Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

6.9K visninger
23 minutter lesetid
56

I denne artikkelen belyses Moses og Yahweh fra mindre kjente perspektiver innen bibelforskning og enkelte kanaliserte kilder, bl.a. The Urantia Book (1955).

Fra Moses’ fødsel til påskeinnstiftelsen

Historien om Moses og slavenes flukt fra Egypt fortelles i Andre Mosebok, fra kapittel 1 og utover. Først gis en kort oppsummering av historien til de tolv sønnene til Jakob/Israel og deres familier, som hadde bosatt seg i Goshen i Nilendalen. Da de kom til Egypt utgjorde de 70 personer.

”Da kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef.  Han sa til sitt folk: «Se, Israels-folket er større og sterkere enn vi. La oss fare klokt fram, så de ikke blir enda tallrikere! For kommer det krig, slår de seg kanskje sammen med fiendene våre, strider mot oss og drar fra landet!» Så satte egypterne fogder over israelittene. De skulle plage dem med tvangs­arbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for farao; det var Pitom og Ramses.”

 

At den nye faraoen ikke kjente til Josef og hans stilling som statsminister hos en tidligere farao, kan bare bety at den nye faraoen tilhørte et nytt dynasti. I vår kronologi har det gått ca. 150 år (seks generasjoner) fra Josefs siste tid som statsminister og frem til Moses’ fødsel. Den nye faraoen fryktet hebreerne selv etter at de hadde blitt gjort til slaver, så for å gjøre dem enda mer maktesløse befalte han hebreerkvinnenes to jordmødre at de skulle drepe hvert nyfødt gutte­barn. De to jordmødrene vred seg unna denne plikten ved å si at de sjelden kom tidsnok frem til fødselen. Faraoen påbød da den egyptiske befolk­ningen at de skulle kaste i Nilen et hvert nyfødt guttebarn som kom fra hebreer­kvinnene.

En mann av Levis ætt fant en kvinne av samme ætt, de giftet seg og hun ga fødsel til Moses. Etter tre måneder la hun ham i en kiste av papyrusrør, tettet igjen over, og satte kisten ned i sivet ved Nilbredden. Moses’ egen søster over­våket hendelsen, og så at faraoens datter plukket opp kisten. Moses’ søster spør farao-datteren om hun ønsker en hebreerkvinne som kan gi barnet bryst. Det endte med at Moses’ mor fikk betaling for å oppdra sin egen sønn de første årene, før hun overga ham til farao-datteren. Faraoens datter gir ham så navnet Moses, ”for jeg har dratt ham opp av vannet”. Vi trekker imidlertid denne navne­forklaringen i tvil, for ”Moses” er et egyptisk navneledd som betyr ”sønn” eller ”født av” (som i ”Ra-messes” og ”Thut-mose”). Antagelig har navnet på en egyptisk gud vært det første navneleddet i hans opprinnelige navn (Schmidt, 1983).

I voksen alder dro Moses ut til et av stedene der hans landsmenn trellet. Han så hvor hardt de slet. Da han så en egypter slå en hebreer, ble han så harm at han drepte egypteren. Dette ble kjent for faraoen, som så prøvde å få Moses drept. Moses rømte til Midjan der han traff presten Jetro. Moses gifter seg med den ene av Jetros syv døtre, Sippora. De får to sønner. ”Så gikk det lang tid, og kongen i Egypt døde.”

Kapittel 3 begynner med:

”Moses gjette småfeet for svigerfaren Jetro, presten i Midjan. Da hendte det en gang at han drev feet over på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb. Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken stod i lys lue, men den brant ikke opp.”

 

Informasjonen om Moses’ liv frem til denne hendelsen er særdeles snau, ikke mer enn 2-3 avsnitt. Frem til denne hendelsen har Moses muligens tilbragt første halvdel av sitt liv blant det egyptiske hoffet, og andre halvdel av sitt liv hos presten Jetro i Midjan. Men hvor ligger Midjan, og hvilke guder dyrket de der? I den engelske Wiki-artikkelen Midian står det:

”[Midjan] antas å ligge i det nordvestlige Arabia på østkysten av Aqaba-bukta og det nordlige Rødehavet. Noen lærde hevder at Midjan ikke var et geografisk område, men en forening av stammer.”

Bildet viser nordsiden av Rødehavet dele seg i Suezbukta til venstre for Sinai og Aqababukta til høyre for Sinai.

 

Horeb, ”Guds fjell”, antas være identisk med Sinai-fjellet (Wiki-artikkel: Mount Horeb). Navnet ”Horeb” antas å bety ”glødende/hete”. Dette navnet antyder således et vulkansk fjell, som fortsatt hadde sine utbrudd. Werner H. Schmidt, tysk teolog og professor i Det gamle testamente, diskuterer opphavet til Yahweh-dyrkelsen i sin bok The faith of the Old Testament: a history (1983, kap. 5-6) [utdrag]. Var det vulkanske Horeb/Sinai-fjellet, et eller annet sted i det nord­vestlige Arabia, setet for animistisk Yahweh-dyrkelse av Midjan-folket og andre arabiske nomadegrupper? Denne forklaringen finner Schmidt mest sann­synlig, og videre at vulkanen hadde et utbrudd da Moses sammen med slave­flokken opplevde den store ”åpenbaringen på Sinai-fjellet”. Dersom denne forklaringen er riktig, har arabernes og Arabias historiske betydning for Moses og Yahweh-tilbedelsen blitt fullstendig undertrykt i Bibelen og i den jødisk-kristne tro. Et ordsøk i den norske nettversjonen av GT gir 13 treff på ”araber” og null treff på ”Arabia”.

Vi vender tilbake til Moses’ første åpenbaring på det hellige Horeb/Sinai-fjellet. Ifølge ZetaTalk var det et lysvesen som der åpenbarte seg for Moses, men med tiden ble dette oversatt og forvridd til at han snakket med en brennende busk. Var det lysvesenet selv som presenterte seg som Yahweh, eller var dette Moses sitt påfunn? Vi velger å tro at dette var Moses sitt påfunn. Vi skal senere sitere noen utdrag fra The Urantia Book, som i likhet med Werner H. Schmidt hevder at Yahweh var en velkjent animistisk vulkangud som ble tilbedt av arabiske beduiner.

Ifølge Andre Mosebok befalte lysvesenet Moses å oppsøke den nye faraoen, og kreve på vegne av seg selv at faraoen skulle sette slave­befolkningen fri. Moses skulle da lede de frigjorte slavene ut av Egypt. Moses var ikke så ivrig på å være Herrens profet som skulle tale til faraoen og til store folke­forsamlinger, da han stammet. Herren lovet å hjelpe ham, og sa at Moses’ bror Aron snart ville dukke opp. Moses dro hjem, pakket, og reiste så av sted til Egypt sammen med sin kone, sine sønner og et esel. Jetro velsignet reisen, men ble igjen.

I kapittel 5 trer Moses og Aron frem for faraoen, og ber om at han setter slavene fri slik at de kan dra til ørkenen (ved Horeb/Sinai-fjellet) for å dyrke Herren. I kap. 6 gis – fullstendig abrupt, som tyder på at dette er en senere innsetting – slektstavlen til Moses og Aron. Ifølge denne slektstavlen var Moses og Aron oldebarn av Levi, den tredje sønnen av Jakob/Israel. I kap. 7 får vi vite at Aron var 83 år og Moses 80 år da de talte til faraoen. Faraoen nektet å innfri ønsket til Moses og Aron, til tross for noen imponerende stokk-blir-til-slange-tricks fra Arons side. Disse trickene kunne også faraoens spåmenn gjøre.

Fra kapittel 7 og utover fortelles om de plager som da rammet Egypt. Disse plagene kan gis naturlige forklaringer relatert til den nær forestående jord­skorpe­­forskyvningen (se forklaringene til ZetaTalk), men i fortellingen frem­stilles disse plagene som sendt av Yahweh. I kapittel 10:21 fortelles om tre døgn med mørke, hvilket kan tolkes som at Jordens døgnrotasjon da hadde stoppet opp. I kapittel 11:4 truer Moses faraoen med at alle de første­fødte kommer til å dø, uansett alder:

”Moses sa: «Så sier Herren: Ved midnattstid vil jeg gå gjennom Egypt. Da skal alle førstefødte i Egypt dø, fra den eldste sønn av farao som sitter på sin trone, til den eldste sønn av trellkvinnen som står bak kvernen, og alle de førstefødte dyr i buskapen. Det skal lyde et høyt skrik i hele Egypt, som det ikke har vært maken til før og heller ikke skal bli det siden.”

 

ZetaTalk hevder at selv om Bibelens gjengivelse av hva som virkelig skjedde er for unyansert, har den en kjerne av sannhet. Det var en egyptisk skikk blant de velstående at den førstefødte alltid skulle ha tilgang på mat eller snacks, natt som dag. Rottene, som hadde registrert underjordiske signaler på den nær fore­stående kataklysmen, var på flukt. Under flukten plukket de opp duft­molekylene fra maten som ble plassert foran de førstefødte, hvilket trakk dem inn i husene og videre frem til den førstefødte. I mange tilfeller ble mikrober og pest overført til barnet, som da døde.

I kapittel 12 gis nøkkelen til hvorfor slaveflokken ble spart denne ulykken, men nøkkelen gis i en helt annen kontekst, nemlig innstiftelsen av påskehøytiden. Slave­flokken fikk beskjed om å ofre et lam for Herren og stryke lammeblod på dørstolpene og dørbjelkene på utsiden av hyttene. Dette holdt rottenes interesse utenfor hyttene.

”For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe; og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt.”

 

Det var således ikke Yahwehs oppmerksomhet som ”blodmerket” på dørene skulle fange, men rottenes.

Påske, fra hebraisk P-S-H, “å passere”. Ved å smøre blod på dørstolpene ville Herren eller rottene passere huset, fremfor å trenge inn i det.

Flukten fra Egypt

Samme natt bryter Moses og slavebefolkningen opp:

”De var omkring 600.000 mann til fots, foruten kvinner og barn. En stor flokk av alle slags folk fulgte med, og en veldig drift av småfe og storfe.”

 

Dersom den opprinnelige gruppen av Jakob/Israel og hans sønner som dro til Egypt ca. 1840 fvt. utgjorde 70 personer, og de som ble med på ferden ut fra Egypt ca. 1628 fvt. var ca. 600.000, kan man lure på hvor stor andel av disse som av opphav var arabere og kanaanitter som ikke var blodsrelatert til Jakob/Israel.

Utferden begynner. Moses og folket blir ledet av en vertikal lysstråle (13:21).

”Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte som viste dem veien, og om natten i en ildstøtte som lyste for dem. På den måten kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og ildstøtten ikke om natten.”

 

Ifølge ZetaTalk kom denne lysstrålen fra et romskip som slik viste vei, altså en form for intervensjon fra høyere krefter som i Bibelen blir personifisert [ZT-notat: Moses]. I kap. 14 fortelles at Yahweh ønsket å gi en siste makt­demonstrasjon på hvem som er sterkest og som hadde kontrollen: ham eller faraoen. Dette skulle bli en makt­demonstrasjon som skulle bli husket med ærefrykt og snakket om i årtusener:

”Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal bryte opp! Du skal bare løfte staven din og rekke hånden ut over sjøen og skille den, så israelittene kan gå midt igjennom sjøen på tørre bunnen. Jeg vil forherde egypterne så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestfolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.”
Guds engel, som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og tok plass bak dem, så den kom mellom egypternes hær og Israels hær. På den ene siden var skyen mørk, og på den andre siden lyste den opp natten, og hærene kom ikke inn på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram. Vannet skilte seg, og israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterhæren fra ild- og skystøtten og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne: «La oss flykte for Israel! Herren strider for dem mot egypterne.”
Da sa Herren til Moses: «Rekk hånden ut over sjøen, så skal vannet komme tilbake over egypterne, over vognene og hestfolket deres!» Så rakte Moses hånden ut over sjøen, og da morgenen brøt fram, vendte vannet tilbake til sitt gamle leie. Egypterne flyktet rett imot det, og Herren drev dem midt ut i sjøen. Vannet vendte tilbake og skylte over alle vognene og alt hestfolket i faraos hær, som hadde fulgt etter israelittene ut i sjøen. Ikke én mann kom fra det med livet. Men israelittene gikk gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider.”

Kombinasjon av kataklysme og intervensjon fra oven?

 

Ifølge ZetaTalk var det også i dette tilfellet snakk om intervensjon fra de høyere makter. Vannmassene ble delvis skilt fra hverandre av naturalistiske grunner relatert til kataklysmen som hevet sjøbunnen midlertidig, men vann­massene ble så holdt fra hverandre av et kunstig kraftfelt så lenge dette var ønskelig [ZT-notat: Red Sea Parting]. Det hebraiske navnet for Sivsjøen er Yam Suph, som aldri har blitt skikkelig identifisert [Wiki-artikkel: Yam Suph].

Kapittel 16 forteller hvordan flokken som fulgte Moses fikk manna fra himmelen i de førti årene de vandret rundt i ørkenen. Manna kom om morgenen med duggen. ”Da duggen gikk bort, fikk de se et fint, kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken.” Det smakte som honning­kake. Ifølge ZetaTalk blir karbo­hydrater, en nær slektning av hydro­karboner, dannet i atmosfæren ved helt bestemte betingelser knyttet til superoppheting av luften fra vulkansk aktivitet kombinert med kontinuerlig lynaktivitet. Det var disse karbohydratene som så falt ned på bakken ”som rim”, som i Bibelen har blitt kalt for manna [ZT-notat: Manna from Heaven].

I kapittel 17 møter Moses og hans flokk amalekittene. Da hadde det ennå ikke gått tre måneder etter oppbruddet fra Egypt. Kamper oppsto som varte dagen ut. Episoden nevnes bare med ett avsnitt. Vi får ikke vite hvor amalekittene kom fra, eller hvor de skulle hen, eller hvorfor de to folkegruppene ikke bare kunne passere hverandre i fred. Velikovsky identifiserte amalekittene med Hyksos-folket som invaderte Egypt.

I kapittel 19 beskrives det som Sitchin (1995, kap. 12) har kalt ”den største teofani i menneskehetens nedskrevne historie”. ”Teofani” betyr at en guddom synliggjør seg for en eller flere personer. Sitchin har nok rett i at en ”teofani” inntraff, men hans egen hypotese om at denne ”teofanien” skjedde i form at et enormt romskip som landet på en noenlunde flat fjelltopp, finner vi tvilsom. La oss se nærmere på de forskjellige karakteristika forbundet med denne teofanien.

Herren forteller Moses at teofanien vil inntreffe om tre dager. Så sier Herren:

”Du skal avgrense et område for folket og si: Ta dere i vare for å gå opp på fjellet! Kom ikke nær foten av det! Enhver som kommer nær fjellet, skal miste livet…”

Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lyn. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var i leiren, skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren, til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-fjellet stod i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv.”

Var Yahwehs åpenbaring ved Horeb/Sinai-fjellet et vulkanutbrudd?

 

Sitchin (2004, kap. 10-11) skriver om to personlige ekspedisjoner der han leide privatfly og helikopter og fløy over Sinai-halvøya for å finne Horeb/Sinai-fjellet. Han letet etter et fjell med en noenlunde flat topp der et enormt romskip kunne ha landet vertikalt. Dersom Horeb/Sinai-fjellet i virkeligheten er et vulkansk fjell i det nordvestlige Arabia, var han i utgangspunktet til de grader på villspor at han ikke ville ha identifisert fjellet om han så skulle ha fløyet over det.

Dersom det var et romskip som langsomt senket seg ned på Horeb-fjellet, og som var kilden til den beskrevne ilden, røyken og bråket, må vi nærmest gå ut fra at romskipet var dampmaskindrevet med hostende teknologi fra 1800-tallet. Vi kan derfor glemme romskip-hypotesen. Da står vi tilbake med et vulkan­utbrudd, som på sett og vis kan kalles en vulkanguds ”åpenbaring”.

 

Presteredaktørenes innskutte tekst, tillagt Moses

I Andre Mosebok kap. 20 annonserer Yahweh de ti bud. I kapitlene 21-23 gir Yahweh retts­regler og formaninger. I kapitlene 25-31 ramser Yahweh opp en rekke instrukser for hvordan Guds hus skal bygges, hvordan presteyrket skal utøves, og hvordan diverse seremonier skal gjennomføres. At et guddommelig vesen skulle gi uttrykk for alle disse instruksene til Moses og flokken hans, midt ute i en ørken, der og da, synes særdeles usannsynlig og upraktisk gitt den situasjon som de befant seg i. I kap. 32 fortelles om dansen rundt gullkalven, og om Moses som kom­mer ned fra fjellet med de to lovtavlene under armen:

”Nå gikk Moses ned igjen fra fjellet med de to lovtavlene i hånden. Det var skrevet på begge sider av tavlene, både på forsiden og baksiden. Tavlene var Guds eget arbeid, og skriften var Guds egen skrift, som var risset inn på dem.”

 

ZetaTalk hevder at fortellingen om Moses som kom ned fra fjellet med de to lovtavlene under armen er en senere forfalskning av presteredaktørene. Her kommer et oversatt utdrag fra ZetaTalk-notatet Ten Commandments:

”De ti bud avslører hånden til vesener med en sterkt selvisk orientering, som svarte på Kallet fra mennesker som ønsket å oppnå streng kontroll [over andre] i skjul av religiøse kunngjøringer. Du skal ikke… du skal ikke… du skal ikke… – hvor sies det at man skal elske den neste som seg selv? Hvor sies det at man skal praktisere Det gyldne levebud, at man skal gjøre mot andre det man vil at andre skal gjøre mot deg? De ti budene er nærmest fullstendig basert på frykt og regler, som gir lite frihet til å følge sitt eget hjerte. Dersom de ti budene ikke hadde blitt pakket inn som hånd­verket til Moses og Guds engler, med nødvendigheten av å gi et skinn herav, ville ordet kjærlighet ikke ha kommet på listen i det hele tatt.”

Den bibelteksten som omfatter:

  • Andre Mosebok, kap. 20-40 (Wiki-artikkel: Book of Exodus),
  • Tredje Mosebok, alle de 27 kapitlene (Wiki-artikkel: Book of Leviticus),
  • Fjerde Mosebok, kap. 1-9: folketelling, ættetavler, mønstring, lover og forskrifter (Wiki-artikkel: Book of Numbers),

synes å utgjøre et eget selvstendig skrift, en blanding av lovtekst og manual for prester, som har blitt skrevet 600-1000 år senere enn da Moses og hans flokk streifet rundt i ørkenen. Professor i Det gamle testamente Werner H. Schmidt – i sin bok The faith of the Old Testament: a history (1983), kap. 5 [utdrag] – diskuterer denne teksten av bud, lover og instrukser som tillegges Yahweh og Moses. Schmidt hevder at fra et bibelkritisk perspektiv er denne tekstdelen opplagt en senere tilføyelse, som ikke hørte til den originale fortellertradisjonen om oppholdet ved Horeb/Sinai-fjellet. De profeter som kommer til uttrykk lenger ute i GT, omtaler ikke disse bud, lover og forskrifter i forbindelse med oppholdet ved Horeb-fjellet. Denslags bibelkritiske detektivteknikker må man nærmest være teolog for å kjenne til og gjøre bruk av. Formålet med denne redigerte forfalskningen var naturligvis å konsolidere og styrke presteskapets autoritet ytterligere, ved å gi inntrykk av at budene, lovene og forskriftene kom direkte fra Moses og Yahweh.

 

38 års ørkenvandring

Først i kap. 10 i Fjerde Mosebok fortsetter fortellingen som ble avbrutt fra og med kap. 20 og utover i Andre Mosebok. Moses og hans flokk bryter opp fra Horeb/Sinai-fjellet i den andre måned i det andre året. Moses vil da undersøke om Kanaan-landet er klar for innvandring og bosetting. De drar til El-paran på Sinai-halvøya, hvorfra speidere sendes nordover. Speiderne oppdager at hele Kanaan-landet fra sør til nord allerede er bosatt, og og at det ikke vil være mulig for flokken til Moses å overvinne disse i en kamp. De kjempestore anakittene nevnes, samt en gruppe amalekitter som holdt til ved Negev-ørkenen. Fortellingen vris imidlertid dithen at det var flokkens manglende tillit til Herren som så tvang dem til 38 års ørkenvandring.

Kapitlene 17-36 i Fjerde Mosebok, som utgjør denne bokens siste halvdel, er et forvirrende sammensurium av trivia, lange Yahweh-monologer om lover og forskrifter, og forskjellige fortellingstradisjoner. I kapittel 20 dør Aron, og i kap. 33:38-39 får vi vite at Aron døde i det 40. året etter at ”israelittene hadde gått ut av Egypt”. De 38 årene med ørkenvandring fra de bryter opp fra Horeb/Sinai-fjellet til de kommer frem til Moab på østsiden av Jordan får vi altså ingen beskrivelse av, med unntak av et par løsrevne episoder. I kapittel 25 gis en typisk presteredaktør-historie der Yahweh gir Arons ætt ”evig rett til å være prester”. I kapittel 26 holdes en folketelling, hvis resultat er ”601.730 israelitter”. Dette er et fantastisk høyt tall som det er god grunn til å betvile.

 

På østsiden av Jordan, Femte Mosebok

Femte Mosebok begynner med at Moses og hans flokk befinner seg i Moab, øst for Jordan-elven. Moses er klar over sin egen snarlige død, og Yahweh befaler ham å velge Josva som den nye leder for folket. Josva skal lede invasjonen av Kanaan. Kapitlene 1-30 er et temmelig langt og kjedelig tekststykke som ikke tilfører ny informa­sjon eller nye perspektiver. Teksten har form av taler og monologer som Yahweh og Moses holder. I talene og monologene oppsummeres de 40 årene som har gått siden utvandringen fra Egypt, og mange av Yahwehs bud og formaninger gjentas enda en gang. Bibelforskerne antar at Femte Mosebok ble komponert under styret til Judea-kongen Josjia (641-609) (Wiki-artikkel: Book of Deutero­nomy).

Først i kapittel 31 er det tilløp til handling og en fortsettelse av historien. I kapittel 32 fremsier Moses sitt avskjedskvad. Dette kvadet innehar mange originale trekk, og regnes å være av meget gammel opprinnelse. Kapittel 34 forteller om Moses’ død. Han klatret opp til Pisgah, som antagelig er høyde­toppen på Mount Nebo (817 m.o.h.) som ligger i dagens vestre Jordan [Wiki-artikkel: Mount Nebo (Jordan)]. Herfra får man panorama over Det hellige land, og på en meget klar dag kan man også se konturene av Jerusalem. Kapittelet skaper et lite mysterium ved å fortelle at graven til Moses aldri ble funnet. Hans øyne var ikke sløvet, og hans livskraft var heller ikke svekket. Femte Mosebok avsluttes med følgende ord:

”Aldri mer stod det fram i Israel en profet som Moses, som Herren gav seg til kjenne for, ansikt til ansikt. Kom i hu alle de tegn og under Herren sendte ham for å gjøre i Egypt, med farao og alle hans tjenere og hele hans land. Kom i hu den sterke hånd og alle de store, gruvekkende gjerninger som Moses utførte for øynene på hele Israel.”

På denne toppen ved Mount Nebo kan Moses ha skuet utover Israels land; etter vår datering 1588 fvt.

“The Urantia Book” om Yahweh og Moses

Vi avslutter denne artikkelen med noen utdrag fra The Urantia Book (1955) kapittel 96: Yahweh – God of the Hebrews.

Om Yahweh

“Yahweh var guden til stammene i det sørlige Palestina, som assosierte dette guddoms­begrepet med Horeb-fjellet, Sinai-vulkanen. Yahweh var bare én av hundreder eller tusener av naturguder som holdt oppmerk­somheten og krevde å bli dyrket av de semittiske stammer og folke­grupper…”

”Frem til ca. 2000 f.Kr. var Sinai-fjellet i perioder vulkansk aktiv, med utbrudd så sent som den tiden da israelittene oppholdt seg i denne regionen. Ilden og røyken, sammen med de tordenaktige drønnene assosiert med utbrudd fra dette vulkanske fjellet, imponerte og innga ærefrykt i beduinene fra de omgivende regioner. Denne Horeb-fjellets ånd ble senere guden for de hebraiske semitter, som omsider kom til å tro at Yahweh var mektigere enn alle andre guder…

”Kanaanittene hadde lenge vist stor respekt for Yahweh… De var ikke villige til å oppgi deres nasjonale guddommer til fordel for en internasjonal, for ikke å snakke om en inter­planetarisk, Gud. De var ikke ”universal­guddom”-orientert. Derfor fortsatte disse stammene å tilbe sine stamme­guder, inkludert Yahweh og sølv- og gullkalvene som symboliserte beduin­gjeternes begrep Sinai-vulkanens ånd…”

”De arabiske semittene kjempet gang på gang for å komme inn i Det lovede land i nord, landet som ”fløt av melk og honning”, men like ofte ble de stoppet og utstøtt av de bedre organiserte og mer siviliserte nordlige semitter og hettitter. Senere, under en usedvanlig rammende hungersnød, kom disse flakkende beduinene til Egypt i store antall som kontrakt­arbeidere på egyptiske offentlige verk, for så å gjennomgå den bitre erfaring å bli gjort til hardt­arbeidende slaver i Nildalen.

Det var først i tiden etter Melkisedek og Abraham at visse semittiske stammer pga. deres spesielle religiøse tro ble kalt barn av Israel, og senere hebreere, jøder og ”det utvalgte folk”. Abraham var ikke den etniske stamfaren til alle hebreerne; han var ikke en gang stamfaren til alle de beduinske semittene som ble holdt fanget i Egypt. Riktig nok, hans avkom, som kom ut fra Egypt, utgjorde kjernen i det senere jødiske folk, men det store flertallet av menn og kvinner som ble inkorporert i Israels klaner hadde aldri hatt et opphold i Egypt. De var bare medreisende nomader som valgte å følge lederskapet til Moses da disse barn av Abraham og deres semittiske assosierte fra Egypt vandret gjennom det nordlige Arabia.

Melkisedeks lære om El Elyon, the Most High, og pakten om guddommelig støtte ved tro og tillit, hadde i hovedsak blitt glemt i den perioden da egypterne gjorde det semittiske folket til slaver. Men de arabiske nomadene beholdt gjennom denne perioden av fangen­skap en dvelende tradisjonell tro i Yahweh som deres etniske guddom.

Yahweh ble dyrket av over 100 separate arabiske stammer – og med unntak av anstrøket av El Elyon-begrepet til Melkisedek som vedvarte hos de mer utdannede klasser i Egypt, inkludert de blandede hebraiske og egyptiske avstamninger – var religionen til de menige av de hebraiske slaver en modifisert versjon av det gamle Yahweh-ritualet bestående av magi og ofringer.”

Om Moses

”Moses’ mor tilhørte Egypts kongelige familie; hans far var en semittisk forbindelses­offiser mellom regjeringen og beduinene som ble holdt i fangenskap. Moses’ opphav var til de grader utblandet at det er umulig å klassifisere ham som tilhørende en bestemt etnisk gruppe. Dersom han ikke hadde vært av denne blandede type, ville han aldri ha utvist den usedvanlige allsidighet og tilpasningsdyktighet som gjorde det mulig for ham å styre den brogete horde av beduinske semitter som flyktet fra Egypt til den arabiske ørken under hans lederskap.

Til tross for fristelsene i kulturen til riket ved Nilen, valgte Moses å dele sin skjebne med folket på farssiden… Ingen leder hadde noensinne tidligere tatt på seg den oppgave å reformere og løfte opp en mer fortapt, nedslått, avvist og uvitende gruppe av mennesker…”

”Moses hadde hørt om læren til Melkisedek fra både hans far og mor; det var deres felles religiøse tro som var forklaringen på denne usedvanlige forening av en kvinne av kongelig blod og en mann fra en etnisk gruppe i fangenskap. Moses svigerfar var en kenittisk tilbeder av El Elyon; mens Moses’ foreldre trodde på El Shaddai. Moses var således oppdratt som en El Shaddaist, men gjennom påvirkningen fra sin svigerfar ble han en El Elyonist. På det tidspunkt da hebreerne hadde slått leir ved Sinai-fjellet etter flukten fra Egypt, hadde Moses formulert et nytt og utvidet guddoms­begrep, som han viselig valgte å proklamere til sitt folk som et utvidet begrep av deres gamle stammegud Yahweh.

Moses hadde bestrebet seg på å undervise disse beduinene i idéen om El Elyon, men før utvandringen fra Egypt hadde han blitt overbevist om at de aldri ville kunne nå en fullstendig forståelse av denne doktrinen. Derfor, med vitende og vilje, bestemte han seg for den kompromissløsning å adoptere deres stammegud fra ørkenen som den ene og eneste gud for sin følgesflokk. Moses hevdet ikke spesifikt i sin undervisning at andre folke­slag og nasjoner ikke kunne ha andre guder, men han hevdet meget bestemt at Yahweh var over og ovenfor alt, særlig når han talte til hebreerne. Men han var alltid plaget av den vanskelige situasjonen av å prøve å presentere hans nye og høyere idé om Guddommen til disse uvitende slaver under dekke av den gamle termen Yahweh, som beduin­stammene alltid hadde symbolisert med gullkalven.

Det faktum at Yahweh var guden til de flyktende hebreerne forklarer hvorfor de oppholdt seg så lenge ved det hellige Sinai-fjellet, og hvorfor de der fikk de ti bud som Moses kunngjorde i Yahwehs navn, Horeb-guden… Moses ville neppe ha lykkes i å etablere sin noe avanserte seremonielle dyrkelse, og i å holde følgesflokken samlet i over et kvart århundre, dersom det ikke hadde vært for det voldsomme utbruddet til Horeb under den tredje uken av deres ærbødige opphold ved dens base. ”Hele Sinai-fjellet stod i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv.” I lys av denne kataklysmen er det ikke overraskende at Moses kunne innpode i sine brødre læren om at deres Gud var ”meget stor, forferdelig, en oppslukende ild, frykt­inngytende og allmektig”…

Moses gjorde en heroisk innsats for å løfte Yahweh opp til verdigheten av en suveren Guddom når han presenterte Yahweh som ”Guden av sannhet og uten laster, rettferdig og korrekt i alle hans veier”. Likevel, på tross av denne opphøyede lære, gjorde den begrensede forståelsen til hans følgesflokk det nødvendig å snakke om Gud i en form tilpasset menneskets bilde herav, som værende underlagt utbrudd av anger, vrede, strenghet, til og med hevngjerrighet og lett påvirket av menneskets oppførsel.

Etter Moses’ død forfalt raskt hans opphøyede Yahweh-begrep. Josva og de andre lederne av Israel fortsatte å beskytte Moses’ idéer om en allvis, god og allmektig Gud, men folket vendte raskt tilbake til den eldre idéen fra ørkenen om Yahweh. Denne regresjonen av guddomsbegrepet fortsatte i tiltagende grad under serien av de styrende stammesjeiker, de såkalte Dommerne.”

”… Svært lite av det fenomenale arbeidet til Moses har blitt nedtegnet, da hebreerne ikke hadde et skriftspråk i den tiden da utvandringen skjedde. Nedtegnelsen av tiden og hand­lingene til Moses ble avledet fra tradisjoner som var i behold over ett tusen år etter den store lederens død…

Under læren til Moses ble denne naturguden Yahweh til Herren Gud over Israel, som fulgte dem gjennom ødemarken og til og med inn i [det baby­lonske] eksil, der han ble transformert til Gud over alle folkeslag. Under jødenes tid som slaver i Babylon ble Yahweh-begrepet omsider frigjort til å kunne overta den monote­istiske rollen som Gud over alle nasjoner.”

Kilder og ressurser:

 

****************************************************

Se også mine to andre artikler relatert til Moses:

 * Egypt i kaos for 3638 år siden

* Påskens opphav i Egypt for 3600 år siden

*******************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

56 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Historien om Moses og Israels folk er nokså meningsløs om den tolkes som en fysisk hendelse i tid og rom. Tolkes historien i det mytologiske språk den er skrevet åpnes den virkelige mening for de som er åpen for det.
Exodus Manna Cotti

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Vel på toppen av det hele er historien plassert i Bibelen for å forvirre oss slik at vi ikke kan finne sannheten uten å følge oppskriften som også er skjult i lignelser.
Esoterikk er for meg et newage belastet ord som de “ikke innvidde” bruker for å innhylle seg i en aura av mystikk og ismer, mytologien er tilgjengelig for alle som gidder å lete.
Hele NT og delvis også resten av Bibelen er gresk mytologi som kartlegger hvordan ørkenen/bevisstheten fungerer. Mytologien åpenbarer ikke bare for de innvidde hva det menes med å drepe den førstefødde – til boken med de syv segl osv, men staker ut veien til den nye bevissthet.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Har sett noen av linkene til Donahue. Morsomt å høre på.
Det viktigste når man leser bibel og andre tekster er hva man faktisk leter etter. Fra åpenbaringen lærer vi at den skal leses utifra forståelse og ikke bokstavelig. Det er denne koblingen mellom livet og ordene som jeg synes er så bra av Donahue. Allikevel synes jeg Donahue er noe hånlig i et særdeles seriøst tema, men det går bra :-) Exodus som illustrasjon på menneskers evolusjon i bevissthet. Ved at man åpner sinnet gjennom pinealkjertelen som vil være vår Moses. Litt vanskelig å sette ord på tanker rundt dette. For meg personlig gjelder det å gå fra manglende tro/tro til å kjenne guds eksistens og vite. Man vil forstå at man har evig liv og derfor gjenforenes med sjel og oppleve himmel på jord. Åpenbaringer rundt guds eksistens og sjelens eksistens kan snu livet på jorda opp/ned på veldig kort tid. Å ikke finne disse svarene vil oppleves som blindhet og et liv i frykt som et slags helvetes sinnstilstand.

Etter min mening hører exodus hjemme i bibelen. Er det ikke fantastisk hvordan våre anstrengelser uten mål og mening for flere tusen år siden gir oss forståelse gjennom bl.a Bill Donahue i bevissthetsevolusjon. Vi er klare for å forstå nå, livet gir mening. Det er som om vi er fysisk manifestert i en drøm og kanskje guds drøm? Mente Jesus også at himmel på jord var en sinnstilstand? Blir vel litt new age dette, selv om bibelen sier det samme :-) Men Bill Donahue som kanskje avfeier Moses exodus, bekrefter samtidig at historien er sann og har skjedd og beviser åndelig evolusjon gjennom fotspor i ørkensanden. Forståelsen av våre fotspor på jorda kommer altså senere. Håper noen forstår tankegangen ;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Moses ble guds eksempel for menneskeheten. Leser man historien vil man se at alle budene ble brutt. Moses nådde aldri sitt Sion sammen med flokken. Moses undret seg over hvorfor han ikke nådde landet som Gud hadde lovet han. Les historien om Moses med budene i minne og se at Moses og israelittene bryter bud etter bud. Derfor blir historien et eksempel for etterkommerne. Holder man budene vi og bruker Moses som eksempel vil man nå Sion/Nirvana. Man vil se verden med andre øyne. Jesus (Buddha, Krishna,) oppnådde kanskje denne tilstanden. Kanskje fortsatte Israelerne sin dans rundt gullkalven og lagde sin egen religion med uttalige bud. Jesus var en trussel for presteskapet som hadde opphøyd seg selv til profeter. Jesus forenklet også budene og ville vi skulle følge hans eksempel for å oppnå Sion eller Nirvana. Kristendommen oppfordrer ikke til å bruke Jesus som eksempel, men heller en knagg å henge all synd på. Som om vi kan synde mot budene så mye vi vil, bare vi ber Jesus om tilgivelse. Deretter vil vi komme til et land over skyene. Teit!

Taita
Taita
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Takk for link, Uffda, jeg fikk meg en herlig aha-opplevelse!
Mannen virker litt crazy ved første øyekast (derfor har jeg ikke sjekket ut tidligere linker du har lagt ut av han), men han sier jo bare det absoultt viktigste vi trenger å vite. :-)
Vet du om han sier noe om Johannes åpenbaring?

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

Rolf, se litt på det her:

Dersom Yahweh var en vulkangud burde også det finnes spor av vulkanske egenskaper hos guden i GT. Vi tar en kjapp oppsummering:

En vulkan er en geologisk formasjon, som dannes av magma som kommer nært opp imot en planets overflate. På jorda forekommer dette ofte ved kontinentalplategrensene. Prosessen starter når magmaen stiger opp til overflaten under en vulkan og danner et magmakammer. Dette kammeret blir så trykket oppover og flyter igjennom avløp på fjellsiden som lava.
http://no.wikipedia.org/wiki/Vulkan

Vulkansk aske består av svært finkornede partikler av stein eller mineraler, som er mindre enn 2 mm i diameter, som blir sprøytet ut fra en vulkanåpning. Vulkansk aske en er ikke vannløselig, og leder elektrisitet, spesielt når den er våt. Under et omfattende askefall, virker himmelen ofte disete eller gulaktig, og lyset kan nesten helt forsvinne. En askesky som nærmer seg, kan ved første øyekast se ut til å være en vanlig sky – lyn og torden er ofte til stede. Luften bærer i tillegg ofte preg av svovel.
http://no.wikipedia.org/wiki/Vulkansk_aske

La oss jobbe litt med vulkangud-hypotesen og sammenligne litt med bibelen.

Første mosebok 19,23:
Da solen gikk opp over landet, kom Lot fram til Soar. 24 Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen. 25 Han ødela disse byene og hele sletten, alle som bodde i byene, og alt som grodde på marken. 26 Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. 27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det stedet hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, fikk han se at røk veltet opp fra landet, som røken fra en smelteovn.

Femte mosebok 29,22
Når kommende slekter, barna som vokser opp etter dere, og fremmede som kommer fra fjerne land, får se de plagene som har rammet dette landet, og de sykdommene som Herren har sendt over det, 23 – med svovel og salt er hele landet avsvidd, så en ikke kan så og få det til å gro, og ikke et strå kan vokse der, en ødeleggelse som da Herren i sin vrede og harme gjorde ende på Sodoma og Gomorra, Adma og Sebojim.

Salmenes bok 11, 6
Over de onde lar han det regne glødende kull og svovel; glohet vind er den lodd de får.

Jesaja 30,33
Et ildsted er alt gjort i stand, det er bestemt for kongen. Bålet er gjort både høyt og vidt, der er ild og ved i mengde. Som en svovelstrøm skal Herrens ånde sette det i brann.

Jesaja 34,8
For det er en hevnens dag for Herren, et år med gjengjeld i striden for Sion.9 Edoms bekker skal forvandles til bek og moldjorden til svovel; ja, landet blir til brennende bek.

Esekiel 38,21
Da kaller jeg sverd imot ham på alle mine fjell, sier Herren Gud. Den ene skal vende sverdet mot den andre. 22 Jeg straffer ham med pest og blodsutgytelse. Jeg sender høljende regn og haglsteiner; ild og svovel lar jeg regne over ham og hans fylkinger og over alle folkene som er med ham.

Ser man på NT er det kun i Lukas og i johannes åpenbaring svovel er nevnt med ord. La oss se på åpenbaringens svovelkavalkade.

9,16 Tallet på ryttere i hæren deres var tjue tusen ganger ti tusen – jeg hørte tallet på dem. 17 Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut: Mennene hadde brystpanser, farget som ild, hyasint og svovel. Hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen på hestene sto ild, røyk og svovel. 18 En tredjedel av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilden, røyken og svovelen som kom ut av munnen på hestene.

14,9 En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.

19,20 Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

20,9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

21, 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

Wikipedia om Johannes Åpenbaring:
Det er usikkert hvem som skrev Johannes’ åpenbaring eller om det er snakk om en eller flere forfattere. En vanlig oppfatning har vært at forfatteren er identisk med den Johannes som skal ha skrevet det fjerde evangeliet og de tre brevene som vanligvis tilskrives Johannes. Språklige forskjeller mellom dem gjør at få forskere i dag anser dette som sannsynlig, dog kan det ikke utelukkes at samme person kan være inspirasjonskilde for både Johannes’ evangelium, Johannes’ tre brev og/eller Johannes’ åpenbaring. Verket bærer preg av å være skrevet av en kristen person med jødisk bakgrunn.
http://no.wikipedia.org/wiki/Johannes'_%C3%A5penbaring

Noen tanker rundt dette?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Det kan godt være sitchin og zeta mener det Rolf, men se over alle bibelsitatene jeg viser til en gang til. Dette er jo faktisk klare spor av vulkandyrkelse. Og man finner de faktisk i åpenbaringen også. Merkelig…

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

OK karer her kommer en bøtte kaldt vann.

Alt er mytologi – ingenting har virkelig skjedd. Innhold er like verdifullt likevel.

Dette ser ut for å ha blitt skrevet av (Hellenske) Palestinere i Alexandria, som forøvrig hadde glemt sitt morsmål. Det meste kan være skrevet under Potolemy II sin ledelse, og hentet fra Egyptisk/Khem og Gresk mytologi.

Vi må tilbake til Egyptens – Thoth, Greske – Hermes, Hellenistisk – Hermes Trismegestus og Emerald Tablet for å finne kilder.

Pelesgians som startet den Greske kultur, kom fra Khem i Egypt med visdom overlevert fra Emerald Tablet. Med andre ord kilden til de store tenkere som Aristotle, Plato, Domecritus var også fra Khem.

Kristendommen Justnian I stengte alle filosofisk skoler i år 529 fordi de ble ansett å være hedensk.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Joda Uffda, jeg vet det er mytologi med en dæsj politikk. Men jeg mener det er feil å si at ingenting har virkelig skjedd. Kanskje ikke slik teksten ordrett forklarer det, men vulkanutbruddene (som vi nå diskuterer) var nok reele og mye av det som bibelen beretter kan bevises har røtter i virkeligheten. Så ser man også at forfatterene (relatert svovelkavalkaden) ønsker å skape frykt, samt inndirekte tar på seg ansvaret for destruksjonen ved å proklamere at det var deres gud som sto for (og truer med) ødeleggelse.

Om det er riktig å si at var trigget av en gud kommer an på hva man legger i gudsbegrepet. Det modernet (overnaturlig vesen eller en åndskraft) eller datidens hedenske (naturkrefter/objekter).

Hva er Emerald Tablet som du hele tiden refererer til?
En stentavle i fra Egypt?

Stengte Justinian I filosofisk skoler?
Hvor?. I Egypt?
Det gjorde Hyksisene også da de kom til makten i før-atonistisk tid.

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Rolf Kenneth, min venn hvordan kan du si slike ting, at det ikke finnes etterlevninger igjen av Yaweh som vulkangud! Jeg FANT det jo til deg, i samme bok, riktignok i GT. Har du GLEMT mitt funn Rolf Kenneth: Kopi fra kommentar jeg la på forrige side som gjelder din Gud – vulkanguden:

“Men så fant Rolf Kenneth ut at det var vulkanguden Amen som snakket, og vi skal ha respekt for Rolf Kenneth sin tro, den har Bibelsk grunnlag, se her:

Til Laodikea

14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:
Dette sier han som er Amen, (AMEN) det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.

http://www.bibel.no/Hovedmeny/nettbibelen.aspx?book=REV&chapter=3

Altså, her står det at Gud (Eller er det Jesus?) som heter fortsatt Amen helt ut til slutten av Bibelboken, etter at Jesus kom. Amen.

Legg merket til at både navnet, Gud skal spytte ut av sin munn og rensende ild, også. Altså: VULKANGUDEN, spytter ild ut av sin munn, om vi ikke passer oss.. = KATAKLYSMER. Så du er definitivt inne på noe, Rolf Kenneth, folk har bare problemer med å forstå deg.”

Jeg forstod deg og denne guden. En Vulkan er en stor nok munn til å kalles gud om den spytter! Adam betyr dessuten rød jord, det er klarert med mange kloke folk både her og andre steder.

Man kan trygt si at Gud i GT er kjent for sitt ustadige og hissige temperament, dessuten har hans profet Moses horn, om han pyntet seg med dem, eller var født med horn har ikke fremkommet hittil. Hva tror dere?

Når det gjelder at Jesus selv forteller i bibelverset ovenfor, at han er Amen i egen person, så forstår jeg ikke at kristne blir så hatske sure fordi man siterer Jesu egne ord uten å vri og vrenge på dem! Det er Jesus som sa dette, take it or leave it – i følge den hellige bibelen. Og hva er galt med Amen forresten? Amen var en allright gud sålangt jeg kan bedømme, kanskje var han også mindre sint enn andre guder i GT?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Lite er bedre enn ingenting.
Har du link til hvor Urantia nevner ham?

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

Rolf:
Har du noe formening om Ezekiel?
Hvem var han, og hvem skrev skriftene og hvorfor?

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
13 år siden

Rolf Kenneth, min venn jeg har funnet bevis for at du har RETT, Bibelen bekrefter det du sier. Kopi her av deler av en kommentar jeg postet et annet sted nå men som gjelder din Gud – vulkanguden:

Flotte ord preller som vi vet av på skapelsens Gud som gjerne spytter oss ut av sin munn, slik som det står skrevet i brevet til Laodikea i åpenbaringen, var sikkert ikke så greit for de som bodde der heller. Bibelen har gjort det helt klart at Gud spytter oss ut av sin munn, så det er ikke noe å stille spørsmål ved, svart på hvitt står det. Så det så.

Men så fant Rolf Kenneth ut at det var vulkanguden Amen som snakket, og vi skal ha respekt for Rolf Kenneth sin tro, den har Bibelsk grunnlag, se her:

Til Laodikea

14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:
Dette sier han som er Amen, (AMEN) det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.

17 Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.

http://www.bibel.no/Hovedmeny/nettbibelen.aspx?book=REV&chapter=3

Altså, her står det at Gud (Eller er det Jesus?) som heter fortsatt Amen helt ut til slutten av Bibelboken, etter at Jesus kom. Amen.

Legg merket til at både navnet, Gud skal spytte ut av sin munn og rensende ild, også. Altså: VULKANGUDEN, spytter ild ut av sin munn, om vi ikke passer oss.. = KATAKLYSMER. Så du er definitivt inne på noe, Rolf Kenneth, folk har bare problemer med å forstå deg.

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Ratatosk
13 år siden

Fantastisk å se at dere kan snakke sammen her om Moses og til og med horn og amen og uten at noen går amok. Det er vanskelig å forstå at noen kristne reagerer bortimot psykotisk, om man refererer ord fra bibelen deres. Understreker at dette er ment generelt for jeg har selv opplevd dette mange ganger, så det er ingen grunn til at noen her skal ta det personlig. Religion er noe man helst ikke bør snakke om, det er virkelig farlig. Mange har dødd av det.

Justitia
Justitia
Abonnent
13 år siden

Rolf Kenneth: Eg lurar og på om vulkanguden var Gud eller Gudinne, ser at Singoalla ikkje har fått svar på det. Har du et svar?

Korleis kan du vita kva som var guddomsbegrepet til Melkisedek, kongen av Salem som hadde ein innvielse med Abraham? Bibelen seier lite om denne personen som difor fremstår noko mystisk..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Dette med vulkan-gud er helt nytt også for meg, og jeg godtar ikke zetatalk eller annet kanalisert materiale som dokumentasjon, hva finnes av kilder for å under bygge dette?

Jeg lurer også på om denne vulkanguden var feminin eller maskulin?

JHVH fremstår i Bibelen som maskulin, men knyttes i den kabbalistiske tradisjonen til det tredje Sefiroth som er Binah.. altså feminint. Det var også noe feminint som falt, i følge en del av skapelsesmytene osv, og gnostikernes demiurg opphøyde seg selv, til den “eneste Gud” og krevde å bli dyrket, i følge en del gnostikeres skrifter og tro. Gnostikerne mente dette er kirkens Gud, demiurg, som er “denne verdens gud” og ikke den øverste gode gud. Dette syn skinner faktisk også igjennom flere steder i dagens Bibel,.

Jorden, Gaia, Moder Jord, og de åndelige riker som er knyttet til dette og til bla sjamanenes under-verden, er feminint, i grunnpolarisering. Er vulkanguden likevel maskulin?

Sigr Huginsson
Forfatter
13 år siden

Rolf; Nå har jeg sett litt nærmere på artikkelen og sjekket litt rundt om på nettet og jeg ser det er flere som nevner at Yahweh er en vulkangud. Men jeg sliter i grunn med å plassere han med de egenskapene i en sivilisasjon eller hos et folk. Som du sier dyrket kanaanitterene Yahweh, som var sønn av El, og bror til Baal. Men jeg har i grunn ikke sett noen kanaanittiske tekster som identifiserer han som en vulkangud?
http://en.wikipedia.org/wiki/Canaanite_religion

Har du noe kilder på dette som ikke er kanalisert eller zeta?

NB: El Elyon som du nevner på slutten er også en kanaanittisk gud.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Dere som er litt oppgående og kunnskapsrike Sigr og R.K

Hvorfor er alltid Moses omtalt og avbildet med med Horn ?

http://www.99shadows.com/hornymoses.html

http://www.michelangeloexperience.com/michelangelo_sculptures/moses/

Betyr det kunnskap eller samenligning med Pan eller noe ?

Finner ikke noe info om det men kanskje dere vet bedre ?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Dette kan forstås i den kontekst Bibelen er skrevet – mytologisk. Det blåses i Shofar eller Bukkens Horn ved tempelet i Yom Kippur. Yom Kippur betyr enhet eller enhetens dag, og symboliserer opplysthet/klarsyn.

Hippocampus er senter for hukommelse i hjernen, og inne i hippocampus finnes et organ som heter Ammons Horn. Ammon er en Egyptisk uttrykk som symboliseres med Solguden Ram.

Ammons Horn i vår hjerne er Bukkens Horn eller Shofar.
Dette er altså en mytlogisk symbolikk for hva som skjer i meditasjon når kroppens energier fokuseres i hippocampus og berører Bukkens Horn, Ammons Horn, Shofar og man blir opplyst. Moses er vel da avbildet med Horn som symbol på en opplyst leder. Forøvrig finner de ingen historiske bevis for Israels folk ved universitetet i Tel Aviv, men det må du ikke si høyt.

Ammon er også det samme som Amen. Jesus blir også kalt Amen og skrifter som, “Revelation 3:14 Jesus is called the Amen”, får mening.

Moses er usikker på seg selv, og Gud ber han om å kaste fra seg sin stav og den blir til en slange. Selvsagt kan ikke en stav bli til en slange. Dette har en dypere betydning, staven er ryggraden som igjen er “ego”. Her blir vi altså bedt om å kaste fra oss ryggraden/ego, med andre ord å søke en høyere bevissthet i eks meditasjon. I en høyere bevissthet er vi ikke lenger avhengig av ryggraden da den blir en krølla slange(kundalini) som er omtalt tidligere her på NS. I denne tilstand blir den som er usikker opplyst, og i stand til å lede andre til det lovede land, ny bevissthet.
“Kast din ryggrad til bakken og den blir garantert en slange, tror det funker også for Smurfer :-)”

Der bare å fortsette å grublisere…

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Uffda
13 år siden

Det høres ikke helt feil ut. Amon ble også avbildet som bukk, eller en gammel mann med horn slik som moses, og etter atonismen ble innført dyrket også hyksosene Amon Ra da de ble kastet ut og invanderte Kanaan (Palestina/ grisrael).
http://www.pagannews.com/cgi-bin/gods3.pl?Amon

Bildet av Mithra dreper en okse symboliserer forøvrig overgangen i fra oksens til bukkens tidsalder. Det er trolig i fra dette skikken med tyrefekting kommer i fra.

Men jeg vil også tilføye at bukken (og steinbukken) som solsymbolikk også er relatert zodiacen, som faller på hvert solverv. Zodiacken kan også regnes i age, og bukken kommer før fiskene.Kristenheten representerte bla overgangen i fra bukkens tidsalder til fiskenes, og dens første symbol var en fisk.

Litt om dette fra rosenkorsordenen:
Den esoteriske meningen med symbolikken i Mithrasmysteriet ble for få år siden funnet av vitenskapen: Punktet for vårjevndøgn, det vil si der solen står på den første vårdagen (sett i forhold til “fiksstjernene” i bakgrunnen), beveger seg baklengs gjennom zodiacen med en hastighet av 1 grad hvert 72. år. Hvert 2160 år går punktet for vårjevndøgn over i et nytt stjernetegn, og det beveger seg baklengs rundt hele zodiacen i løpet av 25 920 år.

Omkring 2200 år før Kristus gikk vårjevndøgn fra Tyrens tegn og inn i Værens tegn. Astrologene mente at man gikk over fra Værens til Fiskenes tidsalder ved konjunksjonen mellom Saturn og Jupiter i Fiskenes tegn, syv år før vår tidsregnings begynnelse. Vi er nå i overgangsfasen fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder – eller New Age som det kalles.

Symbolikken i Mithrastemplene beskriver overgangen fra Tyrens til Værens tidsalder, og Mithras ble holdt for å være den som styrer tidsaldrene og menneskenes vandring gjennom rekken av tidsepoker. Av andre elementer fra Mithraskulten kan vi nevne: i følge legenden ble han født 25. desember i en underjordisk hule av en jomfru, mens noen gjetere var vitne til fødselen og kom med gaver til barnet. Mithras døde ikke, men dro levende opp til himmelen. Han var en solgud og ble følgelig æret på søndagen, som er solens dag. Sentralt i Mithrasdyrkelsen var dåpsritualer og et hellig måltid med brød og vin. Ut fra dette er det forståelig at Konstantin den Store som ble omvendt til kristendommen i år 312, kunne gi ut mynter med bilde av Mithras i år 320 uten motforestillinger, og at det viktigste symbolet i tidlig kristendom ikke var korset, men fisker. Det må tilføyes at esoterisk kristendom ikke ser på Jesus Kristus kun som innlederen av Fiskenes tidsalder, men også som et vendepunktet i menneskehetens utvikling.
http://www.amorc.no/history/Antikken.htm

Videre så snakker jesus også om overgangen fra fiskenes tidsalder til vannmannens, som bla. gitt uttrykk for i Luke:

Luke 22.10
He said to them, “Behold, when you have entered into the city, a man carrying a pitcher of water will meet you. Follow him into the house which he enters“.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Uffda
13 år siden

Ja, du har også den Norrønske Tor og Finske Ukko.

Men ble Marduk tilknyttet en bukk?
Det viste jeg ikke, har du en link?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Uffda
13 år siden

Ja, jeg så det rett etter jeg postet det smurf.

Jeg har imidlertid sett mere på det og det virker også for meg at horn kan være en feiloversettelse. Jeg har i grunn ikke sett noe jødiske avbildninger av moses med horn, så det kan dreie seg om en bevisst gresk/romersk feiloversettelse for å skape paralleller til Zevs. Slike ting kryr det av i NT.

Bibelavsnittet kan trolig være ren symbolikk.

Se litt på det her:
28 Moses var hos Herren i førti dager og førti netter, og han smakte verken mat eller drikke. Og Herren skrev paktens ord, de ti bud, på tavlene. 29 Så gikk Moses ned fra Sinai-fjellet med de to lovtavlene i hånden. Da han kom ned, lyste det av ansiktet hans,

40 dager er noe som går igjen i hele bibelen.
Jesus døde på korset første påskedag (25 mars/ 10. Khonsu; Day the Shining Ones of Heaven move upstream) og rykket opp til himmelen og ble guddom 40-ende påskedag (30. Heru-Khuiti; Birthday of Ra.)
http://www.angelfire.com/realm3/shadowsofegypt/Festival.html

Jesus ble også avbildet med lysende hodet, som er i pakt med egyptisk symbolikk for solguddom. Så at “hodet lyste” gir langt mere mening og historisk enn ovetroverdighet enn oversettelsen med horn. Selv om bukkehorn også kan være solsymbolikk for bla. Amun Ra.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amon-Re.JPG

Se mere om bibelen og “40” dager her:
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=f%C3%B8rti+dager&type=naive&book2=-1&searchtrans=

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Uffda
13 år siden

Svar til smurfens post 20. 01. 2011 klokken 13:48

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Takker for kloke svar :)

Men det står jo at det er ukjent hvorvidt Michelangelo forstått den bibelske vers skikkelig om han bare prøver å representere stråler av lys i stein eller om han faktisk trodde at Moses hadde horn

Men som dere sier så kan en vel anta at det var feiltolking som var grunnen til at Moses ble utstyrt med horn så Michelangelo ville nok ære Moses som en opplyst med å gi han horn

Jeg tror ingenting på at man får horn når en blir opplyst siden jeg ikke ser noen her på NS med horn, ikke annet en horn i siden på hverandre hehe :)

Det at huden til Moses lyste og strålte når han kom ned fra fjellet støtter teoriene til de som mener at han fikk kontakt og hjelp fra ETs på sitt oppdrag med og føre guds utvalge og Abrahams sønnet til det hellige landet

Uffda

Joda Smurfer liker å meditere og levitere så kanskje Budda-smurfen hadde passet bedre ;)

Kabbala har heller ingenting med jødedom å gjøre men de har tatt og lagt inn buddhistiske og hinduistiske meditasjonsmetoder, yogametoder og chakra lære inn i Kabbala og sier at dette er jødisk viten fra gammelt av

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

“Det at huden til Moses lyste og strålte når han kom ned fra fjellet..”

Hvilket evangeliet og nummer finner jeg det smurf?
Jeg vil med forbehold tippe at dette er relatert en soloppgang.

Men jeg er noe usikker på hvor vidt dette er en feiloversettelse.
Vi ser jo også hvor sentral rolle horn og bruk av horn i GT.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Det står her i begge linkene fra R.K Sigr :)

http://www.askmoses.com/en/article/662,2068869/Did-Moses-have-horns.html

http://sumsekel.blogspot.com/2008/03/mistranslation-in-vulgate-gives-moses.html

Det er utvilsomt noe annet en solys som stråler fra Moses hud ifølge beskrivelsene

Vitenskapen er ikke så kjapp, Mithrasmysteriet ble avslørt av Nostradamus for 500 år siden og Mayaene lenge før den tid igjen blant annet

I 2012 er det gått nyaktig 25 920 år siden sist syklus startet eller siden solen sto opp i det galaktiske sentrum ( The Black Rift )

Som du sier så er vi akkurat glidd inn i Vannmannens tegn som betyr en enorm mental utvikling blandt mennesker og dyr som skyldes at vi oversvømmes med subatomære høynergi partikler og kinetiske energi
( En subatomær partikkel er en partikkel som er mindre enn et atom )

Den kosmiske stålingen kommer fra en stjernetåke etter en stjernes død for 200 000 år siden
Mayaene kalte den døende stjernen i stjernetåken for Shababa ( Livets tre ), vi kaller den Tarantula Nebula
Tarantula Nebula er en av de mest aktive «fødestuene» for stjerner i vår nærhet. Den ligger 170.000 lysår unna jorden
Når en stjerne dør så skaper den samtidig liv til millioner av planeter, det er de som er selve livets tre

Isprøver fra arktis viser en enorm oppblomsting av liv i tidligere tider der den kosmiske stålingen har vært høy, grafene følger hverandre identisk

Den enes nød den andres brød :)

Vil en ta del i dette så gjør som Abrahams sønner med å holde seg langt unna GMO og andre hjernekrympende zombiestoffer fra eliten

Gled dere :D

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

smurfen sier:
20. 01. 2011 klokken 13:48

Her er du bang on Smurfen vedr. kosmisk stråling. Photoner er budbærere, de evner å endre/påvirke DNA, mulig denne stjernetåke (Eta Carina) er det som omtales som den 7th angel i åpenbaring. Det gjennstår bare å finne ut om photoner også direkte kan “programmere/kommunisere” med kroppen eller bevisstheten, og om også hjernen kan produsere nok power til å fyre av photoner/lys.

For å gjøre det litt enklere å forstå det mytologiske uttrykk omkring Moses, så betyr ørken i denne sammenheng bevissthet.
Exodus 3:1 Moses comes to the backside of the desert and finds the mountain of God.
Dvs i bakkant av hjernen finnes ryggraden hvor Moses i meditasjon stiger opp gjennom de syv nervesenter til the mountain of God og finner den brennende busk/pineal kjertelen. Gud er lys – lys er photon bare for å ha nevnt det ;-)

Her kommer en viktig oppdagelse fra skriften…
Corinthians15:45 And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.
D

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

smurfen sier:
20. 01. 2011 klokken 13:48

Her er du bang on Smurfen vedr. kosmisk stråling. Photoner er budbærere, de evner å endre/påvirke DNA, mulig denne stjernetåke (Eta Carina) er det som omtales som den 7th angel i åpenbaring. Det gjennstår bare å finne ut om photoner også direkte kan “programmere/kommunisere” med kroppen eller bevisstheten, og om også hjernen kan produsere nok power til å fyre av photoner/lys.

For å gjøre det litt enklere å forstå det mytologiske uttrykk omkring Moses, så betyr ørken i denne sammenheng bevissthet.
Exodus 3:1 Moses comes to the backside of the desert and finds the mountain of God.
Dvs i bakkant av hjernen finnes ryggraden hvor Moses i meditasjon stiger opp gjennom de syv nervesenter til the mountain of God og finner den brennende busk/pineal kjertelen. Gud er lys – lys er photon bare for å ha nevnt det ;-)

Her kommer en viktig oppdagelse fra skriften…
Corinthians15:45 And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.
Den første er fysisk, den siste er åndelig.
Corinthians15:47 The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.
Dette forklarer det mytologiske begrepene i skriften vedr. det å drepe den førstefødte, som ikke betyr fysisk å drepe noen. Det betyr å erstatte det som er av jord med det som er av himmelen.
Med andre ord vi må eliminere vår avhengighet av det fysiske, og bytte det ut med det åndelige.
Jesus representerte det førstefødte, når den førstefødte offrer seg kommer den second born kristus ned. Der er ingen utgang før den førstefødte dør iflg GT og NT.
Beklager jeg glippet på musen, så melding gikk ut før den var ferdig – kan slettes. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Ja RKM er det ikke flott at din artikkel gir inspirasjon til å dele noen tanker, selv om ikke alt passer inn i din boks. Esoterisere og psykologisere vet jeg ikke hva er – skriver dette som helt praktiske nøkkler for den enkelte søker. Jeg kan si det er ikke lettvint stoff å bare vimse av – det krever sin man :-)

Du kan nå spørre deg om Bibelen, dersom den ble skrevet i Alexandria Egypt som på den tid var et senter for tilbedelse av den Greske Guden Zeus under ledelse av Aleksander den Store, primert handler om Hebreere og Jøder?

Hellenistene hadde ankommet Alexandria fra Palestina for en tid tilbake og skrev om Jødene på Gresk. De hadde blitt med på flyttelasset til Alexander den Store og ønsket å fordype seg i den Greske kultur og mytologi. De skrev faktisk det NT fra scratch, GT omskrev de fra gamle Hebraiske skrifter og flettet inn Gresk tankegods/mytologi. Derfor er det så mye Gresk mytologi i Bibelen.
GT også kalt Septuagint er det som for kristne først var den ene sanne Bibel.

Etter at Alexander den Store døde i år 323 BC, ble riket delt i fire av hans generaler. Potolemy var en Makkedonsk general og arvefølge etter Alexander som erobret bla Egypt. Potolemy dynastiet satt ved makten i 300år.
Potolemy og hans etterfølgere var Gresk men under sterk påvirkning av Egyptisk kultur og div Faraoer, bortsett fra at Gresk ble det offisielle språk i Egypt.

Når man leser GT så er ikke det et rent Jødisk dokument, men skriften har sterke Gresk fortolkning med innslag fra det som Grekere hold hellig i sin mytologi og vitenskap.

Potolemy`s hadde total kontroll på skriftene, nr I ble også kalt Soter som betyr frelser. Potolemeiske konger tok opp den Egytiske skikk og giftet seg med sine søstre, som tok navnene Cleopatra og Berenice – altså incest.
De bedrev også annen tvilsom kultisk praksis. likefult bestemte de Bibelens innhold.

Se nå på dette en gang til. Alexander III overkjørte Alexandria og møtte liten motstand. Han ble ønsket velkommen av Egyptere som en frigjører, og viste respekt for deres religion og kultur – men utpekte Greske ministere i alle viktige stillinger. Reiste på pilgrimsferd bla til orakelet av Amun som erklærte han som sønn av Amun. Med andre ord Alexander var ordinert av Egypts orakel Amun ( samme som Greske Amen) som Guds sønn.
Erobringen av Egypt synes å være en viktig kilde til Bibelen og ikke minst ritualer, samt Potolemy dynastier innblandet Hellenistike arbeidsmetoder.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Høres ikke feil ut det der kloke Uffda ;)

Regner med du har sett denne dokumentaren på 10×12 deler R.K

Der tar verdens fremste eksperter for seg hvem som skrev Bibelen og Mosebøken i 2 timer :)

Har du ikke sett den så anbefaler jeg den på det varmeste :)

History Channel med Pyramidelogoen er stort sett eneste TV kanal jeg ser på men hvem er det som er rette eiere der ?

Who Wrote the Bible? – History Channel (Part 1 of 12)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Sigr: Det er berikende og lærerikt å lese dine kommentarer, som regel, men ang jødenes opphav så har du nevnt både Abraham og Adam, som forklart er vel de ekte semittiske jødene av Juda stamme, sønn av Jakob, senere kalt Israel og Adam, som betyr rød jord var el opphavet for menneskeheten som helhet, ikke bare jøder? Eller har du en annen mening her?

Du skriver: Et annet poeng:
I følge talmud regnes man som jøde dersom mor er jøde uavhengig om man er av jødisk tro. I følge Norsk lov blir barn automatisk regnet som lutherianer dersom mor er medlem av statskirken. (samme modell som den jødiske)
Er lutherianere da et folkeslag/rase? Javel, da er jeg også en erke-lutheraner :-)
Videre definerer du som jøder de som er jøder av tro, dette blir feil, da store mengder jøder er ateister, men likevel jøder og ser seg selv som det..

Sigr sier videre: Annunakier er faktisk gudebilder på lik linje med andre egyptiske og sumerianske gudebilder med vinger. Ravnene (hugin og munin) er også vingene til Odin (solen). Vinger og dyrehoder er en helt vanlig standard i det hedenske gudesystemet.

Takk for oppklaringen, smurfen har visst forstått det slik og at du også mener at en del folk her på jorden stammer fra en utenomjordisk rase, som er noe annet enn vanlige mennesker, men dette mener du altså ikke da? Eller?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
13 år siden

Tja nå mener jo jeg at vi alle er utenomjordiske som har kolonisert jorden Singo sånn som Øverby med fler forteller/delvis dokumenterer ;)
Det du kaller helt vanlig mennesker kom nok for flere hundre tusner av år siden men vi har nok vært nær utryddelse en rekke ganger der sivilisasjoner har kommet og gått, blomstret og forsvunet i sykluser og globale katastofer

Ser du prøver og bagatalisere Moses gjerning med og si at det var rett og slett en helt annen tid og normer da ..

Det vill man sikkert sagt om Hitler også nå vist han hadde vunnet krigen og fått sitt tusenårsrike opp og gå…

Massedrap og terror kan ALDRI på noen som helst måte legitimeres eller aksepterest på noen som helst måte, det er stikk i strid med det profeten som ikke er lov og nevne ved navn her påpekte
For meg så blir det litt NWO tanker å myrde folk til fokets eget beste, vi er for mange på jorden så da er det greit og drepe, folket vet ikke sitt eget beste så da er det beste og frata dem fri vile og dominere og kontrolere dem totalt med grusomme straffer til de som ikke aksepterer autoritetenes vilje……..

Som Sigr er inne på så har høy IQ ingenting med inteligens og gjøre, høy IQ vil aldri bringe oss fremover, til de trengs det åndlig inteligens

Krigsguden Yahweh har aldri gitt oss noe godt

I fremtiden så finnes det ingen straff, da skal man høste så man sår

For min del så avslutter jeg Amen debatten her, føler at noen blir støtt og det ønsker jeg ikke, Amen eller andre ord for den del betyr ikke mer en det folk legger i det selv, mener de relgiøse at amen betyr å prise gud så gjør det nok det i deres hjerter :)

Fikk en merklig levende drøm her for noen timer siden der jeg fikk møte og ha samtale med han som ikke er lov og nevne ved navn, om det bare var en drøm eller noe mer vet jeg ikke men for min del så var det svært oppklarende så nå ser jeg ikke så mørkt på fremtiden lenger :)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ja jeg har en litt annen mening. For meg ser den sumerianske skapelsen ut til å ikke omhavne mennesker der den nevner adamh (jord) og eve (liv).
Dette er elementaler/guder. Så jeg stiller spørsmålstegn til om adamh i hele tatt kunne bety mann på sumeriansk, men det er fremdeles mye jobb å gjøre ennå før jeg blir 100% sikker.

Jeg identifiserer også israelitterene (hyksoser) som et helt annet folk enn de som stammet i fra abraham (hvis han var en mann). Så om noen skulle kunne defineres som etniske jøder (dvs de som opprinnelig dyrket skaperguden i starten av GT), så måtte det være kanaanittere og sumerianere (Palestinere, Irakere). Men de på sin side har aldri definert seg som jøder. Og det gjør ikke saken lettere. Dette gjør uansett sionister til anti-semitter.

Nei, lutherianere er ikke et folkeslag/rase, men de bruker samme modellen som talmud. Det jeg prøver å illustrere er at jøder er ikke noe mere folkeslag enn lutherianere. Å definere jøder etter tro mener jeg er riktig siden jødedom er en religion. Men det er dog paradoksalt at sionistiske ateister (bla. khazarer) definerer seg som jøde. Disse dyrker “blodslinjen” og ikke gud. Dette er den store forskjellen på sionistiske jøder og ultraortodokse jøder.
Så her kommer også fake jøde inn i bilder. Så det er ikke enkelt å gi en fullverdig definasjon av hva som er jøde uten å måtte ta forbehold. Men lettere er det jo å redegjøre hva som ikke er en jøde.

Jeg mener IKKE at enkelte folkeslag stammer fra en utenomjordisk rase.
Jeg identifiserer heller ikke annunakier med noe aliens, men jeg kan heller ikke redegjøre for hva det er, annet enn at jeg kjenner igjen mye av symbolikken i gudebildene.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Hm, jeg er spent på hva Sigr vil si, vi kan ta det som en quiz.. litt spent på om noen kan legge hele svaret.. her. i lppet av et par dager kanskje..

Det er mulig at faktisk ikke finnes på nett, det jeg sitter på her og jeg tror at du RKM, eller Nyhetsspeilets redaksjon, blir nødt til å finne en slik luke-ordning hvor man kan velge om man vil ta den røde eller blå pillen, for om man vil vite det eller ei, det er for sent å angre, om man først får vite hva det betyr. Jeg angrer litt, for kanskje uvitenhet er bedre, akkurat i dette..

Svaret er nok en gavepakke til deg, RKM, som du muligens kan bruke til mye og så kan noen gå inn og redigere litt på Wikipedia som ikke har fått med seg den egentlige betydning. :-)

Jeg går og knegger litt her for meg selv, samtidig som jeg tenker: Hva er det jeg er i ferd med å gjøre? Og tenker at jeg aldri skulle sagt A i dette.
Oooops.. og hjelpe meg.. :-O

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Singoalla
13 år siden

Nå har jeg ikke lest hele artikkelen, men vil uansett kommentere noen enkeltpunkt i artikkelen og i kommentarfeltene.

RKM sier: “Vi trekker imidlertid denne navne­forklaringen i tvil, for ”Moses” er et egyptisk navneledd som betyr ”sønn” eller ”født av” (som i ”Ra-messes” og ”Thut-mose”). Antagelig har navnet på en egyptisk gud vært det første navneleddet i hans opprinnelige navn (Schmidt, 1983).”

Dette er nok riktig. Moses/ Mosis/ Mose betyr sønn som i betydning av “sønn av…”). Feks. Thut-mosis betyr sønn av thut, eller sønn av perfekt/perfekt sønn.
http://books.google.no/books?id=g1XY9SRP29YC&pg=PA66&lpg=PA66&dq=twt+hieroglyphs&source=bl&ots=GRN8IEpcJ0&sig=WebjX6KRupWARfiS_4xtOxOHBDY&hl=no&ei=W5QpTeOyAYLoOfqP1JID&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=twt%20hieroglyphs&f=false

Med andre ord det samme gamle navnsystemet som vi brukte i skandinavia, og det islandske navnet Huginsson; sønn av odins ravn Hugin; sønn av tanker. Moses er derfor et ukomplett navn, eller en ukomplett tittel.

Amen stammer i fra atonistene og Amen-RA, men det er feil å si at den jødiske, kristne, og muslimske gud er Amen-RA. Han/det/de er bla. Amen-RA.

Så er det riktig at pre-jødene (hyksosene) byttet ut hedenske guder med yahewe, men det gjelder ikke hele GT. I genesis brukes elohim mye som refererer til flere kanaanittiske guder som igjen har røtter til adamh og Sumeria.

Smurfen: jødene er hverken hybrider eller rene Anunakier. Anunakier er gudebilder og ikke en beskrivelse av virkelige vesner. Det dreier seg om symbolikk på samme nivå som løven med vinger. Det er et elemental/gud, hvor abstrakte gudebilder vider dens egenskaper.

Ut over det må jeg lese artikkelen orntlig før jeg kommenterer noe mere.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Men til svar på hva amen faktisk betyr:
Amun, reconstructed Egyptian Yamānu (also spelled Amon, Amoun, Amen, and rarely Imen or Yamun, Greek Ἄμμων Ammon, and Ἅμμων Hammon)
http://en.wikipedia.org/wiki/Amun

Amun staves IMN (imn-r = amun-RA)
http://hieroglyphs.net/0301/cgi/lookup.pl?ty=tr&ch=i&cs=1

Amen -> Amun -> IMN betyr beloved/elskede.
http://www.thefreedictionary.com/beloved
Amun-RA betyr derfor den høyt elskede sol.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Heisan Huginsson :)

Vi har nok ikke vært i samme hylle i biblioteket nei he he

De bøkene jeg har lest så er ikke Anunakiene mye gudebilder men høyst reelle, de kom til jorden for å samle gull, de brukte mennesker til slaver for å hente ut gull i gruver
Gull har fantastiske egenskaper og kan brukes både innen DNA manipulering, åndlig utviklig på nivå med budistmunker, gull kan løses opp i kongevann og brukes på samme måte som sølv-vann etter litt fjerning av syrenivåer og mye mye mer
Vi mennesker er ikke kommet lengen enn at vi har brukt gull som en pengestandard, beklagligvis så gikk vi bort fra det for en del år siden som vil bidra til at systemet kolapser om ikke lenge

Det er en jøderase som har svært høy IQ, mener det var Levittene, Lord Rotschild er Levitt, Lord Rotschild eier over 50% av verdens pengemengde sammen med stort sett alt som finnees av gull i verden i sine enorme hvelv
Fort Knox og gullet i USA er borte, i 2004 stakk han av med alt som var av gull i europeiske sentralbanker, han er i ferd med og tømme Kinesiske banker for gull
Gullsmedansatte over hele verden tørr ikke dra på jobb lenger for de er livredde for å bli ranet siden antall gullsmedran har skutt til himmels senere tid
8 Chilerene ble tatt for en rekke gullsmedran i Norge før jul, hvorfor reiser noen til andre siden av kloden for å rane gullsmeder og hvem fiansierer reiser, utstyr, papier osv ? Det er mer en Ugler som lukter her…

Er så man kan begynne og lure på om det skal foregå en overlevering av gull til besøkende Anunakier i nær fremtid..

Om den ene rene jøderasen er Anunakier eller Hybrider aner jeg seff ikke men det er stadig flere og flere indisier som tyder på det….

Singo

Du skriver : Men at Moses drepte kvinner og barn for fote.. hvor har du det fra?

Det skrev jeg over, i dokumentarer fra History Channel har verdens fremste eksperter på området studert fakta i historien, det er verre en det jeg beskriver men de som vil kan se dokumentar på History Channel eller se den på Youtube, de som vil forsette og leve i tror på at Moses var rene kjærlighets julenissen får la vær og se ;)

Man skal vel være litt rart skrudd sammen vist man trodd e at Moses trosset Faraoene, kontrolerte 600 000 gærne slaver, dro over enorme avstander i 40 får for så og invadere en av de mest fruktbare landene i verden ved hjelp av sjokolade og blomster

For meg så blir det rent hykleri å fremstille et sånt blodtørsti beist som en kjærlighets-engel, det er til og med sykere en Obama som fremstiller seg selv som Mahatma Gandhi

Men for alle del, jeg er mektig imponert over den enorme kunnskapen både Du Sigr, R.K og Singo besitter, har lært mer siste ukene en jeg har gjort på alle mine foregående år til sammen om bibelvitenskap og bibelhistorie :)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Du smurfen; hvordan kan jøder være en rase når adam (opphavet til israelstammene) ikke er et menneske men jord (et av de 4 elementene) i følge den sumeriansk skapelsen (gudehirarkiet)?

Sammen med Enlil «Herre av vinden», Ninmah «Moder jord/ lady of the mountain» og Ningishzidda «Lord of the tree of life»/ «lord who makes the trees grow right», skapte Enki den første “mannen” Adamu. (Hebrew אָדָם (adam, “earth, man, soil, light brown”) < אדמה (adamah) ‘red earth’, ‘ground’). Her ser man at adamu/adam kan referere til jord (som i det engelske ordet soil). I så fall kan man tolke den Sumerianske skapelsen som at jord (soil) ble til av vann, fjell, luft, og «død vegetasjon/ mineraler?», slik man også lager jord i dagens samfunn. Det er heller ikke umulig det refereres til en variant av de 4 Babylonske elementene; sjø, jord, himmel, og vind.

Hvis jøder var en rase, hvorfor er noen mørkhudene, og hvorfor driver sionistene i grIsrael etnisk utrydding av dem?
http://www.youtube.com/user/russiatoday?blend=1&ob=4#p/u/25/oljrngl5Iwc

Et annet poeng:
I følge talmud regnes man som jøde dersom mor er jøde uavhengig om man er av jødisk tro. Men er dette riktig?

I følge Norsk lov blir barn automatisk regnet som lutherianer dersom mor er medlem av statskirken. (samme modell som den jødiske)
Er lutherianere da et folkeslag/rase?
Man kan ta blodprøve av alle som er medlem i DNK og konkludere med at de aller fleste er av samme rase/folkeslag; og ut i fra det dra et stråmannsargument at dette er bevis for at lutherianere er en rase. men alle vet jo at dette er tøv, så vell som talmuds definasjon av hva som er jøde.

Jøde er derfor en som tror på jødedommen.
Jødedom er en blodsreligion, og jødedom er derfor troen på at jøder er et folk/rase som er utvalgt av en gud (opprinnelig seth)

Hvordan regner man IQ?
Venstre eller høyre hjernehalvdel?
Verdiskaping eller verdisuging og snylting?
Evnen til å leve med andre, eller tilpassningsvansker og krigføring?

Å fare med løyn, bedrag, massemord og kulturherverk er intet tegn på IQ, men fravær av IQ. Slik adferd minner mere om primitive neandertalere. De kommuniserte ikke på et høyt nivå, men med vold. Ville man parre seg så klubbet de jenta i hodet og voldtok henne i sin hule. Vi tilbyr henne roser og en bedre middag.

Ble neandertalerene utryddet?
Nope:
Du er 2 prosent neandertaler
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3672229.ece

Så da har jeg større tro på at noe av de såkalte jødiske blodslinjene er et folkeslag med større andel neandertalergener enn at de skulle være Anunakier.
Men seriøst: Annunakier er faktisk gudebilder på lik linje med andre egyptiske og sumerianske gudebilder med vinger. Ravnene (hugin og munin) er også vingene til Odin (solen). Vinger og dyrehoder er en helt vanlig standard i det hedenske gudesystemet.

NB: en liten korrigering til post 09. 01. 2011 klokken 13:45.
Det er "mry" som betyr beloved og ikke "imn".

WP kan muligens gi noe svar på "imn"
Amun's name is first recorded as imn. That means "The hidden (one)". Because vowels were not written in Egyptian hieroglyphics, Egyptologists have come to the result that the name must have been pronounced *Yamānu (yah-maa-nuh) originally. The name survives into the Coptic language as Amoun.
http://simple.wikipedia.org/wiki/Amun

« Forrige artikkel

Naturkatastrofer av Bibelske proporsjoner

Neste artikkel »

Aprikoskjerner mot kreft

56
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x