Heksedoktoren Dr. Anthony Fauci, https://www.newsday.com/long-island/politics/biden-stimulus-cabinet-fauci-covid-vaccine-trump-anti-vax-maga-pelosi-infrastructure-cuomo-treasury-mnuchin-deficit-1.50183053

Kan sykdomsfremkallende prioner ha blitt brukt i koronavaksinene?

8.5K visninger
9 minutter lesetid
34

De ubehagelige spørsmål
Er ikke dette skadevirkninger i bøtter og spann? Er ikke dette hinsides enhver fornuftig forestilling hva en vaksine skulle være: En slags fantasiverden i helvetet; nå ble pasienten vaksinert og er beskyttet, men omkom dessverre og døde; er vi ikke utsatt for et regelrett bedrag, det omvendte av sannheten blir forsøkt gjort gjeldende (se reg. hjemmeside, her)?

Er tiden inne for å stille de meget ubehagelige spørsmål? Klart man begynner å lure på hva som er i koronavaksinene? Hvordan kan de ha slike merkelige utslag? Ingenting skjer uten en grunn. Men leger og forskere fra helsemyndighetene ristet på hodene som om de ingenting forsto, ihvertfall virket det sånn, noen prøvde å antyde med bortforklaringer; personlige sykdomstilstander må ha vært tilstede, uten at vi visste det, pr. 12. mars hadde 31 fått hjerneblødning.

Mange hadde også fått rare blødninger i rett under huden, det fikk vi se en rekke foto av på sosiale medier, men også andre særegne reaksjoner. Flere hadde avgått med døden, kanskje særlig gamle, uten at det ble slått opp i presse, sjefsredaktørene hadde kanskje gått utfra at det skulle være normalt, for det hadde helsemyndighetene sagt.

Var ikke dette alvorlig nok? Alikevel toet de sine hender og rykket ikke ut med språket (fra Dagbladet, her)? Det var rart. Kunne det tenkes at helsemyndighetenes folk hadde en agenda? Vaksinasjons-historien etter krigen har de mørkeste skyggesider, som først de siste år har begynt å komme frem i dagen (om helsemyndighetenes vaksine mot svineinfluensa, her, om hjernehinnebetennelse, her).

Var det ikke avgjørende å vite hva vi sluser inn i våre blodbaner, forbi det ytterste forsvarsverk, fordøyelses-systemet og direkte inn i det aller helligste, via en injeksjon. Visste vi alt vi trengte å vite? Var det et innholdsstoff i covidvaksinen som så mange ikke tålte? Gikk våre ledere hos helsemyndighetene foran med godt eksempel?

Hadde Folkehelseinstituttets leder Camilla Stoltenberg tatt vaksinen, den samme som befolkningen ellers skulle få? Hadde Dr. Steinar Madsen fra Legemiddelverket tatt vaksinen? Nestleder i Helsedirektoratet Dr. Espen Nakstad var ærlig nok til å si at han for sikkerhets skyld ville vente til den er vel og lenge utprøvd (her). Er det dette vi kan se nå, Dr. Nakstad? Har vi prøvd dette lenge nok? Hvor lenge har dere tenkt å eksperimentere? Erna Solberg var for ung og oppegående, hun er 60 og trengte ikke vaksine, mente hun (her). Fra Bjørn Guldvåg har vi ingenting hørt, ennå.

Er dette situasjonen vi har i et nøtteskall (?); ingen ledere hadde tatt vaksinen, men alle anbefalte de den på det sterkeste til de andre? Var ikke det påfallende?

Han turte i det minste å nærme seg sannheten, men gikk så snørklete og forsiktig omkring smørøyet; det beskriver godt den medisinske verdens åndelige klima for tiden: “Jeg synes det er vanskelig å konkludere ennå. Men jeg vil anse det som mer usannsynlig at det ikke er noen sammenheng, enn at det er en sammenheng,” sier Holme, som er overlege ved Rikshospitalets avdeling for blodsykdommer, til NRK (her).
Visste de egentlig hva som foregår?

Kanskje skulle vi nå, med disse merkelige bivirkninger for øye, vaksineskadene kom overrumplende på mange av oss, se på alle muligheter for å finne en årsakssammenheng? WHO hadde aldri lagt frem et bevis for at det eksisterte et virus; det ble aldri identifisert (se her). Logisk er det, hvis det ikke var virus vaksinene skulle slå ned på, var det kanskje helt andre ting? Hvis vi ser nærmere på fakta: Miljøene som presenterte vaksinene, la aldri skjul på sine holdninger til å redusere verdens befolkning. Kunne det være dette vaksinene skulle brukes til? Drapsvåpen så små at man ikke kunne se dem med det blotte øyet? Sakte virkende og snikende, over tid? Forkledd som en uforklarlig og uhelbredelig sykdom?

Følgende artikkel gav antydende svar på en del av mine spørsmål omkring vaksinene. Kanskje var det ikke uten grunn at demenslignende sykdomstilstander til stadighet var gjenganger i statspresse og statsfjernsyn: vi hadde med uro slått fast en ekstremt økende og omfattende bruk av det nye lettmetall aluminium samtidig som vi pustet og åndet inn skyer av aluminiumstøv fra værmanipulasjonens geoengineering. Om noen hadde kastet sine øyne på en kunstig fremkalling av slike sykdommer, om noen så og si eksperimenterte på strak arm?

Covid19-vaksinerte: Nye sykdommer, hvorfor det; bare en mild begynnelse (her)?

De danske myndigheters, men også det norske Mattilsyns interesse for mink, skrantesyke og syke proteiner (prioner) var de siste år overtydelig. Men merket hvor overømfindtlige de var hvis du omtalte dette; de skvatt øyeblikkelig til som om du hadde berørt en amøbe. Artikkelforfatteren hevder at vaksinene kunne ha en sammenheng med dette. Han mener at prioner, infiserte proteiner ble tilsatt Covid19-vaksinene. Akkurat slik som det kreftfremkallende SV40-viruset i sin tid hadde blitt tilsatt poliovaksinene.

“…hundrevis av millioner doser av polio-vaksinen fullt av virus fra aper,” skrev forfatteren Mr. Haslam i boken Dr. Mary’s Monkey (2007). Da det ble oppdaget hevdet de at de ikke hadde visst det, at det måtte ha vært en arbeidsulykke; men det forårsaket da ikke kreft, det var sikkert en tilfeldig forurening av vaksinen (om SV40 viruset, se her). Men var det virkelig hele sannheten? Kunne det tenkes at vi nå står i en lignende situasjon? De merkelige bivirkninger, øyeblikkelig slo de ut, som om menneskekroppen hos noen eksploderte i langsomt kino. Kunne det ha vært noe i vaksinene? Noe som ikke hadde blitt deklarert? En forurening som fulgte med på kjøpet?

Prioner? Skulle dette være tilfelle måtte infiserte prioner produseres i større mengder. Det ville innebære at det fantes miljøer bak myndighetene som hadde kjøpere som betalte godt for de syke proteinene? Som kanskje også handlet med den kostbare substans kjent under navnet føtalt bovint kalveserum, også for vaksineproduksjon? Mattilsynet hadde vist interesse for dette. Også dette kostet mere en gull, man kunne tjene seg rik som en krøsus på no time. I Norge står selskaper som Ferd (Johan H. Andresen) og Dr Fûrst Medisinske Laboratorium, Laho AS, Prosana AS og Moringen AS sentralt i slike sammenheng. Det hevdes mellom linjene i artikkelen at de omtalte bivirkninger kunne dreie seg om akutte motreaksjoner på injeksjon av menneskefiendtlige prioner.

En nevrolog i Chennai, India har ment at 40-åringen som meldte seg frivillig til Serum Institute of India’s vaksineforsøk med covidvaksine utviklet akutte nevrologiske symptomer etter å ha fått injeksjonen (se her).
Bruk av biokjemiske våpen

Fra oversatt artikkel: Kunnskapen om bioteknologi øker risikoen for å bruke biokjemiske våpen til masseødeleggelse. Prioner er enestående smittsomme patogener som forårsaker en gruppe dødelige neurodegenerative sykdommer ved en ny mekanisme. De er overførbare partikler som er blottet for nukleinsyre. På grunn av deres enestående egenskaper fremstår prioner som potensiell fare siden de kan brukes i utviklingen av slike våpen. Prioner forårsaker dødelige smittsomme sykdommer, og hittil er det ingen terapeutisk eller profylaktisk tilnærming mot disse sykdommene. Videre er prioner motstandsdyktige mot høy varme som i fordøyelsesprosessene og kan finne veien fra fordøyelsessystemet til nervesystemet; rekombinante prioner er smittsomme og enten bundet til jordpartikler eller i aerosoler. Derfor kan dødelige prioner utvikles av ondsinnede forskere som kan brukes til å angripe politiske fiender, siden slike våpen forårsaker sykdommer som kan være hevet over enhver mistanke (se forskningsarbeide av Eric Almedia, her).

Det første covid-19-vaksineofferet som har fått hjerneskade har blitt rapportert i India noen måneder etter å ha blitt vaksinert, og det er grunnen til at testpersoner bare blir observert i en eller to måneder av vaksineprodusenter og reguleringsorganer (se beretning om tilfelle vaksineskade fra covid19-vaksine fra India, her).

Ikke godta noen vaksine…En erfaren veterinær fortalte meg følgende: “jeg tror de fint skal klare å isolere smittestoffet prioner dersom de har mink eller andre dyr som har dødd av/blitt avlivet pga  sykdommen.” (foto, her).

Prioner laget i laboratorier – dødelige våpenprioner som skal brukes som en del av folkemordet på 90% av menneskeheten? Det militærindustrielle komplekset har studert prioner i flere tiår og har ikke bare vært i stand til å lage dem i laboratoriet siden 2016, men også å ha presis kontroll over deres patogene oppførsel (om dødelig virkende prioner, se her).

Prionene valgt for denne metoden for avfolking ble mest sannsynlig hentet fra mink, som er deres naturlige verter. Encefalopati-pandemien forårsaket av covid-19-vaksinene vil da bli skyldt på mink. Som forberedelse til dette bedraget har systemet produsert en uspesifisert epidemi av et antatt “covid-19-lignende virus” blant minkpopulasjonen i Danmark og har avlivet – med stor fanfare – millioner av disse dyrene (om TSE i alle prioner, se her).

Ikke godta noen covid-19 vaksine!

Du har blitt advart: En fatalt virkende sykdom i hjernen kan overføres fra en vaksinert, smittet person til en uvaksinert sunn person. Derfor er det ikke behov for å vaksinere hele befolkningen. De vaksinerte vil raskt spre våpenprionene til de uvaksinerte gjennom kroppsvæsker, fra spytt til samleie (om prionskapt sykdom, her). Systemet kan ha valgt å kvitte seg med de gamle først ved å sette prioner i vaksinene spesielt øremerket til å bli gitt til den eldre ‘mest sårbare’ delen av befolkningen. Det er grunnen til at de gamle vil bli vaksinert først og separat fra resten. Husk alltid at de kriminelle som styrer oss er i stand til hva som helst. Hjerneskade på de gamle og deres død vil bli rapportert som et resultat av Demens eller Alzheimers sykdom for å forhindre ærlige forskere i å oppdage den virkelige årsaken lenge nok til å injisere så mange mennesker som systemet anser nødvendig med dødelige prioner skjult i Covid-19-vaksinene.

Hvorfor iskalde vaksiner?
Fra forside VG 15.mars 2021 (om saken, her).

Her er hvorfor Covid-19 vaksiner som Pfizers må holdes så kalde: Å forhindre ærlige og uavhengige forskere i å oppdage at covid-19-vaksiner inneholder prioner, oppnås først og fremst ved de usedvanlig lave temperaturene på -94 grader Fahrenheit (-70 grader Celsius) der disse vaksinene holdes. Temperaturer som krever slike spesielle frysere, vil gjøre det mulig for myndighetene å kontrollere tilgangen til disse vaksinene og dermed forhindre noen i å studere ingrediensene (er dette grunnen til at de trenger så sterk kulde for oppbevaring av vaksiner, her).

I noen land har militæret overtatt kontroll over transportlagring og distribusjon av disse vaksinene for å sikre at ingen finner kan gjøre en vitenskapelig analyse for å finne ut hva de inneholder (om bruk av militære styrker for distribusjon, se her og her).

Det store medisinske leksikon skriver følgende om prioner: “Prioner er små proteiner med noe uklar funksjon som fins naturlig hos alle pattedyr og som kan omformes og gi alvorlig, livstruende sykdom. Prioner er lite påvirkelige av kjemiske desinfeksjons- og steriliseringsmidler, stråling og varme. Ved destruksjon kreves det langvarig autoklavering (koking) ved svært høye temperaturer. Betegnelsen ‘prion’ kommer av at prioner i sin helhet består av protein og har potensiale til å være infeksiøse: ‘proteinholdig infeksiøs partikkel’.” (les videre, her). Om TSE, Transmissible Spongiform Encephalopath: Spongiforme encefalopatier er en gruppe hjernesykdommer som kjennetegnes av et svampaktig (spongiøst) utseende av hjernevevet når dette undersøkes mikroskopisk (les videre, her). For maksimal kontroll har noen land også plassert sykehus under militær kontroll (se Romania, her).

Ta ikke covid-19-testen

Forfatteren avslutter sin artikkel slik: Jeg er overbevist om at vattpinnene brukes til å sette inn prioner i nærheten av hjernen, og det er grunnen til at de bruker så lange pinner og skyver dem helt til hjernebunnen; hjernen er det organet som er mest utsatt for prioninfeksjoner og skader. Artikkelen i lenken nedenfor beskriver teknologien som sakte frigjør gifter eller medisiner i kroppen vår (se artikkel om sakte forgiftning, her). Våre regjeringer er så desperate at folkemord er veien de går, da de ikke vet hvordan vi ellers skal løse de eksistensielle problemene vi har (se artikkel om studier av prionsykdommer, her). Dette gjelder liv og død. Del disse kunnskaper vidt og bredt. Ditt liv avhenger av det.


forfatter

De siste årene har flere engasjerte forfattere skrevet om vaksinering, ikke minst om det kreftfremkallende SV40-viruset, oppdaget i poliovaksinene (gitt mellom 1955-1963). For hadde viruset kommet inn i vaksinene på egen hånd? Neppe. Det tydelige press for å ta en eksperimentell vaksine forekom meg særegent. Folkene bak har ingen, absolutt ingen moralske skruppler, det har de vist gang, på gang, på gang: Min leveregel er den milde generals; første gang kan det dreie seg om en misforståelse, den andre gang kan det ha vært en tilfeldighet, mens den tredje gang er det fiendtlig (tegn i tiden; vet vi, kan vi gjøre noe med det, her). Tekst oversatt fra artikkel hos rense.com, skrevet den 9. desember 2020, kan leses, her. COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease av Dr. J. Bart Classen, pdf-fil nedlastning rapport, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

34 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
finsk lappsaus
finsk lappsaus
Anonym
3 år siden

Jeg dør ahah

e
e
Anonym
Svar til  finsk lappsaus
3 år siden

Pass deg nå, finsk lapskaus, så det ikke går troll i ord ;)

e
e
Anonym
3 år siden
Navn*
Navn*
Anonym
3 år siden

Hjelpe meg for noe enestående sprøyt! Skrevet en person helt uten formell kompetanse/utdanning. Dessuten er språket usedvanlig tunglest og dårlig.. Å skulle stole på noe som er skrevet av en person som ikke vet forskjellen på å og og, samt ikke aner når han skal bruke komma, er jo mildt sagt rart..
Men for all del, bruk gjerne resten av deres tilmålte tid her på jorden, på å forfekte sinnsyke, udokumenterte og rasistiske teorier

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Navn*
3 år siden

Jeg tror ikke du skjønner hva som foregår i verden. Nå har vi en president som ikke er istand til å svare på sprøsmål fra journalister – plassert der med hjelp av valgfusk. Du tror det er alternative media som er problemet.
Her kan du kommunisere direkte med forfatter. Da har du ikke noe viktigere å ta opp enn hva du lærte av norsklæreren? Så har du behov for å kalle deg Navn*

ken
ken
Anonym
3 år siden

NOK EN ADVARSEL: “Ikke godta noen covid-19 vaksine!” Det er på tide å innrømme at debatten om bivirkningene fra vaksiner ikke lenger er vitenskapelig, de er radikalt politiske. Tiana Khalid har brukt 60 timer for å produsere denne videoen så informativ som mulig, slik at du nå kan gi ditt “informerte” samtykke eller dissens. Tiana Khalid bryter ned ethvert selskap og hvordan injeksjonen er designet for å fungere i kroppen din i negativ forstand… https://rumble.com/vfd0s1-what-they-dont-tell-you-about-the-vaccines.html

kjell108
kjell108
Abonnent
3 år siden

The virkelige Klaus Schwab
https://www.youtube.com/watch?v=YRNMI7Pba1Y&t=688s

Hva som sies her passer inn i at Sveits er på toppen. Nazi gull -> Bank for International Settlements.

Hvem stod bak Marshallplanen?
Det kan være Sveits / Sverige / Nazistene / Tyskland / London

At det var Sverige som stod bak Revolusjonen 1917 er delvis sant.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
3 år siden

Fulford: “What this shows is the group now in charge of U.S. corporate media and the fiat money computers inside the U.S. are planning to take us back in time to the 1980s and the cold war with its easy to identify enemies. Lets’ face it “commies” are easier to rally against than amorphous “terrorists” who keep changing their brand name.
NATO Secretary-General Jens Stoltenberg described this new cold war against China and Russia as “a unique opportunity.””

Hvis vi får VK3 så blir alt enklere i verden.

Fulford påstår videre at verden styres fra en bunker på grensen Sveits / Lichenstein / Østerrike.
Det skulle ca. bli der Hitler kom fra.

ken
ken
Anonym
3 år siden

KORONA (COVID-19/CERTIFICATION OF VACCINATION ID-AI) IS PANTOMIME!

Lavrans
Lavrans
Anonym
3 år siden

Etter at kona fikk første sprøyte med Astra Zenica har det startet å gro hår på tærne mine. Dette er et kjent middel regjeringen bruker for at anstendige mennesker skal ta livet av seg selv pg.a. lavere selvfølelse, og dermed sørge for å holde befolkningspopulasjonen nede – men jeg lar meg ikke skremme, men barberer de bare bort – HAHA!
Jeg er veldig glad for at Sven-Inge Johansen har tatt turen ned fra romskipet sitt for å redde oss. Jeg har for sikkerhets skyld foret min Røde topplue med aluminiumsfolie for å beskytte meg fra de nye 5G strålene. For ytterligere sikkerhet anbefaler jeg alle om å kaste sin mobiltelefon da både 3G og 4G er minst like skadelig. Brevduer er tingen, og jeg oppfordrer alle til å anskaffe minst 10 duer hver og starte trening av disse. De klarer fint å transportere SD-kort for utveksling av videofiler!

NB! Med mitt nyutviklede spektralviskosesnertimeter-meter har jeg oppdaget at alle melkesortene som er å få kjøpt nå også inneholder både prioner, ukultiverte priorinner og aktive tensider utviklet av russiske anitbolsjevister. Drikk heller kokosmelk!

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
3 år siden

Det var til Lavrans.

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Lavrans
3 år siden

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KvBP4/kautokeino-ordfoerer-har-allerede-bestemt-seg-vil-ikke-ta-imot-astrazeneca-vaksiner
Hvorfor ta sjansen på et gen-eksperiment når sykdommen ikke er verre enn en forkjølelse eller svak influensa? Det kan ikke være spesielt smart? Kanskje du skal komme tilbake om det gror hår på ballene? Tviler på at du har kone.

ken
ken
Anonym
Svar til  Lavrans
3 år siden

Lavrans – Disse er øremerket deg, ditt avskyelige falske TROLL alias satanist!

No Amount of Evidence (will ever persuade an idiot):

George Carlin – “List of people who ought to be killed” (and you are on it, “Lavrans”!):

Television Watching News Believer:

En god venn av meg, topptrent innenfor 1. divisjon fotball, døde 2 dager etter Astra Zenica vaksine…

KOMMENTAR?!???

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Lavrans
3 år siden

@Lavrans
Når man står overfor slike som deg så bør man sjekke om passet ditt er fake

https://faked.news/2021-03-18-situation-update-mar-18th-fake-joe-biden-now-confirmed.html#

ken
ken
Anonym
3 år siden

Spør legen din om “dette” før evnt vaksinering! Enkelt og greit! Supert om noen har tid til å oversette til norsk for den eller de som måtte ha nytte av dette :-)

“DearSir/Madame!

I reciently received the invitation to receive a SARS-CoV-2 mRNA vaccine, It is great to see a health care professional contacting me and watching out for my best health interests.

Before making any related medical decisions, as a concerned citizen in these uncertin times, I have a few technical questions which I would really apprecate you answering if possible. I have numbered them for ease of answer and follow up. (Would you be so kind as to respondin writing).

The following points which seem fundamental to me:
1-Give me the complete list of vaccine ingredients currently in circulation in our country
2-Certify that the vaccine you plan to inject me does not contain MRC5 ( aborted fetal cells or traces of human DNA), which would go against my religious beliefs
3-Certify that there is no risk of iatrogenic reactions
4-Inform me of all contraindications and potential side effects, repairable or irreparable, in the short, medium andlong terms
5-Certify myself unequivocally and in good faith, in compliance with article 13 of the Oviedo Convention (3), that this technology does not have the potential to modify DNA human thanks to what is called reverse transcriptase, which explicitly allows transfer of information from mRNA to DNA
6-Certify that this vaccine does not contain inserts of the HIV virus
7-Certify that the vaccine does not contain a Radiofrequency Identification chip (Rfid) ornanotechnology in any form
8-Certify that all the medical parameters concerning the tests and studies required have been been satisfied
9-Specify what are the other possible treatments to fight against SARS-CoV-2 by detailing the advantages and disadvantages of each treatment, within the meaning of Article 2 of Nuremberg Code.

In addition, please answer me simply, yes or no, to the questions. following:
1. If I get vaccinated, can I stop wearing a mask?
2. If I get the vaccine, can I stop social distancing?
3. If I get vaccinated, do I still have to adhere to the curfew?
4. If my parents, grandparents and I are all vaccinated, can we hug again?
5. If I get vaccinated, will I be resistant to Covid and its many variants and for how much? of time?
6. If I get vaccinated, will I avoid severe forms with hospitalization, as well as dead?
7. If I get the vaccine, will I be contagious to others?
8. If I experience a serious adverse reaction, long term effects (still unknown) even resulting in death, will I (or my family) be compensated?

On the other hand, in addition to your answers, I intend to inform myself in a contradictory way by the indications given bylaboratories and official government experts, but also by independent scientists and testimonials from people who have already been vaccinated: this is just when I have gathered all this information that I will be able to give you my free and informed consent, after having objectively assessed the benefit / risk balance.

If necessary, I will come back to you, possibly having selected the vaccine that would suit best. I am in perfect health and have no intention of traveling, which allows me to take a little perspective in order to make a thoughtful and responsible decision, always keeping in mind the Hippocratic oath which remains the founding stone of our medicine: “primum non nocere”.

Please accept, Madam, Sir, the assurance of my highest consideration.

*Legal references: (1) “I will properly inform the people who call for my care”. Oath Hippocrates, version adapted by the National Council of the Order of Physicians of Belgium (July 2011) (2) Law of 22 August 2002 on the rights of the patient -article 7 §2: “Communication with the patient takes place in a clear language. The patient can request that the information be confirmed in writing ”. (3) Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164), open to the signature on April 4, 1997 in Oviedo (Spain).https://rm.coe.int/090000168007cf99(4) The Nuremberg Code is an extract from the criminal judgment rendered in 1947 by the Tribunal American military in charge of doctors of the Nazi regime, and constitutes a international criminal law.https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11 / Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf (5) article 8 of the aforementioned lawof August 22, 2002.

I look forward to your professional and swift response so I can make a swift urgent health care decisi on which our Government is requesting I do.

Kind regards”

https://digitalwarriorproductions.com/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-response-Questions-.pdf
https://digitalwarriorproductions.com/vaccine-response-questions-download/

Northern Light
Northern Light
Anonym
3 år siden

MSM har hele tiden underslått av overlevelsesprosenten for det såkalte Covid-19 viruset, er over 99,5%. Det trengs ikke vaksiner for virus med en så høy overlevelsesprosent, for det beviser at det naturlige immunforsvaret hanskes med det. Men MSM eies av den samme storkapitalen som eier Big Pharma, og MSMs oppgave er å kontrollere befolkningene, ikke informere. Hadde nyhetsankerne sagt overlevelses-prosenten er over 99,5% og at dødstallene ikke er høyere enn et vanlig sesonginfluensavirus, hadde vi ikke hatt en koronakrise. Generelt når det gjelder virus, friske utenfor risikogruppene skal ikke ha en vaksine, med en OP på over 99,5% vil flokkimmunitet oppnås raskt i befolkningen. Som den fremstående virologen Boorch sa, nedstengninger kan gjøre at virus heller muterer og kanskje til farligere versjoner, uten nedstengninger oppnås flokkimmunitet raskere.

Koronakrisen er konstruert av den globale storkapitalen for befolkningsreduksjon og befolkningskontroll, og for å forgjelde vestlige land så de får samme taket på dem med forgjelding igjennom Verdensbanken og IMF, som de har på land de Nord-Mellom og Sør Amerikanske landene, Afrika og deler av Asia. Storkapitalens MSM tier også om at nedstengningene finansieres med enorme lån, som mange land ikke kan betale tilbake, for skattegrunnlaget er ødelagt når nedstengningene har ødelagt titall millioner mindre bedrifter. Dermed kan kreditorene, bankkartellene som eier verdens enorme gjeld på over 277 000 milliarder dollar, snart gjøre som de vil med å omforme økonomien, eliten som står bak har tatt kjempesteg frem til sin New World Order med sin konstruerte koronakrise.

Erna
Erna
Anonym
3 år siden

Nano tech i vaksinen laget av en AI

Smurfen
Redaksjonen
3 år siden

Mye tyder på at når vaksinerte dør og folk blir forbannet så vil folk få andre ting å tenke på.

Det brygger opp til storkrig på alle plan …….. så klart så har de planlagt en dekkoperasjons for å slå ned all motstand når skammen blir avslørt.

Norge er blitt omgjort til en militærbase for USA og det er store militære bevegelser nå som tyder på at noe stort er på gang.

https://steigan.no/2021/03/stor-militaer-aktivitet-i-europa-hva-skjer/

tore
tore
Anonym
3 år siden
Arn
Arn
Abonnent
3 år siden

Hvor har du sitatene fra Nakstad og Solberg fra ? Tankevekkende i så fall.
I dag/i går døde en 30 år gammel norsk helsearbeider av Astra (AZ) vaksinen. Ingen tvil om årsakssammenheng.
En tysk lege og vaksineskeptiker jeg kjenner sier: ” Jeg kommer til å ta den tyske vaksinen, tyskere tuller/tukler ikke med vaksiner.”
Selv hadde jeg tenkt å ta (AZ), men nå er den ute av bildet. Johnson&Johnson er min neste på listen, halvgammel og halvutprøvd teknologi, i motsetning til et par av de andre.

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Arn
3 år siden

Erna Solberg har vært tydelig på at Covid-19 ikke er farlig for folk med bra immunforsvar. Hun spiser blåbær og drikker juice. Hun syntes ikke masker var nødvendig og var mer opptatt av å styrke immunforsvaret. Man skjønner at det blir et enormt press på disse lederne etterhvert. Men om du ikke er gammel og er syk fra før her ikke forkjølelse og influensa farlig. Covid er en svak influensa. Ingen grunn til å risikere noe med eksperimentelle vaksiner. Man burde heller vaksinere disse mot idioti, for det er rett og slett ikke noe rasjonell tankegang bak et slikt valg. Det er kun propaganda og hjernevask fra fryktporno fra media. Det er bare å se på statistikken. Kanskje er J &J vaksinen bedre, om den ikke er RNA. Den er allikevel kommet på markedet som en nødløsning og produsenten er fritatt alt ansvar. Det hjelper lite å få erstatning med våre skattekroner i ettertid. Hvorfor skal vi betale milliarder i erstatninger etter denne galskapen? Både fra denne og andre biologiske eksperiment. Hvis du ikke tåler en influensa så finnes det bedre løsninger. Hydroxichloroquine og andre. Hvorfor skal man prøve på noe som man har større sjans til å bli ufør eller dø av enn selve sykdommen. Steng av TV og ta turer i fjellet, så vil denne ubegrunnede frykten forsvinne som dugg for solen. Vi er blitt en nasjonal av redde sveklinger. Nå må vi som ikke bryr oss om dette tullet få starte opp samfunnet igjen. Så får dere andre holde dere innendørs og vente på sommeren. Det er tullemedisin og det kan dere ta ansvar for selv og betale også. Det er ingen nød! Man trenger ikke eksperimentell nød-medisin.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sporsmal-og-svar-fra-pressekonferanse-med-barn/id2694115/

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Patriot
3 år siden

Jeg synes vi burde foreslå en liste for nye Nürnberg-prosesser. David Icke har nevnt navn som Gates, Fauci og de der, men det er sannelig mange under også. Hva med journalister som sprer verre frykt enn de verste terrorister. Som får voksne mennesker til å gå rundt i frykt og gjemme seg bak masker. Skikkelig gode rollemodeller for den yngre generasjon, tenker jeg. Hva med hun som klemte til med at folk droppet død på gaten i land so Iran? Det var bare at regimet prøvde å holde det hemmelig, liksom. Det finnes terrorlover mot slik fryktspredning. De ødelegger barna med dette. journalister, politikere, politi og alle andre som sprer frykt og innfører fascisme må straffes.

tore
tore
Anonym
Svar til  Patriot
3 år siden

.

Dagfinn Klausen
Dagfinn Klausen
Abonnent
3 år siden

Befolkningsreduksjon har vært Globalistenes agena i årtier. På 90-tallet designet og utviklet WHO/UNICEF en Tetanus vaksine tilsatt hormonet hCG for sterilisering av kvinner i alderen 14 – 49 år i tredje Verden. Budsjettet var på USD 240 mill, hvorav 40 mill fra Notge.
Vaksinen ble stoppet i 1995, etter at millioner kvinner i Mexic og Indonesia ble sterile, mange abortert, og noen døde.

Tetanus-kampanjen Gjenoppsto i 2014 i Kenya. Ble etter kort tid stoppet av 24 modige Katolske Biskoper, som sendte vaksinen til et laboratorium og avdekket spor av hCG.

ken
ken
Anonym
Svar til  Dagfinn Klausen
3 år siden

Ja, skrevet i stein! På Georgia Guidestones står det at minst 90% av jordens befolkning skal utslettes.

Den første av “10”:
1. Opprettholde menneskeheten med under 500.000.000 i varig balanse med naturen…
https://creepycatalog.com/georgia-guidestones-a-complete-guide/

e
e
Anonym
Svar til  ken
3 år siden

Ailiens … good or bad? ;)

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Dagfinn Klausen
3 år siden

Det kan virke som en gjeng som heller vil dra med seg alle ned enn å gi seg. De gleder seg over at befolkningen er i ferd med å bli steril. Alex Jones snakker om dette nå for tiden. At de har passert tiden vi kan kontrolleres. Det er bare utredning som gjelder. I følge Brrrrszinski og gjengen der. Hvis jeg var de, så ville jeg ha Innset nederlaget nå altså. Det virker som panikk. Dette fikser menneskeheten til slutt. Det skulle vært oversvømmes og isfritt her nå om disse “ekspertene” hadde hatt rett. Skal jo skremme litt også. Plutselig kommer det mange som disse biskopene og slår av bryteren til galskapen.
https://www.politico.eu/article/no-more-babies-expert-warns-that-hormone-altering-chemicals-threaten-human-procreation/

« Forrige artikkel

Norske Dr. Astrid Stuckelberger avslører Bill Gates og WHO

Neste artikkel »

Folkemøte Eidsvolls Plass Oslo, 10. april kl. 1700

34
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x