Kina inntar Europa

12392 visninger
18 minutter lesetid
216

Advarsel; Denne artikkel kan gjøre enkelte deprimert, gi følelse av avmakt, og skape frykt. Velbegrunnet frykt. Problemet er ikke frykten du føler idag, for den kan en jobbe seg gjennom, men at en skal slippe det fryktelige atter en gang at Europa oversvømmes av de røde sosialist horder, som voldtok, drap og brente alt på sin vei. Satt opp atter en gang, denne gang med økonomiske midler, og regissert av den satanistiske nye verdensordens agentur, som kontrollerer begge sider, og kommer ut av det med makten og æren og alle pengene. Denne gang også.

Problemet er at om du ikke våkner nå, jobber deg gjennom frykten, og søker å forhindre det som skal skje, så skal den frykten du føler idag bli X 100 den dagen du står ansikt til ansikt med de røde sosialist horder av alle raser som vil inn i ditt hus og krenke dine borgerrettigheter, og psykisk voldta deg og din datter. Ved kreerte finanskriser overtar all makt og innflytelse i ethvert land, for penger er makt. Kina og oligark sosialismen er Rockefellers foretrukne system ifølge hans bok «Memoirs».

Det er fremdeles mange som tviler i våre kommentarfelter om at det finnes noen Ny Verdensorden, og den sionist-sosialistiske internasjonalen som står bak den. Her er en kavalkade.

New World Order agentur

THE NEW WORLD ORDER TAKES CONTROL – A compilation of politicians and others appreciation of the New World Order (NWO agentur).

1. Intro – Hitlers call for a New World Order
2. The Masters behind the Scene
3. Puppet Politicians
4. The Media Involvement
5. The big international corporations
6. Military Industrial Complex
7. Honest politicians? No chance !
8. Using religion, – as always
9. The forming of childrens mindset
10. The dumbed down Population let it happen
11. Standard Doubletalk; War is Peace
12. Consequence: A World in Flames.

Se filmen her om den ikke kommer opp over:
http://www.riksavisen.no
http://www.riksavisen.no/?p=496

Fremtidsscenario

Vær obs på at før de får innført sin Nye Verdensorden, settes idag vesten opp mot østen, via FN-koryfe og Rockefeller patsy Maurice Strong som bor i Kina som ‘Government Consultant,

Når den gule horde har oversvømmet Europa, fortsetter der Djengis Khan tapte og ble stoppet, som er spådd å bli mange ganger verre enn deres ugjerninger under kommunismen/bolsjevismen i Russland, DA skal folk deretter bli så lei og sliten av krig og drap, at de går med på alt dette agentur foreslår.

DA kommer verdensregjeringen, som etter deres tro skal gi menneskeheten 1000 år med fred. Jeg ler av dem hele veien til paradis. Denne gjengen klarer ikke å skape fred i et utedass engang. De har de ikke i seg. Sann fred kommer fra hjertet til menneskene, ikke fra politiske avgjørelser.

Sannsynligvis settes det igang ved hjelp av noen fremtidige krigshendelser i Midt-Østen/Israel, hvor frontene vil skjerpes, og knivene slipes. For/Imot Israel vil frontene gå.

Tese – Antitese = Syntese

DA settes ateistene og nihilistene i virksomhet, som Albert Pike sa de skulle for lenge siden. De som ser på mennesker som dyr, og ikke som åndsvesener. Tatt ‘dyrets merke‘. Det blir enden for mennesket som åndsvesen, og dets frie vilje som i kjærlighet var skjenket dem fra deres Skaper, har de lagt i hendene til disse folkene. Dermed må de bøye seg for det ‘darwinistiske menneskedyrets agentur’.

Der er sikkert passe mange kåte nihilistiske og ateistiske av den kommunistiske gudløse horde som vil voldta seg gjennom Europa, rene skjære julekvelden for dem, i tråd med at de ikke hadde så store muligheter som følge av ett-barns politikken i Kina, akkurat som forrige gang den røde horde inntok Europa. Tyrkia hvor Djengis Khan ble stoppet sist, skal jo med i EU, og bli feminisert, alt er lagt opp godt. Lurer på om det er feministene som skal bemanne panservognene i likestillingenes navn, eller det er deres av-maskulinisterte og Faderløse sønner? Alt finansiert av oss selv, som ikke klarer å ‘konkurrere’ om å produsere noe som helst i globaliseringens tidsalder.

Mange fluer i ett smekk; NWO OG de-populasjon, frykt, kontroll.

Da skal dere få oppleve endetiden. Fordi de fleste av menneskene var blinde, døve og ignorante, fordi de ikke leste Nyhetsspeilet og Riksavisen, og ikke våknet får det var for sent, eller de er mer opptatt med ufo’er og aliens i det ytre rom enn å ivareta vår egen klode.

Hvilket selvfølgelig er en like god metode som noe annet å forlede massen på. Magikerens triks dette. La publikum holde fokus på noe annet enn der lureriet i trikset foregår.

Der er et stup der bak Obama på TV skjermen, i illustrasjonen til denne artikkel, ved enden av veien, men sauene følger bjellesauene, og de går kollektivt utfor.

Må G-d velsigne og bevare de arme sjeler som frivillig går utfor, men G-d’s hender er på en måte bundet, fordi han gav disse sjeler fri vilje som en kjærlighetshandling, og dette er hva de bruker sin frie vilje til……
Blir ikke mye til liv for dem stakkars.

Hva ville DU gjort om du var G-d? Trukket tilbake gaven til menneskene, den frie vilje, eller….intervenert? Brutt ditt løfte om aldri igjen å intervenere (etter syndefloden), eller tenkt at la dem bare få holde på – så løser problemet seg selv, når ingen av dem lenger er igjen på jordens overflate? Er det så lett å tenke slik for sine åndelige barn, selv om de har fornektet sitt åndelige opphav?

Åndsbasis

Er snillhet, godhet og omtenksomhet et produkt av nevrologiske impulser i hjernen eller er de en sjelskvalitet, en åndsbasis…..?

Hvis disse kvaliteter ikke kan henføres til hjernen, hvordan kan en så nekte for at der er mer ved mennesket, kanskje en sjel?

Kan en stimulere kjærlighetsevnen med kjemikalier, så er det rart ikke GlaxoSmith har lansert det for lenge siden, – eller ligger disse ting et annet sted i mennesket, og/eller utenfor mennesket, fra sjelen kanskje?

Kunnskap om snillhet, er ikke snillhet, det er sosialt tillært bare da. Det er kun trusselen om straff som forhindrer deg fra å være snill dermed. Da kan du kun utfolde deg så langt som myndighetene tillater deg.

I denne verden jeg beskriver her i artikkelen «Kommentar til en imaginær ateist«, der er kjærligheten åndsbasis.

Ekte snillhet, godhet, omtanke og kjærlighet kommer fra menneskets åndsbasis. Den er frivillig. Kan ikke læres, en må koble seg til Kilden, for å få det til.

DET er åndsbasis.

G-d’s verden

Satanistene har ødelagt verden, og skylder det på G-d. Her er G-d’s verden

Kommentar til en imaginær ateist

Fra Pink Floyd's album Animal Farm

Min venn; Vi lever i forskjellige verdener. Du lever på jorden, og tror det er alt, og hvor du tror at alt makthaverne gjør er helt fint og greit, at alt er en naturlig utvikling i verden slik den er nå, tror du. Du tror på teknologiens evige utvikling, og på naturvitenskapen som verdens håp, samt på intellektuell kunnskap som skal frelse menneskeheten fra fortapelsen, og at det har noe med menneskets utvikling å gjøre, men jeg er her også, selv om jeg har bare en fot her, og ‘hodet inn i himmelen’, et annet univers.

Du har glemt at mennesket er mye mer ånd enn kropp, – jeg er fullt bevisst på det at de er det. Du har glemt ditt eget opphav, jeg vet utmerket godt hvor mitt opphav er. Du identifiserer deg med din kropp. Jeg identifiserer meg med min ånd. Du identifiserer deg med det forgjengelige. Jeg identifiserer meg med det evige; min sjel. Vi er veldig forskjellig du og jeg.

I det andre univers, hvor hodet og hjertet, sjelen min er, ser jeg en fantastisk natur, de mest fantastiske farger, jeg ser barn og voksne som bare sitter eller som leker sammen blant roser og blomster og vakre trær, bygger kunstverk av naturens ‘byggestener’, jeg ser at maten er lett tilgjengelig, ingen trenger å arbeide ‘i sitt ansikts sved for å tjene til sitt daglige brød’, alle gjør det de har lyst til å gjøre og lære, og ingen HAR LYST TIL Å UTFØRE ONDE HANDLINGER, det er så de knapt vet hva ondskap er, de virker uskyldig på en måte. Egentlig trenger ingen å gjøre noe i det hele tatt, annet enn å dyrke disse gode følelser, det virker som det er meningen.

– Et univers for å dyrke de gode følelser.

Jeg vet ikke hvorfor de ikke har lyst til å gjøre onde handlinger, krangle med hverandre, eller slå og voldta, ser ut som det ikke er i deres mentaliteten i det hele tatt. Det er fraværende. Av en uforståelig årsak.

Men hva jeg ser er den ringen av kjærlighet som omslutter dem, som en aura, den ligger over hele stedet, den ‘parken’ som egentlig er en hel ‘planet’ av samme sort som her, for jeg ser en skyfri himmel, og det ser ut som det er den kjærligheten for skaperverket og hverandre, som gjør at der ikke er en gnist av hva vi kaller ‘ondskap’ eller ting som kommer fra det menneskelige ego og små viljer.

Nei, min venn, vi to lever i forskjellig dimensjon. Hva jeg ser er mitt hjem, et annet sted, her er jeg bare for å fortelle om hva jeg ser, før jeg drar hjem igjen. Mitt fokus, min konsentrasjon, min energi, min bevissthet, er konsentrert rundt MIN verden, ikke din. Din vil jeg ikke ha.

Således har vi fritt valg.

Der hvor der er kjærlighet er ondskapen fraværende. Der hvor der er kjærlighet, der er alt helt annerledes enn her. Der hvor basisen for samfunnets arrangement er kjærlighet, der er det ikke slik som her. Det er ikke noe jeg tror, det er noe jeg vet.

Og midt imellom dem ser jeg Jesus vandre mellom dem som alles venn, nærmest som en Far, med de kvaliteter jeg legger i begrepet Far. Dette er hans domene, dette er hans rike, her fikk han det sjelsmessige miljø han ikke fant her den tid han var på jorden. Her er han hjemme. Her kan han hvile. Her er han som alle andre elsket. Han går rundt med et smil, og koser seg over hvor enkelt og fint G-d’s skaperverk er.

Her var miljøet som appelerte til hans sjelskvaliteter, og som han søkte å informere oss om var mulig å oppnå også her, om dere ville det.

Her er vi av samme sjels-substans hjemme. Vi ønsker det ikke annerledes. Jeg vet hvor jeg skal, vet du?

En kan kun komme herinn med et rent hjerte, hvor en har hevet sin energi og hjertets renhet til å kvalifisere, hvor kjærligheten er basisen og den overstrømmende eliksir i sjelen.

Lykke til.

http://www.riksavisen.no/?p=5991

Dyrets merke

De som har tatt ‘dyrets merke’ er de som har nedgradert og tror at mennesket er som et dyr å regne, – en åndsløs kropp av celler, vann og nevrologiske impulser mellom dem styrt av hjernen.

Hva er ‘dyrets merke’?

– Dyr er ute av stand til å føle kjærlighet.
– «Mennesket stammer fra apene», darwinistiske dyr m.a.o.
– Mennesket er redusert fra et åndsvesen til en biologisk organisme alene.
– Røde horde oppførte seg som bestialske dyr. 66.000.000 myrdet.
– Animal farm – George Orwell.
– Dyr kopulerer og parrer seg ukontrollert og hemningsløst. Instinktivt. Jfr. kaninen.
– Dyr har ikke kontroll over sitt driftsliv (ikke bevissthet).
– Jungelens lov, dyrenes – den sterkestes rett gjelder.
– Dyr har alltid behov for en gjeter (les: autoriteter)

Jfr. omtrent slik som den røde horde for frem i Europa under andre verdenskrig. Som dyr voltok og brant de alt som kom i deres vei. 66 million gikk med i deres utryddelsesleire.

Hvor er G-d?

Hvem er ansvarlig for Armageddon?

Er G-d kjærlighet? Hvorfor tillater G-d dette, spør mange, lignende her: «Skjønner du ikke at når Gud satte fyr på alle inbyggerene i Sodoma og Gomorra og brand dem til døde for at Eliten der drev med hor så er kollektiv straff en flott og retferdig måte og vise at han er glad i oss :)»

Mange mennesker har tatt avstand fra G-d fordi de tror at det er G-d som står for elendigheten i verden. De selv har aldri noe eget ansvar.

G-d finnes ikke, sier de.

Det er her de fleste trår feil, de tror at kjærligheten på noe vis har sin glede i å utslette livet på jorden. Straffen er hva mennesker selv i sin ignoranse påfører seg selv!

Tenk deg at ‘G-d’ er som et dataprogram, trykker på L får du lykke, trykker du på R får du ragnarokk. Det blir litt dumt å påstå at den personen som ønsker R og trykker ivei på R’en, at det er G-d’s feil. G-d gjorde computeren tilgjengelig, gav mennesket fri vilje for at det skulle få lov å leke og utvikle seg, for i den siste instans å kvalifisere seg hvor neste tilværelse skal tilbringes, faktisk evigheten.

Er det dermed G-d’s feil at mennesker i sin dårskap trykker på R ubevisst og rasende, for å teste om G-d er realitet? Bare det at de har en computer å trykke på, er jo beviset, i denne analogien.

G-d er som en naturlov. Gjør du det og det, så skjer det og det. Det er som å spille sjakk. Avhengig av hvordan du ser spillet, og hvordan du trekker, så vinner eller taper en.

«Du høster som du sår. På hver aksjon finnes det en reaksjon. Denne reaksjon er Gud. Eller bedre; den kraft eller orden som bestemmer reaksjonen, er ‘Gud’. Gud kan gjerne lignes med en databank som lister gode og onde handlinger, og hva om er reaksjonen på hver av dem. Siden er ikke ‘Gud’ noe mer innvolvert. Alt foregår deretter i henhold til den forhåndsprogrammerte databank. ‘Gud’ bryr seg døyten om jorden med dens mennesker atombomber seg selv inni evigheten. Gud har ikke den egenskap. Gud er en lovmessighet, ikke et menneske – med masse frykter og følelser. Og Gud er ikke død.»
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/01/klimaforandringer-eller-gud/

«Troende tror på spøkelser», sier de som er av kropp bare, de som har tatt ‘dyrets merke’, og ikke av ånd. Jfr. artikkelen «I sin fars bilde«.

Kan vi enes om at kjærligheten finnes?

OG kan vi enes om at G-d er Kjærlighet?

Kan vi med hypotetisk deduktiv metode komme frem til at å tro på G-d, det er å tro på Kjærligheten, som menneskers åndsbasis i akvariet?

Er kjærligheten et spøkelse for somme? Om G-d er kjærlighet, og vi er enig om at kjærligheten finnes, finnes ikke da også G-d? 1+1=2.

Hva er så veldig galt med å tro på kjærligheten, på freden, og menneskers velbehag?

Kan det ikke være verre ting en foretok seg her nede?

Jfr. det mistenksomme ved at ateismen var så utbredt i de røde horders proletariske paradis….Animal Farm.

Tror en ikke på kjærligheten, er en henfallen til det motsatte.

Finnes G-d?

Hvordan kan vi finne ut om G-d eksisterer eller ikke?

Kan vi ikke selv bruke den hypotetisk deduktive metode? Må en ha forskerkompetanse for å bruke metoden? Er det ‘kvakksalveri’ om vi lekfolk gjør det selv?

Vi setter opp hypotesen, basert på intuisjon: G-d er kjærlighet.

GR1: Vi prøver 10 ganger å sette oss i kjærlighetens sinnstemning og ånd, vi går dermed ut og gjør ett eller annet, og noterer samvittighetsfullt om resultatet var godt eller dårlig, og for hvem.

GR2: Likeens prøver vi å sette oss i en sinnstemning av hat og ondskap, 10 ganger, og vi går ut og gjør hva vi vil, og noteter samvittighetsfullt resultatet.

GR3: Likeens prøver en ‘nøytral’ gruppe mennesker som ikke er bevisst på åndens essens i hverken gruppe 1 eller 2, men som lever sitt liv i en ubevisst miks av dem begge – fordi valget ikke er tatt bevisst, som kontrollgruppe, å gå ut og gjøre det samme 10x som de foregående, og noterer seg samvittighetsfullt resultatet.

Det som garantert vil vise seg ved studiet av dataene er at Gruppe 1 vil oppnå veldig gode resultater, for de mange.

Gruppe 2 vil oppnå gode resultater for seg selv, eller sin gruppe.

Gruppe 3 vil oppnå ca. 50/50.

Gruppe 1 populasjonen lyktes i 100% av tilfellene, og kan konkludere med at G-d finnes, og er virksom i deres liv. Kjærligheten var virkelig en oppbyggende og positiv kraft i verden.

Gruppe 2 vil finne at individets frihet til å gjøre akkurat som de vil, er bevist. Det finnes ingen G-d som begrenser dem tenker de. De har rett, de har fri vilje. Skaperen i sin kjærlighet lot dem få lov å teste ut den her nede. De lyktes også i 100 % av tilfellene. Synd at resultatet ble negativt for så mange andre enn dem selv. – Det er collateral damage bare.

Gruppe 3 tenker ikke over resultatet i det hele tatt, men skylder det på ‘skjebnen’, flaks eller ulykke, og tror det skal være slik.

Etterord – politisk analyse

Artikkelen har vakt bestyrtelse hos enkelte svake sjeler som er redd for å bli redd. Mine venner og trofaste lesere skal vite hva som er den politiske begrunnelsen for artikkelen.

Gentlemen, comrades, do not be concerned about all you hear about Glasnost and Perestroika and democracy in the coming years. They are primarily for outward consumption. There will be no significant internal changes in the Soviet Union, other than for cosmetic purposes. Our purpose is to disarm the Americans and let them fall asleep.” -Mikhail Gorbachev, speech to the Soviet Politburo, November 1987

Further global progress is now possible only through a quest for universal consensus in the movement towards a New World Order.” – Mikhail Gorbachev, in an address to the United Nations, December 1988

«Formerly leader of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev is now one of the world’s most vocal global warming activists.»
http://wakeupfromyourslumber.com/node/11412

Global oppvarming hoaxen skulle danne begrunnelsen og STARTEN for verdensregjeringen i Den Nye Verdensorden.

Jeg forstår at kommunister og sosialister ikke liker meg noe særlig, fordi jeg avslører den ideologiens agenda, men, men – det vil ikke endre noe å ta mannen og ikke ballen. Vi lever i et demokrati, mer eller mindre, hvor den politiske temperatur skal settes via offentlig diskurs. At mange ikke liker det, får bli deres problem.

«Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.» – David Rockefeller

Moralen til hans slaver proletarene har blitt bedre i Kina folkens. Noen hundre millioner slaktet, bekymrer ikke Hr. David Rockefeller. Collateral damage. The cause justify the means.

Jeg forstår ikke hvorfor mine uvenner stadig liker å lese mine artikler, som de tilsynelatende har så mye imot. Det mest logiske å gjøre er å hoppe over dem, for dem.

Se opp for Bjørnen (russland) og Løven-Dragen (china) som alle tror sover.

In October, 1917 we parted with the Old World, rejecting it once and for all. We are moving toward a New World, a world of Communism. We shall NEVER turn off that road.” -Mikhail Gorbachev at the Kremlin in Moscow, Nov. 2, 1987


The large star represents Communism, while the four smaller stars represent the Chinese people’s social classes. These four classes are peasants, workers, petty bourgeoisie, and patriotic capitalists.

Hvilken klasse vil DU gjerne tilhøre i dette nye verdenssystem?

La meg orientere om at du har ikke noe som helst valg. Du skal tilhøre den første eller den andre. Slaveklassen. Middelklassen skal bort både i Amerika og alle andre steder. Det blir billigere for dem å produsere saker og ting på den måten. De slipper å dele så mye av ressursene med middelklassen.

Elitens workshop goes on.

Noen påstår at Kinas Nye Verdensorden står i MOTSTRID til Vestens Nye Verdensorden. De vet ikke hvordan hegelian dialektikk virker, og de har liten eller ingen kjennskap til historien. Kontroller begge sider, og ha full kontroll over utkommet/resultatet av en konflikt.

Quote:
When Chinese Vice Foreign Minister Wang Yi addressed the prestigious annual forum of NATO defense ministers in this historic Bavarian city, he heralded the Shanghai Cooperation Organization, founded only last June, as the crucial «new security concept» necessary to guarantee peace and stability in Central Asia, and to lead the fight there against terrorism.

Quote:
The SCO was set up last June 15 at a summit in the southern Chinese city of Shanghai attended by Chinese President Jiang Zemin, Russian President Vladimir Putin and the leaders of several Central Asian nations. Its military cooperation structure was deliberately modeled in part on the old Soviet-led Warsaw Pact and it includes nations with more than a quarter of the human race with more than 2 million soldiers under arms.

Whether by fortuitous accident or deliberate design, the organization was set up the very same day President George W. Bush, speaking in the Polish capital, Warsaw, pledged to extend the NATO alliance to include all the nations of Central and Eastern Europe.
http://www.rense.com/general19/oppo.htm

Quote:
Readers of UPI Analysis should remember that final phrase «fair and equitable new international order» with which Wang ended his speech. It clearly indicates China finds the current world order neither capable of bringing peace and prosperity, nor maintaining either of them. Beijing, therefore, is determined to «work vigorously» toward creating such a «new international order» and is «ready to strengthen its coordination and cooperation» with any other country that feels the same way.

Siden NWO kontrollerer begge sider, vil det bli akkurat SAMME nye verdensorden, UANSETT hvem som vinner eller taper av ‘sidene’.

See to it, venerable brethren, that the faithful do not allow themselves to be deceived! Communism is intrinsically evil, and no one who would save Christian civilization may collaborate with it in any undertaking whatsoever.” — encyclical Divini Redemptoris (On Atheistic Communism), Pope Pius XI

En tredjedel av verdens befolkning vil bli drept…… ifølge hva Johannes så i sine visjoner i grotten på den greske øya Patmos (jeg vet ikke om han var i sopprus, som noen har hevdet).

«Now the number of the army of the horsemen was two hundred million;
I heard the number of them.
And thus I saw the horses in the vision:
those who sat on them had breastplates of fiery red,
hyacinth blue, and sulfur yellow; and the heads of the horses
were like the heads of lions; and out of their mouths came fire,
smoke, and brimstone (sulfur, or a kind of poisoned air).
By these three plagues a third of mankind was killed
by the fire and the smoke and the brimstone
which came out of their mouths.
For their power is in their mouth and in their tails;
for their tails are like serpents, having heads;
and with them they do harm.»

(Johannes Åpenbaring 9:16-19)

Ganske merkelig at Mao Tse Tung skrøt i sin dagbok fra 1963 om at han kunne ha 200 millioner soldater klar på et øyeblikk, nettopp som Johannes så i sin visjon (tjue tusen ganger ti tusen), og idag ikke mer enn 2 million? Eller? Og hvordan kunne Johannes vite at befolkningen kunne ha vokst så enormt, fordi på hans tid var hele verdens befolkning på 170 million?

Ser SCO sier 2 million soldater, men er det sant? 2,000,000 soldater av 1,340,480,000 folk? 19,5 % av verdens befolkning?
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
Det er jo nærmest promiller av populasjonen det…. Jeg tror SCO har glemt to nuller.

What Is the ESSENCE of this Sinister driving force towards A New-World Order? What is THE THING ITSELF, that even most anti-New World-Order people have not understood? The REAL Conspiracy Is A SPIRITUAL [Religious] One – To be assimilated into the New-World Order is to reject Christ [Christianity] and take the Mark Of The Beast [Satanism]. The Conspiracy in the Eternal Spiritual Realm is behind the conspiracy in this temporal fleshy world.

Jesus clearly revealed God’s purpose for giving prophecies when He said:

And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe.
(John 14: 29).

Så når G-d sender profeter på forhånd, og sier hva som skal skje, så BEVISER dette G-d’s eksistens.

Så til mine åndelige lesere og venner; Det er ikke nødvendig å gjøre noe som helst. Bare les, og husk, og se hva som skjer, og den dagen det skjer så husk at G-d dermed har bevist sin eksistens, og at han har kontroll, selv om satanistene i verden gjør sitt beste for å ødelegge denne verden, så gjør de feil, som gjør at G-d av og til kan gripe inn uten å krenke deres frie vilje.

Profetien kan endre seg, for millioner av kinesere strømmer til kirker og blir kristne og omvendt til Kristus nå. Da vil de velge kjærlighetens vei, fremfor den satanistiske – dyrets merke – vei som er pålagt dem av deres lederskap. De har tradisjonelt vært veldig autoritetstro, fordi de har blitt drept om de ikke fulgte lederskapets ordrer, men når de blir kristen, vil det frigjøre dem. Kristus vil frigjøre dem. Sannheten vil sette dem fri, som alle andre, – også her i Norge.

Så vet vi hvorfor Amerika loppes finansielt, OG AVVÆPNES, OG kjører seg ut konkurs og utmattelse i unyttige kriger i Irak og Afganistan . Akkurat slik som Arbeiderpartiets ‘Det brukne geværs politkk’ av den kommunistiske norske MOT DAG bevegelse, før de foregående verdenkrig her i landet. Må klargjøres for å bli overtatt/hærtatt av deres globalistiske venner, uten synderlig motstand ……………..

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

216 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Kinesere driver med stille okkupasjon av fjern Øst og Sibir som var okkupert av rusland i noen århundre.
«Eksproprierer ekspropriatorer» i Lenins terminologi.
Ca.en million kinesere flytter til tidligere rusland som blir etterhvert en kinesisk provins, hvert år. Kinas regjering gir en betydelig pengesum til overflødige kinesiske menn for giftemål med overflødige rusiske kvinner.

Kinesere er flittige, de gjenoppbygger forfalne bedrifter, byer og jordbruk.
De kjøpte opp jernbane fra Vladivostok til Moskva, kjøper jord, gruver og bedrifter.
Jeg skal ikke slåss mot dem, de er ikke verre okkupanter enn rusere eller enda verre jøder.
En kinesisk bønn lyder slik: «Gi meg styrke til å endre det jeg kan, og gi meg visdom til å forstå hva jeg ikke kan endre».
Derfor velger jeg å bøye meg som gress under en orkan fremfor å bli knust som et eiketre. Selv om jeg vet at kinesere kan være riktig brutale.

Hør en sang, ekstremt popular blant kinesere (google-oversettelse): http://rutube.ru/tracks/3644055.html?v=69073cebc6b56024eb90f0cde95c804b
Sangen kalles upretensiøst «Til det russiske folk»
Gruppen heter «Kinesiske kamerater»

Min store, men lavtallige nordlige nabo …
Dine områder er fruktbare og romslige …
Jorda er full av olje, gass, kull og gull …
Men din hær er svak …
Dine barn er ulykkelige …
Din kultur er lav og utvikler seg ikke …
Dine byer og landsbyer er tomme …
På grunn av din naturlige latskap …
Din befolkningen er langsomt døende …
Dine barn er sultne og uten dannelse …
Hvordan kan du se rolig på alt dette …
Hvorfor er livet så urettferdig …
Du har alt, men du vet ikke hva du skal gjøre med alt dette
Vi trenger så lite, men vi har ikke såpass…
Vi er fredelige bønder
Vi er ikke jøder som rundtlurer deg alltid
Og ikke amerikanere som ønsker å utrydde deg.
Min store, men lavtallige nordlige nabo …
Nå er Great Time kommet…
Å dele med de kinesiske kameratene …
Naturgoder gitt deg ovenfra …
Om du ikke ønsker at vi kommer med sverd …
Vi er jo ikke jøder som rundtlurer deg alltid
Og ikke amerikanere som ønsker å utrydde deg.
Tenk på barna dine …
Tross alt, ønsker vi ikke dem en krig …

ragnaR
ragnaR
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Google Maurice Strong bin Laden
FN mann. Bor i Kina. Konsulent for kina myndigheter.
Sjekk hvem han har jobbet for før
Hvem kontrollerer kina store banker

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  ragnaR

Takk for tipset.
Det er allmenkjent at det er den samme faen som kontrollerer banker i hele verden, men JewWO`s råtne finanssystem er ikke levedyktig lenger.
Snart kollapser det, og hver enkelte blir overlatt til seg selv å livnære og brødfrø seg og sine.
Kinesere har mye større sjanse til å klare seg enn rusere, jewropeere eller yankees som ble opplært til å få alt servert på sølvfatet.
Kinesere er den eneste makten som kan stå imot JewWO`s faenskap.

ragnaR
ragnaR
12 år siden
Svar til  ragnaR

Logisk feil-slutning
bin Laden: «Kinesere er den eneste makten som kan stå imot JewWO`s faenskap.»

Rett: Kinesere er den eneste makten som kan iNnFøRe JewWO`s faenskap.

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  ragnaR

Hvorfor mener du gudsutvalgte djevler ble plutselig avhengige av kinesisk hjelp nå?
De klarte jo seg helt fint på egen hånd hittil…
Alle verdens kriger, revolusjoner, misbruk av teknologiske oppfinnelser, kapring av makt i verden og massepropagandamedier, vaksinering, krig-mot-terror, enerett på forhandlinger med aliens, m.m.
Nei, psykopatene ville ikke trenge kinesisk hjelp til å fullføre sin faenskap om ikke et lite «men…»
…som er slutt på den mørke tiden forårsaket av jordklodens ugunstige posisjon i universet for en stund (ca.10.000 år).

vantro
12 år siden
Svar til  ragnaR

As I have previously written, it was the Reptilian plan to implement the NWO in the USA. However, too much resistance was encountered in the United States. The bill of individual rights that was attached to the Reptilian-backed American Constitution proved to be a very difficult hurdle for the plan. Other factors also contributed to the final decision by the Reptilian ruling elite to modify their plans and abandon the location for the implementation of the NWO.

It is noteworthy that whilst America was being considered as the base for the implementation of the NWO, it was not intended to be its ultimate power base. The NWO needs tighter control of the people at the seat of government than is afforded by the American system. It needs a totalitarian regime to effectively govern the whole world. This is why China has been chosen as the main seat of the NWO. As I have mentioned elsewhere, some of the consciousnesses of the top figures amongst the Reptilian representatives shifted to the bodies of certain Chinese citizens many years ago in readiness for the implementation of the NWO power in China.

America is an obvious world power and is closely watched by all nations. In fact, the message that America is the only superpower in the world has been so effectively drummed into the American psyche that it has inflated their collective ego and caused them to recklessly engage in and support many wars in the name of peace and protection for the world. Australia, on the other hand, would never be considered as a world power or threat. Nobody takes Australian politics as a serious threat to global peace, which is one reason that the NWO is being launched on the Australian continent. The lack of world scrutiny makes Australia an even more ideal nation for implementing the NWO.

http://www.canng.com/articles/reptilian_nwo.html

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Vantro skriver at yankee-okkupanters mentalitet var en stor hindring for gjennomføring av reptiljers JewWO-planer, derfor valgte de en annen base med «totalitær regime».
Kinesernes mentalitet blir en enda større hindring for diabolske planer, faen vil finne sin slutt der.
Bare les her hvor galt det går med de udugelige jøde-hvitinger`s planer: http://www.nytimes.com/2010/11/24/opinion/24dowd.html?_r=3&partner=rss&emc=rss
Deres grådighet og enorme ego, intern kamp om makt og berømmelse graver deres grav.
Nei, for min del er kinesere bedre enn de grisete jøde-vestlige homse-pedofiler.

aurum14
aurum14
12 år siden

Ja jeg kan jo også ha tro på at de jornalister og skribenter og i det hele tatt all form for media sprer bare gode nyheter og omsorg for hverandre her på denne kloden jo flere som sprer det gode jo mere godt vil skje.hjelp dem du kan med det man kan .vis barmhjertlighet og tenk deg om .legg opp en langsiktig godhetsplan og utvikle den der man gjør feil.

aurum14
aurum14
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Jeg for min del tror at det gode ligger i alle mennesker .Kunsten er å få fram det gode og legge bort det onde.Det onde blir utvisket av det gode.
Jeg tror også at vi må fortsette og utvikle oss slik at en Kineser blir en Nordmann og amerikanere og europeere og all befolkning på kloden må forenes .det blir jo litt sprøtt når vi driver og skyter på hverandre på en og samme klode .Jeg bor ikke Norge jeg bor på jorden,jeg må og vil behandle jorden og menneskene som bor der slik som jeg selv vil bli behandlet

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  aurum14

Hadde det vært så vel aurum at alt vi trengte var gode viskelær.
Det vi kan står ovenfor her er en totalt utbrent bevissthet. En utbrent bevissthet er som storknet lava og kan bare resirkuleres av en uventet kataklysme eller Armageddon.
I fremtiden en gang vil bevissthet ekspandere til flere planeter, og skape univers som portaler til nytt liv uendeligt. De fleste kan gå videre, men velger i steden å klamre seg til gammelt søppel. Utvikling betyr å kvitte seg med og bryte seg fri fra gamle mønster, i lengsel etter sitt sanne ego.
Det kan være nyttig å se verden gjennom ordinerte sacrale briller av og til, for det gir oss kontakt med kunnskap om livets mysterier. Men tolker man sine observasjoner med de samme brillene på nesa ledes man oftest på tråkka spor rett inn i en blindgate – on purpose.
Ironien opp i det hele er at om man var tilfreds med jordelivet, ville man ikke så sterkt søke de åndelige templer og dermed gå glippe av hele moroa. Med andre ord utvikling går raskere med tro, dersom ånden er åpen og kan motta.

Speilet
Speilet
12 år siden
Svar til  J.Johansen

«De fleste fugler er skapt for å fly. Blir de tvunget til å holde seg på bakken, er det en begrensning _innenfor_ deres evne til å fly, ikke motsatt. Du på din side lever for å bli elsket. Hvis du da lever som om du ikke er elsket, er det en begrensning. Ikke motsatt.»

–ref# ISBN: 9788230206584

smurfen
Moderator
12 år siden

Fin artikkel Jarle :)

Du sier at den gule rase skal herske på jorden i nær fremtid som det står i biblen
Nær fremtid ville jeg byttet ut med nær fortid siden kineserene allerede hersker på jorden
Kineserene eier stort sett hele USA, Afrika, Asia, mye av Europa der de forsetter og kjøpe seg opp i stort omfang
Selv på Island som ble ranet på høylys dag av Bilderbergerene har de kjøpt seg stort opp
Hva skal de med våpen når de har penger så det holder grunnet sitt enorme export overskudd ?

I Kina ruver det enorme fabrikker med opptil 500 000 ansatte som jobber lange dager 7 dager i uken der de bor sammen med sine familier under strenge restriksjoner
Lønn på 5 dollar dagen og 4 fri dager i året er det ikke mange vestlige land som kan konkurere mot

Ser du brukte et gammelt sitat fra meg i artiklen din som jeg kan forklare litt siden det var ment som litt humor i all elendigheten :)

Sodoma og Gomora ble nok ikke utslettet av Gud men av aliens med strålevåpen som er godt dokumentert her :)

http://www.semjase.net/jordfjs.html

Skaperkraften er inni oss alle der han sikkert ikke vil bryte inn i den frie vilje med og straffe folk i tide og utide

Historien om de 4 rytterene og de 7 seglene er også en historie som vansklig lar seg bortforklare når vi ser de som skjer rundt oss nå om dagene

Nostradamus tar ganske greit for seg de 3 Anticristene der Napoleon var den første som førte til at Tyskland ble en stornasjon som banet vei for nr 2 som var Hitler som førte til dannelsen av Israel der den siste Anticrist skal kaste verden ut i kriger som skal føre til det sist slaget ved Armageddon der Jesus skal komme ned med sin hær og knuse ondskapen før 1000 års freden starter :)

http://www.youtube.com/watch?v=hlsB8IygR2U

Det er vel 3 sterke kandidater nå til Titlen Anticrist som er Paven, Prins William og Obama, hva mener du ?

Sannelig er vi heldige som får lov og ta del i de siste av de siste dager :)

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  smurfen

smurfen sier: Du sier at den gule rase skal herske på jorden i nær fremtid som det står i biblen. Nær fremtid ville jeg byttet ut med nær fortid siden kineserene allerede hersker på jorden. Kineserene eier stort sett hele USA, Afrika, Asia, mye av Europa der de forsetter og kjøpe seg opp i stort omfang. sitat slutt.

Både jøder og arabere har kjøpt opp mye også, hvordan er tallene egentlig for dette? Noen som har dem? Kineserne hadde vel en høykultur også tilbake i tid? De oppfant bl a kruttet, spagettien og kanskje hjulet egentlig? På den tiden Marco Polo drev og reiste rundt, hadde de vel en gullalder? Men jeg har også hørt at det står så i BIbelen og Rudolf Steiner sier det samme.

Det har vært forbudt og tabu å nevne ordet raser.. det KAN være forsi det faktisk ligger en del nøkler der, til forståelse.. Vi er forskjellige og unike, og har visse særtrekk ut fra folkeslag. Dette må kunne gå an å snakke om uten å stemple noen, som bedre eller dårligere. Forskjellige.. er ordet. Og vi trenger å finne ut av og utvikle vår egenart, for å bidra med det unike, til helheten som vårt folk skulle bidra med.. Istedet ble vi fremmedgjort av motkkreftene..

Den epoke vi har vært i, har vært eller skulle være gullader for den hvite rase.. nå er vi på vei nedover.. som vi ser og den gule rase står for tur. På godt og ondt vil dette være, ikke bare på ondt! Tror ikke kinesere er onde! Men de vil muligens ivareta seg og sitt som vi andre har gjort..

Problemet for andre raser oppstår om en rase mener de er bedre enn andre. Men det ER en annen rase som besitter nøkkelposisjonene i dag, det er ikke Kinesere, og det er nevnt av andre her at den rase også styrer nøkkelposisjonene i Kina, gir de slipp på dem uten kamp? Eller er det da det kan bli blodig?

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Smurfen, deler din interesse for profetier :-)
Mange av de oppfylles nå ja, tiden er vel kanskje litt for spennende i så måte..

Når det gjelder anti-krist så har det vært mange gjetninger, og jeg vil minne om at det skal være mange antikrister, i historien, ikke bare en, men muligens en endelig til slutt..

Kjennetegnene kan passe på mange.. f eks har jeg sett virkelig imponerende nettsider som har utpekt Bush, Charles, William, paven og også Felipe av Spania, tror jeg det var.. Hitler og Napoleon er også nevnt av mange..

Nostradamus snakket om 3 antikrister og Napoleon og Hitler skal ha vært de to første i følge hva mange tolker ut fra beskrivelsen og den siste skal visstnok være muslimsk, om man forstår dette rett – king og terror.. og angrepet på «Den store byen i det nye landet med menneskeskapte fjell» – passer godt til angrepet på New York.. men det kan komme flere av de..

Spørsmålet blir da hvor mye som er tolket rett og hvor mye er propaganda?
Nostradamus og andre har vært misbrukt til dette i alle tider..
——————————————————————————
Ang 666 som skal være «Dyrets merke» og si oss noe om dette, kan det passe på en del navn numerologisk, bl a de jeg nevnte ovenfor..

MEN 666 kan f eks også bety menneske-skapt.. i motsetning til 777 som er Guds tall, så er 666 menneskets tall.. kanskje et konstruert vesen?

Jeg søkte for å fine info og fant faktisk min egen kommentar, fra en tid tilbake og poster den her, med de linker osv som også var med:

Singoalla sier:
28. 04. 2010 klokken 06:18

OM DEN FALSKE MESSIAS SOM VIL FREMSTÅ:

Det er ikke så lett å vite hva man skal tro, men ting kan tyde på at du har mye her av hva som har skjedd bak kulissene. Ang denne falske messiasen som skal fremstå, så har de holdt på bak kulissene med å skape han også.
OG jeg vil bare dele litt som jeg fant om ham nå, han fortjener en egen artikkel, minst, så den som føler seg kallet kan jo skrive en..

En person som heter Benjamin Creme har i årevis vært talsmann for denne Maytrea som skal komme. Og en forening som heter Share International.
For noen år siden gikk jeg på et foredrag med disse. For å høre hva de hadde å si. Det er bortimot det samme som dere kan lese på nettsiden her.

http://www.share-international.org/index.htm

De snakker om en konkret mann som lever i en kropp i verden i dag.
De påstår også at Jesus er kommet tilbake og har levd i flere år nær Roma.
Mens denne andre ikke er Jesus. Men nå syntes jeg de påstod noe annet.
Vel.. denne fyren er visst veldig høy, han snakker mange språk, og helbreder folk, gjør tegn og undere osv. Vel og bra, men det er også hva vi er advart om at de falske messiaser vil gjøre.

Det som var ekstra ille var at han skal fremstå og snakke på alles eget språk på vår tv og inni våre hoder selv om vi ikke har på TV..
Og samtidig skal vi få en fantastisk følelse av kjærlighet..

DETTE KAN SKAPES MED ELEKTROMAGNETISK MANIPULERING, OG TEKNOLOGI.

JEG SIER DERE – DETTE ER DEN TEKNOLOGI SOM JEG HAR FORSØKT Å BRINGE KUNNSKAPER OM TIL DERE HER,
OG JEG HAR FORSØKT Å FORTELLE DERE AT DENNE ANNONSERTE FREKVENS-ØKNINGEN KOMMER TIL Å BLI EN MANIPULASJON..

ER LEI FOR Å SI DET, JEG HAR SELV OPPLEVD EKTE ÅNDELIGE TRANSFORMASJONER OG DE FINNES. MEN ALT KAN FAKES.. ÅNDELIGE TRANSFORMASJONER SJER NÅR DEN ENKELTE SJEL ER REDE,
IKKE MASSE-TRANSFORMASJONER, SOM ER ANNONSERT..OG TIMET..

DETTE SOM ER LAGT UT HER, OM DETTE STORE RIKET OSV, DET VAR DET NAZISTENE PLANLA OG KJEMPET FOR. DET ER VEL HVA DE HAR FORSØKT UT MED EKSPERIMENTER SOM SOVIET OG NORD KOREA..

SÅ HAR DE HOLD PÅ Å LAGE TEGN OG UNDER MED BLUE BEAM OSV

Jeg blir kvalm av dette, virkelig for jeg ser det er falsk, men frekvensen av manipulative følelser vil bli sendt rett inn i våre hjerter og chacraer..
Vær obs på dette folkens.. Denne Benjamin Creme har ikke spesielt høye energier, hvem er han egentlig?

Han snakker som om han snakker om en konstruert vare..
og nå forstår jeg bedre tallet 666. MENNESKESKAPT: GENMANIPULERT INDIVID.. Det er det det virkelig er, et menneskeskapt monster..

Jeg har visst at de holder på i store underjordiske bunkerser i USA med mye genmanipulering, som er helt vanvittig og makabert, som ikke tåler dagens lys for å si det mildt.. Og nå har de laget sin messias..

Det eneste positive med dette.. om man kan se noe positivt.
Er at denne messias sin agenda, bør jo være fred, kjærlighet osv..
Så kan vi kanskje få litt av det? Vi trenger en messias til å være lærer og ordne opp.. Men vi trenger den ekte, ikke den falske..

Jeg har også sett denne rare stjernen på himmelen som mange snakker om og mange filmer, som endrer seg. De påstår at det er denne Maytrea sin betlehemstjerne.. Og de påstår til og med at “The Norway star” – spiralen i Nord, var en slik stjerne og varsel om Maytrea.

http://lamarzulli.wordpress.com/2009/12/15/maitreya-update-norway-lights-star-of-bethlehem-or-ufo/

Det står i Bibelen at vi skal se etter tegn på himmelen rett før Jesu komme..
De bruker Bibelen som dreiebok, oppfyller profetiene med vilje.

| Benjamin Creme, 14 January 2010 | Maitreya steps forward

The way prepared by His Herald the ‘star’, Maitreya, the World Teacher,
has given His first interview on American television.
Millions have heard Him speak both on TV and the internet.

His open mission has begun.

He was introduced not as Maitreya,
the World Teacher and Head of our Spiritual Hierarchy,
but simply as a man, one of us. In this way He “ensures that men follow and support Him for the truth and sanity of His ideas rather than for His status”.

He spoke earnestly of the need for peace, achievable only through the creation of justice and the sharing of the world’s resources.

This is the first of many such interviews which will be given in the USA, Japan, Europe and elsewhere, bringing His message of hope to the world.

The Star SignThe ‘star’ in Brooklyn

In the very near future a large,
bright ‘star’ will appear in the sky visible to all throughout the world

http://www.youtube.com/watch?v=yuuMOvy1KNE

http://www.youtube.com/watch?v=9t2fJr-fHCE&feature=related

Maitreya the Betrayer EXPOSED!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=FtSyUDuZqz8&feature=related

Dette er så kunstig og opplagt at jeg blir KVALM.. WATCH OUT!

bin Laden
bin Laden
12 år siden

Side http://poiskpravdy.com oversetter som «søk etter sannhet».
I artikkelen «Taktikk av russisk nasjonal bevegelse»
(http://poiskpravdy.com/taktika-russkogo-nacionalno-dvizheniya/) forsøker de å finne veien ut av edderkopnett alle vi, ikke-jøder, sitter fastspent i og venter på hver sin tur å bli levende utsugt av monsteret.
De fordømmer sine egne idiot-nasjonalister som gjør jobben for parasitten og dreper fargete arbeidsinnvandrere som tar jobber rusere ikke vil ha.
Artikkelen sier: «Det finnes to typer skapninger: MENNESKER IKKE-JØDER og IKKE-MENNESKER JØDER.
Hvis alle ikke-jøder ikke forstår det snarest og begynner å kjempe mot uhyret skulder ved skulder, så er vi kaputt alle sammen, gule som hvite.
Jetere /»ledere» av alle folkeslag uansett farge, er kripto-jøder i verden kontrollert av JewWO.
Det går an å finne en løsning med hvilken som helst motstander, bortsett fra jøder, besatt av «gudsutvalgt vanvidd», utstyrt med sadistisk bestialitet på vei mot målet om verdens herredømme.
Det finnes ikke kompromiss: enten vi tar dem eller de tar oss.
Det finnes ikke «legale» måter å kaste ned parasitten på.
Det hjelper ikke å «organisere seg» fordi alle organisasjoner blir infiltrert, og aktivister arrestert/ drept.
Men ideologisk arbeid er nøkkelen. Det må utarbeides og spres blant massene et program med et klart strategisk mål og taktiske midler slik at hver enkelt kan gjøre sitt beste for å knuse parasitten.
Fortell hvordan jøder forderver ungdom (se nederste perverse bildet på ovennevnt side).
Akkurat som parasitten har produsert en instruks (sions protokoller).
Også andre fiendens påfunn kan brukes, slike som falske tomme ord «ytringsfrihet», «liberalisme» o.l. for å legalisere aktiviteter.
Anbefales å studere fiendens bøker (Comfort for the Jews» by J. F Rutherford) og nettesteder ( http://www.jewwatch.com/ )
Om parasittenes bestialske sadisme forteller artikkel om identiske jøde-bolsjevikkenes rød-terror og dagens jøde-terror i Midt-Østen (http://poiskpravdy.com/o-terrore/).
De samme torturmetoder har jødene brukt i rusland som de bruker i dag i Midt-Østen: kappet av kjønnsorganer, armer og bein, har tatt skinn av levende ofre. Det vises til dokumenterte tilfelle da jøder kappet toppen av skaller på et offer, tvunget et annet til å spise hjernen for så å kappe toppen av hans skall og få den tredje til å spise opp hans hjerne, osv.
Det beskrives jødisk satanisme i palestinske leire Sabra og Shatilla, i Libanon osv.

P.S. til J.J.: på siden http://poiskpravdy.com/sxemy-metody-i-tajny-upravleniya-chelovecheskoj-civilizaciej-konceptualnoj-vlastyu/ finner du et bilde av sauer, bikkja og styreren. Den ene sauen sier til andre: «definitivt, jobber bikkja og mannen sammen». De andre sauer svarer: «Hold opp, Hank, med dine konspirasjonsteorier!». Moralen under bildet sier: spar ræva di, samfunnet vil aldri endre seg.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  bin Laden

Bin Laden, hvor har du disse opplysningene fra ? Kan ikke du bare melde deg inn i Vigrid da ? Der er de også livredde for jøder.

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  simon7

Nekter dine øyne å se henvisninger jeg legger omhyggelig til?
Bla og se bilder, oversett på google artikler fra http://www.poiskpravdy.com så får du kilder til kilder i tillegg til de oppgitte hvis du vil vite sannhet og ikke grave den ned.
Rusere kom lenger på veien om å finne roten til den ræva vi [goy] ble lokket til. Mer enn det, de prøver å finne veien ut av dritten.
Får se hva som skjer i morgen.

En interessant artikkel med forbedret google oversettelse «Om forskjellen mellom jøder og Goy» http://poiskpravdy.com/bn-klimov/ :
Når nære slektninger gifter seg med hverandre, blir avkom av dette ekteskapet utarter. Dette er en gammel, velkjent faktum. Derfor forbyr kirke ekteskap mellom slektninger opp til sjette generasjon.

Hvis en gruppe religiøse ledere vil gjøre det motsatte, og stimulere slike ekteskap, og t.o.m. forby ekteskap utenfor sin egen sekt, vil denne sekten etter 4-5 generasjoner bestå av degenerater.
Kjenner du noen sekt som forbyr blandede ekteskap, og gjør det i flere tusen år?
Riktig. Alle vi kjenner denne sekten.
…. Jeg søker på Google: «Statistikk over fødselsdefekter», og finner på første siden:
Problemet med fødsel av barn med misdannelser er svært akutt i israhell. Fødsel av barn med defekter blir nøye observert. Og den samlede statistikken er alarmerende.
Blant askenasiske jøder er Tay-Sachs sykdom (tidlig spedbarns idioti amavroticheskaya) utbredt . Slike barn kan fødes bare når begge foreldrene er bærere av det muterte genet.
Jødiske genetiske sykdommer.
Mange imbeciles har uvanlige kvaliteter – som for eksempel uslokkelig ønske om å dominere, et patologisk ønske om å være alltid på topp. Mange av dem presentere en klar og en umettelig begjær etter makt.
Disse imbeciles føler seg «utvalgt», «elite» (stormannsgalskap), men på samme tid, føler de seg «forfulgt» (forfølgelses vanvidd). Tross alt, er «stormannsgalskap» og «forfølgelses vanvidd» søstre.
Dette er den elementære sannheten. Barnehage.

«Vår rase er Super Race. Vi har mektige guder på denne planeten. Vi er annerledes enn de mindreverdige raser som er insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr og dyr, kveg i beste fall. Andre raser er menneskelige ekskrementer. Dette er vår skjebne å dominere de mindreverdige. Vårt jordiske riket skal administreres av jernhånd av vår leder. Goyene vil slikke føttene våre og tjene oss som slaver «-. Menachem Begin (israhellisk statsminister 1977-1983)

Så godt som alle verdens ledere har en slik medfødt makt-kompleks.
Dette komplekset er vanligvis et resultat av fortrengte sadisme, som igjen er forbundet med latent homofili.
Komplekset av latent homoseksualitet av Lenin («Complex leder») er grundig undersøkt av CIA på slutten av 40-tallet og tidlig 50-tallet.
Kodenavnet på den svært hemmelige forskningen var – Harvard-prosjekt.
Et godt organisert gruppe mennesker som har kunnskap om dette forbudte emnet, kan finne og føre til makten fremtidige ledere som brikker i et globalt sjakkspill.
Det sier seg selv at lederne for degenerative sekten som kjenner dette problemet på sitt egen skinn og praksis, de som holdt på med dette spillet i flere tusen år, har en stor fordel i forholød til de som spiller uten kunnskap, uten forberedelse, dvs. blindt.

Vi vet at 5-6 okseaktige sanitarer ikke klarer å takle en skrøpelig galning.
Energien produsert av denne sinnssyke er den beste illustrasjonen på den uimotståelige energien en halv-gal sadistisk degenerat er besatt av, tvangspreget av tørst etter makt.
Disse psykopatene er som et masseødeleggelsesvåpen.

Manglende kunnskap gjelder innen høyere sosiologi, som kunne avsløre at degenererater er mer effektive i å ødelegge et land enn kjernefysiske våpen. De er nesten like effektive (men på samme tid, og også farlig), som biologiske våpen.
Disse fysisk og psykisk misdannete innavlingene hater vanligvis normale mennesker.
Degenerasjon av en klan har tre stadier:
1. Seksuell perversjon.
2. Psykisk sykdom.
3. Fysiske misdannelser.
Nå som vi allerede har møtt de tre stadiene av degenerasjon, kan vi gå tilbake til ditt spørsmål om hvordan du finner utarter.
Det er enkelt å finne dem. Man trenger bare å se på slektstreet av klanen…

Disse degeneratene startet nylig nedskyting av ruser-generaler som planlagte å velte jødisk kaganat i rusland.
Gud hjelpe og beskytte dem i morgen mot rusisktalende jøde-leiemordere importert fra israhell spesielt for anledningen.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  bin Laden

Bin Laden: Dine kommentarer er helt spesielle…
skremmende i all sin gru, men jeg forstår
at det finnes en del sannhet i dem. Takk for at vi kan lese dette her…
Takk til Red også for at det er mulig :-)

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  bin Laden

Du glemte og ta med dumskap og blindhet Laden :)

Noen lærer aldri av historien på sin syke ferd på jakt etter mer makt

Allerede for tusner av år siden så slaktet Moses ned alle sine alierte etter at de hadde tatt det hellige landet og det har vært oppskriften på makt siden den tid
Det er alltid samme oppskrift for og oppnå makt, skaff deg alierte som kan utføre drittjobben for deg, når joben er gjort så slakt dem ned
Man ser det gang etter gang men noen lærer aldri
Jødene har aliert seg med verdens elite for og få opp NWO med sitt globale bærekraftige sammfunn på ca 1 milliard til 500 mill mennesker, når det er gjort så skal eliten og de 500 mill ned i huler for og sikre seg mot en dommedags komet der samtlige vil bli slaktet som de sauene de er alle som en der JWO vil stige opp som verdens herskere på ca 17 millioner
Som de sier selv i krigsrullene fra jødehavet så hater de sine alierte

Alt liv skal bort på planeten, dyre og planteliv i tillegg til menneskene der de så vil skape den perfekte jord med genmanipulerte planter fra det Jødiske Monsanto sammen med genanipulerte dyr og menneskehybrider som skal slave for dem i 1000 år

Om ca 10 dager fra nå vil helvette bryte løs i form av en enorm flodbølge som vil skylle over Europa og østkysten av USA grunnet 4 A-bomber plasert i den Nord Atlantiske revnen
Kommunikasjon, økonomi, mat resurser osv vil umidelbart colapse, så vil millitærer med rett til og drepe bli satt inn mot sine egne for og skape ro og orden

Rottene forlater nå det synkende skipet i stor fart

Store flåtestyrker forlater nå østkysten av USA

Krompen tar barna sine ut av skole og reiser til hemmlig sted

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7366450

Obama og gjengen reiser til Asia

http://www.dagbladet.no/2010/11/06/nyheter/utenriks/usa/india/obama/14179000/#comment_5088538

Dette vil ramme ekstra hardt for de som ville ha med seg finalen i skal vi danse på TV2 om 2 uker :)

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  bin Laden

Smurfelurfen: Takk for det.. Tenk at krompen og krompa reiser vekk.. ja jeg mener ikke noe stygt når jeg kaller dem for det.. det var hva de ble kalt på folkemunne et sted på vestlandet hvor de elsker å være på ferie og bli behandlet som vanlige folk, men det var om Harald og Sonja da de var kronprinspar og jeg vet ikke om noen sa det til dem direkte da..

Hm.. er det virkelig slik at de flykter vekk, fordi de vet noe skal skje? I så fall er de med blant de informerte da? Og kongen skal være hjemme og Sonja?

Noen som vet om flere skal bort? Støre? Jeg så at noen skrev et sted at han har 33 grad i frimureriet, er det noe man kan være sikker på? Står han på listene deres? Jo mer jeg ser på han, jo mer ser han ut til å være av samme slekt som Jens.. eller hva mener du, Bin Laden?

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  bin Laden

google oversettelse «Om demoniske jødene» (http://poiskpravdy.com/bn-klimov/) :

Ifølge forklaringen til jødedommens forskere, for eksempel, professor Charles Picard, mente jødene at deres gud-verter-Herren-Jehova elsker lukten av blod og brent menneskekjøtt.

Tempelet i Jerusalem var alle tiders massakrested: dets gulv var så oversvømmet med blodet av ofret dyr, at prestene gikk til «ankel-dyp i blodet» og ble tvunget til å «løfte skjørt». Bruksområder av dette blodige kult har overlevd i form av oppofrende slakting. Som vi vet, den troende jøde spiser bare kosher kjøtt, dvs. kjøtt av dyr drept på en spesiell måte. Dette drapet, hvor dyret støttes i en oppreist posisjon, blør sakte i hjel under stikking med spesielle piercing kanoner, i seg selv en opprørsk grusomhet. Men bemerkelsesverdig, den oppofrende slakting har verdi av religiøse offer, fordi den sterkeste utstrømningen av gavvaha oppstår under blødning. Slaktere blir utvalgt av synagoger til denne blodige hekseri, er ikke enkle slaktere, men prester, og alt dette forferdelige rite er ledsaget av en lesning av spesielle bønner og besvergelser.

I en artikkel til en forfatter og Christian tenker Vasily Rozanov (1856-1918) beskrives slakting av storfe ved et jødisk slakteri beskrevet av en russisk veterinær: «Da jeg så slakting av sauer, kalver og okser… hadde jeg følelse at jeg ikke så slakting, men noen religiøse rite … den bibelske offer. Slaktere og presters roller var strengt fordelt. Den viktigste rollen tilhørte Slakteren, væpnet med stikkende våpen, en rekke tjenere assisterte ham: de holdt husdyret i oppreist stilling, den andre … spente dyrets munn, og andre samlet blodet i offerplasser begere, … til slutt, den fjerde holdt hellige bøker, som ble lest bønner og utførte et ritual rite …
Slakting var preget av grusomhet og fanatisme … Slakteren, bevæpnet med en lang kniv med smalt blad, … i en annen lang, seks inches med en syl, stille, langsomt, påførte laget dyr dype knivstikking sår, opptrer vekselvis oppkalt kanoner. I dette tilfellet var hvert slag samstemt med boken, … De første streik ble gjennomført dyret i hodet, deretter i nakken …
Dyret ristet, prøvde å flykte, prøvde å nynne, men det var nytteløst: føtter var bundet, i tillegg ble det tett holdt av tre digre håndlangere, den fjerde tar holdt dyrets munn lukket… det kom bare døve, kvalte, hesende lyder.
Hvert slag ble ledsaget av innsamling av blod fra noen sår … det er litt oser, mens i andre det ga en fontene … deretter en pause, selvfølgelig, er kort, men for meg virket det som en evighet, i denne perioden av tid til å male ut blodet … Disse injeksjoner ble gitt er svært lite blod eller ikke gir henne … Ved å bruke disse angrepene, er dyret snudd på ryggen, og det ble brukt sist, det endelige slaget … «1.

Beskrivelsen av denne fanatiske rituelle drapet antyder at den jødiske hærskarenes Gud, Jehova, Herren skal ikke bare drepe dyr, ikke engang få størst mulig mengde blod, men det langsomme drapet på offeret på en slik måte at, samtidig som det holdes ved sin fulle bevissthet, å forårsake den største lidelse, som skaper den sterkeste utstrømningen gavvaha …

TH
TH
12 år siden

Oppskrift for å lage en New World Order-dokumentar, eller «kavalkade» som Riksavisen kaller det:
– finn masse klipp fra frontpersoner som egentlig har fint lite makt
– aldri fortell hvem som egentlig står bak
– si new world order minst 25 ganger så titteren mister all tro på fremtiden
– bland inn litt om Adolf Hitler
– skap frykt(Riksavisen skal ha honnør for at dere er ærlige om at dette skaper frykt)
– IKKE kom med løsning

Forstår egentlig ikke overskriften i forhold til innholdet. Jeg er ikke redd for Kina i det hele tatt, selv om de nå eier mye verdier i alle verdensdeler. I Kina er boken Currency Wars en av bestselgerne. Boken er skrevet av Song Hongbing og handler om hvordan jødene manipulerer bankvesen, valutahandel, aksjehandel og egentlig alt med økonomi. Boken er lest av presidenten og mange høyststående innen politikk. Hongbing har blitt fratatt sine verv for å skrive flere bøker.

«Der er sikkert passe mange kåte kinesere som vil voldta seg gjennom Europa, rene skjære julekvelden for dem» skriver Johansen. Hvor er fokuset ditt Johansen, har det plutselig blitt den røde fare fra Kina??? Etter at presidenten ble kjent med at han hadde blitt sensurert noen ganger av en kommunistisk liten organisasjon som drev med mediesensur så kan han ha mistet mye av lysten på planen som siger over Vesten. Kan godt hende at presidenten er en agent for «NWO», men kineresere generelt er ganske glupe folk og når en graver riktig i kaninhullet så kommer jaggu de samme krøllene opp i bunn – personlig tror jeg Kina vil være i krig med «Anglo» om Moder Jord lar oss leve i noen år til.

Nei, jeg orker ikke mer – vi har ingen sjanse. Ikke bare skal sionistene, kongefamiliene, bilderbergerne, jesuittene, frimurerne, EU, FN, Mullah Krekar og Russland ta oss, nå kommer kineserne også. Jeg drar på hytta, vi snakkes om fem år…

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  TH

Så rett du har, Tony!
Sauemasser nekter å innse hvor DEN ENESTE FAREN kommer fra.
Moralen «spar ræva di, sauer vil aldri forstå hvem den eneste fienden deres er», består i all evighet.
Faen hisser sauer opp til å være hyener mot hverandre og gnir seg i hendene i sadistisk fornøyelse.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  TH

Nei, artikkelen snakker mye om kjærlighet, men bak ligger det mest frykt.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  TH

HA Ha Tony, vist du trodde at det bare var Kineserene, sionistene, kongefamiliene, bilderbergerne, jesuittene, frimurerne, EU, FN, Mullah Krekar og Russland som er ute etter og ta deg så har du tydligvis ikke fått med den den nye Trolljeger filmen der store svære norske Troll vil drikke blodet ditt og spise deg
Men du kan trøste deg med at her har du en løsning og et valg :)
Konventerer du til Islam så er du uintresan for Trollene siden de bare liker kristen mans blod ;)

Nei tror ikke du trenger frykte at Kineserene kommer og voldtar deg siden vi har noe som heter A-bomber
Et land som er i ferd med å tape vil spille ut sine A-bombe kort og det vet seff både Kineserene og andre så med og angripe andre land så vil de selv bli utslettet, mao så må Hu og gjengene være sucidale for og gå til krig mot USA og Europa

Skulle jeg mot formodning ta feil så tar jeg med en flaske fin Cognac og besøker deg på Hytta he he :)

Meum
12 år siden

J.Johansen

Sitat:
” Problemet er at om du ikke våkner nå, jobber deg gjennom frykten, og søker å forhindre det som skal skje, så skal den frykten du føler idag bli X 100 den dagen du står ansikt til ansikt med de røde horder som vil inn i ditt hus og voldta deg og din datter.”

Hva er din oppskrift for å forhindre det som skal skje?

simon7
simon7
12 år siden

Når kommer så dette til å finne sted ? Om 1 år ? 5 år ? 10 år? 1000 år ?

Den som tror noe slikt som det her må lide av forferdelig dype vrangforestillinger og paranoia. Dette er kansje det sykeste jeg har lest i mitt liv.
Det er provoserende å se så mye fremmedfrykt og hat mot kinesere og det er provoserende at folk som J.Johannesen missbruker sin rett til ytringsfrihet på denne måten.
Denne artikkelen har INGEN rot i virkeligheten og jeg annbefaler at den fjernes fra nyhetsspeilet.

J.Johannesen du er en ubrukelig idiot og jeg annbefaler at du oppsøker hjelp.

Ratatosk
Ratatosk
12 år siden
Svar til  simon7

simon7: Din kommentar her var ikke god heller, så det du anklager J Johansen for er muligens speiling av ditt eget. Hvem er du som anklager slik?

Johansen informerer og har mye kunnskap. Om noen misbruker ytringsfrihet er det du selv. Undres hvilken agenda du kjører etter.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Ratatosk

Var ikke den god ? Hva var det du ønsket deg da Ratatosk ? Konstruktiv kritikk? Beviser for at det som står i artikkelen er fri fantasi ?

Jeg har prøvd å argumentere saklig på nyhetsspeilet før, men lærte at det var det var til ingen nytte.
Gang på gang kommer dere med artikkler som blir plukket fra hverandre av folk som har kunnskap om hva de prater om.
Likevell fortsetter dere i det samme gamle travet.
Hvordan har det seg at det dere skriver om ALDRI kan bevises ? Er det mulig at dere her på nyhetsspeilet er det eneste håpet menneskeheten har igjenn
Dere tillbyr foresten aldri en løsning heller dere kommer bare med dommedagsprofetier.

Når jeg ser det vrøvlet som dere lirer av dere dør jeg litt inni meg og jeg blir flau av å være av samme art som dere .

Hvem er jeg som annklager slikt ? En ved sine fulle fem det er det jeg er.

Og nå til det viktigste: Jeg vil belønne den som kan BEVISE eksistensen av NWO/ Aliens/Chemtrails (den onde eliten ) med 20 000 kr. Jeg er mer enn villig til å betale for en så utrolig nyhet. NB: Bevisene teller ikke så lenge de kommer fra youtube, konspirasnsteoretikere, eller lignende. Bevisene må være så sikre at der ikke finnes rom for tvil.

Er det noen som tar utfordringen ?

Jeg har ingen tilhørighet til skepsis.no eller NWO. Min agenda er å bekjempe vrangforestillinger og ren og skjær idioti.

Quark
Quark
12 år siden

Jaja, det forundrer meg alltid hvordan de som tror på en gud stoler så lite på den samme guden. Hvorfor være så redd for skaperverket? Dårlig samvittighet?

Kineserne kommer, men ikke som horder av voldsmenn. De kommer først og fremst økonomisk (som da de kjøpte Volvo) og deretter kulturelt. Det springende punktet er imidlertid hvor de vil stå i utviklingskappløpet. En sterk autoritetstro gir mindre muligheter for å utøve kreativitet.

Vi kan faktisk komme til å oppleve en verden der kineserne blir de store produsentene (noe de allerede er i ferd med å bli), og produktene de lager vil være utviklet i India, som med sitt friere samfunn vil bli (og er allerede i ferd med det) det viktigste landet for teknologisk utvikling. Man skal ikke glemme at den indiske mellomklassen er i antall like stor som den europeiske befolkningen, og de er omgitt av billig arbeidskraft.

Mole
Mole
12 år siden

Quark sier:
05. 11. 2010 klokken 15:36
Jaja, det forundrer meg alltid hvordan de som tror på en gud stoler så lite på den samme guden. Hvorfor være så redd for skaperverket? Dårlig samvittighet?

Dårlig samvittighet er det nok ikke, men jeg mener det står i apenbaringsboken 11:18 at de som ødelegger jorden skal ødelegges, da sier det seg selv at man vil unngå å gjøre det så best man evner.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Mole

Aha, som å unngå forurensning og drivhuseffekten? :-)

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Quark

Hva er din respons her Mole ?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  simon7

Ja siden du overvåker poster her på Nyhetsspeilet så kan jeg takke for den, er du Quark også`

Det første mange kan begynne med er å slutte med å kaste søppel ut av bilen.
Da vil veiene bli triveligere når våren kommer.

Ratatosk
Ratatosk
12 år siden

Profetier har en tendens til å oppfylles. Den gule rase vil råde til slutt, de har ikke hatt sin gullalder ennå og de er raskere og smartere enn oss i mye..

Bin Laden: Om halvparten av det du skriver om jøder er sant, er vi virkelig ille ute, såpass forstår jeg, men kan det virkelig være så galt?

Hva mener du jøder er egentlig, er de ikke mennesker?
Finnes ikke gode jøder etter din mening?

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Ratatosk

Jeg vet ikke med BL eller BB, men det finnes dem som tilsynelatende mener at Holocaust ikke skjedde, men burde ha skjedd…

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Ratatosk

Nevn profetier som har gått i oppfyllelse.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  simon7

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.
2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige,
3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,
4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.
5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!
6 Blant dem er også de som sniker seg inn i hjemmene og får makt over svake kvinner som er nedlesset i synder, slike kvinner som lar seg drive av all slags begjær,
7 og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne.

Dette her er vel ganske spot on simon7?

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Der ble jeg flau på dine vegne Mole. Vet du hvordan en profeti fungerer ? Eller et horoskop ?

Der ser du det veldig godt forklart. Mennesker har alltid vært det som står i den «profetien» din. Der vil komme vanskelige tider. Hva er vanskelige tider, hvordan kvalifiseres en tid til spesielt vanskelig ? Vi har det vell lettere nå enn under krigen eller i vikingtiden tror ikke du ? Ellers ramser den bare opp dårlige sider med mennesker som er tidløse og uspesefike så de kan passe til en hver tid.

Jeg skriver en profeti på sparket: Når den siste dagen kommer vil solen stå høyt på himmelen ( hva er høyt ?). Mennesker vil føre krig og mange vil sulte. (mange? Har det noen gang vært fred på jord ?). Mennesker vi myrde, drive hor, ruse seg og stjele (slik som alle andre dager altså). Bare få mennesker vil fortsatt ha kjærlighet til Gud ( hvilken Gud? Hvor mange er få ?)

Denne var vell ganske «spot on» også Mole, eller hva ?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

Jeg forventet ikke noe mindre da simon7.

Men hvis personen som skrev dette levde i en tid det var akkurat likt, så ville jo han vært avslørt av sine medmennesker i sin samtid.
De ville jo revet og slitet i personen og sagt, hva er forskjellen, du skrøner, skal ikke profet fortelle om foramdring.
Du burde heller være flau over ikke å se at ting er blitt værre.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Ok, hvordan har de blitt verre ? Det er din subjektive mening at ting er blitt verre. Vi kan kurere sykdommer som ellers ville vært dødelige før i tiden, vi slipper å jobbe 12 timer i døgnet for å overleve. Vi har betydelig mindre kriger enn vi hadde for et par hundre år siden. jeg vil si det har blitt en del bedre.

Det var ikke akkurat likt før i tiden, ting forandrer seg hele tiden. Men det står ikke noe om hvor pengegriske de vil være, eller hvor «rå» de vil være. Ser du ?
Tatt i betraktning at folk på den tiden hadde utrolig mindre kunnskap og de fleste var analfabeter så var det også lettere å lure dem og de var mindre kritiske til denslags siden de forklarte alt de ikke forsto med gud/ gudene og magi.
Ganske likt som å forklare det noen gjør i dag med å forklare det de ikke forstår med UFOer, ånder og onde reptil mennesker.

Mole, det er ingen skam i å ta feil. Den som ikke begår feil jobber ikke med store nok utfordringer og det er en av de største feilene en kan gjøre. Men velg nå heller å finn deg en annen utfordring, noe du kan lære deg som er nyttig og noe du har glede av. Ikke kast bort tiden din lenger med å høre på disse dommedagsprofetene her på nyhetsspeilet. Artiklene her er ikke relevante i den virkelige verden.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

Ja vi lever lenger idag, flott er det, økonomisk frihet, slipper som du sier å jobbe 12 timer, spiser bedre mat.
Skal jeg ramse opp livsstilsykdommene.?
Foreldre jobber mer for å klare de overstore lånene de ikke hadde trengr, men naboen har da må jeg ha bedre, en måte å få det til, jobb mer, gjerne 12 timer eller stjel/korrumper.
Hva så med Jensemann og liselotte som bare er små barn, jo de setter vi bort, men vi får iallefall sett de en halvtimme før vi legger oss. «Fagspråket» kaller det tidsklemma.
Fantastisk start på livet for smårollinger, unnvikende foreldre på grunn av griskhet. Så nevner du at det ikke står hvor griske man skulle være, ta vekk skylappene, griskheten går bla ut over barna, noe disse i sin tur lærer, er det griskt nok for deg, eller det at en oljeforvalter får 500 millioner for en jobb, griskhet? Jeg kunne holdt på lenge med griskhet, men det blir mye tekst. Ser du ikke greie er det ikke håp.
Så hva skjer med kriger, ja vi kriger mindre??,eller gjør vi?, hva kriges det om nå, JO RESSURSER, griskhet, er den rå nok for deg?

Jeg er ikke redd for å ta feil, men at en person ikke ser at ting er blitt værre med tiden er rett å slett……, jeg lar være.
Å hvis du hadde hatt et snev av empati så hadde du forstått hva ting dreier seg om her i verden.
Men lukk gjerne øynene i tillegg til skylapper, så er du trygg.
Men ikke kom gråtende etterpå når du finner ut at det er vondt å å få beinet i eikene.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Før i tiden var det barnearbeid, slaveri, og grov tortur. Det har vi i dag også, men ikke i like stor grad. Rasisme var allment akseptert i samfunnet, kvinner hadde ikke stemmerett, skole og utdanning var tilegnet langt færre enn det er i dag. Barna så moren sin mer enn de gjør i dag siden stort sett alle kvinner var hjemmeværende husmødre som egentlig ikke hadde noe særlig valg, men fedrene var lite involvert. Psykiatrien besto bokstavelig talt av ren tortur og lobotomi var en vanlig behandling.

Når det gjelder livsstilsykdommer så er dette noe en kan unngå ved hjelp av fri vilje. Ta opp lån for å kjøpe seg fine ting ? Et valg som en må ta selv, det er ingen som tvinger noen til å kjøpe seg dyre biler, fine klær og annen luksus.
Økonomiske midler har aldri vært jevnt fordelt.
Det er mange problemer i verden og mye som ikke er rettferdig, men vi går fremover og vi løser problemer.
Grådighet var like utbredt før som det er i dag, dette vet jeg du klarer å tenke deg frem til selv.

Verden er ikke rettferdig, men jo det er bedre i dag enn før hvis en tar alt i betraktning. Du kan jo se på levealderen og antallet som levde under fattigdomsgrensen før i tiden. Du kan også se på hvilken sykdommer og skader som var uhelbredelige før og ikke i dag. Når det gjelder barneoppdragelse så var jo det vanlig å slå barna sine før, og jeg tror nok de fleste bar i dag har det veldig godt i forhold til før på alle måter.

Nå var jo egentlig dette en diskusjon om profetier og vi har kanskje kommet litt utenom tema. Livsfilosofier og personlige verdier er noe jeg støtter deg fult ut i å ha. Hvis du synes barn ikke får nok oppmerksomhet og at grådigheten er for stor i samfunnet i dag ( noe jeg er enig i at den er, alt drives av profitt og dette står faktisk i veien for utvikling på noen områder. i) så kan du selv gå frem som et godt eksempel.

Men jeg regner med at vi har kommet til enighet på mitt hovedtema «profetier» ?

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden
Svar til  Mole

Gjennom hvem sine øyner ser du fienden? Afghaneres eller nordmenns?

Fienden til afghanere består av 24forskjellige land med teknologisk overlegenhet og knivsskarp treffsikkerhet og bombepresisjon men likevell er det alltid bryllup, familier på tur, melkepulverfabrikker, Al-jazzeras mediehus, sykehus, vanninnstallasjoner og livsbærende-infrastruktur som bombes først når vesten invanderer. Denne ubarmhjertelige trenden til USA og England drepte 2millioner sivile i Indonesia, 6 millioner i Vietnam, million i LAOS/kambodsja, for ikke å glemme apartheid i sør-afrika og midtøsten, bygget på rasisme, imperialisme, ressursrøveri, slavearbeid, frihandelutnyttelse, millitærdiktatur og grenseløs grådighetskapitalisme som ligger ingrodd i hukkomelsen og genene til de koloniserte undermenneskene som ser på den hvite manns verden som ble bygget på deres slitne ryggrad med stor misunnelse og ønsker å ta tilbake sin menneskelighet ved å gjennerobre sin gjennomsiktighet med alle mulige midler før hans rase går tapt og er utryddet. Etter 60-70tallets borgerrettighetskriger i USA der afro-amerikanske ble skutt på åpen gate i LA og andre storbyer for å markere sin uavhengighet eller integrering som likeverde mennesker, bevisste USA at «all men are created equal» skrevet 200år i forveien er løgn og bedrag, skolesystemets barneprogrammering hyller amerikanske verdier både i Norge, Danmark, men glemmer dens grusomme rasistiske fortid. Selv da når «declaration of independence» ble skrevet av George Washington hadde han 200 slaver i delstaten MAINE. Engelskmenn, Franskmenn, Belgiere og tyskerne var like onde om ikke værre. 8 millioner Algeriere ble massemordet av frankerike, og Belgia er grunnen til at Kongo fortsatt etter 40år er kolonisert med leiesoldater(moland, french) som sørger for at vestlige eierinteresser i landet ikke utfordres av lokalbefolkningens rettsmessige tilhørlighet til vannet, maten, mineralene som er deres livskraftlinje. Dette er ikke lenge siden, men fortsatt er det helt GLEMT og utvisket fra europeisk historie med god grunn. De innrømmer at de ikke er engler, men de har god samvittighet, i velstand og rikdom er det lett å overse at 2000 må lide for at 10 lever bekymringsfritt. Denne samme form for overgrep og kolonisering tok en ny sofisitikert subtil form for krigføring, før var den åpen og stolt av sin sosial-darwinistiske rasehygiene(tyskerne var snille mot jødene iforhold til amerikanere som slaktet 100millioner indianere og omtrent like mange i afrikaslavehandelen ble drept under motstand) den arbeider skånsomt og skjult, uten å bli lagt merke til, gjennom falske flagg, tildekte operasjoner, ved å angripe sin egen befolkning med terror(for krigspåskudd), likvideringer av demokratisk valgte regjeringer, og infiltreringer gjennom etterettningstjenestene i England, USA og Europa, opererer de fritt og utenfor allmenheten med sikkerhetsstemplet «national security» er budsjetter og aktiviteterer totalt tildekt slik at de blir en stat uten flagg, en røverstat, som de ofte kaller sine fiender før de stjeler landets rikdommer. Afghanistans historie er viktig å kjenne, før Taliban hadde kvinner stemmerett, det var mindre fattigdom og de samarbeidet med sine naboer under en folkevalgt konge. USA var i en falsk krig mot kommunistene i den perioden, iogmed at wall street finansierte den bolsjeviske revolusjonen for å spille på alle hester som «de» kaller det og skape et fiendebilde for massene med alle sider av konflikten kontrollert i et forsøk på oppnå verdensherredømme, beordret de sine venner i Moscow til å angripe Afghanistan og avsette den folkevennlige kongen. USA brukte dette som goodwill i et forsøk på å spille den gode samaritan, inviterte Ronald Reagen krigsherrene fra Taliban til det hvite hus og erklærte dem «demokratiske krigere», og ga millioner av våpendollar til Osama Bin Laden, sønnen til USA’s oljevenner i Saudi Arabia, som kjempet russerne ut av landet. Hensikten var ikke å hjelpe det afghanske folk, da hadde man støttet kongen og ikke fanatisk islamisme. Taliban og Saudi-Arabia er de eneste muslimske land med annerledes Islam, den er ekstrem og er langt fra profetens fredelige budskap. Whahabi heter sekten, og er grunnlagt av britene mot slutten av 1800tallet da proletariatet skjønte at britiske bilder og statuer i Irak, Palestina, Iran, India, ville kun skape større motstand og avsky, så de skapte «britishlam», og ga makten til landsforædere som solgte ut sitt folk for å spille på lag med vinnernes lag, istedenfor å sulte og piskes som de andre. Afghanistan var et ledd i et større sjakkspill, som Obamas seniorrådgiver «Zbniew Brezienskiew» skrev i the grand chessboard. Verden trengte en fellesfiende for å danne ny verdensordning, sovjet var dømt til å falle før den var skapt, som et ledd i Albert Pike’s brev til Mouzzini ytret de sterkt ønske om tre verdenskriger, andre verdenskrig opprettet en fiendtlig og barbarisk stat i midtøsten med hensikt for å opphisse ustabilitet og hat i område som en katalysator til den siste verdenskrigen der Islam var utpekt som «den nye sovjet» og må umidelbart elimineres før verden utslettes innen fjorten minutter. Afghanistan angrep aldri USA, de motsatte seg vestlig korporasjoners inntog i landet deres, når Bush ville legge oljerør over Afghanistan til Kina og India som det største kommende markedet. Taliban nektet, og nektet, og et år senere kjører 2 fly inn i WTC og Taliban blir holdt ansvarlig for å gjeste en amerikansk tradisjonell familie venn, Osama Bin laden. De bruker brikkene deres i geostrategiske kriger over ressurser,kontroll, og krigen deres som holder våpenfabrikken åpen. Nato var i ferd med å oppløses etter sovjets fall, så Bosnia ble «en riktig krig», når ingen nato land var angrepet som strider imot artikkel 5 i charteret. Nato overlevde som en angrepsallianse i forsvar av amerikanske og britiske interesser i verden når Afghanistan aldri angrep usa. Det er lett å legge skylden på en part, når du finner deres skittne spor overalt på jorden, massegraver, radioaktivitet, som en aktiv undertrykker av de svakstilte.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Hva er poenget ditt Armin?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  simon7

simon7 sier.Når det gjelder barneoppdragelse så var jo det vanlig å slå barna sine før, og jeg tror nok de fleste bar i dag har det veldig godt i forhold til før på alle måter.

Norske ungdommer savner voksenkontakt
Vil ha mer tid sammen med foreldrene.
http://www.dagbladet.no/2009/03/27/nyheter/innenriks/unicef/folkehelsa/ungdom/5052010/

Barn savner kvalitetstid med voksne
Er det blitt omsorgssvikt å la barnet sitt være hjemme alene noen timer hver dag? Den norske sosiale ensomheten er et tankevekkende biprodukt av velferdsstaten, mener Gunhild Hofstad
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Barn-savner-kvalitetstid-med-voksne-1118511.html

Artikkelserien har vist at foreldre har tatt livet av 33 barn i Norge de siste ti årene. I halvparten av tilfellene opplevde barna samlivsbrudd og høyt konfliktnivå forut for drapet. Nesten halvparten av foreldrene var beruset da de tok livet av barna, og en tredjedel av foreldrene var psykisk syke.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10007476

Ja foreldre har virkelig lært.

simon7 sier.
Verden er ikke rettferdig, men jo det er bedre i dag enn før hvis en tar alt i betraktning. Du kan jo se på levealderen og antallet som levde under fattigdomsgrensen før i tiden. Du kan også se på hvilken sykdommer og skader som var uhelbredelige før og ikke i dag.

Du har fått med deg ulandene i media`?
Å hvor mange prosent av verdens befolkning som har rent vann å drikke, eller spise?
2 tredjedeler av maten produsert i den vestlige verden blir kastet, hvorfor ikke gi den bort til de som trenger det, nei får jeg ikke penger for det så skl det lages dyrefor av det, for det kan jeg tjene på, profitt profitt profitt.

«For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige»

Ja verden går vitterlig fremover……
bank bank, noen hjemme?

Ordtaket, å ikke se skogen for bare trær passer godt her, de fleste går i den fellen.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Den går fremover, kanskje ikke like fort på alle felt, men den gjør det. Du bruker helt usaklig argument. Hva var bedre før ? Ble ikke barn drept av foreldrene sine før ? Er det vanlig at foreldre dreper barna sine i dag? Var mat jevnt fordelt over verdensbefolkningen før ?
Hvordan tror du det var før i tiden egentlig ?
Har du noen kunnskap om verdenshistorien ?

Jeg vil gjerne vite hva du mener med «før i tiden». Er før i tiden 50 år siden ? 100? Alt som har skjedd før i dag ?
Kan du gi noen eksempler på noe gale som skjer i dag som ikke skjedde før eller var bedre før ?
Du kan ikke komme å anklage meg for ikke å se skogen for bare trær når du ikke har noen solide argumenter
Mener du at profetien din fortsatt er relevant ?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

simon7 sier:
Kan du gi noen eksempler på noe gale som skjer i dag som ikke skjedde før eller var bedre før ?
Internettkriminalitet.
Mobbing av barn via mobiltelefon.
Barn, altså unger som ikke er over 18, legger ut bilder av seg selv, og må ta konsekvensen, les om det i media, hvis du tar av lappene altså.
Barn som begår grovere og grovere vold, kanskje godt inspirert av spill!?

3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede.

Jeg angriper ikke, jeg bare konstaterer fakta, selvfølgelig skulle jeg gjerne ha sett at ting går bedre med menneskene, men det gjør det ikke.
Å ikke kom med regla det er fler mennesker mer vold, fler mennesker burde ha mange flere tjanser til å samarbeide, ikke det motsatte.
Ja, profetier står fortsatt ved lag.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Så du skjønner ikke hvordan «profetier fungerer ? før ble barn utenfor ekteskap arveløse og mobbet av alle. Nei de ble ikke mobbet via mobiltelefoner for de hadde ikke mobiltelefoner. Internettkriminalitet hadde de heller ikke for de hadde ikke internett. De hadde andre former for kriminalitet som var minst like grov.
Volden var utrolig mye grovere før og et menneskeliv var mye mindre verdt.
Barn som begår grovere og grovere vold pga spille ? Når de hadde offentlige henrettelser da ? Tror du kanskje dette er litt verre enn et dataspill ?

Du prater bare piss, ramser opp ting du har sett på nyhetene. Ofte du ser godt nytt på nyhetene ? Nei for det er ingen som bryr seg om et barn oppførte seg veldig bra en dag, men hvis et barn begår grov vold så er dette så sjeldent at det blir laget nyheter av.
De faktaene du legger på bordet er ekstremt selektive og sier ikke noe om den generelle tilstanden i samfunnet.
Du har tydeligvis ikke flere argumenter og bare gjentar deg selv .

les det jeg skrev om profetier igjen. De argumentene jeg skrev der avkrefter profetier på alle måter.
Profeti: I morgen kommer det til å bli en ny dag.
Det er sann det fungerer, det er generelle uspesifikke opplysninger som kan passe til alt, hvis du ikke klarer å skjønne dette må du enten være dum, eller fanatisk i dine meninger.

Er du i mot all form for teknologi ? Hva er det du egentlig synes var bedre før. Si hva som var positivt før. Noe relevant, noe du kan bevise som ikke er din subjektive mening. Jeg tror ikke du helt vet selv hva du er imot en gang.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Mole

simon7 sier.
Du prater bare piss, ramser opp ting du har sett på nyhetene.

Børn begår mere voldslagsmål 10- til 14-årige børn begår mere end dobbelt så meget vold i dag som for få år siden. De helt unge er begyndt at tage køller og knive med til fest.
http://avisen.dk/boern-begaar-mere-vold_97319.aspx

Unge begår grovere kriminalitetDe unge begår grovere kriminalitet end tidligere. Flere og flere ender i fængsler for voksne. De sikrede ungdoms-institutioner er overfyldte.
http://www.ligetil.nu/indland/vis/artikel/unge-begaar-grovere-kriminalitet/

Vold blandt piger er eksploderet
Mens der i 2006 var 137 piger mellem 15 og 17 år, der blev dømt for vold, var tallet 167 i 2007. Det er en stigning på 22 procent, viser nye tal fra Justitsministeriets Forskningsenhed. De seneste 10 år er antallet af voldssager blandt de unge piger mere end femdoblet.
http://jp.dk/indland/krimi/article1570133.ece

Unge under 18 år begår grovere kriminalitet end tidligere.http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/02/13/083012.htm?rss=true

Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Du sier jeg skriver piss, jeg sier man må røyke sopp for ikke å se at ting har godt fra ille til værre.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Da har jeg tatt kontakt med en venn av meg som, har mastergrad i norsk kriminalhistorie. Den verste voldsbølgen her i landet fant sted på 1400 tallet.
I Bergen var drapstallene høyere enn i NY på 1980 tallet i forhold til folketallet.

Så gikk jeg til min Mor som er professor i norsk historie og som har hovedfag i norsk kyst historie. Jeg spurte henne om hun trodde barn hadde det bedre før i tiden. Hun svarte nei . Barn ble ikke sett på som mennesker med egn verdi, de var bare «barn» . Når en gutt var 12 år var det vanlig at han dro på sjøen og ble gjerne vekke fra familien og hjemstedet i flere år, noen ganger kom de ikke hjem. Barn på båter fikk utrolig dårlig betalt og de farligste jobbene som å klatre i master. Det var også vanlig at voksne menn banket småguttene på båten, det ble sett på som en del av oppdragelsen. Noen ganger ble de slått i hjel, eller ble krøplinger.
Hva synes du er verst ? En 15 åring som savner mammaen og pappaen sin, eller en 12 åring som blir sendt bort fra hjemmet for å klare seg selv ?

det finnes ikke en skala som kan måle grådigheten til mennesker så der kan jeg ikke komme med rene fakta. Jeg velger å ikke gå inn på at vi har flere ressurser og materielle goder og kjempe om i dag som følge av teknologisk utvikling siden du ikke er åpen for å skifte tankegang, eller se rasjonelt på denne diskusjonen.

Vikingbarn dro forresten på plyndringstokt fra 12 år alderen, De begikk nok en del hyppigere/ grovere voldshandlinger enn ungdommen i dag. Det er ikke så ofte barn setter fyr på folk, eller halshugger i dag.

Så før du sier at alt var bedre «før i tiden» så kan du skaffe deg litt kunnskap om «før i tiden»

Lite effektiv mottiltak på min påstand om at du bare prater piss og ramser opp ting du har hørt på nyhetene. Her velger du altså å sette inn overskrifter sikkert fra nyhetssider…

Så ser jeg også at du ikke har fatteevne nok til å skjønne hvordan en profeti/reklamer/sensasjons nyheter fungerer.

Se her:

1: Zalo ultra, nå enda mer effektiv!!! (mer effektiv enn hva ? fretyrolje? i følge norsk lov trenger ikke zalo ultra å være bedre enn vanlig zalo så lenge de ikke sier nøyaktig at den er det, men du som ser reklamen vil fylle inne den manglende informasjonen selv og anta at den er det.)

2: Henviser til det jeg har skrevet før. Jeg kan skrive et horoskop hvis du vil det så kan du se likheten og hvordan de er bygd opp på samme måte.

3:Barn begår grovere voldshandlinger enn før. (enn før ? i går ? 1 år siden ? kan mørketall ha en innvirkning på den forløpende statistikken ? Mer enn noen sinne ? Nei det gjør de ikke så hva snakker vi om her ?

Enten er du faktisk fanatisk i dine meninger og uansett hva noen i verden sier til deg så vil du alltid ha din egen oppfatning og mener at du selv vet best uansett, eller så går denne diskusjonen over hodet på deg å du er ikke intelligent nok til å se at du er «slått»/ ikke hadde rett denne gangen.

Hvis du skal komme med et motargument så ta for deg akkurat de punktene jeg tok nå, ikke gå langt utenom slik som du har gjort tidligere. Eller du kan gå ut med æren i behold og innrømme at du tok feil.

simon7
simon7
12 år siden
Svar til  Mole

Simon7: 1
Mole(NS): 0

autentic book of wisdom
autentic book of wisdom
12 år siden

vi må da klare å skille mellom jøder og sionister. ikke misslede folk Binladen.
quark jeg stoler fult ut på GUD. men jeg må forstsatt gjøre mitt fo å hindre en kaos.

Thunder
Thunder
12 år siden

Personlig må jeg si at jeg ikke evner å se noen horder fra det fjerne østen. Tror vi må konsentrere oss om å kaste ut alle de amerikanske trojanske hestene som er satt opp på hver ledige steinknaus rundt om i landet. Bygd og overlatt av godtroende naive politiker i frykt for russerne. Anlegg som kan overvåke enhver samtale som blir foretatt av Ola Donk, og nå henger de seg opp i en gruppe som har spionert fra en liten leilighet utenfor ambassaden. USA har invadert vårt land og våre tanker for lenge siden. Stars & stripes eller spionsatelitter & chemitrails. Få de Nazi yankeesa ut av landet brennende fort.

Ergon
12 år siden

Personlig ville jeg oppfatte en kinesisk invasjon som en mulighet til frigjøring fra jødenes agenda og totale makt over oss. Her er hva Marcus Eli Ravage sa om hvordan jødene hadde tatt over kontrollen med oss:

http://www.vigrid.net/ravage.htm

Problemet etter min oppfatning er jødenes totale makt. Kristendommen i alle sine avskygninger har gjort jobben for jødene i 2.000 år. Det nyeste og svært så effektive skjoldet deres heter HoloCa$h. Vil vi gjenerobre vår frihet som folk må jødedommen knuses fullstendig. Og før det kan skje må HoloCa$hmyten knuses og det samme må den sorte åndspesten (kristendommen). Begge deler er jødiske redskaper for mental kontroll med oss. Før det skjer blir det bare vås.

Ved å blande Hitler inn i det løper Johansen og alle andre som spiller Nazi- eller Hitlerkortet rett i hendene på jødene. Det samme gjør de som trekker HoloCa$h/Holohoax/LOLocaust i tvil, men kaller det for Holocaust. Ta dere et lynkurs på en handelsskole og lær om betydningen av merkenavnbygging.

Enhver som idag går imot den nye jødiske verdensorden JWO går faktisk i Hitler sine fotspor og er dagens Nazister i det globale maktspillet.

Ola542
Ola542
12 år siden
Svar til  Ergon

Hallo!! For det første kan man ikke skrive sånt om kinesere og for det andre går det ikke ann og linke til vigrid

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Ola542

Ola

Var det humor?

Selv ser jeg fint lite positivt med Kina. Men de er jo vår største handelspartner. Hvor tror du PCn din ble laget?

Kina er et nasjonalisosialistisk regime som kaller seg kommunistisk. Ord spiller ingen rolle. Det er et diktatur. Samtidig holder jeg med Ergon i at en positiv ting med kineserne er at de er en slags motvekt mot jødene.

Men men – hva er best? Pest eller kolera?

———————————————

Uansett: ingen har tenkt å invadere noen. Det er bare tull. På topp-planet er alle venner og man har avtaler om hvordan man skal dele verden mellom seg. Tror nå jeg da.

Ergon
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Enig i din vurdering av Kina som en nasjonalsosialistisk stat på et vis selv om jeg oppfatter kinesisk nasjonalsosialisme og tysk NS/skandinavisk sosialdemokrati som svært forskjellige systemer. Uansett kaller jeg også Kina en NS-stat i dag.

Men med en stor forskjell; Mens tyskerne gjorde sitt beste for å bli kvitt jødisk innflytelse spiller Kina på jødene med Sheldon Adelson sin Casinolisens i Macao som et godt eksempel. Kinesisk kommunisme ble inspirert av innflyttende jøder fra Tyskland og Russland.

Her har vi en artikkel fra 2007 om Adelson i Macao (ikke til Vigrid-side:):

http://www.smh.com.au/news/business/billionaire-wants-more-than-gamblers/2007/03/04/1172943274045.html

Jeg tror heller ikke at Kina har noen som helst ambisjoner om å invadere andre land. De trenger det ikke for det eneste de behøver er å ta tiden og størrelsen til hjelp. Sibir avfolkes av hvite og blir kinesisk om noen få tiår uansett.

Mitt valg blir likevel Kina og kinesere fremfor jøder. Med de første vil vi integreres og blandes mens for jødene er vi skitne dyr og kun tjenlige som slaver.

Uenur
Uenur
12 år siden

Hvorfor skulle kineserene ønske å invadere Europa? Om eneste grunn til frykten er at det står i bibelen,er det all mulig grunn til å være sunt skeptisk til scenarioet.-Nå er jo ikke jeg en pr def.kristen heller,så det er nok en medvirkende årsak til den skepsisen
Kina kan muligens på litt sikt overta mye av verdensøkonomien,men de kommer aldri i verden til å gjøre det med våpen i hånd. Kina og kineserne har ingen tradisjon for slike intervensjoner.De krigene de har iverksatt på fremmed jord,har,for kineserne ikke vært «fremmed jord».De har kun gjort slikt når de har ment å gjenerobre gammelt kinesisk land.
Ellers er kineserne,kommunister eller ikke; ett av,om ikke verdens mest tilpassningsdyktige folk. De har i all sin migrasjon alltid tatt andre lands lover inn over seg,og spillt etter sine nye hjemlands regler.
Det gjør de også i dag,når de er på bortebane.Driver de handel i vesten,hvilken de ettertrykkelig gjør i dag,så gjør de det etter de samme linjer som alle andre i de verdensdeler det måtte angjelde.
Man bør ikke undervurdere kinesernes evne til respekt for andre folkeslags levesett.Derfor har de ingen grunn til å «eksportere» verken kinakommunismen,eller landet som sådan. At bibelen mener at»de gule horder»
vil bli starten på verdens endeligt,tror jeg bibelen selv får stå for,så får virkelighetens verden avgjøre hva som virkelig vil skje i framtiden.
Jeg er av den oppfatning at vi intet vet om fremtiden,og at det som finnes av mer eller mindre kvalifiserte spådommer avhenger av innsamling av eldgamle «data»,hvorav det så trekkes en sannsynlig konklusjon.
Disse konklusjonene blir jo derfor forskjellige,alt etter hvilke «data» som blir benyttet som grunnlag.Derfor har vi også så ufattelig mange sprikende framtidsspådommer.
-Men,når det er sagt,så er n e s t e n «alle» enige om at n o e stort vil skje i de nærmeste år,så derfor er det nok sannsynlig også…Hva som skal skje,er derimot ikke mange grupperinger enige om,så da er vi der igjen!!
Det vi alle kanskje kan enes om,er at den globaliseringen vi nå ser konturene av,må stoppes,uavhengig av hva eller hvem som står bak.Slavebinding vil bli resultatet om denne utviklingen fortsetter nå! DET er vi enige om J.J !
Globalisering kan i fremtiden bli selve løsningen for verden i morgen,men da i en ganske annen fasong,og med vekt på individets frihet.Dessverre er ikke slik lett å få til så lenge det er maktbegjæret og pengene som skal styre for bare noen få.
At noen ikke forstår,eller omformulert;ikke greier å ta inn over seg at vi allerede har en temmelig sterkt nwo.basert på de to over nevnte kriterier,kan bare bety at de ikke verken kan lese eller se hva som faktisk står i dagspressen.
Ikke forstår jeg all pepperen dagspressen får her på speilet heller,for i grunnen så står det meste du trenger der.Det kreves bare litt forkunnskap for å lese mellom linjene. Mye står også rett ut,men vi leter jo ikke der,gjør vi vel?

Ulven
Ulven
12 år siden

Jeg klarer ikke å se kineserne som en trusel. Kommunist-elementet ble rigget av Rockefeller & co. like etter krigen. Den vanlige kineser er en kremmersjel i ryggraden.

Visstnok er kineserne engasjert i Afrika – i diverse utvikling for å fremme handel.

Amerikanere i Afrika dreper og plyndrer og voldtar og oppretter egne MK Ultra leire for program-tortur, både av lokale barn i charity camps og av «tilreisende» fra USA og Europa. Hint: Oklahoma-bomberen Tim McVeigh er MK Ultra programmert og lever i beste velgående idag «på ukjent sted». Det er også norsk deltagelse i MK Ultra leire i Afrika, som en slags moderne Sibir-fangeleire for «elementer som er uønsket av visse regimer». Hint: Torpedo Espen Lie har reist mye opp og ned til Afrika de siste årene. For en gentleman som ham finnes det da vesentlig mer behagelige former for oppdrag enn våpen og drap. Så fryktinngydende som han ser ut er han vel godt egnet til oppdrag som «stille agent» som bare reiser rundt og spiser middag med mennesker han møter.

Hvis noen «gulinger» skulle dukke opp med våpen i hånd tror jeg nok at stedet vil være USA. Ifølge stemmer i nabo-skogen (dvs. kilder jeg ikke helt stoler på), så oppholder det seg titusenvis av programmerte hybrider i underjordiske baser i USA, som på signal er klare til å velte opp av jorden og utover USAs sletter og byer for å meie ned motstand for fote.

Hvilken hudfarge har egentlig klonede hybrider – kand den være gulaktig?

Thunder
Thunder
12 år siden
Svar til  Ulven

Jeg bodde der borte i 1,5 år og ga en liter av min egen plasma til despotene. Forferdelig tanke at de skulle kunne klone mennesker. Da er det ikke rart de samler på DNA ihvertfall. Kanskje jeg har en liten mini-me?

ragnaR
ragnaR
12 år siden

In reviewing history, one may ask: Will the centre of the world civilization shift back to China? Actually, Comrade Liu Huaqing made similar points in early 1980’s Based on an historical analysis, he pointed out that the centre of world civilization is shifting. It shifted from the East to Western Europe and later to the United States; now it is shifting back to the East. Therefore, if we refer to the 19th Century as the British Century and the 20th century as the American Century, then the 21st Century will be the Chinese Century! (Wild applause fills the auditorium.)

Our Chinese people are wiser than the Germans because, fundamentally, our race is superior to theirs. As a result, we have a longer history, more people, and larger land area. On this basis, our ancestors left us with the two most essential heritages, which are atheism and great unity. It was Confucius, the founder of our Chinese culture, who gave us these heritages. These two heritages determined that we have a stronger ability to survive than the West. That is why the Chinese race has been able to prosper for so long. We are destined ‘not to be buried by either heaven or earth’ no matter how severe the natural, man-made, and national disasters. This is our advantage. Take response to war as an example. The reason that the United States remains today is that it has never seen war on its mainland. Once its enemies aim at the mainland, the enemies would have already reached Washington before its congress finishes debating and authorizes the president to declare war. But for us, we don’t waste time on these trivial things. Maybe you have now come to understand why we recently decided to further promulgate atheism. If we let theology from the West into China and empty us from the inside, if we let all Chinese people listen to God and follow God, who will obediently listen to us and follow us? If the common people don’t believe Comrade Hu Jintao is a qualified leader, begin to question his authority, and want to monitor him, if the religious followers in our society question why we are leading God in churches, can our Party continue to rule China??

og
It is indeed brutal to kill one or two hundred million Americans. But that is the only path that will secure a Chinese century, a century in which the CCP leads the world. We, as revolutionary humanitarians, do not want deaths, But if history confronts us with a choice between deaths of Chinese and those of Americans, we’d have to pick the latter, as, for us, it is more important to safeguard the lives of the Chinese people and the life of our Party. The last problem I want to talk about is of firmly seizing the preparations for military battle. The central committee believes, as long as we resolve the United States problem at one blow, our domestic problems will all be readily solved. Therefore, our military battle preparation appears to aim at Taiwan, but in fact is aimed at the United States, and the preparation is far beyond the scope of attacking aircraft carriers or satellites. Marxism pointed out that violence is the midwife for the birth of the new society. Therefore war is the midwife for the birth of China’s century.»

http://www.rense.com/general85/China%27sPlanToConquer.htm

ragnaR
ragnaR
12 år siden

Forfatter har det selvfølgelig helt riktig.

Vi er ennå noen som husker hvordan Tyskland ble satt opp før WWII
(Hitler says Jews run the world)

Chinese now says Jews run the world
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1013759/pg1

Anti-Semitism makes it to China? Book alleging Jews run the world and control global wealth becomes bestseller in country.
http://www.ynetnews.com/articles/1,7340,L-3675560,00.html

Jews control China.
http://www.goletapublishing.com/jstamps/0302.htm

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/political/jews/jews_run_world.htm

Sionister står bak kommunisme.

En må kontrollere begge sider, for å bestemme utfall av krig.

Google Iran, Russia China vs. Israel / USA / Europa

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  ragnaR

Hm.. jeg har lurt på det der, om jødene styrer slike steder også, som Kina, Kualalumpur, Afrika, Sør Amerika, gjør de, like mye overalt eller?
Jeg vet det er mye i Europa, men noen sier jo Jewropa..
Er det annerledes andre steder? Helt utrolig om de styrer i Kina, de kan vel ikke gjemme seg så lett der, de ligner ikke på befolkningen der fysisk…

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Singoalla

Når ble jøder en rase egentlig?
Obama er feks. mørk, men han er uansett i familie med bush, diana, churchill, dick cheney og abraham lincoln + mange andre kjente karakterer også i Norge.
http://www.thealexjonesshow.com/assets/images2/Obama-Bushheredity.jpg
Keep it in the family…

Så man skal ikke skure hunden mellom lårene.

Ellers:
Maurice Strong bor vist i kina, har tilknyttning til bilderberger og co2-skandalen.
http://www.youtube.com/watch?v=ih1UPeEK9Ig
(veldig amerikansk video, men sjekk gjerne på egen hånd)

« Forrige artikkel

Bekjennelser fra en Legemiddeldirektør

Neste artikkel »

Egypt i kaos for 3638 år siden