Fra katedral til naturreligion

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)

5.6K visninger
9 minutter lesetid
100

Dagens Næringsliv melder igår den 6. Desember at Indias miljøvernminister Jairam Ramesh krever at rike land gjør opp sin klimagjeld. Kravet anslås til 568 milliarder tonn Co2. Dette handler om å sikre lik rett til bærekraftig utvikling, sier Indias miljøvernminister. Bemerk begrepet “Bærekraftig utvikling”, som er brukt, vi kommer tilbake til det. Under klimaforhandlingene som pågår i Cancun i Mexico nå krever han oppgjør for det han mener er de rike landenes klimagjeld for ‘gamle synder’. Mon tro hvor mange milliarder som går utav vår statskasse for dette no da? På et bedrageri?

“Rike land er opptatt av hvem som skal slippe ut mest fremover. U-land er opptatt av hvem som har sluppet ut mest til nå.” –Jairam Ramesh.

Fra katedral til naturreligion

Klimareligionen er en ny variant av å skape falske krisebilder, fordi det skal overføres milliarder av kroner fra ‘de rike’ landene til ‘de fattige’. Det er liksom religionen som skal ‘forene’ oss, for den ‘ytre trussel’, som politikerne skal ‘beskytte’ oss dårer mot. De holder på å bygge sitt sosialistiske utopia; tusenårsriket. Metoden er å skape alle så redde ved hjelp av alle disse skremsler, at de underlegger seg tidsåndens agenda, eller drepe alle som ikke er enig med deres metoder for å oppnå dette sosialistiske tusenårsriket. Det er ikke annen forskjell på den internasjonale sosialismen (kommunismen), og den nasjonale sosialismen (nazismen), enn pre-facen ‘inter’, i denne sammenheng. Jfr. Operasjon Paperclip.

Global oppvarming er ennå en skapt konflikt. Club of Rome snakket om for mange år siden at de trengte en ‘fabrikert fiende’. Jfr. “The Vacuum” in “The First Global Revolution” fra 1991 av Alexander King.

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill …All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”
– Club of Rome, “The First Global Revolution”, consultants to the UN.

I 1972 publiserte Club of Rome, sammen med et MIT team, en rapport som ble kalt ‘Limits to Growth’. (“Grenser for vekst)”. Rapporten slo fast at vi skulle oppnå et miljømessig holocaust innen år 2000, på grunn av overbefolkning og andre miljøproblemer. Støtte for deres konklusjoner ble samlet inn ved hjelp av resultatene fra en datamodell. Aurelio Peccei, en av grunnleggerne av Club of Rome, tilstod senere at dataprogrammet hadde vært skrevet for å gi de ønskede resultater. Lignende påstander har blitt gjort om global oppvarming, og andre skremsler.

Se medlemslisten til Club Of Rome (CoR) her:
http://green-agenda.com/globalrevolution.html

Gro Harlem Bruntland – United Nations Special Envoy for Climate Change, former President of Norway, er den eneste som er nevnt fra Norge. Hun er også kvinnen bak begrepet “bærekraftig utvikling”, i en raport som nettopp Club of Rom sannsynlig hadde skrevet for henne, men som hun tok hederen og æren for, gjennom FN Kommisjonen kalt Brundlandkommisjonen.
http://www.prosus.uio.no/bu/

Gro Harlem Brundtland er forøvrig datter av Oddmund Harlem, som var sentral i den kommunistiske bevegelse i Norge på 20-tallet, gjennom blant annet organisasjonen Mot Dag. Eplet faller sjelden langt fra stammen. Al Gore, Mr. Environmentalist, er medlem. Legg også merke til Mikhail Gorbachev er der, sitat:

In October, 1917 we parted with the Old World, rejecting it once and for all. We are moving toward a New World, a world of Communism. We shall NEVER turn off that road.” -Mikhail Gorbachev at the Kremlin in Moscow, Nov. 2, 1987

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” -Mikhail Gorbachev, speech to the Soviet Politburo, November 1987

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a New World Order.” – Mikhail Gorbachev, in an address to the United Nations, December 1988

Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” – David Rockefeller

Moralen til David Rockefellers slaver, proletarene og bøndene, har blitt bedre i Kina folkens. Noen hundre millioner slaktet, bekymrer ikke Hr. David Rockefeller. Collateral damage. The cause justify the means.

Club of Rom’s plan ‘Global 2000’  ble adoptert av President Carter i 1979.  Tidligere Verdensbank sjef  Robert McNamara sa, “One must take draconian measures of demographic reduction against the will of the populations. .. One must therefore increase the mortality rate. How ? By Famine and sickness.

Av hungersnød og sykdom, det skal være de-popluasjonsagendaen (?). Javel. Montro om de har tenkt på at så mange mennesker har inkarnert akkurat no, for at disse ledere selv skal få teste sin ånd? OG, om de hadde gjort godt og vel for alle, og ikke bare for sin egen beskyttede og elitistiske klasse, så ville populasjonen gå ned, helt automatisk? Sikkert ikke. Åndelig sans er vel ikke deres sterke side. Av og til lurer jeg på om befolkningseksplosjonen bare er Universets kosmiske,  for ikke å si komiske, tilsvar bare for å irritere disse  eugenister.

Beyond "Limits to Growth': Growing Within Limits, a new report to the Club of Rome

Club of Rome har sagt i sine vedtekter : ””Verden har Kreft, og Kreften er Menneskene“. FOR et menneskesyn!

“The United Nation’s goal is to reduce population selectively by encouraging abortion, forced sterilization, and control human reproduction, and regards two-thirds of the human population as excess baggage, with 350,000 people to be eliminated per day.” – Jacques Cousteau, UNESCO Courier, November 1991

I  1992 publiserte CoR en rapport med tittel ” The First Global Revolution” .  Her er et sistat fra den rapport;

“It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one imagined for this purpose”.

Club of Rome arbeider med FN i å utvikle Policy Guidance Documents, som FN bruker for å lage sin politikk og programmer.

Alt de driver med ser ut til å være basert på løgner og bedrag fra denne forfatters synsvinkel.

Trusler fra det ytre rom

Den neste trussel de vil skape er fra det ytre rom, som de også gjerne vil beskytte oss mot; UFO’er og aliens.

Mon tro hvor mange dollars og kroner det vil produsere for dem?

Harold Rosenthal sier at denne politikk er innført gjennom kontroll av massemedia. Rosenthal sa “we have put issue upon issue to the American people. Then we promote both sides of the issue as confusion reigns. With their eyes fixed on the issues, they fail to see who is behind every scene. ” Rosenthal snakker om det sionist-sosialistiske internasjonale nettverk. Arven etter Lenins ‘Andre Internasjonale’, hans organisasjon for å eksportere kommunisme til Vesten og hele verden, som videreutviklet seg til Den Tredje Internasjonalen, og den Fjerde Internasjonalen; Det Fjerde Riket.

Denne agenda er allerede iferd med å innføres, Noen mener at dette skal utkrystallisere seg under Olympiaden i London i 2012, fordi logoen til Olympiade 2012 leser ‘ZION’, når en stokker om bokstavene.

Are the 2012 Olympics part of a plot to take over the world?
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/05/olympic-games-2012-alien-conspiracy-theory

Vi har det allerede gående i oppbyggingen av Den Nye Verdensordens UFO-religion. UFO’er på vei for å redde menneskeheten (Phuu – puster lettet ut, det var på tide), eller for å drepe oss alle med sine avanserte våpen. Her må vi stå sammen for å drive dem tilbake. Avanserte våpensystemer må vi utvikle for formålet. Kanskje vil Tor med Hammeren også åpenbare seg i skyene i forbannelse over nivået av karbon-dioksyd i atmosfæren? Jfr. min artikkel ‘Religiøse Bakstrevere’ som disse kommer innunder definisjonen av.

Retired NORAD Officer’s New Book Predicts a Tentative Worldwide UFO Display on October 13, 2010
A newly-published book by a retired NORAD officer predicts October 13, 2010 as the tentative date for a fleet of extraterrestrial vehicles to hover for hours over the earth’s principal cities. Author says the event to be the first in a series intended to avert a planetary catastrophe resulting from increasing levels of carbon-dioxide in the earth’s atmosphere dangerously approaching a “critical mass.”

http://www.prweb.com/releases/2010/09/prweb4491804.htm

Aliens i UFO’er som verdens frelsere
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/aliens-i-ufoer-som-verdens-frelsere/

Krig mot vanlige folk

Til inntekt for den sataniske løgnaktige eliten i CoR og andre tenke-tanker, og i politikken, også av de som hevder å representere arbeidere i det marxistiske klassesystem, mens der tverimot er en annen klasse i det samme marxistiske system som er langt viktigere for dem å beskytte interessene til. Hvilket bedrag!

Der er en KRIG som føres mot de arbeidende familier i Amerika, sier Senator Bernie Sanders i denne mektige talen :

Samme krigen føres mot ALLE vestlige familier. Han har fullstendig rett selvfølgelig, men uansett så satt jeg og lurte på når jeg hørte hans tale om ikke løsningen, syntesen (Problem-Reaksjon-Løsning), for ‘finanskrisen’ og korrupsjonskandalene i verdens økonomiske kollaps, er skapt slik nettopp for å innføre marxisme og kommunisme både i Amerika og Vesten forøvrig. DA går vi vanlige arbeiderfolk fem på!

The Communist vision is the vision of Man without God.
(Whittaker Chambers)

Det sosialistiske credo er som alltid; Ta fra de ‘rike’, og det til de ‘fattige’. Merkelig hvordan bidragene til de ‘fattige’, ALLTID ender opp i en spesiell beskyttet marxistisk klasses lommer (?).

MEN; De rikeste gir aldri en eneste øre. Det er alltid middelklassen som skal betale regningen, gjerne via skatteseddelen. jfr. bank bailouts, etc. Kunne ikke bare disse bankenes eiere ta tapet, og lage nye banker, la markedskreftene rå? Er det den rettferdige måten å gjøre det på at middelklassen alltid skal betale dem ut, ta belastningene for disse latsabber, som aldri har gjort et ærlig dagsverk i sitt liv?

Skulle vi ikke først ta fra de superrike, FØR middelklassen blir loppet – som Senator Sanders sier er virkeligheten for millioner av Amerikanere, og også for oss, jfr våre politikeres hyperaktivitet i å kutte i trygder og stønader, så de skal ha mer penger til bailouts for bankers eiere, og andre tvilsdomme formål som å betale for ‘klimakvoter’ til Al Gore et al?

FORDI:

Det kinesiske flagg: The large star represents Communism, while the four smaller stars represent the Chinese people’s social classes. These four classes are peasants, workers, petty bourgeoisie, and patriotic capitalists.

Se den siste nevnte gruppen; PATRIOTISKE KAPITALISTER EN BESKYTTET KLASSE I KOMMUNISMEN !

HVORFOR?
Fordi det var den klasse av PATRIOTISKE KAPITALISTER som finansierte både Marx og Lenin/Trotsky Bronstein. Sjakk matt!

INGENTING kommer til å havne i lommene til ‘de fattige’. De går i lommene til Rothschilds, Al Gore (Schiff) og Rockefeller, George Soros og Bill Gates og deres like. Den patriotiske beskyttede klasse i kommunismen. GARANTERT!

Dette er bare en ny variant av vaksine bedrageriet.

My final conclusion after forty years or more in this business (medicine) is that the unofficial policy of the WHO and the unofficial policy of the ‘Save the Children Fund’ and …. (other vaccine promoting ) organizations is one of murder and genocide” – Dr. Archie Kalokerinos MBBS, PhD FAPM

Gro Harlem Brundtland har jo selvfølgelig også gjort sin innflytelse gjeldende i den organisasjonen;  som Generaldirektør for WHO.

“The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.” – David Rockefeller.

1973. After a trip to China, David Rockefeller praised Mao Tse-tung who had slaughtered over 40 million people. His report, “From a China Traveler,” highlights the goals presented in UN reports such as “The Commission on Global Governance” and UNESCO’s Our Creative Diversity. Both focus on lofty ideals such as peace, harmony and unity in the communitarian “global” village — a vision that demands absolute control and universal participation in facilitated small groups (modeled by the hierarchy of “soviets” or councils in Communist lands):

“One is impressed immediately by the sense of national harmony…. Whatever the price of the Chinese Revolution it has obviously succeeded… in fostering high morale and community purpose. General social and economic progress is no less impressive….The enormous social advances of China have benefited greatly form the singleness of ideology and purpose…. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.” New York Times, 8-10-1973.

“China will be the leader of the New World Order. American citizens better not resist.”
– George Soros

http://www.thenewamerican.com/world-mainmenu-26/north-america-mainmenu-36/5226-george-soros-touts-china-as-leader-of-new-world-order

Kilde 2

Og så kanaliserte de alle pengene de har stjålet fra oss dit.

Se også det her. Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”
(Leo Trotsky Bronstein, Lenins elsker).

Bankiere fra utlandet. Den beskyttede klasse, – i Kommunismen. De er lure disse folkene. Galant hva?

Se også gjerne:
Kina inntar Europa (om ikke annet ideologisk)
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/kina-inntar-europa/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

100 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Refleksjoner om klima og fattigdom. Hvordan skal Norge bidra fremover?

Fra siste del, Hege Hertzberg, utviklingspolitisk direktør i Utenriksdepartementet, sitat: “Så jeg ser for meg at, jeg skulle ønske ihvertfall, at vi kom mot et system der vi fikk globale oppgaver, globale skatter som koordineres av et globalt styre, altså FN da, i en eller annen variant, og brukes til å finansiere de store globale utfordringene, deriblandt klima, svært høyt da, global public goods først og fremst men kanskje mer enn det, men de store altså, globale skatter for globale oppgaver med global styring, det hadde vært fint”

Video beskrivelse: Hege Hertzberg, utviklingspolitisk direktør i Utenriksdepartementet, Elisabeth Rasmusson, generalsekretær i Flyktninghjelpen og Asuncion St. Clair, forskningsleder i Cicero, i diskusjon under Norad-konferansen 2012.

Mafia propagandasekvensen fra start

Dette panelet består åpenbart av den korrupte delen av fittstimen, kyniske og amatørmessige skuespillere med en reporter fra kriminelle nrk, our enemy within with an isis’ bitches front and the enemy of US and the free world

Her en kjent sjefspropagandist

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Uffda
Uffda
Abonnent
9 år siden

China: Getting Greener (In the Good Sense)
Over a quarter-century ago, Dr. Sherwood Idso stated in a small self-published book that if the airs CO2 content continued to rise, it would enhance plant growth and water use efficiency to the point that semi-arid lands not then suitable for cultivation could be brought into profitable production and that the deserts themselves could blossom as the rose. How is this prediction standing today?

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Global oppvarming – tidenes største svindel http://www.dagbladet.no/2010/10/10/nyheter/global_oppvarming/forskning/utenriks/13777180/

Mener status per idag er at hver innbygger på kloden er svindlet for gjennomsnittlig ca 85,000 norske kroner, sjekk opp riktig beløp, haster med å betale tilbake med renter og renters rente samt erstatning, og dette er bare en av mange svindler med svimlende beløp, regner med ar dagbabbelet og resten av den kriminelle kabalen ikke kommer til å bidra til rettmessige utbetalinger

NASA report verifies carbon dioxide actually cools atmosphere http://www.naturalnews.com/040448_solar_radiation_global_warming_debunked.html

Var gårsdagens utgave av dagbladets søndagsutgave den siste?

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Leningrad Cowboys – Leningrad

“Max Bliss, quote: Friends…today and very soon we are faced with a very real DANGER. Humanity is saturated with an unseen pollution that is a KILLER. We have unprecedented levels of electromagnetic radio frequencies penetrating our sensitive cellular systems. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/en-elektromagnetisk-take-har-lagt-seg-over-folket/comment-page-13/#comment-94889

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Øko-facistene i WWF jubler over at sitkagranen blir svartelistet. http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/?36427

Nå vil de at 135.000 trær skal felles: http://www.aftenposten.no/viten/Vil-utrydde-granskog-pa-Vestlandet-og-i-Nord-Norge-6849257.html#.T9yP3LVq2So

Helt latterlig, og viser med all tydelighet at miljøbevegelsen er kuppet.

Taita
Taita
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Jeg elsker trær for tiden nesten høyere enn mennesker, men gran liker jeg ikke, den hører ikke naturlig til på Vestlandet og ønsket er jo å erstatte den med den opprinnelige og naturlige vegetasjonen. Jeg håper bare dette blir gjort gradvis slik at vi mister minst mulig oksygen og skjønnhet. Annet ugress som løvetann og brennesle er forresten høyt elsket og spises som superfood her i huset :-)

trackback
12 år siden

[…] Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/ […]

trackback
12 år siden

[…] Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/ […]

trackback
12 år siden

[…] i fremtiden, fordi myndighetene føler ikke at gårdbrukerne klarer å ivareta landet, og med Agenda 21 og de påståtte store farene for global oppvarming, må myndighetene ta […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Sen Bernie Sanders Amazing Speech DEC 02 2010 .flv http://www.youtube.com/watch?v=Tq1zpHF0J04&sns=fb

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

A Rothschild Speaks – Listen Closely

Gaute Borgerud
Skribent
12 år siden

Klimatoppmøtet i Durban er over. Forumet maktet heller ikke denne gangen å enes om noe konkret. Mange puster nok lettet ut, men er det noen grunn til glede seg? Kvernen maler videre og fokuset er flyttet fra oppvarming til generelle miljøkonsekvenser, hvilket gjør det enda lettere å angripe enhver menneskelig aktivitet. Legger ut en tråd med tilgang til data om hva som reelt skjedde der nede, noe MSM selvsagt ikke bringer.

http://wattsupwiththat.com/2011/12/09/durban-what-the-media-are-not-telling-you/#more-52760

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Vulkanen på Island slapp ut mer av den forferdlige ekstremt farlige CO2 gassen på 4 dager den det verdens befolkning klarer på 5 år

Er det ikke snart på tide at NATO bruker A-bomben for å straffe de farlige vulkanene i verden ?

http://www.thebigwobble.com/2011/06/are-you-sitting-down.html

Baremeg
Baremeg
Abonnent
13 år siden

Dette med mat og klima begynner å bli temmelig idiotisk.

Man skal ikke spise kjøtt på grunn av co2. Farvell kjøtt.
Jorbruks områder skal brukes til biodrivstoff. Farvell frukt og grønnsaker
Leste også her om dagen at fiskekvotene skulle reduseres fordi man var redd for at verdenshavene skulle tømmes for fisk. Rimelig godt gjort når man tenker på hvor stor andel av jorda er vann. Farvell sjømat.

Resultatet av alt dette er at prisene på mat går opp. For oss som har penger er det ikke noen fare hvis prisene fordobles, men for ulandene er det en katastrofe.

Lurer på mange liv som hittil har gått tapt på grunn av dette miljø hysteriet.

Anbefaler dessuten denne videoen med Lord Monckton. Han har litt mer peiling enn de fleste på klima og miljø.

trackback
13 år siden

[…] min artikkel Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK) http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/ og Gro Harlem Brundtlands ‘Club of Rome’ […]

trackback
13 år siden

[…] i bekjempelsen av oljesølet, og hvordan alt dette er basert på den fascistiske agenda til Club Of Rome og dets […]

kjell108
Abonnent
13 år siden

Fra bin Laden:
“Det er følelser (grådighet, empati eller hat) som er drivkraft bak enhver handling. ….
Kanskje viktigst av alt – slutte selv å tenke profitt før du ønsker at andre skurker slutter å gå over lik for den.”

Nå glemmer du at grådighet/profitt er følelser. Å eliminere det blir som å eliminere impulshandlinger, at fok spiser god mat istedenfor sunn mat.
Her tror jeg det er viktig å begynne med seg selv.

Lag en plan for dagen, eksempel
kl. 7.30 Frokost med muesli.
kl. 16.00 Middag, fisk, råkost, vegetabisk mat
kl. 16.30-18.30 Lekser
——————————————-
Ingen småspising. Og så telle hvor mange dager du klarer det å følge en fornuftig plan. Noen klarer det 5 dager.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Folk slåss om penger, jo mere penger jo mere slåssing, som et arveoppgjør. Penger kan tranformeres til hva som helst, mat, utdannelse, ferie, bil, klær til barna… som folk har et emosjonelt forhold til. Penger er så emosjonelt som det kan bli.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Ja, det er bra å gløtte litt tilbake til historien. Gorbachev…. Ja, var det ikke snodig hvordan Sovjet plutselig erklærte at de ville ikke være Sovjet lenger?

“Hei alle sammen. Nå har vi hatt et diktatur her i 60 år, men vi har kommet fram til at vi er lei av det så nå dropper vi hele greiene. Vi ville bare si det. Ha en god dag.”

Jeg tror Gorbyen fikk en telefon en dag. Sikkert et år eller to eller tre før Sovjet “annullerte seg selv.” Sovjet hadde utspilt sin rolle og det var nye ting NWO-gutta ville gjøre. Vi kan forresten legge merke til at NATO, som egentlig eksisterte kun pga. Sovjet, fremdeles lever i beste velgående i dag. Og vestens atombomber har enda ikke blitt demontert.

Man kan spørre seg nøyaktig hvorfor man ble lei av Sovjet. Noen som har en teori? Uansett: Kina er jo det nye Sovjet i dag. Kina er det nye Sovjet, men samtidig har vi fått enda en ny og langt “bedre” fiende: de såkalte Al Q’eida, som lurer bak enhver busk med trusebomber laget av sjampo blandet med cola og after shave. En fiende man aldri helt kan sette fingeren på.

Litt fra Gorbys nettside:

“A big shift in international affairs was effected. The new thinking associated with the name of Gorbachev contributed to a fundamental change in the international environment and played a prominent role in ending the Cold War, stopping the arms race and eradicating the threat of a nuclear war.”

http://www.gorby.ru/en/rubrs.asp?rubr_id=310

Javel:
1. Den Kalde Krigen ble avsluttet.
2. Våpenkappløpet ble stoppet.
3. Og trusselen om atomkrig ble visket ut.

Jaha. Men vi har fremdeles atomvåpen og rakettskjold? Og militærbudsjettene bare øker? Og vi har den globale terrorist-trusselen?

Hmmm. Så spilte det egentlig en så stor rolle (for oss) at Sovjet opphørte? Vel, russerne har det gjerne bedre og den russiske økonomien har det bedre. Men har verden blitt noe fredeligere og enklere?

kjell108
Abonnent
13 år siden

“Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” -Mikhail Gorbachev, speech to the Soviet Politburo, November 1987

Mikhail Gorbachev søkte støtte fra kommunistene på samme måte som McCain søkte støtte fra republikanerne. Begge framstår som horer for å få støtte.

“Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” – David Rockefeller

“Skaldekvad er en moderne betegnelse for hva den norrøne tiden betegnet som dróttkvætt, det vil si skaldens høyverdige kvad (dikt) som ble kvedet (diktet) for drotten (kongen).” …”Det er nok skaldevis å prise den mest som de nettopp står framfor, …” http://no.wikipedia.org/wiki/Skaldekvad

På sammen måte ville hitlerkritiske Rommel neppe omtale Hitler som en “dritt” i han nærvær, men snarere en skål for “Heil Hitler”

« Forrige artikkel

Religiøse Bakstrevere

Neste artikkel »

Er Wikileaks Internets 9/11

100
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x