NVEs magasinstatistikk: https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/magasinstatistikk/

Flommene raser; prøver de å få innført permanent klima-nedstengning?

492 visninger
8 minutter lesetid
14
Klikk, her, for NVEs magasinstatistikk, hold musepeker på svart linje, velg uke 33 og les tallene: “Fyllingsgrad er ikke noe som endrer seg i rykk og napp, så den skulle i alle fall ha økt med minst 3% hver eneste uke etter uke 29 hvor fyllingsgraden var 73.2% og økningen hadde vært rundt 3% per uke siden våren da strøm-forbruket var større.

Det rapporteres 78.7% fyllingsgrad i uke 33, mens det med normal økning på 3% per uke skulle ha vært 85% fyllingsgrad. Siden fyllingsgraden faktisk økte 4% den uken det ikke ble foretatt nedtapping, kan vi regne med at vi er blitt svindlet for 16% stigning mellom uke 29 og uke 33. Da skulle vi altså ha hatt 89% fyllingsgrad nå.” Var det dette vannet som forsvant inn i ekstremværet Hans?

Å kunne skape regnvær, må være en Guds gave for bøndene. Bare det ikke kommer for mye, for da blir det flom. Men vi har demninger hvis porter kan åpnes og lukkes, da blir det jo ikke flom. Såfremt ingen ødelegger en port med vilje? Og har noen kontrolltavla for vannutslipp fra vannmagasin skjult inne i fjellene foran seg, kan de redde dalførene fra flom, men også omvendt, de kan skape ekstremflom. Og det er mye penger i vann, fordi den skaper strøm. Men det er også mye penger i flom, fordi det kan tilskynde den globale oppvarming, og FN må etablere en verdensregjering for å redde verden. Ihvertfall er det det de arbeider for, med alle midler.

Fra brannruinene Lahaina, Maui, Hawaii, over 1100 døde, over 2000 barn er meldt savnet
av skolemyndighetene.…de kaller det global oppvarming (foto, her). Mens det i virkeligheten var påtenning. Her ser vi ett hus som ble stående igjen fullstendig intakt, er ikke det underlig? Huset tilhører Trip og Dora Atwater Millikin som var bortreist akkurat under de ekstreme brannene (se artikkel, her).

Rett utenfor 3 ligger Kahoolawe. Den er den tørreste øya i øygruppen Hawaii, fordi den ligger i regnskyggen til Maui. Kahoolawe er ubebodd og mangler ferskvannskilder. En tørr øy kan bli forholdsvis varm og med mindre temperatursvingninger enn naboøyer med variabel fuktighet. På Kahoolawe er 34 grader Celsius den høyeste temperaturen som er blitt målt.

Nesbyen i Hallingdal har høyere temperaturer – over 35 grader – når vi har de varmeste somrene i Sør-Norge. Nesbyen er varm på tørre sommerdager fordi det ikke finnes avkjølende innsjøer eller fjorder i nærheten. Kahoolawe er behagelig varm hele året, med moderat fuktig luft. Beliggenheten sentralt ute på Stillehavet virker utjevnende på temperaturen. Hverken lokal eller global oppvarming er mulig å registrere på Hawaii-øygruppen, så lenge alle globalist-banditter holder fingrene unna (om Kahoolawe, her).

Ekstra betent blir disse fakta når vi vet at rett sør for Maui ligger selve hovedøya Hawaii – Big Island blir den kalt. Øyas Mauna Loa-observatorium mer enn 3400 meter over havet er det beste stedet for å måle CO2-innholdet i atmosfæren. Observatoriets beliggenhet i Stillehavet gjør at målingene blir globalt representative. CO2-innholdet har økt med nærmere 50% i løpet av de siste 200 år, noe som er veldig positivt for jordas plantevekst. Men ingen snakker om at naboøya Kahoolawe er det mest representative stedet for å måle temperaturen på jorda (om Mauna Loa Observatory, her).

“Ved storflom vil klok manøvrering av vannkraftmagasiner, god vær- og flomvarsling, effektiv kommunal og statlig beredskap, god arealplanlegging og lokale flomsikringstiltak redusere skadeomfanget, ” skriver forskere og sjef på NVE (her).

Men hva om vi har utro tjenere i nettopp NVE? Folk som elsker værkatastrofer? Folk som elsker ødeleggelser? Fordi de vil ha en FN-styrt verdensorden, akkurat som tidligere finansminister Kristin Halvorsen fra SV (se her) og Jonas Gahr Støre gikk ut med på NRK-fjernsyn omkring 2011? For da ser jo enhver at værkatastrofene skjer og siden det er sagt på fjernsynet, må det jo skyldes global oppvarming.

Og vi har jo allerede sett at skogene brenner i Hellas og store skogområder antennes  helt av seg selv i Canada? Og værkatastrofen på Maui på Hawaii med langt over 1100 døde, er det ikke merkelig?? Over 2000 barn er meldt savnet av skolemyndighetene. Og sitter ikke NVE rett i smørøyet, akkurat som Josef Stalin, som sørget for å ha makten over hvem som telte stemmene etter et valg (her).

Og er det ikke det samme med strømmen, etableres ikke i disse dager en sentralbryter (i Oslo) hvor man kan skru av strømmen både til oljeplattformer, industri og privathusholdninger på et øyeblikk?

Mens NVE skriver i samme artikkel: “Under en storflom som Hans er det likevel nødvendig med flere tiltak, og for fremtidens storflom må vi bli enda bedre på meteorologisk- og hydrologisk varsling, ha klok manøvrering av vannkraftmagasiner, ha god lokal flomsikring og kommunal planlegging og beredskap,”  men virker det mot en utro tjener, et enkeltmenneske som i de sene kveldstimer skrur på noen brytere og drar i noen spaker?

FNs klimapanel befolkes av så faglig svake personer at mange ikke begriper at temperaturen bør måles der den varierer så lite og så sakte som mulig gjennom året. Men det er umulig å argumentere for at temperaturøkningen skyldes CO2-økningen i et område (Hawaii-øygruppen) hvor det ikke har vært temperaturøkning de siste hundre år. Virkninger følger alltid av årsaker, men når virkningene uteblir, reduseres årsakene til en blanding av løgner og fantasier. Lokal oppvarming er reell mange steder, og skyldes tre ting:

1) Urbanisering med stort energiforbruk i verdens megabyer. 2) Endring av refleksjonsegenskapene på jordoverflaten (albedo). Svart asfalt absorberer mye solvarme og gir lokalt høyere temperatur og 3) Forørkning. Luftas fuktighet dominerer fullstendig over alle andre parametere som påvirker temperaturen. Forørkning hvor det tidligere var frodig skog gir stor reduksjon i luftfuktigheten og medfører høyere dagtemperaturer, som igjen forsterker forørkningen.

Nicole Schwab, 48 år, datter til Klaus Schwab

Dagens effektive dryppvanningsteknologi gir enorme muligheter for å reversere forørkningen i alle jordas ørkener i nærheten av havområder. Men det mangler politisk vilje til å sette i gang de store dryppvanningsprosjektene som kan gjøre enorme områder i Afrika, Arabia og Australia grønne. FNs fanatiske klimaskremsler tillater ikke at naturen får reparere seg selv ved selvforsterkende forgrønning. Alle «truende temperaturstigninger» kommer fra ørkenmålinger hvor fuktigheten blir redusert, oftest ved menneskelige inngrep. Den globalist-skapte illusjonen om global oppvarming kan begraves. Den ligger stein død en liten båttur vest for det nedbrente Lahaina på paradisøya Maui på Hawaii.

Onde globalister står bak branninfernoet på Maui, Hawaii, men ribbes for sine løgner om global oppvarming på Mauis naboøy Kahoolawe. Denne oppvarmingsillusjonen kan mange grådige ulver tjene seg styrtrike på. Bakgrunnen for værkatastrofene er å skape grunnlag for en kommende klima-nedstengning av samfunnene, eller permanent Climate Lockdown, som det også er kalt. Datteren til selveste Klaus Schwab kom ut i offentligheten med den idéen.


Dette betyr at restriksjonene; vi har allerede fartsdumper og dyre bomringer, var fra begynnelsen av fra den samme plan, den permanente Climate Lockdown. Det samme gjelder de rare trafikk-hindringer og fartsbegrensninger, innført dekket bak løgnaktige såkalte logiske argumenter av Statens Vegvesen hvis ledelse er globalister. Men det er meget mere i vente, hvis de får gjøre som de vil. Og det blir ikke hyggelig for noen av oss.


Kunstig nedtapping av fjellmagasiner?

Det fine med vannmagasin inne i fjellet er at det er skjult. Ingen utenforstående fjellvandrer eller fotturist legger merke til at det tappes fra fjellmagasinet, fordi det befinner seg inne i fjellet. Mens det som ligger åpent tilgjengelig for alle vil enhver kunne iaktta, som f.eks. en demning. Den som kan lese statistikk, skjønner at noen spiller med falske kort. Foto: Flom i Jølstra, NVE, her.

Alle moderne norske kraftverk med store fallhøyder har deler av vannmagasinene bygd inn i fjellet for å dempe de farlige trykkstøtene man ellers ville få ved å stanse turbinstrålene brått. NVE røper ikke hvor store disse magasinene er og hvor de befinner seg. Ål i Hallingdal og Aurland er to av stedene hvor vi kan anta at noen av de største magasinene befinner seg inne i fjellet. Steinmassene derfra har vært nyttige for å bygge gigantiske demninger i rimelig nærhet. Steinmasser trengtes også for stamveiutbyggingen mellom Hol og Aurland.

Strømprisene kan manipuleres kunstig ved å skru turbinene av og la vannet strømme videre uten produksjon, noe vi vet skjedde i nedre Telemark da strømprisen ble holdt kunstig høy sommeren 2022. Der kunne vi sjekke ved selvsyn at alt vannet strømmet over flere elvedemninger uten å produsere strøm til tross for at det var tørt vær med svært strenge vanningsrestriksjoner.


En innsider sendte meg en mail hvor han forklarte: “Magasinfyllingen skulle ha vært på rundt 90% nå dersom det ikke hadde skjedd to runder med kunstig nedtapping av fjellmagasiner for vassdragene som munner ut i Drammen og Fredrikstad. Den første dramatiske nedtappingen skjedde mellom uke 29 og uke 31 hvor fyllingsgraden for hele landet stod nesten stille mellom 73 og 74 prosent. Da fikk vi den første storflommen i sommer fra fjellmagasinene uten at demningene i lavlandet ble åpnet på forhånd for å forhindre flommen.” Han skriver faktisk at noen forårsaket flommen. Da NVE er de som bokstavelig talt sitter på kranene, er de de første til å mistenke, hva sier du til det, Kjetil Lund?


Innsideren skriver: “Samfunnsøkonom og AP-finanspolitiker blottet for realfaglig/teknologisk utdannelse er denne toppsjefen for Norges vannressurser. Dette er vår viktigste innenlandske realverdi, hvor nesten alle ressursene befinner seg i «det subsidierte distrikts-Norge». Naturlig rike utkantstrøk som plyndres 24/7 fra Oslo ved hjelp av strømprismanipulasjoner fra time til time og en gigantisk nettleie for nedbetalte strømledninger. NVE og Statnett er de to sentraliserte og monopoliserte plyndringsinstitusjonene som organiserer plyndringen ved hjelp av kraftnettsystemet i og utenfor Norge for å frakte strømmen med store tap lengst mulig vekk fra der hvor den produseres.” Var dette rene kjeltringestreker? Var det lignende lysskye handlinger med vannføring og oppdemming?

Hadde noen fiklet med demningsportene slik at vi fikk noe så merkverdig som en stor norsk sommerflom uten ett eneste overfylt kraftmagasin i høyfjellet? Hadde en anonym gjerningsmann trykket på knappene? Var det kanskje som den ukjente brevskriver sa, han hadde fulgt med på tallene:

“Deretter lot man fjellmagasinene etterfylles mellom uke 31 og 32 slik at fyllingsgraden spratt opp 4 prosent til 77.7% uten noe kunstig tilsig. Etter uke 32 var det ny runde med tømming av fjellmagasiner for å skape flom, ved at fyllingsgraden økte med 1% i stedet for 4%. Fyllingsgrad er ikke noe som endrer seg i rykk og napp, så den skulle i alle fall ha økt med minst 3% hver eneste uke etter uke 29 hvor fyllingsgraden var 73.2% og økningen hadde vært rundt 3% per uke siden våren da strømforbruket var større.”


De hadde fanget 79 pyromaner etter 667 skogbrannene i Hellas (her), ingenting lignende er rapportert etter de store skogbrannene som ennå pågår i Kanada, men det sies forsiktig at noe er forårsaket av lynnedslag, mens noe av mennesker (her), mens utryddelsene på Maui på Hawaii bærer tydelige tegn på bruk av DEW, Directed Energy Weapon, samt værmanipulasjoner mht orkanen som blåste rett utenfor øya og først gav seg da alt var nedbrent, med over 1100 døde (her, her og foto Hurricane Dora 2023 utenfor øya Maui, her).


Tvinger de på oss en permanent klima-nedstengning?

Alt tyder på at dette var kunstig frembrakte hendelser som skulle ligne på at global oppvarming hadde forårsaket dette. Vi har med brutale folk å gjøre, folk om ikke skyr noe for å komme i mål. At det allerede er mange dødsoffer, må være klart. Vi trenger så mange oppegående modige folk som mulig for å kunne stikke mange kjepper i hjulene, vi trenger aksjonsgrupper i hvert kommune som tar ansvaret for mot-strategi mot den overkjøring og rasering av samfunnene vi ser komme mot oss.

Husk at også blant politikere og myndigheter er det folk som er usikre på hva som egentlig skjer, fordi de sitter med gal informasjon. Den som føler seg kallet til slikt vanskelig, komplisert, og som til tider krever en nøyaktig avveining, må være den som gjør det. Viktig oppgave er å spre informasjon, danne sy- og strikkeklubber hvor slike ting kan diskuteres, invitere fagfolk til foredrag og samtaler, det kan skje i bil- og verkstedmiljø, skyte- og jaktforeninger, fotball- og friidrettslag, m.v. Vi skal ikke måtte finne oss i hva myndighetene måtte bestemme.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

14 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
8 måneder siden

De savnede skolebussene er med stor sannsynlighet blitt observert inne på et militært område. Se den håndfaste videoen med mange andre innslag, produsert av Hustle Bitch:

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
8 måneder siden

Redacted om Maui: “It’s been 22 days since a massive fire destroyed the town of Lahaina on Maui… 2,000 homes incinerated, hundreds of people killed and all in an area largely owned and lived in by long time native islanders. What is really going on here? Why are drones being blocked, residents arrested when they try to return home? Why are 2,000 kids missing?”

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Frank
8 måneder siden

Hva skjer på Maui ? Er barna brent eller tatt og blitt til andreochrome, organ høsting og pedo nettverkene til eliten ?

Hva handler krigen i Ukraina om ? Der er 200 000 barn som flyktet til Europa sporløst forsvunnet og brukt i sataniske ritualer. ofte brukt som underholdning for makteliten der de blir revet i fillet av ville dyr til stor glede for milliardærene.

https://southfront.press/mass-abduction-of-children-which-zelensky-is-silent-about-where-do-ukrainian-children-disappear-in-europe/

Her er 3 timer med enorme mengder beviser på at Hawaiis sønn Obama er Antichrist.

THE ANTICHRIST: BARACK HUSSEIN OBAMA

https://www.bitchute.com/video/xmwUlPcLkqLc/

HAWAII SENDS A SATANIC MESSAGE TO THE WORLD (2023)

https://www.bitchute.com/video/MO4I89bMXMdC/

Her er også en fin film fra de ekstremt modige journalistene Cyntia og Janet som tar for seg bakmennene i “klimakatastrofen”

THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL – PART 28: CLIMATE CRISIS?

https://www.bitchute.com/video/lIu5lvd2KAnZ/

kgswullywsc.jpg
smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
8 måneder siden

Her er hele Satan nettverket til NWO. Hele skaperverket skal perveriseres.

jfjfjgjsjsjsjsfjsfjssjf.jpg
finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
8 måneder siden

Hvorfor er aseksuelle perverse?

smurfen
Redaksjonen
8 måneder siden

Som tommelregel så vet vi at når de faker en hendelse så er alt fake. Sannheten trenger ingen beskyttelse, det er det kun løgner som gjør.
Så hva kalles det når alt er fake ?

I Tyskland i 21 så vi det samme, det var meldt regn og sikkerhetssjefen sto og hylte ut i en uke at de måtte åpne slusene før regnet kom slik at den ikke brast. Men nei .. ingenting skjedde. Da demningen brast slik de ønsket så nektet de å sette på flom sirene slik at alle ville blitt reddet. Unnskyldningen var at de ville de fått så mange telefoner. Målet for myndighetene var å drepe så mange som mulig for å få størst mulig sjokk effekt og for å lure folk til å tro at dette skyldes ku promp så folk gir alt de eier og har til oligarkene i WEF.

Vi ser nå en enorm kapital og makt overføring fra menneskene og over til oligarkene.

Som sikkert alle vet her bortsett fra Finn så var det Club Of Rome som på 60 tallet bestemte at de skulle gjøre super profitt på været. Ingenting gir mer profitt enn usynlige fiender som ikke eksisterer.

Rundt Middelhavet var det super varmt i sommer sa satanistene, men det var ingen verken turister eller fastboende som så noe til denne varmen og til slutt måtte de innrømme at de målte overflate temperaturen i bakken og ikke i luften slik de skal.
Som alle vet så kan asfalt bli ganske varm i solen.

Alle brannene var også påsatt sånn som i Canada. I Canada sto brannsjefen frem og avslørte at myndighetene nektet dem å slukke branner.

Akkurat som med fake pandemien der det ikke var flere døde eller syke enn før så er alt helt normalt, været er slik det alltid har vært.

De startet målinger av den globale temperaturen på slutten av den lille istid så vi ligger langt, langt under nivået vi skal være på.
Ja faktisk så har vi et kritisk lavt CO2 nivå, nesten på grensen til utryddelse.

CO2 er også kalt Guds molekyl som gjør planeten vår grønn og frodig og gir oss mat i overflod som også er grunnen til at satanistene sitt valg av fiende.

På Maui så var det et brannoffer av ovder tusen barn som skal gi energier så Antichrist kan reise seg. Man startet 9 branner samtidig, stengte alle veier, sende barna hjem for å drepe flest mulig barn. Hawaii har også store sirener, men ingen ble satt på i frykt for at noen skulle overleve.

Her jeg bor har vi hatt rødt ekstrem fare varsel i en mnd på nett og telefon.
Ganske så snodig siden jeg har kost med i sola, ikke en sky eller vindpust og elva her er nesten tørr. Folk ler så de gråter og har deaktivert mobil varsel fra myndighetene.

I Vikingtiden så hadde vi dobbelt så mye CO2, men ikke verre vær enn at de rodde i småbåter til Amerika, Island, Grønland, Konstantinopel, Russland, England osv… Men man kunne dyrke og høste 3 ganger om året. tregrensen var også langt høyere og det var store skoger overalt.

Speilet har skrevet en lang rekke avslørende artikler langt tilbake i tid som avslører hvordan de ikke bare skal flå verden befolkning for alt av penger og frihet, de skal også bruke det som en brekkstang til en verdensregjering i en verden med 500 mill slaver.

Det er utrolig morsomt å spørre de hjernevaska hvor denne klima katastrofen er og be dem peke på den. Som sagt så er det ingen, absolutt ingen som kan vise til et eneste eksempel på klima katastrofe. Alt er nøyaktig slik det alltid har vært. I en ekte katastrofe så sitter folk og murer seg inne i kjellere og gå ut vil så klart være livsfarlig.

Det som derimot er en ekte katastrofe er injeksjonen til satanistene. Hjertemuskelbetennelse (Myocarditis) har økt med 24 millioner % og 75% dør innen 10 år.
62% av de injiserte er fulle i blodpropper som vokser og vokser.

Giften tilsettes nå i medisiner, i husdyr etc. Her kan man se selv med egne øyner hvordan hydrogel bygger chipper inne i blodårene på de injiserte.

Alt som skjer nå er identisk med slik Speilet sa ville skje i 2014. De skal fake en korona pandemi for å lure folk til å ta injeksjonen. Man skulle lure folk fra å nekte å ta den til å kreve den og alt gikk som smurt … 92,83% av alle over 18 år lot seg presse/lure til selvmord. Det største folkemordet i jordens historie og psykopatene tror at folk vil glemme det om ikke mediene deres får lov til å nevne det. Idioter.

DR. ANA MIHALCEA – DARKFIELD MICROSCOPY OF LANTUS AND HUMALOG INSULIN SHOWS SELF ASSEMBLY HYDROGEL

https://www.bitchute.com/video/36YYkxYZJmjE/

https://steigan.no/2023/08/overdodeligheten-okte-etter-at-vaksinasjonen-startet/

Jeff og Lucy TDV.

WHAT IN THE BLUE BLAZES!?! PEDOSTALIN LAUGHS ABOUT THE NATIONAL MAUI ‘TRAVEDY’, BUT THE JOKE’S ON YO

https://www.bitchute.com/video/03PjvQzAyVgZ/

Maui Directed Energy Weapon Attack and Guess Who’s Back, Back Again… Leprosy, Covaids AND Covidiots!

https://www.bitchute.com/video/u8a8k3P82n4J/

THE TRUTH ABOUT THE MAUI FIRES CHILD SACRIFICE TO MOLECH (PART I)

khkfdgdkgdkdkkkd.jpg
smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
8 måneder siden

Noen er så hjernedøde at de tror at planeten brenner og havene koker og eneste måten vi kan reversere det på er å gi alt av penger til oligarker som kan bygge yachter på størrelse med oljetankere og privatfly med basseng og pedo harem.

Vel fakta er at planeten fryser. Satanistene sier uten unntak det stokk motsatte av sannheten.

fhjhljøllkmi.jpg
finn
finn
Anonym
Svar til  smurfen
8 måneder siden

Her kommer det igjen en lang rekke med påstander fra Smurfen, men som i kjent smurfestil så er det ikke en eneste henvisning til disse. Jeg antar jo selvfølgelig at grunnen til dette er kun fordi det er oppsinn i hodet til smurfen som vanlig. Ser frem til svar fra deg smurfen, men som vanlig så kommer det vel ingen kilder, kun at dette er kjent og at det er bare å google seg frem.

ken
ken
Anonym
8 måneder siden

A HAWAIIAN HOLOCAUST (with Max Igan): https://www.bitchute.com/video/Xeg03bATIPZU/

finn
finn
Anonym
8 måneder siden

Flott blogginnlegg, Iver. Totalt blottet fot fakta som alltid, blir god underholdning av sånt! Keep up the good work!

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  finn
8 måneder siden

Fra offisielt hold, the Hawaii State Department of Education, er mer enn 2.000 barn savnet fra Lahaina Public Schools. Norsk media skriver intet om disse tallene.

Report: More Than 2,000 Children Unaccounted for in Lahaina Public Schools Two Weeks Following Maui Fire

https://breakingdigest.com/report-more-than-2000-children-unaccounted-for-in-lahaina-public-schools-two-weeks-following-maui-fire/

Fra ABCNews.com og andre massemediakanaler kan vi se for to dager siden at Hawaiis strømnettselskap, Hawaiian Electric Company, har erkjent at deres kraftledninger var årsaken til den første brannen.

https://abcnews.go.com/US/wireStory/hawaii-power-utility-takes-responsibility-fire-maui-faults-102621518

Om man sjekker litt nærmere opp i dette så finner man ut fra beboere som overlevde og offisielt via Reuters at strømnettet ble koblet ut 6 timer før brannen startet.

https://www.kitco.com/news/2023-08-28/Hawaiian-Electric-says-power-lines-were-shut-off-hours-before-wildfire.html

Om man graver enda litt videre om hvem som eier dette strømselskapet så ser man at det er Vanguard og Blackrock som er hovedaksjonærene i selskapet. Det er ikke sikkert det sier deg noe, men våre våkne lesere som har gjort undersøkelser tidligere vet hva det betyr.

https://www.wallstreetzen.com/stocks/us/nyse/he/ownership

Så det er fort gjort å skrive to enkle setninger som gjør at mange flere gjør grundige undersøkelser selv og finner fakta takket være deg, Finn. Du vekker opp folket med dine kalde kommentarer. Det har trolig motsatt effekt enn hva du prøver å oppnå. Det er derimot suverent for gløden og kampånden i folket. Stå på videre i samme stil som du alltid gjør!

finn
finn
Anonym
Svar til  Frank
8 måneder siden

Jeg tviler sterkt jeg vekker noe folk, det er stort sett de samme her som kommenterer og tilsynelatende leser.

Der er også merkelig at du plutselig stoler på MSM, men det er vel lett når det passer ditt narrativ.

Det ser ut som om du mener at blackrock fikk sine ansatte til å starte denne brannen og det for å innføre 15min byer, sånn veldig forenklet forklart? Og at oversvømmelsene i Norge også er med i denne planen?

Jeg mener nå det er bedre med en kald kommentar enn en falsk kommentar.

finn
finn
Anonym
Svar til  finn
8 måneder siden

Masse tomler ned, men ingen som kommer med motsvar.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
8 måneder siden

Veldig viktig artikkel! Brannen på Maui er ren ondskap. Politiet blokkerte veiene ut av byen, på ordre fra høyere hold, som medførte at folk, familier og barn brant i hjel inne i bilene sine. Hele brannen er gjennomført tilsynelatende blant annet for å innføre 15-minute city eller smart city. Merk deg om et års tid eller to, de innfødte bor mest sannsynlig ikke der lengre, men er erstattet av de sinnsyke milliardærenes bygninger.

Se følgende essensielle videoer:

Maui Resident Uploading Raw Video Footage being Threatened and Fears for His Life

A lot of reports and video footage is now coming out from survivors of the Maui fire earlier this month. Many survivors are claiming that the police prevented people from escaping, with some claiming that they only survived because they did NOT obey police orders, while others did, and died.

https://www.bitchute.com/video/xxL9tLYk7FDk/

3 uker etter angrepet så savnes det 2000 skoleelever
THEY LIED! This Did NOT Cause The Maui Massacre Fires

Oprah Winfrey INVESTIGATED for Maui Fires!

Videoen nedenfor fra våre Pleiadekontakter ble fjernet fra YouTube. Se videoen på Odysse med detaljer om hvordan dette terrorangrepet ble gjennomført:

What happened in Maui, Hawaii? Why the Fires? Chat with Athena Swaruu

https://odysee.com/@CosmicAgency:c/what-happened-in-maui,-hawaii-why-the:d

Maui Fires, Complete Report. Space News Number 01

https://www.youtube.com/watch?v=bh8Wrrof6iQ

Tenerife Fires Complete Report. Space news Number 02

https://www.youtube.com/watch?v=NWuP7FuCNi8

For de som tror Trump og hans Space Force og White Hats skal redde verden, Space Force holder til på akkurat Maui. Fra deres egen nettside: “The AFRL Directed Energy Directorate operates two major telescope sites that are used to advance SSA technologies. One of these sites is located on Kirtland Air Force Base, New Mexico, and the other site is located on Maui, Hawaii. The Maui site is called the Air Force Maui Optical and Supercomputing (AMOS) site.”

https://afresearchlab.com/technology/air-force-maui-optical-and-supercomputing-amos-site/

New Space Force Guardians Sworn In On Maui, fra 8. februar 2021
https://www.civilbeat.org/2021/02/new-space-force-guardians-sworn-in-on-maui/

Artikkelen sier: The six officers at the laboratory’s Directed Energy Directorate Air Force Maui Optical and Supercomputing site will join more than 2,400 airmen nationwide in assuming their new roles.

Gjør dine egne undersøkelser og gjør opp din egen mening.

« Forrige artikkel

Vold som verktøy, uropatruljen

Neste artikkel »

De faktiske CO2-tallene: Klimakrisen er en krystallklar bløff

14
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x