Det er aldeles ikke sikkert det er de store sammenhengene som bekymrer Gro Harlem Brundland når hun snakker om klima. Tar vi hennes handlinger på alvor, fornekter hun langt mere, nemlig selve livet: https://www.mn.uio.no/cba/english/news-and-events/events/cbaatrealfagsbibliotek.html

Gros røde tunge har talt

1.6K visninger
28 minutter lesetid
48

På overflaten var alt rolig og fredelig. Men det var bare tilsynelatende. For under vannspeilet ulmet det. Slik forstår jeg den anonyme tekst jeg mottok i min postkasse for noen dager siden om en politiker som liker å være den som rører først i grøten, kanskje også å opptre i de mest uventede øyeblikk og gjerne fra bakgrunnene. For det var dengang en overraskelse da hun dro til Geneve og ble Director General for WHO i 1998, jaså – det var der hun egentlig hørte hjemme? Kanskje hadde hun arbeidet fra bakgrunnene i en årrekke, allerede. Kanskje var hun ikke bare landsmoder i Norge, men så mye mer, så det ut som. Kanskje var hun en maktkvinne som alle av gode grunner lystret, øyeblikkelig? En arvtager til den kommunistiske Alexandra Kollontaj? For kanskje var det ikke vitenskap som gjaldt, det bare så sånn ut, men en dødskult:


Forfatter anonym

Gros røde tunge har talt

Gro Harlem Brundtland vandrer rundt i sin lille sirkel som en perfekt oppfyllelse av sine egne grådig-grusomme globalist-visjoner. Gros rosenrøde visjoner for seg og sine er for den normale delen av menneskeheten det galest tenkbare vanvidd av knallrød edomittisk dødskultus. Gro Harlem Brundtland er som dedikert brunsvidd karbon-fiende innehaver av et passende etternavn Brundtland, nesten likt Brunt Land, som hun drømmer om å gjøre Norge til. På den for Gro perfekte datoen 11.11.22 hevet Gro sin dunkelt belyste medierøst. Hun har hastverk med å gjøre Norge brunsvidd i løpet av vinteren 2022/2023. All lønnsom industri skal vekk, alt husdyrhold skal vekk, mest mulig frø og gjødsel for dyrking av norsk mat skal vekk før våronna 2023. Dette er grådig-Gros imperialist-brune visjon for nasjonalstaten Norge som hun aldri har vært en del av. Ikke etnisk og slett ikke historisk-kulturelt. Gro snakket kun svensk da hun kom som innvandrer fra Stockholm til Norge i 1945, og hun hadde ett år på seg på å lære seg norsk før hun begynte på vanlig folkeskole i Oslo. Ble det folk av Gro, mon tro?

Fra Darwin P. Erlandsen: Er hun langsynt, kortsynt eller trangsynt, jeg heller mot det siste; ett motiv ligger igjen når alt annet er borte, det livløse (her).

Gro Harlem Brundtland har en perfekt fødselsdato 20. april 1939, som en feiring av det påtroppende habsburgsk-fødte kjeltring-ikonet Adolf Hitlers 50 årsdag. Rett nok hadde ikke Adolf helt fått fyrt i gang den London-bestilte menneskeofringen WW2 på våren 1939. Men han kan ha fått demonisk inspirasjon for å gå til menneskeslaktende krig i og med at hans påtroppende dødskult-venninne Gro Harlem var kommet til verden. Gro Harlem Brundtland bor i en eldrebolig nede på et for henne perfekt sted, noen hundre meter nedenfor bopelen til Hitlers samarbeidspartner i Norge, den dekorerte London-agenten Vidkun Quisling. Under krigen 1940-1945 bodde dette Gros forbilde oppe på Villa Grande. Denne aristokratiske villaen befinner seg på høydedraget noen hundre meter bakenfor de moderat vinterisolerte krypinnene til Gro og broren Erik Harlem. Erik kontrollerer Bygdøys eneste vassdrag, en liten bekk som renner rett ut i Oslofjorden i Bekkebukta, der hvor Erik Harlem har sin villahage som omkranser bekkens utløp.

Gro Harlem Brundtland bor ute på en for henne perfekt øy, Bygdøy. Perfekt fordi den ikke er en øy. Norges hekse-dronning av løgn bor på en løgn av en øy, en halvøy som løgnaktig kalles for en øy. Øya er bedragersk perfekt fordi den kalles en bygd, og det er den ikke. Det bor ingen bygdefolk som er i stand til å brødfø seg selv der ute på super-snobbete Bygdøy. Bare en bondegård holdes i kontinuerlig drift ute på denne jåle-halvøya. Denne gården er Bygdøy kongsgård, eid av innvandreren Kong Harald, som hadde svensk mor i likhet med Gro. Det må leies inn kompetente forpaktere til å drive gården, for kongefamilien vet ikke mye om å sette poteter og hvordan de skal tas opp. Gro kan i alle fall ikke hjelpe dem, selv om hun mener å ha lest et sted at det er sent å ta opp potetene av åkeren om våren etter at de hadde blomstret ferdig utpå høsten.

Hvem sier det ene mens hun gjør det andre (her)?

Gro har ikke skjønt poenget med å ta opp potetene av åkeren om høsten for så å streve med å sette de samme potetene ned i åkeren igjen om våren, som hun har oppfattet at de aller dummeste bøndene gjør. Men Gro er likevel åpen for at bøndene har skjønt noe, de også. Dersom bøndene da er like erfarne og kloke som Gro er blitt i sitt lange liv med klimaengasjement. Gros lange erfaring viste henne hvor viktig det er å få sendt all norsk gass for industriell bruk rett ut av landet. Gro mener at det ligger stor egennytte for oss nordmenn i å brenne vår eksporterte gass opp i gasskraftverk på kontinentet, slik at de produserer topp kvalitets grønn strøm som Norge tjener mye på å kjøpe tilbake for å kunne spandere på plattformene våre slik at de på et klimavennlig vis kan trekke opp mer gass fra havbunnen.

Denne framgangsmåten er forbilledlig klimasmart, i følge Gro. Hun er blitt meget streng på at dette må gjøres, fordi gassen er en farlig og kullsvart energikilde i Norge, men så blir den samme gassen idyllisk grønn når den er fraktet hele veien under Nordsjøen for å bli brent opp på kontinentet. Disse svart-grønne/grønn-svarte fakta av tidløs energikunnskap bygger på et fundament av langsiktig bindende politiske vedtak som Gro stiller seg helhjertet bak, så de kan ikke bestrides av uautoriserte vitenskapsaktører. Gro Harlem Brundtlands falske øy Bygdøy har et navn med perfekt satanistisk vokal-kabbalah: YØY. De tre vokalene i navnet er satanistisk invertert, ved at de er de samme bak-fram. Dette er av magisk-frimurersk rituell viktighet, og ligger på meget høyt internasjonalt nivå i frimureriet. Enda viktigere er det at løgnvokalen Y gjentas to ganger i Bygdøy-navnet, først og sist.

Y-en er det babylonske bedrageriets egen løgnvokal i vårt alfabet, fordi bokstaven er formet som en spaltet slangetunge.

Gros budskap fra 11. november 2022
Svak vitenskapsaktør, Rajendra Pachauri, (1940 – 2020), her.

Gro Harlem Brundtlands egen slangetunge foretok sin verbale 104-årsmarkering av avslutningen av menneskeofringen WW1 på datoen 11.11.1918. Vi har kort tid på oss, sa Gro til NRK fredag 11.11.2022. Hun kom med en indirekte inderlig mediebønn (i demonisk resonans med WW1) om at WW3 også må bli startet snart. Slik at Gros ultimate drøm om en mest mulig brunsvidd planet hvor «ingenting kan Gro», skal kunne oppfylles i Gros karbonsnyltende levetid. For å ramme oss alle oss av «ikke-Gro slekt», som ikke har skjønt at dette er til vårt eget beste: Et helt karbonfritt liv uten en eneste grønn spiselig vekst å se så langt våre øyne og sparegriser rekker, er Gros empatiske drøm for alle oss andre. Som skal nektes tilgang til «biff, karbonade og ertesuppe», altså all næringsrik karbonbasert mat, som Gro hater at vi andre spiser fordi den ikke forårsaker andre utslipp enn resirkulert plantenæring.

“Vit at det er kort tid igjen,” før kjellerlemmen slår igjen, ifølge lands-moder Gro Harlem Brundland, om klimatrussel som i virkeligheten er en fornektelse av liv og livets grunnlag, solen (foto, her).

Gros gjeng vil med største selvfølgelighet meske seg med gourmet-mat, fordi disse selvutnevnt ideal-konsumentene av «useful eaters» er så fåtallige at de regner med at deres tull-utslipps matorgier ikke ekspederer klimaet hverken opp eller ned. Lysskye Gro sitter i halvmørket midt på dagen, uten solbriller. Linselusa Gro fikk lagt ut sin tirade på NRK klokken 13:55 fredag 11.11.2022.

Nedenfor følger noe av Gros tirade via NRK 11. november. Den handler kun om politikk og om temperatur, med emosjonell synsing om hvordan temperaturer virker framover i tid. Legen Gro har god kjennskap til kroppstemperatur for mennesker, og husker hvordan den kan måles i kroppsåpninger. Geofysikk har hun ikke den fjerneste peiling på. Slik er det blitt fordi hun sørger for å rådføre seg med vitenskapsaktører hun føler seg trygg på, etter at disse har mottatt en masse penger før de får lov til å uttale seg.

Cecilie Mauritzen, kun politisk fundert, ikke vitenskapelig, her.

FNs klimapanel er en av de mest topptungt inkompetente ansamlinger av fagskrythalser noensinne. Det holder å nevne de to personene Gro har pleid tettest «faglig kontakt med» over tid. Disse måtte jo være tilstrekkelig svake, slik at de ikke var i stand til å krenke den lettkrenkede Gro ved å si noe klokt som Gro ikke skjønner.

Rajendra Pachauri (1940-2020), inderen som ledet FNs klimapanel i hele 13 år, fra 2002-2015. Han var en meget svak vitenskapsaktør, uten kompetanse i geofysikk og med ingeniør-doktorgrad på middels nivå. Lederne etter ham har ikke vært merkbart bedre, da ingen av dem har vitenskapelig kompetanse med relevans for klimafysikk. Gro føler det naturlig nok truende å bli korrigert av vitenskapsmenn som vet og tør for mye. Disse kan jo plukke hele knippet av Gros overtroiske klimaløgner fra hverandre på få minutter.

Cecilie Mauritzen (født i det okkult-magiske året 1961) har i mange år vært Gros trøstende geofysiske sannhetsvitne, som eneste norske fagperson med geofysikk som fag og medlem av både Det Norske Videnskaps-Akademi og FN-systemet. Cecilies posisjon er kun politisk fundert, ikke vitenskapelig. Faglig sett passer hun som hånd i hanske for Gro, da hun er en meget ordinær aktør blottet for enhver teoretisk innsikt. Cecilies vitenskaps-CV inneholder ikke grunnleggende egenarbeid. Hun presenterer målinger som andre har utført, og viser til modellberegninger som andre har foretatt.


Gro uttaler seg konsekvent aldri om vitenskap som sådan, kun om den finansielt kontrollerbare miksturen av politikk og vitenskap. Når man blander vitenskap med politikk og lar denne blandingen gå seg til over tid, så oppnår man det sterilt blekede produktet av 100% politikk og null vitenskap. FNs klimapanel har eksistert i 34 år, mer enn lenge nok til all vitenskap er blitt marginalisert der. Panelets stivnede hånflir mot sann vitenskap leverer en forutsigbart fordummende rekke av konsensus-rapporter, som ingen utenfor panelet fikk lov til å kritisere mens de ble forhandlet fram. Denne hemmelige politiske prosessen er selve motsetningen til hvordan reell vitenskap blir drevet framover.


Noen av NRKs sitater fra Gro 11.11.2022:

Parisavtalen i 2015 var et vendepunkt. Men en avtale på et klimatoppmøte må også følges opp i praksis.
– Vi kunne ha kommet mye lenger på energieffektivisering, på fornybar energi enn det vi har gjort. Og det er dit vi må. Og det er det som nå blir avgjørende i de kommende år, så vi ikke skal bli tatt av full katastrofe når det gjelder klima. Ut fra de målene som verdens land har meldt inn til FN, ligger det an til en økning i global temperatur på 2,5 grader. En annen FN-rapport nevner 2,8 grader som et scenario med dagens politikk. – Dette holder ikke. Vi må ned mot 1,5. Og derfor går det for tregt, seier Brundtland.

Hun mener at bærekraftsmålene, som kom i 2015, var avgjørende for at Parisavtalen ble en realitet. Nå hadde vi en avtale som gjaldt alle land, ikke bare utviklingsland. Nå håper hun på et nytt høydepunkt i Sharm el-Sheikh. Hun mener klimaløsningene også er en del av løsningene på matvarekrisen og på energikrisen. Alt henger sammen. – Vi MÅ holde fokus på klima. Og jeg tror nok at mange delegasjoner som drar til Egypt vet at det er alvor.

Klima: Et mantram for å kamuflere døds-kultus

Skyggefiguren Gro Harlem Brundtland drar ikke selv til Egypt, for det er altfor mye sollys der. Hun er ikke til stede i Egypt hvor hennes egen dødsfeiring for en brun planet foregår akkurat nå, fram til 18. november 2022. Ytterst på den brunsvidde Sinai-halvøyas mest solrike nes, i badebyen Sharm el-Sheikh. Alt er ørken på alle kanter rundt denne egyptiske badebyen, bortsett fra noen palmer og blomsterbed med kunstig vanning rundt hotellpalassene. Ørken er perfekt for Gro, uten noe bærefarlig liv med naturlig forekomst av skremmende karbonatomer. Rødehavet med dets edomitt-røde navn er også perfekt for Gro fordi ingen livgivende elver renner ut i Rødehavet. Intet annet havområde i hele verden har to slike lange golde kyster.

Glupsk sjøanemone, se her.

Her er det utelukkende det salte havet som frambringer et mangfold av livsformer. Lite nedbør og høy fordampning gjør at det meste er ørken på begge sider langs Rødehavets bredd, helt til Afrikas horn. Null karbonbasert liv er perfekt for dødsdyrkeren Gro. Det er jo derfor hun maser om karbonfangst og karbonlagring langt under havbunnen, mange milliarder kroner må plyndres fra den karbonbaserte realøkonomien for å få mest mulig karbon vekk fra sin normale organiske syklus. Organisk kjemi er det samme karbonkjemi, fordi ingenting er organisk uten at karbonatomet inngår. All kjemi uten karbon kalles med et fellesnavn for uorganisk kjemi. Luft, vann og sol alene er uorganiske elementer, og slik er tilværelsen på Sinai-halvøya sydspiss. Det som foregår av virksomheter på land og i lufta over havoverflaten der, er organisk bare i den grad det er fraktet dit.

Det røde hav, fullt av liv av alle slags sorter og vesener, men omgitt av det livløse, av det avdøde, se her.

Klima-toppmøtet på Sharm el-Sheik er altså et fullstendig uorganisk møte av tungt mammon-politisk dopede strutsehoder stappet rett ned i ørkensanden. Skulle man ha hatt spill levende organiske elementer med på dette hjernetomme skrytemøtet, måtte disse floskelsutspyende aktørene ha iført seg dykkerklokker for kollektivt å dukke ned under havoverflaten.

Slik at det kunne bli et vakkert og ikke minst floskelfritt klimabunnmøte blant koraller og fisk i mange farger. Gros underdanige venner kunne sitte benket der nede under vann med medbrakte oksygenflasker og håpe på at Gros egne sjødemoner ikke kamuflerte seg som glupske sjøanemoner.

Hadde Gro hatt et ønske om å organisere opprettelsen av et organisk liv også over havflaten i Rødehavet, så er vårt forslag å plante grønne palmeskoger på begge sider av Rødehavet. Dette hadde det være meget enkelt å få til med dagens dryppvanningsteknologi og de enorme energireservene i Saudi-Arabia, rett ved Rødehavet. Langsiktig karbonlagring i form av skogreising langs hele verdens tørre kyster har aldri vært noe tema i denne dødskjedelige og dødbringende oppramsing av buzz-ordene buzz-klima og buzz-temperaturendringer.

Som liturgi-forfatteren Gro har messet foran sitt satanistiske heksealter, i sin rolle som klimakultusens yppersteprestinne siden 2005 da hennes mor Inga døde.

Uten morens kontinuerlige råd har Gro gått i frø og strør ut de samme buzz-ordene i 17 år. Gro har – om mulig – degenerert til å bli enda verre enn hun var før 2005: Gro er nå en heltids klimafantaserende klimafantast, monomant opptatt av at mest mulig karbon skal tas ut av sirkulasjon, slik at kloden skal bli så kald og livløs som mulig, helst også uten drivhus-effekt. Gros folk hater enhver tanke om at tidligere brunt land skal begynne å spire og gro!

Man har derfor ennå aldri har brydd seg om å gjøre planetens kyster grønne, eller ofret en eneste skattekrone på et slikt globalt livgivende prosjekt. Ei heller har man brydd seg om å fortelle hvordan temperaturen faktisk har endret seg.

Det bables derfor bare om hvordan man beregner, tror og håper at temperaturen kommer til å øke voldsomt framover i tid. For at befolkningen skal påføres en kollektiv grønnskolle-panikk og tanketomt tigge om at hele økonomien senkes ned i en hengemyr av ekstremt ineffektive energisystemer. I seg selv en absurditet, selvsagt. Løgnere må alltid omgi seg med absurditeter, i håp om at folk blir både tilstrekkelig forvirret og livredde for å tenke selv. Slik at løgnernes egne løgntunger kan stå uimotsagt i media. Da kan de lange spisse løgntungene slippe å slå vrangknuter på seg og bringe seg selv til taushet. At Sharm el-Sheikh er et perfekt sted for å konsentrere FNs løgnaktige bære- og trøstekraft-masing, ser vi fra et kart over Rødehavet:

Hele dette kommunist-røde havet er jo formet i pakt med Gros eget løgnbudskap, som en slangetunge (se kart).

Guest speakers, including Al Gore, and UNFCCC staff pledge to work “Together4Transparency” (foto, her).

Sharm el-Sheikh befinner seg i slangetungens kløft, akkurat der Rødehavet deler seg i to golfer (eller fjorder) på hver side av Sinai-halvøya. Finnes det noe mer passende sted for å samle løgneres løgner, omgitt av goldt karbonfritt ørkenland overalt? Ørkensanden inneholder kvarts og andre mineraler, men sannsynligvis veldig lite av karbonforbindelser.

Demoner liker å samle seg der, for i likhet med djevelen selv, hater alle demoner karbonatomet. Karbon er livets atom, som opprettholder dette jordelivet for oss forgjengelige kjødelige skapninger. Demoner og djevelen selv er ikke forgjengelige som oss, da de er evig onde og uforgjengelige som sådan. Ikke det minste rart at de hater det karbonbaserte livet og alt dets vesen.

For det er utelukkende i dette vårt karbonbaserte liv at vi kan få kontakt med vår himmelske Far. Djevelen trenger ikke karbonbasert mat og trives best i en karbonfri ørken. Der kan Satan legge sine onde planer om å invadere vårt karbonbaserte liv og ødelegge det mest mulig. Til dette formålet klarer han seg ikke alene. Satan har ingen avlagt førstegangstjeneste, så han kan misunne vår helt Stomperud i juleheftene. Hvem skulle han ha hatt den «plikt-tjenesten» under ledelsen av?

Det fantes ingen i hele universet til å belære ham på ondskap, så han måtte pent starte med å invertere alt som Gud hadde gitt ham. Satan har deretter befunnet seg ute på kontinuerlig repetisjonsøvelse.

Han mangler enhver kreativitet og trenger å verve de aller ondeste menneskene, som kan stille seg til hans tjeneste. Mennesker er alltid litt kreative og kan gi Satan en viss næring fra et karbonbasert liv, som Satan hater av hele sitt vesen. Han må bite i seg sitt eget karbon-hat for å kunne hente inn helt nødvendig belæring. FN er ondskapens slueste konsensus-organ siden 1945, en Toro-suppe av konsentrert krigs-profitt på edomitt-røde løpere. Rødehavets goldeste kyst med sine luksushoteller er et perfekt sted for disse ondeste menneskene og deres løpegutter og drillpiker. Maten er perfekt i badebyen Sharm-el-Sheikh, så lenge den er reservert for eliten og deres lydige lakeier.

Menyen er ikke kortreist ørkenmat av kamelmelk og slangetunger i lake. Alt er langreist gourmet-mat, selvsagt, for å hedre den skandaløst Nobel-behengte og langreiste klima-profeten Al Gore. Hans fulle navn er Albert Arnold Gore, og han fikk i 2007 utdelt Nobels Fredspris i Oslo for en dilettantisk video han fikk laget om klimaendringer, som han lovte å reise hvileløst verden rundt med jetfly for å promotere, noe han har gjort i 15 år.

Karbon, karbonade og avguder

Kommentator-legenden var kanskje profetisk da han uttalte i 1976: Saken er biff, saken er ertesuppe, saken er karbonade! (Bjørge Lillelien)


Her klarte Lillelien å utføre en verbal bragd av samrøre hvor karbon-basert mat var blandet med demondyrkelsen fra Olympens fjell. Denne olympiske tiraden leverte Bjørge da Lyn-gutten Ivar Formo ble olympisk mester på femmila i Innsbruck-OL 1976. Bjørge fortalte ikke at det satanistiske Monolittrennet i Oslo skulle fortsette helt fram til 1988, tett samkjørt med den kalde krigen fra 1954. Og at det var Ivar Formos egen far Ivar Odd Formo som var primus motor for dette merkelige skirennet. Som også handlet om Gro Harlem Brundtland etter 1988, men da var Bjørge Lillelien allerede død, han døde i 1987.

Rett etter at det siste Monolittrennet ble arrangert i 1988, så døde Gros far Gudmund Harlem. Og straks stod det klart en merkelig brunfarget og skyggefull eldrebolig kalt Madserudhjemmet, hvor Gros svenske mor Inga Brynolf (1918-2005) flyttet inn (her).

Hjemmet stod rett utenfor Satan-tempelet Vigelandsparken hvor det siste Monolittrennet ble arrangert et par måneder før Gudmunds dødsfall på «Skull & Bones»-dagen 22. mars 1988. Dermed var det slutt på Formo-familiens markering av skidemonen Ullr i Frognerparken, rundt solur-obelisken Monolitten. Lyn-gutten Ivar Formo vant merkelig nok Monolittrennet bare en gang, som 18-åring i 1970. Gro Harlem Brundtland var aldri til stede på Monolittrennet, men Gros egne demoner kan ha hatt et horn i siden til Ivar Formo og hans ski- og fotballklubb Lyn, for her skjedde det rare ting tre tiår etter Ivars gull-løp.

Var Gros sjødemoner sinte på Ivar Formo? De fikk i alle fall foretatt noen former for indirekte hevn mot klubben med et fatalt navn tordenfullt navn Lyn.

• Fotballklubben Lyns trener Espen Olafsen mistet kona og datteren da disse druknet under tsunamien i Thailand 26.12.2004.
• Lyns fremste langrennsløper Ivar Formo gikk gjennom isen og druknet på skøyter i en innsjø nord i Nordmarka 26.12.2006, eksakt to år etter at tsunami-katastrofen rammet hans fotballtrener i klubben Lyn. Ivar Formo var da på tur tilbake til Oslo fra Formo-familiens hytte på Mylla, samme sted som Harlem-klanen har sine hytter. Både Gro, broren Erik og søsteren Hanne har hytter ved Mylla-vannet.

• Fotball-klubben Lyn var den suverene toppklubben fra Oslo vest, men gikk konkurs i 2010 og ble degradert flere divisjoner. Klubben ligger fortsatt med brukket rygg og har aldri klart å reise seg igjen.
• Klubbeier Atle Brynestad tapte så mye penger på fotballklubben Lyn fram mot 2010 at han ble nødt til å kvitte seg med klubben slik at den ble slått konkurs.

Brynestad har investert mye i Hadeland Glassverk, som han har klart å holde i full drift. Nå i 2022 trues dette flotte historiske glassverket i nabokommunen til Harlem-klanens hyttepalasser med nedleggelse på grunn av de vanvittige strømprisene. Alle burde vite at Gro presser på for at strømprisene skal bli så høye som overhodet mulig. Gro håper i sitt kullsvart-destruktive sinn at Hadeland Glassverk skal rammes av bære- og trøstekraft-prosjektet som Gro og Jørgen Randers har klekket ut: Rust Belt Norway 2023.

Gro Harlem Brundtland tydeliggjør sin edomittiske dødsromantikk

Gros retorikk i media har gradvis skjerpet seg i dødskult-retning, på to måter:

• Det er ikke lenger plantenæringen CO2 som er hovedfienden. Det er selve karbon-atomet som er dødsfienden for dagens oppgraderte Gro. Livets eget atom karbon er nå Gros ideologiske og fysiske fiende. Hun har valgt seg denne fienden fordi intet liv kan eksistere uten karbon, som inngår i absolutt alle organiske forbindelser.
• Det er ikke lenger global oppvarming som er problemet. Det er klimaendringer som vi skal skremmes med, for da vil alt som skjer med klimaet kunne brukes til å si «bø». Også global avkjøling blir derved like ideologisk farlig som oppvarming, og kan brukes til å rope «ulv», slik det ble gjort for noen tiår siden.

Alle klimaendringer er nå kollektivt definert som kortsiktig livsfarlige av den oppgraderte Gro. Da blir også strømpris veldig farlig, ved at den reguleres voldsomt opp og ned.


Og børsen er selvfølgelig farlig, ved at børskurser går opp og ned. Børsen er likevel nokså ufarlig når den holdes stengt. Været holder aldri stengt og kan brukes til å skremme oss hele tida. Gros trygghetsverden er en innestengt volds-omkranset boble, planlagt som et mareritt for alle virkelige mennesker som lever i et tredimensjonalt rom utenfor denne livsfornektende Gro-boblen. I Gros demonbaserte drømmeverden er det ingen som tjener penger utenom oligark-bankene som utsteder pengene.

Klimaet kan bli permanent avskaffet og ufarliggjort ved at et bindende standard-vær blir innført. Været er da per definisjon likt over hele planeten med konstant vind og konstant temperatur.

Det farlige atomet karbon blir systematisk fjernet fra luft, jord og vann og plassert i dype gruver, slik at den døde og brunsvidde jordoverflaten uten plantevekst som Gro ønsker seg kan bli etablert. All mat skal dyrkes sterilt av roboter inne i drivhus, uberørt av menneskehender. CO2 ble tidligere definert som farlig. Dette knepet var effektivt så lenge folk trodde på denne gassens «farlige» om enn bagatellmessige bidrag til den livsnødvendige drivhuseffekten. Uten drivhus-effekten ville ikke jorda ha kunnet opprettholde temperaturer over frysepunktet, og vi ville ikke ha noe hav, bare størknet vann, bedre kjent som is. Det er karbon-atomet som nå har overtatt den ideologisk-dogmatiske farligheten som gassen CO2 tidligere hadde.

Molekylet CO2 inneholder skuffende mye oksygen, dobbelt så mye som karbon-innholdet. Og oksygen-atomet kan faktisk aldri bli definert som veldig farlig, da alle vet at vi må puste inn oksygen for ikke å falle døde om etter et kvarters tid. Alle vet også at den tidligere helseskadelige CO2 -inhaleringen gradvis ble omdefinert til å bli helsebringende under maskeradeballet «Corona», hvor verdens befolkning kunne blåse opp sin egen klimastatus ved å puste inn luft med mer enn 1% CO2 gjennom en karnevalsmaske. Denne anbefalte gassinhaleringen medførte at mennesker flest pustet inn 10 ganger så høyt innhold av CO2 som man før 2020 forsøkte å definere som farlig for alt planteliv!

Til tross for at de fleste vet at alle grønne planter må suge til seg massevis av CO2 mens vi mennesker bør puste denne svimmelhets-skapende gassen rett ut og ikke inn igjen gjennom en maske.

Gro nyter Qatars menneskeofringer foran ørken-VM 2022

Vi har fått høre mye stygt om de fæle arabiske sjeikene som er så ondskapsfulle at de kaster bort sine egne billionsummer på dette fotball-VM i Qatar, hvor tusenvis av importerte arbeidere fra Asia måtte bøte med livet. Tenk noe så ondskapsfullt som å bruke egne penger. Et merkelig grep som Gro ikke tidligere har hatt personlig kjennskap til. Hun har i hele sitt altfor langtrukkent-veslevoksne liv vært en storforbruker av andres penger. Ikke bare deres penger men også blod, svette og tårer. Gro har vandret på røde løpere og virkelig kost seg over andres blodutgytelser, slit og menneskeofringer i dype kjellere, på abortklinikker og på slagmarker.


Er man en vaskeekte knallrød bolsjevik-edomitt, så er det ingenting som er mer stimulerende enn andre menneskers lidelser.


Men Gro vil ikke fortelle oss at araberne måtte presses til å bruke så mye penger, og hvordan disse ørkenfyrstene ble presset. Vi hører ingenting om hvordan Gro Harlem Brundtlands og Klaus Schwabs NWO-agenter overtalte disse araberne til å bruke egne penger på å bygge svære stadioner med null etterbruk. Ingen vil gjøre dette frivillig – det burde jo være opplagt. Bare vedlikeholdsutgiftene på disse meningsløse fotball-stadionene uten varige publikumsinntekter blir helt vanvittige.

Men disse arabiske kaksene har ikke engang egne banker, for de må putte sitt overskudd i Sveits, kontrollert av Gro-vennen Klaus Schwab og andre galninger. Det var forholdsvis lett å presse disse arabiske fyrstene for over en billion kroner.

Gro kunne jo bare si: Hvis dere protesterer, husk da hva min elev Jonas Gahr Støre fikk utført av flotte bombetokt sommeren 2011. Husk hva vi fikk gjort med Libyas leder, samtidig med at vi herset med våre egne nordmenn 22. juli 2011. Gro betrakter sitt eget ørkengolde Sharm-el-Sheik-møte som en rituell maktmarkering i forkant av ørken-fotball-VM som skal avholdes på den andre siden av Midt-Østens forstørrede Hurum-land, den arabiske halvøy.

Her brisker Gro seg – rett nok i tusmørket og på ganske lang avstand, fra en eldrebolig på Bygdøy:

• Vi tvang dere til å avholde dette vanvittige Qatar-mesterskapet. Alle tiders mest absurde idrettsmesterskap som de fleste mennesker er programmert til å hate dere for. Men som folk flest likevel ikke klarer å la være å følge litt med på.
• Vi presset dere til alle disse menneskeofringene ved tidspresset for å få bygd stadionene. Menneskeofringer som vi trengte sårt for å fortsette med disse løgnbaserte karbonskremslene våre. At så mange arbeidere måtte dø i den glohete ørkensola, så vi på som en herlig demonisk karbonlagring i sanden. Etter at dere pliktskyldigst fikk skyflet disse verdiløse og navnløse menneskene ned i massegravene deres.

Men Gro er likevel veldig irritert over at den svarte sportslige kabalen hennes ikke gikk opp. Sammen med sin globale sportsedderkopp Gerhard Heiberg satset hun på at all idrett med nasjonale tropper skulle avsluttes i desember 2022.

Al Khor Stadion, Quatar, fra video, her.

Med ett siste vinter-OL i Kina vinteren 2022, deretter ett siste sommer-OL i Japan sommeren 2022, og ett siste fotball-VM på den arabiske halvøy sent på høsten 2022. All nasjonal idrett avsluttet i Asia i løpet av samme kalenderår, som en logisk avrunding av at all slik idrett startet med å bli organisert fra England på 1890-tallet. Ouroboros-slangen for nasjonsbasert idrett skulle da ha slukt seg selv i løpet av det okkulte året 2022, ingen nasjonale idrettstropper skulle heretter bli å se på de tre aller største scenene: Sommer-OL, fotball-VM og vinter-OL. Men kabalen gikk ikke opp, 2022 ble aldri denne demon-festen som versting-heksa drømte om.

Gro og hennes demoners varige stein i skoen er at man ikke fikk flyttet Tokyo-OL til 2022. Det ble til hennes store forargelse og hele Sunnmøres glede avholdt et Tokyo-OL i det ikke-kabbalistiske årstallet 2021. Nasjonalstatene eksiterer fortsatt.

Gro rister og skjelver i grufulle hetetokter med tanke på at det sterkt uønskede Paris-OL 2024 kan komme til bli avholdt likevel. OL-demonenes raseri rammet Italia etter landets seier over England i fotball-EM 2021. Hadde England vunnet finalen på hjemmebane, så hadde engelskmennene invadert alle puber og drukket seg fra sans og samling, til tross for alle Corona-restriksjoner på drikking av meksikansk Corona-øl. Og da ville denne feiringen ha gjort at Storbritannia ikke kunne ha sendt idrettsfolk til Japan for å delta i OL 2021. Ringvirkningen av denne kanselleringen kunne fort ha ført til at hele Tokyo-OL 2021 hadde blitt avlyst og utsatt til 2022.

Eksakt hva NWO-gjengen har ønsket seg helt siden Lillehammer-OL 1994, da disse planene ble spikret.

Italia vant fotball-EM 2021, men tapte merkverdig nok sin siste hjemmekamp i VM-kvalifiseringen i mafia-byen Palermo 24. mars 2022. Nord-Makedonia slo Italia 1-0 på Sicilia, og de italienske europamestrene klarte dermed ikke å kvalifisere seg til Qatar-VM 2022. Gro syntes det var bra og riktig at Italia fikk denne straffen etter at landets fotball-landslag forhindret at sommer-OL ble flyttet fra 2021 til 2022. Men fortsatt ønsker Gro ikke at det skal bli flere store idrettsmesterskap med nasjonale lag. Det okkulte året 2022 kan fortsatt bli det siste globale idrettsåret, trøster Gro seg med.

Gro og Gerhard på 83 år vil derfor utover vinteren stå som skrantende elger i solnedgangen og hyle av full hals om at 3. verdenskrig må bli satt i gang før 2024, slik at Paris ikke kan få avholdt lekene.

Og disse to – GHB og GH – med felles Hitler-bursdag 20. april mener å ha historien på sin side:

• De olympiske sommerlekene i 1916 var planlagt i Berlin, men ble aldri avholdt på grunn av krigsutbruddet i 1914. Det tyske keiserriket ble angrepet og rigget ned i løpet av krigen.
• De olympiske sommerlekene i 1940 var merkelig nok planlagt i Tokyo, men de ble aldri avholdt på grunn av krigsutbruddet i 1939. Var ikke Japan en spedalsk og OL-utestengt skurk etter å ha angrepet Kina tidlig på 1930-tallet?

Nei det var Japan ikke, fordi det var bankfolkene i London som hadde fått infiltrert hoffet til den japanske keiseren og klart å presse ham til å gjøre noe så håpløst som å angripe det asiatiske fastlandet. I løpet av dette pliktløpet av en krig ble Japans image forvandlet fra lydig krigsaktør til offisiell skurk. Såpass grundig skurkestemplet ble japanerne at to av deres storbyer ble bombet uten annen grunn, helt til slutt i 1945. Deretter ble det «fred», som medførte at Japan ble militært invadert og okkupert av USA helt til denne dag.

Djevelens elev Gro skal avlegge sin tentamen vinteren 2022/2023
Den hellige skrift (her)

Gro kjenner Bibelens historier fra folkeskolen. Hun likte særlig djevelens fristelse av Jesus i ørkenen, selv om historien fikk en avslutning Gro har forsøkt å glemme. Gro er derimot meget begeistret over sin læremester djevelens krav til Jesus om at han skulle forvandle steiner til brød. Gro ser derfor fram til å avlegge en slags tentamen under djevelens kateter vinteren 2022/2023. Oppgaven Gro skal besvare handler om å instruere det norske folk på en måte som ligner på djevelens forsøk på å instruere Jesus.

Tentamen vil bli bestått dersom Gro lykkes bedre med å instruere det norske folk enn djevelens forsøk på å instruere Jesus.

Gro syntes og synes fortsatt litt synd på Jesus, fordi han avslo dette flotte tilbudet om å forvandle steiner til brød. Skulle det være så vanskelig da? Jesus var jo sulten på karbonbasert mat, og det er jo Gro også, hver eneste dag. Gro har i nesten hele sitt liv tygd brød uten å komme med annen betaling enn mineralrikets produkter. Har man gyldige penger, så har man jo steiner som via «business as usual» frambringer alt brød som trengs. Dette er Gros livserfaring gjennom 83 år.

Var Jesu problem at han ikke hadde tatt med seg sølvpenger ut i ørkenen? Var problemet kanskje at det ikke var en hemmelig bakerbutikk i en oase der i nærheten? Djevelen kan da umulig ha ment at Jesus selv skulle skape brød av stein. Det virket litt for dumt, synes Gro. Djevelen mobbet trolig Jesus for at han ikke tok med seg penger. Og ikke minst synes Gro at Jesus virket lettlurt som lot seg føre ut i ørkenen, som er djevelens hjemmebane med svært lite av karbon og karbonbasert liv.

Djevelen oppførte seg som en rik og gavmild sjarmerende ørkensjeik overfor Jesus. Men Jesus var ikke lenger lettlurt der ute i ørkenen.

Gro er vanhellig overbevist om at menneskeheten i 2022 er mer lettlurt enn Jesus var på djevelens hjemmebane i ørkenen. Gro har forsøkt så godt hun kan å herme etter djevelens opplegg. Gro har oppfattet Bibelens budskap om at Jesus opptrådte som en slags representant for hele menneskeheten da han ble konfrontert med djevelen, for å finne ut hvem av dem som egentlig var sjef.

Gro har i samråd med djevelen fått en overkommelig tentamen hun skal avlegge rundt nyttår 2022/2023:

Gros tentamen går ut på at hun skal ta djevelens rolle i en litt lettere kamp enn den djevelen hadde. Gro skal konfrontere menneskeheten i ørkenen 2022 for å finne ut hvem som er sjef fra nyttår 2023: Gro og hennes oligark-banditter med sitt NWO-prosjekt, eller hele menneskeheten som hun har tenkt å plage med pest, hunger, krig og dyrtid. Gro har tre punkter hun må oppfylle for å bestå djevelens tentamen vinteren 2023.

1) Det første Gro måtte få til, var å opptre som en inviterende og sjarmerende ørkensjeik, slik som djevelen viste raushet mot Jesus. Gro syntes at hun fikk dette til ved å invitere til klima-party i Sharm el-Sheikh i november 2022. Gro er kvinne og kunne dessverre ikke opptre som et mannlig djevel-vesen. Hun måtte bruke Al Gore som sin innleide ørkensjeik der nede på Sinai-halvøya.

2) Gro måtte deretter sørge for at striden mellom henne og menneskeheten skulle foregå på hennes og djevelens hjemmebane: Ørkenen, hvor det er minst mulig karbonbasert liv. Gro syntes at hun var enda dyktigere til det enn djevelen var, fordi hun fikk organisert ikke bare ett men to konfrontasjoner med menneskeheten ute i ørkenen sent på høsten 2022: Først det ørkesløse klimatoppmøtet på Sinai-halvøya. Deretter ørkenfotballen på grasmatter med kunstig vanning i ørkenlandet Qatar, november-desember 2022.

3) Gros vanskelige oppgave er å ødelegge menneskehetens tilgang på brød, ved at brødene erstattes med stein. Menneskeheten skal ikke få anledning til å velge slik Jesus fikk velge: Skal stein bli til brød eller ikke? Menneskeheten skal oppleve at det ikke er mer brød eller korn å oppdrive for baking utpå våren 2023. Klarer Gro i samråd med NATO og World Economic Forum å få dette til, så vil Gro oppnå å få «bestått» fra djevelen ved en tentamensfest i et rottehull under ørkenen et sted våren 2023.

Men Gro syntes oppgaven var altfor krevende. Hun har etter runder med djevelen fått forhandlet seg fram til at hennes tentamen bare handler om å nekte nordmenns adgang til brød vinteren 2023. Å kaste hele menneskeheten ut i sult blir en eksamen for Gro, etter avlagt og bestått tentamen med tentamenspapirer som har 666-signatur.

Gro ser fram til denne tentamens-festen nede i mørke skjellettkjellere som hun ellers ikke har fått lov til å besøke. Nå som hun er godt i gang med å løse oppgavene (1) og (2) i djevelens tentamensoppgave. Oppgave (3) kan derimot bli nokså problematisk for Gro utover vinteren, som hun har tenkt å tilbringe i sin eldrebolig på Bygdøy.


«Hvordan får jeg forvandlet Norges brød til stein uten at jeg selv rammes av prosjektet?»


Det er ikke greit for Gro dersom hennes egen baker på Bygdøy ikke kan levere henne brød men gir henne stein over disken når hun betaler med sine verdifulle digitale penger. Gro har derfor et mareritt om «worst case scenario» på Bygdøy i 20 kuldegrader januar 2023:

Antikrist och djävulen, utsnitt ur fresk av Luca Signorelli (ca 1450–1523), her.

Gro ønsker vanvittige strømpriser, mange runder med strømstans og forfrysninger for det norske folk i den verste vinterkulda januar 2023. Den vil bare delvis ramme henne selv, for hun har nok av svarte penger å betale strømmen med, så akkurat det er ikke noe problem. Gro trenger ikke så mye dagslys og har dessuten en svær peis og tilstrekkelig med ved for å klare seg under periodene med strømstans. Gro er derimot engstelig for at bakeren ikke klarer å bake brød, selv når han har denne dyre strømmen tilgjengelig.

Gro kan derfor oppleve at bakeren vil tilby brød som er harde som stein og ikke lar seg spise.

1) Bakeren har frosne brød fra sitt store lager ute i en bod. Gro kan få kjøpt slike brød, men hun må tine dem selv, for det har ikke bakeren råd til å gjøre for henne. Han kan ikke lenger skru på bakerovnen sin, det er blitt altfor dyrt.

2) Gro vil heller ha ferskt brød, og her har bakeren et bedre tilbud for henne. Bakeren har jo fått eltet og gjæret mye flott gjærbakst, men kan bare tilby den i form av deig. Av praktiske grunner har han frosset ned deigen i sin bod slik at den blir trøstekraftig å bære for kunden.

Gro Harlem Brundtland kan ganske greit pakke denne frosne brøddeigen hun har kjøpt, inn i metallfolie og deretter steke den i sin egen peis. Dermed klarer Gro å få omgjort steinhard deig til duftende brød i peisen sin. Men Gro er slett ikke sikker på om djevelen vil overrekke henne tentamens-papirer med «bestått» når vårsola blir sjenerende sterk.

Gros tentamens-oppgave var å forvandle den norske befolknings brød til stein. Da blir det litt for smålåtent å vifte med at hun klarte å tvinge bakerne til å selge kun frosne produkter. Og at hun selv var flink til å steke frossen og steinhard brød-deig i sin egen peis på Bygdøy. Dersom Gro stryker til sin tentamen, kan hun ikke få gå opp til eksamen. Hvor hun skulle ha påført hele menneskeheten pest, sult og få fyrt opp 3. verdenskrig.

Gro Harlem Brundtland oppnår aldri å bli Antikrist, fordi hun er kvinne. Hun skal kanskje ha «kred» for sitt forsøk, men det er trolig bare et vesen med horn og bukkeskjegg som kan gi henne det.


 

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

48 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
K. Johansen
K. Johansen
Anonym
1 år siden

Det er fornuftig å se på artikkelen i seg selv og innholdet. Det grønne skiftet, er det basert på bløff og er et verktøy for makt og kontroll – eller det en nødvendighet?

Er norske politikere initiert i et skjult miljø? (Politikere mistenkt å være trojanske hester er:
Gro, Bart Eide, Kjell Magne Bondevik, Dagfinn Høybråten, Erna, Børge Brende, Støre, Quisling, Trygve Lie, Haakon Lie etc)

Finnes det en elite som manipulerer oss andre?

Finnes det en norsk dypstat, støttet opp av rotary, frimurere, tempelriddere, Odd Fellow osv?

Hvor mange frimurere var det i Breivik-22.juli 2011-saken: Breivik selv, forsvareren hans, stjernevitne Oslo/Utøya (frimurerleder), et av medlemmene i 22. juli-kommisjonen, lederen av kommisjon der politiet ble undersøkt osv osv…

Hvem forlot Utøya tre timer før massakren fant sted? (tre-fire hunnkjønn i dyprødt og svart)

Hvor mange døde egentlig på Utøya?

Jobbet Breivik selv for Mossad? (rykter om at han var med på en Mossad-aksjon i Stockholm 2010)

Hvorfor ligger Stortinget rett ved frimurerlosjen – finnes det tunneler via disse?

Er norske medier styrt av amerikansk, britisk, israelsk etterretning?

Hvem styrer Deltatroppen, Norge eller dypstat eller MI6?

Hvorfor er medlemmer av kongehuset, og næringslivstopper, koblet til avdøde Epstein (Mossad)?

Hvem er elevene til World Economic Forum i Norge akkurat som Putin (kongehus-medlemmer, Børg Brende, Barth-Eide)…

Er PST edderkoppen i det skjulte Norge? Og Oslo-skyting 25.6. var en falsk flagg operasjon for at PST skulle få makt til å stenge store folkelig opptog + mer Pride-oppmerksomhet? 17.mai i fare neste gang?

Maarit M. Hanssen
Forfatter
1 år siden

Gro Harlem Brundtlands prosjekt fra 1984-1987 “Our Common Future” kan bestilles fra nettbokhandel.

GroHBrundtlandA1984.jpg
K. Johansen
K. Johansen
Anonym
1 år siden

Artikkelen ligger over det vi er vant til. Men utmerkede observasjoner.

Agenda 21 og Agenda 2030 og for så vidt 2050 er da det digitale teknokratiet/tyranniet skal innsettes – a la Kina.

Sosialister/sosialdemokrater/kommunister/great-resetere får endelig i havn det kommunistiske manifest – dvs tror de…

Et hjelpemiddel er klimatrusselen, som Maurice Strong startet med damen i denne artikkelen godt med.

Club of Rome: Hva vil skremme folk mest? Jo, at livet blir utslettet hvis ikke vi stopper klima/miljøtrusselen. Aha – da kjører vi den inne i alle medier og nyttige idiotpartier.

Merk nå angriper de karbon – det som menneskene og livet er basert på.

NRK gir vår dame en plattform den 11.11.2022. Er det noen okkultister/kabbala-folk/frimurere/oddfellow etc som blir fuktige nedentil?

Les intervjuet gjerne selv, blant annet:

Gro Harlem Brundtland: – Ikke lukk øynene, vit at det er kort tid igjen, og gjør det du må
Oppfordringen fra Gro Harlem Brundtland går til de som prøver å løse verdens klimaproblemer.

https://www.nrk.no/urix/gro-harlem-brundtland_-_-ikke-lukk-oynene_-vit-at-det-er-kort-tid-igjen_-og-gjor-det-du-ma-1.16165320
Publisert 11. nov. kl. 13:55 Oppdatert 11. nov. kl. 17:12

– Det er kort tid igjen til 2030 og 2050. Altfor kort tid i forhold til hva som er nødvendig for å nå dit.

– Vi er inne i en vanskelig fase. Men som jeg sa, tilbake i 87, det lar seg gjøre. Det er politisk vilje som må til, sier Gro Harlem Brundtland.

– Du tok til orde for en revolusjon. har det blitt den revolusjonen du håpet på?

– Ikke tilstrekkelig. Det har gått for langsomt.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  K. Johansen
1 år siden

Merk nå angriper de karbon – det som menneskene og livet er basert på.

Ja, Norge slik vi kjenner det er basert på C, CO2, fossil energi, ved, fisk og kjøtt. Så vil de forby CO2, fossil energi, ved og kjøtt.
?
Det bestemmer dem som ikke er valgt.

Definisjonen på elbil er = 1/2+ tonn med batterier i bagasjen, Det skal folk dra på hver dag? … Så vil enegiforbruket gå ned

De som skal på langtur trenger 1,5+ tonn med batterier i bagasjen… selvfølgelig

Lise skaalerud
Lise skaalerud
Abonnent
1 år siden

Til Iver Nordsleive, hvem enn du er, så syns jeg du bør konsentrere deg om å skrive mer saklig. Dine artikler er tendensiøse, fordømmende og har en mengde usaklige og irrelevante kommentarer. Du skriver som om du vet hva folk føler og tenker, og det kan du faktisk ikke vite. Når det er sagt, er din evne til å forstå symbolikk og dypere sammenhenger interessant. Og det bør så absolutt skrives om de som sitter i skyggen og styrer.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Lise skaalerud
1 år siden

Enig!

Nordsleive/K Johansen må være en dårlig spøk. Kanskje et forsøk på å ødelegge Nyhetsspeilet? Det er litt bra også. Viser bare at folk her er forskjellige. Fint at Børre og normies har noe holde på med.

børre
børre
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Så de som ikke mener det samme som deg ødelegger nyhetsspeilet? Merkelig argumentasjon. Men de som skriver negativt om homofile, skriver udokumenterte påstander, osv ødelegger ikke?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  børre
1 år siden

Den mest effektive måten å ødelegge rykte til seg selv er å gjøre det selv.
Kall det Newtons 5. lov eller hva.

børre
børre
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Hva er ryktet til nyhetsspeilet? F

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  børre
1 år siden

Stilt overfor valget:
1) 10 års livsforkortende behandling hilsen Bill Gates / Gavi / Stoltenberg
2) stopp kreft hilsen Nyhetsspeilet
vil 9 av 10 nordmenn foretrekke 1.

Jeg kjenner personlig folk som ikke vil være i et rom med røyk pga passiv røyking, men som sier ja til vaksinering.
Selv sarte sjeler som Celine Dion, som vil betenke seg før hun har salt på egget, lot seg vaksinere. Nå går hun på NAV eller noe sånt.

børre
børre
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Kan du komme med noen dokumentasjon for de tallene?

Kan du dokumentere at Celine Dion sin sykdom er relatert til vaksine?

Passiv røyking er dokumentert skadelig. Vaksiner har bivirkninger, men svært begrenset omfang.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  børre
1 år siden

_ Mathematician Igor Chudov conducted an assessment of two completely different datasets encompassing tens or even hundreds of millions of people from which he concluded that the relative risk of death for people who got “vaccinated” for the Wuhan coronavirus (Covid-19) is 40 percent higher than that of the unvaccinated.

40% høyere dødelighet skulle bli 12 år kortere levetid for en på 50 år?

_ Kan du dokumentere at Celine Dion sin sykdom er relatert til vaksine?

Justin Bieber fikk muskelspasmer av vaksinen. Celine Dion fikk også muskelspasmer. I deres yrker betyr det arbeidsufør.

børre
børre
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Du oppgir igjen ingen kilde, og uansett så er dette en persons mening som ikke ser ut til å være fagfellevurdert. Hvilken som helst mattelærer kan jo da komme med samme eller motsatt konklusjon.

Du gir ingen kilde til at Celine Dion fikk sykdommen av vaksinen. Du kommer med en påstand.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Du tar feil, Børre. Jeg har også lest det samme. Ofte er det lenge siden at man leser det. Det er opp til deg å søke opp og finne ut av selv. Det er ikke Kjells påstand. Hun ble syk rett etter innsprøytning, om jeg husker rett. Det var en lege som uttalte seg om linken til kvaksinen. Kennedy også. Samme for tusenvis av andre.
Vi leser ofte artikler og går videre. Det er ikke våre påstander. Sett det i sammenheng med alt andre. Det er ikke bare Bieber og Dion.

Du tar også feil om Obama og valgfusk:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EjYJy5JphyU&t=41s&pp=2AEpkAIB

Greit å ta vare på artikler i leselisten og søke opp senere. Det virker som vi har plikt til å jobbe for deg, Børre. Hvorfor så frekk? Kan du ikke be vennlig om kilder?

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden
børre
børre
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

En “Sannhetssøker” som ikke ser hele videoen, men kun et utsnitt som er tatt ut av sammenheng. Veldig imponerende. Han sa at begge sider i fortiden har prøvd å endre resultatet, men ikke at han har jukset seg til stemmer. Skal man finne sannheten kan man ikke plukke ut bruddstykker, men man må se hele bildet.

børre
børre
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Når man kommer med en påstand om at noen blir syke av vaksinen så er det den som kommer med påstanden som har bevisbyrden. Det er alltid den som kommer med påstanden som har bevisbyrden. Det at man har lest det et sted gjør det ikke sant. Det som om jeg skulle ha lest her at Gro er transe og da videreformidle dette til andre som sannheten, selv om det ikke har noen rot i virkeligheten.

Hvis du kaller måten jeg er om kilder på frekk, så er det kun fordi du oppfatter meg som din meningsmotstander, hadde noen som deler ditt syn ordlagt seg på samme måten, så hadde du ikke reagert på lik måte. En frekk måte å be om kilder på hadde for eksempel vært: “Du er en idiot som ikke vet noen ting, bevis det du sier!!” og ikke “Kan du komme med dokumentasjon på det du sier”. Jeg håper du klarer å se forskjellen.

Jeg har heller ikke påstått at Obama ikke har drevet valgfusk.

Du sier du er opptatt av å finne sannheten, men du virker mer opptatt av å påpeke at andre tar feil, selv der du kommer med feilaktige påstander (ref Obama nå).

Rart at du kun refererer til meg som frekk, men for eksempel så spør du ikke Mrsixthsense om hvorfor han er frekk, men det faller igjen på møsnteret om å verne om sine egne inne på Nyhetsspeilet.

FAKTA
FAKTA
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Les patentet

Det er ikke påstand, når det er så godt dokumentert

Det kalles FAKTA

Børre
Børre
Anonym
Svar til  FAKTA
1 år siden

Når det er så godt dokumentert så burde det bli lett å hoste opp noe dokumentasjon.

FAKTA
FAKTA
Anonym
Svar til  Børre
1 år siden

Let sjøl

børre
børre
Anonym
Svar til  FAKTA
1 år siden

Når noen kommer med en påstand om at noe er fakta, men ikke klarer å komme med noen kilder så vet man at det bare er svada.

Jeg leita og fant ut at du tok feil.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Jeg har også påpekt at du har hatt rett, en gang. Det er spesielt deg jeg har påpekt feil hos. Du vet ikke hva Co2 og fotosyntese er. Det er hva seksåringer lærer på skolen. Men det er greit. Problemet er ar du ikke søker opp og leter selv. Jeg sa at både demokrater og republikanere hyler om valgfusk. Du kan finne mange klipp som bekrefter det. Men det er slik man ser over lang tid. Demokratene sa jo det samme om de digitale stemme/telle- maskinene. Om du ikke kan noe om temaene så må du lese deg opp eller bare spørre om man har en link eller to. Jeg sparer mange. Hvis du søker på fotosyntese så vil du trolig få opp mange cartoons og info rettet mot barn. Fordi dette lærer vi tidlig i livet. Man kan også gjøre eksperiment.
Jeg har sett Obama-videoen før, og jeg snakker om hele videoen.
Ingen som trenger å bevise noe som helst for deg. Mr Sixxthsense har sikkert noe fornuftig å komme med. Men også der er saklighet og språkbruk utenfor det jeg finner interessant. Jeg blir ikke interessert i å lese eller diskutere. Sjeldent konstruktivt. Dessverre er det også slik med deg, Børre. Du kommer ikke med egne meninger. Andre må tilegne deg meninger. Det positive med det er at du da også står for dem og viser integritet. Bruk Google og sånt. Gjør deg opp noen meninger. Finn ut om Co2. Les historiene fra alle som er blitt syke av mRNA-innsprøytning. Synes du el-biler er tingen som redder verden? Hva innebærer klima-avtalene? Se noen fotosyntese-dokumentarer. Er det noe som kan gjøres bedre? Er vi på feil kurs? Er alt under kontroll? Det er stoff å lese og se for deg i tusenvis av timer. Ikke forvent at det finnes en magisk link som oppdaterer deg på alt. Finn artikler der du har litt interesse og kunnskap og gi dine meninger. Diskuter og kos deg.
Begynn med fotosyntesen og gjør eksperiment, men ikke gjør eksperimentet du nevnte. En bil som spyr ut eksos i garasjen er farlig, om det ikke luftes godt. Er det en gammel bil, vil det ikke gå lang tid. Det er farlige avgasser. Prøv eksperiment du finner på nettet. Plante, lys og vann. Ta deg en brus og tenk over hva den inneholder.

børre
børre
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Du burde stoppe med å fortelle når andre tar feil og ikke feil. Det er da virkelig ikke som om du sitter på fasiten på alt i livet.

Når noen kommer med påstanden om at CO2 er livets gass så blir det bare tullete. Når man ordlegger seg på den måten så fremstiller man det som om at ren CO2 er en god ting for planeten og alt av liv på den. Som du selv påpeker så er det svært uheldig å puste inn CO2 i store doser og det var poenget mitt med det eksemplet også. Man bruker CO2 i kontrollerte omgivelser (drivhus etc) for å få planter til å vokse fortere, men å produsere CO2 å slippe dette ut i atmosfæren er en dårlig ide da det skaper andre problemer. Jeg håper du ser forskjellen på dette.

Når noen kommer med påstander så må man faktisk kunne backe det opp og det gjør man med henvisninger til kilder.

At mennesker har dødd og fått bivirkninger av vaksiner gjennom årene er det liten tvil om. Det er dog tvil om hvor mye som kommer fra vaksinene og hva som er naturlig. Når noen her linker til et Youtubevideo som angivelig viser at flere kjendiser har dødd som følge av vaksinen så viser det hvor lite kildekritsk man er her inne. Og det er hele poenget mitt med alle innleggene mine hvor jeg ber dere henvise til kilder. Det er skummelt når det blir lagt ut falsk informasjon og folk så tror på dette.

Tror du for eksempel ikke på Poliovaksinen? Er det tilfeldig at Polio forsvant etter vaksinen? Var Poliovaksinen uten bivirkninger? Selvfølgelig ikke! Ingen legemidler er uten bivirkninger. Men er det slik at du ikke benytter noen legemidler overhodet?

ken
ken
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

“Jobber” vi for deg, børre?!? Latskap og dumskap henger godt ihop…
Justin Bieber cancels shows after half of face left paralysed by virus:

Celine Dion Cancels Tour Due To Muscle Spasm Issues:
https://rumble.com/vspx9e-celine-dion-cancels-tour-due-to-muscle-spasm-issues.html

børre
børre
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

Godt du klarer å fornærme deg selv, så slipper jeg.

Jeg etterspurte bevis på at sykdommene til Bieber og Dion henger sammen med Covid vaksinen. Du kan kanskje bevise at Bieber har tatt vaksinen? Eller refererer du til artikkelen som var skrevet som satire?

Jeg har også lest på nyhetsspeilet av virus ikke finnes så det med Bieber er tydligvis fake news (sarkasme).

Som jeg svarte Terje, så er det de som kommer med påstander som har bevisbyrden. Så når du kommer med en påstand så må du være forberedt på å backe den opp.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  børre
1 år siden
Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Du tar feil igjen Børre. Jeg var enig med Lise ang saklighet osv. negativt om homofile? Jeg har ikke sagt noe negativt om homofile. Derimot har jeg sagt at woke-agendaens forsøk på å knytte pedofile og homofile sammen er ødeleggende for homofile og setter dem i dårlig lys. Det er også hva Gays Against Groomers sier selv. Du kommer med påstander som ikke er hold i selv. Innholdet i artikkelen kan være greit nok, men måten det blir lagt frem på er useriøst og ødeleggende. Jeg har faktisk kritisert forfattere for lite fakta. Mange ganger. Stiller krav til artikkelforfattere. Kan være mye opplysende, men måten det blir lagt frem på ødelegger. Det gjør meg ikke interessert. Jeg ga Smurfen toppkarakter fordi artikkelen gjorde meg interessert. Det er også bra at man er uenig og har diskusjoner innad i miljøet. At man har en diskusjon om flat earthers vs globe. Jeg nevnte at Obama brukte det mot de som var uenig med han. Jeg har kritisert David Icke for akkurat samme teknikk. Komme med fakta, men blande det med reptiler. Da blir de som snakker om en globalist-agenda til reptiltroende. D er det greit at de som ikke er enig tar den debatten med Icke. Samme gjelder om hans dragepåstander. Dragene var skip. Det var skip med slangehoder og seil. Det ble til drager med vinger. Det kan man lese om. Man trenger ikke komme med usaklige påstander om reptiler og kongelig blått blod. At kongelige er shape shift reptiler.
Men de var så hvite at blodårene så blå ut, det var de. Nordsleive har bommet før. Jeg var mer åpen til han i første artikkel. Bare så det er sagt.

børre
børre
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Nå skrev jeg ikke at du var negativ til homofile, men stilte spørsmål om hvorfor ikke de som skriver negative artikler om homofile på Nyhetsspeilet ikke ødelegger ryktet til nettsiden.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Har ikke sett det. Men det gjelder dem også. Det er ikke bare ryktet. Det er mye sensur for tiden. Det har vært tema andre steder at noen har postet hatefulle ytringer for å få sider stengt. Det kan være at de vil henge ut folk som jødehatere, homsehatere, høyreekstreme osv. fredelige demonstranter blir gjerne stemplet som voldelige, ytre høyre og terrorister. Det er taktikk bak det, men det er uansett hva det er. Du bommer igjen, Børre. Men greit at du spør. Kunne kanskje spurt først? Jeg er veldig live and let live. Hvorfor de ikke ødelegger?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
1 år siden

Gro Harlem Brundtland er transe, i dette tilfellet altså en mann som forsøker ligne noe som skal forestille en kvinne. Disse drag-queensene i freakmurermafiaen er fiendene, de er innad i landet og sinnssyke. I tillegg er de så stygge utseendemessig man blir fysisk uvel av deres tilstedeværelse i synsfeltet.

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Kan du bevise dette på noen måte?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Benytt øynene. Vanskeligere er det ikke.

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Solid argumentasjon der altså! Kanskje ikke spre usannheter uten bevis?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Hva er problemet – tror du ikke dine egne øyne? Om du ikke evner se at hele stortinget, “kongehuset” og finanskloakken består av transvestitter, er behovet for optiker akutt!

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Jeg er veldig spent på hvem i kongehuset som er transer. Gi gjerne noen navn på andre i Stortinget også.
Jeg har dog ikke hørt om noen som har endret personnummeret sitt (Gro har kvinnelig personnummer), men de endrer kanskje dette da de er i mafiaen?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Samtlige, både i “kongehuset” og ved stortinget. Normale kvinner har ikke behov for sminke eksempelvis. De benytter dette kun for å fremheve skjønnheten, mens transene derimot benytter sminken (masken) for å prøve passere som kvinner (eller menn).

Skatteetaten endrer personnummeret ditt om du er sinnssyk og innbiller deg du er født i feil kropp. Akkurat her diskriminerer freakmurermafiaen ingen! Ingen operasjon eller hormoner nødvendig. Har sjekket med Skatteetaten ifm en henvendelse rettet til stortinget hvor jeg krever en oversikt over hvor mange av politikerne (sirkusartistene) som er transer. Det er merkverdig stille via epost og de sender deg fra departement til departement om man ringer. I freakmurermafiaen sitt eget magasin NS kan man da melde: er det noe som ikke tåler dagens lys…?:-)

Her er jo alle “opplyste”, hvilket betyr feminisert. Jævla forrædere!

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Så alle som bruker sminke er transer? Det betyr at samtlige kvinner i både min omgangskrets og familie er transer? Legene har isåfall gjort en imponerende jobb med min kone!
Jeg er dog ikke overrasket over at du ikke får noe svar på spørsmålene du sender inn til storting og skatteetaten, men jeg er sikker på de får seg en god latter!

ken
ken
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

børre – Hørt om Michael Obama? HVA VET DU OM “Kongehuset”?
The whole world is a stage! You are watching a puppet show! ;-)
Fra 07:45 https://www.bitchute.com/video/gCrBCuEIEkNs/

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

børre lider nok av dysleksi, hvilket virker være utbredt iblant freakmurerjihadister, “Normale kvinner har ikke behov for sminke eksempelvis. De benytter dette kun for å fremheve skjønnheten, mens transene derimot benytter sminken (masken) for å prøve passere som kvinner (eller menn).”.

Muligens er det kun den manglende kunnskapen og de fraværende kognitive funksjonene som er gjengs hos freakmurerjihadister, hvis er børres tilstand også.

storting og skatteetaten svarer ikke fordi informasjonen vil skape sjokkbølger over det ganske land. Derimot er ikke dette ferdig enda, så jævlene skal presses fra skanse til skanse:-)

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Kan du egentlig si hva en freakmurerjihadist er? Jeg antar det er en merkelapp du bruker på alle som ikke deler dine meninger.

Det var en flau tabbe av meg der ja, men det er ikke dysleksi som du merkelig nok sier. Hvordan skiller du egentlig ut transene?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

freakmurerjihadist = medlem av freakmurerlosjen, odd fellow, ragnhildlosjen, marialosjen,rotary og de som styrer kirken (begge variantene). Igjen tok du feil – begynner vi se et mønster her..

Meget avansert og krever kognitive funksjoner intakt:

  1. Benytt øynene
  2. Prosessere informasjonen i hjernen
  3. Vil du spy av det du ser = transe

Punkt 2. betinger selvstendig tankevirksomhet, hvilket trolig ikke blir overkommelig for deg som en ordrefølger.

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Har du en medlemsliste over hvem som er med i de forskjellige losjene? Eller hvordan bedømmer du hvem som er med og ikke?
Jeg vil spy av det du skriver (det jeg ser med andre ord), så det betyr vel at du er en transe?

Hvorfor kallet du meg en ordrefølger egentlig? Hva vil det si å være en ordrefølger?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Har ikke du? Vil du ikke vite hvem dine fiender er?

Ettersom du vil spy av hva jeg skriver kan det kun bety en av to ting: enten er du freakmurerjihadist eller en transe, hvor det ene ikke utelukker det andre nødvendigvis. Videre forveksler du følelsen av aggresjon, samt din manglende evne til å kontrollere følelsesregisteret ditt. Dermed kan vi konkludere med at du i alle fall ikke er en mann. Hvilken ironi!

Alle freakmurerjihadister er ordrefølgere, eller besitter du annen informasjon? Utdyp gjerne hvordan den informasjonen er tilegnet:-)

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Logikken din er umulig å følge.

Jeg hadde tydeligvis rett når sa at du mener alle som ikke mener det samme som deg er i en losje. Det virker som om du også mener at alle som ikke mener det samme som deg også er dine fiender.

Hvorfor mener du jeg er aggressiv? Jeg ler og smiler når jeg leser kommentarene dine!

Jeg er spent på hvordan du finner ut av hvem som er med i en losje og ikke da, du har ikke gitt noen forklaring der.

Mener du at du ikke følger noen ordre? Ikke ordre om å kjære på riktig side av veien heller? Og hvilke ordre er det jeg følger?

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Når man er en hjernevasket freakmurerjihadist, er alt av sunn fornuft og logikk kjemisk fjernet, derav har du ikke intellektuell kapasitet til å begripe faktum. Rett og slett ikke verdig.

Har kjørt mange ganger på feil side av veien, da jeg ikke har respekt for selverklærte “autoriteter”. Derimot har vel du vært en flink, lydig og veldressert bikkje:-) Ordrene som blir gitt av freakmurerjihadister med annen gradering enn deg selv, ikke sant? Vil vel ikke benekte at du kryper for transene? Kloakkrotter uten ryggrad søker tilflukt i gjeng da de ikke er ekte Nordmenn.

børre
børre
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
1 år siden

Tror du må revurdere hvordan du setter folk på den lista, med mindre du innrømmer at jeg hadde rett og du bare mener alle som mener noe annet enn deg er med i en losje.

Kjører du på feil side av veien konstant du da? Du har kanskje ikke noe imot at folk stjeler fra hjemmet ditt? Eller at noen skader deg?

Du er veldig ivrig på å sette merkelapper på andre du tydeligvis ikke liker, hva er grunnen til det?

børre
børre
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

Takk for at du kastet bort 10 min av livet mitt. Dette er jo problemet med alle her inne, dere sluker alt det denne fyren sier og så skriver dere artikler basert på dette igjen, men med deres egen vri. Hørt om fjæra som ble til 5 høns? Ikke misforstå, hold på til dere dør, eller noen fra “myndighetene” tar dere. Dere er en kilde til utømmelig humor! Det som er skremmende er jo hvor mye av dette som er religiøst for dere, akkurat som fyren i klippet, alt handler om religion.

Janne
Janne
Anonym
Svar til  børre
1 år siden

Har du sett kronprinsessa? Garantert transe.

« Forrige artikkel

NWO-trollenes skrekkveldes endelikt

Neste artikkel »

Ubeleilige fakta om elektriske biler

48
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x