Osama bin Laden – litt fiksjon og mye fakta

9.5K visninger
19 minutter lesetid
41

Det har vært mange mediaoppslag om Osama bin Laden. En betydelig andel av dette er i beste fall overfladisk “kondisjonerings-informasjon” (informasjon for å befeste spesielle holdninger om bin Laden hos publikum), i verste fall direkte løgn mot bedre vitende fra TV og avisene sin side.

Nyhetsspeilet gjennomgår her ulike sider ved Osama bin Ladens liv og USAs politiske renkespill gjennom flere tiår som den sterkt nyresyke bin Laden ble vevd inn i.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on

Winston Churchill

USAs rolle under Sovjet-Unionens Afghanistan-okkupasjon

Tidligere CIA-direktør (og nå forsvarsminister i USA) Robert Gates fortalte i sin memoarbok ”From the Shadows” at USAs etterretning begynte å støtte mujahedin-styrker i Afghanistan allerede 6 måneder før Sovjet-Unionen invaderte og okkuperte Afghanistan i desember 1979.

Zbigniew Brzezinski som dengang var sikkerhetspolitisk rådgiver for president Jimmy Carter sa i et intervju om USAs hemmelige våpenstøtte til afghanske fraksjoner:

”I henhold til den offisielle versjonan av historien, startet CIA bistand til mujahedin i 1980-årene, dvs. etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Men virkeligheten – som har vært bevoktet som en hemmelighet til nå – er helt annerledes. 3 juli 1979 underskrev president Carter det første direktivet om hemmelig (våpen)bistand til motstanderne av det pro-sovjetiske regimet i Kabul. Og samme dag skrev jeg et notat til president Carter hvor jeg forklarte ham at jeg anså at denne (amerikanske våpen)bistanden ville komme til å fremprovosere en sovjetisk militær intervensjon.

Vi tvang ikke russerne til å intervenere militært, men vi økte bevisst sannsynligheten for at Sovjet-Unionen ville komme til å invadere Afghanistan militært.

Denne hemmelige (“black ops”) operasjonen syntes jeg var en glimrende idé.”

Hele det klassiske intervjuet med den erfarne Afghanistan-krigeren og black ops-eksperten Zbigniew Brzezinski [som forøvrig er president Obamas mentor] er tilgjengelig her.

 

Zbigniew Brzezinski demonstrerer CIA-leverte våpen for en mujahedin-kriger i Afghanistan en gang i 1980-årene. Det er hevdet at personen til høyre er CIA-agenten med kodenavnet Tim Osman, som var Osama bin Laden. Dette er imidlertid bestridt, og personen har heller ikke påfallende likhetstrekk med den virkelige bin Laden.

I annen halvdel av 1980-tallet nådde våpenmengdene fra USA til Afghanistan nye høyder; i 1987 var den årlige tilførselen av våpen til de afghanske motstandskjemperne (som ble organisert av CIA) kommet opp i 65 000 tonn.

En ustanselig strøm av tjenestemenn fra CIA og Pentagon besøkte ISI-hovedkvarteret i Rawalpindi i Pakistan for å bidra til å planlegge nye mujahedin operasjoner mot russerne på afghanistansk jord.

 

Osama bin Laden ble rekruttert som CIA-agent i 1985

I mars 1985 signerte president Ronald Reagan National Security Decision Directive (NSDD) nr. 166. Dette hemmelige president-direktivet omhandlet at USA skulle bevæpne afghanske mujahedin-krigere, som ble rekruttert gjennom CIAs nære samarbeidspartner, den Pakistanske etterretningstjenesten Inter Services Intelligence (ISI), for å bekjempe den sovjetiske okkupasjonshæren i Afghanistan.

I tillegg til opplæring og rekruttering av afghanske statsborgere til å kjempe mot Sovjetunionen, tillot CIA sin allierte ISI også å rekruttere muslimske ekstremister fra hele verden.

Dette medførte bl.a. at Osama bin Laden, en sivilingeniør og forretningsmann fra en velstående familie innen bygningsbransjen i Saudi Arabia, med nære bånd til medlemmer av den saudiarabiske kongefamilien, ble rekruttert som  en “CIA asset” (mao. agent under CIA kommando) til den afghanske frihetskampen. Bin Laden jobbet tett med CIA og skaffet penger til motstandskampen fra private saudi-borgere.

Bin Ladens CIA-tilknytning har gitt begrepet ”dobbeltagent” en ny betydning: Mens bin Laden i 1980-årene samarbeidet skulder mot skulder med CIA for å kaste okkupantene ut av Afghanistan, ble han i slutten av 1990-årene utpekt som USAs erklærte ”fiende nr. 1” (som et narre-fugleskremsel).

http://www.youtube.com/watch?v=Wn61PJQGCUo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0UGXVic15ho&feature=related

 

Bin Ladens motstandsgruppe var Makhtab al-Khidmat (ikke ”Al-Qaida”)

I 1984 organiserte bin Laden gruppen Makhtab al-Khidmat (kjent som ”det afghanske kontoret”). Dette var en organisasjon som var satt opp av ISI for å skaffe penger, våpen og motstandskjempere fra omverdenen til bruk i den afghanske motstandskampen. Makhtab al Khidmat (MAK) er blitt beskrevet slik:

Maktab al Khidmat (مكتب الخدمات) (also known as ‘the Afghan Bureau“) is a militia formed during the Soviet war in Afghanistan. Dr. Abdullah Assam founded the group in 1984, with the assistance of his protege Osama bin Laden.

Og slik:
Makhtab al-Khidmat – a terrorist organization founded by Osama bin Laden in the 1980s to provide money and recruit fighters around the world; enlisted and transported thousands of men to Afghanistan to fight the Russians.

”Terror-organisasjonen” Al-Qaida har ikke eksistert

Pierre-Henri Bunel, som var oberst innenfor fransk militær etterretning og tjenestegjorde i Midt-Østen og behersket arabisk flytende har redegjort for opphavet til merkenavnet ”Al-Qaida”:

Tidlig på 1980-tallet anskaffet den islamske utviklingsbanken, som har hovedkontor i Jeddah i Saudi-Arabia, nytt og moderne data- og kommunikasjonsutstyr. Det var flust med overflødig kapasitet i det nye datasystemet som det ble besluttet at The Islamic Conference, et

Pierre Henri Bunel - forhenværende oberst i fransk militær etterretning som knekket Al Qaida-koden og gikk ut med sitt funn. At dette resulterte i tap av karriere indikerer at oppdagelsen hans var riktig og viktig.

samarbeidsnettverk for muslimske land, skulle få benytte seg av, bl.a. ved å få lagret sin database i systemet. Deltagerlandene kunne logge seg på ved hjelp av telefon, slik at det fungerte som et intranett under internetts tidlige år. Både landenes regjeringer og deres ambassader fikk tilgang til databasen.

De to hovedfilene i databasen (en for informasjon og en for informasjon om beslutninger) ble på arabisk kalt, ‘Q eidat il-Maaloomaat‘ og ‘Q eidat i-Taaleemaat‘. Disse to filene ble oppbevart i en fil som på arabisk het ‘Q eidat ilmu’ti’aat‘ som er en nøyaktig oversettelse av det engelske ordet database. Araberne benyttet vanligvis kortversjonen ”Al Qaida” som er det arabiske ordet for base. For eksempel heter den militære flybasen i Riyadh i Saudi-Arabia ‘q eidat ‘riyadh al ‘askariya.’ Q eida (”Qaida”) betyr ”en base” og “Al Qaida” betyr “basen”.

På midten av 1980-tallet var Al-Qaida en database som befant seg i en datamaskin tilhørende sekretariatet til the Islamic Conference.

Al Qaida forble en database for den islamske konferansen. Ikke alle medlemsland i Den islamske konferansen er “røverstater” og mange islamske grupper kunne plukke opp informasjon fra databasen. Det var naturlig for Osama bin Laden å være koblet til dette nettverket, som medlem av en viktig familie i bank-og næringslivet i Saudi-Arabia.

På grunn av tilstedeværelsen av ”røverstater”, ble det enkelt for ulike aktivistgrupper å bruke databasens e-post system. Derfor ble “Al Qaida” (mao. Den Islamske Utviklingsbankens e-post system) benyttet, med visse former for grensesnitt som gir hemmelighold. Blant brukerne var familiene til arabiske mujahedin-krigere i Afghanistan som ønsket å opprettholde kontakt med sine sønner som med amerikansk våpenbistand kjempet mot den sovjetiske okkupasjonsmakten. Mens Osama bin Laden var amerikansk agent i Afghanistan, fungerte  Al Qaida intranettet som en god kommunikasjonskanal for å formidle kodede eller skjulte  meldinger.

Al Qaida var verken en terroristgruppe eller Osama bin Ladens personlige eiendom. Bin Laden selv benyttet aldri betegnelsen Al-Qaida før 11. september.

[Forøvrig er det en generell oppfatning i den tredje verden at land som benytter masseødeleggelsesvåpen for økonomiske formål for å fremme sin imperialisme er de virkelige ”røverstatene “. Dette gjelder spesielt USA og andre NATO-land.]

I 1998 ble Osama bin Laden stemplet som fugleskremsel-terrorist


Til tross for at vestlige media allerede i 1997 hevdet at Osama bin Laden var ”WANTED” (likevel klarte ikke USAs etterretning med sine omfattende ressurser å finne ham…) så hadde CNN-journalisten Peter Arnett ingen problemer med å lokalisere bin Laden i hans ”hule” i Afghanistan og etablere kontakt med ham. Bin Laden sa seg villig til å la seg intervjue på sin hule-hjemmebane, på visse betingelser. Bl.a. ville han ha tilsendt spørsmålene på forhånd. Du kan se klipp fra dette intervjuet her:

http://www.youtube.com/watch?v=1F-GUQr4u8Q

Legg forøvrig merke til i hvor liten del av sendingen som bin Laden selv har ordet, og hvor mye av det vinklede innholdet som ”blåser opp” bin Laden til en fugleskremsel-terrorist (kanskje for bruk ved senere anledninger – noe historien har vist at var tilfelle…).

  1. august 1998 ble USAs ambassader i Kenya og Tanzania rammet av bombeangrep med kort tids mellomrom. Osama bin Laden og ”Al-Qaida” fikk raskt skylden for disse angrepene. Til tross for at det ikke forelå noen tekniske bevis på åstedene som indikerte bin Laden-medvirkning ble Churchills ord om at ”En løgn kan fare halve verden rundt før sannheten har en sjanse til å få på seg buksene” realisert ved at vestlige media kringkastet verden rundt påstanden om at “bin Laden og Al-Qaida” stod bak Afrika-terroren, som om det var et faktum, og ikke et propagandaknep for å skjule de skyldige for black ops-terror.

En nærmere granskning av tekniske bevis på ambassade-åstedene avslørte bl.a. at ingen av USAs ambassadører ved de to ambassadene hadde vært på jobb dagen det smalt. Dessuten var begge ambassadenes overvåkingskameraer (som bl.a. er utplassert for å fange opp terror og terrorforsøk – sic) skrudd av nettopp denne dagen.

Ifølge datidens velinformerte magasin The Spotlight var det Mossad, det israelske etterretningsorganet, som gjennomførte de to bombeterror-aksjonene på afrikansk jord. Både CIA og Det Hvite Hus hadde valgt å overse amerikanske etterretningsrapporter om forestående terroraksjoner mot de to ambassadene. Dette var en indikasjon på at terroraksjonene var ønsket gjennomført fra høyere politisk hold i USA, trolig fordi de utgjorde et element i en skjult agenda.

"Cleaning up one's own mess" er et motto som ikke bare gjelder i barnehagen. Til v. USAs ambassade i Nairobi etter Mossads bombeangrep 7. august 1998. Til h. israelske spesialstyrker, som ble flydd inn med et av det israelske flyvåpenets fly i aksjon i ruinene allerede dagen etter. Merk at dette var stormakten USAs ambassade, og at viktige tekniske spor for etterforskningen må ha vært skjult i ruinene. Hvorfor valgte USA å "sette bort" opprydningen / etterforskningen av en svært alvorlig terror-forbrytelse som rammet USAs egne innbyggere...?

En påstand som ble viderebrakt av vestlige media etter Afrika-terroren var at “det var bare Al-Qaida og bin Laden” som var istand til å gjennomføre parallelle og godt koordinerte terror-aksjoner. Burde Mossad oppfattet dette som en fornærmelse eller som et behagelig skalkeskjul egnet til å gi arbeidsro for Mossads meget profesjonelle terrorvirksomhet?

Bombeangrepene mot USAs ambassader i Afrika var falsk flagg-terror

Bombeangrepene mot USAs ambassader i Afrika var falsk flagg-terror. Falsk flagg aksjoner innebærer at et land velger å angripe seg selv, for så å kaste skylda på en ytre fiende og benytte dette som påskudd for kriger eller andre aksjoner.

USAs nyere historie er full av eksempler på falsk flagg-kriger og falsk flagg terroraksjoner. For eksempler på falsk flagg terroraksjoner, se f.eks. her, her eller her.

For mer informasjon om USAs solide tradisjon med falsk flagg-aksjoner, se f.eks. her eller her.

Her er en nettside for uavhengige journalister som beskriver falsk flagg aksjoner.

[Nyhetsspeilet arrangerer temakveld om FALSK FLAGG TERROR og Osama bin Laden onsdag 18. mai på Unity i Oslo. For info om dette, se her.]

 

Bin Laden som virtuell PSY OPS terrorist i vestlige menneskers bevissthet

For å sementere det nye media-bildet av bin Laden som hit-and-hide terrorist og oppblåsbar syndebukk for falsk flagg-terror beordret president Bill Clinton avfyring av krysser-raketter mot det som ble hevdet å være ”bin Ladens treningsleire for terror” i Afghanistan. Dette var i beste fall å rette baker for smed.

Det er langt fra Afghanistan til Afrika, dessuten var USA/ISI/CIAs treningsleire i Afghanistan neppe en ”Mossad-skole” som ga spisskompetanse for å utføre høyteknologiske og presist utførte sprengningsaksjoner på et fremmed kontinent, hverken i Afrika eller i USA (11. september). Men Clintons krysserangrep mot Afghanistan og media-dekningen av dette bidro til å stemple bin Laden som en ”up and coming bogeyman” – mao. et oppblåsbart terrorist-fugleskremsel som kunne hentes frem som syndebukk for diverses tilfeller av  falsk flagg terror.

Modus operandi for en rekke terroraksjoner de siste 20 årene. Hemmelige tjenester har gjennomført terror som black ops (black operations – sorte operasjoner) med stilltiende politisk aksept fra høyt hold hvoretter vestlige media har slått bin Laden stort opp som den skyldige "mesterhjernen" (sic) bak de ulike falsk flagg-aksjonene, uten å bry seg det døyt om det har foreligget tekniske beviser som knytter bin Laden til ugjerningene.

Osama bin Laden er blitt benyttet som en oppblåsbar syndebukk for etterretningsskapt terror: Merk at vestlig etterretning (primært CIA/MI6/Mossad) også kontrollerer vestlige media (joda, Aftenposten og Dagbladet også…). Forøvrig er Mockingbird (narrefugl-avisene); etterretnings-sensuren av vestlige media den eneste logiske forklaringen på de mange komplett uetterrettelige mediaoppslagene om bin Laden og terror de siste 10 årene (ikke minst de første ukene av mai 2011).

En av de viktigste hensiktene med falsk flagg terroraksjoner er at det skal bidra til å frembringe visse følelser og holdninger hos et bredt publikum. Dette er kjent som Psykologiske Operasjoner (PSY OPS). Mange Black Ops er også PSY OPS… Dette innebærer at falsk flagg-terror utgjør en dobbelt form for krigføring; mens de lokale terrorofrene (skadde/døde) stort sett dreier seg om tilfeldige tilstedeværende fungerer PSY OPS som en psykologisk krigføring mot de brede lag av folket, ikke bare lokalt, men også globalt; særlig mot befolkningen i vestlige land. Land som USA, Storbritannia, Danmark og Norge lider under en etterretningskontrollert presse uten at de fleste aner noe om at dette er tilfelle.

William Cooper, en forhenværende høytstående offiser innenfor USAs  militære etterretning (Navy Intelligence), [som nesten 10 år etter sin død ennå er USAs mest kjente fløyteblåser], sa det slik allerede før 11-september-aksjonene i 2001:

Osama bin Laden is their (US intelligence) creation, and he is serving them well!”

Sagt av etterretningsoffiseren Milton Cooper om det moderne terrorspøkelset, (i nyere tid kjent som "SpøkelsesLaden"): Osama bin Laden is their creation, and he is serving them well!

Om over ti års kostbar og “mislykket jakt” på bin Laden

  1. Juni 2001, 6 uker før 911-terroren, sa William Cooper i sitt radioprogram ”Hour of the Time” (utskrift av engelsk originaltekst er under videoen nedenfor som inneholder det originale lydklippet) om jakten på bin Laden, som allerede for 10 år siden var godt igang uten å at det gav resultater…:

Det største etterretningsapparatet i verden med det største budsjettet i historien har vært på jakt etter Osama bin Laden i mange år og kan ikke finne ham. Så kommer det en halvsløv reporter med et kamerateam som spaserer rett inn i hans skjulested og intervjuer ham. Hvordan kan alle disse idiotene tro på dette narrespillet? At en CNN-reporter og hans lille kamerateam er i stand til å  klare det som alle pengene og all avlyttingen, og all etterretningen, og alle satellittene og alle verdens undercover-agenter ikke klarer?

Det er fordi de ikke prøver, fordi de ikke vil. Osama bin Laden er deres påfunn og han fungerer godt etter hensikten. Er dette en slags utrolig spøk, at folk virkelig er så dumme at de tror på dette?

Nå blir vi bombardert med meldinger om at Osama bin Laden planlegger å angripe USA og Israel. La meg si en ting: Hvis bin Laden er en fiende av Israel og Mossad ikke kan finne ham, så er dette den største vitsen som du noen gang har hørt. Og jeg sier deg: Vær forberedt på et stort (terror-) angrep!

Men det vil ikke være Osama bin Laden som kommer til å stå bak. Det vil være de som står bak New World Order.

Og uansett hva som kommer til å skje, hvis de kommer til å gi Osama bin Laden skylda for det, så tro ikke på det et sekund. Visstnok er vi (USA) ikke den eneste nasjonen som leter etter Osama bin Laden. Til tross for de enorme økonomiske ressursene, de enorme teknologiske ressursene, de store personalressursene, det enorme nettverk og intrikate vev som er spunnet gjennom alle disse årene av CIA og FBI og NSA så klarer de ikke å finne Osama bin Laden, men CNN klarer det. For noe erkesludder!

(William Cooper, 28. Juni 2001)

Du kan høre Cooper selv fremsi på radioen sin spådom om et nært forestående terrorangrep mot USA som Osama bin Laden ville få skylda for – 6 uker før det smalt den 11. september 2001.

Utskrift av original-teksten:
The largest intelligence apparatus in the world with the biggest  budget in the history of the world has been looking for Osama bin Laden for years and years and years and can’t find him. Some dupeous, jerk-off reporter with a camera crew walks right into his hideout and interviews him. Why do all these fools believe this charade? That a CNN reporter and his little camera crew can do what all the money and all the eawesdropping, and all the intelligence, and all the satelites and all the undercover operatives in the world can never do?

It is because they are not trying, they dont want to. Osama bin Laden is their creation and he is serving them well. Is this some kind of incredible joke, that people are so stupid that they fall for this?

Now we are being bombarded with messages that Osama bin Laden is planning to attack USA and Israel . Let me tell you something: If he is an enemy of Israel and the Mossad can’t find him, then this thing is the biggest joke that you have ever heard of in your life. And I am telling you, be prepared for a major attack. But it won’t be Osama bin Laden. It will be those behind the New World Order.

And whatever is gonna happen, if they are gonna blame an Osama bin Laden, don’t you even believe it.  And supposedly we are not the only nation searching for Osama bin Laden, so the vast economic resources, the vast technological resources, the vast personell resources, the vast networks  and intricate web spun over all these years by the CIA and the FBI and the NSA cant find Osama bin Laden, but CNN can. Bullshit!”

[Forøvrig ble William Cooper skutt og drept av amerikanske politiagenter i sitt hjem i Arizona 5. november 2001, mindre enn et halvt år etter at han korrekt spådde om 911-terroren og hvem som ville få skylden for den.]

 

Osama bin Laden hadde en kronisk nyrelidelse;  ”Osama bin Laden was a very, very ill man”

Den pakistanske generalen Hamid Gul, som var ISI-sjef og hadde et nært samarbeid med Osama bin Laden under motstandskampen mot de sovjetiske Afghanistan-okkupantene i 1980-årene har sagt om bin Ladens helse:
Osama bin Laden was a very, very ill man.” (4.35 i denne videoen)
http://www.youtube.com/watch?v=4xC7C322MRc&feature=related

General Gul nevnte bl.a. at bin Laden var avhengig av å drikke store mengder vann pga. sine nyreproblemer.

En video viser bin Laden heve vannglasset til munnen med 4 minutters mellomrom

Bin Laden fikk behandling for sin nyresykdom ved et amerikansk militærsykehus i Dubai i juli 2001

I september 2001 rapporterte CBSs nyhetsanker Dan Rather at bin Laden var blitt innlagt på et sykehus i Rawalpindi i Pakistan den 10. september 2001.

Frankrikes velrenommerte avis Le Figaro skrev:
Dubai …. var bakteppet for et hemmelig møte mellom Osama bin Laden og den lokale CIA agenten i juli (2001). En kontakt av en ansatt ved administrasjonen ved det amerikanske sykehuset hevder at (bin Laden) fikk behandling der mellom 4. og 14. juli. Under oppholdet  fikk han besøk av mange medlemmer fra sin familie, samt fremtredende saudiarabere og emirater. I samme periode ble den lokale CIA-agenten observert i sykehusets heis på vei til  bin Ladens rom.” Se

Se også The Guardians omtale av bin Ladens Dubai-opphold her.

Det amerikanske militærsykehuset i Dubai, hvor Osama bin Laden fikk behandling for sin nyrelidelse i juli 2001. Den lokale CIA-agenten skrøt senere av at han hadde møtt "dobbeltagenten" bin Laden.

Osama bin Laden døde i 2002 muligens i desember 2001, som er omtalt her. Bin Ladens reelle dødsårsak blir neppe noengang slått fast med sikkerhet. En mulighet er at han ble “killnessed“; mao. drap kamuflert som dødelig sykdom, en drapsmetode som benyttes av vestlig etterretning (jfr. Robin Cooks død nedenfor). Det er også mulig at han døde en naturlig død pga. sykdom.

Uansett om bin Laden ble drept eller om han døde av sin nyresykdom hadde han ifølge medisinske eksperter neppe særlig lang tid igjen å leve i 2001-2002.

Medisinske eksperter anser at det er så godt som utenkelig at bin Laden kunne ha holdt seg i live i 10 år til, frem til mai 2011, slik USAs “sjefsløgner” Barack Obama hevder her. Allerede for 10 år siden var bin Ladens nyrelidelse så alvorlig at han var avhengig av dialyse. Forøvrig er det ikke rapportert å ha blitt funnet dialyseutstyr i huset det ble hevdet at bin Laden hadde oppholdt seg i frem til mai 2011 – nok en indikasjon på at budskapet som ble servert av “Osama-jeger” Obama i mai 2011 må ha vært en av tidenes mest amatørmessig forberedte media-løgner.

 

Osama bin Laden var uskyldig i 11. september – terroren

Det er ikke presentert et eneste teknisk bevis som knytter Osama bin Laden til 11. september-terroren i USA. Uansett om det var virkelige fly eller virtuelle fly (fly skapt i publikums bevissthet gjennom media-manipulert make-believe) som traff WTC-tårnene så var det ikke fly-treffene som fikk bygningene til å kollapse og bli til støv i løpet av få sekunder. Det var heller ikke et passasjerfly som traff Pentagon (i det som kalles Pentagate).

De viktigste omstendighetene rundt det som faktisk skjedde, inkludert hvem som stod bak 911-terroren, er beskrevet her. De CIA-ansatte som medvirket i forberedelsene og gjennomføringen av 911-terroren befant seg i USA, noe Osama bin Laden definitivt ikke gjorde i september 2001.

 

Storbritannias toppolitiker Robin Cook døde i 2005 etter å ha avslørt  sannheten om bin Laden og Al-Qaida

Storbritannias tidligere utenriksminister Robin Cook uttalte kort tid før han døde i august 2005:

Sannheten er, at det ikke eksisterer noen islamsk hær eller terroristgruppe ved navn Al-Qaida. Dette er noe enhver informert etterretningsoffiser vet. Men det pågår en propagandakampanje for å få allmennheten til å tro at det finnes en identifisert entitet som representerer “djevelen”, for å få TV-seerne til å akseptere et enhetlig internasjonalt lederskap for en krig mot terror. USA er  landet  som står bak denne propagandaen…

Cooks originale utsagn lød:

“The truth is, there is no Islamic army or terrorist group called Al Qaida. And any informed intelligence officer knows this. But there is a propaganda campaign to make the public believe in the presence of an identified entity representing the ‘devil’ only in order to drive the TV watcher to accept a unified international leadership for a war against terrorism. The country behind this propaganda is the US . . .”

Robin Cook døde under turgåing i det skotske høylandet mindre enn en måned etter falsk flagg-terroren i London 7. juli 2005. Denne episoden fikk Cook til å ta bladet fra munnen ved å avsløre sannheten om bin Laden og Al-Qaida i sin faste spalte i avisen The Guardian allerede dagen etter terroren. (Dette kan leses her).

Robin Cook, en av Storbritannias mest respekterte politikere i etterkrigstiden. Han døde kort tid etter å ha avslørt sannheten om at bin Laden og Al-Qaida var en bløff. Sannsynligvis ble han tatt av dage av en britisk etterretningsagent som var utstyrt med et strålevåpen, med eller uten forgiftningsfunksjon.

Cooks enke Gaynor beskrev sin 59-årige manns dødsfall slik:
Robin Cook’s grieving widow said yesterday the former Foreign Secretary dropped dead next to her without saying a word. Gaynor Cook said: “Robin didn’t say anything. He was only 10 feet away from me when he just collapsed.”

Like etter Cooks kollaps dukket det opp en tilfeldig forbipasserende som velvillig lånte Gaynor sin mobiltelefon og fikk ringt nødnummeret 999. Han hjalp henne med å rekvirere et redningshelikopter og forgjeves gjenopplivningsforsøk.

Avisen The Scotsman intervjuet nødhjelpspersonalet som mottok telefonhenvendelsen like etter, og rapporterte:
Heather MacKintosh, 29, took the initial emergency call at the Inverness HQ of the Scottish Ambulance Service from a man who came across the couple on Ben Stack, in north-west Sutherland.  The first call came at 2:23pm from a man saying Robin Cook had suffered a heart attack 1,500ft up Ben Stack. It is believed Mr Cook had been unconscious for several minutes before the emergency call was received.  Miss MacKintosh said: “Neither Mr or Mrs Cook had a mobile. I don’t know who the man who called was – he didn’t give his name. But he said the casualty was Robin Cook. He remained very calm.  When he handed the phone to Mrs Cook I spoke to her and she was very upset.” Mrs MacKintos’s boss, Graham MacKenzie, said: “At the time of the call we were told it was Robin Cook, the MP, by the caller, who didn’t give his name. He said Cook had suffered a cardiac arrest.” Se

Det er ikke bare mulig, men også sannsynlig at den kaldblodige mannen som unnlot å identifisere seg hadde angrepet Cook med et såkalt strålevåpen, som er i stand til å fremprovosere plutselig død i form av hjertestans, noe som bl.a. fremgår av denne videoen:
http://www.youtube.com/watch?v=tzIw44w00ow

Det hører med til historien at Storbritannias statsminister Tony Blair ikke var tilstede  i Robin Cooks begravelse, til tross for at de hadde hatt et nært politisk samarbeid innenfor Labour-partiet gjennom mange år.

Carlyle Groups investorkonferanse 11. september 2001 var det nærmeste en bin Laden kom terroristene som gjennomførte 911-terroren

På Ritz-Carlton hotellet i Washington DC var en rekke rikfolk og maktmennesker samlet til våpenkonglomeratet The Carlyle Groups årlige investorkonferanse 10 og 11. September 2001. Konferansen ble ledet av Carlyle’s toppsjef, tidligere forsvarsminister og deputy director i CIA, Frank C. Carlucci, medlem av Malteserordenen.

Fra tidlig om morgenen hadde mange av deltagerne benket seg foran en storskjerm i et av hotellets konferanserom for å følge live-dekningen av terrorangrepene, som om det dreide seg om en stor begivenhet som de nødig ville gå glipp av, noe a la the super bowl. George H. W. Bush deltok på konferansens første dag. En annen deltager var Osama bin Ladens halvbror Shafiq bin Laden, som representant for den rike bin Laden-familien, som var en betydelig investor i det profitable The Carlyle Group.

Etter at TV-dekningen av tårnene som falt var unnagjort og smellet i Pentagon var konstatert fortsatte konferansen som om ingenting hadde hendt. Festmiddagen om kvelden ble en oppstemt markering, ikke bare fordi at den økte paranoiaen som de sprengte tårnene ville forårsake ville gi Carlyle mengder av lukrative våpenkontrakter og dermed økt profittmulighetene vesentlig. (Utdraget er hentet fra 11. september – den virkelige historien)

Det var The Carlyle Group som hadde utført de krevende sprengningstekniske arbeidene som 911-terroren innebar, fordelt på 5 operasjoner (2 x  brannbomber høyt oppe i tårnene og 2 x sprengning ”fra bunnen” av de to høytårnene).  I tillegg kom den flyvende ladningen med militært sprengstoff som traff Pentagon og bl.a. er omtalt i Pentagate; det var definitivt ikke et passasjerfly som traff “verdens best bevoktede bygning”

At den tekniske utførelsen av 911-terroren ble så vellykket var nok en annen grunn til den lystige stemningen som preget Carlyle-sammenkomsten resten av dagen og kvelden den 11. september 2001.

Osama bin Ladens halvbror Shafiq bin Laden og George Bush senior (tidligere CIA-sjef): Det nærmeste en bin Laden kom 11. september terroren. De deltok på våpenkonsernet The Carlyle Groups investorkonferanse i Washington DC 11. september 2001, noe som bl.a. inkluderte å se terror med tårnfall på storskjerm. Det var The Carlyle Group som hadde utført de sprengningstekniske arbeidene i den vellykkede 11. september-terroren.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

41 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

OBAMA IS OSAMA II http://www.youtube.com/watch?v=tgS6CzBoEYs Quote: Due to the overwhelming success of the video “IS OBAMA REALLY OSAMA BIN LADEN” that has been available online thanks to the help of halturnerradio and others copying and re pasting it over the years; the video received well over 1 million hits, even after you tube attempted to remove the original just one month before President Obama became President in 2008/2009… Since then, the evidence for the original idea has grown considerably and there is now much more evidence to support and prove the initial-claim of the original-video, which has led to the creation of this follow-up!! Ironically, much of the evidence is now available thanks to the ongoing efforts to cover-up this blatant lie by those in on the secret, and by the help of antimatterradio.com who highlighted that the palm-print of Osama and Obama also match… http://www.youtube.com/watch?v=RciKhXTfKmE The blatant attempt by Obama to destroy the Osama-terrorist myth has clearly proven that the LIE is so big that it was growing out of control… After his own birth certificate was in disrepute, it is very clear that it took just week to declare the apparent death of Bin Laden, who was alegedly burried at sea so that no body could be tested for authenticity. The desperate attempts to even prove his white heritage as a “CATHOLIC-MUSLUM” were then instituted… In fact it is with a 99.9% certainty, that Osama and Obama have “IDENTICAL FACIAL FEATURES”, “IDENTICAL PALM PRINTS”, “IDENTICAL BODY SHAPE”, “IDENTICAL BODY LANGUAGE”, “IDENTICAL VOICE PATTENS” “IDENTICAL MUSLIM ROUTES”, “IDENTICAL DEXTERITY”, “IDENTICAL UNDERSTANDING IN THE SPEAKING OF THE ARABIC LANGUAGE”; which is compelling evidence that would certainly prove the cover-up in any court of law! With this much evidence, it is certainly clear that anyone else not in a position of power and influence would already be paraded as a terrorist and already answerable to the evidence against them… Clearly ONE RULE for the Common Man and ONE RULE for the MASOINIC Elite of the New world order who think they are above the law… BUT then, one thing is certain, there is a fine line between truth and fiction and if such collective evidence is not enough to prove the connection, then EVERY PERSON IN PRISON because of these very methods SHOULD BE FREE!!!!!!!!!! WHAT is JUSTICE? AND WHO brings Justice?? Freedom of the Press sets Us Free!!

Marine Links Bettina’s Obama Osama Deception Authority Key to Murdoch M-OODA Loop http://www.abeldanger.net/2012/11/marine-links-bettinas-obama-osama.html * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

forskere mener at den allmenne oppfatningen av al Qaida er en smule feil.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8241006

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Mole
11 år siden

Dette tyder på at USA i det stille begraver al Qaida som hovedfiende. Hvem vil da bli den neste hovedfiende? Aliens ?

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Smurfen skrev; Aliens kommer først i august.

Du tar feil der, Smurfen!
Vi er her allerede, og vi har vært her lenge.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Ifølge etterretningsrapporter farer nrk nok engang med pur nazi-marx svikefull og folkefiendtlig falsk propaganda og løgn, google in site abeldanger.net { al-qaida https://www.google.no/#hl=no&q=al-qaida+site:abeldanger.net , al-qaeda https://www.google.no/#hl=no&q=al-qaeda+site:abeldanger.net }. Jeg sa opp nrk-lisensen mange dekader for sent. Abel Danger Mischief Makers – Mistress of the Revels – ‘Man-In-The-Middle’ Attacks http://www.abeldanger.net/2010/02/abel-danger-mischief-makers.html Jeg kan forsøke å arrangere et møte mellom nrk og Abel Danger hvis det er ønskelig, og det er beviselig akutt behov for det, med enkel eller full servering etter behov, velkommen :)

Cyberstalking, organiserte angrep på ytringsfriheten, kriminalitet i offentlig og privat regi & Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektor http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/farlige-konspirasjonsteorier-hos-skepsis-gruppen/comment-page-5/#comment-87872

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Liket av terrorlederen skal ifølge lekkede e-poster ha blitt ført med et CIA-fly til USA.

– Vi har angivelig tatt liket med oss. Takk Gud, skrev Burton bare timer etter at president Barack Obama kunngjorde at amerikanske elitesoldater hadde drept terrorlederen i en hemmelig aksjon i en garnisonsby i Pakistan.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/wikileaks-liket-av-bin-laden-ble-fraktet-til-usa-3725018.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Fra den kanten kommer to typer informasjon: Illusjoner, og fakta ofte pakket inn i illusjoner. Løgnen ligger i bunn av alt og blir beviselig belønnet. Alt er snudd på hodet kan man gjerne beskrive det som. Og nå nevnt for 77,456. gang, hegelian dialectic, a la også indikert med sjakkbrett rutemønstre i svart og hvitt innen frimureriet, den tohodede ørnen bl.a. i mange lands flagg indikerer vel noe av det samme, såvidt jeg husker

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

«Osama bin Ladens høyre hånd» løslates i London http://www.dagbladet.no/2012/02/07/nyheter/utenriks/ekstremisme/politikk/20118439/

Oh? CIA’s right hand? Interesting

Osama bin Laden aka Tim Osman, please feel free to investigate:
osama bin laden site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=osama+bin+laden+site%3Aabeldanger.net
tim osman site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=tim+osman+site%3Aabeldanger.net
.
JJ Cale – travelling light – studio live

Hermis
Hermis
Abonnent
12 år siden

Vitner ryddet av veien? 31 amerikanske soldater i NATOs styrke ISAF og syv afghanere døde da NATO-helikopteret styrtet under en offensiv mot Taliban i Afghanistan fredag. Ifølge nyhetsbyrået AP var mer enn 20 av soldatene om bord i helikopteret fra den samme Navy SEAL-enheten som “drepte” Osama bin Laden i mai i år.

Vel, hvis de egentlig ikke drepte Bin Laden, så er det ihvertfall færre vitner som kan si noe om den saken, for å si det sånn. Mange mener at Bin Laden egentlig var død allerede i årsskiftet 2001/2002. Ikke så uvanlig at sånt skjer…

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4193414.ece

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Hermis
12 år siden

Veteranstoday.com mener visst også at dette dreide seg om fjerning av vitner som var med på Bin Laden-operasjonen.

http://www.veteranstoday.com/2011/08/06/breaking-news-bin-laden-troops-probably-murderered-to-keep-them-quiet/

Friele
Friele
Abonnent
12 år siden

Hei alle nyhetsspeilet-lesere! tenkte jeg skulle si hallo før jeg begynte å poste på forumet ang spesifikke temaer.:)

RawKuz
RawKuz
Abonnent
12 år siden

kort video hvorfor Bin Laden ble meldt drept 01.mai: May.Day:

http://www.youtube.com/watch?v=b9JdgTTfi4U

Michelle
Skribent
12 år siden

Obama reiser i tiden, klonet eller bare under ekstra hypnose?
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/obama-bommet-paa-datoen-med-tre-aar-3502208.html

ola
ola
Abonnent
12 år siden

I Kveld kl 22 går det visst et program på Discovery Channel om hvordan de drepte Bin Laden

http://www.discoverychannel.no/

Er ikke akkurat lite propaganda på den kanalen :o

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Shitt.. det viser seg nå at Osama Bin Laden var uskyldig i 9/11, det viser seg nå at det var Iran og Ahmadinejad so sto bak 9/11

Iranske avhopper har avslørt at det var Ahmadinejad som sto bak 9/11

Hva faen venter Jensemann og Obama på ?

Send alle styrker inn i Iran og bomb landet bort fra kartet !!!!!!!!!!!!!!!!!

Iran Accused Of September 11 Role To Plan, Train & Escape WTC Attacks 21/5/11.

http://www.youtube.com/watch?v=H9DifRWP-2Q&feature=player_embedded

Stort pluss for veldig bra og grundig artikkel Hans :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Når alle muslimske land er innlemmet i NWO pga 9/11 løgnen, finner de ut at det egentlig var kinesere / japsere som stod bak. Og når de er tatt, finner de tilslutt at det hele tiden var utenomjordiske som planla hele 9/11 for å svekke verden, slik at deres innvasjon blir mulig etter en blodig atomktig her på jord :D

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Dette passer jo bra, nå som Israel og Usa har kommet i ulage så kan Israel bombe Iran uten Usa`s tilatetelse, dette kan fort bli interressant.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Hahahaha! Hva har ISRAEL gjort idag med tillatelse fra USA / FN per d.d. Har du ikke skjønt? Israelere (Guds utvalgte folk) er hevet over loven som vi (goyim) har lagd :D

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  arifkarim
12 år siden

Sagt på en annen måte; Jeg er i grunn usikker på om USA (og FN) faktisk støtter den midtøstenpolitikk de selv fører. For meg ser deres forholdet til Israel mere ut som et tvangsekteskap hvor Israel truer USA. Det er jo i grunn etter JDL`s terroraksjoner i USA, og spesielt etter 911 at USA tilsynelatende ble mere Israelvennlig enn USA-vennlig.

Den mest avskrekkende metoden å heve seg over loven er terror, og desverre ser det ut til å fungere. Noen som vet hvilket årstall Israel fikk tak i atomvåpen?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Israel has never officially admitted to having nuclear weapons, instead repeating over the years that it would not be the first country to “introduce” nuclear weapons to the Middle East,

leaving ambiguous whether it means it will not create, will not disclose, or will not make first use of the weapons.

Israel has refused to sign the NPT despite international pressure to do so, and has stated that signing the NPT would be contrary to its national security interests

Israel started investigating the nuclear field soon after its founding in 1948,…
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_Israel

Israel is widely believed to possess weapons of mass destruction, and to be one of four nuclear-armed countries not recognized as a Nuclear Weapons State by the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).[1]

The US Congress Office of Technology Assessment has recorded Israel as a country generally reported as having undeclared chemical warfare capabilities, and an offensive biological warfare program.[2] Officially Israel neither confirms nor denies possessing nuclear weapons.
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_weapons_of_mass_destruction

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

‘When a man lies, he murders some part of the world’

Merlin, in the John Boorman film – Excalibur

Uttrykket passer vel og bra på morder-Obama. Uansett hvor bunnskrapt USAs statskasse er og at USAs lånemuligheter er i ferd med å bli oppbrukt…er å trappe ned på kriger ikke i Obamas tanker…

Minner da sannelig litt om Hitler; hvis kvartjøden Hitlers fiendeord “jøde” erstattes med muslimen(?) Obamas fiendeord “Al-Qaaida” (dvs. muslimer i land der USA ønsker å bombe eller bedrive black ops…)

Armin Bahrami
Forfatter
12 år siden

Mine damer og herrer, vi har ham. Hva foreslår dere vi gjør med liket hans? Skal han begraves i Egypt? Vi selger alle verdiene til majestetene og rydder opp Irak, Lybia og Afghanistan for radioaktiv uran og gir en million kroner til hver innbygger i Norge! Som igjen kan reise verden rundt og hjelpe fra hånd til hånd sånn at du ser hvor pengene går. Kongen er i allianse med djevelen, hans ansvar er å beskytte det norske folket, det er ikke vår oppgave å beskytte rompa hans, en general spiser smulene til soldatene sine – ikke omvendt ! Og om du skal sløse millioner og oppspare milliarder, ta store eindommer og delta eller riktigere sagt være pynteobjekt på verdensbegiventheter og håndhilse på globale menneskerettighetsforbrytere og udømte folkemordansvarlige så skal jeg gi deg en god avskjed når vi er ferdig med deg, vi skal rive ned John Baptiste din farfarfarfarfar fra frankerike’s opplyste frimurermonarki og la deg astralreise til paradiset for renvaskelse av dine synder når vi har rivd ned slottet og bygget en Pyramide for deg, her hviler vår siste FARAO. !

http://www.vl.no/samfunn/article4780.zrm

Anhelina Darko
Anhelina Darko
Anonym
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Hva skal man få ut av dette egentlig?

Michelle
Skribent
13 år siden

Alex Jones er illuminati’s mann for å lede krigen mot NWO?

AmenstopProductions:
1 Be careful who you trust…especially celebrity activist whores like Alex Jones and Michael Moore. If you study the history of the ruling crime families, you will discover that they provoke and control both sides of wars and revolutions and revolutionary (activist) leaders. Moore and Jones are multi-millionaires.
The New World order PTB’s control both sides of every revolution and every revolutionary leader. They have Michael Moore and Alex Jones in their pocket provoking a people’s revolution with anger and fear mongering…and they’re using the truth to do it. They are leading us into a revolution trap and making useful idiots out of us.
2 Watch the youtube called Alex Jones on the middle east. This guy supports the Palestinian holocaust in Israel. He supports the occupation and eviction of Palestinians from their land by the zionists. They do not have a god given right to the land of Israel or to even renaming the land “ISRAEL”.
IS = ISIS. RA = AMEN. EL = ELOHIM.
http://helpfreetheearth.com/

BiggusD
BiggusD
Abonnent
13 år siden

Meget bra artikkel.

Det er en svart virkelighet, en temmelig hårete kamel å svelge for de som har trodd på denne propagandaen og dannet seg et verdensbilde der enhver muslim plutselig kan komme til å sprenge seg selv i lufta bare for å være slem. Der onde diktatorer voldtar uskyldige ungpiker før frokost, og fortsetter dagen med å undertrykke en sultende befolkning – om de da ikke dreper noen hundre tusen av sine egne med “weapons of mass destruction”. Og ikke minst der vi i Vesten er uskyldsrene og hjertegode filantroper som ønsker at alle barna i Afrika skal få leve i fred og velstand så lenge de ikke omskjærer døtrene sine.

Jeg skjønner det godt, egentlig – det er mye lettere og mer sorgfritt å leve slik. Ignorance is bliss, som de sier.

Jeg har ikke samvittighet til å lulle meg inn i en rosa og glitrende boble, så jeg tok den røde pillen (analogien er bortimot perfekt i dette tilfellet). Det jeg ikke skjønner er hvor store mengder blå piller folk kan stappe i seg før det sier stopp…

Jeg tror den grensen nærmer seg nå: medias troverdighet er ikke uendelig, og seer- og leserflukten fra kontrollerte media som aviser og TV er nå så stor at de ikke engang har tilnærmet så stor relevans som før. Flukten går til internett, og det er der kampen for frihet nå egentlig pågår, ikke på slagmarken i Libya.

Informasjonskrigen er godt i gang, og Nyhetsspeilet – tross sine feil og mangler – er “the good guys”.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
13 år siden

Beste artikkelen jeg har lest på Nyhetsspeilet. Thumbs up.
Ikke enig i alt du skriver, men fikk reflektert litt…..

Michelle
Skribent
13 år siden

Det handler om å unngå at FN får fullstendig verdensherredømme med FN styrker og NATO styrkene. På den andre siden sørger de ironisk nok for å slippe ledere til makten også, så de har noen å krige med.

Hvem skal de krige med om hele verden aksepterer New Wold Order?

Tror dere det holder for de at folk dør av sult, dyr slaktes og at gatebarn sendes som slaver ned under jorden til negative aliens?

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
13 år siden

Hva er det som tilsier, at vestlig media forteller sannheten, og annen media bare serverer løgn?
Utfra Ghaddaffi selv, støtter nå Nato det såkalte “Al-Qaida”
Er Nato inne i Libya for å beskytte menneske rettigheter!, eller for å beskytte kapitalismens krav om evig vekst?
At det kan være tøft i Libya er jeg ikke i tvil om, men tror at det er verre i Nord Korea. Men ups!, de har atom våpen, og ikke olje!

Vel her er en artikkel fra Amerikanske New Dawn, som ser problematikken fra en annen vinkel, og kanskje en form for åpent brev til Obama.

http://www.newdawnmagazine.com/articles/in-the-theatre-of-the-absurd-libya-now-takes-centre-stage

Min egen oppfatning er at disse unødvendige krigene, ikke handler om menneske rettigheter, men om å få de slitte tannhjulene i vestlig kapitalisme til å gå noen runder til. Jeg blir heller ikke overrasket om Venezuela og Hugo Chavez er neste på lista!
Natos “Al-Qaida”, klare nok å lage så mye helvete i Sør amerika, at man gjennom vedtak i UN sikkerhetsråd får nok stemmer til å strekke ut en hjelpende hånd med kuler og bomber.
Hvorfor sitter jeg med en følelse av at samarbeid mellom vesten og utviklingsland, går på? ” selg oss billige råvarer, eller så lager vi sveitser ost av landet” Al-Qaida er jo forsåvidt et greit vestlig verktøy for å legitimere nasjonale overgrep. Skal vestens krigsmaskineri holde hjulene i gang, og beholde investorer, må det være utbytte å hente, og “Fred” gir dårlig avkastning.
Emosjonelt sett har ikke menneskeheten gjort noen kvantesprang på mange tusen år, forskjellen er at man bruker annen teknologi til å gjøre de samme tingene

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mono Montana
13 år siden

“We’re going to take down seven countries in five years. We’re going to start with Iraq, then Syria, Lebanon, then Libya, Somalia, Sudan, we’re going to come back and get Iran in five years.
Wesley Clark at the University of Alabama
October 13, 2006”
http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=show_mesg&forum=385&topic_id=569262&mesg_id=569305

Kan de tullebukker av skepnisser og humansatanistene forklare hva deres regimer gjør i Libya og nå Syria, og senre i Iran? :D

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Etter å ha ressurectecd Osama Bin Sjokoladen for siste gang, har CIA sjef Panetta (knights of Malta) kun fulgt ordre fra the black pope Kolvenbach om å hisse mest mulig muslimer opp raskest mulig. Det er mitt håp at det muslimske miljø forstår at de er gjenstand for tidenes psy-op og ikke biter på hatet disse demons prøver å gainne frem Arif. Muslimene, kristne, ateister og vi alle må se hvem som er fienden: Jesuita total

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Ved motorveien ved Karihaugen er det nå godt synlig en moské. Dette er noe av det første som er synlig for reisende som er på vei til Oslo fra Gardermoen.

Da jeg først så den, tenkte jeg at den var plassert nettopp slik med god synlighet, for å virke provoserende på innfødte, mao. klassisk splitt og hersk tankegang.

Nå tenker jeg at i den pågående åndskrigen som ser ut til å eskalere (polariseringen øker, stadig flere tvinges til å velge side) så er den naturlige fronten av brødre og søstre, gauper og smurfer, jeg tilhører bestående av kristne, muslimer og (tora-)jøder. Å se moskéen nå minner meg bare om hvem som er våre virkelige venner og faktisk står for noe (med en del nyanser naturligvis, men det betyr ikke noe i det store bildet).

Vi står sammen mot våre åndsfiender (neida Gyrid, ikke noe hat med i bildet, det dreier seg bare om å kjenne landskapets utseende og å vite hvem som er imot oss. Vi har en kosmisk rett til selvforsvar, dessuten er det greit å huske på at prisen for frihet er kontinuerlig årvåkenhet).

Våre åndsfiender er satanistene (som nå inkluderer humanistene, som så billig og feigt har latt seg infiltrere av Global OTO avd. i nord), zionistene (khasariske satanister som Fulford kaller dem), katolikkene (de som lar seg styre som sheeple av den sorte paven i roma og ikke bare er sine egne verste fiender) og naturligvis jezuittene, med Jonas monStøret (med trykk på første stavelse) som jesuittpakkets fremste ankerfeste her i Synnøve-land.

Ai, ai, for en artig krig!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Det er uviktig “hvem” som er fienden, heller “hva” som brukes til å skape konflikter mellom ulike gruppe mennesker i verden. Jeg mener det er første og fremst en manipulerende mainstreammedia, drømmerskapende illusjonsindustrien til Hollywood, og kjemiendrende stoffskapere som Monsanto som er midlet som brukes til å oppnå NWOs kaostiske planene. Hvis du har sett filmen SALT, ser du hvordan Illuminatis-agentur (Sovjetiske agenter) prøvde å lage helvete på jorden ved å detonere amerikanske atomvåpen i den muslimske helligbyen Mecca og den politiske byen Teheran. Målet med dette var å drepe 10 millioner muslimer, for så å hisse opp over en milliard muslimer verden over til angrep på den vestlige siviliasjon = totalkaos og borgerkrig :D
At det finnes slike “tenkere” og “forfattere” som filmen SALT blant oss, viser klart at det er ikke små jihadistene som er hovedproblemet, men de store konspiratorene som stiller seg bak alle politiske begivenheter, kun for oppnå sine lav status, men høyt elskede verdslige mål!
Men siden verden har fått endret moralen sin, takket være masse sosiokontroll de siste 70 årene, fins det enkelte mennesker der ute som faktisk “forsvarer” at det å nuke Mecca og Teheran er helt greit det :D
http://avideditor.wordpress.com/2010/07/31/warning-the-movie-salt-is-lefty-jihadi-propaganda/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

“Ved motorveien ved Karihaugen er det nå godt synlig en moské. Dette er noe av det første som er synlig for reisende som er på vei til Oslo fra Gardermoen.

Da jeg først så den, tenkte jeg at den var plassert nettopp slik med god synlighet, for å virke provoserende på innfødte, mao. klassisk splitt og hersk tankegang.”

Tja… nå må du ikke ta alle muslimske moskeér som konspiratorisk skapt til å “true” de innfødte. Denne moskeen tilhører den mest fredfulle av alle muslimske retninger i islam, nemlig Ahmadiyya-muslimer, som jeg selv er et medlem av. Moskeen hadde vært ingen problem idag, om den klarte å få reist seg gjennom 90-årene, altså lenge før den falske muslimterror-trusselen “skapt” i 2001. At enkelte innfødte fortsatt ser på islam og muslimer som problem har vel mer å gjøre med mediamanipuleringen, enn objektive sannheter rundt hvordan verden er skrudd sammen. Denne moskeen er for eksempel “ikke” støttet av offentlighetens midler. Hele prosjektet kostet over 60 millioner kroner, og ble betalt med ofringer (finansiell skatt / medlemskontigent) fra hele menighetens skattbare medlemmer de siste 20 årene. Opprinnelig skulle moskeen reises der Furusethallen ligger. Men vi ble lurt til å velge tomta på andre sida av gata, av kommunen, som de visste var en tidligere søppel dumpeplass. Men selv etter denne gigantsvindelen, og et realisert tap på nesten 40 millioner kroner, gav ikke ahmadiyyamuslimer opp drømmen om skandinavias største moske utbygd av verdens fredeligste muslimer:
http://no.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya
http://no.wikipedia.org/wiki/Bait-un-Nasr

Media skal som regel prøve å lage hat ut av denne moskeen også, uten å fortelle at verden er faktisk ikke flat men rundt :D

ola
ola
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

Det er forsåvidt greit formeg med noen moskeer rundt omkring, men jeg syntes de skal skille seg litt mindre ut, blande seg inn i Norsk arkitektur. Jeg husker vi skulle bygge nytt hus i 93-94, så skulle vi bygge så farfar som begynte å blir gammel skulle ha muligheten til en leilighet i samme hus som oss da. (i og med at snuten konfiskerte huset han hadde hatt i 50 år pga samme personen som svindlet pappa, og det gjeldsfrie huset hans var pant i lånet pappa hadde for å starte bedrift) så staten nølte ikke med å ta fra hans huset hans, han var ikke mye lykkelig de siste åren, mistet store hagen med alt mulig frukt grønnsaker osv:(. Men det jeg skulle frem til var at det er snodi at man kan bygge slike moskeer i norge, da det er utrolig strenge krav til arkitekturen i et hus, da det skal stå i stil med resten av blokkene og standarhusene. så ingenting skiller seg ut, vis ikke reglene på dette er dempet? Vi er langt unna å kunne bygge hva slags hus vi vil som fks i den fine småbyen Carmel, i California. Men forskjellsbehandlingen “flyktninger/lykkejegere” får her i norge i forhold til hvite nordmenn er helt sinnsykt.

Nei jeg er ikke rasist, og jeg vet godt det ikke er innvandrere, flyktninger osv skyld at de har mer rettigheter enn oss, det er seff den gode snille rettferdige staten vi lever i. noen som har et legg fra en flyktning og litt skokrem så kanskje jeg og kan få hjelp? Jeg har ikke noe imot hvor folk er fra, hudfarge, legning eller noe, det er hva folk gjør og ikke gjør som er viktig. Poenget mitt er at det er urettferdig at de kan bygge hva slags bygninger de vil mens vi må ha ferdig block watne/mesterhus hus. Er ikke intressert i å skape noe diskusjon angående innvandring, jeg er bare dritt lei den urettferdigheten vi norske som har det elendig må finne oss i i forhold til utlendinger som bare får får får får. nestegang jeg er i olso (forhåpentligvis skjeldent) og en utlending maser om jeg skal ha ditten og datten på plata, da smeller det! må vel få lov til å gå i sitt eget land uten å bli prakka på alt mulig dritt. Vil jeg ha så spør jeg heller.

ola
ola
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
13 år siden

for de som ikke skjønte ironien og sarkasmen, Moskeer kan se hvordan faen de vil se ut, så lenge vi vanlige norske kan bygge de husene vi vil også

Zetera
Zetera
Abonnent
13 år siden

Takk for opplysende artikkel.

Det gode selskap spiller en stor rolle i vår kultur, men hvordan? Det gode selskap har makt. Det bestemmer hva som er “sant”.

Bare det som er “sant” får lov av det gode selskap å komme til orde. Det som er “ikke sant”, har tilsvarende problemer med å komme til orde.

Det hindres ved å stenge tilgangen til media, ved å tie det ihjel, latterliggjøre det, utstøte det av det gode selskap eller bekjempe det; dette siste blir bare aktuelt, hvis det en sjelden gang skulle være personer med titler eller posisjoner som har
forvillet seg over “på den gale siden”, og som derfor på en måte må tas alvorlig. Og resultatet? Det gode selskap sørger for en ensretting av meningene i samfunnet, i det minste de som dominerer i det offentlige rom.

Det gode selskap stenger seg selv ute fra riktig erkjennesle av virkeligheten.

Det er en kjent innsikt at det er de avvikene synspunktene, de som setter spørsmålstegn ved det etablerte, som bringer verden videre.

Da det gode selskap nettopp legger lokk på mange av de avviknede synspunktene, betyr det at det gode selskap hemmer utvikling og nye innsikter på ulike områder i samfunnet. Det er bare mulig når det gode selskap ikke innser sin egen bremsende virkning, men tvert imot anser seg selv for å være på høyde med utviklingen.

Etter at media langt på vei lot seg styre av seer- og opplagstall, er det blitt hensiktsmessig for dem å unngå upopulær informasjon. Det gjelder å stå på god fot med det gode selskap. Ja det kan til og med være riktig å bli del av det gode selskap.

De som savner kritisk journalistikk i media i dag, kan jo bare ties ihjel. Vår nære fortid har ved sine eksempler vist hvordan det gode selskap kan virke.

Det har vært kjent lenge at stemningsbølger skapt av større menneskemengder kan gi utslag på en spesiell type måleinstrumenter. Denne effekten kom klart til syne i forbindelse med 9,11 – da tvillingtårnene i NY ble rammet.

Måleinstrumentene som er plassert rundt omkring på kloden, ga utslag etter hvert som nyheten om den dramatiske hendelsen spredde seg verden rundt. Flere tidsskrifter rapporterte om dette fenomenet, blant annet Illustert Vitenskap.

Resultatet var en strøm av protester til redaksjonen fra det gode selskap. At en stemningsbølge blant mennesker skulle gi utslag på et fysisk måleinstrument, var uforenlig med det gode selskaps syn på tilværelsen.

Derfor var det feil å gi slik informasjon. Heldigvis var redaksjonen i Illustrert Vitenskap rakrygget og bekreftet riktighten av informasjonen: Virkeligheten er ganske enkelt slik, og det må vi selvsagt ta hensyn til.

Politikerne og andre maktpersoner ber gjerne om vår tillit. Skal man tro det de sier om hverandre, fortjener ingen av dem tillit. Skal man ikke tro det de sier om hverandre, hvordan skal de da fortjene vår tillit.

Så lenge de som skaper problemene vil løse problemene, vil problemene bestå.
Vil de som skaper problemene, løse problemene, må de bare la være å skape dem.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Her er litt tillegg til den gode artikkelen, 10 bevis som viser at bin Laden-saken er en svindel: http://www.infowars.com/10-facts-that-prove-the-bin-laden-fable-is-a-contrived-hoax/

Ca en måneder etter Cooper var Alex Jones ute med den samme advarselen, om kommende terroranslag og hvem som ville stå bak;

« Forrige artikkel

Håvard Rem og humanetikernes hatreligion

Neste artikkel »

Vestlig etterretning: En fare for folk og nasjoners sikkerhet

41
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x