Krigshissernes løgner

5.2K visninger
8 minutter lesetid
5

Den prisbelønte journalisten John Pilger gir deg sannheten om en pakt mellom krigshissende eliter som nedtoner farene ved en vestlig, moderne fascisme – godt hjulpet av propaganda forkledd som nyheter.

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av journalisten John Pilger, oversatt og publisert hos Ny Tid.

Den moderne fascisme

Da 70-årsdagen for frigjøringen av Auschwitz ble markert for kort tid siden, ble vi minnet om fascismens store forbrytelse, med nazi-ikonografien klart til stede i bevisstheten. Fascismen er bevart som historie, som flimrende bilder av svartskjorter i hanemarsj, i skremmende og tydelig erindring om bevegelsens kriminelle karakter.

Men i de samme liberale samfunnene, der de krigshissende elitene oppfordrer oss til aldri å glemme, blir den økende faren for en moderne form for fascisme nedtonet – for den er deres fascisme.

«Å starte en angrepskrig,», sa Nürnberg-domstolens dommere i 1946, «er ikke bare en internasjonal forbrytelse, det er den største av alle internasjonale forbrytelser idet den bærer i seg det heles akkumulerte ondskap.»

Hadde ikke nazistene invadert Europa, ville det ikke vært noe Auschwitz og Holocaust. Hadde ikke USA og deres drabanter startet sin angrepskrig i Irak i 2003, ville nesten en million mennesker vært i live i dag, og Den islamske staten, eller ISIS, ville ikke ha trellbundet oss med sin råskap.

De er resultater av en moderne fascisme vi har vent oss til gjennom bombene, blodbadene og løgnene som utgjør det absurde teateret vi kaller nyheter.

I likhet med fascismen på 1930- og 1940-tallet blir svære løgner levert med en metronoms presisjon, takket være mediene som er allestedsnærværende og repetitive, og som utøver sin sensur gjennom utelatelser. Ta for eksempel katastrofen i Libya.

I 2011 foretok NATO 9700 angrepstokter mot Libya. Over en tredjedel av disse var rettet mot sivile mål. Det ble brukt stridshoder med uran; byene Misrata og Sirte ble teppebombet. Røde Kors fant massegraver, og UNICEF rapporterte at «de fleste [av de drepte barna] var under ti år gamle».

Løgnen om folkemord

Den offentlige fremstillingen av Libyas president Muammar Gaddafi som rævpult med en «opprørsbajonett», ble hilst av USAs daværende utenriksminister Hillary Clinton med disse ordene: «Vi kom, vi så, han døde.» Mordet på ham og ødeleggelsen av landet hans ble rettferdiggjort med en stor, velkjent løgn: Han planla «folkemord» mot sin egen befolkning. «Vi visste … at om vi ventet en dag til,» sa president Obama, «kunne Benghazi, en by på størrelse med Charlotte, bli utsatt for en massakre som ville gitt gjenlyd i hele regionen og satt skampletter på verdens samvittighet.»

Dette var skapelsen av islamske militser med utsikter til å bli slått av libyske regjeringsstyrker. De sa til Reuters at det kom til å bli «et virkelig blodbad, en massakre lik den vi så i Rwanda». Den 14. mars 2011 sørget løgnen for den første gnisten til NATOs inferno, beskrevet av David Cameron som en «humanitær intervensjon».

Mange av «opprørerne», som i hemmelighet var utstyrt og trent av de britiske spesialstyrkene SAS, ble ISIS-krigere – hvis siste video viser halshoggingen av 21 koptisk kristne arbeidere som var tatt i Sirte, byen som ble ødelagt på deres vegne av bombefly fra NATO.

Operation Cyclone ble ’krigen mot terror’, som kostet talløse menn, kvinner og barn livet i den muslimske verden, fra Afghanistan til Irak, Jemen, Somalia og Syria.

For Obama, David Cameron og den daværende franske presidenten Nicolas Sarkozy var Gaddafis virkelige forbrytelse Libyas økonomiske uavhengighet og hans erklærte intensjon om å slutte å selge Afrikas største oljereserver i amerikanske dollar.

Petrodollaren er en bærebjelke i USAs imperiemakt. Gaddafi planla dristig nok å opprette en felles afrikansk valuta knyttet til en gullstandard, etablere en bank for hele Afrika, og fremme økonomisk union blant fattige land med verdifulle ressurser. Om dette kom til å skje eller ikke, var ikke avgjørende. Bare tanken var fullstendig uakseptabel for et USA som forberedte seg på å «gå inn» i Afrika og lokke afrikanske regjeringer med militære «partnerskap».

Etter NATOs angrep under dekke av en resolusjon i Sikkerhetsrådet, skriver Garikai Chengu, konfiskerte Obama «30 milliarder dollar fra den libyske sentralbanken, penger som Gaddafi hadde øremerket til etableringen av en afrikansk sentralbank og den afrikanske gullstandardbaserte valutaen».

Den «humanitære krigen» mot Libya gjorde bruk av en modell som ligger liberale vestlige hjerter nær, særlig i mediene. I 1999 sendte Bill Clinton og Tony Blair NATO for å bombe Serbia fordi, løy de, serberne begikk «folkemord» på etniske albanere i utbryterprovinsen Kosovo. Davis Scheffer, USAs ambassadør både her og der for krigsforbrytelser [sic], hevdet at så mange som 225 000 etnisk albanske menn mellom 14 og 59 kunne være myrdet.

Både Clinton og Blair mante frem Holocaust og «ånden fra andre verdenskrig». Vestens heroiske allierte var Kosovo Liberation Army (KLA), med en kriminell fortid det ble sett helt bort fra. Den britiske utenriksministeren, Robin Cook, sa at de kunne ringe ham når som helst på mobiltelefonen hans.

Tragedien i Afghanistan kan nesten måle seg med den episke forbrytelsen i Indokina.

Da NATO-bombingen var over, og mye av Serbias infrastruktur så vel som skoler, sykehus, klostre og den nasjonale fjernsynsstasjonen lå i ruiner, kom internasjonale undersøkelsesgrupper til Kosovo for å avdekke bevis for «holocaust».

FBI fant ikke en eneste massegrav, og reiste hjem. Den tilsvarende spanske gruppen gjorde det samme, og lederen fordømte «en semantisk piruett fra krigens propagandamaskiner». Et år senere fastslo et FN-tribunal om Jugoslavia det endelige tallet på døde i Kosovo: 2788. Dette omfattet stridende på begge sider, og serbere og rom myrdet av KLA. Det var ikke noe folkemord. «Holocaust» var en løgn. NATO-angrepet hadde vært et bedrag.

Bak løgnen var det seriøse hensikter. Jugoslavia var en enestående uavhengig, multietnisk føderasjon som hadde virket som en politisk og økonomisk bro under den kalde krigen. Det meste av landets institusjoner og større fabrikker var offentlig eid.

Dette var ikke akseptabelt for et ekspanderende EU, og særlig ikke for et nylig gjenforent Tyskland som hadde startet et fremstøt østover for å erobre sitt «naturlige marked» i de jugoslaviske provinsene Kroatia og Slovenia. Da europeerne møttes i Maastricht i 1991 for å planlegge den katastrofale eurosonen, var det inngått en hemmelig avtale: Tyskland ville anerkjenne Kroatia. Jugoslavia var fortapt.

I Washington sørget USA for at den slitne jugoslaviske økonomien ble nektet lån i Verdensbanken. NATO, som på det tidspunktet nærmest var å ligne med en avdød levning fra den kalde krigen, ble gjenoppfunnet som en imperiestyrkende maktfaktor. Under en «freds»-konferanse i franske Rambouillet i 1999 ble serberne utsatt for maktfaktorens bedragerske taktikkeri.

Rambouillet-avtalen inneholdt et hemmelig Tillegg B, som den amerikanske delegasjonen fikk føyd til den siste dagen. Det krevde militær okkupasjon av hele Jugoslavia – et land med bitre minner om nazi-okkupasjonen – og implementering av «fri markedsøkonomi» og privatisering av alle regjeringens aktiva.

Ingen suveren stat kunne undertegne noe slikt. Straffen kom kjapt. NATO-bomber regnet over et forsvarsløst land. Det var forløperen til katastrofene i Afghanistan og Irak, Syria og Libya, og Ukraina.

Siden 1945 har over en tredjedel av FNs medlemsland – 69 land – vært utsatt for noe eller alt av det følgende fra USAs moderne fascisme: De er blitt invadert, fått kastet regjeringene sine, folkebevegelsene deres er blitt undertrykt, folkene deres bombet, økonomiene deres fratatt all beskyttelse, samfunnene deres gjenstand for en invalidiserende beleiring kjent som «sanksjoner».

Den britiske historikeren Mark Curtis har beregnet at dødsofrene teller millioner. I hvert tilfelle er det satt ut en diger løgn.

«I kveld, for første gang siden 9/11, er vårt kampoppdrag i Afghanistan over.» Dette var åpningsordene i Obamas State of the Union-tale 2015. I virkeligheten er om lag 10 000 soldater og 20 000 militære kontraktører (leiesoldater) igjen i Afghanistan på ubestemt tid.

«Den lengste krigen i amerikansk historie er brakt til en ansvarlig slutt,» sa Obama. Faktisk ble flere sivile drept i Afghanistan i 2014 enn i noe annet år siden FN begynte å telle. De fleste – sivile og soldater – er drept i løpet av Obamas tid som president.

Knust demokrati

Tragedien i Afghanistan kan nesten måle seg med den episke forbrytelsen i Indokina. I sin lovpriste og ofte siterte bok, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, skriver Zbigniew Brzezinski, fadderen til amerikansk politikk fra Afghanistan til i dag, at dersom USA skal kontrollere Eurasia og dominere verden, kan det ikke støtte et folkedemokrati – fordi «jakten på makt ikke er et mål som vekker folkelig entusiasme… Demokrati er uforenlig med mobilisering for imperiebygging.»

Han har rett. Som WikiLeaks og Edward Snowden har avslørt, raner en overvåkings- og politistat til seg demokratiet. I 1976, da Brzezinski var president Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver, demonstrerte han poenget sitt ved å ta livet av Afghanistans første og eneste demokrati. Hvem kjenner denne viktige historien?

På 1960-tallet feide en folkelig revolusjon over Afghanistan, verdens fattigste land, og kastet til slutt restene av det aristokratiske regimet i 1978. Det afghanske folkets demokratiske parti (PDPA) dannet regjering, og erklærte et reformprogram som omfattet avskaffelse av føydalismen, full religionsfrihet, like rettigheter for kvinner og sosial rettferdighet for de etniske minoritetene. Over 13 000 politiske fanger ble satt fri, og politiarkiver ble brent offentlig.

Den nye regjeringen innførte gratis helsetjenester for de fattigste, tvangsarbeid på grunn av gjeld ble forbudt, og et massealfabetiseringsprogram ble satt i verk. For kvinner var det uhørte fremskritt. Sent på 1980-tallet var halvparten av universitetsstudentene kvinner, og kvinner utgjorde nesten halvparten av Afghanistans leger, en tredjedel av de offentlige funksjonærene og flertallet av lærerne.

«Alle jenter kunne gå på videregående skole og universitet,» husker Saira Noorani, en kvinnelig kirurg. «Vi kunne gå hvor vi ville og kle oss som vi ønsket. Vi pleide å gå på kafeer og på kino fredagene for å se de siste indiske filmene, og hørte på den nyeste musikken. Alt begynte å gå galt da mujahedin begynte å få fremgang. De pleide å drepe lærere og brenne skoler. Vi var vettskremte. Det var underlig og trist å tenke på at det var disse folkene Vesten støttet.»

PDPA-regjeringen ble støttet av Sovjet-unionen, selv om tidligere utenriksminister Cyrus Vance senere vedgikk at «det fantes ikke bevis for noen sovjetisk innblanding [i revolusjonen]».

Skremt av den voksende selvtilliten i frigjøringsbevegelser over hele verden, bestemte Brzezinski at hvis Afghanistan lyktes under PDPA, ville den afghanske uavhengigheten og fremgangen bety «en trussel fra et lovende eksempel».

Den 3. juli 1979 godkjente Det hvite hus i hemmelighet støtte til «fundamentalistiske» stammegrupper kjent som mujahedin. Det var et program som vokste til over 500 millioner dollar i året for amerikanske våpen og annen hjelp. Målet var å velte Afghanistans første sekulære, reformvennlige regjering.

I august 1979 rapporterte den amerikanske ambassaden i Kabul at «USAs overordnede interesser … ville tjene på fjerningen av [PDPA-regjeringen], uansett hvilke tilbakeslag dette måtte innebære for fremtidige sosiale og økonomiske reformer i Afghanistan.» Uthevingene er mine.

Mujahedin var forløperne for Al-Qaida og Den islamske staten. Mujahedin omfattet også Gulbuddin Hekmatyar, som mottok titalls millioner dollar fra CIA. Hekmatyars spesialitet var å handle med opium og kaste syre i ansiktet på kvinner som ikke ville gå med hijab. Han ble invitert til London og hyllet av statsminister Thatcher som en «frihetskjemper».

Les resten av artikkelen hos Ny Tid

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av journalisten John Pilger, oversatt av Lasse Takle og publisert hos Ny Tid. Les artikkelen i sin helhet på www.nytid.no/krigshissernes-logner.

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
8 år siden

“Today, 21 October 2015 and over the coming days WikiLeaks is releasing documents from one of CIA chief John Brennan’s non-government email accounts. Brennan used the account occasionally for several intelligence related projects.”

Mvh Tom

http://sputniknews.com/us/20151021/1028897284/Wikileaks-Releases-CIA-Director-Hacked-Email.html

Valgeir
Valgeir
Abonnent
8 år siden

Og ikke minst – ” Du skal ikke så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer deg selv”.

Dessverre er makten i samfunnet skjult gjennom århundrers skuespill. Det er mange som oppdager feilene eller den innbakte krigen i systemet, men derfra til å finne gangen til å rette opp dette er altfor lang, for det impliserer alltid flere faktorer som igjen impliserer mere. At folk blir stående passivisert selv når nyhetene er så fæle er faktisk forståelig.

Krigene fortsetter uforstyrret, Norsk fredsbevegelse finnes ikke og mønstringene fra 10 år tilbake mot Irak krigen er slikt som man kan se langt etter.
Men disse var da også i stor grad rettet mot Bush George som også corporate media hadde latterliggjort i stor grad. En gratis målskive.

En fredsbevegelse i dag må våge å anklage NATO, USAs jødiske lederskap, bankvesenet og massemedia med eierskap samlet for krigene som går og går.
Hvis ikke vil den være irrelevant, slik som 68’ernes fredssak.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
8 år siden

Gir ikke de fleste blaffen i alt faenskap så lenge det ikke angår deres egne skinn? Koser seg selv i hjel. Kanskje feiler det noe ved menneskenatur?
Om hjernevask via sosiale medier:
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/return-of-the-chindits-mod-reveals-cunning-defence-plan-10014608.html
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/darpa-social-networks-research-twitter-influence-studies
http://www.prweek.com/article/1301845/sheryl-sandberg-apologises-poor-communication-facebook-experiment
Men man tror det man ønsker å tro…

2Q11
2Q11
Abonnent
8 år siden

-False Flag Attack In Tunisia: Setting The Stage Fo…
-The Charleston Shooting Is Indeed A Hoax: This Is…
-Almost the end of June and now at the beginning of Summer 2015, and time again for my weekly rant…
-With the absolutely laughable and yet disturbing “massacre” in Charleston South Carolina that has taken up so much of everyone’s attention this last week (on purpose), I figured I would spend a bit of time here going over each false flag shooting and bombing that we have seen in this century alone and give my perspective of what really happened by tearing them to shreds….
Les mer:
http://northerntruthseeker.blogspot.no/

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Quote: ISIS Colonel was Trained By Blackwater and U.S. State Department for 11 Years

Terrorism™ on Demand – Syria and Iraq: You Have Our Permission to Shoot Gulmurod Khalimov – This Article May Be Re-Posted in Full With Attribution – John McCain’s Favorite Terrorist Organization: ISIS – US State Department Sponsoring State Terrorism as Foreign Policy – ISIS Mounted Terrorist™ Cavalry on American Humvees http://www.abeldanger.net/2015/06/terrorism-on-demand-syria-and-iraq-you.html

Octogon rules over Pentagon, the templars rule the USA & their banks own the USA, blackwater, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1876&start=1

Abel Danger Global Private Intel Agency on livestream, Fri Jun, 12 2015 8:00 PM — Fri Jun, 12 2015 9:30 PM CET http://livestream.com/abeldanger/events/4120233 Quote: Serco Harvard Synchronized Hits – KL Spread Bet Call Center – MH Spot Fixed 8(a) Crash. Operation SHOWERHEAD Exposes dumphucs In 1866, a Serco root began providing the precise timing signals which allowed the Harvard Board of Overseers to synchronize contract-hit teams for a world government by an intellectual elite and world bankers. Since 1994, Serco has provided timing signals to a Kuala Lumpur (KL) call center – allegedly outsourced to Verint, Scicom and Ladbrokes by Shadow Moneylenders author Matthias Chang – for spread betting on forex, major-sports and mass-casualty events. Subsequent work by McConnell’s research team has shown that the London bookmaker Ladbrokes, founded in 1886, has integrated its Verint call-center services for the gaming and hotel industries out of Kuala Lumpur with air traffic management out of cities (Amsterdam in re MH17) in nations targeted for world government by the Harvard intellectual elite and Obama’s 8(a) Cabinet. On 17 July 2014, the KL call center allegedly used Serco’s Small Business 8(a) clock to spot fix the crash of MH Fl

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

« Forrige artikkel

Hva har skjedd med været? – Del 2

Neste artikkel »

Sun Zi – all krig er villedning

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x