Syria under angrep

15.7K visninger
14 minutter lesetid
298

Det bildet som norsk og vestlig presse tegner av situasjonen i Syria og av landets ledelse er sterkt fordreid. Kanskje kan vi si ”med hensikt!

1. Innledning

USA har nemlig lenge hatt Syria på lista over land de vil kontrollere. For å gå tilbake til George W. Bush så opererte han med skurkestater (rogue states) og ondskapens akse (Axis of Evil) , som han først pekte ut som Irak, Iran og Nord-Korea i januar 2002. Bush sin politikk er å finne både hos forgjengeren Bill Clinton og Bush den eldre. Til sammen hadde de nok en prioriteringslist som besto av Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Iran og Nord-Korea. Bill Clinton hadde også Jugoslavia på lista.

Det som ligger til grunn for at disse landene angripes er at de ikke ville/vil underkaste seg USAs verdensdominans, men insisterer på at de er sjølstendige nasjoner og kan føre en sjølstendig innenriks- og utenrikspolitikk. USAs ledere er selvsagt også ute etter olje og gass og andre råstoffer, som det vil bli stor knapphet på. Men også strategiske geopolitiske interesser ligger til grunn for USAs fremferd. USA har allierte seg med verdens verste diktaturer for å sikre seg olje og baser i Midtøsten . De tenker også på å holde Kina nede /på plass og presser Russland.

Brzezinski forklarer i sin bok ‘The Grand Chessboard’ (1997) hvordan makteliten i USA ser på maktforholdene i Asia og Europa ut fra deres ambisjoner om verdensdominans. Syria er en viktig del av bildet i Midtøsten og videre østover til Russland og Kina. Silkeveien starter ved Syria / Tyrkia. Så USA har lenge hatt Syria på sin angrepsliste og angrepet på landet er nøye forberedt gjennom flere år.

2. Om Syria

I motsetning til USAs allierte i gulfen som Saudi-Arabia, er Syria et sekulært samfunn , altså ikke under noe religiøst styre. Landet har periodevis fungert som parlamentarisk demokrati siden 1947. Makta er fordelt mellom de ulike etniske og religiøse gruppene. Det store flertallet slutter opp om regjeringa og president al-Assad .

Befolkningen i Syria består overveiende av arabere 90 % med kurderne på 9 % som nest største gruppe. Fordelt etter religionstilhørighet er av 90 % muslimer , 10 % kristne og 3 % drusere. Blant muslimene er 74 % sunni og ca 16 % sjia. Av sjiaene er ca 12 % alawitter som er presidents al-Assad stamme. 10-12 % er kristne.

Sunniene har hatt størst representasjon i administrasjonen , mens alawitter, av historiske grunner, har en relativt mer fremtredende plass innen militæret og statsadministrasjonen.

Men en ny grunnlov som stiller alle innbyggere likt, er nå vedtatt.

Folkeavstemning over forslag til ny grunnlov

Syria avholdt 26. februar i år folkeavstemning over forslag til ny grunnlov. Denne grunnloven skiller seg prinsipielt ikke så mye fra den norske, men har nok USA som modell idet landet skal ha president med vide fullmakter, som å være militær leder i krig . Landet skal være republikk med parlamentarisk demokrati. Det har landet periodevis vært siden 1947 da landet fikk selvstendighet fra det franske kolonistyret. Alle etniske og religiøse grupper skal være likestilte ifølge den nye grunnloven. Organisasjonsfrihet skal gjelde. Det presiseres også rett til organisering av fagforeninger og streikerett. Loven likestiller de to kjønn, beskytter barn og garanterer fri utdannelse. Alt dette i sterk kontrast til de fleste gulfstatene som er kongedømmer og diktaturer, og er USAs allierte.

Valgdeltagelsen ved folkeavstemninga om grunnloven var på 56,7 % . Og 89 % stemte for den nye grunnloven. Grunnloven finner du i engelsk oversettelse her:

http://www.sana.sy/eng/370/2012/02/28/401178.htm

57,6 % valgdeltagelse er ikke ulik den norske valgdeltagelsen til tross for at mange syrere ikke turte å gå ut og stemme på grunn av snikskyttere. Særlig farlig var det opp mot grensene til Tyrkia og Libanon, samt landsbyer de militante opprørerne hadde inntatt som Homs. Hvem er i tvil om hvor disse står politisk? Disse som terroriserer lokalbefolkninga, er jo selvsagt ute etter å ødelegge valgene og styrte regimet. Ikke omvent som det til dels påstås i vestlig mainstreem presse.

Parlamentsvalg 7. mai og presidentvalg i juli

Basert på den nye grunnloven skal det nå 7. mai velges representanter til det nye parlamentet . Det rapporteres fra Syria om at 6 partier har stilt opp med sine valglister og at det drives valgkamp over det meste av landet. Det er debattinnlegg i avisene, plakater for de ulike partiene er klistra opp. 7195 kandidater har stilt til valg, herav 710 kvinner. Det er 250 representanter som skal velges. Dette er imponerende, også sett i europeisk målestokk, og særlig i en arabisk og muslimsk målestokk.

Så skal det ifølge den nye grunnloven, velges ny president. Dette valget skal holdes i juli i år. Kravet til å stille som kandidat er at kandidatens skal være over 40 år og har vært bosatt i Syria kontinuerlig i 10 år . Dessuten må kandidaten ha skriftlig tilslutning fra 35 medlemmer av parlamentet. Grunnloven sier at presidenten skal velges for 7 år og kan stille til valg bare to ganger.

Så i juli fratrer al-Assad !

Om han vil eller kan stille som kandidat er ikke kjent for meg , men den syriske ambassaden i Norge har skriftlig bekreftet at det blir arrangert presidentvalg i juli og at det skal gjennomføres i henhold til den nye grunnloven.

3. USAs planer og politikk

Alle disse demokratiske prosessene skaper kjelker i veien for den krigshissende amerikanske makteliten med Obama, Hillary Clinton og FN- ambassadør Rice i spissen. De presser hardt på , i likhet med islamister/Al-Qaida , for å skaffe seg grunnlag for å gripe inn militært med såkalt ”humanitær intervensjon”. Noe legitimitet har ikke USA og allierte. De bryter med overlegg både FN-pakten og Folkeretten ved sin innblanding i Syrias indre anliggender, og ved sine dårlig skjulte våpen og pengebidrag til den væpna delen av opprørerne. Ja, i realiteten at de fører krig med stedfortredere mot en sjølstendig nasjon som aldri har angrepet dem.

Om våpenhvileavtalen blir inngått blir det nok likevel ikke slik at Syria slipper uten nye aggressive framstøt fra USA. Den politikken har ligget fast i over tyve år, og vil nok dessverre bare kunne bli endret av massive protester fra verdens frie stater og folk.

Obamas politikk gikk først ut på direkte involvering (militært) fra USAs side for regimeskifte i Syria. Men makteliten i USA var ikke helt enig. Deres strateg Brzezinski fikk holde et innlegg på CNN hvor han sa han var enig i at Syria burde angripes, men at han ikke vil ha direkte involvering. Han ville i stedet få USAs allierte Tyrkia og Saudi-Arabia, til å gjøre jobben. http://edition.cnn.com/video/#/video/bestoftv/2012/02/24/exp-brzezinski-on-syria.cnn?iref=allsearch

Kort etter la Obama om politikken (i samsvar med hva de som virkelig bestemmer ønsker). Den brittiske statsministeren Cameron møtte Obama og uttalte på trappa til det Hvite Hus 14. mars i år de ikke ville tillate at al-Assad fikk fortsette som president og at de ville øke innsatsen for å oppnå dette.

En liknende delegering fant som kjent sted forut for angrepet på Libya . Også da fikk England og Frankrike ta de innledende skritt. Og både Saudi-Arabia og Qatar har lydig fulgt opp instruksen fra Washington og fordømmer den syriske regjering og sender våpen og penger til opprørerne. De har også forsøkt å få Syria suspendert fra Den Arabiske Liga. Den arabiske Liga , som stort sett består av diktaturer som Saudi-Arabia, Bahrain og Qatar.

La meg bare referere et sitat av president Obama. Her er den viktige biten av teksten:

GOLDBERG: Can you just talk about Syria as a strategic issue? Talk about it as a humanitarian issue, as well; but it would seem to me that one way to weaken and further isolate Iran is to remove or help remove Iran’s only Arab ally.

PRESIDENT OBAMA: Absolutely.

http://www.atimes.com/atimes/middle_east/nc09ak03.html

En annen viktig grunn er Israels interesser. Syria opponerer mot Israel, og særlig deres okkupasjoner at eget territorium på Golanhøydene og deler av Palestina. Med Syria i vestmaktenes kontroll kan Israels okkupasjoner fortsett og mulige gjøre videre erobringer av land.

USA nærmeste allierte i gulfen og i Midtøsten er de mest reaksjonære statene og brutale, som Israel, Saudi-Arabia, Qatar og Bahrain. De tre siste er kongedømmer med absolutt makt , er sunni- muslimske og har forfatninger som bygger på sharia lover. I Saudi-Arabia står den sunni muslimske islamistiske wahabismen sterkt. Al-Qaida er wahabister .

Siden har maktelitens mann Elliot Adams og andre fra makteliten sentrale forum, Council on Foreign Relations, gått ut og bekreftet målsetningen. . Det var litt ulike oppfatninger, men CFR – representanten var klar: Vi skal blande oss inn i dette. Vi skal gi våpen og penger til ”opprørerne” ”slik vi gjorde i Libya”.

Nå understreker de : ”det haster (å styrte regimet) før opprørerne er nedkjempet”.

Se http://itunes.apple.com/us/tv-season/fareed-zakaria-gps/

Så USAs mål er helt klart : REGIMESKIFTE og USA dominans.

USA har mobilisert sin allierte Kofi Annan som ”fredsmegler”. Men en fredsmegler bør være begge parter ”representant”. Annan er bare vestmaktenes og den arabiske ligaen representant. Dette framstøtet er vesentlig en metode for vestmaktene” å komme inn i Syria”, åpne Syria for videre innblanding. Kofi Annan vært Ford Cooperations mann helt fra starten av sin karriere. Han er ingen nøytral megler.

Se http://www.infowars.com/who-is-kofi-annan-the-un-peacekeeper-handpicked-by-the-cia /

Det er ganske klart at USA ikke vil la Syria i fred, men vil male på med stadig nytt internasjonalt press og undergraving innenfra.

4. Islamistenes framstøt , – Al-Qaida

Det er kommet flere rapporter om at islamister har trukket over fra Libya og Irak for å angripe Syrias regime. USAs spionsjef sa 17.02.12: Al-Qaida bak terrorangrep i Syria. www tv2.no

Men hvorfor angriper islamister ofte kalt Al-Qaida, Syria, et arabisk og muslimsk land?

De dreper jo andre muslimer!

Her er der flere momenter, som henger sammen med Al-Qaidas overordnede målsetning, med dets politikk og mål i Midtøsten og deres ideologi.

Al-Qaida har sitt utspring i Saudi-Arabia hvor wahabismen, en intolerant sekt innen sunni, står sterkt. Også Kong Abdullah tilhører sekten og støtter den økonomisk og politisk. Sekten er preget av intoleranse, ja hat både mot ikke-troende og andre muslimer.

Regimet i Saudi-Arabia har uttalt at de støtter angrepet på Syria og at de vil bidra både med finansieringen og med våpen. Osama bin Laden var wahabist. Han blir uriktig tilegnet dannelsen Al-Qaida 1989. Al-Qaida kjemper for statsdannelser med sharia lover. Deres endelige mål er gjenopprettelsen av kalifatet. Al-Qaida er ikke en organisasjon, men et løst nettverk av islamister.

Syria under Al-Assad har lenge vært et sekulært regime hvor de religiøse gruppene har levd uten voldelighet. Dette liker ikke Al-Qaida. Og grunnloven som ble vedtatt under folkeavstemningen søndag 26.02.12 viser tydelig at regimet i Syria ønsker å utvikle en moderne, demokratisk og sekulær stat. Kvinner skal likestilles med menn. Staten skal være sekulær, men presidenten skal være muslim av fødsel og kona det samme. Men wahabistene vil ha sharia lover og liker ikke at kvinner skal ha like rettigheter som menn, at skoleverket ikke skal indoktrinere islam og så videre.

Motsetningene islamistene har mot Syrias utvikling er derfor stor. Så de deltar aktivt inne Syria og opptrer sammen med leiesoldater i den voldelige grupperinga av motstanderne av regimet. Det er meldt om at mange islamister har reist fra Libya til Midtøsten. Og Qatar og Og Saudi-Arabia har åpent erklært at de støtter terroristene og sender våpen og penger. Trolig gjør også USA dette. Under krigen mot Libya tok USA 80 % av drivstoffkostnadene.

Hvorfor angriper USA og vestens makteliter Syria? Al-Assad går jo av om et par måneder? Og landet gjennomfører demokratiske valg.

5. USA og maktelitens taktikk

Når USAs ledere sier at de vil opprette demokrati i Libya og Syria osv, har det ingen troverdighet. Dere hensikt med å angripe Syria og få kontroll over landet har lite med hva landet egentlig representerer og hvordan det utvikler seg. Det har med at Syria ikke vil underordne seg USAs maktelite. Al-Assad har lenge vært en skarp kritikker av USAs og Israels politikk. Baath partiet som Al-Assad leder har helt siden Nassers tid hatt sosialisme i sine formålsparagraf. Dette er jo en rød klut for USA og Vestens fascistoide makteliter. Og USA har lenge med vold satt sine hovedlinjer i politikken ut i livet. De ønsker økonomisk globalisering, det vil si at hele verden skal innrettes etter de fire frihetene vi kjenner fra EU, og de vil ha verdensdominans.

Hillary Clinton gjør nå sitt ytterste for å vinne denne kampen, og har uttalt at det nå er nødvendig å bruke militær makt. Hun har vært i Tyrkia og presser president Erdogan. Hun uttalte 20. april at ”Tyrkia overveier å be om NATOs hjelp til å beskytte sin grense til Syria”. Hva er så foranledningen til at Tyrkia vurderer å be om det?

Jo, det var en trefning mellom leiesoldatene/opprørerne og regjerings styrker ved grensen til Tyrkia den 20.04.12 som ifølge opptak fra opprørerne etter trefingen, skal ha vist at kuler har gått over på syrisk territorium. Bildene, som også er vist på NRKs program Agenda med Ole Torp, viste en leir opprørerne hadde lagt like ved den syriske grensa.

Fra filmen vil jeg anslå at teltleira lå ca 50 meter fra grensa. Noen kulehull ble ikke vist og ingen ble såret på Tyrkisk side. Snakk om overdrivelse! Kanskje gikk noen kuler over på tyrkisk side. Hva så? Opprørene kom fra Tyrkia og angrep inn i Syria for så å bli drevet ut, og for dem, i sikkerhet på tyrisk territorium. Herfra kan de, uten at Tyrkia griper inn, sette inn nye angrep over grensa. At Tyrkia tillater dette er klare brudd på internasjonale lover.

Kan vi anta at den norske regjering under Stoltenberg protesterer, det er jo i de små og mellomstore lands interesse at internasjonale lover respekteres? Det er usannsynlig fordi Stoltenberg, som Cameron og Sarkozy er lojale løpegutter for USAs maktelite. De er Bilderbergere, som Merkel, Barroso og NATOs leder Rasmussen. Og har interesse av, eller støtter GLOBALISERINGEN. Angrepene på Jugoslavia, Irak, Afghanistan, Libya og Syria er ikke bare operasjoner for å befeste USAs dominans, de er også sentrale ledd i maktelitens hovedprosjekt: Globaliseringen. Det legger, som kjent forholdene til rette for de mektigste økonomiske interessene ved at de tvinger fram ”fri kapitalbevegelse, fri etablerings rett, fri bevegelse av arbeidskraft og tollfordeler”. Kan de ønske seg noe mer? Jo, at folk ikke tør å mukke.

For litt informasjon om verdens maktelite se:   http://verdensmaktelite.wordpress.com/

Og hvem er Syrias Venner og hva vil de?

Russlands stemme skriver 01.04.12 :

”Saudi-Arabia og en rekke land ved Persiabukta vil opprette et fond for å finansiere medlemmer i ”Den frie syriske hær” til den syriske opposisjonen. Man regner med at fondet vil ha flere millioner dollar. Tilsvarende beslutning ble tatt på en konferanse i gruppen ”Syrias venner” som fortsetter i Istanbul.
Deltakerne på Istanbul-konferansen anerkjente Det syriske nasjonalrådet som den eneste legitime representant for det syriske folket og støttet ”Annans plan” rettet mot å få løst den syriske krisa.”
http://norwegian.ruvr.ru/2012_04_01/70307020/

Dette sier det meste når de både anerkjenner det London baserte nasjonalrådet, som er et tomt skall over de mangslungne opposisjonsgruppene . De har heller ikke kontroll over det som kaller seg Den fri syriske hæren”. De blander seg inn i Syrias indre anliggende også ved å finansiere de militante. De ferdlige demonstrantene er ikke av interesse for ”Syrias Venner”.

I Egypt ble opprørerne i begynnelsen møtt av kuler fra Mubaraks regime. Med de svarte ikke med våpenbruk.

Demonstrantene var ikke-voldelige. Dette står i skarp kontrast til hva som har skjedd i Syria. Å sette Syria konflikten inn i sammenheng med Den Arabiske Våren er totalt misvisende. De første fredlige demonstrasjonene i Syria ble ganske umiddelbart tatt over av de militante.

Syrias venner, under ledelse av Hillary Clinton bryter både FN pakten og Folkeretten med sin opptreden, sine krav og sin politikk.

6. Kritikken av al-Assad

Kritikk mot al-Assad kommer jo selvsagt særlig fra USA og Vestmaktene, men også fra syrere.

  • Han har favorisert sin egen klan alavitene
  • Han har vært undertrykkende overfor opposisjonen
  • Han er en sterk kritikker av USA og Israel
  • Han leder Baath partiet

Noen kommentarer:

  • Syria er et klansamfunn, og må forstås som det. Klansamfunn er ”familie” og slektsbasert. Klanledere har nesten absolutt makt. Men klanen har også plikt til å ivareta medlemmene i de fleste spørsmål, som helse, økonomi osv , og vis a via andre klaner og maktfaktorer.
  • Kapitalismen vokser fram, og borgelige lover er nå etablert i Syria selv om store deler av landet, særlig på landsbygda, er preget av føydalisme. Opprøret som startet, rettet seg nok ikke mot den framvoksende borgerskapet og dets makt.
  • Baath partiet, som al-Assad leder, har (hadde?) sosialisme på agendaen. Opprøret som startet, var nok heller ikke et opprør for sosialisme.
  • Sunniene har klart flertall, 74 % av befolkningen, men har nok følt at deres interesser ble bra ivaretatt gjennom deres posisjoner i stats- og distriktsadministrasjonene.
  • Religiøse konflikter er heller ikke fremtredende i det sekulære Syria. De islamistiske opprørerne er i alt vesentlig ikke syrere.
  • Al-Assad overtok makta etter at faren døde. Dette er blitt kritisert som et familiedynasti. Hvor bredt denne kritikken går er ikke kjent for undertegnede. Men slike familiedynastier er ikke uvanlige i klansamfunn så kanskje er ikke syrere så opptatt av dette. Den nye grunnloven legger på plass en ganske annen utvikling i Syria enn for eksempel i kongedommene rundt Gulfen.

Alle disse punktene er interne syriske forhold som syrerne har rett til å ordne opp i uten ytre innblanding. Denne sjølråderetten er både sikret i Folkeretten og FN pakten.

Vi må la syrerne ordne sin saker sjøl!

7. Fredsforhandlinger?

Kofi Annan har fått i oppdrag av FNs generalsekretær og Den arabiske Liga å søke å stoppe krigshandlingene i Syria. Men oppdraget er lagt opp etter USAs ønske ser det ut til, fordi det ikke stiller krav til de voldelig av opprørerne og krav til Tyrkia om å nekte de militante baser der. Annans plan preges også at han har en rev bak øret. Syrerne er positive til stopp i voldsbruken , men sa umiddelbart at de voldelige opprørerne måtte legge ned sine våpen.

Nå referer NRK saken som om Assad har gått tilbake på løfter, men man finner dokumentasjon på internett som viser nettopp det som påstås. Så NRK står igjen på for USAs prosjekter. Ingen som var kritisk til angrepet på Libya kom til ordet, og nå heller ikke angående Syria i URIX, AKTUELT eller DAGSNYTT. Det siste programmet til Ole Torp var tydelig opplagt for å konsolidere det norske folk på at ”man bør gripe inn mot Syria”.

Kofi Annen er maktelitens mann og vil prøve å åpne Syria for vestmaktenes innflytelse, trenge seg inn i Syrias indre liv og krenke landet selvstendighet.

USA vil ikke gi opp sin generelle politikk med å kreve underkastelse av alle land og angripe de som ikke gjør det. Land som Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria, deretter Iran.

USA er den største terroristen . Starter kriger . Har ikke respekt for FN , Folkeretten . Verdenssamfunnet er ikke i stand til å sette landet på plass. Norges rolle er under ledelse av Stoltenberg, Støre å være lydig løpegutter , slik vi seinest så i angrepet

8. Hvordan ender kampen?

USAs maktelite kommer ikke til å stoppe sin fordekte og åpne angrep. Målet ligger fast.

Islamistene / Al-Qaida liker ikke det sekulære Syria og kommer også til å fortsette med sine snikskyting og bombeangrep.

Disse to punktene innbærer at Syria ledelse og folk ikke kommer til å få fred. Angrepene kommer til å bli langvarige, og kanskje fortette i flere år.

Dette kan komme til å ”male ned” det syriske samfunnet.

Bedriftseiere gir opp og flytter, arbeidsfolk føler det blir uttrykt både personlig og for ungene, og søker ut av landet.

Tendensen til slik utvikling er større i et land som Syria enn i land med ensartet etnisk og religiøs sammensetning, som Norge for 20 – 30 år siden eller under Andre verdenskrig.

Den syriske staten og landets folk fortjener vår beundring og aktive støtte.

Den hensynsløse og brutale amerikanske makteliten er stadig den største trusselen mot verdensfreden og deres prosjekt Globaliseringen, det knuger mange folk og mindre stater over hele kloden og må bekjempes! – også i Norge, selv om petroleumsindustrien går godt og staten blir stadig rikere.

Helge Ramstad er politiker og er tilknyttet Frogner SV, Oslo
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

298 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Veldig bra og innholdsrik artikkel!
Jeg kan jo legge til at planen har värt å destabilisere både Libya og Syria på samme tid og at dette ble brakt på banen i mai 2002 av daværende under-sekretær for staten i Bush administrasjonen John Bolton.
Det er heller ikke tilfeldig at de områder der «opprøret» finner sted er akkurat i de områder hvor mulighetene for forsyningslinjer fra vestlige provokatører, gjennom Libanon og fra Golan høydene er best, men hvor også Tyrkia har strategisk viktige områder.
Et godt eksempel på hvor skitten informasjons-krigen kan være er jo når de Syriske myndigheter kringkaster bilder av snikskyttere på hustak som skyter inn i folkemengden, da blir dette i den vestlige kontrollerte pressen til at det er de syriske myndigheter som står bak.
Jeg kan også legge til at de forandringer som nå er på trappene i Syria med hensyn til valg, etc. har värt planlagt ganske lenge, men har mött motstand i Syria fordi man fryktet vestliggjöring av landet.
Nå forsøker også USA å blande kurderne inn i bildet, men her kan jeg ikke se annet enn at dette ikke kan være av interesse for noen land i regionen, da samtlige land frykter en «fiendtlig» stat som nærmeste nabo. Så gjenstår det å se om det er USA og Israels interesser som vinner frem, eller om f.eks Tyrkia som har all grunn til å frykte en Kurdisk stat vil innse at det her er en interessekonflikt.
USA og Israel skal også være innblandet i konflikten i Sudan. Det nye i verdenspolitikken i dag er at vi for første gang i historien opplever at naturressurser begynner å bli en mangelvare slik at det vi ser i dag er en alles kamp mot alle for å få tilgang til de gjenværende ressurser.
Ikke særlig oppløftende fremtidsutsikter akkurat.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

Synd at denne drukner litt i rettsaken som pågår, men det er helt rett det som forfatteren (og Cosmomind) skriver. Velkommen som skribent, for øvrig.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Her på speilet får Mossad og Israel og jødene skylda for alt. Også en fargeblind type som Odd Karsten Tveit antyder at Israel står bak. Han elsker jo Hezbolla over alt, den typen der.

De historieløse glemmer at Irak og Iran hadde en blodig krig i 8 år.
Hvor dreper Sunni og Sjia muslimer hverandre? Det handler om at Iran og Saudi-Arabia kjemper om innflytelse i regionen. Iran er sjia og Saudi-Arabia sunni.

Under Saddam Hussein var det sunni-mindretallet som satt på det meste av maktposisjonene i IRAK, til tross for at rundt 65 prosent av befolkningen er sjia. Flertallet ble holdt nede, og brutalt behandlet, spesielt etter opprøret i 1991. Nå er bordet snudd, og sjia-flertallet har sittet med makten siden valget i 2005.

Over Iraks territorium flyr Iran inn sine våpen til et presset regime i Syria. Den nære allierte vil hjelpe president Bashar al-Assad å beholde makten gjennom den blodige borgerkrigen som nå har vart i to år.

Assad (og hans far før ham) tilhører alawi-retningen av sjia-islam og har gitt Iran en støttespiller de ikke egentlig kan regne med. I Syria er nemlig tre fjerdedeler sunni-muslimer.

Samtidig fôrer Saudi-Arabia opprørerne med våpen gjennom Jordan, og sunni-ekstremister reiser i hopetall inn i den blodige borgerkrigen. Denne kampen vil ingen tape. Men konflikten mellom sjiaer og sunnier i Syria er ikke påført utenfra.

http://www.nrk.no/fordypning/forsta-sunni_sjia-konflikten-1.10981920

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
8 år siden

Kalifatet ble tegnet inn av Romaklubben allerede i 1974. Fra Pakistan til Marokko. Det tok litt tid før THEY klarte å kåle det til, men nå etter «den arabiske våren» ser det jammen ut til at Kalifatet er kommet for å bli:

http://wp.me/p3uvTQ-3l

(Se region 7 på verdenskartet).

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Syrisk aktivist: «FN-observatørene brakte med seg død»

– Målet med angrepet var å drepe, ikke arrestere, sier Manhal.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Syrisk-aktivist-FN-observatorene-brakte-med-seg-dod-6814573.html#.T5hXTot0FaA

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

.,landet står overfor en «virkelig krig ført fra utlandet», hevder president Bashar al-Assad…
http://www.dagbladet.no/2012/06/03/nyheter/politikk/utenriks/syria/bashar_al-assad/21896759/

useless2
useless2
Abonnent
11 år siden

Syria under angrep?
Ja av sin egen despotiske leder, som dreper sitt eget folk i sin desperasjon etter å beholde makten. At han som alawitt , og representant for et lite mindretall i befolkningen har klart å holde på makten skyldes ene og alene måten makten blir opprettholdt på. Det som skjer i Syria nå er tragisk, og den skyldige er ikke USA.

Greit nok at SV i llikhet med flere omtalte despotiske nasjoner hater USA, men at man kan observere det som skjer i Syria med slike gedigne skylapper og miste fokus så til grader som artikkelforfatteren her gjør er ganske så ubegripelig.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Så kom det da etterhvert noen artikler i den kontrollerte presse som viser et litt annet bilde av hva som skjer i Syria.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050298
Tror ikke det hjelper når ni av ti artikler er ledd i krigs kondisjoneringen av befolkningen.
Noen som kjenner igjen mønstret fra Libya?
Nå vil det imidlertid ikke bli like lett å destabilisere Syria som det var i Libya, hvor Libya har en rekke folkegrupper og hvor landet ble til etter et kupp.
Syria er derimot et land som er basert på historiske røtter.
Heldigvis har den Syriske befolkningen forstått at dette er et orkestrert opprør og de står derfor skulder ved skulder mot aggresjonen. Men jeg forventer ikke at det kontrollerte klipp og lim korpset i norsk presse skal rapportere om de millioner som har tatt til gatene i Syria til støtte for al Assad.

Redaksjonen
Skribent
11 år siden

Denne artikkel er betydelig oppdatert med en del nye momenter idag.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

I Syria kan folket velge sine egne ledere, det er mere enn man kan si om Quatar, Bahrain og Saudi-Arabia.
Fint at forfatteren nå også trekker frem globaliseringen, bildenbergerne, (Erna, Siv og Jens) og de fire friheter.
( Ja det er da som faen at vi styres av en mafia som springer i hemmelige losjemöter og bildenbergersamlinger undratt fra offentligheten )
Det foregår en global desinformasjonskampanje, og det har gjort det lenge, hvor man fremstiller det som om at globaliseringen er et sosialistisk eller sågar ett kommunistisk prosjekt.
Artikkelforfatteren skriver: «Syria er ikke bare operasjoner for å befeste USAs dominans, de er også sentrale ledd i maktelitens hovedprosjekt: Globaliseringen. Det legger, som kjent forholdene til rette for de mektigste økonomiske interessene ved at de tvinger fram ”fri kapitalbevegelse, fri etablerings rett, fri bevegelse av arbeidskraft og tollfordeler”. Kan de ønske seg noe mer? Jo, at folk ikke tør å mukke.»
Ettersom artikkelen til nå ikke har hatt nevneverdig med kommentarer tillater jeg meg å legge inn (en gang til) min omskrivning av «Barn av regnbuen» for å bringe inn et annet moment, nemlig det militærindustrielle kompleks, som nettopp lever av å levere død og lidelse til menneskeheten.

BARN AV BOMBEREGNET

En himmel full av bomber
blod og død så langt vi ser
en jord der ondskap gror
Kan vi ønske oss noe mer?

Sammen skal vi lyve
til hver søster og hver bror
slik at ikke allmuen
ser våre blodige spor

Noen tror nok at det nytter
å si hvem som står parat
til å drepe alt som lever
for NATO og USA
Vi som lurer alle de unge
som blir sendt ut for å slåss
for å drepe veldig mange
fordi de ikke ligner oss

Folk som ikke bruker hjernen
og som ikke følger med
En jord der dumskap gror
Kan vi ønske mer?

For vi vet jo at det krever
at hver søster og hver bror
ikke ser at vi med makten
tjener kroner på ditt blod

Men ikke si til alle barna
hva vi gjorde i Irak og Libya
For vi trenger neste sjanse
til å stjele Iran og Syria

En himmel full av missiler
Blod og død så langt vi ser
En jord der ondskap bor
Kan vi ønske oss noe mer?

Sammen skal vi tjene
masse penger på hver krig
Små barn vi gjerne dreper
fra tingets talerstol

Aviser full av løgner
om at vi må gå til krig
En jord der dumskap gror
Kan vi ønske oss noe mer??

Starwolf
Starwolf
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Cosmomind sa:
I Syria kan folket velge sine egne ledere,

Og hvor lenge har nåværende president sittet? Og hvem satt før nåværende president og hvor lenge satt den personen ved makten?

Når var det presidentvalg sist i Syria?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Starwolf
11 år siden

Du fikk vel ikke med deg at det var valg i Syria for noen uker siden Starwolf ? 26. februar avholdt regimet et valg om en ny og demokratisk
grunnlov

57.4 % møtte, ca samme som i Norge men hele 89.4% sa ja til den nye grunnloven som sikrer frie valg i Syria

Kanskje ikke så rart du ikke har hørt det siden det var vesten som krevde folkeavstemning og når den kom så ble den tiet i hel av samme vesten, vist folk fikk vite slikt så kunne jo støtten til å bombe landet bort fra kartet forsvinne

Her kan du oppdatere deg på siste nytt i Syria konflikten Stjerneulv :)

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/01-06-2012/121291-syria_massacre-0/

Som du ser så handler det om olje, kontroll over knutepunket for oljerørledninger og ikke minst at Israelske jagerfly trenger å fly over Syrisk luftrom for å kunne bombe Iran, Syria er også en fin plass å oprette baser før en invaderer Iran og tar deres olje også :)

Starwolf
Starwolf
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Tja, en setning i grunnloven ble endret, thats all. De har til gode å holde et reelt demokratiskt valg. Til nå er Syria like demokratiskt som Russland, dvs ikke så mye da Putin stort sett er den som sitter med makta.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
11 år siden

Så du mener at vist folket velger en leder alle vil ha så er det ikke demokratisk ?

Hmmmm….Ser ut til at evolusjonen er kommet lenger en jeg trodde ;)

http://i47.tinypic.com/1zp5j7r.jpg

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Starwolf
11 år siden

Folk i vesten er i hovedsak uhyre lite informert om verden og politikk, derfor dömmer de andre land utifra enkle prinsipper og tar ikke med historien og kulturen til landet, og de forstår ikke at et såkalt regime kan ha støtte blant befolkningen, og at det også er en grunn til at de ikke har det vi kaller for demokrati, som jo bare er en vits.
Demokrati er bare forskjellige ja til det samme med en del statsfinansierte partier som liksom har forskjellige interesser, og det funker jo sålenge media er kontrollert, og vestens befolkning forblir hjernevasket.
Som Assad sier i dette intervjuet så vil det ta mange timer å forklare hele bildet, og jeg syns han har mange gode poeng under intervjuet, men se bare litt på denne linken:

Så går du heller og ser det samme intervjuet for å få litt perspektiv på tingene:

Som han sier på slutten så mangler vestlige politikere visjoner, og det har nå lille meg ment helt siden jeg var tenåring.
Dette handler om globallister, banking system, Bilderbergere, og en super elite som vil ha full spektrum dominans, og media setter alt ned på ape nivå, og apekattene glemmer at de samme som roper om menneskerettigheter står last og brast med regimer som i Bahrain og Quatar.
Til og med store deler av det såkalte overgangrådet i Libya sa rett ut på Main Stream TV at de var forbannet fordi at de så at det var rigget på forhånd at radikale ekstremistiske og fundamentalistiske muslimer ble satt til å lede og ble oppsøkt av media. Dette blir gjort for at de vestlige globalistene skal sitte og styre et diktatur fra kulissene.
Ikke rart at det ikke går en dag omtrent, at man som voksen, rett og slett har lyst til å knuse TV-apparatet!!
:)

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Cosmomind
6 år siden

Svenske Leger For Human Rights kom med sjokkerende avsløringer om satanistenes bestialske barne mishandlinger med døden som følge i Syria.
Dette for å vise skremmende bilder på vestlige TV og svartmale Al Assad: http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-fake-gas-attack-videos/

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Starwolf
11 år siden


Hva er det slags tull du babler når du snakker om Putin.
Jeg vil anbefale deg å lese noen ord fra vestlige Russland kjennere, og da vil du forstå at etter Sovjetunionens fall fikk folk det mye verre p.g.a grådigheten til noen få, og dette varte helt til Putin kom til makten, og derfor har de valgt Putin på nytt og derfor er han populær!
Her kan du se hva en annen vestlig kjenner av Midösten sier om Russland og rollen han mener Russland bör spille i konfliktområdet:
http://valdaiclub.com/video/39100.html

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Cosmomind
6 år siden

Er Putins bomber bedre enn NATO-, israhell- og usa sine? https://www.youtube.com/watch?v=uh700Y_S6B8
De er jo en og samme banda som har ett og samme mål.

Ang. lilleputin, aner du ikke hvor hatet han er i ruseland:

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

FN tier om NATOs dødsskvadroner i Syria!

Since 2011, reports of arsonists and gunmen amongst Syria’s opposition have been included in reports regarding the unrest in Syria, albeit buried under sensational headlines of the Syrian government’s “brutality.” More recently, Human Rights Watch (HRW) has conceded that indeed the Syrian opposition “Free Syrian Army” is conducting widespread, systematic abuses including the kidnapping, torture, and murder of both security forces and civilians.

The HRW report titled, “Syria: Armed Opposition Groups Committing Abuses,” is broken into three parts; kidnapping, torture, and executions. And while the report attempts to focus mainly on atrocities carried out against security forces and government supporters, the mention of civilian victims is made as well. The report states:

“Abuses include kidnapping, detention, and torture of security force members, government supporters, and people identified as members of pro-government militias, called shabeeha. Human Rights Watch has also received reports of executions by armed opposition groups of security force members and civilians.”

Now, almost daily, the Syrian opposition is carrying out vicious attacks not only on security forces, but a terrorist bombing campaign across Syria that has already killed and maimed scores of civilians. While the Syrian opposition claims it lacks the ability to carry out such attacks, the opposition is exposed as very well armed, their fighters sheltered in NATO member Turkey, its leadership sheltered in Washington and London, and their fighters wielding not only an endless supply of small arms, but rocket propelled grenades, mortars, missiles, and even tanks.

http://truthfrequencynews.com/un-mute-over-natos-syrian-death-squads/

Er det mulig at norske E14 black ops agenter er med på terroren mot Syrias sivilbefolkning?

Vi husker jo at den avdøde Trond Bolle fikk en medalje av Jenz for å ha bidratt på agentoppdrag for den onde Bohemian Grove-kabalen i mange land som ikke har vært fiendtlige mot Norge:

Bolle mottok Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner med tre stjerner, Forsvarets operasjonsmedalje i bånd for Afghanistan med markering for fire tjenesteperioder, Sjøforsvarets vernedyktighetsmedalje med tre stjerner, NATO-medaljen i bånd for tjeneste i det tidligere Jugoslavia, NATO-medaljen i bånd for tjeneste i Kosovo, NATO-medaljen Non-Article 5 i bånd for tjeneste i ISAF, samt NAIS-medaljen i gull med én stjerne.[8] Han ble etter sin død hedret med Forsvarets medalje for falne i strid.[8]

Hvorfor er bare Speilet som kaller en spade en spade nå som for alt vi vet norske agenter er i Syria på terror-oppdrag som til forveksling ligner det som skjedde på Utøya – aktiviteter som vil kunne gjøre dem fortjent til dekorasjoner som «død ved sverd»-Bolle fikk?

Krigskorset til veteraner i internasjonale myrderier
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/05/krigskorset-til-veteraner-i-internasjonale-myrderier/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Sitat: Det er ikke religion som er grobunnen for krig og annen elendighet, det er satanismen, kun den, The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1 Her kan man se den i fri utfoldelse og uten at det protesteres fra de som finansiert over offentlige budsjetter er satt til å forvalte våre hellige religiøse verdier, Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/#comment-85543

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

ABB henviste jo selv til soldater i Afghanistan under rettsakens første dag!
Jeg har selv sittet og sett på en «rapport» her i Sverige, hvor de har plassert seg selv i en åker som kan være hvor som helst i verden, de intervjuer to opprørere som klager over at de har så dårlige våpen. Og det ledsages med noen bilder av Kalasjnikover. Så klippes det, og man er på utsiden av et hus som også kan være hvor som helst i verden, men for at det skal se ekte ut lar man to mørkhudete komme tilfeldig ut bak kamera, og journalisten drar noen historier, men du kan se på han at han slett ikke er bekvem. Han drar seg også i nesen, som er et klassisk eksempel på at man lyger.
Men når har det värt journalistenes oppgave å formidle til allmuen at revolusjonære mangler våpen. Har aldri sett at de har klaget på at f.eks FPolisario, EPLF. ETA, RAF eller you name it, mangler våpen!!
Et annet triks de bruker om og om igjen når en leder skal demoniseres, er å vise hvor rik han har blitt.
Det unnlates selvfølgelig å nevne at de som selv snart har gjort verden til et eneste stort aksjeselskap bader i luksus som langt overgår vår fatteevne!!

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

NATO, CIA, Mossad trying to Damage Syria and the Middle East.

Bak «opprørerne» i Syria skjuler det seg naturligvis et kobbel av vestlige black ops agenter, som smeller bomber og dreper mennesker i alle aldre i hopetall…:

http://www.youtube.com/watch?v=1IoAD0vMuEk

Vi begynner å kjenne verdens ondskap på gangen nå, NATO-CIA-MOSSAD-MI6…med vestlige media – ikke minst norske – som sine nyttigste idioter og cover-up agenter. Vil Syria bli et nytt Libya – selv om landet ikke har oljeressurser?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Syria har da olje, riktignok er produksjonen deres fallende så den kommende Syria krigen dreier seg ikke om olje men kontroll over knutepunkt for oljeledningene

Syria har tre knutepunkter for oljetilførselen til Europa utenom lasteterminalene syd for Suezkanalen, altså Tyrkia, Syria og Israel. Libya er under vestlig kontroll samtidig som de har stengt Kina ute.

På kartet her ser enn hvorfor de er så ekstremt viktig for Vestlige terrorister å innvadere Syria

http://www.theodora.com/pipelines/middle_east_pipelines_map.jpg

De er alltid det samme, man sender inn egne terrorgrupper for å destabilisere og så rykker man inne med bomberaid og militære styrker for å støtte terrorgruppene som seff blir omtalt som frihetsgrupper, demokratiforkjempere osv osv …

Has the human race become demonic?

http://english.pravda.ru/hotspots/crimes/31-05-2012/121279-face_eaten-0/

Bolla
Bolla
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Norske og vestlige media er kanskje nyttige idioter. Men, de kan ikke skylde på at de ikke vet.
De har jo endog både video og bildebevis på at cia og andre vestlige agenter er med i starten av dette som de kaller opprør. Men som i virkeligheten er rene angrep på selvstendige stater. Men siden de er noenlunde oppegående og stabile, så brukes det store ressurser på å destabilisere. Slik som grusom behandling og drap på sivile, gjerne kvinner og barn og gi inntrykk av at de er regjeringstro milits, eller regjeringssoldater. Noe de oggså er, nemlig soldatene til fienden, f.eks. slik som de som sluses inn til Syria via tyrkia.

ola
ola
Abonnent
Svar til  Bolla
11 år siden

satelittbildene som dokumenterer Syria massakeren.

http://www.dagbladet.no/2012/06/02/nyheter/utenriks/syria/21888175/

Javel?

På det øverste bilde, tatt fra sør og nord.. Byggningen mot nord på høyre del av bildet er ikke der mot nord på venstre del av bilde, og ikke noe rester som tilsier at det er revet heller.. eller tar jeg helt feil?

ola
ola
Abonnent
Svar til  ola
11 år siden

Skulle ikke det bygget vært der det står «cleared, dirt area»?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  ola
11 år siden

På bildet står det probable.

probable
adjective
1.
likely to occur or prove true: He foresaw a probable business loss. He is the probable writer of the article.
2.
having more evidence for than against, or evidence that inclines the mind to belief but leaves some room for doubt.
3.
affording ground for belief.
http://dictionary.reference.com/browse/probable
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8174395

There is proable y weapons of mass destruction in Irak also!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  ola
11 år siden

Dersom man slenger inn noen arabiske ord på google, f.eks Damaskus News, etc. så vil en se at avisene der konsekvent skriver «massakren» , og ikke massakren, og en vil også kunne lese om de såkalte opprørerne.
I Libanon har politikere på høyeste plan sagt at de ikke vil la Libanon bli et oppmarsj område for styrker som skal inn i Syria.
Det har jo värt hvisket i korridorene om at Libanon også er med i «den guddommelige plan»!
Det mange folk ikke fatter er at både Bush og Blaire, Obama og Sarkozy m.fl ville blitt dømt etter de samme prinsipper som Nürnberg prosessene.
Noe å tenke på for norske politikere kanskje?
Og for folk flest!!

Bolla
Bolla
Abonnent
11 år siden

1982: Stuxnets oldefar

Stuxnets sprengkraft i å manipulere industrielle styringssystemer har faktisk vært kjent i hysj-miljøet i temmelig nøyaktig 30 år.

I 1982 greide CIA ved hjelp av noen linjer plantet datakode å overbelaste og videre sprenge i lufta en russisk gassledning i Sibir.

Sovjet lå bak vesten innen softwareutvikling, og planla tyveri av flere kanadiske industrisystemer. CIA snappet det hele opp, men valgte å sabotere heller enn å stanse tyveriet.

Den påfølgende gasseksplosjonen utgjorde omtrent en kvart Hiroshima-bombe og er blant de største ikke-kjernefysiske detoneringene i historien.

Aksjonen ble først kjent 14 år senere, med deklassifiseringen av de såkalte «Farewell Dossiers», dokumenter overlevert av en KGB-avhopper i 1982.

http://e24.no/it/16-spektakulaere-cyberangrep/20237501

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Bolla
11 år siden

HVEM STÅR BAK SUPERVIRUSET?
Er det Israel og USA, slik mange antar med Stuxnet og Duqu?
http://www.side3.no/article3408605.ece

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Her er en nyttig engelskspråklig avis å følge med på om Syria ettersom krigshissingen fra USA skrider frem, godt hjulpet av de skammelige norske og europeiske media pudlene som bokstavelig talt daglig spyr ut sine kvalme løgner til folket:
http://www.syrianews.cc/
Det er liksom blitt på mote å pushe krig og død over andre land og folk med løgner som bakteppe, historien vil dømme vestlige journalister i moderne tid, de var ikke talsmenn for det moderne fremskritt, men talsmenn for morderne og tilbakeskritt!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Uavhengig journalist Anhar Kochneva:
There are a lot of soldiers of fortune among the bandits. They are Chechens, Romanians, French, Libyans, and Afghans.
Moreover, there was a very funny accident with Afghan soldiers.
A few Afghans were caught and asked, ‘What are you doing here?’
They replied, ‘We were told that we came to Israel, and at night we are shooting at Israeli buses. We are fighting with the enemy to liberate Palestine.’ It might be funny, but it is true. The guys were really surprised, ‘Are we in Syria? We thought we were in Israel!’
8)
Hele artikkelen kan leses her:
http://gbtimes.com/third-angle/syria/syria/eyewitness-account-media-lies-about-syria

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Norge bör inndra emiratenes våpenlisens
http://www.dagbladet.no/2012/06/10/nyheter/politikk/vapeneksport/22025124/
«Ifølge statssekretær Gry Larsen (Ap) i UD er Emiratene og Qatar godkjent som mottakere av norske våpen ut fra en helhetlig og grundig vurdering.
Det har Egeland vondt for å forstå:
– Emiratene står bak mange menneskerettighetsbrudd og sendte politistyrker til Bahrain for sammen med Saudi-Arabia å slå ned den samme type folkelig opprør som vesten var villig til å støtte med bombing i Libya. Det udemokratiske regimet i Bahrain er skyldig i avskyelig tortur og grove menneskerettighetsbrudd. Også i Emiratene er det politiske fanger, sier Egeland.
UD vil ikke opplyse hvilke vurderinger som er gjort. »
Kan de ikke bare si som sant er:
– Dersom ikke vi glemmer menneskerettigheter, så kommer andre og tjener penger på det!
Det er jo konkurransedansens evige omkved!

Enok
Abonnent
11 år siden

Vi har en så sykelig politikk på våpeneksportsiden.
Her skal vi framstå globalt,som fredsmegler og som en fredsfremmende
nasjon.
Men i virkeligheten,er Norge en av de virkelige største våpen og ammoeksportører i verden.
Vi selger,og tjener rått på all verdens faenskap,uten moralske skrupler.

Er det i «dine» tanker,at kulene som nå brukes i revulosjonære hendelser verden over, bærer stempelet » Made In Norway» ?

– – – –
Fredsnasjonen Norge,s Nye Storselger :

» Den som ser nøye på KNM Roald Amundsen, kan se at fregatten har fått noen nye kasser på dekk.

Disse anonyme boksene skjuler det som i ei overskrift gjerne blir til Norges nye supervåpen, og som produsenten selv ikke er redd for å kalle verdens mest avanserte kryssermissil.

Nå er de første våpnene av typen Naval Strike Missile (NSM) levert fra Kongsberg. »

kilde Teknisk Ukeblad 11/6.12.
http://www.tu.no/industri/2012/06/11/dette-er-norges-nye-storselger
– – – – –

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Utdrag fra intervju gjort av Novosti Mira med Anhar Kochneva om situasjonen i Syria
I al-Houla (al-Hula) ble 62 medlemmer av en familie drept, familien var regnet for å være lojale til regjeringen. I tillegg var det medlemmer fra to forskjellige familier, der den ene familien hadde en bror som var en kjent nylig valgt statsråd til det Syriske parlamentet.
Med andre ord, støttespillere til regjeringen myrder andre støttespillere til regjeringen?
Dette er selvsagt komplett nonsens. Men noen vil alltid prøve å få verden til å tro at slike inkonsekvenser ikke er så absurd.
Videre:
Om al-Houla (al-Hula) kan jeg si følgende:
Du har praktisk talt ikke lest noe sted at samme morgen, så utspant en helt lik tragedie seg i en landsby ikke langt fra her. Nøyaktig på samme måte, ble 49 mennesker i landsbyen Schumarija (Shumarija) henrettet med kniv eller med nakkeskudd. Det var ingen nyheter om dette i vestlig media.
Hvorfor ikke? Ganske enkelt, det ble umiddelbart klart at alle ofrene var Alawitter her!
Anhar Kochneva sier videre:
Jeg vil legge til noe fra mine kilder: Jeg har allerede mottatt informasjon for flere uker siden om at USA etter alt å dømme allerede har tatt den strategiske beslutningen om regelrett å gå til krig mot Syria.
I følge noen kilder vil dette skje i slutten av denne sommeren.
For å rettferdiggjøre den foreslåtte intervensjonen, trenger de en «Ferdinand» eller – i vårt tilfelle – en Racak ( sted i Kosovo hvor en massakre ble arrangert, som var den formelle rettferdiggjørelsen for bombingen av Jugoslavia )

Jeg vil bare legge til for egen regning:
Vi er tilskuere i dag, men kan bli ofre i morgen. Bandittene må stoppes!
Men vi har ikke våpen, bare sannheten er vårt våpen!
Pennen skal styre sverdet!!!
Og om noen er så naive at de helt utelukker at Utöya tragedien kan være et verk fra «satans hånd», ja da kjenner de ikke til hvordan imperiebyggere tenker.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Kjempe fin kommentar Cosmo :)

Seff er alt bare sprøy og jug sånn som i alle andre kriger, Som Hitler sa så bare løynen er stor nok og blir gjentatt ofte nok så tror folk på det til slutt

Her får du det bekreftet

Propaganda War: Houla Massacre Committed by US-NATO Sponsored “Free Syrian Army”. But They Accuse Syrian Government

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=MEY20120609&articleId=31333

Du sier at det var bestemt for flere uker siden at Syria skal tas, neida det ble bestemt for mange tiår siden :)

The Plan — according to U.S. General Wesley Clark

Som Dr Carol Rosin fra Rotschilds Industri som jobbet sammen med Wernher von Braun sa allerede i 1977 så skal vi ha 5 fiender, den første var kommunistene og venstresiden, den andre skulle være muslimske terrorister, etterpå så skulle det være såkalte diktatorer i muslimske land, så asteroider og det siste kortet ville være fake alien kortet

I Vietnam krigen så ble det skyldet på at Nord Koreanere skjøt torpedoer mot USSS Madox og USS Turner Joy, En militær rapport som ble nedgradert i 2005 viste at episoden aldri hadde funnet sted
Mao så ofret man 60 000 av sine egne landmenn og noen millioner andre for at krigsprofitørene skulle få litt feitere lommebøker

I Irak krigen så ble det vist sattelittbilder som beviste at Saddam hadde masseødlegelsevåpen, nå for noen dager siden ble nyaktig samme sattelitt bilder fra 2003 brukt som beviser på at Assad masakrerer sine egne støttespillere i Houla

I 6 dagers krigen i 1967 da Israel gikk til angrep på sine naboland og stjal enda mer land så ble USS Liberty planlagt senket av Israel for å å legge skylden på Egypt for å legitimere at USA ble dratt inn i krigen, en oprasjon som var godkjent av President Lyndon B. Johnson, men det gikk ikke helt som planlagt, til tross for enormt bombardemang fra Israelsk jagerfly og Israleske krigsskip i over 1 time så sank ikke USS liberty og hele episoden ble forsøkt dysset ned

For de som ikke kjenner til den utrolige historien så anbefaler jeg å lese denne her :)

The USS Liberty, a flubbed-up false flag

http://kennysideshow.blogspot.no/2010/06/uss-liberty-flubbed-up-false-flag.html

Faktisk så finner man ikke en eneste krig i verden som er basert på annet Løgn, Løgn og atter Løgn og de aller aller fleste er legitimert med falsk flagg opprasjoner, demonisering og ekstreme mengder krigspropaganda

De grusomme forhatte diktatorene går fritt i sine land uten livakter og blir omfavnet av folket mens de snille vestlige lederene som er høyt elsket bruker millllioner på sikkerhet, store mengder agenter, militære og politi bare de skal ut å ha seg en burger så hvem er det som er mest forhatte og paranoide ?

Se du skriver Cosmo at krigen mot Syria skal starte etter sommeren, det var vel litt optimistisk ;)

BREAKING NEWS – Obama ORDERS limited AIR STRIKES against SYRIA!!!! HERE WE GO!!!

http://propheticseer.com/5/post/2012/06/breaking-news-obama-orders-limited-air-strikes-against-syria-here-we-go.html

Ikke så rart at Obama har hastverk med å angripe Iran siden han nettopp har bombet og drept 380 regimekritikere i Michigan

http://www.eutimes.net/2012/06/380-american-rebels-reported-killed-in-michigan-battle/

Historien hørtes nesten for utrolig ut til å være sann men det er vist fakta, bloggere fra Michigan bekrefter fakta, folk som laster opp på you tube får slettet sine videoer umidelbart men de klarer kke å fange opp alle

6/7/2012 — RADIATION ALERT on multiple systems — North Indiana – South Michigan

Når det kommer ut at et hemmelig møte med militsmedlemmer er bombet så vil det umidelbart bryte ut full borgerkrig i USA

Som han ene Bloggeren skriver :

Det var massive eksplosjoner følt av folk i northeat delen av hte stater, samt sør, og Nord-Indiana. Strålingsnivåer også tilsatt til nesten 100 ganger sin normale nivåer fem dager siden, og det er ingen offentlig utredning om hvorfor. Faktisk nesten hver youtube video / kanal rapportering av disse nivåene blir fjernet.

Også fikk jeg virkelig se militære konvoier med nesten ett dusin stridsvogner, anti-luft kanoner, og Blackhawk helikoptre beveger seg langs hovedveien her i Western Michigan. Det har vært en enorm økning i militær aktivitet i alle deler av staten, og disse eksplosjonene skjedde – tusenvis av mennesker følte dem, og hundrevis selv trodde at eksplosjonen skjedde like ved husene sine det var så høyt.

I Syria bor det over 100 000 Russere pluss Militærbaser og store mengder observatører så det skal utrolige lite til for at en krig mot Syria kan utvikle seg til en global krig
Putin og Russiske generaler sier rett ut at de vil bruke sine 10 000 A-våpen fra første minutt i en konflikt med NATO, men det sier seg i grunnen selv, noe annet ville vært selvmord siden Russland ikke har mulighet til å vinne en krig mot USA og NATO med konvensjonelle våpen

Ifølge Losje og Illuminati toppene Leo Zagami og Khaqan Khan så skal den nye verdensordenen være offisielt på plass den 7.7. 2012
Den skal på plass etter store ødleggelser, de skal startes en WW3 og etter 3-4 dager med nuking frem og tilbake så skal en fred blir tilbudt før hele planeten er ødlagt der forslaget blir å godta en Vestlig ledet verdensorden eller gå under

Dette støttes også av de hellige bøker som sier at en super ond verdensleder med et enormt flyvåpen og militære armeer skal vise sitt sann jeg etter 3.5 år med makten som utelukker alle andre enn Obama

«Maybe we all go to hell in the end, but it will be one hell of a ride anyway, aight» Khakan Khan

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/2012-brevet-fra-den-norske-politiker-er-skrevet-av-illuminatis-m%C3%B8rkemann/

Det høres jo nesten for utrolig ut til å være sant men det er jo sagt like i forkant av alle de store krigene til Eliten
Sånn som 9 April da folk trodde det var filminspilling da Tyske soldater masjerte opp Karl Johan siden main stream media ikke hadde skrevet noen om truslen fra Tyskland

Men mye kan jo endre seg enda, det er jo tross alt enda 4 uker igjen til 7/7 og mange illuminati kort er enda ikke spilt ut, vi venter jo enda på asteroide kortet og fake aliens kortet så man trenger ikke løpe til fjels enda med bilen full av jodtabletter og hermetikk

Vist noen alikevel skulle ønske å ta seg en fjelltur men er redd barna vil kjede seg så anbefaler jeg dette barnespillet her som forklarer litt om hvorfor verden er som den er ;)

Lollipop Chainsaw – Announcement Trailer (PS3, Xbox 360)

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

En beretning fra et av mannskapet på USS Liberty oversatt til norsk:
http://www.gracepano.com/index.php?lng=no&menu=4&art=950

Monica Waade
Forfatter
Svar til  kjemisk
11 år siden

Cosmo, smurf og kjemisk takk for opplysningene. Ja kjære brødre dessverre lever vi i ei farlig tid, det er skummelt stille nå, men jeg føler at noe bygger seg opp og vi vet hvor det kommer fra. Usrael benytter hvert eneste halmstrå de kan skape og finne for at det skal brake løs igjen.

Denne videoen (som har norsk tekst) fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på meg, se hvordan ei eneste kvinne klarer å få en hærskare av folket med seg, til å klappe og stå oppreist for å ta imot hyllesten hennes…

Brigitte Gabriel: Libanesisk kvinnes advarsel til Vesten. Hør og lær!
http://vimeo.com/36087839

Men HVEM er det de hyller, HVEM jobber hun for?

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Birgitte Gabriel sin livshistorie burde være en tankevekker. Det er innholdet i det hun forteller som er viktigst for henne, og det burde også være det viktigste for oss. Hun er en av svært mange – de fleste lever ikke i dag.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Veldig bra Monica – denne videoen med Brigitte Gabriel.

Selv om dette kanskje kan ha et politisk bakteppe, visker det på ingen måte ut realitetene. På alle steder hvor islamistene får fotfeste, skaper de problemer for de samfunn de befinner seg i. Egentlig ikke så rart når man kjenner deres mål. Islam er en religion som skal ekspandere. Gjerne gjennom terror …

Jeg tror vi ser opptakten i enkelte strøk her i landet også. Eller om vi tar en kikk til innvandrerbyen Malmø!

Ayaan Hirsi Ali er en annen blant mange andre. Hun ble – nær sakt selvfølgelig – truet på livet etter deldagelse i en filmproduksjon om undertrykkelse av kvinner i profetens navn.

Men ellers fortsetter farsen i Oslo tingrett hvor «Den siste sovjetstat» fortsetter å vise sin trang til å sensurere folk de ikke liker. Da tenker jeg ikke bare på ABB, men andre som ikke er styrt fra de «øverste» i ønsket om en konklusjon om utilregnelighet festet til denne politiskideologiske terroristen. Dermed kan alle se hvor galt det kan bære av sted hvis man har helt feile meninger om innvandringspolitikk og framtids-scenarier.

Noen smakebiter på dansk.

http://www.islaminfo.dk/FileUpload/documents/pasgodtp%C3%A5danmark_6147.pdf

Og litt fra andre steder i verden.

http://www.irrawaddy.org/archives/6249

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Monica – du som mener Israel leter etter et halmstrå for å sette i gang en krig. Du bør lese denne boken, om ikke annet så for å få et litt mer balansert bilde av hva som skjer der nede:
http://www.miff.no/dobbeltspill

Er det ok å lære barna sine å hate andre?
http://www.miff.no/Gaza-stripen/2012/06/13LaererkrigmotIsraelibarnehagen.htm

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

useless2: «du som mener Israel leter etter et halmstrå for å sette i gang en krig.»
Monica er nok ikke alene om det, men heldigvis er både Mossad og de fleste generaler i Israel mot et mititær aksjon mot Iran. De får heller ikke med seg amerikanske generaler, som er sterkt imot dette, mens hva CIA mener er jeg mer usikker på. De er klar i talen om at Iran ikke er en trussel militært og at atomprogrammet er for energi, men de kan likevel ha andre grunner for å støtte invasjon.

Den er ingen grunner for oss i Norge til å ønske, støtte eller delta i militære konflikter – uansett hvor.

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Smurf:

Her var det som vanlig en masse ord, mye lapskaus, lite dokumentasjon og en hel rekke absurde påstander. Med andre ord smurf i velkjent stil.

Når man bruker globalserach og youtube som sannhetsvitner blir det kun mat for likesinnede.

Når du kan prestere å skrive følgende, må jeg virkelig spørre: Tror du på dette tullet selv????

«Ifølge Losje og Illuminati toppene Leo Zagami og Khaqan Khan så skal den nye verdensordenen være offisielt på plass den 7.7. 2012
Den skal på plass etter store ødleggelser, de skal startes en WW3 og etter 3-4 dager med nuking frem og tilbake så skal en fred blir tilbudt før hele planeten er ødlagt der forslaget blir å godta en Vestlig ledet verdensorden eller gå under»

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

I en undersøkelse gjort nylig i Finland viste det seg at den største andelene av de som var fremmedfiendtlige var folk på landsbygden med lav utdannelse.
Med andre ord, de som nesten aldri hverken hadde sett eller truffet en utlending var de som hatet og fryktet de mest.
Jeg orker ikke å diskutere med lavmålet når det gjelder denne helt syke polariseringen som dere har vinglet dere inni her, for jeg ser at både de tall og de fakta jeg har lagt fram ikke blir svart på en gang av folk som kaller seg for guds barn og likevel ikke ser at det er snakk om MENNESKER og politikk.

Konsekvenser av en imperialistisk krigs og utbytting kultur!!

Israel er kun USAs bro hode inn til oljen, bare for å ta et eksempel på hva de som ser alt med «Guds briller» ikke makter å se!!
Hvorfor tror dere Smurfen la ut linken om USS Liberty? Det var nok også for å vise at dette ikke er noe kjärlig ekteskap. De bare har gjensidig nytte av hverandre.

Muslimer som skal ta over!!!

Ha ha!!! Det er så latterlig at jeg finner ikke ord for det!

Mitt ståsted er såre enkelt, jeg forsvarer enkelt mennesket mot hat , undertrykkelse og overgrep, uansett rase, religion, politisk ståsted!

Hva dere måtte finne på i deres trange sinn får bli deres sak.

Og denne ubrukelige 2 som er så frekk at han langer ut mot Smurfen som ikke har gjort annet enn å legge det ene fakta og seriøse dokumentasjonen etter det andre både i denne sak og i andre saker er bare ikke til å fatte.
Han er ikke bare frekk, men rett og slett som et barn, intet mindre!!!
Han leser ikke det som blir lagt ut en gang!! Snakk om å ha funnet passende navn!!

Jeg er som kjent agnostiker, så det er ikke ofte jeg ber til Gud, og jeg må bare tilgi dere for dere vet ikke hva dere snakker om, så jeg forsoner meg med det og sender Gud en liten bønn:

ØNSKE FOR DAGEN

Min Gud kan du gi meg en annen planet?
Vet det er mye å be om
Men kan du ikke se om
du kan lete fram en ny:
Denne er så råtten at jeg holder på å spy!

Min Gud kan du gi meg en annen planet?
Vet at det er mye forlangt
Men kan du ikke gi meg
dette nye krypinn?
Her er så mye hat og så mange trange sinn!

Min Gud kan du gi meg en annen planet?
Og gi meg dine engler
så de kan følge med.
For det er det de trenger,
et helt annet sted!

Min Gud kan du gi meg en annen planet?
Men da må vi også få
en annen struktur
Som ikke er for de få
og setter resten i bur

Min Gud kan du gi meg en annen planet?
Hvor man ikke tilber penger
og hvor alle sammen vet:
At det eneste vi trenger
er Guds skapte kjærlighet!

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Det ligger i den vantroendes natur å enten skylde på Gud for den urettferdighet menneskehetens ondskap har frembrakt, eller for å ikke gripe inn og stoppe denne urettferdigheten. Tro kommer innenfra og trenger ingen bevis. Alle mennesker har i sitt indre en ændelig dimensjon, og en søken etter sitt opphav. Man kan ikke argumentere for å tro, for den fjellstø tro er bygget på et helt annet funjdament.

hagbart
hagbart
Abonnent
Svar til  useless2
11 år siden

En vantro som skylder på Gud, kan umulig være spesielt vantro.

Det du tolker som «å skylde på Gud», brukes nok oftest som et argument for at en barmhjertig eller allmektig gud ikke eksisterer.

At tro ikke trenger/kan bruke bevis, burde være et godt tegn på hvor grunnleggende villedende den er.

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  hagbart
11 år siden

Bibelens Gud er en kjærlig, barmhjertig Gud. Den største feilen med den vantro er hans stolthet som gjør ham blind , og med den besegler sin egen evige fremtid.

Med bevis for den vantro mener jeg det som med menneskelig målestokk godtas som bevis. Hele universet vitner om en skapende Gud, mens mennesket i sitt førsøk på å utelukke Gud har brukt tidsargumentet for at alt kan være mulig ved hjelp av tilfeldigheter. Går man disse tilfeldigheter og forutsetninjger nærmere i sømmene vil det ikke være vanskelig å forstå av den vantroende heller tror på tilfeldigheter enn en Gud.

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Cosmomind. Jeg har en følelse av at du i ditt innlegg også sikter til meg. Men.

For det første må jeg si at du som agnostiker, (jeg vet ikke om Gud finnes) syns jeg – i dette diktet ditt, at du har en ganske sterk forutsetning for at Gud faktisk finnes. (min gud, min gud, gi meg en annen planet og gi meg engler …)

Her har du altså tatt høyde for at Gud faktisk finnes? Men er dette helt forenelig med fornuften og det utilgjengelige erfaringsområde – agnostisisme?

Og du sier: «Muslimer som skal ta over!!!
Ha ha!!! Det er så latterlig at jeg finner ikke ord for det!»

Hvis du bytter ut ordet muslim, med islam … Kunne du forsøke å finne ord, eller ganske kort utrede for hvorfor du finner dette så latterlig? Kanskje du kunne komme med en god begrunnelse også?

Så ser jeg at du er imot hat, undertrykkelse og overgrep … ja, fine verdier å ta med seg … og slikt skal man vel motarbeide eller … ?

Og dine småborgelige eufemismistiske hentydninger om folk på den finske landsbygda, med utgangspunkt i en meningsmåling …

Vel, for å si det rett ut, så tror jeg faktisk at disse folk har like mye logisk sans og vett og fornuft som det du utviser her i kommentarfeltene .

Og jeg får inntrykk av at du har en nesegrus beundring for smurfen …

Jeg vil ikke si noe annet enn at dette forteller meg en god del …

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Herregud da bardun!
Nå kunne jeg värt ondskapsfull og skrevet: «Når man viser et dikt til et fe, skal han ha det forklart!»
Men jeg gjør det ikke, men lar tvilen komme tiltalte til gode og regner med at du faktisk forstår at det er profetiske, ups. poetiske bilder jeg prøver å få fram.

Jeg må virkelig le når du hentyder til småborgerlige holdninger om min henvisning til finlendere på landsbygda som er fremmedfiendtlig, du aner ikke hvor langt fra sannheten du er! :)
Jeg er faktisk så upretensiøs som det går an å bli!
Men der finnes et ordtak som sier: «Dess mindre sted, dess større helvete!»
Så selv om ingenting er svart hvitt, så er det ikke til å stikke under en stol at folk på mindre steder er litt mere fordomsfulle enn på større steder!
At folk uten utdannelse reiser mindre er nok også riktig, men bevares, jeg har bare gymnas og kommer fra fattige kår, og likevel er jeg umåtelig klok og dannet! ;)

Når det gjelder Smurfen, hvorfor overdriver du slik? Du har da selv sett at jeg har «irettesatt» ham, og eneste grunn til at jeg ikke tok mere i da, var at det var litt feil mann og feil tid, og jeg tenkte også å dra en vits, forhåpentligvis til alles forlystelse om agenter, men det får bli til en annen gang.
Jeg har også påpekt tall feil ved en anledning.
Men når det er sagt, ja, jeg har dyp respekt for Smurfen.
Dersom alle var som han så hadde verden värt et vakkert sted å være på!
Og dersom Gud har humoristisk sans så tror jeg at himmelens porter åpner seg når han er på sitt beste med ironi og påhitt.
Han er opplyst og voksen nok til å gråte over det han ser av verdens ondskap.

Det er mere enn man kan si om ubrukelig 2 som jeg mistenker ikke har grått annet enn tiden etter at han ble født og trengte oppmerksomhet.
Humoristisk sans mangler han også.
Så til det om muslimer og ta over: Det har jeg spart til slutt fordi jeg bare måtte ned fra de himmelske ballsaler etter å ha spist en bedre fiskepinne middag her, slik at jeg i min foaje kunne finne spissborgerhatten som jeg må ha på når jeg skal fin tenke! 8)
Neida, jeg er fysisk trett og mentalt sliten, for dette med fremmedhat skremmer meg, og jeg er så fryktelig lei av det, og det er et veldig vanskelig tema å debattere, selv om det egentlig ikke burde være det, og så har jeg ærender.
:)

useless2
useless2
Abonnent
11 år siden

Cosmomind skriver:
«Mitt ståsted er såre enkelt, jeg forsvarer enkelt mennesket mot hat , undertrykkelse og overgrep, uansett rase, religion, politisk ståsted!»

Mitt spørsmål blir da: Forsvarer du jødene i Midt-Østen, som har vært utsatt for dette helt siden Muhammed fant ut at jødene skulle bekjempes? Ser du også sammenhengen her med at de mest antisemittiske i Norge består av innvandrede muslimer?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  useless2
11 år siden

«It’s a Trick, We Always Use It.» (calling people «anti-Semitic»)

* + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4525

**** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146 * The wanted NBC Mulla Krekar مه‌لا کرێکارو فیلمه‌که‌ی

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Syria in state of war, says Bashar al-Assad

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18598533

« Forrige artikkel

Ondskap i forkledning – den farligste av alle

Neste artikkel »

Var det flere skyttere på Utøya?

298
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x