Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Det må fremdeles være legitimt å kreve fra politikere at de handler til befolkningens beste.

Hva kan vi gjøre? Varsle!

De av oss som er utrustet med en natur som får oss til å bekymre oss over det som skjer rundt oss litt mer enn det som er vanlig, blir lett engasjerte. Resultatet blir at man skaffer seg mer og dypere informasjon gjennom de kilder som er tilgjengelige. Man leser bøker, ser på dokumentarer og

Bildet er hentet fra Anne Ødegårds blogg Gang Stalking i Norge.

Alvorlig Gang Stalking i Norge – et vitnesbyrd

Nyhetsspeilet fikk tilsendt dette vitnesbyrdet fra Anne Ødegård, som forteller, at hun er et offer for alvorlig Gang Stalking (skjult forfølgelse) i Norge. Hennes historie avslører, kan hende, mer, enn det hun skriver om av egne erfaringer. Vi kan spørre, om det ligger mer bak. Om dette som hun forteller om er vanlig praksis hos klandestine

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 4

EMP-bok 2015 handler om psykiatri og mind control og teknologien bak disse. Det har gått snart 65 år siden CIA, den amerikanske etterretningsorganisasjonen, begynte å eksperimentere i hemmelighet med mind control, først ved hjelp av narkotiske stoffer og senere med elektromagnetisk teknologi.

Menneskene stammer fra fjerne stjernesystemer gjennom stjernekriger og andre omveltninger i Universet. Evolusjonen gjør, at vi er på vei tilbake til stjernene.

Fred på Jorden og i Universet

Jeg har alltid forbundet ufoer og de utenomjordiske med fred på jorden. Men jeg har til tid og stunder også vært i tvil om det ikke likevel eksisterer ondsinnete utenomjordiske der ute.

Erna Solberg går på globaliseringsskole hos den tyske kansleren Angela Merkel.

Forbereder seg til krig mot arbeiderklassen

Milliardærene ser for seg en periode med omfattende klassekamp og nasjonal motstand mot imperialismen.

Norsk F-16 kampfly rekognoserer et russisk Tupolev - fly på Barentshavet i Nord-Norge.

Hva har FN gjort for atomnedrustningen?

Har FN makt til å påvirke stormaktenes atomvåpenpolitikk?

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 3

EMP-bok 2015 handler om psykiatri og mind control og teknologien bak disse. Det har gått snart 65 år siden CIA, den amerikanske etterretningsorganisasjonen, begynte å eksperimentere i hemmelighet med mind control, først ved hjelp av narkotiske stoffer og senere med elektromagnetisk teknologi.

Jordens magnetfelt vibrerer på en frekvens på 7,83 Hz (Schumann resonans)

Hvorfor aksellererer Jordens Schumann resonans?

Den gamle indiske Rishis kalte 7,83 Hz frekvensen for OM. Det er også Moder Jords naturlige hjerterytme, kjent som “Schumann resonans”.

VG papiravis og nettutgave representerer norsk media hvor fravær av den egentlige virkelighetsbeskrivelsen kan sies å være stor.

Tause medier – sannhet uteblir

Allerede fra og med 1993 er temaet HAARP og dens teknologi blant de mest underrapporterte temaer i nyhetsbildet verden rundt. Fenomenet kalles for “Project Censored”.

Bildet viser Torghatten flyulykken 6. mai 1988. 36 nordmenn døde i ulykken.

Satellittkrigføring med regjeringens stille samtykke

De norske regjeringer, først den rød-grønne Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet) regjering i 2012 og nå den blå-blå regjeringen Erna Solberg (Høyrepartiet) har blod på hendene når det kommer til flykatastrofer de senere år.