Tedros Adhanom har tilbrakt mye av sitt liv i brutalitet, da er det ikke lett å være omgjengelig og vennlig, her med WHOs egen epidemiolog Peter Salama til venstre, australieren som plutselig døde av et hjerteinfarkt i 2020, 51 år gammel, det gikk i ettertid rykter om Salamas uenighet og konfrontasjon med Generalsekretær Tedros, den som har fulgt med har sett at mange personligheter som sto slik til i offentligheten at de forstyrret pandemi-planene, har omkommet på underlig vis, som også President av Tanzania, John Magufuli, som etter sigende døde i mars 2021 av Korona, 61 år gammel, https://africanarguments.org/2020/04/the-campaign-against-tedros-adhanom-objective-or-ideological/

Hva er WHOs sanne ansikt?

1.8K visninger
40 minutter lesetid
5

Verdens Helseorganisasjon er ikke bare interessert i vaksiner, pandemier og lockdowns, som de siden 2009, ved hjelp av en ny definisjon, nå kan erklære på korteste varsel. WHO er også en politisk organisasjon, interessert i makt, makt nok til å forandre samfunnet etter eget bilde. Pride-bevegelsen er deres barn. Godt synlig foran, frihet og kjærlig, skjult lenger bak, krig mot familien. Taler de med dobbelt tunge? Hva kunne vi lese ut av Covidpandemien som var?


William Engdahl, foto, her.

“Idag står WHO frem som et ‘offentlig-privat partnerskap’ der Big Pharma og Bill Gates Foundation er de største aksjonærer, og er midt oppe i et uvanlig frekt (verdensomspennende, min tilføyelse) coup d’etat med full støtte fra USAs Biden Administrasjon,” skiver William Engdahl i sitt nyhetsbrev no. 82.

De vil ha makt, de vil ha diktatorisk makt. Hvem er de? Hvis de får det som de vil, skal de enerådig kunne bestemme over hodene på millioner av mennesker, deres helseministre, helsepolitikere og helsebyråkrater. Men det disse folkene har å fare med, er ikke av det gode.

De vil kunne beordre land til å innføre vaksinesertifikat, de vil kunne beordre nasjoner til å gjennomføre tvangsvaksinering, de vil kunne beordre opprettelse av karantene- eller konsentrasjonsleire. Hva kaller man slikt? Jo, det kalles en totalitær militærstat. For blir det gitt denslags ordre, vil de ha sine skarpe våpen klare.

WHO ble født i 1948, Maurice Strong var en av pådriverne. Foto fra den svenske avis Dagens Nyheter i 1972. De hadde akkurat begynt å reklamere for sitt gigantiske internasjonale bedrag, den global oppvarming, artikkel om Strong, her og her, avisutklipp, her.

Han ble satt inn som leder av WHO i 2017. Han ble gitt navnet Tewodros, men forenklet navnet til Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han er et barn av Ethiopias Tigray-folk, har vist at han som en proklamert marxist-terrorist, kan lede sin undersåtter så myndig at folk frykter for sine liv. Han har brukt hele sine politiske karriere på å forfølge sine blodsfiender, Amhara-folket, hvor to millioner av dem forsvant under mystiske omstendigheter under hans tid som helseminister. Fikk han som utenriksminister motstand mot sine planer fra befolkningen, arresterte han de like godt og satte 70 000 i interneringsleire under bevæpnet oppsyn, 500 ble drept i gatekamper av skytende politi.

Tedros er oppkalt etter den tidligere ethiopiske Keiser Tewodros II (1855-1868) en mektig mann som fra tronens store høyder regjerte eneveldig over befolkningens liv og død, gikk det noen liv med på kjøpet i svingene, så var det en del av jobben; akkurat som Robert Mugabe (1924-2019), som ryddet opp i Zimbabwes uroligheter gjennom sin fryktede 5. brigade og tok livet av 20 000 opposisjonelle. Dette er mørkeste Afrika.

Det gjaldt Gukurahundi-drapene, planlagt og gjennomført av Mugabe selv for å eliminere politiske motstandere. Ingen marxistiske maktfolk aksepterer at noen sier dem imot, Leon Trotsky skjøt sogar personlig sin privatsjåfør fordi denne kom for sent, fortelles det (fra boken Spies and Commisars av Robert Service). Tedros fikk ikke aksept for Mugabe som WHOs good-will ambassador, han forsto ikke at Mugabe hadde gjort noe galt, for også Tedros hadde allerede drept (her).

Det afrikanske mørket

Vi i det kristne Europa glemmer det at det hersker helt andre livsforhold i Afrika enn i Europa, mange av oss betraktet Nelson Mandela som en helt, mens han i virkeligheten gikk terrorens ærend. Foto, her.

Vi kjenner ikke dette i det kristne Europa, mange av oss vet ikke at det fortsatt lever i beste velgående, det afrikanske mørket, vi kjenner de omfattende og meget stygge drapene på de mange boerfamilier, de dyktigste bøndene i Sør Afrika, vi kjenner “kill the boer”-sangen ledet av Julius Malema, noen fyrer oppunder å drepe de som gir dem maten på bordet, det kommer ut fra det afrikanske mørket, det svarte Afrika, hvor massesuggesjon blir til politisk slagskraft (se rapport, video, her), det er på det mørke kontinent hvor også terroristen Nelson Mandela hørte hjemme.

Det er her Tedros Adhanom er vokst opp, derfor lå marxismens brutalitet ham så meget nærmere, den forsto han øyeblikkelig. Det skal vi i praksis også bli vitne til, får han den verdensmakt som nå ligger i emning. Det er dette som er virkeligheten, vår egen minister Ingvild Kjerkhol har sett det, men for henne er det ingen vei utenom, derfor har hun lagt lokk på saken, hun er taus som i graven, hun virker skremt.

Men den som leter etter sammenhenger ser at den nye keiser Tewodros ble oppdratt over år og utdannet i metodene han allerede har satt ut i livet i Ethiopia, hvem sto bak dette?

Hvem lærte opp terroristorganisasjonen Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) i de mørke strategier, å handle politisk og å vinne terreng, ved hjelp av terror, drap, løgn og bedrag? Hvilken nabo hadde stengt inne sine egne landsmenn bak de høyeste murer, mens de blandet kloakk i deres drikkevann som gjorde dem syke? Hvilken nabo lot også sine spesialsoldater drepe barn, kvinner og unge voksne med hvit fosfor inne i befolkningssenteret, med splittbomber fra F35, med splitt-morter-granater, med preparerte rifleskudd fra skarpskytteres spesialgevær som på en kiliometers avstand kunne skyte ut kneskålene på forballspillende barn og ungdommer?

Vi forsto at noen med stor makt hadde plukket ut Tedros Adhanom til jobben i WHO, han hadde ikke papirene, men de ønskede evner, de etterspurte begavelser. Det var noen med stor makt, langt mere enn de norske rikspolitikere og ministre rådde over, som hadde valgt ham.

De fremmede ledere

Våre politiske ledere liker rampelys, å stå på scener og å bli fotografert av berømtheter, som samfunnets gratispassasjerer som seiler avgårde i en vind av velduftende bankkonti, drevet av grådighetskulturens lange dønninger, her sammen med NRKs Fredrik Solvang, foto, her.

Men ikke bare WHO hadde blitt kuppet, også i våre egne lands ledelsesskikt satt ikke lenger våre egne, men fremmede. De snakket vårt språk, men de var oss og vår kultur fullstendig fremmed, for deres kultur var grådighetskultur.

Hadde vårt lands politiske ledelse vært like frynsete som WHO hadde vært? Var de av samme familie? Var det derfor WHO våget å komme med slike frekke forslag som å få tillatelse til å gi oss ordre om hva vi hadde å gjøre, hvis det kom en pandemi?

Forfatter William Engdahl

“Verdens helseorganisasjon vil, hvis ikke et mirakel skjer, pålegge alle medlemsland en toppstyrt jernkontroll over de nasjonale helseforskriftene og mål,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, Newsletter No 82: The Dystopian WHO Stealth Coup.

For det var ikke til å tro, de hadde arrangert seg: Hvis WHO kom til makten og Tedros erklærte pandemi, så het det seg i traktaten, da åpnet allmaktens dører seg for ham, hans familie og hans venner: For da kunne WHO bestemme hvem, hva og hvor mye fabrikkene våre skulle produsere, de kunne bestemme alt. Da kunne Tedros herske som keiser Tewodros II engang hadde gjort, med hård hånd. Da skulle alle patenter på medisiner og legemidler overlates til WHO, vederlagsfritt. Det som ikke passet WHO, andre legemidler, terapier og behandlingsformer, kunne de forby, som naturmedisiner, plantedråper og homeopatiske midler.

Klimakrise, kjøtt- og meieriprodukter skal vekk

The coming burger, the zombie apocalypse, med familie Simpson, se her.

Det var utrolig: For WHO ville også ha styr på matproduksjon. Men det hadde jo ingenting med pandemi og sykdom å gjøre? De ville bestemme over hva vi skulle få spise. Det var ikke til å forstå: De hadde allerede varslet oss at kjøtt kunne vi glemme.

Det skulle bli slutt på hamburgere, pølser og karbonader, den norske kjøttkake skulle bli en saga blott, lettstekte baconpølser i hvitløksmør kunne vi ikke lenger engang drømme om. Likedan med smør, oster, yoghurt og fløte, alle meiereprodukter, fra melk.Til og med brunost, fra geitemelk.

Jo, det var klima, sa de. De mente kanskje klimagass, metan?

Kommer melorm, biller, snegler og grashopper på middags- og lunchbordet og som skolemat for barna? Foto, her.

Men vi skulle ikke være lei oss; de hadde erstatningene klare. Mange lå i startgropen med den slags mat, mel og stuinger fra insekter, melormer og parasitter…i Israel forberedte de allerede masseproduksjon av kunstig lagd kjøtt, her og i Nederland, her). Om det smakte? Helt sikkert, men det er hvordan det virker som er det egentlige spørsmål. Noen mener ikke det, se f.eks. hos familien Simpson, her.

Kunstig kjøtt, smaker sikkert, men virker det også bra (?), har vi vitenskap god nok til å kunne lage velgjørende ernæring, neppe. Foto, her.

Og bakgrunnen til hvorfor: Det hadde blitt for varmt over hele kloden og for mye CO2 i lufta. Men hvorfor skulle vi slutte med dyrehold, det var jo ingen mening i det? Jo, sa de, det gjaldt sykdom. Det var vitenskapelig belegg for at det mellom dyr og mennesker vandret virus som spredde infeksjoner. Sykdomsspredere. Det visste vi ikke. Jo, det hadde deres egne vitenskapsmenn funnet ut, og for å sikre alle mulige smitteveier, for å sikre folks helse og sunnhet, måtte stram regulering av landbruk, av vannavløp, planlegging av skog og av hogst også gjennomføres.

Alt for en bærekraftige klima- og utslippsbalanse.

Derfor gjaldt det ikke bare våre husdyr, katter og hunder, men også nyttedyr som krøtter, hester, geiter, sau og høns måtte innunder reguleringene. Alt skulle gå under navnet klimareguleringer med WHOs og FNs egne vitenskapsmenn i ICCP (klimakomitéen) i spissen, de hadde målestokken. Helt klart: Det sto mektige politiske krefter bak dette. De hadde dukket opp i offentligheten allerede på 60-tallet. Sentralt var Maurice Strong, forretningsmann og milliardæren som i mange år hadde vært et sentrum i FN. Men de visste at de måtte trå forsiktig.

Forfatter William Engdahl

“Ved å skjule en fullstendig endring i WHO-traktaten fra fullmaktene forhandlet frem i 2005 som bare ‘endringer,’ hevder WHO, sammen med Biden-administrasjonen, at godkjenningen av endringene ikke vil kreve en ny ratifikasjonsdebatt av medlemsregjeringene.

Dette er en rent bedrag. Uten nasjonal debatt av folkevalgte, vil den ikke-valgte WHO i fremtiden kunne bli en global supermakt over liv og død i fremtiden,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup.

Det skal bli musestille på veiene

Jørgen Randers, født 1945 i England, var også en gratispassasjer, sønn av Gunnar Randers, grunnlegger av Atominstituttet på Kjeller sammen med Jens Chr Hauge. Jørgen Randers ble oppgitt som medforfatter av boken The Limits of Growth, solgte etter sigende i 12 millioner ex, sies det. Boken, ført i pennen av Club of Rome, førte millioner av mennesker bak lyset, den var en frekk bløff. Boken ble hans livs gratisbillett, foto her.

Mye trafikk på veiene er et tegn på stor aktivitet i befolkningen, stor aktivitet er tegn på god helse og mye livskraft, med andre ord sunnhet. Da beveger mennesker og deres ting og tang seg gjennom samfunnets hovedpulsårer, blodkarsystem og helt ut i de fineste og smaleste kapillarer, på småveiene. Utslippene fra bensin og dieselmotorer er idag på et minimum, teknikken har strupet dette, slik at trafikken har kunnet bli det den er, et tegn på sunne bevegelser og de mange samfunnsgoder.

For det var ikke pengene eller alle slags varer som var de virkelige samfunnsgoder, men samfunnsborgernes bevegelsesfrihet.

Fra ca 2010 kunne mange av oss se dette komme med egne øyne; veiene våre begynte å bli snevret inn, blomsterkassene, midtrabatter, merkelig mange kostbare rundkjøringer ble bygd som regelrette hindringer for trafikkflyt. Statens vegvesen arrangerte i det stille busstopp midt på kommunale veier, slik at reiser med bil begynte å bli uforutsigbart.

Det begynte å ta ubehaglig mye tid, mange køer, mange slags rare hindringer. Og til og med ble klumpete fartsdumper støpt tvers over de kommunale veiene, vi hadde mange som kjørte for fort, sa de. Men det var hindringene som var poenget, det skjønte vi på Statens vegvesens hovedkontors hjemmeside. I de større byer forsvant gratisparkering.

Så kom bomringene med avgifter. Pengene skulle bli en nøkkel i begrensningenes kunst. Det skulle bli dyrt å forflytte seg med bil, ikke bare drivstoff skulle koste mye, også kjørte kilometer skulle avgiftbelegges i tillegg til de avgifter vi allerede hadde hatt i en årrekke.

Men det gjaldt ikke pengene, det gjaldt restriksjoner, begrensningene. De stjal hver gang med våre rikspolitikeres velsignelse, en liten bit til av vår frihet, vi skulle bare ikke skjønne hele bildet med en gang.

Svovelpredikantene fra staten

Nobelprisvinner Ivar Giæver (f.1929) om klima og klimaforskning, fra TV2 intervju 2019, se her.

Det vil si, de måtte legge en svær løgn tvers over veien, en skikkelig allemannsbrems, den ble kalt klimaløgnen. Uten den hadde de ikke fått det til; det var den globale oppvarming (hør nobelprisvinner om global oppvarming, Ivar Giæver, foredrag, her).

Og deres plan ble synlig i Stockholmsavisene i 1972, planen ble utviklet av Club of Rome. Hvert 10. år kom siden offentlige trusler om å havne i (klima)helvetet fra predikantene, men denne gangen satt de ikke lenger i bedehusene.

Nå var svovelpredikantene å finne blant næringslivets milliardærer, i de forskjellige politiske partiers lederskap, store statsbedrifters ledelse, universitet og høyskolers, og særlig i Statens vegvesens ledelse, hos NVE og i kraftverkene, i media. Ikke det minste rart at også Stortingets politikere raskt ble omvendt til å finne den rette tro.

Men så var det alikevel ikke klima som var grunnen. Det var et påskudd. Det var noe helt annet som lå bak. Yppersteprestene snakket med dobbelt tunge. Dette skulle bare utgjøre de første forsiktige skritt av Climat Lockdown, nedstengning av samfunnet, for klimabalansens skyld. De visste at folk kom til å reagere, det de ikke visste var hvor sterke reaksjonene kom til å bli. De gav det navnet Klima-nedstengning, Climate lockdown.

Det var nettopp det de ville, begrensningene. Men hvor raskt? Først omkring 2010 hadde de infiltrert nok maktposisjoner til kanskje å kunne klare å tvinge dette igjennom. Ved hjelp av de mange høye samfunnsposisjoner ville de i langsom kino kanskje kunne kaldkvele samfunnsaktivitetene slik at det ble stille på veiene, stille i gatene, at folk frivillig lot seg sperre inne i sine egne hus og ble sittende der, bak sine masker. Slik kan pandemiens løpende ordre som nestengning, smittespredning, masker, karantene ha sett ut. Aktørenes møtehyppighet var høy på det verste, det kan ikke ha vært lett. De balanserte på en meget tynn egg; skal, skal ikke … for det var et forsøk på coup d’etat, statskupp.

Klimaskremsel

Det var en gledelig overraskelse å bevitne Statistisk Sentralbyrås mot og engasjement i kampen om sannheten. Skjønte at Ciceros forskere ikke likte dette, de følte de måtte gi SSB et spark. En varm takk til John Kristoffer Dagsvik, pensjonert SSB-forsker (se VG, her).

Vi så det i våre riksaviser VG, Dagbladet og Aftenposten som sammen med NRK satt klima øverst. Det gjaldt de feteste overskrifter, de nølte ikke med å smøre tykt på, og bare de som hadde fagkunnskaper skjønte at dette var skremselspolitikk, faglig var grunnlaget meget svakt, ikke lett å lyve sammen substans, men ingen hevet stemmen. Men så kom hjelpen fra London city, inflasjon kalte de det.

Samfunnsøkonomien ble smadret ved hjelp av høye matvarepriser, ved hjelp av ublue strømpriser, og frykt for fremtiden ble forsøkt satt fart på av våre egne vann-myndigheter (se artikkel, her), de kalte det klimakatastrofe. Alt for at folk flest skulle bli engstelige; for det var nettopp det som var meningen, folk flest skulle bli vettskremte.

De begynte forsiktig. Det var en grunn for det. De ville skremme folk, men ikke så mye at restriksjonene måtte skrinlegges. Derfor begynte de forsiktig, som fartsdumper og bomavgifter. Alle de såkalte “bypakkene” var av samme opprinnelse. De ble skapt for å forankre klimaløgnen enda dypere.

Bypakkene skulle gi bedre trafikkmiljø og mindre utslipp, sa de, mens det var klimaløgnen som satt igjen med skåringene. Akkurat det samme ligger bak det som regjeringen Støre nå foreslår pr september 2023, om motorveiene, her. Vi skjønner at saksgangen var meget langsommere enn erkjennelsen, også Franz Kafka kjente til den mekanismen.

Dr David Martin fra US i EU Parlamentet september 2023 om WHO som det kriminelle kartell, hvem er egentlig WHO, hvor vår egen Gro Harlen Brundtland er æresstyremedlem, se og hør innlegg på Twitter, her eller hos dr Jane Ruby, her.

Det er en varig Climate Lockdown de vil ha, for å vinne tid til å utføre det de egentlig har fore; en klimanedstengning av samfunnet vil få omkalfatrende følger: Men FN, WHO og WEF og alle deres medsvorne vil ha dette, for først da kan alle nye kontrolltiltak settes igjennom. Ledelsen vakler, er usikker, for de vet ikke om de er mange nok. Dessuten ble deres kunstig skapte klimakatrastrofer gjennomskuet av mange på et tidlig tidspunkt, et faktum. Løgnene sprakk.

Det sårbare punkt

De har en achilleshæl, deres sårbare punkt. Det er stedet hvor de for alt i verden ikke vil bli truffet. De tåler ikke dagslys. De er tvunget til å oppholde seg i skalkeskjul, gjemme seg i skyggene. Men krigshandlingene blir preget av det, de får samme farve, har samme lukt og er utstyrt med samme uniform; det er kjennetegn, deres forgiftede pilspisser kommer så og si alltid fra liksom-side-linjene, er liksom-anonyme, men alikevel ment for dødelige treff.

Deres dødelige sjakktrekk må ikke røpes, slik at de blir stående igjen synlige i lyset som gjerningsmenn. Det er derfor de beveger seg forsiktig. De gjør alt for at skjulestedet skal opprettholdes; kaster ut lokkemat for å avlede, lyver og bedrar hver gang noen i vanvare har gjettet riktig, og stikker seg straks bort igjen, bak teaterkulissene. Deres favorittvåpen har alltid vært forgiftning, usynlig helt til den begynner å virke.

Riktig iakttagelser treffer alltid, derfor er gode observasjoner gull verdt. Deres planer blir bremset av folks gode observasjoner. Det er dette dr. David Martin har fremført i EU-parlament (fra Twitter, her), det er slik han ser WHO: Som en kriminell organisasjon, hvis ledere bør fengsles. Og rakner WHO, går æresstyremedlem Gro Harlem Brundtland også med i dragsuget.

De vil gi ordre

Den nye avtalen som skal underskrives i mai 2024 innebærer: De medisinske anbefalinger slik WHO gav tidligere, skal fra underskriftsdato (mai 2024) betraktes som ordre. De har arrangert seg slik at de kan utrope en internasjonal pandemi, med alt det innebærer, også hvis noen har hostet i en avkrok av Mexico, de kan siden utrope den ene pandemi etter den andre:

Og mens vi har den ene lockdown etter dem andre, kan WHO avgjøre hva som skal gjennomføres og tvinge det igjennom; da kommer først lockdown, siden det internasjonale (EU-)vaksinesertifikat, så restriksjoner på reiser og til slutt karanteneleirene. Men dette er begynnelsen, bare.

Storting, regjering og eller folkets protester blir IKKE tatt hensyn til, for ingen kan blande seg opp i WHOs avgjørelser. Dette skrev da også Ingvild Kjerhol da under på, på vegne av Den norske regjering og Arbeiderpartiet. Og situasjonen er da blitt en totalitær situasjon, styrt av WHO. Etter regulering av menneskenes samfunn, kommer dyrenes: Høns skal ifølge planene injiseres med mRNA-vaksiner pga infeksjonsfare, det samme gjelder sau, kyr, hest og geiter og alle husdyr. Hvis noen setter seg imot, blir dyrene tvangsslaktet.

Infisert kjøtt og melkeprodukter

Vi skjønner at det da er slutt på kjøttforbruk, for hvem vil ha infisert kjøtt, infisert av injeksjonenes mRNA-piggproteiner, livsfarlig for mennesker, men også for dyrs helse: De vil gå en ublid fremtid i møte. Og glem ikke: Det samme gjelder matvarer fra kyr som melk, fløte, smør, ost og yoghurt, alle meieriprodukter vil være infiserte.

Forfatter William Engdahl

“Hva Biden-administrasjonens endringer gjør er å forvandle den tidligere rådgivende rolle for WHO på ikke bare pandemirespons, men også for alt som kan knyttes til nasjonal “helse”, med (ny) makt til å overstyre nasjonale helsemyndigheter hvis WHOs generaldirektør, nå Tedros Adhanom, får bestemme,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup.

De vil være også infiserte av mRNA-piggproteiner og gjort ubrukelige for mennesker. I tilfelle du tviler, det er slik det er ment. Men de har også planer og hensikter med villdyrstammer, da utroper Matillsynet en eller annen mystisk sykdom (som f.eks. skrantesjuke), som de vil utrydde ved å dra med helikoptre på spesialskytterjakt, akkurat slik de gjorde med villreinstammen på Hardangervidda. Som sagt, det er tøft å fly helikopter, for det er miljøhensyn som teller.

Hadde det vært tó i våre rikspolitikere, hvis de hadde forstått hva som er på gang, hadde de vært villige til å ofre sine liv for en slik sak; å vippe WHOs initiativ av pinnen, å forhindre eugenikernes fremtidige styring av nasjonene; og kjeppjage dem tilbake under de stener hvor de egentlig hører hjemme, der hvor det er mørkt og kaldt. Dessverre er det ikke slik. Politikerne bukker servilt, de er redde, det er frykt for eierne som regjerer dem (“You have owners”, George Carlin, her).

Jan Terje Voilaas rapport om Oslo

Jan Terje Voilaas. foto her.

Han skriver: “Vi har mye mer i vente i årene som kommer. Jeg vil denne gang kun nevne en, men den er til gjengjeld svært viktig for alle som bor i Oslo. Oslo er nemlig en av totalt 96 «C40-Cities», en gruppe etablert i 2005 som på initiativ fra WEF nå legger planer for reduksjon av dine utslipp i tråd med klima-målene. C40-gruppen publiserte i 2019 rapporten “The Future of Urban Consumption in a 1,5°C World,” hvor gruppen stikker ut kursen for det videre arbeidet frem mot konkrete mål, som visstnok skal være klare i 2024.

2019-rapporten peker spesielt på konsum av mat, klær, tekstiler, privat transport, luftfart, elektronikk og på boliger, bygg og øvrig infrastruktur. Jeg har ikke fulgt så mye med på denne gruppen sysler med, ikke før Planet Today nylig kunne melde at 14 amerikanske storbyer, alle C40-medlemmer, har forpliktet seg til å nå følgende mål før 2030:

1) Null konsum av kjøtt og melkeprodukter
2) 3 klesplagg per innbygger per år
3) Ingen private biler
4) En kort flytur (under 1,500 km.) per innbygger hvert tredje år

Det vil i tillegg komme strenge energikrav for boliger og bygg, altså store investeringsbehov i tillegg til stadig høyere rente og veldig mye dyrere mat. Hvis noen fremdeles lurer på om «you will own nothing, and you will be happy» var en dårlig spøk, så var det ikke det. Dette er ramme alvor, og det stopper heller ikke her,” skriver Jan Terje Voilaas i sitt nyhetsbrev utgave 19, årgang 3, kan lastes ned, her.

WHO vil gjennomføre restriksjoner på spisevaner; bruk av kjøtt begrenses, ost, smør, yoghurt, melk skal også ned til et minimum og siden opphøre. Ingen hamburgere, pølser og karbonader, lenger. Ingen smør og ost imellom skivene. Også strømforbruk, bilkjøring skal begrenses og poenget er: Folks bevegelser i samfunnet skal fryses ned til stillstand. Frakt med lastebiler, trailere, båt og containere skal opphøre. Trailersjåførene vet hva det betyr. Lederne av frakttjenester ser hva den slags restriksjoner fører med seg.

Det gjelder alle varer fra selger til kjøper som fraktes ute på veiene innenfor landegrensene, alle lastebiler fra grossist til matbutikk, det gjelder byggmaterialer for byggherrer. Bygging av boliger, blokker, industri vil opphøre, levering av av medisiner til apotekene stopper, strømrasjonering vil bety periodevis nedstengning av internett. Covidpandemien var den perfekte øvelse til dette formål.

De forferdelige sykdommer

Dr Peter McCullough fra eksperthøring i EU-Parliament 13. september 2023 om (bi)virkningene av covidvaksinene, video, her

Sykdommen ble slått stort opp i avisene, på fjernsyn og internett ble brukt for å nå de mange halvvoksne med videosnuttene, breddfulle av propaganda. Var det det internett ble skapt for? Flere følte seg overbevist om at de var syke, uten at de var det, de tok gjerne vaksinene. Noen få oppdaget at jo flere vaksiner folk tok, desto sykere ble de. Merkelig, det var rare tider, fagfolkene i FHI og andre offentlige autoriteter hadde brukt mye energi på å snekre sammen forklaringer som hørtes greie ut.

Se “deres egne ord,” video med ledende rikspolitikere og tjenestemenn om pandemi og vaksiner, her.

En periode fant man flere og flere smittede hver dag, fordi man hadde PCR-testen. Avisene var gjennom pressestøtten forpliktet til å slå dette stort opp, til å bruke de fete store overskrifter; til å rapportere detaljert fra de mange alvorstunge pressekonferanser.

Folk ble engstelige, mange svelget tungt, mange hadde blitt smittet av angst. Butikker, skoler og barnehager ble stengt ned. Folk tok gladelig på seg maske og følte seg straks bedre og holdt seg hjemme, som anbefalt. Helsemyndighetenes råd ble av de mange fulgt til punkt og prikke, da de ville folks beste, det var de aller fleste sikre på. Men det var ikke hele historien.

Klimaløgnen var bare et forvarsel, det skulle ha en forberedende virkning. Det skulle begynne i det små for siden på bli utvidet til det egentlige og meget større scenario. Med covidpandemien ble alle seilene fylt av den store vind. Bygd og by begynte å bevege seg skrittvis forover mot totalitærsamfunnet. Da regjeringen ba om 100 års hemmelighold av alle dokumenter vedrørende pandemien, fikk flere mistanke om at ikke alt var som det skulle være. Det var under denne tiden at 5G-mastene, overvåkningskameraer, de nye gatelampene med sendeenheter ble utplassert, særlig om nettene, weekender og mens skolene var stengt.

Forfatter William Engdahl

“Biden-administrasjonen i Det hvite hus og WHO har samarbeidet om å lage en helt ny traktat som vil flytte alle helsebeslutninger fra nasjonalt eller lokalt nivå til Genève, Sveits og WHO,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup.

Det totalitære samfunn

En internasjonal pandemi betyr en rekke internasjonale forholdsregler, som lockdown, reiseforbud, ikke kunne gå på butikken, ikke bruke bil eller buss. De kan utvides i det uendelige, alt etter behov. Det begynte i det små: Først måtte vi begrense bilens hastighet, helt ned i 30 km i timen i større områder. Så begynte vi å betale avgifter for å reise hit eller dit, de kalte det bompenger. Og begrunnelsen var å reduserer utslipp av skadelige stoffer, hevdet de.

Innen EU skal det bli forbudt å produsere bensin- og dieselbiler fra 2035. Men bare hvis folk sluker agnet, blir protestene for sterke, slipper myndigheter taket et øyeblikk og trekker pusten. Det er taktikken. Og når folk mer eller mindre har glemt hvordan det egentlig var, slik er planen, strammer myndighetene løkka til igjen, helt inntil knuten. Men forurenser bensin og dieselbiler for mye? Nei, men det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om restriksjoner, de usynlige fengselsmurene.

Tidl. US Congress-woman Michelle Bachmann deltok på møtet i Geneve i 2023, hør hennes rapport “not one of the US Congress or US Senate was there”,  på Facebook, her. Michelle Bachmann, intervju dr James Dobbson, her og Youtube her.

For myndighetene er ikke de velvillige hjelpere, de er totalitærstatens menn og kvinner, ansatt for å etablere det totalitære samfunn, og gjør de ikke det de er ansatt for, mister de ikke bare jobben, bak dem ligger både pisken og gulroten klar. De har bøyd nakken. Forskjellen er om vi utenforstående vet dette, eller ikke vet dette. Kunnskap eller mangel på kunnskap er avgjørende: Har vi kunnskap har vi muligheten til å overta styringen.

Da pandemien ble introdusert, så vi en usedvanlige brutalitet. I Australia kastet trente politimenn seg over en enslig kvinne som ikke bar maske, de sparket en eldre mann som allerede lå bak bakken i hodet. I Europa hadde politifolkene fått klar beskjed om å være hårdhendte, men skandinavia holdt enn så lenge igjen. Det var utallige lignende hendelser. I Kina sveiset de igjen dørene til en familie med barn, en annen kinesisk familie fikk døren spikret igjen med plank. Hvor kom denne brutaliteten fra?

Våre eldre på gamle- og pleiehjem fikk oppleve brutalitet. Bak institusjoners lukkede dører skjedde det merkelige og oppsiktsvekkende hendelser.

Noen få av dem kom ut i offentligheten gjennom sjokkerte pårørende. Særlig hadde det gått utover gamle mennesker som i siste fase av livet hadde fått sykdommen Alzheimer. De hadde blitt skjøvet ned i verdiløsheten. Mange familier uttrykte ubehagelig overraskelse de oppdaget at det over hodene på deres nærmeste hadde blitt bestemt at de skulle skyves inn på spesielle rom, uten mat og drikke, gies sterkt bedøvende medikamenter som midazolam og morfin, fordi de skulle dø. Se NRK-Trøndelag, her, se NRK-Telemark, her.

Mange ble skjøvet inn i døden

Flere historier nådde pressen om gamle som hadde blitt flyttet over på listen over de som skulle dø av mangel på vann og mat, og under (tvangs)påvirkning av dødsmedikamenter. Meg sjokkerte det at mange gamle- og pleiehjem kunne snu hele sin innstilling fra den gode ivaretagelse og varme omsorg så raskt og uten merkbar motstand, faktisk heller ikke fra mange pårørende.

Forfatter William Engdahl

“WHO vil kunne overstyre nasjonale eksperter og diktere medlemsnasjonene sine mandater som internasjonal lov for alle fremtidige pandemier så vel som epidemier, men også lokale helseproblemer,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup.

Men noen få lot høre fra seg: I Sverige ble en rekke tilfeller av dette slått opp i avisene, da nærmeste pårørende varslet, se Aftonbladet, her. I New York var det tilfeller som klart må betegnes som mord, åpenbart velsignet av byens pandemi-myndighetene, man kunne betegne dette som offentlige drap av samfunnsborgere, flere av ofrene kunne betegnes som unyttige.

Mange stilte dengang spørsmål i New York, her, selve episenteret for covid-pandemien. Hør sykepleier hos Elmhurst hospital, Erin Marie Olszewski, her, les om en annen kvinnes skjebne på Elmhurst hospital, her. Hvorfor var det plutselig fritt fram for slikt?

Var ikke dette forsøk på, bak lukkede dører, å eliminere nyttesløse, se NRK, her? Hvorfor kom ikke myndighetene opp med en forståelse av klimakrisen, men valgte istedenfor å true oss? Hva var det for slags offentlig språk? Hør Tucker Carlson på Fox News, 7.mai 2021, altså omkring 5 måneder etter at mRNA-vaksinene ble innført siste dagene av desember 2020: How Many Americans Have Died After Taking COVID Vaccines? Bitchute, her.

Vi måtte iaktta at mange døde i branner, stormer og uvær, men vi skjønte at det de kalte klimakriser var kunstig skapt. Hva var det for noe? Dødsfall pga kunstig skapte naturkatastrofer, stampet opp av jorden for anledningen?

Statistikk og overdødelighet

Vi ser at fra år 2020, hvor vaksinene ennå ikke hadde blitt presset på befolkningen, en økning (overdødelighet) i de forskjellige aldersgrupper i 2021 og 2022: Antall dødsfall mere enn normalt (excess deaths), statistikk fra Tyskland. Foto fra US-Gov-side, se her.

Mange har allerede pekt på dette, de kunstig skapte skogbrannene i de kanadiske store skoger, de katastrofale mikrobølge-brannene på Maui, Hawaii, som har kostet mange mennesker livet. De var tydelige kunstig fremkalt, det skulle ikke graves mye, før vi skjønte at det hadde vært fake.

Men vi skulle bli tvunget til å snu, tvunget til å tro på deres løgner om pandemien, tro på PCR-testen som til og med oppfinneren hadde beskrevet som udugelig for å finne infeksjoner, han sa til og med “you can find anything in anybody”, før han døde under mystiske omstendigheter i august 2019.

Dr Hodkinson fastslo at 20 millioner mennesker hadde måttet dø og 2 mrd mennesker hadde blitt alvorlig skadet, se her og her.

Alikevel kom sjokket på oss, realitetene: Covidvaksinene jagde mange helt uforberedt inn i døden. Og gjorde du ikke som myndighetene “anbefalte”, grep de til sterkere lut. Det var offentlig mobbing gjennom avisene og fjernsyn. Mobbing av de som ikke så seg tjent med vaksiner, antivaxxere ble de kalt (her), særlig utenlands media gikk først ut på internett, i Norge kom underordnet media etter, og bygdetrollene hadde blitt aktivert.

Her er er tall pr måned og år på dødsfall relatert til forskjellige diagnoser. Kalt simulator fordi du kan se på tall pr dag. Pr 31.12.2021, ca ett år etter covidvaksinene ble introdusert, ligger covidrelaterte dødsfall øverst på listen, se nettstedet her. Det Hvite hus var under President Joe Biden informert om vaksinenes sykdoms-, men også dødfremkallende virkning, men valgte å ikke meddele dette til offentligheten, hvilket selvfølgelig betyr at de var inneforstått med dette, se her.

Da de introduserte vaksinene; het det seg at de var trygge, sikre og effektive mot sykdom, det ble slått opp med store bokstaver. Alikevel skjedde det: “I 2021 døde mellom slutten av desember og til og med 23. april 3362 amerikanere, gjennomsnittlig døde 30 hver eneste dag: Sånn omtrentlig kan vi si omkring 4000 døde til og med april 2021; og hittil har ingen stoppet vaksineringen, omkring 1000 mennesker døde pr måned. Hva er det egentlig som skjer? En sykdom som vi skal vaksineres mot, slik at vi kan holde oss sunne og friske, men så dør vi istedenfor?? Kan det være vaksinen det er noe galt med?” Tucker Carlson stilte de viktige spørsmål, les blogg, her.

Hør hva statistiker Max Schmeling forteller i dokumentarfilmen de forbudte virkninger, han oppdaget at myndighetene prøvde å føre ham bak lyset, hør også vaksinesykepleierske Else Jensen (1:07:05) fortelle om den danske sunnhetstyrelse som løper fra sitt ansvar, de lar folk som har fått ødelagt sine liv, seile sin egen sjø; merkelig; men Else Jensen tenkte kanskje aldri tanken at bivirkningene kunne ha vært hovedsaken, ganske enkelt fordi de ikke virket på det de kalte “sykdommen”? Foto fra filmen, her.

Dr. Roger Hodkinson fra England studerte de internasjonale bivirknings- og dødsregistre, regnet de sammen og fant ut at 20 millioner mennesker over hele verden døde, at 2 milliarder mennesker hadde blitt alvorlig skadet av covidvaksinene. Hør i videoforedrag av Max Igan fra 17. september 2023, hvor dr Roger Hodkinson rapporterer, Bitchute 9:08, her. Se også Derimot, her.

For plutselige dødsfall økte i omfang. Ikke bare gamle mennesker døde på sine rom på pleiehjemmene, sultne og tørste, av medazolan, morfin og andre dødelige medikamenter. Også vanlig arbeidende mennesker falt om og ble levert i ambulanse på intensiv overvåkning, topptrente folk døde på fotballbanene og idrettsarenaer, skolebarn døde på skolen eller i sine hjem. En ambulansesjåfør, han ønsket å være anonym, fortalte om økning i dødsfall som for ham hadde en åpenbar sammenheng med covidvaksinene (se her), svenske Swebb TV var et fyrtårn i nattemørket: Pfizer ljög – Vaccinet skyddar inte mot smitta – Lars Bern, fra Swebbtv, her), se dansk dokumentar, De forbudte virkninger, her. Alle tall pekte på det samme, alle rapporter pekte på det samme. Men myndighetene la lokket på, ingen ansvarlige myndigheter besvarte våre forespørsler.


Alikevel fikk flere av oss berøring med statens skjulte tjenester; etterretningsbyråene hadde sendt ut sine agenter i felten for å berolige og overbevise befolkningen om at det var ingen økning av dødsfall. Dødsfallenes høye antall er bare konspirasjonsteorier, sa de, tallene stemte ikke, det var fusk med statistikk og egentlig jevnet det seg ut i det lange løp, understreket de med dobbeltstrek.


Slik forsto jeg en av deres provokatører; og vi måtte fastslå: Ikke riksavisene, ikke engang lokalavisene skrev om det. Radio og fjernsyn nevnte det ikke med et eneste ord. Pussig, det var nesten som om det var en konspirasjon. Så traff nøkkelspørsmålet midt i blinken; siden vaksinene ikke forhindret smitte, heller ikke at den vaksinerte ble smittet igjen, de beskyttet heller ikke mot sykdom, heller ikke helbredet de sykdom. Hva skulle da vaksinene være godt for?

Det var og er fortsatt langt høyere dødstall enn vanlig (excess deaths) i både USA, Tyskland og resten av Europa. Det skal ikke mye til for å fastslå det, bare et kort blikk på statistikken er nok. Det er virkeligheten. Da er det også den hensikten vi står igjen med. Da er dette vaksinenes nakne hensikt. Det var slik det var: Alle tegn peker på at det var vaksinene som skapte sykdom, at det var vaksinene som drap og fortsatt dreper.


Vi spør videre: Hadde det samme mistenkelige miljø opptrådt tidligere i historien? For kanskje kunne vi se dette i en historisk sammenheng? Var dette misgjerninger fra miljøer vi kjente fra tidligere tider? Kunne det være et miljø av styrtrike, menneskeforaktende eugenikere som var på ferde? Men som ikke turte å stille seg frem i dagslyset, og måtte ta ibruk bedrag? Se artikkel, her.


WHOs vaksiner, trygge og effektive?

Kanskje var WHO i sin spede begynnelse hele verdens helseorganisasjon, en ærlig institusjon, en velsignelse for menneskeheten, en institusjon som bekymret seg om folks helse, slik middelalderens kristne munker pleiet syke, hjelpeløse og gamle i klostrene? Kanskje var de første vaksinene de gav, helt sikre, trygge og effektive, som de sa? Ja, ikke bare det, kanskje var vaksinene både sertifisert og verifisert av medisinske eksperter?

Covidvaksinene var både trygge og effektive. Flotte ord, vi var mange som ble beroliget. Men så viste det seg at ordene “trygg og effektiv” alltid akkompagnerte WHOs vaksinekampanjer, også under stivkrampe-vaksineskandalen i Kenya i 2014. Ordene “trygg og effektiv” var propaganda og var alltid i media når WHO var ute på sine vaksine-turneer. Foto, her.

I Kenya i 2013 begynte WHO en stivkrampe-vaksinekampanje i Kenya. Den skulle beskytte mot stivkrampebakterier som levde i jordsmonnet. Det var jenter fra 14 år opp til kvinner på 47 som fikk tilbud om vaksinen, myndighetene (og WHO) håpet å få vaksinert 2,098,605 jenter og kvinner, men ingen gutter eller menn, det var rart. Kenyanske myndigheter gledet seg over å få besøk av WHOs folk, det skulle bli en velsignelse, mente de.

Jenter og kvinner ble stilt i utsikt i fremtiden å kunne føde barn uten tetanus, de ble stilt i utsikt å kunne forbli sunne og friske gjennom noe så enkelt og lettvint som en vaksine, riktignok flere omganger, men bare ett stikk av gangen, og vaksinen var sikker og effektiv og attpåtil sertifisert.

Det de ikke ble informert om, verken jentene, foreldrene eller kvinnene som ble vaksinert, var det som for dem skulle få den direkt motsatte virkning: For i vaksinene var det iblandet et kunstig hormon, hCG-hormonet, som kunne fremkalle store blødninger, spontanabort, ufruktbarhet over perioder, men også sterilitet. Dette visste WHO om, for det var de som hadde utviklet denne type “familieplanleggende” vaksiner, allerede siden 1974, ment for “underutviklede” land som Kenya.

Kenyas helseminister under Tetanus vaksineskandalen, James Macaria, foto her.

Til og med den kenyanske helseminister i 2014, James Macharia understreket ovenfor BBC at WHOs vaksinekampanje ikke bare var sikker, den var også sertifisert: “Jeg ville anbefale min egen datter og kone å ta denne”, sa han.

Forskerne som undersøkte saken i ettertid fant ut av WHO hadde utviklet denne type vaksine allerede fra 1974. Dette kalte de en vaksine for å reduserer befolkningen, ment for underutviklede land som de fattige land i Afrika, India og Filippinene.

Mange av de tetanusvaksinerte kvinner tok imot vaksinene med åpen tillit om at de var velsignende gode, de ante ingenting om at de kanskje aldri mer skulle kunne føde et barn. Mange ble uvitende gjort ufruktbare, hundrede tusener. På grunn av bivirkningene. Men også covidvaksinenes bivirkninger var det som ble stående igjen, for de virket ikke immunforsterkende, virket ikke mot noen sykdom eller det de kalte virus, alle vitnemål og undersøkelser bekreftet akkurat det, det ingen visste var at covidvaksinene så ut til å være ment for noe helt annet. Noe forferdelig.

Les her den vitenskapelige etterforskning som ble gjort etter det kunstige hCG hormon ble oppdaget i WHOs Tetanusvaksiner, etterforskningen bekreftet mistankene og viste sammenhenger tilbake til Henry Kissinger under US President Gerald Ford, men også til Bill Gates. Undersøkelses-rapporten ble forfattet av syv forskere, offentliggjort i 2017.

Vaksiner under politibevoktning

Undersøkelses-rapporten, 34 sider, ble forfattet av syv forskere som undersøkte saken, les på nett, her, last ned som pdf, her.
Heinz Alfred Kissinger, født i Fuerth i 1923 (foto her).

Det hadde vært en rekke uregelmessigheter ved vaksineringen. Istedenfor å oppbevare vaksinene på et sykehus- eller universitets-laboratorium, som var vanlig, ble de denne gang oppbevart på New Stanley Hotel in Nairobi, nedfrosset i kuldegrader, under politibevoktning, selve vaksineringen ble utført under politiets overoppsyn, sykepleiersken måtte levere den tomme vaksine-ampulle tilbake, før hun fikk utlevert en ny.

Og dårlige rykter hadde gått om forutgående vaksinekampanjer i regi av WHO i India og på Filippinene, mange mente det var skadelige stoffer innblandet; mange kenyanere stolte ikke på verken WHO eller sitt lands egne helsemyndigheter, se avisen Kenya Sunday Standard, her.

Den kenyanske katolske biskop fikk en grunn til mistanke og lot et laboratorium undersøke vaksinene og fant det svangerskap-forhindrende hormon i dem, det kunstige hormon hCG, “Gitt at hCG ble funnet i minst halvparten av WHOs vaksineprøver av legene som var involvert i administrering av vaksinene brukt i Kenya, er vår mening at Kenyas “anti-stivkrampe”-kampanje med rimelighet av KCDA kunne antaes å være et forsøk på reduksjon av befolkningen.” Les undersøkelsesrapportens side 1, på nett, her, last ned som pdf, her.

Forfatter William Engdahl

“Dessuten, i den nye foreslåtte artikkel 12 om ‘Bestemmelse av en nødsituasjon for folkehelsen av internasjonal bekymring, nødsituasjon for folkehelsen av regional størrelse, eller mellomliggende helsevarsel,” kan nå WHO-sjef – nå Tedros i sin nye 5-års ansettelseskontrakt – alene bestemme seg for å erklære en slik nødsituasjon, med alt den innebærer, selv uten avtale med medlemslandet,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup.

Hadde WHO svindlet befolkningen?

Er det ikke påtagelig når en stor og mektig organisasjon som WHO blir tatt på fersk gjerning i svindelforsøk? Og i tillegg ganske enkelt tier og fortsetter i samme spor som før. Har WHO svindlet hele veien fra de tidligste pandemier; hadde de vridd, vendt og ormet seg fremover og latt som om ingen hadde sett hva de egentlig holdt på med? En ting er å løpe vaksinerindustriens ærend med viruset fra Vest-Nilen i 2001, Sars i 2004, fugleinfluensaen i 2005, svineinfluensa i 2009, Mers i 2012, ebola i 2014, zikaviruset i 2016 og korona viruset i 2020. Det ene bedraget etter det andre.

Prof. Mathias Desmet under EU-Parlamentshøring om diktatur og totalitarianisme, 13. september 2023, video, her.

En helt annen ting er å injisere unge og voksne kvinner i fruktbar alder med fertilitets-ødeleggende stoffer og hevde at det bare er Tetanus, som i Mexico 1993, Nicaragua og Filippinene (3,4 mio vaksinerte, se rapport hCG found) i 1994, Kenya i 2014. De hevdet i Kenya at de hadde brukt den samme vaksinen på 130 mio kvinner i 52 land. Men ingen av de vaksinerte ungdommer og voksne hadde blitt informert om de skjulte tilleggsstoffene, ingen personlige avtaler forelå og heller ingen godkjennende underskrifter.

“I følge (de katolske) biskopene, når den vanlige stivkrampevaksinen kombineres med det kunstig fremstilte hormon hCG og gis i fem doser hvert halvår, utvikler kvinnene immunitet mot stivkrampe og hCG, et naturlig hormon som er nødvendig for graviditet. Deretter avviser kroppen enhver graviditet, forårsaker gjentatte aborter og til slutt sterilitet” (fra artikkel Miltbrannterror og koronasmitte, her).

Er Gates og Kissinger eugenikere?

William Bill Gates, kjent som filantrop og investor, f. 1955 (her).

Rapporten knyttet også til Planned Parenthood under ledelse av den beryktede eugeniker William Bill Gates Sr, men også til Henry Kissinger under US President Gerald Ford opp mot dette, samt Bill Gates klare uttalelser om hvordan man kunne reduserer befolkningstilveksten ved hjelp av vaksiner, godt helsevesen og “reproductive health service”, man kan gjemme mye i slike begrep, fra Ted-Talk, 2010, video, her.

Forfatter William Engdahl

“Medlemmene av en WHO Emergency Committee velges under ugjennomsiktige prosedyrer og ofte ser vi, som i det nåværende utvalg vedrørende polio, at mange av medlemmene er knyttet til de forskjellige Gates Foundation-grupper som GAVI eller CEPI,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup.

Oversatt fra forskningsrapporten: “Samtidig med initiering av forskning for å utvikle anti-fertilitets-vaksiner, ble under ledelse av Henry Kissinger en hemmeligstemplet rapport satt sammen på grunnlag av befolkningsvekst-studier flere foregående tiår.”

Den hemmeligstemplede Kissinger-rapporten, også kjent som US National Security Study Memorandum 200, forklarte de geopolitiske og økonomiske årsaker til å redusere befolkningsveksten, spesielt i “mindre utviklede land”, til nær null. Den rapporten ble offisiell amerikansk politikk under president Gerald Ford i 1975 og handlet eksplisitt med “effektive familie-planleggings-programmer” med det formål å “redusere fruktbarheten” for å beskytte interessene til de industrialiserte nasjoner, spesielt USA og særlig vedrørende importerte mineralressurser.” Les fra rapport side 7, les på nett, her, last ned som pdf, her.

Ville WHO befolkningsreduksjon?

Kanskje hadde WHO allerede fra tidlig av baktanker med sine vaksinekampanjer? De lokket med lettvint beskyttelse, bare ett stikk, mens det i virkeligheten hadde helt andre virkninger. Virkninger som medførte svekkelse av det naturlige immunsysten, utvikling av sykdommer det naturlige immunsystem hadde holdt tilbake? Var ikke dette det vi allerede hadde sett som konsekvensene av mRNA covidvaksinenes fatale bivirkninger, bivirkninger som ingen hadde sagt noenting om?

Dr. Wolfgang Wodarg: “Svineinfluensaen i 2009 var en løgn fra WHO,” legen, politikeren og forfatteren ledet dengang EU- parlamentets komite for helsespørsmål. Selv om pandemien var løgn satte de igang en omfattende vaksinekampanje med pandemrix, en vaksine som skadet mange barn, unge og voksne alvorlig. I Norge kom 801 søknader til NPE inn, 350 mio er utbetalt så langt pr 24/2-2020, her, foto, her.

“Da det ikke var noen pandemi i sikte, og intet tegn på influensa-utbrudd (2009), bestemte de seg ganske enkelt for å lage pandemien selv,» dr. Wolfgang Wodarg i dokumentarfilm Trust WHO av Lilian Franck, fra 2016, her.

Det var ikke bare i Kenya i 2014 de brukte tetanusvaksiner med hCG hormonet de tidde om, men også tidligere i både India og på Filippinene. De hadde droppet informert samtykke, for å unngå at alle ville unnvike WHO og deres “familieplanleggende” vaksiner. Covidvaksinene, som tetanusvaksinene i Kenya i 2014: Var det ikke også med covidvaksinene den samme historie?

Forfatter William Engdahl

“Blant andre fullmakter vil den nye pandemitraktaten gi Tedros og WHO makt til å gi mandat til vaksinepass og COVID-injeksjoner over hele verden. De er igang med å lage et globalt vaksinepass/digital identitetsprogram. Under den nye ‘Pandemic Treaty’ heter det at hvis folk blir skadet av WHOs helsepolitikk, er det ingen som må stå til ansvar. WHO har diplomatisk immunitet,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup.

Alle skulle absolutt ta dem, det var press, mange ble til og med truet med å miste jobben, hvis de ikke tok vaksinene. Men ingen fikk vite noe om inneholdsstoffene. Tvang de ikke dette på oss, helt uten vitenskapelig grunnlag, fullstendig uten informert samtykke? I USA opererte de med gratis hamburgere, kinobilletter, pils og lotteri med premier på opptil 1 million dollar, meget underlig, noen investerte i at folk tok vaksiner, det var rart.

Som det ble nevnt i avisen Kenya Sunday Standard i 2014: “En rapport fra Human Life International (HLI), sa at WHO hadde vært aktivt involvert i mer enn 20 år i utviklingen av en anti-fertilitets-vaksiner som brukte det kunstig fremstilte hCG-hormonet knyttet til tetanusvaksine. HLI var en pro-life NGO, finansiert av den katolske kirke. I følge HLI, da de første rapportene dukket opp på Filippinene om stivkrampe-toksoid-vaksine som ble blandet med hCG-hormoner, avviste WHO og det filippinske helsedepartementet (DOH) umiddelbart at vaksinen inneholdt hCG.” Men det var ikke alt WHO kunne by på i saken befolkningsreduksjon.

WHO tilbyr også seksualopplæring

For WHO var det et fremskritt å kunne bringe Pride-progammet inn i alle skoler for å skape kjønnsforvirring. De var stolte av det, betraktet det nærmest som et genialt strategisk trekk. Slik ville WHO ikke bare gjennom vaksiner, men også gjennom sexualopplæring kunne redusere nasjonenes befolkning. Foto fra WHOs Twitter, her.

WHO mener små barn bør stifte bekjennskap med sin egen sexualitet så tidlig som mulig, barn bør læres opp i og inspireres til onani og homofile forhold fra tidlig alder av, det å finne en sex-partner i barnehagen, er bra, hevder WHO. De hadde allerede sørget for at dette ble tatt opp i både barnehagers og skolers læreplaner i Norge. Det er derfor det allerede finnes lærebøker for 10-åringer som helt klart må betegnes som pornografiske. Små barn bør ta i bruk pornosider på internet, anbefaler WHO. Er ikke det merkelig?

Barns sexuelle rettigheter i 9-årsalder, fra TV-program, vi skjønner at rettigheter er globalistenes anliggende, engelsk tekst, her.

WHO opptrer som om de har moderne holdninger, som om de er opptatt av menneskers frihet og kjærlighet, som om de er fordomsfrie og liberale. Små barn skal få velge hva slags kjønn de er, da kjønn ikke er noe man er født med, men er en identitet som oppstår i sosiale interaksjoner. Derfor kan man operere seg om til et annet kjønn, hvis det lille barn vil, mener WHO. Utrolig rart, vi skjønner at WHO ikke engang bremser opp for de verste løgner; den som følger WHOs anbefalinger, leder barn inn i irreversible tragedier.

Lærerne skal lære 9-års gamle barn å kysse hverandre, å omfavne hverandre, å berøre hverandres kropper, men også å ha samleie med hverandre (intercourse), ifølge WHOs retningslinjer. Fra TV-program, her, last ned WHOs retningslinjer for ny seksualundervisning, her.

Mannen som den maskuline bærer av familien har stått under angrep i en årrekke fra de samme miljøer. Dagens opptredener av transgender menn utstaffert i glamorøs sminke, er en skjult, men fortsatt bevisst nedklassifisering av mannen, mennen fortjener forakt. Derfor er Pride en oppsatt maktfaktor i de vestlige samfunn. Det gjelder å føre folk på avveie. Prides viktigste mål er å få den oppvoksende generasjon av barn og unge til å fornekte og avvise familien.

Å normalisere voksnes sex med barn, kalt pedofili, som MDG i Tyskland og Nederland i en årrekke har forsøkt å få anerkjennelse for, ble avvist av mange, men de har ikke gitt seg for de har støtte i politiske maktkretser. Skriver vår helseminister under på WHO Treaty i 2024, blir WHOs pridekultur og deres nye seksualundervisning en obligatorisk del av landets barnehager, skoler, høyskoler og universitet.

Se retningslinjer for sex education, her, om WHOs hjelpearbeideres seksuelle adferd i Congo (DRC), les artikkel TheGuardian, her, WHOs seksuelle anbefalinger for små barn, større barn og ungdommer, kan lastes ned, her, se TV-program fra Østerrike om WHOs seksuelle idéer, på engelsk, her.

WHOs nye generalsekretær, en terrorist

Tedros Adhanom Ghebreyesus (f.1965)

Pharmaindustrien valgte i 2017 en brutal terrorist med blod av sine landsmenn på hendene til å lede WHO. Det var også ment slik. For bare en brutal terrorist har erfaringer FN-miljøet har bruk for. Ikke mange har begavelser som ham. Og først når de bevæpnede FN-soldatene dukker opp i Norge for “å hjelpe til” med (tvangs-)vaksinering ved en ny pandemi, vil de mange oppdage hvorfor de trenger en brutal og nådeløs leder.

Hør Amazing Polly om Tedros Adhanom, her. Hør John Martin, bistandsarbeider for UK i Ethiopia, om Tedros Adhanom, her, artikkel, her. Mange prøver å få ham stilt til ansvar for sine tidligere handlinger, her, men han er foreløbig under beskyttelse av de rikeste familier i verden.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, oppdradd og trent av Mossad, plassert i sin stilling hos WHO av marxiststaten Israel, han er spesialisten i befolkningsreduksjon. TPLF , terrorgruppen bygd opp av Mossad i Etiopia, tok makten der og regjerte ved hjelp av terror, de er ennå i maktposisjon. Foto, her.

Ethiopia ligger ikke langt fra Israel, Tedros Adhanom har som minister tatt i bruk de samme splitt-og-hersk-metoder som den marxistiske høyborg har satt inn fra undergrunnene ovenfor Palestinere og andre nasjoner. Metodene peker hen mot en tett oppfølging og utdannelse av TPLF gjort av Mossad, det er ikke på langt nær slutt:

“Under og etter krigen skjedde massakrer og masseflytting av Amhara i Oromia-regionen, Benshangul Gumuz-regionen og andre regioner i Etiopia. Det ble rapportert om voldtekter, vilkårlige arrestasjoner, bortføringer, tvangsutkastelser og mennesker som ble levende brent …

Også ethiopiske ortodokse kristne ble hakket ihjel med macheter, stukket ned med spyd, kuttet opp med ljåer, slått ihjel med balltre og steinet til døde …TPLF pekte ut Amhara som den overordnede undertrykker av alle etniske grupper i Ethiopia … en borgerkrig lignende i Rwanda mellom Hutu og Tutsifolket i 1994, ser ut til å være i forberedelse,” fra artikkel om dagens situasjon mellom Amhara-folket og Tedros’ marxistiske TPLF, les artikkel fra 6. september 2023, her.

Det kan se slik ut: Tedros skal i nærmeste fremtid lede an en befolkningsreduksjon over hele verden, han skal lede an i å eliminere opposisjonelle, unyttige og overflødige, noe han har erfaringer fra som helse- og utenriksminister i Ethopia. For vi ser begynnelsen av et diktatur. Verdensdiktaturet var hensikten fra begynnelsen av, hvor restriksjonene vil være skreddersydd til det formål og vil bli innarbeidet skrittvis i samfunnet. Klima og sykdom var de bedrageriske inngangsbilletter.


Forfatter William Engdahl

“Tedros, fra Tigray-regionen i Etiopia, er et tidligere medlem av politbyrået til den utpekte marxistisk organisasjon, Tigray People’s Liberation Front. Han har ingen medisinsk grad, er den første i WHOs generaldirektørhistorie uten medisinsk doktortittel. Han har en doktorgrad i samfunnshelse, definitivt et vagt felt, neppe medisinsk kvalifikasjon for en global keiser for helserspørsmål.

Blant hans publiserte vitenskapelige artikler er titler som «Effektene av demninger på malariaoverføring i Tigray Region,” fra William Engdahl, Nyhetsbrev nr 82, The Dystopian WHO Stealth Coup, på engelsk, kan lastes ned, her.


Uwe Kranz fra Thüringen

Uwe Kranz, tidligere politimyndighet fra Thüringen i Tyskland, Ken Jebsen-intervju i 2016, her, intervju Reitschuster juli 2023 om WHO, her.

Uwe Kranz er idag pensjonist, han oppdaget tilfeldig hva WHOs intensjoner var og ble meget forskrekket. Men det var ikke enkelt: Alle dokumenter i sakens anledning hadde hemmelige avsnitt og var i tillegg vanskelig tilgjengelige. De ble stadig ble omskrevet, avsnitt lagt til eller tatt vekk, man måtte altså forfølge utviklingen med ørneblikk hele tiden, forteller Uwe Kranz.

Resultatet blir først klart i mai 2024, og skal da stemmes over, etter avstemming i den 78. Generalforsamling, skal den gå igjennom avkreves det 2/3 almindelig flertall, deretter skal det stemmes over i hvert enkelt medlemslands Bundestag/Riksdag/Storting.

Fra hans brev: “Dette har en direkte innvirkning på hver enkelt land, fordi WHO får da myndighet til å pålegge medlemslandene å undersøkelse befolkningen, avgjøre om digitale helsesertifikater skal avkreves, om (tvangs)vaksinasjoner, karantene og/eller medisiner, innføring av hjemmekontorer, sperringer, grensestenginger, inn- og utreiseforbud på tog eller lufttransport og også vaksineringsleire og karanteneleire for uvaksinerte.

Intervju om WHO, Mike Adams og Astrid Stuckelberger, “de skifter ut folk,” (her).

Men WHO vil meget mere: “Selvstendig næringsdrivende, kan bli spesielt berørt fordi WHO kan ta kontroll over nødvendige produksjonsmidler, forplikte selskaper i medlemslandene til å produsere og levere visse produkter, og implementere nasjonale og internasjonale produkt-distribusjons-planer i henhold til ‘equity’-prinsippet. WHO vil ha kontroll også over landbruk, skogbruk, husdyrbruk og all handel av mat.”


Last ned Fritt Vaksinevalgs brosjyre om WHO i PDF-format, her.


Kontroll over patenter og intellektuell eiendom

WHO kan bestemme hvilke medisiner som fortsatt skal være tillatt og forby alle alternative helbredelsesmetoder og midler; I tillegg vil WHO få fullmakt til å kreve at fabrikkeiere, patenteiere og/eller gründere må overlate intellektuell eiendom til “nødvendige” medisinske produkter eller prosesser. Dette gjelder alle vaksiner, genterapi, diagnostikk, terapi, medisinsk teknologi og andre medisinske produkter.

Kontroll over produksjon og fabrikker

Dette får følger for farmasøytiske produsenter, for etter å ha tatt ibruk PHEIC/PHERC-erklæringen, kan WHO ta over kontrollen over “nødvendige” produksjonsmidler, forplikte selskaper i medlemslandene til å produsere og levere visse produkter, og implementere nasjonale og internasjonale produkt-distribusjons-planer i henhold til med equity-prinsippet.

Tvangsslakting av husdyr

WHO får gjennom sine reguleringsforslag totalkontroll over alt som er nødvendig innenfor rammene av en pandemi eller lignende helsetilstander. Men dens kompetanseområde gjelder ikke bare mennesker og de menneskelige sykdommer, men blir også gjort gjeldende hva dyreverdenen og planteverdenen, økosystem og klima angår.

Hvis bøndene ikke er interessert i mRNA-injeksjon av sine dyr, kan WHO forordne tvangsslaktning av dyrene, for som det står skrevet i avtalen som skal undertegnes, har de undertegnende land godtatt at de fleste infeksjons-sykdommer utgår fra dyr, noe som også gjelder ville dyr og tamme husdyr i hjemmene, og kan derfra gå over på mennesker. Protester mot WHO råderett vil etter at avtalene IHR og CA+ er underskrevet, ikke lenger være mulig.


Sluttord

artikkel-forfatter

Avgjørelsen om Norge skal bli en del av WHOs verdensregime, avhenger av om vi begriper alvoret i dette. I mine øyne er WHO en forsamling av eugenikere, ute på skjult (stealth) oppdrag for å redusere verdensbefolkningen. Deres argument er mat-, energi og plassmangel, men virkeligheten sier noe helt annet. Det synes som om grådighet er ett drivende motiv, men også menneskeforakt. Å få våre politikere og regjering til å forandre mening, fra å støtte WHO til å ikke gi WHO sin støtte, krever oppmøte og/eller konkrete handlinger, som et personlig brev. De må med egne øyne få se at folk engasjerer seg i sin egen og sitt lands fremtid.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
smurfen
Redaksjonen
7 måneder siden

Tusen takk for ny grundig kjempeviktig artikkel Sven-Inge. :)

Til tross for at NWO bruker et Satan symbol som logo så er det mange fortsatt som ikke skjønner hva WHO egentlig er.

WHO skal forderve eller utslette skaperverket, de haaater mennesker og ser på oss som noe søppel som må bort. planter og dyr har vært genmanipulert i mange år, etter kokoråna injeksjonen så er også menneskene genmanipulert.
For Satanistene så er det kontroll, kontroll og atter kontroll over alt og alle som gjelder.

De stopper ikke her, snart er de i gang med i chippe alle barn og bruke barna til å chippe voksne. tar du ikke chippen så hogger vi hodet av barna dine og så deg er oppskriften på å chippe oss alle.
Først var det husdyr som skulle chippes og så kom kjæledyrene og nå oss.

Chippen må du ikke bare ha for å kjøpe og selge, men den vil også gjøre at du mister alle følelser og empati samt blir helt følelsesløs som en zombie.
Den vil også gjøre at de kan lese tankene sine og endre dem så du tar selvmord om du har anti sataniske tanker. Kokoråna injeksjonen er så klart en del av dette med sin hydrogel, grafen og luciferrase.

Mange har sett WHO sine planer og her er 3 av de store som har fått beskjed om å advare så mange som mulig før det er for sent.

3 VISIONS of the TRIBULATION | Prophetic Timelines Compared Ken Peters, Brandon, Ps Phillip Barnette

dgdgdghdhh.jpg
Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  smurfen
28 dager siden

Ja, demmes mål er total kontroll. Judar vet at har tapt, demmes hovedbase USA er konk., men de prøver å holde kvelertak om verdens hals ved hjelp av who ved å tvinge stater signere sin underkastelse dens diktat.
Det er få land som lille Hviterusland og Ungarn der presidenter eier baller for å nekte å bøye seg for judiske påfunn.
flest stater fikk marionett-ledere fra satans pederast-liste som står klare til å signere hva som helst etter ordre.
Ang. chipping så chippes barn via kvaksiner straks etter fødsel.

Men det finnes også en god nyhet: Tidslinjer i universet kom så nær hverandre i disse dager at det gjør mye lettere for oss å gå over til annen parallell/dimensjon med annen virkelighet.
De som ønsker å dominere og kontrollere, kan fortsette med det videre på denne linjen i all evighet.
Jeg velger en verden i fred, kjærlighet og harmoni.
Det var en hvit forsker som satte en korg med frukt midt i åker i Afrika og fortalte til barn at den av dem som kom raskest til korgen, ville få den.
Han ga signal, men ingen av barna begynte å løpe. Isteden tok de hverandre i hender, gikk til korgen sammen og spiste sammen.
Jeg vil helst leve i verden med slik mentalitet enn jewropeisk egoistiske.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
7 måneder siden

Meget fyldig og viktig artikkel, Sven-Inge! Vesentlig informasjon å være klar over. Nye lover og regler innføres på mange plan for å forberede deres totalitarisme i bakgrunnen. Og våre politikere er fullstendig klar over det.

Redacted har også nettopp hatt et innslag om denne diktatoriske avgjørelsen i milliardærenes WHO:

WHO new Pandemic Treaty is TERRIFYING and almost here

« Forrige artikkel

Exovitenskap episode 6: Den skjulte hensikten med krig

Neste artikkel »

Gjenglemt autentisk dokument viser kabalens syke planer

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x