Syria under angrep

15.7K visninger
14 minutter lesetid
298

Det bildet som norsk og vestlig presse tegner av situasjonen i Syria og av landets ledelse er sterkt fordreid. Kanskje kan vi si ”med hensikt!

1. Innledning

USA har nemlig lenge hatt Syria på lista over land de vil kontrollere. For å gå tilbake til George W. Bush så opererte han med skurkestater (rogue states) og ondskapens akse (Axis of Evil) , som han først pekte ut som Irak, Iran og Nord-Korea i januar 2002. Bush sin politikk er å finne både hos forgjengeren Bill Clinton og Bush den eldre. Til sammen hadde de nok en prioriteringslist som besto av Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Iran og Nord-Korea. Bill Clinton hadde også Jugoslavia på lista.

Det som ligger til grunn for at disse landene angripes er at de ikke ville/vil underkaste seg USAs verdensdominans, men insisterer på at de er sjølstendige nasjoner og kan føre en sjølstendig innenriks- og utenrikspolitikk. USAs ledere er selvsagt også ute etter olje og gass og andre råstoffer, som det vil bli stor knapphet på. Men også strategiske geopolitiske interesser ligger til grunn for USAs fremferd. USA har allierte seg med verdens verste diktaturer for å sikre seg olje og baser i Midtøsten . De tenker også på å holde Kina nede /på plass og presser Russland.

Brzezinski forklarer i sin bok ‘The Grand Chessboard’ (1997) hvordan makteliten i USA ser på maktforholdene i Asia og Europa ut fra deres ambisjoner om verdensdominans. Syria er en viktig del av bildet i Midtøsten og videre østover til Russland og Kina. Silkeveien starter ved Syria / Tyrkia. Så USA har lenge hatt Syria på sin angrepsliste og angrepet på landet er nøye forberedt gjennom flere år.

2. Om Syria

I motsetning til USAs allierte i gulfen som Saudi-Arabia, er Syria et sekulært samfunn , altså ikke under noe religiøst styre. Landet har periodevis fungert som parlamentarisk demokrati siden 1947. Makta er fordelt mellom de ulike etniske og religiøse gruppene. Det store flertallet slutter opp om regjeringa og president al-Assad .

Befolkningen i Syria består overveiende av arabere 90 % med kurderne på 9 % som nest største gruppe. Fordelt etter religionstilhørighet er av 90 % muslimer , 10 % kristne og 3 % drusere. Blant muslimene er 74 % sunni og ca 16 % sjia. Av sjiaene er ca 12 % alawitter som er presidents al-Assad stamme. 10-12 % er kristne.

Sunniene har hatt størst representasjon i administrasjonen , mens alawitter, av historiske grunner, har en relativt mer fremtredende plass innen militæret og statsadministrasjonen.

Men en ny grunnlov som stiller alle innbyggere likt, er nå vedtatt.

Folkeavstemning over forslag til ny grunnlov

Syria avholdt 26. februar i år folkeavstemning over forslag til ny grunnlov. Denne grunnloven skiller seg prinsipielt ikke så mye fra den norske, men har nok USA som modell idet landet skal ha president med vide fullmakter, som å være militær leder i krig . Landet skal være republikk med parlamentarisk demokrati. Det har landet periodevis vært siden 1947 da landet fikk selvstendighet fra det franske kolonistyret. Alle etniske og religiøse grupper skal være likestilte ifølge den nye grunnloven. Organisasjonsfrihet skal gjelde. Det presiseres også rett til organisering av fagforeninger og streikerett. Loven likestiller de to kjønn, beskytter barn og garanterer fri utdannelse. Alt dette i sterk kontrast til de fleste gulfstatene som er kongedømmer og diktaturer, og er USAs allierte.

Valgdeltagelsen ved folkeavstemninga om grunnloven var på 56,7 % . Og 89 % stemte for den nye grunnloven. Grunnloven finner du i engelsk oversettelse her:

http://www.sana.sy/eng/370/2012/02/28/401178.htm

57,6 % valgdeltagelse er ikke ulik den norske valgdeltagelsen til tross for at mange syrere ikke turte å gå ut og stemme på grunn av snikskyttere. Særlig farlig var det opp mot grensene til Tyrkia og Libanon, samt landsbyer de militante opprørerne hadde inntatt som Homs. Hvem er i tvil om hvor disse står politisk? Disse som terroriserer lokalbefolkninga, er jo selvsagt ute etter å ødelegge valgene og styrte regimet. Ikke omvent som det til dels påstås i vestlig mainstreem presse.

Parlamentsvalg 7. mai og presidentvalg i juli

Basert på den nye grunnloven skal det nå 7. mai velges representanter til det nye parlamentet . Det rapporteres fra Syria om at 6 partier har stilt opp med sine valglister og at det drives valgkamp over det meste av landet. Det er debattinnlegg i avisene, plakater for de ulike partiene er klistra opp. 7195 kandidater har stilt til valg, herav 710 kvinner. Det er 250 representanter som skal velges. Dette er imponerende, også sett i europeisk målestokk, og særlig i en arabisk og muslimsk målestokk.

Så skal det ifølge den nye grunnloven, velges ny president. Dette valget skal holdes i juli i år. Kravet til å stille som kandidat er at kandidatens skal være over 40 år og har vært bosatt i Syria kontinuerlig i 10 år . Dessuten må kandidaten ha skriftlig tilslutning fra 35 medlemmer av parlamentet. Grunnloven sier at presidenten skal velges for 7 år og kan stille til valg bare to ganger.

Så i juli fratrer al-Assad !

Om han vil eller kan stille som kandidat er ikke kjent for meg , men den syriske ambassaden i Norge har skriftlig bekreftet at det blir arrangert presidentvalg i juli og at det skal gjennomføres i henhold til den nye grunnloven.

3. USAs planer og politikk

Alle disse demokratiske prosessene skaper kjelker i veien for den krigshissende amerikanske makteliten med Obama, Hillary Clinton og FN- ambassadør Rice i spissen. De presser hardt på , i likhet med islamister/Al-Qaida , for å skaffe seg grunnlag for å gripe inn militært med såkalt ”humanitær intervensjon”. Noe legitimitet har ikke USA og allierte. De bryter med overlegg både FN-pakten og Folkeretten ved sin innblanding i Syrias indre anliggender, og ved sine dårlig skjulte våpen og pengebidrag til den væpna delen av opprørerne. Ja, i realiteten at de fører krig med stedfortredere mot en sjølstendig nasjon som aldri har angrepet dem.

Om våpenhvileavtalen blir inngått blir det nok likevel ikke slik at Syria slipper uten nye aggressive framstøt fra USA. Den politikken har ligget fast i over tyve år, og vil nok dessverre bare kunne bli endret av massive protester fra verdens frie stater og folk.

Obamas politikk gikk først ut på direkte involvering (militært) fra USAs side for regimeskifte i Syria. Men makteliten i USA var ikke helt enig. Deres strateg Brzezinski fikk holde et innlegg på CNN hvor han sa han var enig i at Syria burde angripes, men at han ikke vil ha direkte involvering. Han ville i stedet få USAs allierte Tyrkia og Saudi-Arabia, til å gjøre jobben. http://edition.cnn.com/video/#/video/bestoftv/2012/02/24/exp-brzezinski-on-syria.cnn?iref=allsearch

Kort etter la Obama om politikken (i samsvar med hva de som virkelig bestemmer ønsker). Den brittiske statsministeren Cameron møtte Obama og uttalte på trappa til det Hvite Hus 14. mars i år de ikke ville tillate at al-Assad fikk fortsette som president og at de ville øke innsatsen for å oppnå dette.

En liknende delegering fant som kjent sted forut for angrepet på Libya . Også da fikk England og Frankrike ta de innledende skritt. Og både Saudi-Arabia og Qatar har lydig fulgt opp instruksen fra Washington og fordømmer den syriske regjering og sender våpen og penger til opprørerne. De har også forsøkt å få Syria suspendert fra Den Arabiske Liga. Den arabiske Liga , som stort sett består av diktaturer som Saudi-Arabia, Bahrain og Qatar.

La meg bare referere et sitat av president Obama. Her er den viktige biten av teksten:

GOLDBERG: Can you just talk about Syria as a strategic issue? Talk about it as a humanitarian issue, as well; but it would seem to me that one way to weaken and further isolate Iran is to remove or help remove Iran’s only Arab ally.

PRESIDENT OBAMA: Absolutely.

http://www.atimes.com/atimes/middle_east/nc09ak03.html

En annen viktig grunn er Israels interesser. Syria opponerer mot Israel, og særlig deres okkupasjoner at eget territorium på Golanhøydene og deler av Palestina. Med Syria i vestmaktenes kontroll kan Israels okkupasjoner fortsett og mulige gjøre videre erobringer av land.

USA nærmeste allierte i gulfen og i Midtøsten er de mest reaksjonære statene og brutale, som Israel, Saudi-Arabia, Qatar og Bahrain. De tre siste er kongedømmer med absolutt makt , er sunni- muslimske og har forfatninger som bygger på sharia lover. I Saudi-Arabia står den sunni muslimske islamistiske wahabismen sterkt. Al-Qaida er wahabister .

Siden har maktelitens mann Elliot Adams og andre fra makteliten sentrale forum, Council on Foreign Relations, gått ut og bekreftet målsetningen. . Det var litt ulike oppfatninger, men CFR – representanten var klar: Vi skal blande oss inn i dette. Vi skal gi våpen og penger til ”opprørerne” ”slik vi gjorde i Libya”.

Nå understreker de : ”det haster (å styrte regimet) før opprørerne er nedkjempet”.

Se http://itunes.apple.com/us/tv-season/fareed-zakaria-gps/

Så USAs mål er helt klart : REGIMESKIFTE og USA dominans.

USA har mobilisert sin allierte Kofi Annan som ”fredsmegler”. Men en fredsmegler bør være begge parter ”representant”. Annan er bare vestmaktenes og den arabiske ligaen representant. Dette framstøtet er vesentlig en metode for vestmaktene” å komme inn i Syria”, åpne Syria for videre innblanding. Kofi Annan vært Ford Cooperations mann helt fra starten av sin karriere. Han er ingen nøytral megler.

Se http://www.infowars.com/who-is-kofi-annan-the-un-peacekeeper-handpicked-by-the-cia /

Det er ganske klart at USA ikke vil la Syria i fred, men vil male på med stadig nytt internasjonalt press og undergraving innenfra.

4. Islamistenes framstøt , – Al-Qaida

Det er kommet flere rapporter om at islamister har trukket over fra Libya og Irak for å angripe Syrias regime. USAs spionsjef sa 17.02.12: Al-Qaida bak terrorangrep i Syria. www tv2.no

Men hvorfor angriper islamister ofte kalt Al-Qaida, Syria, et arabisk og muslimsk land?

De dreper jo andre muslimer!

Her er der flere momenter, som henger sammen med Al-Qaidas overordnede målsetning, med dets politikk og mål i Midtøsten og deres ideologi.

Al-Qaida har sitt utspring i Saudi-Arabia hvor wahabismen, en intolerant sekt innen sunni, står sterkt. Også Kong Abdullah tilhører sekten og støtter den økonomisk og politisk. Sekten er preget av intoleranse, ja hat både mot ikke-troende og andre muslimer.

Regimet i Saudi-Arabia har uttalt at de støtter angrepet på Syria og at de vil bidra både med finansieringen og med våpen. Osama bin Laden var wahabist. Han blir uriktig tilegnet dannelsen Al-Qaida 1989. Al-Qaida kjemper for statsdannelser med sharia lover. Deres endelige mål er gjenopprettelsen av kalifatet. Al-Qaida er ikke en organisasjon, men et løst nettverk av islamister.

Syria under Al-Assad har lenge vært et sekulært regime hvor de religiøse gruppene har levd uten voldelighet. Dette liker ikke Al-Qaida. Og grunnloven som ble vedtatt under folkeavstemningen søndag 26.02.12 viser tydelig at regimet i Syria ønsker å utvikle en moderne, demokratisk og sekulær stat. Kvinner skal likestilles med menn. Staten skal være sekulær, men presidenten skal være muslim av fødsel og kona det samme. Men wahabistene vil ha sharia lover og liker ikke at kvinner skal ha like rettigheter som menn, at skoleverket ikke skal indoktrinere islam og så videre.

Motsetningene islamistene har mot Syrias utvikling er derfor stor. Så de deltar aktivt inne Syria og opptrer sammen med leiesoldater i den voldelige grupperinga av motstanderne av regimet. Det er meldt om at mange islamister har reist fra Libya til Midtøsten. Og Qatar og Og Saudi-Arabia har åpent erklært at de støtter terroristene og sender våpen og penger. Trolig gjør også USA dette. Under krigen mot Libya tok USA 80 % av drivstoffkostnadene.

Hvorfor angriper USA og vestens makteliter Syria? Al-Assad går jo av om et par måneder? Og landet gjennomfører demokratiske valg.

5. USA og maktelitens taktikk

Når USAs ledere sier at de vil opprette demokrati i Libya og Syria osv, har det ingen troverdighet. Dere hensikt med å angripe Syria og få kontroll over landet har lite med hva landet egentlig representerer og hvordan det utvikler seg. Det har med at Syria ikke vil underordne seg USAs maktelite. Al-Assad har lenge vært en skarp kritikker av USAs og Israels politikk. Baath partiet som Al-Assad leder har helt siden Nassers tid hatt sosialisme i sine formålsparagraf. Dette er jo en rød klut for USA og Vestens fascistoide makteliter. Og USA har lenge med vold satt sine hovedlinjer i politikken ut i livet. De ønsker økonomisk globalisering, det vil si at hele verden skal innrettes etter de fire frihetene vi kjenner fra EU, og de vil ha verdensdominans.

Hillary Clinton gjør nå sitt ytterste for å vinne denne kampen, og har uttalt at det nå er nødvendig å bruke militær makt. Hun har vært i Tyrkia og presser president Erdogan. Hun uttalte 20. april at ”Tyrkia overveier å be om NATOs hjelp til å beskytte sin grense til Syria”. Hva er så foranledningen til at Tyrkia vurderer å be om det?

Jo, det var en trefning mellom leiesoldatene/opprørerne og regjerings styrker ved grensen til Tyrkia den 20.04.12 som ifølge opptak fra opprørerne etter trefingen, skal ha vist at kuler har gått over på syrisk territorium. Bildene, som også er vist på NRKs program Agenda med Ole Torp, viste en leir opprørerne hadde lagt like ved den syriske grensa.

Fra filmen vil jeg anslå at teltleira lå ca 50 meter fra grensa. Noen kulehull ble ikke vist og ingen ble såret på Tyrkisk side. Snakk om overdrivelse! Kanskje gikk noen kuler over på tyrkisk side. Hva så? Opprørene kom fra Tyrkia og angrep inn i Syria for så å bli drevet ut, og for dem, i sikkerhet på tyrisk territorium. Herfra kan de, uten at Tyrkia griper inn, sette inn nye angrep over grensa. At Tyrkia tillater dette er klare brudd på internasjonale lover.

Kan vi anta at den norske regjering under Stoltenberg protesterer, det er jo i de små og mellomstore lands interesse at internasjonale lover respekteres? Det er usannsynlig fordi Stoltenberg, som Cameron og Sarkozy er lojale løpegutter for USAs maktelite. De er Bilderbergere, som Merkel, Barroso og NATOs leder Rasmussen. Og har interesse av, eller støtter GLOBALISERINGEN. Angrepene på Jugoslavia, Irak, Afghanistan, Libya og Syria er ikke bare operasjoner for å befeste USAs dominans, de er også sentrale ledd i maktelitens hovedprosjekt: Globaliseringen. Det legger, som kjent forholdene til rette for de mektigste økonomiske interessene ved at de tvinger fram ”fri kapitalbevegelse, fri etablerings rett, fri bevegelse av arbeidskraft og tollfordeler”. Kan de ønske seg noe mer? Jo, at folk ikke tør å mukke.

For litt informasjon om verdens maktelite se:   http://verdensmaktelite.wordpress.com/

Og hvem er Syrias Venner og hva vil de?

Russlands stemme skriver 01.04.12 :

”Saudi-Arabia og en rekke land ved Persiabukta vil opprette et fond for å finansiere medlemmer i ”Den frie syriske hær” til den syriske opposisjonen. Man regner med at fondet vil ha flere millioner dollar. Tilsvarende beslutning ble tatt på en konferanse i gruppen ”Syrias venner” som fortsetter i Istanbul.
Deltakerne på Istanbul-konferansen anerkjente Det syriske nasjonalrådet som den eneste legitime representant for det syriske folket og støttet ”Annans plan” rettet mot å få løst den syriske krisa.”
http://norwegian.ruvr.ru/2012_04_01/70307020/

Dette sier det meste når de både anerkjenner det London baserte nasjonalrådet, som er et tomt skall over de mangslungne opposisjonsgruppene . De har heller ikke kontroll over det som kaller seg Den fri syriske hæren”. De blander seg inn i Syrias indre anliggende også ved å finansiere de militante. De ferdlige demonstrantene er ikke av interesse for ”Syrias Venner”.

I Egypt ble opprørerne i begynnelsen møtt av kuler fra Mubaraks regime. Med de svarte ikke med våpenbruk.

Demonstrantene var ikke-voldelige. Dette står i skarp kontrast til hva som har skjedd i Syria. Å sette Syria konflikten inn i sammenheng med Den Arabiske Våren er totalt misvisende. De første fredlige demonstrasjonene i Syria ble ganske umiddelbart tatt over av de militante.

Syrias venner, under ledelse av Hillary Clinton bryter både FN pakten og Folkeretten med sin opptreden, sine krav og sin politikk.

6. Kritikken av al-Assad

Kritikk mot al-Assad kommer jo selvsagt særlig fra USA og Vestmaktene, men også fra syrere.

  • Han har favorisert sin egen klan alavitene
  • Han har vært undertrykkende overfor opposisjonen
  • Han er en sterk kritikker av USA og Israel
  • Han leder Baath partiet

Noen kommentarer:

  • Syria er et klansamfunn, og må forstås som det. Klansamfunn er ”familie” og slektsbasert. Klanledere har nesten absolutt makt. Men klanen har også plikt til å ivareta medlemmene i de fleste spørsmål, som helse, økonomi osv , og vis a via andre klaner og maktfaktorer.
  • Kapitalismen vokser fram, og borgelige lover er nå etablert i Syria selv om store deler av landet, særlig på landsbygda, er preget av føydalisme. Opprøret som startet, rettet seg nok ikke mot den framvoksende borgerskapet og dets makt.
  • Baath partiet, som al-Assad leder, har (hadde?) sosialisme på agendaen. Opprøret som startet, var nok heller ikke et opprør for sosialisme.
  • Sunniene har klart flertall, 74 % av befolkningen, men har nok følt at deres interesser ble bra ivaretatt gjennom deres posisjoner i stats- og distriktsadministrasjonene.
  • Religiøse konflikter er heller ikke fremtredende i det sekulære Syria. De islamistiske opprørerne er i alt vesentlig ikke syrere.
  • Al-Assad overtok makta etter at faren døde. Dette er blitt kritisert som et familiedynasti. Hvor bredt denne kritikken går er ikke kjent for undertegnede. Men slike familiedynastier er ikke uvanlige i klansamfunn så kanskje er ikke syrere så opptatt av dette. Den nye grunnloven legger på plass en ganske annen utvikling i Syria enn for eksempel i kongedommene rundt Gulfen.

Alle disse punktene er interne syriske forhold som syrerne har rett til å ordne opp i uten ytre innblanding. Denne sjølråderetten er både sikret i Folkeretten og FN pakten.

Vi må la syrerne ordne sin saker sjøl!

7. Fredsforhandlinger?

Kofi Annan har fått i oppdrag av FNs generalsekretær og Den arabiske Liga å søke å stoppe krigshandlingene i Syria. Men oppdraget er lagt opp etter USAs ønske ser det ut til, fordi det ikke stiller krav til de voldelig av opprørerne og krav til Tyrkia om å nekte de militante baser der. Annans plan preges også at han har en rev bak øret. Syrerne er positive til stopp i voldsbruken , men sa umiddelbart at de voldelige opprørerne måtte legge ned sine våpen.

Nå referer NRK saken som om Assad har gått tilbake på løfter, men man finner dokumentasjon på internett som viser nettopp det som påstås. Så NRK står igjen på for USAs prosjekter. Ingen som var kritisk til angrepet på Libya kom til ordet, og nå heller ikke angående Syria i URIX, AKTUELT eller DAGSNYTT. Det siste programmet til Ole Torp var tydelig opplagt for å konsolidere det norske folk på at ”man bør gripe inn mot Syria”.

Kofi Annen er maktelitens mann og vil prøve å åpne Syria for vestmaktenes innflytelse, trenge seg inn i Syrias indre liv og krenke landet selvstendighet.

USA vil ikke gi opp sin generelle politikk med å kreve underkastelse av alle land og angripe de som ikke gjør det. Land som Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria, deretter Iran.

USA er den største terroristen . Starter kriger . Har ikke respekt for FN , Folkeretten . Verdenssamfunnet er ikke i stand til å sette landet på plass. Norges rolle er under ledelse av Stoltenberg, Støre å være lydig løpegutter , slik vi seinest så i angrepet

8. Hvordan ender kampen?

USAs maktelite kommer ikke til å stoppe sin fordekte og åpne angrep. Målet ligger fast.

Islamistene / Al-Qaida liker ikke det sekulære Syria og kommer også til å fortsette med sine snikskyting og bombeangrep.

Disse to punktene innbærer at Syria ledelse og folk ikke kommer til å få fred. Angrepene kommer til å bli langvarige, og kanskje fortette i flere år.

Dette kan komme til å ”male ned” det syriske samfunnet.

Bedriftseiere gir opp og flytter, arbeidsfolk føler det blir uttrykt både personlig og for ungene, og søker ut av landet.

Tendensen til slik utvikling er større i et land som Syria enn i land med ensartet etnisk og religiøs sammensetning, som Norge for 20 – 30 år siden eller under Andre verdenskrig.

Den syriske staten og landets folk fortjener vår beundring og aktive støtte.

Den hensynsløse og brutale amerikanske makteliten er stadig den største trusselen mot verdensfreden og deres prosjekt Globaliseringen, det knuger mange folk og mindre stater over hele kloden og må bekjempes! – også i Norge, selv om petroleumsindustrien går godt og staten blir stadig rikere.

Helge Ramstad er politiker og er tilknyttet Frogner SV, Oslo
0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

298 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Trump vil bringe USAs militære hjem:

President Trump på Twitter 19. des @realDonaldTrump

“After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home!”

Så må vi huske på at det var Trumps forgjenger Obama som sparket igang ISIS, sammen med blant annet Deep State operatørene John McCain og Hillary Clinton…

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

Norske soldater er nå i krig inne i Syria!

Visstnok har norske spesialstyrker gått inn i i det sydlige Syria, for å gi militær støtte til militsiaer som ønsker å styrte Assad-regimet.

De norske spesialsoldatene er bare 50 km. unna ISIS-styrker som langsomt men sikkert blir utradert som kreftsvulster fra denne Jorden.

For all del – ta høyde for at nordmennene har som reell oppgave å støtte ISIS militært – hvilket også gjør dem til legitime mål for Syrias regjering som har støtte fra russiske militære til å bekjempe terrorister på syrisk territorium.

Både det syriske og det russiske luftvåpen er på vingene og bomber ISIS-posisjoner.

Norske militære har som oppgave å forsvare norges land og folk. Det er fullt legitimt for en profesjonell norsk soldat å ta ordrenekt, en mulighet norske militærflypiloter unnlot å benytte seg av da de fungerte som den mørke maktens nyttigste idioter i 2011…

https://www.almasdarnews.com/article/norwegian-army-enters-southern-syria-aid-endangered-rebels-border-crossing/

Ken
Ken
Anonym
7 år siden

Ber dere om å utforske for dere selv hva som blir sagt i de følgende videoene. Alt er forklart på en enkel måte.

Betrayed by Ivanka — another look at Trump’s missile strike
https://www.youtube.com/watch?v=w3CemVYQCJc

ALL HANDS ON DECK! You can help dismantle the deep state!
https://www.youtube.com/watch?v=xkpmpHjpXRk

“How the White House was infiltrated is now out into the open. Remember the first time that Donald Trump visited the White House? How confident he looked: a man looking forward to taking office. Remember that when he later emerged from his meeting with Obama, he looked shocked and disturbed. Both his confidence and his words had changed. He had learned that you are President in name only and the DEEP STATE makes the decisions.

However, Donald Trump refused to accept it. He went after the paedophiles of the Deep State and he was successful. The Deep State did not like this. They had to find a way to stop him. So they removed all Trump’s people from office and replaced them with their own. But even this was not enough for them, so then they got to him through his own family. Make no mistake about it, the Deep State wants to get rid of him, as they cannot buy him nor can they control him.

This is important, my friends. The Deep State wants you, the people, to turn against Donald Trump, so that you do it for them. It is important that you continue to support him by helping him to see the full picture. The writing is on the wall for the Deep State. Do not assist them to remain in control. They have been exposed and the whole world is looking on in horror.

Trump is a prisoner in the White House. Technology that is unknown to man is used to make presidents carry out the work of the Cabal. It is evil in its true sense. It is how your world has been controlled for hundreds of years. You have seen in the past what has happened to presidents who dare to stand up for their beliefs. Trump wants a world which is free of the domination of evil forces. No politician will give you that. THEY HAVE ALREADY SOLD THEIR SOULS TO GET INTO POLITICS.”

Vurder selv…

xyz
xyz
Abonnent
7 år siden

Jeg tror(og ønsker ) at Trump er intelligent. Han forstod at Assad ikke har brukt kjemiske greier. Han ringt til Putin og sa at jeg har behov for å sende noen missiler inn i Syria. Hvor kan jeg la disse lande slik at de ikke gjør skade ? Slik har disse intelligente statsmenn dempet opposisjonen, og spesielt hadde de ønske om å gjøre de naive og idiotiske nordmenn, Stoltenberg og Brende fornøyde. Vi er utsatt for massiv løgn – og skuespill. Håper alt ender bra, -skjønt ender gjør det aldri.

Ken
Ken
Anonym
7 år siden

Lege og politiker RON PAUL antyder at «det er 0% sjanse for at Assad står bak dette gassangrepet». http://24avisen.com/nrk-kan-ha-lurt-deg-om-gassangrepet-i-syria/

Krigsveteran til Trump etter Syriabombingen : «Du vil bli omtalt som den dummeste presidenten i historien om du velger å bite på dette gassangrepet. Dette gassangrepet har blitt utført av IS og ikke Assad, sier en tidligere amerikansk marinesoldat på Twitter.»
http://24avisen.com/bomber-syria-trump-gar-rett-i-fella/

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Syrian Gas Attack is a Lie – “Stop Your Governments!” – Russia

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Great Reportage on Russia’s Chechen Soldiers in Syria

https://www.youtube.com/watch?v=6PEzqc7kUQA

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

USA yter helhjertet støtte til islamist-terrorister til siste slutt!

The US and UK are considering dropping aid to jihadist militants in East Aleppo.

https://www.almasdarnews.com/article/us-uk-considering-air-dropping-aid-jihadists-east-aleppo/

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Russia Threatened with Sanctions After Syrian Army Liberates 80,000 People in Aleppo

http://russia-insider.com/en/politics/defense-ministry-west-threatens-russia-sanctions-liberating-aleppo-residents/ri17876

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Hillary Clinton Wants to Do This Again — Now to Syria

http://www.washingtonsblog.com/2016/10/62079.html

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Why Everything You Hear About Aleppo Is Wrong

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Russia Is Destroying ISIS in Syria…New World Order Agents Are Mad and Sad…

http://www.veteranstoday.com/2015/11/14/russia-is-destroying-isis-in-syrianew-world-order-agents-are-mad-and-sad-again/

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Syrian Girl: 8 reasons why the NWO hates Syria:
https://www.youtube.com/watch?v=TQ3niMs8tZY

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Secret Pentagon Report Reveals US “Created” ISIS As A “Tool” To Overthrow Syria’s President Assad

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-23/secret-pentagon-report-reveals-us-created-isis-tool-overthrow-syrias-president-assad

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Ryska flygplan har förstört 60 IS-mål i Syrien bara det senaste dygnet (10. oktober):
http://newsvoice.se/2015/10/10/ryska-flygplan-har-forstort-60-is-mal-i-syrien-bara-det-senaste-dygnet/comment-page-1/#comment-146746

Merknad: Het det seg ikke at USA og NATO skulle “sende militærstyrker til Syria og Irak” for å bekjempe IS (ISIS)…?
Naturligvis var det bare en trojansk hest – mao. et påskudd for å skjule en løgn.

IS (ISIS) var hele tiden støttet av USA-NATO-CIA-MOSSAD.
USAs hensikt var aldri annet enn å støtte sin “bastard-baby” ISIS. Hovedhensikten til USA (og Obamas bakmenn i Vatikanet) var hele tiden
å angripe det syriske folk og det regimet i den uavhengige fredsnasjonen Syria.

Det er viktig å være klar over at norske journalister er de som SIST får med seg hvordan ting egentlig henger sammen…

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Med ett er vestlige medias presisjonsdekning av det som skjer i Syria blitt vesentlig bedre.

Visstnok allerede FØR Russland droppet den første bomba meldte vestlige media om sivile ofre…

Litt rart er det jo at mens “borgerkrigen” i Syria pågikk – før ISIS-monsteret dukket opp med finansiering fra en Illuminati-bank i Sveits – “klarte” ikke engang vestlige media å bringe ut info om hvor frontene i “borgerkrigen” gikk.

Litt rart er det jo at etter måneder med amerikansk “bombing av ISIS” – så er ISIS bare blitt sterkere…

Vi må huske at krig har sannheten alltid vært det første offer, og i nåtidig krig er vestlige media som Dagbladet m.fl. krigs-løgnenes mest ukritiske videreformidlere…

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Norske media fortier viktig info om situasjonen i Syria og flyktningebølgen.

Føler du behov for litt skikkelig info for å bli ajour med situasjonen?
Lytt til denne syriske kvinnen:
https://www.youtube.com/watch?v=NXSnm4H5DiU

Hun nevner også den økonomiske boikotten mot Syria som fremdeles gjennomføres av Norges nære allierte, inkl. USA og NATO-land.

Det er vel naturlig å legge til grunn at den økonomiske boikotten gjør flyktningenes situasjon inne i Syria ennå VERRE… Bør ikke Norge nå være med på å oppheve den ondskapsfulle økonomiske blokaden av Syria, ikke minst for å avhjelpe situasjonen for de syriske flyktningene?
Hvis norske politikere VIRKELIG ønsker å hjelpe flyktningene… Dessuten koster det ingen ting –

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

‘If you are worried about refugees, stop supporting terrorists’ – Assad interview.

Europe is “not dealing with the cause” of the current refugee crisis, Syrian President Bashar Assad said in an interview with Russian media,adding that all Syrian people want is “security and safety.”

http://www.rt.com/news/315431-assad-interview-refugee-terrorists/

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Det er noe overdrevent propagandistisk over Syria-dekningen, som får meg til å tenke på propagandaen i 2009: Først (skremslene om) svineinfluensaen – så kom vaksinen.

Hva er den bakenforliggende agendaen denne gang?
Hint: Hvorfor viste ikke VGs forside libyske barn som var blitt drept av norske bomber (flere drepte samtidig) da krigsforbryternasjonen Norge var med og bombet Libya våren 2011…?

Forøvrig er det viktig å være klar over at det er “den samme vante banden” som står bak ødeleggelsen og de grusomme menneskelige lidelsene i Syria: USA-CIA-Mossad-NATO m.fl.
(Pål Steigan har i sin blogg slått fast at Norge også har vært med på “laget” til disse kreftene, som lenge har arbeidet for å destabilisere Syria – noe de til slutt har lyktes med)

Det er viktig å være klar over at IS (ISIS) er rigget av de samme kreftene. Mind Control er et viktig element som er benyttet for å få vanlige muslimer til å kunne utføre ufattelig grusomme handlinger mot hjelpeløse medmennesker…

Det er på høy tid at det blir fokus på den djevelske Mind Control teknologien – som lenge har hatt omtrent fritt spillerom også her i norge…: http://www.hansgaarder.info/produkter/om-mind-control/

Arn
Arn
Abonnent
8 år siden

Syria og Libya nevnes sammen flere steder i denne tråden: Jeg kom over dette om Libya i dag: Dette har vi da ikke lest om i norske aviser?

Muammar Gaddafi’s contribution to the people of Libya:

1. All the newly weds people of Libya used to get about 50,000 dollars from Government to lead a very happy life.

2. Home is the basic right of every citizen of Libya.

3. There was no electricity bill in Libiya. Electricity was free in Libya.

4. No interest loan for the people of Libya according to Law. Gaddafi was against interest since interest is forbidden in Islam.

5. Gaddafi has increased the literacy rate from 25% to 83%. Education expenses in Government universities are free in Libya.

6. Medical expenses in Government hospitals was free in Libya.

7. The price of the patrol was 0.14 cents in Libya. Yes we all know Libya has got good petroleum resources. But the price seems to be too low. Isn’t it?

8. When Libyan citizen wants to buy a car, Government used to subsidized 50% of the price of the car. 50%? sounds great!

9. A huge bread used to cost only 15 cents in Libya.

10. The GDP per capita of Libya is very high. Over 15,000 us dollars. Purchasing power was very high compare to the GDP.

11. The economy of Libya was improving rapidly. In 2010 it had 10% growth. It has not external debts. It also has the reserves amount of 150+ billion dollars.

12. Unemployment fees were given from the government after university, equal to other of same profession, until the person finds a Job.

13. A Libyan mother used to get 5000 us dollars for giving birth a child.

Arn
Arn
Abonnent
Svar til  Arn
8 år siden
« Forrige artikkel

Ondskap i forkledning – den farligste av alle

Neste artikkel »

Var det flere skyttere på Utøya?

298
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x