Bla i tag

kataklysme

Egypt i kaos for 3638 år siden

Skjedde eksodusen under en jordskorpeforskyvning ca. 1628 fvt.?

Boken “Cataclysm!” av Allan og Delair (1997)

I boken ”Cataclysm!” (1997) dokumenteres at en global kataklysme rammet Jorden ca. 9.500 f.Kr., utløst av et annet himmellegeme. Var dette et engangstilfelle? Dokumentarfilmen ”Zeta Movie Part I” (2010) hevder at det andre himmellegemet var planeten Nibiru, som også utløste globale kataklysmer ca. 5200 f.Kr. og 1628 f.Kr.