FNs Agenda 21 og tanken som ligger bak

18.3K visninger
28 minutter lesetid
146

I min oppvekst har FN alltid spilt en større posisjon i min forståelse av positiv politiske organer. Da jeg var reklamefotograf tok jeg fotografier for FN-utstillingen av menneskets rettigheter av kunst produsert av den nå avdøde Jan Kristofori som levde i Norge. Jeg husker da at jeg synes det var en fin ting at FN hadde en så gjennomtenkt menneske rettighets syn. Jeg tror at de fleste mennesker tenker på FN slik som jeg alltid har gjort, som en organisasjon som har troverdighet.

I dag er jeg ikke så sikker lenger. Jeg begynner å forstå at FN har en skygge side og den er veldig mørk, vanskelig å avkle og enda mer vanskelig å forstå før en har gravd seg nokså dypt inn i systemet.

Hva i all verden er FN-organisasjonen egentlig?

FN’s menneskerettigheter strider fullstendig med den mørke siden som FN synes å ha. Akkurat som den klassisk psykopat som har en troverdig ytre kommer den andre siden frem kun når byttet er fanget og det er ingen vei ut. FN er som en bleksprut med mange forgreninger som gjør sitt arbeid på veien av den store hjernen som ligger bak. Vi har WHO – Verdens Helse Organisasjon, FNs flyktninghøykommisjonær, FNs barnefond . UNICEFF, Verdens banken, UNESCO organisasjon for utdanning, forskning og kultur, ILO – Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og vi har ICLEI – Local Governements for Sustainability.

Ettersom min egen politisk aktivisering blir vekket i denne urolige tiden begynner jeg å få litt av en utdanning i hvordan verden virkelig styres og hva deres intensjoner virkelig er. De er dyktige, grundige, intelligente og godt organiserte. De forvalter enorme ressurser og de has sosiale og makt posisjoner som gjør dem nesten usårbare. Den eneste våpen mot dem er informasjon om det de forsøker å skjule for folket.

I denne artikkelen oversetter jeg fra en hovedartikkel fra engelsk til norsk. Så legger jeg til mine egne kommentarer i uthevet skrift. Jeg legger til noen andre referanser i tillegg. Kilde: http://green-agenda.com/agenda21.html

1992 – Global Agenda 21

”Effektiv gjennomføring av Agenda 21 vil kreve gjennomgripende omorganisering av hele det menneskelige samfunnet, ulik noe som verden noen gang tidligere har erfart. Den vil omfatte et stort skifte i prioriteringer hos regjeringer og individer og en radikal og omfattende omplassering av menneskelige og økonomiske ressurser. Dette skiftet vil kreve at omtanke for de økologiske konsekvensene av hvert menneskelig handling blir integrert i individets og den kollektive beslutningsprosessen på hvert nivå.” Denne uttalelsen er fra Dan Sitaraz bok om FN Agenda 21, The Blueprint for the 21st century.

Med andre ord, FN, gjennom en avtale som Norge har undertegnet vil faktisk ha makt til å overvåke, kontrollere og bestemme over din atferd, frihet og handlinger der de kommer i kontakt med naturen på et hvilket som helst nivå. De vil flytte på mennesker, ta fra dem deres økonomiske ressurser og disponere det slik som det passer dem.

Agenda 21 – The UN Blueprint for the 21st Century

Som jeg har beskrevet for deg i min tidligere artikkel om Bærekraftig Utvikling (http://green-agenda.com/sustainabledevelopment.html), Agenda 21 var hovedproduktet av FNs Earth Summit holdt i Rio de Janerio i 1992. Agenda 21 beskriver i detalj FNs visjon for en sentral styrt global samfunn. Denne avtalen binder regjeringer rundt om i verden til FN planen for kontroll over den måten vi lever, spiser, lærer, beveger oss og kommuniserer – alle under den falske agendaen om å redde verdenen. Dersom den blir fult iverksatt vil Agenda 21 ha styringsmyndighetene involvert i hver eneste aspekt av menneskeliv for hvert eneste menneske på denne planeten.

Agenda 21 sprer sine tentakler fra styringsmyndighetene til nasjonale og lokale myndigheter og helt inn i lokale kommunale grupper. Chapter 28 av Agenda 21 utroper at hver kommune skal formulere sin egen lokal Agenda 21: ”Hver lokal myndighet bør entre inn i en dialog med sine borgere, lokale organisasjoner og private bedrifter og formulere en ”Lokal Agenda 21”. Gjennom konsultasjoner og enighetsbygging vil lokale myndigheter lære fra sine borgere og fra lokal, sivil, kommunale, næringsinteresser og industriorganisasjoner og tilegne seg den informasjonen som er trengt for å formulere de beste strategierne.” – Agenda 21 Chapter 28, sek 1.3

I Norge

De internasjonale kommuneorganisasjonene UCLG (United Cities and Local Governments) og ICLEI (Local Governments for Sustainability) står i spissen for å sikre kommunesektoren en viktig rolle i en ny klimaavtale.

På kommunenes klimatoppmøte i København i mai ble sentrale myndigheter utfordret til å anerkjenne at kommuner og byer kan bidra til å kutte utslipp og sette i verk tilpasninger til klimaendringene.

Utkastet til avtaletekst utvikles i positiv retning for kommunesektoren. Det er nå over 100 referanser til regionale og lokale myndigheter, men mye gjenstår.

– Lokale myndigheter i industriland må få en rolle i å kutte utslipp, og ikke minst må kommuner komme med i finansieringsmekanismene i avtalen, sier Grann.

Referanse:

KS med i Norges klimadelegasjon

KS har fått en plass i Norges delegasjon til klimatoppmøtet i København i desember.

Av Jan Inge Krossli, 29. september 2009 Kilde: http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11196812

Er det noe rart at det føles som om vi snakker til en murvegg når vi snakker om at det er ikke bevist om at global varming er menneskeskapt? Er det rart at når 17,000 forskere slår seg sammen og sier at menneskeskapt globalvarming er politisk lureluri og at det er solen som bestemmer vår klima at ingen vil høre? Er det rart at ingen vil høre snakk om at det pågår globale klima endringer på alle av planetene i solsystemet?

REFERENCES: Disse referanser er tatt fra boken til David Wilcock på Divine Cosmos.com om klima endringer ellers i solsystemet.

Aspden, Harold. Energy Science Tutorial Note 10: Tifft‘s Discovery. (1997)

Aspden, H. & Eagles, D.M. Aether Theory and the Fine-Structure Constant. (1972) Physics Letters, 41A, 423-424.

Bara, Michael & Hoagland, Richard. Global Warming on Mars? The Hyperdimensional Connection. (2001)

Blake, J.R. The Van-Allen radiation belts – two newly observed populations. (1994) Absr. Spring Meet., Baltimore, MD, May 23-28. EOS, 1994, vol. 75 no. 16.

Boston University / American Geophysical Union. Lunar sodium tail discovered. (1999)

Braden, Gregg. Awakening to Zero Point: The Collective Initiation. (1997) Radio Bookstore Press, Bellevue, WA. ISBN: 1-889071-09-9.

Britt, R.R. Mars Ski Report: Snow is Hard, Dense and Disappearing. (2001)

Britt, R.R. Venus: No Lightning, But a Strange Green Glow. (2001)

Chang, Kenneth. (Anomalous brightness increases of Venus) (2001) New York Times, Jan. 28, 2001.

CNN. (Tornado activity after April 10, 2001 solar activity) (2001)

CNN. (Brightness increase of Io) (2001)

CNN. (Brightness increase of Jupiter) (2001)

CNN. (Earthquake of El Salvador, Jan. 2001) (2001)

CNN. (Earthquake of Gujarat, India, Jan. 2001) (2001)

Dmitriev, Aleskey. Planetophysical State of the Earth and Life. (1997)

European Southern Observatory. Astron. Astrophys. 317, 193-202 (1997)

Hutton, William. Coming Earth Changes: The Evidence. (1998)

Leifert, Harvey. Investigating the Moon‘s atmosphere. (1998)

American Geophysical Union News, Release No. 98-26. (1998) {sodium and potassium added to list in 1988}

Lockwood, Mike. (230% increase in solar magnetic field since 1901) (1998)

Madey, T.E. T.E. Madey‘s Research and Co-Workers. {solar wind on lunar atm}

Mandeville, Michael. (Earthquake and Volcanism Increases)

Mewaldt, R.A. Re-Accelerated Solar Wind – An Additional Source of Anomalous Cosmic Rays? (1999) Caltech, Pasadena, CA, 91125, USA.

NASA. (Solar activity min-max image comparison) (2000)

NASA. (May 10-13 2000 Solar Wind shutdown, 500-600% increase in Earth magnetic field) (2000)

NASA. (July 14, 2000 CME, 200% faster traveling speed, satellite damage) (2000)

NASA. (Nov. 8, 2000 solar radiation storm, double traveling speed, 100,000 times increase in proton flux around Earth) (2000)

NASA. (Properties of CMEs, up to 10bn tons electrified gas) (2000)

Odenwald, Sten. Archive of Astronomy Questions and Answers: Does the Moon have an atmopshere? {Flynn Medillo 1933}

Pasichnyk, Richard. (Redshift anomalies)

Pasichnyk, Richard. The Vital Vastness – Volume Two: The Living Cosmos. (2002) Writer‘s Showcase / Iuniverse, Inc. ISBN: 0-595-21086-4;

Ray, C. Claiborne. Science Q&A: Lunar Atmosphere.

Rutgers University. Lunar Atmosphere Reproduced in a Lab. (1999) Artemis Society International. URL: {Yakshinskiy and Madey}

Seybold, Calina C. Characteristics of the Lunar Environment. (1995) {lunar 210 ft cube}

Shemansky, D.E. Vitae. University of Southern California.

Smelyakov, Sergey and Karpenko, Yuri. (1999) The Auric Time Scale and the Mayan Calendar: Demography, Seismicity and History of Great Revelations in the light of the Solar-Planetary Synchronism. ISBN: 966-7309-53-3;

Talbot, J. Plasma Laser Stars 1976-1977 Papers. {Fig 8.5}

Talbot, J. Quasar Clusters – No Quasar Lensing! {Fig 8.6}

Wilcock, David. Science of Oneness. (2001)

Wilcock, David. The Ultimate Secret of the Mayan Calendar. (2002) Time of Global Shift National Seminar Tour.

Withbroe, George. (Solar Changes) (2000) NASA.

Zank, Gary P. Could the Heliosphere Collapse? (1999) Bartol Institute, University of Delaware.

(April 2001 Mega-Flare)

Time of Global Shift National Seminar Tour.

Heilprin, John. White House Warns on Climate Change. (2002) The Washington Post, June 4, 2002.

Drudge, Matt. Bush Admin U-Turn on Global Warming. (2002) [Note: This link is transient and may only exist a short time on the website.]

Bara, Mike and Hoagland, Richard. Enterprise Mission Statement on the Coming of Sitchin‘s “Nibiru ” in Spring, 2003. (2002)

Kilde: http://divinecosmos.com/index.php/contact-us/privacy-policy/102-the-divine-cosmos-chapter-08-the-transformation-of-the-solar-system

Her er det helt tydelig at KS er helt oppdatert på årsakene til klimaendringer på Jorden. Istedenfor å bruke vitenskapen, bruker de en politisk agenda for å plannlegge reduksjon av vår evne til å produsere varer, ha utslipp og påvirke naturen da mennesket er faktisk til fare for naturen. Som faktisk er helt i tråd med Club of Rome uttalelsen:

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991: Rågivende organ for FN

I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen der forurensning, truslene om global varming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe oss bra (her har vi absolutt bevis på at menneskeskapt global varming er en konspirasjon) … Men ved å påpeke dem som fienden, faller vi i fellen av å forveksle symptomene med deres årsaker. Alle disse farene er forårsaket av menneskets innblanding i naturen og det er bare gjennom endring av holdninger og atferd at de kan overkommes. Den virkelig fienden, derfor, er menneskeheten selv.”

Her ligger kimen til den grønne agendaen eller agenda 21. Det som følger er tankene til noen innenfor verdens ”elite” som mener de har løsningene til problemene som verden sliter med. Slik jeg ser det har jeg og de veldig forskjellig utgangspunkter i hva de problemene faktisk er. Løsningene de finner er ingen løsning for meg. Hva synes du?

Tenkningen som ligger bak Agenda 12

”Vi trenger å få noe bred støtte, å fange publikums fantasi… Så vi må tilby noen skremmende scenarioer, gjør dem forenklet, dramatiske uttalelser og si lite om tvilene… Hver av oss må beslutte hva som riktig balanse er mellom det å være effektiv og det å være ærlig.” – Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC Rapporter

”Vi må ri på denne global varming sak. Selv om teorien av global varming er feil, vil vi gjøre det som er riktig i forhold til økonomi og miljøpolicy.” Timothy Wirth, President  of the UN Foundation

”Spiller ingen rolle om vitenskapen bak global varming er oppdiktet… clima endringer gir den største anledning til å bringe frem rettferdighet og likhet i verdenen.” – Christine Stewart, former Canadian Minister of the Environment

”Data spiller ingen rolle. Vi baserer ikke våre råd på data. Vi baserer dem på klima modeller.” – Prof. Chris Folland, Hadley Center for Climate Predition and Research

”Modellene er bekvemmelige oppdiktede saker som tilbyr noe veldig nyttig.” – Dr. David Frame, climate modeler, Oxford University

”Jeg tror det er passende  ha en ”over-representasjon” av fakta på hvor farlig det er, som en metode for å åpne opp audiensen.” Al Gore, Climate Change Activist

”Det spiller ingen rolle hva som er sant, det som betyr noe er hva folk tror er sant.” Paul Watson, co-founder of Greenpeace

”Uten å proklamere disaster vil ingen lytte.”-Sir John Houghton, first charman of IPCC

”Den eneste måten å få vårt samfunn til virkelig endre seg er å skremme mennesker med muligheten av en katestrofe.” emeritus professor Daniel Botkin

”Klima krisen er ikke en politisk issue, det er en moralsk og spirituell utfordring for alle mennesker. Det er også vår største anledning å løfte Global Bevissthet til et høyere nivå.” – Al Gore, Nobel Peace Prize acceptance speech.

”Vi er på kanten av en global transformasjon. Alt vi trenger nå er den rette store krisen…”– David Rockefeller, Club of Rome executive

”Menneskeheten sitter på en tikkende bombe. Dersom den enorme majoriteten av verdens vitenskaps forskere har rett, har vi bare ti år til for å avverge en enorm katastrofe som kunne sende hele  planetens klimasystem inn i en spiral av episk ødeleggelse som involverer ekstrem vær, flom, tørke, epidemier og drepende varme bølger forbi noe av det vi før har opplevd – en katastrofe som er selvskapt.”. -Al Gore, An Inconvenient Truth

”Vi kommer nokså nær katastrofale terskler, til tross for det faktum om at folk flest merker bare så vidt at det blir varmere.” – Dr. James Hansen, NASA Researcher

”Innen utgangen av dette århundrede vil klimaendringer redusere befolkningen til noen få som avler i nærheten av Artica.” – Sir James Lovelock Revenge of Gia

”Klima endring vil resultere i katastrofal økning av sjøen med syv metter. Det betyr ha det bra til meste parten av Bangaladesh, Netherlands, Florida og vil gjøre London til den nye Atlantis.”– Greenpeace International

”Denne planeten er på kurs for katetstorfe. Eksistensen av al liv er truet.” – Dr. Tim Flannery, Principal Research Scientist

”Kull gjør oss syke. Olje gjør oss syke. Det er global varming. Det ødelegger vårt land. Det ødelegger vår verden.” – Harry Reid, U.S. Senate majority leader

”Klima endring er den største truslen som sivilasjon noen hang har sett.” – Angela Merkel, German Chancelor

”Klima endring er virkelig. Ikke bare er den virkelig, den er her, og dens effekter holder på med å skape et skremmende global fenomen: menneskeskapt natur katastrofe. – Barack Obama, US President

”Vi helt enkelt må gjøre alt vi kan i vår makt for å dempe global varming før det er for seint.” – Arnold Schwarzenegger, Governor of California

”Klima endring burde være sett på som den største av utfordringer som mennesket noen gang har møtt.” – Prince Charles

”Klima endring gjør oss alle til globale borgere, vi er sannelig i dette alle sammen.” – Gordon Brown, British Prime Minister

”Vi har nådd det kritiske øyeblikket av beslutning når det gjelder klima endring. Det å mislykkes i handling nå vil bli dypt og utilgivelig ansvarsløst. Vi trenger en global miljørevolusjon og det haster.” – Tony Blair, former Britisk PM

”Vi er tett opp til en tid der alle mennesker vil forestille seg en global agenda som vil omfatte en slags Global Marshall Plan for å møte årsakene til fattigdom og lidelse og miljøødeleggelser på denne planeten.” – Al Gore, Earth in the Balance

”I naturen fortsetter organisk vekst i forhold til en ”Master plan” en blåkopi. Slik en plan mangler i forhold til prosessen av vekst og utvikling for verdens systemer. Nå er det på tide å tegne opp en master plan for bærekraftig vekst og verdens utvikling basert på en global omfordeling av alle ressurser og en ny global økonomisk system. Ti til tyve år fremover og det vil sannsynligvis være for seint.” – Club of Rome, Mankind at the Turning Point

Forfatterens kommentar til siste sitat: ”bærekraftig vekst” er nettopp en av de illusjonene som verdens økonomisk ledelse har hjernevasket verdens befolkning med behovet for. Fortløpende vekst er alltid eksponential vekst over tid og det er nettopp derfor gjæret i sats dør i sin egen suppe. Det kommer alltid til et punkt der veksten spiser opp alle de ressursene som finnes i systemet. Det eneste som er bærekraftig er noe annet enn fortløpende vekst. Det forstor alle som lever i takt med naturen. Man tar det man trenger og vekst for vekstens skyld er en form for sykdom. Mer om begrepet ”bærekraftig” senere.

”Vi trenger et nytt paradigme av utvikling der miljøet vil bli en prioritet. Verdens sivilisasjonen som vi kjenner til den vil snart være slutt. Vi har veldig liten tid og vi må handle. Dersom vi kan løse miljøproblemet, vil det måtte være innenfor et nytt system, et nyt paradigme. Vi må endre på vår tankesett. Måten som mennesket ser på verdenen på.”– Mikhail Gorbachev, founder of Green Cross International

”Konseptet av nasjonal suverenitet har vært uforanderlig, faktisk et sakral prinsipp av internasjonale relasjoner. Det er et prinsipp som må gi seg sakte men sikkert til den nye behovene av en global miljø samarbeid.” -FN Commission on Global Governance rapport

”Demokrati er ikke svaret på alt. Det kan ikke organisere alt og det er ikke oppmerksom på sine begrensningene. Disse fakta må være akseptert. Vanhellig som det kan høres ut er ikke demokrati passende for de oppgavene vi har foran oss. Problemene som vi har foran oss er for komplekse og teknologisk og vi har ikke alltid representanter som gjør de rette beslutninger i rett tid.” – Club of Rome, The First Global Revolution

Forfatterens notat: Club of Rome anser seg selv til å være klokere og mer vise enn resten av verdens samfunnet. De vet best hva som er bra for oss, er tankegangen. Det hadde kanskje vært bedre om vi dyrket intelligens og visdom hos verdens ledere enn at vi stoler blindt på de som har bestemt seg for å forlede hele verden inn i en kamp mot seg selv.

”Fremveksten av ”miljøbevissthet” i vår sivilisasjon og behovet for aktiv handlingsplaner i interessen av det globale samfunnet vil før eller senere ha mange politiske konsekvenser. Kanskje en av de mest viktig vil være den gradvise endringen i status hos FN. Det er gitt at den må til slutt ta til seg ansvar for noen aspekter som verdens regjering.” – Mikhail Gorbachev, State of the World Forum

Forfatterens notat. Utviklingen som klima modeller, falske rykter om fremtidig kaos og utslettelse bærer frem en verden av i frykt for fremtiden og da trenger vi en verdens regjering for å fortelle oss hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det og alle våre friheter kommer til å forsvinne. Her snakker Mikhail Gorbachev om ikke annet enn ”The New World Order” Der de få hersker over de fleste.

”Jeg ser for meg prinsippene bak ”the Earth Charter” å være en ny form for de ti  bud. De legger fundamentet for en bærekraftig global verdens samfunn.” – Mikhail Gorbechev, co-author of The Earth Charter

”Etter mitt syn, etter femti år med tjeneste i FN systemet, oppfatter jeg at det haster noe enormt og at det er absolutt nødvendig for riktig styring av jorden. Det er ingen skygge av tvil at den nåværende politiske  og økonomisk systemer er ikke lenger akseptable og vil lede oss til slutten av liv og utvikling på planeten. Vi må derfor absolutt og hurtig se for nye veier å gå.” – Dr Robert Muller, FN Assistant Secretary General

”Nasjoner holder på med å gi fra seg deler av sin integritet til den internasjonale samfunn og begynner å skape et nytt system av internasjonal miljø styring som en måte å løse ellers ustyrelige kriser.” – Lester Brown, World Watch Institute

”Regionalisime må gå foran globalisme. Vi ser for oss et sømløs system av styring fra lokale samfunn, individuelle stater, regionale unioner og opp til FN.” – FN Commission on Global Governance

”En skjerpet og forventningsfull oppmerksomhet utvikler seg og foreslår at fundamentale endringer vil måtte finne sted i verdens ordenen og dens maktkamper, i distribusjon av penger og inntekter. Kanskje bare en ny og opplyst mennesket kan tillate samfunnet å navigere gjennom denne overgangen.” -Club of Rome, Mankind at the Turning Point

Forfatterens notat: Er Club of Rome, som skaper felles fiender i verden for å skape forening – den typen opplyst og vise vesener som de henvender seg til? Eller venter det på at det skal komme en ny åndelig mester som skal vise oss veien?

”Alternativet til den eksisterende verdens orden kan bare komme frem som resultat av en ny menneskelig dimensjon av utvikling. Vi ser for oss en revolusjon av sinnet og en ny måte å tenke på.” – Mikhail Gorbachev, State of the World Forum

Forfatterens notat: Mener du Mr. Gorbachev at du venter på et menneske som er blitt åndelig bevisst og kjent med den underliggende struktur av tilværelsen? Det finnes mange slike i dag. Men de når aldri frem i makt apparatet som du representerer. Kan du og jeg booke et møte i den nærmeste fremtid?

”Vi trenger et sentralt organiseringsprinsipp – en som vi er enig om på en frivillig basis. Ubetydningsfulle skift i policy – disse er former for lettelse, designet for å tilfredsstille offentlig lyst til å tro at oppofferelse, slit og transformasjon av samfunnet vil ikke bli nødvendig. – Al Gore, Earth in the Balance

Forfatterens notat: Kjære Al Gore. Jeg forstår hva du mener. Vi trenger en bevissthets revolusjon som er med på å endre på menneskets mentale kart. En som tar dem ut av komfortsonen. Men da må vi ha styrings organer som tillater fri tanke, kreativitet. Fri vilje og åndelig opplysthet. Det ser jeg lite til i dag. Jeg er skeptisk til at ledelsen som vi har hatt vil være den som leder menneskeheten ut av det uføre dere har skapt.

”Å tilegne seg et sentralt organiserende prinsipp…betyr å starte på en kraft anstrengelse for å bruke hver policy og program, hver lov og institusjon… for å stanse utslettelsen av miljøet.” – Al Gore, Earth in the Balance

”Den nåværende kilden til utvikling er derfor ikke bærekraftig. Nåværende problemer kan ikke løses med hit og pine tiltak. Mer av det samme er ikke nok. Radikale endringer fra den nåværende banen er ikke en opsjon, men en absolutt nødvendighet. Fundamentale økonomiske, sosiale og kulturelle endringer som går mot de rot årsakene til fattigdom og miljømessig ødeleggelser trenges og de trenges nå.” – From the Earth Charter webside.

Forfatterens notat. Dette høres helt riktig ut i mine ører. Vi snakker om det samme. Vi kan ikke gi mer eller mindre gass. Vi må skifte gir. Endre på den måten vi søker endring på. Det kalles ”Second order Change” – change the change.  Jeg foreslår en bevissthets evolusjon der den åndelig delen av tilværelsen blir en del av vitenskapens modell. På denne måten kan massene lære om sin åndelig identitet. At de kommer tilbake til den skitten de etterlater. Og da vil de få en helt ny oppfatning av veien å gå videre på. Inkludere for all del prinsipper som meningen med livet i skolen. Gjør elevene til intelligente selvtenkende vesener. La oss lære dem opp til å tenke systemisk. Og slutt å mate deres hjerner med flor som du vet er rotte gift. Det ødelegger hele pinal kjertelen deres. Så må du for all del si i fra til USA, England og Israel at de må slutte å herske over verden. Slutt å bruke Du-amunisjon – det er ikke bærekraftig for miljøet. Da tror jeg vi skal ha en god sjanse å vinne denne utfordringen.

”Målet nå er en sosialistisksamfunn der alt er stokket om, hvilket er naturens riktig rammevilkår og samfunnets eneste håp.” -David Brower, founder of Friends of the Earth

”Dersom vi ikke kaster ut kapitalisme, har vi ikke en sjanse for å redde verdenen økologisk. Jeg tror det er mulig å ha en økologisk sunn samfunn under sosialisme. Jeg tror ikke det er mulig under kapitalisme.” – Judi Bart, Prinsipal organiser of Earth First!

”Er ikke vår eneste håp for planeten at industrialiserte sivilisasjoner klapper sammen? Er ikke det vårt ansvar å få det til å skje?” -Maurice Strong, founder of the UN Environment

Forfatterens notat: Er det sant at industrialiserte sivilisasjoner er selve kjerne problemet eller er problemet det at industrialiserte sivilisasjoner er drevet av mennesker som ikke  har så mye bevissthet om menneskets opphav og mening? Kunne det være nokså farlig å ta slike konklusjoner basert på lite grundig tenkning og visdom?

Kilde: http://rawstory.com/2009/10/un-70-percent-of-world-could-be-in-drought-by-2025/

Buenos Aries – Tørke kan ødelegge 70% av jorden inne 2025 dersom land ikke igangsetter tiltak som kan hindre ørkenspredning, sier en senior FN ansatte. “Om vi ikke finner en løsning til dette problemet … i 2025 vil tett opp til 70% bli påvirket,” – Luc Gnacada, executive secretary FN Convention to Combat Desertification

”En massiv kampanje må lanseres for å re-utvikle USA. Avvikling betyr å få økonomien i overensstemmelse med virkeligheten og økologien som stemmer med verdens ressurs situasjon.” – Paul Ehrlich, Professor of Population Studies

”Den eneste håp for verden er at det ikke oppstår enda en USA. Vi kan ikke la andre land ha det samme antall biler, industrialisering som vi har i USA. Vi må stoppe disse Tredje Verdens land der de er nå.” -Michael Oppenheimer, Environmental Defense Fund

”Global bærekraftig tenkning omfatter en bevisst søken etter fattigdom, redusert ressurs forbruk og begrenset nivåer av levedyktighet.” – Professor Maurice King

”Vi må gjøre dette stedet usikker og fiendtlig for kapitalister og deres prosjekter. Vi må ta tilbake veiene og dyrket jord, stoppe bygning av demninger, rive ned eksisterende demninger, befri elvene og tillate at villmarken overtar millioner av mål med land som er blitt bebodd.” – David Foreman, co-founder of Earth First!

”Komplisert teknologi av noe slag er et angrep på menneskelig verdighet. Det ville bli nesten katastrofe for oss å oppdage en kilde til ren, billig og tilstrekkelig energi, fordi vi ville bare misbruke det.” -Amory Lovins, Rocky Mountain Institute

”Tanken på billig fusjon energi er det verste som kunne skje med denne planeten.” – Jeremy Rifkin, Greenhouse Crisis Foundation

Forfatterens kommentarer – De siste to uttalelser om konsekvenser av ”fri energi” har faktisk noe for seg dersom ikke det samtidig er en bevissthets heving som samtidig bidrar for utvidet respekt for naturen som likevel er grunnlaget for liv på Jorden. Den bevissthetsøkningen er ikke tilstedet enda. Det er ikke dermed sagt at den ikke vil komme. Holdningene som er representert i blant disse kommentarene speiler en form for menneskelig fiendtlighet der antagelsen er at bevissthetsnivået er dømt til å utøve selvutslettelse. Denne holdningen er en konsekvens av det åndelig vakuum som oppstår når vitenskapen hviler kun på et materialistisk fundament. Innenfor systemtenkning er dette kjerne problemet som faktisk lar seg løse uten å kvitte oss med 95% av befolkningen. Agenda 21 stopper alt for tidlig i søken etter kjerneproblemet når det gjelder miljøproblemet. Problemet er ikke eksistensen av mennesket. Vi har faktisk en åndelig rett til å være på denne planeten. Problemet er heller at mennesket ikke har nådd en kollektiv forståelse av bevissthetens åndelig essens, opphav, mening og hensikt.

”Å gi samfunnet billig, tilstrekkelig energi ville bli noe av det samme som å gi et tilbakestående barn en maskingevær.” – Prof Paul Ehrlich, Stanford University

Forfatterens kommentarer: ”Å gi materialistisk teknologi som er på dagens nivå av utvikling til mennesker uten åndelig innsikt, er som å gi en armert håndgranat til et lite spebarn.” Eller, for å sitere Martin L. King Jr. – ”We have guided missels and misguided men.”

”Vår utømmelig drift til å rote dypt under jordens overflate er en bevisst utvidelse av vår mislykket sivilisasjon inn mot naturen.” -Al Gore, Earth in the Balance

”Den store trusselen på denne planeten er mennesker: det er for mange som gjør det alt for bra økonomisk og de brenner alt for mye olje.” – Sir James Lovelock, BBC Interview

”Min tre hovedmål vil være å redusere menneskelig befolkning ned til omkring 100-millioner i hele verdenen, ødelegge den industrielle infrastrukturen og se villmarken vokse med dens fulle bestand av liv i retur på hele planeten.” – David Foreman, co-founder of Earth First!

”Nåværende livsstil og forbruks mønstre hos middelklassen som involver høy forbruk av kjøtt, bruk av fossil brennstoff, redskaper, luft-conditioning, og landsby boligprosjekter er ikke bærekraftig.” -Maurice Strong, Rio Earth Summit

Forfatterens kommentarer: Når en forstår at forbrukssamfunnet var noe som ble påført middelklassen fra sine daværende ledere nettopp for at de skulle bli opptatt med å tilfredsstille sine lyster og bli fengslet i en falsk illusjonen av frihet – slik at eliten kunne drive på og undertrykke og manipulere massene, så blir denne tanken veldig feil. Forbruk av fossil brennstoff er også noe som har vært tvunget frem av oljekartellene slik at de kunne tjene mest mulig penger ut av massene. Disse er også representert i eliteklassen. ”Fri” energi, også kjent som 0-punkt energi forskning har pågått helt siden Nikola Tesla. Alle vellykkede forskningsresultater har vært undertrykket av ”eliten” slik at vi blir tvunget til å forurense og slik at enkelte vil ivareta visse militære fordeler fremfor andre. Det tredje elementet i denne historien er undertrykking av menneskets intelligens gjennom bruk av kvikksølv i vaksiner, fluor i drikkevannet (fluor er den aktive ingrediensen i rottegift), generell degradering av næringsstoffer i maten og en bevisst kampanje for reduksjon av intelligens dyrking på skoler og universiteter. Alle disse teknikkene brukes av eliten for å ivareta deres posisjon og evne til å styre. Følgende bilde fra Agenda 21 utdannings reformer sier alt!

stupidity

Høyt utdannede mennesker som også er åndelig bevisste har for lenge siden forstått deres plass i naturens helhetsbilde. Det er ikke de som forbruker mest det er faktisk eliten som forruker mest her i verden. De har sine egne jetfly og de lever i enorme hus som krever mye energibruk. Mange har store bilparker, helikoptre, kjempe båter, hytter som likner palasser. Denne tankegangen er intet annet enn propaganda som sikrer fremtiden til de superrike – på andres bekostning!

”Mennesket er den mest farlig, destruktiv, selvisk og uetisk dyr på jorden.” -Michael Fox, Visepresident of the Humane Society

”Mennesker, som en spesies, har ikke mer verdi enn sniler.” – John Davis, editor of Earth First! Journal

”Mennesker på denne Jorden oppfører seg på samme måten som patogeniske mikro-organismer, eller som kreft celler.” – Sir James Lovelock, Healing Gaia

”Jorden har kreft og kreften er mennesket.” – Club of Rome, Mankind at the Turning Point

Forfatterens kommentarer – Vitenskapens forståelse av mennesket som dyr gjennomsyrer tankegangen til individer og organisasjoner – inklusiv den som er rådgivende til FN. Det er ikke rart at FN som organisasjon ser ingen problem med å redusere befolkningen på jorden med 95% gjennom bevisste programmer som betyr døden for 6.2 milliarder mennesker som følge av sykdom, sult, krig og andre kreative måter å drepe på. I min verden er disse uttalelsene en måte å understreke det faktum om at en bevissthetsrevolusjon på denne planeten er den eneste virkelig gjennomførbar måte å endre disse holdningene på.

En må også forstå at undertrykkelse av menneskets selvinnsikt gjøres helt bevisst av de kreftene som er øverst opp i makt pyramiden. De har full forståelse for menneskets åndelig opphav. Problemet er at de velger den negative siden av denne innsikten gjennom det ”okkulte” som fremmer tjeneste til selv på andres bekostning. Gjennom denne forståelsen kan en faktisk forstå hvordan det er de mørke kreftene som trekker i trådene. Det er psykopatene som har fin slipt sine ferdigheter til en kunstform.

”En kreft sykdom er den ukontrollerte deling av celler; befolkningseksplosjonen er en ukontrollert deling av mennesker. Vi må skifte våre anstrengelser fra behandling av symptomer til kutte ut kreftsvulsten. Operasjonen vil tvinge frem mange tilsynelatende brutale og hjerterå beslutninger.” – Prof Paul Ehrlich, The Population Bomb

”Jeg har ingen spesiell interesse i naturhistorie, men som gutt ble jeg oppmerksom på de årlig endringene i antall vilt og behovene for å justere antallet ved å ta livet av overskuddsbefolkningen.” – Prince Phillip, preface to Down to Earth

”En rimelig beregning for en industrialisert verdenssamfunn i den nåværende Nord Amerikansk levestandard ville være en milliard. På nivået av de mer forenklet Europeiske standarder, 2-3-milliarder ville være mulig.” – FN Global Biodiversity Assessment

”En total befolkning på 250 -300 millioner mennesker, en 95% reduksjon fra nåværende nivåer ville være ideal.” – Ted Turner, founder of CNN and major FN doner

”Den ideal bærekraftig befolkningen i verden er mer enn 500-millioner men mindre enn en milliard.” – Club of Rome, Goals for Mankind

En alternativ forståelse av situasjonen på planeten

Det jeg skriver her er ikke allmennakseptert som sant. Det er likevel en viktig del av min virkelighets perspektiv som jeg har tilegnet meg etter 20 år med aktiv søking, forskning og sortering ved bruk av kompetanse innen hypnose og Nevro-lingvistisk Programmering. NLP er bl.a. et studie av hvordan mennesker former og endrer sine subjektive opplevelser. Den viser hvordan alle våre opplevelser er subjektive fordi all informasjon vi arbeider med er sansebasert. Det er et kompetanseområde som åpner for muligheten til å studere bevissthetens essens der vitenskapens modeller har stengt av den muligheten med sine selvvalgte begrensninger om å låse seg til materialisme, det objektive og det rasjonelle.

Andre vitenskaps forskere har også konkludert at det subjektive må brukes for å forfølge bevissthetens gåter. En gruppe som har forstått denne muligheten er de som arbeider med nær døden opplevelsen. Det vil si at pasienten er klinisk død – i opp til en time for så å komme tilbake til livet og snakke om sine opplevelser – hvilket er nevrologisk umulig med den vitenskapelig modellen vi har i dag.

I 2001 – etter at to generasjoner med forskere har intervjuet over 7-millioner pasienter som har vært i nær-døden opplevelsen, skrev forskere i ”The Lancet” at de mener å ha bevis for at bevissthet ikke er produsert i hjernen, men at den fungerer heller som en mottaker for bevissthet fra sinnet – som fortsetter også etter døden. En naturlig fortsettelse av denne søken er ved å bruke hypnose for å få andre nivåer av bevisstheten i direkte tale.

Det er nå et kjent fenomen at enkelte barn husker tidligere liv gjennom spontane minner. Noen av disse er veldig detaljerte. Hos voksne mennesker er det mer vanlig å hente tilgang til slike minner gjennom den hypnotiske regresjons teknikken. TV-Norge hadde en lengre serie med dette fenomenet der psykolog Rune Amundsen fra Florø brukte transetilstanden for å fremme disse minnene i sine subjekter. Mitt arbeid på dette plan har også gitt de samme resultatene som Rune Amundsen og tusenvis av andre hypnoterapeuter har opplevd i sin praksis.

For meg er det ikke lenger noe jeg tror på når det gjelder spørsmålet om vi lever mange liv – det er noe jeg har integrert inn i min forståelse av tilværelse som viten. Det stemmer med alt det andre jeg har også erfart i mitt liv. Denne viten tegner en veldig annerledes forståelse av menneskets formål og hensikt på denne jorden. En del av den skjulte underliggende strukturen i tilværelsen i tiden mellom liv som så å si alle regresjonsterapeuter erfarer er eksistensen av ”mestre”, ”de som vet mer” også kjent som ”høyere bevisstheter” som også fungerer som våre rådgivere. En av de egenskapene disse her er at de ALDRI gjør feil beslutninger! Hvert individ har ansvar for sine egne valg også i tiden mellom liv. Vi velger kjønn, minst ett av foreldre, kroppsform, kultur, rase, lekser, agenda og utfordringer for hvert liv. Våre ”konsulenter” hjelper med å gi råd og vi kan la være å bruke det rådet.

Jorden skal fungere som en slags skole der vi lærer gjennom prøving og feiling, konsekvensene av de mange valgene vi kan foreta oss gjennom tilgang til positiv og negativ polarisering (Det gode og det onde). Det vil si tjeneste til andre og selv (51/49% eller tjeneste til selv på andres bekostning (95/5%).  Denne planeten er langt i fra den eneste som støtter denne formen for liv slik vi kjenner til. Variasjonene i befolkningstallet på denne planeten forklares gjennom forståelsen av universet som et stort åpent system full av bevissthet. Alle mennesker som lever på denne planeten lever fordi de har valgt å leve her og nå og dermed har de rett til å kreve sin plass på denne planeten. Hvordan vi forvalter de ressursene på denne planeten er også et spørsmål om valg og konsekvensene av det valget.

Før eller senere forstår vi å sette pris på naturens renhet fordi det er ingen dans på roser å leve i en søppel haug. Mennesker er ikke dyr, men en høyere livsform. Vi er heller ikke kreften på denne planeten. Det har blitt slik det har blitt gjennom en lang tid med undertrykkelse av bevissthet – særlig av de negative kreftene som styrer på denne planeten.

Det er på dette grunnlaget at FNs Agenda 21 er et fullstendig misforstått program og et som er fullstendig mot menneskets beste langsiktige interesser. Det er derfor jeg skriver denne og andre artikler. Vi må starte en bevissthets evolusjon ikke en revolusjon. Også de som står bak Agenda 21 trenger å vite hvor feil de har tatt.

Hva er bærekraftig utvikling egentlig?

Til forsvar for mange av de som har kommet med uttalelser som er heller hårreisende og skremmende, har mange faktisk pekt på hvordan dagens bevissthetsnivå når det gjelder menneskets forståelse av meningen med tilværelsen og forholdet til andre, resten av jorden og universet fullstendig misforstått. Vi driver med mange handlinger som faktisk ikke er bærekraftig for fortsettelse av en positiv fremtid.

En bærekraftig utvikling handler ikke om isolering av mennesket fra naturen. Den oppnåes ved at mennesket respekterer naturen og de ressursene den har å tilby ved å forstå at vi kommer tilbake til det søppelet vi etterlatter oss. I dag er det faktisk to flytende øyer med plast som virvler rundt i stillehavet. Begge områdene er på størrelsen av Texas!

Mens våre ledere roper ut til oss at vi må fortsette å forbruke slik at verdens økonomiske hjul fortsetter å gå rundt, må vi si, ”Nei”! Isteden for å tvinge mennesker til endring av sine vaner, må vi heller søke mot å gjøre folk bevisst hvem de er og hvorfor de lever på denne planeten. Vi er nødt til å forstå at vi er alle knyttet sammen gjennom bevissthet og at menneskeliv er hellig. Vi må også forstå at planter og dyr har også bevissthet og at det ikke er bare å tvinge dyr til å leve under forhold vi selv ikke hadde ønsket.

En bærekraftig fremtid betyr at vi gjør noe med den industrialiserte måten vi har gjort ting på.  Vi er faktisk ikke nødt til å produsere på et globalt nivå gjennom en form for kapitalisme som krever fattigdom bare for å eksistere. Vi er ikke nødt til å produsere alle sko i Kina for så å sende de rundt hele verden i transportskip.

Det er absolutt ikke bærekraftig at dagens militæret bruker utarmert uran. Det er faktisk ikke bærekraftig at verden har en militær tjeneste overhodet. Det er ikke bærekraftig at vi bruker atomkraft heller. Det som er bærekraftig er bruk av og utvikling av ”fri” energi former. Grådighet er heller ikke bærekraftig. Tvang er ikke bærekraftig og heller ikke er vaksiner bærekraftig.

Det politiske systemet vi har i dag er ikke bærekraftig fordi den gir en feil maktfordeling. Den eneste som kommer til å fungere som bærekraftig er en flat makt fordeling der alle er bevisst sitt opphav og at de besitter en høyere intelligens som kan hjelpe dem løse sine utfordringer uten hjelp av eksperter. En bærekraftig utvikling er utvikling av en vitenskap som er utvidet til å inkludere ånd, det subjektive og det transerasjonale som også legitime forskningsområder.

Hva ville skje dersom mennesket tok Agenda 21 og gjorde den om til en virkelig bærekraftig fremtid? En som var bærekraftig for mennesket og jorden og ikke bare jorden alene!

Fordi Agenda 21 er så stor som en sak, kommer jeg til å skrive flere artikler om Agenda 21 i tiden som kommer med ulike vinklinger. Det er nok best at disse artiklene ikke blir for lange.  Skriv disse ut og del med andre. La informasjonen spre seg som et virus!

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

146 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ex156
ex156
Abonnent
13 år siden

Veldig bra artikkel. Denne burde forklare litt av agenda 21 for de fleste. Ettersom ingen stoler på disse globalistene fra før så tror jeg ikke de har så mye troverdighet nå, problemet er jo at hvis de ikke får det som de vil så kjører de jo sin gode gamle «problem, reaction/ confusion, solution».

Siden FN ble startet i 1948, har vi hatt flere kriger enn vi hadde fra tidenes begynnelse og opp til det året., Alt for å forberede sin nye verdensorden, its all happening now…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ex156
13 år siden

Jeg tror andreverdenskrig var et viktig ledd i opprettelsen av FN og staten Israel. Tenk om «verden» hadde tillat «israel» om det ikke var for sionistenes såkalte «holohoax». Samtidig fikk FN den sentrale posisjonen i verden som globalistene ikke fikk med «Folkeforbundet» :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Hva betyr dette Arifkarim og dette her
Er det noe kjent ??

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2007/uk2007bm.shtml

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2008/uk2008af.shtml#pic6

Dette er ting vi kjenner fra før som noen derute advarer oss mot ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

æææ feil den en, denne skulle det være.

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2001/uk2001ar.shtml#pic2

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Jeg satt i hele går og halle natt og studerte tusenvis av kornsirkler.
Budskapene er i grunnen ikke så vansklige og forstå, en god del handler om farer vi skal passe oss for, en del handler om tidspunkta det kommer til og skje og noe om hvordan vi skal forhindre dem og en god del jeg ikke skjønner enda ……
Dem som har interesse for sånt burde abselutt bruke litt tid og se over alle tusenvis av sirklene som ligger der … :)

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2007/jul.shtml

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  ex156
13 år siden
Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Fantastisk bra artikkel Mike!! Bare det å samle alle komentarene må ha vært en kjempejobb..må si jeg holdt pusten litt mens jeg leste..utrolig hva tidligere «ledere» vitenskapsmenn,forskere får for seg å si..

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Thor
8 år siden

Agenda 21 vil bli sparket igang i FN september 2015.
Pave Francis kommer for å tale:

http://wp.me/p3tGFm-e0

Palestina vil bli godkjent som egen stat, på tross av Hamas og Fatah.

Lars Rønbeck
Abonnent
13 år siden

Om FN-Reform

Her er beviset på at FN skal bli sete for Den Nye Verdensregjering.

Denne nettsiden forteller dette i klartekst. For her står det at Organisasjonen «En verden» igjen har opprettet organisasjonen «FN-Reform».

http://www.fn-reform.no/Om_FN-reform.no/

Hva gjør man med slike svikaktige personer som har plassert seg høyt og lavt i systement? Jonas Gahr-Støre er jo som et Ekko av Globalisten Gordon Brown.

Organisasjonen «En verden» har – av en eller annen merkelig årsak – lagt ned sin nettside http://www.enverden.no. Søk derfor informasjon om «En verden» på nett og se hva dere kan finne.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Mike;

Mange interessante sitater her. Jeg skulle gjerne sett henvisninger til hvor dette er uttalt, hvis mulig. Sitater inngår alltid i en kontekst og bør således sees i lys av konteksten. Ellers kan det bære galt av sted…

Jeg leser ellers artiklene dine med stor interesse. Jeg er imidlertid av den oppfatning at det er så mye fokus på elitens ulike agendaer for tiden som kommer at man opp i det hele glemmer at det er vi selv (altså vi i de rikeste landene) som er med og opprettholder den stødige kursen mot kanten av stupet gjennom vårt ekstremt egoistiske forbuksmønster… Mer av alt til meg og mine er det rådende mantra, og i det ligger det en legitimering av systemet slik det fremstår i dag.

Det er det vestlige forbruksmønsteret som utgjør fundamentet i verdens maktpyramide, slik jeg ser det. Så lenge vi får tilgang på de goder vi etterhvert har lært å ta for gitt, så kan toppene holde på som de vil (tilsynelatende). Skal denne pyramiden demonteres nytter det ikke å begynne på toppen. Det er fundamentet som må rokkes ved, ellers er strukturen lett å opprettholde.

Synd å si det, men det kan se ut til at det kun er alvorlige kriser som kan vekke folk fra hva enn dvale de måtte befinne seg i.

Ellers er jeg langt på vei enig med deg når du sier;

«En bærekraftig fremtid betyr at vi gjør noe med den industrialiserte måten vi har gjort ting på. Vi er faktisk ikke nødt til å produsere på et globalt nivå gjennom en form for kapitalisme som krever fattigdom bare for å eksistere. Vi er ikke nødt til å produsere alle sko i Kina for så å sende de rundt hele verden i transportskip»

Men her finner vi også et stort paradoks;

Pr i dag er det flere milliarder mennesker som lever under ulikt definerte fattigdomsgrenser. Antallet mennesker som legger seg sultne hver eneste kveld er hinsides vår fatteevne. Mange mener at globalisering er eneste måte å avhjelpe slik sult og fattigdom på.

Eller for å si det på en annen måte; Det er få som tror at en retur til lokal produksjon, proteksjonisme (tollbarriærer etc) og selvforsynthet kan løse de utfordringer verdens fattige står ovenfor…

Selv synes jeg dette er vanskelige spørsmål, men en konkret ting som kunne hjulpet de fattigste av de fattige mye var dersom vi i de rikeste landene hadde åpnet opp for import av varer fra disse landene i større grad enn hva tilfellet er i dag. Globaliseringen så langt har nemlig ikke vært for alle. Det er vi i de rikeste landene som har lagt premissene her også (som ellers).

I dag letter vi på vår dårlige sammvittighet med å gi litt uhjelp her og der, men kjøpe varene deres det gidder vi ikke for da får vi våre egne bønder på nakken…

Hyklerisk så det holder, og med sult, nød, elendighet og død som konsekvens… Hver eneste dag!

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Til Mike: Mener du at når Maya kalenderen kommer til en slutt at vi går over til fjerde densitet?

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Helt enig med deg. Det er jo det REELLE folkemordet, slik jeg ser det. Menneskene som lever på sultegrensen hele tiden, og som dør som fluer når det kommer en flom eller tørkeperiode som i vårt land knapt hadde vært merkbar.

Og dessverre har de ikke vår oppmerksomhet unntatt når katastrofen allerede er et faktum. Det blir stilltiende godtatt av de fleste av oss. Det er til å grine av.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

«De vil ha verden for seg selv, ha under deres full kontroll et begrenset antall slaver som de styrer gjenom sin teknologi.»

Hvem skal kjøpe produktene deres om de fleste av oss forsvinner? Hva skal de leve av hvis ikke vi grådige mennesker er her til å fylle deres allerede velfylte lommebøker?

Dessuten kan vi ikke bli stort mer slavebundet enn de vi allerede er gjennom gjeldspengesystemet

Videre sier du;

«Fattigdom og all annen elendighet, slik jeg ser det er noe vi aldri kommer til å bli kvitt da de er nødvendig deler av en 3Densitets skole som Jorden nå er»

Dette var i overkant passivt spør du meg… Så veien ut av uføret er at vi entrer en ny åndelig densitet? Og veien dit er å opplyse flest mulig mennesker om dette?

Jeg er, i motsetning til deg, livredd for jordens fremtid. Dette bærer galt av sted, noe de fleste som vil se kan se.

Vi må slutte å skylde på eliten hele tiden, og begynne å ta ansvar selv. Jeg tror forøvrig ikke det er mange som sulter som vil finne mye håp i at om vi bare oppnår neste densitet så blir alt så meget bedre…

Grunnleggeren av Frelsesarmeen, William Booth, hadde et slagord;

Soup and Salvation… Merk at suppen kom før frelsen, og det var ikke tilfeldig fra hans side.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
13 år siden

Tuller tuller fæt nå Vandalf og blader helt 2 helt forskjellige saker.
Eliten vil ha middelklassen ned i fattigdomklassen for og oppretholde sin enorme velstand.
Klart det er vannvittigt grusom det som skjer i den 3 verden men det er naturen måte og ordne opp på, meningen med livet er og formere oss mest muligt, alt fra virus til mennesker og alt annet vi ser rundt oss.
Fakta er at redde du 1 barn så føder ho 10 nye barn som kommer til og sulte.Ta for eksempel Kongo som er verdens rikeste land, korupsjon og grådighet ødlegger hele landet, dem trenger et godt lederskap som vil fordele rikdommene til alle i landet….
Vi hadde vært 380 millioner i norge i dag vist vi hadde hatt sammef folketall dem har i enkelte afrikanske land og det vet jo alle hvordan vill gått og vi ville vært lutfattige også
Skal vi hjelpe dem fattige så må vi første styrte den onde eliten som vil fråtse på våres og dem fattigeste bekostning
Dem fattige forbruker ikke så mye så klart ikke eliten er ute etter dem men oss i middelkassen
Mike har helt rett at vi snart skal over i en høyere densinitet og hodene våre er energi motakere som eliten vil stoppe for enver pris med og stoppe energien og nå oss, Chemtrail, fluor, asparam og smaksforsterker osv ….
Jeg tror den planen til psykopatene med total mangel på empati kommer til og gå på en kjempesmell til slutt.

TheTsar
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Kjære venn. Det er en utbredd misforståelse at de lokale bøndene i ulandene vil ha tilgang på våre markeder. å sende hit vil i første omgang være både for dyrt og urasjonelt i forhold til betalingssystemer og logistikk. Det disse bøndene og andre primærnæringsprodusenter i disse landene derimot ønsker seg er muligheter til å blokkere vestlig inngang til sine lokalmarkeder slik at de selv kan selge sine varer til en pris som de kan leve av.
Om de så senere utvikler eksportkunnskap, logistikk og kapital til å bryte inn på «våre» markeder, så skal selvsagt lovverket og regelverket legges til rette for dette.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

smurfen;

«Eliten vil ha middelklassen ned i fattigdomklassen for og oppretholde sin enorme velstand»

Javel, men hvordan skal de klare å opprettholde noe som helst dersom grunnlaget for deres velstand forsvinner?

Jeg antar du ser den logiske bristen her?

Ellers er jeg langt på vei enig med The Tsar. Godt sagt!

«Klart det er vannvittigt grusom det som skjer i den 3 verden men det er naturen måte og ordne opp »

smurfen; dette mener du ikke. Rykk tilbake til start og begynn på nytt.

Er det naturens måte å ordne opp at vi, de rikeste, gir en god F i resten av verden?

Passivt og virkelighetsfjernt, spør du meg…

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Hei smurfen!

Du skrev følgende:

Mike har helt rett at vi snart skal over i en høyere densinitet og hodene våre er energi motakere som eliten vil stoppe for enver pris med og stoppe energien og nå oss, Chemtrail, fluor, asparam og smaksforsterker osv ….

Du kan også legge til «Psykiatrien».

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Er det naturens måte å ordne opp at vi, de rikeste, gir en god F i resten av verden?
Kan ikke se over at jeg skrev det der.
Jeg er så enig med deg som det går ann og bli at selfølgeligt burde godene vært fordelt likt til hele verdens befolkning.
Naturens måte og ordne opp er at blir det for mange drøv tygger så øker rovdyrbestanden og spiser opp plantespiserene og så sulter rovdyra og antallet går ned og da tar planteeterene seg opp igjen til dem blir stort antall som enten blir spist eller sulter.
sånn er det med menneker også og har skjedd mange ganger før i historien.
Æsj nå lurer du meg vandal for nå begynner svaret og nærme seg et globalt styre for og dele godene mest mulig rettferdigt og komentaren begynner og ligne en NWO reklame

Javel, men hvordan skal de klare å opprettholde noe som helst dersom grunnlaget for deres velstand forsvinner?
Ved og gjøre middelklassen til slaver og fattige for seg så forbruker ikke vi energien som begynner og tømmest på jorda
Dem trenger heller ikke 6.5 milliarder av oss så greit og kvitte seg med en del.
Akkurat dette her er Mike så mye mye bedre en meg på og forklare så les inleggene hans vist du vil ha bedre svar en det jeg kan gi før jeg har fått i meg første kaffekopp om morran ;)

Sorry vandalf vist jeg formulerte meg feil, jeg er seff ikke noe monster som mener at dem fattige i ulanda får som fortent, men finner ingen enkel løsning på det annet en et sterkt FN som går inn med store styrker og tar total kontroll og dele godene rettferdigt mellom alle inbyggere, men det er hypotetisk og vil aldri skje og gir bare næring til NWO forkjempere….

Du har helt rett Realdemokratiet at «Psykiatrien» er et svært viktigt redskap for eliten til og fjerne sine motstandere…
Ifølge psykologene så har over 80 % av verdens befolkning en psykisk liddelse dem bør medisinerest for.
Alle skal være helt A4 i NWO samfunnet, en flokk med likt tenkende zombi roboter.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Etter å ha lest artikkelen din her Mike, der du atter en gang legger frem detaijerte beskrivelser med referenser om hvordan tankesystemet til verdens mest studerte, beleste og rikeste ondskapsfulle menn og kvinner UTEN VETT fungerer i praksis, har jeg sittet i timesvis i ettertanke denne søndagen og tenkt i mitt stille sinn at; ja, desverre slik er det, at det faktisk opp til menneskeheten der ute, hver enkelt av oss å velge. Vil vi fortsette å la disse korrupte ondskapsfulle individene fortsatt styre oss, eller vil vi nå begynne å forstå at vi alle må begynne å ta hvert vårt ansvar med hensyn til å vise i både ord og handlinger at DETTE ONDSKAPSFULLE SPILLET VIL VI HA SLUTT PÅ – NÅ!!!

Det skulle være en svært enkel sak for hver enkelt av oss og vise oss modige og uredde nok til å gå isammen i samlet «korps» her i landet i en kjempestor demonstrasjon der vi alle roper NEI, NEI, NEI, DETTE MAKTTYRANNERIET FINNER VI OSS IKKE I! Det skulle være enkelt å vise oss som sanne mennesker med stor medfølelse ovenfor hverandre som medmennesker på en og samme jord, der vi alle viser tyranneriets lederskap at vi overhodet ikke finner oss i å bli utsatt for denne løgnpropagandaen som «spys» ut gjennom noen av våre norske media kanaler, den skadelige og helseødeleggende reklamen våre barn og unge til daglig blir matet inn med, den helskadelige og i mange tilfeller – dødelige behandlingen pasienter får under vår norske psykiatri med deres livsødeleggende medisiner, eller hos sin lege i mange tilfeller! Og at vi nå forlanger vår frihet tilbake der vi får lov til å puste in ren luft, drikke rent vann, få behandling som ikke gjør oss enda sykere og blir GODT TATT VARE PÅ SOM FRIE MENNESKER OG SAMFUNNSBORGERE I EGET LAND! La oss skape like store demonstrasjoner som i USA, der et stort antall mennesker nå går til aksjon mot makttyranneriet der nede!

Jeg tror Mike, at KJÆRLIGHETENS MAKT er den som skal vinne! Ondskapen er en ynkelig makt og vil aldri noensinne vinne! Jeg har den tanken, at tør folk flest å vise deres sanne kjærlighetsfulle ansikt uttad, der de også viser hva de står for og at den sjelen de har er bassert på ekte kjærlighet, vil mye snu seg på rekordtid. Ja, jeg tror det faktisk at slikt går an. At blant annet vi som sitter her å skriver på Nyhetsspeilet pluss en rekke andre gode og samvittighetsfulle mennesker der ute kan klare å få med oss mange, mange mennesker i vår GODE KAMP for å vinne VÅR FRIHET SOM LEVENDE MENNESKER og JORDEN VÅR tilbake. Jeg har studert David Rockefeller og hans sønner på en drøss av videoklipp og det jeg ser er uintelligens som gjenspeiler seg i deres hovmodige og platte verbale utrykksmåte og bevegelser. Ikke et menneske av de mest velstående her i landet, skulle kommet til meg å fortalt meg løgnhistorier. De har jeg hørt nok av tidligere, deriblant fra folk jeg kjente på beste vestkant og av politikere jeg har vært i møte med her i Bergen. Jeg sier ikke herved at det er noe galt å være velstående men jeg ser at endel mennesker i denne korrupte verden med mye penger misbruker andre – de snille og følsomme.

Jeg er stolt av å være født med godhet i mitt hjerte og jeg er stolt av å kjenne mennesker med godhet i deres hjerter. Mennesker som vil det beste for andre og mennesker som slettes ikke vil gå der å være slaver for andre. JEG VIL IKKE OG SKAL ALDRI BLI NOE SLAVE FOR ANDRE! Om jeg har vært det i mitt forige liv, får nå være, men min tro om å følge det gode og sanne skal ingen ondskapfull tyrann av et menneske rikke ved!

Noen spurte meg om hva jeg vil gjøre hvis jeg en dag kommer inn på stortinget, om jeg da vil håndhilse på Jens Stoltenberg. Ikke nødvendigvis nei! Ikke hvis jeg finner ut at denne regjeringen med sine slappfisker av disipler er med på å gjøre mennesker syke der ute, noe de også er og har vært med på i mange år nå. Om jeg ikke skulle bli en stortingspolitiker, vel så skal jeg ihvertfall sørge 100% for i den korte tiden jeg lever her på jorden og fortsette mitt aktive arbeid med både skriverier, demonstrasjoner og alt som kan være med på å knuse ondskapen der ute, i vårt land Norge. Jeg har barn og barnebarn og de er jeg «vanvittig» glad i , som jeg er glad i og bryr meg om alle de barn og unge jeg har hatt med å gjøre siden organisasjonen HULK startet i 2006.

Nei, Mike, jeg tror det er viktig at vi som gode medmennesker, vi som er glad i våre medmennesker forteller menneskeheten der ute at det ikke finnes en som kan påsta at han eller henne eier mesteparten av jorden som David Rockefeller og at det er opp til oss of fortelle vår statsminister at vi som medborgere av vårt land – Norge har RETT og KRAV på å eie noe.

VI HAR MEDRETT TIL BÅDE NATUREN OG ALT SOM VEDRØRER VÅRT OVERLEVELSESBEHOV SOM MENNESKER OG DEN RETTEN SKAL VI VINNE TILBAKE OM IKKE LENGE.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Denne artikkelen faller på plass når vi ser det store frafallet av elever i videregående skoler. Man regner med at det kommer til å bli et stort problem for Norge i senere årene, ettersom behovet for kvalifisert arbeidskraft er økende i nesten alle sektorer:
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Frafall-i-videregaaende-skole-907228.html

Agenda 21 SOM ønsker mest mulig «underklasse» med lav utdanning og lønn er et faktum hvis utviklingen i Norge fortsetter som nå… Lykketil! :)

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Jeg ser på meg som åndsbevist og positiv polarisert. Er det nok til å komme til fjerde densitet da? eller er det andre krefter som bestemmer om jeg virkelig har det som kreves. Spennende tema dette med densiteter.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
13 år siden

Ra sier også at en passende reaksjon på problemet med mennesker som sulter, er å sørge for at de får mat:

Questioner: I would like to try to make an analogy for third-density of this
concept. Many entities here feel great compassion for relieving the physical
problems of third-density other-selves by administering to them in many
ways, with food if there is hunger as there is now in the African nations, by
bringing them medicine if they feel that there is a need to minister to them
medically, and being selfless in all of these services to a very great extent.
This is creating a vibration that is in harmony with green-ray or fourthdensity
but it is not balanced with the understanding of fifth-density that
these entities are experiencing catalysts and a more balanced administration
to their needs would be to provide them with the learning necessary to reach the state of awareness of fourth-density than it would be to minister
to their physical needs at this time. Is this correct?

Ra: I am Ra. This is incorrect. To a mind/body/spirit complex which is
starving, the appropriate response is the feeding of the body. You may
extrapolate from this.

On the other hand, however, you are correct in your assumption that the
green ray response is not as refined as that which has been imbued with
wisdom. This wisdom enables the entity to appreciate its contributions to
the planetary consciousness by the quality of its being without regard to
activity or behavior which expects results upon visible planes.

Questioner: Then why do we have the extreme starvation problem in,
generally, the area of Africa at this time? Is there any metaphysical reason
for this, or is it purely random?

Ra: I am Ra. Your previous assumption was correct as to the catalytic action
of this starvation and ill health. However, it is within the free will of an
entity to respond to this plight of otherselves, and the offering of the needed
foodstuffs and substances is an appropriate response within the framework
of your learn/teachings at this time which involve the growing sense of love
for and service to other-selves.

ubu
ubu
Abonnent
13 år siden

Jeg så igår the Kindsey syndrome. En svært urovekkende film. Jeg kan huske jeg lærte engang på barneskolen at 10% var homofile. I filmen der viser den at det var en av (de mindre urovekkende) påstandene til Kindseys «vitenskaplige» matriale som har lagt grunnlaget for seksualpolitikken til USA. Jeg tenker at siden vi lærte dette på barneskolen i Norge, så har little USA også arvet sexualpolitikken herfra. -og jeg tenker at kanskje dette er grunnen til at bilkjøring og narkotikasalg blir straffet mindre enn voldtekt og andre seksualforbrytelse i Norge.

Også Kindsey politikken ble finansiert av de sedvanlige mistenkte -Rockefeller foundation.
Jeg må forske litt mer i det, men det ser ut som Norge også har adoptert NWO sitt syn på sex.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ubu
13 år siden

Du er innpå et meget interisant tema der UBU.
Er menneskerasen inndelt i flere raser på et psykisk plan ?
Pyskopater og sossiopater har en tendesn til og få ban som er akkurat lik dem selv og får dem 2 barn med en som er god og snill så får en ofte et ondt barn og et godt barn aldri noen mellomting.
Gode personer får som regel flotte barn med mye godt i seg…
Drankere får ofte barn som blir drankere selv og pedofile får ogte barn som også kommer til og misbruke barn osv……….
Ligger dette i miljøet en vokser opp i eller er det forutbestemt og en arvlig egenskap……..????

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Ja ja nå har jeg vel ikke akkurat lagt gullegget vil jeg tro.
Jeg har skrevet mail til alle mine 170 nærmeste venner og på Facebook,
Dem har også fått tilbud og oppfordring om og bli med i Nyhetsspeilet.
Dem fleste er barndomsvenner og alle kjenner meg som en optemistiske fornuftig posetiv person og nå får dem mail der dem bli advare mot Chipping, vaksiner som skal utrydde menneskeheten og hemlige NWO eliter som skal ta over menneskehten osv osv, dem må tro jeg er sprute gal og at jeg er begynte og spise sopp eller noe.
Blir vel ikke mange julegaver på meg i år eller flere vennebesøk.
Men klarer jeg bare og få så lite som bare 1 av dem til og ikke ta vaksinen så er det verdt det :)

LeaveTheIllusion
LeaveTheIllusion
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Fantastisk flott gjort! :)
Virkelig et stort hjerte i denne smurfen her. Og skulle de beskylde deg for å ha spist sopp, så er en sopp eller 20 bedre enn å stelle seg i kø for å få et skudd med kvikksølv, aluminium osv ….og det greiene der ;)

Du gjør en kjempejobb!! :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  LeaveTheIllusion
13 år siden

Engentlig så følte jeg meg bare dårlig etter at jeg hadde gjort det og forventa at neste kommentaren her kom fra arbidsgiveren min med beskjed om og melde meg på Aetat i morgen.
Men etter en fin samtale med ei super jente på Facebook i sted så føltes alt så mye mye bedre ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Aetat??? Er du helt ute av deg eller?! :)
Nå heter dette meningsløse, skakkkjørte byråkratiske monstret bare «NAV». «En person døde under NAV-kø eller bedre å si «velferdsstatens» maktutøvelse. I et land der få tjener milliarder og millioner i det tomme lufta, mens hardt arbeidere kjemper til døden mot et system som nekter å gi seg:
http://www.siste.no/Innenriks/helse/article4625075.ece

Velkommen til det nye FRP-KRF Norge! :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

«Kapitalisme krever fattigdom for at den skal fungere. De fattige produserer for lavt lønn slik at varene kan selges til de rike til en høy pris.»

Dette er hele grunnmuren for såkalte perfekte «kapitalisme». Underbetalte arbeidere sliter livet ut for et par sukk rike kapitalister, som beordrer dem «arbeid» å berike seg selv. Samtidig som aksje-boble fiktiv marked er på plass, fører dette til at allerede rike investorer flerdobler profitten sin mer i et år enn det en gjennomsnittlig arbeider gjør i hele sitt liv! Dermed er konklusjonen at så lenge vi lever under «urettferdig» økonomi, blir verden bare verre og verre for de svake….

J.Johansen
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

«If the world operates as one big market, every employee will compete with every person anywhere in the world who is capable of doing the same job. There are lots of them and many of them are hungry.»– Andrew Grove, president of Intel Corp., in his book «High Output Management»

Sannsynligvis en Bilderberger eller lignende (har ikke sjekket)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ikke sant? «- 50 millioner amerikanere sulter»
http://e24.no/makro-og-politikk/article3376513.ece

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Rockefellers et al’s firmaer produserer i Kina, inntil lønnsnivået er kommet ned på utviklingslands nivå, og slik avskaffe middelklassen til det er bare den høye overkaste og den lave kaste igjen……

Enkelt.

Mina
Mina
Abonnent
13 år siden

Supert smurfen: Du har gitt dem en mulighet til å se at det finnes andre kilder for å søke info. Nå er det opp til dem selv å velge hva som er deres sannhet og ta egne valg.
En førjulsgave til deg og alle andre fra meg : )

Her er en glemt låt(tror jeg ) med M.F.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mina
13 år siden

Tusen takk for kjempefin sang Mina :) snufs …

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Sitter nå og ser Richard Dolan på project camelot awake and aware conferansen,der nemner han Hinkley,som skjøt og skadet President Reagan,at Hinkleys far var meget god venn av tidligere President Georg H W Bush…og at Reagan «kritiserte» eliten og nektet Bush tilgang til Presidentembedet..likevel satt Reagen side om side med David Rockefeller..både tidligere og etter..

NWO Resistance Norge
Abonnent
13 år siden

NWO Resistance Norge etterlyser ditt engasjement!

Vi vil gjerne høre fra andre motstandsfolk, frihetsforkjempere og aktivister som jobber for å gjenopprette vår frihet, og som kunne tenke seg å danne lokallag eller være kontaktpersoner for NWO Resistance Norge.

Vi har ved flere anledninger henvendt oss til Nyhetsspeilets lesere, i håp om å komme i kontakt med andre som kunne tenke seg å bidra i arbeidet med å skape en felles front mot NWO og den nyliberale offensiven her i Norge.

Dessverre har dette vist seg å være et om ikke fåfengt, så i hvert fall temmelig naivt håp. Det ryktes imidlertid at Rom ikke ble bygget på én dag, så vi har ingen planer om å gi opp dette prosjektet med det første, men vi er avhengig av ditt engasjement og din støtte!

Det handler om å bry seg, ta ansvar, og sist, men ikke minst å være engasjert.

Vi ønsker også ditt engasjement!

http://resistancenorge.org/

Og til dere andre, et lite dikt:

Ti bud til en ung mann som vil frem i verden

I
Det første bud er ganske lett.
De som er flest har alltid rett.

II
Tenk alltid på hva folk vil si.
Og ta den sterkestes parti.

III
Og tviler du, så hold deg taus
til du ser hvem som får applaus.

IV
Tenk nøye ut hva du bør mene.
Det kan bli dyrt å stå alene.

V
Følg ingen altfor høye krav.
Men si, hva du har fordel av.

VI
Si alle hva de gjerne hører.
Gå stille gjennom alle dører.
(For sannhet bringer sorg og nød,
mens daglig løgn gir daglig brød.)

VII
Gå aldri oppreist. Snik deg frem.
Og gjør deg varm i alle hjem.

VIII
Husk: Ingen mann kan roses nok.
Slik bygger man en venneflokk.
(Og i et brødre-paradis
har du den beste livspolis.)

IX
Av sladder husker du hvert ord
til bruk i neste sjefskontor.
(Men ingen taktfull sjel forteller
et ord til han som ryktet gjelder.)

X
Hvis siste bud blir respektert,
da er din fremtid garantert!
Følg dristig med i kamp mot troll,
men vis fornuftig måtehold!
Skrid tappert frem i livets strid,
én time forut for din tid.

NWO Resistance Norge
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Hei Mike,

NWO Resistance Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon. Vi ønsker å sette fokus på konkrete politiske og samfunnsmessige problemstillinger i forhold til globalisering og den såkalte nye verdensorden.

Vi ønsker også å være et samlingssted for ALLE motstandere av NWO og den nyliberale offensiven i Norge, uavhengig av hvilken spirituell, religiøs eller ikke-religiøs bakgrunn vi bærer med oss.

For å fremstå som en seriøs og troverdig samfunnsaktør tror vi det er viktig å gå frem på en tydelig, nøktern og saklig måte. Flygende tallerkener, kornsirkler, healing og andre mer eller mindre overnaturlige fenomener er både fascinerende og interessant, men ikke noe vi ønsker å ha fokus på, da vi tror dette kan bidra til å undergrave våre egne politiske ambisjoner og mål.

Det er jo også slik at drivkreftene bak NWO i stor grad er de samme drivkreftene som står bak den såkalte New Age-bevegelsen og dens spirituelle fundament.

NWO Resistance Norge er først og fremst en politisk interesseorganisasjon, og på samme måte som du kan være medlem av LO uten at du nødvendigvis stemmer på Arbeiderpartiet, kan du også være med i Resistance Norge uten at du behøver å ta farvel med ditt politiske parti, din religion eller ditt livssyn av den grunn.

Vårt mål er å skape et bredt, sterkt og folkelig engasjement. Derfor ønsker vi å være så åpne og inkluderende som overhodet mulig. En av våre største utfordringer vil være å få folk til å innse at den nye verdensorden ikke bare er en konspirasjonsteori, men et etablert faktum politikere og verdens ledere offentlig referer til, og at dette er noe som angår oss alle sammen.

Det siste vi ønsker er derfor å fremstå som en fanatisk sekt eller en samling av politiske utskudd dedikert til paranoide og spinnville konspirasjonsteorier.

NWO Resistance Norge
Svar til  NWO Resistance Norge
13 år siden

Registrerer at denne meldingen ikke falt i like god jord hos alle. Vi ønsker derfor å presisere følgende:

NRN er en kamporganisasjon, ikke en meditasjonsgruppe! Det betyr imidlertid IKKE at vi ikke ønsker eller på annen måte tar avstand fra grupper eller personer som mener at NWO også kan bekjempes på andre, alternative måter. Tvert imot! En bevissthetsendring og generell oppvåkning blant folk er til syvende og sist det eneste som kan snu denne utviklingen. Når dette likevel ikke er vårt hovedfokus, er det simpelthen fordi vi mener at det er helt nødvendig at også konkrete, rent politiske tiltak settes i verk.

Håper dette virket oppklarende, slik at også ”lysets krigere” finner veien til NWO Resistense Norge og ser viktigheten av å stå samlet i denne kampen.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

FN sier: Norge er verdens beste land å dø i:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=573066

Hva slags smisking er det nå globalistene er ute etter med Norge. At vi skal åpne våre naturessurser for resten av verden av verden? Nei takk!!!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

Er dere ikke drittlei? Av løgn propaganda og krig?

Hvorfor tillater vi en global Co2skatt, når det er de store selskapene som forrurenser 100ganger mer enn det vanlige mennesker gjør sammenlagt?

Hvorfor må vi betale 40% av inntekten vår til å ha et sted å bo, når jorda tilhører alle?

Hvorfor må jeg betale opptil 1kr pr kwh, når regjeringen har evighetsmaskiner som produserer fri energi? Hvorfor bruke olje når det finnes nok av fornybar ressurser som kan utnyttes til menneskehetens beste?

Hvorfor må jeg betale 14kr litern for bensin, når det fantes hydrogenbiler for 30år siden som går på vann, eller el-biler med 1000km rekkevidde på en ladning, med gratis strøm i stikkkontakten?

Hvorfor må jeg betale staten 3000kr for hver gang jeg blir tatt med en femmer med good weed som jeg ønsker å nye i fred og ro?

Det er egentlig jævlig kjipt å tenke på hvor mye teknologi som er tilbakeholdt fra menneskeheten, for kapitalismens grådighetskultur.

Vi kunne jobbet 3dager i uken vi om alt var gratis til vi som er født på denne planeten,slik at man kun jobbet for livets ekstra goder og fikk alt man trengte for å leve gratis. Utgiftene begynner å vokse, jobbene forsvinner, selskapsstaten vinner, mens vi må gå rundt å sparke steiner snart…

Det finnes teknologi til å avsalte havet! Hvorfor gir vi ikke det til områder som lider av tørke?

Det er så skjult men samtidig åpentlyst, FN-logoen sikter på verden, mens vi sikler på Tv-skjermen…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Svar til alle dine spørsmål:
«Du» skal betale fordi du er en «født» slave. Du lever under en slavisk system av klasser som er hierarkisk bygd opp for å knekke alle som motarbeider det. Du kan unnslippe dette systemet, selv oppvåknet, fordi systemets styrere (agenter) overvåker deg med våpen som er lysår frem i forhold til dagens «moderne» teknologi.

Eneste vi (slaver) kan gjøre nå er å avsløre våre mestere (eliten) og gråte over hvor forferdelig vi har på denne planeten… :(

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Alle på «alternativsiden» tenker så smått. Alle vil at «alle» skal tilhøre deres bittelille gruppe, istedenfor å finne ut hvordan man kan slå seg sammen. Norgespartiet vil heller være alene enn å slå seg sammen med Borgerrettighetspartiet (og omvendt.) Tjen Folket kan ikke samarbeide med Rødt. Vigrid kan ikke samarbeide med noen. Kystpartiet tenker bare på kysten. De grønne tenker kun på miljøet, og nyhetsspeilet syns ikke NWO Resistance «er åndelige nok». Så da fortsetter ting som før: masse små fragmenterte grupper som ikke har kraften til å få til noe særlig. Hvorfor ikke i det minste lage en allianse? Herregud, lær av Stortinget. Der klarer jo partiene å samarbeide med hverandre… Neida, alle vil sitte i sin lille sofa og «vite best».

Alle gruppene som er i mot NWO kunne jo godt danne en stor allianse. …egentlig er det ikke rart at vi har det samfunnet vi har; de som er i opposisjon klarer ikke å organisere seg. Så da fortjener vi egentlig det samfunnet vi får servert.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Der har du tatt et skikkelig oppgjør med vårt såkalte «fantastisk og perfekt» demokrati! :) Ikke rart at samfunnsproblemer ikke lar seg løse når de forskjellige partiene er så forskjellige i forhold til hverandre? Alle har sin agenda, og alle vil på stortinget og regjere over oss (4,8 millioner for neste 4 år) ! Men spørsmålet er igjen: Hvorfor «regjere»? Hvorfor ikke «samarbeide» for å tjene folket best mulig? Om hele landets interesser var samlet og fordelt på ordentlig måte i et rettferdig politisksystem, ville vi aldri hatt noe behov for partier, valg og særlig: puppet-politikere….
Lær av menneskepsyke, ikke av systemet du er vokst opp i…. ;)

NWO Resistance Norge
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Flott innspill du kommer med her, BelzeBob!

Hvorfor kan vi ikke alle bare være venner, stå sammen, danne en stor allianse?

Det å samarbeide er en edel kunst, både i dagliglivet og i et større perspektiv. Alle organisasjoner og politiske partier har sine kampsaker, sine prinsipper og kjerneverdier. De aller færreste er villige til å gå på akkord med disse, heller ikke NWO Resistance Norge.

Ettersom vi betrakter oss som en politisk uavhengig organisasjon, er det for eksempel uaktuelt for oss å knytte oss opp mot politiske partier generelt. Det er imidlertid ingen ting i veien for at vi ikke kan støtte opp om og samarbeide om enkelte saker, selv om vi innser at også dette kan by på store etiske og prinsipielle utfordringer. Det kan for eksempel bli vanskelig å støtte et parti i en ”god” sak, hvis det samme partiet også arbeider for ting vår organisasjon er sterkt i mot.

Noen eksempler:

Tjen folket, som du nevner, er i god gammeldags kommunistisk ånd tilhengere av væpnet revolusjon, noe som står i grell kontrast til vårt ikke-voldelige budskap om en fredelig og demokratisk omforming av økonomien og maktfordelingen i samfunnet.

Vigrid, som du også nevner, er etter vårt syn ikke et politisk parti, men et reinspikka rasistisk amatørteater som vi overhode ikke vil ha noe som helst med å gjøre. Brunskjorter og brølende hooligans klarer vi oss fint uten.

De grønne er, som du sikkert kanskje er klar over, ivrige tilhengere av Agenda 21, som Mike tar for seg i artikkelen over. Sier ikke mer …

Men nå finnes det jo – og heldigvis for det – også organisasjoner og kampanjer det ikke er like vanskelig å støtte opp om. Kampanjen mot datalagringsdirektivet og folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen er to gode eksempler.

Når det gjelder Nyhetsspeilet, så er det for øvrig ikke slik at de syns at NWO Resistance ikke “er åndelige nok”. To av Nyhetsspeilets mest aktive skribenter er medlem, og Armin vil inntil videre fungere som kontaktperson for Oslo.

Dette vil forhåpentligvis fungere som en katalysator for at også flere av Nyhetsspeilets lesere fatter interesse for dette prosjektet.

Og vi er naturligvis også interessert i å ha deg med på laget ;)

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Grattis folkens :) da er det i gang :)

Arabiske land, Kina, Russland og Frankrike planlegger i hemmelighet å slutte å prise olje i amerikanske dollar,
En dollar som allerede er på kanten av stupet fikk siste puff i dag.
For oss her hjemme betyr en dollakolaps ikke så mye i grunnen annet en vi får en hyper inflasjon og dem som ikke klarer og betene en rente på 30 % får finne seg en hule i skogen og bo i :)
Dem som ikke liker og bo i huler vil ta til gatene og gjøre opptøyer mot regjeringene sine.
Regjeringen har allerede løsningen på det problemet og det heter vaksinedose nr 2
Selv småbarn skjønner at USA aldri vil godta at Araberene gjør dollaren verdiløs.
Er vist flere en småbarn som vet hva som skjer da og demhar for vane og si fra sånn ca 2 år i forveien og trenger ikke være rakettforsker for og skjønne hva denne betyr.

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2007/uk2007bm.shtml

http://e24.no/makro-og-politikk/article3305126.ece

Nammm
Abonnent
13 år siden

Men i virkeligheten passer jo denne dollarkollapsen godt inn i NWO sin agenda. Så da er den kanskje ikke så hemmelig likevel? Mener å ha lest gjennom flere år at det er dette de prøver på, for å kunne erklære Martial law, men andre globale interesser har klart å holde dollaren så vidt på bena.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Nammm
13 år siden

Dem linkene her forklarer veldigt bra hva som holder på og skje med Dollaren og verdens økonomien :)

http://e24.no/makro-og-politikk/article3305424.ece

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14704

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

«DOLLAREN UNDER ANGREP:

– Dollarens æra går mot slutten

Sammen med Kina, Russland, Japan og Frankrike har flere arabiske stater tatt initiativ til å løsrive oljen fra dollar, skriver The Independent. De ønsker heller å handle det sorte gullet i en kurv av valutaer som inkluderer japanske yen, kinesiske yuan, euro, gull, samt en *ny FELLESVALUTA* som planlegges etablert for Gulf-statene. »

En ny fellesvaluta? Hmmm…
La oss tenke litt. USA, Mexico og Canada holder på å bli North American Union med en ny fellesvaluta kalt «Amero». EU holder på å bli et «land»(med tanke på Lisbon treaty), og de har allerede sin egen fellesvaluta. Ikke lenge før Norge tvinges inn av våre slue politikere på en eller annen måte.
African Union er allerede tilstede. Når dollaren kollapser kommer de kanskje også til å reklamere for en ny fellesvaluta for hele Afrika. Hørte snakk om Asian Union. Kanskje dette som nevnes i artikkelen er NWOs løsning.
For å virkelig forstå dette må man forstå vårt pengesystem. I og med at vår sentralbank styres av korrupte Federal Reserve System.

PROBLEM(Dollaren kollapser) – REAKSJON(Hyperinflasjon osv) – SOLUTION(Elektroniske penger, RFID…). At dollaren skulle kollapse visste jeg for lenge siden. Snart kommer alle penger til å være elektroniske, og massevaksinering med skjulte RFID chipper er på vei.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Killuminati
13 år siden

Hvis dollaren kollapser på verdensbasis, blir alle utenlandske «gjeldsreservene» verdiløse papir. Løsningen blir uansett ikke en ny «fiktiv» valuta som Amero, Euro, Afro, Asro eller Osro. For da fortsetter bank / pengesystemet bare videre med gamle urettferdige prinsipper om boble-gjelds økonomi. Det er mye snakk om å bruke rfid chip, elektroniske penger osv. Det folk ikke er klar over at det er ikke «penge-formen» som er trusselen for rettferdig handel, men heller «penge-skapelse» og «manipulering» rundt finansinstitusjoner…. :)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Syns vi skal bli med i NWO Resistance Norge hele gjengen.

Anyone?

Eller er vi langt mer interessert i å ha det komfortabelt i våre par hundre små sekter? (Nyhetsspeilet en av dem.)

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Dersom NWO Resistance i Norge tar avstand fra Reptil/ufo/kornsirke l- agendaen, troen på at jesus skal redde oss fra alt som er vondt, new age agendaen, blackpopers og Zeitgeist agendaen så støttes de av forskning uten grenser.

OBS, vi følger heller ikke doktrinene til david icke, maxwell, sitchin, alex jones, leo zagami, makow, tsarion eller andre disinfo/kontrollert opposisjon/agent/profitør/løgnere som forsøpler mentaliteten til sannhetssøkere og dermed villeder fra det langsiktige målet om massiv folkeopplysning.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Forsker
13 år siden

«Dersom NWO Resistance i Norge tar avstand fra Reptil/ufo/kornsirke l- agendaen, troen på at jesus skal redde oss fra alt som er vondt, new age agendaen, blackpopers og Zeitgeist agendaen så støttes de av forskning uten grenser.»

Hahahaha, om man fjerner forskningen av de overnevnte, kan vi like gjerne gå tilbake til «skolebenk» forskningen! ;) For det er nettop slik forskning som skjer i mainstream universiteter / høyskoler…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

«For det er nettop slik forskning som skjer i mainstream universiteter / høyskoler»

Jepp, og som har gitt deg stort sett alt av teknologiske dingser og hjelpemidler du ikke klarer deg uten…

Det er såkalt mainstream forskning som i det hele tatt gjør ut du kan poste dine innlegg her på speilet.

Jeg kan ikke se hva nytte vi sålangt har hatt av «kornsirkel»forskning…

Gjør du?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Vandalf
Den flotte teknologien som vi ikke klarer oss uten.
Vel vi klarte oss veldig godt før den kom og ikke har den gjort oss noe lykligere.
Eneste den har gjort er og fremtvinge våres egen undergang.
Teknologien har forska frem masse kjemikalier som gjør oss syke og dumme og andre søkkrike.
JA vi kan sitte her og taste med hverandre istedenfor og bruke tida på familie og nære venner… vist nå det er så bra da …….

Du kan ikke se at vi har hatt noen nytte av kornsirkler ..
Det er vel for at du ikke vil ha informasjonen som ligger der som alltid handler om advarsler om fremtidige katastrofer og hendelser og hvordan vi skal løse dem.
Det er noen derute som vil hjelpe oss, men interessen til og ta i mot hjelpen her nede har ikke vært så stor …..
Alt ligger i sirklene med tidspunkt og det hele for dem som gidder og sette av noen timer til og tyde budskapene ….
Man får dytte inn i ørene fra alle hold at dette er fulle bønder osv som har gjort og at tror en på sånt så er psykiatrisk neste holdeplass….
Bare i Norge så er det mange mange øyevitner og filmer og bilder som viser lyseenda kuler som lager dem i et enormt tempo…….
Er lov og tenk selv og ikke få andre til og tenke for seg …..

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2007/jul.shtml

http://www.rolfkenneth.no/Kornsirkelmysteriet.html

http://www.kornsirkler.org/

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Men det var før det smurfen… Jeg sier ikke nødvendigvis at alt vi har i dag er av det gode, jeg bare konstaterer at man ikke klarer seg uten i dag ( ihvertfall ikke dersom man skal følge de kommunikasjonsmønstre som har oppstått i kjølvannet av IT-revolusjonen).

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Der har du rett Vandalf.
IT-revolusjonen har faktisk kommet så langt at dem aller smartest av it gutta nemligt gutta bak The Piratebay har flytta ned i en Atom Bunker som kan motstå EMP-angrep (Electromagnetic Puls) samt angrep med atomvåpen, biologiske og kjemiske angrep.
Tydligvis så vet dem noe vi andre ikke vet og dette ville dem ikke funnet ut av uten IT-revolusjonen.
Så 1-0 til deg der Vandalf ;)

http://www.itavisen.no/825218/the-pirate-bay-flyttet-til-atombunker

NWO Resistance Norge
Svar til  Forsker
13 år siden

Nei, Forsker, det er ikke slik at vi tar avstand fra verken UFO-forskning eller troen på Jesus!

NWO er et særdeles innfløkt og mangefasettert uhyre med mange tentakler. Dette gir naturligvis også rom for mange spekulasjoner. Vi vil imidlertid forsøke å holde debatten på et saklig plan, og forholde oss til fakta som kan dokumenters.

Vi håper arbeidet mot en slik målsetning vil virke samlende og herdende på bevegelsen generelt, slik det har gjort for «9/11 Truth-bevegelsen», som har blomstret til et seriøst miljø som nå omfatter alt fra piloter til brannmenn, jurister, arkitekter, igeniører, helsepersonell, politiske ledere, religiøse ledere, krigsveteraner og akademikere.

NWO Resistance Norge
Svar til  BelzeBob
13 år siden

«Syns vi skal bli med i NWO Resistance Norge hele gjengen.»

Det var en god ide, BelzeBob! En veldig god ide! :)

Wunjo
Wunjo
Abonnent
13 år siden

Smurfen, folk ble utsatt for mange svært skadelige kjemikalier og stoffer generelt også lenge før teknologien gjorde sitt inntog. Og den gangen nyttet det ikke å klage heller, jobbet man med å garve skinn f.eks, så måtte man bare ta skadevirkningene med på kjøpet.

Jeg tror ikke så mange av oss som lever i dag egentlig ville byttet bort vår behagelige tilværelse med det slitet de hadde tidligere. At vi ikke er lykkelige, tror jeg snarere skyldes at vi stiller for store krav til lykken…

Men kornsirklene… Hvis alle bildene er ekte, er det nesten helt utenkelig at mennesker kan ha laget dem for hånd. Likevel tror jeg ikke vi skal se på det som bevist at det er utenomjordisk teknologi som står bak, selv om det er aldri så fristende.

Det ville sikkert være mulig å lage sirklene dersom man hadde utviklet datastyrt teknologi for å lage dem, det er bare så vanskelig å se hva formålet med en slik bløff skulle være.

ye
ye
Abonnent
Svar til  Wunjo
13 år siden

Kornsirkler, falske og ekte. Du er inne på noe Wunjo. De ekte skal ha en bretteteknikk som skiller seg fra andre og som også ikke ødelegger strået. Hensikten med de falske må være for å forvirre. Hvis vi antar at de som står bak de ekte har et viktig budskap annet enn å gi oss et kunstverk på flatmark, kan vi jo spekulere i om vi har debunkere fra militæret med hich-tech korn-pensel.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Wunjo
13 år siden

Vist du mener at Millitæret skulle ha laget dem med noe Hi tech greier, hvorfor er dem så utrolig ivrige etter og ødlegge dem og debunke dem hele tiden.
Er helt utenkligt at dem skulle klare og forutse en solstorm nyaktigt på dagen 2 år frem i tid, det kan bare en teknologi så ligger så vannvittitig langt fjernt i fremtid gjøre eller noen fra fremtiden….
Klart vi kunne bli spist av ulv og andre farer før også, tenkte på tiden før dem begynte med kjemikalier på garving osv..
Teknologien har bare ført til at dem fattige er blitt ekstremt fattigere og dem rike er blitt vanvittigt mye rikere …..

I dag er det 57 år siden strekkoden ble oppfunnet og nå er den 666 koden blitt bytta ut med en 2D-kode som klarer enda mere informasjon.

http://www.dinside.no/825198/google-setter-en-strek-over-saken

For dem som vil vite åssen det går med verdensøkonomien nå så kan dem ta en kikk på desse 2 snuttene her som forklarer det veldigt bra :)

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Tror den som forutsa solstormen må ha vært en av de ekte, forutsatt at denne historien er sann, da.

Men kornsirklene er jo et stort, uløst mysterium, og hvorfor hører vi så lite (ingenting) om det?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Wunjo
13 år siden

Att den er ekte ser du jo på linkene jeg la ut… tror vel bare et bittelite fåtall enkle sirkler er laga av tullinger og debunkere.
Det er et enormt apperat i sving for og debunke dem, fra millitære helikopter som dukker opp og ødlegger dem til dokumentrer som latterliggjør dem, spindoctors osv.
Hvorfor bruke så mye krefter på det vist det bare var tull….??
Dem bringer et budskap som noen mener seg tent med at vi ikke får ta del i akkurat som UFO historier, Bortføringer og andre ting som det blir brukt store resurser på og latterliggjøre
Eliten har vel full kontroll på oss og er livredd for at vi skal avsløre den sannheten dem har fora oss med i alle år…
Dem forteller nyaktigt hvordan dem ser ut, hvor dem kommer fra, vilken DNA dem har osv så kan ikke fatte hva mere bevis en trenger for og tro på dem.
Det er jo advarsler om stor konflikt mellom kristen/Jøder og Muslimer, Noen advarer akkurat mot og stole på Eliten, Noen advarsler mot svekka magnetfelt og gammaglimt og solstormer. tidspunkta når det skjer er der også i dem sirkelene som viser planet oppstillingene og når planetene står akkurat som vist i sirklene så skjer det.
Dette er jo akkurat den informasjonen Eliten på alle muligt måter vil forhindre oss i og få.

“Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. BELIEvE. There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION. Conduit CLOSING. Acknowledge.

Vil anbefale alle nybegynnere og lese den artiklen fra Rolf Kennet som forklarer det meste på en utmerket måte :)

http://www.rolfkenneth.no/Kornsirkelmysteriet.html

« Forrige artikkel

HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

Neste artikkel »

Har du sett en araber?

146
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x