Planteriket på denne planeten lever av CO2. Floraen påvirker alle insekter og dyreriket til å bokstavlig talt blomstre. En reduksjon i CO2 vil redusere alt av liv på planeten.

De faktiske CO2-tallene: Klimakrisen er en krystallklar bløff

1.9K visninger
8 minutter lesetid
49

Atmosfæren består av 0,04 % CO2. Menneskeskapte utslipp utgjør 3 % av disse 0,04 %. Det betyr at 0,0012 % CO2 i atmosfæren er menneskeskapt. Dette mikroskopiske tallet er grunnlaget som benyttes for hele klimakrisen.

Ingen politiker eller journalist tør å si disse tallene høyt. Av frykt for å avsløre korrupsjon og sin egen inkompetanse.

Beslutninger av politikere om klimareduksjoner i Norge og verden over vil kun potensielt redusere maksimalt 0,0012% med menneskeskapt CO2 i atmosfæren. Dette vil også kun være det maksimale mulige om alle land i verden gikk ned til komplett nullutslipp. Dette er udiskutable fakta.

De faktiske statistiske tallene på kretsløpet til CO2 som ingen kan bestride. Denne oversikten er utarbeidet av Hans Borge, PhD in industrial mathematics, General Director of The Climate Realists. Han jobbet hos SINTEF Petroleum Research i 18 år i Stavanger og er nå leder for Department of Petroleum Technology hos  Universitetet i Stavanger (UiS).

3 spørsmål til politikere og klimatilhengere

Her er tre essensielle spørsmål du kan stille politikere og klimatilhengere:

1. Kan vi utgjøre en forskjell på klima når atmosfæren består av kun 0,0012 % menneskeskapt CO2?

Svaret er at det selvsagt ikke vil være merkbart. Planeten har eksistert i 5 milliarder år og fungerer helt utmerket på tross av vår kortvarige eksistens, akseskifter og enorme kometnedslag.

2. Hvorfor forårsaker ikke planetens naturlige CO2 på 97% oppvarming, mens menneskeskapt CO2 på 3% gjør det?

Logikk og fysikk tilsier at det er motstridende og umulig. Ettersom planetens naturlige CO2 i atmosfæren som utgjør 97% ikke påvirker temperaturen så gjør ei heller 3% med menneskeskapt CO2-utslipp det.

3. Hva er det planteriket på denne planeten lever av?

Det er CO2. Dette er en essensiell nøkkel til all flora som igjen direkte påvirker økosystemet inkludert alle insekter og dyreriket til å bokstavelig talt blomstre. Det er også veldig gunstig for landbruket og øker avlingene og dermed tilgang på mat verden over. En reduksjon i CO2 vil redusere alt liv på planeten.

Leser du videre får du grunnlaget for disse spørsmålene slik at man ser hvorfor klimakrisen kan avblåses og en stor mengde med mennesker på toppnivå i Norge og verden over må bli avsatt, spesielt i FN. Samt at WEF totalt må miste all sin troverdighet slik at verdens politikere og ledere slutter å møtes der.

Kanskje naivt tenkt da dette systemet stikker langt nedenfor grunnmuren, men vil det kunne skje om nok av oss sier ifra og ikke samtykker til gamle og nye klimapålegg basert på ren løgn?

Høyt CO2-nivå = tropisk og behagelig planet

For 200 millioner år siden, fantes ingen iskalotter verken ved Nord- eller Sydpolen. Havnivå var 100 meter høyere enn dagens. (Kjent global strandlinje). Temperaturen i polare strøk var vesentlig høyere enn dagens nivå.

Vanndamp regnes som største faktor for drivhuseffekten. Høyere havnivå gir større flate å fordampe fra. Høyere temperatur gir økt fordampning. Ingen iskalotter til å speile varmestrålinga ut igjen og et CO2-nivå på 2000 ppmv (parts per million by volume).

Altså alle faktorer som påstås å øke drivhuseffekten var på topp. Høyest i jordas dokumenterte historie. Allikevel avtok alt dette sakte og pent over de neste 135 millioner år. Altså kunne ikke de høyeste nivå av CO2 på denne planeten av alle påståtte faktorer drive temperaturen oppover. Ikke engang holde nivået.

Og merk dette var ikke en avsvidd klode. Det var jordas desidert frodigste periode både for plante- og dyreliv. Så nå skal altså 1/5-del av dette CO2-nivået være temperaturdrivende og medføre en “kokende klode” som FN-sjefen Guterres nylig sa?

Dagens CO2-nivå er på 421 ppmv.

Klimaskremselsdata er basert på data hentet fra den lille istiden med 250 år med kulde i perioden fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet hvor millioner døde i hungersnød, som naturlig hadde en mengde med CO2 på 280 ppm som var kritisk lavt.

Året 1816 har gått over i historien som “året uten sommer”.

Lar vi globalistene stenge for sola med solar geoengineering eller hugge ned 280 millioner kvadratmeter med skog som Bill Gates planlegger eller forby flyreiser samt kjøre lockdown på alle land for å bekjempe klimaendringene som World Economic Forum-sjefsrådgiver Yuval Noah Harari mener eller 15-minute cities og mye, mye mer galskap så kommer vi raskt dit igjen.

Er det det vi vil? Å dø av kulde og sult? Det er det kabalen vil.

Klimakrisen gir makt og penger til de på toppen som promoterer sin CO2-religion og ber alle regjeringer verden over å følge den hellige skrift blindt til punkt og prikke.

Dermed er man i rute til full totalitarisme i 2030 når deres skjulte agenda er planlagt fullført.

1600 vitenskapsmenn inkludert 30 nordmenn: Ingen klimakrise

John F. Clauser, vinner av Nobelprisen i fysikk i 2022, har signere verdensklimaerklæringen hos Clintel (The Climate Intelligence foundation) med dens sentrale budskap «det finnes ingen klimakrise».

Dermed er det 1688 vitenskapsmenn som står bak erklæringen. 30 av de er nordmenn.

“There is no climate emergency,” the Global Climate Intelligence Group (CLINTEL) said in its World Climate Declaration (pdf), made public in August.

“Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. Scientists should openly address uncertainties and exaggerations in their predictions of global warming, while politicians should dispassionately count the real costs as well as the imagined benefits of their policy measures.”

Få er klar over at alle de skremmende klimaspådommene er generert av datamodeller, sier Clintel. Og vi vet av erfaring på mange andre komplekse områder hvor misvisende datamodeller kan være.

Se for eksempel på de mange feilaktige spådommene fra økonomiske modeller. Utdataene til datamodeller avhenger fullt ut av forutsetningene som modellskaperne legger inn i dem. I løpet av de siste 50 årene har spådommene til klimamodeller om global oppvarming og deres alvorlige utslag vært feil. I ingeniørmiljøet ville de bli kvalifisert som ubrukelige.

Mer spesifikt er forutsetningene i klimamodellering slik at predikerte temperaturendringer viser seg å være vedvarende for høye. Enda verre, ekstreme værhendelser – som hetebølger, tørke, flom, orkaner osv. – brukes med hensikt for å støtte de ekstreme klimaspådommene. Men hvis vi posisjonerer de nåværende ekstremværhendelsene i en historisk kontekst, ser vi at disse hendelsene er klima «business as usual». Ref. Goklany, 2020.

Konklusjonen er at modeller (datasimuleringer) går «for varmt» og at spådommer om uønskede effekter på mennesker er svært tvilsomme. De projiserer en katastrofal fremtid som ikke kommer ut av observasjoner. Det er mye klokere og sikrere å stole på målinger. Vitenskapens historie forteller oss at betydelige skritt fremover alltid er drevet av observasjoner fra nye måleinstrumenter.

Tenk på de helt nye spektakulære bildene av verdensrommet med det nye James Webb-romteleskopet. De samme gode nyhetene gjelder de moderne satellittene som har levert høykvalitetsmålinger rundt om på jorden siden 1979.

Satellittdata viser INGEN ekstrem oppvarming og dette kryssjekkes av millioner av værballongmålinger.

Disse detaljene og mange flere vitenskapelige fakta om disse data finner du i Clintel-rapporten i artikkelen 1600 vitenskapsmenn herav 30 nordmenn: Ingen klimakrise.

Illustrert Vitenskap: CO2 påvirker ikke temperatur

Omtalt av Jarle Solli, klimasystematiker og hentet fra Illustrert Vitenskap i 2004 og 2005. Denne grafen fra “The Vostock Ice Core” beviser ved etterslepet for CO2 i forhold til temperaturen, at CO2 ikke har fysiske egenskaper til å påvirke klima/temperaturen.

Grafen viser temperatur, CO2 og metannivå de siste 740.000 årene. I alle vendepunktene kan vi se rekkefølgen. Og der ser vi at det ALLTID er temperaturen som vender først, så følger CO2, og så metan til slutt.

Etterslepet for CO2-nivået i forhold til temperaturen ble målt og verifisert til hele 600 år av Bjerknes Centre fore Climate Ressearch i Bergen.

Våre fysiske lover sier at årsak ALLTID må komme før virkning. Derved er det vitenskapelig verifisert at CO2 ikke kan være årsak til global oppvarming. Ei heller metan som har enda lengre etterslep.

De sannferdige ekspertenes syn på klimakrisen

Geolog og professor: Ingen har noensinne bevist at CO2 driver global oppvarming

Geolog og professor Ian Plimer avslører den gigantiske løgnen som er “menneske-indusert global oppvarming” på to minutter:

“Ingen har noen gang vist at menneskelige utslipp av karbondioksid driver global oppvarming. Og hvis det kunne bevises, ville du måtte bevise at de 97% av utslippene som er naturlige, ikke driver global oppvarming.

Game over. Klimakrisen er en stor svindel.”

Geolog og professor Ian Plimer

Astrofysiker: CO2 styrer ikke temperaturen på planeten

Astrofysiker Piers Corbyn avkrefter eventyret om at CO2 styrer temperaturen på planeten:

Greenpeace: Ingen vitenskapelige bevis på at CO2 medfører global oppvarming

En frisk bris av sannhet fra en Greenpeace-grunnlegger: “Det finnes ingen definitive vitenskapelige bevis på at CO2 er ansvarlig for noe av den svake oppvarmingen av det globale klimaet som har oppstått over de siste 300 årene.”

Slike uttalelser fra nøkkelpersoner i ledende stillinger kan være karriereødeleggende eller i verste fall dødelig i disse gale tider vi lever i.

Se også:

Uavhengig klimaforsker: Det finnes ingen klimakrise – kun en politisk agenda.

Grunnlegger av Weather Channel: Hvordan klimaskremselen startet.

FN bidrar til å starte løgnene

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er FNs organ for å vurdere vitenskapen knyttet til klimaendringer. Alle land stoler på at IPCCs rapporter understøtter deres klimapolitikk, og de fleste media stoler blindt på deres påstander. 

Clintels analyse av deres rapporter viser at IPCC ignorerer avgjørende fagfellevurdert litteratur som viser at normaliserte tap pga. katastrofer har avtatt etter 1990, og at menneskelig dødelighet på grunn av ekstremvær har blitt redusert med mer enn 95 % siden 1920.

IPCC har trukket de motsatte konklusjonene gjennom selektiv utplukking fra litteraturen.

I en oversiktsartikkel om Tap og Skade, publisert i 2020, viste det seg at i 52 av i alt 53 fagfellevurderte artikler om ‘normaliserte katastrofetap’ ikke fantes noen som helst økning i skader som kunne tilskrives klimaendringene. Derimot fremhevet IPCC den eneste artikkelen som hevdet at tapene økte.

Denne artikkelen er – ikke overraskende – feilaktig, men den ble antagelig plukket ut nettopp fordi IPCC syntes at dens konklusjoner passet godt i sin klimafremstilling.

Og disse feilaktige rapportene er det du og jeg ser på nyhetene gjenfortalt av politikerne.

CO2 og klimakrisen er kabalens aller viktigste virkemiddel

CO2 og klimakrisen er kabalens aller viktigste virkemiddel mot oss. Deres planer hviler på at de greier å skape nok frykt i massene slik at folket gir fra seg makten til de og med åpne armer akseptere nye lover og regler som vil betydelig redusere vår frihet og levestandard.

Det betyr at de vil gjøre alt de kan for å opprettholde disse løgnene inntil deres agenda er fullført i 2030.

Med andre ord vi folket må gjøre alt vi kan for å vise alle at dette er en gigantisk, men en lett gjennomskuelig løgn når man ser på ekte eller eldre vitenskapelige fakta som ikke er manipulert for å passe inn i kabalens agenda.

Gjør dine egne undersøkelser

Det finnes et utall av vitenskapsmenn som sier akkurat det samme, men de får ikke dekning i massemedia. De vitenskapsmenn som derimot får dekning, støtter opp under klimakrisen ved å bestride fysikk og vitenskapelige fakta.

Stol ikke på det du får servert av politikere, journalister og betalte eksperter. Gjør dine egne undersøkelser og finn sannheten selv. Ikke la deg bli lurt. Ikke følg statens mandater som er basert på løgner. Det kan koste deg og menneskeheten dyrt.

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

5 2 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

49 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Dagfinn Andreassen
Dagfinn Andreassen
Anonym
3 måneder siden

1688 vitenskapsmenn høres imponerende ut, men det er jo en dråpe i havet i forhold til de som FORSKER på temaet OG stiller seg bak klimarapportene.

Og selv om man har en Nobelpris, gir det ingen automatisk ekspertise i klimafysikk. Slik jeg forstår Wikipedia, er Clauser ekspert i optikk, Giæver i superledning, det er rimelig langt unna klimaforskning.

Den listen Frank Aune har publisert nedenfor, inneholder personer med imponerende kvalifikasjoner. Men svært få av titlene og posisjonene indikerer noen spesiell ekspertise i fagfeltet.

Anarchapulco
Abonnent
Svar til  Dagfinn Andreassen
3 måneder siden

Man må hente inn ekspertise fra forskjellige fagfelt. Du kan ikke samle all data selv. Da må du spørre t eks en som kan se med forskjellige instrument hvordan utviklingen skjer. Du kan innhente opplysninger om isen i Arktis har smeltet og evt hvor raskt. Sollys som absorberes eller reflekteres i forskjellige skylag. Det er sikkert tusenvis av ekspertise i forskjellige fagfelt. Mye er jo observasjon av lys og energi. Magnetfelt og ionosfære. Man må bruke akkurat slike forskere for å danne et stort bilde av klimaendringer.

Det jeg har lurt på i de siste årene er om HAARP anlegg skaper nordlys fra oppvarming av ionosfæren fra innsiden. Om det brukes i værmanipulering. Det er det samme som energien fra solen gjør fra utsiden.

Nå skal de skyte raketter mot solformørkelsen 8. april. Da bruker man optiske instrument og teleskop for å observere forskjellen som oppstår når solen blokkeres. Det er best å bruke eksperter om man vil ha gode data. Men de bruket også radioamatører og data fra vanlig folk for å registrere hvordan tele og datakommunikasjon evt forstyrres. Du kan jo forske på dette selv ved å sette sammen all data fra fagfolk og vanlige folk, Da kan du uttale deg på bakgrunn av det, men så kan mange eksperter være uenig ned deg innen sine fagfelt.

Raketter skytes mot ionosfæren på 8. april ved solformørkelse. partikkelakselerator LHC CERN fyres av samme dag for å studere mørk materie under solformørkelsen. Det blir mange fagfelt etterhvert.

Man kan spørre om mørk materie betyr parallelle univers eller liv i en annen dimensjon. At vi har liv på en annen frekvens som er skjult materie for oss. Kan man komme nærmere en portal på disse dagene? Noen tror at sjelene kommer og går gjennom formørkelsen. Ring of fire. Diamantringen.

Dagfinn Andreassen
Dagfinn Andreassen
Anonym
4 måneder siden

Ad “spørsmål 2” : Det virker som om spørreren tror at de “naturlige klimagassene” ikke har noen innvirkning på vårt klima.
Dette er helt feil, de forårsaker en økning i jordens middeltemperatur på over 30 grader C.

eee
eee
Anonym
8 måneder siden

https://www.vg.no/nyheter/i/Xbk7oo/nav-sensitiv-data-laa-ute-i-aarevis

SVARTELISTA, som de kaller det. Frem med det hemmelige arkivet også nå. NAZI NAV bør betale erstatning for å ha bidratt til at enkelte har forblitt arbeidsløse, fremfor å fått de i arbeid.

eee
eee
Anonym
8 måneder siden

KATY PERRY robot? :)

eee
eee
Anonym
8 måneder siden

Seriemorder, Portland.

Jeg fikk noen inntrykk da jeg så litt på denne saken.

Jeg så hårpynt. Ført ei stor sort, plaspynt med noe gullfarget mønster. Lange tynne tagger som går inn i hverandre slik som fingrer flettes.

Så ser jeg to sorte mindre, plastpynt, som en kam, med to hvite perler eller blomster på hver av de.

Så ser jeg en kvinne, litt fyldig, ca 30, håret er vått og halvlangt, og klistret bakover. Hun har på seg en singlete. Og armene opp for å dra vann utav håret. (Jeg ser siden at denne KAN være det ene offeret, Joann speaks. Men håret hvisker bittelita lysere i det jeg så, og bittelitt slankere kanskje)

(Jeg så tidligere i halvsøvne noe som kan tilhøre Portland, pga landskapet. En burgunderrød SYKKEL som står parkert på en innkjørselen til en avstikker. Og jeg fikk navnet “Harper” som kanskje hører til Kyron Hornmann saken, jeg fikk også at man må se nærmere enn før på et område. Og at “De så den samme mannen”. Men dette er vel reprise på noe jeg har nevnt før)

Fortsettelse, fortsettelse Portland drapene:

“6th avenue”
“same name”
“49” (Tolker dette ti soutwest Portland, og der er to 6th avenue) Bruke Google earth og ser en hvit truck parkert utenfor den ene, men Portland er fullt av hvite trucker. En hvit truck er muligens linket til Kyron Hornmann forsvinningen.

Muligens har navnet “Fletcher” noe å gjøre med denne saken, kanskje en venn av Joann?
Muligens en som har holdt på med bodybuilding tidligere, kanskje innen underholdning av noe slag. Fikk inn poppy/pappy/poppie, som kanskje er et kallenavn eller peker på underholdning.

“She worked in the industri” (Noe som er litt på kanten?)
Noe om at de tror det er samme mann. “De fulgte hennes rute”
og noe om “Last resort, up north” (Tja, hva betyr det da?)

Ser siden et ord som ser ut som “Elefie” dette er noen bare drømmetøv. Alltid noe tøys som blander seg inn med ting som stemmer.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
8 måneder siden

Dette med “Industrien” har jeg fått opp et par ganger før. Noe om at mitt navn har blitt misbrukt, og eller hans navn, et annet offer. Og noe med svindel hvor de ikke bare bruker noen ID, men de finne noen med samme navn som offeret.

eee
eee
Anonym
8 måneder siden

https://www.nrk.no/norge/slik-finner-du-ut-om-nav-ansatte-har-snoket-pa-deg-1.13267543

Jeg har en stund vært klar over bakdøren disse nazi snokerne bruker. Og de vet å gjemme seg bak løgner for å få dekket sine spor. Det kommer klart frem av denne artikkelen for de som klarer å lese mellom linjene. Eksempelvis dekke over uetisk forskning ved å forfalske diagnoser og logg.

Da jeg bad om innsyn i mine saker her og der kom jeg over en NAV saksbehandler tilbake i tid, som hadde kontaktet min fastlege og gitt seg ut for å være behandler.

Igjen, jeg anbefaler alle å be om innsyn i alle logger fra NAV og sykehus og lignende, det kan hende du får deg en overraskelse.

MAKTOVERGREP VIA NAV OG HELSEVESEN MÅ STANSES!

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
8 måneder siden

PS. HVIS MAN SKVISES, VIL DET VISES!

eee
eee
Anonym
8 måneder siden

Mer, KYRON HORNMAN: (NB. Selv om fremstår som nåtid, kan det være fortid eller fremtid)

“He lives at a resort”
“Umbrella”

“They told him yesterday”
“He was at the resort yesterday”
“He lives whit a friend”

“He lives in Portland, close to his school”
“They drove past his school”

“A mile away” (Ganske sikker på at dette betyr at overnattingen/resort er 1 miles away unna umbrella falls, dersom DET er stedet, eller det er skolen som er 1 miles away)

Jeg tror hvis dett er KYRON, (Kan være blanda med noen med samme navn eller andre savnet saker) så er det mulig at de som tok han, overnattet et sted. På et resort?
“Umbrella” er det navnet på resort eller stedet? Er det symbol for Portland?
Bodde han sammen med den “vennen” som tok han? Jeg vet ikke om det er denne vennen som bodde nær Kyrons skole den gang, eller om det peker til at Kyron selv bodde nær sin skole den gang. ELLER, betyr det at han NÅ, bor nær en skole på et resort?

“A mile away” tror jeg betyr avstanden mellom resort og skole, (Dersom han er i livet nå) Eller det er avstanden fra denne “vennen” og skolen den gang.

For morro skyld sjekket jeg litt opp og fant UMBRELLA FALLS, i portland. Det er 82 miles fra hans hjem den gang, og 80 miles fra skole hans. (Stemmer med 80 – 84 miles) Og man kan kjøre via i interstate 84. (Hm, kan det være 80 miles og interstate 84)
Kanskje er stedet han overnattet på 1 miles borte fra umbrella falls?

(Nå kan det hende at umbrella resort er i india og skolen er en miles unna, eller umbrella island, eller hvem vet hvor i verden det er, men sannsynligvis peker det tilbake i tid og er Portland)

For morro skyld så la jeg inn søk etter vei og avstand til der hans biologiske mor bodde den gang, bare for å se en mulig reiserute. De som tok han ville neppe risikert å ta han med seg tilbake til “Portland sentrum” eller den retningen siden alle begynte å lete, samme dag, og fortsatte dagene etter. Så hvor tok de veien? Dersom det var Umbrella falls han ble tatt med til, kan man tenke sannsynlig videre reiserute. Jeg betviler at de som tok han (dersom de tok han med seg videre) ville kjørt to timer i en retning hvor de skulle fortsette i noen timer eller mer i en helt annen retning neste dag. (Kyron bodde 2 miles unna skolen den gang, så den 1 miles kan da ikke peke tilbake til avstand DEN GANG, fra hans hjem og hans skole)

Ps. Jeg ville sjekket det vannet med den lille øya i nær det vannet som ble sjekket.
Jeg så et vann da jeg så på denne saken for leeeeeeenge siden. Da så det ut som om det var en øy i vannet eller noe stikker ut på en måte slik at det ser ut som om det er noe nøyaktig i vannet. MEN, det kan også peke til stedet han var/er på i nærheten, og det behøver ikke bety at han ble dumpet der, men det kan bety det. Det er slik det ofte kommer inntrykk, kjennemerker og symboler, lett å misforstå og tolke feil.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
8 måneder siden

KYRON HORNMAN, KART MULIG RUTE:

https://www.google.com/maps/dir/Medford,+Oregon,+USA/Umbrella+Falls/@43.2411313,-126.904542,6z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x54cf7c5b37361f6d:0x7db736c5541136e!2m2!1d-122.8755949!2d42.3265152!1m5!1m1!1s0x54be1b96cd7c2d11:0xb21448488997238f!2m2!1d-121.6607931!2d45.3288942!3e0?entry=ttu

FINNER også noe som heter “Umbrella resort” i Guyana.
“Umbrella inn” i india
“Umbrella resort” Istanbul.

Det er sikkert flere, men dersom det peker tilbake i tid så tenker jeg Portland og umbrella falls. MEN, dersom han var eller er i livet siden, så vil jeg tror det kan være hvor som helst. Muligens en øy i så fall. Jeg har fått opp tropisk klima, øy tidligere i savnet saker, og at noen sendes rundt.

Sterke spor er “Umbrella”, “Kurman” (Vet ikke om det er navn eller sted) og “Schoolbuss”, “Friend” …

Jeg er nysgjerrig på hvilken venn sok kanskje bor nær skolen, dersom det peker tilbake i tid. Jeg er nysgjerrig på hva skolebuss sjåføren gjorde i mellomtiden, fra han kjørte og hentet elevene. Og jeg lurer på hvor var biologisk mor og “stefar” da han forsvant, og hvilken rute kjørte de. Skolen ville hatt oversikt dersom han ble med en skolevenn hjem, da ville det vært fravær på flere elever. Litt rart at jeg ikke har fått opp navn på venn, hvis det var noen han kjente. Dersom biologisk mor hadde tatt han, så ville han vært i Portland fremdeles. Hvis stemoren tok han, så hadde kun måttet dumpet han et sted på ruten hun kjørte, da tenker jeg nær et vann (med en øy) gårdsbruks område. Eller i vann.
vanskelig å tro at noen “fremmede kunne tatt han og holdt han i Portland. Men alt er mulig.

Jge ville sjekket om mor, far, stefar, stemor, venner av familien fra DEN GANG, har noen tilknytning til eller besøker/besøkte “Umbrella falls” eller andre umbrella steder.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
8 måneder siden

Kyron Hornman:

“Hi misses his school”
“Picture”
“Kyron showed you the way”
“To the fair”
“Different day”
“Schoolbuss”

Vet ikke om disse tilhører Kyron Hornman:
“They changed the day”
“Harper”
Jeg ser noen gule veiskilt, mulig de jeg så oppe på umbrella falls, Portland. denne følger rett etter: “Look once more, closer than before”
“They saw the sam man” (Ser en mann med hvit T-shirt, husker ikke mer)

Jeg tok en ekstra kikk på det siste bildet som ble tatt av han, om det er noe verdt å legge merke til, skjønner ikke hva “picture” peker til. Ser to personer i bakgrunnen, men er det en mann eller kvinne? og en jente med utenlands utseende” Lyttet mer til en av de som har lagt ut mye om saken på YouTube, hørte hun sa at tror det var stemoren som hadde observert en mann med to jenter, som snakket utenlandsk, hun mete det var en sheperoone. Men de hadde ingen mannlige på skolen den dagen. MEN, kunne det vært en besøkende? Aner ikke hvor mye som stemmer av det som blir fortalt, for det er motstridende vitne observasjoner.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
8 måneder siden

Kyron Hornman?

Jeg fikk noen bilder i halvdrømme igjen, som kanskje tilhører Kyron Hornman saken, men kanskje mix som så ofte. Jeg så en ung mann, 30-40 kanskje, veltrent, han står foran en åpen bussdør og holder et par ski, men det er sommer ute. (Kyron forsvant i Juni)

Så ser jeg blandt annet en damesko (cinderella sko) og en ring. Kan være symbolsk, eller en annen sak. mange savnede i Portland. Først sjekket jeg ski resorts i Portland, tenkte det er jo ingen som går på ski på sommeren, men der var det et ski resort som har åpent året rundt. Og jeg prøvde igjen google earth for å se på Umbrella falls igjen, da ser jeg at det er en løype som heter “Lady slipper” Og videre opp “Lady finger” Litt snedig i det minste :)

(Kan det være at denne mannen ved et busstopp har spurt Bussjåfør eller Kyron om veien til noe? Tok han bussen?) I tillegg er det noe som ikke stemmer. Det ble sakt at Bussjåføren var et av vitnene som hevder at de så Kyron forlate skolen sammen med stemoren etter utstillingen, før undervisningen startet. MEN, hvorfor ringer han da skolen og etterlyser Kyron da han ikke komme spå skolebussen på vei hjem? Noe jeg i utgangspunktet syntes var rart, men det er høyst besynderlig dersom dette stemmer.

Jeg fikk også opp noe om svømmebasseng, tenkte det er bare tøys, drømmetøv, men da jeg sjekket nærmere så finner jeg at Kyron gikk på Svømmeskole. (Noe om at de brukte hans basseng, da jeg googlet så fant jeg hus med basseng en miles bortenfor skolen hans den gang i mer enn en retning. (Jeg tror det er Northwest adresse/retning, og i hans retning) Men kanskje var det svømmeskolen eller basseng på the resort?
(Eksempelvis i Susanne Morphew saken så var et av bildene og ordene jeg fikk en liten buske og berry/barry/bury. Jeg tolket det som bær, men ordene er så like)

Nå kan det jo bare hende at det er den savnedes minner, og ikke direkte sammenheng med hans forsvinning.

Jeg så også en basseng siden med en mann med amputerte føtter som satt på kanten av et basseng.

“The locals know more”

Annen sak, aner ikke hvilken. Kanskje den øya det har vært snakk om.

“green Acryllic/idyllic/cryllik island”

Noe om en øy på en øy, ingen mat. Noen som har blitt lurt med dit på en måte. Noen som har strandet? Googlet litt og fant en snål øy i russland, men en øy på ne øy, men det lignet ikke helt på kartet jeg så, men klarte ikke finne noe som jeg så lignet veldig.

eee
eee
Anonym
9 måneder siden

Missing KYRON HORNMAN

(Ikke rett rekkefølge)

“Schoolbuss”
“His new toy”
“His stepsister taken away”
“Spending the night away”
“KURMAN” (NÅR JEG SPØR HVOR HAN ER)
“Shipping”
Photo/picture”
“Umbrella”

Jeg spurte etter avstand fra hans hus til der han er. Jeg fikk ikke noe tydelig bare en tanke 84 /80 miles. Som er ca en time fra Portland. Når jeg så på denne saken i all hast for leeenge siden, så huske jeg tar jeg så vann, og muligens et slags overnattingssted som hadde mye natur runt, men mulig jeg blander med en anne sak med tre gutter som var savnet, jeg huske rikke lenger.

Hvis han er i livet og sendt vekk, kan det hende at det er ca en time til bår eller buss eller fly eller annet som han ble sendt videre med. Han tok ikke skolebuss så det var litt snålt at jeg fikk det ordet. Kanskje ble han lurt med løgner. Hva bilde og paraply betyr virker helt merkelig men når jeg googlet var det visst en greie for Portland. De bruker ikke paraply hetes det visst. Aner ikke hva det skal bety. Kanskje bare svada.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Så på denne saken igjen, og snappet opp noen småtterier:

“He is alive” (Men det kan peke tilbake på tiden før han forsvant, siden det hopper i tid)
“Stepsister taken away”
“He was with a friend”
“He went missing”
“He showed them his toy” (Schoolbuss)
“It was a man” (From the fair)
Jeg får inn noe jeg tror er bare bambus eller hopp til en anne sak.
“He is alive, he was found yesterday” (Dette kan peke til fremtiden, eller det en Anne savnet som komme til å bli funnet i livet)
Jge får inn noe om shipping company og Alaska, og flyplass, så det er helt sikkert ikke Hornmann saken det hører til. Og så kan det være andre med samme navn som er døde eller savnet som det blandet med. Og noen som har blitt holdt i et skur, en som var antatt død.

Til en annen sak, aner ikke hva, med dett hører til noe jeg har snappet opp to ganger tidligere. En Andreas, savnet eller død?
Og noe med “Stormoen hjem”
Og “Bak Østmarka” (Trør dette peker til noen hjem eller skogen, bukta, kyststripa langs bukta der. “Der Andreas bor” OG noe om penger.
Og en J… Som ble sviktet av sin bror, men vet ikke om dette menes biologisk eller om det er et slags bror/kameratskap. Jeg husker ikke det andre. Kan være noe med en odde eller noe som stikker ut, lengst ut.

Igjen, så det er det vanskelig å vite om det er fortid, nåtid eller fremtid. Eksempelvis så fikk jeg inn angående Susanne Morphew, for leeeenge siden, (før hun ble funnet, at hun var på “likhuset”, men det pekte på fremtiden selv om det fremstod som nåtid. Samme trøbbelet som med Your/yours. Som peker på han, henne, seg selv, eller den savnede.

Jeg googlet, men aner ikke hvilken Andreas det er snakk om. Kanskje han som ble funnet død i Trolla for masser av år siden? Det virker som om det var en Andrea eller to som var savnet/døde, men får ikke bitene på rett plass. Enda i alle fall.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

ps. Jeg snappet også opp med Hornmann noe om hans mor, han var sammen med sin mor, MEN, dette kan bety dersom han er i livet, en slags “ny morsfigur” eller det kan peke på stemor den dagen, kanskje han kalte henne for mor også? Eller bare et hopp i tiden, et minne om at han var sammen med moren sin.

Jeg gikk inn og leste litt mer om saken og til min overraskelse så var det et spor som ikke var fulgt opp, hvor en mann hadde vært innom en 7-11 og spurt etter nærmeste skole og fått navnet på Kyrons skole.
I tillegg la jeg merke til noe snedig. Buss sjåføren hadde ringt til skolen og etterlyst gutten eller noe i den duren. Når begynte bussjåfører å gjør det Siden han ble kjørt TIL skolen så virker det snålt at han skal begynne å ringe skolen. Man ville jo antatt at han dro hjem til en venn, var hentet, eller syk.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
8 måneder siden

ps. Hornmann, fikk inn noe om en telefonkiosk, men finner ikke noe sted at noen har ringt fra telefonkiosk i denne saken, kanskje den, de som tok han avtalte via telefonkiosk. Jeg fikk også inn noe med at de brukte Innerstate/interstate. Vet ikke om dette pekte til bestemte veier i den saken, eller om det hørte til noe annet og da betyr firma.

“The slavemark is a trademark”

eee
eee
Anonym
9 måneder siden

Jeg fikk inn noe småtterier for en dag eller to siden.
Jeg så en hvit sko, (Vet ikke om det var en referanse til “The other shoe dropped”, eller om det hører til en savnetsak, på grunn av det jeg så litt etterpå, kom jeg til å tenke på Odin saken)
Jeg så en elv, stri, minnet meg om ei elv på veien mellom TRD til Stjørdal mener jeg å huske, ny vei eller gamlevei, jeg husker ikke. Det et sted hvor det er smalt og langt ned, du merker vanligvis ikke elva om du ikke virkelig ser etter. Mulig jeg roter med et annet veistykke, men mener å huske at den er på vei til Stjørdal.

Fikk inn noe om en simulator som er testet.

Noe om en øyelinse i gresset, (Brille linse) Aner ikke hvilken sak, Morphew kanskje.
Når jeg tenke tilbake på det jeg fikk for lenge siden, så var det noe om en tann, eller en bit av ei tann også, fractured tooth. Kanskje morderen?

Jeg så også noen trekke noe opp fra myr/leire, noe stort og tungt. (En scooter?)
Aner ikke om det var samanheng med noe jeg fikk inn tidligere om et funn.
(Noen finner ei gullrand, skattejakt. Sikkert IKKE sammenheng)

Noen som har bursdag i dag? Eller fikk gjennomslag for noe i går?
“Happy birthday, Lucky one”
Noen som feirer noe, noen som har vunnet noe?

eee
eee
Anonym
9 måneder siden

Våknet ca i 03.00 tiden i natt med dette: Noe om noen som er ute å seiler, noe som haster, pga dårlig vær.
“GPS”
“Bruk speilet”
“Nødutgang”
“Orkan ved full styrke”
(Noe om vår herre Jesu kirke)
“…. ut å seile”
“Få båten i havn i Jesu navn”
“Han gav opp sitt virke for å bygge kirke”
“Ved det rette navn la det gå til gavn”

Det kan være bare drømmespinn, eller noe fra fortid, fremtid eller nåtid.
PS. Bønn hjelper, og Jesus stillet stormen, verdt å huske.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

I natt-morges fikk jeg atter dette med orkan og båt, aner ikke helt hva det skal bety.

eee
eee
Anonym
9 måneder siden

Susanne morphew:

Som sakt så fikk jeg for leeeenge siden noen interessante spor da jeg bad for Susan Morphew. Blant mange clues, fikk jeg 30 miles + 8 miles to the left. (Eller omvendt, iallfall var det en vei til venstre) Og “From his house” nå + up north tidligere og nå. Samtidig et av navnene jeg har fått in før som jeg ikke engang husket, fikk jeg inn også nå. (Kan være en vitne eller medhjelper) Noe av det siste jeg fikk da jeg så atter på saken siden, for en tid siden, var at “They dug her up” og jeg så en halvåpen grav.
Jeg fikk nye inntrykk inn “nå” (Da jeg så at de hadde funnet henne, mens jeg så på nyhetene) “he dug her up twice”

Avstanden de har oppgitt er fr Mayesville der hun sist ble sett i livet. Men se hva ca avstanden er fra PONCHA SPRING, hvor hun bodde sammen med mannen sin, og til MOFFET, området der hun ble funnet:
distance pocha springs moffet colorado map

38 minutter/ 39, 3 miles.

OG SÅ FANT JEG DETTE:
https://denvergazette.com/news/crime/suzanne-morphew-investigation-timeline/article_17c3a7e8-5f0e-11ee-bfd1-9bffe896f4e4.html

“For days, forensic teams dug up the desert ground, gathering the remains that were scattered across a large swath of sagebrush-dotted prairie estimated by Saguache County Coroner Tom Perrin to be around 75 yards. That next Wednesday — on Sept. 27 — the El Paso County Coroner identified the remains as belonging to Suzanne Morphew, who had been missing for three years and four months.”

ALTSÅ, noen dyr har gravd opp restene!

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Jeg tenker å ta for morro skyld et merke på deres hus i poncho springs og måle 38 miles alle retninger, se om det passer. Kanskje passer avstanden til et “nabohus”?

Men jeg fikk også den gangen “Did he drag her a mile?” Og electric device, og siden noe om et telt, (men teltet hører trolig til en sak jeg så på i Australia om Kerry og el.)

“Merkey waters” var også noe jeg fikk opp. Fant noe som lignet på et skikkelig gjørmete vann i det området men har ikke målt avstanden. Også den grønne tingen, kan være busker, men kanskje også en” sump/vann/ i området. Jeg fant ut hva fjellkjeden jeg så den gangen var, det var logo til County/stedet hun ble funnet. Vanskelig å identifisere fjell i Colorado på avstand, når man aldri har vært der og det er fjell overalt. Så i hvertfall noen ting som stemmer med det jeg fikk inn. jeg vil tro det kan være mer som stemmer også.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Susan Morphew:

Når det gjelder 38 Miles/minutes, så kan det være luftlinje. (Kanskje har morderen flyttet, i så fall vil det ikke være korrekt med 38 miles lenger/fra nytt hus vil jeg tro)

Jeg husker at jeg den gang for lenge siden fikk opp “Tools” og så så jeg et spett. Om et spett ble brukt til å fjerne stein ved graving eller om det er brukt til stikk vet jeg ikke. Kanskje er det symbolsk.

Jeg tenker at mulige “tools” er dumpet i vann, med mindre det er noe som bruker de på nytt, det vil i så fall være noen som vet at de ikke er mistenkt, som føler seg trykk på å beholde “våpnene”. Dersom det var hennes mann ville instrumenter bli dumpet, høyst sannsynlig i vann.

Brukte han/de Hennes bil? Var hun neddopet/bedødv da de kjørte vekk derfra? Hvis hennes eller mannes bil ble brukt, kan hun ikke ha vært død da de kjørte til dumpingstzd, siden en snifferdog ville markert. jeg prøver å se om det var noen vann nærmere der hun var grav ned, for jeg fikk inn at hun har vært i elv eller vann. Ble hun neddopet og frukten i elva nedenfor huset? Eller elv nedenfor der de fant sykkel?

Var det brukt en “bruktbil” fra Smeltertown området? (Jeg fikk inn en markering der da jeg så på saken for lenge siden) Dersom liket har blitt flytte på unne det ikke vært Barry siden han med høy sannsynlighet har blitt overvåket.

Hadde Susann flere elskere? Var det en kvinne som hjalp en mann med å kvitte seg med Susann?

Hvor langt er det fra graven til der bilen har vært parkert?

“Did he drag her a mile?” Husker jeg at jeg fikk inn den gang, kun det vært fra elvesiden/elv til grav eller fra der bil ble parkert til grav. Eller til bil, dersom det faktisk var et overfall underveis da hun syklet.

Dersom hun først ble druknet og deretter brukt spett på for stikk, så er det overkill og sjalusi som ligger bar. En forsmådd elsker? Eller hans frue?

Jeg pleide alltid å be om å få navn på nærmeste kjente adresse, sted, eller kjente element på der savnede befinner seg. Og kanskje var det grumsete vannet, og den grønne tingen/sumpen, et symbol på noe som var nært stedet? Vanskelig i en ørken å finne en grav dersom man ikke vet hvor man skal lete.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

ps.

Husker også at jeg så et par blå plast hansker henge i et tre ved elvesiden eller vannsiden. (I dagslys, og det var noen grønt) Kanskje morderen har vasket seg før han kjørte videre? Ble de blå hanskene glemt siden de hang i et tre? Ble de noen gang funnet?

Manglet det et par blå oppvask hansker fra Susannes hus?
Vanskelig å se hvilke de var med plast og lyseblå, medium blå, IKKE mørkeblå.

Fanst de et hårstrikk med spytt på, ukjent DNA? Eller kommer de til å finne det? jeg Fikke inn den gang noe med et hårstrikk og saliva, som betyr spytt, md mindre jeg misoppfatte og det betyr salida. Jeg tenker, hvordan får du spytt på et hårstrikk? Hvor hendene dine er opptatt med å stelle hår eller noe annet, så putter vi ofte et strikk i munnen mens vi setter opp håret eller lignende. Husker også at jeg fikk inn noe med “hvem farget håret hennes?”

Men, hvem setter opp håret på en de skal kverke? kunne strikken vært brukt til noe annet?

Nå kan det være en mix, siden Cleo smiths hår ble farget, men jeg tror høyst sannsynlig det er Susanne Morphew.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Utdrag:
“Milemarker 113, 7 miles north of Moffat” …. “30 miles south of mayseville”

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Jeg lette meg frem til o havner lake (den gang) den ligger på mars junction. Dette er 8 miles fra salida. og ved mars junction deler veien seg. Så kanskje 3o miles derfra. who knows …

eee
eee
Anonym
9 måneder siden

SAVENDE SUSAN MORPHEW FUNNET!

Hun ble funnet i MOFFET, seaguache county.

Da jeg mediterte over denne saken back in the days, så fikk jeg blant annet inne 38 Miles, fra Salida (eller hjemmefra) Først 30 Miles og 8 Miles til venstre. Når jeg googlerser det ut til å stemme :)
Jeg får inne ulike nummer, 37, 3 Miles og 38 Miles og mer.
Avstanden jeg fikk inn i Cleo Smith saken stemte jo også ganske bra.

Jeg lurer på kan det være noen som jobber i Salida som bor i Moffet området?
Hadde Barry hjelp? Eller er det noen helt andre som står bak?

De siste jeg fikk inn for en tid siden da jeg så på Info om henne, så så jeg en grav som var delvis åpnet. Som en grunn grav som kanskje et dyr hadde gravd litt på.

Dersom det var noen andre enn Barry, så er det mulig at liket på et tidspunkt ble flyttet på.

Jeg googlet litt på området i dag for på se om jeg fant “Den grønne tingen” som jeg så med den hvite markeringen. Er ikke ferdig med å se på området, men jeg fant noe av interesse i nærheten. Problemet med Colorado er at det har peaks overalt.

Jeg fant en Anne ting som var litt artig, jeg har tidligere lett etter et tårn, fugletårn/utsiktstårn eller noe lignende, men ikke funnet noe som passet, nå dukket det opp noe mens jeg googlet, som jeg skal se nærmere på.

Jeg fikk opp et navn igjen, som jeg når jeg sjekket opp gamle clues, har fått før. Men det så ut som en som bodde i Salida. Kanskje han bare er et vitne. Men jeg fikk tidligere inntrykk av en slags forbindelse til Salida i denne saken. Kanskje noe som har med en bil å gjøre.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

ps. Jeg fikk inn noe med “form his house”, mulig det er avstanden (38 Miles) fra morderens hus til funnstedet. Kanskje er det noe annet det betyr.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Jeg fikk igjen “Up North”, passer med gamle clues. Kanskje bare et ekko. Jeg har kanskje satt sammen bitene feil. Hvis morderen har drept flere, så kan det være mix mellom ulike drap.

eee
eee
Anonym
9 måneder siden

HAEVN – Where Did You Go (Official Lyric Video)

Den andre siden …
Et annet sted, en annen tid …

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Frank
9 måneder siden

Riktig det Frank :)

Det er som Bill Gates selv sa: Det er like lett å kjøpe en forsker som å kjøpe en politiker.
Du finner ikke en forsker eller vitenskapsmann som ikke får betalt for det som støtter konspirasjonsteorien om klima katastrofe.

Siden dag 1 så har Nyhetsspeilet som eneste ekte avis i Norge avslørt klimabløffen skapt av chamtrail, HAARP og klima enginering. Alt vi har sagt i alle år er nå bekreftet av klima endrings bransjen.

På Hawaii og i Paradise i fjor samt under 9/11 så så vi at biler og annet av stål bare smeltet i ekstrem varme, mens tre, papir og annet sto urørt. I dagene før sprøytet de aluminium så brannene skulle få eksplosiv kraft. DEW kalles våpenet.
Det handler om frekvenser. i en mico ovn på 2.4 ghz så er det kun vannmolekyler som varmer seg, Alt har sin egen frekvens og når det vibrerer så varmes det opp.

Nå er alt fremme i lyset og gleder oss over at resten av den frie pressen kommer etter. Nå er det ingen som lenger kan nekte eller kverulere på noe av det vi har sagt i alle år. Takk til Steigan og alle de andre ekte mediene.

Bare Steigan har flere millioner lesere i mnd så nå er alt snudd på hodet. nå er det tullingen som benekter klima enginering som er klin ko ko konspirasjonsteoretikere som tror på konspirasjonsteorien om global oppvarming.

Var i Syden noen uker nå og 3 dager sprayet de intenst med chamtrail og da viste vi alle at nå kommer det drittvær og hver natt kom det lyn, torden og drittvær. noe ble til stormen Daniel som drepte 30 000 i Libya. Halve Rodos brant opp i sommer, men pyromanen som ble sendt ut med bensinkanne ble filmet og tatt så klima nazistene ble bustet der som i Canada og andre steder.

I mange år har det vært slik at hvis du hevdet at det ble drevet spraying av skyene gjennom såkalte «chemtrails» så ville du ha sikret deg tittelen som innehaver av «tinnfoliehatten» til odel og eie. Som vi har påvist gjennom flere artikler er ikke dette noen vrangforestilling eller noen «konspirasjonsteori». Tvert om foregår det i stor stil, slik blant annet Financial Times har dokumentert. Les: Klimamanipulasjon er utbredt og risikabelt. 

https://steigan.no/2023/09/opprop-vi-etterlyser-en-internasjonal-ikke-bruksavtale-om-solar-geoengineering/

Solar geoengineering (også kjent som solar radiation management eller modification, SRM), refererer til et sett med spekulative teknologier for å senke globale temperaturer ved kunstig å gripe inn i klimasystemene på planeten vår. Enkelt sagt vil solar geoengineering reflektere noe innkommende sollys tilbake til verdensrommet og dermed «dempe sola».

https://steigan.no/2023/09/hva-er-solar-geoengineering/

flere artikler har vi vist at sterke krefter jobber med å «dimme sola» og drive det som kalles «solar geoengineering». Dette er ikke noen «konspirasjonsteori», det er en konkret forretningsstrategi, og det er store kapitalinteresser involvert.
Dette er omtalt i den vitenskapelige artikkelen Whose climate intervention? Solar geoengineering, fractions of capital, and hegemonic strategy.

https://steigan.no/2023/09/de-okonomiske-interessene-bak-solar-geoengineering/

Det er ikke lenger noe hemmelighet at det pågår et omfattende internasjonalt arbeid for såkalt solar geoengineering, ulike prosjekter for å blokkere solstrålene. Solar geoengineering (også kjent som solar radiation management eller modification, SRM), refererer til et sett med spekulative teknologier for å senke globale temperaturer ved kunstig å gripe inn i klimasystemene på planeten vår. Dette er omtalt i Financial Times og det finnes et internasjonalt forskeropprop mot disse prosjektene. Sverige stanset et slikt prosjekt som var finansiert av Bill Gates og Mexico har vedtatt forbud mot bruk av disse teknologiene. Vi har påvist hinsides enhver tvil at disse teknologiene ikke bare finnes og brukes, men at de brukes av svært mange land og det står sterke krefter bak dem.

https://steigan.no/2023/09/hvorfor-er-milliardaerer-sa-besatt-av-a-blokkere-sola/

Som de fleste vet her så startet de allerede for 150 år siden med å ta kontroll over været og bruke det som et våpen mot fienden og tjene penger.

I Vietnam skapte de regn så fiendens militære skulle kjøre seg fast i søla, andre steder forhindret det regn for å skape tørke og hungersnød. Ifølge Pentagram selv så skal de innen 2025 ta full kontroll over all vær i verden.

Det svir sikkert for pedo psykopatene i skepsis at alle løgnene over flere år er avslørt.

Fly eksos he he he he  

jgfgjjgsfgfhhdj.png
finn
finn
Anonym
Svar til  Frank
10 måneder siden

Hva med å lese linkene du henviser til i stedet for å komme med kalde kommentarer?

Dette er jo igjen kjent stil for sauene her inne: Tar kun deler av informasjonen som passer deres narrativ og ignorerer resten.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
9 måneder siden

Sauene her inne ??
Så vidt jeg kan se så er du også her inne så du sliter kanskje litt når du kaller deg selv en sau …. Bææææææ.. 

eee
eee
Anonym
10 måneder siden

Det er sjelden jeg snapper opp noe lenger, men en sjelden gang kommer det noe idet jeg våker eller sovner. Er det flere som grilles der ute? bokstavlig talt. Jeg bad om det og fikk:

“You have to stop you image”
(Sensurert)
“New techknology is coming”
“Nyhetsspeilet”
“Brev”
(Sensuret)
“Bli på speilet” (Til)
(Sensurert)
“Your doctor”
“It was recorded”
(sensurert)
“They Took Jesus away because they did not understand”
Noe om at noen fjernet ordet.

Jeg fikk tidligere noe om At Jesus Kristus var på korset. Og Yeshuas image var på korset. Og dette med at han ble torturert og korsfestet. Det jeg tenker på er “Image” i bibelen som virker å være en teknologi.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Jeg kom på noe når det gjelder Jessica Zrinski saken, Det ene jeg fikk inn den gangen var ordet “trench” (Når jeg spurte hvor hun var) Og jeg fikk et bilde som stod til ordet. Det virket først som om det var et sted som hun kunne vært dumpet, men så tenkte jeg at det kan være en symbolsk betydning, som det ofte er, det betyr hvis hun er i livet, så kan hun ha vært i en by med det navnet, jeg vet ikke hvordan det skriver kortet men trench, noe i den duren. Det er flere steder med det navnet fant jeg da jeg googlet, tror det var Latvia, og Jamaica, og Malorca. Har ikke sjekket mer. Men siden alt hopper frem og tilbake i tid, så kan det jo hende at hun har vært der på ferie, eller noe.

ken
ken
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

eee – Hva i all verden har “Jessica Zrinski saken” med klimakrisen å gjøre?!? Er du stein stokk dum? Om du ikke har skjønt at andre ting er viktigere, så har du ikke skjønt en dritt!!!

eee
eee
Anonym
Svar til  ken
9 måneder siden

Det finnes ikke mye i denne verden, som er viktigere enn å finne savnede mennesker og dyr, og stanse salg av organer, barn og dyr (og voksne mennesker når det er mot deres egen vilje)

Tja, dum er den som dumt gjør, som mora ti Forest Gump sier :)

ken
ken
Anonym
Svar til  eee
9 måneder siden

Ser den, eee! Jeg er vel en som må ha det inn med teskje. Takk som byr! Du er gull verdt!

« Forrige artikkel

Flommene raser; prøver de å få innført permanent klima-nedstengning?

Neste artikkel »

Hvordan overleve de kommende nedstengningene

49
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x