Den store bevissthetsguiden: 20+ steg til høyere frekvens

1.9K visninger
30 minutter lesetid
6

Vibrasjon er dine følelser her og nå. Frekvens er den akkumulerte kunnskapen, bevisstheten, du har tilegnet deg. I denne store bevissthetsguiden er det samlet over 20 konkrete verktøy for å oppnå høyere frekvens. Fyll opp din visdomsbank. Lytt til mange, men følg kun deg selv.

Alt i universet er energi. Einstein beviste det. Vibrasjonsfrekvens er hastigheten et objekt vibrerer med. For oss mennesker er vår vibrasjon bestemt av våre tanker, følelser og handlinger mens frekvensen vår er definert av vår bevissthet, hva vi har tilegnet oss av visdom. Din frekvens er i hovedsak din åndelige tilstand.

Mens vår frekvens bare kan øke, så vil vår vibrasjon svinge. Jo mer positive tankene og følelsene våre er, og jo mer integritet og kjærlighet i våre handlinger som er en naturlig del av en høy frekvens, desto høyere vil vibrasjonen vår være.

Din frekvens er hastigheten sjelen din resonnerer med universets energier. Den høyeste frekvensen er opplysning (enlightenment). Når du vibrerer med denne frekvensen, er du på linje med din sanne natur og høyeste formål.

Det finnes ikke noen annen karma enn den som er pålagt av en selv. Friksjon er ikke nødvendig. Lidelse er en utsettelse av læring. Vi må avlære oss at vi trenger mareritt for å vokse. Lidelse i seg selv er ikke nødvendig. Vi er ansvarlig for vår virkelighet. Om det er mareritt eller drømmer er relativt, akkurat som krydder på maten. Det er fri vilje.

La oss ta for oss en rekke konkrete ting du kan gjøre for å heve din frekvens og ta frem den kraftfulle Mesteren i deg. Start nå. Du finner ikke lykke i fremtiden. Den finner du kun i nuet. Det du tror, ​​blir din sannhet.

Good news: You are truly awesome! Reports are coming in from all parts of the galaxy confirming you are an absolute essential part of the Universe.

Innhold

 1. Hva er frekvens og vibrasjon
 2. Korriger din vibrasjon i sanntid
 3. Sank sann informasjon
 4. Ti morgenrutiner
  4.1 Dagslys
  4.2 Vann
  4.3 Dagens affirmasjon
  4.4a Guidet morgenmeditasjon med affirmasjoner (5 minutter)
  4.4b Guidet meditasjon for klarhet og veiledning (10 minutter)
  4.4c Guidet mindfullness meditasjon (15 minutter)
  4.4d Guidet morgenmeditasjon (20 minutter)
  4.5 Morgenyoga (10 minutter)
  4.6 Takknemlighet
  4.7 Ditt høyere selv
  4.8 Overgivelse til dagens frukter
  4.9 Holdning og integritet
  4.10 Vær sammen med høyfrekvente mennesker
 5. Ti ekstra frekvensverktøy
  5.1 Jording
  5.2 Sun Gazing
  5.3 Prosesser din frykt
  5.4 Fokus
  5.5 Påkallelse
  5.6 Hvordan redusere stråling og begrense overvåking
  5.7 Krystaller
  5.8 Ren mat og fasting
  5.9 Hvordan heve din frekvens galaktisk
  5.10 Før du legger deg til å sove
 6. Frekvensmeditasjoner
  Ni primære Solfeggio-frekvenser
  Hvordan benytte frekvensmeditasjonene
  174 Hz: Reduserer smerte – Deep Sleep
  285 Hz: Regenerering av kroppen
  396 Hz: Gi slipp på frykt og nervøsitet
  417 Hz: Fjerner negativ energi – Universal Consciousness
  432 Hz: Helbredelse og fremgang – The Divine Sovereignty*
  528 Hz: Bringer positiv transformasjon – The Call for Miracles
  639 Hz: Tiltrekker kjærlighet, forståelse, tilgivelse – Kun ren tone
  741 Hz: Spirituell og følelsesmessig detox – Ren tone
  852 Hz: Tredje øye og intuisjon
  963 Hz: Aktivering av pinealkjertel & kronechakra
 7. Kvantefysikkens vibrasjoner
  7.1 Tanker
  7.2 Sosialt
  7.3 Musikk
  7.4 Underholdning
  7.5 Atmosfære
  7.6 Ord
  7.7 Takknemlighet
 8. Del dine tips

Separation comes from judging others. Judgement comes from fear. Fear is absence of love. Love origins from unity consciousness. Oneness is the gateway to peace, joy and true freedom.

1. Hva er frekvens og vibrasjon

Aller først, la oss definere hva frekvens og vibrasjon er slik at vi vet tydelig forskjellen på de to.

Frekvens er knyttet til åndelig evolusjon og veks. Din frekvens påvirker feltet ditt basert på ditt høyere selv og din sjel. Frekvens er hvor bevisste vi er og avgjør hvor høy bevissthet vi har om oss selv og vår virkelighet. Jo høyere vi hever vår frekvens, desto mer skaper denne bevisstheten spirituell beskyttelse. Frekvens vil naturlig beskytte en persons vesen uansett hvor mye dens vibrasjon faller fra øyeblikk til øyeblikk. Frekvens er som en sparekonto som du fyller opp med sann informasjon, kunnskap og visdom.

Metafysisk utgjør vår frekvens totaliteten av vår bevissthet. Altså totaliteten av informasjonsmengden som er lagret i vårt energifelts komplette båndbredde. Vibrasjon er den fysiske manifestasjonen av vår resonante frekvens, men det er ikke totaliteten av informasjon i vårt energifelt.

Vibrasjon er basert på din virkelighet og personlighet fra øyeblikk til øyeblikk. Hvilke tanker du har i øyeblikket om dine følelser og hvordan vi har det her og nå. Du kan ha en høy frekvens, altså bevissthet, men allikevel ha en dårlig dag som betyr lav vibrasjon. Vibrasjon er hvordan du føler deg fra dag til dag, mens frekvens er din tilegnede forståelse av vår eksistens, virkeligheten og kilden.

2. Korriger din vibrasjon i sanntid

Du er et elektromagnetisk uttrykk av kilden, som et individuelt fragment av kilden selv. For å kunne vurdere hvilket nivå av frekvens og vibrasjon du er på, til ethvert tidspunkt, kan du måle hvor høy, middels eller lav du er ved å vurdere humøret og følelsene dine på det tidspunktet. Det vil vise deg hvilket vibrasjonsnivå du er på. Åpenbart er stress, sinne, raseri, skyldfølelse, skam, tristhet alle lavere vibrasjoner og gjør deg mottakelig for innflytelse fra demoniske eller regressive entiteter.

Hvis du er i stand til å opprettholde en positiv holdning til deg selv (dog ikke med et arrogant ego) ved å ta vare på deg selv og elske deg selv, at du er en snill person mot deg selv og andre og kan opprettholde en høyere vibrasjon, så vil ditt elektromagnetiske kraftfelt sammen med din frekvens være en solid beskyttelse for deg. En høy vibrasjon og høy frekvens vil være som gift for for lavere eller regressive entiteter. Det er som sollys for en vampyr.

Så bruk humøret og følelsene dine som en peker på høy, middels eller lav stemning. Deretter kan du velge å endre stemningen din ved å slippe ut mer glede som et mottiltak. Bli bevisst på humøret og følelsene som utspiller seg gjennom deg. Spør deg selv; er mine tanker høyfrekvente?

Husk også at intet er statisk og evigvarende. Alt må passere og endre seg. Du er ikke en rett linje. Alle svinger vi naturlig i humøret.

3. Sank sann informasjon

En meget kraftfull måten vi kan bygge opp vår egen kraft på er å heve vår frekvens ved å sanke sann informasjon. Å utvide vår bevissthet. En positiv sideeffekt er at vi på denne måten samtidig automatisk bekjemper kabalen. De vibrerer på en lav frekvens og lever av frykt. Ved å kontrollere og manipulere massene i den retningen de ønsker så oppnår de dette. Høyere frekvens ødelegger for hva vi, den kollektive bevisstheten, manifesterer for de.

I den forbindelse så er det vesentlig å være klar over at du ikke oppnår høyere frekvens om du tilegner deg ukorrekt informasjon fra De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber. Tvert om støtter man således uforvarende opp om kabalen. Et ytterst viktig poeng å være bevisst på i vår utviklingsprosess og søken etter sannhet.

Drikk så mye du kan av datastrømmen fra sannhetens kilde. Se gjennom illusjonene og sett deg selv fri. Jo mer du akkumulerer av informasjon om vår sanne virkelighet, desto høyere frekvens oppnås som et resultat. Du påvirker dermed den kollektive bevisstheten positivt.

Sammen med andre Lysbringere og Starseeds kan vi, ved å heve våre frekvenser, nå det kritiske punktet hvor vår 3D Matrix ikke lengre aksepterer kabalens eksistens.

Dette er årsaken til at magasinet Nyhetsspeilet ble skapt og eksisterer, som et verktøy i din frekvensheving, din personlige utvikling. Å få frem mesteren i deg. Å bringe deg et steg nærmere kilden, den du i sannhet er. Du ér kilden. Din sjel er et holografisk fragment av kilden. Derfor har du all dens kraft allerede.

Gå veien til høyeste nivå av bevissthet for å få tilgang til skapelsens fulle kraft i deg.

Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroys spirituality.

Michael Ellner

4. Ti morgenrutiner

Daglige rutiner trenger bare å være akkurat det som er riktig for deg. Av punktene nedenfor, velg de som passer for deg eller finn din egen positive start på dagen. Ta denne bevisstheten med deg for resten av dagen. Vær den best tenkelige utgaven av deg selv.

Breathe in. Breathe out. Welcome to the present moment!

4.1 Dagslys

Start morgenen med dagslys (ikke skjermer).

Åpne opp gardinene dine og slipp det naturlige dagslyset inn. Dette handler om å produsere serotonin i hjernen din som forteller deg at du skal bli aktiv. Dette er et viktig aspekt av din generelle helse. Solen er vår primære energikilde. Prøv ut selv og se hvordan naturlig dagslys fra morgenen av påvirker humøret, din velvære og helsen din.

4.2 Vann

Start gjerne dagen med 0,5 liter vann. Daglig inntak anbefales å være rundt 2-3 liter om dagen. Kjenn etter hva kroppen din ønsker. Føy gjerne til en intensjon i vannet før du drikker det. Mens du holder på glasset/flaska, tenk eller si høyt “selvkjærlighet” eller som et annet eksempel:

Høyeste nivå av bevissthet

Det anbefales å vitalisere vannets kvaliteter før du drikker det. Det enkleste er å benytte Grander eller livets blomst eller tilsvarende og la ditt glass eller flaske stå på denne i et minutt før du drikker. Gjelder alle former for (mat og) drikke og ikke bare vann. Det finnes utallige andre varianter som vitaliserer vann. Bruk det du er komfortabel med.

Dr. Masaru Emoto har demonstrert hvordan vann har bevissthet og minne. Han beviste hvordan den molekylære strukturen i vann påvirkes av ord og følelser. Vår kropp består hovedsakelig av vann. Våre tanker påvirker vann. Kanskje er det en essensiell del av vår helse? Jeg har en god tro på det.

Det samme har Louise Hay beskrevet på sin måte i sin bok Du kan helbrede ditt liv hvor hun kartla at bestemte tankemønstre (og dets følelser) hadde en trend i å manifestere bestemte sykdommer. Samtidig kan nesten alt helbredes med tankens kraft ifølge henne.

4.3 Dagens affirmasjon

Sett en intensjon eller affirmasjon for dagen. Dette påvirker vår 3D Matrix til å levere det du ber om. Du står fritt til å velge hva du vil. Eksmpelvis: “Jeg er kjærlighet. Jeg elsker meg selv.” Eller som Inelia Benz foreslår:

All of my bodies and my soul, are raising their frequency.

Inelia Benz: “If a person is asleep, they are easily guided through low frequency vibrations such as fear, anger, jealousy, etc… By amplifying these low frequency vibrations on the planet, many will choose to agree to go to war, be unkind, and do all sorts of negative things to other people and beings… and themselves.

They will also buy the lie that “negativity and pain in life is good for you”. This last one is a big one. Those who feed and or benefit from other people’s pain and fear, will do everything they can to hijack your path into thinking you need to have bad experiences in order to grow, learn or become a good, loving and compassionate or happy person. You don’t. You came in that way.

Anyone, or anything, that tries to convince you that pain is good for you, has been hijacked and is part of the mechanizations of planetary enslavement, no matter how good their intentions are and how pure their soul is.”

4.4a Guidet morgenmeditasjon med affirmasjoner (5 minutter)

Flere guidede meditasjoner finner du nedenfor samt under avsnittet 6. Frekvensmeditasjoner lengre ned.

En meditasjon kan være å jobbe i hagen, flytte på steiner i en liten bekk, tegne, å sitte stille og bare lytte på lydene rundt deg. Hva nå enn som gir deg klarhet og ro på innsiden. 2 minutter med øynene lukket med fokus på pusten er bedre enn ingen meditasjon.

Mindfulness er det intensjonelle, aksepterende og ikke-dømmende fokuset til ens oppmerksomhet til følelsene, tankene og fornemmelser som oppstår i øyeblikket. En meditasjon kan være så enkelt som dette:

Pust inn, pust ut. Fokuser bare på pusten. Observer dine tanker. Når tankene vandrer, flytt fokuset tilbake til pusten.

Mantra for the new you: Whenever I enter a room, wherever I might be, I’m going to fill up that space with joyfulness and love for everyone present.

4.4b Guidet meditasjon for klarhet og veiledning (10 minutter)

Meditasjon har stor betydning for vår bevissthet og vibrasjon. Her følger noen flere meditasjoner på henholdsvis 10, 15 og 20 minutter som du kan prøve ut.

Receive Clarity & Guidance 10 Minute Meditation

4.4c Guidet mindfullness meditasjon (15 minutter)

Guided Mindfulness Meditation: Being the Boundless – Become Your Best Self

4.4d Guidet morgenmeditasjon (20 minutter)

Guided Meditation for Mornings: Clear Negativity Open Chakras Awaken Vital Energy After Sleep

4.5 Morgenyoga (10 minutter)

Ta vare på kroppen din. Det er ditt tempel, ditt kjøretøy sjelen din kan uttrykke seg gjennom. Yoga er et perfekt sted å starte. Det virker både positivt på kroppen og balanserer energibanene dine.

Se på kroppen din. Legg merke til dens skjønnhet, styrke og tålmodighet. Klem den ofte, og la den få vite at du er i ferd med å se den og respektere den. Vær snill, medfølende og kjærlig med kroppen din.

Yoga med Kassandra gjør at man føler seg mye bedre i kropp og sinn, bare med disse 10 minuttene. Prøv selv. Denne fungerer også fint for de som aldri har gjort yoga før:

Om du vil gjøre noe mer enn yoga, så er en enkel start du kan gjøre hjemme å utfordre deg selv med noen minutter med planken (iPhone app).

For bedre selvfølelse, prøv ut Mastering Taekwondo, en app for iPhone og Android som du kan gjøre hjemme og er for nybegynnere. Følg dine interesser, finn noe du synes er gøy.

Reincarnation; maybe the most important thing to realize to be able to understand the Meaning of Life. That we all are, great masters from beyond, having many times chosen a character in a big play here on Mother Earth to learn about unconditional love on our way back to source.

4.6 Takknemlighet

Når du tar av deg motstandens rustning, blir fryktens byrde satt til side og en frisk bris av frihet opplyser ditt sinn og sjel. Vår virkelighet (3D Matrix) responderer på din sinnstilstand, negativt som positivt.

En av de beste egenskapene man kan ha er takknemlighet. Den oppløser ubevisst motstand du måtte ha i hverdagen din og bringer deg inn i en positiv manifestasjonsspiral. Å utvikle takknemlighet resulterer positivt i å unngå følelsen av sjalusi når vi ser vekst hos andre.

Følgende mantra er en effektiv måte å fostre frem takknemlighet på. Føl det i hjertet ditt:

Tusen takk for alt. Jeg har absolutt ingenting å klage på.

4.7 Ditt høyere selv

Når du kjenner kjærlighet, når hjertet ditt føles for stort for brystet ditt, har du kommet hjem. Du eksisterer som menneske, ditt høyere selv, engel og andre guddommelige vesener i mange dimensjoner hele veien tilbake til kilden. De er en del av ditt flerdimensjonale selv. Din sjel ér den flerdimensjonale bevisstheten. Vi kommer alle fra én kilde. En opplevelse delt inn i fragmenter. Inn i deg.

Ditt høyere selv er oversjelen din. Den vet alt om det fulle deg, alle dine inkarnasjoner. Som en ørn høyt oppe på himmelen ser den hele din sjelesti. Denne kilden er den beste du kan koble deg til for veiledning og bekreftelser for det du allerede vet.

Koble deg til ditt høyere selv med meditasjon. Når du føler at du er klar, still spørsmål, ta imot informasjon og veiledning fra din interdimensjonelle bevissthet.

4.8 Overgivelse til dagens frukter

Å klage, skylde på eller snakke stygt om andre vil ironisk nok skade deg selv da hjernen din vil speile vibrasjonen du genererer med dine ord eller tanker.

Unnskyldninger er det perfekte verktøy for å utsette endringer. Sank visdom ut av utfordringene. Aksepter din sjelevei:

Jeg overgir meg til dagens frukter. Alt er guddommelig.

True freedom is accomplished by setting yourself free from all mental, emotional and social limitations. To boldly follow the passion of your heart and never question how to accomplish your dreams.

4.9 Holdning og integritet

Før du går i gang med resten av dagen, vær bevisst på dine tanker. Kort oppsummert handler din frekvens om hvilken person du er akkurat nå og om valgene du tar gjennom dagen hver dag:

 1. Vær snill med deg selv
  Dine tanker kan være din verste mobber eller din beste venn. Dine tanker skaper dine følelser som skaper din hverdag. Du er Mesteren av ditt sinn.
 2. Ta vare på menneskene rundt deg
  Å være i tjeneste til andre er den ene tingen som vil gjøre deg tilfreds. Materielle goder og penger vil aldri bringe indre sjelefred. Det å hjelpe andre vil. Bygg opp de rundt deg. Hedre de menneskene du omgås nå, mens de lever. Ikke vent til begravelsen. Del din visdom. Først da har den sin verdi.
 3. Vis høy integritet
  En positiv innstilling gir automatisk høyere vibrasjon. Gjør ting riktig. Høyere integritet medfører høyere vibrasjon da det er en naturlig del av enhet (oneness).

Repeat until you feel it: I AM the Master of my Mind.

Å leve i nuet betyr å koble vekk tankene fra fortidens anger og fremtidens bekymringer. Det innebærer å oppheve motstand – overgivelse – som resulterer i indre fred. I denne freden finnes stor glede. I gleden finner man kjærlighet. I kjernen av kjærligheten, hjertet i hjertet, finner du det guddommelige i deg, ditt høyere selv, koblingen til kilden og alt liv.

Det er lett å glemme omverdenen når man er inne i sine egne prosesser. La ikke ditt spirituelle ego ta overhånd. Spre glede og vær inspirerende til andre vesener rundt deg på din vei. Da oppfyller du din sjels viktigste hensikt med å inkarnere her på denne planeten.

Empower people, not help them. Inspire people, not convince them. The difference is the source of intention.

4.10 Vær sammen med høyfrekvente mennesker

Generelt sett er det anbefalt å spise ren mat, praktisere periodevis fasting, drikke vitalisert vann, meditere, trene regelmessig, hvile og tilbringe tid i naturen. En av de raskeste måtene å heve sin frekvens på er derimot å være sammen med andre høyfrekvente mennesker.

Via internett er man sammen alene. Tiden som en ensom ulv er over. Finn din stamme. Møt de fysisk. Skap gode kontakter. Det vil ha stor betydning i tiden fremover.

Do you want to be right or do you want to be kind?

Maya Fire Shaman Viktor

5. Ti ekstra frekvensverktøy

5.1 Jording

Jording av kroppen din kan ha helsemessige positive effekter. Vi går alltid med sko på i dag. Det å berøre gresset og bakken barfot eller med hendene har en umiddelbar positiv effekt på kroppen.

Se mer om dette i The Earthing Movie – The Remarkable Science of Grounding.

Hvordan måle jording av kroppen med et multimeter:
1. Sett meter range til: 20 V~
2. Jord sort ledning (skal stå i COM-porten) til stikkontakt eller bakken
3. Hold rød ledning mellom fingrene

Verdi når jordet: 0.2 eller lavere. Ujordet: 2.0 eller høyere.

Se egen video hos Groundology.co.uk. Jeg bruker selv tastatur/musematta du ser i videoen.

Når du først er ute barfot i naturen så kan du tenke på at trær absorberer negativ energi. Å sitte inntil et tre eller holde rundt det er faktisk en god ide om du ønsker å rense deg selv for negativ energi.

Hvis du ikke kan gå barbeint, ta tak i et tre eller en plante som vokser opp av bakken i 20 sekunder.

Smil. Ha det gøy i hverdagen din, og husk å ikke ta deg selv eller livet for seriøst.

5.2 Sun Gazing

Sun Gazing er en eldgammel åndelig praksis som medfører bedre fysisk, mental, følelsesmessig og åndelig helse.

Hjernen vår er kraftigere enn den mest avanserte superdatamaskin. Medisinsk vitenskap mener at vi bare bruker 5-7% av hjernen vår.

Hvis vi kan aktivere den menneskelige hjernen og vekke disse uendelige kreftene som er iboende i oss, kan vi oppnå uante resultater.

Øynene er solenergiens inngangsdør til den menneskelige hjernen. Nyere forskning har vist at øyet har mange andre funksjoner enn synet.

Når vi ser solen, føler vi oss energiske. Denne energikilden kan utnyttes videre med Sun Gazing.

Unngå bruk av solbriller. Sett av noen minutter ved soloppgang og solnedgang. Du trenger ikke å se direkte på sola for å motta dens energi. Lukk eventuelt øynene hvis det føles ubehagelig. Pust deretter dypt inn og ut 7 ganger, pust inn sollysets friske energi og pust ut de gamle, utgåtte energiene.

Her finner du flere detaljer om Sun Gazing: How to Sun Gaze and Sun Gazing Benefits.

Share your smile to everyone you pass.
Best… plan… ever.

5.3 Prosesser din frykt

Et godt råd er å fjerne det som gjør deg sint eller trist. Føl på dem, men ikke la disse følelsene styre oppførselen din. Erkjenn først at følelsene dine er der. Å fjerne frykt, fordi frykt er å ikke vite, er å forstå hva du er redd for.

Når du kjenner på frykt, uansett form som nervøsitet, stress, sinne, angst etc, gjennomfør Inelia Benz sin:

> Fear Processing Exercise

Gjør dette for alt som holder deg tilbake og når du opplever noe du finner vanskelig i hverdagen.

If you suffer it is because of you, if you feel blissful it is because of you. Nobody else is responsible – only you and you alone. You are your hell and your heaven too.

Osho

5.4 Fokus

Hold fokuset ditt positivt. Alltid. Ikke tenk på hvordan 3D Matrix’en trakasserer deg ellers vil den det. Hold fokus helt, totalt og fullstendig på det du vil, ikke på det du ikke vil. Dette kan ikke understrekes nok.

Bli en positiv tenker. Fokuser kun på det beste for deg selv og andre. Ta fullt ansvar for hver tanke du tenker. Fokus er alt.

Judging others, creates a feeling of separation. That leads to fear. Fear disempowers. So if you want to feel anxious and helpless, you know what to do.

5.5 Påkallelse

Når det stormer som verst rundt deg, benytt følgende påkallelse fra ditt multidimensjonelle selv:

I command my full authority to be present within my energy matrix, bypassing my ego, my ego mind, my alter ego.

I ask my Highest aspects of my Highest Self to deliver me Divine Truth, giving and receiving in all things.

I ask my Quantum Master Self of the Light to step into my energy matrix and align me to my Divine I AM Avatar Blueprint and work from the place of Oneness that connects all hearts as One.

I cut all ties below me, above me, behind me and to the sides of me and align my will to Divine Will. And so it is.

5.6 Hvordan redusere stråling og begrense overvåking

Elektromagnetisk stråling, både lavfrekvent fra elektrisitet og høyfrekvent via Wifi, blåtann, 4G, 5G, Dab, digital TV, Tetra nødnett, mobilmaster eller andre bølgelengder gjør at tilgangen til ditt høyere selv blir redusert og begrenset. Det blir vanskeligere å få tak i sin intuisjon og veiledning fra sine guider da alle disse signalene jammer din guddommelige kobling.

Det kan være greit å nevne at jo høyere frekvens du tilegner deg, desto mindre blir du påvirket av eksterne faktorer. Så det lønner seg å jobbe med seg selv på mange plan. Det beste er derimot å ta høyde for alt for en optimal helse og intuitiv kobling til høyere virkeligheter gjennom hele prosessen.

At vi blir påvirket av EMF-stråling i hverdagen er vitenskapelig bevist og hevet over all tvil. Grenseverdiene myndighetene setter er derimot gjerne 100 eller 1000 ganger høyere enn hva kompetente vitenskapelige organisasjoner definerer som grenseverdier.

Det kan hjelpe på å filtrere vekk den konstante støyen rundt oss i hverdagen, for noen mer enn andre. Soverommet og andre lokasjoner du befinner deg i mer enn 4 timer om dagen bør prioriteres til å ikke inneholde enheter som benytter wifi, blåtann eller den smarte zigbee taklampa fra Philips/Ikea som har samme frekvens som wifi. Kablet nettverk er både bedre, raskere, mer stabilt og stråler intet med skjermede nettverkskabler.

Spesielt er du utsatt om du bor i en by eller tett på mange andre leiligheter hvor man gjerne ser 20 – 30 Wifi-nettverk og det er tett mellom 5G-mastene. Mobilen din kontakter ditt wifi-nett kontinuerlig og påvirker deg mer enn mobilnettet. Slå derfor av WiFi og Blåtann på mobilen når du ikke benytter det.

For optimal skjerming kan man putte mobil, iPad, laptop, trådløse headsett etc. i en faraday-mappe eller metallboks når du reiser eller natterstid for sinnsro og redusert stråling. Eventuelt kan man sette opp mobilen til å gå i “Ikke forstyrr”-modus med automatisk aktivert flymodus samt WiFi/Blåtann av mellom kl 22:00 og 08:00 eksempelvis. Litt her og litt der drar vibrasjonsfrekvensen til nye høyder.

Her er en enkel guide for iPhone-brukere for hvordan du kan sette en tidsplan for automatisk flymodus.

Jeg har automatisert min mobil og nettbrett til å slå av wifi, blåtann og slå på flymodus og sparemodus automatisk kl 22. I tillegg har jeg faraday-mapper for alle disse enhetene som jeg putter de i. Jeg kan anbefale Faraday.no. Det er dyre produktert, men verdt det da kvaliteten er topp. Eventuelt bruk en billig metallboks så fungerer den gjerne på samme måte. En kakeboks i metall fra julepyntkassa fungerer utmerket.

I tillegg til å sette mobilen din i flymodus kan du slå av strømkursen for soverommet og slå av wifi-ruteren og annet trådløst utstyr før du legger deg. Se om det har innvirking for din del.

Sjekk ut EMF Consult for mange andre produkter for å redusere all slags stråling. Daglig leder Odd Magne Hjortland er en meget oppadgående person med solid kompetanse på området. Spør han om du lurer på noe om elektromagnetisk belastning. Han svarer villig vekk.

Jeg har det meste av måleutstyr for å få håndfaste tall på status på stråling på ulike lokasjoner og rom. Dermed kan man spesifikt måle forskjellen før og etter endringene. Eller avsløre hvor kraftige strålingsverdier en iPhone faktisk genererer.

Slår jeg på min Safe and Sound Pro II og legger den ved en iPhone så måler den maksimalpulser på 3,1 millioner mikrowatt/m2 i løpet av få sekunder. De offisielle grenseverdiene er satt til 10 millioner mikrowatt/m2 av Statens Strålevern som er basert på engangsmessig eksponering. Dette er verdier som er satt av et privat firma i Tyskland.

Den anbefalte trygge verdien for daglig eksponering, som er et tall satt av flere europeiske vitenskapsbaserte helseorganisasjoner basert på reell vitenskap og grundige faktiske resultater hvordan stråling påvirker mennesker er på 0,1 mikrowatt/m2. Alt over 1000 microwatt/m2 anses som ekstremt.

Selv LED-pærer stråler. Selvsagt. De har jo også egne kretskort. Derfor forbys de gamle harmløse lyspærene. Men litt her og litt der, så blir det gode resultater ut av det. Benytt gjerne krystaller rundt PC-en din eller der du ofte sitter.

Mye mer konkret informasjon om stråling får du i e-boka EMF-beskyttelse skrevet av Hjortland hos EMF Consult.

Angående overvåking så har vi eksempelvis TikTok som våre myndigheter sier har en bakdør for at kinesiske myndigheter skal kunne spionere på oss. Dette hauses opp av massemedia for å skape frykt og forvirring slik at vi skal tro at de vestlige appene er helt uten overvåking. Det er de selvsagt ikke. Det spiller ingen rolle om vi benytter Instagram, Messenger eller TikTok. Øst eller vest, kabalen infiltrerer og styrer begge sider av konflikter uansett og har alltid gjort det.

Dette er bare en avledning for å skjule at det holder med at vi har en mobil så har den negative A.I. tilgang til oss. Appene i seg selv har derfor så godt som ingen betydning. Jeg personlig bruker TikTok til å le av gode, gamle britiske humorklipp. Det hever vibrasjonen. Bruk teknologien positivt for deg selv.

Jeg vil derimot anbefale å styre unna å benytte AI-chat bots for ikke å “fôre dyret”. At Microsoft og Elon Musk er investorene bak ChatGPT er en solid grunn til å styre unna denne. Uansett gjør det du føler deg komfortabel med.

Vi blir overvåket uansett om vi liker det eller ei. Hold en avslappet holdning til det. Avslør aldri planene dine som lyskriger eller lysbringer. De viktigste kortene holder du tett inntil brystet. Del slik informasjon kun via personlig fysisk kontakt langt unna elektronikk med folk du vet du kan stole på så er det du som har ovetaket.

Remember to breathe.

5.7 Krystaller

Hva kan vi bruke krystaller til? Tanken er at krystaller samhandler med kroppens energifelt, og skaper balanse og justering. Mange bruker krystaller for å redusere stress og øke fokus, mens andre mener at krystaller kan ha kraften til å helbrede fysiske plager og sykdommer. Her tar vi kort for oss noen få krystaller for å la deg komme i gang med å bruke de som verktøy.

Rosenkvarts: Vil hjelpe deg til å holde deg i total harmoni med en veldig hjertebasert kjærlighetsenergi.

Lapis Lazuli: Den øker din generelle bevissthet og kobler deg til kilden. Den forsterker også dine psykiske krefter og holder deg i en stabil, høy harmonisk frekvens.

Ametyst: Denne krystallen vil forsterke aurafeltet ditt og øke frekvensene dine for høyere kontakt med kilden og med det høyere visdom.

Bergkrystall: Holder deg fokusert og med klare tanker.

Det er mange der ute som vet mye om krystaller og dens kraft. Marianne Behn er en av de med en lærerik bok om krystaller på norsk. Utforsk videre selv og finn dine favorittkrystaller.

A selfie is your ego’s way of showing off how happy your soul are of being inside your earthly vessel, preferably taken together with your best friend.

5.8 Ren mat og fasting

Optimalt spiser man ren mat en gang om dagen for å opprettholde en perfekt fungerende tarmflora. Om du ønsker å spise to til tre ganger om dagen så hold deg innenfor et 6 til 9-timers vindu om det føles komfortabelt for deg. Ren mat er ubehandlede produkter som kjøtt, egg, frukt, grønnsaker osv. som ikke trenger innholdsfortegnelse. Du kan også fint spise setersmør, ost, kefir og yoghurt. I de sistnevnte så har fermenteringsprosessen fjernet laktosen.

Det du kan tenke på er å spise mat som ikke trigger insulinproduksjonen i kroppen din. Høy insulin i forbindelse med matinntak sier til cellene at fettet skal lagres der. Lavkarbokost er således positivt.

Det du bør spise mindre av er ultraprosessert mat. For å unngå inflammatorisk mat, altså mat som skaper betennelse i kroppen bør man unngå produkter som inneholder hvetemel. Det trigger insulinet kraftig og er verstingen til å forårsaker inflammasjon i kroppen.

Dernest styr unna vegetabilske oljer (industrioljer), karbohydrater og sukker. Førstnevnte er gjerne direkte skadelig og forårsaker betennelser i kroppen på grunn av høye mengder med omega 6 og 9.

Olivenolje, kokosolje, linfrøolje, avokadoolje og sesamolje som er kaldpresset er bra. Det samme er meierismør. Margarin bør man styre unna. Vegetabilske oljer eller rettere sagt industrioljer som rapsolje, solsikkeolje, soyaolje bør man unngå. Merk deg at svært mange ferdigprodukter inneholder planteoljer eller er prosessert/fritert i slike oljer.

Personlig så har jeg gjort et unntak med hvetemel på lørdager (hjemmelagde vaniljeboller må man jo bare ha) og et unntak på noen matvarer som inneholder sukker for å opprettholde komforten i hverdagen. Dermed blir det ikke for strengt i mine øyne og jeg greier å opprettholder dette langt renere kostholdet. Bare merk deg at det er utrolig hvor mange produkter som inneholder vegetabilske oljer eller sukker når du først leser innholdsfortegnelsen.

En god vei å gå for å undersøke dette emnet nærmere er arbeidet til Dr. Pradip Jamnadas som avslører “The Bittersweet Truth“. Han sier at nøkkelen er å fôre tarmbakteriene dine med ren mat og faste resten av døgnet. Dermed holder du deg frisk, slank og energetisk.

Nøkkelen er å spise rene produkter og faste i 18 til 23 timer daglig ifølge han. Dvs. du spiser eksempelvis to måltider mellom kl 12 og 18. Dermed faster du i 18 timer. Det er faktisk ikke så uoppnåelig som det høres ut som. Begynn eksempelvis med 16 timers faste (12 til 20) et par ganger i uka og ta det gradvis derifra. Det som er viktigst er å gjøre det som du føler deg komfortabel med over tid.

Selv spiser dr. Jamnadas en gang om dagen, og de dagene han spiser to måltider er det innenfor 6 timer.

Etter 18 timer med faste så begynner cellene å resirkulere seg i stedet for at de dør. Hjernen trigger cellene og sier “gi meg energi”. Dermed blir cellene forynget i denne prosessen.

Det er også mange fordeler med 3-dager med fasting for å rense og nullstille kroppen helt en gang i blant som Dr. Jin W. Sung har inngående kunnskaper om.

Ta også en titt på det godt forklarte foredraget om fasting med Dr. Jason Fung.

Wisdom is knowing the right path to take. Integrity is taking it.

M. H. McKee

5.9 Hvordan heve din frekvens galaktisk

Ingen potensielt gode kilder bør ekskluderes som verktøy i å heve vår vibrasjon. Spesielt ikke autentiske kilder fra vår galaktiske familie. Jeg anbefaler derfor at du tar en titt på vibrasjon fra et exovitenskapelig ståsted, Swaruu fra Taygeta (Pleiadene) i videoen: How to Raise Your Frequency: Direct Message from the Pleiadian Contact.

NB! Siden denne videoen ble publisert, har Taygetaene fra Pleiadene funnet ut at det er nødvendig å spise kjøtt hvis det er det du føler at kroppen din trenger. Informasjonen er uansett valgfri og du velger selv hva som føles riktig for deg.

5.10 Før du legger deg til å sove

Før du legger deg til å sove er det nyttig å snakke til kroppen din som om den er et redd, lite barn, fordi det er det. Fortell kroppen din at den er trygg, den er sunn, den er sterk.

Det er også nyttig å sovne med sjekklisten for takknemlighet gjennom hodet ditt. Bare det å vite at du har tak over hodet, mat på bordet og en måte å lese dette innlegget på, er et ekstremt privilegert menneske sammenlignet med hele menneskeheten.

Det kan også hjelpe å spille høyfrekvent musikk med litt meditasjon før du lukker øynene. Personlig liker jeg 432 Hz musikk som er den opprinnelige frekvensen musikk ble avstemt til. Det føles mer harmonisk og behagelig i natur enn dagens 440 Hz standard.

Du kan enkelt finne denne typen musikk på YouTube og Spotify. Lytt til det som harmonerer med deg. Del også hva som fungerer for deg i kommentarfeltet. Vi kan alle dra nytte av din innsikt.

When you disconnect from the illusion of time and start living in the Now, fear goes away, because fear is only a inner image of the future.

6. Frekvensmeditasjoner

Solfeggio-frekvenser tilbyr en rekke fysiske og mentale helsefordeler, og hjelper til med å synkronisere hjernebølger for å få til en dyp tilstand av avslapning. De viktigste fordelene med å lytte til Solfeggio-frekvenser inkluderer lavere stressnivåer, færre humørsvingninger, lavere blodtrykk og bedre søvn.

Se videoen av Robert Edward Grant om hemmeligholdte matematiske lydfrekvenser, hellig geometri og mirakelfrekvensen. Leonardo da Vinci visste at det fantes en matematisk formel for våre følelser: Raise your frequency in 1.26 minutes – The Precise Temperament Tuning.

Ni primære Solfeggio-frekvenser

Det finnes 9 primære Solfeggio-frekvenser. Disse varierer fra 174 Hz til 963 Hz. I videoen nedenfor kan du høre deg gjennom alle ni frekvensene og se om du resonnerer med noen av de:

00:00 – 174 Hz Reduserer smerte
09:09 – 285 Hz Regenerering av kroppen
18:18 – 396 Hz Gi slipp på frykt og nervøsitet
27:28 – 417 Hz Fjerner negativ energi
36:37 – 528 Hz Brings positive transformation
45:46 – 639 Hz Tiltrekker kjærlighet, forståelse, tilgivelse
54:56 – 741 Hz Spirituell og følelsesmessig detox
01:04:05 – 852 Hz Tredje øye og intuisjon
01:13:15 – 963 Hz Aktivering av pinealkjertel & kronechakra

Merk deg at frekvensene i videoen ovenfor ikke er verifisert til å være 100% korrekt avstemt. Videoen inkluderer uansett en god oversikt over alle 9 solfeggio-frekvensene og er behagelig å lytte til. Test ut selv og føl deg frem.

De neste frekvensmeditasjonsvideoene fra Youtube-kanalen The Power Of You er rene frekvenser som er profesjonelt avstemt. Benytt de for det de genererer hos deg og finn de som resonnerer best for deg.

Hvordan benytte frekvensmeditasjonene

I rolige omgivelser, len deg tilbake i en komfortabel stilling og la hjernen din bli synkronisert med lydbølgemønsteret. Unngå for høy lyd. Øreplugger/hodetelefoner er det beste for dette formålet fordi de demper lydene fra miljøet rundt deg.

Fremkall underbevisstheten din som eksisterer i deg og i andre dimensjoner. Kraften i deg! Begynn med å fjerne negative tanker før du går helt inn i meditasjonen. Ikke stress med det å gi slipp på alt. Be om indre ro.

Be din indre kraft om å fortelle deg hvordan du har det. Følelsene er ditt kompass. Det er dit du er på vei. Forestill deg hva du ønsker i din virkelighet ved å føle resultatet og takknemlighet for det. Som om det allerede er gjort. Slik induserer vi underbevisstheten. Observer så senere i din virkelighet for overraskelsene som kommer.

Lytt til dette daglig før du legger deg med øretelefoner for å dra nytte av frekvensene. Med lavt og behagelig volum.

174 Hz: Reduserer smerte – Deep Sleep

Den laveste av solfeggio-tonene ser ut til å fungere som en naturlig bedøvelse. Den har en tendens til å redusere smerter fysisk og energetisk. Frekvensen gir dine organer en følelse av trygghet og kjærlighet, som oppfordrer de til å gjøre sitt beste.

285 Hz: Regenerering av kroppen

396 Hz: Gi slipp på frykt og nervøsitet

417 Hz: Fjerner negativ energi – Universal Consciousness

Be om indre ro. Dypt budskap for å forstå hvordan den virkelige kraften i deg fungerer.

432 Hz: Helbredelse og fremgang – The Divine Sovereignty

Frekvens 432 Hz er ikke en av de 9 primære solfeggio-frekvensene, men er den originale frekvensen som all musikk opprinnelig ble avstemt til. Den hjelper til med å frigjøre stress og frigjøre spenninger fra kropp og sinn naturlig og forener kroppen og bevisstheten med naturen. På grunn av mer harmonisk og behagelig natur til 432 Hz-musikk enn 440 Hz, hjelper den med frigjøringen av serotoniner og endorfiner, som igjen holder blodtrykk og hjertefrekvens stabil.

432 Hz frekvens hjelper også til med å frigjøre negative energiblokkeringer og fungerer som et godt lydhelbredende verktøy for å frigjøre giftstoffer.

528 Hz: Bringer positiv transformasjon – The Call for Miracles

Solfeggio 528 Hz frekvensen bringer transformasjon og mirakler inn i livet ditt. Det brukes til å returnere menneskelig DNA til sin opprinnelige, perfekte tilstand. Denne tonen aktiverer din fantasi, intensjon og intuisjon for å operere for ditt høyeste og beste formål.

Lydklippet er på 3 timer. Du bestemmer selv nøyaktig hvor lenge du ønsker å lytte til vibrasjonene.

639 Hz: Tiltrekker kjærlighet, forståelse, tilgivelse – Kun ren tone

741 Hz: Spirituell og følelsesmessig detox – Ren tone

852 Hz: Tredje øye og intuisjon

963 Hz: Aktivering av pinealkjertel & kronechakra

Se flere meditasjonsvideoer på The Power Of You inkludert den svært behagelige The Golden Ratio og Delta-frekvenser spesifikt for søvn.

People perceive themselves as separate drops of water, until they realize we all are unique expressions of a powerful ocean.

7. Kvantefysikkens vibrasjoner

La os ta en titt på hva kvantefysikken kan lære oss. Vibrasjon i kvantefysikk betyr at alt er energi. Vi er vibrerende vesener på bestemte frekvenser. Hver vibrasjon tilsvarer en følelse. I en vibrerende verden er det bare to typer vibrasjoner: positive og negative. Enhver følelse får deg til å utstråle en vibrasjon som kan være positiv eller negativ.

1. Tanker

Hver tanke sender ut en frekvens til universet, og denne frekvensen går tilbake til opprinnelsen, så i tilfelle, hvis du har negative tanker, motløshet, tristhet, sinne, frykt, kommer alt dette tilbake til deg. Dette er grunnen til at det er så viktig at du tar vare på kvaliteten på tankene dine og lærer hvordan du kan dyrke mer positive tanker.

2. Sosialt

Menneskene rundt deg påvirker direkte vibrasjonsfrekvensen din. Hvis du omgir deg med glade, positive, inspirerende og målbevisste mennesker, kommer du også inn i denne vibrasjonen. Nå, hvis du omgir deg med folk som klager, sladrer og er pessimist, vær forsiktig. Faktisk kan de redusere frekvensen din og derfor hindre deg i å bruke loven om tiltrekning i din favør.

3. Musikk

Musikk er veldig mektig. Hvis du bare hører på musikk som snakker om død, svik, tristhet, ensomhet osv. vil alt dette forstyrre det du føler. Vær oppmerksom på teksten til musikken du lytter til kan redusere vibrasjonsfrekvensen din. Husk: du tiltrekker deg akkurat det du føler i livet ditt.

4. Underholdning

Når du ser på programmer som omhandler ulykker, døde, svik osv. aksepterer hjernen din dette som en realitet og frigjør hormoner i kroppen din, som påvirker vibrasjonsfrekvensen din. Se på ting som gjør deg glad og hjelper deg med å vibrere ved en høyere frekvens.

5. Atmosfære

Enten det er hjemme eller på jobb, hvis du tilbringer mye tid i et rotete og skittent miljø vil det også påvirke vibrasjonsfrekvensen din. Rydd opp i det som omgir deg, organiser og rengjør miljøet ditt. Vis universet at du er i stand til å motta mye mer. Ta vare på det du allerede har.

6. Ord

Hvis du hevder eller snakker feil om ting og mennesker påvirker det vibrasjonsfrekvensen din. For å holde frekvensen høy er det viktig å eliminere vanen med negativitet, å klage og å snakke nedsettende om andre. Unngå drama og mobbing. Ta ansvar for valgene du gjør i livet ditt.

7. Takknemlighet

Vi har allerede nevnt takknemlighet i denne guiden, men en betydningsfull ting kan ikke nevnes for ofte. Takknemlighet påvirker vibrasjonsfrekvensen din positivt. Dette er en vane du bør integrere i livet ditt nå. Begynn å takke for alt, for de gode tingene og det du anser som dårlig, takk for alle opplevelsene du har opplevd. Takknemlighet åpner døren for at flere gode ting kan skje i livet ditt.

Joy is Love In Action.

8. Del dine tips

Har du et personlig tips til å heve frekvensen? Del de gjerne i kommentarfeltet nedenfor.
0
Hva er ditt tips til å heve frekvensen?x

[Denne artikkelen oppdateres fortløpende.]

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

4.9 10 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Kristine
Kristine
Anonym
3 måneder siden

Hei

Veldig bra artikkel! Og takk for gode tips og råd for å komme seg opp og frem. Jeg likte denne svært godt særlig med tanke på at jeg også er jo på denne oppstigningsreisen selv, som mange andre. 
Har lest artiklene dine siden 2014 og har fått så utrolig mye ut av å abonnere på nyhetsbrev fra Nyhetsspeilet Jeg er stor fan av siden!

Men, så til grunnen for at jeg skriver her i kommentarfeltet; det er en ting jeg lurer litt på. Jeg har kommet over en som påstår at Solfeggio frekvensene ikke er bra. 
Jeg leste det på DrVirtual7 Empower Dynamics sin side på YouTube, under beskrivelsen av og i kommentarfeltet til videoen «728 Hz Harmonic Love Frequency»
Her er linken:

Han påstår blant annet i kommentarfeltet:

@drvirtual7 :

«Many have asked me for proof about the claims i’ve made in regards to 528hz.  In musical math the C note is Mi the problem here is the middle C note mi is not 528hz it is C5. the original true C note has a completely different Hz frequency another problem develops here is that 528 Hz is a hypnotic window control frequency many people have seen results but over time it keeps the chaotic element of the archons enforced. And who would add C5 to replace true C in musical math. the vatican and the british intel agents of course. Musical math is precise and does not lie.»

«Solfeggio’s is a vatican annunaki brittish invention as a false light and false ascension in mandela placebo effects intertwined in Artificial Intelligence window interface basically what happens over years of listening to Solfeggio’s it makes the chakras dead as in spiritually dead.»

«728 Hz heals the dissonant effects caused by 528Hz Saturn black cube frequency. 528 Hz blocks the heart chakra disconnects the pineal gland via the third eye.»

«528 is entrapment increased with brown noise which lowers the energy at the same time increases the frequency 528 Hz which destroys the central nervous system.»

Det så vanskelig å vite hvem eller hva man skal tro på og det er jo og lett å bli villedet på det store internettet. Hva tenker du/dere om det han sier, og har dere hørt noe lignende andre plasser? 
Jeg har prøvd å søke en del på internett men finner ikke så mye.

Takker for svar Light and Love❤️

Hilsen Kristine

Bjørnar Robberstad
Forfatter
4 måneder siden

En mektig og omfattende oversikt du har satt sammen her Frank. De gamle illustrasjonene/tegningene du har brukt er veldig interessante. Veldig mange gode tips du har samlet sammen og takk for det. En verdifull hjelp på veien for den som ønsker å benytte seg av dette.

Personlig så vil jeg gjerne prøve/jobbe mer med lyd og frekvenser og vil gjerne prøve ut noen av de vidoene med ulike frekvenser som du har delt.

Du skriver litt om affirmasjoner. Måten jeg jobber med affirmasjoner på er å ta utgangspunkt i vår kropp, i vårt liv, der vi har en svakhet. Det kan være hvor vi blir lett såret, lett trigget eller en hang til mat, alkohol, e.l. Finner ut hva som er underliggende program eller trossystem i vår psyke som styrer våre tanker, følelser og handlinger. Og så spesiallager en eller flere affirmasjoner som er direkte antidote til det negative programmet. Og så pøser på med disse affirmasjonene gjerne i flere uker, skriv de ned og mediter på de. Dette er en måte å kunne endre det helt grunnleggende i vår psyke. For svært mange er disse underliggende programmene helt ubevisst. 

KMZ
KMZ
Anonym
4 måneder siden

Takk for en interessant og glimrende artikkel og oppsummering, Frank! Tipper du har lagt ned en del arbeid med denne artikkelen. Du er blant annet inne på steiner/krystaller. Jeg har lyst til å nevne at jeg bruker mye steiner og krystaller i spirituelt arbeid og spesielt mye bruk av svarte turmaliner. De gir god jording og er spesielt gode til å transmutere negativitet i tillegg til å balansere chakrasystemet og til å beskytte mot negativ stråling. Turmaliner finnes også i mange farger og de er også supre til å balansere chakrasystemet med.
Shungitt er jo også kjent for å være en stein som gir god beskyttelse mot diverse stråling.
Jeg har også lyst til å nevne rosenkvarts og ametyst som jeg opplever som beskyttende og jordende for krone- og pannechakra, iallfall slik jeg opplever det.
Moldavitt og libyisk glass og generelt tektitter/meteoritter inneholder subatomære partikler (som beveger seg fortere enn lyset og er en slags kosmisk energi som er veldig bra for kropp og sjel) ettersom de har sin opprinnelse fra verdensrommet. Men man får jo bruke sin intuisjon når det gjelder steiner/krystaller, om det er noe man føler for å bruke eller ikke.
Du er også inne på musikk og viktigheten av det. Tror det er viktig å lytte til musikk som virker oppløftende, rensende og stimulerende. En del musikk er også «connectet» til sterke og positive energier; spesielt såkalt klassisk musikk av komponister som Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Grieg, Bruckner m.fl.
Jeg opplever også musikk fra andre genrer som pop og rock som positiv, oppløftende og energigivende, men her er det dessverre også veldig mye intetsigende musikk i tillegg til musikk som virker å ha negativ effekt, så man får bruke sin intuisjon på dette.

Kjempefint at du tok med disse Solfeggio-frekvensene her i artikkelen. Disse tror jeg har en veldig gunstig og positiv virkning på både kropp og sjel.

Terje Wulfsberg
Forfatter
4 måneder siden

Takk for flott artikkel Frank. Vi gjerne og nevne Transmission meditasjon som både er en hjelp for verden, samt speeder opp ens egen spirituelle utvikling. Den fungerer slik at en sitter i en gruppe på tre eller flere og transformerer ned energier ved hjelp av ens energi sentre (chachraer). Disse energiene kommer fra et så høyt plan at de vanligvis ikke er tilgjengelig for menneskeheten og må transformeres ned for at de skal kunne anvendes. Transmission meditasjonen starter ved at deltagerne i gruppen sier høyt sammen Den Store Invokasjon. Her er mer info:http://shareno.net/transmissionmed/trans.htm

« Forrige artikkel

Loosh: Hvordan vår bevissthet brukes til å skape virkelighet

Neste artikkel »

15 grunner til hvorfor jeg ikke har TV

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x