Den sosialistiske Ettpartistaten Norge

8.5K visninger
19 minutter lesetid
66

ALLE partier i Norge holder seg strengt innenfor sosialismens dogmer i de store viktige ting, den internasjonale sosialismen som den nasjonale sosialismen, mens de krangler om bagateller for å gi en illusjon av demokrati, en fiksjon….. litt opium for folket.

Jeg hadde satt meg fore å finne ut hvorfor i all verden krigseilerne ble behandlet som de ble i Arbeiderpartistaten, stjal lønningene deres i Nortrashipsforndet, en medalje i posten, og etterlatt fordrukne i rennesteinen i Hamburg og Antwerpen, og føler jeg har funnet det ut med dagens artikkel. Jeg fant at problemet med disse skjulte nettverk er tverrpolitisk og internasjonal. Synest at jeg etter 545 artikler på temaet er i mål, at jeg forstår hvorfor. Om andre uten intellektuelle ambisjoner ikke gjør det er meg revnende likgyldig. Det var en lang vei, med sideveiene inkludert.

Krigseilerne kunne ikke tillates å få ta lyset, hederen og æren fra de falske heltene som kom ut fra sine skjul i de dype skoger når krigen var vunnet, og som tok makten, æren og pengene i Norge etter krigen, som faktisk er langt ifra helter, men kan best karakteriseres som å svikte sitt land, i ALLE betydninger av ordet, idet de tjente utenlandske interesser mer enn norske. Hvorfor ble det slik? Sosialist-Sionistene, Lenins 3. Internasjonalen tar kontroll….. tverrpolitisk….

Jeg skal her vise at Norge har ikke demokrati, men bare noe som ligner på demokrati. Det norske demokratiet er like falskt som å kalle oss en menneskerettighetsbastion mens ateistiske Jens Stoltenberg & Co bomber Libya, og får hele verden til å avsky den ‘kristne’ staten Norge, fordi de sosialistiske ateistene, sionistene og humanistene som har makten bryter med alle de kjerneverdier vi tradisjonelt har satt høyt i dette landet, og tar seg til rette for å innføre sitt verdissystem, for hele verden.

Sionismen er i senter for Marx og Lenins verdenssosialisme….. og Hitlers nasjonal sosialsme også, for den saks skyld. ‘Kristen’-sionistene kommer derfor til å få en sterk kognitiv dissonans, og deres sionistiske lojaliteter er mektigere og kraftigere i deres psyker enn Jesus og kristendommen er. De faller ned på den gale siden. Som de forsåvidt alltid har falt ned på gale siden i forhold til hva de utgir seg for å være. Den 21. Mai 2012 strammer de tommeskruen ennå et hakk i den ateistiske sekuleringsprosessen, ved å ta bort den kristne formålsparagraf i Grunnloven. De har ingenting lært av sin sionistiske ateistiske sosialistiske revolusjon i USSR 1917. Landet opplevde 70 års åndelig mørke etter det.

«Vi skulle bygge det nye Jerusalem«, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrig til UiO’s studentavis Reflex (Waage), i verdenssosialismens nasjonalsosialistiske Israel. Nei, ateistene i Arbeiderpartiet har ikke blitt religiøs, det er den politiske religion, ideologi, de bekjenner seg til; Sionismen, sosialismens mening og mål; Sion, hvor denne politiske sosialistiske elite skal herske til evig tid, eie alle ressurser i verden, – alle andre skal være deres slaver. Siden kristensionistene er i senter for verdenssosialismens utbredelse, er det også tyst fra den kanten om kristendommens avvikling i Norge, idet kognitiv dissonans oppstår og lojaliteten til sionist-sosialismen sin kommende verdenshersker vant over Kvitekrist i kampen om deres lojalitet.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET ! (Tungtvann til Sion, blant annet). Hauge løy om tungtvann.

Der er ikke ETT ENESTE borgerlig konservativt parti i Norge, alle tjener sionist-sosialist internasjonalen. Bilderberger Siv er ganske så enig med Bilderberger Jens og Bilderberg Erna i de store linjer, og de som vil inn i politikken gjør best i å være enig i det politisk korrekte bildet, ellers blir de aldri nominert til noe som helst.

Ap tar regi

Hva som kjennetegner et udemokratisk totalitært land er: Enten er du med, eller så er du imot regimet. Kritiske røster, andre synspunkter og forslag til korrigeringer av disposisjoner foretatt av maktmenneskene, knebles. Er du med oss eller er du imot oss, synes også praktisert av Arbeiderpartiet. De regisserer folk rundt i landet, som tilsynelatende og på tilforlatelig vis skyter ned viktige, men for dem ufordelaktige synspunkter. – Dan Oddfjell, Bergen

http://blogg.bt.no/preik/2012/04/04/tvilsom-rettssikkerhet/#.T3yNMuw2ND0

Ved endringen av Grunnloven den 21. mai 2012 i mer humanistisk/ateistisk retning av Stortingsflertallet hvor korset mest mulig skal strykes av det norske flagget, er det bare sosialistpartienes blodrøde fane som er igjen av det norske flagget, som de lovte det skulle bli for 60 år siden…… snart i mål, tror de, men Høyesterett har plikt etter samme Grunnlov å se til at ingen politikere lager lover som bryter med Grunnlovens ånd, om aldri så mye på Stortinget, se til at de ikke går utover sitt mandat. Grunnloven var til nettopp for å beskytte folket mot politikernes skjulte agendaer og deres globale strategier om sosialismen og ateismens/gudløshetens utbredelse. Da vil vi også se om vi i virkeligheten har tre suverene uavhengige statsmakter, som samme Grunnlov sier vi skal ha, eller om det er bare et salig sosialistisk samrøre det hele.

Levy avvikler kristendommen

Ikke bare Moses Mordecai Marx Levy vil avvikle kristendommen, vi har også en norsk ‘humanistisk’ Levy som vil det, for det er nemlig den praktiske konsekvens av alt som Levy Fragell ønsker.

HEF og Levy Fragell er for Jens Stoltenberg & Co (Ettpartistaten) på mange måter som Hr. Blanks (Vladimir Iljitsj Uljanov Lenins) DND (Voluntary People’s Guard, People’s Volunteer Squads, People’s Volunteer Militia, oklarki) eller Hitlers ‘Stormtropper’ (FreiKorps > SA) som var instruert i å forstyrre og bryte opp alle møter av politiske opponenter og beskytte Hitler mot hevn angrep.

HEF mottar 61.000.0000 kroner per år som ‘livssynsorganisasjon’ fra sine menighetsfeller Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, men de gjør ikke noe veldedighetsarbeid, de bruker det hele til politisk aktivisme som å endre Grunnloven til en ateistisk forfatning, steg for steg, og andre ateistiske pøbelstreker, for å gjennomføre sin vilje, med velvillighet og direkte kommunikasjon med Statsmakten de tjener som nyttige ateistiske idioter for, som denne Levy Fragells kommentar under viser.

Jeg akter ikke å finne meg i deres terrorvelde. Levy Fragell, møtesabotør av opponenter, de kristne, akkurat som Hitlers SA var instruert til. Det finnes engler, som det finnes internaliserte psykiske og mentale demoner, I ‘mørket’, ubevisste ‘smådjevler’. Naturvitenskapen, psykiatrien/psykologien, har ingen løsning på dem, men åndsvitenskapen har. Jesus drev ut demoner av folk hele tiden, de er vanligvis basert på frykter som samfunn, lærere og foreldre han instigert i dem som barn, og som søker sin forløsning. Jeg tror at Levy Fragell trenger forløsning av sine; å bli som et barn igjen; før ‘noen’ inngav ham disse mørke ‘demoniske’ sjelebilder han bærer rundt på stakkar. Å hate hva som helst er dårlig tegn. Å Elske er bedre, men uten G-d, er der ingen Kjærlighet i verden, for G-d = Kjærlighet. Hat er faktisk en demon som må erstattes med Kjærlighet.

Barn som ikke blir elsket, blir voksne som ikke kan elske.

Kristus er den åndelige kanalen for Kjærlighet inn i verden, selv idag, som kan tilkalles ved behov, for å rette opp de sjelelige mangler mange kan slite med.

Fragell og hans kumpaner vil kurere samfunnet for virkningen og veien ut av dem, og ikke for årsaken; hvordan folk blir ‘demonisert’ til å begynne med, vanligvis av en rekke samfunnsfaktorer.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258557.zrm

«Jeg er enig med Robin Haug i at demonutdrivelse kan vurderes som kriminelt, avhengig av omstendighetene. Saken som pågår i Sverige er et eksempel, og flere av de historiene jeg har hørt var overgrep som burde vært vurdert av myndighetene«.  – Levy Fragell

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258529.zrm

Videre forteller han hvordan han skriver brev til departementene og angir folk han ikke liker.

Truer Rune Edvardsen på Troens Bevis i Sarons Dal, om å holde seg på matta, og ikke gå over streken . Da kommer de (SA) og tar ham !

«Men som sagt, Rune, vær forsiktig – vi følger med!»  – Levy Fragell

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258552.zrm

Hvem faen er redd for Levy Fragell? Paven skulle sendt noen av sine spesialist exorsister og jobbet på Fragell til smådjevelene i ham til de fløy utav ham, det er mitt råd.

Når Levy Fragell, HEF, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland har fått det som de vil, har kristendommen ikke lenger bruk for Jesus, vi hadde ikke hatt noen fargerike personligheter som Åge Samuelsen, ingen Åge Edvardsen, ingen Hallesby, bare kjedelige og djevelbesatte Frageller skal være lovlig. Å HATE Gud som Fragell sier han gjør her, vil bli de eneste som blir lovlig i det Stoltenbergske Riket, og dette er faktisk befengt med den største demon som finnes.

«Da kjente jeg en hånd på skulderen. Den amerikanske filosofiprofessoren Paul Kurtz [Skepsis-nettverkets grunnlegger] stod i midtgangen. Han var den sentrale skikkelsen i den organiserte humanistiske verdensbevegelse og en av innlederne i vår dialog med kommunistene. Han bøyde seg mot meg og sa: ”You hate God, Levi, don`t you?”  Jeg ble perpleks, og min hjerne bearbeidet spørsmålet som en sjokkbølge før jeg hastig svarte: ”Yes, I do.”  ”Me, too,” svarte Paul Kurtz mens vi begge brast i latter. For meg var det ingen høflig, sosial latter. Det var ingen respons på en morsom replikk. Det var en eksplosjon av frihetsfølelse: Jeg hater Gud, hater, hater hater … Og jeg lo mens tårene trillet. » – Levy Fragell.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post259036.zrm

Jeg har Levy Fragell mistenkt for å ha trengt å få noen djevelutdrivelser selv, slik som han holder på. Synd gode gamle Aage Samuelsen er død, han var kompetent djevelutdriver, og kunne nok ordnet opp i Fragell sine demoner også. Om Fragell kan innse at han er i behov for hjelp, men de som trenger det mest, er ofte ikke istand til å innse sitt behov, dessverre.

HEF er opprettet med så mye statlig støtte (61 million per år) for å være apparatet som foreslår det Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland m.fl. som meninghetsmedlemmer vil ha det i politikken. De får det ALLTID som de vil, det ser vi av forslag til Grunnlovsendring nå (de kan lett slippe vekk med historieforfalskning inn i Grunnloven). Det er helt sosialistisk modus operandi å organisere seg i samfunn celler som kjører frem sin agenda under falsk flagg.

Destabiliser, destabiliser, destabiliser

Her er sakene de MÅ ha for å destabilisere homogene og konservative samfunn, for å innføre sitt system på ruinene av det gamle; Den Sionist-Sosialistiske Nye Verdensorden, med en slags humanistisisk/ateistisk bastard religion som statsreligion, innført med bullying, forhåning, vold og trusler om anmeldelse/angiveri til statsmakten for ikke å gjøre som de sier, implementert ved hjelp av sine bøller som HEF’s Levy Fragell, den reneste STASI-agent, med direktelinje til sin menighetsfelle Jens Stoltenbergs og hans stats byråkrati, med angiveri av de som ikke er enig med ham og dem, tankekontrollens pøbelvelde; Den Røde Horde.

Sak Sosialist dogme,
(link til kilde)
SV AP FrP V KrF H Note
Velferdstaten Staten tar dine penger og tar vare på deg, men de tar helst bedre vare på seg selv, før de tenker på deg etter at de har tatt dine penger. Ja Ja Ja Ja Ja Ja b)
Støtter Big Government Alle støtter big government og et stadig større byråkrati, 32% av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Hyperaktiv å lage lover. Ja Ja Ja Ja Ja Ja b)
Statsparanoia og terrorfrykt Ja, Hitler og Lenin var så redd for attentat at de ble helt paranoid. På slutten av sitt liv satt Hr Blank (Lenin) og hylte som en ulv mot månen av galskap. Ja Ja Ja Ja Ja Ja m)
Arbeid gjør fri Arbeit macht frei. Proletarenes paradis. Det moderne slaveri. Ja Ja Ja Ja Ja Ja j) q)NAV
Feminisme Staten er familien Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Sterkt tankepoliti, PST Beskytt Staten, ikke folket. STASI, KGB, SS, Gestapo Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Abort, planlagt foreldreskap Kina, ettbarnpolitikk, USSR & Nazi eugenikk Ja Ja Ja Ja Ja Ja f), i)
Liberalisme «Gjør som du vil skal være hele loven», røde horde Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fri sex i alle hull Fritt under bolsjevikene, Weimar Kommis. Libido energien kanaliseres til å parre seg som kaniner, sirkus, sex og brød. Kjempegreier. Så lar de Caeser i fred. Ja Ja Ja Ja Ja Ja e) f) g)
Innvandring Multikulturalisme. Ja Ja Ja Ja Ja Ja  h)
Politisk domstol Ettsystems, ingen check and balance. Ikke uavhengige statsmakter. Samrøre. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Overvåkning, atferdskontrol Berlinmur, Staten og Statens ledere må beskyttes mot folket (hvorfor? Representerer de ikke Folket da?). STASI, KGB. SS, Gestapo Ja Ja Ja Ja Ja Ja m)
Barnevern Familiedestruksjon. STASI angiversamfunn, Link 2. Management by Fear. Skap frykt for å være annerledes. Tilpasning til de politiske dogmene fra barnsben av. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Menneskeretter,
(et humanistisk prestisjeprosjekt)
HEF (ateistisk sosialisk humanisme), Den Nye Verdensordens gudløse lovverk. Vi hadde menneskeretter i 1814 i vår Grunnlov, som setter indivdet i sentrum og ikke kollektivet, med ‘Kvitekrist’ som inspirator for lovenes utforming. Ja Ja Ja Ja Ja Ja a)
Kristendommens fall Ateisme, humanisme, sekularisme = ateisme religionen. Marx: Religion er opium for folket. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tankekontroll, sensur, dissent Staten er alt, indivdet intet. Berlinmur, STASI, Cheka, NKVD, KGB. SS, Gestapo. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ensrettet utdannning Ensrettet utdannning. Propaganda verktøy. Inndoktrinering i ‘sunne’ statsautoriserte meninger. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Familieoppløsning Statens barn. Feminisme. Alle proletarene i arbeid, så det blir bedre brutto nasjonal produkt for planøkonomien, og for ‘Store Lederes’ champagne og snitter, og avdrag på gjelden til New York og London. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Utenrikspolitikk Ettpartistat, en stemme. Dedikert til sosialist-sionismen. Alltid. Åpent, men helst skjult. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Bilderberg-medlemskap for tillitsvalgte Skjult maktapparat OK. Finansiere og internasjonale ‘rådgivere’ OK. Blind for eventuelle lojalitetskonflikter. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Forhold til sionisme (int. sosialisme) Elitær internasjonal styring på veien mot det sionist-sosialtiske utopia. Elite skal være ‘eiendomsfolk’ til hele verden. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ettpartistaten, oppslutning Navnene på partiene er ulik, men meningene er mer eller mindre de samme i de store spørsmål. Partikratur. Partidisplin. Totalitære. Ja Ja Ja Ja Ja Ja p)
Ny Verdensorden Elitær internasjonal styring. Ny økonomisk, politisk og religiøs verdensorden med spott og spe, falsk terror, trusler og vold. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Arbeidslinjen, stimulerer klassedeling Proletariatet vs. Kapitalistene. Kastesystem som i India. Patriotisk kapitalistisk klasse en beskyttet klasse i kommunismen (Marx var betalt av Rothschild), som i nazismen (en av stjernene i Kina’s flagg), disse må sikres arbeidskraft, billige slaver. Produser i Kina til mellomklassen i vesten er brutt ned, så slavene blir billigere, med global lønnsutjevning for ‘kapitalistene’. Ja Ja Ja Ja Ja Ja j) q)
Statskapitalisme Statlig kontroll av produksjonsfaktorene, inklusivt menneskene. Alle rettigheter til multinasjonale konserner. Ikke noe til folk annet enn ‘arbeid’. Arbeit Macht Frei. Fascisme. Ja Ja Ja Ja Ja Ja q) r)

Med ‘Ja’ menes at de er i enig i sak, selv om de kan krangle litt om detaljene i sakene, som forsåvidt ikke betyr noe for saken i seg selv.

a) «Mikhail Gorbachev described perestroika as building a «new, humane and democratic socialism». Altså kommunisme i nye klær.

http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_socialism

b) «Most social democratic parties are affiliated with the Socialist International«. Og siden alle partier i Norge som vist er enig i den sosialistiske politikk, kunne de like godt vært medlem av Sosialist Internasjonalen alle sammen.

c) «Communists seek to sharpen those class divisions only in order to establish the dictatorship of a single party».

d) «International Communism is the instrument of a new imperialism. Wherever it has achieved power it has destroyed freedom or the chance of gaining freedom. It is based on a militarist bureaucracy and a terrorist police. By producing glaring contrasts of wealth and privilege it has created a new class society. Forced labour plays an important part in its economic organisation».

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy

e) «The German Communist Party, during the Weimar Republic, generally supported the efforts to legalize private homosexual relations between consenting adults.»

f) «In the Soviet Union, homosexuality was originally decriminalized (in certain parts of the Union) by the Communist Party after the Revolution along with no-fault divorce and abortion»

g) «Homosexuality was decriminalized in China in 1997 and was removed as a mental illness in 2002.[17] Chinese society itself is somewhat tolerant of homosexuality»

http://en.wikipedia.org/wiki/Communism_and_homosexuality

h) «Multiculturalism is the new Communism, and about as likely to work »

http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100049177/multiculturalism-is-the-new-communism-and-about-as-likely-to-work/

i) «The politics of human heredity in the USSR, 1920-1940.»

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2698846

j) «Høyre er tydelig på følgende: Vi skal stå på arbeidslinjen fordi det er prinsippielt riktig. Vi skal stå på arbeidslinjen fordi det er avgjørende for å opprettholde velferdssamfunnet. Et arbeiderparti kan man være av historiske årsaker, et arbeidsparti er noe man må gjøre seg fortjent til.» Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen i DN, 27/3 s. 4.

k) «Martin Bormann, had declared that «National Socialism and Christianity are irreconcilable.»[41] He also declared that the Churches influence in the leadership of the people «must absolutely and finally be broken.» Bormann believed Nazism was based on a «scientific» world-view, and was completely incompatible with Christianity.[41] Bormann stated:»

l) «Many Nazi leaders, including Adolf Hitler,[39] subscribed either to a mixture of pseudoscientific theories, particularly Social Darwinism,[40] or to mysticism and occultism, which was especially strong in the SS»

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Nazi_Germany

m) «Let our enemies know that anyone who attempts to raise a hand against the will of our people, against the will of the party of Lenin and Stalin, will be mercilessly crushed and destroyed.»

http://en.wikipedia.org/wiki/Lavrentiy_Beria

n) «Er kommunisme lik nazisme?» av Bernt Hagtvet prof. i statsvitenskap UiO»

http://www.sb.no/nyheter/meninger/er-kommunisme-lik-nazisme-1.992966

o) «Storebror dreper! Om totalitarisme»

http://www.civita.no/2008/09/03/om-totalitarisme

p) «Totalitært tospann», av Bård Larsen.

http://www.minervanett.no/2010/09/07/totalit%C3%A6rt-tospann/

q) Erna Solberg: Arbeit Macht Frei!

«Solberg: – Lev for 70 kroner dagen eller jobb!»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10049864

r)  Kan alle norske små og mellomstore selskaper forvente slik service fra næringsministeren som Bilderberg-Baksaas? Eventuelt; Hvorfor ikke?

http://www.aftenposten.no/okonomi/Giske-avbrot-paskeferien-for-a-redde-Telenor-i-India-6801487.html

Sosialistene deler alt

Ettpartistaten. Så blir det interessant her folkens, nemlig hva våre ‘partier’  deler med kommunisme (internasjonal sosialisme) OG nazisme (nasjonal sosialisme). Dette blir morsomt. Følg med nå, følg linkene, the white rabbit:

Lidelse Nasjonal (nazisme) vs. internasjonal sosialisme (kommunisme) USSR Nazi Norge Note
Fornektelse De har begge tilhengere som nekter for sine forbrytelser Ja Ja Ja  n)
Forsvar De har begge tilhengere som forsvarer sine forbrytelser. Ja Ja Ja  n)
Lidelse Begge hadde suksess fordi de utnyttet lidelsene til folk. Ja Ja Ja
Velmenende De har begge støtte fra nyttige idioter, folk som helt seriøst mener at deres politikk vil gi oss et mer rettferdig og omsorgsfullt samfunn. Ja Ja Ja  n)
Solidaritet Begge appellerer til solidaritet med de under-privilegerte og barn. Ja Ja Ja
Bekjempe Andre De har begge tilhengere som forsvarer sin støtte med sitt ønske om å bekjempe den andre. Ja Ja Ja
Mot Kapitalismen Begge assosiserte den andre med kapitalismen. For kommunistene, er nazismen en gren av kapitalismen. For nazistene, var kommunismen og de internasjonale kapitalmarkedene to grener av den internasjonale jødiske verdens konspirasjon. De tok småkapitalister, men de store var deres herrer og finansiere. Ja Ja Ja
Frihet De begge ønsker å frigjøre arbeiderne fra å bli utnyttet av privat kapitalistene (nazistene ønsker også å frigjøre dem fra å bli utnyttet av kommunistene, statskapitalistene). Ja Ja Ja
Sosialister Begge har hevdet at de var sosialister. Det stemmer. Ja Ja Ja
Ikke Sosialister De har begge blitt anklaget av hverandre og av andre, for ikke å være sanne sosialister. Ja Ja Ja
Moral Begge tror de har en moralsk høyere status enn den andre. Begge var like grusom og statstyrannisk. Ja Ja Ja
Nøysomhet Både Hitler og Stalin var uinteressert i personlig luksus. Ja Ja Ja
Luksus De hadde begge høytstående tjenestemenn som svært interessert i personlig luksus. Ja Ja Ja
Klasseforskjeller Begge hadde store forskjeller mellom herskende og arbeidende klassene. De holdt begge sin herskerklasse hemmelig, inntil vår tid. Ja Ja Ja
Vitenskap Begge hevdet «vitenskapelig» backup og rasjonalitet for sin idelogi. Nazistene hadde sin rase vitenskap og eugenikk. Kommunistene hadde Lysenkoism og materialistisk dialektikk. Ja Ja Ja  HEF
Demokrati Begge foraktet de svake vestlige demokrati. Ja Ja Ja
Folket Begge hevdet de handlet for folket. For begge to var deres fiender fiender av folket. Ja Ja Ja
Krig Begge startet andre verdenskrig med sin avtale om å dele Polen. Begge jobbet sammen (for en stund) å bekjempe kapitalistene. Ja Ja Ja
Fred De har begge hevdet når det passet dem å være taktisk, at de ønsket fred og at de som motarbeidet dem var krigshisserne. Ja Ja Ja
Massemordere De hadde begge lederskap som begge var massemordere helt uten anger. Ja Ja Ja
Revolusjon Begge mente at det er riktig å gjøre revolusjon. Ja Ja Ja
Levebrød Begge mente at staten skal gi et levebrød for sine borgere. * Ja Ja Ja
Velferdsgoder Begge trodde at alle borgere har plikt til å arbeide for å motta velferdsgodene. * Ingen har noen verdi i seg selv, bare i hva en produserer for Staten, og Staten det er dem, ikke oss. Ja Ja Ja
Arbeid Begge var imot inntekt som ikke var opptjent ved arbeid. * Arbeit Macht Frei. La de arbeide til de stuper, og skyt dem om de er for lite effektiv [Hr Blanks (Lenin) metode, USSR]. Ja Ja Ja j) q)  NAV
Ekspropriasjon De ønsket begge ekspropriasjon uten kompensasjon. * Ja Ja Ja
Pensjon De ønsket begge generell alderspensjon. * Ja Ja Ja
Barnearbeid De ønsker begge å forby barnearbeid. * Ja Ja Ja
Ene rette Lære Og selvfølgelig har vi denne likheten mellom nazisme, kommunisme og en rekke andre retninger: at hver av dem har den eneste sanne tro. Ja Ja Ja
Lederskap En kan aldri stille spørmål om deres lederskap, og hvorvidt de er så glup at de trenger å besitte det på livstid, om alle andre bare er idioter, og lar lederskap gå i arv i nasjonens utvalgte familier. Ja Ja Ja
Finansiering Begge finansiert av Baron Rothschild, Warburg, Prescott Bush, Harriman og Schiff i New York og London, jfr. Antony C. Suttons bøker. Ja Ja Ja
Sionister Begge på hver sin måte hjelper sionismen og Baron Rothschild med deres verdslige ambisjoner om den fulle maktkontroll over hele verden; Sion. Først Israel, så Verdensriket. Ja Ja Ja
Gudommelig Begge hadde lederskap som ble hyllet som guder. Prangende plakater langs veiene av ‘de store ledere’. Folkene deres heilet og hyllet dem begge to. Usunn autoritetsdyrking. Ja Ja Ja  USA
Kristen-hatere Begge ville ikke ha noen konkurranse fra Høyere Makt enn Lederne selv. Ingen rolle for kristne mennesker i samfunnet. Pogromer. Hetsing. 66 million kristne drept i USSR (iflg. Alexander Solshenitzin). Ja Ja Ja k)
Darwinisme Survival of the fittest. Ateistisk/okkult lederskap. Thule-Samfunnet. Ja Ja Ja l)
Massesuggesjon Massesuggesjon, demagogi og retorikk for å forme befolkningen. Sosial engineering. Bernays. Ja Ja Ja

*) Fra Nazistenes 25 punkts program.

Fritt fra http://andersfloderus.com/nazi.html

Så når vi blander disse to tilsynelatende motsetninger sammen, syntesen fra tese og anti-tese, så får vi, VIOLA; Sosial demokratiet; Det Norske!

Social democracy was originally developed by revisionist Marxist Eduard Bernstein who criticized orthodox Marxism‘s emphasis on revolution, claiming that socialism could be achieved through evolutionary means through parliamentary democracy. Bernstein claimed that a mixed economy of public, cooperative and private enterprise would be necessary for a long period of time under social democratic direction before private enterprises would evolve of their own accord into cooperative enterprise.

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy

Og dette er nettopp hva de har gjort. De måtte innføre partikraturet, som er i strid med Grunnlovens bestemmelser, for å bryte ned de Norske tradisjoner, ødelegge det bestående, og erstatte det med sitt morbide tankegods.

Noen ser kun seg og sine, andre ser hele folket. Det er ditt Valg ! (c) foto: Tor Håve, Kystpartiet

Ingen andre enn de som ikke stiller spørsmål ved disse politiske dogmer, får lov å bli nominert til noe som helst demokratisk verv i Norge. Utenom disse saker som er tenkt å bryte ned samfunnene og de konservative verdier i et ethvert samfunn etter modell av den franske revolusjonen og bolsjevik revolusjonen til Hr. Blank (Lenin) og Moses Mordecai Marx Levy i USSR, eksportert til hele verden ved deres ‘permanent revolusjonære’ nedbrytende og destruktive ånd, så får de lov å krangle om de andre detaljene som de vil.

Det er vel snart på tide å dra fra sitt fedreland for noen og enhver, forfedrenes land. Men hverken Hamburg og Antwerpen hvor mine kolleger krigseilerne møtte sin triste skjebne og sorti, nedbrutt, sønderslått over forholdene de hadde kjempet og vunnet for, er ikke som de var engang heller. Før kunne vi sjømenn reise til ethvert land og være stolt av vårt land, slik er det ikke lenger når en reiser. Manipulativ politikk, bombing av andre folk, løgner og bedrag… Her er ihvertfall INGENTING av de verdier jeg setter pris på lenger. Dessverre. Landet ble voldtatt, hærtatt, fra innsiden. I det stille. Må skammen bli parasittene til del.

Jeg vet det ikke føles så veldig bra å føle seg lurt, men lurt er hva vi har blitt. En hel generasjon, siden andre verdenskrig og vel så det. Ha en god påske, men om den bringer så mye åndelig gjenoppstandelse dette året for noen, det tviler jeg på. Det har som det har gjort lenge, gått gal vei for det.

Relatert lesning

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv
http://www.riksavisen.no/?p=9169

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far 
http://www.riksavisen.no/?p=8764
http://www.riksavisen.no/?p=8465

PS: Om noen har tillegg, så hadde det vært fint om de la det inn i kommentarer. Dette er artikkel som blir oppdatert etter hvert med referanser og linker.

Judgen er enig med meg

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

66 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
discodisco
Abonnent
11 år siden

Hvor har du det fra at Karl Marx’ egentlige navn er Moses Mordecai Marx Levy? Jeg har forsøkt å finne ut av det, men klarer ikke å finne noen kilder som bekrefter dette.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  discodisco
11 år siden
Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Wikipedia karl marx, dåp ,med kilder. Google The communist manifesto, karl marx

discodisco
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Fint at du hjalp meg å google da, Falcon. Men googlesøk og YouTube-videoer kan knapt regnes som noen kilde, vet du. Jeg vet Marx ble døpt Karl Heinrich Mordechai Marx, men hvor kommer Moses og Levy fra? Og hvorfor er ‘Karl’ utelatt?

Kanskje artikkelforfatter kan gi et bedre svar.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  discodisco
11 år siden

Ja, jeg fikk jo tomler ned for å forsøke å hjelpe, beviselig og åpenbart utakknemlige drittsekker, mildt sagt, excuse my simple french :) Slik er samfunnet idag, også derfor samfunnet er blitt så pill råttent som det har blitt, mafiaen har tilnærmet fritt spillerom, mine gratulasjoner på en påskelørdag
אמת
Aaron Russo, en som måtte betale dyrt fordi han var en av lokal- og verdenssamfunnets mest ansvarlige personer, men vi glemmer ham aldri,
Alex Jones Interviews Aaron Russo (Full Length) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8174

Quote: In an historic final interview, filmmaker and music promoter Aaron Russo goes in depth on the insider-knowledge given to him by a member of the Rockefeller family. Russo was told– prior to 9/11– of plans to stage terror attacks, invade foreign nations, and kickstart a high-tech police state control grid that would track the populations’ every move with implantable RFID microchips. This information-packed presentation is filled with never-before seen footage. Throughout the film, Alex Jones breaks down the latest activities of the New World Order and how it ties into what Russo predicted. Aaron explains how the elite created the women’s liberation movement to break up the family and tax working women. Russo breaks down the deception of democracy– which is nothing more than mob rule guaranteed to produce tyranny.

Direkte referanse,
Alex Jones Interviews Aaron Russo (Full Length)

Youtube og google er er like gode kilder som alt annet, av den grunn at omtrendt alt som finnes av åpen informasjon, inklusive politisk korrekt desinformasjon, er i the www. Enhver må sjekke kildene selv, ingen kan stole på andre

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  discodisco
11 år siden

Det er vel ikke så lett å finne bevis på det jødiske navnet utenfor synagogen. De ville jo viske ut sitt jødiske opphav og hverken jøder eller kristne higer etter å gjøre krav på han :-) Allikevel vil det finnes dokumenter i synagogen som kan bekrefte. Det er folk som hevder å kan bevise at Karl Marx het Moses Herschel Mordechai Levi. Jøder, arabere og arab-afrikanere har jo et slikt mønster når det gjelder navn. F.eks. kan man oppkalle gutten Moses etter onkel, morfar, oldefar, tippoldefar ol. mens det andre navnet er etter far og det tredje etter farfar. Karl Marxs jødiske navn ville da bli. Moses sønn av Herschel(Heinrich) sønn av Mordechai Levi. Er ikke sikker, men noe sånt:)
Levi skal være familienavnet som ble endret til Marks eller Marx. Herschels søsken het Levi. De jødiske bøkene skal ha system på det. På denne tiden gikk de bort fra jødiske navn, men mønsteret skal være riktig i synagogen, helt til i dag. Så spørs det hvilket nummer du er i rekken og andre forhold.

Det er jo skikkelig heavy duty jødiske navn. Levi rabbinere på begge sider, Cohen, Mordechai, Rotschild. Tyder jo på at det er Aron-etterkommere og Cohen-levitter dette. Mordechai, kongelig – Esther. Gullkalven. Guds budbringere ;-)

Føler meg litt på tynn is her, googlet litt rundt, hehe!….Hit me!!

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Tusen takk for artikkelen, og god påske til deg og dine, dere og deres :)

Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 + extra

Quote: Understanding communism today and it’s far reaching effects on our society through institutions like the Fabian Society, and understanding it’s ultimate aim to destroy Nations, Cultures and Traditions in order to bring about a One World Government.. Known today as the New World Order

Direkte referanse,
Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda

אמת
Jethro Tull – Nothing Is Easy

~ lyrics http://www.lyricsfreak.com/j/jethro+tull/nothing+is+easy_20071145.html

o
o
Abonnent
11 år siden
kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Eliten roper nå høyt til oss at de er kriminelle, – kom å ta oss, kom igjen, prøv dere!
De vil bli tatt for deres ugjerninger. Det ligger i «planen». Det skal skapes friksjon mellom de styrende og befolkningen, det skal skapes anarki og lovløshet, og de ber pent om å bli utfordret, – for nå gjør vi det så åpenlyst at alle kan se det, eller i hvertfall burde se det.
men godtroende nordmenn nekter og klistrer øyne og ører igjen, de vil ikke høre, de vil ikke se, og det til stor frustrasjon for eliten, som nå ønsker å ta i bruk sine FEMA-camp og rense bort de «ulydige», selv om de roper til oss at – dere må gripe inn nå å prøve å stoppe oss, ellers blir det verre!

trackback
11 år siden

[…] Levy Fragell i Human Etisk Forbund og hans kumpaner, eller hvem som helst, kanskje debunke dette for oss? Synest meg som en nigeriansk kristen er mye […]

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

J.J.
Fint du fikk det inn her, hvor det egentlig hørte hjemme.

Jeg la merke til noen videoer der også hvor de oppfordret folk til å delta i demonstrasjoner, parolen lød ”ned med kapitallismen, en mer rettferdig verden osv.

Det er jo ren propaganda, de fleste vil jo støtte opp om en mer rettferdig verden osv men blir lurt trill rundt og dras inn i noe som er snudd helt på hode.

De er i gang med å innføre kommunisme med det som er av ismer med Maitreya som den nye Jesus Kristus.

Alt skjer i tråd med hva Bibelen sier……

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

”Alt skjer i tråd med hva Bibelen sier……”

Jeg stiller meg verken enig eller uenig eller har lyst til å starte noen debatt om hva Bibelen event. måtte si om det ene eller det andre … jeg bare lurer spesifikt på hvilken tråd som forbinder Bibelens tekster så godt med det som ”skjer”, og hva er det som skjer som stemmer så godt overens med Bibelen?

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

bardun sier: Jeg stiller meg verken enig eller uenig eller har lyst til å starte noen debatt om hva Bibelen event. måtte si om det ene eller det andre …
__________________

Så hvorfor bry seg?

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Da har du sikkert dine gode grunner for ikke å ville svare på spørsmålet … og det er helt greit.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Jeg får en del interessante og viktige meldinger med referanser til Bibelen og samler noen av de her: The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Zetera

Nei, hvorfor bry meg … ?

Legg bort alle dine fordommer og heller fortell meg om Eventyrbokens tekster i jungelen av selvmotsigelser …

Du sier at alt skjer i tråd med hva Bibelen sier … og jeg – en ulærd – ber om en forklaring … Så forklar … du som vet …og ikke forsøk med avslørende tilbaketrekninger.

Jeg venter i spenning …

Zetera
Zetera
Abonnent
11 år siden

Må bare legge ut denne også, litt mer lesestoff

Maitreya web page

The New World Religion
http://www.einterface.net/gamini/index2.html

Zetera
Zetera
Abonnent
11 år siden

Her nevnes også Gro Harlem Brundtland i forbindelse med ”Brundtland rapport(en)”
George Hunt on Alex Jones Tv 8/9: The Inner Workings of A One World, New Age Government. Video nr.: 8 i serien, 04:48 ut i videoen her:
http://www.youtube.com/watch?v=BmQt40GMY_w&feature=relmfu

Brundtland Rapporten mener jeg skal ligge på en av disse linkene eller blant de tidligere jeg la ut.
http://www.googlesyndicatedsearch.com/u/shareinternational?q=Brundtland+report

Jeg vil ikke starte en abort debatt men har en følelse at en større agenda ligger bak. Først skal leger med samvittighet fjernes, slik at ingen kan reservere seg, slik blir legene samkjørt med myndighetenes agenda. Det neste blir vel de gamle, så uføre osv.

Slik jeg forstår har det ikke vært noe problem tidligere men heller myndighetene som lager et problem ut av dette.

Noen barn ar rett til aldri å bli født:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/lege-i-abortdebatten-syke-barn-boer-slippe-aa-bli-foedt-3750817.html#.T4IMVmQhO8o.facebook

Så har vi denne:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/dissimilisgrunnlegger-aapner-for-abort-ved-sykdom-3594498.html

Får vi kun leger uten samvittighet, tenker da ikke bare i abortspørsmål men også i andre tilfeller. Hvordan vil i så fall dette utvikle seg, kanskje slik at når myndighetene mener vi trenger kutt i befolkningen får leger en prioriteringsliste som oppdateres etter hvert. Har vi nådd dit hen er det kun fantasien som kan si hvor dette ender.

Uten samvittighet
Forskere mener det er i orden å drepe nyfødte babyer, ikke forskjell på foster og en nyfødt baby ettersom de ennå ikke har utviklet seg til å bli personer.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/forskere-mener-det-er-i-orden-aa-drepe-nyfoedte-babyer-3721521.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Ser at new age allerede har omgjort personer til guder, her bl.a. såkalte leger, forskere, grunnleggeren av Dissimilis og Gro Harlem Brundtland, som new age lover og også selger bl.a. kurs og effekter en masse som mange faktisk betaler for å motta, og new age relatert kompleks som selger bl.a. vaksiner og medisiner som beviselig ødelegger folks helse og velferd: Emne: Nyhetstips, forespørsel til legemiddelindustriforeningen, folkehelseinstituttet og alle ansvarlige, med fler http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/overgrep-mot-snasamannen-gjerstad/comment-page-3/#comment-83457

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/thrive-the-movie/#comment-83766

Ser at enkelte av nyhetene om de nye new age gudene kommer fra TV2, beviselig et nazi-marx reir, forhåpentligvis delvis men dog: Tv2 nettavisen veggavisen debattforum, Rasisme på Veggavisen. Informasjon om rasistiske, nazistiske og andre ytterliggående hatgrupper på Veggavisen (TV2 Nettavisens debattforum), Brev fra Likestillingsombudet til TV2 Nettavisen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&atart=1#M8083

«En celle i kroppen er mer kompleks enn New York by. Mennesker bygde byen, men er ikke i stand til å bygge en levende celle» – Falcons’ CAFE

«Ingen mennesker klarer å lage en levende celle, og i vår kropp fungerer 50 til 75 trillioner perfekt sammen.» – Otto Pilot

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

On the depopulation new world order nazi-marx fascist communist criminal cabal etc, about Mrs Gro Harlem Brundtland, Mr Maurice Strong and others ,
George Hunt on Alex Jones Tv: The Inner Workings of A One World, New Age Government http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1755&start=1#M8196 + extra

Direct reference,
George Hunt on Alex Jones Tv: The Inner Workings of A One World, New Age Government http://www.youtube.com/watch?v=nRDVwQL-mzg&list=PL94BB3B27AEE527C4&feature=plpp_play_all

Why isn’t the vatican following the word of God and Jesus Christ? Is it because they are a bunch of lunatics?,
Matthew 19:21 (New International Version) 21 Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”
The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1

Pope and the poor http://i40.tinypic.com/1zqedxz.jpg

Zetera
Zetera
Abonnent
11 år siden

Bardun
Det virker nå ikke som du er så veldig interessert i å diskutere dette men når det gjelder selvmotsigelser i Bibelen som du nevner må tekstene studeres i en sammenheng, for å se at der ikke er selvmotsigelser.

Sannsynligheten for at det er du som ikke har oversikten, er tross alt mye større enn at Gud har mistet den.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Bibelen er skrevet mhp en noe annerledes kultur enn den vi lever i idag. Derfor må tolkninger være mhp å finne sannhet, realiteter, og personlig har jeg hittil kun funnet det i Bibelen. Tolker man en tekst, også Bibelen, mhp å finne feil, selvmotsigelser, finner noen det før eller siden, og i tilfellet med Bibelen finner noen selvmotsigelser fordi de ikke har tilstrekkelig kunnskap om kontekst knyttet til kulturen den ble skrevet i, og ikke tar hensyn til at de mangler denne kunnskapen

PS: Jeg valgte feil tommel Zetera, skivebom, samme skjer når jeg deltar i skytterlag, er ikke ufeilbarlig :)

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Zetera

”Sannsynligheten for at det er du som ikke har oversikten, er tross alt mye større enn at Gud har mistet den.”

La oss håpe det … :)

”Alt skjer i tråd med hva Bibelen sier”, var vel utgangspunktet? Vil du ikke forklare hvilken tråd og hva som skjer i tråden, bør jeg kanskje forsøke å finne ut av det selv da … Men lett tror jeg ikke det blir …

Om sammenhenger og fravar av selvmotsigelser i Bibelen? Vel, hvis man klipper og limer og utelater noe for deretter å tvangstolke det hele i passende posjoner, klarer man sikkert å finne fornuftige sammenhenger. Og varianter av fortolkninger finnes også …

Så kanskje vi bare like godt avslutter dette, før det har startet … Skyggeboksing er ikke alltid like morsomt …

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Bl.a. regjeringa, stortinget, fhi, legemiddelverket med så alt for mange fler har klikka totalt, gjennomkorrupt, løgnaktighet er mer regelen enn unntaket, mafiavirksomheten er blitt ganske synlig for mange, inklusive mange personer i folkets lønnede tjeneste som er potensielt livsfarlige, noen melder om gjentatte drapsforsøk med navn på kildene for truslene, barn går tildels unødig på medisiner som eksempelvis koster oppunder100,000 kr per år, ren mafia- og kartellpris som staten stilltiende betaler, folket blir flådd uten skrupler, frimurerorienterte organisasjoner har infiltret nesten alt som er av reell makt, har aldri opplevd noe verre i løpet av mitt liv. Situasjonen er særdeles alvorlig. Jeg ser utvetydig at dess lengre dette kirminelle komplekset fortsetter uten å oppløse seg selv, uten at enkeltindivider gjør bot og bedring per omgående, dess verre blir det for de, for kollapsen deres kommer, ubønnhørlig, og etter hvert total

Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888

Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8114

Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language http://tinyurl.com/yz4kayw

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Det er vel nå den virkelige motstandskampen i Norge pågår. Mot de mange nazistiske elementene som personer som Hauge fikk smøget inn i Norge etter krigen. Stikkord: Stay behind, psykiatri, etterretning osv.

Er dette noe NRK har fått med seg? Hvilken side er isåfall NRK på? På lag med Bernander-Baksaas-Bilderberg?

NRKs webplayer løsning er så dustete at Hauge filmen ikke kan vises på min PC.

Min ulvenese sier meg at NRK «sparker inn en del åpne låvedører», mens de lar de virkelige farlige fakta om Hauge ligge. Stikkord: Kai Holst-drapet, Hauge som bilderberger, Hauge som stay behing gudfar, kriminelle aktiviteter som ble begått av stay behind osv.

Merknad: Har NRK fått luftet ut etter at Bilderberg-bernander forlot sjefsstillingen og ble sparket oppover til NWO-NHO?

Hvis ikke, så vet vi vel at NRK er på fiendens (dvs. løgnens og fortielsens) side…

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

I denne dokumentaren nevnes Bilderggjengen interessant i kontekst, pussig at de ikke graver i denne gjengen i nyere tid, eller kanskje ikke når jeg tenker meg om.

NASJONENS SKYGGE
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/839348/

« Forrige artikkel

Vitnesbyrd fra ex-illuminist Mark Cleminson

Neste artikkel »

Hva som må sies

66
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x