Fra katedral til naturreligion

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)

5.6K visninger
9 minutter lesetid
100

Dagens Næringsliv melder igår den 6. Desember at Indias miljøvernminister Jairam Ramesh krever at rike land gjør opp sin klimagjeld. Kravet anslås til 568 milliarder tonn Co2. Dette handler om å sikre lik rett til bærekraftig utvikling, sier Indias miljøvernminister. Bemerk begrepet «Bærekraftig utvikling», som er brukt, vi kommer tilbake til det. Under klimaforhandlingene som pågår i Cancun i Mexico nå krever han oppgjør for det han mener er de rike landenes klimagjeld for ‘gamle synder’. Mon tro hvor mange milliarder som går utav vår statskasse for dette no da? På et bedrageri?

«Rike land er opptatt av hvem som skal slippe ut mest fremover. U-land er opptatt av hvem som har sluppet ut mest til nå.» –Jairam Ramesh.

Fra katedral til naturreligion

Klimareligionen er en ny variant av å skape falske krisebilder, fordi det skal overføres milliarder av kroner fra ‘de rike’ landene til ‘de fattige’. Det er liksom religionen som skal ‘forene’ oss, for den ‘ytre trussel’, som politikerne skal ‘beskytte’ oss dårer mot. De holder på å bygge sitt sosialistiske utopia; tusenårsriket. Metoden er å skape alle så redde ved hjelp av alle disse skremsler, at de underlegger seg tidsåndens agenda, eller drepe alle som ikke er enig med deres metoder for å oppnå dette sosialistiske tusenårsriket. Det er ikke annen forskjell på den internasjonale sosialismen (kommunismen), og den nasjonale sosialismen (nazismen), enn pre-facen ‘inter’, i denne sammenheng. Jfr. Operasjon Paperclip.

Global oppvarming er ennå en skapt konflikt. Club of Rome snakket om for mange år siden at de trengte en ‘fabrikert fiende’. Jfr. “The Vacuum” in “The First Global Revolution” fra 1991 av Alexander King.

«In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill …All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.»
– Club of Rome, «The First Global Revolution», consultants to the UN.

I 1972 publiserte Club of Rome, sammen med et MIT team, en rapport som ble kalt ‘Limits to Growth’. («Grenser for vekst)». Rapporten slo fast at vi skulle oppnå et miljømessig holocaust innen år 2000, på grunn av overbefolkning og andre miljøproblemer. Støtte for deres konklusjoner ble samlet inn ved hjelp av resultatene fra en datamodell. Aurelio Peccei, en av grunnleggerne av Club of Rome, tilstod senere at dataprogrammet hadde vært skrevet for å gi de ønskede resultater. Lignende påstander har blitt gjort om global oppvarming, og andre skremsler.

Se medlemslisten til Club Of Rome (CoR) her:
http://green-agenda.com/globalrevolution.html

Gro Harlem Bruntland – United Nations Special Envoy for Climate Change, former President of Norway, er den eneste som er nevnt fra Norge. Hun er også kvinnen bak begrepet «bærekraftig utvikling», i en raport som nettopp Club of Rom sannsynlig hadde skrevet for henne, men som hun tok hederen og æren for, gjennom FN Kommisjonen kalt Brundlandkommisjonen.
http://www.prosus.uio.no/bu/

Gro Harlem Brundtland er forøvrig datter av Oddmund Harlem, som var sentral i den kommunistiske bevegelse i Norge på 20-tallet, gjennom blant annet organisasjonen Mot Dag. Eplet faller sjelden langt fra stammen. Al Gore, Mr. Environmentalist, er medlem. Legg også merke til Mikhail Gorbachev er der, sitat:

In October, 1917 we parted with the Old World, rejecting it once and for all. We are moving toward a New World, a world of Communism. We shall NEVER turn off that road.” -Mikhail Gorbachev at the Kremlin in Moscow, Nov. 2, 1987

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” -Mikhail Gorbachev, speech to the Soviet Politburo, November 1987

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a New World Order.” – Mikhail Gorbachev, in an address to the United Nations, December 1988

Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” – David Rockefeller

Moralen til David Rockefellers slaver, proletarene og bøndene, har blitt bedre i Kina folkens. Noen hundre millioner slaktet, bekymrer ikke Hr. David Rockefeller. Collateral damage. The cause justify the means.

Club of Rom’s plan ‘Global 2000’  ble adoptert av President Carter i 1979.  Tidligere Verdensbank sjef  Robert McNamara sa, “One must take draconian measures of demographic reduction against the will of the populations. .. One must therefore increase the mortality rate. How ? By Famine and sickness.

Av hungersnød og sykdom, det skal være de-popluasjonsagendaen (?). Javel. Montro om de har tenkt på at så mange mennesker har inkarnert akkurat no, for at disse ledere selv skal få teste sin ånd? OG, om de hadde gjort godt og vel for alle, og ikke bare for sin egen beskyttede og elitistiske klasse, så ville populasjonen gå ned, helt automatisk? Sikkert ikke. Åndelig sans er vel ikke deres sterke side. Av og til lurer jeg på om befolkningseksplosjonen bare er Universets kosmiske,  for ikke å si komiske, tilsvar bare for å irritere disse  eugenister.

Beyond "Limits to Growth': Growing Within Limits, a new report to the Club of Rome

Club of Rome har sagt i sine vedtekter : ”»Verden har Kreft, og Kreften er Menneskene«. FOR et menneskesyn!

“The United Nation’s goal is to reduce population selectively by encouraging abortion, forced sterilization, and control human reproduction, and regards two-thirds of the human population as excess baggage, with 350,000 people to be eliminated per day.” – Jacques Cousteau, UNESCO Courier, November 1991

I  1992 publiserte CoR en rapport med tittel » The First Global Revolution» .  Her er et sistat fra den rapport;

«It would seem that humans need a common motivation, namely a common adversary to organize and act together in the vacuum; such a motivation must be found to bring the divided nations together to face an outside enemy, either a real one or else one imagined for this purpose».

Club of Rome arbeider med FN i å utvikle Policy Guidance Documents, som FN bruker for å lage sin politikk og programmer.

Alt de driver med ser ut til å være basert på løgner og bedrag fra denne forfatters synsvinkel.

Trusler fra det ytre rom

Den neste trussel de vil skape er fra det ytre rom, som de også gjerne vil beskytte oss mot; UFO’er og aliens.

Mon tro hvor mange dollars og kroner det vil produsere for dem?

Harold Rosenthal sier at denne politikk er innført gjennom kontroll av massemedia. Rosenthal sa “we have put issue upon issue to the American people. Then we promote both sides of the issue as confusion reigns. With their eyes fixed on the issues, they fail to see who is behind every scene. ” Rosenthal snakker om det sionist-sosialistiske internasjonale nettverk. Arven etter Lenins ‘Andre Internasjonale’, hans organisasjon for å eksportere kommunisme til Vesten og hele verden, som videreutviklet seg til Den Tredje Internasjonalen, og den Fjerde Internasjonalen; Det Fjerde Riket.

Denne agenda er allerede iferd med å innføres, Noen mener at dette skal utkrystallisere seg under Olympiaden i London i 2012, fordi logoen til Olympiade 2012 leser ‘ZION’, når en stokker om bokstavene.

Are the 2012 Olympics part of a plot to take over the world?
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/05/olympic-games-2012-alien-conspiracy-theory

Vi har det allerede gående i oppbyggingen av Den Nye Verdensordens UFO-religion. UFO’er på vei for å redde menneskeheten (Phuu – puster lettet ut, det var på tide), eller for å drepe oss alle med sine avanserte våpen. Her må vi stå sammen for å drive dem tilbake. Avanserte våpensystemer må vi utvikle for formålet. Kanskje vil Tor med Hammeren også åpenbare seg i skyene i forbannelse over nivået av karbon-dioksyd i atmosfæren? Jfr. min artikkel ‘Religiøse Bakstrevere’ som disse kommer innunder definisjonen av.

Retired NORAD Officer’s New Book Predicts a Tentative Worldwide UFO Display on October 13, 2010
A newly-published book by a retired NORAD officer predicts October 13, 2010 as the tentative date for a fleet of extraterrestrial vehicles to hover for hours over the earth’s principal cities. Author says the event to be the first in a series intended to avert a planetary catastrophe resulting from increasing levels of carbon-dioxide in the earth’s atmosphere dangerously approaching a «critical mass.»

http://www.prweb.com/releases/2010/09/prweb4491804.htm

Aliens i UFO’er som verdens frelsere
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/aliens-i-ufoer-som-verdens-frelsere/

Krig mot vanlige folk

Til inntekt for den sataniske løgnaktige eliten i CoR og andre tenke-tanker, og i politikken, også av de som hevder å representere arbeidere i det marxistiske klassesystem, mens der tverimot er en annen klasse i det samme marxistiske system som er langt viktigere for dem å beskytte interessene til. Hvilket bedrag!

Der er en KRIG som føres mot de arbeidende familier i Amerika, sier Senator Bernie Sanders i denne mektige talen :

Samme krigen føres mot ALLE vestlige familier. Han har fullstendig rett selvfølgelig, men uansett så satt jeg og lurte på når jeg hørte hans tale om ikke løsningen, syntesen (Problem-Reaksjon-Løsning), for ‘finanskrisen’ og korrupsjonskandalene i verdens økonomiske kollaps, er skapt slik nettopp for å innføre marxisme og kommunisme både i Amerika og Vesten forøvrig. DA går vi vanlige arbeiderfolk fem på!

The Communist vision is the vision of Man without God.
(Whittaker Chambers)

Det sosialistiske credo er som alltid; Ta fra de ‘rike’, og det til de ‘fattige’. Merkelig hvordan bidragene til de ‘fattige’, ALLTID ender opp i en spesiell beskyttet marxistisk klasses lommer (?).

MEN; De rikeste gir aldri en eneste øre. Det er alltid middelklassen som skal betale regningen, gjerne via skatteseddelen. jfr. bank bailouts, etc. Kunne ikke bare disse bankenes eiere ta tapet, og lage nye banker, la markedskreftene rå? Er det den rettferdige måten å gjøre det på at middelklassen alltid skal betale dem ut, ta belastningene for disse latsabber, som aldri har gjort et ærlig dagsverk i sitt liv?

Skulle vi ikke først ta fra de superrike, FØR middelklassen blir loppet – som Senator Sanders sier er virkeligheten for millioner av Amerikanere, og også for oss, jfr våre politikeres hyperaktivitet i å kutte i trygder og stønader, så de skal ha mer penger til bailouts for bankers eiere, og andre tvilsdomme formål som å betale for ‘klimakvoter’ til Al Gore et al?

FORDI:

Det kinesiske flagg: The large star represents Communism, while the four smaller stars represent the Chinese people’s social classes. These four classes are peasants, workers, petty bourgeoisie, and patriotic capitalists.

Se den siste nevnte gruppen; PATRIOTISKE KAPITALISTER EN BESKYTTET KLASSE I KOMMUNISMEN !

HVORFOR?
Fordi det var den klasse av PATRIOTISKE KAPITALISTER som finansierte både Marx og Lenin/Trotsky Bronstein. Sjakk matt!

INGENTING kommer til å havne i lommene til ‘de fattige’. De går i lommene til Rothschilds, Al Gore (Schiff) og Rockefeller, George Soros og Bill Gates og deres like. Den patriotiske beskyttede klasse i kommunismen. GARANTERT!

Dette er bare en ny variant av vaksine bedrageriet.

My final conclusion after forty years or more in this business (medicine) is that the unofficial policy of the WHO and the unofficial policy of the ‘Save the Children Fund’ and …. (other vaccine promoting ) organizations is one of murder and genocide” – Dr. Archie Kalokerinos MBBS, PhD FAPM

Gro Harlem Brundtland har jo selvfølgelig også gjort sin innflytelse gjeldende i den organisasjonen;  som Generaldirektør for WHO.

«The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.» – David Rockefeller.

1973. After a trip to China, David Rockefeller praised Mao Tse-tung who had slaughtered over 40 million people. His report, «From a China Traveler,» highlights the goals presented in UN reports such as «The Commission on Global Governance» and UNESCO’s Our Creative Diversity. Both focus on lofty ideals such as peace, harmony and unity in the communitarian «global» village — a vision that demands absolute control and universal participation in facilitated small groups (modeled by the hierarchy of «soviets» or councils in Communist lands):

«One is impressed immediately by the sense of national harmony…. Whatever the price of the Chinese Revolution it has obviously succeeded… in fostering high morale and community purpose. General social and economic progress is no less impressive….The enormous social advances of China have benefited greatly form the singleness of ideology and purpose…. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.» New York Times, 8-10-1973.

“China will be the leader of the New World Order. American citizens better not resist.”
– George Soros

http://www.thenewamerican.com/world-mainmenu-26/north-america-mainmenu-36/5226-george-soros-touts-china-as-leader-of-new-world-order

Kilde 2

Og så kanaliserte de alle pengene de har stjålet fra oss dit.

Se også det her. Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”
(Leo Trotsky Bronstein, Lenins elsker).

Bankiere fra utlandet. Den beskyttede klasse, – i Kommunismen. De er lure disse folkene. Galant hva?

Se også gjerne:
Kina inntar Europa (om ikke annet ideologisk)
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/kina-inntar-europa/

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

100 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Fantastisk artikkel Jarle!

Monica Waade
Forfatter
12 år siden

Denne fikk du en sekser for Jarle, vi må få belyst mørkemennene og deres agenda for å suge penger og livskraft fra oss, vi som skulle være deres medmennesker. Og du har gjort en glimrende jobb i denne artikkelen med å få dem fram i lyset de jæ… bandittene! :-)

Jeg har merket meg at mine venner i USA har våknet mye det siste året, også de eldre kristne countryartistene jeg har kontakt med har begynt å se verden med nye øyne. Det er flott og vi er ikke langt unna ape nr. 100 nå føler jeg.

Her er kopi fra en mail jeg fikk i går fra han ene av de godt voksne artistene i USA;

This is without a doubt the best video that has come out and apparently 6 Million others think so too because there have been 6 million hits in 4 days. Please watch it again and again and send it on to others. I believe the pendulum has started to swing so let’s keep it going.

This is very well done.

This video just came out & it already has over 6 Million Hits
http://www.youtube.com/watch_popup?v=JVAhr4hZDJE&vq=medium#t=19

Monica Waade
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Nei Jarle de gjør dessverre ikke det, ser på oss som medmennesker altså.
Vår tidligere ordfører står nå fram og forteller at politikere lyver og bedrar, ha ha, akkurat som om vi ikke visste det fra før. For ei stor nyhet liksom, men nå når de forteller det sjøl må vel også skeptikerne tro på det? ;-)

– Vi lyver, bedrar og dolker hverandre i ryggen
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7413790

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html

Hmm, ingen tekst på denne videoen, J.J? Den ser bra ut. Russerne er nok blant de minst naive menneskene i verden og slettes ikke dumme.

Ja, kommunismen er vel det mørkeste kapitlet i hele menneskehetens historie. Og man kommer vel heller ikke unna å erkjenne koblingen mellom jødiske rasister, satanister og kommunister… Eh, de samme folkene som styrer i dag bare at de vaier en annen fane?

Men det er gjerne en forskjell: Sovjet ble opprettet med gevær. Gjorde du ikke som bolsjevikene sa ble du skutt på flekken. Men i dag, takket være vår flinke media og skolevesen, går menneskemassene frivillig inn i helvetesmaskinen. Hjernevasking-kunsten er kommet mye lenger i dag enn i 1917 eller 1933. Folk har ikke vett eller kritisk sans lenger. De har kjøpt illusjonen om «frihet, demokrati og gode ledere» og propagandaen om våre felles fiender: terroristene og den globale oppvarmingen. Flesteparten.

Men jeg vil ikke si at alt håp er ute. Langt ifra. I mange land er vi fortsatt relativt frie (om vi er mentalt frie), vi har internet og mange ressurser. Jeg har ikke tvil om pendulumet svinger andre veien og at det gode seirer til slutt.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Samme folkene som styrer hva? At hjernevasking-kunsten er kommet mye lenger i dag enn i 1917 eller 1933 er jo du og mange andre her inne et levende og skremmende eksempel på.
Det er tydelig vanskelig for deg å finne balansen mellom kritisk sans og total paranoia, men å si at folk som er fornøyd med livet og tror på Holocaust og lignende dum, det sier bare litt om din inteligens.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Øhh?

Darth – kan du komme med litt mer konkret stoff?

Selv har jeg null problemer med å f.eks dokumentere hvor langt hjernevaskingen har kommet. Et eksempel:

Sikkerhetskontrollene på flyplasser der man ikke får ta med seg en flaske Cola. Men det er ikke noe i veien for å legge en klump med plastisk sprengstoff i håndbagasjen. Skjønner’u eller?

Folk aksepterer idiotiet fordi de er … hjernevasket.

Holocaust er dog kroneksemplet på hjernevasking. Totalt ulogisk irrasjonelt tåpelig møl. 9/11 og 7/7 (London, 2005) og hele terror-farsen er nesten like ille.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Komme med mer stoff på hva? Er enig med deg om at holocaust er et kroneksempel på hjernevasking, men jeg er litt skremt av at du tror hjernevaskingen har foregått i form av å få folk til å tro at det skjedde.
Det er vel egentlig ikke mye tvil om at det skjedde. Og hvis du ikke kan inrømme det, eller innrømme at du er totalt paranoid, ja da skulle du kanskje sittet på en plass uten hverken nett-tilgang eller annen kontakt med omverden.
Er helt enig i det med sikkerhetskontroller og kontroller på havner rundt om kring, at det er meningsløst. Men derfra til å påstå det du gjør om 9/11 og 7/7, blir for meg helt åndssvakt. Men men, man får tro hva man vil.

Armin Bahrami
Forfatter
12 år siden

Klimahysteriet er kun en unnskyldning for å masse-utsulte(biodrivstoff) landplyndringer(GMO-konkursrammede bønder) og redusering av mennesker(kontrollerte naturkatastrofer)

Hvorfor opplyser ikke norske medier om denne triste pågående masselidelsene i India?

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1082559/The-GM-genocide-Thousands-Indian-farmers-committing-suicide-using-genetically-modified-crops.html

Fordi Oljefondet investerer i Monsanto?? :(

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Det er ikke mindre hysteri her inne;)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

bidra?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Armin;

Dagbladet Magasinet hadde en god artikkel om Monsanto vs bønder og selvmordsbølgen som herjer. God, grundig og ikke minst kritisk artikkel. Den kom imidlertid aldri på nett, dessverre. Man kan jo bare lure på hvorfor.

Jeg fant imidlertid denne;

http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001990019380&tag=item&words=monsanto%3Bindia

«Selskapet (Monsanto) har stadig markedsført sine produkter i behagelige
vendinger som denne: «Bioteknologi er det nye våpenet i kampen
mot verdenssulten.» Men det er vanskelig å tro på en slik
påstand. Hittil har storindustriens bekymring for sult og nød
stort sett ført til gode resultater ett sted – i industriens
egne regnskaper.»

Ellers en ganske bra artikkel for å være fra en tabloidavis. Verdt å lese! Problemet er bare at slikt drukner i mengden av «Se og Hør»nyheter…

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Bra artikkel, men det står at den er fra 1999. Armin sin er fra 2008, hvordan er situasjonen nå? Dette er jo skikkelige nyheter imotsettning til utenlandske diplomater sine meninger om ulike statsledere

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Artikkelen jeg prøvde å finne er fra 2010 og maler et bilde som er (om mulig) enda mer dystert. Frøene som «terminerer» seg selv er nå en realitet, og en vesentlig del av ulykken til blant annet indiske bønder.

Opplegget er like kynisk og ondskapsfullt som det er genialt;

Lokale agenter for Monsanto tilbyr bøndene billig såkorn. Dette kornet trenger kunstgjødsel og plantevernmidler for å levere varene. Så da må bøndene kjøpe såkorn, kunstgjødsel og plantevernmidler, alt skreddersydd av Monsanto, verdens frelsere.

For å få bøndene på kroken tilbys de dette til en rimelig pris til å begynne med, for deretter å skru opp prisene til neste avling. I og med såkornene «terminerer» seg selv er bonden avhengig av å kjøpe nye korn til neste avling. Da er prisene økt, men fortvil ikke, Monsanto vet råd. De låner, via sine lokale agenter, penger til bøndene for at de skal få råd til ny avling. Dersom en avling svikter, noe som skjer regelmessig, så er bøndene ute av stand til å gjøre opp for seg, og selv om avlingen ikke svikter så kommer de seg fremdeles ikke ut av gjeldsforholdet da de likefullt må kjøpe nytt såkorn, gjødsel og plantevernmidler.

Hva skjer så; jo de som ikke klarer å betjene gjelden (og de er mange, derav selvmordsbølgen) mister eiendomsretten til sin egen jord som overtas av Monsanto (ved deres lokale ansatte), hvorpå bøndene da får mulighet til å jobbe for Monsanto, på sin tidligere eide jord.

Psykotisk, men dessverre helt reelt.

Det er flere som har forsøkt å gå rettens vei for å forhindre dette ranet av jord, men bøndene står lavest på rangstigen og får ingen eller liten hjelp av indiske myndigheter/rettsvesen.

Som en siste skjebnens ironi velger mange av bøndene som tar sitt liv å gjøre det slutt med en solid dose giftig plantevernmiddel…

http://www.youtube.com/watch?v=jeboa4TR5Qo

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
12 år siden

Monsanto benytter seg også av Xe sine tenester ( tidligere Blacwater )

Jorden som har blitt benyttet til Monsanto planter kan hellleer ikke brukes til andre planter på over 20 år siden GMO plantene er round-upp reddy, at de tåler plante giften Round-upp som er den samme som USA brukte over Vietnam i Agent Orange
Er du Round-upp reddy ?

En annen litt lei egenskap er at GMO planter gjør deg sterile
Dyreforsøk på Hamstere blant annet viste at etter 2-3 generasjonen så var hamstrene blitt sterile på samme måte som frøene til Monsanto grunnet det gen manipulerte Kryo proteinet
Forskere har også kommet frem til at ikke bare reduserer GMO-mat hjernens utvikling men den reserverest

Den perfekte erestatning for Fluor/kikksølv mao

Norske bønder er nå pålagt og betale en frøavgift hvert år til staten vist de benytter seg av frø fra egen avling
Norge kjøper seg også mer og mer inn i Monsanto via oljefondet

Frankrike og Hellas prøvde og motsette seg Monsantos GMO der de straks ble overkjørt av EU kommisjonen med tvang om å gå over til GMO med henvisning til WTO forpliktelsene

Søknadene ligger på bordet i Norge der vi alle vet hva utfallet av den vil bli enda en lang rekke organisasjoner i Norge driver en beinhard kamp for og slippe og dyrke gift
Codex Alimentarius vil også tilate at det brukes 7 av de 10 farligeste giftene vi kjenner til i produkjson av GMO-mat

Bondevik fikk lagt ned kornlagrene i Norge som skulle sikre oss mot hungersnød i dårlige tider så vi ser hele veien hvorden de syke planene om og nå en bærekraftig utvikling av verdens befolkning settes ut i live

Dette er bare litt av faktaen om Monsanto og GMO, anbefaler folk og gjøre sine egne søk og sette seg inn i hvordan NWO bruker Monsanto til og oppnå verdensmonopol på mat i tillegg til og bruke GMO-maten til og dumme ned, redusere og passifisere folk

Det som er lurt er å kjøpe seg noen sekker med korn frø mens den enda er mulig og ha stående, det koster bare noen hundrelapper for en stor sekk der en kan spise hvete spirer etter bare 7-10 dager som vil redde enn fra en kommende global sultkatastofe, man kan også dyrke opp sin egen avling om sommeren
Korn har en holdbarehet på 10 år så ingen fare for at det går ut på dato

Takker for link Vandalf :)

Som det står:

-Det er i menneskehetens interesse at «Terminator» taper. Denne
frøtypen ødelegger naturens geniale system: frøets egen evne
til å spire på nytt. Dette er en trussel både mot lokal og
global matvaresikkerhet. I tilfelle handelsblokade, økonomisk
sammenbrudd eller krig vil en matvarekrise kunne utvikles til
en verdensomspennende sultkatastrofe.

Noen som tror det er telfeldig ;) ?

http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001990019380&tag=item&words=monsanto%3Bindia

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Det jeg har hørt er at Monsanto har kjøpt opp Xe. En psykopatiske organisasjon kjøper opp en annen, som i tillegg har våpen. Ikke lovende.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Pussig nok sier ikke Sankt Julianus noe om dette… Eller noe som helst annet som faktisk har noen som helst betydelse.

Hva var den siste Wiki-lekkasjen? Antall uregistrerte sauebønder i nord-Pakistan med Al Q’eida sympatier?

Prisen på tannbørster steg med 0.8% forrige måned i Saudi-Arabia?

En eller annen tufs skjøt en annen tufs i Langtvekkistan og saken etterforskes og Pentagon er i harnisk og Hillary holder tale as we speak?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Shit.

Kommentarene kommer feil. Den var til Vandalf om Monsanto.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Monsanto er et selskap, BelzeBob. Den senere tids offentliggjøringer fra Wikileaks dreier seg om interne dokumenter fra amerikanske myndigheter.

Dessuten har jo massemedia skrevet om Monsanto og selvmordsbølgen i India, så følger jeg din logikk så kan den saken jo ikke være noe hold i;o)

Armin Bahrami
Forfatter
12 år siden

«By controlling the peoples food you can control the people» Henry http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1334996/Biotech-firm-bid-sell-genetically-modified-fruit-lunchboxes.html

Dette er rasehygiene delux.

Jostein Wold
Abonnent
12 år siden

På et kollektivt nivå er tankesettet: «Vi har rett og de tar feil», spesielt inngrodd i de delene av verden der konflikter mellom nasjoner, raser, stammer, religioner elelr ideologier har vart lenge, er ekstreme og knyttet til et bestemt område.
Begge sider i en konflikt, ala «elitens» vs eks nyhetsspeilet, presenterer sin egen historie, det vil si med tanken, ens eget perspektiv.
Begge er i liten grad i stand til å se den andre partens side eller perspektiv. Den israelske forfatteren Y. Halevi, snakker om muligheten for å la » en konkurerende beretning få innpass», men i de fleste deler av verden er folk enda ikke i stand til det, eller villig til det. Begge parter har bestemte syn på hvem » de andre » er, og hvem som er ofre. Alt dette blir fanget inn i en sinnsyk spiral av udåd og gjengjeldelse, av aksjon og reaksjon.
Her inne er det ofte slik at selve frykten for en ting, blåses opp i dimensjoner, det er en konspirasjon i ALT, og alle som er uenig er enten sauer eller mennesker som ikke er «våknet opp». Her er det jo veldig tydelig at det menneskelige ego i sitt kollektive aspekt som » oss» mot » dem», er enda mer sinnsykt enn » meg», det individuelle egoet, selv om mekanismene er det samme.
Her inne styrkes fornemmelsen av at det er et skille mellom deg og andre, hvis egenskap av å være » andre», er blitt så forstørret, at det ikke lenger føles en felles medmenneskelighet, og heller ikke den felels roten i livet du deler med alle mennesker, også alle de fæle folka » der ute» som gjør så mye fælt. Dere deler den samme guddommelighet.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

«Her inne er det ofte slik at selve frykten for en ting, blåses opp i dimensjoner, det er en konspirasjon i ALT»

trodde ikke du var tilfeldighetsteoretiker… Verden har aldri vært så sammenvevet og innkapslet, sentraliseringen av makt og kapital, familieblodsbånd i regjering, og andre 100år gamle makthavere sitter og styrer verden i sin hule hånd og her sitter vi og gir blanke faen i selve budskapet i artikkelen og kommentarere, de tydelige lovbrudd begått mot menneskeheten, selvmordsfrø som krever mer vann for å gro i allerede tørkerammede områder, manipulert mat som aldri skal se dårlig ut , lederes feilprioritering av klimaløsninger som biodrivstoff istedenfor luftkomprimerte bilmotorer, også sitter du her inne, og diskuterer psykoanalyse og skaper et konfliktbilde mellom leserne som ikke eksisterer ???

who the hell are you kiddo

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Spørsmålet er hvem du er ?
Elsker du dine fiender som gjør så mye fælt, like mye som dine nærmeste? Tror du at du og dem, er atskilt?
Når du elsker noe, akspeterer du.
Når du aksepterer, slutter du yte motstand.
Når du ikke lenger yter motstand, fjernes fokuset på på det du er motstander mot.. Dess mer du fokuserer på at noen skaper så mye frykt og jævelskap som du sier, dess mer blir det av det.
Eneste måte å komme ut av dette på, er som jeg har sagt før: Full aksept, og fullstendig betingelsesløs kjærlighet til alle aspekter av jordens onder og goder. Det er det som slipper deg fri, og det som er/blir redningen for oss. Jorden er faktisk et fantastisk sted å leve.
Men utifra din tankegang, er det ikke mulig å si det, for da gir en jo bare fullstendig » faen».

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

«Når du ikke lenger yter motstand, fjernes fokuset på på det du er motstander mot.. Dess mer du fokuserer på at noen skaper så mye frykt og jævelskap som du sier, dess mer blir det av det.»

Jorden ble ikke så mye bedre når et par millioner amerikanere droppet ut av skolen, protesterte mot krigen i vietnam og ble hippier for livstid. De levde separert fra resten av systemet, hva skjedde der crusis?

11 november 2011 mediterte millioner av mennesker klokken 11.11, hva skjedde da Crusis? Omfavnet verdenslederne hverandre og bestemte seg for å gå bort fra millitærmakt i politiske besluttninger og over til tommel-krig?

Det er mange som snakker om å forandre verden, den naturlige orden er perfekt, forandr deg selv!

Jeg gir ikke «faen» gjør jeg? Da hadde jeg sittet i mercedesen min på vei hjem fra jobb til min lille trygge sone med min kone og lagd masse barn..

Jeg ser en lys fremtid, jeg ser meg selv i den, og jeg ser deg, du lever fortsatt.

peking and
peking and
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
12 år siden

Helt enig i at vi mennesker kan bli flinkere til å prøve å se andres poenger.
Jeg ser et poeng, og det er et menneske, med et ønske om å bli rik. For å nå det målet har vedkommende lært seg grunnprinsipper i hvordan bli rik.Vedkommende starter et foretak i amerika, men skjønner raskt at arbeidere i Kina krever brøkdelen av time prisen til en amerikaner. Han legger bedriften kald, og starter på ny i Kina. Han vet kansje ikke så mye om rettighetene til sine nye arbeidsmaur, men det er vel ikke så farlig? Han kan jo ikke starte LO i Kina heller… 90 % av de tidliggere arbeiderne hans, i hjemmlandet, er uten arbeid. Men det er jo ikke hans skyld ,at de satset på realfag… Omleggingen av arbeidsplassen var en giga suksess finansielt sett…. Godt poeng. Han ble rik. Hipphurra for ham, han klarte det! Skal jeg elske ham som mine nærmeste? meditere litt, drikke litt urtete og nyte hans suksess? Seriøst så synes jeg det første inlegget ditt var bra, men vi kan også bli flinkere til å kalle en spade for en spade og si at de aller fleste på toppen av pyramiden, er ikke elskbare individer… Basta!

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  peking and
12 år siden

Det er følelser (grådighet, empati eller hat) som er drivkraft bak enhver handling. Istedenfor å klage at DE splitter for å herske under slagordet «alt for profitt», burde massene se på seg selv: hvorfor lar de DEM å fortsette spill på deres premisser?
Vi er jo mange flere bevisstheter som burde vinne uten problem om vi var sunne bevisstheter (til forskjell fra psykopatene). Problemet er at absolutt de fleste av «oss» tilgir gjerne de «folkevalgte» fordi de selv ville gjøre det samme i deres sted: dvs. stjele og plyndre andre for å beholde makt og penger.
«Som dere så over dere».
Alt faenskap i verden er omhyggelig kontrollert og styrt av JewWO,- jordas utplyndring som utrydding av «nytteløse sauer».
Hvis man skal utkjempe uhyret, så må man konsentrere seg om dets hode, ikke hale. Lære seg solidaritet (med forfulgte Wikileaks` grunnleggeren, f.eks.). Slå sammen alle krefter og kapasitet («natur og ungdom» med «bestemødre-mot-krig»).
Kanskje viktigst av alt – slutte selv å tenke profitt før du ønsker at andre skurker slutter å gå over lik for den.
P.S. De fleste psykopater som søker makt, har mindreverdighets-komplekser, et eksempel hvor mye plager mindre-verdighets-komplekser psykopatene:
Indisk avis The Daily News fortalte at fransk president Sarkozy har bedt om å plukke kortvokst personell i de indiske sikkerhetsstyrkene til kommende India-besøk i forsøk på å skjule sin egen dverg vekst.
«Dette viste seg å være problematisk siden de fleste sikkerhetsvakter var høye menn med god fysikk.» skriver britiske The Daily Mail.
I mai 2009, under feiringen av jubileet for åpning av ny front, brukte den franske presidenten en taburett under talerstolen fordi Sarkozy var redd for å se latterlig kort ut ved siden av Brown og Olabama.
Sarkozy`s kone Carla er mye lengre enn sin ektemann. Fransk leiebilfirma Sixt tilbyr kunder en liten Citroen C3 kombi under slagordet: «Vær som Madame Bruni, ta den lille franskmann!»

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Hvorfor skal vi overføre velstand til Afrika? Har det norske folk ønske om det?

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Nå har jeg ikke fått tid til å lese hele artikkelen, men jeg bet meg merke i en overskrift: «Fra katedral til naturreligion».

Dette er jo på mange måter sant, men samtidig litt feil.
Hvis man ser på de katolske dødssyndene så er/var det i all hovedsak bøtelegging av menneskelig adferd. Det samme kan sies om Co2-Kulten IPCC og co. Det er ikke mulig å leve uten å produsere den gassen co2 som gir liv vår vegitasjon. Så på mange måter er klimakvoter og co2 skatt den åttende dødssynd.

Men er det er naturreligion?
Klimakultens lære strider i mot naturens virke og skal ha det til at menneskelig adferd påvirker klimaet mere enn naturlige variasjoner og syklusser, og ikke minst solen. På dette viset fornekter man naturen og skaperverket. Man dyrker heller ikke naturen, da man er styrt av sitt ego, umettelig grådighet, og trang til å trykke andre ned, og seg selv opp. Vi vet fra tidligere tid at en global oppvarming gir jorden større fruktbare områder og Sahara var en oase. Videre gjør man menneske til syndebukk, og det er nærmest et tabu å eksistere.

Ut i fra det vil jeg heller kalle det en misantropisk antinatura-religion.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

EDIT: Klimakult er vell også et feil ord siden miljøet opptrer mere sektisk, som i wikipediadefinasjon 2.

Definisjon 2: Den andre definisjonen, som brukes i dagligtale, er negativt ladet og beskriver en lukket religiøs gruppering med sterke ledere, betydelig kontroll over medlemmenes adferd, og eventuelt sanksjoner knyttet til ønske om utmelding. Denne definisjonen følger ikke nødvendigvis kirkesamfunn-linjer eller størrelsen på samfunnet – en lokal forsamling innenfor et etablert kirkesamfunn kan være sekterisk.
http://no.wikipedia.org/wiki/Sekt

Her må det understrekes at Climategate bekrefter nettopp denne sektiske adferden i miljøet.

Men dette er i grunn flisespikkeri fra min del JJ. Jeg forstår utmerket godt hva du sikter til når du sier naturreligion, og jeg er på ingen måte uenig.

Flott du har skiftet gir og pumper ut artikkler. Kjør på!

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

«Uansett synest jeg det er mer viktig å få frem at kommunistene tar over verden, mens vi sitter her og drøfter definisjonen av naturrelgion.»

Helt enig, det var bare en digresjon.

Men uansett; hvordan kan de dyrke naturen og skaperverket når de samme kreftene er de som (for å nevne noe) hugger ned regnskogen og forsøpler planeten vår med kjemikalier og bestråler den? Hverken bibelen eller paganister støtter eller underbygger en slik framferdelse. Jeg ser ikke noe annet enn selvhomo blod-dyrking og forakt mot alt jordlig liv.

Men at de selger det ut som en psedovitenskaplig kvasinaturreligion hvor sektmedlemmene tror de gjør noe bra for naturen og skaperverket er en annen sak.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Dette er noen få utdrag av en ellers så tragisk utgave av motstanderens ord, de som ikke har lyst til å lese kan la være.

The evidence is clear to any who are willing to view the record: Anton LaVey brought Satan
out of the closet and the Church of Satan is the fountainhead of contemporary Satanism. This
book summarizes the message both convey, and remains both challenge and inspiration, as
timely today as when it was written.
SAN FRANSISCO
December 25, 1976 (XI Anno Satanas)

5. Before none of your printed idols do I bend in acquiescence, and he who saith «thou
shalt» to me is my mortal foe!

6. I dip my forefinger in the watery blood of your impotent mad redeemer, and write
over his thorn-torn brow: The TRUE prince of evil – the king of slaves!

7. No hoary falsehood shall be a truth to me; no stifling dogma shall encramp my pen!

8. I break away from all conventions that do not lead to my earthly success and
happiness.
9. I raise up in stern invasion the standard of the strong!

10. I gaze into the glassy eye of your fearsome Jehovah, and pluck him by the beard; I
uplift a broad-axe, and split open his worm-eaten skull!

11. I blast out the ghastly contents of philosophically whited sepulchers and laugh with
sardonic wrath!
http://www.spiritualsatanist.com/books/satanicbible.pdf

Som J.Johansen viser til, satanismen er det STIKK MOTSATTE av hva bibelen lærer, å det er kanskje ikke så rart når man ser hvem som står bak inspirasjonen av denne boken.
Noen fler tragiske sitater under.

«»1. Behold the crucifix; what does it symbolize? Pallid incompetence hanging on a tree. «»

«»8. The chief duty of every new age is to upraise new men to determine its liberties, to
lead it towards material success – to rend the rusty padlocks and chains of dead custom
that always prevent healthy expansion. Theories and ideas that may have meant life
and hope and freedom for our ancestors may now mean destruction, slavery, and
dishonor to us! «»

«»9. As environments change, no human ideal standeth sure! «»

«»12. Whatever alleged «truth» is proven by results to be but an empty fiction, let it be
unceremoniously flung into the outer darkness, among the dead gods, dead empires,
dead philosophies, and other useless lumber and wreckage!

«»13. The most dangerous of all enthroned lies is the holy, the sanctified, the privileged lie –
the lie everyone believes to be a model truth. It is the fruitful mother of all other
popular errors and delusions. It is a hydra-headed tree of unreason with a thousand
roots. It is a social cancer!»»

«»7. Hate your enemies with a whole heart, and if a man smite you on one cheek, SMASH him
on the other!; smite him hip and thigh, for self-preservation is the highest law!»»

«»8. He who turns the other cheek is a cowardly dog!»»

Jeg mener da vitterlig å huske at bibelen sier at denne verden ligger i den ondes vold, kanskje ikke så vanskelig å skjønne!

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Der har vi nok et eksempel på totalt forskjellig ordbruk, men tilsvarende budskap og mening. Jeg kaller det selvhomo blod-dyrking (blodsreligion), du kaller det satanisme. Men jeg vil tilføye at enkelte eliter (og grupperinger underlagt eliter) faktisk er verre enn filosofisk satanisme på flere felt.

De 11 satanistiske regler:

1. Ikke gi dine meninger eller råd med mindre du blir spurt.
– De tvinger på deg sine meninger mot ditt eget beste.

3. Når du er på en annens område, opptre med respekt eller la vær å dra dit.
– De tiltar seg andres eiendom.

4. Hvis en gjest på ditt område irriterer deg, skal du behandle han ondskapsfullt og nådeløst.
– De både irriterer deg og behandler deg ondskapsfullt og nådeløst selv om de selv er den som er gjest.

5. Ikke gjør seksuelle fremskritt uten å få klarsignal fra partneren.
– De voldtar kvinner og mindreårige i Irak og Afganistan.

6. Du skal ikke ta det som ikke tilhører deg, med mindre det er en byrde for eieren og han ber om å få det av sine skuldre.
– De forskyner seg av alt gode og lesser sine byrder over på deg.

7. Anerkjenn magiens kraft hvis du med hell har anvendt den for å oppnå hva du begjærer. Dersom du benekter magiens kraft etter å ha påkalt den med suksess, vil du miste alt du har oppnådd.
– Sier meg ingenting.

8. Ikke klag på ting det ikke er nødvendig å utsette deg selv for.
– De klager over andre lands politikk for å legitimere invasjon.

9. Ikke skad små barn.
http://4.bp.blogspot.com/_CftboqX7P-0/R_zlw1CKVHI/AAAAAAAAA2c/218wPvaCQhg/s1600-h/IraqChild_089.jpg

10. Ikke drep ikke-menneskelige dyr med mindre du blir angrepet eller for å skaffe deg mat.
– Briter forsøkte å utrydde bison for å jage indianere ut av sitt land. Romere slaktet dyr for underholdningverdiens skyld.

11. Når du beveger deg i åpent område skal du ikke plage noen. Dersom noen plager deg, skal du be han slutte. Dersom han ikke slutter, skal du ødelegge han.
– De trakaserer folk på åpent område og protesterer du havner du i kasjotten.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

1. «Love one another» it has been said is the supreme law, but what power made it so?
Upon what rational authority does the gospel of love rest? Why should I not hate mine
enemies – if I «love» them does that not place me at their mercy?

1. Blessed are the strong, for they shall possess the earth – Cursed are the weak, for they
shall inherit the yoke!

2. Blessed are the powerful, for they shall be reverenced among men – Cursed are the
feeble, for they shall be blotted out!

3. Blessed are the bold, for they shall be masters of the world – Cursed are the
righteously humble, for they shall be trodden under cloven hoofs!

4. Blessed are the victorious, for victory is the basis of right – Cursed are the vanquished,
for they shall be vassals forever!

5. Blessed are the iron-handed, for the unfit shall flee before them – Cursed are the poor
in spirit, for they shall be spat upon!

6. Blessed are the death-defiant, for their days shall be long in the land – Cursed are the
gazers toward a richer life beyond the grave, for they shall perish amidst plenty!

7. Blessed are the destroyers of false hope, for they are the true Messiahs – Cursed are the
god-adorers, for they shall be shorn sheep!

8. Blessed are the valiant, for they shall obtain great treasure – Cursed are the believers in
good and evil, for they are frightened by shadows!

9. Blessed are those that believe in what is best for them, for never shall their minds be
terrorized – Cursed are the «lambs of God», for they shall be bled whiter than snow!

10. Blessed is the man who has a sprinkling of enemies, for they shall make him a hero –
Cursed is he who doeth good unto others who sneer upon him in return, for he shall be
despised!

Klare kontraster her Sigr.

Najam Samiuddin
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Albert Pike. From 1859 to 1871, Pike had worked on his master plan for the World Order of Freemasonry. He formulated the program which included three world wars; the first to overthrow the Czar and set up a Communist state; the second world war which would build up the Communist empire; and the third world war which would destroy Christian civilization for all time throughout the world. On August 15, 1871, he wrote a letter to Mazzini, which is now on exhibit at the British Museum, of his program for the Luciferian world conquest, planned to unleash «the Nihilists and the Atheists … everywhere the citizens will receive the one pure Light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer … which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.»

Pope Leo XIII denounced Masonry as Naturalism: «The ultimate aim of Freemasonry is to uproot completely the whole religious and political order of the world which has been brought into existence by Christianity, Eustace Mullins, and to replace it with another in harmony with their way of thinking. This will mean that the foundation and laws of the new structure will be drawn from pure Naturalism.»

«The real secret of Freemasonry is disbelief in the Divinity of Christ and replaced with Naturalism or the doctrine of Rationalism which was preached by Socinus in Poland.»

Eustace Mullins
The curse of canaan
http://johnkaminski.info/pages/the_next_chapter/pdf/mullins_curse_of_canaan.pdf

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Jeg tror det egentlig er såre enkelt. Hvordan eliten tenker:

1. 90% av menneskeheten er ubrukelige spisere og vi driter i hva som skjer med de. Helst vil vi at de dør.

2. Så det blir mer plass for de resterende 10%.

3. Der 9% er slaver for den resterende 1%.

4. Den siste 1% består igjen av 90% tjenere og 10%herskere.

Perfekt liten pyramide på en jord med masse god plass på.

——————————————-

Kun ett hinder står igjen og det er middelklassen i de fortsatt noenlunde frie landene. Og disse må hjernevaskes til å gi avkall på de friheter de har igjen. Helst med glede og stor entusiasme. Miljø-kortet og Gaia-dyrkingen kommer inn her. Og terror-kortet. Man spiller også pengekortet og får folk til å tro at det ikke fins nok til alle med mindre alle … blir fattigere. Alle bortsett fra den styrtrike eliten, selvsagt. En befolkning som er opptatt med å jobbe 15 timer i døgnet har mindre tid til å tenke og lage baluba.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Jeg slutter ikke å bli imponert over din skremmende tankegang. Skjønner ikke at du ikke klarer å se at dette kanskje slukes rått av enkelte lett påvirkelige individer.
Jeg har selv en stesønn som begynte å lese det du og andre skriver her inne, etter kun kort tid var han overbevist om deres teorier om 9/11 og andre ting. Han er ikke til å kjenne igjen, han ble helt paranoid og deprimert av pisspreiket deres, skeptisk til alt og mangler helt evnen til å glede seg over at vi faktisk har det ganske bra i dette «skrudde sammfunnet».

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Utrolig at du kan skylde på Belzebob for at din stesønn stiller spørsmål ved 9/11. Nettet florerer av personer som gjør det samme og opphavet til teorien kommer fra der ulykken rammet. Pårørende og brannmenn ønsker å få klarhet i dette.

Får ikke høre om dette på Dagsrevyen.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  Thunder
12 år siden

Jeg sier ikke at det er kun Belzebob sin skyld, men alle dere nisser som har samme standpunkt, og er glad i å dele dem. Ja, på nett florerer det , men det betyr ikke at de har rett for det. Så for deg er alt på nett fakta, og historiske fakta bare tull? En annen ting som jeg stusser på, er at du kaller det «å stille spørsmål ved». Dere, altså dere som tror på dette, gir jo tydelig uttrykk for at det ER sånn. Fjompenisser.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
12 år siden

Jeg har ikke tatt standpunkt og vet ikke hvem som stod bak. Støtter de som ønsker å etterforske nærmere selvfølgelig. Hvis det kvalifiserer til å bli fjompenisse, er det helt greit. Kult :-)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Darth

Jeg foreslår at du og din stesønn sammen ser følgende dokumentarfilmer:

* 9/11 – The Road to Tyranny
* Terrorstorm
* The Capitalist Conspiracy
* Mind the Gap (om 7/7 London)
* Loose Change
* The Truth Behind the Gates of Auschwitz

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Med fare for å bli usaklig i språket, tror jeg det er best om jeg avstår fra å kommentere dette.
Men jeg synes det er ekstremt vanskelig å fatte og begripe hvordan du tenker/ikke tenker.
Det er greit for meg at du mener det du mener, men hold det for deg selv, du er skadelig for lettlurte folk.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Eh… kommentere? Hva med å simpelthen laste ned filmene og se de?

Hvorfor en slik irrasjonell reaksjon på forslaget om å se et par dokumentarfilmer?

Najam Samiuddin
Abonnent
12 år siden

REPORT FROM IRON MOUNTAIN:
ON THE POSSIBILITY AND DESIRABILITY OF PEACE

In 1963, the same year as the selection of specialists for this «Top Secret» study, President John F. Kennedy made an astounding statement. On November 13, while speaking at Columbus University, Pres. Kennedy stated, «The high office of the President of the United States of America has been used to foment a plot to destroy America’s freedom, and before I leave office, I must inform the citizens of their plight! Ten days later, President John F. Kennedy was shot and killed.

The study was completed in 1966. President Johnson gave the order that the report was never to be released, due to the nature of the conclusions reached. The purpose of this Report was to see what it would take to bring the United States into a New World Order. The «experts» decided that the American people were not intelligent enough to understand what «big brother» had decided for them; and what «big brother» would need to do to accomplish what was decided for them. If the truth came out too soon, the American people would be able to stop it.

(leaked in 1967)

UTSNITT FRA RAPPORT:

It must involve risk of real personal destruction, and on a scale consistent with the size and complexity of modern social systems. Credibility is the key. Whether the substitute is ritual in nature or functionally substantive, unless it provides a believable life- and-death threat it will not serve the socially organizing function of war.

ECOLOGICAL

Men, like all other animals, is subject to the continuing process of adapting to the limitations of his environment.

War has served to help assure the survival of the human species.

When a conventionally adaptive animal faces one of its periodic crises of insufficiency, it is the «inferior» members of the species that normally disappear. An animal’s social response to such a crisis may take the form of a mass migration, during which the weak fall by the wayside. Or it may follow the dramatic and more efficient pattern of lemming societies, in which the weaker members voluntarily disperse, leaving available food supplies for the stronger. In either case, the strong survive and the weak fall.

The second relevant factor is the efficiency of modern methods of mass destruction. Even if their use is not required to meet a world population crisis, they offer, perhaps paradoxically, the first opportunity in the history of man to halt the regressive genetic effects of natural selection by war. Nuclear weapons It may be, for instance, that gross pollution of the environment can eventually replace the possibility of mass destruction by nuclear weapons as the principal apparent threat to the survival of the species. Poisoning of the air, and of the principal sources of food and water supply, is already well advanced, and at first glance would seem promising in this respect; it constitutes a threat that can be dealt with only through social organization and political power. But from present indications it will be a generation to a It is true that the rate of pollution could be increased selectively for this purpose; in fact, the mere modifying of existing programs for the deterrence of pollution could speed up the process enough to make the threat credible much sooner. But the pollution problem has been so widely publicized in recent years that it seems highly improbably that a program of deliberate environ- mental poisoning could be implemented in a politically acceptable manner.

However unlikely some of the possible alternate enemies we have mentioned may seem, we must emphasize that one must be found, of credible quality and magnitude, if a transition to peace is ever to come about without social disintegration. It is more probably, in our judgement, that such a threat will have to be invented, rather than developed from unknown conditions.

In this respect, the possible enemies noted earlier would be insufficient. One exception might be the environmental-pollution model, if the danger to society it posed was genuinely imminent.

SUBSTITUTES FOR THE FUNCTIONS OF WAR: MODELS

ECONOMIC. a) A comprehensive social-welfare program, directed toward maximum improvement of general conditions of human life. b) A giant open-end space research program, aimed at unreachable targets. c) A permanent, ritualized, ultra-elaborate disarmament inspection system, and variants of such a system.

POLITICAL
a) An omnipresent, virtually omnipotent international police force.
b) An established and recognized extraterrestrial menace.
c) Massive global environmental pollution. d) Fictitious alternate enemies.

SOCIOLOGICAL:
CONTROL FUNCTION.
a) Programs generally derived from
the Peace Corps model.
b) A modern, sophisticated form of slavery.

MOTIVATIONAL FUNCTION.
a) Intensified environmental pollution.
b) New religions or other mythologies.
c) Socially oriented blood games.
d) Combination forms.

ECOLOGICAL. A comprehensive program of applied eugenics.

CULTURAL. No replacement institution offered. SCIENTIFIC. The secondary requirements of the space research, social welfare, and / or eugenics programs.

Development of an acceptable threat from «outer space,» presumably in conjunction with a space-research surrogate for economic control, appears unpromising in terms of credibility. The environmental-pollution model does not seem sufficiently responsive to immediate social control, except through arbitrary acceleration of current pollution trends; this in turn raises questions of political acceptability. New, less regressive, approaches to the creation of fictitious global «enemies» invite further investigation.

Les:
http://www.projectcamelot.org/Report_from_Iron_Mountain.pdf
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/iron_mountain.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_ironmountain0.htm

Film:

The Iron Mountain Report – Blueprint for Tyranny.
The Video that started it all – written about in the WALL STREET JOURNAL and the subject of an NBC DATELINE. This is a 2:40 hour documentary investigating the little known IRON

MOUNTAIN REPORT, leaked to the press in 1967. Purports to be a top-secret government plan to bring in the New World Order and the ultimate plans for American citizens. Declared a hoax, it was later verified by a top Pentagon official as real. The agenda is being carried out right under the noses of the American people. UFO’s play a major role in the Iron Mountain NWO. It is all about people control via deception and manipulation. Deep into Eugenics, birth control and hideous plans for a tyrannical slave state. It is all coming true after OKC and 9-11 with the Patriot Act, Homeland Security and the military police operating in America. Airports first, railroads, then highways, and finally a complete LOCKDOWN under the pretense of “security”. A MUST SEE VIDEO

http://video.google.com/videoplay?docid=-8025268149177312936&ei=kMNUSvmZNYei-AaE-JWQCQ&q=report+from+iron+mountain+#

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Hevder kulda skyldes global oppvarming
Ifølge ny forskning.
http://www.dagbladet.no/2010/12/07/nyheter/innenriks/utenriks/kulde/klima/14615203/

Bedre føre var.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Mole sier:
07. 12. 2010 klokken 21:05

«Hevder kulda skyldes global oppvarming» :)

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

De godt betalte «klimaforskerne» (eller horene) mener visst at både kulde, varme og enhver forandring/ikkeforandring i klimaet skyldes global oppvarming.

Det sier jo seg selv :D

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Hermis
12 år siden

Helgardering… Klimaskatten skal innføres uansett må vite.

MortenB
MortenB
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Det blir vel som å si at jeg har mye penger på konto siden jeg har handlet så mye i det siste….

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Interessant å merke seg er at mens det er kaldt her er det unormalt varmt på Grønland;

http://www.storm.no/nyheter/vaarlig-paa-groenland-3353017.html

http://www.yr.no/sted/Grønland/

Menneskeskapt eller ei; noe stemmer ikke når det er – 10 i Bergen samtidig som det er plussgrader på Grønland.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
12 år siden

Det er vel ikke så rart siden polene flytter seg i stor fart mot Sibir Vandalf :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
12 år siden

Ja ja du syns jeg har skrullete teorier så får legge ved en link til deg da for og være deg i forkjøpet :P

Nordpolen flytter seg 64 km på et år
Den magnetiske Nordpolen er på vill flukt mot Sibir

http://www.dagbladet.no/2010/01/20/magasinet/vitenskap/nordpolen/forskning/nordlys/9997667/

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Tja, fra Storm sin artikkel:» Varmluften er trukket opp fra sør i Atlanterhavet av et stort lavtrykk, og er allerede begynt å komme inn over Nord-Norge»

Med tanke på den nøkterne forklaringen på storm og mangelen av nyhetssoppslag rundt dette på Tv2 så vil jeg ikke tro dette er spesielt oppsiktsvekkende.

Dessuten er overflatetemperaturer i seg selv ganske irrelevante i en klimadebatt, det må settes i sammenheng med blant annet temperaturen i troposfæren for å kunne avgjøre hvorvidt klimagasser er grunnen til de høye temperaturene.

Forøvrig er vel det mest grunnleggende aspektet bak menneskeskap globaloppvarming er vel at mer varme skal bli reflektert tilbake til jordoverflaten, noe satelittmålinger ikke viser utifra det jeg har lest.

Jeg tror klimahysteriet i media, og spådommene til blant IPCC ikke har rot i virkeligheten, men jeg kan selvsagt ta helt feil :P

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Sithious
12 år siden

Det er uansett ikke normalt for årstiden at Grønland har plussgrader mens Bergen ligger på minus 10. Jeg har bodd i Bergen i 13 år, og de 2 siste vintrene har vært vesentlig kaldere enn foregående. Tilsvarende rapporteres det fra Grønland at det har vært varmere enn normalt de senere år. Hvorvidt dette er varige endringer er for tidlig å si. Time will show…

Anyway; klima har hatt kalde og varme perioder om hverandre i millioner av år, så jeg mener det er mest nærliggende å se mot energikilden vår, bedre kjent som solen, skal man kunne forklare global oppvarming.

Det betyr ikke at jeg mener vi kan fortsette å forbruke og forurrense som før, men det har lite med temperatur å gjøre, og mer med vår levedyktighet de neste generasjoner.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Sithious
12 år siden

Prøvde å finne data over temperaturmålinger på Grønland, de siste 10 årene, men fant ingen. Har du noen tilgjengelig?

Det her uansett er uansett en graf over tidligere målinger, http://www.worldclimatereport.com/wp-images/greenland1.JPG

Som du ser har det vært relativt signifikante temperatur endringer (blitt varmere) på Grønland tidligere forrige århundret. Det kan godt hende Grønland er i en ny varmeperiode, men det har altså vært varmere bare for 60 år siden.

At det ikke er normalt for årstiden kan vi være enige om, men jeg ser ikke noen sammenheng med dette og klimaendringer. The North Atlantic Oscillation kan nok forklare noe av årsaken http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/

http://www.cru.uea.ac.uk/~timo/datapages/naoi.htm

Som du ser så er indeksen negativ for 09/10, som innebærer ifl den forrige kilden at mens Grønland får en varmere vinter, så vil kald luft bre seg til nordeuropa. Når det er sagt har jeg også lest at enkelte mener solaktivitet hadde skylden for den svært kalde vinteren i slutten av 09 og begynnelsen av 2010.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Sithious
12 år siden

Grønnland blir presset av EU til å gi fra verdifulle mineraler
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=gruvedrift+i+gr%C3%B8nnland

Nordpolen var nesten 100% isfri i 2008’s store værmodikasjonkampanje. Russland, Norge og USA var raske til å inndele de store nyfunnede oljefeltene.

ajax
ajax
Abonnent
12 år siden

Bra artkkel Jarle, endelig en saklig artikkel uten religion. Gratulerer! Helt enig med ditt klimaressonement. Bruker gå på butikker og andre oppholdssteder å si: «jeg er allvorlig bekymret for global oppvarming nå fortiden.» Folk flest forstår jo det er feil det de motter fra TV etc. Det er jo akkurat nå vi må gjøre
verden oppmerksom. Solflekkaktiviten alene er i stand til å forklare dette, men hvem lytter politikerne til? ökonomer eller astronomer? De førstnevnte har en kort levetid på jorden.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Klimaangst er blitt et nytt fenomen innen psykiatrien
Enkelte trenger profesjonell hjelp til å hanskes med angst som bunner i klimaendringene. Professor mener vi vil se tilfeller i Norge også.
http://www.aftenposten.no/klima/article3937644.ece

Here we go…

MortenB
MortenB
Abonnent
12 år siden

Hele ideen bake dette med å overføre «penger» fra de «rike» landene til de «fattige» er å kjøpe flest mulig av de rike med makt i disse landene slik at de «spiller på lag» mot NWO. De lover dem sikkert makt i sitt nye luftslott også, noe de selvsagt ikke får, de blir garantert behandlet som kveg de også

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

– Demokratiserer informasjonen
Nå får også Julian Assange og Wikileaks hjelp fra bolivianske myndigheter med å spre dokumentene, skriver Wikileaks Central.

På nettsidene til visepresident Álvaro García Linera er nå alle diplomat-dokumentene som omhandler bolivianske forhold publisert.

http://wlcentral.org/node/558

http://wikileaks.vicepresidencia.gob.bo/

Godt ikke alle er pingler.
Håper vi får noe tilsvarende lekasjer fra Klimaquislingene våre.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
12 år siden

Det er tydelig at dere som er kritiske til alt ikke tåler at noen er kritiske og skeptiske til det dere mener, da jeg nå er blokkert fra å svare på enkelte innlegg. Hvor er ytringsfriheten dere rauter sånn etter?
Kujoner!

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Eh… har du sett noen hotte nyheter fra Nyhetsspeilet på TV i det siste? Eller fra Rense.com? Eller fra Alex Jones? Vigrid? Nexus magazine? Global research.ca? Judicial-inc.biz? David Icke? Folk som har holdt på i 20 år og har langt hottere stoff enn Julius behandles fremdeles som ikke-eksisterende av media og myndighetene. Men Julius som falt ned fra himmelen for en måned siden er plutselig superstjerne med sine middelmådige nyheter…

«Rebellene» Wikileaks publiserer info om «terrorister i Norge»… Javel. Istedenfor å publisere info om hvordan hele terror-krigen er en gedigen løgn. Jaja. Fortsett å tro på det patetiske tullet om dere vil.

Latterlig.

Og forleden dag var det noe om «terror mål» i USA, Norge og andre steder. Herregud! Alle vet jo hvilke steder ekte terrorister ville ha bombet: City of London, huset til Rothschild, Vatikanet, hovedkvarteret til CIA, FBI og NSA og 10 Downing Street. Ikke en eller annen trøtt gruve.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Man skal være litt ja….. for og tro noe annet

Hva har avsløringene til Lasagne bidratt med til nå ?
Ikke en eneste person fra eliten i verden som har fått så mye som en liten bot engang

Russland raser over at NATO hadde planer om og angripe dem vist de prøvde og forhindre løsrivelse fra Baltikum landene

I går ble det brettet ut i alle Norske medier hvor patetiske PST er som ikke blir tilført store midler og ikke overlater mye av etteretingen i Norge til CIA og MI6

Som de sa ordrett på P4 så hadde PST overvåket en gruppe terrorister i lang tid i Norge der de hadde takket nei til hjelp fra 24 Britiske agenter som skulle komme til Norge, på grunn av at PST takket nei så hadde de mistet oppsynet med dette livsfarlige bombestoffet en liten periode

Jaha ………la oss bli litt edru her, hva er dette livsfarlige bombestoffet som de Norske terroristene satt på ?

Joda det var en liten flaske munnvann ( hydrogenperoksid) som selges reseptfritt på alle apotek osv
En kokkosnøtt, en brusflaske bensin eller en pakke sukker og litt gjødsel er 100 ganger farligere pluss en gasslion andre ting som også kan brukest til og skade folk for de som vile ønske det ….

Riktig det at CIA brukte Hydrogenperoksid i Lebanon og andre plasser men det var det snakk om 60 fat på 200 litet hver, ikke noen dråper i en flaske munnvann

De største støttespillerene til Terrorarganisasjonene CIA, MI6 og Mossad er i Norge TV2, VG og P4, der de restrerende mediene ikke ligger så langt bak

Israel hyller Wikileake der Julius har legitimert alt de ønsker seg

Avsløringene passer oss perfekt og er en stor gave til Israel sier Natanjahohoho

De fleste får med seg hva som står i Dokumentene, men det er et fåtall som får med seg alt de som IKKE står der

Så for å ta med det sikreste beviset på at Julius og Wiki er er produkt av pyramidegjengen

Hvordan sier frimurerene at de skal få verdensherredømme ?

Jode nettopp ved hjelp av å sende verden ut i kaos der deres verdensleder og NWO vil bli tatt i mot med åpne armer av sauemassene sånn som alltid når helvette bryter løs

Det er alltid den som tjener på et problem som også har forårsaket det

Når Wikileake slipper krypteringsnøklen til de super hemmlige dokumentene sammen med Bankavsløringene av Goldmaan Sucks rett over nyttår så vil helvette bryte løs der myndighetene vil ærklære untakstilstand med tilsidesetting av alle gjeldende lover og sette inn militæret mot egne innbygere

Det er jo akkurat dette de har planlagt i hundrevis av år skal skje rundt denne tiden her

Nå må folk våkne :)

« Forrige artikkel

Religiøse Bakstrevere

Neste artikkel »

Er Wikileaks Internets 9/11

100
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x