Ground Zero terror

9/11 en gigantisk bløff

55.6K visninger
20 minutter lesetid
575

Internett har blitt den moderne tidsalders bibliotek for folket. Her kan så godt som alle fritt skrive hva de mener uten å bli farget av eierinteresser. Det man åpenlyst får servert av skremmende bevis rundt terrorangrepet 11. september 2001 via internett er derimot ekstremt urovekkende.

Jeg utelot spørsmålstegnet i tittelen med hensikt. Det er helt og holdent opp til deg selv å velge hva du mener er fakta. Det du får presentert her er en rekke påstander som genialt enkelt er hentet rett fra internett og som dermed er tilgjengelig for hvem som helst.

Red.kommentar: Svært mange av lenkene i denne artikkelen er blitt skrubbet vekk fra internett. Det som har vært mulig å gjenskape er erstattet med en kopi eller en tilsvarende video/kilde.

Denne viktige artikkelen gir grobunn for ikke å ta alt for god fisk av det du blir servert i media. Nyhetene er langt mer kontrollert og farget enn du tror.

Denne artikkelen er et skrekkeksempel på hvordan media og politikere på toppnivå selv i demokratiske land potensielt kan manipulere sannhet til propaganda for sin egen agenda. Det er på tide å våkne opp.

Om du foretrekker solide bevis med vitenskapelige forklaring og videoklipp som illustrerer hele hendelsen så se det dyptgående foredraget av Dr. Judy Wood fra 2012:

9/11 Breakthrough Energy Technology | Dr Judy Wood:

Internett avslører

Internett kan benyttes til mye mer enn hva man får via biblioteker, media og offentlig informasjon. Internett kan benyttes til å bli hørt og nå ut til folket når media tier. Du som sitter og leser dette kan få andre synspunkter og vinklinger for å avdekke forhold som ellers ikke kommer frem. Eller rettere sagt holdes skjult.

Når bevismassen og logiske brister blir så stor at den presenterte sannheten åpenbart har mangler kan kilden til informasjonen gjøre flere ting. Enten avkrefte påstandene, innrømme mangler eller nekte å kommentere saken. Dessverre velger de aller fleste personer det sistnevnte. Kanskje uten unntak de som har noe å skjule? Det er i allefall den enkleste løsningen.

Når det foregår kriminell aktivitet på toppnivå er det som regel så drøyt at folk ikke kan fatte og tro at det er sant eller mulig. Dermed blir det alt for lett å komme seg unna med åpenlyse mangler i sannheten ved å respondere: «Ingen kommentar».

Avslørt: Hvordan toppen av maktpyramiden får alle involverte til å holde kjeft

Media tier

Det gir utvidet fleksibilitet å være president for et kapitalistisk land. Når kriminalitet når opp på toppnivå kan man fremdeles fint gå fri. Man trenger ikke være diktator. Du kan fint styre et demokratisk land. Det holder med å avfeie ubehagelige spørsmål relatert til tema i alle pressekonferanser du stiller opp i og nekte å kommentere saken.

Hva som faktisk skjedde den 11. september 2001 er denne artikkelens kjerne. Dette er et godt eksempel på bruk av internett som kildemateriale for å avsløre svindel i stor stil. Det er selvsagt mulig jeg tar feil og har latt meg manipulere med feil fakta. Det begynner jo også å bli noen år siden dette hendte. Men saken vil aldri gå ut på dato. Involverte personer sitter fremdeles i sine toppstillinger med plettfri vandel.

Det du vil lese om nedenfor er knapt tatt opp av vestlige medier utenom det man finner av informasjon lagt ut av vitenskapsmenn, eksperter, øyenvitner og folk som søker sannheten. Den knappe informasjonen som har vært publisert, blir ikke tatt opp videre av landsdekkende medier. Hvorfor ikke?

Er de motstridende bevisene nedenfor noe vi kan se helt bort fra? Er USA for mektig i den vestlige verden til at noen medier tør å skrive om det? Kan jeg forvente en henvendelse fra Politiets sikkerhetstjeneste for å ha samlet sammen og publisert informasjonen du finner her? Ytringsfriheten eksisterer ennå, men den henger i en tynn tråd.

Et utall spørsmål dukker opp. Jeg skal ikke si hva du skal mene. Det er helt og holdent opp til deg. Jeg presenterer her kun informasjon som ligger fritt tilgjengelig på internett, selv om Google og YouTube i massiv skala har fjernet faktakilder og videoer som ikke gjør noe annet enn å fremlegge vitenskapelige fakta.

Still deg selv spørsmålet før du leser videre: Hvem sto bak terroristangrepet 11. september 2001?

Svaret er jo åpenbart Al-Qaida. Det trodde i allefall jeg – frem til nå.

Ondskapsfull terrorisme eller iskald kapitalisme?

Hvis 9/11 var en gigantisk bløff, så blir det første åpenbare spørsmålet å stille seg hvorfor terroren var fabrikert. I september 2000 ble det gitt ut et utkast til et dokument kalt «Project for the New American Century» (PNAC), som sier at «hvis vi skal omforme Amerika til morgendagens dominerende styrke, vil det bli en lang prosess, medmindre det oppstår en katastrofal og katalytisk hendelse – som et nytt Pearl Harbor».

Dokumentet ble støttet av nøkkelpersoner som visepresident Dick Cheney, Donald Rumsfeldt og Bush sin yngre bror Marvin P. Bush (som var sjef for sikkerheten i Twin Towers).

Utgangspunktet går altså ut på å oppnå kontroll på Midtøstens oljeressurser. Dette ønskes oppnådd via globalt militært lederskap. Ett år senere var planen satt i live.

Videoen 9/11 Coincidences (Part Five) som du bør se før du leser videre (6 minutter) gir deg en god introduksjon på bakgrunnen for 9/11. Spesielt de siste 2 minuttene gir deg en global innføring i hva som mest sannsynlig er motivasjonen for Bush-administrasjonen. Nemlig amerikansk dominans via et slavebundet globalt marked – som gir Bush og hans menn penger og makt. Dette oppnås kaldt og kynisk ved bruk av krig for å rydde vei for amerikanske interesser.

Store ord? La oss se på fakta.

Fakta bak 9/11

Vi tar en nærmere titt på hva som skjedde på dagen den 11. september 2001.

På morgenen den dagen var NORAD (en forsvarskommando for luftrommet over Nord-Amerika) på dag to i en ukelang terroristøvelse kalt «Vigilant Guardian«. Denne militære øvelsen, ledsaget av CIA, var en simulering av et terroristangrep med kaprede fly mot New York.

Øvelsen var under kommando av visepresident Dick Cheney. Dette var første gang i historien at presidenten eller en visepresident hadde direkte kontroll på en militær forsvarskommando.

Tre måneder tidligere hadde visepresident Dick Cheney beordret Donald Rumsfelt til å gi seg selv mulighet til å ta kontroll over NORAD og nedskytingsprosedyrene slik at generalene selv ikke lengre hadde mulighet til å skyte ned truende fly.

Flyveledere som satt på vakt den 11. september, gjorde opptak av det som skjedde. Disse opptakene ble derimot beordret slettet av høytstående personer hos luftfartsmyndighetene, noe som var lovstridig i forhold til regelverket.

En annen militær øvelse som pågikk i november 2000 benyttet Pentagon som et mål for kaprede fly. Disse øvelsene gjorde at flyveledere hos luftfartsmyndighetene trodde angrepene var en drill. Totalt sett var det hele 15 militære øvelser som pågikk den 11. september. Visepresident Cheney ble, ifølge Norman Mineta fra transportvesenet som var tilstede i presidentens kommandosentral den dagen, varslet når flyet var 80 og 50 km unna.

Når flyet kun var 16 km unna ble visepresidenten spurt om han fremdeles ønsket å opprettholde sin ordre hvorav han svarte aggressivt, men bekreftende på dette. Andrews Air Force Base er kun 24 km unna Pentagon. Ingen jagerfly ble beordret i lufta før etter at Pentagon var truffet.

Kun 15 minutter før det første sørlige tårnet raser sammen blir alle fly beordret til å lande. Rett etter at «North Tower» kollapser, beordres militære fly tilbake på vingene.

Vi fortsetter punktvis med detaljerte fakta:

1. Et tredje tårn kollapset:

Vi begynner med den mest åpenbare bløffen. Svært få vet at et tredje tårn, World Trade Center 7, kollapset 7 timer etter WTC-tårnene. Dette var også et stålbygg hvor CIA, IRS, Department of Defence og Secret Service hadde sine kontorer samt all dokumentasjon fra Enron-skandalen.

Bygget kollapset fullstendig på 6 sekunder etter en liten brann i bygget. Eksperter på sprengning og nedriving av store bygg sier entydig at dette var et kontrollert gjennomført sprengningsarbeide. Ingen media skriver om dette.

Se følgende videoinnslag hentet frem fra et privat videoopptak som tydelig beviser at WTC-7 ble sprengt. Dermed er det relativt åpenbart at de to andre tårnene ble tatt på samme måte. Hadde det vært et reelt terrorangrep ville aldri WTC-7 blitt sprengt.

WTC 9/11 Building 7 – CLEARLY detonated! 2013 New footage of explosions:

9/11 WTC Detonations Finally Revealed:

Dokumentaren (den originale videoen er ikke lengre tilgjengelig) viser videre at TV-stasjonen BBC World annonserte kollapsen av bygget 20 minutter før det faktisk skjedde med bygget synlig i tv-bildet i bakgrunnen.

BBC Reports 911, WTC 7 Collapse BEFORE it Happens:

En time før dette annonserte CNN at bygning 7 «enten har kollapset eller er i ferd med å kollapse». Hvordan kan det være mulig å rapportere slik uten at kollapsen var planlagt og CNN med flere var informert om dette?

2. Kontrollert sprengning av Twin Towers:

Ingen stålbygg har opp gjennom historien noensinne kollapset, både før og etter 2001. 2 uker før 9/11 ble alle bombehunder beordret ut av Twin Towers. En rekke arbeid ble utført i bygget døgnet rundt i ukene før kollapsen. Myndighetene hevder at stålkonstruksjonen smeltet i området der flyene gikk inn og forårsaket kollapsen.

Tårnene stod klippefast når flyene rammet de. En kortvarig, men stor ildkule ble etterfulgt av forholdsvis svake branner før de 415 meter høye tårnene kollapset på kun 10 og 12 sekunder. Denne vitenskapelige rapporten viser at det umulig kan ha skjedd.

Fakta:

Smeltet stål
Stål smelter ikke før ved 1500 grader. Flybensin kan maksimalt nå 650 grader under helt optimale forhold. Thermite ble bevisst benyttet for å oppnå denne effekten, et kjemisk stoff som genererer en varme på over 2500 grader.


Overlevende i åpningen
Overlevende sto i åpningen etter flyet kort tid etter og vinket etter hjelp, på samme sted hvor stål hevdes å smelte. Den tyske dokumentaren som viser dette (fjernet fra internett) er aldri blitt vist i USA.

Fritt fall
Tiden t påkrevd for et objekt å falle fra høyde h (i et vakuum) er gitt ut fra formelen t = kvadratrot(2h/g), hvor g er aksellerasjonen på grunn av gravitasjon. 415 meter gir da nøyaktig 9,01 sekunder som den matematiske beregningen på et objekt i fritt fall.

Dette er en beregning basert på at man har et vakuum. Altså ingen luftmotstand. De uskadde etasjene nedenfor innslagsfeltet til «flyet» skulle ha gitt motstand som er tusenvis av ganger større enn luft. Allikevel tok det kun nøyaktig 10 sekunder for det sørlige tårnet å kollapse fullstendig i seg selv.

Eksplosjoner rett før kollaps
Eksplosjoner gikk tydelig av sekunder før det første tårnet kollapset. Dette ligner veldig på det du så ifm. WT7.

911: WTC2 Lower Floors Explosions BEFORE Alleged Plane Impact (raw footage).

Aldri skjedd i historien
Ingen stålbygg har noensinne i historien kollapset på grunn av brann. Selv ikke i den kjente høyhusbrannen i Madrid (2005) hvor hele bygningen var omsluttet av et infernalsk flammehav i 24 timer.

Kontrollert sprengning
En Nederlands sprengstoffekspert, Danny Jowenko, ble vist WTC bygning 7 sin kollaps på video. Hans umiddelbare svar (uten at han ble fortalt at dette hadde noe med 9/11 å gjøre) var at dette var en «controlled demolition».

9/11 *RARE* CLEAR Video of WTC Building 7 Controlled Demolition.

Avkuttede stålbjelker
Bildet nedenfor viser tydelig avkuttede stålbjelker som ikke kan oppstå på noen annen måte enn forhåndspreparert. Om noen skulle kuttet disse i etterhånd så ville man uansett ikke tatt største jobben ved å kutte de diagonalt som gir langt mer arbeid.

Kuttede bjelker sees tydelig i dette bildet med smeltet metall.

Den tydelig avkuttede stålbjelken i bildet ovenfor er et typisk eksempel på hvordan kontrollert sprengning av bygg gjøres. Du ser også spor etter smeltet stål fra thermite (utviklet av militæret) på bjelken som ble brukt for å svekke nedre struktur av byggene.

9/11: An Architect’s Guide – Part 2 – Twin Towers’ Explosive Destruction (8-12-21) Webinar:

Uttalelser om detonasjon

Det var noen av verdenshistoriens største bomber som eksploderte inne i de to tårnene på World Trade Center i New York i går. Jeg ville gjettet på at det var opp imot et tonns høyeksposivt sprengstoff som måtte til, sa den danske sprengningseksperten Bent Lund.
– B.T., 12. september 2001

Det er bare – og du ser og ser, men det er ingen betong her. Alt du ser er aluminium og stål. Betongen [i bunn av Twin Towers] var pulverisert. Hele nedre Manhattan var dekt av støv og pulver, 2-3 tommer tykt. Betongen var bare pulverisert.
– New Yorks guvernør, George Pataki, CNN transcript

Mens min overordnede og jeg så på det sørlige tårnet, ga det bare etter. Det ga i virkeligheten etter i nedre etasje, ikke der hvor flyet hadde truffet, fordi vi originalt mente det var som en intern detonering av eksplosiver som gikk av etter hverandre, boom, boom, boom, boom, og så kom hele tårnet ned.
Brannmann Edward Cachia

Bildet til journalist Bill Biggart fra DigitalJournalist.org viser (sprengnings)energier som går rett ut fra bygget.

Hva som ser ut til å ha skjedd er at den øvre seksjonen av hvert tårn (over treffpunktene) imploderes akkurat som ved en klassisk demolering. Rett før denne prosessen fullføres, blir en rask serie med massive eksplosjoner satt av for å ødelegge hver etasje etter hverandre fra treffpunktene.

Se kollapsen av det sørlige tårnet i denne videoen (mpeg-video) og merk deg at over halve toppseksjonen imploderer fra basen, før støv blokkerer sikten. Ta en titt på stillbildene for et enda tydeligere bevis på detonasjoner.

Ved å bruke spiret som et referansepunkt, kan du se at toppseksjonen av bygningen reduserer sin høyde med rundt 60% før den nedre seksjonen begynner å gå i oppløsning.


Som du ser i bildet her så heller toppseksjonen alarmerende utover. Hvis denne seksjonen ikke hadde blitt implodert fra basen av, ville den tippet rett av bygget.

3. Video og media manipulert:

De store TV-selskapene viste manipulerte bilder med video overlay. I tillegg ser det ut til at det ble generert en rekke falske amatøropptak som bevis på at det var fly som traff tårnene. (Ingen av disse videoene er lengre mulig å finne på internett).

Uansett om tårnene ble rammet av fly, de fleste bevis tyder på at arbeidet med å ta ned tårnene var forberedt flere uker på forhånd av demoleringseksperter. Uttalelsen fra New Yorks guvernør angitt ovenfor er svært avslørende i sin tale.

4. Betong pulverisert

Betong kan kun bli pulverisert av en kraftig detonering, men ikke av en kollaps. Bildene taler for seg selv:

5. Aggressiv sensur:

CBS, Fox News, New York Times, History Channel, Google og YouTube samt mange flere sensurerer alle former for informasjon som hevder at terroraksjonen var en innsidejobb. PSYOPS, eller propagandaeksperter fra CIA, er kjent for å ha arbeidet i nyhetsavdelingen hos TV-selskapet CNN.

Samme tv-selskap har også alltid hatt tett samarbeid med Pentagon. Se 9/11 Coincidences (Part Eight) UPDATE og 9/11 Coincidences (Part 11) som begge ble fjernet av YouTube.

Alt i alt har rundt 85% av alle lenker og videoer i denne artikkelen blitt sensurert eller tatt vekk fra internett. Essensielle live uttalelser fra hendelsen og faktiske beviser fjernes effektivt.

5. Aluminium vs stål:

Fly er laget av aluminium og fiber. Twin Towers var laget i stål. Aluminium kan ikke penetrere tykke stålbjelker. De såkalte live videoopptakene viser at «flyet» forsvant helt inn i bygget tvers gjennom stålbjelkene. Tror du et aluminiumsfly kan penetrere et stålbygg som dette?

6. Umulig hastighet på flyene:

En rekke øyenvitner så ingen fly treffe Twin Towers før eksplosjonene. Eller hørte noen jetmotorer. Disse vitnene er aldri vist på TV-selskapenes sendinger. Teknisk sett kan man fint endre en live videostrøm og legge til eller fjerne objekter. Pentagon har eksperter som arbeider spesifikt med denne type teknologi.

Denne videoen viser en umulig hastighet på flyet: (Ikke lengre tilgjengelig, se en grundig erstatning nedenfor). Initielt er tårnene filmet fra meget lang avstand før kamera zoomer inn og ser flyet krasje. Ut fra at flyet ikke sees i det initielle panorerte bildet så må flyet ha en hastighet på rundt 2900 km/t for å rekke frem etter zoomen.

9/11 – Impossible Speeds from the Hijacked Aircraft?

7. Vitners observasjoner stemmer ikke med den offisielle historien:

Når Flight 175 traff South Tower høres ingen lyd fra selve krasjet. Det gjelder også alle amatøropptak fra «heldige» fotografer. Ingen i videoopptakene reagerer heller på øredøvende flystøy før kollisjonen.

Vitner rapporterer om et sort fly uten emblemer, uten logo, militærfly eller drone, eksplosjoner m.m. «It definitively did not look like a commercial plane, I did not see any windows on the side».

ALL 9/11 Plane Impacts (Witnesses React)

13 Witness Reactions to the Planes on 9/11

8. Redigerte videoopptak:

Her er det den iscenesatte bløffen er best gjennomført, men ikke perfekt nok til ikke å bli gjennomskuet. En rekke studier av videoene viser at ulike filmklipp består av ulike fly, ulike farger, ikke riktige farger i henhold til flyselskapet, (simulert) fly kommer i feil vinkler i forhold til hverandre, hastighet er ulik, i visse tilfeller må flyet ha umulige hastigheter for å nå frem i forhold til video-opptak, to nesten identiske kameravinkler viser tydelig et helikopter i en video og ingenting i en annen.

Videre er arkiverte opptak endret i forhold til det som ble sendt «live» den dagen. Det originale lydsporet er beholdt og dette har medført inkonsistens mellom bilde og lyd. De aller fleste bilder sendt av de fem store TV-selskapene er bilder av tårnene fra lang avstand hvor Manhattan i bakgrunnen er usynlig på en klar dag, med unntak av de såkalte flyene som smeltet sammen med tårnene.

Foxed Out Part 1: Ingen av de fem store TV-selskapene har mobile kamerateams på bakken, ingen sending fra kaos i gatene, kun én reporter (Dick Oliver) intervjuer i gaten.

Foxed Out

Altså ingen profesjonelle TV-sendinger av tårnene fra bakkenivå på en slik ekstrem hendelse som dette. Foxed Out Part 2: Dick Olivers kommentar om at folk så en rakett er fjernet fra arkiverte opptak.

Videre ser man i originalopptaket at nesen på flyet kommer ut i andre enden av tårnet. Husk at bygget er laget i stål og flyet var laget i aluminium. Allikevel kommer nesen ut i andre enden av tårnet i identisk tilstand. Dette er derimot fjernet i det arkiverte opptaket med et annet klipp (ikke tidligere vist) som skjuler dette. September clues: Part 8: CBS og ABC sender samme «live» opptak med nøyaktig 3,6 sekunders mellomrom. Men selve flyet krasjer samtidig i bildet på begge TV-stasjonene.

Midtveis i videoen ser du et helikopter på ABC, men i bildet hos CBS fra en annen vinkel er helikopteret usynlig. I neste bilde som har nesten samme vinkel hos NBC og CBS kan man i dette tilfellet se helikopteret i sistnevnte sending, men igjen helt borte hos NBC.

Samme effekt kan igjen sees hos NBC hvor man i et klipp tydelig se et helikopter, mens det er usynlig i sendingen hos CNN. Og slik fortsetter det. Forøvrig kan ingen verifisere hva alle disse helikoptrene gjorde der. Ingen bilder eller videoopptak finnes fra disse nærgående helikoptrene.

9. Ingen TV-team på gatenivå. Ingen:

De eneste bildene fra gaten var tatt av amatører. Det mest berømte er Evan Fairbanks opptak. Han annonseres som en erfaren kameramann med 16 år bak seg. 911 Amateur Part 3: Evans opptak. Ingen lyd eksisterer. Ingen deler av flyet ramler ned. Alt forsvinner inn i tårnet.

Evan Fairbanks’ WTC 9/11 Footage (Enhanced Video/Audio & Doubled FPS)

To amatøropptak til mot slutten av denne videoen viser at venstre vinge forsvinner i bildet.

De offisielle «kaprede flyene» i virkeligheten hvite hvor nedre halvdel har et mørkt blått utseende og på undersiden med en tydelig rød logo på bakre stabilisator. Flyene på videoene er helt hvit eller svart.

10. Rakett mot Pentagon:

Det hevdes at et Boeing 757 krasjet i bygningen. Allikevel tok FBI å konfiskerte alle videoopptak fra parkeringsplasser og butikker i nærheten kun minutter etter eksplosjonen. Videoene er aldri gjort tilgjengelig for publikum. Hullet i den nyoppussede delen av Pentagon var langt mindre enn hva den angitte flytypen kunne få plass i. Dette var helt tydelig å se før bygget kollapset.

Verken vingene eller noen andre deler av et 80-tonns Boeing 757 fly var synlig. Skal vi gjette på noe mer realistisk så var det en militær rakett som slo inn i Pentagon. Se Pentagon Strike. En flott video som illustrerer et utall av brister i logikken bak forklaringen fra Pentagon. (Fjernet fra internett).

Missile Hitting the Pentagon on 911

911 Entire Pentagon Footage with missile impact never shown to public video 2

Kun et militært fly, ikke et sivilt fly flydd av Al-Qaida-kaprere, ville ha sendt ut et «Friendly»-signal som er nødvendig for å unngå Pentagons anti-fly-rakettbatterier når det nærmer seg bygningen.
– Senior Military Affairs-journalist hos Naval Postgraduate School, Barbara Honegger.

Her ser du et bilde av hullet i veggen i Pentagon etter at et «Boeing 757» påståelig krasjet inn veggen. Bildet er tatt før bygget kollapset.

11. Flight 93:

Såkalt krasj etterlater ingen flydeler. Igjen.
Nyhetsinnslag fra krasjstedet: «Det er ingenting der. Absolutt intet, ingen flydeler, ingen brann, ingenting. Kun et hull i bakken».

Et bilde av hullet i bakken rett etter flystyrten av Flight 93.

«Jo større løgn, desto flere vil tro den».
– Adolf Hitler

Hvem tjener på 9/11?

La oss gå frem til nåtiden og se på den skjulte agendaen som Bush-regjeringen initsielt sto bak. Etter 9/11 beordret Bush at Afghanistan skulle angripes i oktober 2001. Deretter i mars 2003 invaderte han Irak. Som man ser i ettertid ble ingen masseødeleggelsesvåpen funnet i Irak. Dette var argumentet Bush benyttet for å kunne angripe Irak ut fra at dette var nødvendig for å beskytte USA.

Nå styres landene av regjeringer innsatt av USA. Dagen etter at ny regjering ble utnevnt i Afghanistan, ble en kontrakt undertegnet som ga USA mulighet til å legge og kontrollere oljeledningene gjennom hele landet. De amerikanske oljebedriftene tjente altså stort på invasjonene i Midtøsten.

Taperne

Osama Bin Laden og Al-Qaida (som for øvrig ble opplært av CIA på 80-tallet for å kjempe mot den russiske invasjonen av Afghanistan) angir fem dager etter 9/11 at han ikke har kjennskap til angrepet og antyder at det må være utført av folk med egne motiver. Dette fremkommer i et innslag på den kjente arabiske TV-kanalen Al Jazeera.

Etter invasjonen av Afghanistan har Al-Qaidas slagkraft blitt sterkt redusert og Osama Bin Laden rapporteres som mest sannsynligvis død. Åpenbart har verken Bin Laden eller Al-Qaida tjent stort på 9/11.

Saddam Hussein har tjent ingenting på 9/11 etter invasjonen av Irak. På en skala fra 0 til 10 så havner han på mindre enn 0. Han ble som kjent henrettet for sitt virke som diktator. Dog uten at USA fant noe spor etter masseødeleggelsesvåpen.

Av alle tre overnevnte (Osama Bin Laden, Al-Qaida og Saddam Hussein) har ingen av de dratt nytte av 9/11 verken politisk, finansielt eller strategisk. Faktisk ble det motsatte tilfellet. Så hvem tjente virkelig på 9/11?

Vinnerne

Larry Silverstein som var leaseeier av World Trade Center var pålagt å fjerne asbest i alle bygningene, en jobb som ville kostet over 6 milliarder kroner. Da han overtok bygningene, sørget han for at forsikringen også inkluderte terroristangrep. Etter angrepene mottok han 35 milliarder kroner i skadeerstatning, som gjorde investeringen på 90 millioner kroner virkelig lønnsom.

PNAC som vi omtalte initielt å ha foreslått et nytt «Perl Harbour», har interessant nok følgende introduksjon på forsiden av sin nettside:

«The Project for the New American Century (PNAC) is an organization dedicated to a few fundamental propositions: that American leadership is good both for America and for the world; and that such leadership requires military strength, diplomatic energy and commitment to moral principle».

I dokumentet de skisserte ønsket de å oppnå at Amerika ble den dominante styrken med permanente militære baser i Midtøsten. De ønsket også å få på plass en globalt ordensmakt, og foreslo endringer i regimet i Irak og Afghanistan for å oppnå et bedre marked for USA. PNAC får altså full pott i hva de har oppnådd etter 9/11.

Visepresident Dick Cheney mottar fremdeles en multimillionlønn i sitt oljeselskap hvor aksjeverdien har steget betydelig siden invasjonene i Afghanistan og Irak.

Våpenindustrien har åpenbart tjent store penger på invasjonene. Svært store summer må dekke opp alle raketter, bomber og utstyr som går med i en krig og som må fylles opp igjen.

George W. Bush er mannen som sørger for å få på plass milliarder av dollar til våpen til sine partnere, som i gjengjeld støtter opp finansielt under hans politiske kampanjer. The Carlyle Group eid av Bush-familien har tjent enorme mengder med penger ved å stå bak produksjon av våpen og militære baser.

Av overnevnte med Bush, Cheney, PNAC og våpenindustrien har alle disse tjent maksimalt på terroristkrigen.

Når det gjelder oljeselskapene så befinner 60% av all oljeproduksjon seg i Midtøsten. USA, som er den største oljeforbrukeren i verden, vil i løpet av de nærmeste ti årene øke forbruket betydelig ut over sine egne ressurser.

For å unngå at den amerikanske økonomien kollapser er det derfor essensielt at de oppnår kontroll på oljeressursene i Midtøsten. Ikke bare for sin egen del, men også opp mot Kina som snart vil være verdens mektigste land på grunn av sin økende utvikling. Oljeindustrien har som nevnt tjent stort på krigen i Afghanistan og Irak ledsaget av 9/11.

Full kontroll

Den amerikanske regjeringen har som ønsket, ved hjelp av 9/11 som en unnskyldning, fått på plass en ny verdensorden hvor de ønsker å fremstå som øverste supermakt. Ved hjelp av USA Patriot Act innført i oktober 2001 av Bush, gir det rettslige etater mulighet til å spionere på all kommunikasjon blant sine borgere for å bekjempe terrorisme.

Videre tillater den arrestasjoner basert på mistanke, helt uten bevismaterialer, uten rimelig grunn, i hemmelighet, uten å varsle noen og uten rett til å kontakte en advokat. Dermed har man oppnådd full kontroll på sine innbyggere og kan slå hardt ned på alle som fremstår som en trussel for Bush-administrasjonen.

9/11 Coincidences (Part Eleven): Who benefits?

Resultatet

Vi lever i dag i et globalt samfunn. Bush-administrasjonen har på en svært kynisk måte skapt frykt på verdensbasis for å oppnå sine mål for en liten gruppe mennesker. Jeg trodde som mange andre at terroren stort sett kom fra religiøse ekstremister. Lite var jeg klar over at den vestlige verden er kapabel til å skalere langt høyere og verre enn noen av oss kunne forestille oss. Media har i aller høyeste grad svelget propagandaen og serverer oss farget informasjon tilpasset de få som tjener på det.

Ønsker du å våkne opp til en smertefull verden som sløser med menneskeliv? Ta den røde pillen, fri deg fra slaveriet, kjemp mot makten, få media til å skrive om dette, få sannheten frem! Som i filmen The Matrix så velger beklageligvis de aller fleste av oss den blå pillen og lever livet videre som om ingenting skulle ha hendt.

Valget er ditt.

«I’m only offering you the truth. Nothing more.»
Morpheus i filmen The Matrix

Kilder

Nedenfor følger en rekke kilder for mye mer informasjon. Denne artikkelen er også basert på disse kildene og en rekke andre nettsteder og videoer på internett. Søk sannheten selv.

911research.com.
911review.org.
911truth.dk.
Debunking911.com.
Samtiden.no.
BloodForOil.org.
Another 9/11 analysis – Enron – Iraq – Bechtel – connections.
RollingStone.com – The Worst President in History?
Scott.net.

Videoer

9/11 Coincidences, Part 1 to 19.

September Clues-dokumentar

Oppvåkningen

Ingen historiker kan forutse fremtiden med sikkerhet. Det er alt for mange umålbare faktorer som spiller inn. Mens CIA, FBI og oljeindustrien i USA forblir i sin struktur, går det mot slutten av presidentperioden for George W. Bush. Han gjør sitt beste i å skjule og fornekte hva som faktisk har skjedd.

Ved å avfeie leksene man lærer opp gjennom århundrets kriger, bryr Bush seg fint lite om sin plass i historien. Som han fortalte journalisten Bob Woodward i 2003: «History. We won’t know. We’ll all be dead.»

Still deg igjen spørsmålet: Hvem sto bak terroristangrepet 11. september 2001?

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, webmaster og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 140 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

575 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
14 år siden

[…] Relatert9/11 en gigantisk bløff (0)  Skriv ut artikkelen Publisert 16.02.2009 kl 18:53 under Samfunn. Du kan følge responsen til artikkelen via vår RSS 2.0 kommentarfeed. […]

lagresom
lagresom
Abonnent

Ikke la oss glemme følgende kommentar fra Bush, kort tid etter 9/11:

«Either you are with them, or against us».
Og: «… Not accept any outrageous conspiracy theories».

H
H
Abonnent
14 år siden

En liten rettelse; Thermate, ikke Thermite. Det er en variant av Thermite, tilsatt sulfur, og deler stålbjelker i to enda raskere. Se klipp av Dr. Steven Jones om dette og 9/11: http://www.youtube.com/watch?v=ezIU6ZxYU3A

orepvik
orepvik
Abonnent
Svar til  H
13 år siden

Et spørsmål som alle som sier at 9/11 var en kontrollert rivning burde stille seg er; Hvorfor hører man ikke eksplosjoner på opptakene av bygningene som faller? Sammenlikn med videoer av andre kontrollerte rivninger, og det er innlysende at bygningene ikke ble revet med sprengstoff. Da hadde man rett og slett hørt det…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  orepvik
13 år siden

Det er da tusenvis av klipp og vitne observasjoner på bombesmell Øyvind
Du får google litt og se på Youtube så finner du akkurat så mange du vil
Du og frekke kommer snart i Guines rekordbok som dem 2 siste i verden som tror på Bush sine ord he he

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Jeg har sett en hel masse akkurat sånn klipp du etterlyser, der man tydlig ser rekken av eksplosjoner nedover tårnene
Men skjønner ikke hvorfor jeg skal gjøre jobben for deg med og lete dem frem igjen….
her har du en artikkel fra Vi-menn om flyene som forsvant som du kan prøve og debunke så mye du vil :)

http://www.klikk.no/produkthjemmesider/vimenn/article516248.ece

Hadde du prøvd og bidra litt og ikke bare hoppe rundt i artikler og spre desinfo så ville det nok blitt kosligere for alle parter :)

Så mye tid du bruker forran PCen Øyvind så hadde det kanskje gjort seg med litt Adrendalin :P

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Joda ligger en del bare i artiklene her på speilet som både jeg og andre har lagt ut :)
du vil heller ikke bruke mange sekundene på og google de frem til dem på nett
bruk litt mindre tid på og kverulere, ta deg en god karsk og søk litt etter sannheten på nett så blir du nok enig med resten av verden du og :)

Tydligvis så har du allerede bestemt verdensbilde ditt og ingen skal få lov og forandre det vist så da kan jef desverre ikke hjelpe deg

PS ble artiklen fra Vi-menn som jeg la ut for vansklig siden du ikke klarte og debunke den ;) ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

sånn for godt vennskaps skyld så satte jeg av 2 sekunder til og finne en snutt til deg Øyvind :)

Personligt så er jeg langt fra noen 9/11 ekspert, allerde da jeg så tårna falt på TV så viste jeg at dette ikke stemte med den offisielle forklaringen så har aldri giddet og bruke tid på noe jeg allerede vet

Flytende stål renner ut av vinduer og det er det kun nano termith som kan klare, nano termith er og funnet i mange støv-prøver

Vil du tro på historien om Ali Baba om dem 19 røverene så ser ikke jeg noe galt i det :)
Forløbig så er det fortsatt lov og tro på det en vil her i landet :)

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  orepvik
13 år siden

Jeg vet ikke akkurat hva de brukte, noen sier nano thermite osv, og det er utallige øyevitner som sier de hørte eksplosjoner osv.

Men bare se på building 7, så faller bygget faktisk i «free fall» hastighet, dette er fra NIST.gov:

:»Stage 2 (1.75 to 4.0 seconds): gravitational acceleration (free fall) «.

Den strukturelle integriteten og friksjonen som tusenvis av tonn stål representerer forsvinner ikke bare plutselig av seg selv pga branner i noen etasjer og strukturelle skader som følge av «debris» fra wtc1 og 2.

Men med tanke på hvor mye annet merkelig som skjedde den dagen, så det vel bare naturlig at fysikkens lover tok en liten pause også?

Sverke Bolme
Sverke Bolme
Abonnent
Svar til  Sithious
11 år siden

Jeg kontaktet en svært anerkjent metallurg i Veritas (min fetter) allerede samme dag, og han konkluderte med at det offisielle forløpet var komplett fysisk umulig. Like umulig som å avlyse tyngdekraften, få besøk av naboen for å låne søpla i 14 dager, sette fyr på en isklump med engangslighter osv.

sjokomelk
Abonnent
Svar til  H
13 år siden

Sulfur? Svovel, altså.

trackback
14 år siden

[…] for tortur. Og selvfølgelig blir det ingen ny etterforskning av hans kolleger som var involvert i falskt-flagg aksjonen 11. september 2001. Det er faktisk helt latterlig å tro at Obama vil bringe noen som helst form for reel endring til […]

coolio
coolio
Abonnent
13 år siden

Hoy hoy, ble innlegget mitt slettet?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
13 år siden

Vist det var det vanlig svadaen du kom med så ikke så rart om det ble sletta…

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Det var en haug med bildebevis på at det var et fly som traff >Pentagon, bilder av mennesker funnet død i ruinene i Pentagon, bilder av flyvraket, motoren, understellet, svarte boksen, brannmannskapene som bar flyrester vekk fra åstedet osv.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
13 år siden

Ille rart dem kommer med et sånt bilde 8 år etter første….
Men ikke så rart om det var fakta, personligt så mener jeg at Osama er en del av CIA etter sammarbiedet under Sovjet-Afganistankrigen og at Osama fikk hjelp hele veien av Haukene i CIA til og få opperasjonen igjennom….
Jagerfly som skulle avskjært etter minimum 5 min ble omdirigert, Sikretskontrollen virka ikke, Masse advarsler ble ignorert osv…
Bush sine sikrets pakker smalt igjennom uten et blunk, NATO sin pakt 5 kom inn med en gang selv om Osama ikke er etterlyst for noe 9/11 på FBI og CIA sine sider… merkligt nok……
Bush ble søkkrik på Heliburten aksjene han fikk med krigs ontrakter i Irak og Afgaistan…
En må jo være tilbakestående for og tro på den versjonen som Bush og & har levert fra seg ……

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Du kan sikkert linke disse bilder opp på nytt. Altså til «Coolio med en haug med billedbevis». Ville vært interessant å se.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Slutt å klage, bare repost dem…. :)

Otto
Abonnent
13 år siden

En innføring, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847 .

Navigate3D støtter Architects and Engineers for 9/11 truth, ae911truth.org http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=1 .

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
13 år siden

Har streemet del 2 av kalla fakta på svensk tv4 og er rasende på måten media prøver å sverte sannhets bevegelsen og stasi forhør av V politikker Egon Frid.Dette er et hån mot sannheten.Så denne da jeg var innom vaken.se

http://tv4play.se/aktualitet/kalla_fakta?videoId=1.1321038&selId=1.923834&currPage=0

skulb
skulb
Abonnent
13 år siden

Bra artikkel.

Tror det er mange som har vondt for å tro noe av dette fordi det virker så abnormt. Kanskje du skulle skrive en artikkel om andre eksempler på syntetisk terror som ikke blir benektet, som for eksempel operasjon GLADIO på 80 tallet, eller Johnsons forsøk på å få senket et amerikansk skip under seksdagerskrigen, for å kunne beskylde Egypt for å ha angrepet.

Fenomenet er i virkeligheten svært vanlig, den store forskjellen er i grunn at 9/11 var en gedigen TV happning, som de fleste i verden var vitne til.
Hvis noen er interessert i mer informasjon om dette har Webster Tarpley skrevet en strålende bok kalt -9/11-Synthetic Terror, Made in the USA-

Denne og andre bøker kan bestilles her: http://www.tarpley.net/

Noen av bøkene hans kan også lese gratis på nettet, men ikke akkurat denne her så vidt jeg vet.

sofi
sofi
Abonnent
13 år siden

Takk for artikkelen.

Hvor ble det av de flyene som angivelig var kapret?
Er passasjerene i de flyene døde? Eller er de fanget i spesielle leirer for å drive menneskelige eksperimenter med de, mens vi alle tror at de er døde?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  sofi
13 år siden

Hvor ble det av alle dem pårørende til ofrene sier mange artikler
Det er vist komplett umuligt og finne noe fra pasasjerene som angivlig var på flyene
Så det har nok aldri vært noen fly eller pasasjerer, bare missiler kamuflert som fly
Dem få mobilsamtalene fra det angivlige kapra flya var vel minste problem og fake tatt i betrakning av resten av opprasjonen.

http://www.klikk.no/produkthjemmesider/vimenn/article516248.ece

Otto
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Hawks’ CAFE forklarer årsakene, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4847

Kaja
Kaja
Abonnent
13 år siden

Jeg håper at dere kan ta dere tid til å se på denne videoen, som bare er på 2.26 minutter.

Det er til sammen fire klipp som viser angrepene på World Trade Center, men på de tre første klippene kan man ikke se noe fly, bare eksplosjoner. Reporterne nevner heller ikke noe om fly, men bare at det er eksplosjoner i tårnet.

Det siste klippet viser et fly, men det er så dårlig faket at det er opplagt at det er lagt til i ettertid.

Her er klippet: http://www.youtube.com/watch?v=BJkO26ZGNZY

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Kaja
13 år siden

Legger jo merke til at de klippene uten fly er tatt meget langt borte fra, eller på motsatt side av bygget i forhold til der flyet traff.

moha
moha
Abonnent
13 år siden

USA planlegger angrep på Norge!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584099

«Når vil norske myndigheter og deres medier forstå alvoret i dette her? Kanskje ikke før det er for sent. Kanskje ikke før vi får en 11.september på norske jord. Det er ingen trussel, det er en advarsel, sa Mohyeldeen Mohammad»

Siden det ifölge NS var USA som sto bak 911 må jo han mene att USA kommer til å angripe Norge om ikke vi slutter å trykke muhammedtegninger eller?

Noen som forstår logikken?

Eller kan Mohyeldeen Mohammad väre en desinfoagent som faktisk påstår at den offisielle versjonen av 911 er den mest sannsynliget?

Otto
Abonnent
Svar til  moha
13 år siden

Ikke godt så si for menigmann hvem som representerer hva. Trusler og advarsler er aldri akseptable. Når jeg er på besøk hos andre må og skal jeg oppføre meg respektabelt og hensynsfullt. Når noen er på besøk hos meg gjelder samme regler for de besøkende, uten unntak. Dette er en beskrivelse av god og allment akseptert folkeskikk.

SkeptiskJA
SkeptiskJA
Abonnent
13 år siden

In June, 2002, Convar was purchased by security firm Kroll Inc., which employs a number of former FBI and CIA officials, and has a reputation for serving as a cut-out of US Intelligence.

Og som du kan lese på NRK nyheter:

«Så langt har firmaet funnet materiale som tyder på at kriminelle stod bak, på 32 datamaskiner.»

Videre:

«Selvfølgelig er det også mulig at økningen i transaksjoner var tilfeldig. Det kan vise seg at amerikanere akkurat den morgenen kastet seg uti en usedvanlig kjøpefest, sier Henschel»

«Han påpeker imidlertid at det ikke bare var omfanget som var usedvanlig den morgenen, men også størrelsen på transaksjonene. Det er bakgrunnen for mistanker om kriminell aktivitet»

«Jeg er sikker på at vi kommer til å finne ut hva som skjedde med pengene, sier Henschel»

http://www.nrk.no/nyh

Interestingly, in August of 2001, it was then-Managing Director of Kroll, Jerome Hauer, who arranged for former FBI special agent John O’Neill, to be hired as chief of security at the World Trade Center.

Besides being in Kroll’s service on September 11, Hauer was also running Rudolph Giuliani’s «Office of Emergency Management,» and its hardened «command and control» bunker on the 22nd floor of WTC 7.

Ergon
Abonnent
13 år siden

Glimrende, men det er mere naturlig å peke på den parten som virkelig var ute å kjøre etter at Durbankonferansen fordømte Israel i harde ordelag. Å legge ensidig skyld på Bush virker litt søkt, da er bakmennene hans mere naturlig å peke på. Wolfowitz ble utnevnt som årets mann i Ha\aretz etteat USA invaderte Irak. De ledende neocons tilhører samme klanen.

Uansett er det med flyet og bygning nr 7 nok for å bli overbevist om at den offisielle historien er fake. Takker for en god artikkel med flotte bilder.

Terje
Terje
Abonnent
13 år siden

«En rekke øyenvitner så ingen fly treffe Twin Towers før eksplosjonene. Eller hørte noen jetmotorer. Disse vitnene er aldri vist på TV-selskapenes sendinger.» Seriøst? Det er da helt naturlig at noen ikke får med seg alt, der var nok av de som så flyene! Så det er ingen grunn til å betvile den siden av hendelsen.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Terje
13 år siden

Anbefaler deg å se september clues :D Media kan lage falske nyhetsbegivenheter ved hjelp av editing og photoshop. Tenk deg, hvor mye risikerer ikke «the inside jobers» ved å kjøre 2 fly inn i 2 byggninger proppet med eksplosiver og nanothermite? Hva hvis bygget eksploderte i en kjedereaksjon ved flyets kollisjon? haha , man kan ikke stole på noe som helst som blir vist på TV lenger.. Ja, du så det, jeg så det, milliarder av mennesker så flyene, men det betyr fortsatt ikke at det var sant.

Om du tør :D

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Nøkkelord «Acoms Razor»!
Filmen inneholder alt for mye som ikke kan taes seriøst, detaljer som taes helt ut av sammenheng, utelate andre detaljer som ikke passer med «teorien» m.m. Spesielt små detaljer fra vitnesbyrd, f.eks hvilke fly som traff, ca 1:20 uti, -store fly, -små fly, -forskjellige typer fly, -uvirekelig… helt naturlig når sånt skjer, unaturlig om alle hadde sagt de f.eks så en 737.
1:24:56 JASSM eller 767? hadde de vært like store kunne spørsmålet blitt stilt, men på den avstanden blir JASSMen en liten prikk!

At det er mange åpne spørsmål ved hendelsen er jeg enig i, men å hevde at ingen fly traff bygningene er mildt sagt ..tja, på linje med å tro på julenissen o.l.!

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Og legg merke til ABC,NBC,CNN osv som filmet den dagen var sløret,når de viste «flyene» kræsje i wtc,akkurat som om det er brukt filter og fargemetningen,når du ser tydlig blå himmel i bakgrunnen….

Kaja
Kaja
Abonnent
13 år siden

Rebel News publiserer et foto som viser at bygningene ble sprengt.

På bildet, som er tatt umiddelbart før sydtårnet kollapser, kan man tydelig se at de opprinnelige brannene er sloknet. Men så skjer det en kjempeeksplosjon

http://www.rebelnews.org/opinion/terror/191401-time-for-the-rothschild-interests-to-pay-damages

Kaja
Kaja
Abonnent
13 år siden

Dr. Alan Sabrosky, former director of studies at the US Army War College says that the military brass now know that Israel and those traitors within our nation committed the 911 attack.

http://www.youtube.com/watch?v=zsWcQXr1Nk8&feature=player_embedded#

Mathias Winther
Mathias Winther
Abonnent
13 år siden

Offisielt fra brannmenn 9/11.

De sier så klart ikke rett ut om hva de mener er «sannheten» for å ikke svekke saken sin. Men det er vel klart hva de mener, se selv.

«Brothers i know the above implications are hard, almost unthinkable. But the offical explanation is utter nonsense and 343 of our murdered brothers are crying out for justice»
-Pensjonert dekoret fdny(fire department new york) løytnant

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
13 år siden

Det er veldig interessant hvordan denne saken (ikke) blir håndtert av media. Jeg klikket f.eks. på den linken som var lagt ut i kommentarene her tidligere, til svenske «Kalla Fakta». Det refereres konsekvent til «konspirasjonsteorier» og diverse vise menn legger ansiktet sitt i bekymrede folder og snakker om at vi må forholde oss til virkeligheten, ikke til spekulasjoner. Dette er jeg helt enig i. Dersom vi forholder oss til «virkeligheten» må vi erkjenne at store stålbygg lar seg ikke uten videre pulverisere i symmetrisk frittfallshastighet. Vi må også erkjenne det faktum at disse relativt sensasjonelle kollapsene av skyskrapere overhodet ikke ble etterforsket av byggteknikere. Tvert imot. Alt stålet ble fjernet så raskt det bare lot seg gjøre, under strenge sikkerhetsforordninger.

Dette VET vi. Hva vi derimot ikke vet er hvem som har gjort hva og hvorfor. Det tjener ikke til noen form for oppklaring at det spekuleres i CIA, Mossad, «elementer i den amerikanske regjeringen» osv. Dette er konspirasjonsteorier (hvilket bare er et finere ord for slarv og sladder). Igjen, det er interssant hvordan spørsmålet «hvem har gjort det?» synes å være viktigere enn spørsmålet «hva var det egentlig som skjedde?». Hvorvidt noen fly ble kapret og styrtet inn i noen bygninger er et ANNET spørsmål enn hva det var som gjorde at de tre byggene i World Trade Center kollapset i frittfallshastighet. (Hhv. 9,2 – 8,4 og 6,7 sekunder, respektive.) Dette er rett og slett ikke mulig å få til uten å bruke eksplosiver. Det første som må skje er mao. å bevise at sprengstoff var inne i bildet. Dette kompliserer hele saken, fordi da må man også stille opp en teori om hvordan Al Quaida kunne skaffe seg adgang til bygningene for å plassere ut ladningene.

Svaret på dette er naturligvis at det er VELDIG usannsynlig at de kunne klare dette. Dermed kollapser hele Al Quaida-teorien, noe som igjen leder til at hele «krigen mot terrorisme» står igjen uten noe realistisk fundament. Dette er et problem. Et meget alvorlig problem. Et problem som vil dra med seg konsekvenser ingen ennå kjenner rekkevidden av. Men vi kan vel trygt slå fast at det ligger et politisk jordskjelv og venter.

Etter min mening er det uhyre viktig å holde tunga rett i munnen i denne saken. Jeg har selv brukt anslagsvis 3000 timer på å studere så godt som alt som ligger ute på internett om 9/11 (det er ganske mye!). Jeg har kommet til den konklusjon at ville spekulasjoner tjener ikke «sannhetens sak» i denne sammenheng. Tvert imot. Ingen (foruten de skyldige) VET per i dag med sikkerhet hva som egentlig skjedde, men veldig mange TROR det var arabiske flykaprere og terrorister som iverksatte det hele. I tillegg finnes det en aldeles usannsynlig bøling med reinspikka tullinger som vrøvler om Bildenbergere, Illuminatister, UFOer og fandens oldemor. DETTE TJENER IKKE SAKEN! Det som må til er at det åpnes en ny etterforskning under en storjury som har fullmakt til å stille alle nødvendige spørsmål, samt beordre slike tekniske undersøkelser som fortsatt er mulige.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Pilgrim,
håper ikke at du oppfatter dette som frekt, men jeg har noen kommentarer til din kommentar.

Dersom det har seg slik som du hevder, at du har benyttet 3.000 timer på 911-etterforskning, burde du ikke da også ha:

– Brukt noen 10-talls timer på å kvitte deg med egne fordommer om hvordan verdens makt er skrudd sammen og hva som er «mulig» ?

– Ha noen kvalifiserte oppfatninger om ihvertfall NOEN aktører som du anser for å være skyldige i 911-djevelskapen ?

Du sier bl.a. dette:
«I tillegg finnes det en aldeles usannsynlig bøling med reinspikka tullinger som vrøvler om Bildenbergere, Illuminatister, UFOer og fandens oldemor. DETTE TJENER IKKE SAKEN! Det som må til er at det åpnes en ny etterforskning under en storjury som har fullmakt til å stille alle nødvendige spørsmål, samt beordre slike tekniske undersøkelser som fortsatt er mulige.»

Hvorfor ordlegger du deg så sterkt og følelsesmessig plumpt om andre enn deg selv som er åpne for at enhver forklaring på 911 og hvem som stod bak er mulig inntil svaret blir funnet ? Er det frustrasjon over at dine egne fordommer har blokkert en «utvidet granskning» fra din egen side ?

Her er noen hint:
1. Bush og Cheney forlangte å bli avhørt sammen, om å slippe å avlegge ed og at det skulle nedtegnes minimalt fra deres felles 911-avhør. Ringer det en bjelle ?

2. Hva får deg til å tro at USAs rettssystem er ukorrupt ? Hint: Bush blokkerte en etterforskning av 911 som skulle foretas av andre enn FBI. (Vi vet at FBI hadde en grumsete rolle etter JFK-attentatet…) Sett at FBI er strukturelt korrupte og stod i ledtog med de virkelige 911-gjerningsmennene ?

3. Du konkluderer i likhet med så mange andre som har gjennomgått 911-bevisene med at «tårnene ble sprengt». Hvorfor er det så få av dere som er i stand til å følge opp denne teknisk ugjendrivelige konklusjonen med spørsmålet: «Hvem sprengte tårnene ?!»

I denne artikkelen på Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/
står en «hypotese» som er et av flere mulige svar på dette viktige spørsmålet: The Carlyle Group stod bak. Hvis du har vurdert denne muligheten i dine grundige undersøkelser ville jeg og sikkert mange flere sette pris på å få dine vurderinger av dette fremlagt her på Speilet. Hvis ikke er det mulig at det gjenstår noen hundre timers arbeid før du er i mål.

Tips: Begynn først med å skrelle av deg noen fordommer mht. hva som var «mulig» i 911-affæren.

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Hva jeg personlig tror om hvem som er de skyldige spiller liten rolle i forhold til hvor viktig det er å nå frem til en bred oponion med de essensielle fakta – med det formål å få åpnet en ny etterforskning. Dette er politikk, ikke barnehage. Hvis man skremmer bort de engstelige tvilere med vill spekulasjon kommer man ingen vei. Hvem sprengte tårnene? Dette er NESTE spørsmål. Men dit kommer vi ikke før det er etablert at de BLE sprengt. Saken må etterforskes på edruelig vis – ikke drives til en slik posisjon at det er umulig å sette ned en jury som ikke er inhabil pga. «information overload».

« Forrige artikkel

Dokumentar: Zeitgeist The Movie

Neste artikkel »

George W. Bush arrestert

575
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x