Peaches Geldof djevelbesatt av OTO ?

5.1K visninger
14 minutter lesetid

Stakkars forvirrede Peaches Geldof har vært scientologisk, OTO, og nå “jødedom”, det vil si khazarjødenes kaballistiske religon, ateistiske verdslige uten Torahen og Moselovene. Det er kanskje ikke så stor forskjell på disse tre, for de er alle materialistiske og verdslige, de tror ikke på noen hinsidig verden, Himmelen, eller G-d; de tror på menneskene; humanismen.

Det gjør ikke jeg. Jeg har ingen som helst tro på menneskene. De har mistet sin sjanse hos meg. Uten mirakler ‘fra oven’, så er de ferdig i sin helhet, skiter i sitt eget habitat som det var skapt for dem i kjærlighet av Skaperen; G-d.

“Det er ikkje berre innan underholdning folk er opptatt av Aleister Crowley og Ordo Templi Orientis (OTO). Også toppane innan internasjonal politikk og finans er satanister. Du kan for eksempel søke på Bohemian Grove der dei gamle babylonske gudane blir tilbedt med det som skal forestille ofringar av babyar.”

Kobling til satanistisk sexsekt
http://www.side2.no/underholdning/article3612420.ece

Glem scientologi, kjendiser faller nå for en enda mer skummel ‘religion’: Vi presenterer den Sataniske sex kulten som fanger stjerner som Peaches Geldof
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2312632/Introducing-Satanic-sex-cult-thats-snaring-stars-Peaches-Geldof.html

Peaches og den religiøse kult med en svært mørk fortid: Geldof bruker Twitter-konto til å oppfordre tilhengere til å lære om Order of Oriental Templars
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2309148/Peaches-Geldof-uses-Twitter-account-urge-followers-learn-Order-Oriental-Templars.html

«Gjør hva du vil» er mottoet til profeten i Ordo Templi Orientis (O.T.O), Aleister Crowley, kalt “Det store Udyret, 666”. http://www.kjendis.no/2013/04/22/kjendis/dop/usa/oto/religion/26804188/

Religionen for avvikere, seksuelle perverse og narkotikavrak ser det ut til. Den er mer utbredt enn vi tror. Den innpodes i ungdommen som ‘moderne’, cool og in, av alle kjendiser som marxistene kan mønstre. Religionen er faktisk den politisk ledende i dag, pløyer ned sine fiender, og legger deres kulturer øde og brakk, et system som skaper mer av det samme som denne religions tilhengere er plaget av. En ond sirkel.

Kjærligheten hos det grenseløse OTO, hvor medieviter John Færseth er en av yppersteprestene i den norske avdeling, er definert som fri knulling i alle hull, så mange hull som mulig fylt, HELST samtidig..

Medieviter John Færseth er også mannen bak Vepsen som katologiserer i sin åpne webdatabase, og blinker ut hvem som er deres religions fiender, Stoltenbergs og Agenda21 sine brunskjorter,  av de offer som dermed er utpekt til å bli ‘nøytralisert’, på en eller annen måte, stille all dissens for å skape Lenin og Bronsteins (Trotskys) partiinost – Partilinjen. Norske mediers yndling. Dette er standard marxistisk modus operandi; marginaliser og isoler.

Vepsen. Et Arbeiderpartimagasin.
Vepsen. Et Arbeiderpartimagasin.

‘Organisasjonen VEPSEN’: «Fullt ut et AP prosjekt som det er kostet støv av og hentet frem i lyset. Bildet finner dere på side 129 i «Det norske arbeiderpartis historie». Bildet viser 9 årgang. Og utgivelse Nr 22. i 1914. Klikk på linken og bla frem til side 129″
http://www.nb.no/nbsok/nb/41e96a82ecddaea0932a0e65f632b360?index=7#1

John Færseth er som den som går før tømmerhuggerne og blinker ut de trærne som skal felles (‘mannen med ljåen’).

OTO og Marx, samfunn uten G-d

Religionens grunnlegger Crowley skapte en avart av marxismen, satanisme, som skal plante menneskene i verden, i det karnalske, i deres kropper alene, fri for ånd og åndelighet, mer enn å bidra til deres åndelighet, akkurat som Karl Mordechai Marx Levy ville gjennom et visst sett politiske doktriner; Det Kommunistiske Manifest.

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed». – Karl Marx. (Richard Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

Crowleys Lov, Thelemas Lov, til å erstatte Moselovene, er “Gjør Som Du Vil”. Hvor Moselovene begrenser menneskene, og setter dem i et moralsk samvittighetsforhold til sin Skaper, er en under Thelemas Lov helt frisatt alle moralske imperativer. Det eneste som begrenser dem er de politiske lover, og når de selv ved de ledere de har fått underminert landets lederskap med, kan bestemme disse lover, hvor de kan gjøre sine sexritualer politisk akseptable og mainstream politisk korrekte med enkle grep, gjerne av å kalle dem “kjærlighet” så forstår vi at vi lever i deres form for paradis.

De utbrer en politisk helt verdslig lære, fri for åndelighet, fri for G-d til å være deres moralske overdommer. De vil være HELT fri, ikke ha noen grenser, INGEN forbudte frukter, spesielt ikke seksuellt og fysisk, selv ikke en enkel liten grense som ikke å spise fra ett enkelt tre i en skapt verden av overflod klarer de.

De utfordrer ALLE grenser, og støter ALLE verdens mennesker sammen med seg ut av det Paradiset, som var engang, hvor G-d tok vare på dem, plasserte i naturen det som skulle være der for deres overlevelse. Men disse menneskene er av den overbevisning at der er ingen Store Ånd som plasserer i naturen hva som menneskene lever av, mat og ressurser. De tror at naturen gjør dette av seg selv, naturen er dermed deres gud, og lederne som skal forvalte naturen er denne naturreligions småguder som de heiler.

Resultatet av deres villfarelser vil komme til å vise seg som i dette bildet av en av naturreligionens absolutte yppersteprester i Norge; Jens Stoltenberg, når landet vårt har falt fra de åndelige velsignelsene, de som etter jødisk-kristen tradisjon skjenker ‘manna fra himmelen’.

image
DET ER FULLBRAGT ! Bilde; Arbeiderpartiets bakside (FB)

Jeg personlig er stygt redd for at dette problem ikke er relatert til Jens Stoltenberg alene, men er det åndelige Norge etter at Bilderbergkamperatene Jens, Erna og Siv er ferdig med det, og besudlet det med sin luciferske ånd; Det ble aldri himmelen av marxistenes planer, hva ble det da?

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

Bilderberg-teamet Jens, Erna og Siv er hovmodige og tror at menneskene klarer seg uten G-d, at de lever av natur alene, og ikke av ‘manna fra himmelen’, samt at de personlig tror de har ferdigheter til å ‘administrere’ Skapelsen.

Fra et teologisk perspektiv har det å forkaste Logos metafysiske implikasjoner, og de ​​implikasjoner har historiske og ødeleggende konsekvenser. Det er virkelig å bli forkastet av Skaperens og Vårherres velsignelser, for Israels Barn i Norden som satanistene hater ekstremistisk og fanatisk, og vil helst se dem fornedres i sine egne perverse livsanskuelser, forført og brenne i tidenes holocaust, hele Europa. Husk at deres bevissthet ikke inneholder den tanke at undergangen vil også inkludere dem selv. De skaper sitt paradis av ubevisste motivasjoner og demoniske åndsimpulser. De vet ikke at de gjør galt, på mange måter tror de at de gjør godt, mens de myrder millioner i alskens holocaust for sin sak; collateral damage.

Om de ikke er bevisst det, så blir det i hvert fall følgen av deres animalske bevissthetstilstand, og deres handlinger og politikk herav..

Disse menneskene er egentlig alle siviliserte og åndelige menneskers fiender, fordi den verden de skaper er uten ånd, ikke basert på åndelige lover og avveininger, men KUN på menneskenes ‘følelser’ av hva som er rett og riktig, mangler fornuft og rasjonalitet, samt kunnskap og bevissthet om de evige åndelige lover som styrer den fysiske dimensjon.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

At de i dag har all makt reflekteres i at de vil skille åndsbevisst religion og stat, av den enkle grunn at det er DERES religion som skal beherske staten, nemlig naturreligionen og gaia-religionen, en moderne form for naturreligion, med dens dogmer nedfelt i FN’s Agenda21, og mange av EU’s institusjoner:

logo-biologique-europeen
“Agriculture Biologique” . Legg merke til 666

Samfunnet sataniseres, planmessig og bevisst

Dette er hele marxismens mål og mening, å skape ateister og satanister, og politisere samfunnene i den lei like så.

Deres nye skapelse er på egen hånd, uten G-d. Disse menneskene med ‘Dyrets merke’ er av jord, så lenge de ikke er gjenfødt til og av Ånd. De er på alle måter dyrisk, med de dyriske impulser i seg.

Rabbi sier 666 – Dyrets Merke =
“We do know that the number six represents the physical world.”
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

666 representerer den fysiske verden, sier Rabbien.

Å ta Dyrets Merke er således å akseptere den fysiske verden (maya) som den eneste verden der er, med sine frykter, hat, krig, nød og elendighet, og avskrive den åndelige verden, hvor basis-substansen er kjærlighet.

Deres frie viljer, og tøylesløse seksuelle tilbøyeligheter, deres libido ute av kontroll, og uten en positiv sublimering, vil en gang på et litt senere tidspunkt føre til syndefloden, menneskehetens utslettelse, for hele den kulturens folk, hvor de får lov å utfolde seg og bli en politisk maktfaktor, kulturens endelikt, nettopp for disse menneskene er ikke istand til å styre seg. De er grenseløs, i ALLE betydninger av ordet grenseløs. Grenseløshet er deres primærdogme, under dekke av ‘frihet’, frihet for satanister til å ødelegge vårt habitat, for alle av oss. Hverken verbalt eller politisk kan de styre seg, manglende impuls- og selvkontroll. Det er en slags primitiv primalkraft i verden som hersker i deres indre, som gjør at de ikke klarer for eksempel å opptre saklig i et kommentarfelt. De er mest opptatt av å spy grønn eder og galle mot forfatteren, med personhets.

Denne primitive primalkraft i dem kalt ‘satan’ i den kristne tradisjon, har overtatt dem og behersker dem. De har faktisk ikke noen egen vilje, de klarer ikke ta seg sammen, de har blitt ett med denne primitive primalkraft som er Verdens Fyrste. Den har overtatt deres potensielle høyere selv. Deres lavere selv har full kontroll over dem. Media elsker den og dem, for denne underverdenens primalkraft er også løgnens far. Den styrer løgnene, dens makt er basert på løgner.

Det er alt bare paganistisk naturreligion i ny innpakning, tilbedelse av de menneskelige kroppslige tilbøyeligheter og lyster, altså i et mindre personfokusert univers av gaia-religionen, men de er basert på samme lukkede system for menneskene, at det er bare dette her, bare det fysiske, bare det verdslige, som må nytes mens de kan det, i alle sine perverse avskygninger.

Lærens utbredelse har siste 20-30 år vært offisiell norsk politikk, fordi politikerne vet ikke bedre, i møte med okkulte forførelser.

For eksempel når noen dumme nek har blitt kvotert til å bli politikere på Stortinget hører om at dette er kjærlighet de driver med OTO’er og andre mann/mann seksuelle relasjoner, så sier de “åhhh, så rørende, de må vi jo støtte”, Kjærligheten hos det grenseløse OTO, hvor John Færseth er en av ypperstepresetene i den norske avdeling, er for å tilkalle, gjennom okkulte ritualer, naturkrefter og dennesidige naturguder, demoner, som skal hjelpe dem i deres samfunnsnedbrytende virksomhet.

I sin reneste form er ethvert slikt forhold etter deres aspirasjoner og modell et religiøst rituale til denne primitive primalkraft i verden som kristendommen kaller ‘satan’. Slik at kan dette gjøres mainstream, så vil der alså offentlig velsignes sex ritualer til denne verdslige primalkraften -satans- pris.

“Live not by lies!”— Alexander Solzhenitsyn
[1] Alexander Solzhenitsyn, The Solzhenitsyn Reader (Wilmington: ISI Books, 2006), 556.

Der er 13 dagers svært satanisk periode som krever menneskelig offer, som ofres i flammer. Den kalles ‘Feast of the Beast’. Det er hvor vi ser kriger starte, eksplosjoner, branner, drap,mord, falsk flagg operasjoner, som skje år etter år etter år på de samme datoene?

Gjenfødt i Ånd

Den enkleste vei til å bli gjenfødt i og til Ånd, er å tilkalle Jesus Kristus. Han er evig her tilstede som åndsvesen, og er klar til å hjelpe.

Der er andre veier, om noen er så plaget med stolthet og marxistisk inngrodd hjernevask og programmering at dette ikke er et alternativ.

Unleashing the Beast («Dyret»)
http://www.esoteric.msu.edu/VolumeV/Unleashing_the_Beast.htm

Sex er et sakrament sier Urban. Sex er et sakrament for å plante en i alskens naturreligioner og paganisme, i kroppen, i verden, – i det fysiske, som OTO benytter det, for å lære seg okkult kraft, for seksualkraften eller kundalini, eller libido som ateisten Freud kalte det i betydning forplantningsdrift hos han, som så kun fysisk på sakene, er en nøytral energi som kan brukes både positivt og negativt.

– min interesse er mest at Urban sin artikkel er helt på linje med mine egne teoremer om de dyrets merkede. Linker til alle mine artikler hvor jeg utvikler teorien, og dokumenterer fenomenet, er her;
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/

Disse har lært i lukkede okkulte samfunn å benytte kundalini, også kalt libido eller rett og slett seksualenergien negativt. De kan være autonom av å være og leve kun i sine lavere chakra.  De er fullt og helt i sine lavere chakra. De vet jo ikke om noe annet enn de lavere impulser i seg, tror at det er alt som er (?), og er 100% selvstyrt i forhold til dem, disse ‘drifter’ som Dybwad Brochmann kalte det “tøylesesløse følelsesliv“. Det er lucifersk ‘frihet’ ala Albert Pike’s nihlisme og Crowleys Thelema Lov, å være fri til ALT av de laverstående tilbøyeligheter i mennesket.

Uten at der er balanse med de høyere chakra så er der ‘sykdom’.. (spesielt hjertechakra, tredje øye – åndelige øye, og kronechakra – åpner en for ånden). Det er en utviklingvei.

Sexmagien i denne OTO sammenheng er hvordan den planter menneskene i det verdslige, i kroppen, i underverdenen, i fysiske ritualer, mer enn i oververdenen og søker den åndelige ekstasen mer enn den fysiske. Her blir de slaver av underverdenens følelses derFuehrer…

Den som trenger jording og vil bli verdslig, under denne verdens fyrste – derFuehrer, og dermed trell av sine følelser, verdslig og karnalsk så det holder, de kopulerer i alle hull, mest mulig, så ofte som mulig.

Den som trenger å utvikle seg åndelig, blir fri følelsenes trelldom, bli fri, de avstår, går gjerne i ‘kloster’, bruk bønn og meditasjon – søk den åndelige ekstase istedenfor.

Tantra

Tantra er å gi avkall på den fysiske ekstasen, for der er en åndelig ekstase som er mye bedre, hvor kundalini får bygget opp nok trykk til å brenne chakraene oppover i menneskets energisystem, og ultimately brenner kronechakra som setter mennesket i kontakt med de åndelige riker. Pornosex befester mennesket i de lavere følelsesdimensjoner.

Tantra yoga er altså en disiplin for å trene mennesker å søke den åndelige ekstase, mer enn den fysiske ekstase/fysiske orgasme, siden dette ‘dyret’ er noe vi hver enkelt må slåss mot, men det kan ikke ‘temmes’ uten trening. Det er ikke så lett å holde tilbake den potensielle fysiske ekstase/orgasme når den nærmer seg toppen. Disiplinen tantra yoga oppøver denne evnen. Sølibat (‘kloster’) er en åndelig disiplin for dem som har kommet helt ut og kjøre, og som vil gå radikalt til verks.

En finner ikke den åndelige ekstasen ved å kopulere i flest mulig hull, så ofte som mulig, eller å masturbere til morgen, lunch og kvelds, som Dagbladet later til å tro. Den åndelige ekstase kommer av å holde tilbake den fysiske ekstase/orgasme, å nekte seg den fysiske behovstilfredstillelse på kort sikt, for å tjene tifold på litt lenger sikt.

Det gjøres best med å ‘gå i kloster’, bli ‘munk’ eller ‘nonne’, hvor en oppøver åndeligheten, og temmer ‘følelsene’, og dedikerer seg til den åndelige pilgrims vei via bønn og meditasjon o.l.. Problemet idag er enhver følelses øyeblikkelige behovstilfredstillelse, hvilket er OTO «Gjør som du vil, er hele Loven», enhver følelse er legitim, og naturlig, og dermed ok, – mener de; «Ingenting er for perverst, alt er ok». Falsk toleranse, selv det negative og det onde skal tolereres.

Dette er faktisk helt i tråd med Johannes sin åpenbaring på Patmos (mange vil ikke like det faktum), om det Fjerde Dyret, den hvite hesten, er følelser på avveie. Da er menneskeheten helt fortapt nedi materien, det er hvor flertallet av menneskeheten kollektivt er nå, enormt fokusert på alt fysisk, på fysiske ekstaser. De er ved sin endestasjon, før denne kollektive drift snur og vender seg i en mer positiv åndelig retning igjen. Og vender hjem til seg selv.

Apokalypsen

“Det Fjerde Dyret, the Pale Horse, og navnet hans var Døden, og helvete fulgte med den”. – Johannes.
Jfr. William ‘Bill’ Coopers bok ‘Behold A Pale Horse’.

Det går galt for samfunns- og verdensutviklingen når følelser kommer på avveie, kollektivt sett, spesielt når dette stimuleres av myndigheter, når de blir ‘Dyrets’ tjenere.

Johnny Cash – When The Man Comes Around

Han er kommet. Han er her. Han er manet hit med okkulte ritualer, gjerne med Stortingets velsignelse og godkjentstempel. Han manifesterer seg hver eneste dag.

En god del følelser hadde faktisk menneskeheten hatt mest utbytte av var for all fremtid lukket og låst inne i dets underverden, og kastet nøkkelen på havet, og heller fått ‘sublimert’ (el. transformert) dem til noen mer høyverdige formål enn å parre seg som kaniner i alle hull, jfr. psykolog Erik Homburger Erikson «Barndommen og Samfunnet» (1950).
http://snl.no/Erik_Homburger_Erikson
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/Utviklingspsykologi/Barndommen-og-samfunnet

Men slik blir det ikke. I vår tid har menneskets underverden blitt mainstream, dessverre. Jungelens lov råder, den med største køllen vinner, kriger mot alt og alle, følelsestyranniets ultimate vanvidd. Rasjonaliteten har avgått ved døden. All slags følelser, perverse og revolusjonære, alt et resultat av den ‘seksuelle’ frigjøringen til feminismen. Det har vi sett hittil, og det skal vi se i tiden fremover….. når den fjerde basunen lyder, og The Pale Horse settes helt fri, i fri dressur…, vil bli gruoppvekkende for mange…. Derfor advarer jeg; vær forberedt. Dette blir verre, når de setter i gang myrderiene som under de røde nihilister under Lenin og Bronstein fra 1917 og utover; Bolsjevikrevolusjonen.

Husk at OTO satanismen til Crowley og satanismen til Marx Levy de er begge kollektivistiske, og de er NØDT til å være totalitære, og individfiendtlig, for hvis bare der er ett eneste individ som sier at keiseren ikke har klær på, så ødelegger det alt de møysommelig har planlagt og bygget opp under inspirasjon av denne primitive verdslige åndsmakt som Rudolf Steiner kaller Ahriman, som i kristendommen benevnes som ‘satan’.

DERFOR er disse krefter, om det er marxister, crowleyanere eller sionister er ett fett, de nødt til å fremme en totalitær enighetsideologi for å lykkes, og ved å lykkes så må bevissthetsmørket bli totalt, ved mobbing, sjikane, systematisk terror, så ‘omvender’ de folk til sin ‘menighet’, til servilitet, til underkastelse for denne deres åndelige derFuehrer.

“Vi skulle skape Det Nye Jerusalem”. – Haakon Lie, til UiO Reflex (Waage)

De vil ikke ha folk OPP i bevissthet, men ned på sitt nivå, nemlig mangel på bevissthet om åndelig årsak og virkning (konsekvens), og de er dødsens farlig for individualister, for de får aldri fred før de enten har omvendt eller drept alle av dem, da først kan deres Verdensrike fullbyrdes, Den Nye Verdensorden, hvor ingen gjør noe eller sier noe som skaper kognitiv dissonans hos dem, jfr. boken ’1984′ av Orwell, som gjennomskuet disse krefter tidlig.

Finnes der noen medisin mot å bli lurt og forført av okkultistene og satanistene? Ja, den er stort sett gratis på nettet; Kunnskap.

Det vi trenger er en enorm kollektiv masseoppvåkning fra denne ‘dyriske’ MANGEL på bevissthet, animal farm manifestert i våre samfunn. Uten slik oppvåkning av massene, forvent ‘syndefloden’ – i en eller annen form, hvori de ødelegger Skapelsen og vårt eget felles habitat.

Lykke til..

Relatert lesning

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/de-uelskedes-saar/

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/kulturmarxismen-uten-opposisjon-i-norsk-politikk/

Karl Mordechai Marx Levy – jødenes messias?
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Bibelen om multikulturalisme
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/bibelen-om-multikulturalisme/

Richard Wurmbrandt bok «Marx and Satan« (1950)
Som vanlig anbefaler jeg den kristne jøde Richard Wurmbrandt bok «Marx and Satan« (1950), for å dokumentere hvordan marxisme er satanisme. Han overlevde så vidt år under tortur under kommunismen og marxismen bak jernteppet i sin tid, og studerte på hva som gikk galt i hans samtid. En av de viktigste bøker noensinne skrevet etter min mening, hvor han påviser og dokumenterer at marxisme er satanisme religion, ren og pur sådan….
http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

http://www.youtube.com/watch?v=3GCg2EYcq0I

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

« Forrige artikkel

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis

Neste artikkel »

Den Sovende Profeten besøker Norge