Amerikansk opiumsoldat i Afghanistan

CIAs narkotikahandel for USAs skjulte oligarker

6K visninger
7 minutter lesetid
38

Implikasjonene av CIAs veldokumenterte narkotikahandel i over 40 år blir sjelden uttalt. CIA tjener ikke presidenten, regjeringen, kongressen, folket eller demokratiet. Tvert imot, CIA tjener en skjult oligarkisk elite hvis overordnete interesser står i sterk kontrast til folkets og demokratiets interesser.

Den offisielle ”krigen mot narkotika”

Richard Nixon
Richard Nixon

Den 17. juni 1971 erklærte USAs president Richard Nixon at heroinavhengighet var ”folkefiende nr. 1”. Mange regner denne datoen som startskuddet for myndighetenes krig mot narkotika, ”The War on Drugs”. På begynnelsen av 1970-tallet var det færre enn 500.000 tunge narkomane i hele USA. De fleste av dem levde i de store indre by-områdene, og flest holdt til i New York City. Bare to føderale byråer i USA bekjempet narkotikaproblemet, og det totale budsjettet til krigen mot narkotika var på under 100 millioner dollar. Den 1. juli 1973 dannet Nixon byrået Drug Enforcement Administration (DEA).

30 år senere hadde narkotikaproblemet spredd seg til hver eneste småby over hele USA. Antall narkomane som ikke får behandling er over 3 millioner. 55 føderale og militære byråer er involvert, og skattebetalerne har til sammen støttet krigen mot narkotika med over 1 billion dollar (ca. 6.000.000.000.000 kroner)! Skattebetalerne har de siste årene betalt 40-45 milliarder dollar årlig til krigen mot narkotika; ca. 2/3 av disse pengene går til håndhevelse av loven, rettsbehandling og fengsling. Hvert år arresteres 1,5 millioner mennesker i USA for brudd på narkotikalovene. 75 % av disse tilfellene gjelder kun besittelse av narkotika, ikke salg eller produksjon. Med dagens straffelover risikerer man 10-20 års fengsling for en førstegangs ikke-voldelig narko-forbrytelse!

Prisene for heroin og kokain har falt dramatisk, samtidig som stoffene har blitt mye renere. Dette resulterer i langt flere tilfeller av overdoser. Narkomane som ikke får behandling koster USA ca. 110 milliarder dollar årlig i form av helseutgifter, tapt arbeids­fortjeneste og kriminelle aktiviteter. De fleste som bruker narkotika er hvite, utdannete og i arbeid; mens de fleste av brukerne som havner i fengsel er svarte, uten utdannelse og uten arbeid [kilde: UUAC (2003), The War on Drugs]. Alle er enige om at krigen mot narkotika, som nå har vart i over 40 år, har vært fullstendig mislykket.

 

Michael Levines karriere og ubehagelige erkjennelser

Michael Levine
Michael Levine

Michael Levine jobbet i årene 1965-89 som narko-spaner for diverse offentlige US-byråer, før han i 1990 trakk seg tilbake som freelance-forfatter, ekspertvitne og radiovert (Levines CV). Han skrev så to bøker, Deep cover (1990) og The Big White Lie (1993), om to av høydepunktene fra sin karriere. Til tross for at bøkene ble bestselgere, ble de verken omtalt i de Establishment-styrte media eller fulgt opp av myndig­hetene. Levine ser ut som en blanding av latino-gangster og pornostjerne, han har svart belte i flere kampsporter, og sier at det bare var tilfeldigheter som gjorde at han ikke selv endte opp på gal side av loven. Det var nettopp disse macho-kvalitetene ved ham som hjalp ham til å bli en av USAs aller dyktigste narko-spanere. Han overbeviste narko-baroner fra Bangkok til Buenos Aires om at han representerte en mafia som ville kjøpe inn store kvanta med harde stoffer. Han arresterte over 3.000 personer for narko-forbrytelser i løpet av sin karriere.

Hans problemer begynte da han oppdaget at CIA beskyttet de største narko-bandene, og at CIA var den største importøren eller importør-medhjelperen av heroin og kokain til USA fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til i dag! Med andre ord: hele den såkalte ”krigen mot narkotika” har aldri vært noe annet enn en farse fra myndighetenes side, et spill for galleriet. Eventuelt kan denne uttalelsen presiseres til at ”makten bak makten” (oligarkene) ikke tillot at myndighetenes krig mot narkotika noensinne ble effektiv. CIA foretrakk å være selvfinansiert, så de trengte mye penger slik at de ikke var avhengige av bevilgninger fra kongressen. Et selvfinansiert CIA trengte heller ikke å måtte forklare for kongressen alle sine illegale opera­sjoner utenlands. Blant insidere ble CIA etter hvert kalt for Cocaine Import Agency.

Klaus Barbie
Klaus Barbie

I boken The Big White Lie (1993) beskriver Levine det såkalte ”kokainkuppet” i Bolivia i 1980, der en kokainbande med hjelp av CIA og den beryktete nazi-offiseren Klaus Barbie (1913-1991) styrtet den demokratisk valgte regjeringen. Med ytter­ligere CIA-hjelp sto denne kokain­banden bak crack-epidemien i USA i de kommende årene. Levines bok har alle kvalitetene til en thriller, for han var nemlig senior-spaneren for DEA som hadde hoved­ansvaret for å avsløre denne banden.

Levine-teamet ville ha avslørt og arrestert denne banden hvis det ikke hadde vært for at de møtte kraftig motstand fra CIA. Levine hadde på den tiden tro på den ”frie” presse, så han skrev brev til en rekke av USAs største aviser og nyhetskanaler der han tilbø seg å være deres ”deep throat”. Han ventet, og han ventet… Ingen nyhetsmedia tok opp hansken. Til slutt sa det populære TV-programmet 60 Minutes ja til å intervjue ham, men ingen fulgte opp dét intervjuet heller.

Levines vanskeligheter med CIA gjentok seg i 1987 da hans team var i ferd med å avsløre tidenes største kokainkartell som opererte fra Bolivia, Panama og Mexico. Han skrev et langt memorandum om sine problemer med CIA. Dette sendte han oppover i hierarkiet med håp om at det til slutt ville nå frem til en samvittigsfull byråkrat eller politiker. Ingenting skjedde. Denne gangen gadd han ikke en gang å prøve å få media interessert. Han begynte i stedet å skrive en bok om affæren, Deep Cover (1990), som kom ut tre måneder etter at han hadde trukket seg tilbake som offentlig ansatt.

Levine har oppsummert alle sine erfaringer i essayet Mainstream media: the drug war’s shills (online), som ble trykket i boken Into the buzzsaw (2. utg. 2004). Boken tar for seg journalistikkens dype forfall til å bli maktens forlengede arm.

 

CIAs narkotikahandel fortsetter

Gary Webb
Gary Webb

Den amerikanske journalisten Gary Webb (1955-2004) avslørte i en serie aviskronikker i 1996 CIAs involvement med import av narkotika fra Nicaragua til USA, for hvilket han mistet jobben. Webb forteller hele historien i artikkelen The mighty Wurlitzer plays on (online), som også ble trykt i boken Into the buzzsaw (2. utg. 2004). Webb ble den 10. desember 2004 funnet drept med to revolverskudd i hodet.

Michel Chossudovsky skriver i sin faktarike artikkel The Spoils of War: Afghanistan’s Multibillion Dollar Heroin Trade (2004) om CIAs involvement i opiumsproduksjonen og heroinhandelen i Afghanistan. CIA er hovedaktøren. Chossudovsky refser også FN for deres feighet og unnlatenhet i å gjøre noe med dette. FNs strategi er å lukke det ene øyet og late som om den offisielle historien som fremkommer i de Establishment-styrte media er korrekt. Her kommer et par sitater fra artikkelen:

”Afghanistan produces over 70 percent of the global supply of heroin and heroin represents a sizeable fraction of the global narcotics market, estimated by the UN to be of the order of $400-500 billion… According to the UNODC, Afghanistan’s opium produc­tion has increased, more than 15-fold since 1979. In the wake of the Soviet-Afghan war, the growth of the narcotics economy has continued unabated. The Taliban, which were supported by the US, were initially instrumental in the further growth of opiate production until the 2000 opium ban.

”The IMF estimated global money laundering to be between 590 billion and 1.5 trillion dollars a year, representing 2-5 percent of global GDP. (Asian Banker, 15 August 2003). A large share of global money laundering as estimated by the IMF is linked to the trade in narcotics. Based on recent figures (2003), drug trafficking  constitutes «the third biggest global commodity in cash terms after oil and the arms trade.» (The Independent, 29 February 2004).”

Immediately following the October 2001 invasion, opium markets were restored. Opium prices spiraled. By early 2002, the opium price (in dollars/kg) was almost 10 times higher than in 2000… In 2001, under the Taliban opiate production stood at 185 tons, increasing  to 3400 tons in 2002 under the US sponsored puppet regime of President Hamid Karzai.

The Afghan narcotics economy was a carefully designed project of the CIA, supported by US foreign policy… Decision-making in the US State Department, the CIA and the Pentagon is instrumental in supporting this highly profitable multibillion dollar trade, third in commodity value after oil and the arms trade.”

The UK sponsored crop eradication program is an obvious smokescreen. Since October 2001, opium poppy cultivation has skyrocketed.   The presence of occupation forces in Afghanistan did not result in the eradication of poppy cultivation. Quite the opposite… The Taliban prohibition had indeed caused «the beginning of a heroin shortage in Europe by the end of 2001», as acknowledged by the UNODC.”

 

For ferskere artikler om CIAs narkotikahandel, se:

 

USAs skjulte oligarker: en psykopatisk elite

Levines erfaringer med CIAs verdensomspennende narkotikahandel gjennom 40 år har stor relevans når det gjelder 911-terroren, av flere grunner:

1) ”Krigen mot narkotika”-farsen er betydelig større og alvorligere enn 911-terroren når det gjelder forbrytelsens utstrekning i tid, når det gjelder økonomisk tap for staten, og når det gjelder menneskelig lidelse og død. De som aksepterer at dokumentasjonen er god nok for at ”krigen mot narkotika” bare har vært en farse, burde således også være moden til å forstå at USA er et skjult oligarki, og at det er oligarkene som eier og styrer mainstream media. Det er fra dette perspektivet vi må forstå 911-terroren som en ”inside job”.

2) Mainstream media, som jeg mer presist foretrekker å kalle ”de Establishment-styrte media”, sviktet lenge, lenge før 911-terroren. De som argumenterer for at mainstream media ville ha avslørt sannheten om 911 dersom dette hadde vært en inside job, viser bare sin egen mangel på historisk innsikt og dybde.

3) CIAs narkotikahandel – med hele den amerikanske befolkningen som offer samfunns­økonomisk, sosialt og helsemessig – demonstrerer med all tydelighet at USAs skjulte oligarker er styrt av agendaer som ikke kan karakteriseres med annet uttrykk enn ”absolutt psyko­patisk”.

 

Kilder og web-ressurser

 • Levine (2004): Mainstream Media: The Drug War’s Shills [essay].

 • Levine (1993): The Big White Lie [bok]

 • Levine (orig. 1990): Deep Cover [bok]

 • Kortdokumentar om CIAs narkotikahandel, intervju med Levine (YouTube; 3 deler).

 • Wiki-artikkel om Levine.

 • Wiki-artikkel om Gary Webb.

 • Borjesson (red.) (2. utg. 2004): Into the buzzsaw: leading journalists expose the myth of a free press [bok]

 • UUAC (Unitarian Universalist Association of Congregations), Washington Office for Advocacy (2003): The War on Drugs [web-notat]. Notatet er fjernet pr. november 2009.

 •  

  *****************************************************************

  Rolf Kenneth Myhre

  Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  38 Kommentarer
  Eldste
  Nyeste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  Jan Aage
  Jan Aage
  Abonnent
  13 år siden

  Genial artikkel Rolv Kenneth!
  Krigen mot narkotika har alltid vært krigen mot konkurranse. De fleste nekter å se hvor dypt tentaklene på narkohandelen strekker seg. Men det har vell alltid vært England og USAs store inntektskilde for Black ops og annen internasjonal ugang. Men metodene i dag er litt mer skjulte og sofistikerte enn de var på 1700 og 1800 tallet. Den gangen brydde ikke oligarkene seg om å skjule hvem som stod bak narkohandelen. Et godt eksempel på det ar Englands invasjon av kina i 1880 årene da kina nektet det engelske kongehuset å selge heroin i kina.

  Espen Lillevik
  Abonnent
  13 år siden

  Viktig og fin artikkel, har i den siste tiden selv studert litt vedrørende dette emnet. Mange sier at sannheten bak krigen mot narkotika faktisk er enda viktigere enn sannheten om 9/11, for sjelden har så mange uskyldige menneskeliv gått tapt under en slik falskoperasjon….det er derfor så viktig at sannheten om dette kommer fram.

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  13 år siden

  Olje og drugs er en viktig ingrediens for å generere kapital, slik at Banker ved manipulasjon oppnår full kontroll over mennesker.
  «Fractional reserve banking has allowed the central banks to permit the prime banks to lend up to twenty-six units of currency for every one unit of currency they have on deposit. The owners and controllers of the prime banks are the same people who own and control the central banks.The initial final stage of System 2000 was put into effect in the mid-seventies. System 2000 is the global creditors unilateral totalitarian plan for the control of the world.»
  Meget viktig opplysninger her: Syndrome of Control – Testimony of Jonathan May presented by Lindsey Williams –
  http://www.youtube.com/watch?v=NqyCLHF2qmU&feature=related

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  13 år siden

  For en avslørende artikkel Rolf!
  Pakistan har uheldigvis også blitt en unødig offer for CIAs narkohandel. Ettersom Iran har stengt sine grenser for USA, og dermed er den eneste muligheten for å kunne frakte ut milliard $ narkotika ut av landet er via Pakistan. Dessuten havner en del av opium i hjemlandet til sluttbrukere og skaper fullstendig kaos i gatene. Alt dette startet som Rolf sier i 1970-åra:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Opium_production_in_Afghanistan
  «Rise of the Taliban (1994-2001)
  During the Taliban rule, Afghanistan saw a bumper opium crop of 4,600 metric tons in 1999,[7]. In July 2000, Taliban leader Mullah Mohammed Omar declared that growing poppies was un-Islamic, resulting in one of the world’s most successful anti-drug campaigns. As a result of this ban, opium poppy cultivation was reduced by 91% from the previous year’s estimate of 82,172 hectares. The ban was so effective that Helmand Province, which had accounted for more than half of this area, recorded no poppy cultivation during the 2001 season.[8]

  Present War in Afghanistan

  Opium production levels for 2005-2007After the September 11, 2001 attacks, a combination of U.S. CIA and military forces (US and allied powers), in support of the Northern Alliance, invaded Afghanistan.

  By November 2001, the collapse of the economy and the scarcity of other sources of revenue forced many of the country’s farmers to resort back to growing opium for export.(1,300 km² in 2004 according to the United Nations Office on Drugs and Crime.)»

  Merk dette folkens! Det var «islamistene» som stoppet ca. 70 % av verdens opium-produksjonen i Afghanistan i år 2000. Og i 2001 fikk «verden» en falsk felles fiende: Den islamistiske «terroristen»! HAHAHAHA :D

  smurfen
  Redaksjonen
  Svar til  arifkarim
  13 år siden

  Stoppet 70% ??
  Taliban hadde jo nesten utrydda all opiumsdyrking i Afganistan
  Da USA og NATO gikk inn så økte opiumsproduksjonen så mye at nå produserer dem over dobbelt så mye som all verdens narkomane klarer og forbruke.
  I starten så spraya dem åkrer og ødla ca 2% av produkjsonen, etter noen år så fikk faktisk opiumsbåndene lov til og dyrke så mye opium dem ville av USA og NATO.
  Unskyldningen var at dette var eneste måten og få støtte fra bøndene på.
  Nå koster 1 kg Jordbær dobbelt så mye som 1 kg Opium.
  Når faen ble USA så jævlig opptatt av at noen bønder på andre siden av jorden skal ha det bra??
  Det latterligste i det hele er at USA og NATO nå tar på seg æren for at opiumsproduksjonen går ned.
  Fakta er jo at pga den enorme overproduksjonen og dem lave prisene så må bønder nedverdige seg til og begynne og produsere mat istede.
  Litt rart og tenk på at stolte norske soldater er i Afganistan nå for og jakte Bin Laden som døde i 2002 av nyresvikt.
  Norge var forplikta til og delta i krigen pga pakt 5 i NATO som sier at et angrep på et land er et angrep på alle.
  Litt rart i grunnen siden hverken CIA eller FBI mistenker Osama for 9/11 og ikke er han etterlyst for 9/11 heller.
  Norske myndigheter har overhodet ikke tenkt og kvitte seg med narkoproblemet i landet.
  Dem får ut et intrykk av at dette er noe dem vil stoppe og bruker store politiresurser på og løpe etter invandrere ved akerselva som selger noen gram hasj for og tene noen kroner enda 96% av narkoomsetningen skjer i lukka miljøer.
  Halve Oslos vestkant sitter og snuser kokain mens purken løper etter småfisker ved akerselva ??
  Dem store selgerene er ikke redd for purken men for kjøperene i Amster og Polen.
  Straks dem har kjøpt noen kilo og er på vei hjem så ringer akkurat dem som solgte en dop til norske tollmyndigheter og blåser deg, resultat: større etterspørsel i markedet og selgerne i Polen, Amster mm får solgt enda flere kilo til enda høyere pris.
  Storberget skriker på mer lagring og overvåking.
  Synd for oss og flott for dem kriminelle som kan utnytte det til sin fordel.
  Allerde for 10-12 år siden hadde jeg noen venner som holdt på med litt «ungdomsmorro» røykte litt og solgte noen gram hasj her og der, dem hadde alltid en 5-6 kontantkort dem bytte ut etter behov i mobilene og trengte dem alibi så brukte dem registrete kort og la fra seg mbilen en plass og fikk noen til og ringe seg og vips så hadde dem alibi for mobilen viste jo at dem ikke hadde vært på åstedet.
  Kjøpte gjerne en kinobilett til en film dem hadde sett før og ga bort bilettt og mobil noen timer til andre og vips dobbelt alibi.
  Når sånn småsnusk bruker sånne metoder hva gjør ikke dem virklig store da ?
  Det fins en behandlingsgruppe for narkomane der over 70% forholder seg stofffrie etterpå som heter NA der myndighetene konsekvent nekter og informe rusmisbrukere om og ikke gir noensomhelst støtte.
  Man trenger ikke være rakettforsker for og skjønne at narko er noe myndighetene svært gjerne vil ha og som passer agendaen deres perfekt på lik linje med USA og CIA.
  Fakta: Hovedgrunnen til krigen i Afganistan var at Taliban hade nesten utrydda opiumsproduksjonen.
  Resultat: millioner på millioner som har sitt yrke innen narko som politi, helsevesen, fengselevesen, behandlings instutisjoner osv osv ville blitt arbeidledige og ikke minst eliten som bruker det som et påskudd for og får igjennom lover og direktiver mm for og overvåke og kontrolere oss og ulike byråer som får tilført enorme summer for og «bekjempe» narkotikaen.
  CIA, FDA, DEA og andre byråer tener på hundrevis av milliarder dollar årligt på og smugle kokain fra Colombie og Opium fra Afganistan.
  Det neste blir vel at dem tilsetter heroin i vaksiner eller noe for og få folk hekta sånn at dem stakkar bøndene i Afganistan får solgt varene sine til en fornuftig pris ;)

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article727442.ece

  http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/laden.htm

  http://www.nanorge.org/index.asp

  http://e24.no/utenriks/article3246894.ece?freeText=&soketype=firmabransje

  T
  T
  Forfatter
  13 år siden

  Bra artikkel :) Det tror jeg du har rett i Espen, hvis folket får vite hvem som står bak narkotika innførsel, med andre ord, hvem de virkelige bakmennene er, så tror jeg det ville vekt mange! Hvor mange problemer har ikke narkotika skapt, hvor mye penger og kontroll har havnet i gale hender pga dette?

  Så nylig en del av en serie på NRK der enkelte langere var fengslet som hovedmenn, selv sa de at bakmennene aldri tok i dopet eller utsatte seg for risiko, de sa også at media og politi bevisst løy om dette for å få store saker ut av små fisker.

  Her er en link til en som jobbet for CIA black ops, han fløy dop inn til usa fra columbia, Chip Tatum er navnet hans og historien han forteller i intervjuene Ted Gunderson gjorde med han er veldig avslørende;

  http://www.youtube.com/watch?v=I_6dOsAZfZI

  Også i dokumentar serien -Ring of Power- kan man se hvordan monarkiet har kontroll over narkotika innførsel, og i dokumentaren -Architects of Control- kan vi se hvordan ulike typer narkotika er brukt som f. eks mindcontrol.

  For et par år siden leste jeg en artikkel om at «Prosac var det nye, hemmelige våpenet til USAs militære styrker.» Mantraet er vel at lykkepiller brukes som behandling av depresjoner utløst av krig og elendighet, noe som igjen helt sikkert gjør dem til tikkende bomber, «ordo ab chao.»

  ubu
  ubu
  Abonnent
  13 år siden

  Mike Ruppert er en annen, kanskje den mest kjente som også jobbet for CIA og kom borti ting han ikke ville vite av.

  «This is the man who cost CIA Director Deutch his guaranteed appointment as Secretary of Defense after confronting him at Locke High School with hard facts about CIA dealing drugs.» – Dick Gregory

  Han har også gjort mye bra om 911 og peak oil.

  http://www.copvcia.com/free/ciadrugs/index.html

  Burre
  Burre
  Abonnent
  13 år siden

  Norge deltar i okkupasjonen av Afghanistan. Opiumsproduksjonen skjøt i været etter invasjonen. Dette er facts. Gjør ikke dette våre egne styresmakter til narkobaroner? Jeg bare spør.

  Som Rolf Kenneth var inne på så må dem nesten late som om de ikke vet hva som foregår. I det minste har minst en av dem intelligens til å legge sammen to og to.

  Får Norge en del av kaka? Igjen, «jeg bare spør.»

  Siden jeg er en av dem som tror at Bin Laden er død, allerede i 2001, så kan jeg ikke se så mange grunner igjen for oss å være der. Dette med Bin Ladens død så jeg i flere kilder da jeg for noen år siden brukte mye tid på 9.11, men har ingen å hoste opp akkurat nå bortsett fra denne:

  Benazir Bhutto: Bin Laden was Murdered:
  http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg

  Qui Bono?

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  Svar til  Burre
  13 år siden

  Ja, Benazir «visste» for meget, og det likte ikke Pakistans beryktende E-tjenesten ISI som på liklinje med andre lands E-tjenester, jobber utenfor «loven»! :D Resultat? Hennes mord foran tusenvis av tilhengere:
  http://www.youtube.com/watch?v=ohZiV1WCwHk

  smurfen
  Redaksjonen
  Svar til  Burre
  13 år siden

  Nesten rett, Bin Laden døde i 2002 :)
  Bin Laden den beste fienden penger kan kjøpe.
  Bin Laden er altfor viktig til at han får lov til og dø både for USA og Taliban/ All Quida
  januar 22, 2006 En røst roper opp fra graven da Bush igjen trengte en hjelpende hånd. Oppmerksomheten er på et øyeblikk borte fra alt ståket rundt alle forbrytelsen Bush juntaen har begått og over på den falske krigen mot terror.
  Sist Bin Laden åpenbarte seg for de troende var oktober 2004, tre dager før valget og gav øyeblikkelig sin gode venn Bush en seks poeng ledelse på meningsmålingene og no som førte til at han vant Presidenvalget.
  Bare dem få orda han sa da var verdt flere hundre milliarder dollar.
  Det er jo ikke overraskende at Bin Laden konsekvent hjelper Bush, for det første Bush tenkte på etter 9/11 var å få Bin Laden familien trygt ut av Amerika, en vel utført operasjon selv om alle fly var satt på bakken. Det var Bush selv som beordret plagsomme FBI unna Bin Laden før 9/11. Det var George W Bush som innledet forretninger med Bin Laden i 1970 årene. Hva har man ellers venner til.
  Så selv om mengde eksperter og egyptiske, pakistansk, jordansk, saudiske, israelske etterretning osv. har hevdet at Bin Laden døde av nyresvikt i 2002 så har det ingen effekt på de troende.
  lydeksperter sier lydbåndet fra november 2002 er en fullstendig forfalskning. Så har du videoen med feit nase Laden der han spøker om 9/11 og skriver med feil hånd og bærer gullringer, en fryktelig dårlig forfalskning, hvor er den kulturelle forståelse. Og lydbåndet i 2003 som US utenriksministeren erklærte at beviste forbindelsen mellom Saddam og Al-Qaeda, selv før Al-Jazeera hadde sendt det på luften, og ingen så sammenhengen etterpå. Men de troende har ofte direkte kontakt med den opphøyde.
  De blir selvfølgelig rasende over slik blasfemi fra vantro, for ingen skal tvile på ordene fra profeten, en ond profet riktignok. De fundamentalistiske går som vanlig amok og skjellsordene hagler. Men noen tror at Bin Laden vandret gjennom døden og sier at selv vanntroende må forstå at gjennom en slik prosess må ytre ting som stemme og utsende nødvendigvis endres.
  Professor Bruce Lawrence beskriver tapen som en stemme fra graven. Han har analysert mer en tyve fullstendige taler og intervju som al Qaeda leder har gjort. Lawrence sier at meldingen mangler flere nøkkel elementer. Der er ingenting fra Koranen og det fra en trofast muslim som alltid siterer skriftsteder for å forsvare sine handlinger. Ingen referanser til spesifikke hendelser, ingen referanser til utførte udåder.
  Wayne Madsen har funnet ut at den reaksjonære Bin Laden påstår han siterer fra den særdeles venstrevridde Washington skribenten Bill Blum bok Rogue State. Men sier Madsen dette sitatet er ikke fra boken Rogue State, noe som igjen peker mot en meget dårlig forfalskning av Bin Laden lydbåndet.
  Så meningen er at vi skal tro at Bin Laden sitter i en hule og leser Bill Blum som også har skrevet boken Killing Hope, der han rettferdiggjør Sovjets okkupasjon av Afghanistan som selvforsvar.
  Absurd? Ikke i hodene til neocons som tydeligvis har laget dette lydbåndet.
  For ikke før er dette lydbåndet frigitt, erklært CIA ekte på et blunk, så babler neocon aktivisten Cliff Kincaid om pro – Bin laden progressive og liberale femte kolonist grupperinger i US.
  Så hvorfor sender den norske regjering et stort antall soldater til Aganistan for og jakte spøkelser?
  Det har nok med at dem føler seg forplikta til og støtte USA sin kamp for og oprettholde tilgangen på opium i verden ;)

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  Svar til  smurfen
  13 år siden

  Hehe. Dessuten hvis et land trenger å «ta» en mann i et annet land, så er vanlig praksis i Vesten å sende spesial trente agenter der. Det er helt uhørt å sette igang hele landets invasjon bare for å arrestere en mann… bortsett fra 9/11 hoax, såklart. FBI har fortsatt ikke listet Bin Laden som mannen bak 9/11, dvs det er CIA alene som står bak hele det unødvendige invasjonen for å sette tilbake opiumproduksjonen, og oljerørlednings arbeidet via Afghanistan, Pakistan og Turkmenistan.. :).
  http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/laden.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Afghanistan_Pipeline

  smurfen
  Redaksjonen
  Svar til  arifkarim
  13 år siden

  NSA og CIA kan se en flue fra verdensrommet med sattelittene og predator flya sine så ville dem tatt Bin Laden så hadde han vært borte i løpet av få min i 2001 ;)
  Det har alltid en agenda.
  Er vel 8-9 år siden jeg leste et lekt notat på nett om at USA skal inn i Afganistan, Irak, Iran, Pakistan og Venzuela for og få egne styrker ut av landet før dem tar over.
  2 riktige hitil og dem 3 siste er det bare tidsspørsmål før intreffer utifra det man kan tyde utifra mediabildet ;)

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  Svar til  arifkarim
  13 år siden

  Hva er skjebnen til IRAN, ifølge Amerikas grådige øyne? ;)

  skulb
  skulb
  Abonnent
  Svar til  arifkarim
  13 år siden

  Ifølge Webster Tarpley, som vanligvis har sinnsykt peiling, er målsetningen å destabilisere sørgrensa til Russland og rett og slett framprovosere krig med russerne og/eller kineserne, enten direkte eller indirekte, gjennom stedfortredere som feks Israel eller India.

  Vanvittig som dette kan høres ut baserer WT det på planene for Eurasia som Zbigniew Brzezinsky har lagd siden 70 tallet. Målsetningen i disse planene er total geopolitisk hegemoni, presumptivt for USA men FN fungerer sikkert like bra for ham, så lenge han får ha kontrollen.

  Begrunnelsen for Obamas krigshissing i Pakistan skal i tråd med dette være å omringe Iran med militærbaser og gjøre dem forsvarsløse mot amerikansk våpenmakt, for deretter å hisse Iran opp mot Russland hvis mulig. Dette er neppe sannsynlig nå, med tanke på hvor godt disse planene er kjent både i Russland og Iran.

  Kort sagt; mannen er sprøyte gal, og Obamas utenrikspolitiske rådgiver.
  Hjelpe og trøste….

  Vandalf
  Vandalf
  Abonnent
  13 år siden

  War on drugs er bare en av mange «kriger» USA har iverksatt. De er i det hele tatt litt for glade i dette krigsbegrepet sitt;

  War on terror
  War on crime
  War on poverty
  War on piracy
  War on cancer
  War on aids

  Noen flere?

  Ingen av disse kan vel sies å ha vært spesielt vellykede.

  De har derimot vært svært effektive når det kommer til

  War on peace
  War on democracy
  War on public health
  War on economy

  Og bare for å presisere; disse «krigene» har de utkjempet med bravour! De har virkelig klart å fucke opp i tilfeldig rekkefølge både freden, demokratiet, helsen og økonomien til folk…

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  Svar til  Vandalf
  13 år siden

  Det er en fellesnevner bak alle disse «forskjellige» typer krigene, og det er nemlig: War on Profit! :D

  Ser man på slutten av hver krig, viser det seg at selv om folket mister alt, får bankster eliten alt… :) Ikke rart når de selv «finansierer» kriger med kollektivitetens rikdom, og tjener da på den enorme gjelden som bygger seg opp via endeløse meningsløse kriger…
  http://www.youtube.com/watch?v=USGSOViaulc

  Ursus
  Ursus
  Abonnent
  13 år siden

  Mer om dette tema her:

  http://www.thiscantbehappening.net/?q=node/408

  «The real story here is that where the US goes, the drug trade soon follows, and the leading role in developing and nurturing that trade appears to be played by the Central Intelligence Agency».

  Burre
  Burre
  Abonnent
  13 år siden

  Americans Are Deeply Involved In Afghan Drug Trade. A Black Agenda Radio commentary by Glen Ford.
  «U.S.-allied drug dealers are put in charge of the police and border patrol, while their rivals are placed on American hit lists.»
  http://uruknet.com/index.php?p=m60590&hd=&size=1&l=e

  Den Lille Snille Ulven
  Den Lille Snille Ulven
  Abonnent
  13 år siden

  Det drypper ennå narko-inntekter på USA ifølge Benjamin Fulford, som i dette rykende ferske telefoninterjvuet på Project Camelot:

  «So they’re getting little bits of money here and there, they’re selling drugs they got from Afghanistan, but basically, all they can do is buy …»

  Se: http://www.projectcamelot.org/Benjamin_Fulford_20_November_2009.html

  Med tanke på at Norges soldater i Afghanistan yter nødvendig støtte til USA’s opium-/heroin-imperium (logistikk/sikkerhet/transport/no questions asked osv.) er det vel naturlig at Norge fikk sin cut (dvs. andel på narkospråket) av fortjenesten.

  Dersom naive lille snille Norge, med offisershjelmene langt ned på nesa er altfor beskjedne og tilbakeholdne til å fremme et slikt rettmessig krav, hvordan kan vi strengt tatt vite at Norges pengebinge ved navn Oljefondet de facto ikke er under kontroll av de samme skjulte kreftene som bestyrer opiumsbutikken…?

  Skeptikern
  Skeptikern
  Abonnent
  13 år siden

  Jeg må få lov til å spørre. Være kritisk. Finnes det noe i denne verden dere ikke kritiserer og finner noe lugubert med? Finnes det noe dere ikke kommer med relativt grove beskyldninger mot?

  En liten digresjon. Er det rart omverden løfter på øyebrynet når man ser hvilken bakgrunn og kompetanse de som skriver artikkelen har? Her ser vi en bibliotekar kritisere CIA, tidligere leste jeg en økonom med bachelor-grad uttale seg vanskelige fysiske spørsmål. Få fakta på bordet og skriv om det dere kan, dvs der dere har kompetanse.

  Jeg forventer at dette ikke blir slettet, da det strider mot deres egne prinsipp om yttringsfrihet.

  Armin Bahrami
  Forfatter
  Svar til  Skeptikern
  13 år siden

  The Real Drug Lords
  A brief history of CIA involvement in the Drug Trade
  by William Blum
  1947 to 1951, FRANCE

  According to Alfred W. McCoy in The Politics of Heroin in Southeast Asia, CIA arms, money, and disinformation enabled Corsican criminal syndicates in Marseille to wrestle control of labor unions from the Communist Party. The Corsicans gained political influence and control over the docks — ideal conditions for cementing a long-term partnership with mafia drug distributors, which turned Marseille into the postwar heroin capital of the Western world. Marseille’s first heroin laboratories were opened in 1951, only months after the Corsicans took over the waterfront.

  Early 1950s, SOUTHEAST ASIA

  The Nationalist Chinese army, organized by the CIA to wage war against Communist China, became the opium barons of The Golden Triangle (parts of Burma, Thailand and Laos), the world’s largest source of opium and heroin. Air America, the ClA’s principal airline proprietary, flew the drugs all over Southeast Asia. (See Christopher Robbins, Air America, Avon Books, 1985, chapter 9.)

  1950s to early 1970s, INDOCHINA

  During U.S. military involvement in Laos and other parts of Indochina, Air America flew opium and heroin throughout the area. Many GI’s in Vietnam became addicts. A laboratory built at CIA headquarters in northern Laos was used to refine heroin. After a decade of American military intervention, Southeast Asia had become the source of 70 percent of the world’s illicit opium and the major supplier of raw materials for America’s booming heroin market.

  1973-80, AUSTRALIA

  The Nugan Hand Bank of Sydney was a CIA bank in all but name. Among its officers were a network of US generals, admirals and CIA men, including fommer CIA Director William Colby, who was also one of its lawyers. With branches in Saudi Arabia, Europe, Southeast Asia, South America and the U.S., Nugan Hand Bank financed drug trafficking, money laundering and international arms dealings. In 1980, amidst several mysterious deaths, the bank collapsed, $50 million in debt. (See Jonathan Kwitny, The Crimes of Patriots: A True Tale of Dope, Dirty Money and the CIA, W.W. Norton & Co., 1987.)

  1970s and 1980s, PANAMA

  For more than a decade, Panamanian strongman Manuel Noriega was a highly paid CIA asset and collaborator, despite knowledge by U.S. drug authorities as early as 1971 that the general was heavily involved in drug trafficking and money laundering. Noriega facilitated «guns-for-drugs» flights for the contras, providing protection and pilots, as well as safe havens for drug cartel officials, and discreet banking facilities. U.S. officials, including then-ClA Director William Webster and several DEA officers, sent Noriega letters of praise for efforts to thwart drug trafficking (albeit only against competitors of his Medellin Cartel patrons). The U.S. government only turned against Noriega, invading Panama in December 1989 and kidnapping the general, once they discovered he was providing intelligence and services to the Cubans and Sandinistas. Ironically drug trafficking through Panama increased after the US invasion. (John Dinges, Our Man in Panama, Random House, 1991; National Security Archive Documentation Packet The Contras, Cocaine, and Covert Operations.)

  1980s, CENTRAL AMERICA

  The San Jose Mercury News series documents just one thread of the interwoven operations linking the CIA, the contras and the cocaine cartels. Obsessed with overthrowing the leftist Sandinista government in Nicaragua, Reagan administration officials tolerated drug trafficking as long as the traffickers gave support to the contras. In 1989, the Senate Subcommittee on Terrorism, Narcotics, and International Operations (the Kerry committee) concluded a three-year investigation by stating:

  «There was substantial evidence of drug smuggling through the war zones on the part of individual Contras, Contra suppliers, Contra pilots mercenaries who worked with the Contras, and Contra supporters throughout the region…. U.S. officials involved in Central America failed to address the drug issue for fear of jeopardizing the war efforts against Nicaragua…. In each case, one or another agency of the U.S. govemment had information regarding the involvement either while it was occurring, or immediately thereafter…. Senior U.S. policy makers were not immune to the idea that drug money was a perfect solution to the Contras’ funding problems.» (Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy, a Report of the Senate Committee on Foreign Relations, Subcommittee on Terrorism, Narcotics and Intemational Operations, 1989)

  In Costa Rica, which served as the «Southern Front» for the contras (Honduras being the Northern Front), there were several different ClA-contra networks involved in drug trafficking. In addition to those servicing the Meneses-Blandon operation detailed by the Mercury News, and Noriega’s operation, there was CIA operative John Hull, whose farms along Costa Rica’s border with Nicaragua were the main staging area for the contras. Hull and other ClA-connected contra supporters and pilots teamed up with George Morales, a major Miami-based Colombian drug trafficker who later admitted to giving $3 million in cash and several planes to contra leaders. In 1989, after the Costa Rica government indicted Hull for drug trafficking, a DEA-hired plane clandestinely and illegally flew the CIA operative to Miami, via Haiti. The U.S. repeatedly thwarted Costa Rican efforts to extradite Hull back to Costa Rica to stand trial.

  Another Costa Rican-based drug ring involved a group of Cuban Americans whom the CIA had hired as military trainers for the contras. Many had long been involved with the CIA and drug trafficking They used contra planes and a Costa Rican-based shrimp company, which laundered money for the CIA, to move cocaine to the U.S.

  Costa Rica was not the only route. Guatemala, whose military intelligence service — closely associated with the CIA — harbored many drug traffickers, according to the DEA, was another way station along the cocaine highway. Additionally, the Medellin Cartel’s Miami accountant, Ramon Milian Rodriguez, testified that he funneled nearly $10 million to Nicaraguan contras through long-time CIA operative Felix Rodriguez, who was based at Ilopango Air Force Base in El Salvador.

  The contras provided both protection and infrastructure (planes, pilots, airstrips, warehouses, front companies and banks) to these ClA-linked drug networks. At least four transport companies under investigation for drug trafficking received US government contracts to carry non-lethal supplies to the contras. Southern Air Transport, «formerly» ClA-owned, and later under Pentagon contract, was involved in the drug running as well. Cocaine-laden planes flew to Florida, Texas, Louisiana and other locations, including several military bases. Designated as ‘Contra Craft,’ these shipments were not to be inspected. When some authority wasn’t clued in, and made an arrest, powerful strings were pulled on behalf of dropping the case, acquittal, reduced sentence, or deportation.

  1980s to early 1990s, AFGHANISTAN

  ClA-supported Mujahedeen rebels [now, 2001, part of the «Northern Alliance»] engaged heavily in drug trafficking while fighting against the Soviet-supported government and its plans to reform the very backward Afghan society. The Agency’s principal client was Gulbuddin Hekmatyar, one of the leading druglords and a leading heroin refiner. CIA-supplied trucks and mules, which had carried arms into Afghanistan, were used to transport opium to laboratories along the Afghan/Pakistan border. The output provided up to one half of the heroin used annually in the United States and three-quarters of that used in Western Europe. U.S. officials admitted in 1990 that they had failed to investigate or take action against the drug operation because of a desire not to offend their Pakistani and Afghan allies. In 1993, an official of the DEA called Afghanistan the new Colombia of the drug world.

  Mid-1980s to early 199Os, HAITI

  While working to keep key Haitian military and political leaders in power, the CIA turned a blind eye to their clients’ drug trafficking. In 1986, the Agency added some more names to its payroll by creating a new Haitian organization, the National Intelligence Service (SIN). SIN was purportedly created to fight the cocaine trade, though SIN officers themselves engaged in the trafficking, a trade aided and abetted by some of the Haitian military and political leaders.

  ANBEFALES:

  Armin Bahrami
  Forfatter
  Svar til  Skeptikern
  13 år siden

  Før du anklager andre for å mangle kompetanse bør du sjekke deg selv i speilet først. Hvem er du til å komme med beskyldninger om andre som har brukt flere tusen timer med forskning på biblioteket. Er det ikke der kunnskapen ligger? eller ligger den på dagbladet.no hvor sånne agurknytt-forgudere som deg svelger tonnevis av propaganda.

  Her har du en som støtter opp artikkelen til Rolf Kenneth:

  William Blum (born 1933) is an American author, historian, and critic of United States foreign policy. He studied accounting in college. Later he had a low-level computer-related position at the State Department in the mid-1960s. Initially an anti-communist with dreams of becoming a foreign service officer, he said he became disillusioned by the Vietnam War.[1]

  Hva skal du beskylde han for da? arrgh…..

  Vandalf
  Vandalf
  Abonnent
  Svar til  Skeptikern
  13 år siden

  Skeptikeren;

  Hvorfor skulle ikke en bibliotekar kunne kritisere CIA?

  Må man være etteretningsagent for å kunne utøve kritikk her?

  Jeg skulle vel tro at en bibliotekar fint kunne gjøre dette, som gjerne har tilgang til langt større og kanskje bedre kildemateriale enn folk flest.

  Selv er jeg sterkt kritisk til CIA, de har en ubehagelig tendens til å dukke opp i ettertid i forhold til de fleste konflikter på dene kloden. Og ikke rent sjelden viser det seg at de ofte har mer enn én finger med i (det skitne) spillet.

  Man trenger ikke lete lenge på nett før man finner masse grums knyttet til CIA;

  «Speaker of the United States House of Representatives Nancy Pelosi has stated that the CIA repeatedly misled the Congress since 2001 about waterboarding and other torture, though Pelosi admitted to being told about the programs.[103][104] Six members of Congress have stated that Director of CIA Leon Panetta admitted that over a period of several years since 2001 the CIA regularly deceived Congress, including affirmatively lying to Congress. These lies to Congress are similar to CIA lies to Congress from earlier periods, according to the Congressmen.[105]

  http://en.wikipedia.org/wiki/CIA#Lying_to_Congress

  Få fakta på bordet sier du…

  Hva er fakta?

  For deg tenker jeg på…

  Må man ha formell kompetanse i det man uttaler seg om for at du skal kunne vurdere det som fakta?

  Kjetil S
  Skribent
  Svar til  Rolf Kenneth Myhre
  13 år siden

  Hehehe lenge siden jeg har lest bedre one-liner:) Stå på Rolf Kenneth!!

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  13 år siden

  «CIA hadde hemmelig fengsel i Litauen»
  «Granskingsrapporten viser at interneringsanlegget hadde plass til åtte fanger, og at det i tillegg fantes én enkelt celle med plass til én person. Begge anleggene skal ha blitt stilt til disposisjon for CIA av Litauens egen etterretningstjeneste»
  http://www.dagbladet.no/2009/12/22/nyheter/utenriks/cia/9636230/

  Lurer på om hva «Norge» har bidratt med for å opprettholde sin «allierte» status til Onkel-Politi USA! ;)

  BelzeBob
  Abonnent
  13 år siden

  «Til Skeptikeren,
  Hvilken utdannelse vil du anbefale, hvor man kan lære sannheten om hvilken rolle CIA spiller i verdens narkotikahandel? »

  Hijacker litt her; Alex Jones hadde en fyr på radioen som har skrevet en bok om dette….

  Her: http://www.powderburns.org/

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  13 år siden

  «- Amerikansk etterretning er uvitende om Afghanistan»
  «Amerikansk etterretning er helt uvitende om hva som skjer i Afghanistan, mener nestlederen for USAs og NATOs militære etterretning i landet, generalmajor Michael Flynn.

  Flynn beskriver i en ny rapport amerikansk etterretning som «uvitende om den lokale økonomien og jordeierne, usikre på hvem som har den reelle makten og hvordan de kan påvirkes, og fjerne fra folk som best er i stand til å finne de riktige svarene» i Afghanistan.»
  http://www.dagbladet.no/2010/01/05/nyheter/usa/etterretning/utenriks/afganistan/9776406/

  Dette viser klart at CIA er bare interessert i sin opiumsproduksjonen uten ha noe interesse for Afghanistans borgere på noe vis! :D

  Kjetil S
  Skribent
  13 år siden
  Hermis
  Hermis
  Abonnent
  13 år siden

  Noen sannhetens ord av journalist Jahn Otto Johansen om Afghanistan og opium:

  http://www.abcnyheter.no/norge/100628/sannhetens-oyeblikk-i-afghanistan

  Ergon
  Abonnent
  Svar til  Hermis
  13 år siden

  Enig med det du sier, men samtidig så skjuler Johansen de virkelige kreftene bak krigen i Afghanistan ved å snakke om de tyske styrkene spesielt og ISAF-styrkene generelt. Johansen benytter enhver anledning til å negativisere alt tysk.

  Hva han skulle sagt er at jødestyrt mafia eier og kontrollerer både opiumshandel og sammen med sine finansbrødre alle NATOland som deltar i aggresjonskrigen mot Afghanistan.

  Johansen omtaler seg selv som åndsjøde og hans store sorg er at han ikke er en ektefødt jøde av jødisk mor. Her er en kort artikkel om Johansen som sammen med jøden Steinfeld dominerte all informasjon over NRK fra Sovjetunionen og Russland i flere tiår:

  http://www.vigrid.net/johansenjo.htm

  Det riktige navnet er desinformasjon. og radarparet Steinfeld/Johansen er et prakteksempel på jødisk dominans på de viktigste postene i mediebildet. Ikke rart at folk idag i Norge er ukjente med jødenes totale kontroll av Sovjetunionen overført videre gjennom de jødiske oligarkene som Putin heldigvis har vingeklippet noen av. Desverre altfor få, men det er en annen sak.

  « Forrige artikkel

  Uniform for Konge eller Fedreland?

  Neste artikkel »

  Konspirasjonen bak svineinfluensa

  38
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x