Egypt i kaos for 3638 år siden

5.6K visninger
6 minutter lesetid
21

Artikkelen presenterer to samtidsbeskrivelser av det gamle Egypt i fullstendig kaos; Ipuwer Papyrus og The Kolbrin. Selv om det ikke kan bevises, tyder mye på at de beskriver tilstanden i Egypt i tiden rett etter at Moses og den jødiske slavebefolkningen forlot landet.

 

Introduksjon

Velikovsky (1950) argumenterte for at Venus utløste en jordskorpeforskyvning på Jorden hvis kataklysmiske konsekvenser for Egypt ble utnyttet av Moses til å lede den jødiske slavebefolkningen ut av landet. Ifølge ZetaTalk var det Nibiru som utløste jordskorpe­forskyvningen som ble utnyttet av Moses. Foruten Mosebøkenes skildring av plagene som rammet Egypt og av hvordan Moses ledet den jødiske slave­befolkningen ut av landet, finnes to samtids­dokumenter som gir øyevitne­beskrivelser av Egypt i en kaotisk tilstand. Det lar seg ikke bevise at det er kaoset under og etter 1628-jordskorpe­forskyvningen som beskrives, men vi finner dette meget sannsynlig. Det ene dokumentet er Ipuwer Papyrus, som Velikovsky har æren for å knytte opp til jordskorpe­forskyvningen. Det andre doku­mentet er en meget spennende egyptisk og keltisk tekst­samling, The Kolbrin, som ZetaTalk og andre knytter opp til 1628-jordskorpe­forskyvningen.
 

Ipuwer Papyrus

Ipuwer Papyrus (online tekst) er en lang jeremiade på 17 vers der det klages over at den sosiale orden i Egypt har gått i total oppløsning (Wiki-artikkel: Ipuwer Papyrus). Kaos og anarki, nød og elendighet, sorg og klager, forvirring og uvisshet råder. Plyndring, mord, opportunistisk utnyttelse av kaoset, og jungelens lov, karak­teriserer den nye tilstanden. Elven var rød som blod, ikke til å drikke av. I vers I nevnes at kvinnene har blitt ufruktbare, de kan ikke lenger unnfange. I vers III nevnes at fremmede barbarer har kommet til Egypt, og at det er vanskelig å finne egyptere.

Ipuwer Papyrus

 

The Kolbrin

The Kolbrin er en samling manuskripter, opprinnelig 21 ”bøker”, som ble skrevet ned på bronsetavler for å hindre ødeleggelse. De ble forfattet av egyptiske og keltiske innvidde. De ble til over flere århundreder. Tekst­samlingens tilblivelsesprosess er ikke så ulik Oera Linda Book. De nåværende ”originalkopier” er i bevaring hos The Culdian Trust i New Zealand. De samarbeider med web-basen TheKolbrin.com, der mange utdrag av tekstene ligger gratis tilgjengelig. Bokutgaven fra The Culdian Trust koster ca. $100. En mer moderne utgave i paperback fra en annen utgiver, med tittelen The Kolbrin Bible, kan fås kjøpt for $40 (her).

ZetaTalk-zetaene har ofte anbefalt dette verket, så Nancy Lieder skaffet seg et eksemplar. I notatet The Kolbrin, Its Secrets Revealed gir hun flere sitater fra verket, som hun så kommen­terer med bakgrunn i hva zetaene har uttalt.

I The Kolbrin omtales Nibiru som Ødeleggeren (”The Destroyer”). Flere jord­skorpe­forskyvninger skildres: Den som Noah opplevde; en samtids­beskrivelse av hvordan 1628-hendelsen påvirket Egypt, samt en beskrivelse av en kommende jordskorpe­forskyvning! Her kommer en oversettelse av et par utdrag av samtids­beskrivelsen fra Egypt. Utdragene beskriver tiden rett før, under og etter jordskorpeforskyvningen.

”De mørke dager begynte med det siste besøket til Ødeleggeren (”The Destroyer”). Disse dager hadde blitt forhåndsvarslet med merkelige tegn på himmelen. Folk var tause, de gikk omkring med bleke ansikter. Frykten red landet, kvinnene hadde i deres redsel blitt ufruktbare. De kunne ikke lenger unnfange, og de som allerede var gravide aborterte. Dagene av taushet ble etterfulgt av en tid der høyfrekvente lyder og bråk som fra trompeter kom fra himmelen. Folket ble som skremte dyr uten en leder… De døde ble ikke lenger behandlet på ærbødig vis, likene ble kastet ut i elvene. Han som aldri før hadde dyrket korn, var plutselig eier av et fullt lager. Kveg ble overlatt til seg selv og forsvant av sted til merkelige beitesteder. Menn fulgte ikke etter kveget men slaktet i stedet naboenes dyr. Ingen eide noe lenger. De offentlige arkiver ble kastet ut og ødelagt. Ingen visste lenger hvem som var slaver og hvem som var slaveherrer… Landet ble rammet av forskjellige plager. Elvene ble blodige, og blod var overalt. De som drakk fra elven kastet opp. Støv forårsaket sår i huden på mennesker og dyr… ”

”Dommekomplekset, som i Egypt ble kalt Ødeleggeren, ble sett i alle land. Av farge var den skinnende og flammende; av utseende skiftende og ustabil. Som en spiral kveilet den rundt seg selv… Den var ikke en stor komet eller en stjerne som hadde sluppet løs, men mer som et hissig flammende objekt. Dens bevegelser høyt oppe var langsomme, men lenger nede virvlet den på en røykaktig måte. Den holdt seg nærme Solen, som den skjulte. Dens rødaktige skinn minnet om blod; og skinnet endret seg under ferden. Den forårsaket død og ødeleggelse i dens ferd oppover og nedover. Den sveipet Jorden med grått askeregn og forårsaket mange plager, sult og andre onder. Den bet i huden til mennesker og dyr, til de ble spraglet med sår…”

NASA-bilde: STEREO Ahead. 5/12-2009.

 

”I gløden fra Ødeleggeren fikk Jordens atmosfære et rødaktig skjær. Landets ansikt ble hamret løs på og ødelagt av haglstein som smadret alt som sto i veien for haglbygene. Byger med hete haglstein; der de traff bakken kunne en merkelig løpeild ses. Fiskene i elvene døde; ormer, insekter og krypdyr sprang opp fra Jorden. Den lange nattens dystre stemning spredde en mørk kappe over himmelen som utvisket ethvert lysglimt. Ingen visste lenger når det var dag og når det var natt, for Solen kastet ingen skygger. Det var ikke lenger nattens rene svarthet, men et tykt mørke som skapte åndenød. Folk fikk pusteproblemer pga. hete dampskyer som la seg rundt hele landet og som slukket alle lamper og leirbål… Skip ble dratt vekk fra sine ankringsplasser, og ødelagt i kraftige virvel­strømmer. Dette var kollapsens og oppløsningens tid…”

Skip skal ha forsvunnet ned i store malstrømmer

 

”Østen ristet; åser og fjell ble forflyttet og skaket… Dommekomplekset tordnet skarpt i himmelen og skjøt ut lysstråler. Så hørtes en lyd som fra titusen trompeter… Hele landet ble satt i bevegelse, og fjell smeltet. Himmelen brølte som titusen løver i pine, og lysende blodpiler skjøt frem og tilbake over himmelen. Således er det beskrevet i de gamle nedtegnelser, få av dem har overlevd. Det har blitt sagt at når Dommekomplekset kommer til syne på himmelen, revner Jorden fra heten, som en nøtt som ristes foran ilden. Da skyter flammer opp fra bakken og danser omkring… Dommekomplekset… dekker omtrent en femtedel av himmelen og sender en kveilende slangeaktig finger ned til Jorden. Ved middagstider er det ikke lysere enn om natten.

“Jordskorpen dreide seg rundt, slik leire roterer rundt på en pottemaker­skive… Håndverkeren forlot sitt uferdige arbeid, pottemakeren gikk fra sin skive, og tømmermannen lot sine redskaper ligge… Folk gikk fra for­standen, de ble gale. Da den store natten for Ødeleggerens vrede satte inn, da dens skrekkvelde nådde klimaks, haglet det med kampesteiner. Hyttene raste sammen over dem som befant seg inni… templer og de rikes palasser ble revet ned fra deres fundamenter. Selv Den store, faraoens førstefødte, døde sammen med dem av høy byrd i midten av terror og fallende steiner. Ni døgn med mørke og landhevning fulgte, mens en storm raste med en styrke aldri tidligere opplevd…”

”Da den passerte… folk reiste seg opp mot dem som var i autoritets­posisjoner og flyktet fra byene for å slå seg ned i telt i utkantene. Egypt manglet sterke menn som kunne skape orden i disse tider. Slavene rømte. Flokken av slaver beveget seg av sted i den dystre stemningen av en halv­veis morgen, under en kappe av grå aske som virvlet omkring. Det var en natt hvor frykt og redsel rådet, for en høy jamrende lyd kunne høres fra oven, mens flammer sprang opp fra bakken…”

“Et fremmed folk beveget seg mot Egypt. Ingen sto opp for å bekjempe dem, for alt av styrke og mot var borte… De som invaderte… kom… fordi himmelens vrede hadde lagt deres eget land øde… De tok til slaver alle som var tilbake: gamle, unge menn og gutter. De undertrykket folket og hadde glede av å lemleste og torturere. Faraoen ga opp alle håp og flyktet ut i villmarken… Han levde et godt liv blant ørkennomader og skrev bøker. Gode tider kom tilbake, selv under invasjonen, og skip seilte oppover. Luften ble renset… og landet ble på ny fylt av liv og vekst…”

 

De to siste avsnittene er særlig interessante, for de forteller om et slavefolk som forlot Egypt, og om et barbarisk fremmedfolk som invaderte og erobret Egypt uten kamp. Dette folket fant glede i å lemleste og torturere. Velikovsky kjente ikke til The Kolbrin, som først ble utgitt etter hans død, men i dette verket ville han ha funnet en kvalitetsmessig langt bedre bekreftelse på sine konklusjoner enn det han fant i Ipuwer Papyrus.

Egypt ble invadert av Hyksos-folket, som ble beskrevet som grusomt og sadistisk.

 

Kilder og ressurser

  

****************************************************
Se også mine to andre artikler relatert til Moses:

* Påskens opphav i Egypt for 3600 år siden

* Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

 

*******************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

21 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Grattis med super artikkel R. K :)

Bevisene på apokalypten for 3600 år siden er mange som også breftes i artiklene her :)
Noen mener Destroyeren falt i havet og andre sånn som du beskriver men alle er enige om at dette er ubenektlige fakta der man selv i dag kan se landskapet rundt oss har blitt herjet av noe stort en eller flere ganger i tiden

Hyksos-folket er avbildet som reptiler, er Moses og jødene da reptiler ?
Moses sine vanvittige grusomheter er kommet frem i en lang rekke dokumentarer i det siste, blandt annet på History Channel
Mye tyder på at denne guden som 1 milliard mennesker dyrker i dag kanskje ikke var så god som de vil ha det til alikevel …..
Bitene begynner og falle på plass

http://www.semjase.net/jordfjs.html

http://www.galactic-server.com/rune/Sem_Vel2.html

http://www.galactic-server.com/rune/destroyercometorigin.htm

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

ha, ha..nei lånekassa er nok jevnet med jordet innen den tid:)
Kjempe bra artikkel, hvor du igjen kan viser til akkurat dette aktuelle temaet.
Tror du snart kan gi opp RK, her inne får du ikke gehør…Jeg for min del pakker snart og reiser opp i høyereliggende strøk – fyrer på peisen, leser en god bok, hvor jeg har nok mat og ikke minst stearinlys – det er jo litt romantisk også…Så kan andre velge den tunge veien..
For når alt roer seg, så sitter jeg plutselig på en fin strand og koser meg med boka mi..for når alt har rotert rundt så oppholder jeg meg plutselig i syden!! Da skal jeg virkelig kose meg:)) ps…jeg har nok frø med meg for å skape min egen edens hage!

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

2 og 3 er grei.

1 er litt verre.
Det finnes ingen indikasjoner av at et folk slik det gamle testamentet beskriver har eksistert i egypt, og vi vet egypterene var ekstremt flinke til å dokumentere hendelser. Men mange av historiene kan derimot peke mot mange andre hendelser og folk. “jøder” kan derfor være et sammensatt folk. DVS: Jødene i Egypt som invanderte Kanaan er trolig Hykoser.

Å gi et raskt svar på hvorfor de ikke selv ha fått med seg i sin historie at de styrte Egypt i flere hundre år, er ikke enkelt. Men det har noe med identitetskapring å gjøre. Man må også huske på at i den Gresk-romersk epoken i Egypt var den romerske keiseren kjent som farao blant egypterne og mange romere lot seg mumifiseres. I likhet med Hykosene hadde de heller ingen kulturell tilknyttning til Egypt. Skal man kuppe en religion er det ofte smart å skjule sin fortid.

Abrahams ætt (den religionen i utgangspunktet dreier seg om) er kanaanittere (som israel-ætten skulle utslette i GT). Kanaanitterene stammet fra sumeria, og kanaanittisk religion er nærmest identisk med sumeriansk.

Jødene som er i israel nå er kazharere.

Så ja.
“Jødenes” egen versjon av historien ER fullstendig meningsløs.

Anbefaler denne:
http://www.youtube.com/watch?v=VBBvvDl25F4

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Nei, Rolf du kan ikke sammenligne dette med Eriksson og Columbus.

Problemet når det gjelder jødene i egypt er at det er inted spor av de, mens Hyksos med så og si identisk historie kan bekreftes av flere kilder. De har heller aldri eksistert en monoteistisk vri av kanaanittisk religion før etter Hyksosene kom til dagens Israel og kapret deres religion. har du lest den hebraiske bibelen? Legg merke til at kanaanittiske guder er “forskjellige navn på den jødiske gud”. Hvordan skjedde det tro?
http://en.wikipedia.org/wiki/Canaanite_religion
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=52&letter=N

Ipuwer nevner heller ingenting om hebreere og en vred gud. Hyksos folket var også i egypt i 200 år før de ble kastet ut slik som bibelen sier om jødene. og ut i fra artikkelen og fra flere vitenskaplig og arkologiske hold å bedømme skjedde dette under samme begivenhet.

Så du hele doc-serien jeg linket til?
Den tar i grunn opp alt du skriver om i artikelen.

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

Fasinerende artikkel.

Som svar til:
“Skjedde eksodusen under en jordskorpeforskyvning ca. 1628 fvt.?”

– Ja, men jødiske slaver er en sterk overdrivelse. Antikkens jøder var trolig Hykoser.
Josephus identifies the Israelite Exodus with the first exodus mentioned by Manetho, when some 480,000 Hyksos “shepherd kings” (also referred to as just ‘shepherds’, as ‘kings’ and as ‘captive shepherds’ in his discussion of Manetho) left Egypt for Jerusalem.[23] The mention of “Hyksos” identifies this first exodus with the Hyksos period (16th century BC).
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyksos#cite_note-AA1:86.E2.80.9390-22
http://www.gutenberg.org/files/2849/2849-h/book1.htm

Under Sobekhotep IV ankom hyksos for første gang, og omkring 1720 f.Kr. tok de makten i Avaris (dagens Tell ed-Dab’a/Khata’na), nær Qantir. Manethon av Sebennytos skrev at de invaderte Egypt under Dudimose I under det fjortende dynasti. De ble ledet av Salitis, som grunnla det femtende dynasti, og regjerte til det 16-dynastiet. I det 18-dynastiet var de helt ute.

Ellers er trolig Ipower papyruset som du viser til den virkelige historien bak “the 10 plagues of egypt”.
http://ohr.edu/yhiy/article.php/838

Du sier videre:
”Da den passerte… folk reiste seg opp mot dem som var i autoritets­posisjoner og flyktet fra byene for å slå seg ned i telt i utkantene. Egypt manglet sterke menn som kunne skape orden i disse tider. Slavene rømte. Flokken av slaver beveget seg av sted i den dystre stemningen av en halv­veis morgen, under en kappe av grå aske som virvlet omkring. Det var en natt hvor frykt og redsel rådet, for en høy jamrende lyd kunne høres fra oven, mens flammer sprang opp fra bakken…”

svar: Jeg så for en stund tilbake en dokumentar på discovery om dette, og de mente at det var vulkanen i Santorini. De snakket om at utbruddet må ha vært så kraftig at de vill trolig greie å se det helt til egypt. Videre har de funnet lavasteiner fra dette utbruddet på fjelltopper, og i egypt(!) (lavastein flyter), og langt pokker i vold.
http://www.netzarim.co.il/BeitKneset/ParashahPix/Eastern%20Mediterranean%20labeled%20600×557.jpg

Druiden
Druiden
Anonym
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Flott artikkel!

Veldig interressant kommentar Sigr.

Ifølge flere kjente researchere(Michael Tsarion, Graham Phillips, Lorraine Evans, Mustapha Gadallah og Ahmed Osman blant annet) var Akhenaten pharaoh av Egypt på denne tiden. Det virker som han tvang det egyptiske folk til å tilbe en Gud(monotheisme) til forskjell fra tidligere hvor de hadde flerfoldige Guder de tilba blant annet vindguden Amen, Ra, Isis og Osiris blant flere.
Under Akhenatens tid som pharaoh virker det som det har vært en kataklysme hvor himmelen ble dekt med sot og elvene fylt med blod osv. Dette ble selvfølgelig dramatisk for Akhenaten som tilbad Aten(Lyset).Ifølge Graham Phillips i Atlantis and the ten plagues of Egypt fikk Akhenaten og hans tilhengere hyksos folket skylden for denne katastrofen og ble deretter kastet ut av Egypt(The 2. exodus?). Deretter utvandret de til Palestina hvor de dannet de tolv israelske stammer? Det egyptiske folket gikk deretter tilbake til det tidligere trosystemet(flergudssystemet).
Det virket som det var en god del kaos i Egypt på denne tiden med konflikt mellom presteskapet i On(Heliopolis) som støttet Akenaten og Thebes hvor de tilba vindguden Amen. På denne tiden var det også forandringer Astrologisk sett hvor solen skiftet fra å stå opp i Taurus til Aries. Dette skapte også store konflikter blant presteskapet.
Det samme kommer til å skje nå i våres tid astrologisk sett den 23. Desember 2012 at solen stopper å stå opp i Pisces og går over til Aquarius(vannmannens) tegn.

Abraham skal ha utvandret fra Ur i Mesopotamia og hans etterkommere dette såkalte hyksos folket(the shepherd kings) skal ha vandret til Egypt gjennom Palestina og blitt en del av hersker klassen i Nedre Egypt(Nordre Egypt) i det 14. dynastiet.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Druiden
13 år siden

Bra svar druiden!

Men det er et par ting jeg ikke får til å stemme.

Var virkelig Hyksosfolket alliert med atonistene?

Rosenkorsgutta er uenig:
Det attende dynastiet var en ytterst kreativ periode i Egypts historie. Selve dynastiet hadde sin opprinnelse i Theben, vår tids Luxor, og det inkluderte så berømte herskere som Dronning Hatshepshut, Amenhotep III (Akhnatons far), hvor Egypt nådde et kulturelt høydepunkt, Akhnaton selv, Tutankhamon og den som er gjenstand for denne artikkelen: Thutmosis III. Thutmosis var ætling av en mektig familie som hadde gitt Egypt minst to dynastier. Den 17ende hadde kulminert med farao Kamose som startet fordrivelsen av de forhatte fremmede herskere, Hyksos, fra Egypts jord. Ved hans død ble dette drevet videre av hans bror, Ahmose, grunnleggeren av det 18ende dynastiet.
http://www.amorc.no/archive/art14.htm

Hykosene arvet nok det moniteistiske systemet til atoniskene og dyttet det på kanaanitterene med seg selv på toppen, men jeg tror egentlig ikke hyksoser og atonister var så gode venner.

Hvis Hyksosene var av abrahams ætt…

“Bibelen tilskriver navnet til den bibelske figuren Kanaan, sønn av Ham, sønn av Noah, og dennes avkom korresponderer med navnene til ulike etniske grupper i landet Kanaan, listet under «Folkeslagene på jorden» i Første Mosebok 10 [12] hvor Sidon er navnet på hans førstefødte sønn som ble underkastet av etterkommerne til Sem.”
http://no.wikipedia.org/wiki/Kanaan

Hvorfor ville Hykosene og deres gud utrydde…øh…seg selv?
2Mos 23,23
“For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utrydde dem.”

Jeg klarer ikke å se noe annet enn at Hykosene og Sumerere/kanaanittere er forskjellige folk.
Men som du er inne på så var det minst 2 Hyksosiske exoduser til palestina.

kjell108
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Druiden
“Ifølge flere kjente researchere(Michael Tsarion, Graham Phillips, Lorraine Evans, Mustapha Gadallah og Ahmed Osman blant annet) var Akhenaten pharaoh av Egypt på denne tiden.”

Jeg lese dette som at Michael Tsarion, Graham Phillips, Lorraine Evans, Mustapha Gadallah og Ahmed Osman ikke har noen interesse for framtiden slik som Zetatalk og hopper over henne.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Michael Tsarion er ingen forsker, men en løgner og kvakksalver. Anbefaler å google litt…

T
T
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Som svar til at RK refererer til ZT i et forsøk på å si at Moses var snill, og diskusjonen forøvrig:

Hvordan kan du ta Zeta Talk så alvorlig at du bruker dem som referanse for flere av dine påstander, RK? Du skriver bra og bruker flere andre gode kilder, noe som lett fenger interesse, men konspirasjonen mot menneskeheten går lenger tilbake enn 1800tallet,- og uansett hvor mye rett ZT måtte ha, så ser jeg ikke helt grunnen til hvorfor de skal kunne være en kilde som motbeviser en historie som begynner og bli mer og mer kjent, Sigr her har tydeligvis gjort researchen sin, for det er nemlig ikke tilfeldig at det eksisterer
mange NWO resistance og WEareChange grupper rundt om i dag, verden oppleves brutal, og det kan ikke bare forklares med at mennesket er EGO, fordi menneskene har også vært holdt tilbake av en mindre gruppe
soltilbedende “reptiler” i lang tid nå. Vi har blitt oss levert en streng Gud, en monoteistisk og ubalansert religion, vi har blitt dummet ned og hypnotisert…

..poenget mitt er at vi kan ikke bruke ZT som kilde for og motbevise en historie som det er veldig viktig at folk får kjennskap til, vår historie er et viktig ledd i vår oppvåkning, vi må kjenne vår fiende, og vite hvordan vår fiende kontrollerer oss. Dog det viktigste av alt, er at vi kjenner oss selv… til syvende og sist er alle svarene vi leter etter i oss selv, ikke i Egypt eller i religionene vi har fått av de som ble kastet ut av Egypt; Hyksos + Atonist = veldig, veldig slem person (mest sannsynlig er det disse som i dag kaller seg jøder,
men ikke er det).

Selv om Hyksosene ble kastet ut av Egypt før Atonistene, så tror jeg disse er forbundet, like forbundet som falske Jøder og ekte Katolikker, forhåpningsfulle Frimurere og blinde Jesuitter, arrogante Dronninger og sjarmerende Konger.

T
T
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Vi kan godt dra inn mer moderne mindcontrol i analysen, til det vil jeg poste et kort sitat av Jim Keith som jeg mener setter spikeren i kista ang. det temaet, et tema som er godt dokumentert:

“In ancient times you know they used the sword, and the gun, and other methods like religion to push the populus around, getting people to do what was wanted, but in recent times, like the 20th century, there are new technologys that provide the expertice to control people totally without their knowledge; means of electronic entrainment, brain control implants, methods of advertising, that manipulate us against our will, and this isnt science fiction, it is something that is very well documented.” – Jim Keith (September 21, 1949 – September 7, 1999)

http://www.youtube.com/watch?v=jN-T_lJNhsA

Om det er negative ET grupper som tankekontrollerer oss, eller om det er en fraksjon av menneskeheten som har blitt fristet eller “tatt over” av negative energier, og deretter vil forsøke tankekontrollere resten av oss, er ikke så farlig akkurat nå, vi kan se på historien vår og dra konklusjonen om at det meste av beslutninger taes hemmelig, rundt et bord vi ikke har tilgang til, og at de beslutningene som taes gagner en viss gruppe personer, og ikke flertallet. For at en liten gruppe personer skal kunne kontrollere massene, så må ekspertise innen hvordan tankekontrollere mennesker være til stede, da mennesker egentlig er intelligente vesener som ikke liker og bli kontrollert.

Med denne måten og ordlegge meg på så føler jeg at jeg ikke trenger å bevise noe, og mener jeg at står på solid grunn.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Er i grunn enig i det meste her Anders, men vil legge til et par åpne spørsmål. Egypt i tiden før Hyksosene og atonistene var faktisk meget bra og soldyrkelse er nødvendigvis ikke problemet, men noe gikk forferdelig galt. Hyksosene vet vi var et fremmedlegeme i oldtidens egypt, men hva med atonistene? Var de også inntrengere?

Vi vet at atonistene var i stadig krig med Kanaan og Syria, men kan en slik konflikt dokumenteres å ha skjedd FØR Hyksosene innvanderte Kanaan?

Lesestoff:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III

T
T
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Er enig i hypotesen om at Egypt var mer balansert før Hyksosene, og Atonistene fikk innflytelse, men Sigr, hvor passer Levittene inn her? Jeg tror disse kultene må ha hatt hjelp for å erobre Egypt, mest sannsynlig utenlandske NATO (ATON) styrker, og at når de likevel ble kastet ut av landet en etter en, som vi har sett av vår egen historie har skjedd gang på gang med de samme gruppene (muligens under andre navn), så har de ikke vandret i noen ørken i 40 år, men samlet troppene sine og lagt planer, langsiktige planer.

Vel, solen er alltid blitt sett på som en av Guds flotteste skaperverk, problemet er at solen etterhvert har blitt altfor sentral, den er blitt personifisert av flere skikkelser opp gjennom historien. Så massene er blitt lurt, vi har ikke så mye kontakt med det guddommelige lenger, “vi” har plassert noe veldig maskulint som hinder for vår egen utvikling.

Vår og naturens søken etter balanse kan nå bli tilfredsstilt symbolsk sett med tanke på sammenslåingen av kulter i Is Ra El, nærmerer bestemt Sol & Mons` tempel når det er ferdig gjenoppbygd. La oss ikke kjøpe denne løgnen, og heller finne balansen i oss selv, slik at vi kommer i eller finner harmoni med universet, og ikke bare blir lurt på nytt av de som skriver historien vår samtidig som de forbereder fremtiden vår.

Metatron
Anonym
13 år siden

Knall artikkel! Du er dyktig til og skrive RK…interessant! Tips: “Ancient Aliens” sesong 2 har kommet ut… ;)

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
Svar til  Metatron
13 år siden

Uendelig tusen millioner takk for opplysningen om AA2 sesong 2! : )
Ubegripelig at det har gått meg hus forbi, underlig at jeg ikke har fått med meg det via C2C. Har åpenbart også ikke holdt meg oppdatert på Legendary times.

Og Rolf Kenneth – igjen en innertier. Du har opparbeidet deg kultstatus iallefall i mitt lille univers. :-)

« Forrige artikkel

Kina inntar Europa

Neste artikkel »

Opphavet til de fem Mosebøkene

21
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x