Abel Struksnes

Fysioterapeut, forfatter og omreisende forkynner om Bibelens budskap, spesielt endetidsbudskapet fra Daniels bok og Åpenbaringsboken. Går ut med info på 18 språk på www.endtime.net
og får positive og negative reaksjoner fra store deler av verden.

Startet Kristen Informasjonstjeneste i 1989.

Martin Luther – 500 år etter

Protestantismen - som inntil nylig var den norske statsreligionen - ble grunnlagt av den tyske munken Martin Luther, som pga. sin religiøse overbevisning ikke kunne godta flere sider ved praksisen til datidens eneveldige katolske kirke.

Bibelens profetier og tiden vi lever i

Tolkning av Bibelens endetidsprofetier er i vinden som aldri før. I denne samlingen videoer gås ulike temaer gjennom i forhold til Bibelens ord og tiden vi lever i.