Kina inntar Europa

12.4K visninger
18 minutter lesetid
216

Advarsel; Denne artikkel kan gjøre enkelte deprimert, gi følelse av avmakt, og skape frykt. Velbegrunnet frykt. Problemet er ikke frykten du føler idag, for den kan en jobbe seg gjennom, men at en skal slippe det fryktelige atter en gang at Europa oversvømmes av de røde sosialist horder, som voldtok, drap og brente alt på sin vei. Satt opp atter en gang, denne gang med økonomiske midler, og regissert av den satanistiske nye verdensordens agentur, som kontrollerer begge sider, og kommer ut av det med makten og æren og alle pengene. Denne gang også.

Problemet er at om du ikke våkner nå, jobber deg gjennom frykten, og søker å forhindre det som skal skje, så skal den frykten du føler idag bli X 100 den dagen du står ansikt til ansikt med de røde sosialist horder av alle raser som vil inn i ditt hus og krenke dine borgerrettigheter, og psykisk voldta deg og din datter. Ved kreerte finanskriser overtar all makt og innflytelse i ethvert land, for penger er makt. Kina og oligark sosialismen er Rockefellers foretrukne system ifølge hans bok “Memoirs”.

Det er fremdeles mange som tviler i våre kommentarfelter om at det finnes noen Ny Verdensorden, og den sionist-sosialistiske internasjonalen som står bak den. Her er en kavalkade.

New World Order agentur

THE NEW WORLD ORDER TAKES CONTROL – A compilation of politicians and others appreciation of the New World Order (NWO agentur).

1. Intro – Hitlers call for a New World Order
2. The Masters behind the Scene
3. Puppet Politicians
4. The Media Involvement
5. The big international corporations
6. Military Industrial Complex
7. Honest politicians? No chance !
8. Using religion, – as always
9. The forming of childrens mindset
10. The dumbed down Population let it happen
11. Standard Doubletalk; War is Peace
12. Consequence: A World in Flames.

Se filmen her om den ikke kommer opp over:
http://www.riksavisen.no
http://www.riksavisen.no/?p=496

Fremtidsscenario

Vær obs på at før de får innført sin Nye Verdensorden, settes idag vesten opp mot østen, via FN-koryfe og Rockefeller patsy Maurice Strong som bor i Kina som ‘Government Consultant,

Når den gule horde har oversvømmet Europa, fortsetter der Djengis Khan tapte og ble stoppet, som er spådd å bli mange ganger verre enn deres ugjerninger under kommunismen/bolsjevismen i Russland, DA skal folk deretter bli så lei og sliten av krig og drap, at de går med på alt dette agentur foreslår.

DA kommer verdensregjeringen, som etter deres tro skal gi menneskeheten 1000 år med fred. Jeg ler av dem hele veien til paradis. Denne gjengen klarer ikke å skape fred i et utedass engang. De har de ikke i seg. Sann fred kommer fra hjertet til menneskene, ikke fra politiske avgjørelser.

Sannsynligvis settes det igang ved hjelp av noen fremtidige krigshendelser i Midt-Østen/Israel, hvor frontene vil skjerpes, og knivene slipes. For/Imot Israel vil frontene gå.

Tese – Antitese = Syntese

DA settes ateistene og nihilistene i virksomhet, som Albert Pike sa de skulle for lenge siden. De som ser på mennesker som dyr, og ikke som åndsvesener. Tatt ‘dyrets merke‘. Det blir enden for mennesket som åndsvesen, og dets frie vilje som i kjærlighet var skjenket dem fra deres Skaper, har de lagt i hendene til disse folkene. Dermed må de bøye seg for det ‘darwinistiske menneskedyrets agentur’.

Der er sikkert passe mange kåte nihilistiske og ateistiske av den kommunistiske gudløse horde som vil voldta seg gjennom Europa, rene skjære julekvelden for dem, i tråd med at de ikke hadde så store muligheter som følge av ett-barns politikken i Kina, akkurat som forrige gang den røde horde inntok Europa. Tyrkia hvor Djengis Khan ble stoppet sist, skal jo med i EU, og bli feminisert, alt er lagt opp godt. Lurer på om det er feministene som skal bemanne panservognene i likestillingenes navn, eller det er deres av-maskulinisterte og Faderløse sønner? Alt finansiert av oss selv, som ikke klarer å ‘konkurrere’ om å produsere noe som helst i globaliseringens tidsalder.

Mange fluer i ett smekk; NWO OG de-populasjon, frykt, kontroll.

Da skal dere få oppleve endetiden. Fordi de fleste av menneskene var blinde, døve og ignorante, fordi de ikke leste Nyhetsspeilet og Riksavisen, og ikke våknet får det var for sent, eller de er mer opptatt med ufo’er og aliens i det ytre rom enn å ivareta vår egen klode.

Hvilket selvfølgelig er en like god metode som noe annet å forlede massen på. Magikerens triks dette. La publikum holde fokus på noe annet enn der lureriet i trikset foregår.

Der er et stup der bak Obama på TV skjermen, i illustrasjonen til denne artikkel, ved enden av veien, men sauene følger bjellesauene, og de går kollektivt utfor.

Må G-d velsigne og bevare de arme sjeler som frivillig går utfor, men G-d’s hender er på en måte bundet, fordi han gav disse sjeler fri vilje som en kjærlighetshandling, og dette er hva de bruker sin frie vilje til……
Blir ikke mye til liv for dem stakkars.

Hva ville DU gjort om du var G-d? Trukket tilbake gaven til menneskene, den frie vilje, eller….intervenert? Brutt ditt løfte om aldri igjen å intervenere (etter syndefloden), eller tenkt at la dem bare få holde på – så løser problemet seg selv, når ingen av dem lenger er igjen på jordens overflate? Er det så lett å tenke slik for sine åndelige barn, selv om de har fornektet sitt åndelige opphav?

Åndsbasis

Er snillhet, godhet og omtenksomhet et produkt av nevrologiske impulser i hjernen eller er de en sjelskvalitet, en åndsbasis…..?

Hvis disse kvaliteter ikke kan henføres til hjernen, hvordan kan en så nekte for at der er mer ved mennesket, kanskje en sjel?

Kan en stimulere kjærlighetsevnen med kjemikalier, så er det rart ikke GlaxoSmith har lansert det for lenge siden, – eller ligger disse ting et annet sted i mennesket, og/eller utenfor mennesket, fra sjelen kanskje?

Kunnskap om snillhet, er ikke snillhet, det er sosialt tillært bare da. Det er kun trusselen om straff som forhindrer deg fra å være snill dermed. Da kan du kun utfolde deg så langt som myndighetene tillater deg.

I denne verden jeg beskriver her i artikkelen “Kommentar til en imaginær ateist“, der er kjærligheten åndsbasis.

Ekte snillhet, godhet, omtanke og kjærlighet kommer fra menneskets åndsbasis. Den er frivillig. Kan ikke læres, en må koble seg til Kilden, for å få det til.

DET er åndsbasis.

G-d’s verden

Satanistene har ødelagt verden, og skylder det på G-d. Her er G-d’s verden

Kommentar til en imaginær ateist

Fra Pink Floyd's album Animal Farm

Min venn; Vi lever i forskjellige verdener. Du lever på jorden, og tror det er alt, og hvor du tror at alt makthaverne gjør er helt fint og greit, at alt er en naturlig utvikling i verden slik den er nå, tror du. Du tror på teknologiens evige utvikling, og på naturvitenskapen som verdens håp, samt på intellektuell kunnskap som skal frelse menneskeheten fra fortapelsen, og at det har noe med menneskets utvikling å gjøre, men jeg er her også, selv om jeg har bare en fot her, og ‘hodet inn i himmelen’, et annet univers.

Du har glemt at mennesket er mye mer ånd enn kropp, – jeg er fullt bevisst på det at de er det. Du har glemt ditt eget opphav, jeg vet utmerket godt hvor mitt opphav er. Du identifiserer deg med din kropp. Jeg identifiserer meg med min ånd. Du identifiserer deg med det forgjengelige. Jeg identifiserer meg med det evige; min sjel. Vi er veldig forskjellig du og jeg.

I det andre univers, hvor hodet og hjertet, sjelen min er, ser jeg en fantastisk natur, de mest fantastiske farger, jeg ser barn og voksne som bare sitter eller som leker sammen blant roser og blomster og vakre trær, bygger kunstverk av naturens ‘byggestener’, jeg ser at maten er lett tilgjengelig, ingen trenger å arbeide ‘i sitt ansikts sved for å tjene til sitt daglige brød’, alle gjør det de har lyst til å gjøre og lære, og ingen HAR LYST TIL Å UTFØRE ONDE HANDLINGER, det er så de knapt vet hva ondskap er, de virker uskyldig på en måte. Egentlig trenger ingen å gjøre noe i det hele tatt, annet enn å dyrke disse gode følelser, det virker som det er meningen.

– Et univers for å dyrke de gode følelser.

Jeg vet ikke hvorfor de ikke har lyst til å gjøre onde handlinger, krangle med hverandre, eller slå og voldta, ser ut som det ikke er i deres mentaliteten i det hele tatt. Det er fraværende. Av en uforståelig årsak.

Men hva jeg ser er den ringen av kjærlighet som omslutter dem, som en aura, den ligger over hele stedet, den ‘parken’ som egentlig er en hel ‘planet’ av samme sort som her, for jeg ser en skyfri himmel, og det ser ut som det er den kjærligheten for skaperverket og hverandre, som gjør at der ikke er en gnist av hva vi kaller ‘ondskap’ eller ting som kommer fra det menneskelige ego og små viljer.

Nei, min venn, vi to lever i forskjellig dimensjon. Hva jeg ser er mitt hjem, et annet sted, her er jeg bare for å fortelle om hva jeg ser, før jeg drar hjem igjen. Mitt fokus, min konsentrasjon, min energi, min bevissthet, er konsentrert rundt MIN verden, ikke din. Din vil jeg ikke ha.

Således har vi fritt valg.

Der hvor der er kjærlighet er ondskapen fraværende. Der hvor der er kjærlighet, der er alt helt annerledes enn her. Der hvor basisen for samfunnets arrangement er kjærlighet, der er det ikke slik som her. Det er ikke noe jeg tror, det er noe jeg vet.

Og midt imellom dem ser jeg Jesus vandre mellom dem som alles venn, nærmest som en Far, med de kvaliteter jeg legger i begrepet Far. Dette er hans domene, dette er hans rike, her fikk han det sjelsmessige miljø han ikke fant her den tid han var på jorden. Her er han hjemme. Her kan han hvile. Her er han som alle andre elsket. Han går rundt med et smil, og koser seg over hvor enkelt og fint G-d’s skaperverk er.

Her var miljøet som appelerte til hans sjelskvaliteter, og som han søkte å informere oss om var mulig å oppnå også her, om dere ville det.

Her er vi av samme sjels-substans hjemme. Vi ønsker det ikke annerledes. Jeg vet hvor jeg skal, vet du?

En kan kun komme herinn med et rent hjerte, hvor en har hevet sin energi og hjertets renhet til å kvalifisere, hvor kjærligheten er basisen og den overstrømmende eliksir i sjelen.

Lykke til.

http://www.riksavisen.no/?p=5991

Dyrets merke

De som har tatt ‘dyrets merke’ er de som har nedgradert og tror at mennesket er som et dyr å regne, – en åndsløs kropp av celler, vann og nevrologiske impulser mellom dem styrt av hjernen.

Hva er ‘dyrets merke’?

– Dyr er ute av stand til å føle kjærlighet.
– “Mennesket stammer fra apene”, darwinistiske dyr m.a.o.
– Mennesket er redusert fra et åndsvesen til en biologisk organisme alene.
– Røde horde oppførte seg som bestialske dyr. 66.000.000 myrdet.
– Animal farm – George Orwell.
– Dyr kopulerer og parrer seg ukontrollert og hemningsløst. Instinktivt. Jfr. kaninen.
– Dyr har ikke kontroll over sitt driftsliv (ikke bevissthet).
– Jungelens lov, dyrenes – den sterkestes rett gjelder.
– Dyr har alltid behov for en gjeter (les: autoriteter)

Jfr. omtrent slik som den røde horde for frem i Europa under andre verdenskrig. Som dyr voltok og brant de alt som kom i deres vei. 66 million gikk med i deres utryddelsesleire.

Hvor er G-d?

Hvem er ansvarlig for Armageddon?

Er G-d kjærlighet? Hvorfor tillater G-d dette, spør mange, lignende her: “Skjønner du ikke at når Gud satte fyr på alle inbyggerene i Sodoma og Gomorra og brand dem til døde for at Eliten der drev med hor så er kollektiv straff en flott og retferdig måte og vise at han er glad i oss :)”

Mange mennesker har tatt avstand fra G-d fordi de tror at det er G-d som står for elendigheten i verden. De selv har aldri noe eget ansvar.

G-d finnes ikke, sier de.

Det er her de fleste trår feil, de tror at kjærligheten på noe vis har sin glede i å utslette livet på jorden. Straffen er hva mennesker selv i sin ignoranse påfører seg selv!

Tenk deg at ‘G-d’ er som et dataprogram, trykker på L får du lykke, trykker du på R får du ragnarokk. Det blir litt dumt å påstå at den personen som ønsker R og trykker ivei på R’en, at det er G-d’s feil. G-d gjorde computeren tilgjengelig, gav mennesket fri vilje for at det skulle få lov å leke og utvikle seg, for i den siste instans å kvalifisere seg hvor neste tilværelse skal tilbringes, faktisk evigheten.

Er det dermed G-d’s feil at mennesker i sin dårskap trykker på R ubevisst og rasende, for å teste om G-d er realitet? Bare det at de har en computer å trykke på, er jo beviset, i denne analogien.

G-d er som en naturlov. Gjør du det og det, så skjer det og det. Det er som å spille sjakk. Avhengig av hvordan du ser spillet, og hvordan du trekker, så vinner eller taper en.

“Du høster som du sår. På hver aksjon finnes det en reaksjon. Denne reaksjon er Gud. Eller bedre; den kraft eller orden som bestemmer reaksjonen, er ‘Gud’. Gud kan gjerne lignes med en databank som lister gode og onde handlinger, og hva om er reaksjonen på hver av dem. Siden er ikke ‘Gud’ noe mer innvolvert. Alt foregår deretter i henhold til den forhåndsprogrammerte databank. ‘Gud’ bryr seg døyten om jorden med dens mennesker atombomber seg selv inni evigheten. Gud har ikke den egenskap. Gud er en lovmessighet, ikke et menneske – med masse frykter og følelser. Og Gud er ikke død.”
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/klimaforandringer-eller-gud/

“Troende tror på spøkelser”, sier de som er av kropp bare, de som har tatt ‘dyrets merke’, og ikke av ånd. Jfr. artikkelen “I sin fars bilde“.

Kan vi enes om at kjærligheten finnes?

OG kan vi enes om at G-d er Kjærlighet?

Kan vi med hypotetisk deduktiv metode komme frem til at å tro på G-d, det er å tro på Kjærligheten, som menneskers åndsbasis i akvariet?

Er kjærligheten et spøkelse for somme? Om G-d er kjærlighet, og vi er enig om at kjærligheten finnes, finnes ikke da også G-d? 1+1=2.

Hva er så veldig galt med å tro på kjærligheten, på freden, og menneskers velbehag?

Kan det ikke være verre ting en foretok seg her nede?

Jfr. det mistenksomme ved at ateismen var så utbredt i de røde horders proletariske paradis….Animal Farm.

Tror en ikke på kjærligheten, er en henfallen til det motsatte.

Finnes G-d?

Hvordan kan vi finne ut om G-d eksisterer eller ikke?

Kan vi ikke selv bruke den hypotetisk deduktive metode? Må en ha forskerkompetanse for å bruke metoden? Er det ‘kvakksalveri’ om vi lekfolk gjør det selv?

Vi setter opp hypotesen, basert på intuisjon: G-d er kjærlighet.

GR1: Vi prøver 10 ganger å sette oss i kjærlighetens sinnstemning og ånd, vi går dermed ut og gjør ett eller annet, og noterer samvittighetsfullt om resultatet var godt eller dårlig, og for hvem.

GR2: Likeens prøver vi å sette oss i en sinnstemning av hat og ondskap, 10 ganger, og vi går ut og gjør hva vi vil, og noteter samvittighetsfullt resultatet.

GR3: Likeens prøver en ‘nøytral’ gruppe mennesker som ikke er bevisst på åndens essens i hverken gruppe 1 eller 2, men som lever sitt liv i en ubevisst miks av dem begge – fordi valget ikke er tatt bevisst, som kontrollgruppe, å gå ut og gjøre det samme 10x som de foregående, og noterer seg samvittighetsfullt resultatet.

Det som garantert vil vise seg ved studiet av dataene er at Gruppe 1 vil oppnå veldig gode resultater, for de mange.

Gruppe 2 vil oppnå gode resultater for seg selv, eller sin gruppe.

Gruppe 3 vil oppnå ca. 50/50.

Gruppe 1 populasjonen lyktes i 100% av tilfellene, og kan konkludere med at G-d finnes, og er virksom i deres liv. Kjærligheten var virkelig en oppbyggende og positiv kraft i verden.

Gruppe 2 vil finne at individets frihet til å gjøre akkurat som de vil, er bevist. Det finnes ingen G-d som begrenser dem tenker de. De har rett, de har fri vilje. Skaperen i sin kjærlighet lot dem få lov å teste ut den her nede. De lyktes også i 100 % av tilfellene. Synd at resultatet ble negativt for så mange andre enn dem selv. – Det er collateral damage bare.

Gruppe 3 tenker ikke over resultatet i det hele tatt, men skylder det på ‘skjebnen’, flaks eller ulykke, og tror det skal være slik.

Etterord – politisk analyse

Artikkelen har vakt bestyrtelse hos enkelte svake sjeler som er redd for å bli redd. Mine venner og trofaste lesere skal vite hva som er den politiske begrunnelsen for artikkelen.

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” -Mikhail Gorbachev, speech to the Soviet Politburo, November 1987

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a New World Order.” – Mikhail Gorbachev, in an address to the United Nations, December 1988

Formerly leader of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev is now one of the world’s most vocal global warming activists.
http://wakeupfromyourslumber.com/node/11412

Global oppvarming hoaxen skulle danne begrunnelsen og STARTEN for verdensregjeringen i Den Nye Verdensorden.

Jeg forstår at kommunister og sosialister ikke liker meg noe særlig, fordi jeg avslører den ideologiens agenda, men, men – det vil ikke endre noe å ta mannen og ikke ballen. Vi lever i et demokrati, mer eller mindre, hvor den politiske temperatur skal settes via offentlig diskurs. At mange ikke liker det, får bli deres problem.

Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” – David Rockefeller

Moralen til hans slaver proletarene har blitt bedre i Kina folkens. Noen hundre millioner slaktet, bekymrer ikke Hr. David Rockefeller. Collateral damage. The cause justify the means.

Jeg forstår ikke hvorfor mine uvenner stadig liker å lese mine artikler, som de tilsynelatende har så mye imot. Det mest logiske å gjøre er å hoppe over dem, for dem.

Se opp for Bjørnen (russland) og Løven-Dragen (china) som alle tror sover.

In October, 1917 we parted with the Old World, rejecting it once and for all. We are moving toward a New World, a world of Communism. We shall NEVER turn off that road.” -Mikhail Gorbachev at the Kremlin in Moscow, Nov. 2, 1987


The large star represents Communism, while the four smaller stars represent the Chinese people’s social classes. These four classes are peasants, workers, petty bourgeoisie, and patriotic capitalists.

Hvilken klasse vil DU gjerne tilhøre i dette nye verdenssystem?

La meg orientere om at du har ikke noe som helst valg. Du skal tilhøre den første eller den andre. Slaveklassen. Middelklassen skal bort både i Amerika og alle andre steder. Det blir billigere for dem å produsere saker og ting på den måten. De slipper å dele så mye av ressursene med middelklassen.

Elitens workshop goes on.

Noen påstår at Kinas Nye Verdensorden står i MOTSTRID til Vestens Nye Verdensorden. De vet ikke hvordan hegelian dialektikk virker, og de har liten eller ingen kjennskap til historien. Kontroller begge sider, og ha full kontroll over utkommet/resultatet av en konflikt.

Quote:
When Chinese Vice Foreign Minister Wang Yi addressed the prestigious annual forum of NATO defense ministers in this historic Bavarian city, he heralded the Shanghai Cooperation Organization, founded only last June, as the crucial “new security concept” necessary to guarantee peace and stability in Central Asia, and to lead the fight there against terrorism.

Quote:
The SCO was set up last June 15 at a summit in the southern Chinese city of Shanghai attended by Chinese President Jiang Zemin, Russian President Vladimir Putin and the leaders of several Central Asian nations. Its military cooperation structure was deliberately modeled in part on the old Soviet-led Warsaw Pact and it includes nations with more than a quarter of the human race with more than 2 million soldiers under arms.

Whether by fortuitous accident or deliberate design, the organization was set up the very same day President George W. Bush, speaking in the Polish capital, Warsaw, pledged to extend the NATO alliance to include all the nations of Central and Eastern Europe.
http://www.rense.com/general19/oppo.htm

Quote:
Readers of UPI Analysis should remember that final phrase “fair and equitable new international order” with which Wang ended his speech. It clearly indicates China finds the current world order neither capable of bringing peace and prosperity, nor maintaining either of them. Beijing, therefore, is determined to “work vigorously” toward creating such a “new international order” and is “ready to strengthen its coordination and cooperation” with any other country that feels the same way.

Siden NWO kontrollerer begge sider, vil det bli akkurat SAMME nye verdensorden, UANSETT hvem som vinner eller taper av ‘sidene’.

See to it, venerable brethren, that the faithful do not allow themselves to be deceived! Communism is intrinsically evil, and no one who would save Christian civilization may collaborate with it in any undertaking whatsoever.” — encyclical Divini Redemptoris (On Atheistic Communism), Pope Pius XI

En tredjedel av verdens befolkning vil bli drept…… ifølge hva Johannes så i sine visjoner i grotten på den greske øya Patmos (jeg vet ikke om han var i sopprus, som noen har hevdet).

“Now the number of the army of the horsemen was two hundred million;
I heard the number of them.
And thus I saw the horses in the vision:
those who sat on them had breastplates of fiery red,
hyacinth blue, and sulfur yellow; and the heads of the horses
were like the heads of lions; and out of their mouths came fire,
smoke, and brimstone (sulfur, or a kind of poisoned air).
By these three plagues a third of mankind was killed
by the fire and the smoke and the brimstone
which came out of their mouths.
For their power is in their mouth and in their tails;
for their tails are like serpents, having heads;
and with them they do harm.”

(Johannes Åpenbaring 9:16-19)

Ganske merkelig at Mao Tse Tung skrøt i sin dagbok fra 1963 om at han kunne ha 200 millioner soldater klar på et øyeblikk, nettopp som Johannes så i sin visjon (tjue tusen ganger ti tusen), og idag ikke mer enn 2 million? Eller? Og hvordan kunne Johannes vite at befolkningen kunne ha vokst så enormt, fordi på hans tid var hele verdens befolkning på 170 million?

Ser SCO sier 2 million soldater, men er det sant? 2,000,000 soldater av 1,340,480,000 folk? 19,5 % av verdens befolkning?
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
Det er jo nærmest promiller av populasjonen det…. Jeg tror SCO har glemt to nuller.

What Is the ESSENCE of this Sinister driving force towards A New-World Order? What is THE THING ITSELF, that even most anti-New World-Order people have not understood? The REAL Conspiracy Is A SPIRITUAL [Religious] One – To be assimilated into the New-World Order is to reject Christ [Christianity] and take the Mark Of The Beast [Satanism]. The Conspiracy in the Eternal Spiritual Realm is behind the conspiracy in this temporal fleshy world.

Jesus clearly revealed God’s purpose for giving prophecies when He said:

And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe.
(John 14: 29).

Så når G-d sender profeter på forhånd, og sier hva som skal skje, så BEVISER dette G-d’s eksistens.

Så til mine åndelige lesere og venner; Det er ikke nødvendig å gjøre noe som helst. Bare les, og husk, og se hva som skjer, og den dagen det skjer så husk at G-d dermed har bevist sin eksistens, og at han har kontroll, selv om satanistene i verden gjør sitt beste for å ødelegge denne verden, så gjør de feil, som gjør at G-d av og til kan gripe inn uten å krenke deres frie vilje.

Profetien kan endre seg, for millioner av kinesere strømmer til kirker og blir kristne og omvendt til Kristus nå. Da vil de velge kjærlighetens vei, fremfor den satanistiske – dyrets merke – vei som er pålagt dem av deres lederskap. De har tradisjonelt vært veldig autoritetstro, fordi de har blitt drept om de ikke fulgte lederskapets ordrer, men når de blir kristen, vil det frigjøre dem. Kristus vil frigjøre dem. Sannheten vil sette dem fri, som alle andre, – også her i Norge.

Så vet vi hvorfor Amerika loppes finansielt, OG AVVÆPNES, OG kjører seg ut konkurs og utmattelse i unyttige kriger i Irak og Afganistan . Akkurat slik som Arbeiderpartiets ‘Det brukne geværs politkk’ av den kommunistiske norske MOT DAG bevegelse, før de foregående verdenkrig her i landet. Må klargjøres for å bli overtatt/hærtatt av deres globalistiske venner, uten synderlig motstand ……………..

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

216 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Leif Baeko
Anonym
7 år siden

Dette med dyrets merke og Antikrist begynner det å bli temmelig mange av. Her har jeg følelsen av at http://shoebat.com/ er nærmere sandheten en de fleste forståsegpåere.
http://shoebat.com/2016/10/24/muslims-invade-christian-area-remove-the-crosses-and-declare-that-all-christians-must-take-the-mark-of-the-beast-they-slaughter-the-christians-that-refuse-the-christians-then-take-up-arms-rise-up/
Ellers har nettstedet mange artikler om emnet.
http://shoebat.com/?s=The+mark+of+Antichrist&submit=

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Black Sabbath: i tillegg til The Clash, kanskje det rockebandet i historien med best budskap. Sjekk tekstene på f.eks Paranoid, Master of Reality eller Vol. 4.

Lord of this world:

You’re searching for your mind don’t know where to start
Can’t find the key to fit the lock on your heart
You think you know but you are never quite sure
Your soul is I’ll but you will not find a cure

Your world was made for you by someone above
But you chose evil ways instead of love
You made me master of the world where you exist
The soul I took from you was not even missed

Lord of this world
Evil possessor
Lord of this world
He’s your confessor now!

You think you’re innocent you’ve nothing to fear
You don’t know me, you said, but isn’t it clear?
You turn to me in all your wordly greed and pride
But will you turn to me when it’s your turn to die?

——–

Jeg anbefaler alle som ikke er kjent med Sabbath å laste ned Paranoid, Master of reality, Vol. 4, Sabbath bloody sabbath og Sabotage. Veldig bra tekster – og også veldig bra musikk.

Sabbath var også et band som gjorde suksess nesten helt uten noe promotering fra musikkbransjen eller media. Ble populære rett og slett fordi de var så bra.

Bolla
Bolla
Abonnent
12 år siden

Det er forskjell på kong Salamo og Jørgen hattemaker i Kina også:-)

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Hemmelige-grder-dyrker-ren-mat-til-Kinas-elite-6696845.html

Hemmelige gårder dyrker ren mat til Kinas elite.
Økologisk for eliten

I Kina handler det igjen om kvaliteten på mat. Men denne gangen handler det ikke om vanlige kinesere som rammes, men om den politiske eliten, om folk i departementene og om de lokale myndighetenes tjenestemenn og deres familier. Alle dem som har tilgang til spesielt utvalgte matprodusenter, bønder som forsyner dem med økologisk dyrket og nøye testede matvarer. Tilgangen er begrenset, vanlige folk kommer ikke i nærheten av en slik luksus.

Det skulle jo tatt seg ut om eliten her eller der måtte spise mat med unaturlige tilsetningsstoffer, for ikke å snakke om genmodifisert mat.

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Det der var vel ikke så vansklig å forstå Mole:)

Kineserene kommuniserer med dem der ute

Sirklen på bildet er identisk med 1 av 2 kornsirkler fra 2006 der sirklen leverer en beskjed i binære koder som på bildet i artiklen på TV2

I kornsirklene fra 2006 så forteller de hvor de kommer fra, hvem de er, hvordan de ser ut osv osv

De forteller også at vi skal vokte oss for falske løfter og falske gaver fra eliten, mye smerte gjenstår men enda tid å forberde seg står det

Kornsirklene var et svar på beskjeden vi sente ut til dem på 60 tallet

Mye spennende som skjer om dagene, ja selv jødiske frimurere plaserte kystaller på Giza pyrmidene den 11.11.11 for å beskytte oss mot kosmiske krefter som skal rasere og maltraktere planeten i 2012 ifølge de de jødiske frimurerene

Mayaenes elste samlet seg også i LA den 11.11.11 der de holdt en sermoni som skal samle de 13 krystall hodeskallene som også skal beskytte oss mot kosmisk kaos i 2012

http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=245234

Det ble observert UFOer over Bergen i går og i dag kommer et kraftig HAARP skjelv i Bergen på 10 km dybde

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Strste-skjelv-i-Bergen-p-ti-r-2608791.html

http://jordskjelv.no/cgi-bin/showpage.cgi?type=siste&id=1321270907

Dagen før Tempelridderene/Frimurerene gikk amokk den 22/7 i Norge så fikk vi også et HAARP skjelv med episenter på gården til Breivik på Rena

http://jordskjelv.no/cgi-bin/showpage.cgi?type=siste&id=1311213956

Betyr det at vi kan forvente oss en hendelse i Norge i morgen ?

Mye chemtrail i dag også sånn som den 21/7

15.nov er ingen okult dato så tror ikke på noen man mad hendelse i morgen men hvem vet :)

Llitt okult er jo datoen da siden19 og 32 er okulte datoer for tempelriddere

15. november er den 319. dagen i året og den 320. i skuddår. Det er 46 dager igjen av året.

La oss hva hva apekattene av noen Tempelriddere har funnet på tidligere på den 15 nov…

1941 – Andre verdenskrig: Lederen for SS, Heinrich Himmler, beordrer arrestasjon og deportering av alle homoseksuelle i Tyskland til konsentrasjonsleirer, med unntak av utvalgte nazister i høyere stillinger.

1943 – Andre verdenskrig: Lederen for SS, Heinrich Himmler, beordrer at «sigøynere skal behandles på lik linje med jøder, og sendes til konsentrasjonsleirer».

1966 – Gemini 12, det siste romfartøyet i Geminiprogrammet, lander i Stillehavet.

1969 – Den sovjetiske ubåten K-19 kolliderer med den amerikanske ubåten USS Gato i Barentshavet.

1969 – Vietnamkrigen: I Washington, DC protesterer 250 000–500 000 mennesker mot krigen.

1971 – Intel slipper verdens første mikroprosessor (4004) på markedet.

1988 – PLO anerkjenner Israel og proklamerer en palestinsk stat på Vestbredden.

2002 – Hu Jintao blir generalsekretær i det kinesiske kommunistpartiet.

2007 – Syklonen Sidr treffer Bangladesh.

Seff så er det ikke bare sprut gærne konspirasjonsteorerikere som tror på det dere Nostradamus 2012 greiene lenger der det skal starte med turbulent verdensøkonomi, mer ekstremvær, jordskjelv og vulkaner, mer kriger, opptøyer, demonstrasjoner og revolusjoner osv osv

La øverste del av denne kommentaren ut i debatten på TV2 som Mole linket ut som forklaring på de Kinesiske sirklene og da stengte TV2 hele artiklen for kommentering umidelbart

Ytringsfrihet er noe dritt

Hvorfor spør dem hvorfor bygger Kina gigantiske strukturer midt i den kinesiske ørkenen og når det kommer en fakta kommentar blandt alle søppelkommentarene så fjerner de straks debattmuligheten til artiklen ?

Svaret på det vet vi nok alle :)

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/mystiske-spor-i-kinesisk-oerken-skaper-hodebry-3636576.html

Ghleo
Ghleo
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Hva med 11.11.11 smurfen? Det var jo nok en kjedelig dag uten jordskjelv, HAARP angrep, ufo invasjoner, astroide nedslag og så videre ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ghleo
12 år siden

Forventet du noe jordskjelv, HAARP angrep, ufo invasjoner, astroide nedslag den 11.11.11. da Chleo ?

Da bommet du nok stygt med spådomene dine nok en gang Chleo :)

Du får prøve å skrive en kommentar om 23 .nov eller 24 Des da vet du så kanskje du er heldigere der

December 24th 2011 Mayan End Date Clips & Pics !

http://www.youtube.com/watch?v=7NGy2tE9-Oo

Jeg skrev foresten noen kommentarer om hva andre mente ville inntreffe datoen 9/11 og 11.11.11 som du kan lese her :)

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/asteroiden-2005-yu55-passerer-i-natt/comment-page-2/#comment-75536

Vel …fantastiske ting inntraff de datoene der

Verdens vest myteomspunnende skatt gjennom tidene Paktens ark ble oppdaget den datoen så får vi håpe det har vett til å ikke åpne den og slippe Egypts landeplager over oss :)

Grekerne hevder å ha funnet Alexander den stores grav, Paktens Ark 9 november 2011, graven til Alexander den Store og Paktens Ark har blitt funnet på den greske øya Thasos

http://www.focus-fen.net/index.php?id=n263980

Onde krefter ble også sluppet løs den datoen som gav seg umidelbar virkning i insettelsen av en av de verste drapsmaskinene noensinne

Ikke nok med det så skal denne krigskåte blodtørstige massemordene Faremo sørge for lov og orden i Norge som ny justisminister

Man kan jo lure på om verden er blitt splitter pine gal

Hva skal politiet i Norge si når de arresterer en morder i Norge og morderen spør : Hvorfor tar du meg og ikke sjefen din som har flere hundre tusen drap på samvittigheten ?

Politiet : Ææææææ….. nei du skjønner.. ææææ… jo … men ææææ…

Eller en når politiet tar en som har noen gram hasj på seg og spør politiet om hvorfor han ikke arresterer sjefen sin som står for 90 % av verdens samlede mengder heroin/crack/opium/ice som ødlegger millioner av liv årlig

Politiet med samme svar

Politiet : Ææææææ….. nei du skjønner.. ææææ… jo … men ææææ…

:)

Men seff så skjedde det flere sataniske ting den 11.11.11

Etter 33 år har originalbesetningen i Black Sabbath blitt gjenforent den 11.11.11 der de skal holde konsert like etter Venuspasasjen den 6.6.12 i London

De liker å pynte seg med Tempelridder symboler og opp ned kors, vokalisten Ozzy er mest kjent som The Prince of Darknes

Ingen kan benekte at han synger som en gud :)

http://www.blacksabbath.com/

Black Sabbath 11-11-11 Announcement

Men det skjedde mye mye mer den 11.11.11

Vårt naboland Sverige ble lyst opp av en stor astroide eller UFO innvasjon :)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/stor-rymdsten-lyste-upp-himlen-over-sverige

Samme intraff i USA 2 dager før på 9/11

911 Calls: Mystery ‘Explosion’/Earthquake – Dalton, Nov. 9

Det ble også meldt om radioaktiv stråling over hele Europa den 11.11.11

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/11/11/international-atomic-agency-reports-unusual-radiation-concentrations-in-europe/

Ingen vet hvor den kommer fra men kan den komme fra Astroider, Nibiru eller aliens ?

Jødiske frimurere med kystallsermonier på Giza og Mayaer med kystallhodeskall sermonier i LA

Hva er den egentlg hensikten ?

Globale vekkelse bølge ?

Septikerens tilsedeværelser her med sine onnlinere har til de grader klart å motbevise New Agerene sine påstander om en global vekkelsebølge ;)

Er nok som Platon sa at planeten vår er utelukkende befolket med Engler og Demoner

Demonene er de som oppnår tilfresstillelse ved å grave til seg mest mulig av kaka og Englene er de som får tilfredstillelse av å dele kaka med sine medmennesker

Skillet mellom Engler og Demoner er blitt klart mye større etter 11.11.11 :)

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Du sier mye rart som jeg langt ifra er enig i Smurfen ;) Sånn er det nå og sånn kommer det nok til å være i uoverskuelig framtid…

Men dette: -Man kan jo lure på om verden er blitt splitter pine gal.
Det er vel ikke så mye å lure på egentlig? Det spørsmålet har jeg stilt meg mange ganger også.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Hvorfor bygger Kina gigantiske strukturer midt i den kinesiske ørkenen? Spekulasjonene florerer etter at Google maps har oppdatert satellittbilder over området.

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/mystiske-spor-i-kinesisk-oerken-skaper-hodebry-3636576.html

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

– Kina vil gi lån til europeiske land i pengetrøbbel.
http://www.dagbladet.no/2011/06/26/nyheter/politikk/handel/kina/17077398/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Kinas vei mot økonomisk verdensherredømme.
Kina har, i motsetning til mange andre land, økonomiske muskler til å gjøre dette.
http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4258683.ece

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
13 år siden

Kina planlegger ny storby med ett areal på størrelse med Danmark som kan konkurere med Shanghai og Beijing.
Få folkene til byene og få kontroll over folkemassene er jo en del av planen til NWO, byene vil få folketall på 50-100 millioner pr stk.
http://www.dagbladet.no/2011/01/25/nyheter/utenriks/mega_cities/kina/15187084/

Solskinn
Solskinn
Abonnent
13 år siden

Meet The New Boss: China Owns The United States
http://www.infowars.com/meet-the-new-boss-china-owns-the-united-states/

———–

The Red Dragon is roaring. . Activist Post

The Red Dragon is roaring. The headline news over the weekend was that Chinese President Hu Jintao called the currency system a “product of the past.” Hu believes that Chinese currency will likely become the world’s currency within the not-to-distant future. On the heels of that announcement, a Financial Times article highlights the role that China already has within a new system of globalization; one that supplants the U.S. as a key trading partner at the hub of the global trade wheel.

Here is a perfect summary of the current situation:

Over the past few decades, China has benefited hugely by hitching itself to a process of globalization where the rules were written in Washington and the American consumer was the buyer of last resort. China prospered by making first the socks, then the washing machines and finally the iPods sold at Walmart.

Now China is moving beyond cheap consumer goods to infrastructure such as power equipment. By supplying developing countries with the tools to grow, China is becoming a principal global investor. In so doing, it is entrenching itself as an engine of growth for the future, which has an added effect of laying the groundwork for its own currency to take a central role in the new relationships being developed.

At the heart of China’s global initiative is China Development Bank; counterpart to the U.S. Federal Reserve Bank. However, unlike the private Federal Reserve, China’s investment bank is firmly under state control, not the other way around, allowing it to openly invest domestically and abroad, while integrating coherent government policy decisions. Its investment strategy is rooted in entering a market where they can “buy up low-priced (financial) assets.” Lucky for them, that is the very direction the entire global market is headed.

The fact that China is set to be the new global boss was confirmed by the White House red-carpet treatment and state dinner given to the Chinese head of state yesterday, culminating with Chinese flags planted along Constitution Ave. signifying the changing of the guard. The full outsourcing of the American Republic has been finalized.

The world now awaits its new marching orders.

http://www.activistpost.com/2011/01/new-phase-of-globalization-is-taking.html

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

-Vi står rett og slett overfor slutten på 500 år med vestlig dominans. Tyngdepunktet flyttes fra Vesten til resten.

Uten veksten i Øst, ville finanskrisen blitt like alvorlig som depresjonen på 1930-tallet, mener Harvard-professor.

-Kina representerer definitivt verdier på kollisjonskurs med vestlige idealer. Men det er ikke bare negativt at kineserne inntar førersetet.

-Menneskelig kapital er Vestens viktigste ressurs. Ledende utdanningsinstitusjoner og teknologisk forsprang gjør oss attraktive som partnere for kineserne. Mister vi dette, er det over og ut med enhver form for vestlig elitisme.
http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3987294.ece

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
13 år siden

Tror ikke det er Kineserne du trenger ikke å frykte, Smurfen!

Visste du ikke at Nato/USA i en øvelse på syttitallet , la opp til å bombe Tromsø med atombomber for å stoppe en sovjetisk invasjon nordafra?

Major Einar Edvardsen sluttet i forsvaret etter denne øvelsen, og gikk offentlig ut med disse planene. Major Edvardsen var ikke mye populær i USA etter dette.

Finnes selvfølgelig flere slike forsvarsplaner for Norge idag også!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  JohnnyWalker
13 år siden

Enig JohnnyWalker, det er USA som er den virkelige fare for verden og HAARP har erstattet atombomben. Se denne kommentaren;
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-22/#comment-53653

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
13 år siden

USA frykter disse våpnene

Forsvarsminister sier nye kinesiske våpen kan sette USAs «kapasitet i fare».

J-20, som blir større enn USAs F-22 Raptor, blir utstyrt med store raketter og får nok rekkevidde til å nå Guam med etterfylling på veien.
http://www.dagbladet.no/2011/01/10/nyheter/usa/utenriks/kina/robert_gates/15006939/

– De har helt klart potensial til å true oss på noen områder og vi må følge med på hva de gjør og svare dem på passende vis med våre egne program, sier Gates.

Kinesernes avanserte våpensystemer gjør det samtidig enda viktigere for USA å etablere dialog og samarbeid med det kinesiske forsvaret., understreker han.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/kina/artikkel.php?artid=10013072

Ja vi får se da om usa tør noe annet enn å bedrive dialog med kina, de er jo kjent for å skyte først å forklare skytingen etterpå, men det spørs om de tør det med kina.

kjell108
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
13 år siden

“Kinesernes avanserte våpensystemer gjør det samtidig enda viktigere for USA å etablere dialog og samarbeid med det kinesiske forsvaret., understreker han.”

Der er fort gjort at det oppstår det oppstår knuter på tråder mellom USA og Kina. USA utvikler sykdommer som rammer dem med kinesiske gener, og kineserne misoppfatter dette nye våpenet mot terrorisme. Men skaden er skjedd. Nå spørs det om USA klarer å få HAARP til å beskytte amerikanske hangarskip? Synd kassa er tom og at så mye penger gikk med til underjordisk anlegg og Homeland Security når det de egentlig trenger er mobilt HAARP, og selvfølgelig HAARP for å beskytte HAARP. Hva med underjordisk HAARP?

Mulig det vi ser i Kina er mulig anti-NWO våpen.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Med en bakkebasert rakett lyktes kineserne den 11. januar å skyte ned en av sine aldrende satellitter. Nedskytingen har satt en støkk i amerikanerne.
http://www.aftenposten.no/viten/article1609605.ece

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

USA ble tatt med buksa ned

“USA har vært den eneste romfarende nasjon som har motsatt seg ideen (forbud mot våpengjøring av rommet) med den begrunnelse at det ikke er finnes noe kappløp om våpen i verdensrommet.Bush-administrasjonen utarbeidet ikke desto mindre i fjor høst en oppdatert nasjonal romfartspolitikk der den med styrke hevdet amerikanernes rett til å forsvare seg i verdensrommet mot alle handlinger nasjonen anser som fiendtlige.Det amerikanske forsvaret er særlig avhengig av satellitter for navigasjon, kommunikasjon og for å styre raketter, men også amerikanske kommersielle interesser kan bli utsatt for betydelig skade ved skader på kommunikasjons-, vær-, og andre satellitter. Det har fått noen i administrasjonen til å mene at dette har gjort landet særlig sårbart. De har derfor foreslått at noe må gjøres for å utvikle et forsvar av landets ressurser i verdensrommet.”

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

“It’s politically sensitive, but it’s going to happen.
Some people don’t want to hear this, and it sure isn’t in vogue, but—absolutely—we’re going to fight in space.
We’re going to fight from space and we’re going to fight into space. That’s why the US has development programs in directed energy and hit-to-kill mechanisms.
We will engage terrestrial targets someday—ships, airplanes, land targets—from space.

— Commander-in-Chief of US Space Command, Joseph W. Ashy, Aviation Week and Space Technology, August 9, 1996, quoted from Master of Space by Karl Grossman, Progressive Magazine, January 2000
http://www.globalissues.org/article/69/militarization-and-weaponization-of-outer-space

Klare visjoner fra Joseph W dengang.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

I begynnelsen av det forrige århundre var det teologer som mente at Nimrod, som står omtalt i 1 Mosebok 10:18, var stamfar til kineserene og andre mongolske folkrslag. På bakgrunn av en slik fortolkning kan man kanskje spørre om kineserene representerer Gog i Magogs land -Ezekiel 38:2-8

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

NetCom har valgt kinesiske Huawei som leverandør av nytt mobilnett for Sør-Norge, mens Ericsson leverer for Trondheim og nordover. Kontraktene er verdt rundt 1 milliard kroner.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/investerer-1-milliard-i-nytt-mobilnett-3384679.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
13 år siden

Var litt mangefull den artiklen Mole, ikke et ord om at Kinesiske Huawei er delvis militært med tett samarbeid til Kinesiske militære, heller ikke at de i fjor fikk kontrakt med Telenor om å oppgradere alle mobilmastene deres også

Kineserene spiser oss opp sammen med resten av verden, tidligere i dag så kjøpte de selve arvesølvet vårt Elkem i bytte mot verdiløse papir UD Dollar (12.5 milliarder )

Nesten som om jeg begynner og lure på om Boken til Useless ikke tar så feil når den sier at den gule rase skal herske på jorden, de er ikke langt unna nå hvertfall, ikke rart vesten ledere frykter Kina

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Godt nytt år til alle :-) – FN har gjort 2011 til kjemiens år..
Hvordan kan vi tolke det? Kjemisk og biologisk krigføring?

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
13 år siden

Godt Nyttår!
Kansje var Nobels fredspris til Liu Xiaobao, En Test fra NWO for og sjekke hvilke land som ville være ljoale mot Kina og Eventuelt Sette Kina i et dårligere Lys?

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
13 år siden

Er Kina en bit ipuslespillet til NWO, eller er har de blitt et hinder for NWO Siden all kapital fra USA ligger i Kina.
Her er en Blogg fra En Inder om hvordan Kina bruker Økonmiske trusler.

http://www.worldpress.org/Asia/3664.cfm

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

CHINA VS THE ZIONIST ECONOMY

THE CENTER OF THE WORLD ECONOMY has shifted to Asia. A burgeoning Asian economy centered in Beijing is now threatening to take over the failed Zionist banking system as evidenced in the current US financial crisis that no bailout is going to solve.

Economists say that soon China will supersede the now biggest economy of the world, the USA, especially owing to the current problems of the failed US banks. China is presently the world’s second-largest economy after the United States.

China’s growing economy includes the manufacturing of garments, electronics, and information technology goods. China is now the biggest exporter to the US of garments, computers, computer electronics, and other IT goods. The auto industry, spearheaded by foreign capital, is now growing at a rapid pace in China.

China is a large recipient of foreign investment. Overseas firms derive exceptionally high profits from their investments in China. Rates of return on manufacturing investments in China are twice the level of comparable investments in Europe.

The rapid economic development in China is strengthening a China-centered manufacturing base in East Asia. China is also building up its capacity to project military power in the region and is pushing outward into other parts of the world causing America’s ally, Japan, much alarm.

http://www.realjewnews.com/?p=291

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
13 år siden
Najam Samiuddin
Abonnent
13 år siden

Allah will not help the fallen World.
Humanity will suffer for rejecting Allah and the Prophets.
Just like Allah used Rome to trash Israel and the sinful Jews in 70 A.D., this time he wil use China.

Allah Akbar.

Defense Minster Chi Haotian Gives Speech About WAR plans against the United States
Says China can only afford to wait another 5 to 10 years before being forced to attack to gain “living space”
http://www.peterjamesx.com/news/Chinese%20Defence%20Minister%20Speech.htm

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Kina vil hjelpe europeiske land
Myndighetene i Kina lover å hjelpe europeiske land med å løse de økonomiske problemene som plager kontinentet.

Kina har verdens største reserver av utenlandsk valuta, og en betydelig andel av dette er investert i euro.

http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3961197.ece

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Kina i ferd med å bli Midtens rike

Men Midtens rike, eller Zhongguo, som kineserne sier, ser ut til å være på vei mot et nytt høydepunkt i sin historie, der landet på godt og vondt vil være midtens rike, ikke bare hete det.

Historikeren Paul Kennedy avviser at vektforskyvningen mot øst er kortvarig.

– Verdens tyngdepunkt og balanse endres mens vi ser på, sier han til Financial Times.

– Venn eller fiende? spør The Economists spesialbilag, men gir ikke et definitivt svar.

– Fremtiden er hva vi gjør den til.
http://e24.no/makro-og-politikk/article3967582.ece

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Kina inntar verdenstoppen.

Kinesisk eksport overgår de villeste forventningene, og landet inntar plassen som verdens største eksportør.
http://www.na24.no/article2797990.ece

« Forrige artikkel

Bekjennelser fra en Legemiddeldirektør

Neste artikkel »

Egypt i kaos for 3638 år siden

216
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x