswell

I 1947 krasjet en UFO i nærheten av byen Roswell i New Mexico, USA. Tre utenomjordiske vesener ble funnet i vraket. To døde og en i live. På tross av utallige øyevitnerapporter fra sivile og militært personell på stedet, har den amerikanske regjering dekket over sannheten om denne historien ved offisielt å klassifisere hendelsen som en “krasjet værballong”.

UFO

UFO eller rettere sagt ETV (Extraterrestial Vehicle) er avanserte tid/rom-fartøy benyttet av utenomjordiske vesener og vesener fra den indre jordkloden.

Utenomjordiske vesener

95% av de utenomjordiske rasene er vennligsinnede og ønsker å hjelpe Jorden så mye de er tillatt av den Kosmiske Lov. Rundt 5% er derimot ondsinnede vesener som gjør det motsatte. Forholdet mellom 95:5 viser tydelig at du ikke trenger å frykte negative entiteter.

Illusjonene

AIDS

AIDS kommer ikke fra en ape i Afrika, men ble skapt med hensikt i et laboratorium av kabalen som et eksperimentelt biologisk våpen. Eksperimentet kom raskt ut av kontroll og ble den globale AIDS-epidemien vi ser i dag.

Area 51

Hemmelig militær undergrunnsbase i Nevada-ørkenen. Area 51 er en lovstridig militær base drevet i hemmelighet av kabalen. Area 51 bruker i hemmelighet milliarder av skattepenger for å drifte ondsinnede sorte prosjekter. Det eksisterer en rekke andre tilsvarende undergrunnsbaser ut over Area 51.

Bermuda-triangelet

Båter og fly forsvinner i Bermuda-triangelet av to årsaker. For det første er det en massiv Atlantisk krystall på bunnen av Atlanterhavet i midten av Bermuda-triangelet. Denne krystallen blir periodisk reaktivert på grunn av vinkelen og intensiteten fra solstråler. Dette skaper en kraftfull antimaterie gravitasjonsvirvel som teleporterer båter og fly til tilfeldige tid og dimensjoner i universet. Det forklarer rundt halvparten av forsvinningene. Den andre årsaken var bortførelser utført av negative ET-er som etter 1995 ikke lengre er tillatt av den Galaktiske Føderasjonen av Lys. Problemet Bermuda-triangelet vil bli løst når man går inn i den gyldne tidsalder.

Den hemmelige regjering

Ondsinnet gruppe innenfor USA og England med foten innenfor de fleste regjeringer verden over inkludert Norge. Denne gruppen går under mange navn, men er generelt sett kjent som den hemmelige regjering (The Secret Government). De er eid og kontrollert av Illuminati som kontrollerer deres agenter som marionetter og rutinevis får veltet om på lovene for å oppnå sine mål. Den hemmelige regjering ble opprettet i 1913 når sentralbanken ble ulovlig solgt til 13 Illiminati-aksjeeiere som har eid og kontrollert den amerikanske regjeringen siden. Både den engelske og amerikanske hemmelige regjering arbeider sammen som et team. I ledetråd med Illuminati har den hemmelige regjering hjulpet i å planlegge og orkestrere 9/11, AIDS, Oklahoma City-bomben, likvidering av John F. Kennedy, den arrangerte krigen i Afghanistan og Irak samt utallige andre djevelske intriger designet kun for å forskerke sin makt og formue.

Den kalde krigen

Den kalde krigen mellom USA og tidligere Sovjetunionen var en gjennomarbeidet bløff orkestrert av Illuminati som i hemmelighet eier og kontrollerer begge landene. I virkeligheten ble begge landene i hemmelighet styrt som en enhet gjennom den kalde krigen. Sannheten om dette var kjent kun av en håndfull mennesker på innsiden. Illuminati eier og opererer i hemmelighet den militære industrien. Hensikten var å presse ut trillioner av kroner fra landene på begge sider via masseproduksjon av kjernefysiske stridshoder og interkontinentalraketter for en kald krig som ikke var ekte.

Den Nye Verdensorden

Den Nye Verdensorden (The New World Order) er den ultimate planen for Dark Lodge, Illuminati og den hemmelige regjering for fullstendig global kontroll. Under den falske forkledningen for fred og global forening, er Den Nye Verdensorden designet for å bli et usynlig fengsel hvor innbyggerne på jorden er slaver, brikker og dokker i det nye hierarkiet.

Drapet på John F. Kennedy

Den amerikanske presidenten John F. Kennedy ble likvidert av kabalen. De to mennene i førersetet i Kennedys bil var med på dette. Sjåføren var den som avfyrte skuddene og det beryktede hodeskuddet. Dette forklarer hvordan hodet til Kennedy slenges bakover og mot høyre når han blir truffet selv om den offisielle forklaringen var at han ble skutt bakfra i et bygg noen hundre meter unna. At det er sjåføren som skyter Kennedy i hodet kan sees i den originale filmen, men sjåføren er alltid klippet ut av bildet i opptakene fra de store tv-selskapene som forøvrig er eid av Illuminati.

Kabalen tok livet av Kennedy basert på to årsaker. 1) I løpet av få uker ville JFK avskaffe den privateide sentralbanken (Federal Reserve) som eies av Illuminati. Han ønsket å returnere eierskapet av sentralbanken til staten og til det amerikanske folket. Hvis det skjedde, ville Illuminati miste kontroll på USA og de ville også miste trillioner av dollar i tillegg. 2) I tillegg planla JFK i løpet av kort tid å informere verdens befolkning sannheten om utenomjordiske livsformer som ble hemmeligholdt av Pentagon og det amerikanske militæret.

Energikrise

I flere tiår har kabalen arrangert en rekke falske olje og gassenergikriser. Det eksisterer ikke knapphet på olje og gass på planeten jorden. Disse krisene er bevisst forfalsket og arrangert for å presse energiprisene opp i været og for å presse ut milliarder av kroner av verdens befolkning.

Illuminati

Illuminati er kodenavnet for det ondsinnede kontrollapparatet på jorden. Illuminati består av 13 av verdens rikeste familier. De har oppnådd sin enorme rikdom helt og holdent via korrupsjon, bedrag, dobbeltspill, utnyttelse, makt, tvang og drap. Illuminati står bak likvideringene av Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King og mange andre store menn som forsøkte å gjøre verden til et bedre sted. Illuminati har ikke tjent en krone på ærlig vis og ønsker det heller ikke. Kriminalitet og dobbeltspill ligger i deres grunnleggende natur. De 13 familiene har med suksess kontrollert verdens handel for flere hundre år og tror oppriktig at de eier folket og ressursene på denne jorden.

Kabalen

Kabalen er fellesbestegnelsen på de tre ondsinnede grupperinger som kontrollerer verden i dag. Det inkluderer Den hemmelige regjering som er styrt av Illuminati som igjen er styrt av negative utenomjordiske vesener som går under navnet den mørke losjen (the Dark Lodge).

Kreft

En kur for kreft ble avdekket en rekke ganger i løpet av det 20. århundre. I hvert tilfelle ble oppdager drept eller latterliggjort og formelen brent. Illuminati eier i hemmelighet den medisinske/farmasøytiske industrien og snyter pasienter for milliarder av kroner hvert år på kreftrelaterte behandlingsformer og medisiner. En kur for kreft vil redusere fortjenesten til Illuminati på dette området dramatisk og derfor er alle ekte kurer for kreft blitt historisk sett blokkert, undertrykt og brent i hemmelighet av Illuminati og deres tjenere.

Penger

Pengesystemet ble designet og skapt av Dark Lodge og Illuminati for bedre å kontrollere og slavebinde menneskene på jorden. Og som du kan se så har deres ondsinnede plan fungert utmerket. Nesten hele menneskeheten er en slave til pengesystemet og nesten alle setter penger foran alle andre ting. Alt rundt pengesystemet på jorden er ondsinnet og urettferdig. Systemet i seg selv er laget for å holde de rike rike, de fattige fattig og mellomklassen på samme sted. Pengesystemet kan ikke eksistere i den gyldne tidsalder og finansmarkedet vil til syvende og sist kollapse helt.

Terror

Terrroistangrepet 9/11 og en rekke andre hendelser var en innsidejobb utført av kabalen som et middel for å starte en falsk krig mot Afghanistan og Irak, for å stjele olje, drive prisene i været og få kontroll på regionen.

UFO “Cover-Up”-policy

Regjeringer i denne verden er i felleskap beskjeftiget i å dekke over eksistensen av utenomjordisk liv. Dette skyldes to årsaker. På den ene siden frykter regjeringer verden over at en avsløring av utenomjordisk eksistens vil forårsake global panikk og en kollaps av den globale økonomien. På den andre siden frykter regjeringene at kunnskapen og akseptansen av utenomjordisk liv vil bryte ned deres makt over befolkningen. I stedet benyttes disse besøkene til å bytte til seg høyteknologisk utstyr i hemmelighet for å oppnå totalitær makt på bekostning av verdens befolkning.

Undertrykt vitenskap

Kuren for kreft er kjent. Kunnskap om ubegrenset, fri og ren energi eksisterer. Hvordan man kan designe biler som kan kjøre 200 mil på en liter drivstoff er kjent. Hvordan man kan reise hvor som helst i galaksen via kvantummekaniske teleporteringsenheter er kjent. Vitenskapen om disse tingene og mye mer er kjent og blir sørgelig holdt tilbake eller benyttet ondskapsfullt av Illuminati, den hemmelige regjering og storkapitalen.

Våpenkontroll

Kabalen er den hemmelige drivkraften bak den globale våpenkontrollbevegelsen. Av åpenbare årsaker. En verden med forsvarsløse og ubevæpnede innbyggere er akkurat det kabalen ønsker for sin nye verdensorden.

1
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x