"I sin fars bilde, skapte han dem"....av morens kropp, men av farens ånd.

I sin fars bilde

3.7K visninger
14 minutter lesetid
20

“I sin fars bilde, skapte han dem”….av morens kropp, men av farens ånd.

Barnevernets budsjetter eksploderer, og de får aldri nok, sier Rådmann Jarle Krumsvik i Volda Kommune. Hvorfor er det slik at de skal ha utømmelige ressurser til å ødelegge familier? La oss se på dette….. søke å gi dette fenomen en annen forklaringsmodell enn den i mainstream politikk og media.

Den internasjonale sosialismen (kommunisme) og den nasjonale sosialisme (nazisme) med dens avleggere ateistisk darwinisme har fordrevet vår kunnskap om oss selv som åndsvesener til fordel for et verdenssyn som ser på mennesker som dyr, undertrykket menneskebarns åndelige forbindelser og implementert et åndsfiendtlig miljø i verden. De vil ha deg til å tro at du er bare celler, biologi og kjemi. Utviklet fra et verdiløst embryo.

Jeg bruker å svare dem slik: “Det er mulig at DU stammer fra apene, men jeg gjør det ikke. Ha en god dag og hils hjem til dine“.

Det er ikke et venstrepolitisk prosjekt alene å implementere denne gudløse og åndsløse virkelighetsforståelse, men det kommer derifra, og har blitt lurt inn i de borgerlige partier under dekke av å være helt nødvendige faktorer i en sivilisert “velferdsstat”, for idag synest denne stimuli til åndsløshet å være et prosjekt det er tverrpolitisk enighet om. Satan has his ways……..

I og med at vi som mennesker på jorden er skapt i vår himmelske Faders bilde; Gud, så er vi et mikrokosmos av makrokosmos. As above, so below.

Denne ånd er ikke materiell, den kan ikke sees, men den kan oppleves helt konkret og helt reellt. Den kan erfares, og dermed bevises, for en selv.

Forholdet mellom Gud og menneskene er nærmest akkurat slik som forholdet mellom en tilfeldig bevisst far og hans barn. Der er ingen i verden som er deres ånd nærmest, moren er deres kropp nærmest (av jord har de kommet, til jord skal de atter forgå), mens deres åndsvesen kan aldri forstås i noen dybde av andre enn den ene biologiske far. Hele deres identifikasjon i verden, hvordan de føler seg i verden, er bygget på dette slektskapet. Blir det ødelagt, så vil barna føle seg fremmedgjort og fremmed i en ond verden. De vil dermed enkelt underlegge seg enhver ‘autoritet’ , makthaver som kommer deres vei. Mor vil kunne ta seg av deres materielle behov mye bedre enn far, men aldri det åndelige nivå.

Dette er forsåvidt også grunnen til at det ligger snev av motstand mot kvinnelige prester, for tradisjonelt er det menn som har tettest tilknytning til de åndelige sfærer, mens moderen er ekspert på det materielle univers, – som også gir barnet dets kropp. Vi skal ikke se bort fra at idag hvor så mange menn er ukjent og fremmed for sin egen spiritualitet, at Universet besørger at også kvinner gis den ‘åndelige gnist’, men det får vise seg om de opprettholder og respekterer disse åndelige tilknytninger og ‘hellige’ forbindelser, eller om de blir bare å drøvtygge og gjenta de døde ord som de lærte på Menighetsfakultetet, altså at de er like lite spirituelle og åndelige som de ‘kastrerte’ menn (i kjole) som har hersket over kirkens domene før dem.

De bortkomne barna

Både faderen på jord (gjerne ubevisst), og Faderen i ‘himmelen’ sitter nærmest og holder pusten, om når de kommer ‘hjem’ etter å ha gått gjennom den nødvendige lutring og læring på jord, som de har valgt skal være på egen hånd, etter å ha forlatt det åndelige Paradis i Edens Have, av eget frie valg, hvor de ble ivaretatt på alle måter.

Den jordiske far kan nok tenke som den himmelse Fader; G-d. Som over så under. Men verden gjør sitt beste for å fremmedgjøre menneskebarn fra deres åndelige opphav, både det under (her) og over (der).

De valg og disposisjoner du har tatt er dine egne, og du har ikke involvert meg, eller bedt om råd eller hjelp, både de som du lykkest med og de som fikk uheldige konsekvenser. Slik sett er det ingen straff fra min side at jeg ikke hjelper deg med å ordne opp i resultatet av dine dårlig funderte valg.

Hadde du involvert meg så kunne du ha sluppet de negative konsekvensene, men du skulle være stolt og sta, og klare deg selv, og da må du på en måte få oppleve konsekvensene av disse valgene, foruten lærer du ikke, og vil komme til å gjøre det samme på nytt.

Jeg elsker deg så mye, at jeg respekterer fullt ut ditt frie valg, og din frie rett til å gjøre de valgene for deg selv som du ønsker det, men vit at valgenes konsekvenser også dermed blir dine. Hadde jeg gitt deg hjelp og de førte til negative konsekvenser, ville jeg hjulpet deg utav det, men dette var dine egne, og ikke mine.

Du valgte å klare deg uten og ikke utnytte din åndelige forbindelse til ditt opphav i denne verden, og jeg elsker deg så mye, at jeg gir deg fred til og lov til å holde på, men jeg venter spent på når du har lært leksen hva som er det beste å gjøre, – som er å holde deg nær til ditt åndelige opphav, som visste hva og hvem du er selv før du ble født, fordi du i realiteten er en del av den ånd; din Faders ånd. Jeg elsker deg mitt barn, og ser frem til den dagen jeg kan knuge deg til mitt bryst atter en gang. Velkommen hjem.

De blir heftig godt mottatt, da inviteres det til fest, som Jesus sin historie om den bortkomne sønn illustrerer.

Opprettholdes dette ene referansepunkt i et barneliv, er det i det minste et eneste sted hvor de kan føle seg sett og forstått. Dette betinger selvfølgelig at fedre er fedre, og ikke er feminister, kvinner i mannskropp, og fedre som kjenner seg selv. Sosialt tilpassede fedre kan ikke hjelpe, fordi det er den originale opprinnelige kjerne av dette mennesket som barnet kan greie å tilknytte seg, og vil ikke finne noe som helst likheter eller referansepunkter i et annet menneske, gitt at de ikke er sosialt miljøpåvirket på nøyaktig samme måte. Er det ikke på nøyaktig samme måte miljøpåvirkningen og indoktrinering til de sosiale rammer har foregått på, så vil disse menneskene åndelig sett være fremmed for hverandre.

Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. (1 Mos 1,26-28).

Her viser Gud at mennesket står himmelvidt over den darwinistiske lære, at mennesket er på et plan langt over dyrene, de har fått fri vilje, de har blitt bevisst (delvis) og til og med Selvbevisst (noen av dem).

Det betyr at Universet er bygget opp slik som i de ‘himmelske riker’, i andre sfærer, at Gud har organisert dette slik at menneskenes liv på jorden er organisert på samme måte som universet selv er organisert. Jordkloden selv er den synlige materialiserte virkelighet, som moderen gir menneskebarnet dets kropp, av jord som den kommer – og til jord den skal atter gå, mens den ånden som ‘svever over myrene’, er den usynlige virkelighet, som er representert av barnas far her på jorden, og den større Gud Fader som åndsvesen. Begge er en del av ‘G-d’, og blir ikke komplett uten det andre, den synlige og usynlige virkelighet av samme ‘fenomen’ eller ‘vesen’.

Ifølge vedisk filosofi, den høyeste kunnskap, er sjeler som noe som ligger i et kornfrø. Menn spiser korn som så sjelen plasserer i mannens sæd. Når sæden går inn i livmoren til kvinnen begynner det å utvikle en kropp. Så sjelen er dermed den levende kraft eller livet selv, og når sjelene forlater kroppen er alt som er igjen en død kropp.

Ifølge de darwinistiske ateister og alle andre som har ‘tatt dyrets merke’, inklusivt folk som kaller seg religiøse av alle avskygninger, er da menneskelivet slutt, mens for andre er det da det begynner. :)

Oppvåkningen (The Awakening)
Inca Spiritual Messenger, Willaru Huayta
I dag, etter 2000 år, stiger Solen. Dens stråler bringe helse, renhet og visdom for helbredelse av hele menneskeheten. De gamle Andeanske folket, inkaene, fulgte lovene i Mor Natur (Pachamama) og Den Store Ånd Skaperen (Pachacamag). De visste at Solen var det sentrum av kraftige magnetiske energier hvis liv hver levende er avhengig av. Solstråler er en gave fra Den Store Ånd, som gir liv og glød til alt i naturen.

Pachamama er både guddommelig og hellig. Hun er sammensatt av de fem elementer av måne, sol, jord, vann og luft. All læring starter innenfra, lære, vite, respekt for seg selv. Alt vi ser rundt oss kommer fra Pachamama, Moder Jord, og det usynlige kommer fra Faderen Skaperen – sjelen og ånden. Derfor må vi bruke våre liv til naturen og Far Skaperen, ære dem og leve etter deres lover. Vi har fått våre fysiske kropper fra Moder Jord og vår åndelige kropp fra vår Far Skaper.

http://www.kachina.net/~alunajoy/awake.html

Jfr. Moses lov nr. 4; “Du skal hedre din far og din mor”, så vil det gå deg godt og du får leve lenge i landet. Det vil si at en er både et kroppslig og åndelig friskt og sunt menneske, og slipper psykosomatiske sykdommer (artikkel kommer; “Psykosomatiske elementer i enhver sykdom”).

Så mange tror på at livet kommer fra naturen, og glemmer den ånd som gjennomstrømmer naturen, og gir den liv (Jfr. Gaiatilbederne). Det ene kan ikke eksistere uten det andre. Dualismens forbannelse, eller velsignelse, alt etter som en ser det.

Men der er alltid noen som spiser av kunnskapens tre og tror seg så veldig smart i sin streben etter å gjøre seg som G-d lik, som de gjorde i for eksempel Babylon og skulle bygge Babels Tårn for å rekke inn i himmelen, og utfordre G-d’s makt over menneskene. Hvor dum går det egentlig an å bli? Rekke inn i de åndelige sfærer med et tårn av stein?

Hva er best å velge; den åndelige allmakts kjærlighet, åndens basis-substans, eller denne verdens fyrstes agenturs hat, krig, nød og elendighet, hvis følgesvei leder til ikke bare kropppens, men også sjelens død, fordi menneskene ved å tro på verdens fyrster, HAR GITT AVKALL PÅ SIN EGEN SJEL OG ÅND, og følger de som har tatt på ‘dyrets merke’……..til helvete aka ikke bare kroppens, men også sjelens død.

Og menneskene bygger stadig byggverk mot det faderlige prinsipp, den usynlige ånds innflytelse i verden.

Åndsløshet ved lov

“Ved lov skal landet byggast, og ikke ved ulov ødast”, hettes det i gamle dager, – lenge siden. Ingen nevner det lenger. Naturlig nok.

Lovverket i samfunnene og alt annet er tilrettelagt for å hedre den materielle tilknytning, mors barn – med rett til å drepe dem som var en drøm i et Farshjerte, som søkte etter den rette kvinne, så hans åndelige barn kunne bli materialisert gjennom moderens vagina, mens respekten for den åndelige tilknytning er ikke-eksisterende i verdens styringssystemer, bortsett fra i Menneskerettighetskonvensjonen som er fin på papiret, men ikke blir opprettholdt i praksis. Den er foreløpig en fjern drøm, drømt frem av den felles menneskehet. Drømmer er fine, men brister ofte i møte med realitetene.

Det materielle prioriteres fremfor det åndelige,

Jfr. Barneloven. Barnet er mors barn alene. Far må spørre pent om lov til å se sitt barn, og får vanligvis det svaret fra Staten nei, nei, og atter nei, med vikarierende argumenter.
Jfr. Abortloven. Barnet er kropp alene, av mor, respekten for dets åndelige opphav er fraværende.
Jfr. Partnerskapsloven, Ekteskapsloven. Barn trenger ikke fedre. To mødre er helt fint.
Jfr. Bioteknologiloven. Barn trenger ikke åndelig opphav. En materisk organisme. Skapes i labaratorium.
Jfr. Barnevernsloven, hvor barn tas fra sine åndelige miljø og nærmeste tilknytning med tvang, og settes i et fremmed miljø. Et sosialt miljø. Eksterminering av dets åndelige forbindelser.

Sosialismen har brutt ned denne tilknytning, fordi under sosialismen om det er internasjonal sosialisme (kommunisme) eller den nasjonale sosialismen (nazismen), er den eneste tilknytning barna skal ha, det er til Staten, og oppdras til kanonføde for makthavernes interesser og agendaer.

Det finnes ikke en person i Norge som kan komme til å peke på noe sted i statsforvaltning eller våre institusjoner hvor den åndelige forbindelse blir respektert og sett på som noe hellig. Hvorfor? Fordi det har vært agenda i 100 år å ødelegge menneskers åndelige liv, og deres åndelige tilknytninger, først til deres jordiske fedre, og deretter til den Himmelske far; Gud – den usynlige virkelighet av det vesen de selv er, og som de helst ikke vil vite om, – i tråd med den kondisjonering de fleste har gjenomgått, og som så veldig få har greidd å gjennomskue og bryte utav. Å finne tilbake til seg Selv, den en virkelig var/er. The I AM. Jeg Er.

Alt er innført av krefter i verdenspolitikken som i sin form er ‘sataniske’ fordi de ikke opprettholder Guds, Vårherres, den ultimate Åndelighets naturlige oppvekstmiljøer, men setter alt inn på å bryte ned disse. Dette er beviselig. Gjør som meg, og finn ut av hvem som har implementert alt dette i det norske samfunnet, og du har kommet en lang vei på ditt søk. Til å begynne med:

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Det er intet nytt ved det de gjør:

Flukten til Egypt

Herodes,som var konge i Palestina under romersk overhøyhet, likte lite at det var født en som ble kalt jødenes konge. Vismennene ble varslet i en drøm om at de ikke burde vende tilbake til kong Herodes og fortelle om barnet.

På samme måte ble Josef varslet i en drøm om at Herodes ville drepe barnet og at de måtte flykte til Egypt. Da Herodes ikke fant Jesus, ga han ordre om han at alle guttebarn under to år i Betlehem og omegn skulle drepes. Josef og Maria vendte ikke hjem igjen med barnet fra Egypt før etter at Herodes var død.

Kilde: Norsknettskole

Åndelige barn, indigobarn, herskerne er livreddd dem, blir diagnostisert med ADHD og satt på kraftige medikamenter som dreper deres frie ånd. IDAG. Herodes frykt for oppstandelser blant oppvakte og opplyste barn som kommer inn og truer makten lever i aller beste velgående.

Idag tas de ut før de kommer til verden også. Det var ikke bare fosterets kropp som ble nektet tiltrede til denne jord, men også den store drøm, som av den store kjærlighet ble drømt frem i et farshjerte, som ikke fikk sin eksistens på dette plan, som planlagt. Det var menneskets villfarelser som drap kjærligheten som er den rene ånds basis-substans, før den i det hele tatt ble materialisert. Dette er ikke tilfeldig. Alt er nøye og presist planlagt slik.

Såldes er det langt verre å abortere denne ånd, som er evig, enn den kropp, som er veldig midlertidig. Det er satanisters oppfinnelse det her, som vil korrumpere Guds skaperverk.

“Og dine sanne brødre er alle de som gjør det, og som vil din himmelske Fader og deres jordiske Mors vilje, og ikke dine brødre ved blod. Jeg sier dere virkelig, at dine sanne brødre i vår himmelske Fader og av den jordiske Moder vil elske deg tusen ganger mer enn dine brødre av blodet. For helt siden Kain og Abel, da brødre av blod overtrådte Guds vilje, er det ingen sant brorskap av blod. Og brødre gjør mot brødre som fremmede gjør mot hverandre. Derfor sier jeg til deg, elske dine sanne brødre i Guds vilje tusen ganger mer enn dine brødre av blodet.

FOR deres Himmelske Far er KJÆRLIGHET.

FOR din jordiske mor er KJÆRLIGHET.

FOR menneskene er KJÆRLIGHET.

“Det er av kjærlighet, at den himmelske Far og jordiske Mor og Menneskesønnen blir ett. For ånden av Menneskesønnen ble opprettet fra ånden av den Himmelske Faderen, og kroppen hans fra kroppen av den jordiske Moder. Bli derfor perfekt som en ånd av din himmelske Far, og som kroppen til din jordiske Moder er perfekt. Og så elsker din himmelske Far, som han elsker din ånd. Og så elsker din Jordisk mor, som hun elsker kroppen din. Og så elsker dine sanne brødre, som din himmelske Far og din jordiske Mor dem kjærlighet. Og så din himmelske Far skal gi dere sin hellige ånd, og deres jordiske mor skal gi dere av sin hellige kropp.

Utdrag fra The Essene Gospel of Peace of Jesus Christ, C.W. Daniel Company Ltd. ISBN 0-85207-103-5

Kjærligheten, åndens basis-substans skal kveles ved fødselen. Kjærligheten blir kald. Ånden blir fraværende. Så er det profetert i Bibelen. Og slik ble det.

I min 25 års forskning på disse saker, så er det fellesnevneren jeg har funnet at de som har et godt forhold til sin jordiske far, er også de som lettest får et godt forhold til Den Himmelse Fader, den Ultimate Åndsbasis (jeg sjonglerer med ord med vilje, fordi det er ikke så nøye med hva en kaller DET, bare en forstår hva DET er; I AM what I AM, den evige uforanderlige VÆREN som ikke kan manipuleres med sosial engineering).

Barns brutte forbindelser til sine åndelige opphav, både jordiske og ‘himmelske’, er således imperativt for at det skal knytte seg til den ‘kollektivistiske rørsle’, det virtuelt menneskeskapte sosiale paradis, Animal Farm, hvor mennesker er gjort til darwinistiske dyr, som det automatisk blir foruten en er istand til å anerkjenne og hedre menneskets åndelige basis og opphav. Deres åndsbasis MÅ destrueres! Satanistenes makt hegemoni og innflytelse er avhengig av det.

Slik er ‘dyrets merke’, de som har tatt på ‘dyrets merke’, de som har nedgradert mennesket fra et evig åndelig vesen til å bli en lett erstattelig fettklump (embryo) i kvinnens livmor.

Alle de som vil ha mer ånd, mer spiritualitet i livene sine og i verden, og mindre materielt, så er det helt nødvendig å motarbeide alt og alle som støtter agenda for å fremmedgjøre barn fra sine åndelige opphav, sine fedre, sine naturlige åndsrike sunne miljøer; og fra G-d.

De som har tatt ‘dyrets merke’ har liten kompetanse på å behjelpe den åndsløshet som har rammet verden.

Det koker ned til at den eneste som kan gjøre noe med dette, det er DU, kjære leser. Bare din korrekte holdning, tanke, følelse og intensjon, kan faktisk bevirke bedre tilstander i verden, fordi summen av disse er en stum bønn som sendes ut i Universet til de krefter som styrer fra de åndelige sfærer. Vi fikk fri vilje. Kommer ikke bønneropet, får en ingen hjelp. De som tier samtykker.

PS: Denne ubalanse og åndsløshet vil gi seg seg utslag i bunnløs nød for, og psykosomatisk sykdom for menneskene i samfunnene, – før eller siden. Mennesket er en helhet, kropp OG Ånd, ivaretas ikke begge vil det få sine konsekvenser, og få sine uheldige utløp, både for individet og samfunnet som helhet.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

20 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
13 år siden

[…] denne gang, hvilket annet ord kunne jeg brukt ……? Er jeg virkelig nødt til å havne i kjærlighetens himmel sammen med dem, eller …..? Hvor lenge varer kjærligheten som åndsbasis for den himmel […]

trackback
13 år siden

[…] som skal bemanne panservognene i likestillingenes navn, eller det er deres av-maskulinisterte og Faderløse sønner? Alt finansiert av oss selv, som ikke klarer å ‘konkurrere’ om å produsere […]

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Kort kommentar til din artikkel. Barnet fødd av en Jomfru er det indre barnet.
Vår oppgave er i meditasjon å beskytte det indre barnet, ta det i hånden og lede det inn i Lyset/høyre hjernehalvdel. Der vil det være innenfor porten og skjermet fra systemet, styresmakter, barnevernet og religiøse despoter etc…

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

I AM THAT I AM – er det “speilvendingen” av uttrykket TAT TWAM ASI (som skal bety noe sånt som THOU ART THAT) ?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Den gruppe(bevissthet) du tilhører Ulven vil alltid være å finne på jord. Det hjelper å bruke din sjels kompass (I AM THAT I AM) for å finne flokken din. Edens hage var en kopi av vår Kausal kropp, og fører din reise deg dit vil du se. Husk å meld fra hvor du går. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Jeg ser dere sliter litt her inne.
Husk ordet er også inkarnert og delvis forseglet på et vibrasjons og energi nivå som ikke er tilgjengelig for alle. Vi ble etter fallet kastet ut av edens hage fordi det var avgjørende å beskytte bevisstheten til vår kausal kropp, eller I AM THAT I AM – slik at den ikke ble innviklet i de falne sin ondskap.
Gud plasserte Cheruber med flammende sverd som i alle retninger beskytter Livets tre, Kristus bevisstheten og det hellige ord. Det er også de som beskytter flamen i hjertene våre i himmelen og på jorden.
Alså igjen pga av opprøret mot Kristus bevisstheten fikk vi ikke sitte med Herrens bord og nyte av de rikelige nådegavene fra Livets tre.

The Serpent kan tolkes som vår egen ryggrad, den er også kjent som The ultrasonic cord som uavbrutt hummer og snakker til oss, da som Serpent via venstre hjernehalvdel.
Akk ja Guds rike er fortsatt ikke av denne verden, men våre skatter i himmelen er tryggt forseglet. Vel hjem.

simon7
simon7
Anonym
13 år siden

Jeg antar at du er kristen. Jeg spørr derfor deg.

Jeg har lest en del i Bibelen og har noen spørsmål

1: Babylon der alle snakket samme språk og hadde det bra bestemte de seg for å bygge en by og så for å bygge et tårn til himmelen. “Da steg gud ned og sa se her har jeg gitt dem fri vilje og dette er det første de tar seg til, fra nå av vil alt være mulig for dem, la oss forvirre deres tungemål så de ikke forstår hverandre og spre dem over hele jorda.” ……. Hvorfor gjorde han det ? Ville ikke han ha konkurranse om makten ? Hvis alt var mulig for oss ville vi selv vært guder.

2: Kun 344 000 kommer til himmelen eller noe sant, de som står i livets bok. vi er over 6 milliarder på jorda per dags dato. Sjansene er minimale for å komme til himmelen. Satan kjemper på samme side som det enorme flertallet av mennesker som ikke kommer til himmelen i Johannes åpenbaring. Er ikke Gud da en drittsekk og Satan egentlig den snille ?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  simon7
13 år siden

Du tar feil ved antallet Simon7. Det er 144.000 som skal “rykke opp”.
Faktisk like mange som solrefleksjonene av de glatte kalksteinene som “rykker opp” ved soloppgang og solnedgang som opprinnelig var på Kheopspyramiden i Egypt.

Satan?
Slik jeg ser det finnes det kun to typer religion. Naturreligion og blodsreligion.
“Satan” må i et således tilfelle være de som setter seg selv over alt liv på jorden og søker kontroll over alt liv og naturkrefter. Men jeg ville i grunn ikke brukt begrepet satan, siden det er en stafettpinne som har gått på rundgang innad de 3 siste Pseudo-abrahamittiske religionene. Ellers så er gud og satan opp til flere sammensatte skikkelse, så fra et objektivt ståsyn er det umulig å svare på det du spør om, siden spørsmålet i seg selv er en feil.

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Hva med Babylon da? Tror du at du kommer til himmelen Sigr Huginsson?

Den eneste beskrivelsen jeg har kommet over i Bibelen om hvordan Satan ser ut er som en drage i johannes åpenbaring, noen mener han var slangen i edens hage også, men de fleste er uenige i den påstanden. Han sitter i råd med gud i jobs bok.

Hvorfor nevner du det med pyramiden ? Du tenker selvsagt ikke på å bruke det som et bevis, eller?

Hvorfor be til en Gud som med nesten sikkerhet ikke vil vise deg nåde? En Gud som ødelegger for menneskeheten ? En gud som åpenlyst lider av selvrealiserings komplekser og viser seg absolutt som en humørsyk, maktgal psykopat gjennom hele bibelen ? Han har jo sine gode stunder, men det hadde sikkert Hitler også.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  simon7
13 år siden

Babylon?
Bibelsitatet du sikter til er “lånt” fra eldre Sumerianske skrifter som dog er noe forskjellig. Tar ikke på sparket hva forskjellene var. Den visuelle beskrivelsen av satan som slagne, er tilsiktet en sumeriansk slangegud som bla. ble dyrket av den bibelske Abraham…Som sagt er det umulig å definere satan ut i fra de tre religionene, siden begrepet i hovedsak går ut på å demonisere hedenske og hverandres religion og kultur.

Pyramidene?
Det beviser ingenting, men det indikerer hvor bibelforfatteren kan ha hentet sin inspirasjon. Fasinerende sammentreff, syns du ikke?

Hvilket himmelriket?
Vallhall eller Aasgard?
Det kommer vell an på om jeg nedkjemper en bjørn i naken tilstand kun bevæpnet med spydd, gjør det ikke?

Simon7, jeg er ikke religiøs så jeg kan ikke svare noe annet på det siste avsnittet enn at selve spørsmålene du stiller bygger på grunnleggende feil. Det er ingen èn gud i bibelen, men flere ulike, og hovedsaklig Kanaanittiske.

Som jeg sa tidligere:
Det finnes i hovedsak to typer religioner. Naturreligion og blodsreligion. Jødedom som du utvilsomt sikter til er en naturreligion overdratt og omgjort til en blodsreligion av tredjepart.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

Hvorfor bry seg om slike spørsmål når den Gudeskikkelsen beskrevet i dagens menneskeskapte religioner (Kristendommen,Islam,Jødedommen osv) ikke eksisterer uansett, sier nå jeg. Men uansett så har du mange gode poenger som hjernevaskede religiøse mennesker nekter å fundere over, da de finner det mer behagelig å lukke øynene, skru av den delen av hjernen som styrer logikk og kritisk sans,og heller tro at det sitter en nisse oppi himmelen og bryr seg om hver og en av dem. Det er jo en forlokkende tanke,ikke sant?

Og forresten, å spørre J.Johansen om disse tingene, blir like meningsløst som å tro at du lærer noe fornuftig av å lese artiklene hans.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

simon7: det der var skikkelig spikeren-på-hodet spørsml.

Nå var ikke spørsmålet til meg, men jeg svarer nå likevel (kun på 2-ern).

Såvidt jeg kan se så har “Satan” som ønske å kontrollere menneskeheten som en samling microchippede zombier der hvert individ har selvstendighet på linje med et gresstrå. (Satan er vel en av flere demoner med KROPPS-MISUNNELSE).

Kan dette anses som å kjempe “for menneskene” ? I henhold til demonologien eller noe i den duren har vi mennesker – med det vi er utstyrt med fra Skaperens side (inkl. sjel og diverse evner knyttet til bevisstheten vår, hvis vi bare tar den i bruk for hva den er verdt) høyere rang enn luse-demoner som Saten eller hans underordnede slave-demoner.

Spørsmålet: Hvordan har vi mennesker kunnet falle så dypt at vi lar slike undermåls demoner (sammenlignet med OSS) overta kontrollen over våre liv og “feie gulvet” med oss ? Og hvor ille skal livet kunne bli mens vi fortsetter å tenke “overlevelse fremfor alt” ? På et eller annet punkt er det vel naturlig å tenke at “Nei, skal livet som menneske være sånn, så kan det være det samme”.

Det var ikke derfor vi ble skjenket våre liv av Skaperen. Jeg anser at noe av det viktigste Skaperen utstyrt oss med var FRI VILJE. Hvordan er det mulig at “opplyste” mennesker i milliardvis bruker sine frie viljer til å velge å bli uopplyst (selv om de innbiller seg det motsatte) og til å bli ondskapens ivrige tjenere – for å få noen svindel-penger for innsatsen ?

Skaperen/Gud må vel kunne stille noen krav til oss – f.eks. at vi som individer nå vel snart må ha vokst opp etter så mange tusen år med sanking av erfaring ? Motto: Grow up or perish !

Men jeg er reservert til tallet 144.000 som jeg også har hørt, kan ikke helt tro at det er et absolutt tall. Såvidt jeg har oppfattet så har den enkelte av oss et valg – ennå – selv om tiden begynner å bli knapp. Valget er mellom å velge side ved enten å aktivt ta stilling for Guds verdier slik de ble artikulert og etterlevet av Jesus (selv om det innebærer ordrenekt på jobben/sparken/brev fra inkassobyråer i posten) eller å bli ansett som å være en av “Satans disipler” hvis tid på denne kloden nå kan være omme om ikke så altfor lenge…

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Ulven
13 år siden

Jeg stiller egentlig spørsmål med kunn det som står svart på hvitt i bibelen. 144 000 er tallet som får komme til himmelen. Så vil gud pine mennesker så hardt at de vil gjøre hva som helst for å få dø, men gud tar vekk døden slik at vi ikke kan dø. Det er vell dårlig gjort synes du ikke ? de som så priser gud i denne tilstanden får en ny sjanse eller noe slikt.

Jeg er heller ikke religiøs over hodet, men jeg vet at veldig mange religiøse mennesker ikke har lest bibelen selv og bare fått høre de bitene som prestene liker selv. Jeg er bare nyskjerrig på mentaliteten bak relligionen, for jeg har ikke nubbesjans til og skjønne selv hva som skal til for å tro på noe slikt.

Det med pyramiden var egentlig ikke så besyndelig synes jeg. Jeg har akkurat lest en bok som tar for seg blandt annet slike besynderlige tilfeldigheter og den var både underholdende og utrolig interessan. Derren Brown “tricks of the mind ” heter boken. annbefales på det varmeste :) hvis du interesserer deg for sant kommer du garrantert til å like boken Sigr.

Satan skal ikke kontrollere mennesker med microchips. Det er ikke det som står i Bibelen. Antichrist er ikke satans sønn heller det er faktisk bare det samme som å være “anti war”, altså du tror ikke på jesus. Det er det som står i Bibelen. Det er mange religiøse mennesker som baserer sin religion på kunstverk og romaer som “the devine comedy” (dantes inferno) også videre. Det er noe mennesker dikter opp etterhvert.

Ånder og spøkelser er faktisk helt motbevist at eksisterer også, det var en forsker som så et 2spøkelse” flere ganger på kontoret sitt, men i steden for å bli redd fant han ut årsaken. Han så en grå skikkelse som satt ute i synsfelte sitt. Det viste seg at en lyd på mellom 7-19Hz gir oss en følelse av frykt, iakttagelse og angst. For mer følsomme mennesker kan det føre til forstyrrelser på synsnerven, hallusinasjoner kvalme osv.

Beklager at jeg skrev en så lang kommentar, men jeg synes det er viktig at alle prøver og finne feil med teoriene sine slik at de kan bekreftes, eller avkreftes. Det er slik en får svar. Noen ganger ser jeg artikler som blir pressentert nesten som fakta istedenfor teorier, spessielt rundt Illuminati og NWO.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  simon7
13 år siden

Da fant jeg sitatet til deg angående språkforvirringen i babylon simon7.
Som du ser er det ikke helt som fremstilt i torah.

134-155″Chant to him the holy song, the incantation sung in its chambers — the incantation of Nudimmud: “On that day when there is no snake, when there is no scorpion, when there is no hyena, when there is no lion, when there is neither dog nor wolf, when there is thus neither fear nor
trembling, man has no rival! At such a time, may the lands of Cubur and Hamazi, the manytongued, and Sumer, the great mountain of the me of magnificence, and Akkad, the land possessing all that is befitting, and the Martu land, resting in security — the whole universe, the well-guarded
people — may they all address Enlil together in a single language! For at that time, for the ambitious lords, for the ambitious princes, for the ambitious kings, Enki, for the ambitious lords, for the ambitious princes, for the ambitious kings, for the ambitious lords, for the ambitious princes, for the
ambitious kings — Enki, the lord of abundance and of steadfast decisions, the wise and knowing lord of the Land, the expert of the gods, chosen for wisdom, the lord of Eridug, shall change the speech in their mouths, as many as he had placed there, and so the speech of mankind is truly one.”
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr1823.htm

Når det gjelder historie og religion er jeg ganske kresen.
Har i grunn ikke sansen for debunking men heller studere mest mulig “rådata” uten innblanding av en tredjeparts verdensanskuelse.
Liker det best når det er objektivt fremstilt.

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Her et utdrag fra teksten i JÅ Kap7.
Hvis du ser i vers 9 så står det deretter så ser jeg en skare som ingen kunne telle fra alle nasjoner og språk.

De 144 000 tror jeg er de som vil stå i spissen som martyrer i den siste tiden.

For og snu litt på det så tror jeg ikke det er Gud som velger om vi skal komme til himmelen eller ikke.
Det valget tror jeg ver enkelt vil gjøre selv. Det blir snakk om og leve adskilt med Gud og andre eller rett og slett Leve i sitt eget Ego Adskilt Som også i bibelen Betyr død. Gud ga oss fri vilje og da må også den frie viljen være når vi skal ta et valg om vi vil leve videre med han og andre.

Guds tjenere blir merket med segl
7Deretter så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller havet eller trærne. 2 Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet: 3 «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på pannen.»
4 Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk.

5 Fra Juda-stammen var det 12 000 med segl,
fra Ruben-stammen 12 000,
fra Gad-stammen 12 000,

6 fra Asjer-stammen 12 000,
fra Naftali-stammen 12 000,
fra Manasse-stammen 12 000,

7 fra Simeon-stammen 12 000,
fra Levi-stammen 12 000,
fra Jissakar-stammen 12 000,

8 fra Sebulon-stammen 12 000,
fra Josef-stammen 12 000
og fra Benjamin-stammen 12 000 med segl.
Den store hvite skaren
9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene. 10 Og de ropte med høy røst:
Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.
11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud 12 og sa:
Amen.
All lov og pris og visdom,
takk og ære, makt og velde
tilhører vår Gud i all evighet.
Amen.
13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 «Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
de har vasket sine kapper
og gjort dem hvite i Lammets blod.

15 Derfor står de for Guds trone
og tjener ham dag og natt i hans tempel,
og han som sitter på tronen,
skal reise sin bolig over dem.

16 De skal ikke lenger sulte eller tørste,
solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.

17 For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem
og vise dem vei til kilder med livets vann,
og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»
Åp 7,1 viser til Esek 7,2, Esek 37,9, Dan 7,2Åp 7,3 viser til Esek 9,4, 2 Tim 2,19, Ef 1,13f, Åp 9,4
Note segl på pannen: markerer at de tilhører Gud og skal skånes. =Segl.Åp 7,4 viser til Åp 14,1ff, Åp 21,12Åp 7,9 viser til 1 Mos 15,5, Åp 3,4+Åp 7,10 viser til Åp 5,13Åp 7,11 viser til Åp 4,4-6ffÅp 7,12 viser til Åp 5,12Åp 7,13 viser til Åp 3,4+Åp 7,14 viser til Dan 12,1, Matt 24,21f, Åp 22,14Åp 7,15 viser til Åp 4,2+
Note reise sin bolig: >Joh 1,14.Åp 7,16 viser til Sal 121,6, Jes 49,10Åp 7,17 viser til Sal 23,2, Jes 25,8, Åp 21,4-6

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
Svar til  lappe- antrik
13 år siden

Det jeg ville frem til med det over var at det er snakk om veldig mange flere en de 144000 som får komme til himmelen i følge Johannes åpenbaring.

Jeg er enig i at mye av det GT er nasty greier med en Gud som Hiver ild på deg og dreper bare vi gjorde en feil, Men her også må jeg si at dette er mennske valgt. Når Gud Ga oss de 10 bud så var det ikke for det Gud ba oss om og følge de, men Mennskene slo seg til bryste og sa gi oss retningslinjer så skal du se at vi vil klare og holde alle de bud du gir oss.
Det første budet som ble brutt etter at Moses fikk de 10 bud var 1 bud. Du skal ikke ha andre Guder en meg. Da danset de rundt Gull kalven.
Fordet mennskene ikke var i stand til og holde de 10 Bud så måtte Gud sende et offer.
Det er det alle offringene i bibelen var forbildet på som skulle komme.
Jesus kom for og frikjøpe mennskene ta all vår synd ja ikke bare noen mennsker sin synd menn ALLEmennskene sin synd. Ja det gnager nok litt for mange fromme kristne at dette ikke bare gjelder dem, men alle. Så da er det ikke slik at Jesus bare har frelst de som kaller seg kristne, Men alle mennsker er da i utgangs punktet frelst. Prisen er betalt og Nåden er gitt oss alle.
Da er det jo heller sånn at vi med vår frie vije heller velger bort frelsen.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  lappe- antrik
13 år siden

For å redde verden kreves det mange manifestasjoner av den ene Gud.
De 144000 er ganske enkelt lys vesen eller molykylære strukturer av Kausal kropper/sjeler som ble enig om sammen å forsøke å hjelpe verden.

Forseglet i Kristusbevisstheten til de 144000 er den orginale kopi/plan for fremtiden, ingen uten de kan lære den nye sang.

Hele kosmos er innvolvert i denne saga, både lysets engler og det fysiske univers synes å spiller på lag for å hjelpe oss videre.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carina_Nebula

Revelation10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  simon7
13 år siden

1. De bygde seg et tårn like til himmels. Nimrod var hersker over det meste av jorden. Han opphøyde seg til Gud. Derfor gav Gud dem ulike språk og knuste tårnet. Gud tåler ikke stolte mennesker. Selvom vi idag har skriftspråk, så fortsetter språkene å utvikle seg i ulike retninger. Amazing or what?
Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde, er det skrevet.

2. Millioner av mennesker kommer til himmelen, av alle folk, tungemål og raser.
Derfor må evangeliet om Jesus Kristus forkynnes for alle folkeslag før han kommer tilbake i skyen for å hente sin brud.

Åpenbaringen:
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene. 10 Og de ropte med høy røst:
Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.
11 Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud 12 og sa:
Amen.
All lov og pris og visdom,
takk og ære, makt og velde
tilhører vår Gud i all evighet.
Amen.
13 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 «Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
de har vasket sine kapper
og gjort dem hvite i Lammets blod.

Sjekk også målene på det nye Jerusalem, 12 tusen stadier lang og 12 tusen stadier bred.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
13 år siden

Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

« Forrige artikkel

Information to the world

Neste artikkel »

Har Einar Gelius tatt dyrets merke?

20
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x