Martin Luther – 500 år etter

4.5K visninger
3 minutter lesetid
28

Den 31. oktober 1517 slo den tyske munken Martin Luther – som hadde vært katolsk prest – opp 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg. Den modige Martin Luther talte datidens katolske pavekirke Vatikanet midt imot.

Overbevisningen som lå bak den gudstroende og samvittighetsfulle Martin Luthers “protest” mot datidens ugudelige pavevelde var dette: “Hvis ikke kirken er lydig mot Guds ord, må vi følge Guds ord og ikke kirken.”

 

500 år etter Martin Luther – del 1

(Del 2 omhandler Bibelen og ikke Martin Luther)

500 år etter Martin Luther – del 3

 

 

500 år etter Martin Luther – del 4

 

500 år etter Martin Luther – del 5

 

 

500 år etter Martin Luther del 6

 

500 år etter Martin Luther – del 7

 

500 år etter Martin Luther – del 8

http://www.youtube.com/watch?v=JOLz7kU-KsU

 

Martin Luther brenner pavens bannbulle mot ham.
Martin Luther brenner pavens bannbulle mot ham.

 

Et utvalg av Martin Luthers 95 teser

 1. Når vår Herre og mester Jesus Kristus sier: “Gjør bot osv.”, så vil han at de troendes hele liv skal være en bot.
 2. Paven verken kan eller vil ettergi andre straffer enn dem han har idømt etter sine egne eller kirkerettens bestemmelser.

 3. De kirkelige botsbestemmelser gjelder alene de levende, man kan ikke påberope seg dem for å pålegge de døde slik bot.

 4. Å forvandle kirkestraff til skjærsildstraff er visselig en klint som ble sådd da biskopene sov.

26.Det er riktig av paven å ikke gi sjelen syndsforlatelse i kraft av nøklemakten1) (som han ikke har), men bare som en følge av forbønn.

 1. De som sier at sjelen flyr ut av skjærsilden så snart pengene klinger i kisten, forkynner menneskelærdom.
 • Men sikkert er det at når pengene klinger i kisten, øker menneskenes havesyke og gjerrighet. Kirkens forbønn er derimot alene i Guds hånd.

 • Enhver kristen som sørger inderlig over sine synder, har full ettergivelse av straff og skyld også uten avlatsbrev.

 • Enhver sann kristen, enten han er levende eller død, har del i alle Kristi og kirkens goder, også uten avlatsbrev.

 • Dog er pavens utdeling av avlat ikke å forakte, for den er en forkynnelse av den guddommelige syndsforlatelse.

 • Men pavelig avlat må forkynnes med varsomhet, for at folk ikke skal bli narret til å tro at avlaten er mer verd enn andre kristne kjærlighetshandlinger.

 • Man må opplyse de kristne om at paven ikke mener at kjøp av avlat på noen måte kan sammenlignes med barmhjertighetsgjerninger.

 • Man må opplyse de kristne om at den som gir til de fattige eller låner til de nødlidende, handler riktigere enn den som kjøper avlat.

 • For ved kjærlighetsgjerninger økes kjærligheten, og menneskene blir bedre, men ved avlat blir ikke mennesket bedre, bare mer fri for straff.

 • Man må opplyse de kristne om at den som ser en nødlidende og kjøper avlat uten å hjelpe ham, han oppnår ikke pavens avlat, men Guds vrede.

 • Man må opplyse de kristne om at når paven utdeler avlat, trenger han og ønsker han snarere en from bønn enn rede penger.

 • Man må opplyse de kristne om at hvis paven kjente til avlatshandlernes pengeutpressing, ville han heller se Peterskirken brent enn bygd av hans fårs hud, kjøtt og ben.

 • Den frekke forkynnelse av avlat gjør at det er vanskelig, selv for lærde menn, å verne pavens verdighet mot bakvaskelser og nærgående spørsmål fra legmenn.

 • Som f.eks.: Hvorfor lar ikke paven seg bevege av sjelenes nød, som burde være den rimeligste av alle grunner, til i sin aller helligste barmhjertighet å frelse alle fra skjærsilden, siden han allikevel redder utallige sjeler for noen usle pengers skyld, penger til å bygge en kirke, som må være en dårlig grunn?

 • Likeledes: Hvorfor bygger ikke paven, som er rikere enn den rikeste Crassus, St. Peters kirke med sine egne penger i stedet for å ta pengene fra de fattige troende?

 • Hvis altså avlaten ble forkynt ifølge pavens ånd og mening, ville man lett kunne løse slike spørsmål, ja de ville ikke reises.

 • Fotnote
  1) Ifølge Matt. 16,18–19 sa Kristus til apostelen Peter at han skulle ha nøkkelen til himmelens rike. Pavene anså seg som Peters etterfølgere, de mente han hadde vært Romas første biskop.

  Abel Struksnes

  Fysioterapeut, forfatter og omreisende forkynner om Bibelens budskap, spesielt endetidsbudskapet fra Daniels bok og Åpenbaringsboken. Går ut med info på 18 språk på www.endtime.net
  og får positive og negative reaksjoner fra store deler av verden.

  Startet Kristen Informasjonstjeneste i 1989.

  0 0 stemmer
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  28 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  kjemisk
  kjemisk
  Abonnent
  10 år siden

  At noen kan påstå at den Lutherske lære og den katolske er det samme, er ikke bare kunnskapsløst, men også direkte tøv og tomt snakk fra noen som ikke vet hva snakker om.
  Hovedskille mellom den lutherske og den katolske lære går på selve salighetslæren og hva troens liv er.
  Den katolske(i hvertfall på den tiden, og ser den ennå er noget virksom også i dag) fortalte det kunnskapsløse folket at man skulle “brolegge” sin vei til himmelen med sine henders verk, dvs. bygge den på gjerninger. Man kunne ikke komme til himmelen uten å ofre seg og gi allmisser. Dette ble brukt som det middel man kunne komme fram for Gud med, nemlig hva man har gjort, og slik kunne stille Gud tilfreds.

  Luthers lære tar kraftig avstand fra dette. Den bygger på troen alene. Mens paven sa at at man måtte begynne med seg selv, sier Luther at Gud er den som begynner. Han skal velsigne din inngang og din utgang. Paven ser til kjødet, Luther ser til Jesus og noe som er utenfor de menneskelige egenskaper og sanser. Mennesket skal komme frem for Gud med sin synd, og kun den. slik tolleren i Tempelet sier: – Gud vær meg synder nådig, eller den blinde på veien: – Jesus, du Davids Sønn, forbarm deg over meg!

  Jeg går ikke noe nærmere inn på dette her, men bare konstaterer de store villfarelsene om disse ting som råder hos folket. Grunnen er enkelt og greit det at de ikke er opplyst av Guds Ånd, men mørkets fyrstes lys.

  I tillegg hånes Luther her for sin såkalte antismittiske uttalelser. Jeg vet ikke hvorvidt mye av dette som er luthers verk, men det kan godt være falske skrifter laget av hans fiender. Men uansett såg han jødene som fortapelsens barn, de var så forherdet og hatet Luther såpass mye at de sto han etter livet. Grunne til det var at han over flere år hadde hjulpet mange jøder med å etablere seg i Tyskland og han forkynte evangeliet til dem. Som takk ble han lagt for hat. Han jobbet lenge dem dem, men måtte til slutt innse at det ikke bar frukter.
  Men allikevel kom han med mange sannhetsord om dette forherdete folkeslaget, og han fant ut at det som var skrevet om dem gjennom tidene, var både rett og sant. På den tiden pyntet de ikke på ting og pakket det inn i gullpapir, men sa usminket hvordan tingenes tilstand var.
  Og det har alltid vørt slik at når en vekkelse har funnet sted, og Guds Ånd har virket kraftig ved ordet, har også Satan vekket opp sine disipler for å gjøre den tjebeste han ber dem til.

  Men uansett: her på “jødespeilet” tåles vel ikke slike utsagn om de såkalte jøder..

  Avregistrert
  Avregistrert
  Abonnent
  Svar til  kjemisk
  10 år siden

  Du snakker om “satans disipler” som om det er oss, vi som snakker sannheten om systemets oppsett. Idag finnes det 41000 forskjellige denominasjoner innenfor bibelens varemerke, men ingen av de er enige. Luther, paven og alle som baserer seg på bibelen, baserer seg på satans varemerke. “Satan” betyr bare “motstander” så nå jeg sier “satan” har jeg en mening med det. Det er ikke religiøst svada uten hold av sannhet fra min side.

  Motstanderen er den som skal tjene penger på en korporativ design. Paulus instruerer oss i hvordan vi skal leve etter hans modell, men han instruerer ikke Caesar hvordan Caesar skal leve. Det er nemlig ikke vår sak etter Paulus modell.

  Alt er kjøp og salg. Bibelen er Paulus varemerke, dette systemets opphavsrett eier. Politiet er djevelens disipler. Kong Harald er antikrist.

  Opplysning er verdens lys. Verdens lys er Guds sønn. Vi er mennesker, inkarnerte i kropper. Menneskeheten har et overhode innenfor menneskehetens rammer. Jesus er menneskenes overhode, som betyr kommandør/leder/konge over den åndelige menneskemasse. Detaljene må du be Jesus om å gi deg.

  Opplysning er sannhet. Opplysning om hva de rike gjør, og hvordan de styrer, og undertrykker oss i urettferdighet. Alt er kjøp og salg. De mener seg å eie din biologiske kropp og nå innfører de vann-motiv på pengeseddelen for å rettferdigjøre seg selv ved bruk av penger som betalingsmiddel, selv om penger ikke lenger symbolisere jordisk eiendom.

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  Svar til  kjemisk
  10 år siden

  Trosystemet til Luther har ikke rot i noen vitenskap eller åndelighet annet enn som en placeboeffekt i hjernen. Det hjelper ikke om man har aldri så finslipte tanker, det er helt nytteløst. Derfor sa også Jesus til Peter som nevnt av andre i kommentarfeltet – vik fra meg Satan. For meg spiller det ingen rolle hvem som er Satan. Sannheten om hva menneske rent energimessig ER lar seg ikke lenger skjule. Det var menneske sin universelle energimessige sammenheng og funksjon Jesus prøvde å formidle – noe Luther forkludret på lik linje med de fleste
  Eks.. Religion and the Placebo Effect

  Avregistrert
  Avregistrert
  Abonnent
  Svar til  Uffda
  10 år siden

  Mennesket, rent energimessig, er kjøp og salg. Transaksjon, utskillelse av eiendom, handel med prinsipper, systemer, gull, jord, og ånd.

  1. Mosebok 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

  Virkeligheten er matte, kjøp og salg, intelligens i form av systemer. Videutvikling.

  Sannheten er at det største i verden er å gi, men det som gis må være kjøpt og betalt først. Du kan ikke gi ditt liv til Gud før det er kjøpt og betalt.
  Religion kjøper din sjel (fysisk kropp) med ett budskap. Et firma som kjøper din sjel bør også være kredittverdig.

  Jeg kan med garanti formidle, at firmaet vi lever under, Riksløven A/S, er det ikke. Den er ikke kredittverdig til å utføre forhandling med universets lov fordi det bryter loven. Abort er drap. Homoseksualitet er feil. Systemet eies av Paulus Incorporative, og Paulus saksøker Riksløven A/S for alle de millionene menneskesjeler som lever i det. Bibelen eies av Paulus. Ikke Kong Harald.

  Vil du være fri, må du ut av boksen. Inn i lyset. Inn i lyset der den universelle loven gjelder. Det er der lyset og friheten er.

  Rabalder
  Rabalder
  Abonnent
  10 år siden

  Har vert i rom og besøkt Vatikanstaten og st.Peterskirken og Vatikanmuseet en gang . Da fikk jeg utlevert en brosjyre hvor det stod at antallet borgere i Vatikanstaten var et sted mellom 500 og 700 stk.
  Når man hvet at Vatikanstaten er en av de store ,ja kanskje den største økonomiske makt i verden skjønner man at makten ligger i få familier her i verden. Lurer på om alle de turistene som besøker Vatikanet reagerer noe på sånt?

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  Svar til  Rabalder
  10 år siden

  Pentagon har planer klar for å virusinfisere folkegrupper som har Gudegener.
  Kanskje like greit når man leser hvilke forskrudde ideer Bibellesning medfører… ;-)

  Pentagon Vaccine To Kill Religious Center of Brain
  https://www.youtube.com/watch?v=x8Lsvt1z0n4

  gudfrid
  gudfrid
  Abonnent
  Svar til  Uffda
  10 år siden

  Hm, så derfor alt fokuset på selvmordsbombere.. på den måten blir det forsvarlig å ødelegge alles(?) pinealkjertel/ tredje øye, slik at menneskeheten fortsatt kan holdes fanget i mørket..

  Teisen
  Teisen
  Abonnent
  10 år siden

  Nå er det ikke min mening ved forrige kommentar å pynte på pavemakten, men for å plassere skjøgen der den hører hjemme, i Jerusalem. Den maktfaktor i Rom som Martin Luther stod opp mot er i aller høyeste grad like levende i dag for det! For denne jesuitt-paven som nå rår er en person som har evne til å få folk med seg, det er tydelig at der er blitt en endring i taktikken, han er blitt “spiselig” for enda flere. Der gikk ikke mang månedene før han ble utnevnt til årets person av “Time Magazine”. Helt utrolig!
  Hvor mange vil kople denne hjertevarme, folkekjære, oppofrende paven til jesuitteden, en ed så djevelsk grotesk og rå at den egner seg ikke på trykk, for så til sist blir den signert med blod. Om ikke paven (pavemakten) er antikrist med stor A, så er den så visst en del av systemet ved avslutningen. Jeg kan ikke fri meg for tanken at denne paven passer godt inn i rollen som den falske profet, fremstilt som et lam og talte som en drage, Åp.13,11; 19,20.

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  Svar til  Teisen
  10 år siden

  Det er flere viss ord knapt egner seg på trykk. Protestansimens store reformator og hellige mann sitt syn på jøder synes å fremstille en åndelig leder med varig svekket sjelsevner. Sitat fra “The Jews and Their Lies,”
  To summarize, it includes:
  1. Burn down their synagogues
  2. Destroy their houses
  3. Take away their prayer books
  4. Forbid their rabbis to teach under penalty of death or dismemberment
  5. Abolish their ability to travel safely
  6. Confiscate their money and other things of wealth
  7. Commit them to a life of manual labor

  Evil Of Religion

  sistemohikaner
  sistemohikaner
  Abonnent
  Svar til  Uffda
  10 år siden

  Luther var langt fra noen helgen, og det er hevet over enhver tvil at Luthers dømmekraft sviktet på dette punktet. Men dette må selvfølgelig også ses i lys av tiden han levde i, full religionsfrihet som prinsipp var ennå ikke funnet opp. Men Gud har mang en gang brukt ufullkomne mennesker til å sette igang et reformasjonsarbeid som på et senere tidspunkt ville bære frukter.

  Rhode Island ble den første kolonien i den nye verden som tilbød full religionsfrihet for sine innbyggere og ble et tilfluktssted for jøder og andre religiøse minoriteter. Kolonien ble grunnlagt av Roger Williams som selv flyktet fra religiøs forfølgelse. Når så religionsfrihet ble etterhvert implementert i den amerikanske grunnloven i 1776 så kan man si at det var en indirekte konsekvens av Luthers brudd med paven. Forøvrig er religionsfrihet direkte antagonistisk til den katolske kirkes prinsipper den dag i dag selv om det faktum blir fordekket i offentligheten.

  sistemohikaner
  sistemohikaner
  Abonnent
  Svar til  Teisen
  10 år siden

  Jeg er enig med deg at den falske profet er den samme som dyret med to horn som et lam og som taler som en drage. Men jeg er overbevist om at det andre dyret er et symbol på USA, som vokste frem som en kristen nasjon, med en grunnlov som var basert på evangeliene men som etterhvert skal tale som en drage.

  Helt siden grunnloven i USA ble stiftet har Jesuittene prøvd å undergrave og infiltrere denne nasjonen fordi grunnlovsprinsippene er direkte antagonistiske til den katolske kirkes lover og prinsipper.

  Abraham Lincoln som ble snikmyrdet av jesuittene sa: «I do not pretend to be a prophet. But though not a prophet, I see a very dark cloud on our horizon. And that dark cloud is coming from Rome. It is filled with tears of blood. It will rise and increase till its flanks will be torn by a flash of lightning, followed by a fearful peal of thunder. Then a cyclone, such as the world has never seen, will pass over this country, spreading ruin and desolation from north to south. After it is over, there will be long days of peace and prosperity: for Popery, with its Jesuits and merciless Inquisition, will have been for ever swept away from our country. Neither I nor you, but our children, will see those things.»

  «In a very near future, if God does not miraculously prevent it, those laws of dark deeds and blood will cause the prosperity, the rights, the education, and the liberties of this too confident nation to be buried under a mountain of smoking and bloody ruins. On the top of that mountain, Rome will raise her throne and plant her victorious banners.

Then she will sing her Te Deums and shout her shouts of joy, as she did when she heard the lamentations and cries of desolation of the millions of martyrs burning in the five thousand auto-da-fes she had raised in all the capitals and great cities of Europe.» – Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome.

  Teisen
  Teisen
  Abonnent
  10 år siden

  Nå er det jo svært mange som mener at Den katolske kirke, Vatikanstaten, er den stor skjøge, men hva står der egentlig ved engelens forklaring? Åp.17,18: “Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.” Skjøgen er altså en by, og legg merke til at den blir kalt, den store by! Den store by finner vi så omtalt i kap.11,8 i forbindelse med Guds to vitner: “Og deres lik skal ligge på gaten i den store by, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten, der hvor og deres Herre ble korsfestet.” Og deres Herre, Jesus, ble som vi vet korsfestet i Jerusalem.

  Jerusalem er altså den store by! Ja, hvilken annen by skulle forsvare å få denne betegnelsen i Bibelen? Vi skal ikke undre oss over dette, for fra hvilken by skal ellers Antikrist styre sitt imperium enn nettopp fra Jerusalem? Han som jo setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være gud. (2.Tess.2,4) Les for øvrig profetien i Esaias 1,21 hvor Jerusalem blir fremstilt som en skjøge.

  Hans Garder nevner at Peter aldr var i Rom, og det er godt mulig. Det at Peter (1.Pet.5,13,) sender en hilsen fra den medutvalgte menighet i Babylon, blir jo fra svært mange da tatt nærmest som en selvfølge at han da var i Rom. Hvorfor det? Det er jo nettopp skjøgen, den store by, (Åp.17,5) som får betegnelsen Babylon, den store. Det er vel ingen grunn for å tro annet enn at brevet ble sendt fra Jerusalem.

  sistemohikaner
  sistemohikaner
  Abonnent
  Svar til  Teisen
  10 år siden

  For å forstå Åpenbaringen må man ha forståelse for Daniels bok, de er to sider av samme mynt. Daniel kap 7 sett i lys av verdenshistorien, identifiserer det fjerde dyret som hedenske Rom. Videre passer alle karakteristikker av det lille hornet som hånd i hanske på pavedømmet, som nettopp vokste ut av ruinene av det romerske imperiet.

  I Åp. kap13 møter vi igjen dette dyret i en litt annerledes symboldrakt, men fortsatt lett gjenkjennelig. Dyret er en krysning av alle de foregående dyrene/verdensrikene nevnt i Daniels bok. Som kjent hadde Romersk kultur og religion elementer fra Babylon, Medo-Persia og Grekenland i seg.

  Når vi kommer til Åp 17 ser vi at det er en skjøge som sitter på dyret. En kvinne er et symbol på Guds folk/kirken, skjøgen er følgelig et symbol på et frafallent folk/kirke. Skjøgen som sitter på dyret er altså et bilde på et frafallent religiøst-politisk system, en fusjon av kirke og stat, nemlig det romersk katolske system som driver utukt med jordens konger.

  Det står også at hun er Babylon mor til skjøgene altså har hun avleggere som er like frafalne som henne selv. Denne karakteristikken passer på de fleste protestantiske kirkesamfunn av idag.

  Skjøgen har kongemakt over jordens konger. Pavemakten innsatte og avsatte konger gjennom hele middelalderen. Den eneste grunnen til at hun ikke har den makten idag er at et av hodene fikk et banesår (Alexandre Berthier 1798), men profetien sier at det dødelige såret skal leges og hun skal igjen få kongemakt, men bare for en kort tid. Det “andre dyret” nemlig USA kommer til å utøve makt på oppdrag fra det første dyret (pavedømmet).

  Enhver som kjenner historien til pavedømmet kan se at dette er i ferd med å skje i skrivende stund. Presidentene i USA ligger langflate for Paven og styresmaktene er fullstendig infiltrert av jesuitt utdannede politikere. Det er bare et spørsmål om kort tid før den siste konflikten i denne verdens historie braker løs.

  En mann med åpenbar agenda
  Svar til  Teisen
  10 år siden

  Hei igjen. Det er riktig at “Sodoma og Egypten” er kodenavn for Jerusalem. Men Babylon er kodenavnet for Roma. Derom er det ingen tvil.

  Det er denne byen, med sin Pontifex Maximus, som har hatt kongemakt over jordens konger i mange hundre år. Fra før Jesu tid og til Reformasjonen. Og i det skjulte gjennom jesuittene til våre dager, faktisk.

  Videre står det skrevet at Babylon var drukken av de helliges blod, Jesu vitners blod. Jerusalem ble ødelagt i år 70, Roma har forfulgt sanne kristne helt inn til Reformasjonens dager. Og enda lenger.

  Pontifex Maximus, eller Paven, er helt gjennomsyret av hedenskap.

  http://ord8liv.wordpress.com/2013/07/20/slutten-for-babylon/

  En mann med åpenbar agenda
  Abonnent
  10 år siden

  Luther var en stor Guds mann, men ikke bare et glansbilde. Han gjorde flere store feil.

  Luther oversatte bibelen til tysk, fra originalspråk, og fikk den trykket hos Gutenberg. Han forkynte at Guds nåde kun kan erfares ved tro alene, ikke av gjerninger. Han forkastet det katolske nattverdsmåltidet. Han forkastet 5 sakramenter, meget bra, men beholt dessverre spedbarnsdåpen og nattverden. Han oppfordret til “Folkekirke”. Ikke bra.

  Luthers store svik var at han var enig i å drepe de fredelige, sannhetssøkende anabaptistene. Og her er, som dere vet, Balthasar Hubmaier min favoritt: http://wp.me/p3uvTQ-5f

  Avregistrert
  Avregistrert
  Abonnent
  Svar til  En mann med åpenbar agenda
  10 år siden

  Hva er det du sier for noe nå? Guds mann, som var enig i å drepe? Det er faktisk en djevel du kaller Guds mann der. Luther er Kong Haralds overhode. Historien er full av drap og vold, gjort av kongen og hans menn (politiet). Det er jammen på tide å våkne opp.

  Politiet og politikerne selger en vare. De har manipulert virkeligheten utifra sin egen vare. Kongen tjener på at politiet straffer oss for lovbrudd vi i lengen aldri kan unngå å begå, skapt av politikere som selger en vare. En modell, til konge/caesar av et land.

  Den sanne Gud dreper ikke. Paulus er en løgner, og for den beleste kan jeg opplyse om at romerne 13 (bibelen) er ANTIKRISTs lære om å tilbe, knele for, å gi ære til djevelens menn og djevelen selv. En løgn med andre ord.

  sistemohikaner
  sistemohikaner
  Abonnent
  Svar til  Avregistrert
  10 år siden

  Martin Luther var et barn av sin tid som alle mennesker er det. Han var ikke noe glansbilde og hadde sine feil og mangler. Kong David var en mann etter Guds hjerte selv om han var ufullkommen, likeså med Luther. Det er ingen tvil om at Gud reiste opp Luther i den rette tid og brukte han til å starte et reformarbeid i kirken, men det er et viktig poeng at reformasjonen startet med Luther, men den sluttet ikke der. Luther må uten tvil ha vært av en spesiell støpning. En manns kamp alene mot datidens totalitære supermakt. Det var synonymt med den visse død å så mye som kritisere pavedømmet, derfor er det et Guds mirakel at reformasjonen ikke ble knust på et tidlig stadium. Luther var en Guds mann uten tvil.

  Avregistrert
  Avregistrert
  Abonnent
  Svar til  sistemohikaner
  10 år siden

  Luther er det annet udyr. Jeg skal forklare i korte trekk. Det blir lettere å forstå.

  Pavedømmet (vatikanet) er en korporasjon, et firma. Firmaet tjener penger på en design, i dette tilfellet folkehistorien om den sanne Jesus Kristus som de(romerne) henrettet. Luther tvilte på pavens autoritet som utvalgt leder, og kopierte pavens varemerke og salgsartikkel. Kirkens design. Korporasjonens produkt. Paven blir så sint, og fofølger Luther. Luthers stjålne design lager nye samfunn med konger, presidenter, og gjør sitt til at disse tjener penger, og plasserer folket i en boks under en korporasjon, et firma.

  Firmaet som styrer og undertrykker verden i dag heter Politikk, har registrerte varemerker (kors,løve,osv) og erklærer enerett på bruk av vold og makt mot det som skader firmaets omdømme og inntjening. Politiet bærer firmaets merke, som er et registrert varemerke, og undertrykker massene og tjener som kongens utpressere.

  Vi lever i en kasse, en boks, med et varemerke på. en riksløve og et kors. Politiet er blitt overherrer, og vi er blitt kveg i en bås. Deres firma eier nå det norske folk.

  Ingen kan kjøpe eller selge eiendom utenom gjennom deres varemerke. De stiger opp i gradene og utvikler seg videre, mens vi blir latt tilbake, inni en kasse, med deres varemerke, som slaver under dem og deres videreutviklede forståelse og intelligens for skapelsen og det åndelige, mens vi ligner mer og mer på kuer og griser i en kasse uten sjangs til å se lys og utvikling.

  Våkn opp. Revolusjon skjer nå. Søvnen er over.

  Avregistrert
  Avregistrert
  Abonnent
  10 år siden

  Det kan godt være at Luther avslørte paven som antikrist. Men den lutherske lære er intet annet en en kopi av pavens skrifter.
  I dag er staten en dårlig kopi av vatikanet.

  Politikerene er statens svar på vatikanets prester, kongen er statens svar på paven, og politiet er statens svar på tempelridderne.

  Kongen er antikrist. Politiet er djevelens apostler, og de som kaller seg apostler (korsets tegn) politet, er det ikke. De er ondskapens arbeidere, og pengeinnkrevere (religiøse tempelriddere). systemet er religiøs undertrykkelse.

  Djevelen er avslørt

  Hans Gaarder
  Forfatter
  10 år siden

  Apostelen Peter var aldri i Roma. Hele Vatikanet er bygget på løgn og bedrag. “Forretningsideen” til Vatikanet har vært utnyttelse av menneskers intuitive gudstro for å skaffe seg selv makt, rikdom og kontroll over massene.

  Hensikten med det katolske “skriftemålet” har vært spionasje; å skaffe seg informasjon som kan benyttes til økt makt og ev. utpressing osv.

  Vatikanet er den store skjøge (i Bibelen).

  Her på Nyhetsspeilet er Vatikanet presentert som “Satans tempel”:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/glimt-fra-satans-tempel-vatikanet/

  sjarl
  sjarl
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  10 år siden

  Ja man kan vel trygt si at at bibelforståelsen i dag er tuftet på mer eller mindre forfalskede skrifter.

  Noen har sagt at Gud aldri har vært i det huset, er ikke der nå og kommer aldri å komme dit heller.

  Det sa vel også en Rotchild fløyteblåseren Erin Green Hicks aka Erin Rothschild
  http://www.youtube.com/watch?v=z4Vij4LsVO4

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  10 år siden

  Peter var heller aldri i Palestina, fantes ikke noen med slike navn i Palestina på den tiden – neppe heller i dag.
  Skjøge er ikke noe sted, men den feminine seksuelle energi i både kvinner og menn. Ofte benyttet sammen med vannelementet, og representerer da gjerne den psykiske ubevisste del av denne energi, alt etter hvilken sammenheng det står i. Skjøge også assosiert til Zekmet i mythologien. osv osv Altså åpenbaringen er en (lærebok) i psykologi, og ikke en Order of battle.

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  Svar til  Uffda
  10 år siden

  Han het jo Shimon, men ble gitt navn som betyr stein. På norsk ville han derfor bli kalt Stein. Hvis Hvis Jesus er pineal kjertel er Peter steinen som stenger inngangen. Det hevdet at han ble hengt opp ned på korset i Roma og det symboliserer den kirkens lære(etter min mening) som man kan se praktiserer det motsatte av hva Jesus gjorde og sa. Jesus sa vik fra meg satan til Peter, det ligger en nøkkel i historien om disse to. Hva de het og om de levde er ikke så viktig. Navnene betyr noe, det er det som er viktig.

  Jesus og vannelementet er også viktig, men også ild som det hevdes vil komme fra himmelen neste gang. Jesus kom igjennom ild under pinsen, da som ånd. Ut i fra den energien ble menneskene knyttet sammen under det feminime, med omsorg, nestekjærlighet, tilgivelse og det som Jesus viser oss i tekstene.

  Man kan lese at denne energien regjerte i Karibien før Columbus, jesuitter og andre gudesønner ankom og gjorde folket om til slaver. New world order altså. Jesuitten har en fot overalt, kan det virke som.
  Pineal og det indre tredje øyet som binder oss sammen er tydeligvis hva krigen dreier seg om, når man stadig leser om ting som du skriver i en annen kommentar her under. Vi ser stadig hvordan vi er bundet sammen i det ubevisste. Jeg leser hver dag i forum om religiøse som fyrer av mot hverandre, de har jo lært av fariseere og ikke av Jesus ord og eksempel.

  Jeg har tatt meg en lang pause fra debatter og har funnet meg et komfortabelt koma. Jeg følger min drøm, men innser at jeg aldri vil bli lykkelig under denne verdensorden. Jeg tror ingen andre vil bli det heller. Vi må ha en karibisk verdensorden hvor den rette energien regjerer. Den Jesus snakker om. Våre måter å tenke og handle på kan snus, og jeg tror vi kan bidra med mye slik sett og kanskje enda mer utenfor Nyhetsspeilet….Det er litt vanskeligere, men jeg synes absolutt Nyhetsspeilet står frem som en vinner blant folket og den falske skepsis er glemt. Jeg er fortsatt skeptisk til ufohistorier og spøkelser, men åndelighet/Gud, pineal og sånt har de ingenting å stille opp mot. De er jo blinde og vil ergre seg over å være dumme for de vil jo gjerne fremstå som kloke ;-)

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  10 år siden

  Takker. Det spiller ikke så stor rolle om han het Peter, Simon eller Kefa(stein/klippe). Problemet er at navn som Peter, Jesus, Maria, Johannes. Thomas, etc ikke er Palestinske navn men slekter mer til Gresk. Det må da være lov å stille spørsmål om ektheten til skriften. Forøvrig berører du her sannheter som har vist seg vanskelig for mennesker oppfosteret i vestens kulturer å fatte, derfor problematisk å udype dette videre under denne artikkel.

  Lykke til med “koma”, tror nye ting vil dukke opp daglig. For å forbedre kvaliteten på “koma” kan jeg anbefale noen øvelser innimellom. ;-)
  http://www.youtube.com/watch?v=chloupd3Tx4

  Videre som en universell innføreing i mysterier anbefales den Indiske legenden om Ramayan, Innledning her: https://www.youtube.com/watch?v=9x3JQFfUHbM Sannheten vil seire, og kanskje det er nødvendig med en Martin Luther av og til.

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  10 år siden

  Det har du helt rett i, men hvis noen prøver å fortelle oss noe kan det være nyttig å ta med seg betydningen. Alle disse navnene har en betydning på gresk, hebraisk eller andre språk de brukte. Det gir en liten ekstra dimensjon i min lesning. Når Jesus døde ble inngangen forseglet med en stein. Om Pinealøyet ikke brukes blir det forsteinet. Steinen so man kan øse vann ut av som Gud gjorde. Vår Odin kan også ha sitt navn fra midtøsten og mytologien fra India som også Jesusen kan ha sine spirituelle røtter. Odin var jo enøyd og hadde Hugin og Munin – tanken og minnet på hver side av øyet. Odin Ofret sitt øye mot kunnskap, hengte seg i treet. Sjaman, healer, trollmann. Jesus fortalte om øyet som kroppens lampe om øyet er klart er kroppen fyllt av lys. Persevs brukte øyet for å finne Medusa. Slangens kunnskap eller kundalini. Det finnes overalt, Egypt og Israel selvfølgelig. Hvis man skraper bort mytene er det pinealøyet og kundalini som står igjen. Eye of the beholder – Det er ikke enkelt som du sier å gå inn på dette området, og rikdommen man får har ingen verdi for andre. Det er personlig, det er persepsjon og det finnes tråder og man kan hjelpe folk å finne den. De fleste vil derfor ikke forstå et kvekk, , men du verden hvor mosomt det er når noen forstår, hehe!
  Jeg har fått innsikt gjennom pineal, jeg innså samtidig at jeg var slave for mennesker som sitter med kunnskap og lite lys. Jeg går på jobb, betaler mine regninger. Koma!

  Luther ligger nære det norske, nordmenn ha alltid kjempet mot det romerske pengegriske og maktsyke pavestyret, Det var ikke noe nytt for nordmenn og det var heller ikke kirken som avskaffet blodhevn. Og hva er blodhevn mot pavens herjinger? Det var kirken som skapte dukkehjemmets Nora. Det viser vår mytologi. Ikke at den norrønne mytologi er hva man skal tro på, men ragnarokk dreper motsetningene og skaper en ny verden. Det er som Gud går inn i djevelen og forandrer den innenfra. Det er som Neo lar Smith ta over kroppen og kampen foregår i det indre.
  Kirkens menn burde lese Matteus 6 og lese om hyklere. Ikke at de er onde og ikke har gode hensikter, men hva er forskjellen mellom dem og de som Jesus beskriver som hyklere?

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  10 år siden

  Det har også du helt rett i. Alle navn i mythologien har en betydning, som oftest astrologisk eller rellatert til kroppen. Kan ta noen eksempler:
  -Adam = Rød Jord, eller fløde av ånd eller energi, også oppdemmet.
  -Eve = Mor til alt levende, eter eller ren ånd, Mor til Guds-vann, væske.
  -Cain = Å tilegne seg, spyd, smed, eller arbeider.
  -Abel = Overgang, pust, damp, fuktighet.
  -Seth = Frø, spire eller mikroorganisme.
  -Woman = Womb in man, fornyende skapende område i Solar plexus…
  -Wife = Ekteskap mellom jord og vann.
  -Joshua = Jehovah som frelser, sønn av Nun..
  -Abram = Høy fader.
  -Abraham = Fader til en befolkning.
  -Aaron = Opplyst (Buddha – Tredje øye)
  -Hor = Fjell.. mm
  -Petra = Klippe sør av Jeriko
  -Edom = Rød, Odumea eller Pituitary.
  -Jacob = Sirkel, potensiell løgner, i forhold til Logos, og solar plexus i psykologi.
  -Ruben = Libra. -Simeon = Scorpio, -Levi = Sagittarius, -Judah = Capricorn. -Issachar = Gemini, -Zebulum = Cancer. -Dinah = Leo.
  -ZOHELETH = STEINEN, slangen, den rullende steinen, mm
  -Jordan = Elven som flyter nedover, Guds elv, i anatomien ryggmargen som blir fylt av væske fra claustrum i cerebrum.
  -GALILEE = Sirkel eller sluttet strømsirkel.
  -NAZARETH = Spire, skudd, eller knopp.
  -CANA = Sted med strå/gress, Lunger (anatomi)
  -JERICHO = Sted med god lukt/aroma. Cerebellum (anatomi)
  Osv…

  Jeg tror ikke det er tilfeldig at du refererer til Koma(Coma) for det er nemlig fra konstellasjonen Coma, i Gallaksen 4555 vi kommer. :-) Iflg Bibelen. ;-)
  -Coma = Mor og barn.
  Forøvrig er jeg nokså lei av å forsøke å forklare at Bibelen er en “Hemmelig” lære om vår indre anatomi og psykologi. Fundamentalismens Lutheranere hakker ufortrødent videre om krig, død og fortapelse.
  Er på jobb før de fleste har begynt å tygge på morrabrø, så rekker ikke over mer. Stå på Thunder.

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  10 år siden

  Coma 4555
  Kan jo hende at det ligger mer bak komaet :-) Jeg har vel bare hatt behov for pause fra de store spørsmålene og bare flyte med. Jeg har jo fulgt med på hva du sier om exodus. For meg blir det en bekreftelse på at vi lever i en større bevissthet, det kan man se med det tredje øyet. At vi lever i Guds drøm og er en del av denne store bevisstheten, Jeg oppfatter meg selv derfor som sagt tidligere som en dream walker. Jeg komuniserer med den store drømmeren og ønsker å bidra for å gjøre det til en god drøm. I en liten periode for noen år siden ble pinealkjertelen åpnet veldig. Jeg beskriver den verden som en Disney-verden
  Fjell ble til kjemper, trær hadde ansikt, en sky ble til en stor hund som spiste månen. Jeg var 100% edru og finner ikke noen annen forklaring enn det indre øyet. Jeg har fått oppleve mye slikt. Vi lever etter det jeg har erfart i en illusjon, en perfekt en, og alt som skal til er å få åpnet det indre øyet. Når tiden er inne vil sløret fjernes. Det ligger en plan bak alt og den store bevisstheten har full kontroll. Vi kan på en måte kalle oss medskapere, men kun innenfor gitte grenser av skaperen. I noen drømmer kan jeg bruke sansene like mye som i våken tilstand, hva er forskjellen? Kan vi eksistere i forskjellige dimensjoner samtidig?
  Jeg anbefaler Gregg Braden og the language of the divine matrix. Det som gjør det interessant for meg er at jeg kan si meg enig med mye av dette uten å ha lest noen lære. Muligens er alt mulig :-) Om Gud la seg til å sove etter å ha skapt verden betyr det tilstedeværelse av drømmeren.

  En mann med åpenbar agenda
  Svar til  Hans Gaarder
  10 år siden

  Frafallet tilbake til Babylon, den store hora, er nå offisielt. Ulf Ekman og alle hans tilhengere over hele Europa. I USA er det Kenneth Copeland som fører an tilbake til Vatikanet.

  Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var overstrødd med navn som var en spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler.

  I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri. På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.»

  Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.
  Full av undring så jeg henne.

  http://wp.me/p3uvTQ-5f

  Mer en 50 millioner troende har blitt drept av det katolske systemet, gjennom inkvisisjonen og reformasjonen.

  « Forrige artikkel

  10 ting jeg pleide å elske

  Neste artikkel »

  Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

  28
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x