Operation Mockingbird: CIA-styring av vestlige media

7738 visninger
9 minutter lesetid
60

For vel 60 år siden ble det etablert et topphemmelig CIA-program med kodenavn Operation Mockingbird (”Operasjon NarreFugl”). Dette gikk ut på at USAs etterretningsorgan CIA skulle skaffe seg kontroll over media i USA og i andre vestlige land.

Prosjektet har lyktes over all forventning, ikke bare frem til det ble avslørt i 1970-årene, men også etterpå.

Den dag i dag er det tydelige tegn på at den hemmede norske pressen er styrt av ”noen”. Den siste ukas krampaktige omtale av CIA-agenten Osama bin Laden, som døde i 2002, er nok et eksempel på at NarreFuglen ennå sitter i veggene i norske mediahus og styrer TV og avisenes oppslag lik et gjøkur; Osama – Obama ko-ko  ko-ko! Osama – Obama ko-ko  ko-ko! osv.

Denne artikkelen er hentet og oversatt fra Wikipedia.

Operation Mockingbird var en hemmelig CIA-kampanje for å påvirke amerikanske og andre lands medier på begynnelsen av 1950-tallet.

Aktivitetene, omfanget og eksistensen av dette CIA-prosjektet er omstridt: Operasjonen ble først kjent som Mockingbird i Deborah Davis bok fra 1979; ”Katherine the Great”. (Katharina den Store: Om Katharine Graham og hennes Washington Post Imperium). Davis bok, som viser hvordan mediene hadde blitt rekruttert og infiltrert av CIA til propaganda-formål, var kontroversiell, og ikke alltid helt nøyaktig [1]

Mer bevis for Operation Mockingbird sin eksistens kom i 2007-memoarene American Spy: My Secret History in the CIA, Watergate and Beyond, skrevet av den  dømte Watergate-«rørleggeren» E. Howard Hunt og The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America av Hugh Wilford (hele boka kan lastes ned gratis her), som utkom i 2008.

Som en kuriositet kan det nevnes at boka The Mighty Wurlitzer også er omtalt på CIAs eget nettsted  www.cia.gov her. [2].

Om oppstarten av Operation Mockingbird

I 1948 ble Frank G. Wisner sr. (1909 – 1965) utnevnt til direktør for Office of Special Projects (OSP). Like etter ble OSP omdøpt til Office of Policy Coordination (OPC). Dette ble spionasje og kontraspionasje grenen av Central Intelligence Agency (CIA). Wisner fikk beskjed om å lage en organisasjon som konsentrerte seg om «propaganda, økonomisk krigføring; forebyggende direkte aksjon –  inkludert sabotasje, anti-sabotasje, riving og evakueringstiltak; undergraving av fiendtlige stater, herunder bistand til motstandsgrupper og støtte til innfødte anti-kommunistiske elementer i truede land i den frie verden. «[3]

Senere i 1948 etablerte Wisner Operation Mockingbird, et program for å påvirke

Frank Wisner sr., grunnleggeren av Operation Mockingbird

innenlandske og utenlandske medier. Wisner rekrutterte Philip Graham fra The Washington Post til å gjennomføre  prosjektet innenfor mediabransjen. På begynnelsen av 1950-tallet ”eide”  Wisner lederskikkelser i  The New York Times, Newsweek, CBS og andre viktige media [4]. Wisner refererte til dette apparatet som en «mighty wurlitzer» , som henspiller på en teater-innretning som kan styre diverse rør, instrumenter og lydeffekter fra en sentral konsoll. [5]

I 1951 overtalte CIA-sjefen Allen W. Dulles Cord Meyer til å delta i CIA. Men det er bevis for at han ble rekruttert flere år tidligere og hadde vært med på å spionere på de liberale organisasjonene han hadde vært medlem av på slutten av 1940-tallet. [6] Ifølge Deborah Davis, ble Cord Meyer Mockingbird-prosjektets  viktigste ”operative» (dvs. organisator). [7]

I 1977 hevdet Rolling Stone Magazine at en av de viktigste journalistene som var under kontroll av Operation Mockingbird var Joseph Alsop. Alsops artikler var blitt publisert i over 300 forskjellige aviser.

kke bare langt fremme på musikk: Rolling Stone Magazine har vært en viktig sikkerhetsventil for vestens ufrie presse, dengang som nå.

Mange journalister skrev artikler som var blitt bestilt av Frank Wisner. CIA forsynte dem med gradert informasjon for å sprite opp disse artiklene og gi dem mer tyngde. [9]

Etter 1953 ble mockingbird-nettverket tatt hånd om av CIA-direktør Allen W. Dulles selv.  Operation Mockingbird hadde allerede rukke å skaffe seg stor innflytelse over minst 25 aviser og nyhetsbyråer.

Office of Policy Coordination (OPC) ble finansiert ved å skumme av midler som var tiltenkt Marshallplanen. En betydelig del av disse pengene ble brukt til å bestikke journalister og utgivere.

Ifølge en artikkel av Alex Constantine, kalt ”Mockingbird: The Subversion Of The Free Press By The CIA”, som kan leses her var det allerede i 1950 rundt 3000 funksjonærer og kontrakt CIA-ansatte som etter hvert ble engasjert i propagandavirksomhet.

Wisner var også i stand til å hindre aviser fra å rapportere om visse hendelser. For eksempel ble de CIA- styrte komplottene som styrtet regjeringene i Iran ( Operation Ajax) og Guatemala ( Operation PBSUCCESS) TABUfisert og
fortiet av vestlige media etter instruks fra CIA. [11]

Thomas Braden, lederen for International Organizations Division (IOD) i CIA, spilte en viktig rolle i Operation Mockingbird. Mange år senere avslørte han sin rolle i disse hendelsene:
«Hvis direktøren for CIA ønsket å forlenge en gave, si, til noen i Europa – en Labour leder – la oss anta  at han bare tenkte; ”Denne mannen kan bruke femti tusen dollar, han fungerer godt og gjør en god jobb” – han kunne levere pengene til ham og aldri måtte gjøre rede for det til noen … Det var rett og slett ingen grense for hvor mye penger den (Mockingbird/CIA) kunne bruke, og ingen grense for hvor mange som kunne ansettes og ingen begrensninger for  aktivitetene det kunne besluttes var nødvendige for å gjennomføre krigen – den hemmelige krigen …. Journalister var et mål, fagforeninger var et spesielt mål – siden det  var en av aktivitetene kommunistene brukte mest penger på.» [12]

I august 1952 ble Office of Policy Coordination og Office of Special Operations (spionasje-divisjonen) slått sammen under Deputy Director for Plans (DDP). Frank Wisner ble leder for denne nye organisasjonen og Richard Helms ble hans sjef for operasjoner. Mockingbird var nå DDPs ansvarsområde.[13]

USAs skjulte operasjoner kom under granskning etter at Dwight Eisenhower ble tatt i ed som president  i 1953. Han satte opp en evalueringsoperasjon kalt Solarium, for å finne ut hvilke handlingsplaner som burde videreføres. Komiteen (som ble kalt Special Group) inkluderte CIA- direktøren, den nasjonale sikkerhetsrådgiver og statssekretærer for utenriks og forsvar, og hadde ansvaret for å avgjøre om skjulte handlinger var «riktig» og i den nasjonale interesse.

Eisenhower ble bekymret over CIAs skjulte aktiviteter og utnevnte i 1956  David KE Bruce som medlem av presidentens råd Consultants on Foreign Intelligence Aktiviteter (PBCFIA). Eisenhower ba  Bruce skrive en rapport om CIA som ble presentert for Eisenhower i desember 1956.

Presidentrådgiver Bruce rapporterte at CIAs hemmelige aktiviteter i stor grad var «ansvarlig for å hisse opp uro og skape økt tvil om oss (USAs regjering) som eksisterer i mange land i verden.» Bruce var også sterkt kritisk til Operation Mockingbird. Han uttalte: «Hvilken rett har vi (i USA) til å farte rundt i andre land og kjøpe opp aviser eller gi penger til opposisjonspartier eller støtte en eller annen kandidat til et eller annet verv?”

Mockingbird-skeptiker David KE Bruce: "Hvilken rett har vi (i USA) til å farte rundt i andre land og kjøpe opp aviser eller gi penger til opposisjonspartier eller støtte en eller annen kandidat til et eller annet verv?”

The Invisible government – den usynlige regjeringen

I 1964 publiserte Random House boka ”Invisible Government” av David Wise og Thomas Ross. Boken (som i sin helhet kan leses her på Biblioteca Pleyades)
avslørte bl.a. rollen som CIA spilte i utenrikspolitikken. Dette inkluderte CIAs statskupp i Guatemala og Iran (Operation Ajax) og den mislykkede Grisebukta-invasjonen på Cuba. Her omtales også CIAs forsøk på å styrte president Sukarno i Indonesia og de hemmelige operasjonene i Laos og Vietnam. CIA vurderte å kjøpe opp hele opplaget av Invisible Government, men denne ideen ble avvist da Random House påpekte at om så skjedde ville det bare bli trykket opp et nytt opplag. [3]

Invisible government - de du tror styrer for deg styres i virkeligheten av usynlige puppet masters bak kulissene

Den første avsløringen av Mockingbird

I juni 1965 ble Desmond Fitzgerald utnevnt til leder for Directorate of Plans. Han tok seg av Mockingbird. På slutten av 1966 fant Fitzgerald ut at Ramparts, en venstreorientert publikasjon, hadde oppdaget at CIA hadde gitt hemmelig finansiering til National Student Association, den nasjonale studentforeningen. [19]

Fitzgerald beordret Edgar Applewhite til å organisere en kampanje mot Ramparts. Applewhite fortalte senere Evan Thomas for hans bok, ”The Very Best Men”: «Jeg hadde alle slags skitne triks for å skade Ramparts sirkulasjon og finansiering.  Folkene som drev Ramparts var sårbare for utpressing. Vi hadde fryktelige ting i tankene, og noen av dem utførte vi. «[20]

Denne skitne triks kampanjen klarte likevel ikke å stoppe Ramparts fra å publisere denne historien i mars 1967. Artikkelen, som var skrevet av Sol Stern, hadde tittelen  ”NSA og CIA” og kan leses her.

Trykket trassig uten å la seg presse av skitne CIA-triks: Mars-utgaven 1967 av Magasinet Ramparts

I tillegg til å rapportere CIAs finansiering av National Student Association ble hele systemet av anti-kommunistiske front-organisasjoner i Europa, Asia og Sør- Amerika avslørt. Cord Meyer ble navngitt som en nøkkelfigur i denne kampanjen. Dette inkluderte finansiering av det litterære tidsskriftet Encounter. [12]

Encounter: Litterært tidsskrift med CIA-spin finansiert av CIA selv

I mai 1967 svarte journalisten og den tidligere CIA-agenten Thomas Braden på avsløringene i Ramparts ved å publisere en artikkel med tittelen, «Jeg er glad for at CIA er umoralsk «, i Saturday Evening Post, der han forsvarte aktivitetene til CIAs enhet av internasjonale organisasjoner. Braden innrømmet også  at virksomheten til CIA måtte holdes hemmelig for Kongressen. Som han påpekte i artikkelen: «I begynnelsen av 1950-tallet, da den kalde krigen var virkelig varm, var idéen om at Kongressen ville ha godkjent mange av våre prosjekter ganske enkelt utenkelig.» [21]

Meyers rolle i Operation Mockingbird ble ytterligere avslørt i 1972 da han ble anklaget for å ha blandet seg inn i utgivelsen av en bok, The Politics of Heroin in Southeast-Asia av Alfred W. McCoy.

Boken var svært kritisk til CIA’s befatning med narkotikatrafikken i Sørøst-Asia. Utgiveren, som lekket historien, hadde vært en tidligere kollega av Meyer da han var en liberal aktivist etter krigen. [22]

The politics of heroin: Dengang i Sørøst-Asia – nå i Afghanistan. Hvorfor tier norske media om CIAs blomstrende narkotikatrafikk med utspring i Afghanistan, hvor norske soldater er stasjonert og betales for å se en annen vei når narkotikaen lastes ombord på NATO-fly med kurs for Kosovo og Tyskland?

Undersøkelsene til Frank Churchs kongresskomité

Ytterligere detaljer om Operation Mockingbird ble avslørt som følge av kongressspolitiker Frank Churchs undersøkelser (Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities) i 1975. I denne kongressrapporten som kom i 1976 het det bl.a.:
The CIA opprettholder i dag et nettverk av flere hundre utenlandske enkeltpersoner rundt om i verden som gir etterretningsinformasjon for CIA og til tider forsøker å påvirke opinionen gjennom bruk av skjult propaganda. Disse personene gir CIA direkte tilgang til et stort antall aviser og tidsskrifter, mengder av pressetjenester og nyhetsbyråer, radio-og TV-stasjoner, kommersielle forlag, og andre utenlandske medier.

Church hevdet at desinformeringen av verden kostet amerikanske skattebetalere anslagsvis 265 mill. dollar i året dengang. [23]

I februar 1976 annonserte den nylig utnevnte CIA-direktøren George H W Bush en ny politikk: “Med umiddelbar virkning, vil CIA ikke inngå noen avtaler om betaling eller kontrakter med noen nyhets  korrespondenter eller nyhetstjenester, aviser, tidsskrifter, radio eller fjernsynsnettverk eller stasjon.”

George H.W. Bush la imidlertid til at CIA ville fortsette å “ønske velkommen” det frivillige, ubetalte samarbeid med journalister. [24]

George H.W. Bush (George Bush sr.) satte varige spor etter seg i "CIA Intelligence"; først som CIA-sjef og senere som visepresident, president og presidentpappa i USA. Prinsippet om "å skjule jernhånden ved hjelp av silkehansken", en praksis som gjennomføres gjennom høyt hemmelighold ”av hensyn til nasjonens sikkerhet”, sorte budsjetter og løgner fra Det Hvite Hus har nå vært en etablert praksis siden 1980-årene.

 

Osama bin Laden, CIA-agent og tidenes Narre-Fugle-Skremsel for CIA-kontrollerte vestlige media i årene 2001-2011.

Artikkelen er hentet og oversatt fra Wikipedia.

Referanser

 1. ^ Davis asserts that Deep Throat was Richard Ober, rather than Mark Felt, as has since been revealed
 2. ^ Kazin, Michael (January 27, 2008). “Dancing to the CIA’s Tune”. The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/24/AR2008012402369.html. Retrieved 2010-03-19.
 3. ^ a b David Wise and Thomas Ross (1964). Invisible Government.
 4. ^ Deborah Davis (1979). Katharine the Great. pp. 137–138.
 5. ^ Wilford, Hugh (2008). The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America. Cambridge: Harvard University Press. p. 7. ISBN 978-0674026810.
 6. ^ Cord Meyer (1980). Facing Reality: From World Federalism to the CIA. pp. 42–59.
 7. ^ Deborah Davis (1979). Katharine the Great. p. 226.
 8. ^ a b Carl Bernstein (20 October 1977). “CIA and the Media”. Rolling Stone Magazine.
 9. ^ Nina Burleigh (1998). A Very Private Woman. p. 118.
 10. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. p. 33.
 11. ^ Alex Constantine (2000). Mockingbird: The Subversion Of The Free Press By The CIA.
 12. ^ a b Thomas Braden, interview included in the Granada Television program, World in Action: The Rise and Fall of the CIA. 1975.
 13. ^ John Ranelagh (1986). The Agency: The Rise and Decline of the CIA. pp. 198–202.
 14. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. pp. 98–106.
 15. ^ Cord Meyer (1980). Facing Reality: From World Federalism to the CIA. pp. 60–84.
 16. ^ Jack Anderson (1979). Confessions of a Muckraker. pp. 208–236.
 17. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. p. 117.
 18. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. pp. 148–150.
 19. ^ Cord Meyer (1980). Facing Reality: From World Federalism to the CIA. pp. 86–89.
 20. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. p. 330.
 21. ^ Thomas Braden (20 May 1967). “I’m Glad the CIA is ‘Immoral’”. Saturday Evening Post.
 22. ^ Nina Burleigh (1998). A Very Private Woman. p. 105.
 23. ^ Final Report of the Select Committee to Study Government Operations With Respect to Intelligence Activities. April 1976. pp. 191–201.
 24. ^ Mary Louise (2003). Mockingbird: CIA Media Manipulation.

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

60 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
klumpen
12 år siden

Wow…en referanseliste ;) .

Vandalf
Vandalf
12 år siden

Glimrende artikkel om et betent og fremdeles høyaktuelt tema!

Jeg tror nok vestlige etterretningstjenesters innflytelse på pressen er mindre omfattende enn nå enn for noen tiår siden, men det kan ikke være særlig tvilsomt at det finnes mer eller mindre tilknyttede agenter i de fleste store mediehus.

På den annen side er det også klart at både norsk og øvrige vestlige hemmelige tjenester mang en gang har fått så ørene flagrer i media etterhvert som den ene skandalen, tabben og forbrytelsen kommer for en dag.

Det mest besnærende i så henseende er jo vitterlig at ingen ser ut til bli stilt for noen form for ansvar. Pyttsann; litt støy i avisene og noen offentlige beklagelser og alt er buisness as usual.

Ta feks den oppsiktsvekkende nyheten om tidligere norske etterretningstopper som ble tatt med buskene nede som spioner for USA, i Norge, hvor de på vegne av amerikanerne spionerte på nordmenn (ikke til å fatte!!!).

Her har vi altså nordmenn som spionerer for en fremmed, riktignok vennligsinnet, makt. Det skulle tilsi umiddelbar og omfattende respons fra norske politimyndigheter; arrestasjoner, ransakelser, diplomatiske konsekvenser, feks utvisning av diplomater etc etc…

Hva skjer så?

Ikke en dritt…

Dvs etter flere dagers massivt medietrykk blir agentene innkalt til avhør, statsråder må forklare seg for Stortinget og Skatt Øst vil undersøke om noen kan ha unndratt skatt…

Ja ja, mon tro om vi hadde fått samme reaksjoner fra offisielt hold dersom disse pensjonerte etterretningsfolka hadde gjort samme tjenester for… hm skal vi si Kina, feks?

Ulven
Ulven
12 år siden

Meningsmåling her på Speilet: Er den tildels åndssvake norske presssen fri?

Mener du at den norske pressen IKKE er fri, trykker du tommel opp. Mener du at den norske pressen er fri, trykker du tommel ned.

Nixo
Nixo
12 år siden

CIA, NSA og øvrige hemmelige tjenester som operere internasjonalt og nasjonalt har altid noen store propagandasaker pågang for å få folks oppmerksomhet til å avspore og for å få folk til å akseptere eller tiogmed forlange stadig mer overvåkning og styring av folks dagligliv.

Deres nåværende viktigste løgnkampanje er kampanjen om pedofili og barneprono. Strategien deres er som følger:
– Utvide definisjonene på sekseuelle overgrep og barneporno til det absurde.
– Hevde at omfanget er mye større enn det er, noe som de bruker de løgnaktige definisjonene som redskap for..
– Hevde mye større skadevirkninger enn de faktiske når virkelige pedofile handlinger skjer.
– Internere på en slik måte at det oppstår skader på barnet eller slik at små skader blir store, og deretter bruke de kunstig frembrakte skadene i argumentasjonen sin.
– Hevde at sekuelle overgrep mot barn er roten til alt ondt og alle samfunnsproblemer.
– Propagandere om at enkeltmennesker og familier representerer en enorm fare for slike overgrep mens samfunnsaparatet er den snille beskytteren.
– Argumentere med at tadig mer intim overvåkning og detaljstyring av barns og familiers liv er nødvendig for å få bukt med dette påstte allerstørste onde av samtlige.
———————————————————————

Lurheten ved senne kampanjen er det faktisk finnes noen få personer som har blitt utsatt for vonde seksualle handlinger som barn. Derved har propagandamakerne hele tida noen som skriker opp får å støtte deres maksspill, og disses historier slås da opp så stort å breit som overhode mulig i pressen.

Et annet av fomålene ved denne kampanjen er forøvrig å få så mange barn internert i institusjoner som overhode mulig med den falske påstand om å beskytte dem mot seksuelle overgrep, hvor disse så kan brukes til allemulige lyssky formål, blant annet som inntekstkilde for omsorgsovertakerne, sexslaver for prominente persomner, som organkilder, som hjernevaska agenter for maktspillet og som forsøkskaniner i medisinske og psykologiske eksperimenter.

—————————————————————————-
Nåfortida infiltrerer disse hemmelige tjenestene i stor grad helse- og sosialvesenet og barneavdelinger på sykehus rundtomkring i verden for å få leger og psykologer i sin tjeneste for denne kampanjen.

Et av de konkrete virkemidlene som brukes er å gi barn narkose for en masse formål hvor dette ikke er nødvendig og så undersøke barna intimt mens de er under narkose, for å fiinne tegn som kan brukes som påstand om seksuelle overgrep og som grunn til å ta barnet fra forelderene og bruke barna til egne formål.

—————————————————————————

I det hele tatt må en væres skeptisk til alle store verdensomspennende propagandasaker. Det har som regel til formål å gjøre de mektige mektigere og gjøre vanlige mennesker stadig mer avnekyige. Nåfortida er dette det største poragandaprogrammet, og må følgelig betraktes strekeste skepsis..

ola
ola
12 år siden
Svar til  Nixo

Nixo sier: Et av de konkrete virkemidlene som brukes er å gi barn narkose for en masse formål hvor dette ikke er nødvendig og så undersøke barna intimt mens de er under narkose, for å fiinne tegn som kan brukes som påstand om seksuelle overgrep og som grunn til å ta barnet fra forelderene og bruke barna til egne formål.

Viss det der er sant så ER jo det seksuelle overgrep.

Rainbow
Rainbow
12 år siden
Svar til  ola

UFO

Det er ikke sant.

Barn blir ikke gitt narkose for en masse formål hvor dette ikke er nødvendig. De blir heller ikke undersøkt intimt i hemmelighet under påskudd av andre inngrep. Tiden barnet har vært i narkose er ikke en indikasjon på at det foregår et spill om barnet, slik Nixo hevder.

Dette er rett og slett bare vås.

Nixo
Nixo
12 år siden
Svar til  Rainbow

Det finnes tonnevis av indisier og direkte bevis på at dette skjer.. Nylig dømtes en anestestilege for å ha misbrukt et barn seksuelt under narkose på Elverum og filmet dette. Politiet fant filmen.

Men så må en spørre: Hvordan er dette mulig? Det er jo en haug med personale rundt barnet når det forberedes for kirurgi. Saken virker underlig mildest talt.

Det beste savret må være at det er rutine å undersøke barn intimt i overvåkningsøyemed eller som forskninghandlinger i forbindelse med forberedelser til kirurgi, og at det er rutine å filme kjønsorganet og endetarmsregionen i den forbindelse, og at dette skjer på oppdrag av noen.

I dette tilfellet beholdt altså legen kopi filmen til eget privat bruk. Rent teknisk behøver han ikke ha avveket sterkt fra oppgaven fra sine oppdragsgivere idet barn under slike undersøkelser rutinemessig plasseres i svært utfordrende posisosjer.

Nixo
Nixo
12 år siden
Svar til  Rainbow

Og så enda et indisium på at barn overvåkningsundersøkes intimt under narkose.

Det avholdtes for ikke lenge siden et prosjekt i Trondheim hvor leger undersøkte og fotografterte de intime kroppsdlene på en rekke barn for at legene angivelig skulle lære mer om hvordan det ser ut hos barn som ikke er seksuelt midbrukt for å kunne bruke kunskapen i misbrukssaker. Undersøkelsen var frivillig idet et antall foreldre ble spurt om de ville avgi sine barn til dette prosjektet.

Men prosjektet hadde et forspill som er lite kjent. Opprinnlig planlas det å undersøke og fotografere barn som lå i narkose av helt andre grunner.

I dette tilfelle fikk de av forskningsrådet ikke lov til å gjøre undersøkelsene på en slik fordekt måte, samsynligvis fordi resulatet av denne undersøkelsen var ment til å fremlegges offentlig.

Men at legene opprinnelig først tenkte på å gjennomføre undersøkelsene i hemmelighet på barn under narkose for helt andre ting, tyder på at legene er vandt til å arbeide på denne måten.

Jeg minner forøvrig samtidig på saken om at kvinner under narkose ble brukt til uvitende øvingsobjekter i gynekologi for medisinerstudenter som jo skapte mye berettiget rabalder i avisene. Tilsvarende rabeldersker har en også hatt i USA.

Nixo
Nixo
12 år siden
Svar til  Rainbow

Når vi er så godt igang kan jeg jo slenge på enda en rykende atuell indisiesak.

Det handler om en jente som fikk er en alvorlig rift i underlivet under en «mandeloperasjon»

http://www.oa.no/nyheter/gjovik_toten/article5470618.ece

Forklaringen som gas i ettertid lyder at en skulle gi jenta en stikkpille og for å få til det måtte de spre jenta åpen og da sprakk hun noe opp.

Forklaringen er helt umulig. Barn har så elastiske vev at dettte kan ikke skje.

Kanskje satte de kateter på jenta, og holder dette hemmelig, men selv det kan vanskelig forårsake en slik skade, og hvorfor skulle dette holdes hemmelig idet dette jo er en vanlig sak. (Riktignok mindre vanlig ved mandeloperasjoner)

Den mest sansynlige forklaringen er at jenta var blitt hemmelig undersøkt og prøvetatt fra med langt mer inngripende instrumenter. (På oppdrag av barbevernet? Som forsøkskanin? Overvåkningsprosjekt?)

Nixo
Nixo
12 år siden

Om en bruker narkose der dette ikke er nødvendig og tiden et barn har vært under narkose, er viktige indikasjoner på at det foregår et spill om barnet ditt.

Her er noen eksempler på ting som kan tyde på at det foregår et hemmelig spill om barnet ditt, et spill som er orkestrert av diverse overordnede maktinstanser. Om du selv har barn og har opplevd noe av det følgende, eller noe tilsvarende, så kan du selv vurdere om påstanden min er sann eller ikke:

Har barnet ditt fått narkose for en MR-undersøkelse og har undersøkelsen tatt mer enn en time?

Har barnet fåt satt inn eller tatt ut ørepropper under en nakrose og dette har tatt mer enn en halv time – kirurgen bruker ca 5 min på dette arbeidet.

Har det blitt fjernet en vanskelig melketann eller tilsvarende under nakrose og det tar mer enn en time.

Inkalles barnet til kolonoskopi eller cystoskopi under narkose og uten at du ser noen god grunn for dette, tar dette mer enn 1/2 time for cystoskopi og 1 time for kolonoskopi? Konkrete behandlingsinngrep og prøveuttakninger kan betinge lengre tid, men finnes ingen slik begrunnelse, bør en være på vakt.

Har barnet fått fjernet mandlene og var under narkose mer enn 1 time.

Har barnet fått fjernet noen ukompliserte vorter under narkose og dette har tatt mer enn 1/2 time?

Alexander J Holm
Alexander J Holm
1 år siden
Svar til  Nixo

dette var intresant !!

Thor
Thor
12 år siden

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_drbeter01.htm Les dette: Dr Beter tapes om Rockefeller,Bolsjevikene,Kremlinistene og zionistene..Hvem som leder romvåpenkappløpet? Ikke USA…men Russland!!

Vandalf
Vandalf
12 år siden

Denne er litt interessant:

De fleste har fått med seg avisen som photoshoppet bort blant annet Hillary Clinton fra det allerede berømte Situation Room-bildet. Pinlig for avisen, men poenget her er imidlertid hva avisen sier i etterkant av tabben;

«I pressemeldingen påpekes det også at bilderedaktøren i avisen ikke hadde sett at det i følgeteksten til bildet stod at det ikke måtte gjøres endringer på bildet, og at de har sendt en beklagelse til Det hvite hus»

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4116534.ece

Hm, det var litt av en statement;

Betyr dette at Det hvite hus sender ut bilder hvor de tillater endringer i bildene? Hvor de selv gjør endringer i bildene?

Kan vi i det hele tatt stole på bilder fra Det hvite hus når de presiserer at et gitt bilde ikke skal gjøres endringer i?

Og burde ikke en journalist med teft fanget opp denne uttalelsen og undersøkt hva som ligger i dette?

Nixo
Nixo
12 år siden

Det er viktig å være oppmerksom på de narrefuglkampanjene som til enhver tid pågår.

Den tradisjonelle strategien har vært å skremme med en ytre fiende slik som kommunismen og østblokken.

Denne har ikke vært særlig vellykket, så de verdensomspennende hemmelige tjenestene har skiftet strategi.

Nå sier de til alle familier at barna deres er i fare,. De sier faren ikke kommer fra noen fremmed makt, men den lurer midt inblant oss i form av pedofile jævler. Og så hevder de at jævlene kan finnes også innen selve familien eller nære slekt,

Og så sier de at alle som lever alternativt eller har ukonvensjonelle tanker er en potensiell pedofil jævel, og følgelig må uskadeliggjøres.

Og for å beskytte barna mot disse jævlene, foreslår de overvåkning og kontroll på alle bauger og kanter, også overvåkning og kontroll som holdes hemmelig for både voksne og barn.

Og så hisser de opp et hysteri for å skape aksept i befolkningen for slike kontrolltiltak.

Det å gi barn narkose, noenganger også i hemmelighet, for å undersøke dem intimt er kanskje det mest direkte middelet i disse altomfattende overvåkningstilatakene.

Strategien er videre å rekruttere lakeier og lakeiers lakeier til å ivareta disse omfattende overvåkningstjenestene, og tilbyr disse god betaling for sin medjelpen. Videre benytter de seg i stor utstrekning av nyttige idioter som er villige til å være tjenesteytere og angivere selv uten betaling.

De alierer seg med lakeier, lakeiers lakeier og nyttige idioter først og fremst innen politi, helsetjenestene og sosialetatene, men også iinnen organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna og kvinnesaksgrupper.

De av disse som spiller en rolle på gølvplanet som lakeiers lakeier og nyttige idioter vet oftest selv ikke hvem de faktisk tilgodeser med tjenester ved å spillle rollen som overvåkere, intimkontrollører, angivere og barnerøvere.

De kan i øyeblikket føle en maktbrynde, følelse av å ta revansje eller seksuell pirring ved å være en ynkelig lakei av denne typen, men i lengden arbeider de seg for å gjøre alle ufrie, også demselv.

Nixo
Nixo
12 år siden

Ja, og så til hovedpåenget med denne artikkelen. For å få frem budskapet om pedofilifaren som betinger omfattende overvåkningstiltak, rettighetsinskrenkelser og kontroll, benyttes alle typer massemedia.

Aviser, fjernsysnsselskaper, kjosklitteratur, såkalt skjønnliteratur og øvrig mediamateriale styres aktivt gjennom strenge direktiver til de forskjellige redaskjsonene for å bringe dette budskapet ut så massivt, breit og følelsesladet som overhode mulig. Samtidig har de strenge direktiver om å kneble eventuell skepsis og insigelser.

De som formidler disse direktivene og budskapene til redaksjonene er gjerne offentlig ansatte jurister, leger og psykologer, samt pressgrupperepresentanter og politikere. Noen av disse er godt batalte lakeier, andre er nyttige idioter eller lakeillakeier som gladelig er med på heksejakta som egentlig har til formål å gjøre alle mennesker bortsetttfra toppskiktet ufrie, rettighetsløse og avmektige, ikke å bekskytte barn.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Nixo

Dette drakoniske systemet som har til hensikt «å beskytte barn» vil i realiteten kunne føre til det motsatte på flere plan. Bl.a. at personer (f.eks. nær familie, barnehageansatte m.v.) som aktivt vil gripe inn for å hindre at barn blir ofre for overgrep fra ulike deler av statsapparatet vil kunne pådra seg pedofili- og overgrepsanklager som vil kunne fabrikeres gjennom omfattende tilgang på «overvåkingsinformasjon» mot personen(e) mot de samme personene som viser ansvar ved å gripe inn for å hindre barn i å bli utsatt for overgrep fra den store stygge staten.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Ulven

Her kan du se hvor flinke satanistene er blitt til å beskytte barn :)

Den nye faren som kan utslette verden, nemlig babyterroristene

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1385207/Baby-bomb-threat-Outrage-toddler-given-frisking-TSA-agents.html

Nixo
Nixo
12 år siden

Skremselen om pedofilifaren er blitt holdt kokende varm siden ca 1984, og kjøres fremdeles med full styrke.

Imidlertid er det tegn til at befolknigen blir immun mot denne propagandaen, så manipulatorene har nåidetsiste begynt å kjøre hardere på endel nye momenter..

Nå skremmer de om at fedre, samt mødre med psykiske avvik eller rusproblemer er til stor fare for barna sine og at alle må være påvakt mot psykiske avvik hos foreldre,

Det samme sies selvfølgelig om foreldre som velger å leve som vegetarer, er alternativt aktive politisk, eller er skeptiske til vaksiner og øvrige tiltak det offentlige påtvinger en.

Samtidig har antall psykiske diagnoser mangedoblets og definisjonen på forskjellige psykiske avvik, blant annet skitsofreni er gjort så ofattende at alle som tenker eller lever alternativt risikerer å bli stemplet som psykisk syk og derved en fare for barna sine.

Denne delen av kampanjen kjøres foreløpig ikke såmye i massemedia. Isteden retter den seg massivt mot lærere, barnehagepersonell, og alle øvrige som har en daglig rolle med å ivareta barna på vegne av samfunnet.

Med andre ord – en er i full gang med å instruere lakeiene og de nyttige idiotene, og i neste fase er det å forvente at redaksjonene for massemedia får ordre om å dytte massivt ut propagandaen og lage nytt hysteri, samtidig som en selvfølgelig fremdeles passer på å holde også pedofilihysteriet på kokepunktet.

Sålangt har en fått en situasjon hvor blant annet lærere, barnehagepersonell og helseøstre aktivt speider etter tegn til psykiske avvik hos foreldrene til barna og sansynligvis fører hemmelige protokoller på sine observasjoner og sansynligvis registrres såkalte observasjoner i hemmelige sentrale databaser.

Nixo
Nixo
12 år siden

Skremselspropagandaen og dertil samhørende overvåkningsforanstaltninger er høyst sansynlig koordinert gjennom et internasjonalt program med en regulær prosjektorganisasjon.

Øverste programledeer er sansynligvis en person tilhørende CIA eller en annen iternasjonalt opererende etterretningsorganisasjon

– I styringsgruppen er det sansynligvis medlemmer fra internasjonale fagorganisasjoner innen pediatri.barnepsykiatri og barnevern,, internasjonale politienheter (Interpool), politiske representanter fra utvalgte land, samt fra enkelte lands nasjonale etterretningsorganisasjoner. Styringsgruppen består neppe av mer enn 10 personer.

Arbeidsdelingen innen programmet er antakelig som følger:

– De internasjonale fagorganisasjonene innen barnevern, pediatri og barnepsykologi tar seg av propagandaapparatet og har nasjonale organisasjoner av samme type til å hjelpe seg på det nasjonale plan og disse koordinerer videre mot massemedia av alle slag.

Disse interesseorganisasjonene tar seg også av koordinering mot praktisk arbeidende skoleverk, helseetater og barnevernsetater.

– Etterretnings- og politietatene utvikler og opererer overvåkningsapparatet.internasjonalt og nasjonalt.

– En særlig koordinering mot den politiske styringen i de enkelte land skjer trolig fra etterretningsorganistjenestene gjennom samarbidsorganisasjoner som Bilderberger, EF og FN.

——————————————————–

Gevisten som politi og etteretningsetater får gjennom dette programmet, er anleding og midler til å utbygge et stadig tettere overvåkninsnettverk omfattende alle innbyggere i samarbeidslandene,

– Barnevernsetater og helseetatene høster ogdå profitt i form av øket makt og betaling for tjenestene de utfører.

– Videre får samarbeidspartnerne profitt i form av flere barn de kan misbruke til sine formål.

– Desuten høster de styrende ledd, lakeiene og medløperne profitt i form av seksuelll gratifikasjon og utløp for hevnlyst for diverse ting de har opplevd, (og som oftest ikke er seksuellle overgrep).

– Med på lasset er selvfølgelig en rekke leverandører av overvåkningsutstyr, private overvåkningstjenester, legemideloindustrien og leverandører av medisinsk utstyr. Disse figurerer sansynligvis i en referansegruppe for programmet og trekkes inn i styringsgruppene på nasjonalt og internasjonalt plan ved behov.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Nixo

Det høres da ut som Illuminatet – Nixo.

Her må det være mye interessant å grave i for norske journalister – her kan de finne mye info som de kan hjelpe sine lesere med, bl. a ved å avsløre komplottet som planlegger å fjerne noen av deres søte små ved bruk av barne-fjerne-vernet.

Jeg hørte en stemme i skogen si at norsk presse er styrt av Illuminatiet. Vel, vel så er vel pressen med på det da, komplottet for barnefjerning.

Vil du trygge dine barns sikkerhet? Slutt å betale for komplott-aviser!

Nixo
Nixo
12 år siden

JA, du kan godt kalle det for Illuminatet eller kanskje den overnasjonale nyføydalismen. Jeg er imidlertid litt skeptisk til påstanden om enkelte egenskaper som illuminatet tillegges, som for eksempel at kjernen i arbeidsmetodikken deres er bruk av magi, at det er en sionistisk organisasjoen eller en frimurerstyrt organisasjon.

Nixo
Nixo
12 år siden

At dette dreier seg om et vidtrekkende prosjekt koordinert på internasjonalt plan, kan en se av måten propagandaen plutselig oppsto på i midten av 1980-tallet.

Plutselig, rrett over natta snakket alle om den store pedofilifaren, og alle sa det sdamme, som om de lirte ut av seg en nøye instudert teaterrolle – bernevernere, skolehelsetjenseten, barnepsykologer, massemedia, politiet, Redd barna, Røde kors, kirken, lærere, avisene og NRK. Og tillogmed forfatttere av romaner og esseyister hade tydligvis en masse ferdigmateriale som de kastet ut på markedet..

Og over natta dkket det opp ressurssterke og veletablerte tjenester som gikk ut på å undersøke barn intimt for å avdekke seksuelle overgrep og det åpenbarte seg veletablerte team innen barnevernet for å internere disse barna.

Tydligvis hadde en i et par år forut gjort et enormt arbeid for å instruere lakaiene og til tekniske forberedelser. Dette fårhåndsarbeidet kunne en av og til se symptomer på ved at enkelte lakeier plapret om at de skulle på internasjonal opplæring om seksuelle overgrep.

Et annet moment en kjærte hardt på i den første tida, var faren for anoreksi og andre spiseforstryrrelser. Propagandaet her gikk ut på at foreldre som hadde et sundt levesett var en enorm fare for barna sine ved at de kunne forårsake anoreksi.

Barneavdelingene på Aker Sykehus syntes å være en nasjonal koordinator in mot helse- og skoletjenestene og inn mot barnevernet og da med personen Helge Michaelsen som knutepunkt, en person som også figurerte som leder i Barnelegeforbundet. Med seg på lasset som medkoordinator hadde han Erik Normann, den samme personen som var sakkyndig i den for maktapparatet mislykkede Bjugn-saken. Nå figurerer han, etter diverse mislykkede direktør-roller som en uspesifisert koordinator i Helsedepartementet.

Dissse personene synes nå å være satt på sidelinja fordi de var for klossete og er erstattet av mer grå eminenser, hvis da ikke Normann er tiltankt en viss koordinatorrolle i den nåværende stillingen sin.

(Personlig tror jeg det skjede noe med barna i Bjugn. Jeg tror noen av barna var dopa ned og undersøkt intimt i undelivet og underkastet psykologisk testing under neddoping, og at alt det de fortalte er forvirrede minner om dette, og så ble det tolket som ordinære seksuelle overgrep.

Når et stort programm med massiv propaganda tar av, vil det skje at aktører innenfor diverse tjjenester handler utan at de koordinerende ledd har helt oversikten og så kommer det opp saken som har sin årsak i handlinger til programdeltakerne selv.)

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Nixo

Jeg husker også i midten av 1980-årene, og hvordan løssalgsavisene i måneder og år kjørte kraftige oppslag om incest/seksuelle overgrep mot mindreårige.

Nå er jeg sikker på at det var en agenda bak.

Min ulvenese heller i retning av at det fant sted en markert opptrapping av seksuell traumatisering av barn innenfor MK ULTRA programmet. Norge har lenge vært et enkelt land å få tilgang på forsøkspersoner, ikke minst pga. nisse-nordmenns blinde tiltro til autoriteter og at staten alltid vil barna deres noe «godt».

Mao. at fordi mengden norske barn som ble utsatt for seksuelle overgrep fra ulike statlige innpakninger økte, ble det behov for et «røykteppe» (cover-up) fra medias side for å kaste skylden på nærstående og ikke på de som virkelig stod bak i de tilfellene hvor barn begynte å snakke om at noen hadde tukler med dem nedentil.

Jeg antar at det var noe slikt som barna i Bjugn-barnehagen var blitt utsatt for. Det massive mediekjøret hadde da som funksjon å kamuflere hva som virkelig hadde foregått (!) og den utpekte mistenkte i barnehagen – som måtte klage helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å få sin frifinnelse – ble valgt som uskyldig syndebukk for å avlede overgrepenes systematiske natur.

Joda, landet er ennå Norge. Mange norske foreldre er bekymret for barn som lever på andre kontinenter og i andre religioner. Men er de nå så flinke til å passe på sine egne barn? Nix – de regner med at staten gjør det for dem. Så feil kan de ta – med eller uten narkolepsi-barn som har fått svine-sprøyte…

Nixo
Nixo
12 år siden

Ja, den massive propagandaen har sansynligvis et dobbeltfromål, dels å tåkelegge hva barn vikelig var blitt utsatt for, og dels å rekruttere nye barn som kunne brukes i videreføringene av MKULTRA-prosjektet eller øvrige lyssky formål.

Et annet tegn på at dette er en riktig fortolkning er alle historiene om UFO-bortførelser av barn og ungdom som dukket opp på dette tidspunktet.

Hvis en går inn i disse histpriene, er det lite utenomjordisk over dem, men det barna opplever minner mer om det som skjer i moderne radiologiske og endoskopiske undersøkelsesrom og om teknologi for uttesting og manipulering av psykologiske og nevrologiske, inkludert sexuelle, reaksjoner.

Bare at minnene har fått en mystisk fasong grunnet neddopingen og sansynlivis også grunnet et visst illusjonsmakeri fra de skyldige.

Tilogmed det å bli beemet opp i en UFO fra bakken, kan lett tolkes som en noe forstyrret minne fra et slikt undersøkelsesrom. Lamper over pasienten kan i fasong og lysmønster minne sterkt om en UFO og visse neddopingsmidler kan gi illusjon om å sveve.

Noen barn som er blitt tatt ute kan også ha blitt paralysert av hypnotiserende lysfeffekterr og så blitt fraktet med helikopter og lignende også. Helikoptre er også et gjennomgående moment i disse historiene.

Nixo
Nixo
12 år siden

Det er interessant å se pedofiliskremslene og terroristskremslene i historisk perspejtiv.

De tok fart i midten av 80-tallet. På denne tiden var det åpenbart at østblokken holdt på å falle ihop. Dessuten var det avspenning mot Sovyetsamveldet og mot Kina.

De hemmelige tjenestene trengte desperat nye typer av narrefugler som kunne berettige en fortsatt utbygging av overvåkningstjenester som de selv og tilknyttede industrier kunne profittere på.

Dernest trengte de narrefugler for å få folk til se andre veier enn mot myndigheters lysskye aktiviteter.

Det var en genistrek å etablere pedofilispøkelset som den nye narrefuglen. Dermed sikret de støtte ikke bare fra overvåkningsindustrien, men også fra barnevernere, psykiatrien, pediatrien og legemiddelindustrien som derved kunne øke profitten sin, samt tilgang på barn til sitt bruk.

Og skjedde noe som nesten fortoner seg som en gavepakke, nemlig de islammittiske nettverkene og terroraksjonen mot WTC.. Dermed fikk komplekset av etteretningtjenester og tilhørende industrier enda en skremselsfugl de kunne profittere på.

Nå tror faktisk jeg at virkelige fly traff WTC og at disse førtes av hjernevaska islamitter som fungerte som nyttige idioter. Men, hvem som trekker i trådene på øverste plan er en annen sak. Dessuten er det ikke teknisk mulig at kræsjene kunne få bygningene til å falle sammen på den måten som de gjorde.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Nixo

Det merklige er at folk aldri lærer….. :-|

Det er noe som heter at man narrer ikke en rev som er blitt narret før men fakta er at noen lar seg narre tusenvis av ganger og stiller aldri spørsmåltegn ved eliten

Etter WW2 ble NATO dannet som så oprettet opprasjon Gladio der store mengder ex nazier ble rekrutert inn i NATO grunnet sin kompetanse med etteretning og sabotasje
MI6 og CIA var også en stor del av NATOs opprasjon gladio

Opprasjon Gladio gikk ut på å utføre store mengder terroraksjoner over hele vesten med mest mulig antall sivilie ofre

Målsetningen var å skape terrorfrykt i befolkningen og å få dem til å vende seg til staten og be om mer overvåkning og sikkerhet

Venstresiden skulle få skylden men selv om en rekke NATO terrorister ble arrestert så ble ikke en eneste en av dem dømt, mektige krefter overkjørte politi og retsvesen

I 1990 forlangte EU opprasjon Gladio nedlagt, NATO og CIA nektet å utale seg

Det som skjedde etterpå var at terroraksjonene forsatte som før men nå var det plutslig ikke venstresiden som fikk skylden lenger men muslimene

NATO sprenger familien din i stykker og du svarer med å gi samme personer store deler av skattepengene dine i tillegg til å gi avkall på frihet og personliv

Så enkelt og så sykt og så lenge folk flest kun leser Main strem meida som er kontrolert av samme grupper og bruker tiden sin til såper og sport så vil heller ingenting endre seg men derimot forverres

Mange ønsker faktis å bli chippet

Kan en Chipp beskytte meg og familien min mot terrorister så VIL jeg ha det :)

http://www.php.isn.ethz.ch/news/mediadesk/documents/Gladio_Security_Watch.pdf

Ulven
Ulven
12 år siden

Det kan se ut til at VOLDTEKT er en av årets narrefugler for økt fryktskaping (med sikte på uttalt eller ikke uttalt ønske om mer beskyttelse fra onkel stat).

På utenlandske MSM media er det nå begynt å dukke opp informasjon om hvor mange voldtekter som begås i fjerne himmelstrøk innenfor visse kulturer, i ulike innpakninger. Timingen av dette er påfallende.

For ca. en måned siden fant det sted «klase-voldtekter» (flere voldtekter innenfor samme område og tidsrom) i Oslo. Hverken før eller senere er det blitt rapportert om dette. Betyr det at alle forbryterne er blitt tatt eller at politi-patruljering eller andre forebyggende tiltak har fått bukt med trusselen?

Det kan ikke utelukkes at klase-voldtektene i Oslo har vært riggede begivenheter, som «noen» har sørget for å få gjennomført med massiv mediadekning som del av en større agenda for økt fryktskaping.

gurid
gurid
12 år siden

Er det ikke deilig å ha noen å hate?
Denne er rettet mot nyhetsspeilets glede over å hele tiden finne noen å hate, jeg vet at du og alle forfatterne her ønsker en rettferdig verden, og dere har så mange fantastiske artikler her. Store hoder som dere burde ikke kaste bort talentet deres på å hate.
Vet at denne blir sletta, jeg må finne nytt beite..
LoveU

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  gurid

Det er nok ikke det det går på Gurid :)

Som våre utenomjordiske 6D vesner sier så skal vi vokte oss mot falske gaver og falske løfter fra våre ledere skal vi klare dimensjonskifte

Da er det greit og gjøre som vi får beskjed om så vi alle kan bli lysvesner med å nettopp finne ut av hva som er falske gaver og falske løfter før det er for sent :)

Fluor, Alminium, Haarp, Kvikksølv, stråling, Chemtrail, Nano partikler osv osv osv er definetivt en del av de falske gavene

Vist man ikke kjenner sannheten om vår fortid så kan vi heller ikke bygge en fremtid!

Denne må du bare se Gurid , en fantastisk dokumentar i 4 deler som burde vekke selv den mest fanatiske skeptiker

NATO’s Secret Armies part 1 of 4

gurid
gurid
12 år siden
Svar til  smurfen

Jeg vet allerede om alle disse tingene og jeg vet at det er sant. Fordi jeg en gang ønsket å bli opplyst, fikk jeg også greie på alt dette, men det er så mye som er fantastisk som heller burde fokuseres på. Jeg vet at dere tenker at dere må først rive ned for så å bygge opp. Jeg mener at vi river det ned ved å ikke mate det, ikke fokusere på det. Alle vet at denne jorda er urettferdig, vi trenger ikke høre det mer.
Vi har lært poenget, vi vet forskjell på rett og galt.
Jeg har fått beskjed om at alt vi trenger for å komme til neste brett på spillet, er å kjenne fred. Vi tiltrekker oss det vi tenker, så tenker du hat, vil du få det.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  gurid

Helt enig med deg love lovebird Gurid :)

Klart man må kvitte seg med hat, frykt og andre negative egenskaper, man skal bare flyte med og nyte energiene som kommer i økende tempo fremover nå

Det man sender ut får man i retur :)

Men opplysningsdelen er også kjempeviktig, det er mange som er forvirret og ikke skjønner helt det nye energiene og hva som er fakta fra fortid og hvordan dem skal opptre fremover

Det er svært viktig å veilede de nye med å vise dem sannheten om sin fortid men også kjempe viktig å forklare at dem ikke skal hate elle frykte

Du trenger heller ikke frykte for å bli slettet, det er ingen som blir slettet fra NS med å være ærlig og formidle det en har på hjertet :)

Crop Circles – 2012 MESSAGE TO MANKIND Alien Evolution Kornkreise DNA Hope Love

000000___00000___*
00000000_0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000
______*____00000000000000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
___________________*
____________________*
____________________*
___________________*
__________________*

gurid
gurid
12 år siden

Jeg er ihvertfall veldig glad for alt dere har på kosmos- og bevissthetsidene.
Men jeg tror at de fleste leserne ikke ser så mye på disse, for etter at de har lest om hva de skal hate og være redde for så går de rundt og hater og er redde.

Sett historien om Annunakiene på forsiden sammen med den nyeste nyheten så de skjønner sammenhengen. Så kan vi heller gråte sammen istedet for å hate.
Egentlig burde bevissthet og happy ending også stå på forsiden…
Også kan dere gå i detalj videre under? JA, vææær så snill, for oss alle :-)

Nixo
Nixo
12 år siden

Det er viktig at vanlige mennesker overvårkrer hvilke tiltak som narrefuglene og propagandanumrene til enhver tid begrunner, og siden pedofilispøkelset og terrorspøkelset er dagens vigtigste propagandanummer, er det disse som må settes i fokus.

Nåfortida bygges det i norge ut såkalte «barnehus» i rasakt tempo. Dette er etablissementer hvor en bringer barn som er blitt antatt usatt for overgrep for å forhøre dem, undersøke dem, huse dem midlertiidg og gi dem terapi, samt være kompetansesentra for overgrepsproblemet.

Barnehusa er angivelig laget forat alle interessenter i en slik sak kan komme sammen når et barn skal evalueres, og på en slik måte at det er såkalt barnevennlig.

Men lokaler for å gjøre disse tingene har en jo allerede på de lokale bernevernssentra og disse påstås jo også å vaære barnevennlige.

Disse barbehusa er nokså store saker, og ser ut til å huse mye mer av rom og utstyr enn for de aktiviteter det fortelles om at de skal brukes til, og at de inneholder ganske mange bakrom for diverse aktiviteter det ikke fortelles om.

Det er nærliggende å tro at myndighetene planlegger en ganske stor opptrapping av det å ta barn fra familier samt i å foreta intime fysiske og psykiske undersøkelser av barn, å hjernevaske barn, og å bruke barn som forsøkskaniner i medisinske prosjekter og at barnehusene bygges ut med disse tingene som formål.

Ihvertfall representerer de en betydelig opptrapping av en kapasitet som allerede finnes i rikt monn.

Enkelte lakeier har da også uforvarende plapret om at barnehusa skal brukes til «forskning».

De er plassert strategisk til slik at et barn som er brakt til disse stedene, fra for eksempel barnehager og skoler også lett kan sluses videre til lukkede og hemmelige institusjoner.

« Forrige artikkel

Hemmeligheten bak Davidstjernen

Neste artikkel »

Krigskorset til veteraner i internasjonale myrderier