Fra vårt tegneseriesamfunn, vi mistet sansen for virkeligheten og ble narret inn i bakgården. Foto: Berit Roald / NTB scanpix, https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/VRBJx4/pushwagner-er-doed

Londons babylonske baby Oslo fyller 99 år

1.1K visninger
54 minutter lesetid
4

Kunnskap om hvordan og hvorfor navnet Oslo ble gitt, er vesentlig. Bare den som kan se bakover, kan også se forover. Vedkommende anonyme forfatter peker på inngangen til 2024 som avgjørende. Det er det babylonske London som trekker i trådene, den egne stat City of London, med oligarkfamilien Rothschild som i de halvmørke bakgrunner sammen med Rockefeller- og Wallenbergfamilien vil beherske Vesten.

De tar alle slags lugubre, skyggefulle metoder i bruk.


Skrevet av anonym

Krybbedød 1. januar 2024 kan og bør ramme Londons egen babylonske baby Oslo. Vår egen Soft City for snik-innføring av verdenskommunismen. Den profetisk fargerike Pushwagner-fasaden på Filipstad rett overfor Tjuvholmen ble fjernet i 2019 og erstattet med noen intetsigende sebra-stripern (her). Krigsbarnet Terje Brofos (1940-2017) ble 77 år gammel, og han kan ha trodd at denne flotte fasaden ville bli stående (hans død, om her).

Pushwagners fargerike, tegneserieaktige bilder ble tidligere ikke anerkjent som ekte kunst. Det siste tiåret fikk han derimot voldsom suksess. Her fra Skur 13 på Filipstad i Oslo, der en hel vegg er dekorert med Pushwagners verk.

Henry Kissinger forlot Oslo heldigvis for siste gang etter sitt fåre-drag i Stallen 11. desember 2016. Foredragssalen i den gamle professorboligen lengst nordvest Oslos gamle Universitets-lokaler heter faktisk Stallen, fordi den bofaste professoren holdt seg med hest og tjenerskap. Henry Kissinger forlot heldigvis denne verden i 2023, og noen har utsatt Jesu fødeby for et Stall- og krybbe-kupp julen 2023. Gaza-krigen og volden rundt den gjorde at Betlehems julefeiring måtte avlyses.

Det er interessant at de vanlige festlighetene rundt Nobels Fredspris ble avlyst i Oslo 2023: Det var ingen Nobel-konsert. Det var ikke noe mini-bilderberg-møte for ego-maktdyrkerne 11. desember 2023, 7 år etter Henrys siste tirade. Fredsprisen ble dyttet vekk så fort som mulig av Jonas Gahr Støre for å gi plass for adventstidas ønskede krigshissing mot «farlige Vladimir Putin» i Ukraina.

Kombinert med at noen var veldig imot drapsorgiene i Gaza, mens andre trakk på skuldrene og uttalte glosen «selvforsvar». Alle skal med, i ett eller annet AP-påfunn. Mot Putin skulle vi alle være, mens vi kunne få være både for og mot Gaza-dødsfallene. Noen finner det passende å sammenligne skytingen og bombingen mot sivile i Gaza med Nazi-gaz, altså den mye mer tungvinne gass-bruken i leire som Auschwitz.

Forgiftninger har aldri vært den mest effektive måten å avlive folk på, og den har alltid vært mest effektiv når den utføres usynlig. Å frakte folk inn og ut av et kammer fylt med gass er merkelig, da det ville være mer effektivt å tvinge dem til å puste inn gass fra et rør som fyller munnen. Dessuten foregår det en sivil «Gaz War» mot land som Norge og Tyskland, ikke ennå en militær «Gaza war». Norge var involvert i sprengningen av den russiske gassledningen Nord Stream mot Tyskland.

Det ryktes på kontinentet at Norge hadde stor egeninteresse av sprengningen, og viste dette umiddelbart ved å åpne en ny norsk gassledning helt til Polen. Men her er «Norge» noe helt annet enn den norske befolkningen, nemlig en psykopatisk maktklan som har lenket seg fast i statsleder-taburettene våre. Disse misantropiske folkesvikerne stapper mange billioner luftkroner fra gass-salget i et utenlandsfond fordi man ikke tillater oss nordmenn å bli gjeldfrie og selvstendige.

Vi får ikke lov til å bruke noe som helst av vår egen gass i vårt eget land, med et merkelig påskudd om at det kalde været vårt ville bli altfor varmt dersom vi bruker gassen til oppvarming. Og at gassen tar slutt altfor fort til at vi kan bruke det vi har funnet som kan drive Norge effektivt i minst 100 år. Vindpropeller går i stykker etter 30 år, og til havs kan de forsvinne etter 10 år.


Vindpropeller med svære tårn krever mye gassbasert industri for å bli laget. De lager forferdelig upålitelig strøm med elendig kvalitet, men de kalles i Norge for bærekraftige, et ubegripelig ord for den menneskelige fornuft. Vindpropeller som snurrer av seg selv er visstnok bra for å unngå utslipp av klimagasser, et politisk tullebegrep som ingen fysiker har peiling på.


Realfagene fysikk og kjemi har aldri definert hva en klimagass er, men i media hevdes det at en klimagass er farlig fordi den kan sende jordas temperatur både opp og ned. Jordoverflatens middeltemperatur ligger nokså konstant rundt 15 grader Celsius, og den har heldigvis økt noe siden «den lille istid». Gjennomsnittstemperatur for hele jorda på 18 grader ville ikke ha medført andre ulemper enn mindre skigåing for oss nordmenn.

Tropene ville få økt luftfuktighet og større nedbør i ørkener. Arktis ville ha fått rikere fiske, fordi det er lite liv under den tette pakkisen. Isbjørnen trenger ikke svære isdekkede områder, men iskanter hvor det er rikt liv. Vår hovedstad Kristiania var nøytral i verdens krigføring fram til 1924, da Londons krigsprofitører begynte sin planlegging av neste verdenskrig.

Kristiania har helt siden 1849 hatt en nøkkelrolle for snikinnføring av marxismen, på den mest innsmigrende og umerkelige måten. 1. januar 1925 sluttet vi med å være krigsnøytrale. Vi fikk påprakket Londons egen Soft City for verdenskommunismen, ved at byen med et kristent navn Kristiania ble omdøpt til den babylonske solguden.

Satans tusenårige omkamp mot nedriggingen av Babels tårn fikk dermed et O-sol-brohode i Oslo. Vår Soft City for snikinnføring av et verdenskommunistisk despoti har makteliten på tvers av Nordsjøen har vært meget strenge med å kamuflere for det norske folk. Disse folkene er veldig opphengt i babylonsk numerologi, og 99 er et nøkkeltall for dem, på godt og ondt.

Noen 99-årsmarkeringer – avholdt etter 1901

Å feire 99 år er ikke noe normale mennesker gjør. Heller ikke å planlegge 99 år framover i tid. Ingen mennesker lever lenge nok til å være aktivt med i et 99 års-prosjekt fra begynnelse til slutt. Det trengs assistanse fra onde ånder, gjerne noen familiedemoner som følger med ondskapsfulle blodslinjer. Her følger en oversikt over noen 99-årsfeiringer som har relevans for den merkverdige nyttårsfeiringen 2024 som Oslo kan bli permanent endret av.

• 1802-1901: Abel/Nobel

Matematikeren Niels Henrik Abel ble født i 1802. Hans statue foran matematikkbygget «Abels tårn» på universitetet i Oslo har frimurersk «hidden hand». 99 år etter Abels fødsel ble de første Nobelprisene delt ut i 1901, men ingen pris i matematikk var blitt stiftet. Kristiania fikk i stedet en merkverdig fredspris å dele ut, til tross for at vi ikke hadde egen utenrikspolitikk da vi var underlagt Sveriges kongedømme.

Abel-prisen for matematikk, utdelt i Oslo siden 2003 kompletterer på mange vis Stockholms Nobel-priser for vitenskap, som er blitt utdelt siden 1901. I ettertid må vi anta at fredsprisen var ment som en globalt politisert pris for kombinasjonen fred/krig. I alle fall har denne Oslo-utdelte prisen fungert slik. Å hevde at den ikke var ment slik er vanskeligere enn det motsatte:

Niels Henrik Abel. Laget av: Ingebrigt Vik, kom til UiO i 1968, her.

Nemlig å hevde at prisen var ment som krigsrelatert pris og at Nobel ble presset effektivt av krigsinteresserte krefter. At prisens bruk ble framtids-diktert av Alfred Nobel fra hans grav motsies av et enkelt faktum: Prisen deles ut på Nobels dødsdag 10. desember, første gang som en nokså makaber 5-års-dødsfeiring i 1901.

• 1815-1914: Wien/Sarajevo

Wienerkongressen etter Napoleonskrigene. Krigsvinnerne i England ble utsatt for et Rothschild-kupp mot Bank of England. Dermed ble den bakerste globale finansmakten forenet og styrket i 1815. City of London forsøkt umiddelbart å presse den russiske tsaren til å danne verdensregjering sammen med det britiske samveldet.

Tsaren nektet og laget «Den hellige allianse» for å forsvare kristendommen mot utpresserne fra London. Her ble det beste av Europas ortodokse kristendom, lutherske kristendom og katolske kristendom forenet i en pakt mot voldsbasert nasjonsnedbrytende globalisme. Noe vi kan hevde ved å vise til den arkitektoniske prakt og den kulturelle rikdom med musikk og litteratur som kjennetegnet disse tre monarkiene.


De tre grunnleggere av Den hellige allianse: Russland (grønn), Østerrike (gul) og Preussen (grå), her.

Denne pakten holdt seg brukbart i 99 årsperioden 1815-1914. Det tyske keiserriket ekspanderte vestover ved Bismarcks krigføring. Både den tyske keiseren og tsaren ble utsatt for trojanske hester etter år 1900. I 1914 ble det avfyrt et skudd i Sarajevo som drepte den habsburgske tronarvingen. Skuddet forårsaket ikke men utløste den lenge planlagte WW1. Finans-London startet sin despotiske omkamp mot keiserrikene med sentrum i Berlin, Wien og St. Petersburg. Og alle tre monarkiene var forsvunnet da krigen var slutt med babylonsk-numerologisk signatur på datoen 11.11.1918.

• 1898-1997: Hongkong

Da det ikke lyktes å få Russland med på noen verdensregjering i 1815, satte City of Londons satanister i gang et langvarig angrep mot Kina. Kineserne ble utsatt for opiums-framstøt for å forgifte kystbefolkningen slik at monarkiet kunne bli tilstrekkelig svekket. Kronkolonien Hongkong ble etablert via opiumskrigene, som et brohode for senere å kunne gjøre Kina kommunistisk.

Londons makthavere utvidet sin kronkoloni Hongkong med et område som skulle leies av Kina for 99 år, fram til 1997. Denne avtalen var kosmetisk etter 1949 da kommunismen ble innført i Kina, men ble overholdt strengt. London overleverte sin tidligere koloni fra dronning Elizabeths «The Crown» til Beijings formelle styre 1. juli 1997.

Et ubehagelig 99 års-etterspill ble varslet i London ved at prinsesse Diana fylte 36 år samme dag som Hongkong sluttet å være under britisk styre. To måneder etterpå døde hun i et bilkrasj i Paris. Når vi vet hvor opphengte finans-satanistene er i slik tallsymbolikk, skjønner vi at Dianas død tas til inntekt for avgudsdyrkelsen deres.

Å stemple tanken om en felles 99-årsfeiring av Hongkong-kommunismen og med Dianas død for konspirasjonsteori er irrelevant. Satanister nyter slike numerologiske sammentreff, uavhengig av om de er planlagt eller ikke.

• 1818-1917: Marx/Lenin

Hong Kong 1868, her. Photograph by John Thomson

Kommunistrevolusjonen i Russland skjedde i 1917, og marxist-leninismen ble innført som styresett. Ett av verdenshistoriens mest ondskapsfulle regimer ble stiftet, 99 år etter at kommunismens ideolog Karl Marx (1818-1883) ble født.

• 1963-1999: Stoltenberg 

Thorvald Stoltenberg (1931-2018) var en farligere aktør på den internasjonale arena enn nordmenn er klar over. Han var tungt involvert i rammebetingelsene for internasjonal narkobusiness.

Han deltok i flere tiår med planleggingen av krigen i Jugoslavia fra 1991. Hvor narkostaten Kosovo ble opprettet som et resultat av krigen, etnisk renset for serbere, stikk motsatt av det offisielle narrativet.

Thorvald Stoltenberg var ambassadesekretær i den norske ambassaden i Jugoslavias hovedstad Beograd 1961-1964, og fikk med seg både Cuba-krisen og Kennedy-drapet fra denne posisjonen. Thorvald fikk en datter i Beograd 1963 og kalte henne 99, altså Nini. At hun ble initiert til Satan er unødvendig å hevde, i og med at Thorvald var Baphomet-dyrkende satanist.

Om Ninni Stoltenberg av Lars-Lillo Stenberg

Thorvald Stoltenberg fikk hanket inn sin egen 99-årsmarkering i 1999, da han selv ble Røde Kors-president og var det i 9 år. Mye viktigere var det at Thorvald overtok stafettpinnen fra Jens Chr. Hauge som den bakerste dypstatskoordinatoren i Norge fra 1999. Noe som ble markert 24. mars 1999 hvor Norge med en andektig-avmektig Kjell Magne Bondevik som statsminister (under åket til NATO/OTAN) fikk trukket Norge inn i krig mot Serbia.

For å få opprettet Kosovo som såkalt selvstendig stat med internasjonal narkobusiness som forretningside. Som det seg hør og bør for satanister ble det arrangert et trippeldrap på Orderud gård på den okkulte datoen 22. mai 1999, Thorvalds egen 99-feiring. Voldsmenn fra ex-Jugoslavia var involvert i trippeldrapet, både i følge offisiell historie og såkalte konspirasjonsteorier.

At Thorvald fikk en datter Nini i 1963 i ex-Jugoslavias hovedstad Beograd gjør disse sirklene sluttet. Norges Røde Kors ble ekkelt narko-tilsmusset ved at Thorvald var president i Røde Kors i de ni årene det tok fra Kosovo-krigen ble startet til republikken Kosovo ble opprettet i 2008. Thorvalds sønn Jens var statsminister da Kosovo ble «fritt».

Deretter ble Kosovo «hedret» på den sykeste tenkelige måten i Oslo ved å få sin nye ambassade i det samme kvartalet som huser selve Nobel-instituttet. Huset for Oslo-utdelingen av globale nullsum-priser for krig+fred. At Thorvald profeterte sin egen snarlige død i april 2018 visste han ikke. Men hans opptreden ved lanseringen av boka «Nini» ble Thorvalds avskjed med det offentlige rom.

Thorvald Stoltenberg, en personlighet som ikke viste bedre enn å ofre seg og familien på sionistenes brutale alter, må ha vært en sjokkerende dyrekjøpt erfaring, for makten spiser alltid sine barn, her sammen med kjæresten Anja Breien, foto fra Dagbladet, her.

Og ingen gjør noe frivillig for hverandre innenfor disse maktsirklene. Thorvald presset derfor den svært private rockepoeten Lars Lillo-Stenberg til å skrive boka «Nini».

Thorvald Stoltenberg om Nini: Jeg vil ikke at sorgen skal gå over. Jeg vil ha den med meg resten av mitt liv. Thorvald Stoltenberg ville ikke at datteren skulle bli husket som en «riksnarkoman».

Derfor ba han Lars Lillo-Stenberg skrive bok om henne. SAVNER HENNE: Thorvald Stoltenberg tenker på datteren Nini hver dag. Han får støtte av kjæresten og regissør Anja Breien. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

1901-2000: Oslo

Oslo feiret et av klodens mest merkverdige byjubileer gjennom tidene, 1000 år i år 2000. Vi kan betrakte jubileet som en 99-årsfeiring av Nobels fredspris, utdelt første gang i 1901. Fredsprisen gir en synlig global Oslo-innflytelse via medieblesten. Men maktinnflytelsen fra Norge utover mot verdensfreden blir nokså fiktiv dersom Oslo ikke er en selvstendig by siden 1925. Er Oslo snarere en slaveby under Londons penge-satanister?

Det var ingen skole-elever eller frimerkesamlere under den kalde krigen som «visste» at Oslo ble stiftet i år 1000. Her testet man historierevisjon som konsept, et kjent kommunistisk tjuvtriks. Norgeskatalogen for frimerkeutgivelser ved byjubileer lar seg ikke omskrive, og viser at Oslo feiret 900-årsjubileum i 1950 og 1000-årsjubileum bare 50 år senere. Flaue saker med hensyn til regneferdigheter og jubileumsdokumenter i år 2000. For ikke å snakke om utdelingen av den første Abel-prisen i matematikk fra 2003 med Oslos klønete hoderegnere til stede – eminensene fra statlig og kommunal politikk og byråkrati. År 2000 – år 1950 = 100 år, kanskje…

Altså bare om vi fester litt lit til regneferdighetene som er lagt til grunn for Oslos byhistorie-feiringer (her).

• Oslo 900 år – 1950 (NK 383-385)
• Bergen 900 år – 1970 (NK 655-657)
• Tønsberg 1100 år – 1971 (NK 666-667)
• Oslo 1000 år – 2000 (NK 1387-1390)

Vi kan undre oss over hvordan det hadde seg at Nobelprisene ble utdelt første gang i det u-runde årstallet 1901. To kunstverk av Edvard Munch fra året 1893 er satt ved siden av hverandre. Edvard Munch vanket i Kristiania-bohemens sirkler og festet til lerreter de mest omsvermede kvinnene Dagny Juel og Oda Lasson.

Edvard Munch: Dagny Juel Przybyszewska. 1893, se her.

Vi aner historiens 99-årige vingeslag, fra Nobel-prisen i fred 1901 og til Oslos merkverdige 1000-årsjubileum 99 år senere. Edvard Munch laget to bilder i 1893 som pekte profetisk framover mot 1901 og en gryende teatralsk Nobel-fred ispedd ufred (dokument fra Oslo byarkiv, 24 sider, lastes ned, her).

2001: Oslo-feiring?

Det ble ingen 100-årsfeiring i Oslo 11. september 2001. Dersom det skulle ha blitt det, måtte den ha funnet sted omgitt av ambassadene i Oscars gate. En meget slu politiker og nær bekjent av Vidkun Quisling skulle ha fylt 100 år denne dagen 11.09.2001, og vi nevner ikke navnet hans av diskresjonsgrunner. Han døde 99 år gammel, og fikk ikke opplevd tvillingtårnenes kollaps som sin personlige 100-årsmarkering.

Samkjørt med False Flag-farsens startskudd for «krigen mot terror». At han kjente NWO-kunstmaleren Per Krohg har vi mange indikasjoner på (om Per Krogh, her).

Dagny Juel Przybyszewska. 1893, her.

Vi nevner her ett enkelt faktum: Per Krohgs kjødelige tante Bokken Lasson står på sokkel med tohalset gitar ved krysset mellom Hegdehaugsveien og Oscars gate.

Visekunstneren Bokken – gift Dybwad – har sin statue få minutters spasertur unna Oscars-gate-leiligheten til politikeren som levde til han ble 99 år. Bokken Lasson (1871-1970) levde også til hun ble 99 år gammel.

1918 – 2017, kristen bløff og realiteter

Den mest absurde 99-årsfeiringen i Oslo dette århundre fant sted i Oslo Spektrum 11.11.2017. Predikant-ikonet Billy Grahams sønn Franklin holdt et såkalt korstog inne i denne storstua med plass til mange tusen mennesker. Han er oppkalt etter den siste presidenten som faren ikke ble omgangsvenn med, nemlig Franklin Delano Roosevelt. Vi sier ikke mye om hva som var den egentlige hensikten med dette vekkelseslignende møtet.

Men møtet falt altså sted på 99-årsdagen for den frimurersk-orkestrale taktstokk-avslutningen av WW1 på datoen 11.11.1918. Penger og makt henger sammen, og er man teatralsk glad i samtlige røde og blå amerikanske presidenter 1945-2016, så er man sannsynligvis også glad i penger. Graham-familien kontrollerer kjøpesentrene i Charlotte (Nord Carolina) som ikke-tilfeldig er blitt et finanssenter bare overgått av New York.

Bokken Lasson personlige frihetssfære gjorde dypt inntrykk på mange menn.

Noen av kristen-Norges baser i Oslo er mindre reelt kristne enn fasadepynten deres. Noen syntes at det kunne passe med litt skyting på åpen gate under julehandelen i desember 2017, og at Franklin Grahams storsamling 11.11.2017 kunne samle krefter i forkant, helt under radaren. Det ble også foretatt merkverdige filminnspillinger for å følge opp 22. juli i Oslo høsten 2017.

Sannsynligvis ville Franklin Graham også få fart på salget av farens bøker og åndelige nipsfigurer. Som forspill til den store 100-årsfeiringen han forestilte seg at Lausanne-legenden for evangelikalt-olympisk juks Billy Graham ville få rundt datoen 07.11.2018. Men ingen av hendelsene skjedde. Billy Graham ble aldri 100 år, han ble bare 99 år og døde 3 måneder etter at hans sønn mente å ha fått åndeliggjort Oslo i november 2017 ved å være her og ikke i USA da faren fylte 99 år.

Derved ble det ikke noe ekstra boksalg. Nesten null 100-årsfeiring der Billys dødsfall kom ubeleilig før Billys 100-årsdag i stedet for etter denne dagen. Det ble heller ingen gatevold i Oslo under julehandelen 2017. Det er et stort under og velsignelse fra vår Himmelske Far at det aldri har vært noen False Flag på åpen gate i Oslo i de forløpne 99 årene. Hvor verdens ondeste pengefolk har tviholdt på Oslo som sin slaveby fra 1. januar 1925 til 1. januar 2024.

Etter år 2000 er diverse forsøk på masseskyting med mange liggende døde på gata er blitt planlagt fra dypstaten, men alle sammen har falt i fisk. Nå er det ingen flere muligheter igjen, siden Satans særegne grep over Oslo vil løsne 1. januar 2024. Vår hovedstad har vært under et gradvis mer og mer tilstrammet soft-kommunistisk jerngrep fra London i sammenhengende 99 år. Et jerngrep som må ta slutt etter 99 år, og som januar 2024 vil bringe oss en kollektiv lettelse fra.

Noe merkverdig vil skje ved årsskiftet, og de to utsatte demon-antennene i Oslo er julegrana foran Universitetet i Sentrum og Monolitten i Vigelandsparken. Disse to stedene danner overnaturlige forbindelser til City of Londons satanister, og folk bør holde seg vekk derfra ved årsskiftet 2024.
En ny bønneaksjon «Be for Oslo» vil få vind i seilene. Alle i Oslo er stor takk skyldig overfor folkene som innviet årtusenet i bønn til Vår Himmelske Far 1. januar 2000.

Oslos falske 1000-årsjubileum ble nemlig forsøkt innledet med at Vebjørn Sands store stjerne skulle flys med helikopter fra Frognerseteren og ned til brygga utenfor Oslos rådhus. Men det ble tett tåke der oppe slik at flyvingen ble forhindret, og det ble derved ingen astrologisk-demonisk innvielse av Oslos nye tusenår og kunstige tusenårsfeiring.

Kristianias tidlige involvering med marxismen

Sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen, med maleri av Per Krogh

Den første kommunistiske arbeiderbevegelsen i verden var thranittene, som offisielt ble stiftet av bank-kasserer-sønnen Marcus Thrane i 1848, først i ferskvannshavnebyen Drammen.

Men med Kristiania som base fra 1849. Karl Marx hadde da skrevet sitt kommunistiske manifest i 1848.
Verdens første kulturmarxistiske bevegelse Kristiania-bohemen ble markert ved utgivelsen av Hans Jægers bok 11. desember 1885: «Fra Kristiania-Bohemen». Om Bohembevegelsen, her.

Bevegelsen må regnes som avsluttet da den var fysisk fragmentert fra 1893. Bevegelsens fremste femme fatale Oda Krohg flyttet tilbake til barndomshjemmet, med sine fire barn. Visstnok var fem gifte menn blitt forhekset av henne. At Odas og Christian Krohgs sønn Per Krohg ble født i Åsgårdstrand 1889 og fikk Edvard Munch som fadder, merker vi oss. Det ondskaps-osende NWO-bildet i Sikkerhetsrådets sal på Manhattan er nemlig malt av Odas sønn Per Krohg.

Inne i den salen er Russland ikke spedalsk i 2023, i kraft av å være permanent medlem. Putins folk er altså akseptert i disse NWO-maktsirklene belemret med Satans synlige altertavle. Derimot skal vanlige nordmenn være så medie-sinte på Putin via media at vi skal sulte og fryse oss gjennom vinteren 2023-2024. Slik at vi kan bruke noen milliarder på å bombe Putins soldater og massakrere Øst-Ukrainas sivilbefolkning. Å håpe på Støre-innblandet fred er å gjøre det stikk motsatte av fredsarbeid.

Dagny Juel var på 1880-tallet Kristiania-bohem-rypa på linje med Oda Lasson. Hun framstilles som på maleriet som en engel-motpol til den ekle Skrik-demonen Munch festet til lerretet, samme år som han malte Dagny-portrettet i 1893. Dagny hadde giftet seg med en polsk forfatter og fått barn med ham. Hun tok en besynderlig solo-reise til Georgias hovedstad Tbilisi i 1901.

Per Krogs maleri, Mural in United Nations Security Council, her

Der ble hun skutt og drept. I det store babylon-donske perspektivet kan vi se drapet på Dagny Juel som en flertydig menneskeofring:

• Den 22-år-gamle Josef Vissarionovitsj Dzjugasjvili var arbeidsløs i Tbilisi da 33-år-gamle Dagny Juel dukket opp der. Kan han ha voldtatt og drept henne for å bli denne Stalin han er kjent som? At offisiell historie ikke nevner dette som noen mulighet, gir ingen grunn til å flytte vekk blikket. Menneskeofringer for å bestige de mest kyniske makt-tinder må man både ha strutsehjerne og en stor nok sandhaug for å vekk-definere fra sitt synsfelt i 2023.

• Nobels fredspris startet som en absurditetens krigspris i 1901, utdelt noen måneder etter at Dagny Juel ble skutt i Tbilisi. At Røde Kors-grunnleggeren Henri Dunant fikk prisen ved første utdeling i 1901, høres ikke bra ut for partene i tildelingen. Men Røde Kors mottok senere en ikke-overraskende fredspris, tildelt under den blodige ikke-freden 1917.

• Enda verre er det at de verste krigshisserne i Norge siden 2000 har brukt Røde Kors som utilslørt klatrestativ. Jonas Gahr Støre var utenriks-uansvarlig for den super-flaue norske terrorbombingen av sivile libyere i 2011. Og nå i adventstida 2023 har Støre plaget Oslos befolkning med å hasteinnkalle Kiev-skurken Vladimir Zelenskij innenfor Oslos voldshermetisk innelukkede maktrom for å understøtte hans pengetigging til menneskeslakting. Assistert av høyrøstet statsautorisert krigspropaganda på plassen foran Stortinget så sent som lille julaften. La oss ta et tilbakeblikk til 2003:  

Jonas Gahr Støre blir ny generalsekretær i Norges Røde Kors etter Jan Egeland. Han har tidligere blant annet vært stabssjef for daværende Ap-statsminister Jens Stoltenberg. Publisert 29. aug. 2003. nrk. no, her.

Gahr Støre ble “oppdaget” av Gro Harlem Brundtland, og han jobbet for henne i ledende stillinger både da hun var statsminister og sjef for Verdens helseorganisasjon i Geneve.
43-åringen er i dag arbeidende styreleder i analysefirmaet Econ, men han har også politiske verv i Arbeiderpartiet. Landstyrets valg av generalsekretær i dag var enstemmig, opplyser presidenten, Thorvald Stoltenberg. Han sier de er veldig glad for at Støre skal lede organisasjonens arbeid i tiden som kommer. Den nye generalsekretæren overtar i månedsskiftet oktober/november.

Stalins personlige ondskap kan ha kommet til syne i Tbilisi 1901, noen måneder før grunnleggeren av Røde Kors mottok Nobels fredspris, som ble utdelt for første gang i Kristiania. Selv om det aldri var aktuelt å gi prisen til Stalin, erkjenner vi at et knippe personer som Stalin samarbeidet tett med under og etter WW2-prosjektet har fått prisen. En tungt nedarvet ondskap er vanskelig å skjule helt i våre dager, dette ser vi av oppsynet til Stalins barnebarn.

Datterdatter til Josef Stalin i USA, en kvinne som fullstendig har mistet orienteringen på veien, hun ble et offer for omstendighetene, klarte ikke å stå imot, hva det enn måtte skyldes, her.

Vår hovedstad Kristiania fikk en ulykksalig involvering i bolsjevik-revolusjonen i 1917, ved at skipet SS Kristianiafjord fraktet Leon Trotskij tilbake til Russland i revolusjonsåret. Han fikk med seg ressurser for å gjennomføre revolusjonen, meget uheldig for Kristiania i forkant av det avgjørende året 1925.

Nobels fredspris ble utdelt mens WW1 var på sitt mest intense i 1917 – til Røde Kors. Oslo-versjonen av Røde Kors 100 år senere er befolket av krigshissere øverst i maktpyramiden, noe som er verre enn Kristianias uheldige pristildeling under WW1. WW1-prosjektets avslutning hadde tre ekle Kristiania-innslag:

• Den tidligere Nobel-sekretæren Christian Lous Lange utformet traktaten for Folkeforbundet. Krigsprofitørenes egen Geneve-felle av globalisme for å komme videre med planene for verdensregjering var blitt lagt på is siden 1815.

USA fikk heldigvis motbør fra befolkningen slik at USA ikke støttet denne organisatoriske kreftsvulsten Folkeforbundet. Men Lange fikk tak i Nobels fredspris i Kristiania 1921 for sitt illojale traktatarbeid som undergravde Norges selvstendighet.


• Fridtjof Nansen hørte til den fortsatt adelsbefengte Wedel-Jarlsberg-slekten, og har et forfalsket rykte som nasjonalhelt. I virkelighetens verden gjorde Nansen en jobb for å sluse en rekke randstater rundt Russland inn i det ondskapsfulle Sovjet-regimet. Og Nansen fikk Nobels fredspris i 1922 for sitt bidrag til å dele verden inn i blokker som kan settes til å krige mot hverandre.


• De to årene 1923 og 1924 dannet kontrast til årene rett før. Ingen fredspriser ble utdelt i disse to årene. Årene fulgte rett etter Nobel-utdelingene av fred i Kristiania til Kristianias egne beboere i 1921 og 1922. Det ble jobbet febrilsk med meget tvilsomme forberedelser i Kristiania 1923-1924: Verdens verste heks Alexandra Kollontaj kom til Oslo som en av verdens første kvinnelige diplomater i 1923.

Hvordan hun fikk påvirket byens og nasjonens politikere er ikke kjent. Men det noen voldshendelser i byen som gjorde at det ikke var navneskiftet fra Kristiania til Oslo som var hovedsaken i 1924. Oslo bystyre vedtok å bygge et gigantisk utendørs avgudstempel ved Frognerdammene – Vigelandsparken.

1. januar 1925 skiftet Kristiania formelt navn til Oslo, og dette var en diskret utført dåp til Satan fra City of Londons bank-verstinger, som avslutningen av epoken hvor Norge hadde rollen som nøytrale i forhold til London. Men uten byggingen av Vigelandsparken ville denne dåpen ikke ha hatt slik ondskapstyngde som den har fått, i åndelig forstand.

Espen-Asbjørn eide Oslos best-vest bare ut året 2023

Norges mest plagsomme julebukk heter Espen Eckbo og har over-reklamert sin julekalender 2023 så voldsomt på digitale TV-nettplattformer og analoge T-bane-plattformer at bare en liten brøkdel av tvangsreklamens lidelsesfeller har orket å se på TV-programmene til Espen. Det kan umulig ha vært netto inntjening på dette «David-Toska-toskete» lusekoftende surret, dersom normal markedspris har vært betalt for reklamen.

Espen Eckbo, drevet av et ekstremt selveksponeringsbehov på russerevynivå, det kan være ADHD eller en lignende diagnoser (foto, her).

Men er man evig russerevy-iker pluss lovlydig aksjespekulant, så forblir man det – ut året 2023. Espen Eckbo er kontroll-freak og styrer sin egen fan-side på Facebook:

Det er betryggende å vite at Espens fan-klubb i alle fall har ett medlem, siden hans øverste Fjesbok-selvportrett har kun et halvt fjes med åpen kjeft. Pluss en opphavsrettsbeskutt appelsin-etterligning av kosedyret Corona. Figuren som noen av Espens oppvekstnaboer plaget Norge med mellom mars 2020 og mars 2022.

Espen Eckbo klarer ikke å lage reell humor, fordi han alltid sparker ovenfra og ned. En Eckbo-person er familiært sett særdeles uegnet til å bedrive klassisk humor nedenfra med sylskarpe stikk oppover i samfunnspyramiden.

Eckbo er et sjeldent navn som ingen har lov til å ta i bruk med mindre man er familiært klanmedlem. Og nederst i Holmenkollåsen finner vi Eckbo-bygninger bak høye gjerder som ligner mer på sveitsiske slott rundt Geneve enn på normale vestkantboliger. Enorme strømregninger må betales for å forhindre at vannrør frostsprenges av Espen-Asbjørns klimakatastrofe i skuddåret 2024.

Et hjertelig år 24 med svart bakgrunn ser det ut som om Espen-Asbjørn profetisk profitterer på. Espen-tallet 24 symboliserer ikke julaften, men året 2024.

Den umorsomt gapende figuren med lusekofte kaller seg ikke for Espen, men for Asbjørn Brekke, et norsk bygdenavn som er ubeskyttet. Et raskt telefonsøk på 1881 røper null treff på Espen Andersen Eckbo (født 1973), men han bor i følge Wikipedia på Ullevål Hageby. Helt uutdannet er han ikke, med to års jus-studier etter russerevyen som med stor sannsynlighet ble begått på Persbråten.

Hans kompis Thomas Giertsen er født 1971 og irriterer noen av naboene sine ved at han bare har Persbråtens russerevy pluss aksjespekulasjon som CV-grunnlag bak den 30-årige humorgnagingen sin.
Det finnes ni personer med navnet Asbjørn Brekke på telefonopplysningen 1881. Men de kan ikke saksøke Espen Eckbo for å misbruke fornavnet Asbjørn og etternavnet Brekke, da dette er altfor vanlige navn til å oppnå rettslig beskyttelse.

Espen Barth Eide på Vinderen

Det finnes en Asbjørn Brekke som bor i nærheten av den renteplyndrende sentralbanksjefen Ida på Stabekk. Asbjørn på Stabekk kan ikke hevne seg på Espen Eckbo ved å skape sin egen klovnefigur med dette navnet, for da ville han få Espen Eckbos jurist-venner på nakken med en gang. Eckbo-navnet er beskyttet mot misbruk, mens navnet Brekke ikke er beskyttet og kan beskytes til egen profitt.

Espen Eckbos klan har fortsatt et sterkt eierskap langt nede i Holmenkollåsen, men selv bor Espen mer moderat på hageby-flatlandet rett bakenfor Universitetet i Oslo. Det finnes en mye farligere Espen-Asbjørn boende i foreldrenes hage på Vinderen. Rett vest for Blindern, med stoppestedet Steinerud for Holmenkollåsens T-bane. Espen Barth Eide bor i Jacob Hansens vei, men vi røper ikke husnummeret.

Oslo er verdens mest naive by å bo i, fordi noen av verdens maktverstinger tror de kan leve helt i fred her. Espens far heter Asbjørn Eide og er en 90-årig bondesønn fra Voss. Hans yrkeskarriere i utenrikspolitikk og menneskerettigheter var nokså parallell med den tre år yngre Arne Olav Brundtland. Her er huset til Espen med foreldrenes «kårbolig» til høyre. Helt normal vestkantvilla, uten prakten som Eckbo-slekten omgir seg med litt høyere opp i Holmenkollåsen.

Det er Espens mor Wenche Barth som har denne internasjonale edomitt-tyngden. Men vi lurer på en ting: Eide/eier denne Asbjørn-sønnen Espen Barth Eide bakmakten over Oslo/Kristiania bare fram til 1. januar 2024? Tar det ondskapsfulle eierskapet over klima, krig, vaksiner og plyndring slutt, nå når det 99-årige satanistiske Oslo-marerittet 1925-2024 avsluttes ved årsskiftet?

Espen Barth Eide er Norges farligste maktmann – mye verre enn Jonas Gahr Støre. Ikke bare fordi Barth er en sterkere internasjonal maktklan enn Jøtul-ovnsrørene Gahr. Men også fordi Espen har jobbet tett på verdens verste jule-geitebukk Satan Klaus Schwab i World Economic Forum. Holmenkollåsens Espen Eckbo født 1973 er ingen ekte Espen-Asbjørn. Samme åsens Espen Barth Eide født 1964 er derimot en ekte Asbjørn-Espen, som oppkalt Asbjørn-sønn.

Ikke engang noen eventyrblanding, men sønn av Asbjørn Eide fra Voss. Foreldrene til Espen bor helt normalt på Vinderen, med åpen adresse og telefon-nummer på opplysningen 1881. Dette antyder Espen har en hemmelig reservebolig ett eller annet sted i eller nær Oslo, såpass paranoid er han. Men det er ingen andre land enn Norge hvor en person som er involvert i de aller verste framstøtene mot verdensregjering, verdenshær og verdensvaluta kan bo så åpent og ubeskyttet mot sin egen befolknings raseri.

Når man snakker med vanlige godt voksne vestkantfolk, så de fleste sinte på regjeringene til Erna og Jonas. Og irriterte over rentene, bompengene og strømregningene, som de gir regjeringene skylden for. Dette er grunnløse ekstrautgifter som illojale politikere samler inn til en stat som flommer over av penger befolkningen må slite for å skaffe.

Brå endringer fra Kristiania 1924 til Oslo 1925

Navneskiftet fra Kristiania til Oslo 1. januar 1925 var ingen enkel sak å markedsføre. Ikke nasjonalt, og ikke internasjonalt. Først måtte man være helt sikker på at ingen maktgrupperinger ville sabotere og motarbeide navneskiftet. Det er uklart om det skjedde noen seremoni ved årsskiftet 1925, rettere sagt en ekstra-seremoniell seanse knyttet mot nyttåret 1925. Offisielle nyttårsfeiringer hvert år har man uansett. Det verserer en del myter omkring dette Oslo-navneskiftet, så her vil vi forsøke å skjære litt gjennom.

• At Oslo var et gammelt og etablert navn før danskekongen Christian 4 satte sitt navn Christiania på byen. Det er lite sannsynlig, fordi de gamle gårdene Storo og Lillo neppe har hatt Oslo som felles-navn.
• At Oslo var et etablert navn på den indre byens fine gårder står ikke til troende. Av den enkle grunn at befolkningen etter 99 års forsøk aldri er blitt enige om hvordan byens navn skal uttales. Tre sosialt akseptable versjoner peker seg ut: Oschlo, Oss-lo, Oslo.

De to siste versjonene er ulike fordi de har ulike tonelag: Oss-lo uttales som grønnsaken «bønner». Uttalen Oslo er som grønnsakdyrkerne «bønder» og brukes mest av folk fra andre deler av landet.

• Bybrannen i 1624 er viktig, fordi gjenoppbyggingen førte til at en konsentrert bykjerne Christiania ble etablert rundt Akershus festning. Bybrannen i Oslo 1624 feirer 400-årsjubileum i 2024. I historisk viktighet kan den sammenlignes med bybrannen i London 1666.
• Navneskiftet fra Christiania til Kristiania som staten bestemte i 1877, må trekkes inn for å få rett historisk perspektiv. Navnet ble på denne måten mer kristent i formen, mer norsk og mindre knyttet mot den danske kongen Christian 4. Ikke før i 1897 gav de kommunale etatene i byen etter for presset om at byen skulle hete Kristiania.

• Det var lettere å få kommunale etater til å være med på et nytt navneskifte bare 28 år etter det forrige skiftet som byens byråkrater hadde trenert motvillig i 20 år.
• Thranitter-bevegelsen vokste seg stor i Christiania, med flere titusener medlemmer tidlig på 1850-tallet. Den oppstod som verdens første marxistiske arbeiderbevegelse, offisielt organisert av Marcus Thrane.

En ung mann som lignet på den unge Karl Marx og var ett år eldre enn Marx. Marcus var sønn av Norges Banks kasserer. Hans look-alike Marx reiste til London for å bli finansiert av Bank of England, som allerede i 1816 hadde skaffet seg en bakmakt bak Norges Bank. Thranitter-bevegelsen ble rigget helt ned av en usynlig hånd på 1850-tallet, og bynavnet Christiania hefter pussig nok ikke ved thranittene.

• Kristiania-bohemen oppstod nokså brått rett før 1880 i Kristiania, og Arne Garborg (1851-1924) var den første som beskrev disse dovendyrene av noen forfyllede sofaradikalere i bokform. Kristiania-bohemen representerte ett av de første og verste angrepene på det patriarkalsk beskyttede livet med lokale og stabile kjernefamilier.

Fabian Stang, en av sjefene for det politiske dukketeater i Norge, mannen med gummiansikt hvor det er tydelig at personligheten glipper vekk med jevne mellomrom, og andre fremmede dukker opp som troll i eske; skal noe til å håndtere flere i slengen (foto, her).

Vi bør merke oss at denne kulturmarxistiske demon-infiserte bevegelsen trengte navnet Kristiania, som lyder både norsk og kristent. Det var statsmakten via svenskekongen og den norske statsministeren som påtvang Christiania navneskiftet til Kristiania i 1877. Fabian Stangs fjerne slektning på farssiden var statsministeren bak navnskiftet: Frederik Stang (1808–84), statsminister gift med Julie Georgine von Munthe af Morgenstierne (1812–85).

• Snushanen Aadne Garborg skiftet navn til Arne Garborg og spionerte såpass på Kristiania at han fikk en portrettbyste av seg rett foran det store hovedbiblioteket Deichman. Men da den Fabian Stang-assisterte (han var Oslos ordfører i 2011) False Flag 22. juli 2011 ødela regjeringsbygningen, dro sprengningen også med seg full nedrigging av Deichman.

Garborg-bystens framtid er uviss, den står i fare for å forsvinne i 2024. Trist fordi dette skuddåret er et nobelt 100 års jubileum for den undervurderte forfatteren Arne Garborg (1851-1924). 100 års jubileum for hans dødsfall, der han ikke fikk oppleve vanskapningen Oslo fra 1. januar 1925. Vi kan knapt forestille oss hvordan den uregjerlige forfatteren Garborg kunne ha raljert over det ekle soldyrkelsesnavnet O-slo, kanskje kalt det Solo eller «O-sole mio».

En stor O og en liten O slik som nabogårdene Storo og Lillo. To O-er som i den babylonske soldyrkelsesesbyen i Themsen-sumpen, London. Det skjedde en rekke forberedelser i Kristiania i 1924 for å få navnendringen til Oslo etablert 1. januar og utbasunert til hele verden. Navneendringen måtte påtvinges befolkningen langs hele kysten.

Erfaringene til Frederik Stangs regjering (og hans rekke med overklasse-etterfølgere) i perioden 1877-1897 var viktige. Hvor man hadde slitt med å skifte det byråkratiske navnet fra Christiania til Kristiania. Her fikk man hele utkant-Norge passivt med på endringen, siden uttalen var eksakt den samme som før, men Kristiania var ikke lenger direkte oppkalling av den danske kongens danske navn Christian.
Blant de viktigste forberedelsene før navneendringen til Oslo 1925 nevner vi to:

• Nobels fredspris ble ikke utdelt i årene 1923 og 1924. Dermed ble det skapt et vakuum hvor Kristiania ikke ble markedsført. Noe av det samme trikset brukes i desember 2023 ved å dele ut Nobels fredspris til en teatralsk flyktet familie fra Iran, hvor tre av familiens medlemmer kan reise rundt greit for å hanke inn fredsprisen. Men hvor den overdrevent modige familiemoren sitter fengslet i Iran.

For å fortelle hvor fælt dette landet er, slik at det kan føres krig mot av NATO/OTAN. Men så finnes det faktisk ikke en eneste norsk flyktning som har rømt fra Norge til Iran i håp om å kunne bli parlamentspresident i Teheran. Men det ville være norsk høyre-ekstrem hat-tale å problematisere at en iransk flyktning er blitt stortingspresident i Norge, igjen for å fortelle oss at Iran er et farlig land som vi bør krige mot.

Men det må vel holde at vi har fått «vår» stortingspresident flyktende langreist fra Iran? Trenger vi å få statsminister også fra det samme holdet, fra Tadsjikistan, Tyrkia eller Pakistan? Hvilket U-land eller gassoppvarmet industriland er det som henter en flyktning fra et «farlig muslimsk» land for å bli statsbærende parlamentspresident med rang to i kongeriket?

Kunne dette ha skjedd i Nord-Korea, på Haiti eller på Papua New Guinea? Neppe. Hva nordmenn finner seg i av etnisk-nasjonal mishandling fra onde trojanske hester midt i blant oss, er ufattelig.

• Mediemonopolet ved Londons private radiokanal NRK 1925-1933 var avgjørende viktig for Oslo-navneskiftet. «Kringkasting» er et utilslørt britisk-nyord fra broadcasting. Hele radioteknologien var ny på 1920-tallet: En verdenskrig for første gang kunne jo ikke tillate noen radio. Telefon uten radio hadde man, meget viktig for å overvåke tsaren, avsette ham og få ham ekspedert ut av denne verden i 1918.

Først i 1922 da Sovjetunionen ble etablert og Fridtjof Nansen fikk nobelprisen for sine bidrag, ble BBC etablert i London. Startet som et privat bankfinansiert mediemonopol, men offentlig britisk siden 1927. Dette gir perspektiv til NRK-stiftelsen i 1925 fordi det gikk to år med samkjørte private radiostasjoner både i London og i Oslo. Avisene var sjanseløse for å sette nyhets-agendaen da radioen kom, på grunn av at avisene med sin trykking og distribusjon hadde minst en halv dags forsinkelse i forhold til radioen.

Fra Wikipedia: The British Broadcasting Corporation (BBC) is a British public service broadcaster headquartered at Broadcasting House in London. Originally established in 1922 as the British Broadcasting Company, it evolved into its current state with its current name on New Year’s Day 1927. The oldest and largest local and global broadcaster by stature and by number of employees, the BBC employs over 21,000 staff in total, of whom approximately 17,900 are in public-sector broadcasting.

Et farlig år 2024 for «de tre bukkene Vladimir Bruse»

Fyrster har Russland ikke hatt etter 1917, men det nærmeste man har kommet noe slikt er knyttet til to navn: Rasputin og Vladimir.

Bobby Farrell, Boney M i Sopot, fra video, her.

Vi kan ikke snakke om hverken Rasputin eller Vladimir uten å trekke inn Londons egen by-enklave Vest-Berlin. Byen framskaffet en merkverdig mulatt-pop-gruppe Boney M på 1970-tallet.

Uproblematisk kunne gruppen reise til badebyen Sopot bak jernteppet og opptre med den profetisk fengende låten «Rasputin» – uttalt Ras-Ras-Ras-Putin. Tenk å opptre på kommunist-klarert festival 1979 badebyen Sopot på den vestsiden av en Østersjø-bukt med Kaliningrad på østsiden!

Rett før Sovjetunionen skulle gå inn i Afghanistan for å krige og bli gradvis rigget ned.

Dette er den politisk-historisk viktigste pop-låten som er blitt laget. Dagsaktuell i forkant av årsskiftet 2024. Sopot har to O-er som solsymbol i navnet, slik som London, Stockholm og Oslo.

Den merkelige religiøse fanatikeren og kvinnebedåreren Grigorij Rasputin måtte forgiftes og avlives i St Petersburg 30. desember 1916 for at det skulle være mulig å gjennomføre oktoberrevolusjonen i 1917. Fyren visste altfor mye om kuppmakernes planer og kunne ikke avlæres dette, men hans innsats for å forvirre den russiske dronningen Alexandra var meget viktig. Hun var tyskfødt med navnet Alix, og moren med navnet Alice var datter til dronning Victoria i London. Hele tsar-familien ble avlivet 17. juli 1918.

Bobby Farrell var kunstnernavnet til mulattgruppens mannlige medlem fra karibiske Aruba. Han klarte å virke like mystisk som Rasputin der han danset og mimet i hitlåten Rasputin, og gjett om han også gjentok Rasputin farvel med denne verden: 30. desember 2010 ble Farrell ble funnet død på sitt hotellrom i St Petersburg, etter å ha opptrådt med sitt band kvelden før. Gregorij Rasputin døde eksakt 94 år tidligere i samme by St Petersburg 30. desember 1916. I følge vår vestlige gregorianske kalender, innført i Russland 1918.

Det er to meget profilerte Vladimir-figurer som kan imøtese årstallet 2024 med en viss skrekk. Tre blir de når deres historiske forbilde fra 1924 adderes. Til sammen kan de sammenlignes med de tre bukkene Bruse i vår barndoms eventyr.

1) Vladimir Lenin (1870-1924) ble Sovjetunionens første leder etter det blodige kuppet i 1917 som endte med at tsar-familien ble avlivet sommeren 1918. Han var statsminister både for den onde statsdannelsen Sovjetunionen fra 30. desember 1922 (Rasputins dødsdag) og for den store Sovjet-republikken Russland. Og så var han partileder for kommunistpartiet, men gjorde seg aldri til president.

Sovjetunionen utpekte aldri noen president, var dette av etter diktat fra the Crown i London? De finansierte jo Karl Marx. Gorbatsjov ble Sovjet-unionens første president da han skulle rigge denne unionen ned og opprette en rekke av NATO-kontrollerte stater rundt Russland.

Her var det en stor fordel å være øverste formelle statsoverhode for hele knippet av stater, inkludert Russland med en fyllik Boris Jeltsin til å holde i statsrattet med den ene hånden og vodkaflasken i den andre hånden. Vladimir Lenin beholdt alle sine posisjoner fram til sitt dødsfall 21. januar 1924, men han var blitt fullstendig gal og hadde mistet siste rest av menneskelighet. St Petersburg sluttet å være hovedstad i 1918, og Lenin døde nær hovedstaden Moskva. Lenins første kommunisthovedstad skiftet navn til Leningrad bare 8 dager etter at Lenin døde.

2) Vladimir Putin – født 1952 – har aldri vært annet enn en London-tro kommunist. Det er lettere å skifte farge enn innhold. At hans navn er en forkortet versjon av Vladimir Lenin + Grigorij Ras-putin burde vekke litt mistanke, om tingenes reelle tilstand her i verden. At Putin tildeles en farlig skurkerolle i Vesten og en nasjonssamlende helterolle i Russland er bare propaganda, men skuffende effektiv.

Vi skal settes opp mot russere for at noen psykopater vil at russere og NATO-soldater skal drepe hverandre uten å ha noen egeninteresse av slike blodbad. Dette dobbelt-trikset virker utelukkende fordi det store flertallet som møter Putin-figuren gjør det utelukkende via media.

Putin snakker perfekt tysk, siden han ble opplært av Londons krigsprofitører i Berlin under slutten av den kalde krigen, ironisk nok mens poplåten Rasputin fenget også i østblokken. Putin har mange roller, først og fremst en skurkerolle i NATO/OTAN-sammenheng. Men i FNs Sikkerhetsråd er hans folk fullt ut respektert som fast medlem.

Og på den super-parodiske klimakonferansen i varme og tørre Dubai dukket «vår fiende Putin» opp for å styrke sin image. Og han reiste videre for å styrke sine bånd mot CIA/MI6- lojale Saudi-fyrster som kontrollerer sin store arabisk stat. Det hadde vært lett å avlive ham om han hadde vært reell fiende av NWO, selv om han tok med seg fire jagerfly som om han var en sint trekk-rovfugl på langtur. Gaza-krigen var noe Putin snakket om i Arabia, for der er han i alle fall med på begge sider, helt passivt og nesten pasifistisk.

“Putin makes rare trip to Middle East to meet with UAE and Saudi leaders

The Russian leader has been bolstering his partnerships with Gulf nations as Moscow faUAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan with Russian counterpart Vladimir Putin in Abu Dhabi [Abdulla Al Bedwawi /UAE Presidential Court/Reuters].ces growing isolation by the West.

UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan with Russian counterpart Vladimir Putin in Abu Dhabi [Abdulla Al Bedwawi /UAE Presidential Court/Reuters], her.

Escorted by four fighter jets, Russian President Vladimir Putin has made a rare one-day lightning tour to the Middle East during which he visited Saudi Arabia after a short trip to the United Arab Emirates.

Putin landed on Wednesday in Abu Dhabi, the capital of the UAE, which is hosting the United Nations COP28 climate talks.

He was escorted to the presidential palace, where he was greeted with a 21-gun salute and a flyby of UAE military jets trailing smoke in the colours of the Russian flag” (fra Aljazeera, her).

3) Vladimir Zelenskij (født 1978) har det samme fornavnet og mye felles med Vladimir Putin. At disse to herrer sitter på hver sin Kiev- eller Kreml-borg med et Churchill-lignende vågemot for å være rasende på hverandre via bevæpnede unggutter langt nok vekk i Øst-Ukraina, burde være gammelt nytt under solen. Vladimir-ene har jo ingen sjøkrig mot hverandre i Sevastopol hvor de fortsatt har en felles marinebase.

Menneskeslaktingen i Øst-Ukraina startet allerede i 2014 etter det stygge kuppet i Kiev. Putins første jobb i 2014 var å invadere Krim fra fastlandet slik at det ikke så rart ut at han ikke invaderte sin marinebase som han allerede hadde der. Klovnen Zelenskij lot som han var imot menneskeslaktingen men forverret den da han ble valgt til president.

Krigen mellom Ukraina og Russland er nødt til å foregå inne på Ukrainas område for at Putin skal beholde sin globale ondskapsposisjon som den angripende part. Men i realiteten har Putin ikke gjort mye annet enn å bidra til menneskeslaktingen, som prioriterer soldater fra og med mars 2022. Dette er egentlig en borgerkrig, mer enn stridighetene på Sri Lanka, som omfatter to helt forskjellige folkegrupper.

Alle ukrainere forstår russisk, det lærer de i småskolen. Lettere for dem enn det er for folk fra Færøyene å lære seg dansk. Vi kan sjekke likheten mellom russisk og ukrainsk på Google translation. Storkrig der alle soldater forstår hverandres språk, burde ikke være mulig i dagens verden. Det er umulig å ta pauser i slik bakkekrig slik at soldatene på hver side får snakke sammen, for da kunne de fort vende våpnene i «feil retning».

«Å være på feil side under en krig» er rare greier når vi tenker på folk som ikke er ikledd uniform. Å høre dette mantraet uttalt av en person som hadde sin nærmeste slekt meget tungt inne på begge Oslo-sider 1940-1945, hva gjør vi da? Lukker munnen og flirer godt på innsiden av ansiktet. Vladimir L døde 53 år gammel – for 100 år siden – når vi kommer oss over til januar 2024. Vladimir P og Vladimir Z burde skjelve litt i felles-buksene sine når de forsøker å komme seg over til dette årstallet hvor Vladimir P forventer å fylle 72 år og Vladimir Z forventer å fylle 46 år.

At Norge deler ut nobelpris i fred og sånn til en iransk familiegjenforening for å invitere menneskeslakteren Zelenskij inn rett etter nobel-utdelingen, er en fornærmelse mot alle fredselskende mennesker i verden. Å inneha generalsekretærposisjonen i verdens mest voldelige organisasjon NATO/OTAN. For så å dele ut fredspris under to kriger som begge handler primært om menneskeslakting, kan bare skje i et land hvor ledelsen er hermetisk avstengt fra vanlige, ærlige folk.

Oslo-maktens klamme hånd over Norge

Norge har siden det såkalte strøm-markedet (som er et primitivt plyndringskartell av verste fascistiske slag) ble innført tidlig på 1990-tallet vært utsatt for en vanvittig maktkonsentrasjon i Oslo. Oslo plyndrer i 2023 realverdier fra resten av landet mye verre enn kjøpstedene gjorde med landområdene rundt seg under dansketiden.

Det var aldri noen overvåkningsstasjoner for å ferdes med skip langs kysten eller båter i innlandet. Bomstasjonene for bilkjøring er overvåkingsstasjoner og ingenting annet. Utenom inntjening til unyttige bomselskaper som har Sindre-figurer til å forsyne seg når vi overvåkes langs veiene og må betale for å bli overvåket.

Norge ligner mer på Sovjetunionen i 2023 enn vi gjorde mens dette despotiet eksisterte. Så lenge man ikke var på kant med myndighetene og ikke vanket i forbudte områder, var gamle Sovjet trygt og greit dersom man hadde dollar og kunne handle i jålebutikker. Nordmenn er blitt så skremmende myndighetslydige at vi ikke lenger tør ta greie snarveier utenom myndighetenes snusing slik som vi gjorde i Sovjet-tiden.

Å fleipe med myndighetene og de politiske gallionsfigurene var ikke noe problem før 1981, men dette året kom det inn en med fornavnet Gro som overhodet ikke tåler å bli ledd av. Nå handler nesten all humor om å drive gjøn med dem som ikke legger seg flat for makten, verre enn humoren i Sovjet. Og vi kan ordne med betaling i selvbetjeningskasser hvor svindelen er mindre enn den var da kontanter ble brukt.

Om barnevernet: Mange foreldre og deres barn har måtte oppleve å bli tvunget av maktstaten, hvor et iskaldt maktapparat har blitt satt i bevegelse for å bortføre barn fra sine hjem; foreldrene sitter igjen med en meget bitter smak i munnen. Mange ansatte begriper ikke det, fordi et eller annet sted i sjelen er også de velmenende, mener de selv; et solid kommunalt tunnelsyn. Men vi har noen aktivister som mange av oss er glade for, Tonje Omdal (her) og Rune Fardal (her). Uten dem og deres mange hjelpere, hadde det med sikkerhet sett meget verre ut.

Er nordmenn blitt ærligere enn før der vi vasser gjennom passord og koder for å beskytte oss mot ikke-eksiterende trusler? Det er umulig å si, men svindelen på laveste nivå i samfunnet er blitt mindre. Nordmenn er generelt blitt mye reddere for å gjøre noe «som er feil» uten å vite helt sikkert hva som «er feil».

Denne økende serviliteten og dumsnillheten på bunnen i Norge danner dessverre en balanse med at de øvre myndighetspersonene er mye mer uærlige enn tidligere. Myndigheter prioriterer å oppnå mindre gjennomsiktighet nedenfra og opp enn før. De har media på sin side som lydige mikrofonstativer, og ikke minst en økende ukultur av skjult vold og overvåkning. Men synlige og ulovlige voldsbastioner er disse to grupperingene blitt:

• Mattilsynet, barnevernet og psykiatrien
• PST, Delta-troppen (Taraldrud) og Spesialenheten for politisaker

Så har vi en eskalerende rekke av NGOs som undertrykker oss, for ikke å snakke om nettverk som danner stater i staten. Pengeplyndringene via nettleie, strømselskaper og bompenger er de mest synlige delene av dette onde skyggesamfunnet som alle i Norge indirekte omfattes av. Skyggesamfunnet av grå svindel-ærlighet omfatter så mange folk at de har egeninteresse av å opprettholde det og «føle at det er rettferdig».

Men å gjøre null arbeid og sanke inn penger på andres strømregning samt bomavgifter for å bevege seg i et normalt liv, når ble det rettferdig?

Oslos satanist-epoke 01.01.1925-01.01.2024

Vi vil nå oppsummere den onde fortellingen om vår hovedstads 99-årige rolle som London-satanistens hoved-slaveby. Den gode nyheten er at fortellingen avrundes ved nyttår. Den særegent ugudelige Oslo-pakten med Satan avsluttes, og det som kommer i stedet blir bedre for oss nordmenn. Fortellingen med 99 års varighet hadde et vippepunkt i 1950, da Vigelandsparken ble fullført, og NATO/OTAN var blitt stiftet.

Oslo Rådhus med to ekle murtårn ble innviet og byen Oslo feiret et nokså meningsløst 900-årsjubileum i 1950. Byjubileet i 1950 var vel så mye et «sølvbryllup» for Oslos union med satans babylonske solgud fra 1925. Og det var en feiring av det fullførte 25-årige prosjektet med å bygge verdens største og verste satan-tempel med øgler som glefser mot oss og holder menneskesjeler i synlige jerngrep.

Kroningen i Trondhjem av danske prins Carl til kong Haakon i Norge 1906 sammen med hans London-fødte Maud til dronningen av Norge var et forvarsel for etableringen av Londons slaveby Oslo fra 1925.

Oslo-satanismen fra 1925 som avsluttes 1. januar 2024

Vi vil nå se på begynnelsen av den onde fortellingen om vår hovedstads 99-årige rolle som London-satanistens hoved-slaveby. Den gode nyheten er at fortellingen avrundes og det særegne marerittet ved nyttår. Den særegent ugudelige Oslo-pakten med Satan avsluttes, og det som kommer i stedet blir bedre for oss nordmenn.

Fortellingen med 99 års varighet hadde et vippepunkt i 1950, da Vigelandsparken ble fullført, og NATO/OTAN var blitt stiftet. Oslo Rådhus med to ekle murtårn ble innviet og byen Oslo feiret et nokså meningsløst 900-årsjubileum i 1950. Byjubileet i 1950 var vel så mye et «sølvbryllup» for Oslos union med satans babylonske solgud fra 1925.

Og det var en feiring av det fullførte 25-årige prosjektet med å bygge verdens største og verste satan-tempel med øgler som glefser mot oss og holder menneskesjeler i synlige jerngrep.
Kroningen i Trondhjem av danske prins Carl til kong Haakon i Norge 1906 sammen med hans London-fødte Maud til dronningen av Norge var et forvarsel for etableringen av Londons slaveby Oslo fra 1925.

Kroningen i Trondhjem var et diskret et forvarsel for kommunismen i Russland, av flere grunner:

• Maud Charlotte Mary Victoria som ble kronet til Dronning Maud av Norge, var født i London i 1869. Hun døde merkverdig nok også i London 1938. Etter en mislykket operasjon, rett før hun skulle ha fylt 69 år.
• Kommunismen ble utformet i London og finansiert av Bank of England. Det mislykte mensjevik-kuppet i

Kong Haakon, dronning Maud og kronprins Olav sittende på en benk i parken ved Kongsgården. Haakon 7, konge (1872-1957) Maud, dronning (1869-1938) Olav 5, konge (1903-1991), foto, her.

Russland i 1905 etterlot seg et merkelig signal i Kristiania ved at Londons prinsesse ble Norges dronning i 1905. En folkeavstemning la grunnen for at prins Carl Georg Valdemar Axel av Danmark ble Norges Kong Haakon i 1905. Ingen vet om det norske folk ønsket seg en engelsk dronning, som helt sikkert var mor til prins Alexander Edward Christian Fredrik. Han var to år da han skiftet navn og ble kronprins Olav av Norge i 1905.

• Den britiske prinsessen Maud ble Norges dronning i 1905 og kronet til Norges dronning i Nidarosdomen 1906. Bare 4 år etter at hennes egen danske prinsesse-mor ble kronet til britenes Dronning Alexandra i London 1902. Maud var i 1896 blitt gift med sin danske fetter prins Carl som skiftet navn til Kong Haakon 7 i 1905. Kronprins Olav fulgte opp tradisjonen ved å gifte seg med sin svenske prinsesse-kusine i 1929.

• Kroningen av den britiske prinsessen til Dronning Maud av Norge i 1906 ble den første og siste dronning-kroningen i Norge siden middelalderen. Et diskret men sterkt signal om britisk dominans over oss. Det var ingen kongelig seremoni da Kristiania skiftet navn til Oslo 1. januar 1925.

Noen seremonier i skjulte saler må vel ha vært holdt. Men ikke av høytidelig kirkelig karakter, siden dette navneskiftet representert en okkult dåp til den babylonske solguden: Soltilbedelsens mantra «O sol» ble forvansket litt med tyngre uttale til «Oslo».

Nobels fredspris er en merkelig foreteelse som hadde satt Kristiania på verdenskartet siden 1901, men som ikke var blitt utdelt i 1923 og 1924. London-maktens fingre med i prisen viste seg da utdelingen startet igjen i 1925. Norske borgere som hadde løpt krigsprofitørenes ærend i etterspillet etter WW1 hadde fått de foregående fredsprisene:

Lange i 1921 og Nansen i 1922. Navneskiftet til Oslo fikk en sterk global markedsføring ved fredsprisutdelingen i 1925. Men det ble markert i mange land som et skifte fra Christiania til Oslo. Mange land hadde altså ikke tatt hensyn til navnet Kristiania som ble innført i 1877 men ikke vektlagt i utlandet, da Sverige styrte vår utenrikspolitikk fram til 1901.

Mellom 1901 og 1905 kan vi ikke si sikkert hvem som styrte Norges utenrikspolitikk, på grunn av fredsprisen som maktmarkør.

Viktige grep fra London understøttet navneskiftet til Oslo i 1925:
1) En privat radiokanal ble startet i Oslo da byen skiftet navn: Norsk Rikskringkasting, hvor navnet var et ny-ord ingen hadde hørt før: «Kringkasting» er et ord som overtydelig kommer fra det engelske ordet «broadcasting».

BBC var noen få år gammelt og het opprinnelig British Broadcasting Company. Privat kanal og åpenbart bankfinansiert, slik at BBC og NRK ble to private samarbeidskanaler mellom 1925 og 1927 da BBC kom under en viss offentlig kontroll. Å motsette seg navneendringen til Oslo var vanskelig da den nye radiostasjonen i Oslo drev propaganda for dette nye navnet på hovedstaden.

2) Det gigantiske Satan-tempelet Vigelandsparken ble påbegynt i Oslo 1925.
3) Dronning Maud ble i 1925 dronning over Svalbard og deler av Nordishavet. Derved ser vi at London hadde mer enn en finger mer i spillet for vårt såkalte herredømme over disse arktiske øyene. Barentsburg ble etablert som et sovjetisk bysamfunn på Svalbard, uten innsyn fra den norske regjering. Da må Londons maktelite «The Crown» ha ønsket å ha det slik.

Dronning Maud sluttet å være Dronning over Svalbard da hun døde i London 20. november 1938. At Norge skulle kunne gjøre krav på en stor sektor av Antarktis allerede 14. januar 1939, var noe London kunne fikse. Og gi sin kronkoloni Australia den eneste sektoren større enn den norske. Dronning Maud Land var et veldig ubehagelig navn for Kong Haakon å få. En iskald begravelses-presang i form av et iskakestykke av Antarktis å være konge over.

Tyskland gjorde krav på en del Dronning Maud Land mellom 20°E og 10°W fra 19. januar 1939. Området ble kalt for Neuschwabenland, men det norske kravet ble levert bare uker før det tyske kravet (Wikipedia, her).

Iskulden fra krigsprofitørene overfor Norges kronprins Haakon i 2023 er ikke mindre enn den var mot hans oldefar i 1939. Da vi til Kong Haakons bestyrtelse kom Hitlers Neuschwabenland i forkjøpet med å forsyne oss med et iskakestykke ved Sydpolen, pådyttet oss som gave fra London.

Den globalt-ikoniske skurken Adolf Hitler gjorde forgjeves krav på deler av Norges sektor Dronning Maud Land. Men i 2023 har vi Klaus Schwab som har dressert 50-åringen kronprins Haakon som Young Global Leader ved sitt ondskapsfylte svindelfirma World Economic Forum i Geneve.

Området i Antarktis, som Haakons oldefar Kong Haakon fikk i fanget og som Norge fortsatt har en slags hevd på, ligger skviset mellom det australske og det britiske området av Antarktis. «Ze New World Order» som Klaus Schwab maser om, er ment å fange inn hele verden – inkludert hans egen eggformede skalle med konsentrat av ondskap.

Men det er vel ingen andre enn Klaus som ønsker seg et globalt New Schwabenland allerede fra 2024? Neuschwabenland gjorde Hitler krav på da Klaus Schwab krabbet rundt som 10 måneder gammel baby-lonsk baby i Hitlers 3. rike, hvor Tyskland og Østerrike var slått sammen. Men Neuschwabenland ble aldri opprettet. Herr Klaus kan fort vekk aldri få oppleve «Ze New Schwabenland of New World Order».

Oslo hadde meget spesielle roller under krigen 1940-1945. Både kongen og regjeringen satt parkert i London under det meste av krigen. Vi vet lite om hva de gjorde der borte, bortsett fra radiosendingene fra kongen og regjeringen. Men vi vet at utenriksminister Halvdan Koht ble erstattet. Bærumsborgeren Koht (bosatt på Lysaker) ble erstattet av en ny utenriksminister, østkantens Trygve Lie (hjemmehørende på Grorud).

Norge ble med i NATO/OTAN allerede fra starten i 1949, men noen burde ha tenkt tanken at en forsvarspakt uten sterke fiender ikke trengtes så tett innpå en storkrig. Altså var dette aldri ment som en pakt for forsvar, men for krigsorganisering og initiering. Oslo-mannen Jens Stoltenberg leder i dag NATO/OTAN som generalsekretær, og hans viktigste bidrag for å bli det var alt annet enn fredelig: Statsminister og ansvarlig for den vanvittige sivilbombingen av Libya i 2011, var Jens Stoltenberg.

Med ødeleggelse av Afrikas mest velfungerende velferdssamfunn hvor barn hadde en beskyttet oppvekst. Og hvor mye av landets vanningssystem for å gjøre ørkenen grønn ble bombet i stykker.
Oslo som satanist-by under City of Londons onde klo ble markert året etter NATO/OTAN-dannelsen, i 1950. Verdens største utendørs Satan-tempel ble fullført, kalt Vigelandsparken. Et solur med en besynderlig fallos-figur sammensatt av menneskekropper danner sentrum i denne skremmende Oslo-dåpsgaven.

Det kryr av øglevesener rundt menneskene på monumentene, og også på jernportene. City of London er omkranset av slike øgler, og dagens bankversting Jacob Rothschild har slike motbydelige krypdyr-figurer omkring sitt sommerpalass på den greske øya Korfu. Hva er vitsen med å være penge-rik når man må lage miljøet rundt seg så makabert utrivelig?

Historiske fakta fjernes, men spørsmålene forblir

Vi opplever nå en massiv digitalisering av historisk dokumentasjon i verden. Prosessen omfatter finansinstitusjoner, universitetsbiblioteker, nasjonalbiblioteker, pressen, forlagsbransjen, lokale museer og nasjonalmuseer. Naive sjeler tror på propagandaen om at digitaliseringen er en redningsaksjon for å ta vare på fakta for ettertiden.

Men den bitre realiteten går motsatt vei: Digitaliseringen fjerner primærfakta, og erstatter den med annenhånds kunnskap bak koding og passord. Enda verre er det at digitaliseringen er siste oppholdssted før sletting. Derfor må de åpne spørsmålene ivaretas, og gi plass for fornuften for å systematisere spørsmålene og kartlegge mulige svar.

Det finnes en rekke spørsmål rundt navneskiftet til fra Kristiania til Oslo, som ikke er blitt stilt i utdannelsespensum. Men som man ved å stille vil kunne lære en del av. Her stiller vi noen av disse spørsmålene. Naivt men systematisk, og uten å foreslå svar.

1) Når kom det første forslaget om at Norges hovedstad skulle hete Oslo?
2) Hvem kom med forslaget om navneendring, og hvordan ble det promotert og vedtatt?
3) Hvilken rolle spilte den midlertidige navneendringen fra Christiania til Kristiania fra 1877?
4) Hvem finansierte alt arbeidet rundt navneendringen? Ikke noen gratis sak, minst av alt internasjonalt.
5) Hvordan kunne navneendringen bli såpass rask og effektiv?

6) Var det ingen folkeavstemning om en så viktig sak? Trondhjem fikk folkeavstemning om navneskiftet til Nidaros, og befolkningen svarte et overveldende nei. Nidaros ble likevel tvangsinnført 1. januar 1930, men befolkningens vrede gjorde at man påtvang befolkningen kompromiss-navnet Trondheim i 1931.
7) Hvordan reagerte utlandet på navneendringen til Oslo i 1925? For norsk-amerikanere må dette ha vært en merkelig reform å oppfatte på avstand.

8) Vi aner at Christiania fortsatt var gyldig bynavn (ikke Kristiania) for Norges hovedstad på mange språk. Hvor og hvordan hoppet utlandet over den første navneendringen
9) Oslofjorden fikk vel også et nytt navn. Var fjordens tidligere navn Christianiafjord og deretter Kristianiafjord? Når kom det offisielle navnet Oslofjorden på plass?

Oslo får slippe sitt Tigerstad-åk fra 1. januar 2024

Oslo kalles uoffisielt for Tigerstaden, noe som aldri har vært hyggelig ment ut fra utenbys menneskers nokså ublide møter med byetablissementets dominerende kultur og holdninger. Og etter at en svær tigerstatue kom på plass utenfor Oslo Sentralstasjon, er dette ikke bare løs folkelig prat. Vi vil gi en rask oversikt over byer som har gjennomgått lignede navneendringer eller endring av hovedstad.
Oslo var ikke Norges hovedstad i 1380, og er derfor blitt hovedstad via danskekongens Christian den fjerdes opprettelse av sin provinshovedstad. Hvilke hovedsteder er blitt flyttet eller erstattet med helt nye?

  • Istanbul ble erstattet med Ankara
  • St Petersburg ble erstattet med Moskva
  • Berlin ble erstattet med Bonn og deretter ble Berlin igjen hovedstad
  • Rio de Janeiro ble erstattet med den nye byen Brasilia
  • Karachi ble erstattet med den nye byen Islamabad
  • Alma Ata (Almaty) ble erstattet med den nye byen Astana

Det finnes også andre eksempler. Vi vil nevne Ho chi-minh City som er det nye navnet på Saigon etter gjenforeningen av Vietnam. Pussig og bemerkelsesverdig fordi Hanoi i Nord-Vietnam var hovedstaden for kommunistlederen Ho chi-minh. Noe av Hanoi ble flyttet sørover, for å si det litt pent. Men den aller styggeste demoniske sammenhengen Oslo har stått i siden år 1900, kan oppsummeres slik:

• Berlin 1901: «Satans trone» fra Lilleasia ble åpnet som attraksjon i Berlin: Pergamon-alteret. Den verste urbane satantempelet i verden. Et åndelig grunnlag for ødeleggelsen av keiserriket og den senere nasjonalsosialismen i Tyskland (her).

• Kristiania 1901: Et makabert forvarsel for verdenskriger var det at den globale men avdøde dynamitt-Harry, Alfred Nobel, ble feiret som 5-års-avlivet i «fredsbyen» San Remo 1896. Den globale fredsprisen ble delt ut i Kristiania 10. desember 1901. Norge hadde ingen selvstendig utenrikspolitikk. Og at grunnleggeren av verdens første NGO Røde Kors fikk prisen, satte grå hår i hodet til noen i Stockholm.

Her var de nøytrale statene siden Wienerkongressen 1815 involvert i den første Nobelpris for internasjonal krig/fred-politikk: Sverige (inkludert Norge), Sveits (med Røde Kors beliggende i den per i dag meget krigshissende byen Geneve), dog ikke San Marino. En knøttliten stat omgitt av Italia på samme vis som City of London er omgitt av sitt nærmeste land England. Et eget fotball-land men ingen stat eller eget kongedømme.

• Kristiania 1917: Resten av verden hadde verdenskrig, i alle fall i historiebøkene etterpå. Men i Kristiania var det en offisiell fred og i alle fall fordragelighet. Selv om noen svensker ble enda sintere da de så at Røde Kors fikk utdelt Nobel fredspris for sin blodsbefengte krigsorganisering av krigsfanger ispedd sårede og døende soldater.

• Oslo 1925: Navneendringen fra Kristiania til Oslo og påbegynnelsen av Vigelandsparken. Stokking av bokstavene til soldyrkelses-mantraet «O sol», som understøttes med en særnorsk soldyrkelsesbrus Solo. • Oslo 1950: Fullføringen av Satan-tempelet Vigelandsparken, verdens største og verste utendørstempel dedikert til den onde og under oppsyn fra City of London

• Astana 1998: Kazakhstan fikk en nybygd hovedstad, konsekvent designet med frimurersk og satanistisk arkitektur. Verdens største by med arkitektur som er tilegnet Satan, med rundt 1.400,000 innbyggere. Astana utgis for å være et nøytralt navn, men blir sAtana med å stokke om to bokstaver, på samme vis om Oslo blir til O-sol, se her.

Presidenten som fikk endret byens navn til Nur-Sultan i 2019, etter at han avsluttet sin gjerning. Trolig ville han bli kvitt dette Satan-stemplet og kombinere det med selvpromotering, en god kombinasjon for så vidt. Men i 2022 ble navnet forandret til Astana og fikk sin ekle demoniske klang på plass igjen.

• Oslo 2002: Abel-prisen for verdens tenkningsreligion matematikk innstiftes i Oslo, som 200-årsfeiring av Niels Henrik Abels fødsel. Etter å ha vært finansiert av Stoltenberg-regjeringen i 2001, dagens generalsekretær for det globale voldsmonopolet NATO/OTAN.

• Oslo 2023: Fem dager før Nobels smått absurde fredspris utdeles til en storfamilie fra Iran med en iransk flyktning med norsk pass og stortingspresidentskap ringside, avholdes det en snill akademisk fest 4. – 5. desember med overraskende forbindelser til både krig og fred. Ikke minst fordi festen ble ledet av Ingrid Kristine med det unorske etternavnet Glad.

Med italiensk ektemann har hun Klaus Schwabs yndlingsfag kunstig intelligens og maskinlæring som sine disipliner. Basert på Bill Gates’ yndlingsfag statistikk, faget som er best egnet for løgn og kvartsannheter innenfor akademiske sirkler. Vi nevner ikke hvem som ble konkret feiret og hvem som indirekte ble feiret under ledelse av Abel-prisens komiteleder Ingrid Glad på det som var en 99. års fødselsdag 5. desember.

Vi nøyer oss med å nevne at Jens Stoltenbergs nevø oppkalt etter sin oldefar Emil (Jens’ farfar) var invitert inn. Av Ingrid Glad som foredragsholder da todagers-feiringen ble avsluttet 5. desember 2023. Og vi vet med sikkerhet at Ingrid Glad har hørt ordtaket:

«Terningen er kastet»

At jukseterningen også ble kastet og rullet rundt feiringen hennes, vet hun muligens ikke. Hun fikk sin sjanse til både å få vite og iaktta denne rullingen, men tok den ikke med henvisning til tidsnød. Ingrid spolerte denne sin sjanse 4. desember 2023. Vi får håpe at det hjelper henne å lese følgende bibelvers fra Salomos Ordspråk kapittel 16, siste vers 33:


33 The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.


Verden har to storkriger, men ikke i Oslo 10. desember hvor Nobels fredspris for krigsåret 2023 deles ut i ro – og (bare nesten i) mak. Dog med enormt hastverk – bare 3 dager før krigshisseren i Kiev inviteres inn på blodrøde løpere av Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. Oslo-folk beskuet ikke denne voldsomkransede Kiev-Vladimir-en, men han var inne på Stortinget og inne på Kong Haralds slott.

Han rakk å få tildelt eget diskret-krigsfestlige forhandlings møte i Oslo på sin egen forhånds- skjebnedag 13. desember 2023. Helt på tampen av Oslos Satan-epoke, som avsluttes en gang for alle 31. desember 2023. Nyttårsaften i Oslo får ringvirkninger til Kiev og Kreml og Kiev hvor de to blad Vladimir skal få avfyrt sine nyttårsskudd-salver et par timer før Oslos mer salvelsesfulle smell.

With the participation of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy, the second Ukraine – Northern Europe Summit was held in Oslo (se mere, her).

Først kan Vladimir Putin få avfyre nyttårs-skudd for Lenin-jubileet 2024 i sin venstre-røde kommunist-fot i sin leninistiske Moskva-festning Krml (vi fjerner vokalen på gammeltestamentlig vis).

Deretter kan Vladimir Zelenskij få avfyre sitt ras-putinske ekko-kammerskudd i sin NATO-blå-frosne fot. Nå når Lenins dødsjubileum 2024 skal innledes Vladimir årgang 1978 i hans Kiev/Kyiv-festning.

Jonas Gahr Støre kommer til å være i ørska rett før midnatt årsskiftet 2023/2024 og ikke huske om han fortsatt er rødt AP-medlem eller blå høyremann. Som han jo var til slutten av 1980-tallet, slik at den velpleide og riksmålske ungsau-Jonas fra beste vestkant slapp å befatte seg med AUFs østkantungdommer med tjukk L i sproget sitt.

Vi viser litt empati for Jonas når vi ber ham holde seg unna tre steder når han nå skal få av-satanisert Oslo (mot sin jesuitt-initierte vilje) klokken 23:59 på soldyrkelsens søndag 31. desember 2023:

1) Akershus festning hvor Jonas har sitt mørke hverdagskontor med små vindusglugger, for å vanstyre den norske stat maksimalt. Inn i noe som Jonas mest i sine mest skuddsalvesfulle dagdrømmer håper skal medføre massesult og forfrysninger for befolkningen i vinter. Jonas bør nå holde seg vekk fra kontoret sitt dersom han vil beholde trommehinnene og ikke bli døv av nyttårs-smellene fra festningen.

Rett ved der ikke-bomberen av Hiroshima – Roosevelt – sitter på sokkel og lurer på hvorfor keiseren het Hirohito og fikk leve langt forbi krigen. Men Japans keiser Hirohito ble allerede i august 1945 av-hitlerisert av en litt slepphendt turbo-dynamitt-Harry: Harry Truman var fersk i det bærekraftigste utslipps-gamet, men han maktet likevel å få fredsmarkert sin personlighet med to sivilbombinger mot Hiroshima og Nagasaki.

Harrys særegne «varme fred» i august 1945 markerte opptakten til «kald krig» nesten ti år senere. Den kalde krigen startet offisielt i mai 1955 da krigsprofitørene endelig fikk stiftet Warszawa-pakten. En London-sammenholdt pakt som ingen vanlige mennesker i Øst-Europa hadde den fjerneste interesse av, og som ungarerne klarte å markere seg imot året etterpå.

2) Julegrana foran Oslos gamle universitet, hvor Henry Kissinger av-feiret seg selv som krigshisser 11. desember 2016. Nobelt gjort av Henry som avslutning av fredsprisutdelingen den gangen. 7 år etter Henrys siste Oslo-besøk noterte vi oss at 2023 markerte at kald/varm-krigsorganisatoren på de rød-blå politiske dobbeltsider endelig var kommet seg ut av denne verden.

Til noe som minner om en rødglødende klimakatastrofal søppelfylling for Henry – 100 år gammel. Julegrana rett utenfor Henrys esel-lignende stall-foredrag fra 2016 (Stallen heter salen som Kissinger talte i) hadde og har fortsatt tydelige gryteklare penge-forbindelser. Over til City of London, hvor finansmakten og også Frelsesarmeen har sitt globale hovedkvarter.

En penisobelisk, om menneskeofringene på den sataniske tempelplass i Frognerparken i Oslo, foto, her.

Det nennsomt-urbant avsagde grantreet fra Oslos nordmark danner en demonisk antenne-forbindelse fra den norske realverdien skog. Over til en outsourcet gratis-gran stående i London litt utenfor finansrottereiret der. I byen hvor både norsk skog, olje, gass og ikke minst strøm sluttplyndres av Jonas-regimet vi er belemret med. Et billionfond skapt av realverdibaserte penger frarøves oss og omgjøres til utilgjengelige luftpenger i London.

3) Penis-obelisken hogd ut av en monolittisk ein-stein bestående av et lass med 11×11 = 121 menneskeofrede skikkelser oppå hverandre. Uthogd av en eneste stein fra Iddefjorden mellom Norge og Sverige, begge nøytrale da den første globale menneskeofringen ble avsluttet 11.11.1918. Monolitten ble overmalt med vannbasert rødmaling for få år siden, og bare Vår Himmelske Far vet hvilken slutt-salutt for Oslo-satanismen som kan ramme satan-obelisken Monolitten på nyttårsaften 2023.

Et drøyt kvarters spasertur unna de moderate vestkantboligene til Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. Hørselvern og skott foran vinduene anbefales. Jonas Gahr Støre bør egentlig ha et tilfluktsrom i kjelleren i sin bolig på Ris nederst i Holmenkollåsen ved nyttår 2024. Han har siden sitt bestilte drap på misjonærsønnen Carsten Thomassen i Kabul bestilt en tidsinnstilt bombe av hevn mot seg selv – fra Skaperen.

Carsten ventet tålmodig på Jonas for å intervjue ham i Serena-hotellets vestibyle 14. januar 2008. Men feig-Jonas gikk ned og gjemte seg i kjellerens tilfluktsrom rett før folk med NATO-kontrollerte afghanske politiuniformer kom stormende. De skjøt og drepte Carsten Thomassen, som hadde vokst opp på misjonsmarken som misjonærsønn i NMS (Wikipedia, her).

Pionermisjons-selskapet som fortsatt er basert i Norges mest kristne by Stavanger. NMS stod bak bragden å gjøre fattige Norge best i verden i forhold til folketallet på kristen misjon gjennom resten av 1800-tallet. Alt gikk bare oppover med norsk misjon inntil avkristningen av Kristiania startet «diskret og nobelt» i 1901.

Har Tyskland og Pergamon-alteret fra 1901 noe med Nobel/Abel-samrøret i Oslo desember 2023? Tja, Nobel-stiftede Dynamite Nobel Defence presenterer seg i alle fall som et tysk selskap DND for krigs-ammunisjon. Her følger man opp IG Farbens virksomhet i finansbyen Frankfurt under Hitler-prosjektet 1939-1945, som i ettertid kalles 2. verdenskrig.

Før høsten 1941 var det ingen verdenskrig i og med at Stalin og Hitler hadde en felles pakt, som de overholdt, lydige mot felles «puppet masters» i henholdsvis London og Sveits (Wikipedia, her).

Vi som har opplevd mange rare ting rundt Nobel/Abel-Oslo forventer at en stor lettelse av åndelig karakter møter oss 1. januar 2024. Det er meldt snø og kaldt vintervær, slik at folk bør innse at klimakatastrofen bare er en TV-jippo og noe som politikere bruker som klatrestativ. Oslo har aldri hatt ett eneste stort terrorangrep på gata som har rammet tilfeldige sivile.

Det eneste vi har hatt av dette slaget er de to nordmennene som døde på Per på hjørnet 25. juni 2022. Angrepet rammet kun normale mennesker og hadde ingenting med Pride-bevegelsen å gjøre, men er blitt brukt til å hausse opp denne satanistiske virksomheten forbi alle tenkelige grenser. Det er et stort Guds under at Oslo under sin nå avrundede satanist-epoke 1925-2023 ikke har hatt noe verre av angrep mot sivilbefolkningen i fredstid.

Fra og med 1. januar 2024 kan vi regne med at byens tidligere velsignelse som kristen Kristiania-by får en viss renessanse. Det må utrenskninger til blant de falskeste folkene, som kan ramme noen skarpt og på ganske uventet hold. Og som vil kunne gi Oslo-befolkningen noe av de samme opplevelsene som Ninives befolkning fikk i følge det Gamle Testamente.

Ikke vinnersaker 2024: Jonas-boken + Vinderen-karibiske St Barth

Det må være Ris til egen tvangsmarsjerte Pride-stump for Ris-beboeren Jonas Gahr Støre å lese tredje og siste kapittel fra Jonas’ bok (som nå kalles Jona-boken). Der den usammenlignbart mye mer gudfryktige bibelske Jonas blir sint fordi han rammes av en brennhet klimakatastrofe mens Ninives befolkning har angret sin ugudelighet og kledd seg i sekk og aske. Jonas hadde ofret mye av personlig ubehag for å advare befolkningen mot Guds straffedom, men så kom den ikke, og det var i stedet Jonas som pådro seg ekstra plager.


8 And it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind; and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted, and wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live.
9 And God said to Jonah, Doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death.
10 Then said the LORD, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not laboured, neither madest it grow; which came up in a night, and perished in a night:
11 And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand; and also much cattle?


RIKING-MEKKA: Mange kjendiser og rikinger har lagt sin elsk på øyen St. Barths. Foto: Paul Morigi/Shutterstock / Shutterstock, fra VG, her.

Oslos vanlige befolkning er fanget i noe av det samme problemet som Ninives befolkning: Umulig for dem å vite forskjell på høyre og venstre. Deres skjulte høyre rente-hånd og deres skjulte venstre skatte-hånd i politikken. Hvor Ris’ egen krem-boer Jonas Gahr Støre er den vanskeligste av alle, omgitt av Høyre-folk som naboer og uten kjente AP-politikere i sitt Ris-nabolag. Oslo-folk begriper ikke hvor de har denne jesuitt-slue fisken Jonas. Kanskje blir han aldri spydd helt inn på det tørre land?

Det er ikke noen vinnersak å dra litt nedover til Vinderen. For å spørre Jonas’ halvveis-nabo Espen Barth Eide om høyere og lavere sosiale klasser eller høyere-røde og lavere-blå temperaturer i en klimatisk-uvitende sammenheng. Da havner vi fort vekk hos norske influenser-sjeler i et post-Dubai-klimavarmt heisa-party på en øy i det karibiske hav: St Barth.


4.6 11 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

4 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Laila Stokke
Laila Stokke
Abonnent
5 måneder siden

Dette er kunnskap de aller fleste ikke kan noe om, og med en viktighet som gjør at dette bør være pensum i skrekk og advarsel til folket.
Oda og Christian Krog, jeg bodde en periode i deres hus i Drøbak, og der foregår det massivt med satanistisk aktivitet energimessig. Jeg måtte bruke alt av kraft – jeg snakker råd kraft – for å stå i min vilje.
San Marino; pussig du nevnte det – et sted hvor vanlige folk kun kan være i 14 dager – så da måtte jeg jo det. Kryr av Russere og “vakter”, og jeg tipper det meste var hvitvasking av penger igjennom varer (kopier?) av dyre merker.
Takk for all kunnskap du deler!

Gunnar Nybakk
Gunnar Nybakk
Abonnent
Svar til  Laila Stokke
5 måneder siden

takk for IT

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Gunnar Nybakk
5 måneder siden

Mannen har rett at det ikke går å fortsette i samme vei, men han tar feil om kritisk masse i vesten. Kritiske massen ligger i sofaer foran zombi-tel-avi-sion som hypnotiserer “SOV og ikke tenk på noe, zoonister skal fikse for deg en lett vei inn i digital konsentrasjonsleir der du får din porsjon pure av flue-egg og virtuelle fornøyelser på PC.
Mannen sier “vent til 2024”,
men tiden skal brukes til å studere hvordan organisere samfunnet slik at mennesker kan leve et verdig liv etter sin vilje.
Dette kan bare gjøres utenfor en pyramide-formet maktstruktur
der alle er underordnet en øverste korrupte og pysete psykopat.
Østerrike har utprøvd S.Gisells prinsipper om lokal økonomi og finanssystem (

)
etter at zoonistenes system krasjet.
Studer erfaring til deres slektninger og naboer i Iceland etter at de kastet ned korrupte makthavere og bankiere
hvordan de har organisert seg i overgangsperiode.
På tide å stå opp fra sofaer. Dette skylder vi våre barn.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Gunnar Nybakk
5 måneder siden

Mitt svar ble fjernet momentant.
Da er vi på rett spor.
Judisk zoonisme er verste form av fascisme plantet av satan:

« Forrige artikkel

Den lille piken i Gaza

Neste artikkel »

10 spådommer for 2024

4
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x