Hva har skjedd med været? – Del 2

6.5K visninger
11 minutter lesetid
30

Denne artikkelen tar først og fremst opp de bakenforliggende motivene – Hvem står bak geoengineering? Hvorfor gjøres dette? Hvordan holdes det hele skjult?

Albert(Al) Gore og CO2 fortellingen

Denne mannen har som kjent fremmet denne historien: ”Global oppvarming og derav følgende klimaproblemer, skyldes utelukkende økning av CO2 i atmosfæren”. Klart, det å forbrenne 85 millioner fat olje pr. dag vil ha virkning på miljøet, men hvorfor nevner han ingenting om geoengineering?

Al Gore
Driver Al Gore med tåkelegging?:-)

Noe de færreste er klar over, er at Al Gore er medlem av den Trilaterale Kommisjonen(DTK) som ble grunnlagt i 1972 av David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski(4). Det viser seg at DTK er et redskap de rikeste og mektigste bruker for å påvirke toppolitikere og sikre sine interesser(4). Det dreier seg om eierne av de største bankene, media selskapene og ulike multinasjonale selskap, samt firma som er tilknyttet det amerikanske militæret. Både kjemiske fabrikker og farmasøytisk industri tjener store penger på geoengineering(1). Er det ikke da sannsynlig at disse finansoligarkene som på ulike måter er involvert, har sørget for å holde dette skjult? Hvordan? Jo, ved at Gore som jobber for dem, drar rundt og fremmer CO2 som den store synderen… Hans tåkelegging har også vært svært nyttig for det amerikanske militæret. Hvordan? Les videre…

I 1970 kom for øvrig Brzezinski med følgende forslag. Ta i bruk været som angrepsvåpen og skap problemer som langvarig tørke eller oversvømmelse. På den måten kan en få gjenstridige land til å bøye seg(2).

Zbigniew Brzezinski
Zbigniew Brzezinski

Denne mannen har fungert som rådgiver for en rekke amerikanske presidenter, inkludert Obama. Flere av Brzezinski sine forslag har blitt til virkelighet, blant annet dette. Det skyldes vel at han hele tiden har sittet og trukket i trådene?

Brzezinski trekker som vanlig i trådene
Brzezinski – the puppet master

Hvem står bak?

I følge Dane Wigington, mannen bak nettstedet http://geoengineeringwatch.org, er de største aktørene innen værmodifisering NATO land med USA i spissen, samt Russland og Kina(1). Dette er vel ikke så vanskelig å forstå når en tar anvendelsen av geoengineering som våpen med i beregningen?

I tillegg til det amerikanske flyvåpenet står også det såkalte militær industrielle kompleks bak, med selskaper som Raytheon, Lockheed Martin, etc.

 Boing KC 135 - Chemtrails maker
Boeing KC 135 – Chemtrails maker

Denne artikkelen fra The Guardian:” China’s largest cloud seeding assault aims to stop rain on the national parade”, forteller om hvordan kineserne planla å påvirke været i den hensikt å garantere at det ikke kom til å regne under nasjonaldagen.

Hvilket omfang har dette?

I følge undersøkelser gjort av Peter Kirby(5), er ca 1000 fly til enhver tid i luften og sprayer overalt på planeten. Disse er som regel hvite og umerkede. Dette stemmer med min observasjon av flyet som la en chemtrail over Samnanger, 3. mai 2015(se video i del 1). Det var også et hvitt fly uten merking. I tillegg deltar også vanlige passasjerfly.

 

Operation Cloverleaf

Dette topp hemmelige prosjektet ble startet i USA i 1998(kan ha vært et eller to år før) og går ut på å spre kjemikalier fra vanlige passasjerfly, blandet i flybensinen. Da en av de få sivile som ble informert om dette spurte en representant for US Air Force hvorfor en ikke kun brukte militærfly, var svaret: ”Denne operasjonen har så stort omfang at vi(USAF), ikke har kapasitet til å dekke den(6)

Meget god video som forklarer det meste:

https://www.youtube.com/watch?v=PPfm1ljfwkU (Video er dessverre blitt fjernet, red. kommentar)

Kjemiske angrep

 I USA har en gjentatte ganger lagt merke til følgende sammenheng. Like etter at det hadde blitt sprayet kraftig, har en funnet filamenter av polymerer som minner om edderkoppspinn.  Når disse berøres, løser de seg med en gang opp(se bildet). I forbindelse med sprayingen har det dukket opp epidemier av akutte luftveisproblemer i form av hoste og pustevansker som har vært umulig å diagnostisere.

Det er og rapportert en rekke dødsfall i forbindelse med disse ”mystiske epidemiene”, særlig blant eldre(6).  Symptomene kan minne om influensa, men i motsetning til vanlig influensa som ofte gir feber, får de som blir akutt syke på grunn av chemtrails, vanligvis lavere kroppstemperatur enn normalt(6)

polymer også kalt angelhair
polymer også kalt angelhair

Hvorfor?

Legg merke til ordlyden i dette dokumentet fra 1996.

“Weather as a Force Multiplier: Owning The Weather In 2025 

Et av hovedmotivene
Hovedmotivet

Dette dokumentet, forfattet i 1996 av syv offiserer i det amerikanske militæret, beskriver hvordan en ved hjelp av HAARP og kjemiske stoffer sprayet fra fly kan ”eie været”. Kommentar: Er det ikke slik at eier en noe, bruker en eiendelen slik en ønsker og synes er mest ”hensiktsmessig”?

Dokumentet legger særlig vekt på å endre stormer og gjøre dem kraftigere, samt skape tørke. Det konkluderes med at værmodifikasjon etter all sannsynlighet vil bli en del av USAs fremtidige sikkerhetspolitikk både med anvendelse til nasjonale og internasjonale formål. Ikke nok med dette, i 1998 kom dokumentet fra USAs Romfarts Kommando kalt: “Visjon for 2020”, som oppfordret til “Full Spectrum Dominance” dvs sørge for amerikansk overlegenhet til lands, vanns, i luften og rommet(6).

Tilfeldig?

De første observasjonene av chemtrails  kom i USA i 1997(6), altså et år etter den første av disse to rapportene ble publisert. En registrerte da umerkede, som regel hvite fly, som fløy på kryss og tvers. De la igjen striper som ble liggende lenge og som gjorde at det etter noen timer begynte å skye over..  Kommentar: Skulle en ”eie været” måtte en jo snarest mulig få startet sprayingen og få atmosfæren elektrisk ladet slik at den kunne manipuleres ved hjelp av HAARP(Se del 1).

Innvendig i et Chemtrails fly
Inne i et chemtrails fly

Hva kan oppnås?

Ved å kontrollere været ved hjelp av HAARP og chemtrails, kan det brukes som makt middel, dvs. både som våpen og som trussel overfor land som stritter i mot USAs politikk og ønsker.  I følge Dane Wiginton er det svært sannsynlig at geoengineering/værmodifikasjon, har blitt brukt av det amerikanske militæret en rekke ganger som en form for biologisk krigføring mot land som ikke spiller på lag med USA ved for eksempel at de blir nektet å etablere militærbaser(3).  Her er en artikkel om dette.

Video hvor Japans tidligere finansminister bekrefter at de har blitt truet med våpen som forårsaker jordskjelv. Ja, du gjettet rett, nemlig – HAARP!

https://www.youtube.com/watch?v=NqJRE5jK71I (Video er dessverre blitt fjernet, red. kommentar).

En annen video som beskriver bruk av SBX HAARP (se del 1). Disse anleggene kan flyttes til strategisk gunstige steder:

Hovedmotivet

USAs militære angir altså selv hovedmotivet, nemlig den formidable makten det gir å kontrollere været – eller med andre ord bruke været som våpen. Det å påføre et land som ikke tjener ens(USAs) interesser en oversvømmelse, en tørkekatastrofe eller et jordskjelv kan heller aldri bevises, med andre ord; en vil alltid slippe unna. Snedig, ikke sant?

Sitat fra artikkelen: The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use”: “Ved hjelp av en ny generasjon avanserte elektromagnetiske våpen, kan verdens værsystemer nå modifiseres. Dette er noe som sjelden eller aldri nevnes når en diskuterer klimaendringer. Både Russland og USA har utviklet muligheter for å manipulere været for militære formål.

Krigføring ved hjelp av været, er det ultimate masseødeleggelsesvåpen med potensiale til å destabilisere en fiende sitt økosystem, ødelegge jordbruket og slå ut kommunikasjonsutstyr.

Med andre ord, kan ENMOD(Environmental Modification Techniches) underminere et lands økonomi, bringe millioner ut i fattigdom og ”ta livet av en nasjon” uten at en trenger å bruke verken tropper eller militært utstyr(8)”.

Katastrofe kapitalisme

Det er stor sannsynlighet for at de store multinasjonale selskapene som dominerer Wall Street og som driver med handel og oppkjøp av matvarer, har en finger med i spillet når det gjelder geoengineering. På forhånd kan det da bestemmes hvor det skal bli tørke eller oversvømmelse, dvs. hvordan avlingen skal bli.

Så kjøper en for eksempel opp hvete, sørger for avlingssvikt i form av en tørkekatastrofe, og vips, så stiger prisen på verdensmarkedet og en har tjent masse penger! Det er også verdt å merke seg at grunnet geoengineering, har forholdene for dyrking av ulike vekster mange steder blitt dårligere. Men ”hjelpen” er nær!

Monsanto har nemlig utviklet genmodifiserte planter som er mer motstandskraftige mot det klimatiske stresset geoengineering har skapt(7)! Hvorfor fremmer Bill Gates geoengineering, samt er en investor i Monsanto? Er denne sammenhengen tilfeldig?

Er det ikke slik i denne verden at det meste styres av en make-money mentalitet som er hinsides all sunn fornuft?

Denne dokumentafilmen er sannsynligvis den beste som finnes når det gjelder å belyse motivene som ligger bak geoengineering:

Makt og kontroll

Som nevnt i artikkelen: Holdes menneskeheten nede, del 2, er karakterforstyrrelsen sosio eller psykopati, svært utbredt både hos den finansielle eliten og faktisk også blant amerikanske presidenter, Obama inkludert(mer om dette i Holdes menneskeheten nede, del 3).

Disse personene som i stor grad mangler både medfølelse og samvittighet, er besatt av et ønske om å ha makt og kontroll. Kontroller en været beruses en av gude-lignende makt! Husk ordlyden i dokumentet over: ”The Weather as Force Multiplier”.

Bemerkelsesverdig video hvor en amerikansk meteorolog forteller om hva som faktisk finner sted:

https://www.youtube.com/watch?v=54YX5o4yfLM (Video er dessverre blitt fjernet, red. kommentar).

 

Tviler du fremdeles på at dette er en realitet?

Global dimming

Et av de proklamerte formålene med geoengineering er å redusere mengden solstråler som når jorden, for på den måten å bremse den globale oppvarmingen. (Etter å ha lest så langt, vet du jo nå hva som egentlig ligger bak).  I løpet av de siste 10-årene har en konstatert at mengden sol som når jorden, har blitt redusert med minst 20%.

En av forklaringen forskere kommer med, er partikkelforurensning(sot, svevestøv, etc). Det de ikke sier noe om, er det enorme bidraget som skriver seg fra aerosolsprayingen! Når en sprer millioner av ørsmå partikler, dannes det nemlig skyer.

Her er en video tatt opp i Sveio for et par år siden, som helt tydelig viser hvordan godværsdagen ødelegges av chemtrails:

Depopulasjon?

Det hevdes at formålet med geoengineering er depopulasjon, dvs. at antall mennesker skal reduseres til under 1 milliard. Et skremmende eksempel på at depopulasjon kan bli en av ”bivirkningene”, er den massedød vi nå er vitne til av bier og andre pollinerende insekter, spesielt i USA hvor geoengineering har blitt anvendt mest.

Se artikkelen: If the bees die, we will follow.

Den vanligste forklaringen er neonicotinoider, en spesiell type sprøytemidler. Disse er sikkert medvirkende, men det viser seg at biene i like stor grad dør i øde områder hvor bruk av sprøytemidler ikke forekommer, som i jordbruksområder. Dersom pollinerende insekter forsvinner, stopper omtrent all matproduksjon opp. Da står vi for tur.

Konklusjon: Geoengineering ved hjelp av HAARP og chemtrails, er etter alt å dømme hovedårsaken til klimaproblemene, ikke CO2 og vår bruk av fossilt brennstoff.  Utslipp av aluminium fra chemtrails ødelegger jordsmonnet, da dette hindrer trær i å ta opp næringsstoffer(1).  Det hersker liten tvil om at utslipp av nitrogenoksider særlig fra fly, både skader ozonlaget og bidrar til planeten varmes opp(6).

Undersøkelser viser at vanlige utslipp fra jetfly som finner sted i stratosfæren, er mye skadeligere enn et tilsvarende utslipp på bakken(6). Nitrogenoksider fra vanlige forbrenningsmotorer fungerer også som en drivhusgasser som fremmer global oppvarming. Oljeselskapene med sitt ønske om fortjeneste, holder dog liv i forbrenningsmotoren – en 110 år gammel utdatert teknologi som for lengst kunne vært erstattet av elektriske og magnetiske motorer.

Sluttresultatet

På samme måte som en snøball som ruller og blir større og større, opplever vi nå den totale virkningen av mange år med geoengineering. Dessuten utslipp fra forbrenningsmotorer, brenning av kull, samt utslipp fra atomkraftverk. Utslippene som skjer ved geoengineering, består i stor grad av ørsmå metallpartikler. Som kjent har metaller evne til både lede og magasinere varme. (Tenk på varmeledningsevnen i metallkasserollen du setter på kokeplaten og hvordan den holder på varmen etterpå).

De millioner av metallpartikler av nanostørrelse som stadig vekk fornyes ved kontinuerlig spraying, vil selvfølgelig i høy grad bidra til global oppvarming. Som nevnt i del 1, viser målinger både av hav og land at temperaturen på planeten vår stiger, altså at planeten varmes opp.  Her er en kort animasjon som viser  temperaturstigningen i verden fra 1880 og frem til i dag.

Vi opplever nå den samlede effekten av nitrogenoksider og metan, som begge er potente drivhusgasser (CO2 sin betydning er omdiskutert(9), pluss effekten av HAARP og de ulike partiklene i chemtrails! I tillegg kommer sotpartikler og utslipp av radioaktive stoffer. Er det rart at været ”har gått bananas?”

 

Dyser for spredning av kjemikalier
Påmonterte dyser for spredning av kjemikalier

Etterord

Dersom en undersøker og sjekker ulike fakta om saken, vil en kunne dra den konklusjon at situasjonen for menneskeheten og planeten jorden er blitt svært kritisk. Min personlige oppfatning er at miljøproblemene nå er så store at vi trenger hjelp.

Slik Mexico forlengst har gjort, bør ulike lands myndigheter vedkjenne at vi blir besøkt av sivilisasjoner som er mye mer utviklet enn vår og som har en teknologi som er så avansert at de kan nøytralisere omtrent alle miljøgifter vi har sluppet ut, chemtrails inkludert. (På Nyhetsspeilet finnes det en rekke artikler om temaet utenomjordisk besøk, for eksempel denne).

Vi har mulighet til å be om assistanse fra våre utenomjordiske venner. Dette må vi selv be om, ingen kommer og overtar styringen for oss eller fratar oss ansvaret for å rydde opp i våre egne problemer, altså de vi selv har skapt.

Her er en video tatt opp 20. juni 2015 i Samnanger utenfor Bergen som viser at utenomjordiske følger med aerosol kriminaliteten:

Dessuten, er det ikke på tide at de som står bak denne ødeleggende virksomheten snart blir avslørt, tiltalt og straffet for sine grove forbrytelser mot menneskeheten?  Den beste måten å få stoppet dette på er vel at så mange som mulig blir gjort oppmerksom på hva som faktisk skjer?  Oppfordrer derfor alle til å spre denne informasjonen videre!

All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing“.

Edmund Burke

 

Kilder 

  1. http://geoengineeringwatch.org
  2. Freeland, Elana. Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth.
  3. http://www.geoengineeringwatch.org/are-weather-warfare-assaults-devastating-noncompliant-countries-around-the-globe/
  4. Wood. Patrick M. Technocracy Rising. The Trojan Horse of Global Transformation.
  5. Kirby, Peter A. Chemtrails Exposed. A new Manhattan Project.
  6. Thomas, William. Chemtrails confirmed.
  7. Why in the world are they spraying? https://www.youtube.com/watch?v=j0fBcH0iuX0
  8. The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use http://www.globalresearch.ca/the-ultimate-weapon-of-mass-destruction-owning-the-weather-for-military-use-2/5306386
  9. Climate myths: CO2 isn’t the most important greenhouse gashttp://www.newscientist.com/article/dn11652-climate-myths-co2-isnt-the-most-important-greenhouse-gas.html#.VXKoBc_tmko

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

30 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
5 år siden

Denne virsomheten kontrolleres av de mektigste globalistiske organiasjonene og individene, og disse har ikke lpyalitet til noe land, men benytter gjerne diverse lands ressurser. USA er sansynligvis likemye offer som andre nasjoner, men globalistene bruker i stor utstrekning amerikanske ressurer.

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
Svar til  Knut Holt
5 år siden

Fatter ikke at folk ikke skjønner at klimaet blir manipulert så til de grader.. Ikke lenger noe tvil om at kjemisk værmodifisering inngår som det rene våpenet .. Dette som pågår må være så stort at de greier på en utrolig måte å holde dette gående ,dvs uten at det blir diskutert. ( ” Et ikke tema gjør de det til ” )
Så ingen tvil om at Verden over styres nå av en slags deep state -shadow goverment. Men alt dette nye nesten udiskuterbare skal jo oppfylles slik som vi ser i disse dager. Så skal enden komme.
Det meste er manipulert idag ,media ,været ,klimaet , maten etc ..
Også nå blir vi stadig mer utsatt for farlig usunn stråling med bla disse smartmålerne. Snart kommer også 5G mobil stråling.. Så Ingen god fremtidsutsikter i vente dessverre .
Ingen tvil om at de pønsker på å redusere jordens befolkning kraftig . Med å bevisst manipulere vår kropp og også vår daglige informasjons strøm kan de nå også styre hvordan vi oppfatter div endringer .
Når man så setter søkelyset på endringer blir det ofte kjørt en slags sverte kampanje for å sikre at mye av det nye blir tildekket ting som burde ha kommet publikum for øre. Ellers er ordet konspirasjonsteori og konspiratør mye brukt for på en uhederlig snedig måte stoppe all debatt som kommer .. Da på et tidlig tidspunkt. Som en slags vaksine mot at folk skal forstå hvor alvorlige endringene i vårt samfunn faktisk blir .
Det skjer på område etter område. Ikke bare med vær modifiserende chemtrails
men også mot oss direkte med vaksiner . De skaper kunstig problemer på en rekke felt ,for så å kunne tilby løsninger som
Ender opp med å koste oss dyrt. Verden er blitt det rene reality show.

Kimlund
Kimlund
Anonym
Svar til  Kg vevik
1 år siden

I vores demokrati magter vælgermassen ikke at kontrollere de valgte “politikere”. Grundet almindelig dumhed og sløvhed, plus en faldende moral pullahiiri.dk . Derfor går det galt.

Jeg har formuleret denne om demokrati:
Høns vil vælge høns, køer vil vælge køer, idioter vil vælge idioter. Vi vælger nogen der ligner os selv. Så prøv således at se den “OVERBEVISENDE INTELLIGENS” i Folketinget. Det er det vi kommer til at dø af.

Agendadetektiven
Agendadetektiven
Abonnent
8 år siden

Noen som vet om det fins målinger som viser stigning av aluminium o.l i jordsmonnet og luften siden chemtrailingen startet her i Norge? De har sprayet massivt mye her de siste månedene over Drammen og Eikerbygdene hvor jeg bor, særlig de siste par ukene, som om det brygger opp til en større hendelse..

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Chemtrail airplane, dispersing, Qatar airways QR701/QTR701, Trondheim Norway, July 28 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Dm_HjmHJvC4

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

United Nations Exposes Chemtrails 100% PROOF We Are Being Poisoned https://www.facebook.com/groups/276603725828322/531791036976255/

Debatt og presentasjon av dokumentasjon angående chemtrails og HAARP knyttet til værmodifisering og krigføring m.m.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

Reflekteres alt sollys 1 dag tilsvarer det vel mer enn 25 år med menneskeskapt oppvarming, sikkert lett å overtale politikere da, med litt chemtrail politikk. (er selv temmelig grønn på området, så ren spekulasjon)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
8 år siden

Fler flyselskap fra fler land kjørte koordinert prosjekt og angrep 20. juni 2015. De sprayet alle på samme dag og passerte over mange lokasjoner bl.a. i Norge, med programmert fast avstand mellom chemtrail stripene og nesten alle i parallell, her del 7 av videoserie fra dagen, Finnair AY9/FIN9, Iberia airlines IBE28LD, Norwegian NAX6EL, SAS Scandinavian airlines system SK4123/SAS4123, Iberia airlines IBE28SC, Wamos air EB6133/PLM6133, bilde og video av 7-8 parallelle er i noen av de første videoene i serien

Chemtrail airplanes, Trondheim Norway, June 20 2015, part 7 + https://www.youtube.com/watch?v=zlQzmG0nhcU&list=PLqQQFOVUZBLgnrqCE9m_WBvSqOMxvrbmh&feature=share&index=7

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
8 år siden

Et sjeldent eksemplar men stadig hyppigere forekomst av en tolvfingertarmsky ble observert over Trondheim dagen derpå http://postimg.org/image/q2jnepfzr/ et funn for studier og arkivering i tarmslyngavdelingen hos http://yr.no

I facebook

Chemtrail airplanes, Trondheim Norway, June 20 2015, part 8, the day after + https://www.youtube.com/watch?v=WU4w-3Hr8og&list=PLqQQFOVUZBLgnrqCE9m_WBvSqOMxvrbmh&feature=share&index=8

Chemtrail airplanes, Trondheim Norway, June 20 2015 & the day after https://www.youtube.com/watch?v=a-xAz87_VLg

Leuren Moret – H.A.A.R.P. and Chemtrails – Part 1 – Over The Horizon Radar + http://tinyurl.com/ntv85s2

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Noen som har en god forklaring på hva som skjer, skydannelsen ca 25:00 inn i
https://www.youtube.com/watch?v=nCGwBOeU6gU
Er ikke dette meget uvanlig, tror “metroene” og andre kan være interessert i akkurat det “klippet” der, Falkon, etter min mening.

labbetufs
labbetufs
Abonnent
Svar til  Seitasis
8 år siden

Får bare opp en musikkvideo, en sanger.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
8 år siden

Hei, 2Q11, ja bare omvendt vei, 25:52 inn i
https://www.youtube.com/watch?v=a-xAz87_VLg
Pulsjet/ i kombinasjon med vingetippvirvler/ dårlig forbrenning/ eller ?
(Min forrige kommentar en kopi/paste glipp.)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Dette er en oversikt over registrerte fly som spredde chemtrails 20. juni 2015, ref. video: Singapore airlines SQ62/SIA62, Norwegian DY333/NAX9KP, Emirates EK201/UAE201 or EK237/UAE237, Transaero airlines UN999/TSO999, Qatar airways QR721/QTR721, Qatar airways QR733/QTR733, Qatar airways QR707/QTR707, Qatar airways QR777/QTR777, Qatar airways QR713/QTR713, Qatar airways QR701/QTR701, Emirates EK235/UAE235, Etihad airways EY101/ETD101, Finnair AY5/FIN5, Turkish airlines TK79/THY79K, Aeroflot SU102/AFL102, Finnair AY9/FIN9, Iberia airlines IBE28LD, Norwegian NAX6EL, SAS Scandinavian airlines system SK4123/SAS4123, Iberia airlines IBE28SC, Wamos air EB6133/PLM6133

Flyselskaper og flyplasser i land som i kriminelle massemedia og av ditto regjeringer fremstilles som motstandere, er med i denne oversikten, d.v.s. det er ingen fiendtlighet å spore mellom disse landene i.f.m. spredning av chemtrails, tvert imot er samarbeidet og forsøket på hemmelighold komplett, så her sprekker dén makabre og kriminelle illusjonen

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Meget bra jobbet Falcon! Og din konklusjon til sist her er både viktig og åpenbart riktig. Hvor er de skeptiske skeptikerne i Skepsis som kan motbevise den? Og dette:
View the diagram which proves that the West and Putin are both under the control of the Rockefellers and Rothschilds.
http://www.tshirtfaction.com/?page_id=93
Og veien fra Rockefeller til Herculesulykken, Roche, Kjus og Norwegian -spraying er svært kort:
les mer over og under denne:
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/09/22-juli-serco-og-det-okkulte/comment-page-1/#comment-111490

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
Svar til  Falcon
5 år siden

Det er bare å studere over tid flightradar24 på nettet .https://www.flightradar24.com/UAE201/1ea4e21c
Så ser man overflyvingen av Norge fra utlandet er en del av en større værmodifikasjons agenda ! Klimaet blir omfattende endret i takt med flyene som under overfarten spyr ut striper med kjemiske aerosolerte partikler . Disse fungerer på den måte at de virker som kondens kjerner. Slik at mye lettere skydannelse kan oppstå. Himmelen mister etterhvert blåfargen som er et typisk tegn på at værmodifikasjon pågår. Himmelen blir hvit tilsløret sølvaktig dekket av et gardinslør lignende kunstig skydekke. Så vi kan spørre oss hvorfor bedrives en slik manipulering av himmelen og de “atmosfæriske øvre lag ” Slik at kloden stenges inne i en slags kunstig ekstremt kondensert skylag ? Jo agendaene er mange, både kjente og ukjente grunner for å spre patenterte stoffer som stimulerer til ekstremt mye skydekke. Det må ha litt å gjøre med at de ønsker å bruke bivirkningene for alt de er verd med tanke på co2 bløffen. Ved å skape store kunstige klimatiske endrnger kan de hevde klimaendringene er menneskeskapt pga klimautslipp. Litt snedig bedrageriske agendaer . Det å stimulere frem klimaendringer er ikke annet enn en krimminell virksomhet . Se også den Svenske dokumentaren i 3 deler på youtube : Ditt livs viktigste information. Dokumentaren beskriver ganske nøye mer eller mindre de skjulte politiske agendaer ,de som er en del av det falske spillet som pågår for å bla kunne pushe oss over på det “grønne skifte ” eventyret . Et klimatisk falsum agenda basert på klima manipulasjoner og bivirkninger.
Det gjelder å sette godt seg inn i materien å ikke godta maktelitens forklaringer på de klimatiske endringene vi ser så klart må ha sammenheng med aktiviteten på himmelen.
Endringer kommer på flere felt for de er del av et større nwo bilde. Manipulasjoner er verktøy eller snedige innstrumenter for bilderberger globalistene deep state shadow goverment. Norge er indirekte styrt av disse ofte snedig forkledd som nyttige organisasjoner. Når noe gir seg ut for å være noe annet enn det egentlig er da kan det bli svært usunt og farlig. Ikke bare med tanke på klimaet og” div grønne skifte ” Men også div pågående vaksine hoax ,terror etc.
Det med å bruke falske flagg hendelser og konstruerte problemer,da kan de fritt frem manipulere verdens samfunnet mot noe nytt . Eks (cash less) det kontantløse samfunnet vil utvilsomt føre oss mot det digitale nwo diktaturet.
Målet i enden er å få oss alle kontrollerte microchipede slaver av bilderberger world shadow governent 666. Det meste idag av alvorlige hendelser er ofte del av et større “spill for galleriet ” Det er opp til oss selv å nøste opp i dette som tilslutt vil transformere vår verden til et totalitært diktatur. Det er bare å se linken nedenfor hvor dypt co2 bedrageriet går og som dirigerer hva vi får vite på både yr og på storm vær meldings kanaler. Co2 svindelen er mye større enn folk aner. Her blir co2 klima bløffen forklart . Mange forstår nå at det som hevdes her er et falsum ; http://www.yr.no/artikkel/ny-co_-rekord-i-atmosfaeren-1.14305872
Det å drive med å chemtrails forfalske klimaet er del av en kjempestor co2 svindel. Været bygges nå opp gradvis ofte som på besilling kommer flyene for å stenke himmelen inn i et kunstig skydekke. Dette skydekket absorberer fuktighet noe enormt . Så kan de presis bare spraye fuktighet utløsende stoffer over disse når de ønsker regn. Siden dette er patenterte metoder vil man ofte få mye yr regn og tåke. Klimaet er ikke lenger naturlig på noe vis. Det er dette som må opp i lyset å avsluttes så fort som mulig. Det skader både plante og dyreliv + mennesker får for lite sollys som vi trenger for vårt imunforsvar. Dimmingen av himmelen med fly gjør også photo syntesen reduseres slik at trær også blir mer sårbare for sykdommer. Chemtrails er en kjemisk terror mot vårt økosystem.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

De etter hvert så vanlige sprukken blindtarm skyene er observert over Midt-Norge sent ettermiddag 29. juni 2015 https://www.youtube.com/watch?v=c0Ba8ac1cRg

Dispersing chemtrails over Trondheim Norway, June 29 2015 late afternoon.

Var det forekomster av de mindre vanlige sparkemeie eller kun de vanlige meie skyene en tv2 journalist hadde tatt bilder av, eller var det vanlige slede meie eller mer sjeldne juleslede meie skyer?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
8 år siden

Chemtrail airplanes on their way over the Atlantic ocean to the north-american continent: 01_uae237_20150628_129pm, 02_qtr701_20150628_131pm, 03_qtr721_20150628_149pm, 04_qtr707_20150628_155pm, 05_qtr713_20150628_200pm, 06_uae235_20150628_215pm, 07_etd161_20150628_230pm, 08_etd101_20150628_253pm CET

http://www.flightradar24.com

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Chemtrails drifting and airplanes spraying, Trondheim Norway, June 28 2015 afternoon https://www.youtube.com/watch?v=H7ofhjJ5m5c

Quote: Emirates EK237/UAE237, Qatar airways QR701/QTR701, Qatar airways QR721/QTR721, Qatar airways QR707/QTR707, Qatar airways QR713/QTR713, Emirates EK235/UAE235, Etihad airways EY161/ETD161, Etihad airways EY101/ETD101, Aeroflot SU102/AFL102, Air Bridge Cargo airlines RU701/ABW701

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
8 år siden

Chemtrail trafikken med fly i rute over Trondheim har idag flytta til over Sandnessjøen og Mosjøen, det er meget uvanlig, har aldri observert dette tidligere, kanskje de ikke likte å bli identifisert og tatt opp på video http://postimg.org/image/8xbgorng3/ Her 6 – 7 stk i bildet

Sanntid http://www.flightradar24.com/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
8 år siden

Dispersing chemtrails and airplanes spraying, Trondheim Norway, July 2 2015 morning https://www.youtube.com/watch?v=a-a36WAwKA0&feature=share

Quote: Singapore airlines (Star alliance livery) SQ62/SIA62, Icelandair (Aurora borealis livery) FI342/ICE342 ..

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
8 år siden

Drifting chemtrails after yesterday’s spraying further south, Trondheim Norway, July 5 2015 morning https://www.youtube.com/watch?v=w6o6LkkJPoU

Chemtrail airplanes, Trondheim Norway, July 5 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Rkn9YFmz8JA Quote: Singapore airlines SQ61/SIA61, Singapore airlines SQ62/SIA62, Aeroflot SU151/AFL151

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Terje Wulfsberg
8 år siden

I kveld 30.juni kommer Jupiter og Venus sammen i en konstellasjon rett ved Løvens bilde. Dette fortsetter ut hele september med at Mars, Venus og Jupiter kjører “igjennom” Regulus, som er den største stjernen i Leo. Det hele minner litt om stjernehimmelen ved fenomenet Betlehemsstjernen for 2000 år siden.

Jeg har laget en oppskrift som viser hvordan dette kan prøvekjøres i gratis programmet Stellarium:

https://ord8liv.wordpress.com/2013/12/24/julestjerna/

September 2015 er en profetisk tid med den siste av 32 spesielle blodmåner. Og et Jubelår starter, det femtiende år. Slavene skal få sin frihet og sin arv tilbake (land).

http://wp.me/p3tGFm-dx
.

« Forrige artikkel

Hva har skjedd med været? – Del 1

Neste artikkel »

Krigshissernes løgner

30
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x