/

Exovitenskap episode 6: Den skjulte hensikten med krig

976 visninger
13 minutter lesetid
16

Når en konflikt utvikler seg uansett natur mellom nasjoner som tydelig er under dyp kabaldominasjon og kontroll er krigene fullstendig planlagt med hvem som skal vinne. Første og andre verdenskrig inkludert.

Det er her de ikke-menneskelige elementene som kontrollerer kabalen kommer inn, som har en levetid som er betydelig lengre enn mennesket.

En konflikt mellom store nasjoner under kabalens kontroll vil ikke ha noen elementer av reell politisk, økonomisk eller strategisk interesse som sivilbefolkningen blir fortalt. Alle diskusjoner om geopolitikk, økonomi og dominans av transnasjonale selskaper over monopol på naturressurser er bare propaganda fra den kontrollerende kabalen for å avlede oppmerksomheten til befolkningen.

Begge sider av konflikten er kontrollert

De kontrollerer begge sider til det øverste nivået. Det er et psykopatisk spill de har spilt i tusenvis av år.

Så under en krig i stor skala, som eksempelvis andre verdenskrig, kontrollerte (og gjør fortsatt) den dype Illuminati-kabalen begge sider, de allierte og aksen.

De samme bankfolkene finansierte begge sider hvor blant annet Ford Motor Company, General Motors og Chryslers produksjonsanlegg produserte motorer og motorkomponenter for å forsyne begge sider. Og i mellomtiden hadde de folk på fabrikkene, for det meste kvinner, som jobbet fra soloppgang til solnedgang under tankekontroll og krigspropaganda om kriseinnsats for å “vinne krigen” og utnyttet motet og livskraften til mennesker.

Resultatet er planlagt og vedtatt

Resultatet av militære operasjoner i den slags konflikter er allerede planlagt og allerede vedtatt, og lederne av begge sider som er ansiktene og marionetter til den dype kabalen vet det og spiller bare en rolle som er pålagt av deres overordnede. Alt styrt i skjul ved hjelp av kommunikasjonssystemene, økonomien og reglene og lovene til de hemmelige samfunnene.

Så uansett den enorme innsatsen til soldatene på begge sider, uansett type og effektivitet på krigsmaskinen, uansett hvem som har de beste stridsvognene, uansett hvem som har de beste flyene. Uansett hvem den beste piloten er, uansett hvor mange som dør, hvor mange som blir lemlestet, hvor mange familier som blir ødelagt, hvor mange mennesker som sitter igjen med posttraumatisk stresslidelse, uansett menneskelig ånd og lidenskap for å forsvare sine egne, å forsvare deres familier, deres hjem, deres nasjon.

Fordi alt er allerede planlagt på forhånd, hvem vinner og hvem taper, hvorfor, når og hvordan det passer inn i hendelsene som følger.

Når heroiske mennesker endrer utfallet

Ettersom kampene og den menneskelige ånden er uforutsigbar, blir det noen ganger ikke som kabalen ønsket. Det er i disse situasjonene hvor generalene får sine ordrer fra sine Illuminati-stråmenn og disse igjen fra kabalen.

En hær som er i ledelsen og vinner en viktig kamp, men som ikke var ment å vinne, vil bli gitt en irrasjonell og til og med tåpelig ordre om å trekke seg tilbake under enhver unnskyldning som vil returnere maktbalansen i en kamp til siden som allerede var planlagt å vinne den kampen.

Dermed returnerer det korrekte forhåndsplanlagte resultatet til hvordan det skulle være i henhold til planene til de dype kabal-kontrollørene.

Slike ordrer som fører situasjonen under en kamp i strid med interessene til den siden som utfører dem, blir senere vurdert av analytikere og militærhistorikere som taktiske og strategiske feil, og blir ikke analysert videre.

Et eksempel på dette er fremrykningen av de tyske styrkene under invasjonen av Russland hvor de stoppet opp ved å prøve å ta byen Stalingrad. Der moderne historikere tror bare at Hitlers behov for å ta byen var kun fordi den bar navnet Stalin for det moralske slaget den ville gitt ham.

I virkeligheten var denne fastlåsningen som varte i 5 måneder, en uke og 3 dager (23. august 1942 til 3. februar 1943) bare for å desimere de tyske styrkene, redusere deres fremrykningskapasitet og styrke og snu krigen til fordel for Russland som de allerede hadde forberedt til å bli den seirende part.

Dette gjentas senere igjen i den øvre delen av Russland med slaget og beleiringen av Leningrad (september 1941 til januar 1944).

Russland skulle være vinneren fordi de var og fortsatt er under fullstendig kontroll av den dype kabalen. De trengte Russland som var og er ekstremt sterk på alle måter, militært, økonomisk og sosial-ideologisk, for å utføre neste fase av kontrollørenes planer:

Den kalde krigen.

Hva tenker du om krigen i Ukraina?
3
Hva tenker du om krigen i Ukraina?x
Tyske soldater fra 24. panserdivisjon i aksjon under kampene om den sørlige stasjonen i Stalingrad 15.9.1942.

Original kilde

What Are Wars? All Humanity Should Know This – Athena Swaruu

Publisert 12. mars 2022 av Cosmic Agency via Swaruu og Taygeta ET-crew fra Pleiadene.

Swaruu X (Athena): Last time I described why during a conflict you cannot know what is going on, nor what the truth is, since both sides will impose their disinformation as part of their means and strategies with which to manipulate the perception not only of the public, but also of the enemy. It is an important part of how a war is won.

So everything that is published during a conflict will be manipulated and exaggerated to the convenience of whoever is publishing it. This is war propaganda and has been around basically as long as there have been wars. So even if you see everything and form your own criteria, you will not be able to have a clear picture or idea of what is really going on.

But yes, there is one thing that you can know with complete certainty. And it is the most important thing to know during a conflict involving major world powers specifically.

It is true that when there are regional wars involving small nations of little world political power or influence, these clan or quasi-clan wars can arise out of disagreements and power interests among their members. This triggers a local war which the controllers will watch closely and then send their agents to manipulate and guide the outcome according to the interests of the deep Cabal. These agents will be sent in before, during or after the conflict as they see fit, and will be under the guise of being analysts, military advisors, UN observers “to keep the peace”, or more openly be secret agents who make deals with the leaders of such places, or in the last case send in Special Forces units.

In many occasions the Cabal will send agents to both sides making believe that powerful nations under the name of their organizations like the United Nations or NATO, among others, are on their side, being that they are making agreements with both sides of the conflict, agreements that only end up benefiting the deep Cabal.

And the same will happen with an endless number of variants and methods that they apply depending on what is necessary for each situation. This is nothing new, but I should mention it as context for the following.

While, as I have stated above, small wars or wars between nations inconsequential to the controllers can have a real element in them, I should also mention that the deep Cabal can also start a local war against a nation when they have realized that their leaders are not playing by the rules imposed by the Cabal itself, rules they impose using organizations such as the United Nations, up to those imposed through their secret Masonic and Illuminati lodge organizations, which in turn exploit the goodwill of their low grade members who for the most part have no idea what they themselves are doing or who they are really working for.

In those cases they will intervene with a local war to then impose a puppet under their control, as the new “president” or leader, always using the imposition or excuse of being liberators and saviors of nations to implement “Democracy” for the benefit of the civilian population. Benefits they never see as it is only manipulation and propaganda as I expressed above.

Moving on to a larger conflict.

When a conflict of whatever nature develops between nations that are clearly under Illuminati deep Cabal domination and control, the wars are of a different nature altogether. And that nature is obvious to those who have eyes to see and minds to analyze.

And this from an outsider’s point of view is painfully obvious, painfully obvious because the population of Earth should be able to take this into account and know this not only for their own sake but for their own survival because what I will say next is not a “theory” nor is it a “guess” nor is it a conclusion based on logic, but it is already considered a firm, constantly repeating and unquestionable fact.

When the deep Cabal controls both nations in conflict, or both groups of nations, everything is preplanned, everything obeys a previous agenda that they have in mind and in preparation sometimes years ago, decades, and sometimes even hundreds and thousands of years ago.

This is inconceivable to the average terrestrial population that lives from day to day, from fortnight to fortnight and for whatever they can afford and without being able to plan what they will do the following week, much less have a life plan.

Also, having a finite temporal perception, the majority of the human population will not understand why or how a group can make plans for so many years, even generations into the future, because they think that the people “in power” will not see the benefits during their lifetimes.

This is where the non-human elements that control the deep Cabal come in, who have a longevity far greater than humans.

So a conflict between large nations and under their control will have no element of real political, economic, or strategic interest as the civilian population is told. All discussions of geo-politics, economics, and dominance of trans-national corporations over the monopoly of natural resources is just propaganda by the very controlling Cabal to divert the attention of the human population.

They control both sides to the supreme level.

It is a psychopathic game they have been playing for thousands of years, and the real reasons I will give later in this same text, although they have been mentioned before but I must fit that in here for the sake of clarity of all I am trying to explain.

They just make the population believe that two nations, or more, that are large, have disagreements with each other that have resulted in the loss of diplomacy resulting in war as the only and last way to resolve a dispute. And the people, the human population, will believe it because that is how they have them programmed and that is how it is set within the framework of their understanding of their reality.

Example, disputes between unruly and annoying neighbors in their neighborhood or colony where they live. The average human population will transfer that way of thinking about conflicts to the geo-political realm and that is how the deep Cabal controllers want them to think.

But the reality is very different.

The controllers with a view to energy, economic, and Lush exploitation of the human population, mass control and population control, by way of population geo-engineering will impose a war between two or more nations that they completely control. And I mean completely.

This is the case of countless wars in the past, but as more direct and recent examples we have the First and Second World Wars, the Vietnam conflict, and above all the Cold War.

During the Cold War the world population was led to believe that there were two great power blocs that wanted political and economic domination over the Earth, with a constant latent threat of mutual annihilation with the use of nuclear weapons, which is known as “MAD” threat, which also stands for Mutual Assured Destruction.

With this system of imposition of ideas-mind control over the planetary human population, they would be kept in constant worry and constant suffering that kept them under control. Also this extremely dualistic bilateral model provoked a Good-Bad, Black-White mentality in the minds of the human population. And in terms of the economic realm, it would maintain the weapons industry which is huge, as well as the economic competitive machinery in operation.

With this system they also make use of systems of imposed religions that also help to guide the human population in the manner of livestock.

So during a war of this kind, as an example I will say World War II, the Illuminati deep Cabal controlled (and still does) both sides, the Allies and the Axis. Where the same bankers financed both sides, where Ford Motor Company, General Motors and Chrysler production plants, among others, manufactured engines and engine components to supply both sides. And meanwhile they had the people in the factories, mostly women, working from sun up to sun down under the mind control and war propaganda of crisis effort to “win the war”, exploiting the courage and life force of human beings.

The outcome of military operations in that kind of conflicts is already planned and already agreed upon, and the leaders of both sides who are the masks and puppets of the deep Cabal know it and only play a role imposed by their superiors. All controlled from below using the communication systems, the economy, and the rules and laws of the Secret Societies.

The reasons for a war of this nature are completely pre-fabricated and are imposed by means of war propaganda in the mass media. The reason for these wars are the wars themselves with a view to population control.

Wars are real, suffering is real, deaths and struggles are real. The effort to beat the other side is real. But the battles are already decided, as are the wars. They are already planned, it is already known who must win and who must lose and when and for what purpose.

This stems not only from the strategic aspect of a war (strategic as major situational planning) but also from the purely tactical aspect (immediate in the fight). Because not only wars are already planned, and it is already known who wins and who loses, but also the same happens in the battles over regions or parts in and of the same war.

They will pit an army defending a region against an offender with a view to invade. They already know who should win. And they know the stakes of which side has more strength, where then it is here where they begin to anticipate the outcome.

But as the struggle and the human spirit is unpredictable sometimes things do not turn out as the Cabal wished.

It is in these situations where under the orders of the generals who in turn will take orders from their Illuminati puppets and these from those of the Cabal:

An army that is in the lead and is winning an important battle but was not supposed to win, will be given an irrational and even foolish order to retreat under any excuse that will return the balance of power in a battle to the side that was already pre-planned to win that battle.

Thus returning the narrative and the correct pre-planned outcome to how it should be in the minds of the deep Cabal controllers.

These kinds of orders that turn the situation during a battle into what can be seen as counter to the very interests of the side that carries them out are later taken by analysts and military historians as simply mistakes of war, tactical and strategic errors, and are not analyzed further by not understanding what is really going on behind them.

An example of this would be the advance of the German forces during the invasion against the Soviet Union, where they stalled trying to take the city of Stalingrad. Where modern historians only think that Hitler’s need to take that city was only because it bore the name of Stalin (leader of the Soviet Union at that time) for the moral blow that it would give him.

In reality, this stalemate that lasted 5 months, one week and 3 days (August 23, 1942 to February 3, 1943) was only to decimate the German forces, reduce their advance capacity and strength and turn the war in favor of the Soviet Union that they had already prepared as the one that should be the winner.


And that is repeated later again in the upper part of Russia with the battle and siege of Leningrad (September 1941 to January 1944).

And it should be the winner because Russia was and still is under complete control of the deep Cabal, and they needed it as it was and extremely strong in every way, militarily, economically, and social-ideologically, to execute the next phase of the controllers’ plans: The Cold War.

So, no matter the enormous effort of the soldiers on both sides, no matter the type and efficiency of the war machine, no matter who has the best tanks, no matter who has the best planes. No matter who the best pilot is, no matter how many die, how many get mutilated, how many families are destroyed, how many people are left with post-traumatic stress disorder, no matter the human spirit and their passion to defend their own, to defend their families, their home, their nation. Because everything is already planned in advance, who wins and who loses, why, when, and how it fits into the events that follow.

Wars are very real, as are the consequences for the general population, military or otherwise. But the reasons for these kinds of wars are not.

This has been going on for thousands of years, it is nothing new. And added to this is the fact that later in “history” something else is described that has nothing to do even with the propaganda used to motivate soldiers and the civilian population to justify a war.

The real motivation, the reason for creating a war will always be the same: geo-engineering of population, numbers control, and exploitation of the human spirit at all levels.

Who is causing all this?

Those who benefit from human suffering on all levels, those who “eat” Lush which is nothing more than creative energy of manifesting realities coming from beings with connection to the Original Source, real humans.

These beings cannot exist on their own, because they are egregores of human creation, manifested directly as a result of the concentration of creative attention of human beings.

Fear concentrates all attention on the object of that fear, blinding reason and vision all around. This is Lush. It is not a substance per-se as Adrenochrome would be although it is of course related. Or it could only be seen to be interpreted as a substance when viewed from the etheric side point of view.

The creative concentration of reality manifestation formed from fear is very strong, precisely because of its blinding concentration. Without this such entities would disappear, for they cannot sustain their existence alone. They need human suffering to sustain themselves, because they are a product of the human mind. Direct manifestation of all the fears that they have, focused in a single entity form. If you stop paying attention to it, they will dissolve.

Where are they and who exactly are they?

They are not local, they are all over the world, they are energies that only manifest as something at certain times when conditions are propitious, and they will always be propitious only by the direct intervention of the creative attention of humans. When they come together to fear a single thing in a specific place, visible entities can emerge in the form of what they call demons, apparitions or whatever they want to call them.

And by pinpointing as much as possible where they are:

This comes from just the point where the human becomes the non-human. That threshold of mutual interference, of difficult interaction. It is where the humans behind the Secret Societies merge with the dark entities egregores of humanity, which they, of the deep Cabal, worship.

So this problem is of a purely human nature or genesis in that they are being victimized by their own creations for not being able to control their own mind.

At the same time keeping in mind that humanity as such, as a race seen as souls with connection to Source, is not really just one race but a whole soup of “souls” (without religious connotation) of extraterrestrial origin.

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
S Vang
S Vang
Anonym
1 måned siden

Fant tidlig ut at det er lite i historien som er så komplekst og nyansert som Andre Verdenskrig- Fra opptakten til den og helt frem til etter dens avslutning! Her vil jeg dele med Nyhetsspeilet sine brukere innledningen til en artikkel fra : Paul Ballard on Operation Barbarossa : Fourteen Days that Saved the World. The Nazi command succeeded in forestalling our troops literally two weeks before the war began-General S. P. Ivanov,Chief of the General Staff Academy of the Armed Forces of the USSR, 1974. “THE CRITICAL MOMENT OF WORLD WAR TWO-IF NOT OF THE TWENTIETH CENTURY-GENERALLY REGARDED AS ADOLF HITLER`S DECISION IN 1941 TO LAUNCH AN UNPROVOKED ASSAULT UPON A HITHERTO NEUTRAL PEACEFUL SOVJET UNION.OPERATION BARBAROSSA, AS IT WAS CALLED, IS PERCEIVED AS THE GREAT TACTICAL MISTAKE WHICH DOOMED NAZI GERMANY TO DEFEAT. ICEBREAKER, BY RUSSIAN HISTORIAN VICTOR SUVOROV, EXPOSES THIS SENARIO AS NONSENSE. THIS EXTENSIVELY RESEARCHED PIECE OF HISTORICAL REVISIONISM PROVIDES COMPELLING EVIDENCE THAT OPERATION BARBAROSSA WAS A RELUCTANT PRE-EMPTIVE STRIKE AGAINST A MASSIVE SOVIET MILITARY MACHINE WHICH WAS AT THAT TIME POISED TO INVADE NOT JUST GERMANY,BUT THE WHOLE OF WESTERN EUROPE. Suvorov quotes top secret Soviet documents which make it crystal clear that Soviet military theory was based on offence and the conquest of territory “for the World revolution”. And this theoretical plan for offencive war was matched by practical preparations in every branch of the armed forces. Fant denne på- https://www.heritical.com/miscella/14days.html Denne bør leses i sin helhet og la det synke in-(mindblowing).

eee
eee
Anonym
4 måneder siden

ER NPE STYRT AV STATEN ELLER FRIMURERORDENEN?

Etter å ha søkt om erstatning for pasientskade, og beskrevet noen få hendelser som eksempelvis flere direkte trusler, og det å bli innelåst mot sin vilje. Fikk jeg en latterlig tilbakemelding, hvor de blankt avfeier alt jeg har sakt. Hvor man da enten ønsker å videre dekke over handlinger eller man bare er så dum at man bare uten videre tror på helsepersonell. DERSOM MAN ER UTSATT FOR OVERGREP, TRUSSLER, FORFALSKNING AV JOURNAL, ELLER ER VITNE TIL KRIMINELLE HANDLINGER på sykehus eller andre steder, så bør man henvise individet til politi. IGJEN, blir dette ikke gjort. Selv om kravet faller utenom NPE s saker, så bør man ha et minstemål av medmenneskelighet og henvise til politi, advokat eller annet, selv om du kanskje ikke tror på vedkommende, i tilfelle det de sier er sant. Svært skremmende men slett ikke overraskende at alt bare avfeies. Nok et tilfelle av Bukken og havresekken?

Om man representerer en gruppe som gjør gode ting/jobber for det gode, og man ønsker at vedkommende ikke skal gå videre med saken pga man kan risikere å ødelegge etterforskning av en sak, så må man gjøre dette på en måte hvor man er tydelig og blir forstått. TRUSSLER, OG FALSKE DIAGNOSER, er traumatisk og gir bare en bekreftelse på at disse individene IKKE representerer noe godt.

eee
eee
Anonym
4 måneder siden

Hvor er ANTI frimurer ordenen? Det bør finnes en allianse som beskyttelse MOT de av slike ordner som bedriver kriminalitet av ymse slag. Nå regner jeg med at det finnes gode ordener, som IKKE bedriver bortføringer, organ-salg, overgrep og annen aktivitet som ikke er lovlig. Enten må det bli forbud mot slike ordner, eller så må “vi” (som er mot denslags) opprette en ANTI frimurerorden.

Disse krapylene bor ofte i klynger og dekker over hverandre, vitner falskt osv.

OG, GODE politimenn, samt GODE, militæret og andre GODE menn, bør sørge for at slik mafiavirksomhet ikke får fortsette. De må passe på at statlige krefter er beskyttet mot infiltrasjon av Umennesker som godkjenner umenneskelige forsøk på dyr og mennesker.

Det sorte millitæret om vi skal kalle de det, liker å teste ut utstyr på prøvekaninene sine. Electronic harrasment, bio terrorisme, stråle-våpen, (Havanas syndromet)

Rettferdighets-hevn, er å få satt noen av disse verstingene i fengsel, at de blir avslørt, og stoppet. Noen ganger virker ikke rettssystemet, og da må man være kreativ. AVSLØR, på rett vis. Sannferdig, og ikke synk ned til deres nivå. Det er en hårfin balanse. Følg loven så godt man kan, strekk den innimellom om du må for å få ende på djevelskap. Jeg vil foreslå å rappe, synge, skrive sannheten frem. BE BOLD but fair.

Tjostrolf
Tjostrolf
Anonym
4 måneder siden

Hvorfor ble plutselig tyskerne så “slitne” ved dunkirk?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Frank
4 måneder siden

Pga at vi til alle tider har vært delt i 2 grupper. Menneskene og makteliten.
De spiller oss ut og leker med oss, for oss er vi bare ekle dumme skapninger/bønder på et sjakkbrett som bør fjernes. Hadde det ikke vært for at vi trenger slaver så hadde vi drept dem for lenge siden sier de.
Eller som Klaus Skabb sier: Hva skal man med mennesker ?

Det man kaller kriger osv er klassekamp. Hver gang de starter en krig så er agenda og støvsuge verdens statskasser og folks lommebøker samt redusere oss med en del millioner.

Alle vet at Russland kunne tatt hele Ukraina på noen timer om de hadde ønsket, men det blir det jo ikke mye penger av.

Det er ikke krigen i Øst som skal utslette oss, men derimot den i MØ.

Så hva skjer videre ? Vel det får de fortelle selv.

Albert Pike og Giuseppe Mazzini utarbeide planene for de 3 kommende krigene i 1872.
De 3 kommende verdenskrigene måtte utkjempes slik for å få på plass NWO. Et verdensdiktatur under Lucifer.

Istedenfor å diskutere og gruble over hva som skjer så kan folk heller få fasiten så de kan sette i gang sårbarhets reduserende tiltak ut fra det.
Den første verdenskrig må utløses for å tillate Illuminati å styrte makten til tsarene i Russland og for å gjøre det landet til en festning for ateistisk kommunisme. Avvikene forårsaket av “agentur” (agenter) til Illuminati mellom de britiske og germanske imperiene vil bli brukt til å oppildne denne krigen. På slutten av krigen vil kommunismen bli bygget og brukt for å ødelegge de andre regjeringene og for å svekke religionene.

Historiestudenter vil erkjenne at de politiske alliansene til England på den ene siden og Tyskland på den andre, smidd mellom 1871 og 1898 av Otto von Bismarck, medsammensvorne til Albert Pike, var medvirkende til å få til den første verdenskrig.

Den andre verdenskrig må oppildnes ved å utnytte forskjellene mellom fascistene og de politiske sionistene. Denne krigen må bringes i stand slik at nazismen blir ødelagt og at den politiske sionismen blir sterk nok til å innføre en suveren stat Israel i Palestina. Under andre verdenskrig må den internasjonale kommunismen bli sterk nok til å balansere kristenheten, som deretter ville bli holdt tilbake og holdt i sjakk til den tiden da vi ville trenge den for den endelige sosiale katastrofen.
Etter denne andre verdenskrig ble kommunismen gjort sterk nok til å begynne å ta over svakere regjeringer. I 1945, på Potsdam-konferansen mellom Truman, Churchill og Stalin, ble en stor del av Europa ganske enkelt overlevert til Russland, og på den andre siden av verden bidro etterdønningene av krigen med Japan til å feie kommunismens bølge inn i Kina.

(Lesere som argumenterer for at begrepene nazisme og sionisme ikke var kjent i 1871, bør huske at Illuminati oppfant begge disse bevegelsene. I tillegg har kommunismen som ideologi, og som en oppfunnet frase, sitt opphav i Frankrike under revolusjonen. I 1785 oppsto Restif skapte uttrykket fire år før revolusjonen brøt ut. Restif og Babeuf ble på sin side påvirket av Rousseau – det samme var den mest kjente konspiratoren av dem alle, Adam Weishaupt.)

Den tredje verdenskrig må oppildnes ved å dra nytte av forskjellene forårsaket av ‘agentur’ til ‘Illuminati’ mellom de politiske sionistene og lederne av den islamske verden. Krigen må føres på en slik måte at islam (den muslimske arabiske verden) og politisk sionisme (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene, igjen splittet i dette spørsmålet, bli tvunget til å kjempe til det punktet av fullstendig fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse. Vi skal slippe løs nihilistene og ateistene, og vi skal fremprovosere en formidabel sosial katastrofe som i alt dens redsel vil tydelig vise nasjonene effekten av absolutt ateisme, opprinnelsen til villskap og den mest blodige uro. Så overalt vil innbyggerne, forpliktet til å forsvare seg mot verdensminoriteten av revolusjonære, utrydde de som ødelegger sivilisasjonen, og mengden, desillusjonert av kristendommen, hvis deistiske ånder fra det øyeblikket vil være uten kompass eller retning, engstelig for et ideal, men uten å vite hvor de skal gjengi sin tilbedelse, vil de motta det sanne lyset gjennom den universelle manifestasjonen av den rene doktrinen om Lucifer, endelig brakt ut i offentligheten. Denne manifestasjonen vil følge av den generelle reaksjonære bevegelsen som vil følge ødeleggelsen av kristendommen og ateismen, både erobret og utryddet på samme tid.

Siden terrorangrepene til satanistene 11. september 2001 har verdenshendelser, og spesielt i Midtøsten, vist en økende uro og ustabilitet mellom moderne sionisme og den arabiske verden. Dette er helt i tråd med oppfordringen om at det skal utkjempes en tredje verdenskrig mellom de to, og deres allierte på begge sider. Denne tredje verdenskrigen skal fortsatt komme, og nylige hendelser viser oss at det ikke er langt unna. Den muslimske verden er rasende på vesten for at vi lukker øynene for folkemordet på Gaza samtidig som vi øser tusenvis av milliarder til Ukraina. :)

Når Israel er ødelagt flytter Khazarene hjem til Ukraina som nå er neste tomt.
For 2 år siden var det 52 mill der, nå er det 17 mill igjen.
Ukraina skal bli hele digitalisert og bli det hovedstaden i NWO.

rgwertwetr
S Vang
S Vang
Anonym
5 måneder siden

Det er ingenting i media(eller svært lite) om Holodomor det Ukrainske Holocaust på begynnelsen av 30 tallet.Burde ha vært brennaktuelt å tatt opp det temaet nå eller var det ikke synd på disse Ukrainere da?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  S Vang
5 måneder siden

-Holodomor det Ukrainske Holocaust 

Emnet blir berørt i https://www.nyhetsspeilet.no/2024/02/holocaust-direkte-fra-zionistenes-kjokken/
i en mer overraskende vinkling enn det du legger opp til

S Vang
S Vang
Anonym
Svar til  kjell108
4 måneder siden

Jeg mente selvsagt at dette burde vært tatt opp av hovedstrømsmediene og ja jeg har dyp respekt for alle artikkelforfattere her på Nyhetsspeilet som er i særklasse her til lands sammen men noen andre som f eks Steigan.no.

S Vang
S Vang
Anonym
9 måneder siden

Bak kulissene på verdens senen har nå “the White Hats” krysset Rubicon og det er ingen vei tilbake! Kampen mot kabalen er i full gang og panikken brer seg blant operatørene i det kriminelle globale syndikatet som tidligere satt med all verdensmakt! Se på det Russiske våpenskjold og hvem som bekjemper dragen-det er St George med hvit hatt!

Jan E
Jan E
Abonnent
9 måneder siden
Hva tenker du om krigen i Ukraina?" Les mer »

Samme metode brukes.
Alt for å tømme pengeboken til Europa.
Alt går etter planen vil jeg si
Vi tømmer våre militære lagrer
Og står ubeskyttet Cabalen kommer.
Og det som skjer i Sverige nå er Cabalen som lager kaos. Mellom 180-200 bomber hvert år er Galskap
Og det er vårt Naboland.
Så lenge vi er lydige så er det stille hos oss

Øystein Svendsen
Øystein Svendsen
Abonnent
9 måneder siden

Krigen i Ukraina er en proxy-war (stedfortrederkrig) som Frank Aune riktig påpeker. Denne tragiske konflikten tjener kun krigsindustrien og har blitt satt i spill av den globale kulten/kabalen og har som formål å forskyve maktbalansen og oppnå global økonomisk ustabilitet. Til syvende og sist har mange kriger, kriser, konflikter, false flags og plandemier blitt manipulert fram av den globale kulten gjennom generasjoner for å fremme globalisering og sentralisering av makt til de få på toppen av pyramiden, som igjen er lakeier for ikke-menneskelige entiteter som nærer på menneskelig lidelse/lave vibrasjoner og som holder hjulene (“matrixen” og reinkarnasjons-lidelsen) på jorden igang.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Øystein Svendsen
6 måneder siden

Som David Ice understreker, er det hvite biomassen som sementerer Satans pyramide med sin lydighet og pysete taushet. Om biomassen nektet å underkaste seg demons regler, så ville pyramiden kollapse.
Men jævla vestlig biomasse er så arrogant at den kan kaste kaker i søpla
takket jude-vestlige bombinger som tar siste brødsmuler fra afghanske og palestinske barn.

Se, jævla jewropeiske griser, hva denne edle mannen fra Jemen lærer dere:

snorre vang
snorre vang
Anonym
9 måneder siden
Hva tenker du om krigen i Ukraina?" Les mer »

Det er the deep state,the corrupt politicians,big tech,fake news and the pupped masters som står bak opprinnelsen til all eledighet i Ukraina!

Brit Rolstad
Brit Rolstad
Abonnent
9 måneder siden
Hva tenker du om krigen i Ukraina?" Les mer »

Fullstendig meningsløst

« Forrige artikkel

Tyranniets røtter i EU

Neste artikkel »

Hva er WHOs sanne ansikt?

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x