Kjetil S

Kjetil S. hoppet av hovedfagsstudiene i 2002, og har brukt de siste 7 årene på omfattende “forskning” på tilværelsen kombinert med spirituell utvikling. Det har blitt åpenbart at innsikt i det spirituelle henger tett sammen med innsikt i den fysiske verden vi mennesker lever i. “Forskningsresultatet” er et syn på tilværelsen der både det fysiske og det spirituelle må oppfattes som tett sammenvevd i stedet for adskilte fenomener. Denne erkjennelsen gir håp om en lysende fremtid for menneskeheten. Veien har vært kronglete men samtidig særdeles berikende, til tider frustrende og fortvilende, men mest av alt utrolig interessant og oppløftende. Håpet er at det er skal være mulig å på en lettfattelig måte kommunisere et svært omfattende tema ut til andre mennesker. Du som leser avgjør om dette lykkes eller ikke. Og viktigst av alt: Du som leser bestemmer selv om du aksepterer budskapet eller ikke.

Du er alene i verden, ensom og forlatt. Livet har ingen mening. Du vet ikke hvem du er, hva du er, hvor du kommer fra og hvor du skal. Du er redd. Fatt mot! En ny verden er i emning!

En ny verden i emning – del 1

Vi mennesker er blitt fremmedgjorte i forhold til oss selv. Vi tumler fortvilte rundt på livets gårdsplass som hodeløse kyllinger.