Ground Zero terror

9/11 en gigantisk bløff

55.8K visninger
20 minutter lesetid
578

Internett har blitt den moderne tidsalders bibliotek for folket. Her kan så godt som alle fritt skrive hva de mener uten å bli farget av eierinteresser. Det man åpenlyst får servert av skremmende bevis rundt terrorangrepet 11. september 2001 via internett er derimot ekstremt urovekkende.

Jeg utelot spørsmålstegnet i tittelen med hensikt. Det er helt og holdent opp til deg selv å velge hva du mener er fakta. Det du får presentert her er en rekke påstander som genialt enkelt er hentet rett fra internett og som dermed er tilgjengelig for hvem som helst.

Red.kommentar: Svært mange av lenkene i denne artikkelen er blitt skrubbet vekk fra internett. Det som har vært mulig å gjenskape er erstattet med en kopi eller en tilsvarende video/kilde.

Denne viktige artikkelen gir grobunn for ikke å ta alt for god fisk av det du blir servert i media. Nyhetene er langt mer kontrollert og farget enn du tror.

Denne artikkelen er et skrekkeksempel på hvordan media og politikere på toppnivå selv i demokratiske land potensielt kan manipulere sannhet til propaganda for sin egen agenda. Det er på tide å våkne opp.

Om du foretrekker solide bevis med vitenskapelige forklaring og videoklipp som illustrerer hele hendelsen så se det dyptgående foredraget av Dr. Judy Wood fra 2012:

9/11 Breakthrough Energy Technology | Dr Judy Wood:

Internett avslører

Internett kan benyttes til mye mer enn hva man får via biblioteker, media og offentlig informasjon. Internett kan benyttes til å bli hørt og nå ut til folket når media tier. Du som sitter og leser dette kan få andre synspunkter og vinklinger for å avdekke forhold som ellers ikke kommer frem. Eller rettere sagt holdes skjult.

Når bevismassen og logiske brister blir så stor at den presenterte sannheten åpenbart har mangler kan kilden til informasjonen gjøre flere ting. Enten avkrefte påstandene, innrømme mangler eller nekte å kommentere saken. Dessverre velger de aller fleste personer det sistnevnte. Kanskje uten unntak de som har noe å skjule? Det er i allefall den enkleste løsningen.

Når det foregår kriminell aktivitet på toppnivå er det som regel så drøyt at folk ikke kan fatte og tro at det er sant eller mulig. Dermed blir det alt for lett å komme seg unna med åpenlyse mangler i sannheten ved å respondere: “Ingen kommentar”.

Avslørt: Hvordan toppen av maktpyramiden får alle involverte til å holde kjeft

Media tier

Det gir utvidet fleksibilitet å være president for et kapitalistisk land. Når kriminalitet når opp på toppnivå kan man fremdeles fint gå fri. Man trenger ikke være diktator. Du kan fint styre et demokratisk land. Det holder med å avfeie ubehagelige spørsmål relatert til tema i alle pressekonferanser du stiller opp i og nekte å kommentere saken.

Hva som faktisk skjedde den 11. september 2001 er denne artikkelens kjerne. Dette er et godt eksempel på bruk av internett som kildemateriale for å avsløre svindel i stor stil. Det er selvsagt mulig jeg tar feil og har latt meg manipulere med feil fakta. Det begynner jo også å bli noen år siden dette hendte. Men saken vil aldri gå ut på dato. Involverte personer sitter fremdeles i sine toppstillinger med plettfri vandel.

Det du vil lese om nedenfor er knapt tatt opp av vestlige medier utenom det man finner av informasjon lagt ut av vitenskapsmenn, eksperter, øyenvitner og folk som søker sannheten. Den knappe informasjonen som har vært publisert, blir ikke tatt opp videre av landsdekkende medier. Hvorfor ikke?

Er de motstridende bevisene nedenfor noe vi kan se helt bort fra? Er USA for mektig i den vestlige verden til at noen medier tør å skrive om det? Kan jeg forvente en henvendelse fra Politiets sikkerhetstjeneste for å ha samlet sammen og publisert informasjonen du finner her? Ytringsfriheten eksisterer ennå, men den henger i en tynn tråd.

Et utall spørsmål dukker opp. Jeg skal ikke si hva du skal mene. Det er helt og holdent opp til deg. Jeg presenterer her kun informasjon som ligger fritt tilgjengelig på internett, selv om Google og YouTube i massiv skala har fjernet faktakilder og videoer som ikke gjør noe annet enn å fremlegge vitenskapelige fakta.

Still deg selv spørsmålet før du leser videre: Hvem sto bak terroristangrepet 11. september 2001?

Svaret er jo åpenbart Al-Qaida. Det trodde i allefall jeg – frem til nå.

Ondskapsfull terrorisme eller iskald kapitalisme?

Hvis 9/11 var en gigantisk bløff, så blir det første åpenbare spørsmålet å stille seg hvorfor terroren var fabrikert. I september 2000 ble det gitt ut et utkast til et dokument kalt “Project for the New American Century” (PNAC), som sier at “hvis vi skal omforme Amerika til morgendagens dominerende styrke, vil det bli en lang prosess, medmindre det oppstår en katastrofal og katalytisk hendelse – som et nytt Pearl Harbor”.

Dokumentet ble støttet av nøkkelpersoner som visepresident Dick Cheney, Donald Rumsfeldt og Bush sin yngre bror Marvin P. Bush (som var sjef for sikkerheten i Twin Towers).

Utgangspunktet går altså ut på å oppnå kontroll på Midtøstens oljeressurser. Dette ønskes oppnådd via globalt militært lederskap. Ett år senere var planen satt i live.

Videoen 9/11 Coincidences (Part Five) som du bør se før du leser videre (6 minutter) gir deg en god introduksjon på bakgrunnen for 9/11. Spesielt de siste 2 minuttene gir deg en global innføring i hva som mest sannsynlig er motivasjonen for Bush-administrasjonen. Nemlig amerikansk dominans via et slavebundet globalt marked – som gir Bush og hans menn penger og makt. Dette oppnås kaldt og kynisk ved bruk av krig for å rydde vei for amerikanske interesser.

Store ord? La oss se på fakta.

Fakta bak 9/11

Vi tar en nærmere titt på hva som skjedde på dagen den 11. september 2001.

På morgenen den dagen var NORAD (en forsvarskommando for luftrommet over Nord-Amerika) på dag to i en ukelang terroristøvelse kalt “Vigilant Guardian“. Denne militære øvelsen, ledsaget av CIA, var en simulering av et terroristangrep med kaprede fly mot New York.

Øvelsen var under kommando av visepresident Dick Cheney. Dette var første gang i historien at presidenten eller en visepresident hadde direkte kontroll på en militær forsvarskommando.

Tre måneder tidligere hadde visepresident Dick Cheney beordret Donald Rumsfelt til å gi seg selv mulighet til å ta kontroll over NORAD og nedskytingsprosedyrene slik at generalene selv ikke lengre hadde mulighet til å skyte ned truende fly.

Flyveledere som satt på vakt den 11. september, gjorde opptak av det som skjedde. Disse opptakene ble derimot beordret slettet av høytstående personer hos luftfartsmyndighetene, noe som var lovstridig i forhold til regelverket.

En annen militær øvelse som pågikk i november 2000 benyttet Pentagon som et mål for kaprede fly. Disse øvelsene gjorde at flyveledere hos luftfartsmyndighetene trodde angrepene var en drill. Totalt sett var det hele 15 militære øvelser som pågikk den 11. september. Visepresident Cheney ble, ifølge Norman Mineta fra transportvesenet som var tilstede i presidentens kommandosentral den dagen, varslet når flyet var 80 og 50 km unna.

Når flyet kun var 16 km unna ble visepresidenten spurt om han fremdeles ønsket å opprettholde sin ordre hvorav han svarte aggressivt, men bekreftende på dette. Andrews Air Force Base er kun 24 km unna Pentagon. Ingen jagerfly ble beordret i lufta før etter at Pentagon var truffet.

Kun 15 minutter før det første sørlige tårnet raser sammen blir alle fly beordret til å lande. Rett etter at “North Tower” kollapser, beordres militære fly tilbake på vingene.

Vi fortsetter punktvis med detaljerte fakta:

1. Et tredje tårn kollapset:

Vi begynner med den mest åpenbare bløffen. Svært få vet at et tredje tårn, World Trade Center 7, kollapset 7 timer etter WTC-tårnene. Dette var også et stålbygg hvor CIA, IRS, Department of Defence og Secret Service hadde sine kontorer samt all dokumentasjon fra Enron-skandalen.

Bygget kollapset fullstendig på 6 sekunder etter en liten brann i bygget. Eksperter på sprengning og nedriving av store bygg sier entydig at dette var et kontrollert gjennomført sprengningsarbeide. Ingen media skriver om dette.

Se følgende videoinnslag hentet frem fra et privat videoopptak som tydelig beviser at WTC-7 ble sprengt. Dermed er det relativt åpenbart at de to andre tårnene ble tatt på samme måte. Hadde det vært et reelt terrorangrep ville aldri WTC-7 blitt sprengt.

WTC 9/11 Building 7 – CLEARLY detonated! 2013 New footage of explosions:

9/11 WTC Detonations Finally Revealed:

Dokumentaren (den originale videoen er ikke lengre tilgjengelig) viser videre at TV-stasjonen BBC World annonserte kollapsen av bygget 20 minutter før det faktisk skjedde med bygget synlig i tv-bildet i bakgrunnen.

BBC Reports 911, WTC 7 Collapse BEFORE it Happens:

En time før dette annonserte CNN at bygning 7 “enten har kollapset eller er i ferd med å kollapse”. Hvordan kan det være mulig å rapportere slik uten at kollapsen var planlagt og CNN med flere var informert om dette?

2. Kontrollert sprengning av Twin Towers:

Ingen stålbygg har opp gjennom historien noensinne kollapset, både før og etter 2001. 2 uker før 9/11 ble alle bombehunder beordret ut av Twin Towers. En rekke arbeid ble utført i bygget døgnet rundt i ukene før kollapsen. Myndighetene hevder at stålkonstruksjonen smeltet i området der flyene gikk inn og forårsaket kollapsen.

Tårnene stod klippefast når flyene rammet de. En kortvarig, men stor ildkule ble etterfulgt av forholdsvis svake branner før de 415 meter høye tårnene kollapset på kun 10 og 12 sekunder. Denne vitenskapelige rapporten viser at det umulig kan ha skjedd.

Fakta:

Smeltet stål
Stål smelter ikke før ved 1500 grader. Flybensin kan maksimalt nå 650 grader under helt optimale forhold. Thermite ble bevisst benyttet for å oppnå denne effekten, et kjemisk stoff som genererer en varme på over 2500 grader.


Overlevende i åpningen
Overlevende sto i åpningen etter flyet kort tid etter og vinket etter hjelp, på samme sted hvor stål hevdes å smelte. Den tyske dokumentaren som viser dette (fjernet fra internett) er aldri blitt vist i USA.

Fritt fall
Tiden t påkrevd for et objekt å falle fra høyde h (i et vakuum) er gitt ut fra formelen t = kvadratrot(2h/g), hvor g er aksellerasjonen på grunn av gravitasjon. 415 meter gir da nøyaktig 9,01 sekunder som den matematiske beregningen på et objekt i fritt fall.

Dette er en beregning basert på at man har et vakuum. Altså ingen luftmotstand. De uskadde etasjene nedenfor innslagsfeltet til “flyet” skulle ha gitt motstand som er tusenvis av ganger større enn luft. Allikevel tok det kun nøyaktig 10 sekunder for det sørlige tårnet å kollapse fullstendig i seg selv.

Eksplosjoner rett før kollaps
Eksplosjoner gikk tydelig av sekunder før det første tårnet kollapset. Dette ligner veldig på det du så ifm. WT7.

911: WTC2 Lower Floors Explosions BEFORE Alleged Plane Impact (raw footage).

Aldri skjedd i historien
Ingen stålbygg har noensinne i historien kollapset på grunn av brann. Selv ikke i den kjente høyhusbrannen i Madrid (2005) hvor hele bygningen var omsluttet av et infernalsk flammehav i 24 timer.

Kontrollert sprengning
En Nederlands sprengstoffekspert, Danny Jowenko, ble vist WTC bygning 7 sin kollaps på video. Hans umiddelbare svar (uten at han ble fortalt at dette hadde noe med 9/11 å gjøre) var at dette var en “controlled demolition”.

9/11 *RARE* CLEAR Video of WTC Building 7 Controlled Demolition.

Avkuttede stålbjelker
Bildet nedenfor viser tydelig avkuttede stålbjelker som ikke kan oppstå på noen annen måte enn forhåndspreparert. Om noen skulle kuttet disse i etterhånd så ville man uansett ikke tatt største jobben ved å kutte de diagonalt som gir langt mer arbeid.

Kuttede bjelker sees tydelig i dette bildet med smeltet metall.

Den tydelig avkuttede stålbjelken i bildet ovenfor er et typisk eksempel på hvordan kontrollert sprengning av bygg gjøres. Du ser også spor etter smeltet stål fra thermite (utviklet av militæret) på bjelken som ble brukt for å svekke nedre struktur av byggene.

9/11: An Architect’s Guide – Part 2 – Twin Towers’ Explosive Destruction (8-12-21) Webinar:

Uttalelser om detonasjon

Det var noen av verdenshistoriens største bomber som eksploderte inne i de to tårnene på World Trade Center i New York i går. Jeg ville gjettet på at det var opp imot et tonns høyeksposivt sprengstoff som måtte til, sa den danske sprengningseksperten Bent Lund.
– B.T., 12. september 2001

Det er bare – og du ser og ser, men det er ingen betong her. Alt du ser er aluminium og stål. Betongen [i bunn av Twin Towers] var pulverisert. Hele nedre Manhattan var dekt av støv og pulver, 2-3 tommer tykt. Betongen var bare pulverisert.
– New Yorks guvernør, George Pataki, CNN transcript

Mens min overordnede og jeg så på det sørlige tårnet, ga det bare etter. Det ga i virkeligheten etter i nedre etasje, ikke der hvor flyet hadde truffet, fordi vi originalt mente det var som en intern detonering av eksplosiver som gikk av etter hverandre, boom, boom, boom, boom, og så kom hele tårnet ned.
Brannmann Edward Cachia

Bildet til journalist Bill Biggart fra DigitalJournalist.org viser (sprengnings)energier som går rett ut fra bygget.

Hva som ser ut til å ha skjedd er at den øvre seksjonen av hvert tårn (over treffpunktene) imploderes akkurat som ved en klassisk demolering. Rett før denne prosessen fullføres, blir en rask serie med massive eksplosjoner satt av for å ødelegge hver etasje etter hverandre fra treffpunktene.

Se kollapsen av det sørlige tårnet i denne videoen (mpeg-video) og merk deg at over halve toppseksjonen imploderer fra basen, før støv blokkerer sikten. Ta en titt på stillbildene for et enda tydeligere bevis på detonasjoner.

Ved å bruke spiret som et referansepunkt, kan du se at toppseksjonen av bygningen reduserer sin høyde med rundt 60% før den nedre seksjonen begynner å gå i oppløsning.


Som du ser i bildet her så heller toppseksjonen alarmerende utover. Hvis denne seksjonen ikke hadde blitt implodert fra basen av, ville den tippet rett av bygget.

3. Video og media manipulert:

De store TV-selskapene viste manipulerte bilder med video overlay. I tillegg ser det ut til at det ble generert en rekke falske amatøropptak som bevis på at det var fly som traff tårnene. (Ingen av disse videoene er lengre mulig å finne på internett).

Uansett om tårnene ble rammet av fly, de fleste bevis tyder på at arbeidet med å ta ned tårnene var forberedt flere uker på forhånd av demoleringseksperter. Uttalelsen fra New Yorks guvernør angitt ovenfor er svært avslørende i sin tale.

4. Betong pulverisert

Betong kan kun bli pulverisert av en kraftig detonering, men ikke av en kollaps. Bildene taler for seg selv:

5. Aggressiv sensur:

CBS, Fox News, New York Times, History Channel, Google og YouTube samt mange flere sensurerer alle former for informasjon som hevder at terroraksjonen var en innsidejobb. PSYOPS, eller propagandaeksperter fra CIA, er kjent for å ha arbeidet i nyhetsavdelingen hos TV-selskapet CNN.

Samme tv-selskap har også alltid hatt tett samarbeid med Pentagon. Se 9/11 Coincidences (Part Eight) UPDATE og 9/11 Coincidences (Part 11) som begge ble fjernet av YouTube.

Alt i alt har rundt 85% av alle lenker og videoer i denne artikkelen blitt sensurert eller tatt vekk fra internett. Essensielle live uttalelser fra hendelsen og faktiske beviser fjernes effektivt.

5. Aluminium vs stål:

Fly er laget av aluminium og fiber. Twin Towers var laget i stål. Aluminium kan ikke penetrere tykke stålbjelker. De såkalte live videoopptakene viser at “flyet” forsvant helt inn i bygget tvers gjennom stålbjelkene. Tror du et aluminiumsfly kan penetrere et stålbygg som dette?

6. Umulig hastighet på flyene:

En rekke øyenvitner så ingen fly treffe Twin Towers før eksplosjonene. Eller hørte noen jetmotorer. Disse vitnene er aldri vist på TV-selskapenes sendinger. Teknisk sett kan man fint endre en live videostrøm og legge til eller fjerne objekter. Pentagon har eksperter som arbeider spesifikt med denne type teknologi.

Denne videoen viser en umulig hastighet på flyet: (Ikke lengre tilgjengelig, se en grundig erstatning nedenfor). Initielt er tårnene filmet fra meget lang avstand før kamera zoomer inn og ser flyet krasje. Ut fra at flyet ikke sees i det initielle panorerte bildet så må flyet ha en hastighet på rundt 2900 km/t for å rekke frem etter zoomen.

9/11 – Impossible Speeds from the Hijacked Aircraft?

7. Vitners observasjoner stemmer ikke med den offisielle historien:

Når Flight 175 traff South Tower høres ingen lyd fra selve krasjet. Det gjelder også alle amatøropptak fra “heldige” fotografer. Ingen i videoopptakene reagerer heller på øredøvende flystøy før kollisjonen.

Vitner rapporterer om et sort fly uten emblemer, uten logo, militærfly eller drone, eksplosjoner m.m. “It definitively did not look like a commercial plane, I did not see any windows on the side”.

ALL 9/11 Plane Impacts (Witnesses React)

13 Witness Reactions to the Planes on 9/11

8. Redigerte videoopptak:

Her er det den iscenesatte bløffen er best gjennomført, men ikke perfekt nok til ikke å bli gjennomskuet. En rekke studier av videoene viser at ulike filmklipp består av ulike fly, ulike farger, ikke riktige farger i henhold til flyselskapet, (simulert) fly kommer i feil vinkler i forhold til hverandre, hastighet er ulik, i visse tilfeller må flyet ha umulige hastigheter for å nå frem i forhold til video-opptak, to nesten identiske kameravinkler viser tydelig et helikopter i en video og ingenting i en annen.

Videre er arkiverte opptak endret i forhold til det som ble sendt “live” den dagen. Det originale lydsporet er beholdt og dette har medført inkonsistens mellom bilde og lyd. De aller fleste bilder sendt av de fem store TV-selskapene er bilder av tårnene fra lang avstand hvor Manhattan i bakgrunnen er usynlig på en klar dag, med unntak av de såkalte flyene som smeltet sammen med tårnene.

Foxed Out Part 1: Ingen av de fem store TV-selskapene har mobile kamerateams på bakken, ingen sending fra kaos i gatene, kun én reporter (Dick Oliver) intervjuer i gaten.

Foxed Out

Altså ingen profesjonelle TV-sendinger av tårnene fra bakkenivå på en slik ekstrem hendelse som dette. Foxed Out Part 2: Dick Olivers kommentar om at folk så en rakett er fjernet fra arkiverte opptak.

Videre ser man i originalopptaket at nesen på flyet kommer ut i andre enden av tårnet. Husk at bygget er laget i stål og flyet var laget i aluminium. Allikevel kommer nesen ut i andre enden av tårnet i identisk tilstand. Dette er derimot fjernet i det arkiverte opptaket med et annet klipp (ikke tidligere vist) som skjuler dette. September clues: Part 8: CBS og ABC sender samme “live” opptak med nøyaktig 3,6 sekunders mellomrom. Men selve flyet krasjer samtidig i bildet på begge TV-stasjonene.

Midtveis i videoen ser du et helikopter på ABC, men i bildet hos CBS fra en annen vinkel er helikopteret usynlig. I neste bilde som har nesten samme vinkel hos NBC og CBS kan man i dette tilfellet se helikopteret i sistnevnte sending, men igjen helt borte hos NBC.

Samme effekt kan igjen sees hos NBC hvor man i et klipp tydelig se et helikopter, mens det er usynlig i sendingen hos CNN. Og slik fortsetter det. Forøvrig kan ingen verifisere hva alle disse helikoptrene gjorde der. Ingen bilder eller videoopptak finnes fra disse nærgående helikoptrene.

9. Ingen TV-team på gatenivå. Ingen:

De eneste bildene fra gaten var tatt av amatører. Det mest berømte er Evan Fairbanks opptak. Han annonseres som en erfaren kameramann med 16 år bak seg. 911 Amateur Part 3: Evans opptak. Ingen lyd eksisterer. Ingen deler av flyet ramler ned. Alt forsvinner inn i tårnet.

Evan Fairbanks’ WTC 9/11 Footage (Enhanced Video/Audio & Doubled FPS)

To amatøropptak til mot slutten av denne videoen viser at venstre vinge forsvinner i bildet.

De offisielle “kaprede flyene” i virkeligheten hvite hvor nedre halvdel har et mørkt blått utseende og på undersiden med en tydelig rød logo på bakre stabilisator. Flyene på videoene er helt hvit eller svart.

10. Rakett mot Pentagon:

Det hevdes at et Boeing 757 krasjet i bygningen. Allikevel tok FBI å konfiskerte alle videoopptak fra parkeringsplasser og butikker i nærheten kun minutter etter eksplosjonen. Videoene er aldri gjort tilgjengelig for publikum. Hullet i den nyoppussede delen av Pentagon var langt mindre enn hva den angitte flytypen kunne få plass i. Dette var helt tydelig å se før bygget kollapset.

Verken vingene eller noen andre deler av et 80-tonns Boeing 757 fly var synlig. Skal vi gjette på noe mer realistisk så var det en militær rakett som slo inn i Pentagon. Se Pentagon Strike. En flott video som illustrerer et utall av brister i logikken bak forklaringen fra Pentagon. (Fjernet fra internett).

Missile Hitting the Pentagon on 911

911 Entire Pentagon Footage with missile impact never shown to public video 2

Kun et militært fly, ikke et sivilt fly flydd av Al-Qaida-kaprere, ville ha sendt ut et “Friendly”-signal som er nødvendig for å unngå Pentagons anti-fly-rakettbatterier når det nærmer seg bygningen.
– Senior Military Affairs-journalist hos Naval Postgraduate School, Barbara Honegger.

Her ser du et bilde av hullet i veggen i Pentagon etter at et “Boeing 757” påståelig krasjet inn veggen. Bildet er tatt før bygget kollapset.

11. Flight 93:

Såkalt krasj etterlater ingen flydeler. Igjen.
Nyhetsinnslag fra krasjstedet: “Det er ingenting der. Absolutt intet, ingen flydeler, ingen brann, ingenting. Kun et hull i bakken”.

Et bilde av hullet i bakken rett etter flystyrten av Flight 93.

“Jo større løgn, desto flere vil tro den”.
– Adolf Hitler

Hvem tjener på 9/11?

La oss gå frem til nåtiden og se på den skjulte agendaen som Bush-regjeringen initsielt sto bak. Etter 9/11 beordret Bush at Afghanistan skulle angripes i oktober 2001. Deretter i mars 2003 invaderte han Irak. Som man ser i ettertid ble ingen masseødeleggelsesvåpen funnet i Irak. Dette var argumentet Bush benyttet for å kunne angripe Irak ut fra at dette var nødvendig for å beskytte USA.

Nå styres landene av regjeringer innsatt av USA. Dagen etter at ny regjering ble utnevnt i Afghanistan, ble en kontrakt undertegnet som ga USA mulighet til å legge og kontrollere oljeledningene gjennom hele landet. De amerikanske oljebedriftene tjente altså stort på invasjonene i Midtøsten.

Taperne

Osama Bin Laden og Al-Qaida (som for øvrig ble opplært av CIA på 80-tallet for å kjempe mot den russiske invasjonen av Afghanistan) angir fem dager etter 9/11 at han ikke har kjennskap til angrepet og antyder at det må være utført av folk med egne motiver. Dette fremkommer i et innslag på den kjente arabiske TV-kanalen Al Jazeera.

Etter invasjonen av Afghanistan har Al-Qaidas slagkraft blitt sterkt redusert og Osama Bin Laden rapporteres som mest sannsynligvis død. Åpenbart har verken Bin Laden eller Al-Qaida tjent stort på 9/11.

Saddam Hussein har tjent ingenting på 9/11 etter invasjonen av Irak. På en skala fra 0 til 10 så havner han på mindre enn 0. Han ble som kjent henrettet for sitt virke som diktator. Dog uten at USA fant noe spor etter masseødeleggelsesvåpen.

Av alle tre overnevnte (Osama Bin Laden, Al-Qaida og Saddam Hussein) har ingen av de dratt nytte av 9/11 verken politisk, finansielt eller strategisk. Faktisk ble det motsatte tilfellet. Så hvem tjente virkelig på 9/11?

Vinnerne

Larry Silverstein som var leaseeier av World Trade Center var pålagt å fjerne asbest i alle bygningene, en jobb som ville kostet over 6 milliarder kroner. Da han overtok bygningene, sørget han for at forsikringen også inkluderte terroristangrep. Etter angrepene mottok han 35 milliarder kroner i skadeerstatning, som gjorde investeringen på 90 millioner kroner virkelig lønnsom.

PNAC som vi omtalte initielt å ha foreslått et nytt “Perl Harbour”, har interessant nok følgende introduksjon på forsiden av sin nettside:

“The Project for the New American Century (PNAC) is an organization dedicated to a few fundamental propositions: that American leadership is good both for America and for the world; and that such leadership requires military strength, diplomatic energy and commitment to moral principle”.

I dokumentet de skisserte ønsket de å oppnå at Amerika ble den dominante styrken med permanente militære baser i Midtøsten. De ønsket også å få på plass en globalt ordensmakt, og foreslo endringer i regimet i Irak og Afghanistan for å oppnå et bedre marked for USA. PNAC får altså full pott i hva de har oppnådd etter 9/11.

Visepresident Dick Cheney mottar fremdeles en multimillionlønn i sitt oljeselskap hvor aksjeverdien har steget betydelig siden invasjonene i Afghanistan og Irak.

Våpenindustrien har åpenbart tjent store penger på invasjonene. Svært store summer må dekke opp alle raketter, bomber og utstyr som går med i en krig og som må fylles opp igjen.

George W. Bush er mannen som sørger for å få på plass milliarder av dollar til våpen til sine partnere, som i gjengjeld støtter opp finansielt under hans politiske kampanjer. The Carlyle Group eid av Bush-familien har tjent enorme mengder med penger ved å stå bak produksjon av våpen og militære baser.

Av overnevnte med Bush, Cheney, PNAC og våpenindustrien har alle disse tjent maksimalt på terroristkrigen.

Når det gjelder oljeselskapene så befinner 60% av all oljeproduksjon seg i Midtøsten. USA, som er den største oljeforbrukeren i verden, vil i løpet av de nærmeste ti årene øke forbruket betydelig ut over sine egne ressurser.

For å unngå at den amerikanske økonomien kollapser er det derfor essensielt at de oppnår kontroll på oljeressursene i Midtøsten. Ikke bare for sin egen del, men også opp mot Kina som snart vil være verdens mektigste land på grunn av sin økende utvikling. Oljeindustrien har som nevnt tjent stort på krigen i Afghanistan og Irak ledsaget av 9/11.

Full kontroll

Den amerikanske regjeringen har som ønsket, ved hjelp av 9/11 som en unnskyldning, fått på plass en ny verdensorden hvor de ønsker å fremstå som øverste supermakt. Ved hjelp av USA Patriot Act innført i oktober 2001 av Bush, gir det rettslige etater mulighet til å spionere på all kommunikasjon blant sine borgere for å bekjempe terrorisme.

Videre tillater den arrestasjoner basert på mistanke, helt uten bevismaterialer, uten rimelig grunn, i hemmelighet, uten å varsle noen og uten rett til å kontakte en advokat. Dermed har man oppnådd full kontroll på sine innbyggere og kan slå hardt ned på alle som fremstår som en trussel for Bush-administrasjonen.

9/11 Coincidences (Part Eleven): Who benefits?

Resultatet

Vi lever i dag i et globalt samfunn. Bush-administrasjonen har på en svært kynisk måte skapt frykt på verdensbasis for å oppnå sine mål for en liten gruppe mennesker. Jeg trodde som mange andre at terroren stort sett kom fra religiøse ekstremister. Lite var jeg klar over at den vestlige verden er kapabel til å skalere langt høyere og verre enn noen av oss kunne forestille oss. Media har i aller høyeste grad svelget propagandaen og serverer oss farget informasjon tilpasset de få som tjener på det.

Ønsker du å våkne opp til en smertefull verden som sløser med menneskeliv? Ta den røde pillen, fri deg fra slaveriet, kjemp mot makten, få media til å skrive om dette, få sannheten frem! Som i filmen The Matrix så velger beklageligvis de aller fleste av oss den blå pillen og lever livet videre som om ingenting skulle ha hendt.

Valget er ditt.

“I’m only offering you the truth. Nothing more.”
Morpheus i filmen The Matrix

Kilder

Nedenfor følger en rekke kilder for mye mer informasjon. Denne artikkelen er også basert på disse kildene og en rekke andre nettsteder og videoer på internett. Søk sannheten selv.

911research.com.
911review.org.
911truth.dk.
Debunking911.com.
Samtiden.no.
BloodForOil.org.
Another 9/11 analysis – Enron – Iraq – Bechtel – connections.
RollingStone.com – The Worst President in History?
Scott.net.

Videoer

9/11 Coincidences, Part 1 to 19.

September Clues-dokumentar

https://www.youtube.com/watch?v=CEMI3KkryxU

Oppvåkningen

Ingen historiker kan forutse fremtiden med sikkerhet. Det er alt for mange umålbare faktorer som spiller inn. Mens CIA, FBI og oljeindustrien i USA forblir i sin struktur, går det mot slutten av presidentperioden for George W. Bush. Han gjør sitt beste i å skjule og fornekte hva som faktisk har skjedd.

Ved å avfeie leksene man lærer opp gjennom århundrets kriger, bryr Bush seg fint lite om sin plass i historien. Som han fortalte journalisten Bob Woodward i 2003: “History. We won’t know. We’ll all be dead.”

Still deg igjen spørsmålet: Hvem sto bak terroristangrepet 11. september 2001?

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

578 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
S Vang
S Vang
Anonym
Svar til  Frank Aune
3 måneder siden

Israel og Mossad var dypt involvert! Søk på “The Five Dansing Israelis Arrested on 9/11”

ken
ken
Anonym
1 måned siden

Man kan mene hva man vil om Charlie Ward. Her bidrar han til sannheten om “911”. Oppdatering fra tidligere video i artikkelen til Frank Aune: “THE TRUTH ABOUT 911 WITH RICHARD GAGE” – https://www.bitchute.com/video/SVnnFSV0XM2N/

Kfj
Kfj
Anonym
1 år siden

Sannheten har kommet fram at det var terrorister som kapret flyene og dermed sagt punktum. Du klarer lett å se at bygningen begynner å rase ned fra øverste etasjer som da viser at det ikke var noen eksplosjon nederst. Dessuten teknologien innenfor media manipulering var ikke kommet så langt i 2001 så ville ikke vært problemer med å avsløre dette med dagens teknologi.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Kfj
1 år siden

Demographers WARN of Depopulation Crisis as Vax Rollout & Poison Food Wipe Out World
https://brandnewtube.com/v/IEGVOi

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Når man først snakker om en gigantisk bløff : PST har nå påstått , at den største trusselen mot Landet vårt er et overhengende fare for et høyre ekstremt terror angrep .
Dette offentliggjorde de i et to minutters intervju i NRK dagsrevyen .
Påstanden var fullstendig uten detaljer om hvilke terror grupper man mener er i stand til dette .

PST har på et eller annet vis fullstendig ignorert at hele den demokratiske VESTLIGE verden ,har vært under angrep fra islamske militante jihadister i flere år .
Er ikke Norge på samme planet som alle andre nasjoner ?????
Hvor har man denne oppfatningen og etterretning fra , om at Norge mest sannsynlig vil rammes av HØYRE ekstrem terror i 2020 ???

Vi har hatt et terrorangrep – for 9 år siden . Ingen får innbilt meg at norske myndigheter og PST ikke har stålkontroll på alle personer som befinner seg innenfor landets grenser .

Har ikke PST registrert at det i Danmark nå ble avslørt et gigantisk islamsk terror angrep og hele 20 islamister ble tatt av PET . Hvor kommer den Høyre ekstreme trusselen ifra ???????
Tenk hvis PET ikke hadde avslørt dette !!??? !!?? Vi er jo i direkte krig mot Islam .
Hvordan kan PST svikte landet vårt så totalt ved å ignorere den islamske trusselen og si at det er nordmenn , som er trusselen !
Vi ser jo nye islamske Jihad terrorangrep på løpende bånd , men bare her i landet tror man at høyre ekstreme er en trussel . Jeg er veldig nysgjerrig på hva dette betyr .
Jeg tror personlig , at grunnen til at Islamister , ikke angriper
landet vårt , er fordi regjeringen finansierer islamske terror grupper .
Korrupt regjering . De har kjøpt landet vårt fri fra islamsk terrorangrep . De finansierer med andre ord terrorangrep mot andre vestlige land , i sin jævla naivitet . Norske myndigheter ble også kritisert av USA fordi de finansierte PLO . som er registrert på amerikanske terror gruppe lister hos FBI
Muslimene vet at de mister sin plass i Norge hvis de angriper oss .

Det var jo nylig et terrorangrep i London der en muslim gikk amok med en kniv på London Bridge midt på lyse dagen og drepte to uskyldige mennesker . Jeg har ikke lenger tall på hvor mange slike angrep som har skjedd i England og Tyskland de siste årene .

Denne terroristen var tidligere dømt for å ha planlagt et terrorangrep mot Englands parlament . Og han ble løslatt . Terroristen ble skutt og drept av Politi på broen etter at sivile angrep ham .
Så hvorfor snakker ikke PST om det islamske monsteret !!!???
når PST går ut med disse løse påstandene ,så skaper de unødvendig frykt hos folk .
Dette fører til at alle mistenker alle for å ha radikale meninger og holdninger .
Til slutt har man et ulevelig samfunn der ingen får lov til å ha en anti islamsk holdning lenger.
Islam kan IKKE kombineres med vestlig demokrati . Dette vet vi jo ,så hvorfor henger
PST ut høyre radikale som en trussel mot oss ??? Det er jo klart folk er sinte og mistenksomme til muslimer !
Islam er jo Satan sjøl ,det vet vi jo !!!

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Det finnes en video fra Pentagon som viser raketten som treffer . Fra parkeringsplassen rett på utsiden . Der sto det et overvåkings kamera.

ken
ken
Anonym
Svar til  Alexander Holm
4 år siden

Alexander Holm – 9/11 er «gått ut på dato» grunnet avsløringer så det monner. Ikke lenger tvil om hva som foregår… Nok av advarsler i anl 9/11 lenge forut for den tragiske hendelsen hvis man undersøker . Man må lære seg å tyde advarslene.

Fokuset nå er «3/11» i anl Seattle som i går ble forhindret av blant andre «kochen mit Willi (på YouTube)» sine avsløringer via «Know More News» være seg geometri, numerologi og symbolikk: https://www.youtube.com/watch?v=layd1FU5KMU

Her finner du en perfekt gjennomgang!

PS! Undersøk hvem som står bak «The Simpsons»…

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

Endelig bilder av utplasseringen av sprengstoff i WorldTrade senteret!
https://www.youtube.com/watch?v=BoJ7RV7hHug

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

This is simply a must watch folks. I didn’t know, for instance, that here we have ANOTHER military training exercise going on at the time of an event like this. First 9/11, then 7/7 now this.
https://earthlinggb.wordpress.com/2014/04/16/matthias-chang-hes-no-idiot/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

I følge US patent har alle Boeing fly ikke bare Remote Control kapasitet, men også mulighet til å passivisere alle ombord inklusiv piloter med giftgass.
Derav navnet Dreamliner :-)
“Support-system options include SmartCard®-interfacing, and automatic is engagement of AIRCIA™-system in event of natural-cause pilot-incapacitation, and ATI (automatic/tranquil-Infusion) which introduces tranquilizing-gas into the airliner’s entire interior.”
http://www.abeldanger.net/2014/04/1909-marine-links-mi-3-mycroft-flash.html

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

SHOCK CLAIM: GPS Data Reveals Possible Location of Flight 370
https://www.youtube.com/watch?v=4SvoBCksdqQ

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  Uffda
9 år siden

Så er det offisielt at pling var berre tull.

At fly vart kapra er offisielt fakta når det gjeld tvillingtårna / 11. september, men kapring vert karakterisert som konspirasjonsteori i Flight 370 – saka..

http://www.naturalnews.com/045352_MH370_pings_missing_flight.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
9 år siden

Abel Danger Global Private Intelligence radio show, Fri May, 30 2014 8:00 PM — 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3047734 Quote: Serco Soames Satan Shinseki Kill. On Memorial Day Oathkeeper Field McConnell exposed “4 star failures” including Dempsey and Petraeus in his remarks in Texas. Today McConnell claims Serco fitted the Red Switch Network into the Starwood Group’s Turnberry Hotel for the 1998 Bilderberg where U.S. East African Embassies were apparently selected for attack by “al-Qaeda” agents who carried SkyWave tracking devices and generated Wag the Dog stories for Bullingdon alumnus and former Carlton Communications director, David Cameron. McConnell also notes that Inmarsat – the British generator of phony 370 tracking data – took a 19-per-cent stake in SkyWave in July 2009 just before SkyWave launched its GLONASS / GPS product for the Russian market which would have allowed Serco hit teams to hack and track the Polish Air Force Tu-154 which crashed on 10 April 2010 near the city of Smolensk, Russia, and 96 people died including some survivors on the ground finished off by hit teams. Soames Serco Soetoro Shinseki = SATAN

ADGPI http://abeldanger.net/

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Are the Israelis Planning Another 9-11 Using the Missing Boeing 777? http://www.abeldanger.net/2014/03/are-israelis-planning-another-9-11.html

Source: Source: Christopher Bollyn http://www.bollyn.com/are-the-israelis-planning-another-9-11-using-the-missing-777/ Updated March 26, 2014. Why would Israel have a plane identical to the missing Malaysia Airlines plane in storage in Tel Aviv? The plane in this photo is Boeing 777 2H6(ER) – 28416/155, an identical twin of the missing plane, which has been in Israel since November 2013. What are the Israelis doing with this plane in a hangar in Tel Aviv? Could it be part of a false-flag terror plot in the making? Where is this plane today? Source: http://www.planespotters.net/Production_List/Boeing/777/28416,N105GT-GA-Telesis-php See more at: http://www.bollyn.com/home/#article_11686 Update – According to reports from plane-spotters, Israel has an identical Malaysia Airlines Boeing 777-200 in storage in Tel Aviv since November 2013. The only visible difference between the missing plane and the one in Tel Aviv would be its serial number. What do the Israelis have planned with the twin Malaysia Airlines plane? By using the twin aircraft they have in storage, the terror masterminds may have a sinister plan for the missing plane to seemingly reappear in a false-flag atrocity. Public awareness of the twin plane in Tel Aviv, therefore, could prevent the evil plot from going ahead. For more on the identical Malaysia plane in Tel Aviv see the latest entry, dated March 26, 2014, on my Q&A and Comment page. Note: The Malaysia Air 777 with Boeing serial number 28416 and registered as 9M-MRI was sold to GA Telesis, LLC of Fort Lauderdale, Florida, on October 21, 2013, and is now registered as N105GT. The aircraft was stored at Tarbes Lourdes Pyrenees on October 4, 2013, and then on November 4, 2013, it was re-registered as N105GT and stored at Tel Aviv. See: http://www.planespotters.net/Production_List/Boeing/777/28416,N105GT-GA-Telesis-php ..

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Det er ganske utrolig hva man kan fantasere om. Det er heller ikke morsomt om man tar det som en spøk, for dette er grunnleggende ondskap. Fantasier og fordommer er sjelden et godt grunnlag for seriøs tilnærming.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Bjarne
10 år siden

Proverbs 19:9 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+19%3A9&version=KJV 9 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish.

Luke 8:17 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+8%3A17&version=KJV 17 For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad.

Proverbs 21:6 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+21%3A6&version=KJV 6 The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death.

Proverbs 13:5 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+13%3A5&version=KJV 5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.

Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

BUSTED! Israel Caught Housing Flight 370 ‘Twin’ Airplane in Tel-Aviv! https://www.youtube.com/watch?v=wWYANJzVJvY

Abel Danger Global Private Intelligence radio show, Fri Mar 28, 2014 2:00pm EDT — 3:30pm EDT http://new.livestream.com/abeldanger/events/2874498

Quote: McConnell Finds Serco’s Mirage Rather Queer. United States Marine Field McConnell has linked Nicholas ‘Mycroft’ Soames deployments of Russell Williams – former EW pilot for the Privy Council and MI-3 Innholders Livery Company – to Serco director Maureen Baginski and her alleged developments of Free Flight hijack maneuvers through the British Indian Ocean Territory (BIOT) of Diego Garcia and a jockey-boy pedophile blackmail operation at Camp Mirage, the old Canadian logistics base in Dubai, United Arab Emirates. McConnell believes that Baginski and Soames – a former Defence Minister under Langham habitué John Major – ordered Russell Williams to set up a Serco Free Flight hijack attack on the Vancouver 2010 Winter Olympics – McConnell notes that police found child pornography on Williams’ computer and alleges that this material is being produced and distributed over the Red Switch Network by Mycroft and the MI-3 Innholders to blackmail the many and various script kiddies who might otherwise expose the real story behind

ADGPI http://abeldanger.net

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Never Aired PENTAGON 911 Video HD Where is the Boeing?

http://www.youtube.com/watch?v=2RlRSPpdCnw#t=79

Mvh Tom

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
10 år siden

En ganske kul artikkel om passasjerende på 4 av flyende , handler om at mange av dem merklignok var millionærer, sånn merkelig mange millionærer. Hva dette betyr kan man tolke selv,

http://letsrollforums.com/48-millionaires-4-flights-t20579.html?s=0e1968349f22ca425b92be50aa30cce8&amp

Å når det kommer til, diskusjonen om Usa er innvolvert i narkotika bransjen er det bare å ta en titt på “the last white hope” Vil man fort forstå at dette er en realitet.

http://www.youtube.com/watch?v=6CyuBuT_7I4

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

#1377 Marine Links Obama Illinois Spot-Fix Key to 9:32 Pentagon Bomb, Captain Chic and MoD http://www.abeldanger.net/2013/02/1377-marine-links-obama-illinois-spot.html Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked Barack Obama and Illinois’ spot-fix key authority – illegally delegated over the United States Federal Bridge Certification Authority for a spread-bet war-gaming exercise allegedly scripted by the U.K. MoD – to the synchronized bombing of the Pentagon and murder of Captain Chic Burlingham, pilot of American Airlines Flight 77, at 9:32 a.m. on 9/11. Prequel: #1376 Marine Links Obama to North Tower’s Little Red Switchboard Bomb and the Spot-Fix Carbon Trade http://www.abeldanger.net/2013/02/1376-marine-links-obama-to-north-towers.html ..

“UN NWO Disarmament Agenda since 1961 – William Cooper tells us The Truth – P.1 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/02/siktes-det-riktig-vei/#comment-94809

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

9/11-vitnene dør under mystiske omstendigheter: http://gasskammer.blogspot.no/2012/07/911-vitnene-dr.html

Også litt info om David Shayler.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Gratulerer med egen nettavis, BB!
Ikke glem å skive noe hyggelig og morsomt, så vi har noe fint å streve til.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Takk takk, men det er GG sin blogg og ikke BBs. Man må ha orden på tingene. Hadde forresten vært fint om folk kunne kommentere om bloggen bloggen, men men..

Joda Gudfrid, her fant vi noe koselig. Holokoselig: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/holokos.html

Likorm
Likorm
Abonnent
12 år siden

Kjøp og salg av bevismatriale. C-SPAN 2
Rep. Joseph Crowley stiller spørsmål angående behandlingen av stålrester/bevismatriale i efterkant av tragedien.

Cover-up ?

epsilon
epsilon
Abonnent
12 år siden

Om terroren har blitt konstruert for å kunne drive internasjonal maktkamp, brutal krigføring samt å innføre nye direktiv for overvåking og etterretning. Tja, man kan jo begynne å lure. Faren for avsløringer blir jo urovekkende stor om man velger å tro på alt. Jeg er ikke i tvil om at al-qaida bare var en brikke i et større spill arrangert av innflytelsesrike personer .Men de som virkelig gikk av med seieren, var en milliard industri som tapte penger hver dag taliban regimet satt ved makten .Det var et historisk heroin tørke over hele verden, og milliarder gikk tapt som følge av Afganistans forbud mot dyrking av opiumsvalmuer. Produksjonen skal ha vært halvert på verdensbasis i året før 09.11. Selvfølgelig er det uaktuelt for en slik bransje som genererer astronomiske summer, å la et lite diktatur regime stoppe dem. En pensjonert FBI agent har laget en dokumentar i ettertid hvor han samler inn alle fakta og prøver å løse saken med ordinær etterforskningsmetode. Heroin kom ut som det viktigste momentet for å styrte Afganistan, ettersom CIA har uttalt at de hadde meget god kontroll på Al-qaida`s bevegelser i Afganistan i tidsrommet før krigen. Dokumentaren illusterer også tydelige tegn på at amrikanske fly er med på å transportere heroin fra Afganistan til verden.

ola
ola
Abonnent
Svar til  epsilon
12 år siden

Vestens regjeringer har alltid holdt på med narkotika, og da særlig Heroin og kokain, men det er vel heroin som er det de har holdt på med lengst, har jo hatt noen opiumskriger i Asia også.

Sier jo seg selv da, til dere som ikke tror militæret/CIA osv smugler dop,
Det finnes ingenting på denne planeten det er mere penger i enn dop, ikke olje, ikke gull, ikke sølv, ikke diamanter, ikke medisiner..
Narkotika er verdens mest lønnsomme vare, så selvfølgelig er stater med på smugling og salg.

Meak66
Meak66
Abonnent
12 år siden

9//11 var en innsidejobb,man må være idiot for å ikke kunne ta til seg dette faktum.Er bevist utenom all tvil,Israel og en gruppering i USAs regjering forsvar og sikkerhetstjeneste står bak.Hør f.eks på Alex Jones show den 23 juni 2001 der han sier at det antagelig kommer ett angrep som de vil skylde på Osama Bin Laden,og der han sier at han og andre ikke vil la seg lure,vi vet hvem vi skal skylde på sier han,altså US gov og G.W.Bush.Hør og les på Dr Webster Tarpley samt Bob Chapman og Alex Kadask osv osv,er mange som forutså dette. Alex Jones og andre har advart mot det som skjer i USA nå i mer enn 15 år,og de har hatt helt rett,patriot act etc.Samt at de har forutsett hva som nå skjer i den islamske verden,de sa dette for omtrent 5 år siden. Dr Tarpley har sagt det i ett program på radio for 33 år siden.Er så lei av det som kalles sheeple i USA,våkn opp folkens.Norsk regjering og forsvar og sikkerhetstjeneste er med på dette,la oss stoppe dem mens tid er,jeg vil at barna mine skal leve i en fri verden og ha mulighet til et bra liv.Kan legge ut masse linker osv etterhvert,men registrerte meg først i dag,22 juni 2011.koimmer til å delta aktivt i debattene,fred til folket.Avslutter med att sitat: the good man who does not stand up to evil when he sees it is himself evil.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Ground Zero minner gir nok bare lille-bush assosiasjoner om den elektriske stolen ved navn OLD SPARKIE som står og venter et sted.

Nå som lille-Bush har modnet aldri så lite mer er det nok godt mulig at tyngden av skylden over hans ungdoms forbrytelser nå har seget innover ham.

Spørsmål: Vil dette holde som forvsvar mot terror-tiltale i amerikansk rett?

(Lille-Bush): Jeg var egentlig imot det da jeg fikk høre om det, men pappa’n min tvang meg til å gjøre det og sa at hvis jeg ikke ville ha noe med det å gjøre så skulle han få meg plassert ut blant noen unger den dagen det skjedde, mens DE STORE GUTTENE tok seg av terror-jobbingen. Og sånn ble det.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Bush takker nei til invitasjon til Ground Zero.
http://www.abcnyheter.no/node/130306

Dette er det smarteste valget Georg Bush har gjort siden 1999.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Kan du forklare hva som er galt i denne atrikkelen jusless?

AssFaltum
AssFaltum
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Ærlig talt, les komentaren hans en gang til da.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  AssFaltum
13 år siden

Du må gjerne komme med underbyggende teorier til den offentlige versjonen av 911 zx9r.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Interessant artikkel, mest på grunn av oppfinnsomheten til forfatteren. Målet helliget middelet heter det, og slik blir det når man kun ser etter argumenter som støtter sin egen påstand. Å skrive en lang artikkel om dette temaet borger for at man er intellektuell i den forstand at man har lest seg til mye. På minussiden kommer mangelen på intelligens i argumenteringen:

som f. eks dette:
En rekke øyenvitner så ingen fly treffe Twin Towers før eksplosjonene. Eller hørte noen jetmotorer. Disse vitnene er aldri vist på TV-selskapenes sendinger. Teknisk sett kan man fint endre en live videostrøm og legge til eller fjerne objekter.

Det er uintelligent og direkte frekt å kalle uvitende personer øyenvitner. Det er for mange vitner (deriblant en mengde vanlige mennesker) til hva vi har sett filmet til å påstå at øvrigheten har vært vitne til et optisk bedrag

AssFaltum
AssFaltum
Abonnent
13 år siden

Må bare gi en kommentar til følgende påstand:

“”Den tydelig avkuttede stålbjelken til venstre i bildet er et typisk eksempel på hvordan kontrollert sprengning av bygg gjøres. Du ser også spor etter smeltet stål fra thermite (utviklet av militæret) på bjelken som ble brukt for å svekke nedre struktur av byggene””

Disse sporene er etter oppryddingsarbeidet, der enorme bjelker ble kuttet over for så bli kjørt bort til “Long Island”, er blitt missbrukt.

Jeg har en god del kunnskaper innen stål og stålkonstruksjoner, og kan ikke godta dette sprøytet.

« Forrige artikkel

Dokumentar: Zeitgeist The Movie

Neste artikkel »

George W. Bush arrestert

578
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x