Verdens mest destruktive terrorangrep: Fukushima

5.5K visninger
8 minutter lesetid
10

Tsumanien som traff atomreaktoren ved Fukushima kom ikke etter et naturlig jordskjelv, men et terrorangrep. Her får du hendelsesforløpet, de skyldige og motivet.

Den 11. mars 2011 klokken 11 lokal tid traff en voldsom bølge atomreaktoren til Fukushima Powerplant, eid av Tokyo Electric Power, som det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond) er deleier av. Hendelsen medførte total ødeleggelse av området, og radioaktivt materiell ble skyldt på land og sjøen. Skylden for dette fikk et undersjøisk jordskjelv, som skapte denne bølgen, på fagspråket kalt tsunami.

Det er nå snart fem år siden dette skjedde, og de har fremdeles ikke klart å stanse lekkasjen av radioaktivt stoff. De miljømessige konsekvensene har vært enorme, trolig den største miljøkatastrofen i historien. Sjømat i området og til USAs vestkyst bør ikke spises, der de merkeligste deformerte skapningene har blitt skylt på land. Noen viser til Bibelen og Bokens beskrivelse av ”malurt”, der all mat i havet blir uspiselig (Åpenbaringen 8:11). Rester fra Fukushima har blitt funnet innerst i Østersjøen.

Radioaktiv sel utenfor USAs vestkyst
Radioaktiv sel utenfor USAs vestkyst

Men det var ikke et jordskjelv som forårsaket denne vannvittige ødeleggelsen. Det var en fragmentert atombombe, plassert nede i sjøen, som skapte bølgen. Det var altså et velkoordinert terrorangrep. Motivet var penger – masse penger, som de kriminelle til slutt fikk kloa i. Men la oss starte med begynnelsen.

Den 12. august 2000 synker den russiske U-båten ”Kursk” (K-141) i Nordishavet, hvor alle de 115 ombord omkommer. Fra russisk side har det egentlig aldri kommet en offisiell forklaring, men vestlige medier og eksperter har spekulert seg frem til at drivstoff i en torpedo eksploderte inne i u-båten, noe som startet en brann, og deretter fikk de andre torpedoene til å eksplodere. https://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABKursk%C2%BB_%28ub%C3%A5t%29

Dette er helt usannsynlig i seg selv, men det er en annen sak. Det som virkelig skjedde var at ”Kursk” ble senket ved en sabotasjehandling, utført av Deutscher Verteidigungs Dienst (DVD – Tysk Forsvars Service) med base i Dachau.

Om bord i ”Kursk” var det 24 atomstridshoder, ment for kryssermissiler, hvor 4 av disse forsvant, med en vekt på ca 500 kilo per enhet. Nå er bortkomne atomstridshoder vanligvis ikke et problem, da disse lett kan spores med satellitter, men det betinger at man vet de er på avveier, noe man ikke visste i dette tilfelle.

Ansvarlig for smuglingen var en tidligere kommisjonær i Hong Kong-politiet, en med navn Stephens/Stevens*. Hele operasjonen ble ledet av General Richard Myers, i følge CIA.

General Richard Myers
General Richard Myers

Fra ”Kursk” ble atomstridshodene fraktet med u-båt til Tyskland, hvor trolig et av stridshode ble losset, for så å dra videre til São Tomé med de tre andre, dette i følge MI5. Derfra gikk turen videre til en annen u-båtbase i Ny Guinea, i følge kilder i Pentagons militære etterretning (Defense Intelligence Agency – DIA). Så ble stridshodene tatt til Philippines Yacht Club, hvor Stevens’ mannskap fraktet dem videre med yacht til Okinawan, en fjernt liggende øygruppe syd for Japan.

Fra Okinawan benyttes fiskebåt til havnen i Kyushu, og derfra i en varebil til en eiendom tilhørende tidligere statsminister Yasuhiro Nakasone i Hi No De Cho, i Tokyos vestlige strøk. Og så ble stridshodene tatt til hovedkvarteret til North Korean Citizen’s Organization, nær Yasukuni.

På G7-toppmøtet i 2009 ble Japans finansminister Nakagawa bedt om å gi 100 milliarder dollar til Khazar-mafiaen (gjerne kalt ”kabalen”), slik at de kunne finansiere gjennomføring av karbonskatt-svindelen. Han sa ja til dette, og skulle skaffe pengene ved å selge amerikanske obligasjoner, noe han ville annonsere på en pressekonferanse etter toppmøtet. Så langt kom ikke Nakagawa, da salg av obligasjonene var uaktuelt for mafiaen. Han ble derfor dopet ned og ute av stand til å møte pressen, og da Nakagawa returnerte Japan ble han myrdet, av CIA, som trolig er infiltrert av COREA Group, Allen Welsh Dulles og DVD (Deutscher Verteidigungs Dienst).

Daværende finansminister i Japan, Nakagawa, myrdet.
Daværende finansminister i Japan, Nakagawa, myrdet.

Et atomstridshode ble lastet på Chikyu Maru, et skip for borring på dypt vann, og i følge lokale nyheter ble det arbeidet i havnebassenget utenfor Sendai i månedene før tsunamien. Flere vitner skal ha fortalt at Japans statsminister Naoto Kan besøkte hovedkvarteret til nasjonens frimurerlosje dagen før 11. mars, der han ble forevist et kart over Japan, der Tohoku-området manglet, akkurat det området som ble rammet av tsunamien.

Ansvarlige for sikkerheten på atomkraftverket på dette tidspunktet var et israelsk selskap; Magna BPS. Ansatte i dette selskapet skal ha fraktet plutonium inn i kraftverket i månedene før 11. mars, tross protester fra øverste statlig ansvarlige på stedet.

10. mars hadde Kurt Campbell, da “Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs for the United States State Department” et møte med Ichiro Ozawa, som var et høytstående medlem av det da regjerende Democratic Party of Japan.

Kurt Campbell
Kurt Campbell

På møtet fortalte Campbell Ozawa at verden gikk inn i bibelske endetider, og som følge av dette ville naturkatastrofer inntreffe.

Campbell tilbød Ozawa xeolite (et middel for å fjerne radioaktivt avfall) for Fukushima på betingelse om at han ville avstå planene om å trekke sin fraksjons støtte til den regjerende statsminister Kan, som da ville miste makt.

Dette tilbudet aksepterte Ozawa.

11. mars smeller det.

Reaktoren sprenges med datavirus
Reaktoren sprenges med datavirus

Først i selve atomreaktoren, trolig etter et dataangrep (Stuxnet), som svært få er klar over – dette gjorde at anlegget allerede var delvis ødelagt før bølgen kom – og deretter smeller det ute i sjøen.

Verdens mest terrorangrep Fukushima - tsunami9
Planlagt massemord mot Japans befolkning på landets østkyst kl. 11 den 11. mars 2011.

.Sannsynligheten for at disse to hendelsene skjer ut av det blå, omtrent synkront, er forsvinnende liten. Med andre ord: det må ha vært planlagt og timet.

Verdens mest terrorangrep Fukushima - tsunami4
Omkring 2000 mennesker døde som følge av tsunamien- eller mer presist: terrorangrepet.

Verdens mest terrorangrep Fukushima - tsunami3

Se hvordan en undersjøisk atomsprengning medfører ”tsunami”: http://gizmodo.com/5942246/this-is-what-happens-when-a-nuclear-bomb-explodes-underwater Se likheten: https://youtu.be/tlM8rlO6qrk

This aerial shot shows a pleasure boat sitting on top of a building amid a sea of debris in Otsuchi town in Iwate prefecture on March 14, 2011 following the March 11 tsunami. A nuclear power plant damaged by An explosion rocked an earthquake-hit nuclear plant Monday, as Japan struggled to avert a catastrophic reactor meltdown caused by a quake and tsunami feared to have killed more than 10,000. JAPAN OUT RESTRICTED TO EDITORIAL USE AFP PHOTO / YOMIURI SHIMBUN ALTERNATIVE CROP (Photo credit should read YOMIURI SHIMBUN/AFP/Getty Images)
Otsuchi 14. mars 2011 (Foto: YOMIURI SHIMBUN/AFP/Getty Images)

Dagen etter tsunamien fikk statsministers Kan en telefon fra Netanyahu, statsminister for staten Israel. Han forlangte at Japan overførte samtlige amerikanske obligasjoner til oligarkene som styrer Khazar-mafiaen. I følge militær etterretning i Japan fulgte Kan ordren.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu

Den klareste indikasjonen på at tsunamien ikke ble utløst av et jordskjevl, er de seismiske data, som viser tydelig plutselig utløsning av en eller flere energikilder.

Noen dager etter angrepet mot Japan søkte et medlem av JSDF (Japan Self-Defense Forces) tilflukt i Tachikawa Christian church. Dette medlemmet var innblandet i å dele opp et atomstridshode i flere deler, og borre dem ned i sjøen. Denne jobben ble gjort sammen med 14 andre, hvor ingen av dem kjente hensikten eller formålet bak denne operasjonen. Disse 14 hadde nå alle blitt myrdet, og han fryktet selvfølgelig for eget liv. Han fikk asyl i kirken, og befinner seg i dag under et vitnebeskyttelsesprogram.

I ukene etter atomangrepet kunne det fortelles at umerkede fly dumpet radioaktivt avfall i vannet der sprengningen hadde skjedd.

I følge Michael Meiring (som også går under navnet dr. Michael van de Meer), en Sør-Afrikansk/britisk agent, var en av hensiktene med angrepet å få evakuert 40 millioner japanere til Nord- og Sør-Korea, der Rothschild-familien hadde planer om opprettelse av en ny økonomisk sone. I tillegg anså USA at Japan fikk for mye energi fra atomreaktorene, og dermed ble for uavhengig av import av energi fra USA.

I tillegg til de som allerede er nevnt er det langt flere skyldige i verdens mest omfattende terrorangrep. Noen av disse er Kenneth Curtis, leder av CIA Japan, Michael Green, leder av Mossad Japan, Richard Armitage, tidligere viseutenriksminister i USA, George Bush Sr. og Bush Jr., Michael Chertoff, James Baker, Paul Wolfowitz, Senator Jay Rockefeller, Michael Hayden, Guy de Rothschild, Evelyn de Rothschild, Peter Hans Kolvenbach, og pave Benedict.

Jay Rockefeller
Jay Rockefeller
Richard Armitage
Richard Armitage
Paul Wolfowitz
Paul Wolfowitz
Michael Hayden
Michael Hayden
Michael Chertoff
Michael Chertoff
Bush jr. og sn.
Bush jr. og sn.
Evelyn-de-Rothschild
Evelyn de-Rothschild
Guy de Rothschild
Guy de Rothschild
Peter Hans Kolvenbach
Peter Hans Kolvenbach
pave Benedict
pave Benedict

Men listen er som sagt lengre.

De tre andre atomstridshodene, også ment for terrorangrep

Den ene var tiltenkt brukt under London-OL.

Alarmen i England gikk helt opp til regjeringsnivå, da høyesterettsadvokat Michael Shrimpton per telefon varslet Barry Burton, privatsekretæren til Philip Hammond, som da var forsvarsminister, og parlamentsmedlem David Lidington. Shrimpton, som var en nær venn av nylig avdøde MI6 Harry Beckhough, hadde gode kontakter i tysk etterretning, og mente at både MI5, MI6 og GCHQ hadde muldvarper, og derfor var slik kontakt utenom offisielle kanaler nødvendig.

Shrimpton hadde informasjon om at en atombombe var smuglet til England fra Tyskland, og denne befant seg i en ambulansegarasje i Newham (øst-London), ikke langt unna OL-anlegget. Som følge av dette, eller kanskje andre grunner, ble det satt opp luftvernbatterier rundt OL-anleggene. Shrimpton ble arrestert for å spre falske rykter om terror, hvor han ventet i 11 måneder før han fikk anklagen mot seg, og han ble senere dømt til et års fengsel, hvor vitner under rettsaken fikk munnkurv, på grunn av ”rikets sikkerhet”.

Michael Shrimton ble dømt for å ha varslet om et mulig terrorangrep. Og hvis han ikke hadde gjort det, og det skjedde et terrorangrep, ville han blitt dømt for ikke å varsle.
Michael Shrimton ble dømt for å ha utført sin borgerplikt, ved å varsle om et mulig terrorangrep. Og hvis han ikke hadde gjort det, og det skjedde et terrorangrep, ville han blitt dømt for ikke å ha varslet.

Nå ble det ikke noe terrorangrep mot London, og trolig kan alle ryktene og oppslag på ulike nettsider har vært med på å forhindre dette, deriblant også Nyhetsspeilet: https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/planer-om-falsk-flagg-terror-under-london-ol

Etter sigende var det NEST (Nuclear Emergency Support Teams) som fjernet atombomben, uten britenes viten eller tillatelse, noe som resulterte i svekket diplomatisk tillit mellom England og USA. Videre skal de to siste bombene ha blitt splittet opp i mindre enheter, tilsvarende likt det før Fukushima, og fraktet til USA og utplassert på ”strategiske steder”.

Disse fragmentene fra de to atombombene sies det at NEST også har sporet opp, demontert og fjernet. Dick Cheneys proklamering om at et terrorangrep med atomvåpen på amerikansk jord var uunngåelig, er dermed litt fjernere: http://madmikesamerica.com/2015/09/dick-cheney-a-worse-than-911-terrorist-attack-is-coming-to-america/

*Denne Stephens/Stevens er antagelig den samme Stevens ble myrdet i Benghazi (Libya), som utløste hele aksjonen mot Libya, og senere Gaddafis fall og nasjonens sammenbrudd. Hele krigen må ansees som en forbrytelse, med Norge som et av foregangslandene, der Jens Stoltenberg med dette leverte inn sin jobbsøknad til NATO – alt på skattebetalernes regning.

Kilder:

http://www.amazon.com/Spyhunter-Secret-History-German-Intelligence/dp/0992750105

https://truthnewsinternational.wordpress.com/2014/01/11/fukushima-and-the-japan-earthquake-loud-and-clear/

http://www.veteranstoday.com/2014/11/10/the-strange-case-of-michael-shrimpton/

http://www.veteranstoday.com/2016/01/07/the-uk-michael-shrimpton-case/

https://youtu.be/2xPqVPpJ6fQ

https://youtu.be/bk0eMV9Yn-M

https://youtu.be/gBkky3VHrkA

http://moralmatters.org/2013/11/19/report-of-3-american-heroes-who-said-no-to-obama-prevented-obama-from-fingering-americas-nuclear-buttons/

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden
Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
Abonnent
8 år siden

Verdens mest destruktive terrorangrep: Fukushima?? Neida, dette var ikke noen terror liksom Indonesia 2004 og 2005 og 2006 og 2010, men Jeg varslet Japan 2011 hele 6 år før og 1 år før og ukene før, og Jens Stoltenberg ble varslet som ga fanden som vanlig, men Han skulle til Japan samme tid, men Hold seg da hjemme !!
Husk på det folkens Indonesia 2004 og 2005 ble varslet 13 år før som Phillippinnes 2013 ble varslet inn 23 år før, de hadde også fått beskjed gjennom PAGASA i 1991 og 1994 og 1995 også året 2012 som også President Obama fikk beskjed om New York også 2012 om Dere husker dem da,, Også varslet jeg inn Indonesia 2006 og 2010, ingen gadd,også varslet jeg inn Kobe , Japan 1995 i 1990 !!
Pluss de andre 30 Katastrofene..!! Men Jordskjelv Tsunamies 2011 i Japan ble varslet inn Men Japan Myndigheter gadd ikke, som Norges Regjering og Norsk UD og Storting og Oslo Media og Innovasjon Norge og Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og Erik Solheim og Jan Egeland og Børge Brende og Torbjørn Jagland og Bondevik og Gro Harlem og Fru Skrullerud,,
De fikk alle beskjed, selv New Orleans i Katarina 2005 ble varslet inn sommer 2004 og altså året før og FEMA Group Washington DC og Busk sendte en E-Mail rett før Julen 2004 og sa; Vi kontakter deg så fort som mulig, og det gjorde ikke !!
Taiwan nå, Terror i Paris under Verdens dårligste Klima Avtale også varslet inn og alle Media i Oslo fikk beskjed 3 uker før og gadd ikke ta notis, PST og Drammen Politikammer ga fanden, så hva og hvem som gir pokker i LANDET NORGE er faktisk de som skulle ta affere, de gjør ikke !!

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
8 år siden

Bevares, som du har jobbet uten å bli hørt. Men da dette tydeligvis er ditt fagfelt/emne, og du kan dette så godt: når og hvor skjer neste store jordskjelv/tsunami?

anders
anders
Anonym
Svar til  Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
8 år siden

Ja Oddvar, dette var overveldene. Jeg sprekker av nysgjerrighet. Vennligst bevilge deg selv fast spalteplass her i forumet. Vi er alle interessert.

Moon
Moon
Abonnent
8 år siden

test

Steinar Kolnes
Steinar Kolnes
Anonym
8 år siden

Maken til rør sakl man lete lenge etter!
Muligens godt nok for en dårlig krim.
Det er en god del tekniske umuligheter, men slike bagateller synes ikke å plage disse konspirasjonskokkene.

Snow
Snow
Abonnent
Svar til  Steinar Kolnes
8 år siden

om det er sant eller ikke får vi vel aldri vite?.
men kunne godt tenkt meg at du sa mer om de tekniske umulighetene?
alle sider av saken er jo nyttig info!

og syntes du ikke det er merkelig at mer og mer av disse konspirasjonskokkene har vist seg å være sanne teorier.
hmm bare en tanke :).

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Steinar Kolnes
8 år siden

skulle bare mangle at en Stein (lik Rubinstein, Einstein osv.) erklærte judisk terror for teknisk umulighet og bagatell.

smurfen
Redaksjonen
8 år siden

Takk for nok en glimrende og avslørende artikkel om Makteliten Johannes :)

Det med å skape tzunami med super-bomber og atombomber startet de med allerede i 1944.

USA og New Zealand utførte hemmelige tester med «tsunami-bomber» som var skapt for legge kystbyer i ruiner ved hjelp av undervannsbomber som skulle utløse tsunamibølger.

http://www.dagbladet.no/2013/01/02/nyheter/andre_verdenskrig/historie/utenriks/atombombe/25049449/

Tar man med litt okkultisme så var det Norske Skipet Star America fra Frimurerrederiet Grieg Shipping i Bergen like over episenteret da det smalt for å sette USA sin signatur på det. Star America er et Pentagram.

http://www.dagbladet.no/2011/03/11/nyheter/jordskjelv/utenriks/naturkatastrofer/tsunami/15775412/

Satanic Stars On Republican Party Elephant Symbol

https://www.youtube.com/watch?v=VB8DTd5Di3E

NWO Rotta George Soros tjente milliarder på Japan skjelvet, han var vist klarsynt og sto klar med tusenvis av generatorer som han solgte til Japan da det smalt, hans med-sammensvoren Djevelen David Rockefeller tok med seg 500 familiemedlemmer og dro til Chile 2 dager før for å få alle i sikkerhet på den sydlige halvkule vist det gikk verre enn antatt.

311 er også et magisk Iluminati tall, Da kom Japan skjelvet, Da kom Madrid-bombene, det var åpningsdatoen for One World Trade Center, Det er bursdagen til mediamogul og stormester i Scottish Rite Rupert Murdoch

Så hva skal skje med de siste Kursk bombene ?

En del symbolikk og indisier kan peke på at de kanskje planlegger å sprenge en A-bombe under Superbowl på søndag 7 feb.

X-Files Chromosome Mix-YT Version

anders
Skribent
8 år siden

En forferdelig artikkel det her Johannes men dessverre helt riktig. Historien her overgår menneskets fatteevne av bunnløs ondskap. Norge kan enda gjøre en viktig ting her ved å stenge den Israelske, Amerikanske og Engelske ambassade i rask rekkefølge. Dette ville forhåpentligivs skape en dominoeffekt verden over.

« Forrige artikkel

Statlige etater samarbeider om trakassering, rettsforfølgelse og justismord

Neste artikkel »

Tredje verdenskrig kan være få dager unna

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x