Bla i tag

ron paul

Nyhetsspeilet erklært uønsket på Oslo Freedom Fest

Nyhetsspeilet er blitt underrettet av arrangørene av "Oslo Freedom Festival" om at nærvær av representanter for Nyhetsspeilet på Oslo Freedom Fest er uønsket.

FEMA camps: Fare for Holocaust

Oliver North var på tiltalebenken for ulovlig våpenhandel med Iran under "hostage crisis". Dommeren var rask til å tie damen som var nysgjerrig på hvorfor North var delaktig i å tegne opp en plan om å avsette konstitusjonen ved nasjonale kriser, atomkrig, intern dissident oppblomstring eller en nasjonal opposisjon mot en amerikansk millitærinvansjon