FEMA camps: Fare for Holocaust

18.8K visninger
30 minutter lesetid
113

Det finnes over 800 FEMA leire i USA, milltær bemmannet 24 timer i døgnet og klare til å motta politiske fanger eller motstridende pasienter. Klokken tikker for den nye verdensorden og en siste store verdensbegivenhet trengs desperat for å stoppe den demokratiske utviklingen i landet, som finner sted over internettet.

Hitler overvåket sine borgere som Obama gjør idag under patriot act, de frykter den andre amerikanske revolusjonen, de frykter at svaret til deres orwellianske 1984 er 1776!  nwo-puppet Bill Clinton etterlot en rekke kontroversielle lovendringer, som gir Obama fullmakt til å overstyre kongressen og iverksette untakstilstand på ubestemt tid. Alt som skal til er en nasjonal krise og Obama’s underskrift.

Et av president Obama’s mange valgkampanje løfter, var at han skulle hente hjem soldatene fra Irak innen 6 måneder.

Han fornyet patriot-act, etter hans løfte om å avslutte den ulovlig sivilovervåkningen. Han snakket også om en nedleggelse av torturleirene og en slutt på lobbyvirksomheten i kongressen, men hva skjedde? Det er konstant nye torturavsløringer og Obama kabinett grotte, består av tidligere direktører fra finansverden,big pharma og big millitary industrial complex. Hele plattformen han stilte til valg på, er basert på løgner.En liten prosentandel av befolkningen har våknet opp, og er det store muligheter for at amerikanere igjen, etter snart 100 år med undertrykkelse, vil rope “Give me Liberty or give me Death” idag er det debt.

Et spørsmål ble stilt den amerikanske stat fra den privat-eide sentralbanken Federal reserve i 1933:

“Hva skal dere betale oss i pant, for gjelden dere skylder oss”  Det samme året ble “social welfarenumbers” introdusert, og alle amerikanere og etterkommere ble stilt som ansvarlig pant for rentene på lånet.

Amerikanere er derved slaver ved fødselen, kun ment for å konsumere og leve et happy-depressivt liv, de spiser når de er ulykkelige, og er ulykkelige når de spiser, ser i gjennomsnitt 3-4timer TV hverdag, uten egne tanker, uten en smule tvil til sine autoriteter, i et gjeldsbasert samfunn, er de statens eindom og ikke noe annet enn verdiløs kveg som bare går rundt og puster. USA er i ferd med å kvitte seg med middel-klassen, det er nok best å flytte så langt mulig vekk fra hele det amerikanske kontinentet, eller skaffe seg våpen og blir forberedt på og beskytte deg selv, først og fremst fra staten.

“Chance favours the prepared minds”

Et ordtak som beskriver amerikansk holdning:  “I’ll cross that bridge when i get to it”. Det er muligens best å ta noen forhåndstiltak, for broene vil fort bli overbelastet when you get to it. De fleste lever med en holdning om at alt går bra, “Det jeg ikke vet kan ikke skade meg” tenker de fleste av oss, men det kan faktisk det. Når du først kommer til broen, vil det være mange andre panikkfylte mennesker som desperat prøver å komme seg ut av byene samtidig, og broene vil være overbelastet. mitt råd:  Cross that bridge while you still can!

Noen har gradvis misbrukt den amerikanske grunnlov

Operation “Cabel Splicer” og “Garden Plot” er to sub programmer som skal gjennomføres når Rex 84 programmet er igangsatt. “Garden Plot” er programmet for å kontrollere befolkningen. “Cabel Splicer” er programmet for en ryddig overtakelse av statlige og lokale myndigheter av den føderale regjeringen. FEMA er den utøvende armen til den kommende politistaten, som dermed vil lede alle landsdekkende operasjoner.

Workers brigade
Det finnes flere slike store depositer med FEMA bobiler spredt over Usa. Den offentlige hensikten er et nødhjem for amerikanske borgere i en krisesituasjon.Men det er fare for facisme, og det kan fort vise seg at det er bosted for den store millitærpoliti beredskapen som skal tvinge amerikanere inn i konsentrasjonsleirene.

Avtalen om en parrarell regjering som iverksettes ved en udefinert nasjonal krise, var igangsatt av Reagen administrasjonen, og ble først signert til live av Bill Clinton i 1994. Selve avtalen om å innføre millitært diktaturskap i Amerika, ble først avslørt i en rettsakshøring av Iran-Contra skandalen. Under live tv sendinger av høringen, begynte en komitemedlem,  helt ut av det blå,  å etterspørre en artikkel om en hemmelig white house plan om å avløse konstitusjonen. 

Oliver North var på tiltalebenken for ulovlig våpenhandel med Iran under “hostage crisis”. Dommeren var rask til å tie damen som var nysgjerrig på hvorfor North var delaktig i å tegne opp en plan om å avsette konstitusjonen ved nasjonale kriser,  atomkrig,  intern dissident oppblomstring eller en nasjonal opposisjon mot en amerikansk millitærinvansjon i utlandet.

The Presidential Executive Orders som allerede er notert på Federal Register, er også en del av den juridiske rammen for denne operasjonen. Før dette kan tre ikraft, kreves det en rekke lovendringer, la oss se på lovligjøringen av de kommende handlingene. Dette vil gi Fema enorm myndighet over enkelt individene. Menneskerettighetserklæringen og den Amerikanske grunnlov vil bli satt til side på ubestemt tid, og eventuelt bli dypt savnet.

“A govenment that is big enough to give you everything you want is big enough to take away everything you have.” – John Adams

EXECUTIVE ORDER 10990
Gjør det mulig for regjeringen å ta over alle mulige
transportmidler og kontroll av motorveier og sjøhavner.

fema_train
Slike 2etasjers FEMA-deathtrains er kilometerlange tog som står klare over hele landet. Dissidenter vil bli satt på første tog til konsentrasjonsleirene.

EXECUTIVE ORDER 10995
Gjør det mulig for regjeringen å gripe inn
og kontrollere mediene.

EXECUTIVE ORDER 10997
Gjør det mulig for regjeringen å ta over all
elektrisk kraft, gass, petroleum, brensel og mineraler.

EXECUTIVE ORDER 10998
Gjør det mulig for regjeringen å gripe alle transportmidler,inkludert personlig biler, lastebiler eller kjøretøyer av enhver art og total kontroll
over alle motorveiene, havner og vassdrag.

Oversikt over Fema leire
Det finnes 800 slike leire i Usa, majoriteten av disse har kapasitet til å huse 30.000 fanger. Den største befinner seg i Fairbanks, Alaska og kan huse opptil 2.000.000 fanger.

EXECUTIVE ORDER 10999
Gjør det mulig for regjeringen å ta over all mat og gårder.

EXECUTIVE ORDER 11000
Gjør det mulig for regjeringen å mobilisere
sivile i arbeidsbrigader under myndighetenes tilsyn.

EXECUTIVE ORDER 11001
Gjør det mulig for regjeringen å ta over alle helse,
utdanning og velferd funksjoner.

EXECUTIVE ORDER 11002
Angir postmaster General å drive en
nasjonal registrering av alle personer.

EXECUTIVE ORDER 11003
Gjør det mulig for regjeringen å ta over alle
flyplasser og fly, inkludert kommersielle fly.

EXECUTIVE ORDER 11004
Gir bolig og finans myndighetene til å omplassere samfunn,
bygge nye boliger med offentlige midler, utpeke områder til å bli forlatt,
og etablere nye steder for bestander.

FEMA politiet
Økt millitærisering av politi er en klar advarsel om en kommende politistat. I Usa er Politivold statestikken skyhøy og moralen er lav.

EXECUTIVE ORDER 11005
Gjør det mulig for regjeringen å ta over jernbaner,
innlands vannveier og offentlige lagringsanlegg.

EXECUTIVE ORDER 11051
Angir ansvar av beredskapskontoret, og gir fullmakt til å legge alle
Executive Orders i kraft i perioder med økte
internasjonale spenninger og økonomisk kriser.

EXECUTIVE ORDER 11310
Gir myndighet til justisdepartementet til å håndheve planer fastsatt
i Executive orders til å initiere industriell støtte,
for å etablere dømmende og lovgivende kjærlighetsaffære,
for å kontrollere alle “aliens”, å operere straffeloven og fengsels institusjonene, og gi råd og hjelpe presidenten.

EXECUTIVE ORDER 11921
Tillater FEPA å utvikle planer for å etablere kontroll over mekanismer for produksjon og distribusjon av energi, lønn, kreditt-og flyten av penger i finansielle institusjoner, under udefinerte nasjonal kriser. Når “state of emergency” blir erklært av presidententen, kan ikke Kongressen lese handlingen i seks måneder.

Internet, sivil uro og folkedemonstrasjoner vil føre til Revolusjon

Massemedia har alltid vært i hendende på makten, men etter internet kom i 1996, ble isolerte individer på kryss og tvers av kontinentene momentant sammenkoblet i et halleluja, hvor usensurert informasjon ble tilgjengelig for alle verdensborgere å dele med hverandre. Frigjøringen av denne teknologien var et kraftig verktøy, noe som gjør vår verden veldig mye mindre,  og muligheten for å komme sammen, er plutselig bare et tastetrykk unna. Dette var nok ikke Bilderbergernes hensikt når de først lanserte internettet.

Se video: Jay Rockefeller: “Internet should have never existed”

For å statuere hvor mektig internettet er; etter 3 år med world wide web mobiliserte 50.000 demonstranter over “nettet” og deltok i en 2 uker lang demonstrasjon mot verdens handel organisasjon(WTO) og verdensbanken, i Seattle, USA. 1999.

Dette er en glemt begivenhet som ikke fikk mye verdensoppmerksomhet somdet fortjente. Det fredlige og riktige budskapet ble fullstendig overskygget med voldlige bilder i media, siden WTO forhandlingene var iferd med å falle sammen.

Forhåndsplanlagte strategier og taktikker fra demonstrantenes side som “sit-ned-lenk-fast-til-hverandre” og blokkeringen av ingangspartier, store parader og vennelige smil,  gjorde at media hadde bare fredelig innhold og sende på luften, noe som ville knust WTO. Derfor trengte de en typisk problem-reaksjon-løsning.

Se video: WTO-Protests from Seattle 1999, obs: (sterke udemokratiske scener)

WTO_protests_in_Seattle_November_30_1999
Her får Wto-demonstranter smake på medesin etter at de brukte sin demokratiske rett til å demonstrere fredlig.

En gruppe politimenn, rundt 30stk ble beordret til å kle seg ut som anarkister,
begynte de å  knuse vinduer og smadre butikker rundt om i byen. Dette gav byrådsleder, etter sterk press fra WTO-delegatene, en falsk grunn til å erklære byen for “unntakstilstand”, etter at Bill Clinton undertegnet papirene. Om du befant deg i sentrum av byen, befant du deg i en krigssone uten noen form for rettigheter,  under millitærlov. Flere tusen uskyldige mennesker ble skadet, 600 demonstranter sang “The whole world is watching” hele veien til FEMA konsentrasjonsleirene, og hele verden fikk se hvordan et demokrati ser ut!

WTO forhandlingene stoppet opp i seattle 1999, demonstrantene lykkes. De var ikke alene, verden over demonstrerte flere hundre tusner av mennesker iforskjellige storbyer. Nok en gang må jeg illustrere hvor kraftig dette internettet er; Hele verden demonstrerte
sammen mot WTO, nei til den rike manns krig og den fattige manns blod!

Se dokumentarfilm: This is what democracy looks like.

Verden hadde forstått at globaliseringen skal være et pent ord for nykolonialisme, dette har ført til underslag av store verdier, siden de infiltrerer land og politiske ledere med bestikkelser som fører til korrupsjon, og en billig utnyttelse fra de store multinasjonale selskapene er i virkleligheten WTO i et skalkeskjul. Dette er makten bak den nasjonale makten, ofte byttes demokratiske presidenter ut ved hjelp av CIA og proxykrigføring, de erstattes med mer vestligvennlige diktatorer.

IMF, Verdensbanken og WTO låner ut store summer til fattige utviklingsland, med en ubetjenelig høy rente. De må ofte låne mer og mer, hvis et lån ikke kan betjenes, så har økonomiske leiemordere på forhånd undertegnet papirene med presidenten i landet, slik at naturressursene kan stjeles, og selges til utlandet for en storindustriell lavpriskostnad. Deres makt er dødlig og ustoppelig, det er ingen hemmelighet at nyvalgte presidenter ofte dør i en “flystyrt” et sted ute i jungelen. Da har de som regel tenkt på sin egen befolknings beste, og ikke som Gro Harlem Brundtlandt som lever i beste omstendigheter, er du med på planene, så får du også feite villaer flere steder i verden.

Angrepet på World trade center 11. september 2001 kom som bestilt

Demonstrantene vant det berømte slaget i Seattle, men ikke krigen mot WTO.

WTO,Verdensbanken, IMF er representanter for ‘the New World Order’. Vi er nødt til utdanne oss i de fundementale problemene, det som tillater den destruktive og livsfiendtlige NWO modellen vi er ufrivillig fanget i; helt til vi velger å gjøre noe med det ved å endre strukturproblemene, som er representert ved Superklassen og deres lakeier: De multinasjonale korporasjoner, korrupte politikere & byråkrater som sammen med en fullstendig fraværende presse, er iferd med å stikke ned i under. Dette er den eneste veien å slå NWO på.

NWO er ikke reptiler, aliens, illuminati, frimurere, satanister, jøder, osv. De er representert gjennom faktiske organisasjoner som opererer åpent (G8, WTO, IMF, Verdensbanken, Trileratkomitteen, Bilderberger, CFR, WEC, osv) Sammen med skjult (diverse offentlige millitær-, kontroll- og etteretningsorgansiasjoner eksempler samt de skjulte “black-operation” gruppene som finnes både i privat sektor og som undercover grupper i millitær- politi- og etteretningsorgansiasjoner) klarte NWO å orkestrerte tidenes største konspirasjonsteori om 19 arabere med tapetkniver.

Et pass som tilfeldigvis fløy ut av terroristens lomme og ut av det flyvende infernoet og landet uskadet ned på bakken hvor en FBI agent tilfeldigvis plukket det opp. Bevisene for å backe opp den offisielle historien henger i en tynn tråd, det er dette som vil bli det neste problemet for den vågale og dumdristige makten.

1av3 Amerikanere svarte JA på en spørreundersøkelse på CNN, hvor spørsmålet var tror du “9-11 was an inside job?” Senere ble video fjernet fra Youtube. Jeg var selv vitne til dette og en rekke andre videor som forsvinner, brukerkontoer blir stengt og ytringsfriheten på internettet blir sensurert.

I 8 år har allmennbefolkningen i Norge gått rundt og trodd det var 2 byggninger som kollapset 11september i New York. NRK viste nylig en tvilsom dokumentar om WTC 7, det tredje bygget som kollapset, men media viste det aldri.

Et 42-etasjers stålkonstruert bygning, som pannekollapset på samme måte som WTC 1 og WTC 2. Det var minimale brann i 2 etasjer, med sprinklersystemet på,  klarte det likevell å fritt-fall kollapse.

Massemedia er masseødleggelsesvåpen

For hundre år siden var det ca. 100 medieselskap rundt om i verden. Idag er det bare seks store selskap som har eierskap over menneskenes kollektive bevisthet, som formes etter hvordan de som eier media ønsker at verden skal tenke.

Det er et mektig apparat som kan avkaste presidenter med løgner, vise forfalskede bilder og kalle det en krigsprovokasjon, gå til angrep på et fremmed land, med uviten-støtte fra hele sin Tv-tittende befolkning som godtroende patrioter er klare til å dø for demokrati og ekte verdier. Media har en enorm påvirkningskraft på menneskene, selv mistenker jeg TV-FAKERY var brukt 11september. Det vil faktisk innebære en enorm risiko ved å bruke ekte fly, og kjøre dem inn i 2 tårn som inneholdt flere tonn nano-thermite og andre eksplosiver, hva om hele tårnet eksploderte ved kollisjon?, det ville sett veldig mistenklig ut.

Dette kommer det mer om i en annen artikkel som vil bli presentert her på Nyhetsspeilet.no.

Youtube var siste forsøk på fri flyt av informasjon. Internettilgangen vil i framtiden bli veldig begrenset.

FRP kommer mest sannsynlig å vinne valget i høst. De har gjort det klart at de er ja for EU, men de vil ikke snakke om det nå før valget, men forslaget om å gjøre det enklere å få et JA til EU medlemskap ved folkeavstemmninger, kom fra ingen andre enn FRP. Datalagringslovene vil da bli øyeblikkelig implementert, og vi alle vil være mistenkte intill motsatte er bevist.

Media i Norge er musestille rundt Bilderberg gruppen, hvorfor har ingen journalister i Norge tørt å spørre henne om Bilderberg gruppen? Å avsløre landsvik skal jo gi hederspris, men de får nok ikke lov av redaktørene.

Med profesjonelle løgnere i politikken som sprer ubeskyttet propaganda gjennom en samvittighetsløs media , så må man stille seg selv et spørsmål;  jobber dem for staten eller for folket? Er de i det hele tatt kritiske journalister? De bare videreformidler det som myndighetene ønsker at samfunnet skal inrette seg etter. Agurknytt invansjonen i Norsk media de siste årene har skapt en stor arbeidsstyrke, vi svelger agurker som aldri før. Vedsiden av en finanskrise og nedbemmaningsprosess, står Jobber og karriere, hus og familie på spill, så det blir fort gjort skriv som du blir fortalt og ikke som du vil.

Se videoene EU aldri vil du skal se

Det vises ikke ofte på norsk tv, men EU-Parlimentet viser sitt sanne ansikt om dagen. Lisbontraktaten skal gjennomføres uansett hvor mange ganger det har vært referendum. Hvorfor har vi ikke fått se disse to viktige nyhetsbegivenhetene i Norge?

Se video:  Folkelig opprør i EU parlimentet

Se video: Slutten på alle suverene nasjoner

We are Change Norway (skriver mer om den facistiske utviklingen i EU.)

eu-parliament-404_680221c
Lisbon traktaten presses fortsatt på selvom Irland sa nei. Eu's felles grunnlov er undergraving av nasjonalstatene.

2.7 millioner demonstranter stod samlet mot Berlusconi i Roma 2007. De krevde avgang for hans dårlige håndtering av finanskrisen, og en rekke andre korrupsjonstiltaler, men han nekter fortsatt og  gå av i beste mafia stil bader han i et playboy harem, mens italienske mafiaen i samarbeid med Berlusconi, bruker italienske selskap til å utføre ulovlig miljøgiftdumping utenfor Somalias livsviktige og livfulle kystlinje.

Hellas opprøret varte lenge nok til å kalle det et forsøk på revolusjon. G-20demonstrasjonene, Wto-demoene, og Gaza demonstrasjonene er også verdt å nevne.Folk flest har insett at de lever i en politistat med profesjonelle løgnere  i politikken som sprer ubeskyttet propaganda gjennom en samvittighetsløs media.  Journalistene skriver for staten og ikke folket, men  Det vises ikke ofte på norsk tv, men EU-Parlimentet viser sitt sanne ansikt om dagen.Lisbontraktaten skal gjennomføres uansett hvor mange ganger det har vært referendum.
EU er ikke demokrati, EU er på vei mot facisme.

Amerika står på kanten av stupet

Noen få eksempler:

 • Ron Paul “a revolution a manifesto” bestselger bok i Usa. Dr.Ron Paul er en republikaner som har vært en motstander av det nåværende politiske systemet i Usa i flere tiår. Han fikk enorm oppsluttning på internet i 2008, og var publikums favoritt under Tv-debattene og ble ofte holdt kjeft av debattlederen, selvom han var den som svarte best og fikk mest applaus.  Det skulle se ut som han ville vinne, men som Stalin advarte; “Man skal ikke være redd for de som stemmer, men de som teller stemmene. Ron Paul er Amerikas mest grunnlovsvennelige politker og har jobbet lenge for å fjerne IMF, IRS, Krigen mot terror og den nye verdensorden generelt. Var valgsystemet fritt og selvstendig, ville vi helt klart sett han som President idag.
 • En sannhetsbevegelse begynte å spre seg etter 11. september. “9-11 truthers”, “scholars, engineers, scientists and academcis for 9-11 truth”, er en organisasjon som har bekreftet utsagnene om at “9-11 was an inside job”. Dette er old news i amerika idag,  men massene er i ferd med å eksplodere og det er først da vi kan se store demonstrasjoner.
 • Alex Jones driver www.infowars.com, også kjent som “fear-mongorer”. Det er noen som mener at han vil føre til voldlige revolusjon, og at han driver skremselspropaganda for å gi staten en grunn til å iverksette “martial law”.
  Mengden av informasjon og dokumentarfilmer som avslører den grådige makteliten, er overvelmende nok til å gi han en status som folkeopplyser, han har opplyst millioner og har flest tilhengere i USA.
 • Students school rebbelion. En god del ungdomskoler og videregående skoler i Usa har startet opprøret mot skolelærern og autoritetene. Historiebøkene må omskrives og 9-11 kreves inn i pensum. Idag lærer de barn om New World order.
  Barna trenger en karismatisk leder, de er energiske, opplyste og vet ofte mer enn eldregenerasjoen siden de sitter på internet hvor verden ser helt annerledes ut. T-skjorter med politisk motiverte budskap er forbudt på enkelte skoler,
  men vi alle vet hvordan det går når du sier nei, nei, nei, nei, nei til ungdommen, nei betyr ja og den naturlige trengselen for frihet er størst hos ungdommer, de vil nok gjøre opprør før eller senere.
 • Våpensalget i Usa har eksplodert i det siste, det er tomt for kuler i butikkene. Denne gruppen er de som vil være forberedt, med å beskytte seg selv og sin familie mot de som ønsker dem uvell. Sosial uro er forventet da arbeidsledigheten vil øke drastisk og de uheldige i samfunnet vil stjele fra de som er forberedt. Bill of rights gir dem lov å være i besittelse av våpen, folket skal være rustet til å avsette et demokrati når det ikke lenger adlyder sitt folk.
  Når staten gir våpenamnesti og vil kreve inn alle våpenene, så er det en sterk advarsel om at landet er på vei mot tyrrani, og Obama har allerede forsøkt å forby våpen i en kontroversiell lovendring.

“When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.”~ Thomas Jefferson –

.

Den globale makteliten vil ikke gi fra seg makten uten kamp

Det er daglige konfrontasjoner i kongressen. Modige politikere som Ron Paul(video) og Alan Grayson(video) konfronterer Federal Reserve og krever en auditering, altså innsyn i regnskapene, slik at folket kan få se hvor skattepengene deres forsvinner. Hadde WTO forhandlingene kollapset  fullstendig i 1999, ville ikke verden hatt så mange dagsaktuelle problemer, med WTO som en stor trussel for menneskeheten.  De måtte overleve slik at de kan snikinnføre FN agenda 21: Et globalt dikaturskap med en nedbefolkningsreduksjonsplan, hvor kun 500.000 millioner utvalgte og kvalifiserte mennesker skal overleve og opprettholde jorden på et bærekraftig nivå, hvor moder jord blir felles relgion.  WTO står også bak Codex Alimentarius, også kjent som Codex Eliminate all of us. Hva har verdens handels organisasjon og gjøre med mat koder og matsikkerhet? Det er noe prinsipielt feil her, store selskaper med egeninteresser vil etter planen, implementere et globalt matdiktatur, hvor mineraler og vitaminer, blir erstattet med aspartam og msg. Jo sykere befolkningen er, jo lettere er de å kontrollere samtidig som WHO og deres multinasjonale pharmasøytiske selskaper vil få et større marked.

WTo står også for enda en menneskeskapt krise: svinefluensa pandemien.

Det ventes flere avsløringer fra motstridene politikere som vil true det nåværende politiske systemet. Denne senatoren lurer på hvorfor de folkevalgte skal stemme på lovforslag som delvis er “classified”  Altså de blir tvunget til å stemme på saker som de ikke vet hva er; Se Video:  2009. Martial Law Coming?.

FEMA Coffins

Det er meldt om flere millioner kremeringskister, observert i flere delstater, og det skremmer lokalbefolknigene. Kistene er levert av http://www.polyguardvaults.com/ og er betalt av amerikanske skattepenger. De klarer å oppbevare opptil 2-3 personer pr kiste.Pattentet på kremeringskistene finner du her.

Se video: Fema coffins for millions of Americans

Det er også rapportert om enorme områder med fema trailere(bobiler). Lignende bolig ble utlånt til kriserammede “hurricane katrina” offere. Det er en veldig god tanke i sin opprinnelse, men de er sett over store deler av Usa og ikke bare områder med høy risiko for katastrofer, hvorfor er de plassert over hele landet?

Executive order 11004 gir tillatelse til omplassering av samfunn. Dette kan være nødvendig å gjøre om det kommer en atomeksplosjon i en amerikansk storby. Det kan være en mulig scenario for beboere av nye områder, eller så er bobilene skapt for å gi husly til de nye opprettholderne av lov og orden; New world order Police. Denne massive styrken som kan slakte 27.000 amerikanere pr. dag,  må ha husly. Og det er nettop dette de er for, amerikanere vet hvor de vil bo, og det er i konsentrasjonsleirene, om jeg tør å kalle det for det de er.

Free speech zones & Crowd Control

I 2004 ble ytringsfriheten i Usa drept og det ble opprettet “Free-Speech-Zones“. Jeg tok feil når jeg trodde hele Usa hadde free speech, at amerikanere var frie til å ytre sine meninger når som helst i alle offentlige rom, gjennom Bill of rights og konstitusjonen. Grunnen til dette var at Bush ikke ønsket noe annet enn pro-Bush tilhengere, demonstranter med anti-bush plakater ble tvunget til freespech zones, langt unna media og langt unna presidenten. Et par plakater var altså så farlige at konstitusjonen måtte endres.

Revolusjonen vil før eller senere komme, slike tiltak heller kun bensin på bålet til motstandsbevegelsen. Men Staten har en plan for det også. Ikke-dødlige, men svært skadelige våpen, skal settes inn mot store folkedemonstrasjoner hvor de vil sende varmebølgestråler, som kan drepe deg om du ikke kommer deg unna i tide.

Se Video: Future Weapons: The Active Denial System (ADS)

Blue and red lists

Alle er på en eller annen liste. Usa har lenge overvåket sine borgere og vet hvor de fleste står, gjennom konstant avlytting av telefon,sms, epost, og hvilken hjemmesider du besøker ofte. Dette vil kreve enorme mange ansatte tenker du? Det hele styres av superdatamaskiner, en av dem heter “the beast” og er sterk nok til å avlytte alle samtaler i usa. Dette er kollosalt. Den fungerer slik at enkelte forhåndsvalgte “hotwords” som:  “obama, new world order, federal reserve, terror, bush, attack, alex jones, bohemian grove, revolution, resistance, 9-11 inside job, osv,  vil føre til lagring av samtaler for videre etterforskning.

Om flere av nøkkelordene nevnes i en samtale, er risikoen for at du er en terrorist høyere og du vil bli overvåket nøyere.

Den røde listen består av fiender av den nye verdensorden. Høylytte profilerte personer, de er lederne for patriotene, utspekulerte ministre, høystående senatorer,  talkshow-verter, skuespillere, samfunnsledere, og ledere for motsatandsbevegelsen på internetet. Dette er personer som vil bli dratt ut av sine leiligheter 4på morningen, og tatt med til konsentrasjonsleirene hvor de vil bli henrettet. Dette vil skje ca. 2-3uker før “unntakstilstand” blir erklært.

Den blå listen er også en fiende av NWO, de er tilhengere av den røde listen. Denne gruppen vil bli samlet opp etter at “unntakstilstand” er erklært. De vil bli tatt til konsentrasjonsleirene for “omprogrammering” lik den vi så i George Orwells 1984, hvis staten sier to pluss to er lik 5, bør du være enig. De fleste vil ikke overleve omprogrammeringen, her vil CIA’s mange årlange studier på mindcontrol bli iverksatt. Det er ikke sikkert hvor mange som er på listen og hvem, men det er personer som kansje er ofte innom www.infowars.com eller tilhører fredelige organisasjoner som vil bli erklært som terrorister. Et eksempel på hvor lett dette stemplet kan bli tatt i bruk; er når ATTAC Frankerike ble satt på terrorliste for å ha hengt en stor banner fra et viktig regjeringsbygg, og for å ha planlagt den fredelige demonstrasjonen i Seattle 1999.

Den gule listen består av personer som vet ingen ting om NWO, antaglivis vil de ikke vite om det heller, “den sovende middelklassen” Det er personer som vil følge instruktser for hvordan de skal oppføre seg, og mest sannsynelig vil de det.

Problemet er at dette er den største gruppen, de vil bli satt inn i arbeidsbrigader, eller etterlatt for å sulte ihjel.

En rødlistet journalist ved navnet Glenn Beck, jobber Fox news. Han har gått ut i mainstream media, og utrykket stor bekymring for hva som skjer i Usa og hvorfor Fema camps aktiviteten holdes skjult. Se Video: Fox running wild?

En atomkrig eller tvangsvaksinasjon vil være starten på slutten.

Slutten for eliten, eller menneskeheten. For at det skal bli bedre må det først bli værre.
Det er da de risikerer mye og kan tape alt, og det er nok det som vil skje.

Etter 9-11 gjennomførte George Bush en rekke kontroversielle lovendringer som holder alle amerikanske borgere som mistenkte terrorister under patriot acts.  Frihet ble ofret for sikkerhet da hele Usa var i sjokk og sorg under en sky av frykt og avsky, vettskremte for mulige nye terrorangrep, og en stor søken etter hevn, Amerika var for første gang siden pearl harbor blitt angrepet.

Nå er det Obama sin tur, og the “war on terror” er nå ikke lenger i bruk. “Yes we can” og “terror” kledde ikke Obama profilen. “Overseas Contingency Operation” ble det nye ordet,  uforutsette eventer på norsk. USA trenger igjen en ny fiende som vil samle folket i USA, og stå bak Obama og denne verdens full av ugjerninger.

Obama fikk en stor oppgave etter at Bush misbrukte folkets tillit ved å invandere Irak. USA’s virkelige intensjoner kom klart frem i lyset, og landet ble splittet som følge. USA har ingen ting å tilby verden bortsett fra millitærindustri og superavansert teknologi. Også var det legemiddelindustrien (millitærmedesin). I 2007 var de de 10 mest profitable selskapene på forbes topp-500 listen farmasøytiske selskaper. Totalt tjente de mer enn de 490 andre selskapene sammenlagt.

De fleste arbeidsplassene gikk tapt som følge av utflaggingen, en boligbloom kom, boblen sprakk og 1 million amerikanere bor nå i teltbyer pga. tap av bolig, bil, og eiendeler som følge av finanskrisen. Amerikanere får alt de trenger fra Wallmart, og alle produktene og varene kommer fra Kina. De konsumerer 25% av all olje på verdensmarkedet og produserer 3%,  økonomien er i ruiner, høy inflasjon og dollaren er i ferd med å kollapse, Usa er en fattig supermakt med andre ord.

Det samme skjedde etter børskrakket i 1933, andre verdenskrig fikk fart på økonomien. Krig er profitt, og Usa eier verdens største millitærindustri. War is big buisness og Usa trenger en ny “false-flag 9.11” av større kaliber, en atomeksplosjon i en amerikansk storby, menneskeoffringer er kun en teaterforestilling for denne “bohemian grove politiker-pakket” og haukene i Washington mener alvor.

Kriger på vei mot den nye verdensorden – Iran kan bli utpekt som den store synderen

Etter 9-11 var reformvennlige presidenten Khatamei, raskt ute og kondolerte angrepene på world trade center.Det var store minnemarkeringer i Teheran hvor flere titusner tente lys for offerene, og Iran sendte store styrker til grensen til Afghanistan for å hindre Taliban eller Osama fra og flykte.

I 2003 kom et uprovosert angrep mot Iran. Bush var på krigsstien og det er her han klargjorde det vi alle viste, det gjaldt ikke bare 9-11. Wtc angrepene var bare et påskudd for å starte det hans far Bush senior sa i en tale til kongressen, 11 september, 1991. En ny Verdensorden. Mens haukene i washington forberedte seg på å invandrere Irak, fikk Iran en midt i fleisen og ble plassert i “Ondskapens Akse” sammen med Libya og Nord-Korea, helt uprovosert.

Iran annonserer etablering av egen oljebørs i 2005

Det har lenge vært omsatt olje i en fastbestemt valutta som kun tjener sentralbanken i Usa.
FED printer penger ut av tynn luft og tvinger alle nasjoner til å handle denne mest omsatte komoditeten i verden i deres valutta. Alle oljeproduserende land har lenge solgt sin olje i dollar gjennom 3 børser på markedet, en i London og to i Usa.

Dette endret seg i 2008, og vil totalkollapse den amerikanske dollar. Flere andre OPEC medlemsland har nå gjort det samme som den Iranske oljebørsen, de har byttet til EURO, noe som vil medføre at dollaren vil forsvinne.

Kinas statseide Zhuhai Zhenrong Corp, Irans største rå-olje kjøper, begynte i 2007 og kjøpe all sin olje i Euro. Iran ønsker å tømme sine reserver for dollar og Japan har også gått med på å handle i Euro, og noe i Yen. Sjefen for den iranske sentralbank sjef meldte i 2008 om 20% mindre amerikansk valutta i sine reserve.

Iran har 11% av oljereservene i verden. Det er nok Olje under bakken i iran til å dekke verdens energibehov i 90år. Har denne nye krigen mot Iran, som mange andre kriger ordet “olje” som fellesnevner?

Eller skal vi tro på Lindsey Williams, en prest som har snublet over noe stort noe i Alaska’s oljeindustri. Det finnes nok olje i Alaska til å drive Usa i 300 år, og Russland har borret nye superdype brønner som har funnet enorme mengder med råolje.?  Eller er det virkelig Peak oil? Noe Norsk media snakker om de siste dagene om at oljedrømmen er nå over? og at oljen vil ta slutt om 8 år. Hvis dette er sant betyr det at olje ikke er en “fellesnevner” for disse krigene.
Det handler om at noen ønsker at verdensmakten skal bli sentralisert i hendende på et fåtallspersoner.

Rotchild-dynastiet har siden 1600tallet ønsket kontroll over alle lands pengetilførsler. Idag kontrollerer Rothchild alle sentralbanker på kloden. I 1999-2000 erklærte Saddam Hussein at de ville etablere sin egen oljebørs, 2003 ble saddam invandert og deres sentralbank er nå i hendende på Rotchild. Det er kun 5 land i verden som ikke er under deres kontroll:
Sudan, Cuba, Nord Korea, Lybia og Iran.

“Give me the control over a nations moneysupply, and i care not who writes its laws” Major Rotchild
.

Iran og atombomben en overdrevet skremmselspropaganda

Iran med sine 80millioner innbyggere får sin elektrisitet fra olje og gass. Tehran har 14 millioner innbyggere, og en infrastruktur lignende en hvilken som helst storby i verden. Det finnes noe vannkraft, men det er snakk om få prosenter.

Dette forurenser utrolig mye og er en økonomisk byrde for folket i Iran da behovet for ren og effektiv energi har vært et alvorlig problem siden 1963. Iran var i ferd med å bygge 3 atomkraftverk, noe som ville gitt iran en mulighet til å selge all deres olje på markedet. Iran etablerte OPEC, og kongen sin maktdemonstrasjon på 60tallet var et eksempel på at Iran ville etablere seg som en stormakt i området.

Det er ingen tvil om at Irans behov for atomenergi er legitim.  Ifølge FN’s konvensjoner har alle land like rettigheter når det kommer til atomkraft, og Iran har signert “ikke-spredningsavtalen”,  i motsettning til Usa og Israel.

Det er mange andre land i området som har atomvåpen, det var fks ikke mye “tryggere” å gi atomvåpen til pakistan og india når de var i knottene på hverandre.  Bare fordi Iran har atomvåpen, betyr det ikke at de vil bruke den. Hele verden må nedruste sine atomvåpenarsenal eller så er det like greit å gi atomvåpen til alle. Usa og Hirsoshima er et eksempel på hva som kan skje når et land blir millitært overlegen og monopoliserer masseødellegelsesvåpen. Når alle har, er det ingen som tørr å bruke dem.

Iran vil begå selvmord om de skulle bruke atomvåpen, de har heller ingen grunn til å bruke atomvåpen.

Er det noen som har grunn til å føle seg truet om dagen så er det Iran som har blitt omringet av amerikansk og Israelsk millitærnærver og ukentlige millitærangrep-øvelser mot Iran.  Et angrep mot atomkraftverkene er et angrep på Iransk jord.  Iran har ikke sagt de vil bruke atomvåpen eller gå til angrep på Israel eller USA, de sier kun at de vil bruke sin rettighet til å beskytte sin nasjon fra sine fiender.  Vi må ikke godta enda et forskjøpsrettet angrep med falsk manipulert media bilder og historiervi kan ikke la USA og Israel fortsette sitt korstog mot uskyldige mennesker.

Jeg har fulgt med og kritikken han har fått i media den siste tiden som “wipe israel of the map” er feiloversatt og misbrukt som et kort for Israel og Usa. Vi må alltid huske at vi får informasjonen fra Usa og Israel, da det er kun 6 store medier i verden, og de er eid av de samme som prøver å provosere en krig mot iran for både relgiøse og geopolitiske grunner, og det er de som har massepropagandert løgnen til oss.

Et historisk innblikk på dagens konflikt

Da kommunismen var den store verdensfienden,ville Usa skape et grønt belte rundt Sovjet.
På 1950tallet fikk Kommunistpartiet (Tudeh) i Iran størst oppsluttning og Mossadeqh ble statsminister.

Politikken stammet fra Karl Marx sine samfunsmodeller. Mossadeqh var kommunistvennlig og veldig nasjonalistisk, folk flest støttet han i parlimentet, en slags Iransk Arnulf Øverland, som stod opp mot imperialisme og kongemonarkiene.

Faren til Rezah Shah, kuppet demokratiet på tidlig 1900tallet og var siden alliert med det britiske monarkiet.

Statsminister Mossadeqh ville nasjonalisere oljen til Iran på femtitallet, noe Winston Churchill mislikte sterkt. Fordi oljen skulle gå britene tilgode. CIA og MI6 gjorde et coupe’ de etat og insatte Shahen, som styrte landet etter vestlig modell og ble en marionette for sionistene. Shahen sendte Khomeini til utlandet etter at han først var advart om å ikke snakke om 3 ting;

“Ikke snakke stygt om kongen, ikke kritisere Israel og ikke si at Islam er truet.”

Khomeini ble sendt i eksil i 63 fordi han konstanterte at; Shahen ikke var en muslim når han støttet jødene og ignorerte de 900.000 uskyldige palestinerne som måtte svi for Hitler og Tyskernes påførte lidelser.

Rockefeller puddlene Kissinger og Zbrenszki var ofte i Tehran for å bistå Shahen, men de var der ofte på eget agenda. Shahen skjønte fort hva som var i ferd med å skje mot han og landet sitt, han fikk kreft og i et av de siste intervjuene hans før han døde, var med Mike wallace fra 60minutes. Shahen fryktet ikke lenger for sitt liv og sa det rett ut: “Sionistene eide bankene, finansverden, media og hele verden var i deres hender”. Se (video) Kort tid etter, døde han av kreft.

Prescott Bush finansierte både Hitler og Sovjet unionen, og han var medlem av “skulls& bones”  en hemmelig orden under frimurerne. Om du har lest sionistene’s protokoller, vil du se at de stemmer godt overens med verdensbildet vi ser idag.De skapte ismer som endte i konflikter, brukte media til å manipulere, finansierte begge sider av kriger, alt dette for å kontrollere verden.  Etter Sovjetunionen falt, trengte de en ny verdensfiende, og Khomeini inntok scenen i Iran. Når han ankom Teheran i 1979 med Air France, spurte en utenlandsk reporter om hva han følte, Khomeni svarte kaldt og følelsesløst “Ingen ting”.  De som satte igang de revolusjonære bølgene i Iran var ikke khomeini tilhengere, de fleste var kommunister, nasjonalister og sosialdemokrater, hvor kom Khomeni fra? Hans oppdrag var å skape en Islamsk stat som senere ville skape problemer og ustabilitet.

En ny verdensfiende ble født og “hatet mot vest” satte sionistene enda et steg nærmere globalt verdensherredømme.De er ingen dumme mennesker, de er ondskapsfulle og svært inteligente, de planlegger ting 100år i forveien og har siden 1600tallet eid pengevaluttaen i Europa, gjennom Rotchchild-dynastiet. Deres makt er ikke til å undervurdere. En ting er hva som skjer og hva som blir skrevet i historie bøkene, sannheten får du ikke servert , den må du søke.

Den store stygge Islamfobien

Ble skapt som et ledd mot en tredje og siste verdenskrig. Det er bare å se på hvordan Hollywood de siste 30-40årene har forberedt verden på og se ned på  arabere og muslimer. Gjennom Tell-a-vision drømmeland boksen, tegnet  de et bilde av arabere som skittne, ubarberte barbarer, terrorister, flykaprere, ali baba og de førte røverne og alt det andre islamkritiske propagandaen vi blir servert.

Det er skapt for å demonisere et helt folkeslag, slik at når du ser dem på hver gang de er på Tv, en nyhetssak, eller en terroraksjon så assosierer du dem ofte ubevist i din underbevisthet med vanlige muslimer, grunnet gjenntatte gjennfortellinger og repetering av løgner som tilslutt blir akseptert som sannhet. Denne indoktrineringen har fått oss til å miste vår menneskelige medfølelse og empati. Når du ser Israel fks bombe uskyldige palestinere med fosfor, eller en trigger happy israeler skyter en steinkastende ung palestinsk gutt, så bryr du deg ikke, de er jo terrorister alle sammen.

På denne måten blir det lettere for terrorstaten Israel og utføre sine ugjerninger.

Arabere og muslimer er terrorister og må utryddes sies det ganske ofte om dagen, og “bombe hele midtøsten til en parkeringsplass” er en veldig populær kommentar på debattfeltene til dagbladet, bare for å nevne et eksempel. Det er utrolig hvor mektig media’s påvirkning på oss er, vi har gradvis mistet vår sympati til de virkelige offerene i verden idag, stakkars  muslimene.

Religion og dommedagsprofetier

Religion spiller en stor rolle her, for den kom før oljen. Men før oljen var det Gull, og vi vet hvem som eide det meste gullet på den tiden? Det var kirkene. Religion i seg selv er ikke problemet. Problemet idag er at vi lar oss styre av “ikke-praktiserende religiøse ledere”. Vatikanets prester er ikke kristne, når de ligger med smågutter. Rabbier er ikke troende jøder, når de stod nettop bak den største mennskeorgansmugglingen i New York. Ahmedinedjad og den øverste lederen er ikke praktikanter, når de slår og dreper demonstranter.

Se på lederne våres, McCain sang ‘Bomb bomb bomb , bomb bomb Iran’ under valgkampanjene. I USA sitter det flere millioner evangelister, mormonere, og kristne som sitter og venter på at Jesus skal komme tilbake. Men først må DE skape Armageddon, slik at de får en selvoppfyllende profeti. Det er stor forskjell på Jesus, og de som tolker budskapet etter ham. Det er stor forskjell på lederskapets manipulering av dette budskap, og det budskap og de bilder vanlige folk har i hodet av dette budskap.Men tror du virkelig Jesus er så kald at han venter til hele verden er ødelagt før han skal redde oss? Hva slags Jesus er det?

Den ‘kristne’ sionistiske sektoren i USA har en sterk tilknyttning til Israel og det hellige landet, og bombe Iran kampanjen har fått stor oppslutning hos de religiøse. Det finnes religiøse fanatikere overalt.

Ahmedinedjad har sagt at han fikk en “åpenbaring” under en tale i FN, han så et lys blomstre rundt han, dette har han selv sagt. Sunnier og Shiaer har to forskjellige trosettninger, ene tror på en kommende profet ( El-mahdi) og sunniene mener det er ingen profet etter Mohammed. De fleste arabiske land har kritisert og ikke akseptert Ahmedinedjad som rettferdig leder av landet etter valgkuppet. Whahabiene i Saudi Arabia er det mest undertrykkede muslimske landet, og er langt værre enn Iran. De er onkelen til Taliban for å undertrykke ekstremismen. Hvorfor leier  Bush familien hender og kysser kinn med oljesjeikene? Hvorfor fordømmer de valgfusk i Iran, når Guvenør i Florida 2000 var broren til George Bush og guvenør i samme delstat som fusket Bush inn i presidentsetet for å fullføre det faren hans startet, en ny verdensorden?

Religion i seg selv er ikke problemet her. I sin naturlige opprinnelse har alle et fredelig budskap, elsk dine naboer, elsk dine fiender, elsk dem for det er mye sterkere enn hat. Hvilken av disse religiøse skrullingene vil gå den lengste veien til å hente hjem sin lovende profet, som vil redde dem fra alt ondt i verden og bringe fred. Sånn verden har vært i utvikling de siste 500-600årene, så vil jeg si kristendommen har stått for mye av elendigheten.Indianerne døde, Hiroshima og Nagasaki, De spanske inkvisisjonene, Slavehandelen i Afrika. Alt dette skjedde i guds navn med bibelen i venstre hånd og sverdet i høyre.

Oppfølger til Fema Camps: Fare for holocaust  kommer snart! Da tar vi en titt på den kommende tvangsvaksinasjons scenarioet, som etter min oppfattning virker mer sannsynelig, da staten har gitt tillatelse til hæren og massekarantene folk.
Det er også meldt om 1000dollar i bøter pr dag sivile borgere nekter å ta svineinfluensa-vaksinen. Det beste vi kan håpe på er at millitæret i Usa er våkne. Pentagon inførte nylig en lov om at soldater i utlandet ikke får tilgang til internet lenger. Grunnen er at de kommer over informasjon lignende den du leser om her på nyhetsspeilet.no.

Under valgkampanjen til Ron Paul, fikk han innsamlet 8millioner dollar på veldig kort tid. Mer enn alle de andre republikanerne sammenlagt. Den største bidragsgruppen kom fra soldater som er stasjonært i Irak og Afghanistan, og krigsveteraner. Det betyr en ting; hæren vil gjøre sin jobb, og beskytte det amerikanske folk og den amerikanske konstitusjon!

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

113 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Siri Svendberg
Siri Svendberg
Abonnent
8 år siden

Dette er virkelig creepy lesning.

Jo
Jo
Abonnent
10 år siden

Nearest FEMA (Concentration) Camp To You:

https://www.youtube.com/watch?v=xryJdZnnd2g

mail fra en kompis i statene idag..ser stygt ut over damen nå :/

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Obama explains the FEMA Camps

Obama talks about the FEMA camps and explains there purposes. “Prolonged Detention” is the term being used.

Dette er første gang at en amerikansk president åpent snakker om å ta USAs GULag nettverk av konsentrasjonsleire – FEMA camps – i bruk.

Men det kan jo ikke lykkes –

Stalin og Hitler fikk etablert konsentrasjonsleire der millioner vansmektet og døde.

Men hvis Obama prøver å gjenta en gigantisk konsentrasjonsleirplan – vil det trolig ende opp som en farse…

The people have the power – the president is a puppet.

Jeg kan høre Montana-militsen ta ladegrep for å forsvare sin konstitusjon. De har lenge vært vel forberedt, og de er væpnet til tennene…

http://www.militiaofmontana.com/

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

“Cointelpro”: Avledning og desinformering.

I denne artikkelen, med overskrift: “FEMA camps: Fare for Holocaust” ligger det så mange graverende sannheter i forhold til NWO, at jeg valgte å slenge inn dette innlegget. Illuminati: NWO, en skjult makt med en agenda, som menneskeheten ikke kan bekjempe på egenhånd?

Jeg begynner å se meg lei på alle “ekspertene” som gir menneskeheten falske håp, i forbindelse med det kommende NWO, med “alien invasion” som eneste håp, i forhold til elitens fall. Jeg tar for meg noen kjendiser. Avslutningsvis nevner jeg noen få ord om Richard Dolan og Timothy Good, som jeg hittil oppfatter som ærlige, faktisk.

Jeg har inntrykk av at mange eksperter på NWO-fenomenet har en uærlig agenda.

US Veterans Today, en kilde som jeg finner troverdig, her med et videoinnslag med kommentarer, som antyder at Jones er en joker
http://www.veteranstoday.com/2012/12/01/jones-and-infowars-increasingly-cited-as-fox-news-lite-video/

I denne “dokumentaren” ser vi Jesse Ventura “konfrontere” David Icke, som en svindler. Jeg lurer på hvem av de to som er jokere. Antakelig begge to, fordi samtalen mellom Ventura og Icke virker som et påtatt skuespill. Ventura, en tidligere Navy Seal og guvernør. En avart av populismens Hulk Hogan, fra World Wrestling Federation?

https://www.youtube.com/watch?v=mZJYhvPzbU4

David Icke, en superkjendis som har tjent seg søkkrik på sin “ekspertise”, uten at Illuminati har fjernet ham som problembarn?
De tre vise herremenn Alex, Jesse, og Icke. Millionærer og kolleger?
Dette foregår på “truTV”, en kanal som jeg finner like troverdig som “Animal Planet”.
Jeg ble høflig korrigert ved å forveksle begrepet “cointelpro”, med “kontraspionasje”.

Jeg betviler at kontraspionasje og cointelpro har samme betydning.
Ved å spole frem i videoen, til 13.12, vil man lese følgende: Sitat: That`s how you control opposition, by a “cointelpro”
“psyops” to discredit everyone.

“The entire conspiracy industry is a con-job and protection racket to divide, distract and confuse everyone, to profit top globalists.
It`s time to ask yourself: “Who are Jones and Venturas paymasters?”
I resten av teksten går det frem at disse “ekspertene” til syvende og sist arbeider for Bilderberg Group.

Richard Dolan her i et intervju i Project Camelot “Whistleblower Radio”

“”Project Camelot was a social science research project of the United States Army in 1964. The goal of the project was to assess the causes of violent social rebellion and to identify the actions a government could take to prevent its own overthrow.”

http://www.tvnewslies.org/tvnl/index.php/news/of-special-interest/10391-project-camelot-and-the-us-army.html

Så har vi en annen kjendis: Bill Rian. En høyt utdannet mann, og såkalt spesialist på konspirasjonsteori. Mannen som intervjuet Eric Von Daniken. Her muligvis avslørt som en av elitens jokere:

http://gypsyspeaks.blogspot.no/p/bill-ryan-all-hat-no-cattle.html

Og igjen:

Truuth seekers
http://gypsyspeaks.blogspot.no/p/bill-ryan-all-hat-no-cattle.html#uds-search-results

Jeg stiller gjentakende spørsmål ved hvorvidt eliten faktisk frykter “vigilant” inngrep fra utenomjordiske, eller hvorvidt de planlegger den endelige NWO, og vil å angripe menneskeheten, ved å narre oss til å tro at angrepet er av utenomjordisk “karakter”.

Lenker til en film “The Orion Conspiracy” som jeg selv anser som en “fraud”.
Med tittel:
“Top secret Wikileak government conspiracy depopulation via fake UFO attacks”
Jeg anser dette som en påkostet “cointelpro” produksjon, og stiller spørsmål ved hvorfor den ble laget.

Hvis dette er cointelpro, så er “alien invasion false flag” et triks fra eliten? Eller ikke?

Jeg lenker til en video om FEMA- likkister som er blitt filmet i USA. Her snakkes det om at eliten har produsert over 500 000 likkister som er blitt klargjort for et kommende scenario. Det spekuleres i at dette vil være kjernefysisk krigføring, noe jeg er skeptisk til som et reelt scenario
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=m3zSDdm-SH

Dog er jeg ikke skeptisk til at eliten står fast ved Agenda 21, d.v.s. det ultimate forsøk på “genocide”. Når det gjelder Illuminatis numerologi, så har jeg begynt å åpne øynene for dette. Dog uten å konkludere, men jeg finner dette interessant:
Lenker til “The UFO Card from the Illuminati Card Game ”

“This is the most powerful card in the deck as it gives the
player the ability to attack twice in a single move!
Is this a hint that the soon coming Fake Alien Attack
will be a two-phased attack?”

http://www.itsaboutthattime.net/art/finaldeception.html

Lenker også til “The NASA Card from the
Illuminati Card Game”
http://www.itsaboutthattime.net/art/greatdeception.html
Lenker også til “The Conspiracy Theorists Card from the
Illuminati Card Game”
http://www.itsaboutthattime.net/art/conspiracy.htm

Når det gjelder tallet “21” i “Agenda 21”, så har jeg lenge lurt på akkurat dette tallet, som står beskrevet i siste lenke:
“Is this a cosmic “21 gun salute” from the Creator? Or is there more? Maybe Yahweh wants us to “connect the dots!” Maybe this is His warning to Earth that we have 21 years from that date to prepare for judgment day!!
[1994 + 21 = 2015]
Just Do the Math!”

Jeg stiller også spørsmål ved hvorfor eliten har laget filmen “Iron Sky”
http://www.filmschoolrejects.com/news/iron-sky-trailer-space-nazis.php

Avslutningsvis lurer jeg på om Richard Dolan er det “skinnende håp”, i forhold til sin researh, og ærlighet. Jeg har nemlig ikke lykkes i å finne noe snusk på ham.
Jeg har heller ikke lykkes i finne noe snusk på Timothy Good. To seriøse aktører innen research på utenomjordisk intelligens med “positive polariteter”?

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden
trackback
11 år siden

[…] Det er ikke å utelukke at de blir åpnet den kommende tid, at det som Nyhetsspeilet skriver (fra 2009), stemmer: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/fema-camps-fare-for-holocaust/ […]

trackback
11 år siden

[…] Det er ikke å utelukke at de blir åpnet den kommende tid, at det som Nyhetsspeilet skriver (fra 2009), stemmer: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/fema-camps-fare-for-holocaust/ […]

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

The new world order satanic marxistsosialist system and scenario we observe nowadays was created on the basis of a paper called The New Atlantis by Francis Bacon http://www.google.no/search?q=the+new+atlantis+francis+bacon

The entity behind this system created both communism and nazism to ferment war

Bill Cooper in California – The Porterville Presentation – Part 1 of 6

Open Your Eyes: Obama Signs NDAA Martial Law! (Civil Liberties Are Being Taken) http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/usa-pa-vei-mot-diktatur/comment-page-7/#comment-79489

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Fulford advarer mot New Madrid oversvømmelser (pågår), deretter jordskjelv og så atomkraftverk-evakuering…!

New Madrid fault line attack underway, 15 nuclear reactors targeted

The “once in 500 year” flooding of the Mississippi river over the New Madrid fault line is part of a campaign directed against the American people, according to multiple intelligence agency (MI6, CIA, FSB, Japan Security police) sources.

The HAARP caused flooding is expected to be followed by an earthquake and then a “nuclear emergency” involving the 15 nuclear reactors located in the region. This will be a pretext for mass evacuations into FEMA camps, the sources say. The best way to derail this plan, apart from arresting the criminal cabal in Washington D.C., is to widely announce and denounce these plans in advance.

http://benjaminfulford.typepad.com/

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

FEMA preparing for UFO invasion!

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Den planlagte FEMA-øvelsen i Arkansas skaper stor bekymring og frustrasjon blant de lokalbefolkningen. Her er fra et info-møte med en øvelses-representant tilstede. Fra en skogeier nevnes at skogen hans blir sprayet fra luften med ukjente substanser og at han ikke kommer noen vei med myndigheter til tross for mange forsøk.

Earthquake Swarm in Arkansas FEMA NLE 2011 Planning to Blow the New Madrid Fault !

http://www.youtube.com/watch?v=lcF5a-WhkXY&feature=related

Kloke ord fra en av kommentarene på YT-siden:

I honestly think the true way america can get out of it’s situation is a mass ass whooping. I’m not joking, words and peace obviously arent gonna do the trick. the elites are still pushing new shit every corner we look no matter wich battle we win, they ddont give a flying fuck about nobody here. The problem is our double mindedness, for example, there was a part in the video where people where laughing, you think a animal would be laughing if his home was being destroyed, laughing time is over.

Og denne:

And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences; and there will be fearful sights and great signs from heaven.
Luke 21:10-12

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
13 år siden

Last ned FEMA sitt eget video-game for barn, hvordan forberede seg på jordskjelv, katastrofer etc.
dette bare bekrefter FEMA sine planer og med alle anbudene som nå ligger ute på deres nettsider.
Artikkel 2 på :
http://www.ready.illinois.gov/

kj
kj
Abonnent
13 år siden

smurfen sier:
25. 01. 2011 klokken 14:56

“Vist du kun er ute etter å trolle og ikke debatere så er det ingen hensikt å diskutere med deg huskarlahvot”

Nei, nå må må du skjerpe smurf! :)
Glemmer du NS sine gullkorn der oppe i høyre hjørne – bla om at ingen tenker noe, hvis alle tenker likt…?

Jeg har hørt sterke rykter om at NS ikke ønsker å bli oppfattet som en sekt!
Nå må ikke du ødelegge for dette ønske!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  kj
13 år siden

Sorry Kj :)

Gi meg en kopp kaffe til så jeg får våknet litt her så går det nok bedre :)

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Imorgen 26.januar er fristen for å levere anbudet til FEMA. Hvorfor så hastverk?
Fordi THEY selskapene à la Halliburton allerede har visst om dette i lang tid og er klare til å grabbe til seg store kontrakter!

All meals/kits must have 36 months of remaining shelf life upon delivery.

Packaging should be environmentally friendly.

FEMA tenker så søtt på miljøet ved å be om miljøvennlig emballasje, mens BP er innvolvert med FEMA aktører i en verdensomspennende katastrofe av dimensjoner!

https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=eaea338540a0aea155a48a650a077352&tab=core&_cview=0

ye
ye
Abonnent
13 år siden

FEMA planlegger katastrofeøvelse i mai. Vil dette være en realistiske øvelse med HAARP (false flag)? Eller er dette øvelsen til et HAARP skapt jordskjelv av større dimensjon til den “virkelige” katastrofen som skal få folk til frivillig strømme til interneringsleire, altså:

Problem-Reaction-Solution = Jordskjelv – folkekrav om hjelp – FEMAcamps tilbys

National Level Exercise NLE 2011 will be an operations-based exercise centered on the scenario of a catastrophic earthquake in the New Madrid Seismic Zone, encompassing four FEMA Regions (IV, V, VI and VII) and eight Central U.S. Earthquake States: Alabama, Arkansas, Kentucky, Illinois, Indiana, Mississippi, Missouri and Tennessee.

NLE 2011 will exercise initial incident response and recovery capabilities, to test and validate existing plans, policies and procedures to include the New Madrid Catastrophic Plan (currently under development).

NLE 2011 will be conducted in May 2011.

http://www.fema.gov/privatesector/take_action.shtm

Kan vi se tegningen nå? Er det grunn til å følge ekstra nøye med i mai?

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden
smurfen
Redaksjonen
Svar til  ye
13 år siden

Det er nok det Ye :)

New Madrid ryker i mai, Fema anslår at 7 millioner vil dø umidelbart, resten drar på Fema Camp
Et firma har nå fått i oppdag og levere 140 måltider om dagen til Fema leirene
Fema kistene blir fort fylt opp med 3-4 personer i hver og så i ovnen med dem, de andre får chipper og vaksiner

De er blir boret ned 4 A-bomber i revnen fra golfen og oppover, enorm haarp og chemtrail aktivitet, 50% av massedøden beskriver seg fra New Madrid området, bare i Arkansas ble det registrert over 500 skjelv første dagene i Jan
Det er nesten dobbel så stor aktivitet i golfen nå som det var under verste opprydningen etter utblåsningen viser sattelittbilder

Dette fører seff til total colaps i verdens økonomien umidelbart, folk løper til bankene men de vil være stengt
Butikkene går tomme på få dager, det blir opptøyer og hungersnød, den nye EU/USA styrken som er oprettet for å sette inn i vestlige land med mat-opprør vil umidelbart rykke inn i de store byene for å “rydde opp”

Det kan sikkert være lurt og ta ut feriepengene på forskudd i år og bruke dem på de en trenger for å overleve

Mai er en fin mnd å dra opp på fjellet på Camping, grille pølser bade og kose seg :)

ye
ye
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Smurfen, vi må nok finne nye feriedestinasjoner med en zodiak til rafting i nylagde innsjøer og elvestryk, karabinkroker til vulkanklatring, lava-sandaler, nano-neoprendrakt til kuldesjokk-dykking ved norskekysten i juli, for ikke å glemme at vi bytter ut øyhopping i Hellas med isflak-hopping utenfor Bømlo :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ye
13 år siden

Isflak-hopping utenfor Bømlo har jeg prøvd før, Gleder meg allerede Ye :)

Monica Waade
Forfatter
Svar til  ye
13 år siden

Skal dere ha det gøy utenfor Bømlo, husk surfebrett i tilfelle den store bølgen kommer og avbryter morroa! ;-)

Ser ut til at det enten lages fangehull for oss her i Norge, eller er det her nede eliten har tenkt å gjemme seg?

http://www.tv2nyhetene.no/snop/her-sprenges-innsjoeen-i-luften-3393092.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ye
13 år siden

Du få bli med å surfe så du kan advare oss da Søss ;)

Her viser de hvordan ELF bølgene lager jordskjelv nede i Oljen :)

Dette var nok bare en test

Tipper dem stapper 1 million av oss nede i innsjøen der før de sprenger oss i lufta før svina lager miljøvenlig olje av oss :)

Hulene til svina har nok vært klare i tiår allerede

Åge Grønning
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Hei smurfen.
Du er en aktiv deltager her på speilet med mange interessante kommentarer. Venter på ern artikkel fra deg snart. Hva slags kilder baserer du dine påstander om at New Madrid ryker i mai og at det er boret ned 4 A bomber i revnen fra golfen og oppover?
Du mener amerikanskje myndigheter vil hjelpe moder jord med å lage en perfekt revne fra Chicago til golfen?

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  smurfen
13 år siden

“New Madrid ryker i mai, Fema anslår at 7 millioner vil dø umidelbart, resten drar på Fema Camp”

Har ikke du forutsagt katastrofer hver måned i lang tid nå, med selvsikker røst? Hvor mange ganger skal du bomme før du begynner å tvile på dine egne evner? Ev. kan du jo ta en runde med dine egne forutsigelser og foreta en vurdering av dem. Sist var det vel atombomber utenfor Indonesia og Obama med krigsskip som skulle plukke opp overlevende.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Nå må man ikke rette baker for smed huskarla

Det var Zeta Talk som hevdet at de 34 krigsskipene som ble sent til Indonesia var for og plukke opp opvelevende men den indonesiske tungen er litt forsinket i sin kolpas

Selv ikke i mine villeste fantasier ville jeg trodd at USA ville sendt 34 krigsskip for å redde overlevende, jeg ville vært overbevist om at de i så måte ble sendt for å skyte overlevende

Mange mener at ETs har satt stoppere for mange av de syke planene til NWO
DGF har bestemt at de ikke godtar bruk av A-våpen

En lang rekke beviser og indisier taler for dette kommende scenarioet i New Madrid, de neste månendene vil vi nok få vite mer

Det er vel bedre og advare en gang for mye enn en gang for lite huskarlahvot ?

Er det såpeglatte veier så ringer jeg og advarer andre som jeg vet skal samme vei selv om jeg ikke tror de vil krasje …

Fema camps, Fema Coofin, Fema Trains er ikke til pynt !

Egon

Det er fra hundrevis av artikler, youtube videoer osv der alt peker mot kolaps av New Madrid

Mange mener det skyldes Planet X, noen klimaforandringer, geologer mener at det er en naturlig syklus at det kan inntreffe snart men det store flertallet tror pyramidegjengen står bak

Det med planting av A-bomber er basert på flere utsagn fra synske, deriblandt vår kjære Monica i tillegg til en merklig hektisk activitet i golfen enda boreforbudet forsatt ikke er opphevet

Mai høres ut som en logisk dato siden tegn på at noe der ute er på vei snart kan bli vansklig og skjule, aksjonen må gjenomførest før massene ser at noe er galt og retter sitt raseri mot myndighetene

M.Johan la ut noen linker som forteller mer om hvorfor Mai er mest logisk :)

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

“Det er vel bedre og advare en gang for mye enn en gang for lite huskarlahvot ?

Er det såpeglatte veier så ringer jeg og advarer andre som jeg vet skal samme vei selv om jeg ikke tror de vil krasje …”

Du ringer ikke og forteller om at veien er såpeglatt fordi du står ved veien og ser det. Du er en slik som våkner om morgenen, og fordi mønsteret i nugattien på brødskiva er som det er, så ringer du og slår fast at veien er glatt, og at å kjøre på veien er en sikker dødsdom.

Dette gjør du så hver eneste dag, inklusive midt på sommeren. Når man så kjører på veien og ser at den er helt fin, så forklarer du det med at aliens strødde. Det er dette du gjør.

Til slutt er kanskje veien glatt, uten at det hjelper noen som helst. Du er jo en av Nyhetsspeilets virkelige mørkemenn. Hva med å bekymre deg litt mindre, og leve litt mer.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Når du mener det du skriver i innlegget over huskarlahvot, hvorfor gidder du da å bry deg om det??

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Supervulkan kan knuse USA
Kan ødelegge alt liv på det nord-amerikanske kontinentet.

80 jordskjelv i desember
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/supervulkan-kan-knuse-usa-3397174.html

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

80 jorskjelv i desember høres kanskje dramatisk ut, men ta f.eks. en titt på
http://www.vedur.is/#syn=skjalftar

så ser man at det isolert sett ikke er så spesielt.

Men fortsett gjerne å grave dere ned i depresjonene. At Yellowstone ryker er en mulighet, men det er ikke stort man kan gjøre med det fra eller til. Man kan få et takras i hodet i morgen også. Det er i grunnen mer sannsynlig.

Hvor er takrastråden her på NyS? Lurer på om NWO står bak dem?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Det er ikke jeg som mente at det var uvanlig, det var Bob Smith, det burde vel betrygge deg mer.

– Det som hender er ekstraordinært, sier Bob Smith ved universitetet i Utah til National Geographic.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/supervulkan-kan-knuse-usa-3397174.html

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Leser man originalartikkelen blir det hakket mindre voldsomt:

“The University of Utah’s Bob Smith, an expert in Yellowstone’s volcanism told National Geographic: ‘It’s an extraordinary uplift, because it covers such a large area and the rates are so high.
‘At the beginning we were concerned it could be leading up to an eruption.’
But he added: ‘Once we saw the magma was at a depth of ten kilometres, we weren’t so concerned.
‘If it had been at depths of two or three kilometre we’d have been a lot more concerned.’”

Står ellers ingenting om 80 skjelv i Desember der, men det er muligens fra en annen kilde.

Litt mindre TV2, litt nærmere førstekildene, kanskje? TV2 er da uansett styrt av NWO, er de ikke?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

The super-volcano beneath Yellowstone National Park in Wyoming has been rising at a record rate since 2004

It would explode with a force a thousand times more powerful than the Mount St Helens eruption in 1980.

Spewing lava far into the sky, a cloud of plant-killing ash would fan out and dump a layer 10ft deep up to 1,000 miles away.

Two-thirds of the U.S. could become uninhabitable as toxic air sweeps through it, grounding thousands of flights and forcing millions to leave their homes.

On the verge of a catastrophe? Yellowstone National Park’s caldera has erupted three times in the last 2.1million years and scientists monitoring it say we could be in for another eruption (file picture)

This is the nightmare that scientists are predicting could happen if the world’s largest super-volcano erupts for the first time in 600,000 years, as it could do in the near future.

Yellowstone National Park’s caldera has erupted three times in the last 2.1million years and researchers monitoring it say we could be in for another eruption.

They said that the super-volcano underneath the Wyoming park has been rising at a record rate since 2004 – its floor has gone up three inches per year for the last three years alone, the fastest rate since records began in 1923.

But hampered by a lack of data they have stopped short of an all-out warning and they are unable to put a date on when the next disaster might take place.

When the eruption finally happens it will dwarf the effect of Iceland’s Eyjafjallajökull volcano, which erupted in April last year, causing travel chaos around the world.

The University of Utah’s Bob Smith, an expert in Yellowstone’s volcanism told National Geographic:
‘It’s an extraordinary uplift, because it covers such a large area and the rates are so high.
‘At the beginning we were concerned it could be leading up to an eruption.’

But he added: ‘Once we saw the magma was at a depth of ten kilometres, we weren’t so concerned.

‘If it had been at depths of two or three kilometre we’d have been a lot more concerned.’

Robert B. Smith, professor of geophysics at the University of Utah, who has led a recent study into the volcano, added:

‘Our best evidence is that the crustal magma chamber is filling with molten rock.

‘But we have no idea how long this process goes on before there either is an eruption or the inflow of molten rock stops and the caldera deflates again’.

In Yellowstone, some 400 miles beneath the Earth’s surface is a magma ‘hotspot’ which rises to 30 miles underground before spreading out over an area of 300 miles across.

Atop this, but still beneath the surface, sits the slumbering volcano.

July 22, 1980: Mount St Helens in Washington erupts.

A Yellowstone caldera eruption would explode with a force a thousand times more powerful
Scientists monitoring it believe that a swelling magma reservoir six miles underground may be causing the recent uplifts.

They have also been keeping an eye on a ‘pancake-shaped blob’ of molten rock he size of Los Angeles which was pressed into the volcano some time ago.

But due the extreme conditions it has been hard to work out what exactly is going on down below, leading researchers unable to say with certainty what will happen – or when.

Since the most recent blast 640,000 years ago there have been around 30 smaller eruptions, the most recent of which was 70,000 years ago.

They filled the caldera with ash and lava and made the flat landscape that draws thousands of tourists to Yellowstone National Park every year.

‘Clearly some deep source of magma feeds Yellowstone, and since Yellowstone has erupted in the recent geological past, we know that there is magma at shallower depths too,’ said Dan Dzurisin, a Yellowstone expert with the U.S. Geological Survey at Cascades Volcano Observatory in Washington State.

‘There has to be magma in the crust, or we wouldn’t have all the hydrothermal activity that we have.

‘There is so much heat coming out of Yellowstone right now that if it wasn’t being reheated by magma, the whole system would have gone stone cold since the time of the last eruption 70,000 years ago.’
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1350123/Worlds-largest-volcano-Yellowstone-National-Park-wipe-thirds-US.html

Ja det kommer klart frem her at noe er i ferd med å skje, men som vanlig, de sier de ikke vet når!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Vist du kun er ute etter å trolle og ikke debatere så er det ingen hensikt å diskutere med deg huskarlahvot

Det er du som er livredd sannheten og virkligheten

Du får forsette og holde deg forran ørene og late som om alt er normalt i verden mens du ser hvor store Hubba Bubba bobler du klarer og blåse

Det er du og dine likesinnede som er livsfarlige mørkemenn, kviksølv, GMO, ståling, Fluor osv osv er helt er det sunneste en kan få i seg, naturlig er farlig og kjemikalier er bra bla bla bla bla ….det fins ingen som vil tjene penger eller øke sin makt på andres bekostnig . bla bla bla..

Fakta er at du allerede er død, du har bare ikke skjønt at dem har drept deg enda de forteller de forteller det til deg hver eneste dag i beste sendetid

Norsk sokkel skal elektifiserest med mer kraft en vi produserer i landet vårt, ergo så vet Jensemann og & at det innen kort tid ikke er noen igjen her til å forbruke kraft

Peak oil har de vist om i 20 år men det eksisterer ikke en eneste plan B i verden, verdens oljeproduksjon går nedover mens etterspørslen i verden går rett til værs, spess i Kina og India
Verdens eksperter er enige om at alt vil kolapse i krig, pest, sult og død innen 3 år, de fatter ikke hvorfor ikke verdens elite har noen Plan B
Joda Plan B er nok der, men med skylapper forran øynene så ser man den ikke

Grunnen til at vi ikke har boret i Lofoten er ikke at eliten mener at hensynet til fiskerene som ikke liker utsikten med plattformer går forran en global krig og massedød, hungersnød og kolpas mm men at det ikke vil være bruk for oljen der om kort tid

Verden nasjoner og kommuner belåner seg til langt oppover ørene men det eksisterer ingen planer for nedbetaling av den sterkt økende super gjelden med galloperende renter

Du får forsette og fortelle hvor viktig det er at verdens vaksinerer seg med okulte vaksiner mot forkjølelse mens du formaner videre om at verden på ingen måte står forran stupet, alt er helt normalt

Du får ta med deg bøtte og spade og trole videre i barnehagen istedet :)

Smurfer sprer håp og glede så vi kan ri oss gjennom stormen sammen i motsetning til visse andre :D

Gi meg en god pannekake oppskrift istede du huskarlahvot :)

http://www.youtube.com/watch?v=nbWGoPEN9l8

huskarlahvot
huskarlahvot
Anonym
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

“Smurfer sprer håp og glede så vi kan ri oss gjennom stormen sammen”

Du har en merkelig måte å spre håp og glede på.

Jeg motsetter meg sterkt å bli kalt troll, når jeg bare informerer om at du siden jeg begynte å lese her har spådd katastrofer og kataklysmer over en lav sko. Sjelden som undrende spørsmål, mer som bombastiske fastslåinger. Ingenting har materalisert seg, mye i stil med Zetaspådommene som du kontinuerlig har trodde på.

Du sprer mørke og depresjoner. Verden er slett ikke så ille som du vil ha det til. Den er vakker og fantastisk. Mørke sider ja, men la oss da heller bry oss om reelle mørke sider, ikke fantasikataklysmescenarier.

Hvorfor så redd? Hvorfor så interessert i å gjøre andre redde?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

Jeg ser fortsatt ikke noe pannekakeoppskrift huskarlahvot ;)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  huskarlahvot
13 år siden

huskarlahvot skrev.
Du sprer mørke og depresjoner.
Hvorfor så interessert i å gjøre andre redde?

Mole.
Hva er det som gjør deg så redd og deprimert huskarlahvot?, jeg regner med du snakker for deg selv å ikke andre.

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

M.JOHAN
Viktig video du linket til. Knytter det sammen med BP og fugledød. Det er helt sikkert at har er ting på gang annet enn bare øvelse!
FEMA ber om holdbarhetsdato på katastrofematen er på 36 mnd. Et så stort innkjøp og ikke lenger holdbarhetsdato. Skulle tro de visste når katastrofen kommer! Og det kan se ut som om de gjøre ved at de planlegger den.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Ja, noe skurrer, kan være en fordel å ta noen forhåndsregler nå, bedre å være forberedt på noe som ikke kommer enn å ikke gjøre noen verdens ting når en vet noe kanskje kan skje.

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Er nok en liten misforståelse her, sier ikke at maten skal ha en holdbarhetsdato på 36mnd, men det er et minimumskrav.

“All meals/kits must have 36 months of remaining shelf life upon delivery.”

Najam Samiuddin
Abonnent
13 år siden

Eisenhower, a Jew himself according to his closest friends and West Point classmates, was one of history’s most vicious war criminals. He FACTUALLY ordered the deaths by freezing and starvation of over a million German POW’s – AFTER the war was over!

Check this out from my papers/research regarding the number of Jew deaths in German prison camps. Notice the slight error by the Jew run La Monde newspaper of France from 1978 – 1989 — ONLY SIX AND A HALF MILLION LESS JEWS DEATHS! Talk about JEW LIES!

Notice the offcial Soviet figures for Auschwitz AFTER Gorbachev opened up his files.

: 8,000,000 according to the French daily newspaper ‘Le Monde’ (20, April, 1978)

: 5,000,000 According to the memorial plaque on the gas-chamber monument at Auschwitz-Birkenau. (later removed in 1990 by the Polish Government)

: 4,000,000 According to the “confession” of Rudolf Hoess, the last commandant of Auschwitz, interrogation record and written statement before his “suicide.”

: 3,000,000 According to a statement by Yeduha Bauer, Director of the Institute for Contemporary Jewry at the Hebrew University, Jerusalem

: 1,600,000 According to ‘La Monde’ (September 1989)

: 1,433,000 According to Prof. Raul Hilberg (Professor for Holocaust Research, and author of the book, ‘The Annihilation of European Jewry,’ 2nd.ed.1988

: 1,250,000 According to Polish historians, Report of July, 1990 and corresponding public announcements

: 1,100,000 According to Gerald Reitlinger – author of ‘Die Endlbsun’

: 850,000 In the autumn of 1989 the Soviet President Mikhail Gorbachev opened Soviet archives, and the public saw for the first time, the complete register of deaths at Auschwitz-which speaks as a key document of 74,000.

Quite a different figure from the 6 million that we have been led to believe was true for the past 60 years.

The point here is this: JEWS LIE! They are MASTERS OF LIES. LIES are their way of life since and before Christ. History confims this TRUTH from day one even in the Bible!

Joe Cortina
http://mynameisjoecortina.wordpress.com/

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Her er en FEMA joke !

“A neocon, a zionist and a FEMA representative walked into a bar. Barmans says, hey is this some sort of joke? the three put on gas masks and the zionist crushed a vial of some substance on the floor. everyone died for miles and miles. ‘yes’, said the FEMA agent. The neocon and the zionist both laughed……”

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Er noe illevarslende på gang i USA nå ?!

Her er litt forsøk på dot connecting:

1. Antall offentlig ansatte i USA økte med 400.000 i mai. Dette er opplyst å skyldes “midlertid ansatte i forbindelse med en folketelling”.
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1911692.ece

Spørsmålet er hvorfor det er så påtrengende å “telle”, dvs. registrere hver og en av USAs nåværende innbyggere, inkl. identitet og bosted akkurat nå…

2. Her er en rapport fra marken som er brakt ut via Project Camelot 3. juni:
I listened to a Louisiana radio broadcast this morning, with professional service personnel and they were saying that several, police, and home guard had resigned packed up their families and headed north as they had received planning instructions that on a date between the 15th and 20th of June there are mass evacuations of all … UN people transporter vehicles in total 100’s of thousands, I’ve seen the google sat shots it’s real. Just don’t go.”]
http://projectcamelotproductions.com/blog-hp.html

3. Barack Obama, som tydelig blir styrt av onde krefter, er mistenkelig høyrøstet over oljekatastrofen, samtidig med at han lar pressen bli holdt på avstand og heller ikke har grepet inn slik at oljehullet forlengst er blitt tettet. Obamas overspill indikerer at mannen bedriver skuespill…:

“President Barack Obama sier han gjerne skulle brukt mye av tiden sin til å skrike og rope på folk”
http://www.dn.no/energi/article1911369.ece

La oss nå se – sett at følgende scenario vil utspille seg i det sørøstlige USA i løpet av de kommende 3 uker: Oljekatastrofen fortsetter å skape problemer i Louisiana og omegn og Obama beordrer masseevakuering av beboerne i delstater som Louisiana, Alabama og deler av Florida.

Hvor vil det isåfall være planer om å plassere hundretusener eller millioner av sydstatsbeboere ? På moteller og hospitser på statens regning på ubestemt tid ? Eller vil det finnes en “rimeligere” løsning…en som kanskje er blitt grundig forberedt i lang tid ?

– Hva vil de som velger å følge instrukser fra myndighetene risikere ?
– Hva vil de som velger å forbli i sine hjem risikere ?

sjarl
sjarl
Abonnent
14 år siden

En annen og morsom tilnærming til spørsmålet om svineinfluensa. Transemediet “ILIUKA” som kanaliseres av Leif Havik har blitt stilt flere spørsmål om svineinfluensa og vaksiner:

Er Svineinfluensaen så skummel som den høres ut for?
Iliuka: Ei er det.
Så da bør vi ikke frykte den?
Iliuka: Ei ser vi behovet. (130909)

Vi merker jo at det er et høyt aggresjonsnivå for tiden. Det skapes splittelser både i forhold til vaksinering og ikke vaksinering, og vi på en måte merker at det er en eller annen sånn makt som rår. Og hvem er… hvilke makter der det som rår, og hvem er de her maktene som rår?
Iliuka: Vi ser, der er lik der tales autoriteter der finnes innenfor science (vitenskap)der søker så til manipulasjoner. For der finnes en framtidig tanke til noget av erbyde noget menneskebarn, at alle individer skal bære sådanne symptomer til hva der tales microchips, for hvorledes der er til ledelser og overvåkninger. Således vil der være til natur at se hvor alle individer er i sin egen eksistens, avlese i hvilket mood (stemning) der er, og avlese hva der finnes av tankenes besittelser. Således er der lik genetiske sorteringer. Således er der av den store menneskebarns plan. Dog, der vil ei være til lykke. Kono Ekatha.

Men da svarer du selvfølgelig på det spørsmålet jeg har her om at da vil det på en måte bli, eller bli forsøkt gjennomført en tvangsvaksinering av en annen type vaksine enn den her nå, med den chipsen som du snakket om?
Iliuka: Korrekt.
Men det vil ikke bli vellykket.
Iliuka: Ei vil det. (280909)

Jeg tenker også på mine barn der, hva med dem?
Iliuka: Vi ser, så er der talt: For hvorledes menneskebarnet skaper sådanne virussymptomer, så er der óg lik menneskebarnet i et annet rike søker at skape vaksinasjoner. Dog der er så, lik der er så hva der tales politisk og maktspill iblant menneskebarns autoriteter. Der er så noget for at noget skape nye mynteverdier, og der er for at skape nye bevisstheter i menneskebarnets senter. Dog like fullt skal det kloke menneskebarn stå frem i sitt eget lys og se at den bevarer sine immuner lik der er, foruten hva der injiseres, – og således bliver der ei noget at bekymres. (171009)

« Forrige artikkel

For en tid vi lever i

Neste artikkel »

11. september: Den virkelige historien

113
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x