/

Økonomisk advarsel

19198 visninger
21 minutter lesetid
86

I det følgende skal jeg forsøke å forklare hva penger egentlig er, hvordan den økonomiske situasjonen er, og hva som trolig kommer til å skje. Uansett om man liker penger eller ikke, vil det som kommer, påvirke oss alle. Tror du det som skjer i finansmarkedet er tilfeldig? Det blir opp til deg å mene hva du vil etter å ha lest denne artikkelen.

comic

Spillet

La meg først prøve å gjøre et eksempel på vårt finanssystem, som en analogi til pengene og dets virkninger: Jeg ønsker å invitere til et pokerlag, men de spillerne jeg vil invitere har ikke penger. Det har jeg, men bare nok til min EGEN innsats, som er 100. Jeg påtar meg dermed rollen som bank, og gir deltakerne tilbud om å låne penger av meg, mot av hver av dem signerer et gjeldbrev pålydende 100, som er «buy in» for pokerlaget.

Kostnaden deres for dette er renter på 1 % per runde (ante, i pokerterminologi), og de må stille sitt armbåndsur (verdt 100 per stykk) som sikkerhet. Alle ni inviterte sier ja til betingelsene, så totalt er det 1000 i potten, min innsats inkludert. Imidlertid vet jeg at spillerne er dårlige betalere, så jeg vil selge gjeldbrevene, samlet (fond), for 800, altså et avslag på 100.

Det finnes en interessent, men heller ikke hun har penger. Som bank tilbyr jeg henne lån, som hun aksepterer, så hun låner 800 av meg, for å dekke kostnadene for fondet hun kjøper. Nytt gjeldsbrev skrives, med 5 % i flytende rente, og gjelden skal innfris når spillet er omme. Hun setter en gullring som sikkerhet, verdi 900. Jeg har nå totalt 800 utestående, 900 i sikkerhet, pluss de 1000 som er i spill.

Jeg vet at både spillerne og kjøperen av fondet er dårlige betalere, så jeg, som bank, setter 600 inn i derivatmarkedet* på at gjeldsforpliktelsene ikke vil bli holdt. Disse pengene forskutterer jeg fra gjeldsbrevet jeg solgte, noe jeg som bank kan gjøre, da gjeld er penger. En person vedder tilsvarende sum (600) imot, altså at gjelden blir betalt.

Så stokkes og deles kortene ut; spillet er i gang, og hver spiller betaler meg 1 (ante/rente) for hver runde. Altså øker min kapital med 10 (inkl. mitt eget innskudd som tilbakeføres meg) for hver runde. Etter 30 runder er potten, som opprinnelig var på 1000, krympet til 700 pga ante/rente. Det som er «borte» (300) er tilfalt meg (banken). Spiller X, som vant spillet, har de andre pengene (700).

Vinneren betaler eieren av fondet 100, og forlater spillet med 600 i overskudd. De 8 siste er blakke, og kan ikke betale, så de må overlate sine armbåndsur til henne. Men i løpet av pokerspillet har den flytende renten økt til 20 %, noe jeg som bank gjorde, og hun skylder meg nå 960 (800+160 i renter). De 8 klokkene er totalt ikke verdt mer enn 800. Inkludert de 100 hun fikk, mangler hun dermed 60 for å innfri gjelden. Hun må da gi meg gullringen, pluss bruke 60 av de 100 hun fikk fra vinneren.

Jeg henter 1200 (600+600 fra egen innsats) fra derivatmarkedet, for at lånet ikke ble innfridd. Jeg, som bank, hadde 100 da spillet begynte, men etter oppgjørets time har jeg 300 (fra antene), 600 (fra derivater) pluss en gullring verdt 900, og 60 fra «vinnerpengene», altså 1860 totalt.

Vinneren av pokerspillet satt igjen med 600 etter at gjelden ble betalt. De åtte andre spillerne har mistet sine klokker. Kjøperen av fondet har mistet sin gullring, men sitter igjen med 8 klokker og 40 fra «vinnerpengene» og bærer et netto tap på 60.

Personen i derivatmarkedet tapte 600 på at jeg (banken) benyttet meg av inside-informasjon om at dårlige betalere hadde fått lån. Hvis personen i derivatmarkedet ikke kan betale, og da derivater har «supreme priority status» (i følge internasjonal banklov), kan jeg derfor gå til henne å kreve, ikke bare gullringen og 60, men også 6 av klokkene, for å dekke mitt tap i derivater.

For meg spiller det altså ingen rolle, da jeg får igjen pengene uansett, og spillet er for meg (banken) uten risiko. Så hvorfor ikke sørge for at personen i derivatmarkedet ikke kan? Det kan jeg gjøre, ved å låne til ham.

Da ville jeg etter spillet i tillegg sittet igjen med et gjeldsbrev på 600 fra derivatene. Og, selvfølgelig, som bank, ville jeg etter 10 runder med poker, umiddelbart invitert til et nytt pokerlag, for etter 10 runder hadde jeg fått inn 100 fra anter og nye gjeldsbrev kunne skrives. Det er, som du skjønner, lukrativt å være bank og eie pengene.

Hvem taper aldri i Monopol? Banken!!
Hvem taper aldri i Monopol? Banken!!

Ville ikke du som spiller føle deg snytt, ved at jeg – banken – bare lagde penger «ut av ingenting», før spillet begynte? Ville ikke du som kjøper av «fondet» følt deg snytt, da jeg satt på informasjon som er avgjørende for kjøpet, samt at jeg endret vilkår underveis? Ville ikke du som derivatkjøper følt deg snytt, da jeg visste at veddemålet ikke var «fair»? De fleste vil trolig svare ja på disse spørsmål.

Matteus 6:24 «No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and materialism

Pengene og sentralbanken

Før jeg presenterer tallenes tale; hva er egentlig penger og hvordan blir de skapt? Tidligere ble penger utstedt i henhold til en nasjons gullbeholdning – den såkalte gullstandarden. (Før den tid var det andre systemer, men historien om betalingssystemer er ikke relevant her). Dette skapte en viss sikkerhet, for man kunne alltid bytte pengene i gull, for myndighetene garanterte pengens verdi, uansett hvordan økonomien utspilte seg. En slik monetær filosofi sørget for at summen av penger tilsvarte den mengde gull nasjonen hadde. Hadde samtlige nasjoner fulgt denne filosofien, ville de ulike nasjoners valuta vært relativt stabil, og valutaspekulasjoner ville vært en lite lukrativ geskjeft. Da tilførselen av gull er omtrent 200 tonn årlig, ville ikke nasjoner fått noen vesentlig fordel av å øke gullmengden og pengemengden, for det økonomiske forholdet nasjonene imellom ville ikke bli spesielt forskjøvet. Ja, noe, men ikke vesentlig.

De siste 80 årene har gullstandarden blitt forkastet av samtlige land, og grunnen er at nasjonalstatene mangler penger, først og fremst til velferd og pensjoner. Nå er det de ulike lands sentralbanker som bestemmer pengemengden i hvert land, og svært få sentralbanker er i dag underlagt sitt lands regjering, men er gjort «uavhengige». Denne uavhengigheten er et krav for å bli medlem av The Bank for International Settlements (BIS), som Norges Bank (NB) er medlem av. «Uavhengig» betyr at Staten ikke skal legge føringer for dens drift, politikk, filosofi eller pengepolitikk, selv om politiske fraksjoner som styrer Norge endres. NB er et aksjeselskap, som Staten overtok i 1932 (da jeg tror NB gikk konkurs), hvilket vil si at de opererer som en hvilken som helst bedrift, som skal tjene penger og maksimere overskudd. NB opphev gullstandarden i 1931 (og solgte gullet vårt billig i 2004, med begrunnelse om at «gullet bare lå der», til kjøper NB ikke vil oppgi). Opplysninger om at gullet var solgt, har blitt fjernet fra NBs nettside. Penger uten dekning i fast metall, som gull eller sølv, kalles FIAT-penger (Ordet «fiat» kommer fra latin og betyr «la det skje»). For øvrig er «sentralbank» en kommunistisk oppfinnelse (jfr Karl Marx’ 5. punkt for kommunisme), ikke en kapitalistisk, og dessuten mener mange økonomer at en sentralbanks effekt på et samfunns økonomi er ødeleggende.

Norges Bank, som da altså ikke er Norges, men er en selvstendig organisme i Staten, har som mål å holde inflasjonen på 2,5 % årlig. Mange tror at «inflasjon» betyr vekst, men det har ingenting med vekst å gjøre. Inflasjon betyr kun at pengen blir mindre verdt. Så har du 100 kroner i År 1, blir ikke hundrelappen verdt 102,50 kroner året etter med en inflasjon på 2,5 %, men den blir verdt 97,50. For det du kunne kjøpe for 100 kroner i År 1, må du altså betale 102,50 kroner for i År 2. Og slik går det, år for år, at 100-lappen blir mindre og mindre verdt. Det engelske ordet for renter; interest, er verdt å kommentere. Ordet betyr «interesse», og da bør du spørre deg selv hvem disse interessene er for: deg eller bankens? De fleste kjenner Krones-isen. Den kostet 1,- krone da den kom på markedet i 1954. I dag koster akkurat den samme isen, med alle forbedringer på tekniske fremstillingsprosesser og færre ansatte, 25 ganger mer. Så har Kroneisen blir mer verdt? Nei, det er pengene som er blitt mindre verdt. Dette har kun sammenheng med inflasjon.

Is blir dyrere og dyrere. Noen skylder på lønnsøkninger, men økt lønn er kun delvis kompensasjon for redusert pengeverdi.
Is blir dyrere og dyrere. Noen skylder på lønnsøkninger, men økt lønn er kun delvis kompensasjon for redusert pengeverdi.

Hvordan får man så en penge til å bli mindre verdt? Jo, ved å trykke mer av den. Øker mengden av en ting, synker dens verdi. Dette gjelder også penger. Så da NB «ga opp» gullstanderen, kunne banken trykke den mengde penger den måtte for å nå inflasjonsmålet. De siste årene har NB trykket mellom 60 og 90 milliarder kroner årlig. Disse pengene er altså bare trykket opp, og vår Stat garanterer ikke lenger for disse. Pengene har altså ingen sikkerhet, og er i realiteten bare verdt papiret det er trykket på. For både du og jeg vet at det koster akkurat det samme å trykke opp en 50-lapp som en 1000-lapp. Så det er nå kun tilliten til betalingsmiddelet som holder økonomien flytende.

Så etter at NB har trykket penger ut av løse luften, hvordan kommer så disse nye FIAT-pengene i sirkulasjon? Den låner dem ut, med renter, såkalt styringsrente. Allerede da har altså pengene, som egentlig ikke har verdi, fått en pris i form av renter, en pris som altså reduserer verdien på noe som allerede er verdiløst. De som låner disse pengene er enten vanlige banker, eller Staten, som «får» pengene i bytte mot obligasjoner den selv utsteder. Det er blant annet derfor den norske Stat har gjeld, fordi den låner penger av den samme banken Stortinget har gjort «uavhengig». Så dette er i realiteten en skjult skatt for nordmenn, og mange vil nok kalle den umoralsk. Dessuten er det egentlig en svært uøkonomisk konstruksjon for Staten og norske skattebetalere, for mens vi har penger på bok, i form av Oljefondet og Pensjonsfondet, har vår Stat gjeld, som om den kunne avskrive lån og renter på en «selvangivelse». Bare dette burde få de fleste med litt økonomisk forståelse til å reagere. Dessuten kan den norske Stat låne penger fra utenlandske banker.

Hva er obligasjoner? Obligasjon (eng: obligation) betyr forpliktelse, men den engelske fagterminologien «bonds» er kanskje mer dekkende, da «bond» er en forkortelse for «bondage», eller binding på norsk. Staten utsteder altså slike obligasjoner, som selges til sentralbanker (som gjør akkurat som NB; skaper penger ut av intet), andre statsnasjoner, investeringsbanker eller fond. Etter et visst antall år, som regel 3, 5, 8 eller 10 år, kjøper Staten disse tilbake, med et på forhånd avtalt årlig rentepåslag. Og bindingen? Den er bundet til fødselsattestene til norske statsborgere, som viser til at de er Statens eiendom, og Staten garanterer derfor sine obligasjonskjøpere at deres eiendom jobber, produserer og forbruker. Hvor tror du ellers de fikk betegnelsen «human resourses» ifra?

Staten bruker da de «nye» pengene over Statsbudsjettet, mens forretningsbankene og sparebankene låner sine «nye» penger ut videre. Det spesielle med bankene er at de kan låne ut mer enn det de har, det så kalt fraksjonsreservesystemet. I Norge kan en bank låne ut 8,5 ganger sin egen kapital, som er blant verdens strengeste. En slik praksis, å låne ut noe man ikke har, er unik for bankbransjen. Slik skapes, altså ut fra det store intet, nok en voldsom pengemengde det ikke er dekning for. Banker kan låne seg imellom, med påslag av en rente, den såkalte internrenten. Den er lavere enn markedsrenten, som belastes kundene, og kundene er regulære bedrifter eller privathusholdninger. Så de som får pengene sist, er de som betaler mest for dem. I Norge er banker for øvrig lovpålagt å ta renter, mens renter i følge Bibelen er forbudt, unntatt til utlendinger (5. Mos 23:20).

I en slik mekanisme, med renter og økt pengemengde (uten dekning), som reduserer pengenes verdi, vil alltid medføre at de på toppen tjener, mens de på bunnen, som må betale for rentebelastningen, vil tape. Systemet er med andre ord skrudd slik sammen at antall fattige MÅ gå opp, for mengden gjeld er alltid større enn mengden penger, og gjelden vil bli stadig vanskeligere å dekke for de som har/får lån. Og det er satt sammen slik at en kollaps er uunngåelig, det er det matematisk dekning for å hevde.

Dette systemet er globalt, og vever samtlige nasjoner og finansinstitusjoner sammen i en uoversiktlig smørje, som er særdeles skjørt og følsomt.

Thomas Jefferson, USAs 3. president: «I belive that banking institutions are more dangerous than standing armies… If the American people ever allow private banks to controll the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property, until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered…«. Fra Forbes

Ekte pengeranere er de som eier bankene.
Ekte pengeranere er de som eier bankene.

USA og Federal Reserve

Det finnes de stater som har en privateid sentralbank, og den mest kjente er Federal Reserve (Fed) i USA, som verken er føderal eller har reserver. Denne banken eies av et 20-talls banker, både amerikanske og europeiske. Blant de største eierne finner vi GoldmanSachs, JP Morgan, Chase Manhatten, HSBC, Wells Fargo, Bank of America, Deutche Bank, Swiss Credit og BNP Paribas. Hvis jeg har klart å få frem at det å EIE pengene og gjeld er svært lønnsomt, så vil man også skjønne at det er lurt å trykke opp så mye penger som mulig og påføre så mange som mulig høyest mulig gjeld. Det har Fed opp gjennom sine drøye 100 år klart. Den amerikanske stat klarer i dag så vidt å betale rentene på sine lån, og det til en rente på kun 0,25 %. Gjelden er på svimlende $19 000 000 000 000, eller 19 billioner dollar (trillion på amerikansk)! Gjennom Kvantitative Lettelser (QE1, QE2 og QE3) har Fed siden 2008 trykket opp $85 milliarder – hver måned – der de med pengene, som de har tryllet frem fra løse luften, har kjøpt opp amerikanske gjeldbrev. Den offentlige gjelden eier de allerede. I løpet av dette året vil de trolig også ha fått kjøpt opp ALL privat gjeld som er bundet opp til bolig, eiendom, kjøretøy, parkeringshus, kjøpesentra, kirker osv. Og når lånetaker ikke har råd til å betale gjelden? Da blir eiendelen bankens. Det eneste Fed da trenger å gjøre er å heve renten. I juni i fjor ANTYDET Fed-sjef Bernacke at renten kunne gå opp og at de kvantitative lettelsene kunne opphøre. Straks, og kun med ord, spratt renten opp, i Kina fra 3,5 % helt til 12,33 % – på fire dager. Bernackes uttalelse påførte derivatmarkedet* et tap på $300 billioner. Dette er et marked med antatt samlet verdi på over $ 1 billiard! I derivatmarkedet eksponeres bankene for minst $700 billioner og omkring halvparten av hele markedet er rentebelastet. Nå roet det hele seg ned, da Fed fortsatte som de siste årene, med sin månedlige pengetrykking og lave rente. Det hele var sannsynligvis en test, for å se hvordan markedet ville reagere, og hvor den fremtidige renten ville bli satt.

Så da gjetter de fleste vel at kollapsen vil komme i derivatmarkedet, og det er sannsynligvis riktig. Kollapsen er planlagt å komme ETTER at «Obamacare» (som ikke har noe med helse å gjøre) er fullt implementert også hos arbeidsgivere OG når gjelden til nasjoner, organisasjoner og individer er høy nok, slik at INGEN med gjeld vil unnslippe. Og dollaren? Bli fullstendig verdiløs.

"Til slutt vil papirpenger gå tilbake til sin egenverdi - null". Voltaire
«Til slutt vil papirpenger gå tilbake til sin egenverdi – null». Voltaire

Som man ser er virkeligheten temmelig nær det som er beskrevet under Spillet. Skjønner du nå at du blir rundlurt? At HELE det finansielle systemet er bygd opp som et svindelspill? Skjønner du at den som satte i gang spillet (alltid) vil vinne, og at deltakerne (du) er dømt til å tape, fordi banken (jeg) bestemte reglene og hadde informasjon andre ikke hadde? Skjønner du at redningspakkene bankene fikk i 2008 ikke var til ditt og samfunnets beste? Skjønner du at vi har en kredittbasert økonomi, der penger er gjeld, og jo mer penger som lages, dess større blir gjelden, og på grunn av renten vil det aldri være nok penger? Skjønner du at penger ikke er olje i maskineriet, men sement? Skjønner du at penger er roten til alt ondt? Skjønner du nå at økonomien er nødt til å bryte sammen – igjen?

Så la oss nå se på de virkelige tallene:

Økonomisk status i verden

 • Total gjeldsmengde i USA er på $60 billioner, (trillioner i amerikansk tallsystem) som er mer enn alle nasjoners gjeld til sammen. Av et folketall på ca 320 millioner er 49 millioner mennesker på matkuponger, og med kun 55 millioner skattebetalere sier det seg selv at dette ikke er bærekraftig. Den amerikanske økonomien krympet med 2,9 % første kvartal i år.
 • Enkelte butikker og bransjer i USA aksepterer ikke lenger dollar som betalingsmiddel.
 • Russland, Kina, India, Japan og andre store økonomier dropper dollar som betalingsmiddel. De to førstnevnte har sågar begynt å kutte ut valuta som betalingsmiddel seg i mellom, og foretrekker heller å bytte (såkalt barter-avtale) varer. På den måten unngås svingninger i valutakurser, men samtidig sørge for stabile leveranser av råvarer.
 • Kinesiske bedrifters samlede gjeld passerte i disse dager den samlede gjeld til amerikanske bedrifter. I disse dager er den kinesiske og amerikanske økonomien omtrent jevnstor.
 • Den Europeiske Sentralbank, ECB, har introdusert negativ rente. ECB «betaler» dermed til bankene, i Euro, penger den selv trykker opp fra intet, for at bankene skal ta imot penger. Dette for å få fortgang i økonomien. Negativ rente fra ECB
 • Banker i Euro-sonen strammer inn betingelser for nye huslån. Selv om styringsrenten er negativ, så låner de likevel ut mindre. Bygger de opp kapital, eller går pengene inn i derivatmarkedet?
 • Arbeidsløsheten i EU er omkring 12 %. I Frankrike ble det satt ny rekord i antall arbeidssøkere uten jobb. I Hellas er arbeidsløsheten over 26 %, og blant disse har nesten 57 % vært uten arbeid mer enn et år.
 • Siste kvartal i fjor sank Hellas’ økonomi med 2,5 %. Italias økonomi krympet med 0,1 % i først kvartal, mens Portugals gikk ned med 0,7 %.
 • Portugals største bank, Banco Espirito Santo, er i ferd med å kollapse, og myndighetene gjør alt den kan for å roe markedet. En av bankens største eiere innrømmer at banken ikke kan betale sine regninger.
 • Storbritannia har en gjeldsgrad på ca 900 % (altså 9 ganger mer gjeld enn inntekt), da er riktignok pensjonsforpliktelser inkludert. Mye gjeld i UK
 • I Bulgaria stormer folk til bankene for å ta ut penger, og myndighetene jobber febrilsk med å forsikre innbyggerne om at alt egentlig er vel.
 • Rentene på gjelden til Nederland, Belgia og Ungarn blir så vidt betalte. Våre nordiske venner har også betalingsproblemer. Alle disse må snart låne mer for å betjene eksisterende gjeld.
 • Ungarns «høyreekstreme» regjering vil legge ned sin nasjons Sentralbank, men får ikke lov av EU.
 • Høsten 2013 konfiskerte den polske regjering 50 % av alle pensjonsfond for å klare sine økonomiske forpliktelser. Dette vil skje i flere land i fremtiden.
 • Økonomien til Spania gikk opp, men kun med 0,1 % siste kvartal, akkurat tilsvarende som i Irland. I EU-kretser kalles dette lysglimt.
Sensenã i Spania, en "by" med over 100.000 tomme leiligheter.
Sensenã i Spania, en «by» med over 100.000 tomme leiligheter.
 • Våren 2013 konfiskerte bankene på Kypros 60 % av alt på innskuddskonti over 100 000 Euro, en så kalt «bail in». De konfiskerte pengene ble omgjort til aksjer. Dette kommer til å bli gjort i flere land fremover, og jeg kan ikke komme på et mer treffende ord for dette enn «bankran».
 • Argentina klarte ikke å betale siste avdrag på lån, et avdrag på 539 millioner dollar. Det er ikke mer enn 13 år siden sist landet gikk konkurs.
 • Det Internasjonale Pengefondet, IMF, anslår det som en 25 % sannsynlighet at Euro-sonen neste år vil oppleve deflasjon. IMF er ikke optimistiske
 • IMF fremla rapporten «Taxing times» oktober i 2013, der de anbefalte en umiddelbar beslaglegging av husholdninger aktiva – over hele verden, for en global omfordeling, med økte skatter og mer kontroll over finansene.
 • Verdensbanken advarer at tiden nå er moden til å forberede neste økonomiske krise. Verdensbanken om krisen som kommer
 • Prisene i Japan stiger raskere enn på over 30 år, mens en husholdnings inntekt er redusert med 8 % siste år.
 • Ecuador bruker over 50 % av sitt lands BNP på å betale på lån.
 • Russland har innført importforbud av en rekke vestlige varer, gjeldende et år fra 7. august 2014.
 • Dodd Frank Wall Reform Act, som er vedtatt i den amerikanske Kongressen, stadfester at tap i derivatmarkedet vil belastes aksjeeiere og usikrede kreditorer, som er de med bankinnskudd.
 • Hele verdens brutto nasjonalprodukt er på ca 100 billioner kroner, mens samlet gjeld blant jordens innbyggere er på ca 1,3 billiarder kroner. Det betyr en gjeldsgrad på 1300 %, og da er ikke staters og bedrifters gjeld og fremtidige pensjonsforpliktelser iberegnet.
 • Verdens 1000 største banker hadde i fjor et samlet overskudd på litt over 5000 milliarder kroner (5 millioner millioner, 5 billioner eller 5 000 000 000 000 kroner). Aftenposten om bankenes grådighet

Tigger

Hva med oss, på fjellberget? Av Norges 5 125 000 innbyggere er 2 608 000 i arbeid, og ca 1 800 000 jobbende i privat sektor (tall fra SSB). Det er ganske positivt, i alle fall hvis man sammenligner med andre nasjoner, men mange jobber deltid. For 2014 har den norske Stat et budsjett på 1295 milliarder (litt over 1/4 av verdens 1000 største bankers samlede overskudd i 2013). Staten har 735 milliarder kroner i gjeld, av dette 306 milliarder i utstedte obligasjoner, ergo en gjeldsgrad på omtrent 76 %. Husholdningers gjeldsgrad er i gjennomsnitt 200 %, og norske kommuner har i snitt omtrent tilsvarende gjeldsgrad. MEN: i realiteten, innbyggerne bærer EGENTLIG ikke bare egen gjeld, men også den offentlige, og da er gjeldsgraden langt høyere, trolig omkring 500 % per INNBYGGER! Og gjelden i Norge er bundet til personer, ikke eiendeler! Hvis (når!) det monetære systemet kollapser, og drar staten og kommunene med seg, vil ALLE nordmenn bli slaver av kreditorene. Hva som da skjer med oss er opp til kreditorene. Og gjelden til både stat, kommune, husholdninger og bedrifter øker jevnt og trutt. Gjelden, som er helt ute av kontroll, er derfor ekstremt bekymringsfull. Og økonomien isolert sett er heller ikke sunn, hvilket er godt dokumentert i boken «Farvel, Norge», forfattet av Jon Hustad (2013).

Så uansett, planlagt eller ikke, en økonomisk kollaps vil komme til oss – snart.

Detroit, fra over 2 millioner innbyggere til under 700.000 på ca 50 år. Byen gikk offisielt konkurs desember 2013.
Detroit, fra over 2 millioner innbyggere til under 700.000 på ca 50 år. Byen gikk offisielt konkurs desember 2013.

Hva kan skje deretter?

Som vi har lest: økonomien verden over er totalt elendig. Nasjoner, bedrifter og husholdninger har gjeld opp til nesen, og det er små endringer som skal til før det druknes i gjeld og det hele raser sammen. For hvem eier det som lånes ut? Jo, utlåner. Låner du en bok, er det biblioteket som eier boken. Låner du et kjøretøy, er det eieren av bilen som bestemmer over den. I et kredittsystem, hvem eier pengene? Jo, det er utlåner, som er banken. Så pengene du har på konto eller i lommeboken er IKKE dine, de er bankens. Og en eier kan kreve utlånte objekter tilbake, når det passer. Og det vil skje med pengene, og det med overlegg.

Etter at «Obamacare» er implementert og tilstrekkelig gjeld utstedt, kan det komme en rentehevning. Dette vil antagelig først hende i USA, og trolig i løpet av 2015, kanskje allerede i januar. De som sitter i styret i Fed vet hva de gjør, og de gjør det etter pålegg fra eierne av sentralbanken. Rentene over hele verden vil da øke, og det dramatisk høyt. Da vil dollaren bryte sammen, og HELE det finansielle systemet bli dratt med i dragsuget. De aller fleste banker vil da gå konkurs, og INGEN stater med gjeld vil kunne betale sine forpliktelser, verken til lønninger, trygder eller pensjoner. SAMTLIGE bedrifter med gjeld vil enten bli slått konkurs eller tatt over av eiere av gjeldsbrev, så de fleste matvare-, kles- og sko-forretninger vil forsvinne, sammen med mediahus, flyselskap, sykehus, rederier, verft osv. INGEN idrettsklubber med gjeld vil overleve. INGEN husholdninger med gjeld vil klare de nye økonomiske forpliktelser og beboerne vil bli kastet ut. ALT som er bundet til gjeld, som bolig, båter, biler, hytter, mobiltelefoner, møbler, PC etc. vil bli konfiskert ved mislighold, og det vil skje de aller fleste. SAMTLIGE fond, som Oljefondet, vil fordufte. Nesten samtlige valutaer i verden vil kollapse, og de som er igjen vil få verdien redusert til promiller. Verdiene på børser verden rundt vil oppleve fall som aldri tidligere. Etter sammenbruddet vil de som sitter med betalingsmidler (de som har forårsaket kollapsen) kunne kjøpe opp nedfallsfrukten latterlig billig, som de har gjort etter de foregående krisene. Slik blir de ekstremt rike rikere – igjen, mens de som ikke er blant dem blir fattigere. Men det handler IKKE (lenger) om penger, det handler om KONTROLL.

Hva så med Norge, vi har jo en stat med penger på bok? Disse pengene vil forsvinne, som kalorier fra en idrettsutøver, og denne sparingen til senere generasjoner har da vært helt uten mening. Eller var det meningen å holde pengene unna nordmenn, slik at vi måtte jobbe i steden for å slappe av og la andre bygge infrastruktur? Slik at verdiene ikke skulle realiseres, men at veier, sykehus, skoler etc. skulle forfalle? Oljefondet kunne fått gjort omtrent samtlige husholdninger gjeldsfrie, men slikt vil tydeligvis ikke Staten. Uansett er det to scenario: Det ene er at Staten og bankene bruker en ukes tid på å omstrukturere, nulle gjeld og fordringer, for så å begynne på nytt. Det andre er at det blir over og ut på kroner og øre, og vi får Mad Max-tilstander. Personlig antar jeg det siste, fordi vi har et flertall i Stortinget som har forledet folket og bundet nasjonen opp til avtaler, og som ønsker en Verdensregjering, med én verdensvaluta, ett verdenspoliti og én verdens domstol, altså NWO – ledet gjennom FN.

Er det soldater (og politi) med våpen som sikrer fred, eller bringer våpen vold og krig?
Er det soldater (og politi) med våpen som sikrer fred, eller bringer våpen vold og krig?

Dessverre har historien en lei tendens til å gjenta seg. Den økonomiske krigen kan kuliminere i en militær krig (som er planlagt), ikke bare for å vinne makten over pengesystemet, men å få menigmann til å skrike etter fred og stabilitet, som er planlagt gitt oss gjennom FN. (Og bare for å ha sagt det: FN er ikke en demokratisk organisasjon). Det er i alle fall svært vanlig at nasjoner som enten mangler ressurser eller penger går til krig. La oss håpe det ikke skjer.

Lukas 12:33-34 «Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.»

Hva kan du gjøre for å forberede deg og redusere risiko?

 1. Det kan være lurt å bli kvitt ALL gjeld, om det så er å selge hytte, båt eller til og med boligen, for å kjøpe en mindre. Kunstartikler vil bli totalt verdiløse, så selg dette. Bobil kan være nyttig, for da er man mobil. Tæring etter næring, er som kjent sunt bondevett.
 2. Ved et økonomisk sammenbrudd og mulige krigstilstander oppstår normalt de største problemene i storbyene, så det å flytte ut til distriktene bør vurderes.
 3. Å ha alternative betalingsmidler, som gull og sølv, som du kan handle med, når papirpenger ikke lengre vil ha verdi, vil kunne være smart. Uansett har prisen på gull steget i snitt med 28 % fra år 2000 til 2013, mens sølv har steget med 26 % i samme tidsperiode (i forhold til dollar), så du har intet å tape på å bytte inn papir og kunst til gull eller sølv.
 4. For å sikre deg bør du vurdere å hamstre mat, hygieneartikler, vann (og vannrenser), bensin (OBS holdbarhet kun et år), sørg for strømforsyning (solcellepanel, aggregat e.l), frø, førstehjelpsutstyr, fyrstikker, redskaper for jakt og fiske, forsvarsvåpen og ammunisjon. Kjøp alt du trenger nå, mens papirpenger fremdeles har verdi. Det kan også være klokt å begynn og dyrke egen mat i større grad, slik at man er mer selvforsynt.
 5. Lær deg overlevelsesteknikk, det kan bli svært nyttig. Førstehjelp er heller ikke dumt å kunne.
 6. De som har midler (som gull og sølv) etter den økonomiske kollapsen vil kunne gjøre særdeles gode kjøp.
 7. Allerede nå kan du prøve å bli vant til et liv uten kroner, dollar, euro og andre FIAT-penger. Bytt heller varer og tjenester i størst mulig grad, og be om lønn i varer, materialer, sølv eller gull e.l. Når du vet hva deler av skattepengene går til, som ikke gavner deg og folket, bør du vurdere å slutte og angi deg selv (selvangivelse) og betale skatt.
 8. Sku av TV’n og les aviser eliten kontrollerer med en klype salt – massemedia serverer mest propaganda, hjernevask, distraksjoner og tidssløseri.
 9. Tiden som kommer kan bli vanskelig – svært vanskelig. Derfor bør du bruke tiden effektivt, som for eksempel å bli mindre opptatt av penger og materielle verdier.
I Oslo står 100-vis av mennesker i kø for en seng å overnatte i.
I Oslo står 100-vis av mennesker i kø for en seng å overnatte i.

*En enkel forklaring på derivat, er at det er et side-veddemål, der man altså ikke kjøper aksjer i et gitt selskap, men setter penger utenom, og vedder på om selskapets aksjeverdi skal gå opp eller ned. Den nærmeste analogien er fotball-tipping, der spillerne spiller kampen, og laget vinner eller taper poeng, mens noen andre sette penger på kampens resultat, og hever gevinst etterpå, hvis man har tippet korrekt. Så hvis man klarer å manipulere en bedrifts aksjeverdi (helst nedover), og «satser» på dette i derivatmarkedet, så er det store penger å hente. Vel verdt å ha i mente: derivater har «supreme priority status» ved konkurser. Så går noe konkurs, så vil de summer som er eksponerte i derivater, bli prioritert, før alle andre, som aksjeselskaper og innskudd i banker.

Four Horsemen

www.dagbladet.no/tag/finanskrise

www.aftenposten.no/okonomi/Innrommer-medansvar-for-finanskrisen-7641909.html

 www.nyhetsspeilet.no/2013/09/okologiokonomi-marerittet-mot-global-kollaps/

Verdens ledende bankfamilier

www.nyhetsspeilet.no/2013/08/hva-er-den-dypeste-arsak-til-inflasjon/

Lindsey Williams

18 tegn for global økonomisk krise

Utenlandske banker kjøper norske lån

The Reality of Money

Money As Dept

Gi meg penger…

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

Abonnere
Varsle om
guest

86 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
En mann med åpenbar agenda

Handelskrigen som nå har startet vil føre til nedgangstider.
Det blir et markant skille mellom østblokkene og vestblokkene.

Til slutt vil dollaren kollapse. David Wilkerson profeterte at byen New York vil gå konk, akkurat som Detroit.

http://wp.me/p3tGFm-76

Og deretter kommer tredje verdenskrig. Illuminatet bruker denne krigen for å dele opp verden i 10 blokker. Antikrist blir sjefen for disse 10 regionene.

http://wp.me/p3uvTQ-3l

Hermetikk og rent vann er minste absolutte nødvendighet.

Mole
Mole
8 år siden

Ikke for å rakke ned på på inlegget ditt, men at David Wilkerson skal få kredit for å forutse fremtiden er vel ikke helt rettmessig, jeg henviser til den første lenken din.
David gjengir bare, nesten «ordrett», det som 2 Timoteus 3: 1-7

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.
2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, 4 svikefulle, oppfarende og innbilske.
De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!
6 Blant dem er også de som sniker seg inn i hjemmene og får makt over svake kvinner som er nedlesset i synder, slike kvinner som lar seg drive av all slags begjær, 7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Mole

Sammendrag av Wilkersons tekster:

After the economic collapse of the United States the nation will be at its weakest point. The US dollar will be hit bad and it will take years for it to recover. A hydrogen holocaust will then sweep this nation in a Russian attack of America.

America is going to be destroyed by fire! Sudden destruction is coming and few will escape. Unexpectedly, and in one hour, a hydrogen holocaust will engulf America and this nation will be no more. It is because America has sinned against the greatest Light. (They had the true Gospel about Jesus, but rejected it).

Thirty days of chastisement will fall on New York City such as the world has never seen. God is going to let down the walls. There will be unimaginable violence and looting. The violence will be so ferocious, it will shock the whole world. Our streets will be lined, not just with the National Guard, but with militia. Yet, in not too long a time afterwards, New York City will go completely bankrupt.

There will be riots and fires in cities worldwide. There will be looting — including Times Square, New York City. What we are experiencing now is not a recession, not even a depression. We are under God’s wrath.

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden

«Og deretter kommer tredje verdenskrig. Illuminatet bruker denne krigen for å dele opp verden i 10 blokker. Antikrist blir sjefen for disse 10 regionene.» Jepp. Dette fortelles allerede i Daniel (de 10 tær) og Åpenbaringen (de ti horn).

Ellers: dette var en svært grundig artikkel, og jeg tror de fleste nå skjønner at pengesystemet er tuftet på svindel og at systemet vil bryte sammen. Det ene spørsmålet blir når. Og det er det egentlig kun de som står bak systemet, de som styrer spillet, som vet. Det andre spørsmålet er hva som vil skje etterpå. Hvis vi vil ha mer av det samme, da kan vil bare la de som styrer i dag fortsette, hvis vi ikke vil ha mer, må disse kreftene fjernes. FNs 10 regioner, styrt av Lucifer/Antikrist/Satan, er ingen god løsning, selv ikke for eliten, for Lucifer hater ALLE mennesker, og ønsker trolig å drepe dem alle. Men heldigvis: Michael og hans engler har allerede vunnet, og han vil redde de som følger Gud og Hans Lover.

Kenneth Fjeld
6 år siden

PENGER ER HISTORIE! LES MER HER…

Til ALLE lesere på Nyhetsspeilet. Alt for mange lider av kognitiv dissonans, det vil si at man finner det vanskelig å godta nye konsepter og idéer som går utenfor det de er kjent med. Selv har jeg hatt utallige med søvnløse netter i anledning å søke etter sannheten her inne på Nyhetsspeilet. Det er meget deprimerende å innse at noen få menneker på denne jord leker med oss som om vi er marionetter, puppets, you name it. At alt handler om penger, at alt handler om mørkets herredømme (les; DJEVELEN)

Takk til ALLE her som bidrar med å dele sannheten! Og takket være følgende nettsted har jeg fått sjelero som aldri før…! http://www.galacticchannelings.com For mitt vedkommende har jeg hatt spesielt nytte av å lese fra Matthew, sønnen til Suzy/Suzanne Ward. Jeg vil ikke gå i detalj, men oppforde deg til å utforske selv. Garanterer at du kommer til å få en naturlig og overbevisende opplevelse i håpets forstand, samt at du kommer til å føle et behov for å bringe budskapet videre. Dette nettstedet er oversatt til over tyve språk (inkl. NORSK).

Så eksempelvis kan du på hjemmesiden klikke «norsk» oversettelse for deretter å klikke på «våre channelers» og lese om Suzy Ward og hennes sønn Matthew for deretter å gå tilbake til forsiden og lese Matthews innlegg under «SUZY» i venstre marg.
Dette kommer til å lette hjertet ditt… Kos deg, nyt og se frem til at denne fantastiske potensielle verden vil seire over «mørket» brått en dag nærmere enn du aner! Jeg tenker ikke på fremtiden «en gang», men måneder. Prosessen er i gang mens du leser dette!

Ta del i livets skole og bidra til positiv energi!

aapenhjertig
aapenhjertig
8 år siden

Jeg lurer på om redaktøren har fått med seg at alle byer og politi i USA blir rustet med militært matriell og trening…. Det bygges store Fema leirer i alle byer i USA og kan dette ha noen sammenheng med at de holder på å skippe store lagre med militært pansrede tankser/ angrepsutstyr til Norge…..?

Kan vi forvente oss en eller annen form for kupp i nærmeste fremtid?

Kan dette ha med at de venter store uroligheter når folk skjønner de har blitt lurt?

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Johannes Kvam

Flytt gjerne ut på landet, men hold deg unna Nord-Norge og Finnmark. (Hvis du ikke er russer eller kommunist).

http://wp.me/p3uvTQ-1l

Det kan se ut som om tredje verdenskrig er startet i Ukraina. Men det er først når USAs økonomi kollapser at angrepet fra Russland kommer. NATO rakner totalt når USA kollapser. Hvem skal da hjelpe Norge og Sverige?

Russland og China er drittlei at USA kan trykke mer og mer penger uten at dollaren synker i verdi. Obama kjører USA i grøfta.

2 seere har sett en gigantisk eksplosjon i Nordsjøen. En kjempebølge på 100-150 meters høyde slår ut London, Scotland, kysten av Belgia, Tyskland og Danmark. Østfold og Kristansand blir hardest rammet i Norge. De 2 seerne er Lebesbymannen og Alois Irlmayer.

En mann med åpenbar agenda

EU vil starte trykking av euro:
http://e24.no/makro-og-politikk/sjefoekonom-dette-er-det-eneste-som-kan-kan-loefte-europa-naa/23276932

Det blir jo fint når alle sentralbanker setter i gang sine seddelpresser.
Verdiene av sedlene blir som toalettpapir.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Johannes Kvam

«The Dollar Monopoly In Energy Trade Is Damaging Russia’s Economy»

Putin Says The Petrodollar Must Die:

http://www.zerohedge.com/news/2014-08-14/putin-says-petrodollar-must-die-dollar-monopoly-energy-trade-damaging-russias-econom

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden
Seitasis
Seitasis
8 år siden

Takker forfatteren, en god beskrivelse, som gjør det mulig for hver man å følge med. Det som ikke er nevnt er nasjoner som Kina som bare kuttet ut valuta og driver byttehandel i dag (post justering) . Penge verdien er en enighet mellom spillerne, som bytter valuta på nasjonalt nivå, kunne ønske du også hadde beskrevet dette gamet, siden ikke alle nasjoner er enig fortiden. (Statsobligasjoner, hvem kjøper fra hvem burde vel også vært satt fokus på, før en konkluderer, tilstanden i spillet)

Seitasis
Seitasis
8 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Et vanskelig spørsmål til forfatteren, BRICS, hvilken effekt ?

Terje Wulfsberg
Skribent
8 år siden

Takk for en interessant og velskrevet artikkel.
Mye tyder på at det globale finanssystemet står ovenfor et snarlig sammenbrudd. Dette er faktisk positivt og en forutsetning for at det skal skje forandring til det bedre. Det er gjennom motgang og kriser vi utvikler og endrer vårt adferdsmønster. Dette ser ut til å gjelde både på individnivå og i en større sammenheng.
Det som er mer uklart er hva som kommer til å skje etter det store krakket.
Her er litt info som kanskje kan være av interesse:
Q: Is the shock of a stock-market crash likely to jolt the consciousness of humanity because of the hardship that will ensue?
http://www.share-international.org/background/faq/faq_main.htm#anchor13

Terje Wulfsberg
Skribent
8 år siden
Svar til  Johannes Kvam

Etter et slikt krakk vil elitens(les de mørke krefters) tid være over da det vil komme helt andre krefter på banen og utviklingen videre vil bli mye mer positiv enn vi i dag er i stand til å forestille oss. I følge Maitreya har 1.8 milliarder av oss godvilje og et ønske om rettferdighet og alles beste. Det er tilstrekkelig til å få i gang forandringsprosessen.

Tore Hund
8 år siden

Jeg siterer fra artikkelen:
«I Norge kan en bank låne ut 8,5 ganger sin egen kapital, som er blant verdens strengeste. En slik praksis, å låne ut noe man ikke har, er unik for bankbransjen. Slik skapes, altså ut fra det store intet, …»

Er det riktig å si at banken låner ut noe den ikke har ut av det store intet? Eller er det heller slik at banken låner ut av noe den har med kapitalkravet som reserve?

La meg eksemplifisere:
1) Banken har ikke penger, men låner likevel ut kr 1000 til kunde. Den har da skapt kr. 1000 av intet.

2) Banken har kr 1000 og reservekravet er 10%. Til kunde lånes det ut 900 kr med kr 100 som reserve.
Disse 900 kroner kommer tilbake til banken og kan lånes ut igjen minus reservekravet, DVs kr 810. Og slik kan det fortsette, de utlånte penger kan tenkes å komme tilbake til banken og kan lånes ut med reservekravet som fratrekk. Til sammen vil det da kunne lånes ut kr 9000.

Jeg vil mene at det er det siste som skjer i norske banker. Men da skapes det ikke «penger av intet» eller «fra tomme luften». Pengene som lånes ut er hele tiden penger banken har. Men virkningen blir jo likevel at banken har lånt ut det mangedobbelte av sin kapital, eller sin reserve. Jeg vil mene at det som skjer er at de samme penger lånes ut flere ganger.

Og dette er ikke flisespikkeri … Det har blant annet trolig store juridiske konsekvenser.

Tore Hund
8 år siden
Svar til  Tore Hund

Jeg anser mitt spørsmål ovenfor for å verre viktig. Jeg utfordrer derfor forfatteren av artikkelen – eller hvem som helst andre – til å svare på spørsmålet:
Kan norske banker lage penger av intet, eller må de ha en kapitalmessig reserve for sitt utlån?
Eller sagt på annen måte:
Kan de bare låne ut penger de har?

Grunnen til at jeg spør er at nettet svømmer over av påstanden om at ordinære banker lager penger av intet, og skulle dette være uriktig, er det kanskje på tide at man får vite hva som er riktig.
At sentralbanker lager penger av intet holder vi utenfor.

Kom igjen gutter og jenter, la oss få høre hva som er rett…

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Tore Hund

Bankenes «egenkapital» består av aksjer, grunnfondsbevis og overskudd som er akkumulert opp i stedet for å betale ut fortjeneste, samt mer diffuse ting som krav de har til andre.

Bankene kunne låne ut 32 ganger denne «egenkapitalen».
Men etter finanskrisa har vel denne faktor 32 blitt noe redusert?

Så de kunne låne ut de samme penga 32 ganger.

Tore Hund
8 år siden

Jeg takker for svaret RHM
Jeg skal finlese de lenker jeg er henvist til, men som en foreløpig hypotese vil jeg anta at de ordinære bankene ikke kan låne ut penger de ikke har, og at utsagnet om at de lager penger av intet er et uriktig utsagn. Har jeg rett i dette, eller er min hypotese gal? Hva sier du RKM?

Fra Wikipedia siterer jeg:
«Faller bankens innlån lavere enn utlån blir banken betalingsudyktig og går konkurs.»

Å få brakt klarhet i dette saksforhold er viktig siden den gjengse oppfatning blant godtfolk synes å være den motsatte … Og av hensyn til debatten om disse ting bør klarhet søkes?

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
8 år siden
Svar til  Tore Hund

Tore Hund,
Når banker låner ut penger de ikke har 100 % kapitaldekning for, og gjennom disse penger som de ikke har kapitaldekning for SKAPER disse penger, da er dette etter min mening å SKAPE penger ut av intet. Men selvsagt, den enkelte bank tillates ikke å skape UENDELÌG mange penger ut av intet. De penger som skapes ut av intet må stå i et proporsjonalt forhold til det de har kapitadekning for.

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden

Megagansteren og in-sideren George Soros vedder 13 milliarder kroner på at aksjemarkedet går ned. http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/08/19/vedder-13-milliarder-pa-aksjenedgang

Noen som tør å vedde imot?

teig
teig
8 år siden

«Rules for radicals» by Saul Alinsky is an interesting read. It is discussed in the new movie «America.»
After reading the book I feel I understand better one particular billionaire– George Soros.
Here’s the reason: Alinsky divides people into haves and have-nots.
The haves are automatically bad. Which by logic means the superrich would maybe feel a pull towards atonement if they embrace that guilt!
Soros could fit the mold. Long ago he emigrated from benevolent socialist Europe and now is an «evil» capitalist USA billionaire! Embarrassing!
Hurting from barrages of condemnation Soros capitulated and joined the radical left as seen by his donations. My theory, anyway.
Search for «Discover The Networks» and «Soros» online.
Don’t be surprised self-flagellation persuades him to travel third class and eat plain oatmeal for breakfast.
Monks may end up having more fun than poor confused multibillionaire George– the former «tired and huddled» immigrant out of Hungary.

teig
teig
8 år siden

A slightly skewed history of the Federal Reserve:

Once upon a time a couple of expert printers amused themselves printing counterfeit money in their garages after work. They realized once they showed their wares they could face arrest or land a print job with the government. They succeeded spectacularly by obtaining the US money printing MONOPOLY! Positive thinking often accomplish wonderful things for those who earnestly try!

They call themselves «Federal Reserve» since «Private Reserve» sound too much like a distillery.

It is claimed «The Fed» creates money out of thin air. What a stupid rumor! Thick or thin– air is present during the process but the product itself derives strictly from finely ground Douglas Fir pulp! A fully grown Douglas yields enormous stacks of money, some of which gain instant and vastly increased value within the higher denominations by adding zeros!

Like their lucky forefathers our present Federal Reserve printer/shareholders avoid public scrutiny with great determination. I have yet to find WHO or WHERE they are. Maybe underground ? Even Infernal Revenue seems to have lost track.

But one can’t help noticing their presence because during the 2010 fiscal year, for example, U.S. citizens contributed $3 billion in INTEREST payments alone–at 6%–down from previous 8.3% –for loaning us their admitted splendid looking forest derivatives.

These workaholics could begin showing modesty and moderation are the opinions of critics. They ought to take up fishing and golfing full time and return- reluctantly, I presume — the money printing business to the government where the constitution says it belongs. Maybe start printing telephone directories when they get bored. In fact the federal government could «occupy the Fed» lock stock and printer and likely evaporate a major part of that enormous national debt in the twinkling of an eye!

A tip to our trusted Internal Revenue agents: When that column of armored cars move by low estimate 3 billion once a year from the Treasury, follow right behind, then write down the address where those back tax evaders unload or the exact coordinates of any possible tunnel entrance. Good luck!

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden

Er Norge i ferd med å fase ut dollaren, eller har Norges Bank gitt opp pengetrykkingen, eller ser vi bare effekten av en forvokst stat, som ikke lenger kan dekke sine egne utgifter kun fra stjeling? Noen?

http://e24.no/makro-og-politikk/historisk-kronekjoep-styrker-kronen/23306098

Thunder
Thunder
8 år siden

Det skrives om uførereform i disse dager. Et tips for redaksjonen er å se hvordan disse reformene kommer. Man ser det samme i Welfare reform act 2012 i Storbritania og under Obama i USA. Uføre og trygdede havnet sammen med jobbsøkere under AAP og jeg registrerte at det samme skjedde i New Zealand. Det hadde vært interessant å se hvor mange land som innfører de samme reformene. Danmark har gjort det. Etterpå kan man spørre hvem som bestemmer her i Norge og hvem som eier pengene. Et samlet Storting innfører internasjonale reformer og knuser illusjonen om rødt og blått demokrati.
Det er ingen grunn til å straffe uføre i Norge. Jeg er skattebetaler og krever at mine penger går til de som faktisk ikke kan ta jobb og de som ingen arbeidsgivere vil ta inn. Uansett handicap kan de vel gjøre en bedre jobb enn politikere som burde ut og svette litt og det er jeg ganske sikker på at de må etterhvert. Arbeid gir frihet!

Forferdelig stille her på Nyhetsspeilet.

Hellwege
8 år siden

The Shemitah (shemee-TA), or Sabbath year, is the seventh year of the seven-year agricultural cycle mandated by the Torah for the land of Israel. Understanding this seven-year pattern is essential for understanding the prophecy and mysteries of the Bible that are still applicable today.

In «The Harbinger,» Jonathan Cahn introduced readers to the Shemitah and how it related to the attacks and collapses that America experienced in 2001 and 2008. But that isn’t where it ends. In his research, Cahn has found patterns throughout the history of America that line up with the Shemitah.
•How the Great Depression and other economic events fit into the Shemitah
•How the pattern of sevens predicted 9/11 to the exact hour
•How the World Trade Center was conceived, started, finished and destroyed in Shemitah
•How the rise – and possibly the fall – of America can be linked to the year of the Shemitah

The next Shemitah occurs from September 2014 through September 2015. Has God already given us clues as to what will happen next?

Is it possible that there exists a 3,000-year-old mystery that …
•Has been determining the course of your life without your knowing it?
•Foretells current events before they happen?
•Revealed the dates and the hours of the greatest crashes in Wall Street history before they happened?
•Has forecast the rising and falling of the world’s stock market throughout modern times?
•Lies behind world wars and the collapse of nations, world powers and empires?
•Holds the key to what lies ahead for the world and for your life?
•And much more.

Links:

Shemitah’s first 2 weeks bring ominous signs

http://www.wnd.com/2014/10/shemitahs-first-2-weeks-bring-ominous-signs/

THE MYSTERY OF THE SHEMITAH

https://sites.google.com/site/cathoderaytubeland/thanksgiving-from-hell/the-mystery-of-the-shemita

Rabbi Cahn – The Shemitah and America

Dow plunges 450 points, S&P drops 3%: Worst day in nearly 3 years

http://www.cnbc.com/id/102090784

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden

Gjelden fortsetter å øke i Norge: http://e24.no/privat/penger/stabil-norsk-gjeldsvekst/23326527

Økningen er «stabil», et ord som er valgt med omhu, slik at uro ikke sprer seg.

Falcon
Falcon
8 år siden
Svar til  Balle Clorin

Det er ikke så rart når banker ikke kan svare på hvor de fikk tak i pengene de lånte ut, noe de er lovpålagt å dokumentere, «Banksystem og boligfinansiering manipulering, Ingunn Sigurdsdatter, statlig overgrep, utkastelse mm» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/comment-page-5/#comment-111708

«Sagaen om det offentliges behandling av Kirsten Leikny Femundsenden, overgrep via og av staten» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/06/nav-med-rett-til-a-drepe/comment-page-4/#comment-111469

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden
Mole
Mole
8 år siden

– Nordmenn har null kristeforståelse
– Er oljeprisen 70 dollar til våren og huset fortsatt er til salgs, da begynner folk å våkne, tror investor Lars Nilsen.
http://www.hegnar.no/bors/artikkel530487.ece

Ja det er vel på tide å gi nordmenn en oppvekker tenker de nok nå.

Er Oljefondet basert på en fagøkonomisk kortslutning?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-oljefondet-basert-pa-en-fagøkonomisk-kortslutning/

Privateide banker eier landet vårt. Vet du hvorfor det?
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/11/privateide-banker-eier-landet-vart-vet-du-hvorfor-det/

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden

Umulig ikke å gå ut av Euroen: http://rt.com/news/220039-greece-eurozone-exit-crisis/

Dette har ikke moe med økonomi å gjøre, men makt. Og begynner noen å tre ut av euro-samarbeidet, rakner hele sulamitten.

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden
Svar til  Balle Clorin

Det skulle selvfølgelig stått: Umulig å gå ut av Euroen :-)

Seitasis
Seitasis
8 år siden

Her er en video som samler en del historiske tråder, som forklarer hvilken mess verden er i økonomisk , håper på utdypende kommentarer.. :)
http://wearechange.org/frm-canadian-minister-defense-talks-banker-take-canada/

Balle Clorin
Balle Clorin
8 år siden

Internasjonal oversikt over gjeldsgrad:http://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/biggest-problem-facing-world-today-9-countries-have-debt-gdp-over-300

En renteøkning på 5 %-poeng, og vips, velter den økonomiske verden.

ye
ye
7 år siden

«Økonomisk Advarsel» er en svært viktig artikkel som bør være klistret fast på førstesiden her på Nyhetsspeilet i tiden som kommer fordi det varsler om hva alle i Norge, uten tvil etter min mening, har snarlig i vente. Denne artikkelen er en oversiktlig og lettfattelig gavepakke av en innføring og advarsel som bør spres til så mange som mulig.

Å holde seg informert fra kilder innen den økonomiske sfære som er pålitelige (empirisk bevist at de har gitt riktig forvarsel) er ikke lettest for folk flest. Når mainstream media begynner å rapportere advarsler, har som regel de som har god tilgang på sikre kilder for lengst posisjonert seg for å unngå de store bølgene som måtte skylle over de med et løsere økonomisk fundament.

Uten tvil er kunnskap makt i denne sammenheng. Når alle reagerer på én gang blir det sannsynligvis full panikk og ballen ruller fordi da er de for sent ute og markedet kollapser time for time.

Artikkelen ble skrevet allerede for 8 måneder siden og det har i denne tiden virket som mainstream media (som har noen flere ressurser enn NyS), ikke har klart å formidle realitetene i dybden sterkt nok til at folk kan forberede seg og justere sine disposisjoner til en sunn og solid økonomi. Men omkvedet ser ut til å være og «det er bedre folk ikke får vite hvor ille det er og hvor ille det kommer til å bli, for vi må jo for all del ikke skape panikk».

Her er i hvert fall et rødt flagg, 2 måneder ETTER denne artikkelen:
-Nordmenn har historisk høy gjeld
http://www.nrk.no/norge/nordmenn-har-historisk-hoy-gjeld-1.12010592

Rapporten «Finansielt utsyn 2015» ble lagt frem i formiddag. Nrk rapporterer:
-Nordmenn har rekordhøy gjeld
http://www.nrk.no/norge/folk-laner-mer-1.12322884

Å få noen til å lage så intrikate, innfløkte og voluminøse lover, regler, klausuler, forskrifter og avtaler , så ingen andre enn dem selv (knapt) forstår hva som står, samt markedsmanipulasjon, er storfisk-spekulantenes suksess i å lure og rane penger og eiendom fra uvitende folk over landegrenser.

Seitasis
Seitasis
7 år siden
Svar til  ye

Illusjonen lenge leve, de gamle liker jo å føle seg som millionærer og kan låne så mye de vil på boligen, inntil det snur.
Se hva som har skjedd i Spania og har/kommer til å skje på nytt i USA, når det gjelder bolig. Snakket med en spanjol 300.000 for en bolig nå i Spania. Blir litt andre priser også i Norge etterhvert, og det er bra for «ungdommen».
Det som er sykt i Norge er hvorfor staten skal sitte med alle pengene. I Sverige sitter staten med gjelden og privat personer med pengene. Ikke rart de driter i innvandring, de utvanner jo bare gjelden i Sverige, mens i Norge, blir felles formuen fordelt likt, uten hensyn til hva som er skapt over mange mange år.
Innvandringen har skapt dette kunstig høye prisnivået, når ting man har brukt flere generasjoner på skal skapes på 10-år går det lett galt til slutt.
Kan sikkert være lurt å låse renten på en del av boliglånet snart.

« Forrige artikkel

Likheter mellom terrorspøkelset og svineinfluensa-spøkelset

Neste artikkel »

22. juli, Serco og det okkulte