Planteriket på denne planeten lever av CO2. Floraen påvirker alle insekter og dyreriket til å bokstavlig talt blomstre. En reduksjon i CO2 vil redusere alt av liv på planeten.

De faktiske CO2-tallene: Klimakrisen er en krystallklar bløff

1.2K visninger
8 minutter lesetid
19

Atmosfæren består av 0,04 % CO2. Menneskeskapte utslipp utgjør 3 % av disse 0,04 %. Det betyr at 0,0012 % CO2 i atmosfæren er menneskeskapt. Dette mikroskopiske tallet er grunnlaget som benyttes for hele klimakrisen.

Ingen politiker eller journalist tør å si disse tallene høyt. Av frykt for å avsløre korrupsjon og sin egen inkompetanse.

Beslutninger av politikere om klimareduksjoner i Norge og verden over vil kun potensielt redusere maksimalt 0,0012% med menneskeskapt CO2 i atmosfæren. Dette vil også kun være det maksimale mulige om alle land i verden gikk ned til komplett nullutslipp. Dette er udiskutable fakta.

De faktiske statistiske tallene på kretsløpet til CO2 som ingen kan bestride. Denne oversikten er utarbeidet av Hans Borge, PhD in industrial mathematics, General Director of The Climate Realists. Han jobbet hos SINTEF Petroleum Research i 18 år i Stavanger og er nå leder for Department of Petroleum Technology hos  Universitetet i Stavanger (UiS).

3 spørsmål til politikere og klimatilhengere

Her er tre essensielle spørsmål du kan stille politikere og klimatilhengere:

1. Kan vi utgjøre en forskjell på klima når atmosfæren består av kun 0,0012 % menneskeskapt CO2?

Svaret er at det selvsagt ikke vil være merkbart. Planeten har eksistert i 5 milliarder år og fungerer helt utmerket på tross av vår kortvarige eksistens, akseskifter og enorme kometnedslag.

2. Hvorfor forårsaker ikke planetens naturlige CO2 på 97% oppvarming, mens menneskeskapt CO2 på 3% gjør det?

Logikk og fysikk tilsier at det er motstridende og umulig. Ettersom planetens naturlige CO2 i atmosfæren som utgjør 97% ikke påvirker temperaturen så gjør ei heller 3% med menneskeskapt CO2-utslipp det.

3. Hva er det planteriket på denne planeten lever av?

Det er CO2. Dette er en essensiell nøkkel til all flora som igjen direkte påvirker økosystemet inkludert alle insekter og dyreriket til å bokstavelig talt blomstre. Det er også veldig gunstig for landbruket og øker avlingene og dermed tilgang på mat verden over. En reduksjon i CO2 vil redusere alt liv på planeten.

Leser du videre får du grunnlaget for disse spørsmålene slik at man ser hvorfor klimakrisen kan avblåses og en stor mengde med mennesker på toppnivå i Norge og verden over må bli avsatt, spesielt i FN. Samt at WEF totalt må miste all sin troverdighet slik at verdens politikere og ledere slutter å møtes der.

Kanskje naivt tenkt da dette systemet stikker langt nedenfor grunnmuren, men vil det kunne skje om nok av oss sier ifra og ikke samtykker til gamle og nye klimapålegg basert på ren løgn?

Høyt CO2-nivå = tropisk og behagelig planet

For 200 millioner år siden, fantes ingen iskalotter verken ved Nord- eller Sydpolen. Havnivå var 100 meter høyere enn dagens. (Kjent global strandlinje). Temperaturen i polare strøk var vesentlig høyere enn dagens nivå.

Vanndamp regnes som største faktor for drivhuseffekten. Høyere havnivå gir større flate å fordampe fra. Høyere temperatur gir økt fordampning. Ingen iskalotter til å speile varmestrålinga ut igjen og et CO2-nivå på 2000 ppmv (parts per million by volume).

Altså alle faktorer som påstås å øke drivhuseffekten var på topp. Høyest i jordas dokumenterte historie. Allikevel avtok alt dette sakte og pent over de neste 135 millioner år. Altså kunne ikke de høyeste nivå av CO2 på denne planeten av alle påståtte faktorer drive temperaturen oppover. Ikke engang holde nivået.

Og merk dette var ikke en avsvidd klode. Det var jordas desidert frodigste periode både for plante- og dyreliv. Så nå skal altså 1/5-del av dette CO2-nivået være temperaturdrivende og medføre en «kokende klode» som FN-sjefen Guterres nylig sa?

Dagens CO2-nivå er på 421 ppmv.

Klimaskremselsdata er basert på data hentet fra den lille istiden med 250 år med kulde i perioden fra slutten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet hvor millioner døde i hungersnød, som naturlig hadde en mengde med CO2 på 280 ppm som var kritisk lavt.

Året 1816 har gått over i historien som «året uten sommer».

Lar vi globalistene stenge for sola med solar geoengineering eller hugge ned 280 millioner kvadratmeter med skog som Bill Gates planlegger eller forby flyreiser samt kjøre lockdown på alle land for å bekjempe klimaendringene som World Economic Forum-sjefsrådgiver Yuval Noah Harari mener eller 15-minute cities og mye, mye mer galskap så kommer vi raskt dit igjen.

Er det det vi vil? Å dø av kulde og sult? Det er det kabalen vil.

Klimakrisen gir makt og penger til de på toppen som promoterer sin CO2-religion og ber alle regjeringer verden over å følge den hellige skrift blindt til punkt og prikke.

Dermed er man i rute til full totalitarisme i 2030 når deres skjulte agenda er planlagt fullført.

1600 vitenskapsmenn inkludert 30 nordmenn: Ingen klimakrise

John F. Clauser, vinner av Nobelprisen i fysikk i 2022, har signere verdensklimaerklæringen hos Clintel (The Climate Intelligence foundation) med dens sentrale budskap «det finnes ingen klimakrise».

Dermed er det 1688 vitenskapsmenn som står bak erklæringen. 30 av de er nordmenn.

“There is no climate emergency,” the Global Climate Intelligence Group (CLINTEL) said in its World Climate Declaration (pdf), made public in August.

“Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. Scientists should openly address uncertainties and exaggerations in their predictions of global warming, while politicians should dispassionately count the real costs as well as the imagined benefits of their policy measures.”

Få er klar over at alle de skremmende klimaspådommene er generert av datamodeller, sier Clintel. Og vi vet av erfaring på mange andre komplekse områder hvor misvisende datamodeller kan være.

Se for eksempel på de mange feilaktige spådommene fra økonomiske modeller. Utdataene til datamodeller avhenger fullt ut av forutsetningene som modellskaperne legger inn i dem. I løpet av de siste 50 årene har spådommene til klimamodeller om global oppvarming og deres alvorlige utslag vært feil. I ingeniørmiljøet ville de bli kvalifisert som ubrukelige.

Mer spesifikt er forutsetningene i klimamodellering slik at predikerte temperaturendringer viser seg å være vedvarende for høye. Enda verre, ekstreme værhendelser – som hetebølger, tørke, flom, orkaner osv. – brukes med hensikt for å støtte de ekstreme klimaspådommene. Men hvis vi posisjonerer de nåværende ekstremværhendelsene i en historisk kontekst, ser vi at disse hendelsene er klima «business as usual». Ref. Goklany, 2020.

Konklusjonen er at modeller (datasimuleringer) går «for varmt» og at spådommer om uønskede effekter på mennesker er svært tvilsomme. De projiserer en katastrofal fremtid som ikke kommer ut av observasjoner. Det er mye klokere og sikrere å stole på målinger. Vitenskapens historie forteller oss at betydelige skritt fremover alltid er drevet av observasjoner fra nye måleinstrumenter.

Tenk på de helt nye spektakulære bildene av verdensrommet med det nye James Webb-romteleskopet. De samme gode nyhetene gjelder de moderne satellittene som har levert høykvalitetsmålinger rundt om på jorden siden 1979.

Satellittdata viser INGEN ekstrem oppvarming og dette kryssjekkes av millioner av værballongmålinger.

Disse detaljene og mange flere vitenskapelige fakta om disse data finner du i Clintel-rapporten i artikkelen 1600 vitenskapsmenn herav 30 nordmenn: Ingen klimakrise.

Illustrert Vitenskap: CO2 påvirker ikke temperatur

Omtalt av Jarle Solli, klimasystematiker og hentet fra Illustrert Vitenskap i 2004 og 2005. Denne grafen fra «The Vostock Ice Core» beviser ved etterslepet for CO2 i forhold til temperaturen, at CO2 ikke har fysiske egenskaper til å påvirke klima/temperaturen.

Grafen viser temperatur, CO2 og metannivå de siste 740.000 årene. I alle vendepunktene kan vi se rekkefølgen. Og der ser vi at det ALLTID er temperaturen som vender først, så følger CO2, og så metan til slutt.

Etterslepet for CO2-nivået i forhold til temperaturen ble målt og verifisert til hele 600 år av Bjerknes Centre fore Climate Ressearch i Bergen.

Våre fysiske lover sier at årsak ALLTID må komme før virkning. Derved er det vitenskapelig verifisert at CO2 ikke kan være årsak til global oppvarming. Ei heller metan som har enda lengre etterslep.

De sannferdige ekspertenes syn på klimakrisen

Geolog og professor: Ingen har noensinne bevist at CO2 driver global oppvarming

Geolog og professor Ian Plimer avslører den gigantiske løgnen som er «menneske-indusert global oppvarming» på to minutter:

«Ingen har noen gang vist at menneskelige utslipp av karbondioksid driver global oppvarming. Og hvis det kunne bevises, ville du måtte bevise at de 97% av utslippene som er naturlige, ikke driver global oppvarming.

Game over. Klimakrisen er en stor svindel.»

Geolog og professor Ian Plimer

Astrofysiker: CO2 styrer ikke temperaturen på planeten

Astrofysiker Piers Corbyn avkrefter eventyret om at CO2 styrer temperaturen på planeten:

Greenpeace: Ingen vitenskapelige bevis på at CO2 medfører global oppvarming

En frisk bris av sannhet fra en Greenpeace-grunnlegger: «Det finnes ingen definitive vitenskapelige bevis på at CO2 er ansvarlig for noe av den svake oppvarmingen av det globale klimaet som har oppstått over de siste 300 årene.»

Slike uttalelser fra nøkkelpersoner i ledende stillinger kan være karriereødeleggende eller i verste fall dødelig i disse gale tider vi lever i.

Se også:

Uavhengig klimaforsker: Det finnes ingen klimakrise – kun en politisk agenda.

Grunnlegger av Weather Channel: Hvordan klimaskremselen startet.

FN bidrar til å starte løgnene

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er FNs organ for å vurdere vitenskapen knyttet til klimaendringer. Alle land stoler på at IPCCs rapporter understøtter deres klimapolitikk, og de fleste media stoler blindt på deres påstander. 

Clintels analyse av deres rapporter viser at IPCC ignorerer avgjørende fagfellevurdert litteratur som viser at normaliserte tap pga. katastrofer har avtatt etter 1990, og at menneskelig dødelighet på grunn av ekstremvær har blitt redusert med mer enn 95 % siden 1920.

IPCC har trukket de motsatte konklusjonene gjennom selektiv utplukking fra litteraturen.

I en oversiktsartikkel om Tap og Skade, publisert i 2020, viste det seg at i 52 av i alt 53 fagfellevurderte artikler om ‘normaliserte katastrofetap’ ikke fantes noen som helst økning i skader som kunne tilskrives klimaendringene. Derimot fremhevet IPCC den eneste artikkelen som hevdet at tapene økte.

Denne artikkelen er – ikke overraskende – feilaktig, men den ble antagelig plukket ut nettopp fordi IPCC syntes at dens konklusjoner passet godt i sin klimafremstilling.

Og disse feilaktige rapportene er det du og jeg ser på nyhetene gjenfortalt av politikerne.

CO2 og klimakrisen er kabalens aller viktigste virkemiddel

CO2 og klimakrisen er kabalens aller viktigste virkemiddel mot oss. Deres planer hviler på at de greier å skape nok frykt i massene slik at folket gir fra seg makten til de og med åpne armer akseptere nye lover og regler som vil betydelig redusere vår frihet og levestandard.

Det betyr at de vil gjøre alt de kan for å opprettholde disse løgnene inntil deres agenda er fullført i 2030.

Med andre ord vi folket må gjøre alt vi kan for å vise alle at dette er en gigantisk, men en lett gjennomskuelig løgn når man ser på ekte eller eldre vitenskapelige fakta som ikke er manipulert for å passe inn i kabalens agenda.

Gjør dine egne undersøkelser

Det finnes et utall av vitenskapsmenn som sier akkurat det samme, men de får ikke dekning i massemedia. De vitenskapsmenn som derimot får dekning, støtter opp under klimakrisen ved å bestride fysikk og vitenskapelige fakta.

Stol ikke på det du får servert av politikere, journalister og betalte eksperter. Gjør dine egne undersøkelser og finn sannheten selv. Ikke la deg bli lurt. Ikke følg statens mandater som er basert på løgner. Det kan koste deg og menneskeheten dyrt.

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, webmaster og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 140 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

19 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
finn
finn
Anonym
27 dager siden

Leser du i det hele tatt det du linker til? Det er så typisk for konspirasjonsteoretikere, de tar bare ut som passer dem selv best og ignorerer resten. I tillegg så er det jo slik at man ofte ikke skjønner hva man egentlig leser.

Fra din egen kilde:
It (CO2)plays a significant role in influencing Earth’s surface temperature through the greenhouse effect.

Freeeedooom
Freeeedooom
Anonym
Svar til  finn
27 dager siden

«Konspirasjonsteori» ja, der kom den ja. Et av de mest programmerte og meningsløse/irrasjonelle begrepene/ordene vi har i dag er ordet “konspirasjonsteori”. Måten det benyttes er såpass fri for logikk og mening at man blir usikker på om man skal le eller gråte.

Man kan nesten ta en test – si en mening som bryter litt med propagandaen, verdensbildene eller illusjonene som råder, spesielt om de større og pågående sakene (“the current things”), og test hvor programmert folk er. Sier man noe som avviker det minste fra “fellesmeningene” som pressen programmerer deg til å “mene”, eller enda verre, noe som kritiserer “det etablerte”/”det bestående”, så får man det innprogrammerte ordet “konspirasjonsteori” tilbake, som om man trykket på en knapp på en brusautomat. Og disse brusautomatene vet ikke en gang hva en konspirasjonsteori er for noe, fordi deres bruk av ordet handler om programmering og ikke tenkning.

finn
finn
Anonym
Svar til  Frank Aune
25 dager siden

Wikipedia er ikke en offisiell kilde, veldig viktig å ikke tro dette.

Mulig ikke alle kilder er 100% sant eller usant, men du ser deg blind på det du tror på. Du trekker kun ut det som passer ditt narrativ og ignorerer resten. Hvordan skal du da bli opplyst?

Jeg har ikke påstått at det ene eller det andre er riktig, men påpeker kun ensidigheten her.

Kanskje hvis du hadde åpnet deg opp så hadde du kanskje merket den vonde lukten av løgn og bedrag som siver inn hver dag?

eee
eee
Anonym
25 dager siden

Det er sjelden jeg snapper opp noe lenger, men en sjelden gang kommer det noe idet jeg våker eller sovner. Er det flere som grilles der ute? bokstavlig talt. Jeg bad om det og fikk:

«You have to stop you image»
(Sensurert)
«New techknology is coming»
«Nyhetsspeilet»
«Brev»
(Sensuret)
«Bli på speilet» (Til)
(Sensurert)
«Your doctor»
«It was recorded»
(sensurert)
«They Took Jesus away because they did not understand»
Noe om at noen fjernet ordet.

Jeg fikk tidligere noe om At Jesus Kristus var på korset. Og Yeshuas image var på korset. Og dette med at han ble torturert og korsfestet. Det jeg tenker på er «Image» i bibelen som virker å være en teknologi.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
8 dager siden

Jeg kom på noe når det gjelder Jessica Zrinski saken, Det ene jeg fikk inn den gangen var ordet «trench» (Når jeg spurte hvor hun var) Og jeg fikk et bilde som stod til ordet. Det virket først som om det var et sted som hun kunne vært dumpet, men så tenkte jeg at det kan være en symbolsk betydning, som det ofte er, det betyr hvis hun er i livet, så kan hun ha vært i en by med det navnet, jeg vet ikke hvordan det skriver kortet men trench, noe i den duren. Det er flere steder med det navnet fant jeg da jeg googlet, tror det var Latvia, og Jamaica, og Malorca. Har ikke sjekket mer. Men siden alt hopper frem og tilbake i tid, så kan det jo hende at hun har vært der på ferie, eller noe.

ken
ken
Anonym
Svar til  eee
7 dager siden

eee – Hva i all verden har «Jessica Zrinski saken» med klimakrisen å gjøre?!? Er du stein stokk dum? Om du ikke har skjønt at andre ting er viktigere, så har du ikke skjønt en dritt!!!

eee
eee
Anonym
Svar til  ken
4 dager siden

Det finnes ikke mye i denne verden, som er viktigere enn å finne savnede mennesker og dyr, og stanse salg av organer, barn og dyr (og voksne mennesker når det er mot deres egen vilje)

Tja, dum er den som dumt gjør, som mora ti Forest Gump sier :)

ken
ken
Anonym
Svar til  eee
4 dager siden

Ser den, eee! Jeg er vel en som må ha det inn med teskje. Takk som byr! Du er gull verdt!

finn
finn
Anonym
Svar til  Frank Aune
25 dager siden

Hva med å lese linkene du henviser til i stedet for å komme med kalde kommentarer?

Dette er jo igjen kjent stil for sauene her inne: Tar kun deler av informasjonen som passer deres narrativ og ignorerer resten.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  finn
8 dager siden

Sauene her inne ??
Så vidt jeg kan se så er du også her inne så du sliter kanskje litt når du kaller deg selv en sau …. Bææææææ.. 

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Frank Aune
4 dager siden

Riktig det Frank :)

Det er som Bill Gates selv sa: Det er like lett å kjøpe en forsker som å kjøpe en politiker.
Du finner ikke en forsker eller vitenskapsmann som ikke får betalt for det som støtter konspirasjonsteorien om klima katastrofe.

Siden dag 1 så har Nyhetsspeilet som eneste ekte avis i Norge avslørt klimabløffen skapt av chamtrail, HAARP og klima enginering. Alt vi har sagt i alle år er nå bekreftet av klima endrings bransjen.

På Hawaii og i Paradise i fjor samt under 9/11 så så vi at biler og annet av stål bare smeltet i ekstrem varme, mens tre, papir og annet sto urørt. I dagene før sprøytet de aluminium så brannene skulle få eksplosiv kraft. DEW kalles våpenet.
Det handler om frekvenser. i en mico ovn på 2.4 ghz så er det kun vannmolekyler som varmer seg, Alt har sin egen frekvens og når det vibrerer så varmes det opp.

Nå er alt fremme i lyset og gleder oss over at resten av den frie pressen kommer etter. Nå er det ingen som lenger kan nekte eller kverulere på noe av det vi har sagt i alle år. Takk til Steigan og alle de andre ekte mediene.

Bare Steigan har flere millioner lesere i mnd så nå er alt snudd på hodet. nå er det tullingen som benekter klima enginering som er klin ko ko konspirasjonsteoretikere som tror på konspirasjonsteorien om global oppvarming.

Var i Syden noen uker nå og 3 dager sprayet de intenst med chamtrail og da viste vi alle at nå kommer det drittvær og hver natt kom det lyn, torden og drittvær. noe ble til stormen Daniel som drepte 30 000 i Libya. Halve Rodos brant opp i sommer, men pyromanen som ble sendt ut med bensinkanne ble filmet og tatt så klima nazistene ble bustet der som i Canada og andre steder.

I mange år har det vært slik at hvis du hevdet at det ble drevet spraying av skyene gjennom såkalte «chemtrails» så ville du ha sikret deg tittelen som innehaver av «tinnfoliehatten» til odel og eie. Som vi har påvist gjennom flere artikler er ikke dette noen vrangforestilling eller noen «konspirasjonsteori». Tvert om foregår det i stor stil, slik blant annet Financial Times har dokumentert. Les: Klimamanipulasjon er utbredt og risikabelt. 

https://steigan.no/2023/09/opprop-vi-etterlyser-en-internasjonal-ikke-bruksavtale-om-solar-geoengineering/

Solar geoengineering (også kjent som solar radiation management eller modification, SRM), refererer til et sett med spekulative teknologier for å senke globale temperaturer ved kunstig å gripe inn i klimasystemene på planeten vår. Enkelt sagt vil solar geoengineering reflektere noe innkommende sollys tilbake til verdensrommet og dermed «dempe sola».

https://steigan.no/2023/09/hva-er-solar-geoengineering/

flere artikler har vi vist at sterke krefter jobber med å «dimme sola» og drive det som kalles «solar geoengineering». Dette er ikke noen «konspirasjonsteori», det er en konkret forretningsstrategi, og det er store kapitalinteresser involvert.
Dette er omtalt i den vitenskapelige artikkelen Whose climate intervention? Solar geoengineering, fractions of capital, and hegemonic strategy.

https://steigan.no/2023/09/de-okonomiske-interessene-bak-solar-geoengineering/

Det er ikke lenger noe hemmelighet at det pågår et omfattende internasjonalt arbeid for såkalt solar geoengineering, ulike prosjekter for å blokkere solstrålene. Solar geoengineering (også kjent som solar radiation management eller modification, SRM), refererer til et sett med spekulative teknologier for å senke globale temperaturer ved kunstig å gripe inn i klimasystemene på planeten vår. Dette er omtalt i Financial Times og det finnes et internasjonalt forskeropprop mot disse prosjektene. Sverige stanset et slikt prosjekt som var finansiert av Bill Gates og Mexico har vedtatt forbud mot bruk av disse teknologiene. Vi har påvist hinsides enhver tvil at disse teknologiene ikke bare finnes og brukes, men at de brukes av svært mange land og det står sterke krefter bak dem.

https://steigan.no/2023/09/hvorfor-er-milliardaerer-sa-besatt-av-a-blokkere-sola/

Som de fleste vet her så startet de allerede for 150 år siden med å ta kontroll over været og bruke det som et våpen mot fienden og tjene penger.

I Vietnam skapte de regn så fiendens militære skulle kjøre seg fast i søla, andre steder forhindret det regn for å skape tørke og hungersnød. Ifølge Pentagram selv så skal de innen 2025 ta full kontroll over all vær i verden.

Det svir sikkert for pedo psykopatene i skepsis at alle løgnene over flere år er avslørt.

Fly eksos he he he he  

jgfgjjgsfgfhhdj.png
« Forrige artikkel

Flommene raser; prøver de å få innført permanent klima-nedstengning?

Neste artikkel »

Hvordan overleve de kommende nedstengningene

19
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x