Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

4K visninger
13 minutter lesetid

Mennesket har ubegrenset verdi og potensiale. Det er utgangspunktet for et hvert menneske. Du er et åndsvesen med uendelig tid for utvikling eller innvikling i universet. Disse påstandene er selvfølgelig i konflikt med de som er rådende i kulturen.

Kulturens trossystemer påstår at du har begrenset verdi, intelligens, potensiale og tid. Du er ikke bare syndig men også skyldig. Disse påstandene er selvfølgelig rasjonelle. De er ”vitenskapelige” bundet til kulturens lover.

Konflikten forløses ved å ta inn over seg at menneskets hjerne, sinn og bevissthet har ubegrenset rasjonelle og irrasjonelle ressurser. De rasjonelle ressursene er sekvensielle, som enkel årsak og virkning. Den andre delen av hjernen, sinnet og bevissthet bruker simultan logikk. Den betrakter helheten, ser mønstre og likhet mellom disse. Den er sansende. Logikken er fortapt i språket, en opplevelse av en opplevelse. Språket er alltid som kartet over virkeligheten.

Det er en ensidig rasjonell handling å ta virkeligheten og gjøre den om til ord, for senere bare å la seg oppta med ordene.

Det rasjonelle sinnet alene bruker kartet som om det er virkeligheten. Så det rasjonelle sinnet har store begrensninger uten sin andre halvdel. Først når disse er samlet har menneskets ubegrenset verdi og potensiale de grunnleggende forutsetninger for å komme nærmere og nærmere det potensialet i praksis.

Du har potensialet for perfekt ledelse i ditt liv

I alle våre kulturer finner vi eksterne ledere og autoriteter/myndigheter som påstår å ha bedre forutsetninger enn deg for å lede ditt liv. Kulturene oppfordrer, formaner og forlanger eksterne ledere som du bindes i forpliktelse gjennom lover å forholde deg til. Denne formen for ledelse er oftest ikke frivillig. Samtykket har blitt manipulert.

Du besitter også en indre ledelse. Denne lederen er ukjent, forkledt, mørklagt og skjult i kulturens læren om menneskets begrenset verdi og potensiale.

Hvem er du?

Du har bevissthet. Det betyr at du evner å være oppmerksom gjennom dine sanser på din unik ekstern og intern virkelighet. Dine tanker, følelser, meninger, inspirasjoner og drømmer er oftest omtalt som din ”indre virkelighet”.

Det er dette indre og ytre sansende vesenet som er din real identitet. Du er ikke ordene eller lyden som du kaller navnet ditt. Du er heller ikke ditt fødsels- og personnummer. Du er heller ikke din foto-ID. Du er heller ikke din kropp fordi du bor inne i din kropp, inntil videre. Når kroppen ikke kan eller vil støtte din evne til å sanse gjennom den stikker du av. Ditt liv/Du fortsetter friere enn det var før du forlot din kropp. Da blir allting klart for deg men da er det for seint.

Derfor har du ubegrenset tid… over tid. Hvert liv er ditt eget eksperiment. Du er forfatter av det eksperimentet. På engelsk betyr det ”author” og derfra har du ”authorization” eller myndighet. Derfor har du grenseløs autoritet over din kropp og ditt sinn. Du har grenseløs autoritet over noe som er mye, mye mer enn det de fleste har tenkt å tenke seg.

Bevisst oppmerksomhet

Det er en stor forvrengning av det rasjonelle sinnet å tro at bevisst oppmerksomhet er det samme som ”det rasjonelle sinnet”. Jeg har selv også antatt at det var slik en gang. Mine ekstensive erfaringer med fokus på bevissthet, har lært meg til å forstå den enkle sannheten.

Bevisst oppmerksomhet er simpelt hen det du evner å være oppmerksom på i et gitt øyeblikk. Du har den samme bevisst oppmerksomheten når du drømmer. Begrepet betyr jo at du er oppmerksom på noe. Du er selvfølgelig oppmerksom på at du opplever mye når du drømmer, selv om du ikke er oppmerksom på at du drømmer. Alle mennesker har så å si like mye grenser til hva de kan være bevisst oppmerksomme på til en hver tid.

Alt det andre som skjer i ditt miljø er utenfor din bevisst oppmerksomhet. Det vil ikke si at du ikke evner å være bevisst det du ikke var bevisst før fordi du kan alltid flytte på din oppmerksomhet.

Deling av menneskets sinn som to enheter, er en forvrengning av sannheten. Du er ikke delt men hel og komplett. Begrepet, ”Det ubevisste sinnet” har lett for å lage begrensninger som er kunstige og begrensende. Du har bare ett sinn og hele sinnet er DITT sinn. Det du og de fleste andre mennesker normalt ikke er oppmerksom på, er hvor MYE de ikke er oppmerksomme på om sitt eget sinn.

Folk flest er blitt forledet til å tro at det ubevisste sinnet er ondskapens skjulested, opphavsstedet for voldsomme emosjoner og uhemmet seksuelle tendenser. Du kan takke Sigmund Freud for den forvrengningen som ble umiddelbart antatt av kulturene i ditt liv som vitenskapelig, rasjonell antatt sannhet.

Det er derfor trossystemene i kulturene har skapt en konflikt mellom dine rasjonelle og emosjonelle ressurser. Det er uomtvistelig sant å si at kulturen formaner til å ha følelsene under kontroll til en hver tid. Det impliserer at følelsene er mindre verdifulle enn det rasjonelle sinnet. Naturen og skaperkraften lager aldri noen ting på tilfeldig vis.

Indre konflikter

Det oppstår automatiske konkurranseforhold mellom de dominerende, rasjonelle ressursene og de mer passive, emosjonelle ressursene. Problemet forsterkes ved at de passive kreftene er faktisk umåtelig sterkere enn de dominerende ressursene. Derfor går vi til krig mot oss selv når vi har denne konflikten gående. Indre kriger og konflikter kan ha pågått i mange av livets tidligere eksperimenter over tid.

Kaoset fortsetter fordi vi har minner fra deltakelse i konflikter og konkurranseforhold på utsiden av livet. Disse har gitt forferdelig mange stygge minner og vonde følelser. Derfor virker det avskrekkende å undersøke innsiden av livet for mange. Du er blitt forledet til å tro at det ikke lar seg gjøre å harmonisere forholdet og rydde opp i rotet på en måte som gjør at du faktisk kan trives med det ukjente og oppdage hvor mye du har på lageret.

Et uendelig stort rom med skatter

Fordi sinnet ditt ikke er det samme som hjernen, har du ubegrenset lagringskapasitet på ditt lager for minner om tidligere livseksperimenter, tiden i mellom eksperimenter, også tiden forut for dette eksperimentet. På lagret har du ressurser som gjør alt som er automatisk for deg.

Alt sammen står fritt til din disposisjon. Du har fullendt myndighet og autoritet til å rydde opp i lagret, automatiske handlinger og gjøremål slik at de tjener dine beste langsiktig interesser når du har vurdert de eksisterende mønstre for sin nyttegrad. Det er du som er sjefen over ditt lager. Ingen andre har den myndigheten.

Dette lageret er ikke skjult for deg. Alt du trenger for å gå inn er å sanse i den retningen, stille klare intensjoner med bevisst bruk av dine sanser. Du kan endre på innholdet og strukturen på alle dine opplevelser inne på lageret. Om du har problemer med å finne lageret kan det hende at kjemiske stoffer eller for lang tid med ensidig rasjonell tenkning har gjort veien blokkert for deg. Som de sier – ”Use it or lose it.” Søk hjelp hos de som kan åpne denne veien.

Så er det enda mer

Det hadde ikke vært feil å si at menneskets oppfatning av seg selv vokser med tid ettersom oppmerksomheten på alle av disse ressursene blir mer og mer kjente. Din identitet endrer seg noe voldsomt og du kommer nærmere ditt potensiale. Mange har det som et midlertidig stoppested i veksten av sin identitet – som om det er tilfredsstillende for øyeblikket. Alle kan ta den tiden de trenger.

Inne på lagret sitt, eller som følge av magisk synkronitet også oppdaget noe mystisk som omtales gjerne som Høyere Bevissthet, Higher Selv, Den Hellige ånden, Den magiske personligheten – et ”vesen” som er forbi din identitet i erfaring, visdom og evner. På Hawaiisk kalles det for Aumakua og betyr på engelsk, ”Utterly trustworthy mother/father”. Den gjør ingenting tilfeldigvis. Den tar aldri feil, svikter aldri. Den er bunnløs vis og har evner langt forbi din forstand.

Denne ressursen er vanskelig å forstå seg på fra et rasjonelt perspektiv alene. Det er fordi forbindelsen med denne delen av deg selv er å finne hos dine følelser, ikke dine rasjonelle ressurser. Det vi kaller Ego er utestengt. Jeg forstår ego som en tilstand av begrensninger og illusjoner om rasjonelle ressurser alene, redd og ensom i et skremmende indre og ytre miljø. Derfor er den hyper-kontrollerende.

Det rasjonelle sinnet er bare i kontakt med sine lavere emosjoner, som frykt, bekymring, sinne, hevnlyst, ensomhet, tap, sorg osv. De følelsene som høyere bevissthet har kontakt med er de følelsene av å lykkes med sine intensjoner, drømmer og lidenskap… at du kan. Disse følelsene er ofte ikke tenkt på som følelser fordi de har ikke den tyngden som føler med redsel og tap.

Jo mer kontakt du har med disse følelsene, desto lettere er det å oppleve at du har en ren og god forbindelse med det jeg liker å tenke på som ”Mission Kontroll”.

Noe annet enn ”deg”?

Høyere Bevissthet er oftest omtalt i bøker som tar for seg temaet som noe annet enn sjelens personlighet. Første gang jeg ble bevisst at jeg var direkte ”påkoblet” var i en transe i 1994. På det tidspunktet var det absolutt ikke noen del av min selvanerkjennelse av ”personligheten”. Det var absolutt noe annet.

Gjennom å arbeide med egne og andres drømmer, for å tolke disse, har jeg blitt oppmerksom på at høyere bevissthet opptrer som DEG i drømmer noen ganger. Det har i hvert fall gjort det for meg. Høyere bevissthet har også vært symbolisert av andre mennesker, blant annet mor og far. Fordi jeg har opplevd så mange ganger visdommen fra høyere bevissthet komme gjennom meg selv i mine drømmer har jeg måttet konkludere at det er en forvrengning av sannheten til å tenke at det er noe annet enn deg selv i ditt potensiale.

Jeg stiller spørsmål til høyere bevissthet, med en litt leken holdning undres jeg etter hva jeg skal strekke meg ut til i dag. Resten av min dag går av seg selv. Jeg har også kunnet bekrefte at den raskeste måte å virkelig ta glede av denne ressursen er ved å sende beskjed om at du ønsker å være som høyere bevissthet. Da har du virkelig plugget deg inn til høyspenningen. Når du lurer på noe, særlig hva du skal gjøre… stil spørsmålet til høyere bevissthet, ”Hva hadde du gjort om du var meg?” Så får du umiddelbart svar. Det er alltid et strekk.

Om du takker ja, så får du være med på en strøm av overraskelser som tar nesten pusten fra deg. Du kommer til å ”finne på” ting og finne løsninger som om de kom flyvende på et fjøl.

Høyere bevissthet arbeider i et nettverk med andre høyere bevisstheter. Gjennom disse forbindelser er mennesker som bevisst ikke kjenner hverandre er likevel knyttet sammen. Om de hadde vist at det er tilfelle, kunne de øse av denne bunnløse innsikten og blitt et samfunn som var knyttet opp til høyere bevissthet.

Det er vanskelig for et rasjonelt sinn å forstå hvordan allting blir lagt til rette uten at det rasjonelle sinnet trenger å bry seg det minste med de logiske trinnene underveis. Det er fordi høyere bevissthet er SUPERLOGISK. Det finnes ingen konflikter igjen i dens måte å tenke på fordi den kjenner den rene sannheten på det høyeste nivå du kan ha glede av. Mange tolker det som å ha ”samtaler med Gud”. Det som faktisk skjer er at en har samtalen med seg selv i en sterk utvidet forstand.

En fantasi reise

Tenk at du er en guddommelig, menneskelig engel som har svarene på alle de spørsmålene som kan stilles. Du har løst alle av de gåtene og utfordringer det er i å være menneske og forholde seg til andre.

Du er sammen med et stort samfunn av samme slag så det er et kjempe stort selskap. Det er bare en liten ting som mangler og den tingen som mangler holder på å drive til vanvidd. Du har absolutt ingenting nytt du kan finne på. Du holder på med å kjede deg i hjel fordi du ikke har noen utfordringer eller måter å utvikle deg på.

Skaperkraften er ikke dum forstår du. I denne himmelen er det en rådgiver som har en veldig god ide. Du serveres følgende spørsmål, ”Har du lyst til å spille et spill?”

”Trodde du at dette er alt”? Fra før har du lært alt om utvikling så nå kan du begynne å lære om mangfoldiggjøring, sier rådgiveren.

Spillet går ut på at en liten del av deg selv, din unik livsenergi og erfaringer fragmenteres fra deg og blir til et nytt menneske. Dette mennesket har aldri hatt livseksperimenter før og det er ditt ansvar å stille som dens ”vaktmester” i kjærlighet. Du vil alltid ha kontakt gjennom fragments følelser og intuisjoner. Det burde være enkelt siden det er jo en del av deg selv, ikke sant?

Det som er spennende her er hvor lang tid vil det ta for at dette vesenet kan forstå at den kommer fra deg, at du er dens ”vaktmester” i kjærlighet og til slutt at den forstår at den ER deg?

Du forstår at dette er ikke bare et spill men det er en måte for universet å utvikle seg selv i det uendelig… Det er alltid innvikling eller utvikling. Ingenting står stille i universet.

Det er tre ting du kan gjøre for å ha innflytelse i å lede livet til fragmentet i alle sine eksperimenter. I tiden mellom sine liv vil du opptre som en ”engel” som gir perfekt råd i kjærlighet om hva som hadde vært lurt å gjøre i neste livs eksperimenter. Selvfølgelig for at spillet skal være spennende blir deres hukommelse om sine gjøremål og historie borte mens de er i livet. De blir tilgjengelig bare når ego slipper taket og fragmentet finner fred med seg selv.

Mens livet pågår, vi du alltid være i kontakt med den via dens følelser, intuisjoner og drømmer. Du kan påvirker dens liv selv om den ikke kjenner til deg.

Du kan også beskytte den fra ulykker den ikke har på sin agenda, gi den de utfordringer den trenger underveis i selskap med oss andre og deres fragmenter, også vil du ha som oppgave å hjelpe til og manifestere dens ønsker når de når frem til deg.

Dere som har fragmenter i deres varetekt vil selvfølgelig ha mye å snakke om og samarbeide om i lang tid.

Om dens følelser har dårlig samvittighet vil den løpe fra deg vet du. Den vil oppføre seg som et barn og gjemme seg. Den forventer straff for sine feil stakkars. Den forstår ikke at feil må til for å lære. Da vil du ikke ha så mye direkte innflytelse over dens liv som ellers hadde vært mulig men du kan selvfølgelig alltid finne på begivenheter som vil guide fragmentet i mål.

Hva hadde du gjort? Hadde du valgt å kjede deg eller valgt å mangfoldiggjøre deg selv?

Du sier, ”Ja Takk”!

Det vil bli noen livseksperimenter der du nærmest tar valgene for din fragment fordi den forstår ikke en gang at den er i stand til å velge. Så du foreslår at den lærer disse ferdighetene like godt før enn senere. Merk deg, i kjærlighet vil den kanskje foretrekke andre eksperimenter for mestring og i kjærlighet vil du gi fri vilje til din fragment.

Etter hvert begynner fragmentet å ha lært å mestre så mange egenskaper som mennesket at tiden har kommet for å harmonisere forholdet mellom følelsene og rasjonelle tanker. Det blir et VIKTIG liv. Det er nemlig da at det også er mulig å kommunisere så mye lettere og livets utvikling av tidligere innvikling kan skyte fart.

Eksponentiell vekst er nærmest selvfølgelig når fragmentet oppdager sin egen forbindelse til deg og når den forstår at den ER deg i fragmentert form… da begynner det å bli morsomt. Fragmentet nærmer seg målstreken.

Du er fragmentet

Som et fragment av noe så intelligent, vis, evnesterk, morsom og magisk hvor mye tror du at du trenger ekstern ledelse som autoritet i ditt liv når du er rede til å ta ansvar for det livet?

Vil du fortsatt velge å leve et liv i begrenset frihet der antagelsen er at du har begrenset verdi og potensiale? Er du kommet langt nok i ditt liv at du har lyst til å lære gjennom glede og klarhet istedenfor å gjennom prøving og feiling i forvirring?

Hvis du ønsker noe mye mer enn middelmådighet i livet, er du programforpliktet til å brette opp skjorteermene, komme ute av komfortsonen din og begynne å strekke på deg. Da mener jeg ikke nødvendigvis kroppen fordi kroppen er midlertidig. Du tar sikte på å strekke ut ditt sinn slik at du lærer stadig mer om deg selv, din essens, ditt lager, din real identitet. Informasjonen er tilgjengelig om du er villig til å strekke deg. Mye av den informasjonen kan du finne gratis i dag.

Du er programforpliktet til å rydde opp alle konfliktene i ditt liv. Du vil oppdage verdien av harmoni mellom tanker og følelser i dialog med hverandre – et sinn som er koblet opp til hverandre i et konflikt fritt forhold. Du vil kanskje trene din hjerne og mestre en del ferdigheter underveis. Det som teller mest er at du tar den beslutningen til å komme i gang. Etter en emosjonell beslutning, følger handlinger.

Du vil forstå at kjærlighet er å strekke deg ute til deg selv og eller andre for å fremme langsiktig vekst. Kjærlighet fremmer informert fri valg til å lære gjennom smerte eller glede, men gleden betyr gjerne kortsiktig smerte for langsiktig glede. Det er smerten i læringsprosessen og det kan du gjøre til en glede når du vet hva du gjør på sikt. Du er i gang! Ta frem bunnløs nysgjerrighet og livslang læringslyst.

Når du takker Ja, har du løftet deg selv ute av ”larve” stadiet som mennesket og valgt å gå gjennom prosessen det tar for å bli sommerfugl. Det vil si bli ekstrem fremragende istedenfor middelmådig eller normal.

NB! Det er ingen konspirasjon at så mye har blitt skjult for deg tidligere. Din redning har vært på innsiden hele tiden. Dine smertefulle erfaringer måtte til for oppmuntre deg til å stadig oppdage mer på sikt. Du mister frihet ved å vikle deg inn i uforstand. Før eller senere vil alle komme ditt hen at de vil vikle seg ut til friheten og sannheten.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Martin Luther – 500 år etter

Neste artikkel »

Det finnes tre typer mennesker i verden

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x