Du er alene i verden, ensom og forlatt. Livet har ingen mening. Du vet ikke hvem du er, hva du er, hvor du kommer fra og hvor du skal. Du er redd. Fatt mot! En ny verden er i emning!

En ny verden i emning – del 1

6.4K visninger
18 minutter lesetid
52

Vi mennesker har gjennom vedvarende prøving og feiling i oppveksten lært oss selv å kjenne som en fysisk kropp som uomtvistelig er i samspill med den fysiske verden rundt oss. Ingen kan benekte det.Fotballtrening, med blåmerker, lyskestrekk og slarkete ankler med påfølgende stølhet dagen etter, er iallefall for meg en tydelig påminnelse om min egen korporlige skrøpelighet. Særlig nå som alderen for alvor begynner å gi seg til kjenne.

Men er det slik at mennesket bare er en fysisk kropp? For meg er det åpenbart ikke slik. Mennesket er også i aller høyeste grad et spirituelt vesen. Men det samfunnet vi ble født inn i har i det store og det hele vært strippet for spiritualitet de siste 800-1000 år. Kirken, som etter sigende skulle «ta seg av» det åndelige, har etter mitt skjønn gjort akkurat det; Tatt seg av det åndelige problem. Og det ganske så ettertrykkelig. Menneskets naturlige, iboende spiritualitet har gjennom Kirkens herjinger blitt redusert til det ugjennkjennelige av et fryktbasert, dogmatisk og åndelig innskrenkende trossystem, der målet etter mitt syn har vært (som alltid) kontroll over massene. Denne gangen gjennom å kontrollere hva folk tenker. Mind-control i praksis.

Og som om ikke det var nok har vitenskapen frem til nylig vært en nesten totalt dominerende makt med uimotståelig rasjonell gjennomslagskraft i det offentlige rom. Med rette, vil jeg påstå, så lenge det gjelder utforsking av den fysiske verden vi lever i. Men når det kommer til det virkelig viktige; «Hvem er vi?», «Hvor kommer vi fra?», «Hvor skal vi?», og ikke minst, «Hva er meningen med det hele?», har vitenskapen svært lite å komme med. Om noe i det hele tatt. Annet, såklart, enn at mennesket er et ganske avansert dyr, hvis eksistens er et resultat av biologiske tilfeldigheter av absurde dimensjoner, uten noe spesielt mål annet enn å reprodusere seg selv. Meningen? Det finnes ingen mening. Life sucks, and then you die!

I dagens samfunn ønsker vi derfor helst at alt skal være oversiktlig, innenfor kjente rammer, med kjente og forutsigbare parametere, der de fysiske lovene gjelder og vi kan regne oss frem til prediksjoner for hvordan verden blir i nær og fjern fremtid. Vitenskapen har gitt mennesket en forutsigbarhet som man ikke hadde før vitenskapen gjorde sitt inntog. Baksiden av medaljen er at vi har blitt bastet og bundet til en fragmentert, materialistisk virkelighetsforståelse, der det som ikke kan veies, måles og kalkuleres blir gitt pariastatus. Eventuelt status som ikke-eksisterende. Det vi ikke kjenner til, det som er utenfor boksen, det som utfordrer det etablerte, de radikale tankene, selv fremmede medmennesker, ja det fremkaller ikke nysgjerrighet og vitebegjær i oss, men vår urgamle følgesvenn: FRYKTEN! Og frykten, det er det ultimate redskapet for å kontrollere mennesker, både enkeltindivider og samfunnet som helhet. Det blir naivt å tro at dette ikke har blitt utnyttet til fulle av de som ønsker å kontrollere mennesket. Se deg rundt! Vi er redde for absolutt alt. Til og med for oss selv.

Vel, dette holder ikke for meg! Og jeg tviler på det holder for andre heller. Egentlig. Innerst inne.

Vi kan ikke forsette slik. Det er på tide med forandring. Obama-change duger ikke. Det må kraftigere lut til.

Quo Vadis

Men, hvor går egentlig veien? Hvordan skal vi som samfunn komme oss ut av det uføret vi befinner oss i? Herom strides de lærde. Jeg har identifisert tre «alternative leire» som alle kjemper for en bedre verden:

–      En leir slår på krigstrommene og ruster til kamp mot Den Globale Eliten og alt dets uvesen. Ikke uten grunn. Den som vil se, den ser at urettferdigheter og overgrep tiltar i styrke. Grepet strammes. Friheter og rettigheter fjernes bit for bit, og mye kan tyde på at målet er økt (og stadig økende) kontroll over alle fasetter av menneskets liv. Totalitarian Tip-toe, som David Icke ganske så presist kaller det, gjennom Hegeliansk dialektikk: Problem – reaction – solution. Ingenting er for destruktivt for å gjennomføres. Alle midler tas i bruk for å oppnå målet. Men denne krigen skal kjempes ved å avsløre spillet og spillerne, og slik hindre NWO å oppløse nasjonalstatene og innføre One World Government. Mennesket har blitt løyet til gjennom århundrer, med det resultat at det meste rundt oss  er løgner og konspirasjoner. Derfor gjelder å oppdage og avsløre løgnene. Krigen kan derfor identifiseres som en Info-krig, og jo mer man avslører jo større sjanse er det til å vinne. Det gjelder å vekke de sovende massene og få de til å innse sannheten før det er for sent. Måten dette kan gjøres på er gjennom demonstrasjoner, gå inn i politikken, skrive artikler eller andre måter å nå frem til folk på. Fienden, derimot, har enorme ressurser for å stoppe info-krigerne. Til og med våre egne myndigheter kan være/er involvert i forsøket på å kneble sannhetssøkerne. Så det gjelder å være på vakt og passe seg for agenter som ønsker å diskredittere sannhetsbevegelsen. Det kan være hvem som helst. Selv dine nærmeste venner og bekjente. Jeg kaller denne retningen Info-krigerne.

–      En annen leir kaller inn til åndelig krigsråd. Info-krigen er nemlig dypere sett en åndelig krig mellom det gode og det onde, eller Satan om du vil. De gode er de som bekjenner seg til «den rette tro», uansett hva denne måtte være. Og det er Satan som gjennom list og lempe har forpestet verden med sin ondskap, og lurt menneskeheten inn i sin felle. Ingen kan være trygge for Satans renkespill. Bevisene på dette finnes overalt rundt oss, og det er ingen tvil om at vi nærmer oss endetiden. For Satan er smartere enn man kan forestille seg og har mange medløpere. Svært mange. De kan være naboen din, kollegaen din, en bekjent, en her på forumet. Ja, alle som ikke har bekjent seg til den rette tro er per definisjon Satans agent. For Satan er til og med så smart at selv DU, uten at du vet det, støtter Satan med dine ord, meninger og handlinger så lenge du ikke bekjenner deg til den «rette tro». Derfor gjelder det å få så mange som mulig til å konvertere til den «rette tro» så snart som mulig om åndskrigen skal vinnes. Jeg kaller denne retningen for Ånds-krigerne.

–      Den tredje leiren består av mennesker som mener at både Info-krigerne og Ånds-krigerne nok etter alt å dømme har rett. Men de tar avstand fra all negativ energi, og forholder seg derfor relativt passive (men med medfølelse og åndelig støtte såklart!) til overgrep og urettferdigheter som ikke rammer dem selv direkte. Mange melder seg på mange måter ut av samfunnet. De vil rett og slett ikke gi sin energi til noe som representerer det motsatte av dem selv. De vil ikke krige, selv ikke i en åndskrig, for krig generer negativ energi for hele Moder Jord, og dette er det motsatte av hva de ønsker. Det beste er derfor å i meditativ tilstand sende kjærlighetsenergi til de negative og til Moder Jord. Love thy enemies! Love conquers all! Sender man nok kjærlighet ut til alle mennesker og til selve Moder Jord, vil det negative svekkes. Mørket tåler nemlig ikke lys. Og kjærlighet er lys.

Jeg kaller denne retningen New-Agerne.

Dette er selvsagt svært generaliserende, og dermed ganske upresist. Det er heller ikke meningen å sette folk i bås. Jeg er temmelig sikker på det er mange som befinner seg i flere leire samtidig, andre befinner seg i èn leir men samtidig er uenig med flertallet og atter andre identifiserer seg ikke med noen leir men har funnet sin egen personlige forståelse inspirert av en (eller flere) av disse retningene. Uansett, mitt poeng er at det innenfor «den alternative bevegelsen» finnes en rekke retninger som, iallefall ved første øyekast, virker å være innbyrdes i strid med hverandre, selv om de anerkjenner at motstanderen er den samme og definerer seg selv som gode mennesker som ønsker det beste for verden. Spørsmålene blir derfor: Hvem har rett? Hvem tar feil? Har alle rett? Eller tar alle feil? Finnes det i det hele tatt noe feil og rett? En ting er sikkert: Mennesker innenfor de ulike leirene er sikre på at de har rett og de andre tar feil. Spørsmålet om hvor veien går er derfor fortsatt uklar. Vi trenger altså ny innsikt for å komme videre.

Identifisering av årsaken til problemene

«We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.»

– Albert Einstein

For meg betyr dette sitatet fra Einstein følgende: For å forstå de problemer vi som samfunn sliter med, er det ikke nok å grave seg dypere og dypere ned i detaljene i det samfunn vi undersøker. Detaljkunnskap er selvsagt viktig når vi skal undersøke og danne oss et bilde av hvordan ting henger sammen. Men det er svært lett å bli fanget i detaljene når man graver i all elendigheten vi til daglig blir bombardert med. Man blir forbannet på de vi tror har makt, men som tillater at dette skjer. Man blir frustrert over å oppdage hvor få muligheter man har til å gjøre endringer som virkelig monner. Man blir frustrert over den øredøvende stillheten man blir møtt med hos «de sovende». Og ikke minst, man får et brennende ønske om å kjempe mot de som står bak all dævelskapen; Where do I sign up? Alt dette er fullt forståelig for meg. Been there, done that.

Men den virkelige løsningen finner man ikke før man ser situasjonen i «fugleperspektiv». Da vil man se det store bildet der alt henger sammen med alt annet. Og ikke bare det, men man vil kunne se den underliggende årsak til symptomene vi observerer til daglig. For hendelsene vi ser er bare symptomer på en tilstand, ikke årsaken i seg selv. Så om man fokuserer på symptomene og deres detaljer, og prøver å få til endringer, vil man ikke kunne gjøre annet enn å behandle symptomene, mens hovedårsaken til problemene forblir uberørt. Symptombehandling er derfor etter mitt skjønn en utilstrekkelig metode for å få til reelle og varige endringer.

Eksempel på dette er måten vi fra det rike Vesten hjelper våre fattige brødre og søstre i feks Afrika. Når nøden er som størst, sender vi nødhjelp slik at de ikke sulter i hjel. Dette er selvsagt gode handlinger, isolert sett. Men hovedårsaken til problemet gjør vi intet med. Våre tollbarrierer på deres produkter er like høye, forgjeldingen, utbyttingen og ressursplyndringen fortsetter ufortrødent. Ser vi det på denne måten, innser vi øyeblikkelig at vi blir løyet til av myndighetene, og har blitt det i årtier (om ikke århundrer). Det er skjulte, bakenforligende strukturer som hindrer at feks. vi kan, en gang for alle, hjelpe våre afrikanske brødre og søstre ut av en tilsynelatende bunnløs og evig fattigdom og nød. Men disse strukturene blir hysjet ned, skjult og begravd. Spørsmålet man da stiller seg er; Hva annet lyver våre myndigheter om? Etter å ha søkt litt, undersøkt litt, forsket litt og søkt enda mer, ender du til slutt opp med å stille spørsmålet; Hva er det myndighetene IKKE lyver om?

Nødhjelp bekjemper ikke fattigdom hos mottakeren, kun dårlig samvittighet hos senderen!

For å skaffe oss ny innsikt er det derfor etter mitt skjønn essensielt at vi klarer å identifisere hva som egentlig er, bokstavelig talt, roten til alt ondt, og gjøre endringer der. Men hvordan finner vi dette? Hvor kommer alt det negative egentlig fra? Hva er den egentlige årsaken til all elendighet vi ser rundt oss?

Slik jeg ser det er det åpenbart at vårt (vestlige) samfunn er gjennomsyret av vitenskapens tenkemåte, som nevnt innledningvis. Dette har svært mange positive virkninger. Blant annet er den vitenskapelige metode et ypperlig redskap for utvikling av teknologi som, brukt riktig, gavner menneskeheten. Det ligger imidlertid i vitenskapens natur å dele opp de emner man skal studere i mindre deler, og studere de enkelte delene for seg selv før de settes sammen igjen. Dette kalles reduksjonisme. Min påstand er at dette synet også gjelder for vitenskapens syn på hva et menneske er: Mennesket er summen av alle atomene som kroppen består av, og intet annet. Sett fra et overordnet perspektiv betyr dette at alle mennesker er helt separate fra hverandre, separtert fra verden rundt og avskåret fra åndelig tilknytning til «noe større» (siden det ikke finnes vitenskapelige bevis for at «noe større» eksisterer). Ettersom denne tankegangen har fått så til de grader gjennomslag i den vestlige kultur, er resultatet for deg som menneske følgende:

–      Du føler deg alene i verden, ensom og forlatt, selv om du er sammen med andre

–      Ditt liv påvirkes av tilfeldige hendelser du ikke er herre over

–      Du prøver å kontrollere omstendighetene i livet ditt slik at ikke tilfeldige hendelser setter deg ut av spill

–      Det finnes ingen overordnet mening med livet du lever

–      Du lever bare ett liv, og det er om å gjøre å gjøre det beste ut av det for deg selv

–      Du trenger egentlig ikke å ta hensyn til andre mennesker, bare deg selv

–      Dine handlinger får ingen alvorlige konsekvenser, så lenge du ikke bryter loven og blir arrestert

–      Det gjelder å karre til seg så mye rikdom som mulig, gjerne på bekostning av andre

–      Det beste er å stenge av følelsene, slik at du ikke blir påvirket av andres lidelse, selv om det kan være du som har forårsaket lidelsen

–      Hva du tenker har ingen innvirkning på andre mennesker

–      Du betyr ingenting

–      Du er et offer

Vi mennesket er med andre ord blitt fremmedgjorte i forhold til oss selv. Vi tumler fortvilte rundt på livets gårdsplass som hødeløse kyllinger. Vi vet ikke hvem vi er. Vi vet ikke HVA vi er. Vi vet ikke hvor vi kommer fra. Og vi vet i alle fall ikke hvor vi skal. Og ikke minst; vi er livredde. Og som nevnt, frykt gjør oss lette å kontrollere.

Men, og dette er viktig, dette kan på mange måter også sies å være oppskriften på et «psykopatisk» samfunn, eller et Service-to-Self samfunn. Som er akkurat det vi kan observere rundt oss. De vestlige kapitalistiske, materialistiske samfunn er fundert på beinhard konkurranse mellom mennesker. Det gode, følsomme, omtenksomme, uegennyttige Service-to-Others menneske blir ikke belønnet i et slikt samfunn. Det egoistiske, kyniske og følelseskalde Service-to-Self menneske med spisse albuer blir belønnet. «Slik er livet, noen vinner noen taper. Og slik må det være!» er mantraet. Desverre gir slike samfunn gode vilkår for ondskap å blomstre i. Se feks her. Spørsmålet man blir tvunget til å stille seg, er om dette er en designet samfunnsutvikling. Jeg tror det. Det er et utall indisier på at det finnes en psykopatisk maktelite som trekker i trådene i det skjulte. Dette er det skrevet flere artikler om tidligere her på Nyhetsspeilet. Men det temaet er for omfattende for denne artikkelen. Men jeg mener vi trygt kan slå fast at det ligger krefter bak som designer og kontrollerer samfunnsutviklingen.

Hvordan skal vi så skape en endring til det positive? Vi vet av erfaring at de store religionene, Kristendommen, Jødedommen og Islam, ikke er svaret på dette. Selv om alle sier de er fredelige og inkluderende religioner, kan man ikke påstå at disse har bidratt til det motsatte av separasjon og fragmentering, altså inkludering og integrering. Snarere tvert om. De bidrar fortsatt til en oss mot de andre tenking. Separasjon. Vi må altså vende blikket andre steder.

Utforsking av bevisstheten

How does something as immaterial as consciousness

arise from something as unconscious as matter?

-David Chalmers

Det foregår for tiden mye forskning på menneskets bevissthet. Bevisstheten er nemlig en anomali, et hittil uforklart fenomen, i den nåværende materialistiske virkelighetsforståelsen. Man kan ikke betvile bevissthetens eksistens; uten bevissthet hadde jo ikke for eksempel vitenskapen eksistert. Man kan heller ikke forklare hvor bevissthet kommer fra, hvor bevisstheten er lokalisert eller om den lar seg lokalisere i det hele tatt. Men at den er der er hevet over tvil. HVA bevissthet egentlig ER gjenstår å finne ut av. Dette betyr også at spørsmålet «Hva er et menneske?» også gjenstår å finne ut av, all den tid man vet at mennesket har bevissthet. Det faktum at vitenskapen ikke har klart å finne ut av hva et menneske er, er i seg selv er ganske spektakulært.

Forskningen innenfor kvantefysikk viser med tydelighet at materie ikke er det man trodde det var. Læren om at vår fysiske verden er bygd opp av utelukkende «døde» materielle partikler, har vist seg å være en sannhet med modifikasjoner. Kvantefysikken har for lenge siden bevist at hverken atomkjernen eller elektronene som spinner rundt kan sies å være partikler slik vi vanligvis forstår begrepet, men heller er BÅDE partikler og bølgefunksjoner (kalt bølge-partikkel-dualitet). Det mest interessante i dette er at gjentatte eksperimenter viser at «partiklene» oppfører seg som bølger, ikke som partikler, inntil de blir observert. Selve handlingen at noen observerer, gjør at bølgene «kollapser» til partikler. Materie er altså ikke materie før det blir observert! Dette kan bety at selve universets byggestener ikke er fysiske partikler, men bølger av potensialer som kollapser til fysiske partikler ved observasjon. Se denne filmen for enkel innføring.

Er atomer så fysiske som vi tror?

I andre eksperimenter (feks dette) har forskere funnet at en enkelt partikkel kan være på to eller flere steder på samme tid, og at stimulans av den ene påvirker den andre simultant. De kan kommunisere med hverandre med en hastighet som man selv ikke med atomklokker kan registrere avviker fra instant. Med andre ord er kommunikasjonen uavhengig av de begrensingene lysets hastighet setter i klassisk fysikk. Teoretisk sett kan da partiklene kommunisere på tvers av Universet instant. Dette kalles non-locality, og motbeviser postulatet om at «objekter kun kan påvirkes av deres umiddelbare nærmiljø»»  At dette viser seg å ikke helt stemme burde ha enorme konsekvenser for den klassiske vitenskapen, da det bekrefter at det Einstein avfeide som «spooky actions at a distance» faktisk er en realitet. Materie kan kommunisere på avstand! Spørsmålet er imidlertid: Hvordan?

Superstring-teorien er den «teorien om alt» som best har tålt tidens tann. Istedet for, som klassisk fysikk har gjort, å beskrive Universet som bygd opp utelukkende av fysiske partikler ser man ifølge denne teorien Universet som bestående av et uendelig antall usynlige vibrerende «strenger» som spenner over hele Universet. Det er ifølge denne teorien disse strengene som binder alt sammen og gjør det mulig for partiklene å kommunisere på avstand. Hver enkelt streng har sin egen frekvens, og til sammen utgjør disse strengene et «hav av eksistens» der det materielle kun er krusninger på «havets» overflate. Den fysiske verden vi ser rundt oss, mennesket selv inkludert, blir da intet annet en vibrasjoner på ulike frekvenser som inneholder intelligent informasjon om hvordan den synlige verden skal manifesteres.

På bakgrunn av dette mener jeg derfor det det finnes belegg for å hevde at at menneskets bevissthet ikke har oppstått av «død» materie ved en tilfeldighet, slik vitenskapens aksepterte teorier om livets opphav impliserer. Bevisstheten er ikke noe som skapes i hjernen vår. Det er heller slik at hjernen fungerer som en sender/mottaker for bevissthet. Vår bevissthet er ikke begrenset til innsiden av hodet vårt men er tvert om tilstede i hele Universet instant og simultant. Bevissthet er det som sekund for sekund skaper vår fysiske verden. Vi mennesker er dermed uløselig knyttet sammen med alt som eksisterer (også våre medmennesker) og våre tanker og følelser påvirker i aller høyeste grad våre omgivelser. Alt er med andre ord bevissthet. Eller sagt på en annen måte: Bevissthet er egentlig alt som eksisterer.

Forskningen nevnt ovenfor er ikke ny av dato. Men sett i sammenheng vil jeg påstå at dette er av såpass grensesprengende karakter når det kommer til vår forståelse av den fysiske verden vi lever i, at det vanskelig kan utelates om man virkelig skal forsøke å forstå hva et menneske er. Ved å se virkeligheten på denne måten får vi nemlig en radikalt ny forståelse av hvordan alt er bygd opp. Det finnes faktisk en vitenskapelig teoretisk basis for å kunne hevde at den fysiske verden vi observerer rundt oss langt fra er så «død» og mekanisk som vitenskapen ynder å fremstille det. Og i stedet for en oppfatning av at ting er separerte fra hverandre, at det som skjer på et sted ikke har noen påvirkning på omgivelsene annet enn ved fysisk kontakt, begynner man å se at alt henger elegant sammen med alt. Hele Universet, oss selv og vår egen planet inkludert, er svært så levende, kommuniserende og sammenvevd.

Vi er ikke separerte!

Det er åpenbart en lang vei frem før et slikt syn vinner terreng i main stream vitenskap. Mange steiner må vendes, mange karrierer må havarere, mange sterke ego må gi tapt. Men denne forståelsen er allerede etablert i flere miljøer og vinner terreng for hver dag som går. Se feks her, her og her for mer informasjon om forskningen som pågår. I tillegg til dette kommer forskning på nær-døden opplevelser, som ganske så entydig viser at bevisstheten ikke er begrenset til hjernen. Se tidligere artikler her på siden for fordypning, samt hjemmesiden til den internasjonale foreningen for nær-døden opplevelser.

Hva betyr dette for oss?

Sett i sammenheng betyr dette at det er sterke indikasjoner på (selv om dette på ingen måte er entydig vitenskapelig bevist) at vi som mennesker IKKE er adskilt fra våre omgivelser. Vi har heller aldri vært det. Følelsen av separasjon er en illusjon, riktignok en gjenstridig sådan, som vi kan legge fra oss likegodt først som sist. Siden alt som eksisterer er bevissthet, vil dine tanker og følelser påvirke alt rundt deg, og andres tanker og følelser påvirker deg. Dine tanker og følelser «fanges opp i eteren» og kan avleses av alle som instiller seg på samme frekvens. Du er i konstant interaksjon med den fysiske verden rundt deg; Menneskene, dyrene, plantene og alt annet levende, samt såkalt «død» materie som stein og metaller. Fra den minste bakterie til solen og planetene og de fjerneste stjernene.

Med andre ord: Alt er ett!

Alt er ett!

Når dette prinsippet går opp for et menneske, har det en tendens til å først fremkalle frykt (som vanlig). Det er skummelt å tenke på at dine tanker ikke er så hemmelige som du trodde, at andre kan ha innsikt i dine følelser. Det er på en måte en invasjon av privatlivets fred. Du får en følelse av at «noen» kikker deg i kortene. Uttrykket «Men tankene mine får du aldri» gjelder ikke lenger. Men etterhvert vil du kjenne at det også gir en besynderlig følelse av ro og fred i deg som du ikke hadde før. Den kunstige, oppkonstruerte sosiale fasaden du har levd med og gjemt deg bak siden du var liten blir overflødig. Du trenger ikke lenger spille det sosiale spillet. Du trenger ikke lenger late som. Du er hva du er. Du bare ER. Og du ser tydelig de andre rundt deg for de de egentlig er. Du føler deg i ett med dine medmennesker. Og dermed en er tung bør løftet av dine skuldre. Du kan endelig begynne å virkelig leve. Uten frykt. For hva er det egentlig å frykte?

En slik forståelse av oss selv og verden vi interagerer med gjør at selve fundamentet for den skjulte maktelitens kontroll over oss smuldrer bort. Uten muligheter til å spille på din følelse av separasjon og frykt er det lite de kan gjøre. De er helt avhengige av at du spiller deres spill for at de skal lykkes. Melder du deg ut av spillet mister de sin makt over deg. Og det er jo det du kjemper for, er det ikke

Derfor mener jeg at alle tre «alternative leire», nevnt innledningsvis, på hver sin måte har litt rett. Vi trenger at noen graver i all elendigheten for å finne at hvordan alt egentlig henger sammen. Mange «våkner» av disse avsløringene. Vi trenger også at noen kjemper «åndskampen», for det er liten tvil om at det er okkulte krefter i sving, og mange «våkner» av de avsløringene denne gruppen bringer til torgs. Vi trenger også energi-krigerne i New Age leiren, for basert på forståelsen av at vi er omsluttet av et levende og interaktivt energifelt vil de som sender ut positive intensjoner også på sin måte bidra til «oppvåkningen».

Men, det er for meg åpenbart at det er tvingende nødvendig å erkjenne at den underliggende premiss er at alle er ett. Om ikke dette erkjennes vil vi fortsatt, på et fundamentalt nivå, være separerte. Og en splittet armè vinner sjelden kriger.

Inspirasjon:

www.greggbraden.com

www.peterrussell.com

www.deanradin.com

www.theintentionexperiment.com

www.sheldrake.org

www.rustumroy.com

www.theresonanceproject.org

http://www.moviesfoundonline.com/what_the_bleep_do_we_know.php

www.divinecosmos.com

www.amitgoswami.org

www.hagelin.org

www.noetic.org

Kjetil S

Kjetil S. hoppet av hovedfagsstudiene i 2002, og har brukt de siste 7 årene på omfattende “forskning” på tilværelsen kombinert med spirituell utvikling. Det har blitt åpenbart at innsikt i det spirituelle henger tett sammen med innsikt i den fysiske verden vi mennesker lever i. “Forskningsresultatet” er et syn på tilværelsen der både det fysiske og det spirituelle må oppfattes som tett sammenvevd i stedet for adskilte fenomener. Denne erkjennelsen gir håp om en lysende fremtid for menneskeheten. Veien har vært kronglete men samtidig særdeles berikende, til tider frustrende og fortvilende, men mest av alt utrolig interessant og oppløftende. Håpet er at det er skal være mulig å på en lettfattelig måte kommunisere et svært omfattende tema ut til andre mennesker. Du som leser avgjør om dette lykkes eller ikke. Og viktigst av alt: Du som leser bestemmer selv om du aksepterer budskapet eller ikke.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

52 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rainbow
Rainbow
Abonnent
13 år siden

Tusen takk for en fantastisk artikkel Kjetil S. :)
Jeg har fulgt Nyhetsspeilet siden starten og funnet mange gode, interessante og opplysende artikler, men må bare få si at denne er den beste hittil!
Det du skriver samsvarer helt med min egen oppfatning av bevisstheten og hvordan alt er knyttet sammen med alt. Denne måten å se på seg selv og alt rundt seg gir en utrolig ro, fred og følelse av mening for meg. Å jage etter materialistiske verdier, karriere, penger og sosial status har ikke lenger noen verdi. Man skjønner at det ikke er det som er meningen med livet. Derimot er det utvikling av sjelen som er hele poenget.
Gleder meg til dine neste artikler :)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Matrix` programvare kan omgås eller destrueres.
Det er massenes forventninger at «de» vil vinne igjen, som er problemet.
«Verdens realiteter», all faenskap skapes først i tanker.
Se hvordan informasjonsfelt skapt av jøde-eide propagandamedier, får masser til å mate sionismens fremgang med sin energi, til å gi sionismen styrke med sine forventninger at faen får som den ønsker:
http://www.youtube.com/watch?v=DEo-_Y4qrTU&feature=fvw

En annen måte å få masser til å mate Dyret med sin energi på, er beskrevet her:
http://www.youtube.com/watch?v=iHFSJLwcelc&NR=1
Videoskaperen fant svaret hos sionister hva det var verden «feiret» den 28.juni. Det var dato da misdannelse «israel» erobret palestinsk jord etter 6-dagers krig betalt av United Stupids, ble feiret over hele jordkloden som perverse parader, «ungdoms dager» osv.
Videoskaperen ber oss å sjekke hva slags datoer er 1.januar, 23.februar, 8.mars og 11.september før vi begynner å feire eller løpe hysterisk fra ikke-eksisterende trusler og mate Dyret med vår energi.

Rockenfellers åpenbaringer om formålet med jødepåsatt feminisme og psykopatenes endelige mål:
http://www.youtube.com/watch?v=DBbCLdOmglA&NR=1

Matrix (egregor, http://en.wikipedia.org/wiki/Egregore) vil klikke når du kjører ditt eget løp, ikke programmert av den:
mobiliser årets rus og annen ungdom til demonstrasjon 1.mai mot Broilerhusets planer om innkjøp av bombefly neste generasjon ikke trenger, men tvinges til å kausjonere for, still krav til hora FN om Palestinsk stat nå, med krav om å få deres liv tilbake.

Denne er veldig moro (sangen spør hvor er alle de fra?) : http://www.youtube.com/watch?v=6NV9706F6GQ&NR=1

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  bin Laden
13 år siden

Dine innlegg oser av hat og negativitet. Jeg tror det er noe her du ikke helt har forstått. Først vil jeg støtte deg med å si at jeg tror ingen her inne ønsker å gi støtte til en stat eller folkeslag, eller religion som legger beslag på å være mer «begunstiget» enn andre i forhold til skaperkraften, og dermed ha retten til å herrige med andre mot deres vilje.

Helhetstenkning og enhetsloven forstår behovet for negativ polarisering i denne skolen av åndelig utvikling som en nødvendig forutsetning for at alle som deltar vil kunne gripe til valg for atferd og responser fra helle bredden av muligheter.

Fordi valg av retning mot atferd og respons alltid fører med seg konsekvenser vil denne læingsformen gradvis synke inn og en forstår at det beste er:
1. Være god mot dine medmennesker
2. Tilgi de som er fortsatt så uopplyst at de tyr til vold, hat og maktmisbruk.

Uten denne forståelsen kan den enkelte føle at verden er urettferdig, at «Gud» har forlat en, og at det er noe feil i universet fordi det tillates vold og overgrep mot uskyldige mennesker – Den forståelsen er fragmentert og for den som trenger å lære om å tilgi andre, kan bli en veldig lang og smertefull blindvei.

Tenk på det neste gang. Og – By the way – Jeg er ikke Jøde, har aldri vært, kommer aldri til å bli. Om du leser det jeg skriver forstår du at jeg ikke er tilhenger av noen form for organisert religion.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

…du «er ikke Jøde, har aldri vært, kommer aldri til å bli.»
– hvorfor skriver du det med stor J?
– nok å åpne hvilken som helst utklipp her på speilet signert «mike», for å se deres vemmelige symboler:

smurfen
Redaksjonen
Svar til  bin Laden
13 år siden

He he er det bare jeg som ler så tårene triller av Bin Ladens fargerike kommentarer ?
Leser man det han skriver på riktig måte så blir det bare morsomt og en viktig brikke i læreprosessen
Noen formidler et budskap med humor og andre med hat, Bin Laden har funnet opp et helt nytt fargerikt språk til og formidle sit budskap
Bytter man ut ordene jøder med zionister så blir faktisk kommentarene hans veldig bra
EN kommentar blir aldri mer negativ en det man gjør den til selv :)

Uansett så var dette en kjempe bra artikkel og jeg gleder meg til del 2 Kjetil :D

Jan Aage
Jan Aage
Abonnent
13 år siden

Flott artikkel Kjetil!
Jeg synes du ga gode definisjoner av de tre leierne. Jeg har utforsket disse 3 selv da jeg begynte å innse hvor langt vi som samfunn er ute å kjører. Jeg fant meg egentlig ikke særlig hjemme i noen av de selv om jeg er enig med mye av budskapet som kommer fra alle tre. Kanskje har jeg blitt noe kynisk med tiden, men jeg har i mange år hatt en stor fascinasjon med sivilisasjoner som kollapser så jeg tenker at det som skjer nå er ikke akkurat noe nytt fenomen. Da jeg begynte å lese om disse historiske milepælene for 15 år siden hadde jeg aldri trodd jeg ville få oppleve en kollaps. Når det begynte å synke inn hos meg følte jeg et stort behov for å advare folk da jeg ser for meg uendelig mye lidelse i fremtiden. Men nå tenker jeg at vi får akkurat som fortjent. Jeg føler riktig nok stor medlidenhet for alle ungene som får svi for vår idioti. Og jeg ville gjort hva som helst for at de skulle slippe og lide. Men i realiteten vil nok folk være ute i gatene å heie på fotball og idol helt til maten er borte. Først da vill de stoppe opp for å finne ut hvorfor det ikke kommer mer mat. Vårt samfunn er en parodi på alle kollapser som har vært de siste 5000 årene. ”Siden det ikke har fungert de første 5000 så prøver vi en gang til bare mer ekstremt så kanskje det går denne gangen.”
Men hvis det er en skaper/Gud som har laget oss og universet med en hensikt så kan det jo hende at vi har fått kodet in idioti og selv destruksjon i genene dersom vi av en eller annen grunn ikke oppfyller formålet vi er skapt for. Vel det er ikke godt å si, men det ser i hvert fall ut som idioti og selvdestruksjon fra siden linjen. Jeg krysser i hvert fall fingrene for at når de graver frem oss om 1000 år så vill de lære hvordan det går med sivilisasjoner når de er korrupte, dekadente og kun interessert i underholdning

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Glimrende artikkel, Kjetil!

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

– Albert Einstein

Dette er vår tids store problem som du nevner; problemer «løses» ved symptombehandling, fremfor å se på de grunnleggenede årsakene til symptomene.

Den pågående finanskrisen skyldes spekulativ utlånspraksis med påfølgende videresalg av råtne lån innpakket som lukrative investeringer. Hele vårt økonomiske system vakler pga gjeldsgraden i økonomien, og hvordan løser man så dette?

Ved å låne mer penger. Ganske utrolig! Dette hjelper selvsagt på kort sikt, men i et lengre perspektiv kan dette bli meget problematisk, for å si det forsiktig.

Takket være våre myndigheters elendige håndtering av grunnleggende problemer i verden skjer det nå en oppvåkning over hele linjen. Folk flest er i ferd med å forstå at storkapitalen styrer våre folkevalgte i langt større utstrekning enn folket som de er satt til å tjene. Dette tror jeg vil øke på i tiden som kommer da de strukturelle problemene verden står ovenfor ikke kan løses med mindre man gjør grunnleggende endringer, feks i vårt nåværende økonomiske system.

Og dette vil på sikt føre til konfrontasjoner, det kan ikke unngås med mindre kursen legges om.

Et riktig skritt på veien må være erkjennelsen av at vi alle til syvende og sist er ett som du påpeker i artikkelen.

BiggusD
BiggusD
Abonnent
13 år siden

Glimrende artikkel, Kjetil!

Men det er en ting jeg lurer på – kan vi egentlig forvente at folk som har mer enn nok med å få hverdagen til å fungere skal oppnå en åndelig oppvåkning der de innser sin egen materialisme? Folk som kommer hjem fra jobb klokka fem, lager middag til barna, vasker opp og rydder, har 1 times «kvalitetstid» med dem før de jages i seng og så ser 2-3 timer hjernedød underholdning til det er leggetid. Repeat.

Eksakt når skal de klare å ta et steg ut fra sin egen overveldende hverdag og vibrere ett hakk opp?

Eksakt når skal disse menneskene, som det er noen få av… for å underdrive litt, bli Infokrigere og på magisk vis kanalisere nok energi til å ta tilbake sin egen frihet (som de har gitt til politikerne over stemmeseddelen – glade for å slippe å bry seg)?

Eksakt når skal de få tid og energi til å elske sin neste og verste fiende som seg selv, når de knapt klarer det og langt derifra kona og ungene?

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Hei BiggusD.
Det du beskriver er nok hverdagen for veldig mange ja. Man strever for å lykkes i alle sammenhenger og ha et perfekt liv. Men kanskje er det det som er problemet? Vi jager etter det vi tror er lykken – en flott jobb, vellykket familie, perfekt hjem – men i dette jaget så mister vi oss selv og begynner å lure på; er dette alt? Så kommer misnøyen – med oss selv og alt i rundt oss. Aner vi her en underliggende årsak til den høye skilsmisseraten i dagens samfunn f.eks.? Kan dette også forklare hvorfor så mange faller utenfor skole og jobb, rett og slett opplever at de «møter veggen» og blir deprimerte? Og at noen velger å bruke narkotika for å flykte fra alle kravene de ikke makter å leve opp til? Jeg tror det er slik i mange tilfeller. Jeg tror det blir stadig flere som opplever at det materielle jaget ikke gir den lykken man hadde forestilt seg, og begynner å lete andre steder etter meningen med livet. Dette er noe som skjer når man er klar for det – og det kommer gradvis eller brått gjennom en livskrise.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Rainbow
13 år siden

Den slitne familiemoren eller faren som opplever at livets energi strekker aldri til for å oppnå overskudd og tid for omtanke, vil før eller senere møte veggen og stille spørsmål. Jeg gjorde det selv som reklamefotograf. Universet tilbyr altid et uttal av anledninger for den enkelte å velge nye veier å gå for å komme seg nærmere en forståelse av hva som er virkelig viktig.

En må også forstå denne utviklingen som en som pågår over mange liv. Før eller senere vil alle forstå og vokne til sin egentlig identitet.

Zetera
Zetera
Abonnent
13 år siden

Kjempeflott artikkel.
Tror de fleste strever i dag bare for å kunne nedbetale lån på hus/leilighet etc. ikke at de strever så volsomt for å lykkes i alle sammenhenger for å ha et perfekt liv som du skriver Rainbow men heller for at hver dag er en kamp å komme gjennom, en innser etter som tiden går at lånet minker minimalt og at en bare må jobbe mer og mer og tilslutt innser vel også mange at en bare kan glemme drømmer en hadde. Tror mange gir opp og heller blir en Zombi eller velger den andre varianten, blir en stor ego person og kun tenker på seg selv, tråkker gjerne på andre for å oppnå egoet sitt. Disse klare skillene på oppførsel ser en jo bare tydeligere og tydeligere.

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
13 år siden

Jeg kan uten tvil konstatere, dette er det viktigste jeg har lest, kanskje i hele mitt liv. Tusen takk for en glimrende artikkel! Mye av dette var fragmentert kjent for meg fra før, men du fremstiller det helhetlig og oversiktlig, på et vis som gjør at. jeg tror jeg best kan beskrive det som: det føles som det begynner å virke! : )

Kanskje var jorden moden for kornet til å spire.
Det fratar likevel ikke såkornet dets viktighet!

Igjen – oppriktig takk. : )

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Til Beamer

Jeg leser denne artikkelen og stiller mange spørsmål inne i mitt eget hode.

Siterer noe av det du skriver.

«Vi mennesket er med andre ord blitt fremmedgjorte i forhold til oss selv. Vi tumler fortvilte rundt på livets gårdsplass som hødeløse kyllinger. Vi vet ikke hvem vi er. Vi vet ikke HVA vi er. Vi vet ikke hvor vi kommer fra. Og vi vet i alle fall ikke hvor vi skal. Og ikke minst; vi er livredde. Og som nevnt, frykt gjør oss lette å kontrollere.»

Dette du skriver om «frykt» helt på slutten stemmer selvsagt men her fokuserer du selv mer på symptomene enn hovedårsakene til at mennesker blir fyldt av frykt.

Har du tenkt Beamer på at mange av de barn som har vokst opp ikke har hatt så mange valgmuligheter med hensyn til å fjerne seg fra den frykten (angstfølelsen) som styrer følelsene og tankene deres, ikke minst livene deres? Mange unge i dag er fyldt av frykt som årsak av at voksne mennesker har skapt dem om til å frykte og selv den beste psykolog (i dag) skal ha store vanskeligheter med å hjelpe et menneske som i en årrekke har vært offer for trussler og vold. Jeg har med slike unge å gjøre De er nærmere 30 år, har gått til psykolog, evt. psykiater i mangfoldige år uten å klare å komme seg ut av tanken om selvmord eller den selvskadingen de driver med.

For meg høres det ut i fra din artikkel som det er snakk om å «skru på en bryter» og «vips» så er det bare å snu negativt om til positivt. Så lett er det nok ikke, ikke for mange mennesker som er ofre for maktmisbruk og vold og andre umenneskelige og menneskekrenkende handlinger år etter år.

Og så skal man vite at det finnes onde krefter der ute som ikke gir slipp på sine ofre. VELDIG ONDE også i mange tilfeller. Psykisk terror kan ofte være mye verre enn fysisk vold, vet jeg. Noen unge innvandrere jeg har kontakt med forteller meg at de aldri noensinne vil klare å glemme krigens minner. En kvinne fortalte at hun så sin far bli torurert for så skutt rett fremfor henne. Hun vil aldri kunne klare å sette seg her for å studere din artikkel for så å bestemme seg for å gå et bevissthetskurs eller studere en lang bok om bevissthet. Og hvor mange mennesker i dette kontroll- og pressdiktatursystemet (her i landet) har vel tid til det?

Det jeg råder unge mennesker til, er å ta en dag om gangen og samtidig forstå hvor verdifulle og ressursterke de er. Alle mennesker er forskjellige Beamer. Noen er utstyrt med mer konsentrasjon enn andre, noen har et handikap, andre ikke og noen sitter i rullestol etter trafikkskader og har liten evne eller ork til å studere for å øke sin bevissthet. Det behøver de heller ikke mener jeg for den guden jeg tror på han har hjerterom og plass for alle. Og det viktigste for den guden (som er en del av oss) er at vi mennesker lever på en enkelt måte, tar godt vare på oss selv, viser stor kjærlighet og omtanke til andre som den kjærligheten og omtanken vi gir oss selv, samt at vi alle er gode medmennesker der vi støtter og backer hverandre opp, ikke trakasserer og mobber.

Det bør være det viktigste i livet og på vei mot lyset og et evig liv.

zero
zero
Abonnent
13 år siden

Alt er i utgangspunktet en lek, eller en god spøk :) for og erfare alle sider av oss selv. Når man aksepterer at det er slik, så vil det slippe, da har man lært.
Alle mennesker er i utganspunktet LYS. Man kom inn i 9 dimensjon, og gikk nedover på stien for og komme ned i 3 dimensjon. Nå skal vi opp i 5 dimensjon igjen, og nå tar vi med oss kroppen. :) herlig ikke sant :)
Når du ser alle mennesker som lys, så er du selv lys.
Er det noe du ikke ønsker og være del av, f.eks systemet. Så kan du gå inn og dematrialisere det i en tilstand. Visualiser at det løses opp. :)
Skulle du blande mennesker inn i dematraliseringen, så kommer det tilbake til deg.
Når du er i en tilstand av kjærlighet, vil du som menneske, kunne løfte de andre, når de er i din virkelighet.
Tar du 100% ansvar for dine tanker, ord og handlinger. Her ligger det en nøkkel, til og styre omstendighetene, isteden for og bli styrt av omstendighetene.

«Glede vedvarer når du lever uten sårene fra fortiden og uten forventninger i fremtiden. Da blir du mottakelig for direkte kommunikasjon fra Den Totale Bevissthet i alle former, og du vil forstå at denne dialogen skjer hele tiden; i menneskene du møter, i det du hører, sanser, føler og ser. Da blir det en konstant opplevelse av virkeligheten.

Du er våken.»

Martinfinite
Martinfinite
Abonnent
13 år siden

Bekymrende artikkel. Les «Inside the New Age Nightmare» av Randall N. Baer.
Vi er ikke alle ett. Enten lever du i Kristus, eller så følger du Satan til evig død. Vi har alle falt fra Guds herlighet og Jesus er vår eneste vei tilbake til Far. Lys og mørke er ikke ett. De er separert og kan ikke fungere sammen. Verdens Lys er Jesus Kristus. Ingen kommer til Far utenom Han. Meditasjon, «lysarbeid» og positiv intensjon fører deg bare dypere inn i New Age marerittet. Du tror kanskje du kan «skape din egen virkelighet». Bak denne tanken er den tro at du kan være som Gud vår Far. Satan hadde denne tanken før vi ble skapt og han ble kastet ut av det himmelske rike. Han ville drepe Gud og ta Hans plass. I dag lurer han millioner av mennesker til å tenke det samme i New Age bevegelsen. Dere har definitivt ekte opplevelser dere som mediterer, har ut-av-kroppen opplevelser, men spør dere noen gang hvem som gir dere disse opplevelsene? Vi er i de siste dager. Pass opp for forførende ånder, de er ulver i fåreklær. Ta imot Kristus i ditt hjerte i dag. Måtte Herren frelse dere.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Martinfinite
13 år siden

Selvfølgelig har også kristendommen konstruert et fiendebilde,for å skremme potensielle tvilere på plass.Alle religioner av noen størrelse har gjort akkurat det samme.»Følg oss,eller gå evig fortapt». Hvem er det som ønsker å være del av et så fordømmende livssyn egentlig?
-Men jeg er enig i at det er veeeldig mye annet tvilsomt der ute i tilegg til de store religionene.New Age er ikke stort bedre,som samlebegrep i alle fall.

Om man søker sannhet i sitt eget liv,søker man uansett ikke å bli gud,men bare å bli/være seg selv.

Martinfinite
Martinfinite
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Godt poeng du har der. Har kanskje ikke et helt klart svar nå, men kan prøve å forklare. Sånn her forstår jeg det per i dag: Gud skapte jo Satan, men siden Satan av sin frie vilje valgte å gå imot Gud, kommer Gud til å tilintetgjøre Satan og alle som følger han på dommens dag. Vi lever fortsatt i samme verden, onde og gode, men det er fortsatt mange onde som kan reddes, derfor er Gud tålmodig med de.
Det jeg synes er bekymrende er de alternative åndelige retningene du promoterer som Jesus helt klart fordømmer i Bibelen, de du mener er positive. Det virker positivt på overflaten, men under er det langt fra positivt.
Ikke all åndelighet fører til Gud, er det jeg mener. Undersøk hvor det stammer fra.
Jeg tror Chris White kan forklare det bedre enn meg. Se på youtubekanalen hans her: http://www.youtube.com/user/nowheretorun1984

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Martinfinite
13 år siden

Martinfinite sier:
«Gud skapte jo Satan, men siden Satan av sin frie vilje valgte å gå imot Gud, kommer Gud til å tilintetgjøre Satan og alle som følger han på dommens dag. Vi lever fortsatt i samme verden, onde og gode, men det er fortsatt mange onde som kan reddes, derfor er Gud tålmodig med de.»

Hvordan vet du dette? Hvordan definerer du GUD? Enn Satan? For meg ser det ut til at din eneste preferanse er Bibelen. Hva tilsier at tekstene der er korrekt oversatt? Hvem valgte ut tekstene du i dag finner i Bibelen? Hvorfor utelot man det aller meste av skriftene som var tilgjengelig (Apokryfe skrifter)? Hvilken agenda tror du de 14 ekumeniske konsilene som de romerske keiserne innkalte til hadde? Vet du at mange av disse keiserne hevdet at deres ord var kirkelig lov. Men samtidig gikk de ikke av veien for å bruke perverse straffemetoder overfor slaver som hadde forbrutt seg, feks å helle flytende bly i munnen på dem. Tror du de var inspirert av «den hellige ånd», som det sies at de var? Den romerske historien viser heller at disse despotene mer riktig kan karakteriseres som horebukker, drokkenbolter og lystmordere. De var slett ikke inspirert av den hellige ånd.

Det er vanskelig å se at den alminnelige troende i dag er inspirert av den hellige ånd heller. I mine øyne er religionene basert på absurde misforståelser og bevisste falsknerier i maktpolitisk sammenheng. Og det er trist at man fortsatt ser denne galskapen manifistere seg i det 21 århundre. Mitt største ønske ar at den forståelsen du målbærer, ikke overlever de nærmeste 20 årene. En ny generasjon av åndelige oppvakte unge, kan bli begynnelsen på en ny og ekte spiritualitet i mennesket.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Martinfinite
13 år siden

Det er riktig av deg sjarl, å stille spørsmål ved alt også ved dette du gjør her..
Man bør spesielt stille spørsmål ved det som føles trygt og sant fordi man er vokst opp med det, f eks Lutherske dogmer osv.. spesielt ens eget..

Det er bra om vi får en ekte spiritualitet, men da må vi være like våkne og kritiske til det som presenteres i dag, og som infiltrerer de fleste retninger og forandrer det meste i sitt bilde.. også Bibelen.. det er ikke så greit i dag og vite hva som er hva.. Agenda-kreftene som har skapt bl a New age, har også en agenda om å sverte og avskaffe alle andre trosretninger og lage sin egen tro for å skape monopol og enhet på en front hvor trosfrihet og individuelt manfold bør få råde og de bruker svært ufine midler.. Det er viktig å stille de spørsmål du gjør her men også å se at visse krefter holder på med å kreere en reprise i dag, på monopol-religionen som det tidligere romer-riket skapte. Makthavere har alltid brukt og misbrukt Gud og hva vi tror på for manipulasjon og makt over folke-massene.. det skjer ikke mindre i dag.
Eneste måten å gjenkjenne dette er å sette seg inn i hva er deres agenda!

Har ventet på svar fra deg et annet sted.. før jeg ville svare deg noe mer der.. om du svarer der, kan jeg se på det om noen dager. Blir opptatt første dager. Det var i en av de siste artiklene til JJ, tror jeg. God påske.. :-)

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  Martinfinite
13 år siden

«Det jeg synes er bekymrende er de alternative åndelige retningene du promoterer som Jesus helt klart fordømmer i Bibelen»

Jesus forbød sine tilhengere i å gjøre han til Gud og tilbe han. Det vil si at ved å danne Kristendommen og å opprette makt-organisasjonen Kirken brøt de kristne direkte ordre fra Jesus.

For meg virker det som om både Islam, Judaismen, Buddhismen og ny-spiritualismen forstår Jesu ord bedre enn man gjør i Kristendommen…

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  Martinfinite
13 år siden

Martinfinite, Lys og mørke, slik du forestiller deg dem, er metaforer på godhet og ondskap. Det lyset som Kjetil S. og andre snakker om her er ikke en metafor. Dette helbredende lyset er rett og slett en energi som all materie består av – som ER materie.

Problemet med denne energien er at den er hverken god eller ond – den bare ER, og vi manifesterer den med vår vilje.

Så hvis vi sier at dette lyset er Gud, noe som man kan ha gode grunner til å si all den tid Gud er i alt (også i den kristne troen), så er det klart at Gud er hverken god eller ond. Dette er det også grunn til å si ut i fra Bibelen, hvor mennesket måtte spise av Kunnskapens Tre for å vite forskjellen mellom godt og ondt – den frie vilje ble altså gitt oss av Gud nettopp for at vi måtte lære oss å leve i den vanskelige fysiske verdenen utenfor Edens Hage.

Det at Gud er nøytral og lar mennesket selv velge sin sti i livet er jo en sentral del av den Kristne tro. Det finnes derimot ikke tvil om at Guds ønske var godhet, for det var med en viss motvilje at det ble slik – Gud visste nok at den frie vilje også åpnet for ondskap.

Det gode og det onde eksisterer altså i oss som et resultat av at vi selv ville leve livet på jorda og utforske og lære – altså oppnå Kunnskap.

Det å tilskrive alle spirituelle opplevelser gjort av ikke-kristne til Satan, og alle spirituelle opplevelser gjort av kristne til Gud/Jesus ser jeg på som en gigantisk misforståelse. Det er ikke i menneskets makt å konstruere en slik dualitet i Guds skaperverk. Du snakker om at new-agerne gjør seg selv til Gud når de bedriver «lysarbeid», uten å erkjenne at det Kristne Dogma er en konstruksjon skapt av mennesker som påberoper seg makten til å fastsette en guddommelig sannhet – er ikke dette også å gjøre seg selv til Gud?

Hvor i all verden ligger logikken i at Tommy, som sender positive energier i ny-spiritualistisk meditativ tilstand, utfører Satans verk mens Timmy, som ber til Gud for vennene sine, utfører Guds verk? Det eneste som skiller dem er jo den menneskelige sosial-kognitive konstruksjonen «Religiøs Tro» på den menneskelige sosial-kognitive konstruksjonen «Kristendommen».

Hele poenget med eksistensen på denne jorda er at Gud lot oss, fragmenter av hans uendelige sjel, oppleve den fysiske verden med alt den har av kjærlighet og hat, godhet og ondskap, liv og død, smerte og glede etc etc – og vi ble gitt denne muligheten for å lære, vokse og bli en høyere bevisshet. Dette er jo New-Agerne og Kristne skjønt enige om, dere bruker bare forskjellige ord!

torkel
Abonnent
Svar til  Martinfinite
13 år siden

«Du tror kanskje du kan “skape din egen virkelighet”. Bak denne tanken er den tro at du kan være som Gud vår Far.»

Er jeg ikke skapt i Guds bilde? Er jeg ikke som Gud vår Far da?

Otto
Abonnent
13 år siden

Herman Van Rompuy – the EU’s new NWO shill president, inklusive «2010-3-23 NWO Defeated NOW as Success of RESTORE AMERICA PLAN Done Deal now»

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Min konklusjon og tro er. Det finne kun en SANN gud. Det er den som representerer kjærligheten, menneskets sjel, ånd og samvittighet og livets oppstandelse. Alfa og Omega for alt det gode, rene og naturlige.

Og det finne en annen USANN gud, det er den som folk flest i denne verden henger som haler rundt. Den falske, hevngjerrige, sjalue, pengekjære, materialistiske, voldelige og fordømmende gud.

VALGET ER DITT!

torkel
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Min versjon:

Det finnes en sann Gud og det er deg. Du ER, jeg også. Vi har fri vilje til å velge våre egne omstendigheter; kjærlige, medmenneskelige, falske, hevngjerrige, sjalue om vi måtte ønske. Man høster det man sår.

Eva (om det var hun som plukket eple; jeg har ikke hatt kristendom så unnskyld eventuelt min inkompetanse:-)) kunne sagt «Derfor! Samt det så utrolig godt ut!» fremfor å si «Unnskyld» når Gud spurte henne om hvorfor hun spiste av det forbudte tre. At de ble forvist ut av Edens hage var ingen straff; hun/vi/de valgte det selv ved å ikke innse hva hun/vi/de var!

– Venter spent på kaffeinvitasjon i Trondheim! :)

mikael
mikael
Abonnent
13 år siden

Meget bra artikkel, som treffer midt i blinken, og spesielt den delen om kvantefysikken, Anbefaler, Fridjof Capras. Web of life. En god begynnelse, for fortåelse av dagens vitenskap.
Jeg trur ikke på verken gud eller djevelen, sorry, ikke et øyeblikk.
At en for «mentale problemer» kommer oftes av det enkle faktum, at en som oftes står alene med opplevelser, noe de aller fleste får verken hjelp eller forklaringer for.
Halusinogener blie oftes brukt som en snarvei, men for «nykommende» en måte å understreke at den verden DU ser , er den verden DU har blitt fortalt du ser, alt annet er «far out» inn i ugabuga land.
Frykten som for de fleste som opplever f.eks. lusid dreaming, som «galskap».
Dette stadiet «lusid dreaming», kan en klare å lære seg, faktisk.
http://www.lucidity.com/
Men en felles nevner går igjenn, og det er at den indre dialogen/samtalen må stanses, en må bare oppservere uten og intervere og/eller ikke analysere. For de aller fleste «opplevelser» vil opphøre øyeblikkelig ved en indre monolog.

““Intent is not a thought, or an object, or a wish. Intent is what can make a man succeed when his thoughts tell him that he is defeated. It operates in spite of the warrior’s indulgence. Intent is what makes him invulnerable. Intent is what sends a shaman through a wall, through space, to infinity.””

Ikke tenk, bare gjør det.

Det å vile, og ønske uten ord, kall det gjerne intuisjon, er det redskapet som styrer fri vilje. Fri vilje er det som gjør at en kan utføre det en vill.
hehe, paradoks.
Som tidligere nevnt er Selvhøytidlighet, en formidabel fiende. Det å komme over det hindret,er en vær søkers første og kanskje det største hindret vi alle har. Selv i dag er det et problem. jeg sliter med(hehe), og som et apropo, ikke udervurder kraften av og den energien, Godt humør gir.

The trick is in what one emphasizes. We either make ourselves miserable, or we make ourselves happy. The amount of work is the same.”

De med » new age», er hypet over alle støvelskafter, for de som er interesert i
bevishet og høyere bevishet, må en gå lengre til bake i tid, en de virkelige «new age» religionene, som kristendomen,Islam(med untak av Sufiene),jødedomen, alle nye relogioner. Går en tilbake til f.eks vediske tekster er virkeligheten en helt annen, helt anderledes.

HUMAN DEVOLUTION: A VEDIC ALTERNATIVE TO DARWIN’S THEORY
By Michael A. Cremo
http://www.humandevolution.com/hdintro.html

The art of Dreaming, den absolutt beste beskrivelsen av metoder.
http://www.prismagems.com/castaneda/donjuan9.html
God fornøyelse.

Don Joan:
“The self-confidence of the warrior is not the self-confidence of the average man. The average man seeks certainty in the eyes of the onlooker and calls that self-confidence. The warrior seeks impeccability in his own eyes and calls that humbleness. The average man is hooked to his fellow men, while the warrior is hooked only to infinity.”

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

The Force,som blir nevnt i de notoriske Star Wars-filmene er kanskje grepet ut av luften i akkurat den sammenhengen,men den finnes.Det er ikke tvil i min hjerne om det. Faktisk er det ulogisk at den ikke finnes,selv om den nok ikke er målbar enda. Denne kraften skiller ikke på religionstilhørighet,og den dukker ofte opp hos helt vanlige mennesker i uvanlige situasjoner.Det er eksempler på dette i smånytt,verden over-nesten hver dag.
Kristene vil hevde at det er Gud,Jesus,eller djevelen som ,alt etter hvem det gjelder,eller hva det gjelder,som gjør det.New Age hevder at det er Nettopp DU som gjør det.-Fordi du har det i deg.
Hvem har rett? -er ikke viktig.Det betyr bare at det er likt for alle,som barna sier.Jeg liker den tanken jeg!

Otto
Abonnent
13 år siden

Afrika holdt i skyggen, ranet, ydmyket, sultet, kontrollert? African Deluge—www.africanfamily.org +. Nyheter fra Afrika ser ut til å være bannlyst av nyhetsmedia. Afrikanere er forhindret fra å få tilgang til informasjon fra andre deler av kloden. Det samme gjelder Kina og Sør-Amerika.

Se på ip-aksess kartet til høyre, det er innlysende, Navigate3D forum. Når land blir holdt i skyggen, blir hele klodens befolkning holdt i skyggen, alle inkludert, ingen unntatt. Hvis du som leser dette synes du har det bra, kanskje til og med er det man allment kaller velstående, du er også holdt i skyggen, du ser ikke det som er tatt fra deg, fra alle.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden
Gunghoo
Gunghoo
Abonnent
13 år siden

Spørsmål til Bin Laden

hva er det med deg og jøder?

Jeg har lest mange artikler her på NS, (gode og mindre gode)
og alltid uansett tema dukker du og ditt jøde hat opp. de kan jo ikke ha skylden for alt?

vit at mainstream media bare ventet på å ta forum som NS for anti sionisme

just a heads up
Gunghoo

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Gunghoo
13 år siden

Jeg er anti sionist! Staten Israel er kapret av ikke jøder og oppfører seg motbydelig mot sine naboer! De fortjener all kritikk!

Okey, i love jews, who love palestinians as their brothers and i love palestinians who love jews as their brothers. But i give it to the palestinians, it gotta be hard loving a man pointing a M16 in your face all day everyday.

Otto
Abonnent
13 år siden
baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

Kan man finne løsningen på mange nåtidsproblemer ved å studere USA’s styresett og 28 prinsipper på hvilke forfatningen ble grunnet? Det påstår forfatteren Cleon Skousen i boken «A Miracle That Changed The World–The 5000 Year Leap» ( mange av leserne vil si seg enig).

Klipp fra et kritisk innlegg på nettet:

«Anyone who has followed Beck will recognize the book’s title. Beck has been furiously promoting «The 5,000 Year Leap» for the past year, a push that peaked in March when he launched the 912 Project. That month, a new edition of «The 5,000 Year Leap,» complete with a laudatory new foreword by none other than Glenn Beck, came out of nowhere to hit No. 1 on Amazon. It remained in the top 15 all summer, holding the No. 1 spot in the government category for months.

The book tops Beck’s 912 Project «required reading» list, and is routinely sold at 912 Project meetings where guest speakers often use it as their primary source material. At one 912 meet-up I attended in Florida, copies were stacked high on a table against the back wall, available for the 912 nice price of $15. «Don’t bother trying to get it at the library,» one 912er told me. «The wait list is 40 deep.»»

(Jeg deltar i et studiekurs basert boka. Meget interressant og lærerikt!)

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden

«———————-
Dad’s hope and purpose behind The Five Thousand Year Leap was to present the fundamental ideas of freedom that are universal and applicable all over the world. His follow-on book, The Making of America, is where he zeroed in on the 286 specific principles of freedom contained in our own Constitution. With these two books he had the answer, finally, to his original question posed back in 1934—how does our Constitution actually work?

I love both of these books. They help me see daily headlines in a new light—to recognize instantly the violation or support of basic principles that hurt or help our nation
——————»

http://www.5000yearleapblog.com/

Otto
Abonnent
13 år siden
Martinfinite
Martinfinite
Abonnent
13 år siden

Til Sjarl; det eneste jeg kan si deg er at jeg har et personlig forhold med Gud. Han kan kjennes gjennom Jesus. Det eneste du trenger å gjøre er å spørre han om å komme inn i ditt liv. Har du prøvd det noen gang? Han er der. Han venter på deg.

« Forrige artikkel

Et overskyggende spørsmål – hvor har du ditt fokus?

Neste artikkel »

Amanita muscaria – den hellige gral?

52
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x