Operation Mockingbird: CIA-styring av vestlige media

7.9K visninger
9 minutter lesetid
60

For vel 60 år siden ble det etablert et topphemmelig CIA-program med kodenavn Operation Mockingbird (”Operasjon NarreFugl”). Dette gikk ut på at USAs etterretningsorgan CIA skulle skaffe seg kontroll over media i USA og i andre vestlige land.

Prosjektet har lyktes over all forventning, ikke bare frem til det ble avslørt i 1970-årene, men også etterpå.

Den dag i dag er det tydelige tegn på at den hemmede norske pressen er styrt av ”noen”. Den siste ukas krampaktige omtale av CIA-agenten Osama bin Laden, som døde i 2002, er nok et eksempel på at NarreFuglen ennå sitter i veggene i norske mediahus og styrer TV og avisenes oppslag lik et gjøkur; Osama – Obama ko-ko  ko-ko! Osama – Obama ko-ko  ko-ko! osv.

Denne artikkelen er hentet og oversatt fra Wikipedia.

Operation Mockingbird var en hemmelig CIA-kampanje for å påvirke amerikanske og andre lands medier på begynnelsen av 1950-tallet.

Aktivitetene, omfanget og eksistensen av dette CIA-prosjektet er omstridt: Operasjonen ble først kjent som Mockingbird i Deborah Davis bok fra 1979; ”Katherine the Great”. (Katharina den Store: Om Katharine Graham og hennes Washington Post Imperium). Davis bok, som viser hvordan mediene hadde blitt rekruttert og infiltrert av CIA til propaganda-formål, var kontroversiell, og ikke alltid helt nøyaktig [1]

Mer bevis for Operation Mockingbird sin eksistens kom i 2007-memoarene American Spy: My Secret History in the CIA, Watergate and Beyond, skrevet av den  dømte Watergate-“rørleggeren” E. Howard Hunt og The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America av Hugh Wilford (hele boka kan lastes ned gratis her), som utkom i 2008.

Som en kuriositet kan det nevnes at boka The Mighty Wurlitzer også er omtalt på CIAs eget nettsted  www.cia.gov her. [2].

Om oppstarten av Operation Mockingbird

I 1948 ble Frank G. Wisner sr. (1909 – 1965) utnevnt til direktør for Office of Special Projects (OSP). Like etter ble OSP omdøpt til Office of Policy Coordination (OPC). Dette ble spionasje og kontraspionasje grenen av Central Intelligence Agency (CIA). Wisner fikk beskjed om å lage en organisasjon som konsentrerte seg om “propaganda, økonomisk krigføring; forebyggende direkte aksjon –  inkludert sabotasje, anti-sabotasje, riving og evakueringstiltak; undergraving av fiendtlige stater, herunder bistand til motstandsgrupper og støtte til innfødte anti-kommunistiske elementer i truede land i den frie verden. “[3]

Senere i 1948 etablerte Wisner Operation Mockingbird, et program for å påvirke

Frank Wisner sr., grunnleggeren av Operation Mockingbird

innenlandske og utenlandske medier. Wisner rekrutterte Philip Graham fra The Washington Post til å gjennomføre  prosjektet innenfor mediabransjen. På begynnelsen av 1950-tallet ”eide”  Wisner lederskikkelser i  The New York Times, Newsweek, CBS og andre viktige media [4]. Wisner refererte til dette apparatet som en «mighty wurlitzer» , som henspiller på en teater-innretning som kan styre diverse rør, instrumenter og lydeffekter fra en sentral konsoll. [5]

I 1951 overtalte CIA-sjefen Allen W. Dulles Cord Meyer til å delta i CIA. Men det er bevis for at han ble rekruttert flere år tidligere og hadde vært med på å spionere på de liberale organisasjonene han hadde vært medlem av på slutten av 1940-tallet. [6] Ifølge Deborah Davis, ble Cord Meyer Mockingbird-prosjektets  viktigste ”operative” (dvs. organisator). [7]

I 1977 hevdet Rolling Stone Magazine at en av de viktigste journalistene som var under kontroll av Operation Mockingbird var Joseph Alsop. Alsops artikler var blitt publisert i over 300 forskjellige aviser.

kke bare langt fremme på musikk: Rolling Stone Magazine har vært en viktig sikkerhetsventil for vestens ufrie presse, dengang som nå.

Mange journalister skrev artikler som var blitt bestilt av Frank Wisner. CIA forsynte dem med gradert informasjon for å sprite opp disse artiklene og gi dem mer tyngde. [9]

Etter 1953 ble mockingbird-nettverket tatt hånd om av CIA-direktør Allen W. Dulles selv.  Operation Mockingbird hadde allerede rukke å skaffe seg stor innflytelse over minst 25 aviser og nyhetsbyråer.

Office of Policy Coordination (OPC) ble finansiert ved å skumme av midler som var tiltenkt Marshallplanen. En betydelig del av disse pengene ble brukt til å bestikke journalister og utgivere.

Ifølge en artikkel av Alex Constantine, kalt ”Mockingbird: The Subversion Of The Free Press By The CIA”, som kan leses her var det allerede i 1950 rundt 3000 funksjonærer og kontrakt CIA-ansatte som etter hvert ble engasjert i propagandavirksomhet.

Wisner var også i stand til å hindre aviser fra å rapportere om visse hendelser. For eksempel ble de CIA- styrte komplottene som styrtet regjeringene i Iran ( Operation Ajax) og Guatemala ( Operation PBSUCCESS) TABUfisert og
fortiet av vestlige media etter instruks fra CIA. [11]

Thomas Braden, lederen for International Organizations Division (IOD) i CIA, spilte en viktig rolle i Operation Mockingbird. Mange år senere avslørte han sin rolle i disse hendelsene:
Hvis direktøren for CIA ønsket å forlenge en gave, si, til noen i Europa – en Labour leder – la oss anta  at han bare tenkte; ”Denne mannen kan bruke femti tusen dollar, han fungerer godt og gjør en god jobb” – han kunne levere pengene til ham og aldri måtte gjøre rede for det til noen … Det var rett og slett ingen grense for hvor mye penger den (Mockingbird/CIA) kunne bruke, og ingen grense for hvor mange som kunne ansettes og ingen begrensninger for  aktivitetene det kunne besluttes var nødvendige for å gjennomføre krigen – den hemmelige krigen …. Journalister var et mål, fagforeninger var et spesielt mål – siden det  var en av aktivitetene kommunistene brukte mest penger på.” [12]

I august 1952 ble Office of Policy Coordination og Office of Special Operations (spionasje-divisjonen) slått sammen under Deputy Director for Plans (DDP). Frank Wisner ble leder for denne nye organisasjonen og Richard Helms ble hans sjef for operasjoner. Mockingbird var nå DDPs ansvarsområde.[13]

USAs skjulte operasjoner kom under granskning etter at Dwight Eisenhower ble tatt i ed som president  i 1953. Han satte opp en evalueringsoperasjon kalt Solarium, for å finne ut hvilke handlingsplaner som burde videreføres. Komiteen (som ble kalt Special Group) inkluderte CIA- direktøren, den nasjonale sikkerhetsrådgiver og statssekretærer for utenriks og forsvar, og hadde ansvaret for å avgjøre om skjulte handlinger var “riktig” og i den nasjonale interesse.

Eisenhower ble bekymret over CIAs skjulte aktiviteter og utnevnte i 1956  David KE Bruce som medlem av presidentens råd Consultants on Foreign Intelligence Aktiviteter (PBCFIA). Eisenhower ba  Bruce skrive en rapport om CIA som ble presentert for Eisenhower i desember 1956.

Presidentrådgiver Bruce rapporterte at CIAs hemmelige aktiviteter i stor grad var “ansvarlig for å hisse opp uro og skape økt tvil om oss (USAs regjering) som eksisterer i mange land i verden.” Bruce var også sterkt kritisk til Operation Mockingbird. Han uttalte: “Hvilken rett har vi (i USA) til å farte rundt i andre land og kjøpe opp aviser eller gi penger til opposisjonspartier eller støtte en eller annen kandidat til et eller annet verv?”

Mockingbird-skeptiker David KE Bruce: "Hvilken rett har vi (i USA) til å farte rundt i andre land og kjøpe opp aviser eller gi penger til opposisjonspartier eller støtte en eller annen kandidat til et eller annet verv?”

The Invisible government – den usynlige regjeringen

I 1964 publiserte Random House boka ”Invisible Government” av David Wise og Thomas Ross. Boken (som i sin helhet kan leses her på Biblioteca Pleyades)
avslørte bl.a. rollen som CIA spilte i utenrikspolitikken. Dette inkluderte CIAs statskupp i Guatemala og Iran (Operation Ajax) og den mislykkede Grisebukta-invasjonen på Cuba. Her omtales også CIAs forsøk på å styrte president Sukarno i Indonesia og de hemmelige operasjonene i Laos og Vietnam. CIA vurderte å kjøpe opp hele opplaget av Invisible Government, men denne ideen ble avvist da Random House påpekte at om så skjedde ville det bare bli trykket opp et nytt opplag. [3]

Invisible government - de du tror styrer for deg styres i virkeligheten av usynlige puppet masters bak kulissene

Den første avsløringen av Mockingbird

I juni 1965 ble Desmond Fitzgerald utnevnt til leder for Directorate of Plans. Han tok seg av Mockingbird. På slutten av 1966 fant Fitzgerald ut at Ramparts, en venstreorientert publikasjon, hadde oppdaget at CIA hadde gitt hemmelig finansiering til National Student Association, den nasjonale studentforeningen. [19]

Fitzgerald beordret Edgar Applewhite til å organisere en kampanje mot Ramparts. Applewhite fortalte senere Evan Thomas for hans bok, ”The Very Best Men”: “Jeg hadde alle slags skitne triks for å skade Ramparts sirkulasjon og finansiering.  Folkene som drev Ramparts var sårbare for utpressing. Vi hadde fryktelige ting i tankene, og noen av dem utførte vi. “[20]

Denne skitne triks kampanjen klarte likevel ikke å stoppe Ramparts fra å publisere denne historien i mars 1967. Artikkelen, som var skrevet av Sol Stern, hadde tittelen  ”NSA og CIA” og kan leses her.

Trykket trassig uten å la seg presse av skitne CIA-triks: Mars-utgaven 1967 av Magasinet Ramparts

I tillegg til å rapportere CIAs finansiering av National Student Association ble hele systemet av anti-kommunistiske front-organisasjoner i Europa, Asia og Sør- Amerika avslørt. Cord Meyer ble navngitt som en nøkkelfigur i denne kampanjen. Dette inkluderte finansiering av det litterære tidsskriftet Encounter. [12]

Encounter: Litterært tidsskrift med CIA-spin finansiert av CIA selv

I mai 1967 svarte journalisten og den tidligere CIA-agenten Thomas Braden på avsløringene i Ramparts ved å publisere en artikkel med tittelen, “Jeg er glad for at CIA er umoralsk “, i Saturday Evening Post, der han forsvarte aktivitetene til CIAs enhet av internasjonale organisasjoner. Braden innrømmet også  at virksomheten til CIA måtte holdes hemmelig for Kongressen. Som han påpekte i artikkelen: “I begynnelsen av 1950-tallet, da den kalde krigen var virkelig varm, var idéen om at Kongressen ville ha godkjent mange av våre prosjekter ganske enkelt utenkelig.” [21]

Meyers rolle i Operation Mockingbird ble ytterligere avslørt i 1972 da han ble anklaget for å ha blandet seg inn i utgivelsen av en bok, The Politics of Heroin in Southeast-Asia av Alfred W. McCoy.

Boken var svært kritisk til CIA’s befatning med narkotikatrafikken i Sørøst-Asia. Utgiveren, som lekket historien, hadde vært en tidligere kollega av Meyer da han var en liberal aktivist etter krigen. [22]

The politics of heroin: Dengang i Sørøst-Asia – nå i Afghanistan. Hvorfor tier norske media om CIAs blomstrende narkotikatrafikk med utspring i Afghanistan, hvor norske soldater er stasjonert og betales for å se en annen vei når narkotikaen lastes ombord på NATO-fly med kurs for Kosovo og Tyskland?

Undersøkelsene til Frank Churchs kongresskomité

Ytterligere detaljer om Operation Mockingbird ble avslørt som følge av kongressspolitiker Frank Churchs undersøkelser (Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities) i 1975. I denne kongressrapporten som kom i 1976 het det bl.a.:
The CIA opprettholder i dag et nettverk av flere hundre utenlandske enkeltpersoner rundt om i verden som gir etterretningsinformasjon for CIA og til tider forsøker å påvirke opinionen gjennom bruk av skjult propaganda. Disse personene gir CIA direkte tilgang til et stort antall aviser og tidsskrifter, mengder av pressetjenester og nyhetsbyråer, radio-og TV-stasjoner, kommersielle forlag, og andre utenlandske medier.

Church hevdet at desinformeringen av verden kostet amerikanske skattebetalere anslagsvis 265 mill. dollar i året dengang. [23]

I februar 1976 annonserte den nylig utnevnte CIA-direktøren George H W Bush en ny politikk: “Med umiddelbar virkning, vil CIA ikke inngå noen avtaler om betaling eller kontrakter med noen nyhets  korrespondenter eller nyhetstjenester, aviser, tidsskrifter, radio eller fjernsynsnettverk eller stasjon.”

George H.W. Bush la imidlertid til at CIA ville fortsette å “ønske velkommen” det frivillige, ubetalte samarbeid med journalister. [24]

George H.W. Bush (George Bush sr.) satte varige spor etter seg i "CIA Intelligence"; først som CIA-sjef og senere som visepresident, president og presidentpappa i USA. Prinsippet om "å skjule jernhånden ved hjelp av silkehansken", en praksis som gjennomføres gjennom høyt hemmelighold ”av hensyn til nasjonens sikkerhet”, sorte budsjetter og løgner fra Det Hvite Hus har nå vært en etablert praksis siden 1980-årene.

 

Osama bin Laden, CIA-agent og tidenes Narre-Fugle-Skremsel for CIA-kontrollerte vestlige media i årene 2001-2011.

Artikkelen er hentet og oversatt fra Wikipedia.

Referanser

 1. ^ Davis asserts that Deep Throat was Richard Ober, rather than Mark Felt, as has since been revealed
 2. ^ Kazin, Michael (January 27, 2008). “Dancing to the CIA’s Tune”. The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/24/AR2008012402369.html. Retrieved 2010-03-19.
 3. ^ a b David Wise and Thomas Ross (1964). Invisible Government.
 4. ^ Deborah Davis (1979). Katharine the Great. pp. 137–138.
 5. ^ Wilford, Hugh (2008). The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America. Cambridge: Harvard University Press. p. 7. ISBN 978-0674026810.
 6. ^ Cord Meyer (1980). Facing Reality: From World Federalism to the CIA. pp. 42–59.
 7. ^ Deborah Davis (1979). Katharine the Great. p. 226.
 8. ^ a b Carl Bernstein (20 October 1977). “CIA and the Media”. Rolling Stone Magazine.
 9. ^ Nina Burleigh (1998). A Very Private Woman. p. 118.
 10. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. p. 33.
 11. ^ Alex Constantine (2000). Mockingbird: The Subversion Of The Free Press By The CIA.
 12. ^ a b Thomas Braden, interview included in the Granada Television program, World in Action: The Rise and Fall of the CIA. 1975.
 13. ^ John Ranelagh (1986). The Agency: The Rise and Decline of the CIA. pp. 198–202.
 14. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. pp. 98–106.
 15. ^ Cord Meyer (1980). Facing Reality: From World Federalism to the CIA. pp. 60–84.
 16. ^ Jack Anderson (1979). Confessions of a Muckraker. pp. 208–236.
 17. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. p. 117.
 18. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. pp. 148–150.
 19. ^ Cord Meyer (1980). Facing Reality: From World Federalism to the CIA. pp. 86–89.
 20. ^ Evan Thomas (1995). The Very Best Men: The Early Years of the CIA. p. 330.
 21. ^ Thomas Braden (20 May 1967). “I’m Glad the CIA is ‘Immoral’”. Saturday Evening Post.
 22. ^ Nina Burleigh (1998). A Very Private Woman. p. 105.
 23. ^ Final Report of the Select Committee to Study Government Operations With Respect to Intelligence Activities. April 1976. pp. 191–201.
 24. ^ Mary Louise (2003). Mockingbird: CIA Media Manipulation.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

60 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Alex Jones Infowars hiding Occult Satanic Pentagram and Saturn Rings Symbols in Live Shill http://www.youtube.com/watch?v=LmZpNHh9Z7c&list=PLqQQFOVUZBLhNbzTqXjZTdGRlcyOm3rFy

Quote: “HEARTS AND MINDS” PROGRAM IS AN OFFICIAL CIA PENTAGON TECHNIQUE USED BY MANY NGO`s AND SHILLS

Hvorfor unngår Alex Jones alltid den viktigste etterretningsinformasjonen?

They are free, we their masons; just queen isis’s bees. Les pharaons Suisses d`Altkirch, chatzefratz http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1877&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Norsk Barnevern »Kidnapper» barn, Morten (eng/nor) + ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/comment-page-12/#comment-99731

MAJA
Abonnent
11 år siden

Først og fremst vil jeg takke Hans Gaarder for en grundig innføring i mind control og ser fram til å overvœre foredraget om detet tema 30 oktober i Oslo.
Så vil jeg takke Nixo for en meget god innføring i metoder som blir brukt innen barnevern, som jeg ikke har noen som helst grunn til å fatte tvil om .
Jeg har hevdet i mange år at det drives barnesalg i dette landet og har skjønt at barnevernet har rekruttert alle mulige individer innen helsevesen .
Pleier å høre på lokaltv fra Fredrikstad, ettersom jeg bodde der i ganske mange år , og der fikk jeg vite at skoletannlegen sendte bekymringsmeldinger hver gang ett skolebarn ikke dukket opp til timen eller hvis barnet viste synlige tegn på nervøsistet , var detet ett sikkert tegn på omsorgssvikt , og i løpet av kort tid sendte denne tannlegen 839 bekymringsmeldinger , hvorav 6 ble fulgt videre .
Barnehager og helsestasjoner bruker ethvert tegn på “omsorgssvikt” som manglende blikk-kontakt og enhver kan bli kjøpt til detet angiveriet, men at leger bruker slike midler har vœrt ukjent for meg .
Jeg har fulgt og følger fortsatt foreldre som er utsatt for denne terrororganisasjonen BARNEVERNET og har vœrt på en god del møter med barnevernspedagoger og det har slått meg hvordan de opptrer , hvor like reaksjonsmønster de har .
Når det gjerlder Foandringsfabrikken , er jeg overbevist at barna der blir manipulert totalt .
Forandringsfabrikken har utviklet en metode for å løfte frem barn og unges egne erfaringer som brukere, og dermed skape grunnlag for positiv endring innen både psykisk helsevern, barnevern, skoler og andre institusjoner.

Forandringsfabrikken ble kåret til Årets sosiale entreprenør under velFERDkonferansen “2011”:http://www.ferd.no/lang/no/show.do?page=239;568&articleid=2225
I England er det “COMMON PURPOSE” som utvikler og behandler folk som jobber innen barnevern, og Brian Gerrish og hans kamphaner har forlengst tatt opp kampen med engelsk “barnevern”:https://www.youtube.com/watch?v=2K8ea1kMN74
Jeg kunne tenke meg mere informasjon fra Nixo , hvis han ville kontakte meg på mail: mayharriet@gmail.com

Hermis
Hermis
Abonnent
12 år siden

Østerriksk sex-skole var en bløff. Svensk kommunikasjonsbyrå lurte internasjonale medier trill rundt. Den falske sex-skolen ble lansert på en pressekonferanse i Wien. Rundt tredve journalister hadde møtt opp for å høre «rektor» Ylva Maria Thompson forklare skolens banebrytende praktiske læringsopplegg. Ingen journalister satte spørsmålstegn ved lanseringen. Ifølge reklamebyrået Studio Total nådde nyheten over 300 millioner mennesker.

– Jeg synes det er bra om mennesker setter spørsmålstegn ved det som står i avisene. Journalister har en ganske tøff jobb i dag. Det finnes ikke mye tid til å sjekke fakta, og det er nok en diskusjon det kan være verdt å ta iblant, sier Mazetti.

Nåja, den kritiske og undersøkende journalistikken har da vært dau ganske lenge, vil nå jeg si. Men slik kan man altså skape falske nyheter og (krigs)propaganda, ihvertfall.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/10/oesterriksk-sex-skole-var-en-bloeff

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Alan Watt finally speaks his mind about NWO cointelpro agent Alex Jones! http://www.youtube.com/watch?v=rPQVwOTIiBU&sns=fb

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10098849

500 Hells Angels- ledere fra hele Europa holder møter i Oslo denne helgen. Hells Angels er opprinnelig en CIA -infiltrert motorsykkel klub fra USA for å organisere organisert kriminalitet i hele verden. Noen kilder hevder at det var CIA, som stiftet HA.
At HA Norge er valgt som vert denne gangen er et farligt signal for Oslo, Tromsø og andre plasser hvor HA har medlemsklubber. HA er kjent for å gjøre ” tjenester ” til grupper som betaler for disse tjenestene. Hells Angels er en av de største lovløse gruppene nå i Norge. Nær fremtid vil vise hva som blir pønsket ut på møtene i helgen for Norges vedkommende.

Ghleo
Ghleo
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
12 år siden

Nå er det ikke 500 HA Ledere som kommer, men 500 HA medlemmer, en vesentlig forskjell. Du har rett i en ting, det skal være et ledermøte mellom flere HA klubber i europa på et eller annet hotell i Oslo, de har annonsert hvilket hotell det er og jeg tipper også at det er ganske sikre på at norske politimyndigheter har satt opp avlyttningsutstyr for å følge med på hva de snakker om. Jeg kan garantere deg Maarit av ingenting kommer til å skje for Norges vedkommende på grunn av dette møtet. Det skal også avholdes en fest på HA huset på Alnabru, det har de også annonsert, og politiet kommer garantert til å stille mannsterke opp og ta bilder av alle og enhvert som nærmer seg portene til huset for å ha så mye som mulig info om organisasjonen, for det er en kriminell klubb, det er hevet over enhver tvil på lik linje som at Bandidos, Outlaws, Coffeen Cheaters osv er også er kriminelle motorsykkelklubber. En annen ting jeg lurer på i samme slengen: I artikkelen du referer til så står det at 500 medlemmer er ventet ankommet til Oslo. Hvordan kan du trekke den konklusjonen at det er 500 ledere?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ghleo
12 år siden

Åneeeeeeeeeeeeeeeeeeeei noen hadde en skrivefeil på internett, tilkall PST og politiet.
Bra observert Ghleo, du skal ha stor skryt for å oppdage en skrivefeil , men det finnes større ting å oppdage der ute på internett, stå på.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Skrivefeil på internettet er i høyeste grad høyreekstremistisk asosial terroraktivitet. PST er tilkalt og YHVH er påkalt. Helikopter er på vei fra Oslo. Etter at det er ferdig på service og alle er tilbake fra ferie.

Hells Angels? Hva er så galt med de? Noen må jo få lov å tjene millioner på at narkotika er kriminalisert og forsvare sin profitt-interesse ved hjelp av grov vold og terror. Det er da bedre enn at de bare driver dank. :)

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

I samarbeid med CIA driver New York-politiet en hemmelig enhet som overvåker muslimer. Politiet benekter at denne enheten finnes, selv om den er avslørt av interne dokumenter.
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7772828

e
e
Anonym
Svar til  Mole
2 år siden

LOL. “– En slik enhet finnes ikke, sa polititalsmann Paul Browne før AP publiserte saken.
Men interne politidokumenter viser det motsatte. Under en presentasjon innad i politiet skal enheten og dens mål ha blitt beskrevet inngående” Jeg gjentar: LOL. Benektelser en klassiker. Old news. Dette visste jeg om for 14 år siden. Det fantes nok flere varianter av programmet her. Utrolig hva man får øye på hvis man bare bruker øynene sine. Og andre sanser.

Nok en flott artikkel av Gaarder. That’s my boy. Tenk på all informasjonen han har nå som han sitter ved herrens høyre side der oppe i himmelriket. Noen burde kanalisere ham. Er det noen medium her?
(Nei jeg kødder ikke)

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Så glemte jeg å nevne at immigrantbarn som kommer til norge nå rutinemessig intimundersøkes og intimfotograferes og resultatene selvfølgelig arkiveres. Det gjøres med en svak begrunnelse om at det er for å fastslå barnets alder, som om det ikke kan vurderes på andre måter. Også dette er et indisium på at et slikt totalarkiv planelgges.

Og mye tyder på at arkivet også skal inneholde opplysninger om psykologiske faktorer, for eksempel resultater etter psykologiske tester, om barnets vaner, om avvik fra en norsk A4-modell for vaner og holdninger, og om foreldrenes vaner, samt vurderinger om foreldrene..

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Mye tyder på at norske myndigheter planlegger et kartotek med inngående kroppsbilder underlivsbilder og prøvetakingsresulatet fra underliv, munnhule og blod fra et stort antall norske barn – kanskje på sikt for alle – og bruke dette kartoteket som en overvåkningsressurs og som utgangspunkt til å røve barna fra foreldrene..

Kanskje planlegges også i samme slengen å chippe disse barna,

At dette er siktemålet går frem av følgende:

– Alle barn som kalles inn til undersøkelse i forbinelse med påståtte overgrep intimfotograferes og intimprøvetas og resultatene arkiveres. Dette skjer uansett hvor undersøkelsen gjøres og har skjedd i lang tid..

– Et av de uttalte formål med disse barnehusa er å øke antall medfisinske undersøkelser av denne type og barnehusa vil også huse slike kartotek.

– Barnehusutbyggingen øker i faretruende grad kapasiteten til å foreta slik kartlegging.

– Mange indisier tyder på at slike undersøkelser også gjøres når barn er under narkose for helt andre ting, og noen ganger ser det også ut til at narkose lures i barn på steder hvor det offentlige tar seg av barn og så gjøres slike undersøkelser.

– Det uttalte formål med barneusa om at de skal brukes til forskning tyder i samme retning.

Norge er på full vei til å bli et KGB eller Stasi-samfunn og Norges modell er særdeles farlig fordi overvåkningen skjer på hvert enkelt menneskes mest intime og personlige enemerker.

gurid
gurid
Anonym
13 år siden

Det viktigste av alt, er at vi forstår at vi er ett!
We are one!
Du er jeg!
Elsk din neste som deg selv.
Dette er det de onde krefter mest av alt prøver at vi ikke skal forstå.. derfor skaper de splittelse og hat. (derfor 9.11 i regi av Bush) osv
Når vi forstår at vi er ett, vil vi se annerledes på alle, vi vil se mer med hjertet enn med hodet og vi vil oppleve universell kjærlighet.

Ikke gjør noe som skaper splittelse!
Prøv å forstå den andre i en diskusjon, det lærer vi av!
Ikke les så mye i villedende aviser..
Mediter og lær deg å kontakte ditt høyere selv!

Da er vi på vei :-)

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Turid Holters drapskvinne er psykisk forstyrret. men jeg ser det ikke så umulig at kunsten hennes har utløst svært ubehagelige minner hos gjerningskvinnen og dette så har utløst et affeksjonsdrap.

Kan dette være minner fra underbevisstheten om manipulasjoner hun har gjennomgått under narkose.

Det er spesielt ett motiv i Turid Holters kunst som får meg på disse tankene, nemlig noe som ser ut som to øyne som stirrer inn i dine egne øyne.

Men dette er nettopp noe mennesker som legges i narkose opplever, for dette er et adferdstrekk hos anestesipersonell. Og to slike øyne kan også for mange symbolisere overvåkning.

Var drapskvinnen blitt utsatt for nettopp disse tingene som jeg har beskrevet, og Turid Holters kunst frembragte minner om dette som den unge kvinnen ikke taklet?

gurid
gurid
Anonym
Svar til  Nixo
13 år siden

Turid Holters drapskvinne var helt sikkert styrt av mind control, narkose er ikke nødvendig for å gjennomføre det.
Turid Holters kunst var om ENHET, vi er ETT, det så mange høyerestående har prøvd at vi skal forstå! (Les om det i Ra eller andre steder er på speilet.) Derfor ble hun drept.

Michelle
Skribent
Svar til  Nixo
13 år siden

Jeg også tror Turid Holters drapskvinne ble styrt via militær mind-control eksperiment:
1

2

(sistnevnte link prater jo programlederen som en micro-chippa robot)

gurid
gurid
Anonym
13 år siden

over til Turid Holter som nettopp ble drept. Hun kan ha blitt drept fordi hun laget kunst om oneness/enhet. Hun hadde en utstilling som het knyttet sammen og artikler om denne er fjernet fra nettet.
Det Illuminatet er reddest for av alt, er at vi skal finne ut at vi er ett. (Luukanen)
Da vil fred og kjælighet oppstå og Illuminatet forsvinner..

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Muligheten til å legge barn og voksne i narkose er en gavepakke til enhver ond elite som øsnker å masseovervåke, prøveta og organrøve og den norske befolkning .har ingen motforestillinger mot å la seg og barna sine legges i narkose for ethvert formål..

Logikken og indisiene er så klare at det ikke er paranoid å fokusere på denne muligheten til å snikovervåke og snikmanipulere ethvert barn og voksen.

Men ved å fokusere på dettte bryter en et tabu, en snakker om det en er sosialisert til å tro er utenkelig.

gurid
gurid
Anonym
13 år siden

Hei Nixo!
Jeg tror pedofilistyret er satt igang for at fokuset vårt skal rettes mot det, som en lureand, så skal vi liksom ikke se all faenskapen til de som har satt anda der.

Jeg tror det svært, svært sjeldent utføres slike undersøkelser i narkose, og da bare som bevis i en rettsak.

Jeg vet at man lett kan bli paranoid av å kjenne til den onde eliten.. du er blitt redd og du gjør andre redd.

skippern
skippern
Abonnent
13 år siden

Trailer, The unlawful killing:

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

MI5 and the Christmas Tree files – secret political vetting at the BBC!

http://www.bilderberg.org/mi5bbc.htm

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Samfunnet legger opp til at folk skal kunne ryktespre og angi uten konsekevenser. Derved er det liten terskel mot å sende bekymringsmelinger med lite eller intet hold i virkeligheten eller med direkte løgn.

Men maktaparatet er inne på farlige veier, veien er kort til at folk revansjerer seg mot å sende bekymringsmelinger og rykter om maktaparatets egne lakeier.

Og et angiversamfunn vil altid syde av maktkamp innenfor lukkede dører, og folk som selv sitter i maktposisjoner må hele tida vokte skritta sine forikkeå komme til å begå utilgivelige høyre eller venstreavvik, så ngen er egentlig er trygg i et slikt samfunn.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
13 år siden

Nå har frontkjemperne for overvåkningssamfunnet kommet så langt i sine manøvrer for å fjerne lover som er til hinder for at en kan anklage sin neste for nærmest alt uten å bli straffet for dette.
I fjor høst ble jeg og min kone utsatt for ryktespredning fra en kriminell om at vi hadde bedrevet seksuell utukt med en hund vi hadde gitt til denne for noen år siden. Vi anmeldte forholdet. Men politiet henla saken pga. at forholdet ikke var alvorlig nok. Vi hadde vitner som personlig hadde hørt denne beskylde oss. Vi anket. Men den ble tilbakevist av samme grunn.
Vi var nærmest i sjokktilstand over en slik avgjørelse. Vi ser på slike beskyldninger som grufulle og svært ærekrenkende mot sin neste. At det nå er lempet på slike lover, der enhver angiver kan gå fri uansett hva han mistenker andre for, er vel en del av et større system satt i verk av satanister og feminister.
Så i dag kan du, hvis du ikke liker trynet på ditt medmenneske, sette ut de verste rykter rundt dette uten å måtte stå til ansvar for dine ugjeringer. Da er vi tilbake til stasitiden, der enhver er skyldig inntil du selv har klart å bevise din uskyld.
Er det noen som har vært borti noen liknende fenomener?

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Det som er særlig farlig ved denne barnehus-modellen, er at alle instanser som har med en sak å gjøre bringes sammen for å danne enighet om hva som skal gjøres videre – leger, psykologer, politietterforskere, bistandsadvokater og tilogmed dommere.

Disse sitter i et konferanserom uten barnets vitende og ser på avhørene som utføres av en psykolog. Derved overkjøres både barnet selv, foreldrene og eventuelt anklagete og barnemanipulatorene-barnerøverne får den fulle styringen.

Et annet farlig moment, er at denne modellen gir rik anledning til å skape øyeblikkelig konsensus blant deltakerne om at barnet skal ivaretas av det offentlige overgrepsapparatet.

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Det er sålangt etablert 7 barnehus. Det går frem av diverse beskrivelser at de også skal fungere som angiversentraler og propagandasentra ut mot skoler, barnehager og øvrig publikum.

I beskrivelsene fremgår det at : “Her er det undersøkelsesrom, terapirom, avhørsrom, leikerom, teknisk rom og ein større sal der avhøra vert overført til dommarar og advokatar.”

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Det er viktig at vanlige mennesker overvårkrer hvilke tiltak som narrefuglene og propagandanumrene til enhver tid begrunner, og siden pedofilispøkelset og terrorspøkelset er dagens vigtigste propagandanummer, er det disse som må settes i fokus.

Nåfortida bygges det i norge ut såkalte “barnehus” i rasakt tempo. Dette er etablissementer hvor en bringer barn som er blitt antatt usatt for overgrep for å forhøre dem, undersøke dem, huse dem midlertiidg og gi dem terapi, samt være kompetansesentra for overgrepsproblemet.

Barnehusa er angivelig laget forat alle interessenter i en slik sak kan komme sammen når et barn skal evalueres, og på en slik måte at det er såkalt barnevennlig.

Men lokaler for å gjøre disse tingene har en jo allerede på de lokale bernevernssentra og disse påstås jo også å vaære barnevennlige.

Disse barbehusa er nokså store saker, og ser ut til å huse mye mer av rom og utstyr enn for de aktiviteter det fortelles om at de skal brukes til, og at de inneholder ganske mange bakrom for diverse aktiviteter det ikke fortelles om.

Det er nærliggende å tro at myndighetene planlegger en ganske stor opptrapping av det å ta barn fra familier samt i å foreta intime fysiske og psykiske undersøkelser av barn, å hjernevaske barn, og å bruke barn som forsøkskaniner i medisinske prosjekter og at barnehusene bygges ut med disse tingene som formål.

Ihvertfall representerer de en betydelig opptrapping av en kapasitet som allerede finnes i rikt monn.

Enkelte lakeier har da også uforvarende plapret om at barnehusa skal brukes til “forskning”.

De er plassert strategisk til slik at et barn som er brakt til disse stedene, fra for eksempel barnehager og skoler også lett kan sluses videre til lukkede og hemmelige institusjoner.

« Forrige artikkel

Hemmeligheten bak Davidstjernen

Neste artikkel »

Krigskorset til veteraner i internasjonale myrderier

60
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x