11. september: Den virkelige historien

19.9K visninger
12 minutter lesetid
223

Dette århundrets største enkeltstående terrorhandling, sprengningen av de to World Trade Centre-tårnene i New York, er blitt grundig dekket over og tåkelagt av såvel myndigheter som media i årene som er gått.

Nyhetsspeilet presenterer her ny informasjon som kaster lys over de virkelige skyldige i den avskyelige 11. september kriminaliteten. De skyldige var ihvertfall ikke muslimer…


11. september 2001 inntraff en voldsom eksplosjon i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon som ble etterfulgt av en brann og etterlot 184 døde. Hva var det egentlig som forårsaket det voldsomme smellet i fortet til verdens supermakt ?

Offisielt het det seg at Pentagon var blitt truffet av et kapret passasjerfly. Men sett i lys av de tekniske bevisene på åstedet var dette i praksis umulig. Plenen foran Pentagon var like hel etterpå, hullet i Pentagon-muren var for smalt til at et passasjerfly kunne passere gjennom, og det fantes ikke så mye som et passasjersete eller rester av en flyvinge på treffstedet, heller ikke omkomne eller overlevende flypassasjerer. Som et av verdens best beskyttede bygg var Pentagon overvåket av dusinvis av videokameraer som ville kunne ha bekreftet eller avkreftet påstanden om passasjerflyet. Pussig nok ble alle disse kameraene demontert av FBI-agenter kort tid etter. Innholdet fra overvåkingskameraene er aldri blitt frigitt, med unntak av et kort videoklipp som viser en eksplosjon men intet passasjerfly og kan sees her:
http://www.youtube.com/watch?v=paWiZ2Y8fRg&feature=PlayList&p=9594C4CD15BE0A93&playnext=1&index=24

Pentagon ble truffet av et luftbårent militært prosjektil; en ”flyvende bombe” eller ”missile”. USAs tidligere transportminister Norman Mineta overhørte følgende samtale i bunkeren under Det Hvite Hus i sekundene like før det smalt i Pentagon:

There was a young man who had come in and said to the vice president, «The plane is 50 miles out. The plane is 30 miles out.» And when it got down to, «The plane is 10 miles out,» the young man also said to the vice president, «Do the orders still stand?» And the vice president turned and whipped his neck around and said, «Of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary?» ”

Når man legger til grunn at det ikke var et passasjerfly som utløste eksplosjonen i Pentagon er den mest naturlige tolkningen av samtalen denne: Den ukjente mannen som hadde fått beskjed om å innfinne seg i kommandosentralen under Det Hvite Hus, PEOC (Presidential Emergency Operations Center) om morgenen 11. September var i besittelse av en fjernkontroll for det fjernstyrte ”bombeflyet” med stø kurs mot Pentagon. Da den unge mannen skjønte hva som var i ferd med å skje klarte han ikke å la være å spørre visepresident Cheney om det virkelig var meningen at Pentagon skulle angripes med fullt overlegg uten at landets visepresident ville gripe inn for å stoppe det. Mannen ble under etterforskningen hverken identifisert eller forhørt. I likhet med innholdet fra Pentagons videokameraer ble mannens identitet og oppdragsgiver unntatt fra offentlighet siden dette kunne bidra til å kaste lys over hvem terroraksjonenes virkelige bakmenn var. Norman Minetas edsvorne redegjørelse foran granskningskommisjonen for 11. september som sitatet er hentet fra er tilgjengelig her.

Samtidig med seansen under Det Hvite Hus og smellet i Pentagon fant en selsom sammenkomst sted på Ritz-Carlton hotellet i Washington DC. Her var en rekke maktmennesker samlet til våpenkonglomeratet The Carlyle Groups årlige investorkonferanse som hadde begynt dagen før. Konferansen ble ledet av Carlyle’s toppsjef, tidligere forsvarsminister og deputy director i CIA, Frank C. Carlucci.

Fra tidlig om morgenen hadde mange av deltagerne benket seg foran en storskjerm i et av hotellets konferanserom for å følge live-dekningen av terrorangrepene, som om det dreide seg om en stor begivenhet som de nødig ville gå glipp av, noe a la the super bowl. George H. W. Bush deltok bare på konferansens første dag, hvoretter han tilbrakte natten i Det Hvite Hus i sin sønns fravær. Tidlig neste morgen tok han et fly vestover slik at han var ute av sonen da det smalt.

Etter at TV-dekningen av tårnene som falt var unnagjort og smellet i Pentagon var konstatert fortsatte konferansen som om ingenting hadde hendt. Festmiddagen om kvelden ble en oppstemt markering, i sterk kontrast til situasjonen i resten av USA og verden for øvrig. Var tidspunktet for konferansen valgt med omhu og skyldtes den påfallende mangelen på sjokk, sorg og overraskelse blant deltagerne at de var kommet sammen for i fellesskap å iaktta resultatet av måneders krevende arbeid og deretter feire en vellykket mission accomplished samt mulighetene for mange lukrative våpenkontrakter som med ett var innen rekkevidde siden resultatet av terroren var så voldsomt ?

Hvorfor falt de to høye WTC-tårnene i New York ? De falt fordi at mektige menn uten muslimsk kulturbakgrunn hadde bestemt at de skulle rase sammen denne D-dagen. Det spilte ingen rolle om tårnene ble truffet av fly eller ikke. Tårnene var blitt armert av høyteknologiske eksplosiver ukene og månedene i forveien. Det eneste som krevdes for at tårnene skulle styrte sammen og bli pulverisert i løpet av drøye 10 sekunder var at detonasjonene ble utløst.

De mer enn 400 meter høye tårnene ble sprengt etter tur, midt i morgenrushet og med live overføring verden rundt. Hva slags eksplosiver ble benyttet ? Thermite/thermate for å kutte stålet i tårnenes ytterkanter? Composition C5? To mikro atomladninger, en under hvert tårn, utløst 77 meter under Ground Zero som å forvandlet de massive stålkjernene i midten av byggene til finpartiklet støv i løpet av millisekunder?

Eksplosjonsretning nedenfra og opp - en mikro H-bombe under hvert tårn ?
Med indre eksplosjonsretning nedenfra og opp ? Var det plassert en mikro H-bombe under hvert tårn ?

Er egentlig sprengstoffteknikalitetene så viktige i det store bildet ? Er det ikke viktigere å være klar over at den spektakulære flyforestillingen; enten det var en optisk illusjon skapt av NSA med topphemmelig Blue Beam teknologi eller en  videoanimasjon vist med velvillig bistand fra TV-selskapene på direkten, var uten betydning for resultatet, og at det slett ikke var fanatiske muslimer som forårsaket at tårnene falt så raskt og så likt  ?

For å komme bak fasaden av de offisielle løgnene som vestlige media utelukkende har fokusert på; ”Røverhistorien om Osama Bin Laden og de nitten selvmordskaprerne” er det nødvendig med et visst innblikk i skjulte maktstrukturer med lang forhistorie. USA ble grunnlagt av en gruppe frimurere, frimurernes ritualer godkjennes og velsignes av Vatikanet, The Council of Foreign Relations (CFR) har vært overordnet USAs president og regjering i mer enn et halvt hundreår og den katolske erkebiskopen i New York har i mange tiår hatt en nøkkelrolle i forhold til USAs hemmelige tjenester og CFR. Fløyteblåseren William Cooper hevdet at det var nødvendig å være medlem av et hemmelig selskap for i det hele tatt å kunne gjøre karriere i USAs hemmelige tjenester. Svært mange hemmelige selskaper er til syvende og sist kontrollert av Vatikanet.

I bakgrunnen rager det allmektige og nærmest untouchable Vatikanet over alt annet. Vatikanets innflytelse over en stor del av verdens media og katolske befolkning fungerer som et skalkeskjul som i stor grad bidrar til å snøblinde verdens publikum for Vatikanets skjulte maktutøvelse av mer enn tvilsom kaliber. Vatikanet har kommandoen over to militære arméer, Malteserordenen og jesuittordenen, som er licensed to kill fra høyeste hold, dvs. av paven og jesuittgeneralen. Vatikanets soldater består i stor grad av maktmennesker verden rundt med mer eller mindre hemmelig medlemskap.

Malteserordenen, The Sovereign Military Order of Malta (SMOM), kalles også The Knights of Malta, og medlemmene bærer den ærefulle tittelen ”knights” (riddere).

Jesuittordenen, The International Military Order of the Society of Jesus, er Vatikanets andre militære fløy. Bruken av navnet Jesus er fundamentalt misvisende for jesuittenes sanne holdninger og handlinger og bidrar til å kamuflere jesuittenes prioriterte aktiviteter, som er maktutøvelse gjennom infiltrasjon, med eller uten bruk av vold. Jesuittene tror ikke på Jesus, men er djeveldyrkere som tilber demonen Lucifer som sin ”lysets engel”. Jesuittgeneralen kalles Den Sorte Paven og er Vatikanets øverste makthaver.

Malteserordenen og jesuittordenen er hver for seg og i fellesskap i stand til å utøve enorm makt gjennom alle de viktige maktposisjonene som deres medlemmer okkuperer. Såvel SMOM-ridderne som jesuittene har måttet sverge eder om blind lydighet og underkastelse til Vatikanet, og er pliktige til taust og lojalt å utføre enhver ordre som de måtte motta fra sine overordnede i Vatikanet.

Et utdrag fra SMOM-riddernes ed, som i stor grad er basert på jesuitt-eden, lyder slik:
«I, furthermore, promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly and openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do.
That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup, the strangulation cord, the steel of the poniard (a dagger) or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or superior of the brotherhood of the holy faith, of the Society of Jesus.

In confirmation of which I hereby dedicate my life, soul, and all corporal powers, and with the dagger which I now receive I will subscribe my name written in my blood in testimony thereof; and should I prove false or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the militia of the Pope cut off my hands and feet and my throat from ear to ear, my belly opened and sulphur burned therein with all the punishment that can be inflicted upon me on earth and my soul shall be tortured by demons in eternal hell forever.»

Question: – Did you take an oath?
Answer: – I did, to destroy heretics and their governments and rulers, and to spare neither age, sex nor condition. To be as a corpse without any opinion or will of my own, but to implicitly obey my Superiors in all things without hesitation of murmuring.

Jesuittordenen og jesuittgeneralen er blitt beskrevet slik:

«The Jesuits are a military organization, not a religious order. Their chief is a general of an army, not the mere father abbot of a monastery. And the aim of this organization is POWER. Power in its most despotic exercise. Absolute power, universal power, power to control the world by the volition of a single man…

The General of the Jesuits insists on being master, sovereign, over the sovereign. Wherever the Jesuits are admitted they will be masters, cost what it may… Every act, every crime, however atrocious, is a meritorious work, if committed for the interest of the Society of the Jesuits, or by the order of the general.»

En av bøkene i Vatikanets rikholdige bibliotek av antikke, okkulte og spirituelle skrifter er kabbala-verket Zohar. Her heter det i kapittel 12:

På den 23. dag av måneden Elul i året 5761 vil de tre høye tårnene i den mektige byen falle til jorden og en bygning som er knyttet til makt vil bli rammet. Ødeleggelsen vil bli stor og mange mennesker vil dø.

Den 23 ELUL i året 5760 tilsvarer 11. september 2001 i den moderne kalender.

Den sorte paven Peter Hans Kolvenbach fattet beslutningen om at terroraksjonene i USA skulle gjennomføres den 11. September 2001 slik at Zohar-profetien ble oppfylt.

 Den sorte paven Peter Hans Kolvenbach: Med makt til å "shake the world" den 11. september ?
Den sorte paven Peter Hans Kolvenbach kledd i hvitt for anledningen: Med makt til å "rock the world" den 11. september 2001 ? Er det kabbala-verket Zohar som ligger oppslått ved hans side ?

Deretter ble en armé av ufattelig mektige skjulte krefter satt i bevegelse, anført av Malteserordenens riddere.

At Malteserordenens hellige dato er 8. September, til minne om 8. September 1565 da de tapre malteserkrigerne omsider seiret etter å ha holdt sitt fort på Malta i månedsvis mot den tyrkiske sultanens overmektige ottomanske armada bidro nok til å sette en spiss på arbeidet og få frem det ypperste i hver og en av de moderne malteserkrigerne i tiden før, under og etter 11. September.

Malteserordenens spydspisser for gjennomføringen av 11. septemberterroren var malteserridderne kardinal Edward Egan, New Yorks borgermester Rudy Giuliani, George H.W. Bush, CIA-sjef George Tenet og Carlyle-boss Frank C. Carlucci.

Brothers in arms den 11. september 2001 ? New Yorks borgermester Rudy Giuliani og  erkebiskop Edward Cardinal Egan
Brothers in arms den 11. september 2001 ? New Yorks borgermester Rudy Giuliani og New Yorks erkebiskop Edward Egan

Så vel Giuliani som Carlucci og Cheney har et nært forhold til kardinal Egan. George Bush sr., som tidligere CIA-sjef, president og visepresident, nøkkelperson i The Carlyle Group samt presidentpappa fungerte som en aktiv edderkopp i kulissene, bl.a. ved å bidra til å knytte de mange kontaktene som en vellykket gjennomføring av de mange koordinerte aksjonene og dekkoperasjonene krevde. Henry Kissinger er et annet SMOM-medlem med stort kontaktnett.

For å kunne forstå kardinal Egan’s nøkkelrolle er det en fordel å kjenne til visse historiske forhold. En viktig endring i USAs grunnlov fant sted i 1868, gjennom The 14th amendment, som i praksis fjernet garantien for USAs kalvinist-baserte frie borgerrettigheter. Denne endringen i konstitusjonen gjorde det mulig for jesuittene gradvis å skaffe seg en solid maktbase i det amerikanske samfunnet, som er blitt videreutviklet og misbrukt i alle år siden.

Etter sine forgjengere, kardinal O’Connor og ikke minst kardinal Francis ”Spelly” Spellman som rådet grunnen på president Kennedys tid, arvet kardinal Egan kontrollen over et forent amerikansk etterretningsnettverk, bestående av bl.a. CIA, NSA, Secret Service, FBI og Military Intelligence. I tillegg overtok han også kontrollen over CFR.

Bak titlene kardinal og erkebiskop av New York, og med den storslagne St. Patrick’s Cathedral i New York som nær perfekt skalkeskjul utøvet kardinal Egan sin posisjon som Malteserordenens militære kommandant for operasjoner på amerikansk jord utført etter ordre fra jesuittgeneralen og koordinator for aksjonene. St. Patrick’s Cathedral, som kalles ”The Little Vatican”, er ikke bare en katolsk kirke, det er også Malteserordenens MILITÆRE hovedkvarter i USA.

President George W. Bush viste med all tydelighet at han visste at tårnene ville falle da han ble informert om angrepet på New York i et klasserom i Florida, hvoretter han uten engang å reise seg fra stolen fortsatte å lese sammen med barna uten å vise noe tegn på ekte overraskelse eller ønske om å få vite mer om det som hadde skjedd. Under sitt besøk i Vatikanet den 23 juli 2001 var Bush blitt informert av pave Johannes Paul II om de forestående aksjonene i USA.

Sa paven til president George W. Bush: "Tårnene kommer til å falle den 11. september og det er ikke noe du kan gjøre for å hindre det ?"
Sa paven til president George W. Bush: "Tårnene kommer til å falle den 11. september og det er ingenting du kan gjøre for å hindre det" - in English ?

Etter seansen i Vatikanet trengte Bush en lengre ferie, som varte frem til september. Nærmere D-dagen ble han trolig briefet mer i detalj av CIA-sjef og jesuitt Tenet om det som kom til å skje og hvilken rolle han måtte spille i det hele.

11 september-angrepene ble brukt for hva de var verdt som katalysator for å fremme en rekke agendaer av tvilsom bonitet: Okkupasjonene av Afghanistan og Irak, ”The War on Terror”, telefonavlytting av alle amerikanske borgere som NSA fikk adgang til kun 3 uker senere, iverksettingen av The Patriot Act m.m.

The Patriot Act er et klassisk jesuittverk. I tiår etter tiår har jesuittene arbeidet i det stille for å innføre fascisme i USA, litt etter litt, bit for bit. Jesuitten Viet Dinh, professor ved det jesuittdominerte Georgetown-universitetet i Washington DC og assisterende riksadvokat, hadde utarbeidet The Patriot Act forut for 11. september.

Før støvet fra de fallende tårnene hadde lagt seg var The Patriot Act klar til å iverksettes, og den ble smidd til lov før det kondenserte stålet på Ground Zero hadde rukket å størkne helt. The Patriot Act fratar amerikanske borgere viktige konstitusjonelle rettigheter, bl.a. ved å uthule The 4th Amendment, og ble presset gjennom innhyllet i et tåketeppe av terrorfrykt, propaganda, manglende etterforskning og forspilte beviser.

Var Zohar-profetien om at TRE TÅRN kom til å falle denne dagen hovedgrunnen til at også Salomon-bygget WTC7 falt ? Som kjent raste dette 47 etasjer høye kontorbygget plutselig sammen om ettermiddagen uten at det er blitt hevdet at bygget var blitt truffet av fly. Dette kan sees her: http://www.youtube.com/watch?v=LlZAoqKMx44&feature=related

WTC7 ble sprengt innenfra i likhet med de høye tårnene, ”the three towers fell because they were all pulled”, som det heter på sprengningsspråket. Den 23. elul 5761.

DENNE INFORMASJONEN SAMSVARER MED TEKNISKE BEVISER OG FORKLARER DE INVOLVERTES OPPFØRSEL FØR, UNDER OG ETTER 11. SEPTEMBER 2001.

Med tanke på at John F. Kennedy advarte mot truselen fra secret societies allerede i 1960-årene (se f.eks. video her http://www.youtube.com/watch?v=FnkdfFAqsHA) burde slike grupperinger ha blitt vurdert som potensielle mistenkte for 911-udådene for lenge siden.

Et eiendommelig eksempel som kaster lys over at det finnes en flora av hemmelige selskaper er George Tenet, som var CIA-sjef i 2001.

I sitt vitnemål foran 911-kommisjonen og i andre offentlige opptredener viser den godeste Tenet en rekke ytre fakter som vitner om at mannen faktisk også er freemason (mason, frimurer):

CIA-sjef George Tenet viser Freemason signaler
CIA-sjef George Tenet viser Freemason signaler

Også tidligere president George H. W. Bush og tidligere forsvarsminister Frank C. Carlucci behersker og benytter tegnspråk:

hemmelig_tegnspraak

Skal vi tolke de hemmelige symbolene som et tegn på at det finnes mengder av informasjon som forblir hemmelig innenfor de hemmelige selskapene ?

For å komme til bunns i 911-enigmaet er det kanhende nødvendig å fortsette prosjektet som John F. Kennedy ble forhindret fra å gjennomføre. De hemmelige selskapene bør nå trekkes frem i lyset og granskes etter tur og vurderes som mulige trusler mot nasjonenes og menneskenes sikkerhet.  De hemmelige selskapene kan symboliseres av trollet i eventyret som holder menneskehetens fremtid som gissel.

De hemmelige selskapene forblir en trusel mot alt og alle inntil de trekkes ut i dagslys, dvs. eksponeres offentlig i all sin grellhet, det være seg hemmelige selskaper med eller uten Vatikanet-tilknytning.

John F. Kennedy ble myrdet på live TV i 1963 og de to tårnene styrtet sammen på live TV i 2001… Vi bør ha begynt å kjenne lusa på gangen nå. Vi er tross alt kommet til den 23. ELUL i året 5768.

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

223 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

I disse 8 år har jeg hørt / lest / sett så mye om 9/11 2001 at det nå begynner å bli litt irriterende. Men som president Roosevelt engang sa om Pearl Harbors «såkalte» angrep: «A Day to be Remembered in Infamy», markerer jeg også 9/11 som «A Day to be Remembered in Eternity!» :(

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Media sensurerer da ikke alltid.
På NRK i beste sendetid så forteller dem jo i dag at Tvillingtårna falt på grunn av Nanotermitt og viser til både prøvebeviser og at det renne flytende stål ut av bygget, noe som kun nanotermitt kan forårsake, dem forteller og at det er helt umuligt at ikke det tar mer en 5 min for jagere og avskjære et kapra fly og litt andre beviser, er bare en fra NTU som sånn halveis prøver og avkrefte terorien med at da måtte dem malt flere tonn med termittmaling på konstruksjonen….
Dette er verdens fremste experter som beviser og dem forklarer også hvorfor så få experter tørr og stå frem med sannheten ;)
Dem sier også at wt7 faller i fritt fall og helt umuligt som følge av brann, ville i såfall vært første gang i historien.
Forteller og at det er en konspirasjonsteori og det er at det er en som heter osama bin laden som skulle fått med seg 19 muslimer og sprengt vedens mest bevokta bygninger i verden.

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/183395

iglo
iglo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Jepp,

«World Trade Center ble sprengt» skriver NRK i dag :)

http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/1.6769275

iglo
iglo
Abonnent
Svar til  iglo
14 år siden

Og «Sheen sjokkerer USA», melder Nettavisen

http://www.side2.no/film/article2705324.ece

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

Judar prøver å finne en ny kilde for pengestrøm til deres lommer utover holoCA$H-utpressing:
«En amerikansk domstol har dømt Iran til å betale ofrene for [judiske] terrorangrep 11. september 2001, og [judiske] forsikringsselskaper en kompensasjon på $ 10.500.000.000, melder Bloomberg.
Den 9.mars 2016 har distrikts dommer i New York Frank Maas felt en uteblivelsesdom, som krever av Iran til å betale $ 7.500.000.000 til pårørende av ofrene i WTC og Pentagon. Dommeren har bestemt at Iran må også betale $ 3.000.000.000 til forsikringsselskaper som dekket materielle tap.»
(http://communitarian.ru/novosti/v-mire/pravyaschiy_rezhim_ssha_sovershil_obryad_kaporot_i_potreboval_ot_irana_105_mlrd_za_terakty_911_sentyabrya_2001_goda_11032016/)
Artikkelen forteller at det er en judisk tradisjon å legge sine synder over på noen andre (syndebukk) eller syndehøne som slaktes på toppen av faenskap.
Illustrasjoner forteller om 5 mossad-israhellere som hoppet vilt av glede under selve sprengingen, og om årlig rituell feiring av terroraksjon i israhell.
Likevel er det Iran som må betale til umettelige judar, fordi Iran ikke kunne bevise sin uskyld i sprenging av WTC og skyting av rakett fra israhellsk ubåt mot Pentagon (rakett ble laget av de 4 stjålne fra «Kursk» parterte torpeder).
Men denne dommen må sees på som mild: Irak og Saddam måtte betale en grotesk pris for manglende bevis at Irak IKKE hadde masseødeleggelsesvåpen.
Hvordan kan man bevise at man ikke har noe ???
P.S. http://www.haaretz.com/odigo-says-workers-were-warned-of-attack-1.70579

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Har intrykk av at det er noen som tror at dem blir glade og lykklige når dem kommer inn i den 5 bevisthet, Himlen/Paradis og når verden er befridd fra onsdskap, grådighet og egoisme.
Det blir motsatt!
En «lys» verden blir en zombiverden nesten uten følelser.
Det blir en verden der vi lever i harmoni med naturen og kan skape et bærekraftig samfunn.
Det har vært forska mye på det der og altid med samme resultat.
Tar man 2 personer og den ene blir påkjørt og havner i rullestol resten av livet og han andre vinner 15 millioner i lotto så når det har gått 4 mnd så er dem akkurat på samme stadie på lykkeskalen.
En som alltid scorer 5-6 mål i en fotballkamp bryr seg ikke så mye når han scorer men han som deriomot lager mål i 1 av 15 kamper blir hoppende glad.
Er vel ingen her som tror at Røkke, Bill Gates, Rimi Hagen er noe lykkligere en oss andre vel ?
Penger gir bare en kortvarig glede og en syklig trang etter og skaffe mere penger.
Lykke eren fallsk ilusjon.
Starter med at man får seg en utdanning så en jobb og så låner man maksimalt man kan klare på lønna og kjøper hus og så tror man at man blir lyklig når man bare får seg hytte, båt og 2 biler og når en har fått alt det så er man slave til banken resten av livet.
Når man har fått alt dette så er man så gammel at man blir syk og deprimert for at en ikke brukte tida i liver på reelle vediene i livet istedenfor og jobbe seg i hel.
Alle går i den samme fella.
Lykke og glede er en rus som vil ha mer og som er selvdestruktiv og skaper egoisme og maktsyke og som man må ha motgang for og få.
Har man hatt en drittdag på jobb så er det deiligt og komme hjem og kose seg, har man derimor hatt en kjempedag på jobb så er det ikke noe særligt.
Handler hele tiden om at Lys og mørke trenger verandre for og kunne fungere.
Kan selfølgeligt tilføre kjemiske substanser for og lure hjernen til og skille ut lykkeferomoner som en gjør med Kokain og Amfetamin (ikke heroin og Cannabis)
da kan man oppnå kronisk lykke noen uker før man dauer siden en hele tiden må øke dosene kraftigt.
Bortskjemte drittunger lever i en falsk lykkeverden der mamma og pappa ordner alt for dem, men straks dem blir ungdommer og får motgang og må løse problemer selv som kjærlighetsorg osv så blir dem selvskadere og noen tar selvmord for dem aner ikke åssen dem skal takle motgang.
Lykkerus og glederus er noe negativt som den mørke siden lurer på oss for og få oss til og ta imot all falske gaver, tekologi og elendighet som kun er med på og utslette oss selv.
Når vi nå kommer over på «lyssiden» i 2011/2012 og solstormene har ødlagt all teknologi og sendt oss tilbakers til tiden før teknologien kom så kommer den mørke siden til og være utradert.
Da vil vi heller ikke oppleve noe nød,sult, krig og anna elendighet som gir oss den motgangen som igjen gir oss glede og lykkefølelse når ting går bra.
Siden alt som eksisterer i universet handler om like motsetninger så har vi ikke en liten ond elite men ca halvparten av verdens befolkning er på den mørke siden og andre på den lyse.
og nå skal vi snart inn i den lyse tiden frem til neste syklus langt inn i fremtid og da vil det ikke finnest ondskap, egosisme mm
Da vil vi leve som i et Amish light samfunn.
Alle husker vel dem små Amish jentene som ble skutt i USA for noen år siden og Amishfolket tilga morderene med en gang og kom med roser til dem, sånt er mørke livredd for og det suger dem tom for energi og dem takler det ikke og det onde blir beseiret.
Den mørke siden vet det går mot slutten på deres storhetstid nå og er livredd for og miste makt og kontroll og prøver desperat med alle midler og klamre seg til makta med og gi oss glede og lykke gaver som kun ødlegger oss selv, fyller oss med Skrekk for og holde oss nede og kontrolere oss, pumper oss fulle i gift igjennom vann, mat, luft, medisiner og ståling for og ha kontoll så vi ikke går over på den lyse siden.
Dem kan ikke utrydde oss siden dem er avhengige av oss for og holde makta og kontrollen sin.
Når vi kommer over i den 5 verden så kan man heller ikke få mere en to barn hver, får vi 4-5 barn hver så overbefolker vi jorda rimligt fort.
Hadde vi ikke hatt kriger, sult og sykdommer så hadde vi vørt flere trillioner på jorden nå.
Med 4 barn hver så fordobler vi jordens befolkning hvert 20 år.
Alle har vel hørt historien om han som fant opp sjakkbrettet som vill ha 1 såkorn for første ruta og 2 for andre og doble seg oppover, kongen bare lo av han og trodde det ikke ble mange såkorna, før han var halveis i rutene så var det mere korn en det fans på hele kloden.
En klode med bare den mørke parten ville være så selvdestruktiv at den ville ødlagt seg selv etter få år…
Det jeg tror angående budskapene i kornsikrlene er at dem vil innlemme oss i sitt galaktiske samenslutning når vi har kvitta oss med alt fra den mørke siden og lært oss rette måten og leve på.
Neste samfunsmodell blir nok et samfunn som er basert på at alle styrer og alle har like mye makt og der det ikke fins noen ledere.
Lederstyre har blitt prøvd i tusenvis av år og til dagsdato enda ikke fungert, jo mere makt og sykere blir resultatet.
Men noe lykke og glede vil vi nok ikke se mye til, men ultimat rettferdighet og det er jo det vi kjempe for.

“Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. BELIEvE. There is GOOD out there. We OPpose DECEPTION. Conduit CLOSING. Acknowledge.”

Dette burde kanskje vært en artikkel og ikke en komentar, men hiver den ut alikevel så får en se over det og gjøre opp egne meninger.

TH
TH
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

«Dette burde kanskje vært en artikkel og ikke en komentar, men hiver den ut alikevel så får en se over det og gjøre opp egne meninger.»

Akkurat det samme tenkte jeg når jeg kom godt ut i svaret ditt. Jeg er 80% enig med deg, men det handler ingenting om 11.september.

Bra artikkel, symbolismen bak hvorfor det ble valgt datoen 11.september er nesten en saga i seg selv, det med Zohar-profetien var nytt for min del.

arifkarim treffer spikeren på hodet, 11.september begynner å bli ganske irriterende. Blir spennende å se hvor mye ståhei det blir i USA idag, det er mange som har våknet – og dette er dagen de virkelig står på for å spre informasjonen.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  TH
14 år siden

Nei ikke ant en hvorfor dem nå har panikk og må lage False Flagg opperasjoner i desperasjon for og holde oss livredde og få igjennom alle kontroll tiltaka sine.
9/11 er begynt og slå ut mot dem selv nå så dem er helt nødt og sette i gang en ny opprasjon for og få bort all oppmerksomheten rundt 9/11 for og redde sine engne skinn.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Du skriver en del fornuftig, Smurfen, og har skaffet deg et søtt bilde :-)
Men dersom du virkelig vil være våken, så må du nok våkne fra en del av det du her fremmer også.. mye av dette er propaganda fra the agenda people..
Uten at jeg vil gå noe mer i detalj. Vil nødig frata noen sin tro eller illusjoner.
Enhver får være salig i sin tro inntil man evt er moden for å våkne..
Enten ser man det, eller så ser man det ikke.. det kan ikke forklares ihel..
Men vi trenger å våkne fra DET MESTE SOM SERVERES OSS I DAG!
Det serveres noe for enhver smak, ståsted og personlighet.. tilpasset tro!

Det settes mye inn på propaganda om det åndelige skiftet som skal komme også, selv om jeg deler med deg håpet og ser nødvendigheten av et slikt skifte og åndelig transformasjon, for alle eller flest mulig, så ser jeg også den hyperaktive propagandaen for dette. Jeg ser hvilke ord de bruker og jeg ser hvem som fremmer dette også, og søker å skape den nye age-religion. Bevisst eller ubevisst. Dette er agenda så det holder, det også.
Det er noen som vil overbevise og styre oss ved tro uansett hvor vi er..
Også vi som er på dette ståsted, som de fleste her..

Jeg ser både kornsirklene og de fleste kanaliserte budskaper fra
galaktiske samenslutninger og annet som noe av det mest åpenbare vi får servert av propaganda i dag. Det er litt utrolig for meg, at voksne tror i fullt alvor på alt dette, at aliens snakker i agenda termer gjennom folks hoder (egentlig mind control) og at aliens lager kornsirkler som er radioaktive og samkjørte med høyst menneskelige og jordiske data-programmer..
Det er bare å legge sammen 1+1=2.. Det er menneskeskapt av top-secret teknologi og av de samme agenda folkene, men versjonen er for OSS..

Den åndelige oppvåkning som vi ALLE håper på, vil bli manipulert/faket,
med den teknologi, som man så ivrig og stanhaftig har bygget ut..
Vær våkne! Sett dere inn i den teknologien, så ser dere det..
Det er enkelt å påvirke/skifte våre frekvenser, det gjøres faktisk stadig..
Bluebeam, mind control og hele pakka.. bedraget er forberedt.. vær våkne!
Det står forøvrig også i den kornsirkelen, følg da rådet :-)
Rådet var faktisk godt, og gir kanskje noen hint likevel..

Forøvrig vil jeg anbefale alle å sikre seg vanlige lyspærer.. de ble egentlig forbudt.. 1 september.. og istedet skal alle lamper heretter ha stråle-pærer fulle av kvikksølv, noe som er i strid med forbudet mot salg av kvikksølv i Norge, til annet enn vaksiner.. (sier også mye om vaksiner)
Disse såkalte miljøpærene er i strid med den loven og er verstinger når det gjelder miljø, selvsagt. de har ikke noen innsamlingsordning for spesial-avfallet som dette er.. men pærene er en brikke i frekvens-manipuleringen som gjennomføres og nettopp derfor.. skal de andre ufarlige pærene VEKK.
Løp og kjøp.. dere som har vett til å forstå og se dette..
De nye pærene gir forøvrig et ekkelt fientlig lys som alle sensitive misliker..
Det blir ikke mye koselig i heimene fremover med disse.
En venn av meg kaller dem derfor «skilsmissepærer»..
Tenk dere lysekroner, med slike fæle pærer.. ugh..
Agendaen gjennomføres også i våre hjem, og folket SOVER.. ja..
De våkner ikke engang da, eller om det gjennomføres lover som er i strid med andre lover osv, det skjer HELETIDEN og folket SOVER TUNGT!

Noen som komenterer her inne, latterliggjør også gode folk som vil advare mot slike lamper, som også er på offentlige steder, og som brukes til frekvens-manipulering av oss alle.. vi burde takke for slike advarsler..
Våkne opp folkens! Agenda og manipulasjon er overalt nå..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
14 år siden

Bra skrevet arifkarim og Singoalla :)
Jeg har hamstet glødepærer for over 1000 spenn og raida restene i lokalbutikkene.
Har dårlig magefølelse på sparepærene pluss at kursen ryker når pærene går så har du dem på samme kurs som /frys/kjøl så er alt ødlagt vist du er bortreist når dem ryker.
TH skrev at tror på 80% av det som sto i artiklen/komentaren min og helt enig med han siden det med at vi blir inlemma i en galaktisk føderasjon vist vi lærer går mere på tro, magefølelse og håp en på beviser :)
Forøvrig mener jeg artiklen/komentaren min hadde fortent en bedre skjebne en og bli fortalt i kortversion på 20 min kl 0500 på morran ;)

Rødma litt når du sa bildet av meg var søtt Singoalla… Bluss.
Grunnen til at jeg ikke la inn livebilde er at jeg egentlig ser sånn ut ;)

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=580203

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Det er veldig bra at du har skaffet deg så mye lyspærer.. la dem stå et trygt sted, så de ikke blir utsatt for noe ved et uhell da, lyspærer tåler ikke så mye.
De kan kanskje bli mye verdt på svartebørs-markedet om folk forstår hvor ille de andre er og ikke kan få kjøpt vanlige lyspærer i butikkene :-) tuller litt, men..
Hvem vet.. at det andre er ille, trenger man ikke være så sensitiv for å kjenne..
Det er et grellt ekkelt lys og et strålefelt rundt slike som lysstoffrør..
Og det er spesial-avfall.. de har ikke engang ordnet med mottaksordning..
De vet ikke hva de holder på med, politikerne våre som vedtar det ene som er i strid med det andre de vedtar, gang på gang..og folket sover tungt..

Jeg visste ikke det med at sikringen går, godt poeng det også.
Alt taler for de gammeldagse pærene, og de kunne vært laget slik at de ALDRI ryker, sa en venn av meg i går som har greie på slikt teknisk..
Det er for å tjene penger at de har vært laget dårlige.. de også..
Man kan visst lage dem selv, kanskje det kan være noe å tenke på?

Det neste vi må gjøre er å lage et opprop eller protestere såpass mye, mot dette tullet.. for folk vil egentlig ikke ha spare-pærene sier de som selger..
At det skal være så fryktelig at vanlige pærer lager litt varme eller bruker mye strøm tror jeg IKKE noe på. Det er verre det de andre pærene gjør, mye verre.
så ikke tro på det tullet.. Vi må protestere nok til at vi får opphevet forbudet.
Det ryktes at de har klart nettopp det, i New Zealand..

Det er klart at smurfer er søte.. og snille i debatter også :-)
Hvordan ser det ut når en blå søt smurf rødmer da? Skulle jeg likt å se ;-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Det er klart at både lyspærer og Vitmaniner/mineraler kommer til og stige mye i verdi på svartebørs-markedet fremover.
Er det penger en er på jakt etter så tror jeg en kan få større gevinst av og lese nyhetsspeilet en og lese DN, NA24, E24 og andre økonomiske forum.
Tror ikke det er mange av leserene her som komme til og sitte på større aksjeposter og verdipapirer i starten på november.
For min egen del så syns jeg Lyspærer, vitaminer mm er grei byttevare mot poteter og sånt vist det skulle komme en økonomisk kolaps eller anna elendighet, skjer det ikke så kan jeg hvertfall ha et sundt liv og mye fint lys i mange mange år fremover :)
Et annet godt poeng mot sparepærene er at dem kan begynne og lekke kvikksølv etter lengre tids lagring..
Forøvrig så syns jeg det er mange meget smarte folk her på nyhetsspeilet, litt skuffa over at ingen klarer og legge sammen 1+1…eller hva det 2+2….. hmmmm…
Skal gi dere en liten matteoppgave.
Man vet at alle bytter til sparepærer i verden og man vet at ryker en så skal man evakurere huset og lufte godt ut en lang periode og fjerne alle rester med spsialhansker…
Man vet og at det kommer store solstormer i 2011/2012 (ikke farligt for mennesker)man vet at når dem kommer så er første man merker at alle lyspærer begynner og gløde kraftigt og så smeller dem.
Hva skjer da når man har 20-30 sparepærer i huset som ryker samtidigt under høy tempratur og det velter ut en tjukk kvikksølvtåke i hele huset ???
Tror vel jødene i gasskamrene hadde bedre odds til og klare seg…..
Dette vet jo seff dem som tredde EU direktivet over hodet på oss….

http://www.nettavisen.no/utenriks/article2588989.ece

http://www.aftenposten.no/bolig/boligokonomi/article3242723.ece

Hvordan en smurf som rødmer ser ut Singoalla ?
Bare en måte og finne det ut på ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Ja så, var det derfor EU ville selge kvikksølv pærer til alle hus i Europa før 2012… Godt poeng smurfen :)
Lekkasje av kvikksølv kommer til å ramme store deler av befolkningen, slik at redningnen er på plass, men bare for de som klarer å «betale» for den!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Dette er oppskriften på det perfekte massmord ;)
Ingen kan klandrest og ingen blir straffa.
En naturkatastofe dem ikke kunne forutse selv om dem allerde i flere år nå lager store bacuppløsninger på all data rundt om i verden.
En ulykke vil dem kalle det.
Bare i Oslo vil det legge seg en tykk kvikksølvtåke fra 20-30 millioner kvikksølvpærer som ryker samtidigt.

Dette burde da være mer en nok bevis på at Myndighetene planlegger en gigantisk masseutryddelse til selv den mest skeptiske av dem skeptiske.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Jo Arifkarim, smurfen har mange gode poenger, sant, men det er ikke flere svar-muligheter for å besvare innleggene under, så jeg legger et svar her.

Smurfen skriver: «Hva skjer da når man har 20-30 sparepærer i huset som ryker samtidigt under høy tempratur og det velter ut en tjukk kvikksølvtåke i hele huset ??? Tror vel jødene i gasskamrene hadde bedre odds til og klare seg….. Dette vet jo seff dem som tredde EU direktivet over hodet på oss.»

Jeg vet ikke om det blir så ille, men jeg vet jo ikke..
Paralellen kan ha noe for seg likevel, på måter du antagelig ikke tenkte på..

Electronic concentration camp system.. har dere hørt om det?
——————————————————————————–
Det er et av mange navn, på den terror som kan utøves med elektromagnetisme-våpen i våre hjem.. altså, man behøver ikke stenge folk inn i konsentrasjonsleire i dag, men man kan omgjøre personens hjem, eller hvor personen enn er – til et tortur-område.. noen opplever dette allerede i dag, med stråling, mind-control og manipulasjon av kropp og sjel, slik at man hører stemmer, ser syner, får grufulle smerter, angst osv osv.

Dette skjer allerede i dag i stor målestokk, ofrene er folk vil kjenner og mange flere enn vi tror. THEY har øvd seg i årevis. Psykiatriens diagnoser har vært konstruert som perfekt dekke.. OG det som er relevant her, er at disse fryktelige pærene som folk ikke vil ha, men som de nå vil tvinge inn i alle lamper i alle hjem.. overalt, de pærene vil THEY tvinge på oss nettopp fordi de er samkjørt med denne frekvens-teknologien.. you see? Så kanskje behøver de ikke engang transportere oss til disse FEMA-leirene…de kan gjøre ganske mye via elektronikk,og frekvenser, pærene har sin plass i det bildet. Det er det som er det mest alvorlige aspektet. Samtidig sprøyter de kvikksølv inn i folkets blodårer, sammen med aluminium og djevel-serum.. som noen kaller det. Og putter gift i mat, chemtrails osv.

Men dette med vaksiner er eneste unntak, har jeg hørt, for forbudet mot kvikksølv.. om du har et termometer med kvikksølv, er det forbudt å kaste dette i søpla.. men det må innleveres på apotek eller i mottak.. likevel sprøyter de det inn i folks årer, og la det inn i folks tenner, i årevis. Folk trenger å forstå at dette var samkjørt med Mind – control ekspermimenter/teknologi, til de grader..
Det samme er sparepærene.. så dette er agenda så det holder..

En forberedelse til.. hva? Det forbudet mot stakkars uskyldige lyspærer er jo helt bananas og til og med i strid med andre lover de har vedtatt osv..
Kan noen følge opp det?
Hva sier de paragrafene om kvikksølv og kan de brukes til å hindre galskapen? Har hørt mange ganger at eneste unntak er vaksiner.

Hva legger de opp til? En ting de legger opp til og har mye propaganda for, er et frekvens-skifte.. at vi skal gå opp i frekvenser..

Jeg håper også på en åndelig oppvåkning, men da en ekte!
I dag fakes svært mye med elektromagnetisme, mind control osv.
Mange bedras og bedrar andre, i god tro.
Frekvensøkningen mange venter på nå, vil gjøre elektromagnetisk..
Og det er det visse er så livredd for at jeg skal fortelle dere..
Og det er det noen blir så sinte om jeg sier også..
Ønsker bare å være våken og advare andre mot det jeg ser..

Vil nødig ta håpet fra noen, mange har store håp omkring 2012.
Men om dere er våkne ser dere også den enorme propagandaen for dette, også fra mennesker som er gode og i god tro, men det legges opp til noe..
Og du har rett, Arifkarim, det var viktig for dem å få lyspærene på plass i alle hjem.. jeg tror de kan manipulere dette uten de pærene også..
Men pærene er vel en nyttig brikke de uansett vil ha på plass til diverse..
De kan altså påvirke og skade oss UTEN at de går istykker, ja spesielt da..

Takk for denne linken smurfen, her står, midt på hva vi skal gjøre om de ryker men jeg for min del vil helst ikke ha slike pærer i huset..

http://www.aftenposten.no/bolig/boligokonomi/article3242723.ece
——————————————————————————————-

ADVARSEL: Når det gjelder link på Concentration camp system, så søkte jeg etter det på google, og fant en link jeg ville legge inn..
Da fikk jeg øyeblikkelig full action her med virus-alarmer og det meste, fikk beskjed om at min pc er infisert..

Har hatt en pause i skrivingen hvor jeg ringte min data-ekspert..
Har fått streng ordre om å reboote min pc og kjøre alle virusprogrammer jeg har, ennå levnet han ikke noe særlig håp, for min pc uansett..

SÅ – ADVARSEL! Til å med det å SØKE på ordet Concentration camp system er risikabelt, jeg hadde ikke engang fått opp noen side, men fikk opp linkene og trykket på den mest aktuelle.. nå får jeg håpe min pc kan reddes..
Kryss fingrene.. Han hadde aldri hørt om det problem jeg beskrev, at man blir virusinfisert i det øyeblikk man forsøker å klikke på en link på google..

Men han bad meg holde meg langt unna hva det enn var slags side jeg forsøkte å komme inn på.. så jeg bringer advarselen videre..
Her vil THEY ikke at vi skal se.. Eller kanskje noen bare vil stoppe meg fra å legge inn flere sannheter til dere her på Nyhetsspeilet..
Uansett.. jeg må ta meg av min pc og andre ting nå..
Og hadde uansett tenkt å trekke meg ut..
Visse sannheter kan bli for heavy for enkelte, og jeg orker ikke kamp.
—————————————————————————————–
Smurfen: Hvordan en smurf som rødmer ser ut Singoalla ?
Bare en måte og finne det ut på ;-)

Ja hvordan da mener du smurfen? Må vi møtes slik at jeg kan få deg til å rødme live? Om du står fast ved at du virkelig er en ekte smurf og er så søt som på bildet.. så kunne vel det la seg ordne.. har en bittliten anelse om hvem du kan være, er som du kanskje vet.. en litt klarsynt og vis kvinne..
Men i så fall har vi allerede møtt hverandre ;-) he he
Men jeg gir JJ tillatelse til å gi deg mailadresse, om du ikke allerede har den..

Nå må jeg forsøke å redde min pc, vær forsiktig med søk på de farlige ord..
Og kryss fingrene for min stakkars pc som jeg forledet til det..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Blir litt trist når jeg leser komentaren din Singolla.
Virker som du har mange bekymringer, men er vel sånn at med stor visom så kommer det mange bekymringer.
Skal prøve og lette litt på bekymringene dine.
Det du tror er virus er ikke virus, det er en vanlig måte og lure inn virus på.
Du klikker en link og da kommer det opp at pcen din er infisert og masse advarsler og det anbefaler deg og laste ned et lite program som fjerner «viruset»
Gjør du det så later den som den scanner pcen din etter virus og så finner den en del «virus» som du er nødt og fjerne omgående og for at programmet skal fjerne «viruset» må du betale for det. Betale for og fjerne et virus du ikke har.
Er det derimot antivirus programmet du har instalert på pcen din som kommer med advarsler så har du virus, men det vil antivirusprogrammet ditt fjerne automatisk.
Når en klikker øverste svar knapp så kommer komenteren underst, så du traff rett ;)
Virker som du syns det er litt mye nå og da kan det være lurt og klarne hodet litt og samle tanker med og ta seg en fisketur, kino eller se en fotballkamp mm
Koble av litt rett og slett :)
Du er ei søt godjente som ikke fortener masse bekymringer.
Jeg skrev at personlig så tror jeg det går til helvette med jorden sånn som vi kjenner den og det syns du var trist,……… det er ikke trist, det er en posetiv ting.
Aldri så galt at det ikke er godt for noe ;)
Går det sånn som det virker nå så kommer det meste av teknologi til og bli utradert og det er jo bare trist for dem som ikke klarer og leve uten Hotel Cesar og makeliten som trenger teknologien til og kontrolere oss og alle andre grådige personer.
Vi hadde det kjempe bra og var lyklige og glade før teknologien kom også.
Husk at den mennesklige kropp og hjerne har en fantastisk måte og tilpasse oss alle forhold på relativt kort tid.
Selv langtids fanger i konsentrasjonsleirene hadde godt kameratskap og humor :)
En har god tid på seg til og forberede seg på det som muligens kommer så er jo bare og bruke dem neste 2 åra på og kose seg med dem man er glad i, kjøpe litt frø og jord og dyrke litt egen mat og kanskje kjøpe inn litt fiskutstyr, ved og sånne småting en vil ha behov for.
Sette pris på dem små tinga som har mere verdi en en tror.
Sikkert lurt og holde seg unna dem store byen fra høsten 2011……..
Du skriver om at They bruker stråling på sine fiender………
Godt muligt det siden der er snakk om store verdier og mye makt i det dem holder på med, men er nok ikke noe Hi Tec strålevåpen, er nok heller snakk om en liten ertestor isotop som er lett og få tak i og som kan plaserest både utenfor og innenfor huset eller der en bruker og oppholde seg
Du vil merke det på lett hudkløe først og merker du det så kan det være lurt og kjøpe et persondosimeter og måle strålinga der du oppholder deg mest.
Du besitter en vannvittig høy kunskap, jeg derimot vil påstå at jeg er dum på alle områder utenom noen spsielle områder.
Jeg vil vite litt om alt, jeg bruker noen timer hver dag på og se igjennom alle nettaviser, dem politisk styrte og dem uavhengige, så tar jeg økonomi, så data og teknologi og litt astronomi og alt jeg finne interisant legger jeg i faner og leser igjennom, den som er veldig interisangt lagrer jeg i favoritter eller lagrer i word.
Ikke for at jeg er paranoid eller noe mens syns det er kjempespennende og finne den egentlige sanheten og agendaen med alt en ser og leser og ikke minst finne koblinger.. ….litt nyskjerrig av meg ;)
Ser at nesten alle partier om myndigheter sier at den 14/09 er det du som skal bestemme hva som er best for deg……… Hva faen er det for noe ego greier : Jeg vil stemme på dem som fortener det mest.
Du lurer på om jeg ligner en smurf? Tja er vertfall det vennene mine har sagt, søt??..sikkert normal, ikke fått noen klager enda.
Tror ikke jeg har møtt deg før som jeg kan huuske selv om det er noe kjent med deg.
Vi kommer nok til og møtest når ting strammer seg til men blir nok en stund til enda ;)
Husk du er et meget verdifult menneske og en som gruppa her inne trenger :)
Husk at den som har mange bekymringer har også mange GODE venner ;)

Forskerne har nå funnet ut at øl innholder kvinnelige hormoner…… etter 12 stk så kan du verken kjøre bil eller holde kjeft…… ;)

Kjetil S
Skribent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Vel Singoalla,

Sitat: «Jeg ser både kornsirklene og de fleste kanaliserte budskaper fra
galaktiske samenslutninger og annet som noe av det mest åpenbare vi får servert av propaganda i dag. Det er litt utrolig for meg, at voksne tror i fullt alvor på alt dette, at aliens snakker i agenda termer gjennom folks hoder (egentlig mind control) og at aliens lager kornsirkler som er radioaktive og samkjørte med høyst menneskelige og jordiske data-programmer..
Det er bare å legge sammen 1+1=2.. Det er menneskeskapt av top-secret teknologi og av de samme agenda folkene, men versjonen er for OSS..»

Her viser du at du ikke har satt deg inn i temaene du kritiserer. Eventuelt at du er forutinntatt i din behandling av temaene. Hva mener du med «agenda-termer» og hvilke «agenda-termer» er du det du sikter til? Hvilken «sannhet» er det du sitter på som får deg til å kalle dette for propaganda?

Jeg ser også at du mener at noen latterliggjør de som advarer mot de nye sparepærene. Vel Singoalla, med dine påstander latterliggjør du også alle de som tror på andre «sannheter» enn deg.

Jeg kan rett og slett ikke ta deg alvorlig lengre. Desverre…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Jeg vet ikke hvorfor du tar det jeg sier så tungt Beamer og ser det som din sak å gå rett i strupen på meg uansett hva jeg sier, vri og vrenge og dissikere. En av de som vet mest om disse teknologien og hvordan disse frekvens-pærene er en brikke når det gjelder å manipulere menneskets elektromagnetiske energier, og dermed det meste, hun ble latterliggjort for sine uttalelser om dette, i tråden om Ertresvåg som anmelder Pst, av en av dine meningsfeller. Der det hun hadde sagt, ble forvrengt til at hun skulle ha snakket om trafikklys, noe hun aldri har uttalt seg om eller advart mot. Det viser bare hvordan alt vris og vrenges på. Det er også bl a fra hennes og andre informerte forskeres ekspertise at jeg advarer mot dette og sier det jeg sier om kornsirkler. De som har satt seg inn i disse teknologiene, vet at jeg snakker sant. Du sier at mine kommentarer viser at jeg ikke har satt meg inn i tingene jeg snakker om, vel, det er eksakt det samme jeg vil si om deg og det du kommer med. Du speiler mye. Sett deg inn i disse teknologiene.. så ser du dette om du vil se. Jeg deler av den kunnskap jeg har, så får de ta imot, de som er rede og ser noe fornuftig i det jeg sier, at det er verdiløst for andre, er ok for meg.

Jeg har respekt for andres synspunkter og har ikke latterliggjort de som mener noe annet. Jeg har min mening som noen deler andre ikke.
Det er din kommentar som oser av at du ikke har respekt for de som har en annen oppfatning enn din egen. Du hetser løs og tar oss ikke på alvor.
Greit, da vet jeg det, at vi er uenige, slutt å bruke av din tid på å lese mine kommentarer og kommentere dem da. Du forstår dem ikke likevel.

Det tar mange mange år, å lære seg om og sette seg inn i disse tingene, en del ting kan kun erfares kroppen for å forstå. Etter en tid gjenkjenner man agenda. Det er noe man bare gjør, når man har nok brikker.
Jeg ser at mange her har de brikkene som trengs, andre har det ikke.
Det er ikke noe jeg kan slå i bordet med eller legge frem, som kan få deg eller andre til å se dette om du ikke ser det. Noen ser det, andre ikke, som JJ sier. Det har med erfaringer og hvilke brikker vi har å gjøre.
Ingen kan gi deg alt det eller forklare deg i en fart. Heller ikke jeg.

Ber nå om at du slutter å henge deg opp i meg, det er avsporende.
La oss holde oss til sak og tema, det er ikke lov å diskutere eller angripe person. Respekter reglene og hold deg til saken. Ditt innlegg ovenfor er brudd på reglene, du gjør stadig Singoalla til tema. Slutt med det.
For det ser faktisk ut som en agenda så systematisk som du går til verks.
Målet er selvsagt at jeg ikke skal gidde eller orke å være her mer.
Jeg er her for å belyse saker, ikke meg selv.
Vis litt respekt for det og reglene om du kan.
Det er de gutta artikkelen handler om som er problemet, ikke jeg.
så slutt å avspore debatten, for det er hva du gjør, tema her er alvorlig.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Hei Singoalla!

Takk for at du engasjerer deg her på kommentar sidene og bl.a. setter kverulantene og debattsabotørene skikkelig på plass. Det er det nok fler enn meg her som er veldig fornøyd med.

Lars Rønbeck :-)

Kjetil S
Skribent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Singoalla

Beklager meget om du føler jeg har gått «rett i strupen på meg uansett hva jeg sier, vri og vrenge og dissikere». Det har jeg da vitterlig ikke gjort. Du har skrevet svært mye som jeg overhodet ikke har kommentert. Bare sjekk dine egne innlegg versus mine innlegg så ser du det. Jeg har skrevet 2 innlegg stilet til deg, ikke mer.

Om du faktisk leste det siste innlegget mitt, vil du se at jeg skrev følgende: «Jeg ser også at du mener at noen latterliggjør de som advarer mot de nye sparepærene». Hvor i denne setningen skriver jeg at jeg IKKE er enig i at de nye pærene er en trussel mot folks helse? Og hva vet du om hvem som er mine meningsfeller? Og du snakker om å vri og vrenge og dissekere… Makan…. Har du tenkt over at de aller fleste her inne er mine meningsfeller?

Hva mener du med «speiler mye»? Hva speiler jeg?

«Du hetser løs og tar oss ikke på alvor.» Hvordan kan du si at jeg «hetser løs»? Hva i alle dager…??? Og hvem i all verden er «oss»? Hvem er det du identifiserer deg med? Hvem er det jeg har hetset?

«For det ser faktisk ut som en agenda så systematisk som du går til verks. Målet er selvsagt at jeg ikke skal gidde eller orke å være her mer. » Jeg har ikke ord! 2 innlegg = systematisk. I tillegg har jeg et mål om at akkurat DU ikke skal orke mer etter all den systematiske hetsen jeg bedriver. Jeg må nok skuffe deg, Singoalla, om du er her eller ikke er revnende likegyldig for meg. Selv om det er aldri så interessant at du mener jeg «henger meg opp i deg»…

Vennligst ikke beskyld meg for ting jeg ikke har gjort. Det eneste jeg har sagt er at jeg ikke lengre kan ta deg alvorlig. Og det står jeg ved. Og det siste innlegget ditt bekrefter akkurat dette.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Beamer: Det høres overbevisende ut dette innlegget ditt ovenfor, som om jeg hadde gjort deg stor urett, og er helt på jordet. For det er hvordan du ønsker, at jeg skal ses på, men det som står her er ikke sant. Om jeg svarer deg, så får du bare enda mer å misforstå, vri og vrenge på. Life is to short.
Noen mennesker forstår hverandre og trives sammen, andre kresjer..
Da holder man seg heller unna dem, enn å fortsette videre slik du gjør..

Om noen tror at du ikke har hengt deg opp i meg, får de ta en titt på linken nedenfor, til et sted hvor du hang deg noe veldig opp i meg, og hvor jeg også har svart deg, på dine stadige forsøk på avledningsmanøvre ved å få fokus fra tema som artiklene og debattene er om, og over på meg. Dette må ta slutt. Det er ganske mange her inne som kjenner lusa på gangen etterhvert, tror at en del ser og forstår det samme som meg, for dette er kjent taktikk, vi har sett andre profiler utføre før, både her og andre steder, veldig veldig kjent for erfarne debattanter.

Skal ikke belaste denne tråd, med noe mer utenomsnakk. Siden du vrenger på alt, om jeg forsøker å svare, og bare får enda mer vann på mølla av det, så prøvde jeg å unnlate å svare deg, i den andre tråden men da fotulgte du meg hit for å fortsette her. Gidder ikke lete frem alle stedene du har gjort dette, men at det er bare 2 er løgn. Det var minst 2 der jeg svarte nå bare, legger link her til mitt svar der, så kan interesserte lese der, og denne tråden kan få være litt mer uforstyrret.. dette er bare spill og taktikk slik jeg ser det.

Det er ikke så farlig om du ikke forstår meg, det er ikke alle gitt å forstå andre mennesker. Jeg ber deg slutte å prøve å forstå og kommentere hva jeg skriver, for det ligger ikke for deg å forstå det eller meg. Finito.
At folk har forskjellige meninger er bedre å bare konstatere.

At du har fulgt meg og det jeg skriver med spesiell interesse er dine egne ord: Beamer sier: 09. 09. 2009 klokken 21:36

Singoalla, Jeg har med stor interesse fulgt det du har skrevet i en stund nå. Her er det jeg ikke klarer å få til å stemme, og hadde satt stor pris på om du hadde klargjort hva du mener:
———————————————————–
Dettr du skrev her var bare et spill, for du hadde helt andre interesser enn å forstå. Det har vist seg siden. Mitt svar jeg skrev til deg her, er mitt siste, som sagt. Du forstår ikke meg eller det jeg skriver likevel. Gi opp å prøve.
Mitt siste svar på dine angrep ligger her, så slipper jeg gjenta det:
Ha et godt liv. Og slutt å lese det jeg skriver, vær så snill.
Det er ikevel helt umulig for deg å forstå, så vennligst spar oss begge.
Beklager til den som er eier av artikkel og tema her, for forstyrrelsen.
Interesserte kan vurdere om Beamers ord ovenfor er sanne ved å lese her, takk for meg:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%C3%B8de/comment-page-3/#comments

iglo
iglo
Abonnent
14 år siden

Interessan artikkel!

Osama bin Ladens far skal visstnok også ha vært til stede på denne Carlyle-konferansen.

trackback
14 år siden

[…] 11 september – den virkelige historien…? […]

TH
TH
Abonnent
14 år siden

Hans Gaarder skriver: George H. W. Bush deltok bare på konferansens første dag, hvoretter han tilbrakte natten i Det Hvite Hus i sin sønns fravær. Tidlig neste morgen tok han et fly vestover slik at han var ute av sonen da det smalt.

Nå er det vel sånn at Bush sr. satt i møte med Osama Bin Ladens bror den 11.september i Washington? Ring of Power uthever dette. Se etter 5 min og 15 sek i den første videoen:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=1969

JG
JG
Abonnent
14 år siden

Når vi snakker om hemmelige selskap så må vi ikke glemme Skull & Bones og Bohemian Grov.

Her er en link til Alex Jones dokumentar «Dark Secrets inside Bohemian Grov»
Hvor vi ser verdens ledere, ikledd Ku Klux Klan lignende kapper utføre okulte ritualer og tilber en gigantisk ugle. Denne ugla er også skjult i den amerikanske dollaren.

http://video.google.com/videoplay?docid=-82095917705734983#

trackback
14 år siden

[…] 11 september – den virkelige historien…? […]

Lars Rønbeck
Abonnent
14 år siden

Takk for en utmerket artikkel Hans.

Det vises til Vatikanet og Jesuitterordenen i artikkelen.

Jeg har lenge søkt en forklaring på hvorfor det ble innskrevet i originalteksten til vår Grunnlov at «Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales».

Det må ha vært en årsak til dette som jeg ikke har klart å få en tilforlitelig forklaring på? Og hvilke argumenter ble ført i marken for å få dette fjernet, og hvem var aktiv i den prosessen?

Altså «ingen røk uten ild» som det heter.

Her er link til Norges Grunnlovs originaltekst, Se §2.
http://no.wikisource.org/wiki/Constitution_for_Kongeriget_Norge

Lars Rønbeck

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

FEMA-camps og Department of Homeland Security er styrt av jesuittene. Jesuittene har også egne universiteter i USA: Georgetown i Washington og Fordham i New York.

Så det er vel takket være at jesuittbestemmelsen i Grunnloven ikke ble opphevet før i 1956 at Norge ikke har noen FEMA (dvs. jesuitt) camps, mao. konsentrasjonsleire for nordmenn.

Forøvrig var også Bill Clinton en jesuitt-lakei.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

OM EIDVOLLSMENNENES ORD OG OM KABBALLAH PROFETIEN.

Takk for denne artikkelen Hans.

Ja vet at Bill Clinton var Jesuitt-lakei, i Norge har vi Jonas Gahr Støre..
Vet ikke om han er forbundet med dem fysisk, men han har visst dette sinnelag, har jeg hørt fra folk som gjenkjenner lusa på gangen..

Er enig med Arifkarim i at det begynner å bli litt overload.. når det gjelder 911..
Det har vært mye snakk om det, men det er også en viktig begivenhet, på den måten at mange vil kunne våkne av sine dvaler om de forstår i hvilken grad vi har blitt lurt, også av våre egne lokale politikere og media.. Så kan de også stille spørsmål og være mer kritiske til annet vi får servert, forhåpentlig.
Samt at dette er jo en stygg katastrofe, hvor mange mennesker faktisk har dødd, uansett om det er slik eller slik. De egentlige skyldige for forbrytelsen bør tas, blottstilles og straffes, og ikke bare noen syndebukker som disse har utpekt for å påta seg deres skyld og underbygge deres fiendebilder…

Nettopp også for muslimenes skyld, og alt dette som settes inn i krigen mot terror.. og som rammer oss alle mer eller mindre, så bør sannheten frem.
Det er et regissert og beregnende spill mye av dette, hvor vi er brikker.
Da er det trist å se når folk reagerer som forventet og passer inn i deres regisserte spill, f eks muslimer som jubler osv, over iscenesatte ting.
Det bekrefter liksom det inntrykk disse forsøker å skape og fiendebildet.
Nå kan slikt også være regissert, selvsagt, vi bør også være våkne for det.
Men mye propaganda serveres forskjellige folk, for å narre og hause opp.
Splitt og hersk, alles kamp mot alle.. og det er hva som liggeri 666, egentlig!
Slik utøves agendaen overalt, og det må vi se igjennom og være våkne for.

Det er flere ting her jeg vil kommentere.

Når det gjelder Jesuittene, så er det få som vet noe særlig om dem, og jeg setter pris på at du har satt deg inn i dette Hans, og kan fortelle oss om dem.
Når jeg leser det som står her, og hører hva du sier om disse, så er det helt uvirkelig for meg.. men godt mulig at det er sant,likevel.

Det som er uvirkelig for meg, er disse menn i kjortler og prestekapper, «hellige» liksom, og respektert som prester osv, og så holder de på med slik regelrett faenskap, bedrag, renkespill og til og med dyrkelse av onde krefter!
Det er horribelt, og bør så absolutt avdekkes, om det er slik. Jeg vil veldig gjerne høre disse folkene konfrontert med dette og la dem svare!
Kan noen få konfrontert noen av dem og ta opp på video?! Armin og Hans?
Kanskje dere burde gå utenlands, for å konfrontere disse? vil gjerne se det..

Disse edene de inngår er uhyggelige, og kan åpne for mye som er galt.
Vil bare advare alle mot å inngå slike eder, ville ikke gjort det selv.
En ed om ærlighet og oppriktighet osv, er greit for meg, men ikke noe mer.
Det er å gi seg over til andre krefter, og dessuten forbyr faktisk Bibelen det.
Så de er jo helt i strid med Bibelen og sitt eget også.. hva de utgir seg for.

Når det gjelder Jesuittene, så er det for opplyste Nordmenn bare en ting vi forbinder med dem, og det er at de gode menn som skapte vår grunnlov på Eidsvoll, eller egentlig på Dal mener noen, de ville ha seg frabedt at Jesuitter skulle ha adgange til Norge.. de ville beskytte Norge mot disse, og mot jøder, glem ikke det siste heller, Hans, utrykkelig «Jøder og jesuitter!»

Når det gjelder Jesuitter, er det greit nok liksom, å kalle en spade for en spade for de er ikke noen rase, og dermed er det ikke rasisme. Om man nevner jøder, blir det ramaskrik med en gang, ikke bare om rasisme, men alt dette som er programmert inn fra barndommen av og som gjør det til totalt tabu, å i det hele tatt nevne ordet jøde uten som i en rus av beundring og dyrkelse. Det er vi opplært til. Skal vi stille spørsmål ved ALT må vi se dette, og også kunne diskutere at det ikke var bare Jesuitter men også Jøder, som Eidsvollsmennene ville beskytte oss mot. Fakta er fakta. Og noe er fakta.

Som jeg har sagt andre steder, er det utelukket at dette er rasisme.
Fordi det går ikke på hudfarge, siden de svarte, de gule, de røde og de blå, er hjertelig velkomne i «Riket» også av Eidsvoldsmennene.. Nei, dette går på hva de GJØR.. og det jødene gjør, er det samme som Jesuittene, etter de gamle Eidsvollsmennenes mening, Hans. Man kan like det eller ei, men slik er det. De ville ikke ha den form for VIRKSOMHET i Norge, som du beskriver her.. ikke fordi de ikke likte det bare, men fordi det ville undergrave Norges selvstendighet og frihet som land og nasjon.

Så ble paragrafen fjernet og kalt en skam.. det som har skjedd siden, er nettopp det de ville beskytte oss mot.. den som har evne til å se og forstå dette ser det. De andre ser det ikke. Så de kan protestere mot oss som ser det så mye de vil, det eneste de avslører er at de selv ikke er istand til å se hva som har skjedd.. det som har skjedd er såpass omfattende, at det er farlig å si det jeg her sier.. så totalt har visse krefter nedlagt sin makt, overalt, EKSAKT slik som grunnloven var satt til å beskytte oss mot.. i det lys, så er det ikke tilfeldig eller ubetydelig.. om noen er jøder eller jesuitter, det er sett i det lys, ingen irrelevant sak, og JJ sitt spørsmål i hans siste artikkel er svært relevant. Så jeg synes egentlig at de burde svare for seg, de som har tatt makten i Norge.. gi et svar tilkjennegi for folket på hvem de egentlig er..
Og hvem de tjener, for det er iallfall ikke Det Norske Folk!

De skal ikke dømmes av noen for sin hud eller avstamming, men man bør se nærmere på hva de har gjort med landet, lovene og Stortinget, i lys av dette og om de har skjulte hensikter, så er det ikke redelig ovenfor folket..
————————————————————————————————-
Her trekkes frem og refereres til den Kabbalistenes hellige bok Zohar.
(stråleglansens bok) Dette er egentlig ikke en bok, men en samling bøker.. og her refereres til kapittel 12, HVOR?! Sies ikke hvilken skrift.
Når man refererer til skrifter er det viktig at det er mulig å finne igjen det som siteres, eller påstanden, om man går til kilden.. som jeg prøvde..

Det refereres også til kun en setning eller to, i et kapittel som må være mye større, hvor i kapittelet finner man dette, vers hva og hvor?

Jeg sitter her med noen utgaver av det som vanligvis gies ut som Zohar.

The Book of Concealed mystery – har ikke noe kapittel 12 overhodet.

The Greater holy Assembly – (undertittel . concerning the beard of Macroprosopus in particular, and in the first place concerning its first part)

Hele dette kapittel 12, handler om nettopp det.. noe så internt som Guds skjegg og spesifisering av visse deler av dette..

Den tredje og siste bok av hva som for de fleste av oss er Zohar:

The Lesser Holy Assembly.
Undertitte for kapittel 12; Concerning the hair of Microprosopus:

Dette kapittelet handler nettopp om det. Nå er dette mysterie-skrifter og jeg skal derfor være svært forsiktig med hva jeg tolker eller gjengir, men for kristne som leser dette så vil Microprosopus være Jesus, i egen person, og kapittel 12 omtaler altså Hans hår..

Hva dette har å gjøre, med det det du refererer til står profetert i Kabbalahs Zohar, det forstår ikke jeg. Som Kabbalist, vil jeg veldig gjerne få lov til å se de ordene du refererte til, i de bøker du oppgir, men hittil var det bom.
Jeg vil gjerne ha mer nøyaktige angivelser.

Jeg ser at Kabbalah stadig trekkes inn, spesielt av en del kristne som sverter Kabbalah fullstendig og maler fanden på veggen også der han ikke her. Til dem vil jeg si, at de skyter seg i sin egen fot, og det er deres eget åndelige fundament og grunnmur de angriper, de snakker om sitt eget!

Alt kan misbrukes, også Kabbalah, som er en høy esoterisk lære, kanskje den høyeste vi har fått her på jorden.Det er ikke alle gitt å forstå slike skrifter og kristenfundamentalistene der hvor de er, kan ikke fatte noe av Kabbalah.

Det er heller ikke til å undre seg over at visse folk interesserer seg for denne lære, men deres bruk kan være misbruk. Og en god del av konspi-infoen som kommer, kommer frra kristen-fundamentalistisk hold.. og har som intensjon bla å sverte Kabbalah og fremme egne interne vranglærer. Vær klar over dette!

De som gjør dette sager av grenen de selv sitter på og viser bare at de ikke vet nok om Kabbalah eller sitt eget til å forstå at det er dette de gjør, helt idioti.
Dette har jeg sett meg lei på. Jeg ser ingen sverting av Kabbalah her, Hans.
Men jeg ønsker å se det du refererte til med egne øyne og fant intet.
Ber om hjelp til å finne ut hvor det er om det virkelig er der noe sted.

Det har også vært servert fra kristenfundamentalistisk hold, at 6 skal være et spesielt hellig tall for Kabbalister, dette er LØGN OG FEIL!
De hellige tall innen Kabbalah er de samme som innen den samme tradisjon ellers som vi finner i Bibelen ellers, kristendom og jødedom.
Det er en spesiell plass for 3, 7, 10 og 12. I Kabbalah også 22 og 72.
Men alle tall har sine energier, virkninger og betydninger.

Bli skeptisk til det som kristenfundamentalister serverer, når de omgås så lettvint med hva som er sannheten i forhold til en del ting jeg ser.

Jeg kjenner folk som forkaster eller er kritiske til hele konspi-tenkningen bare fordi at kristenfundamentalistene er så sterkt inne og kommer med så mye usant for å fremmes sitt eget. Jeg er kristen selv, på et vis, men vi må se at tros-samfunn også fremmer side agendaer og toppen er agenda folk..
Mange sjekker ikke fakta og tar ting for god fisk uten å tenke eller undersøke..

Jeg anser Zohar som en hellig bok, at profetiene oppfylles overrasker meg ikke, men vi må være klar over at de også oppfylles med HENSIKT..
Både de Kabbalistiske og de Bibelske.. Dette gjøres bl a for å kunne fremskynde og fremprovosere Messias komme.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Hei Singoalla!

Når det gjelder Vatikanet og pavemakten ble jeg først oppmerksom på saken via en brosjyre som ramlet ned i postkassen min i 1993.

Denne brosjyren er nå videreutviklet og presentert i html format via dette nettstedet.
under overskriften: Se Opp For Makteliten og Den Globale Union:
http://endtime.net/norsk/makt1.htm

Lars Rønbeck

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Jeg vet ikke hvor jeg leste, men fant ut engang at jesuittene ble drevet ut av de fleste land i Europa før «verdenskrigene» slo til. Noen mente at jesuittene «skapte» verdenskriger for å «straffe» europeerne som hevn. Tyskland var erkefienden til jesuitorden, og dermed fikk «automatisk» skylda for å sette Europa i brann, ikke en, men to ganger! Jesuittene opererer i dag bak kulissene, via en rekke av store synlige / usynlige organisasjoner. De står bak det meste som blir omtalt som illuminati, cfr, blinderberg, fordi agendaen dems er jo det samme: New World Order!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Lars;

Det stod i samme paragraf at jøder heller ikke skulle ha adgang til riket. Denne bestemmelsen ble raskt fjernet mens forbudet mot jesuitter bestod til ca 1950-tallet.

Frykten for katolikkene var tydeligvis større enn frykten for jøder.

Uansett, bakgrunnen for forbudet var at disse gruppene tilhørte andre konfesjoner (trosretninger) enn den norske statens, som tydeligvis ville ha monopol på religion i Norge, noe de vitterlig fikk også, nærmest helt opp til våre dager.

Dette ble fjernet når bestemmelse om religionsfrihet ble inntatt i Grunnloven, i 1964 var det vel.

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Mens vi foreløbig kan bare se på evidensen om at verdens størsrte konspirasjonsteori er den lansert av G.W. Bush om at noen huleboere i Afhganistan var ansvarlig for terrorangrepene – vet vi at krefter på innsiden av regjeringen MÅ være ansvarlig for gjennomføringen av denne syke handlingen. Det som er mest viktig er å forstå AT det skjedde og at 11.9.01 er en dato der hele verden endret seg – psykopatene har alle kommet ut av sine huler og de trokker ned på frie mennesker der de kan – mange har blitt sparket ut av sine komfortsoner og begynt med sin åndelig oppvåkningen når de også forstår hva et land som skilter så mye med frihet og integritet kan gjøre mot egne borgere. Denne hendelsen er selve nøkkelen til innsikt om hvordan samfunnets indre struktur faktisk arbeider. Vi må jo aldri glemme 11.9. og vi må aldri glemme London 7.7., Madrid, Bali, og de andre falsk flagg terror angrepene som brukes for å skape frykt og mer manipulasjon der vi skal tjene eliten i trelldom.

De kan ikke seiere. LYSET VIL ALLTID VINNE!
Takk for at du la ut denne.

ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

Nei. Synes ikke artikelen er spesiellt god, for å markere bursdagen til en av verdens største falsk flagg opperasjoner.

av disse grunner:
1. Jeg holder meg unna nummerologi fordi jeg ikke evner/makter å vurdere troverdigheten bak det.
2. Det finnes ingenlunde beviser for at det var det ene eller andre som krasjet i pentagon. -Flysetene har ikke vært godt nok dokumentert, men det finnes klart bilder av motoren til en jumbo jet. -All hemmeligholdelse fra myndighetene rundt dette er selvfølgelig suspekte, men det kan liksågodt være en intelektuell felle, hvor de amerikanske myndighetene pltuelig en dag bestemmer seg for å løsgi bilder som plutselig beviser at en jumbo jet krasjet i bygningen, og hele 911truth bevegelsen får en stor breiside. – I min forskning synes jeg ikke det finnes noen tilfredstillende beviser for det ene eller andre. Heller ikke dette bombeflyet.
3. Det finnes ingenlunde beviser for Jesuit/vatikanets tilknyttning til 911. Hemmelige avtaler, eder ol, er ikke bevis for det ene eller andre. Vatikanstaten har vært europas senter gjennom hele middelalderen, og har tydelig vært kanskje historiens største maktblokk. De har frarøvet kristne skatter gjennom en periode på over 1000 år, bygd seg opp en sinnsyk formue, det pågår gode rettsaker mot dem, for å få innsyn i dette, og de har et sinnsykt bibliotek med hemmeligheter offentligheten burde fått innsyn i. Men det finnes ingenlunde beviser for at de hadde noe med 911 å gjøre.

-Så mye god forskning, fagfellevurderte artikler, innrømmelser om løgner, funn av udetonert nano termitt, fysikk, kontradiksjoner. -Det finnes så utrolige store mengder god, demonstrerbar og verifiserbare forklaringer, at man trenger ikke spekulere rundt hemmeligheter. -911 er bevist en falsk flagg operasjon, hvorfor skal man da drive å spekulere i kanskje-sannheter og omtrentligheter?

Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

Meget bra og aktuell artikkel, og en sterk påminnelse om denne dagen.

Ja desverre så befinner mange av 911 thruthseekers seg fremdeles i 2001, og krangler f. eks. om hvilken tilleggsenergi/eksplosiver som felte tårnene. Om det var fly eller ikke fly, som igjen har ført til spekulasjoner om hologrammer osv. Tid og energi spilles bort. Jeg tror dette er helt tilsiktet og dyktig utført av bakmennene. Når de blir forfulgt av «ulvene» kaster de ut noen kjøttbein til dem slik at de får et solid forsprang. De vet godt at sammen er vi for sterke for dem. Splitt og hersk!

De åpenbare forfalskningene som ble vist som direkteopptak på TV var så dårlig laget at de må ha visst at noen ville oppdage det. (Nose in…Nose out)Dermed settes fantasien i sving, krangler og diskusjoner oppstår, og resultatet er at tiden går og de får mer fred til å utføre neste sjakktrekk. Her er et par eksempler:

Moving bridge:
http://www.youtube.com/watch?v=2hyvcxYXRTA&feature=related
Fast flying birds:
http://www.youtube.com/watch?v=0uS7OSb3zE0

I seg selv et bevis på at media er medspillere, men før eller siden er det på tide å komme seg videre skal man ha mulighet til å gjøre noe mot det som kommer. Jeg er ikke mye i tvil om at dette var planlagt på forhånd for å så splid. Her ligger «Djevelen i detaljene», og folk går i ring.
……………………………………………………………………

I artikkelen står det:

«På den 23. dag av måneden Elul i året 5761 vil de tre høye tårnene i den mektige byen falle til jorden og en bygning som er knyttet til makt vil bli rammet. Ødeleggelsen vil bli stor og mange mennesker vil dø.

Den 23 elul i året 5761 tilsvarer 11. september 2001 i den moderne kalender.»

Kan dette dokumenteres? Har noen en troverdig link? I så fall er dette «sprengstoff». Jeg har lenge hatt inntrykk av at historien utspilles etter et manus. Og så dette at de misbruker kabbalah som de har «stjålet» fra judeismen. Et eksempel:

The Very Difficult Truth About Lurianic (Pseudo)Kabbalah:
http://www.geocities.com/dordot2001/DifficultTruthAboutLuria.htm

Det skulle vært interessant å vite hva det var med jesuitene den gang som fikk eidsvollmennene til å nekte dem adgang til riket?

The dark history of the Vatican:
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_vatican.htm
The Jesuits:
http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican19.htm
SMOM:
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_malta.htm

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Burre
14 år siden

Takk for dette, Burre.

Jeg er ikke i tvil om hva som gjorde at Eidsvollsmennene satte opp en paragraf for å beskytte «Riket» mot Jøder og Jesuitter, for det var BEGGE og nevnt i samme åndedrag.. det disse har til felles er KONSPIRASJON for å komme til makt, posisjoner og penger.. det er grunnen, ingen tvil.
Hva skulle det ellers være? Rasisme var det ikke. Se hva de gjør i praksis.
Svaret på ditt spørsmål her, er helt åpenbart. Resultatet har vi fått i dag!

Så over til Kabbalah. Jeg er som sagt Kabbalist, og jeg aksepterer ikke uten videre utsagn ut fra utube-videoer og annet, om at Kabbalah eller Kabbalister er noe negativt, Rabbi Isaac Luria var en mann som døde i 1572.
Han anklages her for å være spion.. og i kompaniskap med vatikanet eller hva det er. Mannen kan ikke forsvare seg.. (på linken)

Hvor mange av de som uttaler seg har satt seg inn i/forstått den lære som denne mannen kom med? Med hvilke forutsetninger dømmer de ham?!

Det er rimelig avanserte greier, som slik sett, taler for seg selv, ang hans nivå. Jeg har ikke vært imponert over det åndelige nivå til noen i vatikanet..
Er ikke dette å overvurdere dem? Eller undervurdere en åndelig mann?

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Luria

Når det gjelder Kabbalah, så taler de skriftene også for seg selv, ang nivå.
Om man leser skriftene selv, blir skittkasting og forsøk på å sverte eller dra ned, ganske sprøtt.. At Kabbalah blir misbrukt, er en helt annen ting. Alt kan misbrukes og selv den gode mann Nostradamus, som også var kabbalist og både jøde og kristen, han brente bøker.. fordi innholdet kunne misbrukes.. skulle veldig gjerne ha sett de bøkene.. :-)

La det være helt klart at Bibelen er kabbalistisk, vers for vers, fra begynnelsen og helt ut Johannes åpenbaring. Fadervår er Kabbalistisk, treenigheten, bergprekenen, Jesus snakket kabbalistisk..

Så enten er dette gudommelig unik sannhet, eller noen glupe kabbalister har kokt ihop at sammen, inkludert både Jesus, Bibelen, Fadervår og hele pakka.. Litt av en konspirasjon som har pågått.. i 2000 år da? eller?

Noen mener jo det, at religionene ble skapt på samme vis og med samme hensikt som ismene.. for splitt og hersk.. men hvem gjorde i så fall dette?
Mennesker alene, eller andre krefter bak? Gjennom tusenvis av år?!

Noen har ment og kommet frem til dette, bl a David Icke, har faktisk vært inne på dette og nevnt navn på en jødisk familie i Italia som kokte dette ihop og som også hadde forfalsket og skapt Josefus.. som er eneste historiker som har nevnt Jesus, også han skulle være skapt i ettertid.. en fiksjon..
Hvis dette er sant så er vi alle lurt trill rundt… la oss finne det ut!

Når det gjelder Kabbalah, så ser jeg ikke på den som Jødisk, selv om den også er knyttet til den Jødiske tradisjon. Det er mange med stor innsikt innen Kabbalah som mener at alt eller nesten alt er hentet/stjålet fra Egypt og Babylon.. og mener å kunne dokumentere dette. Altså eldgammel lærdom, gitt til alle folkeslag, på en eller annen måte, via de som hadde mest innsikt..
Det de har kommet med, har paraleller og er likt Kabbalah..
Det er de samme innsikter som gies, på høyeste plan..
Til alle med nivå til å kunne motta slike høye innsikter.

Vi kan lære av de som er høyere enn oss, og har mer innsikt åndelig..
På dette nivået, tror jeg ikke det finnes konspirasjon og bevisst bedrag..
Dvs det finnes mange som FAKER.. å ha et slikt nivå, av personlige grunner osv .. de kan ha en mangelfull karakter og moral. Men for de høye sjeler som virkelig har et slikt fantastisk nivå og deler sin kunnskap, så er de RENE og GODE mennesker, og om de ikke var det, hadde de ikke det nivå..

Hvordan nivået og forståelsen for Kabbalah er, fra de som kommenterer dette, er en annen sak. Konklusjoner trekkes i hytt og pine..
Av mange som som regel er helt uten Kabbalistisk innsikt/forståelse.
At deres Gud er denne geita og en hel masse annet i hytt og pine.
Jeg har holdt på med Kabbalah i mer enn 10 år, kjenner ikke igjen noe av dette.. det er helt fremmed og sprøtt for meg alt dette…
Det passer ikke inn, engang, i noe av det jeg har lært, erfart eller funnet.

Tallet 6 som også brukes i 666 er blitt påstått av kristne å være spesielt hellig for Kabbalister, det er det IKKE, det er usant, rett og slett.
Som forklart har Kabbalister de samme hellige tall som Bibelen.
Alle kristne kjenner de tallene selv, og det er intet mer å lure på..
Del A – den muntlige lære, som Kabbalah er, sier ikke noe helt annet og motsatt enn del B, som er skriftene.. det er ingen slik motsetning!

Tall 6 er bla forbundet med det midterste og mest sentrale sefirot Tiferet.
Det er forbundet med Solen, med skjønnhet og en del annet. Kristne vil sette Jesus i forbindelse med det Sefiroth, det er sant. Altså Jesus, ikke Lucifer.
Men det går ikke an å kalle Sefiroth nr 6 Jesus, og ferdig med det.
Det er i så fall en TOLKNING fra kristne.. Tiferet er Tiferet!
Mye kan settes inn der, som TOLKNING.. det er noe annet.
Lucifer har jeg ikke hørt nevnt innen Kabbalah. Det er ikke noe slikt fokus.
Lucifer og de falne kreftene er forbundet med månen, ikke solen..
Solen er den livgivende kraft, som faktisk gir kraft og varme til alt liv på jorden.

Profetien er jo imponerende, men den stod ikke sin prøve da jeg forsøkte å finne dette i min utgave av Zohar, og jeg ser at du Burre også etterlyser om det er reelt, eller om de bare har diktet opp noe i en fart..
Dette håper jeg at kan finnes ut av. Det er mye bløff på dette området.

En fantastisk fin videoe som er utrolig mye sett på utube og nettsamfunnene, Merkaba, som har med Kabbalah å gjøre.. mange elsker den, også ikke-kabbalister, men da min kabbalah-lærer så den var han ikke nådig..
Her var det så til de grader slurvet med oversettelser, at selv de aller enkleste ord.. var oversatt helt totalt feil og mye annet var rett og slett feil.
Når man lager slike videoer, som åndelige mennesker elsker og ser på som åndelig lærdom osv, så kunne man kanskje tatt seg bittelitt tid, til å oversette noen enkle egytpiske og hebraiske ord riktig.. Men nei..

Saken er at MAN REGNER MED OG SPILLER PÅ FOLKS UVITENHET..
Man gidder derfor ikke ta seg umaken å oversette selv de enkleste ord riktig, men bare sauser ihop noe som ikke henger på greip..
slikt er det mye av innen New age miljøer..

Jeg legger link til videoene her, og den kan NYTES, som den er, de fleste liker den.. men det er altså slumsete feiloversettelser/tolkninger her, som kabbalister med innsikt i ekte Kabbalah og språk ikke kjenner seg igjen i..

Det lages mye «kuult» i New age versjoner osv. Mye av det er lettvint, og lettvint vil mange ha det.. et helt livs eller årelange studier gidder de fleste ikke i dag..

Men for den som vil se hva jeg snakket om, nyt denne, den er kuul likevel, og den gir jo et annet inntrykk av Merkabah og Kabbalah en svertingen gjør. Denne ligger i flere utgaver og er svært populær, den jeg tilfeldigvis fikk opp her er vist nesten 300 000 ganger, NYT DEN :-)
Kabbalah er helt fantastisk og fortjener respekt, ikke å bli svertet..
Av de som ikke forstår..

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Hei Singoalla

Er ikke sikker på om jeg forsto deg riktig, men mente du at det hun skrev om pseudokabbalah ikke var riktig?

Jeg vet så å si ingen ting om Kabbalah, og burde derfor selvsagt være forsiktig med å uttale meg om den, eller referere til den som jeg har gjort noen ganger. Allikevel har jeg ofte brukt «fakta» som denne Doreen Ellen Bell-Dotan har skrevet om. Altså hun som skrev denne artikkelen er en jødisk kvinne bosatt i Israel og selv kabbalist. Jeg ville tro at hun har greie på hva hun snakker om. Må man forresten ikke kunne hebraisk for å få fullt utbytte av kabbalah? I følge Doreen er hebraisk et alfanumerisk språk og som derfor ikke lar seg så lett oversette heller. Sånn å forstå kan det være mange oversettelsesfeil i det gamle testamentet som jeg tror er oversatt fra Torah.

Her kan du se hva hun selv sier om Kabbalah. Noe likt med dine utsagn:
HEBREW: True Prophetic KABBALAH med linker til videoer hun har laget om kabbalah:
http://www.geocities.com/dordot2001/HebrewTrueKabbalah.htm

True Kabbalah Path of the just:
http://www.geocities.com/dordot2001/TrueKabbalahPathOfTheJust.htm
http://video.google.com/videoplay?docid=4481598379482431508#

Jeg har forstått det slik at kabbalah, akkurat som en kniv kan brukes til godt eller ondt. Det er brukerens intensjoner som avgjør utfallet. Doreen hevder at vaticanet har røvet dette fra jødene og bruker kabbalah til mørke gjerninger. I utgangspunktet ville jeg tro at hun som er over 50, har bodd mer enn halve livet i Israel, snakker språket flytende og til og med forsker på gamle hebraiske tekster vet mer om kabbalah enn deg uten at jeg mener det personlig. Altså uten å vite mer om deg er det min første konklusjon.
OK?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Burre
14 år siden

Må være litt kort og vi kan jo ikke lage noen stor kabbalah-debatt i denne tråden. Det er et enormt stort tema. Har ikke tid å se de linkene nå,men skal gjøre det, kjenner ikke til denne kvinnen. Tviler ikke på at hun har studert Kabbalah osv, og har grunnlag for å uttale seg, vel så mye som meg. Hva man har av innsikt og forståelse av Kabbalah avhenger ikke av alder, om man er jøde, hvor mange år man har bodd et visst sted eller hvor mye man har lest. Da jeg tok kontakt med det Mosaiske trossamfunn i 1998 for å spørre om det var noen der som kunne lære meg litt, da sa Rabbi Melchior at det var kun en eneste jøde i Norge, som han visste om, som overhodet hadde noen interesse av å lese Kabbalah! Og han satte meg i forbindelse med den personen..

De personer jeg kjenner som har mest innsikt i kabbalah og langt langt mer enn de fleste jøder, er ikke-jøder.. Kabbalah kan leses og forstås på mange måter og i mange sammenhenger.. Det er selvsagt forskjellige meninger og retninger! Jeg spurte Rabbien forundret hvorfor de andre ikke leste Kabbalah, om det var omstridt eller uvisst om skriftene var hellige eller hva. Han svarte at han kunne gå god for at skriftene så absolutt var svært hellige, ingen tvil om det, men at «dette er ikke noe vi kan lære til barn».. det er helt riktig. Tradisjonelt var det bare helt spesielt utvalgte modne sjeler over 40 år, kun menn osv. De fleste jøder er ganske sekulære og har ingen interesse av Kabbalah. Mange ikke-jøder studerer det seriøst.

Nå kjenner jeg som sagt ikke til damen og tar ikke stilling, konkurranse-instinkt har jeg ikke..men hun stempler glatt en av de aller største «guruer» innen Kabbalah, som en spion.. dette er ganske drøyt og ekstremt.
Forøvrig er Isaac Luria mannen som Madonna ville hylle i en sang, kabbalistene ble sure og så det som blasfemi..

Jeg kjenner ikke damen du nevner eller hennes agenda og motiver.
Man kan studere kabbalah som vitenskapsmann eller som opplyst åndelig, det er to veldig forskjellige ting, f eks.. en vitenskapsmann har null innsikt, uansett hvor mye han nileser skrifter om han ikke er åndelig opplyst..
Flere av de mest kjente jødiske anerkjente eksperter på Kabbalah, som f eks Gershom Sholem, studerer Kabbalah vitenskapelig, ikke som troende.
Det er et hav av forskjell.. Mye han sier blir feil for troende kabbalister!
Kabbalistiske innsikter gis av Gud til den som er VERDIG..for Gud.
At vatikanet misbruker kabbalah er godt mulig. Isaac Luria har ikke kommet med noe jeg har sett, som kunne tjene vatikanet.

Det er riktig at mye kan ikke oversettes, og forsøk kan forringe tekstene.
Fullt utbytte av Kabbalah får man dermed ikke uten en del innsikt i Hebraisk, noe må vi derfor lære på kursene. Men dette gjelder like mye de skriftene som er grunnlag for vår Bibel.. Grunntekstene har KUN konsonanter, vokaler var strengt forbudt. Om man vet dette, og mye mer som jeg ikke kan ramse opp her, forstår man hvor sprøtt det blir å være bokstavtro kristen..

Det vi har fått er en mulig versjon allerede tolket, versjonen som ble kalt «Vulgum profanum» for den allmenne hop.. For de som likevel ikke forstod noe.. Her er vokalene satt inn, og dermed er tekstene vi har fått en ferdig tolket versjon.. en av mange.. det ligger uendelig mye her, både i dette, i mye annet kabbalistisk, bl a har Kabbalah 72 navn på Gud, som alle beskriver sider ved Gud eller krefter i Gud, alle disse er oversatt med «Gud» i vår Bibel.
Som om ikke det alene gir ekstremt mye tap, for forståelsen, så er det kabbalister definerer som den øverste ene Gud, Ein Sof.. IKKE et av disse 72 navnene.. og altså er det de definerer som Gud, ikke nevnt i skriftene..
det ville vært forbudt.. om han har vi ikke lov til å spekulere..
Bare tenk dere rekkevidden av misforståelser ut fra den lille detaljen bare.
Det er en grunn til at nesten ingen jøder blir omvendt til å bli kristne..
De vet vel bedre, de kan godta Jesus som en god Kabbalist osv.
Men sluker ikke de kristne dogmene og forståelsen skapt av kirken.
Bibelen selv advarer jo mot den vranglæren, deres egen Bibel.

MartinL
MartinL
Abonnent
14 år siden

Fin artikkel som påpeker en del av bakmennene. Spesielt Mitre Corporation og Rand Corporation var aktive i gjennomføringen av denne operasjonen.

Det var ikke noe Blue Beam teknologi som ble benyttet den dagen. Den optiske illusjonen var ikke værre enn at TV-kanalene fikk servert samme bilde-feed fra en kilde, som så viste noe helt annet enn det som foregikk.

I dag lanseres September Clues sin hjemmeside, med LIVE radiosending. Et must for alle som søker sannheten om 9/11!!!

http://www.septemberclues.info

MartinL
MartinL
Abonnent
14 år siden

Kjære Burre.

Det viktigste spørsmålet er om det vi ble vist samsvarer med virkeligheten eller ikke. Hvis det ikke gjør det betyr det at deler av media var med på det. Avslør TV fakery på LIVE 9/11 TV og avslør elitens beste våpen mot menneskeheten.

No-planes er ALFA OMEGA, nettopp fordi å avsløre 9/11 uten å avsløre media vil ikke føre til noen forandring. Folk må skjønne at media er et militært propagandaapparat.

Spør det selv hvorfor VG lagde sin propagandaartikkel i går… hvorfor lyver de om at tusenvis av folk filmet det andre flyet når det kun finnes 52 videoer og disse er beviselige fake?

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  MartinL
14 år siden

Hei MartinL
Er ikke sikker på om du forsøker å fortelle meg noe, eller om du samtykker i det jeg skrev om falske opptak.

Min «hypotese» går ut på at det kan være begge deler. Virkelige fly som traff tårnene, men falske opptak av det som ble vist på TV. Hvis jeg har rett, hvorfor vise falske opptak når de kunne vist de virkelige? Poenget mitt var at dette var gjort med hensikt fordi noen ville det slik, nemlig at noen skulle finne ut av at filmene var tuklet med. Selv den gangen var det mulig å lage mye mer troverdige forfalskninger enn dette hvis man ønsket å skjule noe, eller ønsket å få folk til å tro at det var virkelige, men at det ikke var noe.

Nå var det flere vitner som hevder de så fly som krasjet inn i tårnet, men det kan ha vært et ubemannet militærfly lastet med eksplosiver eller et missil for den saks skyld:
http://www.youtube.com/watch?v=pQLxPIkUkyo&feature=related

Det er liksom for mange «bevis», ikke bare der, men i hele 9.11 historien og jeg tror det er gjort med hensikt for å forvirre, akkurat som plantet desinfo.

Det var bare det.

Jeg kunne forresten trenge info om en virkelig whistleblower som har vært med på dette selv, og som bekrefter at 9.11 var en inside job og iscenesatt av hvem. Finnes det noe slikt? Jeg blir stadig møtt med argumentet om at det må ha vært mange involvert, og da er det rart at ingen har stått fram og avslørt noe. Sant nok. Noen som kan hjelpe meg med info her?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Jeg skulle gjerne sett at artikkelforfatteren klarte å underbygge sine påstander med et godt kildemateriale. Såpass alvorlige påstander at det må kunne forventes noe fornuftig vedr kilder, ellers har jeg problemer med å ta dette for noe mer en en god røverhistorie…

«Under sitt besøk i Vatikanet den 23 juli 2001 var Bush blitt informert av pave Johannes Paul II om de forestående aksjonene i USA.»

Selvfølgelig ble han det…

Hvordan vet du dette, forresten? Er det noe du tror? Eller har du kilder som viser dette? I så fall ser jeg frem til at du persenterer de.

Ellers må jeg si at jeg blir litt forvirret når jeg leser denne artikkelen. Det er ikke lenge siden det var jødene/sionistene som stod bak gjennom sin forlengede arm Mossad. I andre artikler her er det Bush og co selv som står bak osv.

Alt annet enn den offisielle versjonen må vite. Mulig den ikke stemmer den heller, men der har man i det minste gjort en innsats for å bygge opp en noenlunde troverdig argumentasjon, det er ikke tilfellet i denne artikkelen.

MartinL
MartinL
Abonnent
14 år siden

Kom og høre sannheten på

http://www.septemberclues.info/

LIVE RADIO NÅ!!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Pakistanske Etterretningssjef «Lt. Gen. Mahmood Ahmed» var rundt aksjonsdager i hyppige møter med CIA Direktør «Tenet» i Washington DC. Dagene etter aksjonene kommer det frem i media at ISI drev med ulovelig transaksjonen av $100000 til «såkalte» terrorister i Afghanistan, etter 9/11. Alt dette var med på planen for å «bevise» at Bin Laden og hans Alqaeda stod bak hele «hoaxen». Dermed kom Pakistan i sterkt press fra USA i en gjør eller død situasjonen, for amerikanerne truet med å bombe Pakistan til steinalderen gvis de sa nei til såkalte krigen mot terror :)
Hele tidslinje av hendelser som førte til 9/11 kan leses her:
http://www.historycommons.org/timeline.jsp?geopolitics_and_9/11=isi&timeline=complete_911_timeline

Dette er bare ett eksempel på hvordan «alle» lands sentralbanker og e-tjenester og medier «samarbeider» nå de skal frambringe en forutbestemt agenda… Lykketil med sannhetsjakten!

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

«Realdemokratiet sier:
11. 09. 2009 klokken 09:55

Takk for en utmerket artikkel Hans.

Det vises til Vatikanet og Jesuitterordenen i artikkelen.

Jeg har lenge søkt en forklaring på hvorfor det ble innskrevet i originalteksten til vår Grunnlov at “Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales”.

Det må ha vært en årsak til dette som jeg ikke har klart å få en tilforlitelig forklaring på? Og hvilke argumenter ble ført i marken for å få dette fjernet, og hvem var aktiv i den prosessen?

Lars Rønbeck »

Hei Lars. Lurer du virkelig på det? For meg er det innlysende. Jøder, Jesuitter og «munkeordener» var nektet adgang til riket fordi man fryktet politisk/økonomisk konspirasjon. Med god grunn. Disse ordene var basert på erfaringer folk hadde gjort seg i andre land. Vel, i dag er tingene blitt mer kompliserte: Bilderbergere, frimurere og andre konspiratorer må gjerne legges til på listen. (Synd bare at paragrafen er borte.) Hele poenget med paragrafen var vel at man ville ikke risikere at Norge skulle styres utenifra – gjennom agenter i Norge som lyktes i å innfiltrere norsk politikk og økonomi/næringsliv. Den amerikanske regjeringen, Pentagon osv består jo i høy grad av Sionistiske Jøder… Universiteter er styrt av Jesuitter… FN eier flere nasjonalparker og europeiske kongelige eier amerikanske motorveier… Den europeiske Rotschild familien påvirker i høy grad amerikansk politikk og økonomi… «intet nytt under solen»…

Altså: utlenninger styrer landet. Og Norge………..?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Ja jeg synes også det er innlysende, og jeg svarte det samme, og uten å ha snakket med Rønbeck eller andre om dette, er min forståelse identisk:

Mitt svar et annet sted var: Jeg er ikke i tvil om hva som gjorde at Eidsvollsmennene satte opp en paragraf for å beskytte “Riket” mot Jøder og Jesuitter, for det var BEGGE og nevnt i samme åndedrag.. det disse har til felles er KONSPIRASJON for å komme til makt, posisjoner og penger.. det er grunnen, ingen tvil. Hva skulle det ellers være?
Rasisme var det ikke. Se hva de gjør i praksis.
Svaret på ditt spørsmål her, er helt åpenbart. Resultatet har vi fått i dag!

Svaret er åpenlyst og kan observeres i praksis ved å se på det som skjedde straks forbudet ble opphevet!
Da ser man også hvorfor dette forbudet var på sin plass, og at STRAKS det oppheves, inntrer det som de ville beskytte oss mot..
Ikke bare er svaret åpenlyst, men det har vært demonstrert i praksis siden..
En imponerende konspirasjon må man dessverre si at det har vært..
Det Norske folk har blitt lurt trill rundt og vært som naive og sovende nek..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
14 år siden

Du er bare så god Sangolla :)
At et mennesker kan besitte så vanvittig mye kunskap alene er bare utroligt, du er et levende bibilotek!
Personlig så trodde jeg Kabbalah hadde noe med kebabb og gjøre.
Skjønner godt hvorfor du er litt avisende til Beamer og Vandalf og andre «sannheter»
Du har nistudert alt som har med Kabbalah, kristendom mm og er et super geni der.
Merker selv bare etter noen timer studering av Codex Alminitus, monsanto så har jeg lyst og kline til en far som går på butikken med et barn som har en boks fluortabletter i hendene sine.
Vist noen hadde fortalt meg at Aspartam, Smaksforsterker og fluor var bra nå så hadde jeg sett rødt.
Laga middag i dag (svinefilet på fredagstilbud fra KiWI 14.90) smaka kjempe godt, ble noen rester igjen som sto på kjøkkenbenken og merka ikke at katta kom inn, katta som elsker kjøttrester og sånt hadde hoppa opp og stått og spist i 10 min ca, ikke av svinefileene men sto på hodet i skåla med brokoligrateng rett ved siden og spiste :-| Hva faen tenkte jeg og hente opp embalasjen og vist faen så var dem ikke fulspekka med smaksforsterker.
Var litt kokt i hodet her en dag og fikk ikke sove og hente en pille jeg hadde fått av legen for lenge siden (sobril) og neste dag så var alt som het PC og Nyhetsspeil totalt uintresant og nærma meg ikke pcen engang, eneste som var virkligt viktigt i livet da og som betydde noe var at Brann tar medalje i norske serien og åssen det gikk med Jens August og dem andre i Hotel Cesar.
Tipper du ikke vet hvor mye Mette Marit brukte på kjoler i fjor og hva resultatet ble mellom Brann og Odd i år ;)

Men men noen som er hypp på en lek ??
Finn 5 feil.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2704409.ece

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Tusen takk, smurfen, du er virkelig søt da :-)
Om man hungrer og tørster etter kunnskaper og forståelse, så kan man samle ihop en del, gjennom et liv, og jeg samler fremdeles, lærer hver dag..

Kabbalah er virkelig avansert, det er åndelig kvantefysikk for sjelen..
Selv om man studerer et helt liv og mange liv.. er man aldri utlært..
Derfor er heller ikke jeg det, på langt nær..
Og tror man det, er man ikke nær å ha forstått..
Jo mer man forstår, jo mer forstår man at man ikke forstår..
Men kabbalah er fantastisk, de fleste som sverter kabbalah forstår intet..

Du skal få en kabbalistisk brikke til fra meg siden du er så søt:
Hver gang du skriver www. for et nettsted, world wide web..
Så skriver du egentlig 666 på hebraisk.. you see?

Det viser hensiktene til de som skapte weben også, og hvem de er.
Det er bare ikke tilfeldig.. nettet og det meste annet er deres greie..
Så bruker vi det og så får de fullt innsyn, i vårt privatliv, meninger, preferanser, kontakter og alt annet vi ikke kan tenke oss engang..

Svære registre lagrer info om hver enkelt av oss, uansett om vi ikke har gjort noe galt eller er kriminelle og det gjelder ALLE, ikke bare de som overvåkes.. alle overvåkes mer eller mindre.. det er svære internasjonale arkiver..
Fulle av info om oss alle.. det er helt sykt.. står det noe galt og rart om oss der så kan vi fort bli trakassert eller dårlig behandlet, av instanser med tilgang.. f eks politiet.. store internasjonale politi-registere finnes..
Jussprofessor Thomas Matisen sa at dette var så ille, at han hadde blitt syk av å prøve å sette seg inn i dette og det var umulig nesten å få med seg alt som skjedde, så mye skjer og så fort KUN på det området..
Han skrev på en bok om det for noen år siden, vet ikke om den er kommet..

Når det gjelder 11 September så er det bra om sannheten kommer ut, også gjennom Nrk som noen skrev tidligere at skjer nå, MEN.. det er et MEN..
Hva skjer da?! Når det blir agenda for gjengse medier og avsløre 911..
Da kan vi sannelig peke på hvor mye sprøyt de har kommet med før, og si :
Velkommen etter.. men..da må vi innse at agenaen er snudd…
Da blir det agenda å mene det vi mener og alle debunkere er gjort til skamme.. Den tiden kommer, iallfall om 911..

At www også betyr 666 og 666 skrives www på Hebraisk, gjelder ALLE jøder, ikke bare kabbalister.. kabbalah kan misbrukes, og det gjøres, men ekte kabbalister med sann innsikt bør være av en åndelig kaliber som gjør at de også har moral nivå bra nok til å ikke gjøre faenskap.

666 betyr alles kamp mot alle, og det er hva de gjør, splitt og hersk..
Det er hva vi må huske er agenda..
og det er som dere vet på alle stre-kodene også..
666 kabbalistisk forstått er 600 + 60 + 6, ikke 6 + 6 + 6.
Sistnevnte forståelse tyder på at det ikke er ekte kabbalister bak..
Kabbalistene forsøkes å gjøres til syndebukk og blir satt opp mot kristne..
Det tyder ikke på at det er de som er bak.. de som er bak er ikke åndelige!
Det finnes flotte kabbalister som er anti-zionister og de trakasseres og saboteres av sine egne. Dagbladet har skrevet om dem, bl a.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Tusen tusen takk for kabbalistisk brikke Singolla :)
Er ikke sikker på hva det er men går utfra at det er en brikke som vekker og beskytter meg og bringer lykke…..
At WWW (666) byter satans redskap har jeg fått med meg og viste før jeg hørte den versionen :)
At det lille norske kortselskapet Teller styrer, kontrolerer og lagrer enorme personlige profiler på deg og vet alt om dine inkjøps rutiner, hvor du befinner deg og alt du handle og åssen økonomi du har osv osv er kun basert på kortbruken din med avansert dataprogrammer, så samkjører dem registrene sine, sykhus journaler, ligning, passportbrikker mm
Tenker man da på dem enorme multinasjonale selskapene med vanvittige dataterminaler hva dem er i stand til så blir det ekstremt skremmende.
Da kan du tenke deg åssen det er når man legger til alle andre elektroniske spor så er den totale overvåkningen og kontrollen komplett.
En sånn profil gjør at dem kjenner deg mye bedre en du gjør selv og kjenner man sin fiende godt nok så kan man også styre han.
Tenk bare på den enorme infoen folk legget ut bare på Facebook om seg selv, sine tanker, hva en gjør og hvor en gjør det og vilkne venner en har og bare med det lille i facebook som grupper kan en dra enormt med informasjon ut om deg fra legning til politisk ståsted til interesser og hobbyer og sikkert mye mye mere en det vi klarer og tenke oss til.
Du har helt rett i at folk er noen nedopa nek.
Skal ta et eksempel her
Satt på jobb i lunchen og jeg hosta litt om hvor sykt det nye datalagringsdirektivet til EU var og sjefen syns jo det var greit at dem tok dem kriminelle da (faenskapet) kikka bare bort på han og sa …. ja ja
la oss si at det kom en vilt fremmend inn og sto over deg og fulgte med på alt du gjorde, gikk i hælene på deg og hang over deg når du ringer og noterer hvem du ringer til, hvor lenge og hva som blir sagt, fortsetter etter deg på butikken og noterer alt du handler osv: hva hadde du gjort da.
Ja da hadde jeg klabba han rett ned etter 2 sekunder sa han.
Oki så du mener det er greit at flere tusen gjør akkurat det samme med deg på avstand usynligt, men vist han er synlig så er det totalt uakseptabelt?
Da første gikk det opp for han hvor sykt det egentligt er ……
Du sier at noen prøver og sverte Kabbalah, kristendom mm
Det har dem gjort i alle år og som også beviser min teori om at det ikke er noen liten maktelite vi sloss mot men en enorm gruppe som infliterer og sår splid og faenskap overalt………..

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Da er dette meget godt besvart av både deg og Singoalla.

Her er en link til innsikt i hvordan det manøvreres i terrenget for å komme i styringsposisjon:
http://oevrebotten.com/

Kanskje har dere begge vært innom her, men de mange leserne har uansett godt av å få dette presentert, av en som har overlevd og derfor kan redegjøre for galskapen.

Lars Rønbeck

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
14 år siden

Liten smurf har forstått mye om mange ting..
At 666 er «dyrets» tall, menneskets tall og djevelens tall, vet mange og det står i Bibelen, det som ikke så mange vet, er at www er det samme som 666 skrevet jødisk og det sier mye.. det er ikke jesuitter men jøder bak internett da. Om du visste dette før, så er det mange andre som fikk lære det nå.

Internett eksisterte og ble brukt i mange år, av insidere osv, før de bestemte seg å legge det ut til folkets bruk, og da var alt klart for å bruke det til å fange inn alt vi la ut der. Hver eneste mail vi skriver til naboer og venner, og alt vi skriver her, går rett til USA og lagres der for ever.. Det er sykt ja. Det er sykt at de overvåker og vil vite ett og alt om oss også, kartelegge oss. Det finnes ikke bare en gruppe men mange.. samkjørt på toppen, det finnes ikke bare et selskap eller register som samler info, men mange. Bare de internasjonale politiregisternerne er mange. Og det er ikke info om kriminelle men om oss ALLE. Alt som står der er ikke nødvendigvis sant eller fair heller.. Dersom man er trakassert og har klegger på seg som jobber for e-tjenestene, ja da brukes venner, kjente og ALT.. og det som fortelles og skrives om oss kan være sverting.. negativt.. om det står i systemene at vi er forvirret og paranoide, så tror folk som leser det, med tilgang at slik er det, og behandler oss deretter. Om systemets «fiender» står det nok ikke så bra ting.. i tillegg, når alt finnes KUN på data og ikke papir, så kan det som står om oss forandres etter forgodtbefinnende, av folk med tilgang, eller ved hacking. 666 i praksis betyr splitt og hersk ja..
De vil lage orden utav kaos.. og så lager de kaos først, og skal lage et totalitært kaos på det grunnlag.. 911 er et eksempel. Ved å lamme, sjokkere og skremme befolkninen, ble vi åpne for manipulasjon.. hypnose kalles det.
Dette ble gjort via TV som viste om og om igjen at tvillingtårnene falt. Hvor mange ganger ble dette vist? På forhånd lå alt klart, for å bruke begivenheten både for å lage/rettferdiggjøre krig mot Afganistan og Irak.. hvor den egentlige grunnen, dreide seg om en oljeledning og således vepnet ran..

Den andre grunnen var at de skulle ta fra Amerikanerne og hele verden friheter og få innført tillatelse til enda mer overvåkning.. alt dette var klart og planlagt på forhånd. Så laget de 911 som påskuddet.. Midt oppi dette var det også noe med Antrax.. noen.. kongress-menn var det vel, mottok farlig pulver i posten, og det var full alarm.. HVEM mottok dette? jo de var akkurat de kongress-menn som ellers ALDRI ville godtatt eller stemt for å tillate det de ville ha innført ang overvåkning og fjerning av rett til privatliv, så ble de truet på livet slik.. Og hvem var de største aksjonærene i de firmaet som lager Antrax OG motgiften til Antrax? jo, familiene Bush og Bin Laden!!!
Det er til å bli kvalm av, hele greia!

På toppen av alt dette igjen, finnes det teknologier som folket ikke vet om, for å lese oss ut fra tanker, følelser via elektromagnetisme og påvirke det samme via samme teknologi.. Det foregår hemmelig og tåler ikke dagens lys. For å sammenfatte så var 911 en viktig brikke for å få tillatelser og begrunnelse for å kunne innføre enda mer overvåkning og terror mot befolkningen, både skjult og åpent, og dette er årsaken bak 911.
Dette er svaret til dem som spør «hvorfor» eliten skulle gjøre dette..
Det var for å rettferdiggjøre krig, terror og fratagelse av friheter hos befolkningen. Det var for å hypnotisere og skremme oss, innføre mer restriksjoner, syk overvåkning og det som verre er. De sanne terroristene var ikke arabiske kaprere, men de som planla og utførte alt dette og som gjør alt det som de ville ha tillatelse til å gjøre mot oss, i det skjulte.
De er terroristene og de speiler bare ved å peke på at andre er det.
De har skapt de andre terroristene også, de samme kreftene som er bak.
Tenk om vi kunne få tatt de virkelige skyldige..
Men slik verden er i dag, er det kun en drøm..
og de fleste ser ikke bedraget.
Men nå har jeg skrevet så mye i denne debatten,
at jeg ønsker å stoppe her. Beklager. Takk

DanielS
DanielS
Abonnent
14 år siden

Smurfen, jeg må si meg enig med deg at media har tatt dette opp.
Det jeg savner i artikkelen er deler av en film jeg så i etterkant av 11/9, som påpekte en del andre momenter utover det som er nevnt:
1) Alt gullet som lå i kjelleren av WTC ble ranet.
2) Amerikansk media og dekningen av hendelsen da tårnene kollapset. En av de første som ble intervjuet skikkelig sa nesten på rams fra en bok om hvem som måtte stå bak(som den første selvfølge) uten å vise tegn til frykt.
Vedkommende sa på CNN at dette måtte være noe med muslimer og at Al Qaida måtte stå bak.
Reportasjen som jeg så fortalte at det er veldig merkelig at en av de første som sier noe sammenhengene etter hendelsen faktisk allerede forteller hvem som står bak. Dette var tegn på planlegging av nyhetsdekningen også fra medias side.

Reportasjen fortalte også hva som holdt på å skje med overvåkningen av amerikanere og hvor langt det hadde gått med hysteri og angiveri. Ett moment var at det ikke var omtrent grensepatrulje mot Alaskas overganger og også nesten fraværende fra Vancouver og mot Seattle.

Dagens situasjon i USA er den at mange veit at sannheten ikke kom frem men at dette ikke er interessant for media å rippe opp om det. Likevel er det en økende grasrotbevegelse og ett større sinne som kan medføre at sannheten må komme fram.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  DanielS
14 år siden

Vært inne på det før og mener at det med gullet er veldigt viktigt i det som skjer nå.
Alt gull i verden bare «forsvinner» Europeisk og USAs gull er borte, Norsk Elite står som eier og har full kontroll i Afrikanske gruveselskapern noe skjer men jeg vet ikke helt hva enda …….
Bra kommentar foresten :)

Teller leverer korttjenester til de fleste bankene og gjennomfører også overvåkning av kortbruken. Både avanserte datasystemer og mennesker overvåker bruken på jakt etter mistenkelige avvik sto det i DB i dag.
Dem skriber også at vist dem ser korta våre på to forskjellige steder så blir det fanga opp….
Ja ha åssen faen kan dem se at vi er på to forskjellige steder samtidigt ???

Dem lager allerde profiler av oss bare med kortbruken vår og har avasnserte datasystemer som gjør det……. ja da kan en bare tenke seg til hva dem bruker all den andre elektroniske spora til som vi legger fra oss hele tiden.

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Kanskje gullet skal brukes til monoatomisk gull? Her står det at det kan binde seg til DNA og kan forhindre spirituell oppvåkning, og at Illuminati kan bruke det til mind control. Jeg vet ikke. Les selv og se om det er noe i det. Det er så mye annet sykt som foregår nå at hvem vet egentlig?:
http://educate-yourself.org/cn/monoatomicgoldthinktwice15aug05.shtml

Dette med dyrets merke, 666 finner man spor av overalt, f. eks VW:
http://thefreemanperspective.blogspot.com/2007/02/state-sponsored-terrorism.html

At det er så mye av det er ikke nødvendigvis bekreftelse på at profetiene er sanne. WWW (666) internet er jo «djevelsk» avhengighetsskapende, så det er jo rom for tolkninger her også.

Jeg tror snarere at profetien brukes som manus og at dette blir brukt aktivt flere steder for å lede folk på avveier. Dermed blir profetien selvoppfyllenede. (Det er ikke få som blir beskyldt for å være antikrist, Obama f. eks).

Dersom det er noe i profetiene selv tror jeg dette er det som stemmer best overens og som er relatert til bankkort (kjøpe eller selge) og slikt:
http://home.iae.nl/users/lightnet/world/mark.htm

(implantater for høyre hånd eller pannen)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Burre
14 år siden

Jeg også som Burre ser at det kan virke som noen av profetiene blir brukt som manus > selvoppfyllende, med god hjelp av dem selv.

Spesielt om noen har fått seg laget en egregore, som den kristne jøden Henry Makow sier, istedenfor at de tjener Gud, så har de skapt seg en Gud som tjener dem (en gruppe psykologi):
http://www.henrymakow.com/001924.html

According to Wikipedia, «egregore» is an occult concept representing a «thought form» or «collective group mind»

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  DanielS
14 år siden

Og 6 israelere med film kamera som stod på en annen skyskraper ikke langt fra World trade senter og rigget opp kamera før «angrepet» skjedde og filmet hele seansen..og de danset og klappet i hendene etter tårnene falt..en annen lett sjokkert tilskuer fra et annet tak fikk med seg det…og flere tilfeller av plantete «tilskuere» som DanielS skriver som media intervjuet for og få fart på terroranklagene..(løgnene)..truthseekers har spesielt gått disse nærmere i sømmene og funnet ganske intresange ting..Og varslerne(whistleblowers) flere av dem sier at om ikke lenge kommer det til å hende noe som får 9/11 til å bli blåbær i sammenligning..( if.Bob Dean)..Grasrotbevegelsen må vokse seg større,men det funker!!

iglo
iglo
Abonnent
14 år siden

Terrorøvelse skapte panikk

CNN meldte at kystvakten åpnet ild mot en mistenkelig båt på Potomac-elven i Washington, og at det ble avfyrt ti skudd mot fartøyet som forsøkte å bryte seg gjennom sikkerhetsbarrieren. I tillegg spilte CNN av et lydopptak fra kystvakten som sa følgende: «Hvis dere ikke saktner ned farten, så vil vi åpne ild mot fartøyet deres.»

Samtidig deltok president Barack Obama og forsvarsminister Robert Gates på minnestunden ved Pentagon (forsvarsdepartementet) på Virginia-siden av Potomac-elven.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2705454.ece

http://news.xinhuanet.com/english/2009-09/11/content_12036277.htm

http://www.huffingtonpost.com/2009/09/11/cnn-under-fire-for-errone_n_283544.html

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  iglo
14 år siden

hahaha, da kan vi godt si at 9/11 2001 var også en «terror» øvelse utført av NORAD… :)

« Forrige artikkel

FEMA camps: Fare for Holocaust

Neste artikkel »

Per-Aslak Ertresvåg om stortingsvalget

223
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x