Manipulering av jetstrømmen

Hva har skjedd med været? – Del 1

10.8K visninger
7 minutter lesetid
27

Mange begynner etter hvert å reagere på det unaturlige kalde og fuktige vår været vi har hatt over store deler av Norge i uke etter uke. Er dette naturlig slik meteorologer hevder, eller opplever vi nå resultatet av mange års vær-modifikasjon, også kalt geoengineering?

”Været kan en ikke gjøre noe med”

Dette omkvedet viser seg å være feil. Her har det blitt gjort mye – og det har faktisk pågått svært lenge. Allerede på begynnelsen av 50-tallet hadde både Storbritannia og USA prosjekter i gang som gikk ut på å påvirke været(2).

Retningslinjer til amerikanske myndigheter for værmodifisering (1966)

Geoengineering har to virkemidler. Det er solar radiation managment, bedre kjent som chemtrails, samt HAARP. La oss se litt nærmere på disse.

Chemtrails

I følge David Keith, kjøpt og betalt? talsmann for geoengineering, er formålet å sprøyte 10- 20 millioner tonn ørsmå partikler ut i atmosfæren hvert år i den hensikt å begrense den globale oppvarmingen(4). Tankegangen er at disse partiklene skal reflektere solstrålene. Resultat blir riktignok regional nedkjøling, men dette bidrar til at planeten som helhet varmes opp(1).

Det faktum at det skjer en global oppvarming kan bevises, da det finner sted en temperaturstigning både i verdenshavene og på land. Se illustrasjoner.

globaltemp
Temperaturutviklingen på landjorden
globaltempsea
Temperaturutviklingen i verdenshavene

Hva inneholder Chemtrails?

Oppfinneren av HAARP, fysikeren Bernard Eastlund (1938- 2007) (11), hevdet at spraying av de høyere luftlag med metaller som kan lede strøm, samt med polymerer, ville gi HAARP et mye større anvendelsesområde(4).(Mer om dette etter hvert).

Chemtrails inneholder derfor ulike metaller som aluminium, barium, strontium, etc, polymerer(plaststoffer), samt biologisk materiale som muggsporer. Hensikten er å sørge for at atmosfæren holdes kontinuerlig ionisert(elektrisk ladet). Polymerer kan ved å behandles på en spesiell måte, gjøres elektrisk ledende(5).

Fremdeles skeptisk?

https://www.youtube.com/watch?v=daGuPLXVunQ (Video er dessverre fjernet, red. kommentar).

Her kommer en inn på et ubestridelig faktum og noe en særlig har funnet ulike steder i USA hvor dette har pågått lengst og mest intenst, nemlig skyhøye verdier av metaller som aluminium, strontium og barium i jordsmonnet. Partiklene, selv om de er ørsmå (nano), vil jo til slutt falle ned.

 Hvilket vær ønsker du?

Firmaet Weather Modification Inc
Firmaet Weather Modification Inc

Dette firmaet, som hevder å ha kunder i alle verdensdeler, tilbyr ulike former for værmodifikasjon. Legg merke til hvordan det hele pakkes inn i fine ord. Sitat:” Transportation and dispersion(spredning) of aerosols(spraying).

To document the movement and dispersion of aerosols in the atmosphere, we offer tracer technologies that enable you to release and track a variety of materials to considerable distances downwind”. If the terrain is complex, we can provide numerical models to gain understanding of locally specific transport and dispersion” (min utheving).

3. mai 2015, ble denne videoen tatt opp fra mitt hjem i Samnanger utenfor Bergen. Undersøk selv følgende. Ta en titt på himmelen en (sjelden) klarværsdag når du hører et fly og legg merke at noen ikke avgir kondensstripe, andre gir en kort som raskt forsvinner, mens enkelte legger fra seg en stripe fra horisont til horisont som blir liggende lenge etter på.

Hvordan kan det ha seg, når disse flyene flyr i omtrent samme høyde, under samme atmosfæriske forhold og offisielt bruker samme type drivstoff?

ctrail_chemtrail
Forskjellen mellom kondensasjonsstripe og chemtrail

Her en video som viser hvordan himmelen blir når dette gjøres i stor skala:

 

HAARP

HAARP(High Frequency Active Auroral Research Program), ble som sagt oppfunnet av Bernard Eastlund, inspirert av ideer fra Nikola Tesla(4). Det finnes allerede en rekke gode artikler på Nyhetsspeilet både om HAARP/EISCAT og chemtrails. Vil derfor kort nevne at et HAARP anlegg sender meget kraftig elektromagnetisk stråling opp i ionosfæren(det er snakk om millioner av watt) som så reflekteres tilbake til jorden.

Norge har to slikt anlegg, et ved Tromsø og et på Andøya(4, 10).(Noen kilder sier Svalbard).  Anlegget i Tromsø ble for øvrig bygget i 1992 på initiativ fra det amerikanske forsvaret.  En grunn til at HAARP anlegg plasseres nær polene, er at jorden sitt magnetfelt der har egenskaper som er særlig gunstige for anvendelsen av HAARP(4).

I følge Dane Wigington, er 26 større HAARP anlegg i drift rundt omkring i verden, i tillegg til en rekke mindre såkalte SBX sendere.

 

SBX sender
SBX sender

Andre anvendelsesområder for HAARP

Skalkeskjulet bak HAARP er forskning, men det viser seg å ha en rekke andre anvendelsesområder, noen av dem svært interessante for det militære tankesett.  Et bruksområde er kartlegging av jordens ressurser – dvs. etter samme prinsippet som et ekkolodd, sendes elektromagnetiske bølger inn i jorden. På den måten kan en kartlegge olje, gass og mineralressurser, samt finne skjulte hulrom.

En mye mer betenkelig anvendelse er mind control ved at det kan sendes ut ekstra lavfrekvente (ELF) bølger som kan påvirke menneskers hjerner på avstand(4, 8). Ved at energien fra HAARP løfter ionosfæren, kan innkommende meteorer og andre objekter stoppes, fordi størrelsen på det området i atmosfæren disse objektene må passere før de kommer inn til jordoverflaten, økes. De vil da brenne opp.

Sagt med andre ord, dette er missilforsvar/Star Wars teknologi, hvor et meget effektivt våpen kamufleres som ”forskning”. Når det kombineres med partikler som gis elektrisk ladning, kan HAARP blant annet slå ut fiendens kommunikasjons systemer. En av de godt skjulte hensiktene med spredning av elektrisk ladede nanopartikler, dvs. chemtrails, er at HAARP da kan anvendes som våpen(4)

Kommentar: Dette forteller verken våre folkevalgte politikere eller vanlige media oss noe som helst om. Hvem er det egentlig som konspirerer??

En annen kombinert effekt

Bruk av HAARP og chemtrails kombineres på følgende måte. De millioner av ørsmå partikler som sprøytes ut, enten fra fly eller ved hjelp av raketter som sprer disse i de høyere luftlag, blir elektrisk ladet ved hjelp av energien fra HAARP.

Partiklene fungerer som kondensasjons kjerner, dvs. vanndamp samler seg rundt dem. Dette kunstige nedbørsområdet kan ved hjelp av en elektrisk impuls fra HAARP så flyttes fra et sted til et annet. Smart, ikke sant??

Innrømmelser?

Dane Wigington, mannen bak nettstedet geoengineeringwatch.org, er en av verdens fremste eksperter på geoengineering.

I følge en insider i det amerikanske militæret som han har snakket med, kommer de ansvarlige bak dette aldri til å innrømme noe som helst, fordi de vet at folk sannsynligvis vil bli så rasende at de at risikerer å bli hengt i nærmeste tre(1).

Opplysende intervjue med Dane Wigington

Hva er jetstrøm?

Jetstrøm er jordens naturlige sirkulasjon av luftmasser og fuktighet, og kan sammenlignes med vårt blodomløp. På samme måte som vi merker alvorlige følger hvis denne sirkulasjonen strupes eller på annen måte påvirkes, har det tilsvarende alvorlige følge for klimaet dersom jetstrømmen påvirkes på unaturlig måte.

Ordet jet kommer av at denne luftstrømmen beveger seg veldig hurtig (5). Kan denne strømmen så påvirkes?

Tilbake til vårværet

Meteorologer her i Norge forklarer det unaturlige kalde og fuktige været over store deler av landet nå i mai, med forstyrrelser av jetstrømmen. Innen for vanlig vitenskap konstateres det at jetstrøm både i vår del av verden og i USA, har blitt svakere. Dette mener en har med klimaendringene/ den globale oppvarmingen å gjøre.

Denne BBC videoen på ca 2 min. anbefales. Ekspertene som intervjues, sier selvfølgelig ingenting om hvorfor jetstrømmen og dermed klimaet har endret seg. Vet de ikke hva geoengineering ved hjelp av HAARP og chemtrails forårsaker, vil de ikke vite, eller dekker de med hensikt over?

Denne videoen som er hentet fra dokumentaren Weather Warfare på History Channel, forklarer hvordan HAARP varmer opp ionosfæren og derved forstyrrer jetstrømmen:

Nick Begich, medforfatter av boken: ”Angels don’t play this HAARP”, forklarer dette enda mer inngående:

En uunngåelig konsekvens og bivirkning av at ionosfæren løftes ved hjelp av HAARP er altså at jetstrømmen påvirkes!

Denne videoen forklarer og illustrerer hvordan jetstrømmen over USA manipuleres og brytes opp på en helt unaturlig måte, noe som etter all sannsynlighet har skapt de ekstremt kalde vintrene de har hatt de siste årene.

Naturlig temperaturforskjell??
Naturlig temperaturforskjell??

Som det fremgår av dette stillbildet hentet fra videoen, var temperaturforskjellen i Sibir fra et område til et annet som ikke er så langt unna, 48 grader!! Eneste logiske forklaringen er at energi fra et HAARP anlegg sendes inn i et avgrenset område av den sibirske tundraen. Denne kunstige oppvarmingen forårsaker store utslipp av klimagassen metan, noe som selvfølgelig også bidrar til den globale oppvarmingen(6).

Disse unaturlige temperaturforskjellene forekommer også innad i USA i et område i forhold til et annet.

Temperaturforskjeller innad i USA
Temperaturforskjeller innad i USA

Jo-jo temperaturer

I følge Wigington, er unaturlig store temperaturendringer – veldig varmt – opp i 20 grader en dag, ned i 5-6 varmegrader den neste, et annet av kjennetegnene på at geoengineering påvirker været.

Tenk etter. Har ikke et slikt værmønster vært ganske vanlig i Sør-Norge de siste 3-4 årene, særlig i vår og sommermånedene?

Værsituasjonen i Norge 14. januar 2013. Naturlig?
Værsituasjonen i Norge 14. januar 2013. Naturlig?

I følge Dane Wiginton er resultatet av langvarig og omfattende tukling med jordens værsystemer, at været vi opplever ikke lengre er naturlig. Det dreier seg altså om et storstilt eksperiment med jordens livsmiljø som ingen aner konsekvensene av.

Dersom du helt eller delvis har trukket samme konklusjon, er oppfordringen at du også gjør andre oppmerksom på dette. Sannheten må nemlig komme for en dag slik at all geoengineering tar slutt!

 Del 2 tar opp Al Gores rolle, C02, samt mer om hvem som står bak og hvorfor, med mer.

Kilder  

 1. Dane Wigington, http://geoengineeringwatch.org
 2. http://www.geoengineeringwatch.org/the-history-of-weather-modification-is-very-long-and-extensive-indeed-those-that-deny-this-have-simple-not-investigated/#more-15844
 3. http://www.geoengineeringwatch.org/massive-atmospheric-aerosol-deployment-over-oregon/#more-7354
 4. Freeland, Elana (2014-05-26). Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth. Feral House. Kindle Edition.
 5. Store Norske Leksikon. https://snl.no/polymerer#menuitem9
 6. http://www.geoengineeringwatch.org/jet-stream-manipulation-is-fueling-weather-extremes/
 7. http://presscore.ca/haarp-responsible-for-recent-record-breaking-snowfall-and-extreme-cold-weather
 8. Rich, Mark M. New World War: Revolutionary Methods for Political Control. Kindle Edition 2013.
 9. Begich, Nick. Technology to Control the Weather. Breakthrough Energy Conference 2012, Holland. https://www.youtube.com/watch?v=9FRrX6EWb0g
 10. http://8858.vgb.no/2006/05/18/haarp-eiscat/
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Eastlund

                 

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

27 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
navn
navn
Abonnent
5 år siden

Værmodifikasjonen (chemtrails) som pågår over hele kloden har store konsekvenser på alt liv. https://www.nrk.no/viten/julematen-er-truet-1.14350649 . Man kan observere flyene på flightradar24.com som under overfarten slipper ut stoffer og partikler som danner kunstig klimaendringer skydekke. Himmelen kan sees blir innhyllet i et kunstig skydekke som et slam lignende gardin. Solen dimmes bort og klimaet blir rett å slett usunt. weather modification.com
. Se dokumentaren på YouTube ;Ditt livs viktigaste information . Husk klimaet er nå et utviklet våpen og instrumenter for å kunne herske over kloden. politisk instrument er klimaet nå blitt gjort om til.

navn
navn
Abonnent
5 år siden

Hva har skjedd med skyene ? ! https://m.youtube.com/watch?v=E9quot2YTeY

navn
navn
Abonnent
5 år siden

Ikke lenger tvil om at Norge blir kjemisk sprayet. Se og følg med på flightradar24.com så vil man skjønne fly fra utlandet passerer grensene våre og legger igjen aerosolerte striper som danner klimaendrende skyer og skydekke. Dette er bestillt ! Bestillingsverk for å kunstig skape det media liker å advarer oss imot ; global oppvarming og store klimaendringer. klimaendringene menneske skapt ja virkelig med fly som sprer kjemisk formulerte aerosoler fra fly. HAARP inngår også med i klimapolitikken. Se den Svenske dokumentaren ;Ditt livs viktigaste information . serien er i 3 deler og sees på YouTube.og omhandler klimabedrageriet,

navn
navn
Abonnent
5 år siden

https://www.tv2.no/nyheter/10287456/ Det de ble enige om her er et falsum .Et spill for galleriet !

navn
navn
Abonnent
5 år siden

Det mest pussige er at både Polen og Tyrkia deltar i å spraye chemtrails over Norge. Det sees lett med flightradar24.com. Hvorfor de ønsker å bekjempe klimaendringer, som de selv skaper med chemtrails geoengineering spraying er en gåte… Det hele er klart et falsum.
https://www.tv2.no/nyheter/10287456/

navn
navn
Abonnent
5 år siden

https://www.nrk.no/urix/gore-om-trump-administrasjonen_-det-ma-vaere-en-egen-tinder-for_bedragere-1.14338311
Det er utrolig trist å se et slikt landssvik som begås mot Norge av politikere og media. Folket er lurt med på klimaendringer og rundt co2 feberfantasier. Det er ikke co2 som er årsaken til de siste års klimatiske kriser. Det er det geoengineering som pågår som har forårsaket. Både Oscar og fredspris er gitt på et fullstendig patetisk løgnaktig grunnlag falsum deluxe. Klimaet er derimot blitt manipulert frem til kriser og har ingenting med nivåene av co2 å gjøre, overhodet ikke.
Dette er kun svindel for å pushe verden i bestemte retninger rent geopolitikk med klima våpen eller instrumenter derav chemtrails og HAARP.

navn
navn
Abonnent
5 år siden

Slike nyhetsoppslag (link)er typisk bevis for hvor omfattende klimaendrings aktiviteten er om dagen. Mye spill for kulissene bla med co2. :. https://www.tv2.no/storm/9009455/

navn
navn
Abonnent
Svar til  navn
5 år siden

Det er bare så utrolig av de ikke vil vedkjenne seg den pågående vær modifikasjonen.. Samtidig som de later som de vil ønsker å gjøre noe lignende…Helt sprøtt ! https://www.tv2.no/nyheter/10242855/ Eliten bakom co2 teorien kan presentere omtrent hva som helst som fakta uansett om det er bare tull.. klimaet er endret på kloden fordi noen der ute ønsker dette. Stikkordet er kjemisk doping av atmosfæren (chemtrails) Noe alle som vil kan se pågår på himmelen aktivt 24/7. Forskerne redder ingenting og kommer heller aldri til å redde klimaet på kloden. De danser isteden på lag med globalistenes bilderberger makteliten. De er alle sammen like hederlige som “lyspære mafiaen” som gav ut straff hvis lyspære produsentene produserte pærer med for lang levetid.. Det er den samme creapy makteliten. Målet er med alle katastrofer de setter istand å pushe verden imot deres mål som er verdens herredømme . Kloden ligger nå tynt Ann når et slikt co2 falsum presenteres som fakta. Kloden blir kjemisk dopet nå for å skape kunstig kondensering og kunstig derav skydekke som de manipulerer .

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Chemtrail airplane, Singapore airlines SQ62/SIA62, Trondheim Norway, July 28 2015 https://www.youtube.com/watch?v=vx_vaAPbvAc

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Chemtrail airplanes, Trondheim Norway, June 19 2015 https://www.youtube.com/watch?v=y8gWeL2e6rU

Aeroflot SU102/AFL102, SAS Scandinavian airlines system SK4491/SAS4491, Finnair AY31/FIN31

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Chemtrail sprayinga gikk helt bananas i dag over Midt-Norge, samme situasjon meldt fra Stavanger, flyvninger pr kl 6:45 kveld: 01_sia62_20150620_1114am, 02_nax9kp_20150620_1232pm, 03_tso999_20150620_119pm, 04_qtr721_20150620_120pm, 05_qtr733_20150620_135pm, 06_qtr707_20150620_141pm, 07_qtr777_20150620_147pm, 08_qtr713_20150620_203pm, 09_qtr701_20150620_208pm, 10_uae235_20150620_221pm, 11_fin5_20150620_231pm, 12_etd101_20150620_247pm, 13_thy79k_20150620_340pm, 14_afl102_20150620_345pm, 15_fin9_20150620_555pm

Chemtrail, Singapore airlines SQ62/SIA62, Trondheim Norway, June 20 2015 https://www.youtube.com/watch?v=ORFUG08duN4&feature=share

navn
navn
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

De flyr fra sky til sky å sprer disse sot partiklene med dette ufo lignende runde fartøyet. https://www.tv2.no/nyheter/10287456/ referat :. Nå forventer vi at Ola Elvestuen reiser hjem med det alvorlige budskapet fra dette toppmøtet og sørger for at Norge setter seg mål om å halvere utslippene sine de neste ti årene, og at han og regjeringen finner fram tiltakene som vil tar oss dit.
Nå er de enige om enda mer kiima bedrageri…. spill for galleriet co2 hoax.

navn
navn
Abonnent
Svar til  navn
5 år siden

De flyr fra sky til sky å sprer disse sot partiklene med dette ufo lignende runde fartøyet. https://www.tv2.no/nyheter/10287456/ Her er en god forklaring på hvorfor klimaet er i ulage link ;.

Nå er de enige om enda mer kiima bedrageri…. spill for galleriet co2 hoax.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Chemtrail airplanes, Trondheim Norway, June 20 2015, part 3 + https://www.youtube.com/watch?v=zK4PhlvbcQc&list=PLqQQFOVUZBLgnrqCE9m_WBvSqOMxvrbmh&index=3 A cooperation and coordinated crime between countries and airline companies

Quote: Qatar airways QR733/QTR733, Qatar airways QR707/QTR707, Qatar airways QR777/QTR777, Qatar airways QR713/QTR713 etc

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Forrige tommeltott status pr nu -1 (3 stemmer), det er så satans new age bortreist her i landet, ikke rart det viktigste alltid går på trynet

Dispersing chemtrail clouds drifting, Trondheim Norway, July 24 2015 https://www.youtube.com/watch?v=NmloJlZF23E

Chemtrails dispersing and drifting, Trondheim Norway, July 25 2015 https://www.youtube.com/edit?video_id=rQ4HopUG_6I

Godt over 80% av våre felles og personlige ressurser er stjålet fra oss siste 100+ år, lavt estimat, og mange sitter ennå og venter på mamma og pappa, fra verdensrommet, i yoga-stilling, på silva-kurs, julenissen, iliuka trollet som antakelig er broren til julenissen

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Dispersing chemtrails drifting over Trondheim, Norway, May 28 2015 https://www.youtube.com/watch?v=zOJiZsXUM88&feature=share

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Leuren Moret – H.A.A.R.P. and Chemtrails – Part 1 – Over The Horizon Radar >> Chemtrails and Smartdust – Part 2 >> Chemtrails and How To Protect Yourself Against It – Part 3 >> Chemtrails, Cloudseeding and Project Popey – Part 4 >> H.A.A.R.P. and The Biology Of Agression – Part 5 >> The Story Of Fidel Castro and The Jesuits Connection + https://www.youtube.com/watch?v=JxteKXuO_5Q&list=PLqQQFOVUZBLhoEqkXovEq9JOVzcBmJQE-

Quote: Leuren Moret is an internationally recognized Geoscientist and specialist on the environmental and biological effects of ionizing radiation. In 1968, I was one of the first women to graduate from UC Davis with a B.S. in Geology. ..

Se mer under videoene

Dispersing chemtrails drifting over Trondheim, Norway, May 29 2015 https://www.youtube.com/watch?v=IpL7kT1FTh4&feature=share

Sjekk siste opplastinger i youtube, check last uploads in youtube { chemtrails https://www.youtube.com/results?search_sort=video_date_uploaded&search_query=chemtrails , chemtrail https://www.youtube.com/results?search_sort=video_date_uploaded&search_query=chemtrail }

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Annen halvdel av mai i år har vært svært uvanlig kald.

Visse dager, bl.a. tirsdag 26. mai kunne man kjenne kulde også innendørs. Dette artet seg f.eks. ved at gjenstander som sto i oppvarmede rom kjentes som kalde ved berøring.

Det er viktig å være klar over at dette er effekter som kan fremkalles kunstig ved hjelp av HAARP. All slags vær kan fremkalles over utvalgt område av HAARP: Tørke, flom, sprengkulde, lav temperatur, høy temperatur osv.

Det gjør ikke saken bedre at værvåpenet HAARP er TABU for noen hver å omtale i det offentlige rom; bl.a. media og politikere.

Det gjør ikke saken bedre at norge har sitt eget kraftige HAARP-lignende anlegg ved navn EISCAT, som befinner seg utenfor Tromsø.

Sommeren 2011 var våt og kald: Hovedmistenkte for det herpede sommerværet dengang var EISCAT og HAARP.

Som sagt: Dette var og er høyteknologisk fullt mulig.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Det vi nå ser er bare småplukk i forhold til hva som skal komme:

Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset.

Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et stort, brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble til blod, tredjedelen av alle skapninger i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt.

Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn er Malurt. En tredjedel av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet.

Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten.

Og jeg så en ørn som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: «Ve! Ve! Ve over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde!»

http://www.seekingtruth.co.uk/weather.htm
+

Kenneth Fjeld
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
7 år siden

Småplukk, ja! Les deg opp!

Til ALLE lesere på Nyhetsspeilet. Alt for mange lider av kognitiv dissonans, det vil si at man finner det vanskelig å godta nye konsepter og idéer som går utenfor det de er kjent med. Selv har jeg hatt utallige med søvnløse netter i anledning å søke etter sannheten her inne på Nyhetsspeilet. Det er meget deprimerende å innse at noen få menneker på denne jord leker med oss som om vi er marionetter, puppets, you name it. At alt handler om penger, at alt handler om mørkets herredømme (les; DJEVELEN)

Takk til ALLE her som bidrar med å dele sannheten! Og takket være følgende nettsted har jeg fått sjelero som aldri før…! http://www.galacticchannelings.com For mitt vedkommende har jeg hatt spesielt nytte av å lese fra Matthew, sønnen til Suzy/Suzanne Ward. Jeg vil ikke gå i detalj, men oppfordre deg til å utforske selv. Garanterer at du kommer til å få en naturlig og overbevisende opplevelse i håpets forstand, samt at du kommer til å føle et behov for å bringe budskapet videre. Dette nettstedet er oversatt til over tjue språk (inkl. NORSK).

Så eksempelvis kan du på hjemmesiden klikke «norsk» oversettelse for deretter å klikke på «våre channelers» og lese om Suzy Ward og hennes sønn Matthew for deretter å gå tilbake til forsiden og lese Matthews innlegg under «SUZY» i venstre marg.

Dette kommer til å lette hjertet ditt… Kos deg, nyt og se frem til at denne fantastiske potensielle verden vil seire over «mørket» brått en dag nærmere enn du aner! Jeg tenker ikke på fremtiden «en gang», men måneder. Prosessen er i gang mens du leser dette!

Ta del i livets skole og bidra til positiv energi!

« Forrige artikkel

HPV-vaksinen mot livmorhalskreft og kjønnsvorter

Neste artikkel »

Hva har skjedd med været? – Del 2

27
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x