Spektakulære romskip-shows over Mexico siden 2004

7K visninger
7 minutter lesetid
16

Siden 2004 har Mexico vært vitne til spektakulære shows der flåter på over 200 romskip kan ha vært involvert. De flyr i fullkommen formasjon som om de var styrt av et felles program. Det er ingen tvil om at arrangørene herav ønsker at disse showene skal bli sett, fotografert og filmet av flest mulig. Hvert av disse showene hadde fortjent å bli frontnyhet verden over, og de burde i hvert fall ha vært en sensasjon blant de tradisjonelle UFO-organisasjonene. Denne artikkelen innledes med Carlos Diaz-tilfellet som begynte i 1981 og fortsatt vedvarer; deretter presenteres åtte spektakulære hendelser fra den 5. mars 2004 til den 26. oktober 2012.

 

Carlos Diaz-tilfellet

Fotografen Carlos Diaz fikk sitt liv endret i janaur 1981, da han satt i sin bil i en bilpark nær Mexico City. Plutselig ble han vitne til en stor ovalformet UFO bare 30 meter unna. Så begynte hele bilen å riste kraftig. Dette ble innledningen til et liv som ET-kontaktperson. Fotografiene og filmopptakene, samt vitnebeskrivelsene fra Carlos Diaz og innbyggerne i hans mexicanske landsby Tepoztlan av flerfarge-lysende plasmaskip over flere år, gjør dette til et av verdens best dokumenterte ET/V-tilfeller. Bilde/video-eksperter og ufologer fra hele verden har analysert saken uten å ha funnet noe tegn på fusk.

 

Ufologen Michael Hesemann etterforsket saken i syv år (1994-2000), og produserte i 2001 den 80-minutter lange dokumentarfilmen Ships of Light. Denne dokumentaren kan ses på YouTube, UFOTV® Presents – UFO Ships of Light. I 2004 ble denne dokumentaren samt 80 minutters tilleggs­materiale tilgjengelig som en DVD-pakke for $30, Ships of Light – The Carlos Diaz UFO Experience, 2 DVD Special Edition.

 

I DVD’en med tilleggsmateriale forteller Diaz om fantastiske kontaktopplevelser sammen med humano­idene som står bak lysskipene, og Hese­mann retter fokus bl.a. på den aktive vulkanen Popocatépetl. Denne vulkanen er synlig fra åsene i Tepoztlan, og i desember 2000, mens produksjonen av dokumentaren var inne i sitt sjette år, hadde Popocatépetl sitt kraftigste utbrudd på 1200 år. Titusener av mennesker ble evakuert. Ved tidligere mindre utbrudd har det vært vanlig med observasjoner av romskip på himmelen, og flåter av romskip har blitt fotografert og filmet. Befolkningene som bor i landsbyene i området rundt vulkanen oppfatter denne ET-virksomheten som vennligsinnet, at de overvåker og passer på. 

Lysskip
Lysskipet filmet

 

1) Den 5. mars 2004: 11 romskip flyr i sirkler rundt et militærfly

Den 5. mars 2004 var et tomotors militærfly, en Merlin C26A, ute på en rutineflyvning for å oppdage fly på mulig smugleroppdrag av narkotika. Flyet hadde en besetning på tre personer. Major Magdaleno Jasso Nuñez var førstepilot, én løytnant var detektoroperatør og én løytnant var radaroperatør. De var medlemmer av luftskvadron 501. Flyet var utrustet med høy­tekno­logisk utstyr som kunne registrere og lagre et et helt spekter av aktiviteter som forekommer under en flytur. Det var kanskje nettopp alt dette høyteknologiske utstyret som gjorde at besetningen ombord på 11 romskip valgte å holde et show for akkurat dette flyet. For det var ingen tvil, de ønsket å bli lagt merke til!

 

General Gerardo Clemente Vega, som var Mexicos forsvarsminister i årene 2000-2006, ga alle data om denne saken til ET/V-etterforsker Jaime Maussan, som er kjent i Mexico for sitt ukentlige TV-program om aktuelle UFO-hendelser. Vega tok selv initiativ til at en internasjonal pressekonferanse ble holdt den 11. mai 2004 for å belyse saken. Representanter for Mexicos akademiske institusjoner ble rasende, og mente at saken først burde ha gått gjennom dem. Vi velger å tro at erfarne piloter kan skjelne romskip fra værballonger, kometer og diverse meteorologiske fenomener.

 

Santiago Yturria har skrevet de to rapportene Mexican DoD Acknowledges UFOs In Mexico (11. mai 2004) og The Mexican C26A UFO Footage (sist oppdatert: 18. juli 2012).

 

2) Den 10. juni 2004: 200-300 romskip holder oppvisningsshow over Guadalajara

Kl. 12:30 PM begynte et spektakulært oppvisningsshow over Guadalajara, hovedstaden i den mexicanske delstaten Jalisco, der 200-300 romskip deltok. Showet ble filmet av mange, og opptakene har blitt lagt ut på Internet. Noen av opptakene ble vist på nasjonalt fjernsyn. Santiago Yturria har skrevet rapporten Update – Amazing UFO Fleets Over Mexico (2. juli 2005). På YouTube kan man se videosnutten UFO fleet in Mexico – June 10 2004 (60 sekunder). 

200-300 romskip over Guadalajara (Mexico) den 10. juni 2004.
200-300 romskip over Guadalajara (Mexico) den 10. juni 2004.

 

3) Den 30. mars 2005: Ca. 50 romskip holder oppvisning over Torreon, Coahuila

Denne oppvisningen, der ca. 50 romskip fløy i formasjon, ble filmet og bevitnet av Guillermo Ortiz. Filmsekvensen ble vist på TV-programmet Los Misterios som ble presentert av Jaime Maussan. 

 

4) Den 11. april 2005: Over 100 romskip holder oppvisningsshow over Mexico City

Dette oppvisningsshowet var like fantastisk som det som ble holdt over Guadalajara den 10. juni 2004. Over 100 romskip fløy i fullkommen formasjon. Fotografen Arturo Robles Gil filmet hendelsen, som ble vist på TV-programmet Los Misterios. Filmsekvensen kan nå ses på YouTube, Mexican UFO Invasion (57 sekunder). Santiago Yturria har omtalt hendelsene den 30. mars og den 11. april 2005 i rapporten UFOs invade skies of Mexico: More fleets of UFOs are identified over Mexico

 

5) Den 24. juni 2005: Minst 14 romskip stjeler oppmerksomheten fra guvernørens inspeksjon i Xalapa, Veracruz

Fidel Herrera Beltrán, guvernøren av Veracruz i årene 2004-2010, var morgenen den 24. juni 2005 engasjert i en offisiell seremoni der politiet skulle motta nye patrulje-enheter. Da Beltrán hadde avsluttet sin introduksjonstale, begynte han ca. 10:30 AM på den formelle inspeksjonen av de nye patruljene. Guvernørens stab, polititjenesten i Xalapa, journalister og fjernsyns­reportere var tilstede, samt nysgjerrige tilskuere. Inspeksjonen ble avbrutt av at tilskuerne plutselig begynte å peke opp mot himmelen og rope ”OVNI, OVNI”, som er det spanske ordet for UFO. Minst 14 romskip dannet et triangulært mønster i ca. 30 minutter. Det hele ble naturligvis filmet og fotografert av de tilstedeværende journalister og reportere. Beltrán tok mikrofonen og spøkte: ”Det synes som om Mars-boerne har kommet”. Hendelsen ble omtalt på den nasjonale fjernsynskanalen, og de store avisene kommenterte det. Santiago Yturria har skrevet rapporten Massive Sightings Of UFO Fleet Over Xalapa, Mexico (25. juni 2005). 

 

6) Den 30. juni 2005: Ca. 40 romskip over Mexico City

Denne formasjonsflyvingen ble sett over store deler av Mexico City. Hendelsen ble filmet av flere ET/V-forskere, og ble omtalt i radio og på fjernsyn. Etter alle de foregående hendelsene hadde visst ”luften” gått ut av værballong-forklaringen. Alle de spektakulære showene de siste 16 månedene var så overbevisende at det globale CSI/Skepsis-nettverket fant det best å ignorere dem fullstendig. Santiago Yturria har skrevet rapporten New Mexico City UFO Fleet Sightings Cause Commotion (7. juli 2005). 

 

7) Den 25. november 2005: Flåter av romskip over hele Mexico

Denne dagen ble flåter av romskip som fløy i formasjon observert over hele Mexico. Ufolog og professor i pedagogikk Ana Luisa Cid (HomePage) har skrevet den 4-siders rapporten Intense UFO Activity Over Mexico 25. November 2005

Ufolog Ana Luisa Cid
Ufolog Ana Luisa Cid

 

8. Suste et romskip ned i vulkanen Popacatépetl den 26. oktober 2012?

Den 16. oktober 2012 filmet astronomen Allen Epling i Kentucky et sigarformet romskip. Flere andre personer var også vitne til romskipet. Epling la filmen ut på YouTube, UFO Sighted over Virgie, KY 10/16/2012.

 

Det sigarformete romskipet som ble filmet av Allen Epling.
Det sigarformete romskipet som ble filmet av Allen Epling.

 

Den 26. oktober 2012 ble et sigarformet objekt filmet av to stasjonære kameraer mens det i høy fart tilsynelatende suste ned i vulkanen Popacatépetl, som ble nevnt over i forbindelse med Carlos Diaz-tilfellet. Det ene kameraet, som tilhører institusjonen CENAPRED, var ett av fem CENAPRED-kameraer som har til oppgave konstant å overvåke vulkanen for tegn på utbrudd. Det andre kameraet som samtidig filmet hendelsen tilhører kringkastingsselskapet Televisa. På bakgrunn av de to filmene har UFO’en blitt estimert til å være 1 km langt og 200 meter bredt! Televisa-opptaket ble kringkastet i en nasjonal nyhetssending, som så ble lagt ut på YouTube, Objeto extraño entra al Popocatépetl desde el espacio, Octubre 2012.

Stillbilde fra Televisa-kameraet av UFOen.

 

På bakgrunn av det totale fraværet av seismisk aktivitet i området da hendelsen fant sted, samt at fire av de fem CENAPRED-kameraene ikke hadde registrert noe som helst, konkluderer en offisiell rapport at det må være en optisk illusjon at UFOen føk ned i krateret. Den må i stedet ha truffet bakken langt bakenfor krateret. Fra rapporten Mexico: Official Report on the Popo­cate­petl “Bolide”

”En detaljert observasjon av bildene tillater oss å kunngjøre at objektet ikke falt nedi krateret. I stedet beveget objektet seg i en langt fjernere bane. Dens tilsynekomst i den øvre del av atmosfæren, dens bane og økningen i lysskarphet synes å indikere at dette var en spesielt lysende meteoritt, også kjent som en bolide.”

 

Zetaene har et helt annet syn på saken. De hevder at UFOen var et romskip som føk ned i vulkanen Popacatépetl, og de hevder at dette var det samme romskipet som Allen Epling filmet i Kentucky. Fra ZetaTalk Chat 3. november 2012

”Det er ikke tilfeldig at en sylindrisk UFO ble filmet under klar himmel over Kentucky av en amatørastronom, mens den ble sett av mange andre i nærheten, og filmet av et offentlig video-kamera rettet mot Popocatépetl. UFO’er oppsøker vulkaner, som vi har kunngjort, og blir ikke påvirket av den intense varmen slik som menneskelagde apparater blir. Normalt blir en mindre UFO i en mer typisk form brukt, rund eller tallerken­formet. Denne gang ble et drama skapt for å komme i nyhetene. Klarheten på fotoene og videoen som ble tatt av astronomen i Kentucky  beviser at dette ikke var en værballong eller et fallende stykke skrot fra verdensrommet, da det holdt seg oppe uten bevegelse. Likeledes med objektet som føyk ned i en vulkan, som representerte et annen hendelsesforløp enn det som kunne forventes, f.eks. en meteor, eller et stort stykke lava som ble spyttet ut av vulkanen. Begge hendelsene, som inntraff like etter hverandre, bidro til større presse­dekning, hvilket var planen.”

 

Ufologen Jaime Maussan

Ufologene Santiago Yturria og Ana Luisa Cid har allerede blitt nevnt. Den mest berømte ufologen i Mexico, samt i hele den spansktalende verden, er imidlertid Jaime Maussan (Wiki: Jaime Maussan). Han har vunnet over 30 priser for sin journalistiske virksomhet og produk­sjon av dokumentarprogrammer. Som en oppsummering av mange hendelsene over passer det derfor bra å avslutte med et timelangt foredrag med lysbilder som Maussan holdt for The X-Conference i 2007, Best UFO and ET Video Evidence – Jaime Maussan LIVE (YouTube).

 

Jaime Maussan
Jaime Maussan

 

Kilde:

Denne artikkelen utgjør kap. 11 i Rolf Kenneth Aristos’ bok ET/V-erfaringer 1947-2013.

 

*********************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nølende
Nølende
Anonym
10 år siden

Hva er dette da skal man tro :)?

de legger ut et kort omgangen nå fremmover selv om de sitter med hele kortstokken av svar. men nå er det ingen vei ut lengre, vi får ofentlig besøk!

http://www.nasa.gov/topics/universe/features/universe20130708.html

sjarl
sjarl
Abonnent
11 år siden

Og han er èn av mange, flere hundre om ikke tusen som kommer med lignende avsløringer om den massive internasjonale dekkoperasjonen som ble satt i verk etter 1947 vedrørende UFO- fenomenet. De lyktes å latterliggjøre fenomenet i den grad at representanter for akademia og media den dag i dag fremstår som fårete fjollebukker i omtale av fenomenet. Hva verre er, er at massene tror akademia har avvist problemet med bakgrunn i genuin interesse og forskning. Nei, de har avvist problemet med bakgrunn i uvitenhet og påført tabuisme av de kreftene som satte i verk dekkoperasjonen etter krigen.

Liv Bjøringsøy
Forfatter
11 år siden

I dette intervjuet http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3XyhgI0x744 forteller Dr. French om UFOer som dukket ned i vulkaner. Mannen er i 80-åra, så dette må ha vært lenge før den som ble filmet over og/ eller på vei ned i Popocatepetl.

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Her er mer om Popocatepetl-tilfellet: http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/kilometerlangt-objekt-falt-ned-i-vulkan-i-mexico/ (Både i artikkel og i kommentarer)

sjarl
sjarl
Abonnent
11 år siden

Det ble nylig avholdt en konferanse om UFO- fenomenet i USA:
CITIZENS HEARING ON UFO DISCLOSURE 2013

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=sQav5mb_fZA&feature=endscreen

En CIA veterans fortelling om sine opplevelser om UFO-fenomenet:

Jens
Jens
Abonnent
11 år siden

UFOs i hundretalls som beveger seg som et knippe ballonger i hastighet og relativt i forhold til hverandre. At dette skulle være bemannede objekter synes for meg bortimot usannsynlig. Hvis meningen var å vekke oppmerksomhet slik forfatteren skriver her, kunne dette gjøres på en mye mer overbevisende måte – enig? Jeg tør våge påstanden: Å hevde at dette er et intelligent skue ment for oppmerksomhet står ikke til troende.
For meg svirker det som om de som er opptatt av UFO har en svært lav terskel for sine påstander om utenomjordiske manifestasjoner. Hvis meningen er å vekke interesse og publisitet om UFO, hadde hele “slekten” tjent på å omgå disse ting på en mye mer objektiv måte.
Alle mine innvendinger til tross – jeg tror det finnes intelligent liv der ute, og at noen hendelser er reelle. Men det er ikke “gull alt som glimrer”.

Liv Bjøringsøy
Forfatter
Svar til  Jens
11 år siden

Følger du linkene i artikkelen, Jens, må du bare innrømme at alt artikkelen bygger på er vel undersøkt og dokumentert. Rolf Kenneth har igjen skrevet en svært grundig belagt artikkel her. 6 stjerner fra meg!

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Jens
11 år siden

Sitat:
“UFOs i hundretalls som beveger seg som et knippe ballonger i hastighet og relativt i forhold til hverandre. At dette skulle være bemannede objekter synes for meg bortimot usannsynlig. ”

Hva er problemet? Er det antallet eller hastigheten eller begge deler? Hvorfor er det usannsynlig?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  sjarl
11 år siden

Her foreligger det ikke noe annet problem enn troverdigheten. I en normalt scenario er det faktisk den som hevder å bringe til torgs “beviser” for UFOs som har bevisbyrden. og ikke jeg eller andre som ikke tror dette er UFOs. For meg er ikke dette troverdig, men for deg er det tydeligvis det. Vi lever begge to meget godt med denne lille uenighet, ikke sant?

HVIS det var intelligent liv i disse “ballongene”, så viste de at de ble iakttatt. Hvis de ønsket forvirring om deres “ekthet” som intelligente UFO så klarte de å oppnå dette. Et slikt halvhjertet forsøk på kontakt blir bare uintelligent………….

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Når det gjelder ” Det sigarformete romskipet som føk ned i vulkanen Popacatepetl” så er det etter min oppfatning stjerneklart at dette er bare tull og tøys.

Kan noen undersøke påstander og spådommer fra ”Zetaene” og finne ut hvor høy treffprosenten er?

Sett at det virkelig er et objekt som fyker ned, hvordan kan vi vite at det fyker inn i vulkanen og og ikke flere kilometer bakenfor?

Frøvrig skal ”Zetaene” ha kreditt for uttalelsen om at det ble filmet av et offentlig video-kamera rettet mot Popocatépetl, nemlig http://en.wikipedia.org/wiki/CENAPRED .

I artikkelen står det at det ble filmet av et mexicansk kringkastingsselskap. To feil i en setning her fordi det ikke ble filmet, men tatt stillbilder.

Bruk litt tid på dette innlegget, så kan du spare tidsbruk på ”Zetaene” senere.

Jeg vil på det sterkeste anbefale leserne å være på vakt, og ikke bruke for mye tid på dette, aliens og romskip har alltid vært her, og nå er det jo massemedia som skal mase om dette framover, agendaen er helt klart at vi skal ledes bort fra det som håndfast skjer av overgrep. Et godt eksempel er denne meldingen som vi ikke må godta:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/statlig-kriminalitet-et-kjempeproblem-i-dagens-samfunn/comment-page-1/#comment-98886
-like lite som vi godtok de første offisielle bildene fra 22.juli. Når ordentlige bilder kom på bordet kunne vi konstatere det vi visste fra før, i ett ord: svik.

“Am I missing something?
If the camera takes a picture every five seconds and it takes four frames for the object to enter the volcano, that means it took 20 seconds to cover a distance around the length of the object, which is more of a controlled and deliberate descent than a “plummet”.
IMO, this is either a deliberate hoax or something very strange.”

“ When I checked the camera, it seemed to take one image every 48 seconds. That is one image and it does not seem to have the iris open for long. This is backed by the clear night vision which is used and this is not a long exposure. A long exposure of 15 seconds or more would cause the stars to streak a little. I suspect that the iris was open for just a fraction of a second. The ratio of the camera is only 640 x 480.”

“Each image is timestamped, so where is the timestamp in the image they use in the video?
I checked the coding on the site and it is set to update the snapshot every 30 seconds. It will likely take images more frequently, but only the latest image is shown when the image refreshes on their website.
Therefore, if they took these images from the website as a user, they would have two images at least 30 seconds apart and that also means that the people running the webcam should have more images available.
If these came from the people running the webcam, then where are the originals? I should be able to tell when they were taken and what the time was between them.”

“To answer your question regarding what make and model of the camera. Here is a direct translation from CENARPRED web-site that describes the actual camera. “The team is a video camera brand PELCO ESPRIT model, which can be remotely controlled from the center, thus can zoom and camera movement. It also allows us to see the volcano at night, thanks to the technical characteristic. The camera control is done through a dedicated digital link large capacity of 64 KBytes and an interface designed by the Department of Instrumentation and Computation CENAPRED.”

“I wonder if these images are taken from the archive of the live feed — that is, if we can be sure they aren’t second-hand and possibly tampered with.”

http://www.ghosttheory.com/2012/10/30/video-ufo-streaks-into-volcano

UFO Mexico Volcano Video DEBUNKED by EXPERT – UFO NEWS
“I became aware of this video and immediately followed the trail to the source and found out that the videographer had created false UFO videos in the past. That didn’t automatically discount this video, but I then sent it to Michael Simmons, an expert in CGI, having worked with PIXAR and on movies like WILD WILD WEST. He looked at the video and immediately said ‘fake.’ The shadows are wrong, there is no distortion where there should be. This is a good hoax, but it’s a hoax nonetheless.”
http://ringsidereport.com/?p=24502

Did a UFO fly into Mexico’s Popocatépetl volcano?
http://www.openminds.tv/did-a-ufo-fly-into-mexicos-popocatepetl-volcano-867/

Did a UFO fall into an erupting volcano in Mexico, or is it just more computer generated hocus-pocus?
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/01/ufo-mexico-volcano_n_2057861.html#slide=1971532

UFOs on Utube
how to fake a good UFO video
http://www.ebtx.com/mars/utubeufo.htm

Her et bilde tatt av det samme “Cenapred disaster-management agency” 17.mai i år:
http://www.laprensasa.com/309_america-in-english/2055327_mexico-s-popocatepetl-volcano-spews-ash-gas.html

Her en kommentar på spansk som ikke levner dette tøyset noen ære, han kaller det en distraksjon fra andre skandaler i TV-kanalen og Mexico forøvrig, bl.a ikke overraskende narko..
http://www.eduardorroch.com/2012_10_01_archive.html

Her en kommentar på norsk som sier at lusa kjennes på ganglaget, som her:
-Teksten under dette bildet ber deg våkne opp? 7 duer helt tilfeldig (!!!) i forgrunnen av en ”røykende” Popocatepetl vulkan i april i år(2012):
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/04/19/article-2131879-12A91301000005DC-501_634x428.jpg

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2131879/Mexicos-Popocatepetl-volcano-rumbles-spews-nearby-towns-volcanic-ash-shelters-prepare-evacuations.html

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/kilometerlangt-objekt-falt-ned-i-vulkan-i-mexico/comment-page-2/#comment-91777

Mexico-ko sier nå jeg..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

Nå har jeg visst havnet på skeptikernes sidehalvdel! Men rett bør være rett fra sak til sak. Jeg liker best å angripe slike saker med intuisjon. Den lyser opp og blinker FAKE og frimurerpsyops. Bare bildene fra TV-studio gjør meg mistenksom. Legg også merke til at lyden fra vulkanen(?) kan høres også under stillbildeframvisningen i studio, lyden er dermed er en tilleggseffekt som ikke er synkronisert og ekte.

Egentlig er denne saken (”sigarformet romskip”) et veldig godt eksempel på skalting og valting med fakta og for dårlig lesing av framlagt dokumentasjon.

Jeg må selv ta selvkritikk på punktet om bilder og video. Det ser ut til at det er flere kamera som filmer/tar bilder fra flere forskjellige posisjoner. Ett av disse er kamera fra Televisia som står i samme posisjon som ett av kameraene fra Cenapred.

Men andre enn meg bør se kritisk på sine uttalelser..

La oss ta det akademisk. Her er de eneste påstandene jeg kan finne i artikkelen og kommentarfeltet som taler for at det er et ”sigarformet romskip som fyker ned vulkanen”:

1. Det fullstendige fravær av seismisk aktivitet i området under denne hendelsen er i seg selv en indikasjon på at dette var et romskip, ikke en bolide eller noe som «ble sluppet ned». Dette fremgår av en offisiell rapport som ble fremlagt den 30. oktober 2012, og som delvis har blitt oversatt til engelsk, Mexico: Official Report on the Popocatepetl «Bolide».

2. Zetaene hevder at det var en sammenheng mellom romskipet som Allen Epling filmet i Kentucky og romskipet som suste ned i Popacatépetl. De hevder at det faktisk var samme romskip, hvilket de kommenterte i ZetaTalk Chat 3. november 2012.

3. ”Mexicanske vitenskapsfolk fra flere disipliner har undersøkt bildene, og ingen kunne gi en forklaring på hva det var. Bildene er også undersøkt av fotografer som sier at de ikke er manipulerte.”

4.” alt artikkelen bygger på er vel undersøkt og dokumentert.”

Vurdering av påstander:

1. I følge påstandene her skal de underbygges av en link til en offisiell rapport fra nettopp Cenapred som er omtalt flere ganger på denne siden. (http://inexplicata.blogspot.no/2012/11/mexico-official-report-on-popocatepetl.html ).
Hva sier nå denne? Faktisk det motsatte av det artikkelen hevder, nemlig at det sannsynligvis er en bolide:
– ekspertene som har analysert dette konkluderer med at objektet IKKE faller i krateret, men tvert i mot svært langt fra, også begrunnet med at ingen av de andre kameraene fra andre posisjoner rettet mot vulkanen fanget opp objektet i det hele tatt. Derfor kan det godt ha vært et fallende himmellegeme da opplysningene om den seismiske aktiviteten rundt det tidspunktet dermed er uinteressant. Romskip er ikke nevnt med ett ord..

”A detailed observation of the images allows us to state that the object did not fall within the crater. Rather, it traveled along a much more distant plane. Its appearance in the upper part of the atmosphere, its trajectory and the increase in its brightness seem to indicate that it was a particularly bright meteorite, also known as a bolide.”
“At the time of apparent contact between the luminous object and the crater in subsequent moments, no changes in seismic signals were recorded. This leads us to state that while visually, the luminous phenomenon appears to enter the crater, it very likely is traveling along a far more distant plane behind the volcano. This statement is bolstered by the fact that none of the other four cameras of the visual monitoring network surrounding Popocatepetl recorded the object in question from their respective angles of vision.”

På den samme siden er det flere og bedre bilder og fototekniske forklaringer.

Rapporten ser ikke bort fra at det kan ha vært deler av en satellitt med de samme lyseffekter:
” We cannot dismiss, however, the possibility that the object was a fragment of an artificial satellite that left a luminous wake similar to that of a meteorite as it entered the atmosphere.”

Til slutt fastslår rapporten at det er nødvendig å få verifisert hypotesene av ekspertise i astronomi og rom-vitenskap:
”It should be noted that for the two hypotheses mentioned above, an exhaustive validation and analysis by institutions and experts in astronomy and space science is necessary.”

2. Hva Zetaene hevder kan opplagt ikke vektlegges sett fra et akademisk vitenskaplig ståsted.
Personlig oppfatter jeg de som en frimurer- og illuminatipsyops uten materie.

3. Her er det to påstander uten noen som helst kildehenvisning. Selv har jeg i en kommentar over linket til sider og navngitte fotografer som forklarer og hevder det motsatte.

4. De tre foregående punktene avviser blankt denne påstanden. Når det gjelder de andre observasjonene utenom hendelsen 25.oktober 2012 har jeg ingen mening foreløpig.

Artikkelens dokumentasjon av det ”sigarformete romskipet” ligner, beklager å si det, litt for mye på juks i faget.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

TV-kanalen som er opphavet til denne historien, Televisia (Mexico), ser ut til å være en av få store selskaper som i det hele tatt har sendt innslaget, til gjengjeld et relativt langt et, som selvfølgelig spredte seg på internett.
Her kan du selv gjøre deg opp en mening om seriøsiteten ut fra lenker:

Media giant Televisa saves billions in tax write-off
Media giant Televisa has $3 billion pesos of tax debt cancelled; Mexican government struggles to lower food bills; senior government official fired over abuse of power scandal.
http://www.pulsamerica.co.uk/2013/05/20/mexican-politics-and-economy-media-giant-televisa-saves-billions-in-tax-write-off/

-Some call it Mexico’s Watergate; the comparison might even be apt. Like Watergate-which picked up momentum only after Richard Nixon had won the ’72 Presidential election-the Narco Televisa Scandal is heating up just before Pena Nieto takes office.

Watergate had a largely unexplored Mexican connection. The Narco Televisa Scandal has an American angle. And both scandals involve drug money.
-There is good reason to maintain a healthy skepticism about pronouncements by Mexico’s new President, and by Televisa as well, because both Pena Nieto and Televisa are involved in major recent scandals.
August also saw the arrest in Spain of a lieutenant for the Sinaloa Cartel whose day job was as a party functionary for Pena Nieto’s PRI. Rafael Celaya even posted pictures of himself hanging out with Mexico’s new President on Facebook.
Televisa and Pena Nieto together were also enmeshed in a scandal together. The Guardian published documents showing Televisa committing dirty tricks against other candidates to help Pena Nieto win the Mexico presidency, and—in a blatant pay for play scheme which listed fees for various services on offer—raising Peña Nieto’s national profile while he was governor of the state of Mexico.

And Wikileaks released cables from the American Embassy in Mexico recently illustrating US concerns that the Mexican presidential election frontrunner had been paying for favorable TV

-Reporter Tim Johnson, stationed in Mexico City for McClatchy Newspapers, allows that the Nicaragua drug case is vexing Televisa.
BBC News point out that “2012 has not been a good year for the largest television producer in the Hispanic world.”
That seems to be as pointed as criticism of elite deviants gets these days.

Read the full story:
Posted on October 29, 2012
http://www.madcowprod.com/?p=2498

Months after Spaniards began to gather in plazas to protest welfare cuts and politics-as-usual, and weeks after the Occupy Wall Street protest gathers steam, a small movement is developing in Mexico.
Its target is neither the federal government nor politicians.
Rather, it is Televisa, the network that is as powerful as any political party and that protects its financial interests by incessantly attacking enemies and critics. Televisa leaves Fox News and MSNBC in the dust in the way that it champions its favored political causes and financial interests. Televisa’s influence in Mexico is so great that it’s been called an “invisible tyranny” and a wielder of “frightening political power.”

Read more here: http://blogs.mcclatchydc.com/mexico/2011/10/anger-at-the-televisa-network.html#storylink=cpy

To røver-presidenter: frimurer-hånd i hånd, Telvisias skjulte hjelpende hånd symbolsk i bakgrunnen?
(en observant leser forklarer ”mysteriet” i kommentarfeltet)
http://blogs.mcclatchydc.com/mexico/2013/05/the-mysterious-third-hand.html

spaceman83
spaceman83
Abonnent
11 år siden

en veldig fin artikkel.
mye spennede jeg kommer til å bruke litt tid til å se igjennom.

men når det gjelder den sigar formede UFO`en som fløy ned i vulkanen husker jeg å ha lest noe om skyggeforhold og at denne hendelsen var falsk.

men at mexico har hatt mange UFO hendelser opp gjennomårene som er godt dokumentert stemmer. har selv snakket med folk som har opplevd noen av de hendelser som beskrives her oppe.

Media i Mexico er også i forhold til Norge of USA mer åpen om å skrive om det, har jeg fått intrykk av.

Liv Bjøringsøy
Forfatter
Svar til  spaceman83
11 år siden

Spaceman83, Min mexikanske akademikervenn Carlos forteller at det p.g.a, faren for befolkningen i Mexico City ved et evt. utbrudd av vulkanen Popocatepetl konstant er rettet et TV-kamera mot vulkanen. Den sigarformede gjenstanden ble fanget opp av dette kameraet. Mexicanske vitenskapsfolk fra flere disipliner har undersøkt bildene, og ingen kunne gi en forklaring på hva det var. Bildene er også undersøkt av fotografer som sier at de ikke er manipulerte.

« Forrige artikkel

DISCLOSURE; Falske aliens og UFO’er truer menneskeheten?

Neste artikkel »

Universets barn

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x