Bla i tag

Fattigdom

Hvordan unngå fremtidig finanskrise

Børsene verden over er i ferd med å knekke sammen. Det samme gjelder pengesystemet. Men med relativt enkle grep kan neste finanskrise unngås. Dessverre er nok ikke alle like interessert i det.

Økonomisk advarsel

Alle er interessert i penger, ikke minst vil man ha mer av dem. Men vet du egentlig hva penger er, hvor de kommer i fra og hvilke mekanismer som råder?

Hvordan avskaffe fattigdom? Om mikrokreditt og fattigdomsskatt

Gapet mellom verdens fattige og rike har økt betraktelig de 30 siste årene. Dette skyldes den økonomiske politikken styrt av de rikeste.