Den sosialistiske Ettpartistaten Norge

8.5K visninger
19 minutter lesetid
66

ALLE partier i Norge holder seg strengt innenfor sosialismens dogmer i de store viktige ting, den internasjonale sosialismen som den nasjonale sosialismen, mens de krangler om bagateller for å gi en illusjon av demokrati, en fiksjon….. litt opium for folket.

Jeg hadde satt meg fore å finne ut hvorfor i all verden krigseilerne ble behandlet som de ble i Arbeiderpartistaten, stjal lønningene deres i Nortrashipsforndet, en medalje i posten, og etterlatt fordrukne i rennesteinen i Hamburg og Antwerpen, og føler jeg har funnet det ut med dagens artikkel. Jeg fant at problemet med disse skjulte nettverk er tverrpolitisk og internasjonal. Synest at jeg etter 545 artikler på temaet er i mål, at jeg forstår hvorfor. Om andre uten intellektuelle ambisjoner ikke gjør det er meg revnende likgyldig. Det var en lang vei, med sideveiene inkludert.

Krigseilerne kunne ikke tillates å få ta lyset, hederen og æren fra de falske heltene som kom ut fra sine skjul i de dype skoger når krigen var vunnet, og som tok makten, æren og pengene i Norge etter krigen, som faktisk er langt ifra helter, men kan best karakteriseres som å svikte sitt land, i ALLE betydninger av ordet, idet de tjente utenlandske interesser mer enn norske. Hvorfor ble det slik? Sosialist-Sionistene, Lenins 3. Internasjonalen tar kontroll….. tverrpolitisk….

Jeg skal her vise at Norge har ikke demokrati, men bare noe som ligner på demokrati. Det norske demokratiet er like falskt som å kalle oss en menneskerettighetsbastion mens ateistiske Jens Stoltenberg & Co bomber Libya, og får hele verden til å avsky den ‘kristne’ staten Norge, fordi de sosialistiske ateistene, sionistene og humanistene som har makten bryter med alle de kjerneverdier vi tradisjonelt har satt høyt i dette landet, og tar seg til rette for å innføre sitt verdissystem, for hele verden.

Sionismen er i senter for Marx og Lenins verdenssosialisme….. og Hitlers nasjonal sosialsme også, for den saks skyld. ‘Kristen’-sionistene kommer derfor til å få en sterk kognitiv dissonans, og deres sionistiske lojaliteter er mektigere og kraftigere i deres psyker enn Jesus og kristendommen er. De faller ned på den gale siden. Som de forsåvidt alltid har falt ned på gale siden i forhold til hva de utgir seg for å være. Den 21. Mai 2012 strammer de tommeskruen ennå et hakk i den ateistiske sekuleringsprosessen, ved å ta bort den kristne formålsparagraf i Grunnloven. De har ingenting lært av sin sionistiske ateistiske sosialistiske revolusjon i USSR 1917. Landet opplevde 70 års åndelig mørke etter det.

Vi skulle bygge det nye Jerusalem“, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrig til UiO’s studentavis Reflex (Waage), i verdenssosialismens nasjonalsosialistiske Israel. Nei, ateistene i Arbeiderpartiet har ikke blitt religiøs, det er den politiske religion, ideologi, de bekjenner seg til; Sionismen, sosialismens mening og mål; Sion, hvor denne politiske sosialistiske elite skal herske til evig tid, eie alle ressurser i verden, – alle andre skal være deres slaver. Siden kristensionistene er i senter for verdenssosialismens utbredelse, er det også tyst fra den kanten om kristendommens avvikling i Norge, idet kognitiv dissonans oppstår og lojaliteten til sionist-sosialismen sin kommende verdenshersker vant over Kvitekrist i kampen om deres lojalitet.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET ! (Tungtvann til Sion, blant annet). Hauge løy om tungtvann.

Der er ikke ETT ENESTE borgerlig konservativt parti i Norge, alle tjener sionist-sosialist internasjonalen. Bilderberger Siv er ganske så enig med Bilderberger Jens og Bilderberg Erna i de store linjer, og de som vil inn i politikken gjør best i å være enig i det politisk korrekte bildet, ellers blir de aldri nominert til noe som helst.

Ap tar regi

Hva som kjennetegner et udemokratisk totalitært land er: Enten er du med, eller så er du imot regimet. Kritiske røster, andre synspunkter og forslag til korrigeringer av disposisjoner foretatt av maktmenneskene, knebles. Er du med oss eller er du imot oss, synes også praktisert av Arbeiderpartiet. De regisserer folk rundt i landet, som tilsynelatende og på tilforlatelig vis skyter ned viktige, men for dem ufordelaktige synspunkter. – Dan Oddfjell, Bergen

http://blogg.bt.no/preik/2012/04/04/tvilsom-rettssikkerhet/#.T3yNMuw2ND0

Ved endringen av Grunnloven den 21. mai 2012 i mer humanistisk/ateistisk retning av Stortingsflertallet hvor korset mest mulig skal strykes av det norske flagget, er det bare sosialistpartienes blodrøde fane som er igjen av det norske flagget, som de lovte det skulle bli for 60 år siden…… snart i mål, tror de, men Høyesterett har plikt etter samme Grunnlov å se til at ingen politikere lager lover som bryter med Grunnlovens ånd, om aldri så mye på Stortinget, se til at de ikke går utover sitt mandat. Grunnloven var til nettopp for å beskytte folket mot politikernes skjulte agendaer og deres globale strategier om sosialismen og ateismens/gudløshetens utbredelse. Da vil vi også se om vi i virkeligheten har tre suverene uavhengige statsmakter, som samme Grunnlov sier vi skal ha, eller om det er bare et salig sosialistisk samrøre det hele.

Levy avvikler kristendommen

Ikke bare Moses Mordecai Marx Levy vil avvikle kristendommen, vi har også en norsk ‘humanistisk’ Levy som vil det, for det er nemlig den praktiske konsekvens av alt som Levy Fragell ønsker.

HEF og Levy Fragell er for Jens Stoltenberg & Co (Ettpartistaten) på mange måter som Hr. Blanks (Vladimir Iljitsj Uljanov Lenins) DND (Voluntary People’s Guard, People’s Volunteer Squads, People’s Volunteer Militia, oklarki) eller Hitlers ‘Stormtropper’ (FreiKorps > SA) som var instruert i å forstyrre og bryte opp alle møter av politiske opponenter og beskytte Hitler mot hevn angrep.

HEF mottar 61.000.0000 kroner per år som ‘livssynsorganisasjon’ fra sine menighetsfeller Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, men de gjør ikke noe veldedighetsarbeid, de bruker det hele til politisk aktivisme som å endre Grunnloven til en ateistisk forfatning, steg for steg, og andre ateistiske pøbelstreker, for å gjennomføre sin vilje, med velvillighet og direkte kommunikasjon med Statsmakten de tjener som nyttige ateistiske idioter for, som denne Levy Fragells kommentar under viser.

Jeg akter ikke å finne meg i deres terrorvelde. Levy Fragell, møtesabotør av opponenter, de kristne, akkurat som Hitlers SA var instruert til. Det finnes engler, som det finnes internaliserte psykiske og mentale demoner, I ‘mørket’, ubevisste ‘smådjevler’. Naturvitenskapen, psykiatrien/psykologien, har ingen løsning på dem, men åndsvitenskapen har. Jesus drev ut demoner av folk hele tiden, de er vanligvis basert på frykter som samfunn, lærere og foreldre han instigert i dem som barn, og som søker sin forløsning. Jeg tror at Levy Fragell trenger forløsning av sine; å bli som et barn igjen; før ‘noen’ inngav ham disse mørke ‘demoniske’ sjelebilder han bærer rundt på stakkar. Å hate hva som helst er dårlig tegn. Å Elske er bedre, men uten G-d, er der ingen Kjærlighet i verden, for G-d = Kjærlighet. Hat er faktisk en demon som må erstattes med Kjærlighet.

Barn som ikke blir elsket, blir voksne som ikke kan elske.

Kristus er den åndelige kanalen for Kjærlighet inn i verden, selv idag, som kan tilkalles ved behov, for å rette opp de sjelelige mangler mange kan slite med.

Fragell og hans kumpaner vil kurere samfunnet for virkningen og veien ut av dem, og ikke for årsaken; hvordan folk blir ‘demonisert’ til å begynne med, vanligvis av en rekke samfunnsfaktorer.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258557.zrm

“Jeg er enig med Robin Haug i at demonutdrivelse kan vurderes som kriminelt, avhengig av omstendighetene. Saken som pågår i Sverige er et eksempel, og flere av de historiene jeg har hørt var overgrep som burde vært vurdert av myndighetene“.  – Levy Fragell

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258529.zrm

Videre forteller han hvordan han skriver brev til departementene og angir folk han ikke liker.

Truer Rune Edvardsen på Troens Bevis i Sarons Dal, om å holde seg på matta, og ikke gå over streken . Da kommer de (SA) og tar ham !

Men som sagt, Rune, vær forsiktig – vi følger med!”  – Levy Fragell

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258552.zrm

Hvem faen er redd for Levy Fragell? Paven skulle sendt noen av sine spesialist exorsister og jobbet på Fragell til smådjevelene i ham til de fløy utav ham, det er mitt råd.

Når Levy Fragell, HEF, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland har fått det som de vil, har kristendommen ikke lenger bruk for Jesus, vi hadde ikke hatt noen fargerike personligheter som Åge Samuelsen, ingen Åge Edvardsen, ingen Hallesby, bare kjedelige og djevelbesatte Frageller skal være lovlig. Å HATE Gud som Fragell sier han gjør her, vil bli de eneste som blir lovlig i det Stoltenbergske Riket, og dette er faktisk befengt med den største demon som finnes.

“Da kjente jeg en hånd på skulderen. Den amerikanske filosofiprofessoren Paul Kurtz [Skepsis-nettverkets grunnlegger] stod i midtgangen. Han var den sentrale skikkelsen i den organiserte humanistiske verdensbevegelse og en av innlederne i vår dialog med kommunistene. Han bøyde seg mot meg og sa: ”You hate God, Levi, don`t you?”  Jeg ble perpleks, og min hjerne bearbeidet spørsmålet som en sjokkbølge før jeg hastig svarte: ”Yes, I do.”  ”Me, too,” svarte Paul Kurtz mens vi begge brast i latter. For meg var det ingen høflig, sosial latter. Det var ingen respons på en morsom replikk. Det var en eksplosjon av frihetsfølelse: Jeg hater Gud, hater, hater hater … Og jeg lo mens tårene trillet. ” – Levy Fragell.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post259036.zrm

Jeg har Levy Fragell mistenkt for å ha trengt å få noen djevelutdrivelser selv, slik som han holder på. Synd gode gamle Aage Samuelsen er død, han var kompetent djevelutdriver, og kunne nok ordnet opp i Fragell sine demoner også. Om Fragell kan innse at han er i behov for hjelp, men de som trenger det mest, er ofte ikke istand til å innse sitt behov, dessverre.

HEF er opprettet med så mye statlig støtte (61 million per år) for å være apparatet som foreslår det Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland m.fl. som meninghetsmedlemmer vil ha det i politikken. De får det ALLTID som de vil, det ser vi av forslag til Grunnlovsendring nå (de kan lett slippe vekk med historieforfalskning inn i Grunnloven). Det er helt sosialistisk modus operandi å organisere seg i samfunn celler som kjører frem sin agenda under falsk flagg.

Destabiliser, destabiliser, destabiliser

Her er sakene de MÅ ha for å destabilisere homogene og konservative samfunn, for å innføre sitt system på ruinene av det gamle; Den Sionist-Sosialistiske Nye Verdensorden, med en slags humanistisisk/ateistisk bastard religion som statsreligion, innført med bullying, forhåning, vold og trusler om anmeldelse/angiveri til statsmakten for ikke å gjøre som de sier, implementert ved hjelp av sine bøller som HEF’s Levy Fragell, den reneste STASI-agent, med direktelinje til sin menighetsfelle Jens Stoltenbergs og hans stats byråkrati, med angiveri av de som ikke er enig med ham og dem, tankekontrollens pøbelvelde; Den Røde Horde.

Sak Sosialist dogme,
(link til kilde)
SV AP FrP V KrF H Note
Velferdstaten Staten tar dine penger og tar vare på deg, men de tar helst bedre vare på seg selv, før de tenker på deg etter at de har tatt dine penger. Ja Ja Ja Ja Ja Ja b)
Støtter Big Government Alle støtter big government og et stadig større byråkrati, 32% av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Hyperaktiv å lage lover. Ja Ja Ja Ja Ja Ja b)
Statsparanoia og terrorfrykt Ja, Hitler og Lenin var så redd for attentat at de ble helt paranoid. På slutten av sitt liv satt Hr Blank (Lenin) og hylte som en ulv mot månen av galskap. Ja Ja Ja Ja Ja Ja m)
Arbeid gjør fri Arbeit macht frei. Proletarenes paradis. Det moderne slaveri. Ja Ja Ja Ja Ja Ja j) q)NAV
Feminisme Staten er familien Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Sterkt tankepoliti, PST Beskytt Staten, ikke folket. STASI, KGB, SS, Gestapo Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Abort, planlagt foreldreskap Kina, ettbarnpolitikk, USSR & Nazi eugenikk Ja Ja Ja Ja Ja Ja f), i)
Liberalisme “Gjør som du vil skal være hele loven”, røde horde Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fri sex i alle hull Fritt under bolsjevikene, Weimar Kommis. Libido energien kanaliseres til å parre seg som kaniner, sirkus, sex og brød. Kjempegreier. Så lar de Caeser i fred. Ja Ja Ja Ja Ja Ja e) f) g)
Innvandring Multikulturalisme. Ja Ja Ja Ja Ja Ja  h)
Politisk domstol Ettsystems, ingen check and balance. Ikke uavhengige statsmakter. Samrøre. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Overvåkning, atferdskontrol Berlinmur, Staten og Statens ledere må beskyttes mot folket (hvorfor? Representerer de ikke Folket da?). STASI, KGB. SS, Gestapo Ja Ja Ja Ja Ja Ja m)
Barnevern Familiedestruksjon. STASI angiversamfunn, Link 2. Management by Fear. Skap frykt for å være annerledes. Tilpasning til de politiske dogmene fra barnsben av. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Menneskeretter,
(et humanistisk prestisjeprosjekt)
HEF (ateistisk sosialisk humanisme), Den Nye Verdensordens gudløse lovverk. Vi hadde menneskeretter i 1814 i vår Grunnlov, som setter indivdet i sentrum og ikke kollektivet, med ‘Kvitekrist’ som inspirator for lovenes utforming. Ja Ja Ja Ja Ja Ja a)
Kristendommens fall Ateisme, humanisme, sekularisme = ateisme religionen. Marx: Religion er opium for folket. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tankekontroll, sensur, dissent Staten er alt, indivdet intet. Berlinmur, STASI, Cheka, NKVD, KGB. SS, Gestapo. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ensrettet utdannning Ensrettet utdannning. Propaganda verktøy. Inndoktrinering i ‘sunne’ statsautoriserte meninger. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Familieoppløsning Statens barn. Feminisme. Alle proletarene i arbeid, så det blir bedre brutto nasjonal produkt for planøkonomien, og for ‘Store Lederes’ champagne og snitter, og avdrag på gjelden til New York og London. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Utenrikspolitikk Ettpartistat, en stemme. Dedikert til sosialist-sionismen. Alltid. Åpent, men helst skjult. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Bilderberg-medlemskap for tillitsvalgte Skjult maktapparat OK. Finansiere og internasjonale ‘rådgivere’ OK. Blind for eventuelle lojalitetskonflikter. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Forhold til sionisme (int. sosialisme) Elitær internasjonal styring på veien mot det sionist-sosialtiske utopia. Elite skal være ‘eiendomsfolk’ til hele verden. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ettpartistaten, oppslutning Navnene på partiene er ulik, men meningene er mer eller mindre de samme i de store spørsmål. Partikratur. Partidisplin. Totalitære. Ja Ja Ja Ja Ja Ja p)
Ny Verdensorden Elitær internasjonal styring. Ny økonomisk, politisk og religiøs verdensorden med spott og spe, falsk terror, trusler og vold. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Arbeidslinjen, stimulerer klassedeling Proletariatet vs. Kapitalistene. Kastesystem som i India. Patriotisk kapitalistisk klasse en beskyttet klasse i kommunismen (Marx var betalt av Rothschild), som i nazismen (en av stjernene i Kina’s flagg), disse må sikres arbeidskraft, billige slaver. Produser i Kina til mellomklassen i vesten er brutt ned, så slavene blir billigere, med global lønnsutjevning for ‘kapitalistene’. Ja Ja Ja Ja Ja Ja j) q)
Statskapitalisme Statlig kontroll av produksjonsfaktorene, inklusivt menneskene. Alle rettigheter til multinasjonale konserner. Ikke noe til folk annet enn ‘arbeid’. Arbeit Macht Frei. Fascisme. Ja Ja Ja Ja Ja Ja q) r)

Med ‘Ja’ menes at de er i enig i sak, selv om de kan krangle litt om detaljene i sakene, som forsåvidt ikke betyr noe for saken i seg selv.

a) “Mikhail Gorbachev described perestroika as building a “new, humane and democratic socialism”. Altså kommunisme i nye klær.

http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_socialism

b) “Most social democratic parties are affiliated with the Socialist International“. Og siden alle partier i Norge som vist er enig i den sosialistiske politikk, kunne de like godt vært medlem av Sosialist Internasjonalen alle sammen.

c) “Communists seek to sharpen those class divisions only in order to establish the dictatorship of a single party”.

d) “International Communism is the instrument of a new imperialism. Wherever it has achieved power it has destroyed freedom or the chance of gaining freedom. It is based on a militarist bureaucracy and a terrorist police. By producing glaring contrasts of wealth and privilege it has created a new class society. Forced labour plays an important part in its economic organisation”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy

e) “The German Communist Party, during the Weimar Republic, generally supported the efforts to legalize private homosexual relations between consenting adults.”

f) “In the Soviet Union, homosexuality was originally decriminalized (in certain parts of the Union) by the Communist Party after the Revolution along with no-fault divorce and abortion”

g) “Homosexuality was decriminalized in China in 1997 and was removed as a mental illness in 2002.[17] Chinese society itself is somewhat tolerant of homosexuality”

http://en.wikipedia.org/wiki/Communism_and_homosexuality

h) “Multiculturalism is the new Communism, and about as likely to work ”

http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100049177/multiculturalism-is-the-new-communism-and-about-as-likely-to-work/

i) “The politics of human heredity in the USSR, 1920-1940.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2698846

j) “Høyre er tydelig på følgende: Vi skal stå på arbeidslinjen fordi det er prinsippielt riktig. Vi skal stå på arbeidslinjen fordi det er avgjørende for å opprettholde velferdssamfunnet. Et arbeiderparti kan man være av historiske årsaker, et arbeidsparti er noe man må gjøre seg fortjent til.” Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen i DN, 27/3 s. 4.

k) “Martin Bormann, had declared that “National Socialism and Christianity are irreconcilable.”[41] He also declared that the Churches influence in the leadership of the people “must absolutely and finally be broken.” Bormann believed Nazism was based on a “scientific” world-view, and was completely incompatible with Christianity.[41] Bormann stated:”

l) “Many Nazi leaders, including Adolf Hitler,[39] subscribed either to a mixture of pseudoscientific theories, particularly Social Darwinism,[40] or to mysticism and occultism, which was especially strong in the SS”

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Nazi_Germany

m) “Let our enemies know that anyone who attempts to raise a hand against the will of our people, against the will of the party of Lenin and Stalin, will be mercilessly crushed and destroyed.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Lavrentiy_Beria

n) “Er kommunisme lik nazisme?” av Bernt Hagtvet prof. i statsvitenskap UiO”

http://www.sb.no/nyheter/meninger/er-kommunisme-lik-nazisme-1.992966

o) “Storebror dreper! Om totalitarisme”

http://www.civita.no/2008/09/03/om-totalitarisme

p) “Totalitært tospann”, av Bård Larsen.

http://www.minervanett.no/2010/09/07/totalit%C3%A6rt-tospann/

q) Erna Solberg: Arbeit Macht Frei!

“Solberg: – Lev for 70 kroner dagen eller jobb!”

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10049864

r)  Kan alle norske små og mellomstore selskaper forvente slik service fra næringsministeren som Bilderberg-Baksaas? Eventuelt; Hvorfor ikke?

http://www.aftenposten.no/okonomi/Giske-avbrot-paskeferien-for-a-redde-Telenor-i-India-6801487.html

Sosialistene deler alt

Ettpartistaten. Så blir det interessant her folkens, nemlig hva våre ‘partier’  deler med kommunisme (internasjonal sosialisme) OG nazisme (nasjonal sosialisme). Dette blir morsomt. Følg med nå, følg linkene, the white rabbit:

Lidelse Nasjonal (nazisme) vs. internasjonal sosialisme (kommunisme) USSR Nazi Norge Note
Fornektelse De har begge tilhengere som nekter for sine forbrytelser Ja Ja Ja  n)
Forsvar De har begge tilhengere som forsvarer sine forbrytelser. Ja Ja Ja  n)
Lidelse Begge hadde suksess fordi de utnyttet lidelsene til folk. Ja Ja Ja
Velmenende De har begge støtte fra nyttige idioter, folk som helt seriøst mener at deres politikk vil gi oss et mer rettferdig og omsorgsfullt samfunn. Ja Ja Ja  n)
Solidaritet Begge appellerer til solidaritet med de under-privilegerte og barn. Ja Ja Ja
Bekjempe Andre De har begge tilhengere som forsvarer sin støtte med sitt ønske om å bekjempe den andre. Ja Ja Ja
Mot Kapitalismen Begge assosiserte den andre med kapitalismen. For kommunistene, er nazismen en gren av kapitalismen. For nazistene, var kommunismen og de internasjonale kapitalmarkedene to grener av den internasjonale jødiske verdens konspirasjon. De tok småkapitalister, men de store var deres herrer og finansiere. Ja Ja Ja
Frihet De begge ønsker å frigjøre arbeiderne fra å bli utnyttet av privat kapitalistene (nazistene ønsker også å frigjøre dem fra å bli utnyttet av kommunistene, statskapitalistene). Ja Ja Ja
Sosialister Begge har hevdet at de var sosialister. Det stemmer. Ja Ja Ja
Ikke Sosialister De har begge blitt anklaget av hverandre og av andre, for ikke å være sanne sosialister. Ja Ja Ja
Moral Begge tror de har en moralsk høyere status enn den andre. Begge var like grusom og statstyrannisk. Ja Ja Ja
Nøysomhet Både Hitler og Stalin var uinteressert i personlig luksus. Ja Ja Ja
Luksus De hadde begge høytstående tjenestemenn som svært interessert i personlig luksus. Ja Ja Ja
Klasseforskjeller Begge hadde store forskjeller mellom herskende og arbeidende klassene. De holdt begge sin herskerklasse hemmelig, inntil vår tid. Ja Ja Ja
Vitenskap Begge hevdet “vitenskapelig” backup og rasjonalitet for sin idelogi. Nazistene hadde sin rase vitenskap og eugenikk. Kommunistene hadde Lysenkoism og materialistisk dialektikk. Ja Ja Ja  HEF
Demokrati Begge foraktet de svake vestlige demokrati. Ja Ja Ja
Folket Begge hevdet de handlet for folket. For begge to var deres fiender fiender av folket. Ja Ja Ja
Krig Begge startet andre verdenskrig med sin avtale om å dele Polen. Begge jobbet sammen (for en stund) å bekjempe kapitalistene. Ja Ja Ja
Fred De har begge hevdet når det passet dem å være taktisk, at de ønsket fred og at de som motarbeidet dem var krigshisserne. Ja Ja Ja
Massemordere De hadde begge lederskap som begge var massemordere helt uten anger. Ja Ja Ja
Revolusjon Begge mente at det er riktig å gjøre revolusjon. Ja Ja Ja
Levebrød Begge mente at staten skal gi et levebrød for sine borgere. * Ja Ja Ja
Velferdsgoder Begge trodde at alle borgere har plikt til å arbeide for å motta velferdsgodene. * Ingen har noen verdi i seg selv, bare i hva en produserer for Staten, og Staten det er dem, ikke oss. Ja Ja Ja
Arbeid Begge var imot inntekt som ikke var opptjent ved arbeid. * Arbeit Macht Frei. La de arbeide til de stuper, og skyt dem om de er for lite effektiv [Hr Blanks (Lenin) metode, USSR]. Ja Ja Ja j) q)  NAV
Ekspropriasjon De ønsket begge ekspropriasjon uten kompensasjon. * Ja Ja Ja
Pensjon De ønsket begge generell alderspensjon. * Ja Ja Ja
Barnearbeid De ønsker begge å forby barnearbeid. * Ja Ja Ja
Ene rette Lære Og selvfølgelig har vi denne likheten mellom nazisme, kommunisme og en rekke andre retninger: at hver av dem har den eneste sanne tro. Ja Ja Ja
Lederskap En kan aldri stille spørmål om deres lederskap, og hvorvidt de er så glup at de trenger å besitte det på livstid, om alle andre bare er idioter, og lar lederskap gå i arv i nasjonens utvalgte familier. Ja Ja Ja
Finansiering Begge finansiert av Baron Rothschild, Warburg, Prescott Bush, Harriman og Schiff i New York og London, jfr. Antony C. Suttons bøker. Ja Ja Ja
Sionister Begge på hver sin måte hjelper sionismen og Baron Rothschild med deres verdslige ambisjoner om den fulle maktkontroll over hele verden; Sion. Først Israel, så Verdensriket. Ja Ja Ja
Gudommelig Begge hadde lederskap som ble hyllet som guder. Prangende plakater langs veiene av ‘de store ledere’. Folkene deres heilet og hyllet dem begge to. Usunn autoritetsdyrking. Ja Ja Ja  USA
Kristen-hatere Begge ville ikke ha noen konkurranse fra Høyere Makt enn Lederne selv. Ingen rolle for kristne mennesker i samfunnet. Pogromer. Hetsing. 66 million kristne drept i USSR (iflg. Alexander Solshenitzin). Ja Ja Ja k)
Darwinisme Survival of the fittest. Ateistisk/okkult lederskap. Thule-Samfunnet. Ja Ja Ja l)
Massesuggesjon Massesuggesjon, demagogi og retorikk for å forme befolkningen. Sosial engineering. Bernays. Ja Ja Ja

*) Fra Nazistenes 25 punkts program.

Fritt fra http://andersfloderus.com/nazi.html

Så når vi blander disse to tilsynelatende motsetninger sammen, syntesen fra tese og anti-tese, så får vi, VIOLA; Sosial demokratiet; Det Norske!

Social democracy was originally developed by revisionist Marxist Eduard Bernstein who criticized orthodox Marxism‘s emphasis on revolution, claiming that socialism could be achieved through evolutionary means through parliamentary democracy. Bernstein claimed that a mixed economy of public, cooperative and private enterprise would be necessary for a long period of time under social democratic direction before private enterprises would evolve of their own accord into cooperative enterprise.

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy

Og dette er nettopp hva de har gjort. De måtte innføre partikraturet, som er i strid med Grunnlovens bestemmelser, for å bryte ned de Norske tradisjoner, ødelegge det bestående, og erstatte det med sitt morbide tankegods.

Noen ser kun seg og sine, andre ser hele folket. Det er ditt Valg ! (c) foto: Tor Håve, Kystpartiet

Ingen andre enn de som ikke stiller spørsmål ved disse politiske dogmer, får lov å bli nominert til noe som helst demokratisk verv i Norge. Utenom disse saker som er tenkt å bryte ned samfunnene og de konservative verdier i et ethvert samfunn etter modell av den franske revolusjonen og bolsjevik revolusjonen til Hr. Blank (Lenin) og Moses Mordecai Marx Levy i USSR, eksportert til hele verden ved deres ‘permanent revolusjonære’ nedbrytende og destruktive ånd, så får de lov å krangle om de andre detaljene som de vil.

Det er vel snart på tide å dra fra sitt fedreland for noen og enhver, forfedrenes land. Men hverken Hamburg og Antwerpen hvor mine kolleger krigseilerne møtte sin triste skjebne og sorti, nedbrutt, sønderslått over forholdene de hadde kjempet og vunnet for, er ikke som de var engang heller. Før kunne vi sjømenn reise til ethvert land og være stolt av vårt land, slik er det ikke lenger når en reiser. Manipulativ politikk, bombing av andre folk, løgner og bedrag… Her er ihvertfall INGENTING av de verdier jeg setter pris på lenger. Dessverre. Landet ble voldtatt, hærtatt, fra innsiden. I det stille. Må skammen bli parasittene til del.

Jeg vet det ikke føles så veldig bra å føle seg lurt, men lurt er hva vi har blitt. En hel generasjon, siden andre verdenskrig og vel så det. Ha en god påske, men om den bringer så mye åndelig gjenoppstandelse dette året for noen, det tviler jeg på. Det har som det har gjort lenge, gått gal vei for det.

Relatert lesning

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv
http://www.riksavisen.no/?p=9169

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far 
http://www.riksavisen.no/?p=8764
http://www.riksavisen.no/?p=8465

PS: Om noen har tillegg, så hadde det vært fint om de la det inn i kommentarer. Dette er artikkel som blir oppdatert etter hvert med referanser og linker.

Judgen er enig med meg

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

66 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Krafttak mot arbeidsledighet http://stavrum.blogg.no/1438235873_krafttak_mot_arbeidsl.html

Sitat: Statsminister Erna Solberg kan pøse på med oljepenger, øke offentlig forbruk og redusere skattene hvis hun vil redusere arbeidsledigheten. Men det vil neppe Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet etterlyser tiltak mot arbeidsledighet, men det spørs om partiet liker medisinen som trengs. Ringvirkningene av oljeprisfallet slår inn over norsk økonomi, og arbeidsledigheten øker jevnt og trutt. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at vi har 118.000 arbeidsledige, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. http://bloggfiler.no/stavrum.blogg.no/images/373386-11-1438234367577.jpg Denne utviklingen har fått LO og de rødgrønne partiene til å rase mot regjeringen, og hevde at den gjør for lite mot arbeidsledigheten. ..

Sætt dæ på dæm Erna 8-)

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Homeless In El Cajon http://henrymakow.com/2015/07/Homeless-in-El-Cajon.html gt ~ Hjemløse i El Cajon http://tinyurl.com/qx449uo

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

2. uka i september skal jeg stemme på dere som motarbeider kriminaliteten i landet, dere som forsøker å gjøre en redelig innsats i yrke og på fritid, barn og voksne som er offer for kriminelles framferd, dere som vet hvordan vi skal ha det i landet for at alle rettmessig skal få muligheter til leve et godt liv

Så langt må jeg stemme blankt, la være eller med et papir med denne teksten, forrige valguke fremsto som et planlagt sirkus, i år ser det ut som det blir tivoli

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Fokus på barnevernet, Rektor & lærer Hege Dahl i samtale med Bjørn Inge Johansen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1965&start=1#M9816

Samme
Fokus på barnevernet

Sitat: Hege Dahl forteller om sine erfaringer med barnevernet i sin rolle som lærer. Hun fikk beskjed fra sin overordnede om å skrive en bekymringsmelding, som hun i ettertid så var feil. Hør hennes historie her, som faktisk førte til at hun mistet sin jobb som fungerende rektor. Dette fordi hun gikk imot barnevernets og skolens beslutning. Del gjerne denne videoen, så flest mulig blir opplyst om hvordan barnevernet kan operere!

Tema barnevern, Psykolog Einar Salvesen i samtale med Bjørn Inge Johansen, m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1965&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

The Red Dagger +

Quote: by Heathcote Williams, narration and montage by Alan Cox

The Global Lilliputians Are Coming for the City of London – The Red Dagger Part 3 · David Cameron Arms Trade & City of London Banks – The City of London Produces Nothing – Triangular Trade: Guns, Drugs and Sex – Gain is My Lord – Gambling on the Price of Commodities http://www.abeldanger.net/2014/12/the-global-lilliputians-are-coming-for.html

Google { The Red Dagger Heathcote Williams https://www.google.no/search?q=The+Red+Dagger+Heathcote+Williams }

Straight Up | Herman. Arts, Media & Culture News with ‘tude http://www.artsjournal.com/herman/2013/12/the-red-dagger-by-heathcote-williams.html

Quote:

+{

London’s symbol for the hub of global finance in the City
(Shown on the city’s flag to convey heraldic grandeur)
Comes from a blood-soaked dagger that killed the rebel, Wat Tyler,
For Tyler had challenged London on behalf of the poor.

The dagger survives and is on display at Fishmonger’s Hall
In the City’s secretive ministate within a state
And, like a trophy, its red silhouette is on the City’s coat-of-arms
As if Tyler’s murder were something to celebrate.

But the hundred thousand marching on London in 1381
Were serfs objecting to being kept as virtual slaves
By the feudal equivalent of corporate power, whereby people
Were caught, and taxed to death just for being alive.

A hundred thousand of those on whose exploitation
The wealth of a feudal society depended:
From ploughmen, to carpenters, to cowmen, to sheepshearers
Trapped by a bondage that only death ended.

So their spokesman, Wat Tyler, demanded equality,
‘All men should be free and of one condition.’
‘We will be free forever, our heirs and our lands.’
But instead of sympathy he aroused suspicion.

}+

Abel Danger Global Private Intel Agency on livestream, Mon Dec, 8 2014 8:00 PM — Mon Dec, 8 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3644813 Quote: Sheikh yur-Buti Links Serco-AFSC-SES-9/11. Field McConnell has linked Serco’s operation of the National Visa Center for a group led by his allegedly treasonous sister Kristine Marcy to an ad hoc waypoint on the North face of WTC#1 at which Jules Naudet pointed his camera just before AA Flight 11 entered its fly-over waypoint at 8:46:26 am at a flying speed of 490 mph in a final (terminating) procedure apparently executed by an Al-Qaeda Red Team in the U.S. Air Force Space Command. McConnell claims the former Serco CEO Chris “Buster” Hyman and the former COO of the U.S. Small Business Administration Ms. Marcy, set up AF Space Command war rooms on the 47th Floor of WTC#1 and the 18th Floor of WTC#7 so their jerks could overlay an ad hoc waypoint for the Naudet camera with a fly-over WP for the al-Qaeda drone to give the traitor sisters the money shot they needed to launch the “first live broadcast mass snuff film in human history.” McConnell invites those against whom he is alleging treason to rebut or face the consequences. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Noen tanker om livet i såkalt rike Norge. Faktisk har jeg aldri fått noe gratis av hjelp fra det offentlige, kun betalt hjelp og ellers blitt terrorisert på alskens vis. Det er således mildt sagt et møkkaland å bo i, lojalitet oppleves kun hvis noen får betalt for det, og noen er lønnet av folket i offentlige stillinger for å terrorisere og utnytte alle, til og med barn, de svakeste er prioriterte ofre, mer nedrig ikke mulig. Fantastisk hvor ille det har blitt, ser overgrep og illojalitet fra betalt offentlig og privat virksomhet kontinuerlig

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

BARNEOVERGRIPERNE OG FAMILIEMORDARANE I BARNEVERNET, POLITIET, PÅTALEMAKTA OG DOMSTOLANE http://alfkollsete.wordpress.com/2014/06/28/barneovergriperne-og-familiemordarane-i-barnevernet/

Sitat:

+{

REGJERINGEN SOLBERG STILLER SEG BAK ALLE OVERGREPA MOT BORN OG UNGDOM OG DEIRA FAMILIAR, PÅTALEMAKTA OG DOMSTOLANE SINE BEVISLEGE JUSTISOVERGREP/JUSTISMORD OG BROT PÅ NORGES LOVER OG VEDTEKNE INTERNASJONALE KONVENSJONAR; ELLER GJER DE IKKJE DET Erna Solberg?

Dette innlegget er retta direkte til Regjeringen Solberg og spesiellt Statsminister Solberg og fagstatsrådane Barneminister Solveig Horne og Justisminister Anders Anundsen!

Innlegget vil bli sendt direkte til desse HOVEDANSVARLEGE FOR NORGES LOV OG KONVENSJONSSTRIDIGE OVERGREP MOT SÅVEL ETNISKE NORDMENN SOM BORGARAR AV UTANLANDSK OPPRINNELSE.

Til Statsminister Erna Solberg, Barneminister Solveig Horne og Justisminister Anders Anundsen;

Kan de svare det norske folk på fylgjande spørsmål:

1. Har de sett dykk inn i korleis den kommunale barneverntenesta arbeider opp mot Norges Lover og FN’s Barnekonvensjon?

2. Har de sett dykk inn i korleis Påtalemakta utfører sitt arbeid i henhold til Straffeprosesslova?

3. Har de sett dykk inn i korleis Domstolane handsamar og dømer i henhold til Straffeprosesslova og internasjonale Konvensjonar?

4. Dersom nokon innan dei instansar som er nemde ovanfor gjer LOVBROT, skal dei då straffeforfylgjast og måtte ta ansvar for sine handlingar?

5. Erkjenner de kvar for seg og samla at de har det OVERORDNA POLITISKE ANSVARET for at Norsk Lov og internasjonale Konvensjonar vert etterlevd?

6. Kva vil de KONKRET GJERE FOR Å RETTE OPP DET DÅRLIGE OMDØME NORGE HAR FÅTT PÅ GLOBAL BASIS med omsyn til brot på MENNESKERETTANE?

Dette innlegget vert sendt overnemde Regjeringsmedlemmer som vedlegg til e-post og vanleg brev, med svarfrist til 10 august 2014.

Sogndal 28.06.2014

Alf Reuss Kollsete

}+

Mansur Mahshevs samtale med fosterfar http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=34586

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Snakket med en person som har vært på reise. Vedkommende ble på relativt profesjonelt vis frasjålet sin baggasje når den sto ved siden av der vedkommende satt på en flyplass, med mange andre i samme rom. Etter dette fikk vedkommende usedvanlig god hjelp fra en norsk ambassade, etterhvert frelsesarmeen, NAV og på en politistasjon, en hjelp som aldri var opplevd tidligere, blanco overmåte ekspedering uten ventetid. Mitt tilsvar til vedkommende var “Ikke regn med at det blir slik neste gang. Her i landet blir man forsøkt skakkjørt via diverse offentlige institusjoner, spesielt hvis man er seriøs og pliktoppfyllende”. Vedkommende var ikke uenig

I hope they speak Norwegian in hell! http://www.elephantjournal.com/2010/09/i-hope-they-speak-norwegian-in-hell/

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Google { the dogs bark, but the caravan goes on https://www.google.no/search?q=the+dogs+bark+but+the+caravan+goes+on }

Hvordan skal det norske folk praktisk endre siste 100+ års statistikk hvor de har blitt svindlet kontinuerlig uten avvik av en internasjonal mafia som idag har infiltrert og kontrollerer alt med nevneverdig makt i samfunnet?

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Tur med Thorleifs bussreiser til Coop på Storlien

Sitat: Norge er så rikt at mange må reise til utlandet for å handle dagligvarer. Norway is so rich that many have to travel abroad to buy groceries

“Orkdal barneverntjeneste: Politikerne får fullt innsyn i barnevernsaken, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-101971

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

De som ikke stemmer http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/De-som-ikke-stemmer-7295584.html

Sitat: Odd-Petter Solhaug tror aldri han kommer til å stemme. Møt ungdommene som ikke lar seg rive med av valgkampen. – Jeg har aldri interessert meg for hva de politikerne egentlig prater om. Det blir så mye ord. Og lite forandring. ..

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“UK Column Live – 29th August 2013 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-14/#comment-101432

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Posta følgende kommentar på facebook-sia Nordland Høyre https://www.facebook.com/NordlandHoyre sitat:

+{

Ca $100 trillon dollar svindelen CO2-fondet, ca NOK 86,000 pr globale innbygger, ikke verst kupp det, og det norske folk sover imens de har blitt og blir rundstjælt, gratulerer og godt valg. NASA report verifies carbon dioxide actually cools atmosphere http://www.naturalnews.com/040448_solar_radiation_global_warming_debunked.html

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

}+

men det ble slettet og jeg ble utestengt fra å poste og kommentere. Også Høyre velger her å komme ut av nazi-marx skapet og vise sin virkelige folke- og miljøfiendtlige agenda ved å blokkere for informasjon om grov kriminalitet utført mot alt liv og miljø

Slik ser posten med kommentarer ut nå http://postimg.org/image/4loonq4h3/

Med all respekt for alt Erna Solberg må bære på fysisk, og psykisk, valgfleskberget eser kraftig ut, det finnes ikke magemål

“Abel Danger radio show, Mon Aug 26, 2013 2:00pm EDT — 3:30pm EDT ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/06/11-september-hvordan-hvorfor-og-hvem/comment-page-8/#comment-101247

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

R.I.P A.p. og hele korrupte partiballetten, stem blankt

Foto http://postimg.org/image/4p32f0b0l/ I facebook http://tinyurl.com/mylyxcf

Hvor stor sjanse er det for at opptellinga av stemmer blir korrekt, maksimum 1%?, like stor som bekreftet maksimum redelighet er innafor bl.a. det militære media, politiske, farmasøytiske og industrielle kompleks

Facebook bilde kommentar sitat:

+{

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1

Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012, a crime against life and environment http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1818&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

}+

“Det er oppsiktsvekkende at ingen i Norge offisielt etterforsker nedrivinga av the Salomon brothers’ building, wtc 7, som ble utført med sprengstoff, demolition. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-4/#comment-100859

trackback
11 år siden

[…] Den sosialistiske Ettpartistaten Norge http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/ […]

trackback
11 år siden

[…] ble de operative agenter (Mot Dag, Arbeiderpartiet i Norge på 20/30-tallet – idag støtter ALLE norske partier doktrinene) instruert til å skape og å støtte propaganda «for å ødelegge hjemmet,» skape […]

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

Hvis vi teller sammen hele den kommunistiske/sosialistiske/sosialdemokratiske bevegelsen i Norge så finnes det i Norge en million organiserte kommunister:
-LO 900.000 medlemmer
-Arbeiderpartiet
-AUF
-Sosialistisk venstreparti
-Sosialistisk ungdom
-Norges Kommunistiske Parti
-Ungkommunistene
-Rødt
-Rød ungdom
-Kvinnefronten
-Tjen folket
-Internasjonale sosialister
-Bliz
-SOS Rasisme
-Palestinakomiteen
-Cubaforeningen
-diverse kvinneforeninger : AP,SV,NKP

En femtedel av norske kvinner og menn og ungdommer er kommunister. Det er mye flere enn i selveste Sovjetunionen sett per befolkningstall. “Den siste sovjetstaten Norge”.
Kommunistiske staten Norge? Ja. Proletariatets diktatur? Ja. For sent å gjøre noe med det? Nei!

På tide å sette i gang den norske våren. Ut med den rødgrønne regjeringen.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Ikke bare staten Norge er kommunistisk, hele spektrum av TV, presse, kultur og utdanning er kontrollert av kommunister.

-NRK
-TV2
-Dagsavisen
-Morgenbladet
-Klassekampen
-Ny Tid
-Friheten
-dagsavisene
-Grunnskolen (15% av ungdomssoleelever har problemer med lesing og skriving ved avgangen,mesteparten av lærerne er ufaglærte)
-Videregående skolen (flere og flere avbryter)
-Universitetene (90% av studentene må ha en jobb ved siden av studiene)
-Kunsthøyskolen
-Teatrene
-Norges Musikkhøgskolen

Søppelkultur, SEX og voldskultur flyter fritt som sovemedisin i diverse dagsaviser som VG og Dagbladet. De er ment til å fylle dagen for mann i gata for å holde interessen vekk fra den virkelige verden. Det er viktigere å vite hvilken vei Rihanna kjemmer sitt pubishår enn å belyse situasjonen til barn som sulter i Norge.

Da er det det store spørsmålet på hvilken side Det Norske Forsvaret vil sette seg når det virkelig gjelder.
Det samme gjelder Politiet.
Jeg tror at både forsvaret og politiet vil bli splittet mellom staten og folket.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Mind blowing speech by Robert Welch in 1958 predicting Insiders plans to destroy America

Quote: Proof that the NEW WORLD ORDER has been planned by the elite. Robert Welch, Founder of The John Birch Society, predicted today’s problems with uncanny accuracy back in 1958 and prescribed solutions in 1974 that are very similar to Ron Paul’s positions today. This is proof that there are plans in place by the elite to systemically disassemble US sovereignty. I wonder who those elite are.

Displaying outbreaks, cases and deaths from viral and bacterial diseases which have the potential to indicate biological terrorism http://www.nyhetsspeilet.no/2010/08/anthrax-terroren-h%C3%B8sten-2001-var-falsk-flagg-farse/comment-page-2/#comment-94033

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The left-right political system sham, hegelian dialectic, svindelen venstre-høyre politiske system, ordo ab chao strategy

Fritz Springmeier, The top 13 illuminati bloodlines & their mind control, Undetectable mind control http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1838&start=1 * John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The Illuminati and Witchcraft – His Talk (1978) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1815&start=1 * Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&start=1

Tragedie og håp http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/caroll-quigley-tragedie-og-hap/ gt ~ Tragedy and Hope http://tinyurl.com/cvmlt46 * Recommended http://www.tigerdirect.com/ * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Hvorfor koster en pc laptop ca fire ganger mer i Norge enn i utlandet? Cartel http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/caroll-quigley-tragedie-og-hap/#comment-92841

trackback
11 år siden

[…] Du vet at det er ingen meningsfull forskjell mellom de politiske partiene (Demokratene og republikanerne, sosialister og konservative): Det er så lett å bli fanget opp av venstre-høyre debatt, og mene det er en forskjell mellom de […]

trackback
11 år siden

[…] Den sosialistiske Ettpartistaten Norge http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/ […]

« Forrige artikkel

Vitnesbyrd fra ex-illuminist Mark Cleminson

Neste artikkel »

Hva som må sies

66
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x