https://neoncrusader.com/russian-intel-officer-says-coronavirus-planned-by-zionists-to-increase-control/

Oberst Vladimir Kvatsjkov, tidl. Spetsnaz, om Coronvirus-pandemien

3K visninger
12 minutter lesetid
16

Et intervju med den pensjonerte Oberst Kvatsjkov fra den russiske Spetsnaz, GRU, gjort den 25. mars 2020, hentet her.

Vladimir Kvatsjkov og fru Nadezhda, i 2004 trådte han tilbake fra GRU, ble politiker og la aldri skjul på at han var en ærlig nasjonalist. I 2005 ble han dømt til 3 års fengsel for å ha stått bak et sprengstoff-attentat mot Tsjubais, “min bil var akkurat da tilfeldigvis i nærheten,” påsto Kvatsjkov, men mente senere at dette var et første anslag i den nasjonale frihetskamp. Myndighetene ville sjikanere ham og tvang ham å dele fengselscellen med den jødiske oligarken Michail Chodorkowski (her), men de begge ble de beste venner: I 2010 ble han igjen arrestert og i 2013 dømt til 13 års fengsel. Han ble løslatt i 2019 (her), foto hentet (her).

Kanskje var det ikke virus, men mørkladne skikkelser som fra undergrunnene styrte den russiske revolusjon i 1917 som nå hadde kommet tilbake? Og kanskje tok de ikke makten bare i ett land, akkurat slik George Orwell hadde forutsett, men prøvde seg likegodt i alle land på en gang?

Kanskje mange av oss ikke engang hadde fått med seg at de hadde levd i det skjulte i samfunnenes mange halvmørke rom. At de hadde de ventet der på at kysten skulle bli klar til å komme opp i dagslyset for å overta kontrollen. Det var ikke et enkelt mytteri på et enkelt skip, det var mytteri på samtlige skip samtidig over hele verden, på en gang. Et kjempeprosjekt utklekket av noen få mørkladne sjeler, som skulle gå under navnet Corona. Så var det kanskje aldri noe virus, men statskupp, det gjaldt, men denne gangen ikke bare i lille Norge eller lille Sverige, men statskupp over hele verden, et gigantisk statskupp. Om de skal lykkes, mon tro? De minste som ikke lenger ville være de minste, skulle de nå opphøye seg selv til å bli de største? Om et slikt 7-mils-sprang noengang kan lykkes?

Men vi vil se tegn vise seg: Hvis dette skulle lykkes, skal vi se at de snart åpner torturkjellerne igjen, slik de drev disse under og etter den russiske revolusjon, i alle østeuropeiske land, fordi disse kreaturer, disse skapninger liker å torturere andre. Det var store kjellerrom, iskalde betonggulv, med innebygde avrenning og basseng for menneskeblod. Dengang henrettet de også folk de ikke likte bak et gatehjørne av grunner de fant på i farten og kalte det justis, fordi bedraget skulle opprettholdes. Mange var det som døde bak gatehjørnene. Selv var de livredde hvis de følte seg truet, men fant glede og inspirasjon i å plage andre så inngående, slik at de gråt, hylte og skrek av de uutholdeligste smerter. Det gjaldt ikke å drepe, det var smertene, det gjaldt.

Tortur var for dem et styringsinstrument, for det skapte det de levde av; fryktelig skrekk, skrekkelig frykt og oppskakende, skjelvende redsel. Disse skyggerottene tålte ikke at andre kunne mene noe annet enn dem, de tålte ikke at noen våget å stå oppreist ved deres side og se dem rett inn i øynene. Om det var disse som hadde kommet tilbake, disse som ikke kjente godhetens smil og den varme vennlighet. Disse som ikke kjente medfølelse, empati og hjertevarme. Vil de snart åpne for helvetesportene, slik at også vi andre kan se lukt, rett inn i selveste helvetet? De kan gjøre det, fordi vi ikke mukker, men sitter sutrende stille og venter på Dagsrevyen. Og de nøler ikke, men tar hurtig grep og stikker til, kveler pusten av deg med ett eneste grep, med en eneste gang de får sjansen. De har i en årrekke samlet sine mannskaper for dette kupp, nesten øyeblikket for sent.

Intervju fra 25. mars 2020

– Idag har vi Oberst Kvatsjkov som gjest, oberst i den militære etterretningstjeneste GRU, en offentlig kjent mann. –

God dag.

– God dag, Vladimir Vasilievich.

Oberst Kvatsjkov, krigserfaring som tidl. befal i Afghanistan, Tsjetsjenia og Tadsjikistan. Idag omtaler Kvachkov oligarken Chodorkowski med stor respekt, han har forbundet sitt liv dypt med Russlands skjebne, de var begge offer for den internasjonale kapitalen, forteller Kvatsjkov. I sitt politiske undergrunnsarbeide lærte han utenat hundrevis av passord og kallesignaler, klarsignaler for å møtes på planlagt steder og utføre de planlagte handlinger. Han la aldri skjul på at han var en stolt antisemitt, han sto bak utgivelsen av en artikkel som viser henrettelsen av Anatolij Tsjubajs på forsiden og overskriften heter: “Den viktigste spesialoperasjon har vi ennå foran oss”.

Vladimir Vasilievich, jeg vet at du blant annet tjenestegjorde som den ledende forsker hos Centeret for Forsvar og Strategiske studier ved Generalstaben hos de russiske militære styrker. Sett ut fra det du har opplevd og har kunnskap om, hva mener du om fenomenet koronaviruset? –

Det er akkurat fra dette perspektivet man må betrakte coronaviruset; ikke fra ståstedet til den offentlige helse eller epidemiologi. Fenomenet coronavirus som forfalsket fremstilles som en pandemi må undersøkes sett fra de globale makthaveres perspektiv, religiøst, politisk, finansiellt, økonomisk og nasjonalt. Fenomenet Koronavirus, den såkalte pandemien, og la meg understreke, det finnes ingen pandemi, det er en løgn, men må betraktes som en global, strategisk, spesialoperasjon. Det er nøyaktig slik du må iaktta dette. Dette er kommando- og stabsøvelser til de miljøer som bak sceneteppene trekker i trådene for å kontrollere menneskeheten. Det er dette som er målsettingen med koronaviruset.

Jeg gjentar enda en gang, vi har liten tillit til Gud, men enda mindre tillit til Satans eksistens, menneskehetens fiende. Så, målsettingen til sionistene og de finansiellt styrende er å redusere verdens befolkning. Det er dette som er deres ideologi. De mener at det er for mange av oss vanlige folk i verden. De ønsker at det skal være omkring 100 millioner av deres egne og maksimalt 1 milliard av vanlige folk som skal opptre som tjenere for dem. Først da vil alle kunne leve i rikdom og overflod her på jorden. Fordi vi, de vanlige folk, jordbeboerne, vi er for mange for de som bestemmer over oss.

Det er derfor koronakrisen , men også den finansielle krise som dukket opp omtrent samtidig, er så tett forbundet med hverandre. Det dreier seg om å stoppe den vanlige manns reiser rundt i verden og å begrense den politiske frihet. Politisk sett ville det vært omtrent umulig å få det til ad vanlige veier, fordi det er forskjeller i de forskjellige lands konstitusjoner, men det er et annet spørsmål. Imidlertid har vi noen politiske rettigheter som folk er vant til å leve med, og som de mener de skal kunne ha til evig tid.

De første forsøk på å ta vekk disse rettigheter skjedde den 9. september 2001. Det er ikke mange som husker det, men straks etter de såkalte angrep på World Trade Center, erklærte Pentagon og det Hvite hus den evige krig mot terrorismen. La oss huske tilbake, for å forstå hva Koronaviruset er til for, la oss analysere det første forsøk, å erklære krig mot menneskeheten ble gjort ved å kalle dette en krig mot terror. Det skjedde for 19 år siden.

Det bestemmende miljø som trekker i trådene bak scenen arrangerte hendelsene den 11. september 2001. Nå trenger de en ny unnskyldning for en sterkere kontroll og strammere regi av menneskeheten. Dette er bakgrunnen til hvordan de kom på dette med koronaviruset. I grunnen er dette verken en pandemi eller en epidemi. Idag leste jeg om alle dødsfall, det dør daglig 300 over hele verden. Man kan forestille seg hva slags skala dette er. Selvfølgelig er det beklagelig at noe dør, men 300 som dør av en verdensbefolkning på 7,5 milliarder, det er igrunnen for ingenting, å regne.

Disse kommando- og generalsstabsøvelser til verdensmakthaverne har som mål å begrense forskjellige politiske friheter, men også å gjøre folk redde. De er allerede ute å grafser til seg matvarer i butikkene, som hirse og bokhvete og så videre.

– f.eks. toalettpapir… –

Javisst, sogar toalettpapir, du gode Gud…

‘Den russiske stat er dessverre besatt av jøder og Anatolij Tsjubajs er en av deres ledere, med ham begynte masse-fattigdommen i Russland. Hver eneste Spetsnaz-offiser avskyr den nåværende maktinnehaver, en parasitt-orm’, forteller han om Putin. ‘Den russiske stat er dessverre besatt av jøder og Anatolij Tsjubajs er en av deres ledere, med ham begynte masse-fattigdommen i Russland. Hver eneste Spetsnaz-offiser avskyr den nåværende maktinnehaver, en parasitt-orm’, forteller han om Putin. Han førte også registre over statsansatte, som skadet Russlands sikkerhet og uavhengighet og over offiserer som avslo å adlyde ordre fra den “nye regjeringen” og som derfor var som forrædere mot fedrelandet, å regne. Kvatsjkov var rådgiver til den serbiske politiker og øverst-kommanderende Ratko Mladic under krigen i Jugoslavia (foto her).

Og hvorfor? Målet er å gjøre folk redde. La meg understreke; dette er kommando- og generalstabsøvelser til de sionistiske og finans-liberale makthavere, som har som mål å redusere de politiske rettigheter som folk flest har vendt seg til å leve med, særlig i Vest-Europa. Det er deres andre mål. Det første var å redusere verdensbefolkningen på jorden, det er deres satanistiske mål. Det andre politiske mål er å ta makten og det tredje er i forhold til finansene, å gripe makten over økonomien.

Vær snill å gi meg blyanten din. La oss si at denne blyanten koster en rubel eller en dollar. La oss si en dollar. For denne blyanten ble allerede 20 ganger samme beløp betalt; i penger, lånepapirer, finansderivater og annet. Det betyr at den reelle verdien på blyanten som koster 1 dollar, er 20 ganger høyere. Det betyr også at alle verdier i det reale økonomien har blitt flyttet over i en virtuell, kunstig økonomi. I dag ekstererer dette som en finansiell boble som omfatter en kvadrillion og 200 trillioner dollar. Dette er en finansiell boble som må luftes ut. FRS, Federal Reserve System introduserte for noen dager siden, jeg mener det var i februar, en rente på null prosent på innskudd. I noen land er det allerede en negativ rente. Det betyr at du betaler inn 100 dollar og får ut 95 eller 90 dollar ut igjen. Det er verdiene som må nedskrives, reduseres (eng. deflate). Men hvordan skal dette skje? Vi får altså dette ennå utbetalt.

Gjennom dette kunstige internasjonale tilstand, ser vi at økonomien har brutt sammen, det er tydelig, vi klarer ikke å levere alt som blir etterspurt her hjemme, slik vi gjorde før, vi må stramme inn livreimen. Så i denne situasjonen skjer det plutselig noe viktig. Tilsynelatende skjedde dette i Kina. Til og med kinseserne påstår hårdnakket i sine rapporter at viruset var lagd på kunstig vis. Og det har en kunstig opprinnelse. Det er allerede vitenskaplig slått fast. Selvfølgelig forstår vi at dette, som ethvert virus, er den enkleste form for mikroorganisme, og som jeg vet, kan det mutere, forandre seg tilfeldig, på egen hånd. Og tar vi for oss RNA-molekylet og ikke DNA, og vi vet de har RNA, var det tydelig at en del av strengen var skåret ut og en annen streng stedfortredende satt inn. Dette skal ha skjedd 3 eller 4 ganger. Det var dette de kinesiske vitenskapsfolk fant ut, at viruset var kunstig skapt og spredd med hensikt, med utgangspunkt i Wuhan.

De hadde to typer, det var to virus-stammer. OK, hva var det med Italia, hva skjedde egentlig der? Hvordan har det seg at en virusstamme som er meget farligere enn den kinesiske plutselig dukket opp i Italia? Jeg mener at så langt er omkring 5000 infisert i Italia og omkring ett tusen er allerede døde. Men, la oss ikke glemme at ca 100 ganger flere mennesker dør i Italia, av influensa, lungebetennelse, scrofula (tuberkulose) og hepatitis. Men vi snakker ikke høyt om akkurat det. Istedenfor ble vi servert en politisk utformet spesial-informasjons-propaganda, en psykologisk informasjonspropaganda. Verdens globalisteide massemedia la til rette en særlig utformet psyko-informasjonskampanje, tilegnet det vanlige folk, som en tjeneste til de venstrevridde, sionist-liberale miljøer som styrer denne terroren, akkurat nå.

Epidemiolog og parasittolog

Kvatsjkov i Lefortovo-fengselet. I en leiligheten var det møter med ledere av “Folket’s Militsia”-gruppene (forkortelse NOMP) og befal for de militære gruppene. Han telte opp hvor mange han hadde under sin kommando, og ga instruksjoner. Etter møtene gav Kvatsjkov sin PCs IP-nummer til kommandørene, han styrte det hele fra sin PC. Han gav dem hver seg et nytt SIM-kort for mobil, for overføring av ordrer under den angitte operasjonen. De som skulle være ansvarlige for transport fikk egne mobiltelefoner. Etter avsløringen av det planlagte opprøret i leiligheten ble Kvatsjkov ransaket. På datamaskinen hans ble det funnet utarbeidede planer, kart og navn på 30 befal, der militsgruppene besto av 15-25 militssoldater. De Spesielle Tjenester ble informert om kuppforsøket og bestemte seg å ta de bevæpnede soldater forkledd som fiskere og jegere allerede i begynnelsen av operasjonen, før den bevæpnede hovedstyrken utkledd som turister hadde ankommet. Resultatet var at “Alpha” tidlig på morgenen arresterte alle fiskere og jegere. Dermed var operasjonen “Teppespor” avsluttet uten en gang å ha begynt (tekst hentet herfra, her, foto, her).

Dette er grunnen til at det er nødvendig å omgås dette fenomen som en spesialoperasjon som føres som militære kommando- og stabsøvelser. For nå iakttar de nøye hvem som adlyder og hvem som ikke adlyder. I Kina hadde de innført de strengeste forholdsregler. Men så reiste kamerat Xi til Wuhan og satte den pro-amerikanske fraksjon som hadde valgt den veien, tilbake på sin rette plass. Ikke alt går glatt i Kina. Der har de, la oss kalle dem, en pro-kinesisk, patriotisk, fraksjon, ikke ulikt det vi har i Russland, Xi-Jinping er forbundet med denne. Men det finnes åpenbart også pro-amerikanske medlemmer, tidligere komsomol (marxistiske ungdomsparti), som tenker dollar eller har sine livs tyngdepunkt på profitten, og de forsøkte selvfølgelig å bruke coronaviruset i Wuhan for å få visse økonomiske og politiske fordeler. Kamerat Xi satte dem alle på plass og konsekvensene var at det var slutt på viruset i Wuhan.

Det var da det startet i Europa. Da vi er en militær etterretning, iakttar vi hvem som står bak og hvor dette skjer, begge deler var for oss helt tydelige. Det er også åpenbart. Både Kina og Europa er geo-økonomiske størrelser som kan true USA. Og det var her de injiserte viruset. Viruset har i tillegg også en fjerde dimensjon, en økonomisk, den første er en religiøs; ødeleggelse av jordens befolkning, faktisk å redusere jordens befolkning, den andre er å etablere den politiske kontroll over menneskeheten, den tredje er den finansielle utluftning (deflating) av den gigantisk oppblåste finansboble og den fjerde er å kvitte seg med økonomiske konkurrenter. Dette kan jeg fortelle sett fra en offisers perspektiv i De Bevæpnede Militære Styrkers Generalstab og Center for Forsvar og Strategiske Studier. Dette er min bedømmelse av den nåværende epidemi.

– Vladimir Vasilievich, De har talt som en militær offiser, de har framstilt dette tydelig og klart. Hva har De å si om den nærmeste fremtid?

I sammenheng med Coronaviruset?

– Ja –

– Hva mener De, hvilket land kan i den nærmeste fremtid regne med å bli utsatt for politisk press? –

Vel, naturligvis kommer det til å bli Russland. Det vil sikkerhet bli Russland. Følgende; for Amerika er Russland ingen betydelig økonomisk konkurrent. Nå forsøker miljøene bak verdenssceneteppet å konsentrere seg om likevekts-forstyrrelser i Kina og Vest-Europa. Og Russland er på to måter deres mål; de ønsker å redusere antallet av vår befolkning, men også å renske ut i våre landområder. Det er det vi ennå har foran oss. Sånn er det, ja.

– vi ville nok gjerne få høre Deres mening om hvordan vi nå kan forholde oss, en praktisk plan, en handlingsplan? Hvordan vi nå, etter Deres mening, beskytte oss selv? Hva ville de anbefale? Kan hende er dette ikke deres fagområde, men kanskje har De alikevel noe å fortelle oss? –

Nåvel, jeg er selvfølgelig ingen epidemiolog, men man kan si at jeg er en parasittolog, det må man være for å forstå maktstrukturene i Russland. Jeg opptrer her som en slags militær lege, så og si, som en epidemiolog og parasittolog. Vi må dessverre leve med dette helt inntil vi er istand til å kvitte oss med våre egne parasitter som hersker over oss, først da klarer vi å takle andre slags parasitter.


Noter: Alle oversettelser, fra engelsk og tysk, er mine egne. Se og hør hele intervjuet, utført på russisk, video Youtube, tekstet på engelsk med tysk tale, her. Intervju på russisk med engelske undertekster på Veterans today, her. Toppfoto: her. To foto av Kvatsjkov hentet fra russiske intervjuvideo, her. Forskjellige opptak med Kvatsjkov fra RussTV, her. Vladimir Kwatschkow i Der Spiegel, her. Biografiske om Kvatsjkov notater, her. Bok til nedlasting som pdf-fil, The New Russian Nationalism, 445 sider, editert av Kolstø og Blakkisrud, utgitt 2016, hvor Kvatsjkov er nevnt, her.

 

 

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
4 år siden

Jeg tror mya av den faktiske analysen presentert her er riktig. Men koronaen er nok en reell pandemi, men med et manipulert virus, tilpasset slik at dødligheten er relativt liten, og lett for eliten å beskytte seg mot, men med forvirrende virkninger som skaper frykt.

Jeg tror ikke de som står bak er noen spesifikk religiøs eller etnisk gruppe som sionister, og dervet er overskriften misvisende. De somn står bak er internasjonale nettverk av mektige personer som ønsker å bli enda mektigere og ta all makt i verden.

Terrorisme basert på religiøs fanatisme er nok også et reelt fenomen, men en skal ikke være for skråsikker på hvem som står på toppen og dirigerer den, og sansynligvis vet ikke terroristene selv dette. Uansett bruker de samme mektige nettverkene terrorismen også som brekkstang for sine allmaktsplaner.

Men World Trade Center ødelas ved en intern operasjon, men visse religiøse fanatikerterrorister manipulertes nok til å delta for å få folk til å tro at hendelsen skyldtes ordinær terrorisme.

KTA
KTA
Abonnent
Svar til  Knut Holt
4 år siden

I USA dukker det plutselig opp hvite menn og hvite politimenn som dreper afro amerikanere. Kanskje Corona-viruset skulle være et middel for å få Trump fjernet. Nå kommer disse videoene i tillegg. Se hvordan mediene også går etter høyrevridde Brasil-presidenten. Og ikke minst Brexit Johnson og hans rådgiver. Corona-viruset sammen med videoene av de drepte afro-amerikanerne skal sørge for at Trump ikke blir gjenvalgt. Samtidig skal høyrevridde regjeringer svekkes

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  KTA
4 år siden

KTA – nå er jeg av den oppfatning at hva vi blir presentert er iscenesatt. Derimot var det nok forventet at folk ville bli mer opprørske ergo var det behov for mer bensin på bålet. Dette iform av det overlagte drapet på negeren i USA. Hvordan folk som bivåner dette ikke griper inn er meg en gåte. Mannen er lagt i jern hvilket betyr at faren ovenfor kostymebrigaden er lik null. Ergo finnes det ingen unnskyldning som forklarer handlingen. Ser Trump nå vil sette inn Nasjonal Garden etter opptøyene, hvilket de har lett etter en unnskyldning til å iverksette over flere uker. Trump og Johnson er begge samarbeidspartnere som lyder ordre. Brasil’s president derimot virker til at er en skiftnøkkel inn i maskineriet. Det enkleste tegnet er at mannen hater homofile og hele alfabet-siden i Brasil hater ham. Frimurere er homofile, hvilket indikerer at han ikke spiller ball. De er over 200 millioner i Brasil, godt utstyrt med både våpen og temperament. FN skal slite der…

Siden du nevner korona-viruset har vi mottatt en beskjed fra Bill Gates sin sønn, Lil’ Rona;

smurfen
Redaksjonen
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Huff …. jaaaa …. stakkars porno stjernen George Floyd som ble Covid 1984 offer nr 100 000 i USSA :( R.I.P

Skjønner godt at politiet nå kler seg som demonstranter og setter fyr på bygninger og knuser ruter. Anfifa får tross alt ikke så godt betalt av George Soros for å gjøre hele jobben alene.
Nå kom i det minste smitteappen til nytte, nå kan de tracke alle demonstrantene og straffe dem deretter.
Siden opptøyene nå har spredd seg til Europa så er det jaggu bra at 1.4 millioner nordmenn har lastet appen så de kan spores og tas.

Som Homer Simpson sa så skal januar 2020 bli et helvete og deretter så skal hver mnd bli verre enn den forrige, vi har enda såvidt sett starten på den globale hungersnød krisen og kollapsen av den global økonomien, alle penger blir verdiløse.

Så hvor er vi nå `? Opptøyene i USSA som nå sprer seg globalt er fase 2 i en global take over, registrert av CIA og Soros..

US On The Brink Of Martial Law As Officials Implement Contact Tracing Methods To Track Rioters

https://www.youtube.com/watch?v=EdoD9KCsxfA

Ikke så mange dager siden at en skytter sørget for 23 nye Covid 1984 dødsfall og 23 med Covid 1984 skader. 46 som en dobbel helix.

Det er det det handler om, vi skal gå fra dobbel helix til trippel helix, 22.12 kommer den andre bølgen til gates, den blir mye mer dødelig siden 5G nå er på plass og folk vil strømme til for å ta vaksinen og bli hybrider.
The Final Solution som KIll Bill kaller det. Menneskeheten skal utryddes og bli til en slaverase, en hybridrase.

Om 2 dager så er Venus pentagrammet komplett for første gang på 52 000 år, fra 3.6 ( årets 666 dato ) til 6.6 vil verden få 3 dager i mørke, om det er symbolsk eller at vi får 3 dager i mørke pga asteroide, komet, vulkanutbrudd eller noe gjenstår å se ..

Hipp hipp hurra for Lucifers DNA.
Lucifer’s DNA

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

Si din mening…Smurfen,du er gutten du,Selv om du er blå,Fascisme er religion,fascisme er organisasjon,stat er fascisme,Kongsmakt er fascisme,om vi underkaster oss noe som helst,da er vi utsatt for terrorfascisme.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Alle verdens maktsentra er byggd opp i pyramideform,på bunn er livets salt,de som ofres hele tiden,de som er kastene i samfunnet,de som ingen bryr seg om,neste trinn er de blindt troende,altså sauene,så har vi de kyniske,de som har forstått at her er det muligheter til å rævkjøre for posisjon,så har vi de innvidde,de som avhengig av grad kan styre mer eller mindrew alt på ett visst nivå,deri pollitikk,samfunn,advokat,dommerstand og melkere,så kommer vi ett nivå opp,der mesteparten av skiten kommer fra,de som styrer stat,kirkemakt og kongsmakt,til slutt kommer vi til ……?.
Men alle har dere forlatt Gud,den guden dere har i ghjertet,den guden som skal guide dere gjennom dritt og lort,den guden er bare derews,det er sannhet,let for faen i deres hjerte,ikke bli ledet,guide dere selv.Søk sannhet,ikke gammelerik og hans listige løgner og bedrag,dere er født fri,ikke bli lenket av Gammeln.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
4 år siden

Nok en god artikkel Sven-Inge! Samtlige kan besørge egen sikkerhet da man er direkte naiv om dette ansvaret tillegges politiet. Det er tilstrekkelig med hendelser opp igjennom historien som viser dette med all tydelighet. Derav burde samtlige anskaffe seg våpen og ammunisjon slik at man kan ta de til nytte om man skulle befinne seg i en situasjon hvor man ikke har noen annen utvei. Videre burde man aldri åpne døren for mydighetene. Være seg politi, barnevern e.l. Skulle noen av disse sprenge døren har man anledning til å skyte i selvforsvar. Åpner man derimot har man begått en kardinalfeil, da man ikke kan påberope seg innbrudd og derav selvforsvar.

Naturligvis er dette en situasjon ingen har noe ønske om å befinne seg i. Samtidig er det ikke mer enn 80 år siden Hitler sammen med sine sosialist og facsist venner brant 12 millioner Europeere levende sammen med 6 millioner jøder. Tror man ikke samtlige politikere er bortimot utilregnelige lever man i en virkelighetsfjern verden. Dessverre er ikke disse politikerne alene. Mange som arbeider i statsapparatet og foretak eid helt eller delvis av staten verden over, deler deres sinnforvirrede tankegang.

Man kan kun se til Røkke-gutten som har koronatestet alle sine offshore ansatte. Staten eier vel fortsatt en del der. Hva som befinner seg på tuppen av disse testene kan man kun ved skrekk tenke på. Den lydige løpegutten KJell Inge som er blitt offentlig ydmyket ved utallige anledninger siden det er påkrevd av de sataniske psykopatene lengre opp i systemet. Mannen er en skam for alle fiskere, som med rette kan benytte denne yrkestittelen.

Derav er det bedre at man har et hjem fullt av våpen som ligger ubenyttet, enn at man mangler redskapen om den dagen evt. skulle komme at behovet oppstår. Man skal ikke begå overlagt drap er den korrekte oversettelsen av det sjette bud. Dette betyr at man kan ta liv om det er i selvforsvar.

Arne
Arne
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Det finnes mange gode politi i verden som arbeider for sine folk sin sikkerhet. I Norge har vi gode systemer for å luke ut udugelige makt personer tidlig på politiskolen. Jeg lever i Norge å nyter gleden av å føle meg sikker i hverdagen uten å måtte tenke på våpen.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Arne
4 år siden

Arne – naturligvis finnes det politi i verden som faktisk har edle hensikter, med de er uhyre få. Derimot burde man se til hva Farsi-symbolet som benyttes av politiet betyr. Der vil nok mange få en real vekker. Videre kan undersøke betydningen av de sjakkmønstrede svart/hvite båndet de har på kostymet. Et politivesen er et overgrep mot enhvert individs sin rettigheter. Justis skal kun benyttes av den som blir rammet av et overgrep. Derav øye for øye, tann for tann. Slett ikke vanskelig. Klarer man det ultimate, tilgivelse, viser man enormt storsinn.

Man finner fraksjoner innen politiet, spesielt USA, som viser kontrastene mer tydelig. Noen hevder 95% av politistyrken der borte er medlemmer av F-gjengen. Hva det reelle tallet er kjenner få til, men det er mange nok eksempler over sadistisk oppførsel fanget via kamera til at man forstår antallet må være skyhøyt. Nå kan man i tillegg se flere direkte angrep av politiet mot Sheriffene. Dette fordi de har enorm makt og de aller fleste har en totalt annen holdning til rett og galt enn politiet. De kan bl.a. kaste guvernører og ordførere om de bryter menneskers rettigheter, hvilket er et enormt problem for de sinnsyke sosialistene, da lokalt tyranny er hva de vil innføre. De som prater om at globalistene vil ha fri flyt av mennesker over hele verden burde virkelig plukke opp noe litteratur om hva sosialisme faktisk er, slik at man kan ta innover seg de faktiske konsekvensene av den ideologien og dens reelle målsetning.

Her er en kort video på 4 min fra Storbrittania som forklarer kjerneproblemet med politi;

Arne
Arne
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Da vil jeg se imot Filipinene et land jeg var utvandret til. De åra jeg bodde der kunne man anta politiet var verre en de kriminelle som oppførte seg som korrupte svin frem til dagens president som oppfordrer til å skyte korrupte politifolk. Landet har endret seg til klart det bedre noe man raskt ser. Tar vi et skarpt oppdrag som VG viste for noen uker siden der en bevæpnet hadde tatt gisler på et kjøpesenter utenfor Manila. Ser man på bilde VG publiserte er politimannen nr.2 med hevet M16 min svoger som er skarpskytter i SWAT polis. De løste saken uten å løsne et eneste skudd. Jeg har et mer nyansert syn på politiet en det bilde du her tegner.

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Den mislykkede amerikanske tanke der hver mann skal ha et våpen ser vi jo et tragisk resultat av. Jo mer våpen desto mer tragiske skyteepisoder får vi. Trekke våpen mot politi blir som en krig der man er dømt til å tape på forhånd.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Arne
4 år siden

Arne – her har du en virkelighetsoppfatning som er direkte fjern. Hadde det ikke vært for den amerikanske tanken om ansvar for egen sikkerhet hadde vi levd flere tiår i et enda verre tyranny allerede. Det amerikanske samfunnet har over 300 millioner mennesker hvor majoriteten har et stort våpenarsenal. Av den grunn er Jens og hans psykopatvenner veldig forsiktige med hvordan de opptrer innad i landet. Den amerikanske filosofi er ‘alle mann for seg selv’, derav betyr dette at man ikke stoler på andre mennesker for ting som anligger en selv. De har forsøkt tynne ut de amerikanske rekkene med menn ved sende dem i “krig” verden over. Riset bak speilet er en frykt for angrep utenfra som har gjort det verre enn noen gang ta amerikanerne. Sånn sett blir vel påskuddet en krig mot Iran slik at man kan sende enorme antall soldater dit og derav forsøke benytte løpeguttene i politet fra F-gjengen til å frata folket våpnene. Blir dette tilfellet vil man se en motreaksjon spre seg som ild i tørt gress. Først innad i Amerika og dernest resten av verden.

“Trekke våpen mot politi blir som en krig der man er dømt til å tape på forhånd.”, er noe av det minst reflekterte jeg har lest omkring selvråderett. Som enkeltindivid løper du alltid en risiko når du konfronteres med psykopater. Førstmann som skyter ned 10-20 politimenn i selvforsvar vil iverksette en revolusjon for denne absurde tankegangen du argumenterer for. Hvor mange politifolk er det verden over? Vil tro jeg tar i godt om antallet er mer en 10 millioner. Hvem tror du taper? 7 milliarder mennesker eller 10 millioner politifolk. Man må enten være politi, sosialist eller medlem av F-gjengen om man skal tro en slik påstand. Fellesnevneren for disse menneskene er en særdeles treg omløpshastighet i toppetasjen, hvilket forklarer hvordan en slik vits går hjem.

Du burde istedet takke amerikanerne for at du kan leve slik du gjør. Hadde de i tillegg våknet og nektet gått til “krig” mot usynlige fiender, ville man sett en enorm forandring i hvordan politikken ble diktert. Tror det er pga. Arbeiderpartiet og sosialistene at du har “velferdsstaten” kan du se til Sven-Inge’s kommentar omkring denne ideologien. Den trenger ingen utdypning.

Arne
Arne
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Da lever jeg som en lykkelig mann som pasifist og sover som en stein selv uten våpen.
Det hjelper å spille en sang.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Si din mening…Bedre å daue i uvitenhet kanskje,bedre å daue av kvikksølv og aluminium ?.Fluor og medisiner er bra å dø for.Cancer er også bra å daue i,2 guttunger har jeg mista i Cancer,jeg gråter hver gang jeg våkner fra urolig søvn,pappa daua også i CANCER.Lets talk about reality.not nonsence.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Hei du fisker,n,hanker du inn sympati,her har du helt rett,men,det er jo slik du opererer Se hit men ikke dit,din dust..Du er avslørt,.Det alle vet,der er du enig,men tilslørelsen,der er du en mester,ingen overgår mesteren,jeg og OLA er mesterne.

« Forrige artikkel

Koronavirus ‘hype’, den største politiske svindel i historien?

Neste artikkel »

Korona-virus, is something rotten going on, Gro Harlem Brundtland?

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x