Babels Tårn fra det fallerte Baylons Rike
Babels Tårn fra det fallerte Baylons Rike

Implementater – dyrets merke?

4.9K visninger
18 minutter lesetid
59

Et av Norges siste store tabuer som kommer frem, etter at Nyhetsspeilet har fått holde på ett år og vel så det. En av de siste illusjoner skal falle, – den om at mennesket er grunnleggende godt, og at Norge er den menneskekjære menneskeretts- og fredsnasjonen i verden. Det er feil. Der er en mørkere side også.

En som kaller seg Markus Sosionom, en mann på 44 år fra Stavanger, nå politisk flykting og i dekning i utlandet et sted, skriver på sin blogg om implantater, og hvordan han ble satt opp med mind-kontroll til å drepe noen, men slapp unna. En historie som vel er vanskelig å svelge for de fleste av oss, og til å begynne med kan virke for utrolig til å være sann, men han dokumenterer det med røntgen bilder med videre, og går en nærmere inn i materien han beskriver, så kan historien bekreftes av et utall åpne historiske kilder. Jeg har bare pirket litt i overflaten av hva han skriver, og interesserte bes lese hans blogg i sin helhet.

Mennesket kan være godt eller ondt, alt etter sitt valg. Det er by design av “The Great Architect of the Universe’. Det er slik for at menneskene selv, hver enkelt skal selv kunne velge hvor de vil være, hvem de tilhører, hvilken energi, hvilket frekvensnivå de vil høre til, og hvilken åndelig entitet og mentalitet de vil tjene, og som dermed gis makt og kraft til å herske over dem – åndelig sett.

Implementat; ‘Dyret’ setter sitt merke på sine fiender (og venner). Ingen blir untatt, om de ikke med bevissthet og kunnskap/visdom motsetter seg dette.

Implantat er ei fellesnemning for kunstige innretningar og behandla biologisk materiale som kan setjast inn i menneskekroppen med teurapeutisk verknad.
http://nn.wikipedia.org/wiki/Implantat
Implementater = en implantat som ikke er medisinsk, men som skal ta sikte på å endre menneskers tankemønstre med ondsinnet målsetting.
http://en.wikipedia.org/wiki/Implant_%28Scientology%29

Så for å ta høyde for denne vesentlige forskjellen, så har jeg skapt det nye norske ordet.

Får disse krefter holde på, så er det ingen som blir unntatt, for satans agenda er fullstendig destruksjon av G-d’s skapelse; og ødeleggelse av menneskenes gode ånd spesielt. Bio-Roboter blir det endelige resultatet. G-d ville vi skulle skape et paradis her. Satan ville ha en utbombet verden i et ragnarokk av en brannofring (holocaust) til ære for seg selv, og til sin egen tilfredstillelse.

Her en skikkelig konspirasjonsteori, om hvordan Vise President Biden sier til Chief Justice (US Høyestretts Justitarius) at han vil dømme de neste årene om hvorvidt mennesker kan implanteres microchip i ufrivillig:

Det er arven fra Babylon og Nimrod, som også trodde seg så vis at de ville bygge Babels Tårn like inn i himmelen, for å true og frata G-d’s gode innflytelse over menneskene. Menneskene vil komme til å se før eller siden at de har valgt seg en troløs lederskikkelse etter hvert. Det er den garanterte utgang for enhver sivilisasjon dette, å gi disse mennesker makt. Igjen. Verden pendler mellom når disse er på topp og bunn. Idag er de på topp. Ingenting som Bibelen beskriver så godt en hel syklus sammen med disse krefter; en tidsalder, et EON, dets utvikling og innvikling, og dets endelikt.

Så dette er avhengig hvilken side en er på, om en skal tillate dette eller ikke; G-d’s side, eller Satan’s. Fordi dette er systemet Anti-Krist vil bruke under Prøvelsenes Tid. Når det er fullt ut implementert og aktivert, så vil det være Djevelens Merke. Dette er hva Bibelen sier som vil skje med alle som frivillig tar merket; det vil si de frivillig underlegger seg Satans domene, og styrelse:

“9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, 10 da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, 11 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke”.
Johannes Åpenbaring 14: 9-10

Folkehelten; Alexander Solzhenitsyn
Folkehelten; Alexander Solzhenitsyn

Som Nobelprisvinner Alexander Solzhenitsyn sier er det enkle svar på hva som skjedde under disse krefters herjinger i det prolatriske paradis; bolsjevik Russland; ‘Menneskene har glemt Gud’. Etter det ble han kalt kristen fanatiker, reaksjonær, høyrevridd, og en religiøs galning.

‘Menneskene har glemt Gud’.

Alexander Solzhenitsyn

Hva er så galt med å si dette?

Fordi at disse krefter og deres tilhengere HATER G-d, av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Like mye som de hater Kapteinen G-d, hater de Styrmannen Jesus. Disse to ‘krefter’ vil det gode, mens det sataniske agentur vil det onde, – og det er grunnen til at de hater disse to, – og alle deres tilhengere. Av samme årsak som Kain hatet Abel.

Noen velger å arbeide for, forsvare, eller rett og slett bare stilltiende og ubevisst godkjenner at disse krefter styrer verden. Andre med fare for helse og liv, fronter ondskapen og tar stilling, og tar med med det et bevisst valg. Disse redder sin sjel, – de førstnevnte selger sin sjel for litt komfort, men som de vil senere se så er satanismens åndelige entitets leder ikke noe særlig hyggelig selv mot de som stilltiende følger ham. For ‘Satan’ og hans agentur på jord er de alle bare ‘Collatterals’. Dets tilhengere kan ofres på lik måte med dets fiender.

De kommer til å angre på sitt valg, for der er en annen guddom “The Great Architect of the Universe’, som elsker menneskene i verden, som faktisk skapte verden for menneskene, men menneskene vendte G-d ryggen og fant å ville søke lykken på egen hånd med sin innbilte ‘kunnskap’, og under sine troløse ledere, ved å spise av Kunskapens Tre og tro seg veldig smart plutselig – at de ikke trengte Skaperen – “The Great Architect of the Universe’ – lenger.

Hva hendte på Gaustad?

Det er velkjent hva som hendte på Gaustad og Reitegjerdet ved Ødegård og Sem-Jacobsen med flere, fra slutten av andre verdenskrig helt inntil våre dager, av eksperimenter på mennesker, og som kanskje fremdeles ikke er over; de benytter kanskje bare andre ‘verktøy’.

Interesserte kan begynne her:
‘Hva skjuler massegraven ved Gaustad?’
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

Markus skriver også en god del om historien bak Gaustad og psykiatrien på sin blogg.

Han dokumenterer at han er implantert. Fra 9-års alderen. Jeg har ingen muligheter til å fornekte noe jeg ser med mine egne øyne på bilder. Eneste forklaringen vil da være at bildene er forfalsket, men jeg kan ikke se hvilken hensikt det skulle ha, å legge så mye innsats i noe, – for hva?

Markus mener å se ledninger i tennene. Jeg er ingen ekspert på røntgenbilder, og kan ikke avgjøre dette, men her et et av bildene:

“Men sannheten er faktisk at noen mennesker i Norge er så onde at de kan sammenliknes med de ondeste menneskene i verden, som ofrer kristne mennesker på vitenskapens alter.” Markus.

Han har fått med seg mye, han godeste Markus. De fleste kristne blir nok å dra under dette regime ja, fordi det er kun kristne, – ikke de religiøse, men de som har en sann kristen sjel; ærlighet, sannhet og rettferdighet – som sine ledetråder i livet. De kan ikke leve under løgnens domene. De er programforpliktet til å tale mer enn å tie, så det blir som det blir.

Fordi å tie eller la være så bry seg ville gjort en medskyldig i ‘synden’. Bibelen sier mye om hvordan disse G-d’s siste frontkjempere skal tas ut i ‘de siste tider’. I siste tider av dette EON; denne tidsalder, som i tidligere tidsaldre.

Slik sett kan den være ‘kristen’ som ikke vet om det engang, men den åndelige gnist og sjelens kvalitet er der, og da er en per definisjon kristen, selv om en vet det eller vil kalle seg det eller ikke, i det hele tatt. Å være ‘kristen’ er en sjelskvalitet, en åndskvalitet, ikke noe som blir bestemt av noen prester eller paver betalt av Staten eller av andre til å lokke med himmelen og skremme med helvete.

De smådjevelene skal ikke utrydde bare religion og familieverdier og nasjonalfølelser i verden, etter Albert Pike’s og andres utsagt, men alle som er deres fiender, aka Satans fiender. De skal kobles til the Matrix…….Dyrets Merke.

Etter sitt besøk i Kina i 1973, sa David Rockefeller :
The social experiment of China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history”
(New York Times, “From a China Traveler,” August 10, 1973).

Among the social experiments was the creation of a commune system in which “the family unit is broken up. . . The children are taken away from the parents and placed in government-run nurseries. . . parents may see their children once a week and when they see them they cannot show affection toward the children. The idea is to have the children and the family sever their affection and direct it toward the state. Names are taken away from the children and they are given numbers. There is no individual identity. . . The commune system is destroying morality in Red China: There is no morality because the love of the family is taken away. There is no honesty and respect among men or between men. There is no human dignity: they are all like animals. There is no guilt associated with murder of individuals for the improvement of the state
(Sworn statement before the House Un-American Activities Committee by the Reverend Shik-Ping Wang, East Asia Director of the Baptist Evangelization Society International, in Myron C. Fagan, The Truth about “National Council of Churches,” CPA Book Publishers, Boring, Oregon, p. 10).

Dette er  kommunist systemet som Rockefeller lovpriser, et system hvor 64 millioner mennesker ble drept som et reulstat av Mao’s sosiale eksperiment (antallet er basert på US Senate Internal Security Subcommittee’s report).
Og disse krefter hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Tatere, naziunger og tysker-/NS unger. Både tilbakestående Fritz Moen, Liland og Fredrik Fasting Torgersen var slike som ble utsatt for deres vrede, som alle har blitt dømt for ting de ikke har gjort. Det er denne gruppe mennesker som har spesielt vært eksperimentert på etter at THEY vant andre verdenskrig.

‘Mind Control metoder i Norge’
http://www.riksavisen.no/?p=402

Markus mener at de kan påvirke menneskers driftsliv og følelsesliv, – å få mennesker til å gjøre gale ting med sine duppeditter og programmer, de ellers ikke ville ha gjort, på grunn av det mentale og sjelelige kompass G-d har utstyrt alle mennesker med (før kompasset blir ødelagt av verden, og verdens herskere). Han har også funnet frigitte dokumenter for hvordan THEY kan lage hjerneslag, hjerneblødning, alzeimer og hjerteslag med videre ved hjelp av lysskye metoder.

Alt kan skje, “I et land hvor hjerneblødning kan fremstå som en nærmest politisk epidemi etter krigen“, sier Norulv Øvcrebotten, statssekretær for Johan Jørgen Holst og kollega av Anne Orderud Paust. http://www.oevrebotten.com/Etblikkoverskulderen.html

Markus sier: “Jeg har ingen psykiatrisk diagnose, og det var her de gjorde en stor tabbe da de bestemte seg for å bruke meg. De greide heller ikke å få en diagnose på meg, siden jeg forstod at “det var noen som fucket med meg“, og flyktet til utlandet hvor jeg gradvis har avdekket hele satanismen og facismen, der mennesker blir brukt som “sauer“, til f.eks å utføre et drap, eller hvor mennesker blir programmert til å forandre hele sin seksualitet og tankeverden, slik at de ender opp som prostituerte eller sex-avhengige, eller dreid i en eller annen retning, f.eks som pedofil og begynner å tukle med småbarn ( slik 3000 prester i Amerika er tiltalt for), eller som seksuell pervers i en eller annen retning. Seksualiteten er den sterkeste driften til mennesker, og den som har blitt kartlagt mest, slik at det i dag eksisterer “programmer` for å “forandre“ så og si hvem som helst.”
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1269109103_20mar2010.html

Politiet har jo facistiske symboler i sitt våpenskjold, så man burde kanskje ikke stole på politiet…..
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1269109103_20mar2010.html

Historien har vel vist at det er noen, en god del, som ikke har samfunnets beskyttelse, så dette var vel knapt noe understatement.

“Denne dokumentasjonen er hentet fra en bok som heter Matrix 3, og som er skrevet av Val Valerian og kan kjöpes fra internet gjennom et firma som han driver som heter the leading edge. Som vist over her, så kan man bli påfört kreft og sykdom, og få kropp og bevissthet manipulert. Og dette var noen av resultatene som ble lagt frem i 1984….Hvor mye mer kan de nå manipulere når vi skriver 2010…….. Det er 33 punkter på listen her, og det er solid dokumentasjon fra en frigitt rapport. De kan til og med forandre protein-bindingene i cellene, og dermed manipulere DNA`et, byggesteinene til cellene i kroppen din, og skru av, eller skru på et hvilket som helst gen. Det står på den neste siden her helt nederst…”
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1267749673_05mar2010.html

En viss humoristisk sans må vel til når en er iferd med å gå seg vill i rottebolet:

“ISRAEL: Trodde en stund at det kunne være klokt å dra til Israel, og forsöke å få hjelp der…he he he
Ja, så dum og naiv var jeg. Jeg var vel en gjennomsnitts nordmann som fulgte med i aviser og nyheter, og fullstendig uvitende om at den store stygge ulven i verden i dag er Israel. Etter å ha undersökt medisinske muligheter i Israel, innenfor elektronikk og implant, så må jeg si at jeg er sjokkert. Der er det tydeligvis storindustri, hele implant-og elektronikk i mennesker-teknologien. Jeg fant utrolig mange firmaer som drev med dette i Israel.
Jeg har klart å skolere meg selv i de senere år, og funnet ut at det var Norge som hjalp Israel til å få atomvåpen. Og det var Norge som startet å trene opp jödiske ungdom i Norge, til det som i dag kalles Mossad.
En stor del av den forskningen som gjöres på bakterier og virus som har sammenheng med mindcontrol og implants, gjöres bl.a. i Israel.

http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1267132048_hvem_implantereren_ep.html

Flere bilder her:
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1267122922_har_du_ledninger_i_te.html
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1272656417_sprsmlet_er_hvordan_t.html

CT scan viser at der var “noe i bakhodet”:
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1264068245_p_1980tallet_var_utbr.html

Ikke spør meg om det tekniske i det her, – har ikke peiling.

Psykiatri er politisk, sier Markus:

Jeg skriver om hva som er hendt meg, og det er en lang og detaljert historie som avslörer NATOs secret Army i Norge, som er kalt GLADIO, metodene i mind-control, og ikke minst at psykiatrien er en del av et system som holder menneskene under sosial- og politisk kontroll.
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1266133137_kjekt_med_nye_lesere.html

Einar Kringlen bekrefter hva Markus her sier:

Psykiatrien som behandler og vokter

I boken “Psykiatri”, 1972, 6.utgv 1997, “Kap 1, Innledning”, s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet “Psykiatrien som behandler og vokter”: “Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll”.

Kringlen skriver videre: “Disse to funksjoner, terapi og kontroll, setter psykiatrien i en vanskelig situasjon. Et betydelig antall personer blir undergitt frihetsberøvelse hvert år. ”

Vår kommentar; Et understatement, siden det iflg. Velaug Lie, jfr linken her fra idag.no
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=2091
– ”Vi bør også merke oss at denne psykiatri-industri hadde i 2001 10.000 tvangsinnleggelser i Norge, mens Sverige og Danmark hadde fra 1200 til 1500″.

Kringlen forts:
Men ettersom de psykiatriske sykehus i økende grad er blitt behandlings-institusjoner, er også antall pasienter som er tilbakeholdt ufrivillig redusert. En rekke slike såkalte _latente_ funksjoner har forøvrig hele legestanden. Alle leger ivaretar visse samfunnsmessige kontrollfunksjoner, for at ikke sykdomsrollen skal misbrukes. Det kan dreie seg om enerett til å skrive sykemelding og helseattest eller erklæring i forbindelse med pensjon og forsikring. Legene er således plassert i en motsetningsfylt situasjon hvor de på den ene side av befolkningen oppfattes som hjelpere og på den annen side ivaretar en nødvendig samfunnsmessig sosial kontroll.”

Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en “NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll”.
http://www.riksavisen.no/?p=303

Det er dermed et verktøy til å tie all opposisjon av de som har styrt vårt land siden andre verdenskrig, og som har bedrevet uetisk forskning og eksperimenter på mennesker i ren Mengele stil. I virkeligheten har vel de alltid vært Mengele og hans likes kolleger, disse systemer og metoder som har blitt innført i vårt land av AP pampene fra Jens Christian Hauge til Gro Harlem Brundtland og forsvart deretter av deres politiske etterfølgere, over hele det politiske spekteret i Norge. Ingen unntak.

“Jean D.Arc hørte også “stemmer”. Hvis du bor i india og hører “stemmer” blir du betraktet som et hellig menneske, siden du har kontakt med gudene.”
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263585705_nikola_tesla_hrte_ste.html

Jean D.Arc mente hun hørte Gud’s stemme, to år før de klynget henne opp på staken, og brant henne på bålet.

Alle kunstnere vet selvfølgelig hva inspirasjon er, selv om de ikke hvor det kommer fra. Walt Whitman kalte dette ‘stemmen som taler i meg’. Men er det slik at det er disse krefter som regner seg som denne verdens guder, vil erstatte intuisjonens og samvittighetens stemme i menneskene, som er G-d i en, med sin egen stemme – THEY som har erstattet G-d, med teknologiske duppeditter (?). Jeg bare spør.
————–

Langt om lenge fikk vi vite at bestefar hadde värt på “feil” side under krigen……, og det var det. Ingen adgang til å stille mere spörsmål… Da krigen var slutt, ble han arrestert. Huset familien bodde i ble steinet, og de flyktet til en annen bolig. Det var veldig fölelsesladet å höre min mor fortelle omkring hva de husket av disse tingene. Og min tante, som var litt eldre enn min mor, hun husket selvfölgelig mer. Min bestefar ble dömt til fengsel. Han mistet all eiendom, og all formue. Staten ville ta ALT…!

Min bestefar havnet på Grini, fengselstraff. Hvor lenge det var, er jeg ikke helt sikker på, men det var en god periode.
Hans forbrytelse var at han hadde värt medlem i nazistpartiet NS, og at han hadde arbeidet i firmaet sitt hele krigsperioden.
Så han mistet alt, en gang til….Först i Russland, og så i Norge…

Jeg ringte min mor fra utlandet, og i telefonen begynte jeg å forklare om “funnene” på röntgenbildene, og at jeg hadde mistanke om at dette kunne ha noen sammenheng med bestefar….., siden jeg hadde funnet dokumentasjoner som ledet den veien. Min mor sa : “Alle vet det skjedde “noe” med din bestefar i fengselet, for han var aldri den samme, da han kom tilbake… Og vi fire barn av bestefar, vet at det skjedde “noe” med oss også….. Men jeg hadde aldri trodd at det skulle skje noe med dere barna mine, og med deg…” sa min mor til meg i telefonen…
Og jeg svarte: “Jo mor, de har gjort det mot meg også…….

http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1265509852_min_bestefar.html

“Som jeg har nevnt tidligere, så er det mange som ikke vet at de kan bli utsatt for mind-control fordi en av deres familie-medlemmer på en eller annen måte ble eksperimentert på etter 2.Verdenskrig. Jeg fant opplysninger i Stortingets granskning NOU 2003:33, som viste at det var en engelsk BBC.produsent og forfatter, som kjente en CIA-agent personlig, og gjennom opplysninger fra denne agenten fikk han vite at alle som ble dömt i landsvik-oppgjöret i Norge ble eksperimentert på av CIA. Den engelske produsenten og fofatteren har også gitt ut opplysningen i en bok. Forfatteren heter Gordon Thomas. Stortinget fulgte ikke opp disse opplysningene, siden det ikke var MK-Ultra og opplysninger i sammenheng med det, den granskningen skulle omhandle.”
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1264450486_strm_fra_omgivelsene_.html

“Da angrepet kom mot meg ,med mind-control, var det med militär presisjon, og jeg forstod svärt lite av hva som skjedde. Jeg ble livredd, og flyktet, heldigvis. Jeg flyktet fordi jeg ikke kunne forstå hva dette var for noe, det var skremmende, demonisk, närmest satanistisk, hvis jeg skal finne ord for å beskrive det.”
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1264251601_feilinformasjon_misin.html

Markus om en venn, av taterslekt, og hva som hendte ham:

“Foreldrene hans var tatere, og de döde veldig unge, så alle de fire ungene ble adoptert. En gang jeg stakk innom, så var han ikke der. Senere var jeg innom igjen, og han var fortsatt ikke der. Jeg var innom flere ganger, og han var sporlöst borte. Neste gang jeg kom, så var leiligheten tömt, den var helt tom. Jeg spurte naboene om de visste noe, men nei. Jeg spurte alle felles kjente om de visste hvor han var, men nei. Jeg lette etter han i lang tid, og etterhvert fikk jeg vite at han var innlagt på psykiatrisk. Jeg gikk dit og spurte og gravde, og tilslutt fikk jeg vite at han nettopp var utskrevet, til hvor kunne ingen svare på.”
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263990692_cointelproet_politi_v.html

Tatere, naziunger og tysker-/NS unger. Både tilbakestående Fritz Moen, Liland og Fredrik Fasting Torgersen var slike, som alle har blitt dømt for ting de ikke har gjort. Det er denne gruppe mennesker som har vært eksperimentert på etter at THEY vant andre verdenskrig.
http://www.riksavisen.no/?p=402

BBC NEWS, 08.03.2007: “Hell of Norway’s Nazi children”.
http://www.kriminalpolitikk.uio.no/spalten/Ukens%20spalte%202007.pdf

De har vært prøvekluter og testmennesker for noe som ALLE mennesker skal ifølge Bibelen bli gjort til gjenstand for i ‘de siste tider’, når ‘Dyret’ får full kontroll og frie utfoldelsesmuligheter til å koble mennesker til sin Matrix, som Markus Sosionon skriver om. Virkeligheten er mye verre enn noen skrekkromaner ser det ut til.

Dette igjen er knyttet opp mot at mennesker er åndelige vesener med et fantastisk potensiale. Men det er farlig hvis menneskene får vite noe om dette. Derfor er det opprettet “ALPHA-team” i de fleste vestlige land som har som oppgave å tilknytte disse menneskene som har hatt “målbare utslag” av bevisstheten.
Sagt på en annen måte, har det alltid vært mennesker på jorden som har “kontakt med Gud”, på en eller annen måte, enten de er synske, kan helbrede, eller driver med “kanalisering” av en eller annen art osv.osv. Disse menneskene får ikke lengre holde på uten at de blir tilknyttet “Matrixen”

http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263130814_psykiatri_er_politisk.html

Menneskenes positive potensiale har ikke de sataniske krefter bruk for. Destruksjon, ødeleggelse, hat, krig, intoleranse, – det er hva de sår – og det er hva de vil høste, her – og til evig tid.

Men Gud er med meg som en veldig helt,
beskytter meg,
tar vare på meg
viser meg veien,
alle mine dager inntil verdens ende

http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263131605_nyhetsspeilet_fant_je.html

En verden i blod

Mange er sikkert vel fornøyd å kunne forlate dette rottehull, til det sted som Jesus lovte å forberede for de som holdt seg til ham; Det Evige Livet – fremfor den Evige Døden. Disse krefter har sikkert nok av metoder til å ekspedere sine åndelige fiender raskt og sikkert til ‘de evige jaktmarker’, som Markus Sosionom er inne på.

Jeg personlig, etter nøye overveielser, har kommet til at det ser ut til å være godt hold i Markus Sosionoms forskning, og jeg ser også at dette hadde han ikke klart uten den kjærlige og gode G-d på sin side, og under ledelse av ‘The Great Great Architect of the Universe’.

Om de trodde de skulle komme seg unna med dette, ved hjelp av massiv indoktrinering av massene, så tok de feil.   Markus kan si som min venn Michael Jackson (triumferende): I Out-Thinked Them!

Fredsduer, sannhetssøkere og kjærlighetsapostler er ikke velkommen her i denne verden. De blir vanligvis ‘korsfestet’, på en eller annen måte.

‘Satan’ og hans agenturs agenda er fullstendig destruksjon av G-d’s skapelse; og ødeleggelse av menneskenes gode ånd spesielt. G-d ville vi skulle skape et paradis her. Satan ville ha en utbombet verden i et ragnarokk av en brannofring (holocaust) til ære for seg selv, og til sin egen tilfredstillelse. Hvem vant på kort sikt;  G-d eller Satan?

Hvem vinner i et evighets perspektiv? G-d eller Satan?

Vi ønsker Markus lykke til videre, og sier bra jobbet, og husk: For Livets, og Opprettholderen av Livets glade gutter, går solen aldri ned.

Vil Lyset fra Norden seire? Hell, YES!

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

59 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Otto
Abonnent
14 år siden

Patented RFID – control chips – General David Petraeus falls ill – first the dogs, quote, sitat: Do New RFID Chip Allow Government To Exterminate You At Will? Kan ny RFID chip gi regjeringa muligheten til å drepe deg? .. Crown Agents RFID uses Hillary’s Toxic Chips. Crown agenter anvender Hillary’s giftige chip’er ..

* Deny all nwo measures. Never receive chip implants * Nekt alle nwo tiltak. Motta aldri chip implantater. Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

trackback
14 år siden

[…] ledelse; Gasse dem? Skyte dem? Sulte dem ihjel? Direktoratet for Tankekontroll for implantat? […]

markussosionom
Abonnent
14 år siden

Det var da svärt så vanskelig det skulle väre å få lagt ut oppegående linker, men forsöker igjen her….
Hvis det ikke går må dere faktisk paste og copy linkene selv….huff…for ett stress…

http://mindjustice.org/mindwarsatomic.htm

http://www.raven1.net/ravindex.htm
http://www.raven1.net/proventechs.htm

Mind Justice Home Page

Mind Justice – Symptom List

http://www.raven1.net/ravindex.htm

STOP BIO-Electronic/PSYCHOTRONIC TORTURE BRAINMIND/BODY CONTROL …

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  markussosionom
14 år siden

markussosionom: TAKK, for at du er til og bidrar :-)

Michelle
Skribent
Svar til  markussosionom
14 år siden

ja helt enig med vår kjære kjempegoe Singoalla!!!!

jeg vet det er vanskelig for noen å tro på alt dette, men jeg tenker slik, er det så vanskeligere å tro på dette enn å tro på at verden stadig produserer mere våpen og kunstige legemidler fortsatt mens folk helt enkelt mangler vann for å overleve?

hva med å ta røntgenbilder i utlandet og filme alt og legge alt på internett? YouTube? hva med å lage en dokumentar på dette? budskapet må sprees, ja vekk med alt militære nå, det har for lengst gått ALT for langt..

EViG LOVE fra Michelle.-)

markussosionom
Abonnent
14 år siden

Jeg vil legge ut noen linker her til noen websider som omhandler mindcontrol og også mindcontrol-ofre….
Links to other victims and web sites
discussing every aspect of electronic mind control.

IMPLANTS:

Mind Justice – Home Page

Mind Justice – Symptom List

here

Det er tydelig at for mange i Norge er mindcontrol noe nytt og ukjent, og noe av dette gjenspeiler seg i kommentarfeltene ovenfor…. Jeg kom litt seint inn i denne debatten her på Nyhetsspeilet, men jeg liker å diskutere og her har jeg muligheten til å gå tilbake litt etter litt, og forsöke og komme over rekken av kommentarer her under denne artikkelen.
Jeg vil benytte anledningen til å takke Nyhetsspeilet for at det finnes, og også takke alle personene bak artikler og kommentarer som har noe positivt å fare med…, mer enn bare negativisme og skeptisisme… Kunnskap er en god ting, og DET er det masse av her på Nyhetsspeilet…

markussosionom
Abonnent
14 år siden

Hei Beatrix….og kom med hva du vil, jeg er en person som ihvertfall ikke pröver å ta kommentarer og meninger opp i negativ eller verste mening. Jeg er en åpen og ärlig person og jeg er ärlig nok til å innrömme at jeg har ikke monopol på sannheten, og jeg sitter ikke med alle svar på alt….Og jeg har fått med meg kommentarene…., ikke bare her, men også under andre innlegg her på Nyhetsspeilet. Sånt sett så virker du å väre en ärlig sjel med åpent hjerte, og du har hatt masse fine kommentarer her på Nyhetsspeilet i det siste.
Men jeg må bare si at bildene som ligger ute på bloggen min er ekte, og jeg har også masse flere som jeg enda ikke har lagt ut….Jeg brukte lang tid på å ta röntgen og ct-scan av kroppen min, og det er ikke helt ufarlige saker, men poenget mitt var å forsöke å kartlegge utstyret. I min research omkring mindcontrol fant jeg ut at det er ganske farlig å ta ut enkelt-deler av utstyret, pga det kan före til ökt stråling og dermed ökt kreftfare. Jeg fant flere kilder med dokumentasjoner omkring mennesker som har fått tatt ut en eller to implants, f.eks fra en storetå, og at de fikk problemer som gjorde at de döde raskt av kreft.
Etter at jeg begynte å finne “bevis” på utstyr i kroppen min, så tok jeg kontakt med Dr.Rauni-Leena Lukkanen Kilde, for å takke henne, siden jeg fölte at det som hun fortalte på et foredrag på Alternativ-messen omkring “Mindcontrol”, var med på å redde livet mitt, i og med at jeg flyktet til utlandet.
Jeg ba også om råd angående om jeg skulle reise til Norge for å få fjernet dem, og jeg fikk til svar at jeg måtte ihvertfall ikke finne på å reise til Norge, for der blir legene tvunget til å bare sette inn “sterkere” implantater, hvis jeg skulle finne på å få fjernet en eller noen av dem. Og jeg ville heller ikke få utlevert implantatene, dersom de ble operert bort, de ville ganske enkelt bare forsvinne…
Dette sa en lege, som faktisk bor i Norge for tiden….
Jeg har selvsagt hatt kontakt med både röntgenleger og spesialister i utlandet. Jeg kan nevne en historie der jeg går inn på en röntgen-lab og ber om å få tatt et röntgen av hodet mitt. Jeg löy og sa at jeg hadde värt igjennom en hjerneoperasjon tidligere i livet, og nå hadde jeg en ulykke der jeg fikk et slag i hodet, og nå ville jeg bare ta et bilde for å sjekke at alt er ok, og gi det til min lege. Röntgenlegen studerte bildet hun nettopp hadde tatt og sa”hvor er det du har blitt operert i hodet?”, “å der ja, der kan jeg se det”…, sa hun og pekte ut et området i bakhodet. Jeg sa forövrig ingenting i denne sammenheng, og jeg har ALDRI hatt en hjerneoperasjon i hodet mitt som jeg har värt vitende og gitt mitt samtykke til….
Dette bildet har jeg forövrig enda ikke lagt ut på bloggen. Hadde jeg visst at så mange skulle plutselig besöke bloggen min, så hadde jeg jammen hatt en opprydning först, og fått lagt ut mer og nyere materiale…he he he
JJeg er jo bare en amatör-blogger, og vet ikke så mye om redigering og overskrifter osv….men jeg lärer hele tiden….Nöd lärer naken-amatör mann å blogge…he he
Når det gjelder “bevismateriale” og bildenes verdi i så måte, så er det en objektiv ting, og tolkningen av dette kan selvsagt diskuteres til man blir blå og grå…Noe annet er det når selve implantatet er tatt ut og fotografert og kanskje også undersökt av en uavhengig instans. Det svenske mindcontrol offeret Robert Naeslund, f.eks, reiste til Hellas for å få röntgenfotografert implants i pannen sin og fikk hjelp av et teknologisk firma der til å gjöre nödvendige analyser til å finne implantene. Han fikk til slutt operert dem ut i Sverige, og legen som operert ham sa at den delen der implanten har värt (frontal lobe) er ödelagt rundt området der implanten har sittet, pga stråling. Naeslund forsökte å få implantet undersökt ved et firma i New York, der det “plutselig forsvant”, og dukket aldri opp igjen…Naeslund sa forövrig at det var Säpo (svenske sikkerhetspolisen) som hadde ödelagt ham. Tror denne linken virker
DOWNLOAD “BRANDED BY THE SECURITY POLICE” DOCUMENT IN PDF HERE.
Dette er en dårlig trykk utgave….
Problemet er ofte at linkene “forsvinner” av en eller annen årsak, men de dukker opp igjen som oftest. Den orginale linken fant jeg ikke i farten her… Men her en en annen hvor du finner mange linker til forskjellige ting innen mindcontrol, også Naeslunds historie http://www.lambros.name/

Når det gjelder siste del av spörsmålet ditt Beatrix, så har jeg forelagt röntgenbildene for blant annet Stortingets Eos-Utvalg, og jeg har uttalelser fra leger på et annet språk enn norsk…
Når det gjelder det om at det ikke er ufarlig å legge frem beviser osv…, så har du virkelig forstått tegningen…Det er virkelig en ond verden….Beklageligvis…

markussosionom
Abonnent
14 år siden

Jeg må bare si at jeg ble overrasket over å finne en diskusjon omkring bloggsidene mine her på Nyhetsspeilet, men jeg må bare få takke J.J. for å fremme saken. Overraskelsen skyldes at jeg ikke visste om dette, og at jeg desverre driver og forflytter meg imellom to forskjellige land, og har veldig dårlig tilgang på internet i perioder…Og hadde jeg visst om dette, så hadde jeg selvfölgelig forsökt å väre tilstede her for å argumentere og debattere og kommentere….Men nå er jeg her altså….omsider…
Jeg må få understreke at jeg er bare en person av veldig mange, og at jeg har värt så heldig å overleve lenge nok til å gå ut med min historie, er helt fantastisk og imot alle odds…Og at den blir tatt opp her på Nyhetsspeilet i en artikkel er bare helt supert… Jeg har ikke tatt bloggen så alvorlig i det siste, siden jeg har värt opptatt med andre ting, og det er ikke alltid like lett å få skrevet innlegg fra en internetkafe i utlandet, der internetforbindelsen er dårlig.
Så dere diskuterer bildene mine? Og lurer på hvor ekte de er? Og får en “röntgenlege” til å se på dem????
Alle de bildene som er lagt ut på bloggen min er EKTE, og hvor mange av bildene har denne “röntgenlegen” egentlig sett på??? Ett eller kanskje to?
Jeg har kommet mye lengre enn det som fremkommer på bloggen i skrivende stund, men det ligger faktisk endel veldig godt materiale der, hva med å diskutere noe av det?
Programmerte mennesker er ikke noe nytt, og det er bare metodene som blir mer og mer utspekulerte og presise…

Beatrix
Beatrix
Abonnent
Svar til  markussosionom
14 år siden

Hei, det var JEG som vare “synderen” iht til dine røntgenbilder. Ettersom jeg kjenner en røntgenradiograf og unnlot å snakke sak, så spurte jeg om han kunne se objektivt på disse bildene, og da komme med sine uttalelser.

Jeg har ikke peiling på det å analysere slike bilder, så jeg oppfordrer folk som hadde kompetanse, til å ta seg tid til å tolke, om de kan.

Jeg er fullstendig nøytral i denne sammenhengen.

Finnes det flere radiografer/loger, som kunne tenke seg å se objektivt på dette, så er det ønsket velkommen. Håper det ikke tas negativt opp.

Man kan ikke forvente at personer som ikke har kunnskap om tolkninger av slike bilder, kan påstå det ene eller det andre.

Ettersom du er her nå, kan jeg da få spørre deg om du har skrifltige dokumentasjoner på bildene dine?

Det er særdeles viktig i forhold til et bevismateriale.

Ikke misforstå, det du legger fram kan jo være sant. Men bare bilder holder ikke som bevis i slike sammenhenger. Har du noe skriv, noe erklæring fra leger osv., som kan bevise hva du har i kroppen din, så hadde det vært toppers.

Jeg er fullt klar over at det er vanskelig å legge fram beviser i tunge saker, og det krever enromt mye arbied, og det er ikke rent ufarlig heller.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Beatrix
14 år siden

Bilder er ikke noe bevis, nei, spesielt ikke når det er lagt ut på nettet uten noe bekreftelse på hva eller hvem bildene tilhører, og man kan selvsagt ikke være sikker på at bildene ikke har blitt tuklet med det.

Når det er sagt, så har ikke markus.S ikke svart på kritikken angående bildene han har lagt ut på bloggen sin. Utifa bildene selv og utdypningen av beatrix sin bekjente, så kan man ikke se noen ledninger eller elektronikk, plus andre bemerkeligheter med bildematerialet.

Det ene bildet ser jo ikke ut som det er fra et menneske engang, uten at jeg har noen kompetanse til å bedømme det.

simon7
simon7
Anonym
14 år siden

Hei. Jeg er ny på nyhetsspeilet og har noe jeg lurer litt på.

1. Hvorfor er NWO så forferdelig? Hvordan vet dere hva målet deres egentlig er? Siden mennesket sluttet med nomadelivet har det alltid vært en form for hierarki.
Og hvorfor blir så mange politikere knyttet opp mot satanisme?

2.Hvorfor tror dere UFOer eksisterer ? Iden forstand at det er aliens som kommer og besøker oss. Det gjenstår enda og finne bevis

Jeg stiller spørsmål fordi jeg synes det er viktig og ikke bare tro alt man hører. Også når det gjelder nyhetsspeilet.

På forrhånd takk til eventuelle svar :)

Michelle
Skribent
Svar til  simon7
14 år siden

oi..

1. nesten alt som skrives rundt omkring på nyhetsspeilet er vel grunner mot NWO, så det er nok av informasjon til å bli opplyst av! En av grunnene er vel at NWO er en verdensorden fylt av enormt med militære og politi og overvåkning og micro-chips/RFiD i alle mennesker og dyr, og der det sitter noen på toppen (mest sannsynlig de rikeste i verden som i dag sitter og lager pengene og fordeler i beste frimurerådn) og tar alle avgjørelser som angår deg selv og der du drukner i direktiver og lover om hva du ikke får gjøre, hvor du ikke får bevege deg, hva du ikke får si og skrive osv NWO er allerede godt igang via NATO/FN/EU/EØS/USA/UK/WHO..

2. aliens og UFO’er har hele tiden besøkt jorden ved jevne mellomrom i millioner av år! Har du sett de siste kornsirklene som stadig dukker opp? Aliens er som oftest veldig snille, men jordens ledere lar seg guide i lærdom av farlige aliens og demoner i merkelige og mørke ritualer som Bohemian Grove og Skull&Bones og Frimurerlosjer på toppnivå (er 360 nivåer, de på bunnen aner nesten ingenting, men hører du intervju av de som har vært på toppen og meldt seg ut, hører du at det handler bare om rus/narkotika og kontroll/makt og satanisme o.l.) Det er uendelige intervjuer med folk som har vært inne å jobbet for militære, i underjordiske baser med aliens, eller vært med i disse sektene som kontrollerer oss via penger og våpen og forurensning..

Håper dette hjelper litt:-)

Det viktigste er hva man selv gjør, at man er snill og grei mot andre og seg selv, alle vet hva som er best å gjøre mot andre, gjør mot andre sånn du vil at andre skal gjøre mot deg, og vær snill mot dyrene, naturen og jorden selv, la tankene og hjertet ståle healing og kjærlighet og vakre tanker..frihet, glede og trøst og hjelp til ALLE og ALT.-)

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Michelle
14 år siden

1.ordan vet du at hva NWO driver med? Har du micro-chip plantet i deg ? Jeg har ikke. De rikeste sitter selvfølgelig på toppen og har mere makt enn andre, hvem skulle ellers gjøre det ? Er det slemt og gjøre det bra i foretningslivet ?

Frimurerlosjen driver ikke med satanisme og det samme gjelder skull and bones. hodeskallen og knoklene som brukes i ritualene deres er for og minne om egen dødelighet og den korte tiden en har på jorden. (les Tapte symboler av Dan Brown, :) )

2.”Om jeg forstår det rett tror du altså at romvesener har dratt flere lysår gjennom universet for å dra en practical joke på oss mennesker. Om dette er tilfelle foreslår jeg at du tilegner deg litt større kunnskaper om hvilke ressurser instellare reiser faktisk krever. Myten om kornsirkler må snart dø ut, det blir bare for dumt.

Når det er sagt så synes jeg det er interessant når de finner veldig korekte stjenrekart som erover 3000 år gamle. Og skrifter om at det har vært andre skapninger på jorden. Dette er spennende, men selvfølgelig ikke noe en skal regne som bevis.

Om romvesnene er snill eller slem det er ikke noe du kan vit uansett. Mest sansynelig har de nok en annen oppfatning om hva som er snilt og hva som er slemt enn det vi har.

Jeg beklager for den litt kvasse tonen i kommentaren.

Tusen takk for svar og kom gjerne med motargumenter/bevis :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
14 år siden

Hans Gaarder sier:
Siste: Synnøve Fjellbakk Taftø er blitt tvangsinnlagt av psykiatrien idag !!
Dette er en svært alvorlig situasjon. Vår kjære Synnøve har gjennom sine ferske artikler og kommentarer her på Nyhetsspeilet vist at hun er meget godt på høyden. At psykiatri og politi nå har kastet seg over henne og på ny frarøvet henne sine borgerretigheter er noe vi på ingen måte kan akseptere.
(Dette er i Bodø)
Jeg sier:
Noe må gjøres! Punktdemonstrasjoner utenfor Stortinget og på alle større steder bør organsieres. Nå!!!

BiggusD
BiggusD
Abonnent
14 år siden

Jeg klarer ikke helt å se hva den kristen-dogmatiske konstruksjonen Satan har med disse onde menneskene å gjøre?

Makthunger, hensynsløshet, svik, løgn og bedrag fantes lenge før Pavemakten bestemte seg for at de trengte en busemann som kunne skremme folk til å betale avlat.

Beatrix
Beatrix
Abonnent
14 år siden

At mennesker blir utsatte for slike overggrep, betviles ikke. Jeg har vært selv hvert vitne hvordan et micro chip-implantat virker i praksis,og kan aktiveres på et menneske, og det er var en skremmende opplevelse.

Jeg har også sett beviser som kunne ha laget et skikkelig jordskred på høyt nivå, om vedkommende hadde vært villig til å legge fram bevisene.

At mennesker som Markus har blitt herset med, kan jo virke sannsynlig.

Når et menneske har gjennomgått mange traumatiske opplevelser, så er det ikke alltid like enkelt å få fram bevisene på den måten man kanskje i utgangspunktet hadde ville ønsket.

Noen ganger kan historier som høres helt ville ut i andres ører, bunne i en sannhet, men da trenger man virkelig gode vitner og beviser, for å bringe sin troverdighet fram i lyset.

Det er ikke alltid er det like lett å skilne på hva som er sant og ikke sant noen ganger, men man kan iallfall refektlere over det man leser.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

“Var lite moralsk indignerte mennesker her i denne debattt…Hvor er de som ofte er så indignert av at politikere og ansatte vitenskapsmenn på EISCAT blir ‘ uthengt’?”

Vi leter desperate etter “implementat” i ordboka.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

“Var lite moralsk indignerte mennesker her i denne debattt…”

Vel, det skal litt til å bli moralskt indignert over et slikt makkverk av en artikkel som jeg mener dette er…

Hoderystende oppgitt, ja. Moralskt indignert… nei…

Eier man overhodet ikke kritisk sans i redaksjonen lenger?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Vel, før jeg hadde laget noen artikkel om saken (ikke minst lagt ved “beviser” i form av røntgenbilder) ville jeg gjort litt research omkring saken. Feks sjekket bildene med noen som faktisk har peiling på slike bilder. Nå er nå det gjort via en av debattentene og konklusjonen tilsier jo at bildene ikke burde vært publisert som beviser på noe som helst i den forbindelse du antyder i artikkelen.

Om du har lest mine tallrike innlegg her så skjønner du at jeg ikke er ute etter noen form for “øredøvende” stillhet.

Etterrettelighet derimot, setter jeg pris på…

Jeg er også opptatt av å bekjempe ondskapen i verden, det være seg maktmisbruk fra myndigheter, privat kapital eller religiøse fanatikere…

Som alle, på sitt vis, bidrar til å gjøre verden til et verre sted å oppholde seg i for folk flest…

Beatrix
Beatrix
Abonnent
14 år siden

Dessverre er det hårda bud når man ønsker å vise sin troverdighet. Det å framlegge grundige beviser er ikke alltid lett, og det er tidkrevende arbeid.

Beatrix
Beatrix
Abonnent
14 år siden

Ikke bli sinna på meg nå, men her kom et svar fra en radiograf som hadde tolket det etter beste evne. Jeg er NØYTRAL i dette tilfellet.

Det hadde vært interessant om det dukket opp flere radiografer/radiologer, og kanskje leger, som var med og tolket litt.

Jeg har overhodet ikke peiling på slike tolkninger, så jeg bare kopierer ned svaret som kom her:

“Det første bildet som skal vise tenner er ikke et menneskeansikt. Det er nok noe i øvre del som kan minne om nese, men helt uten vanlige menneskelige strukturer rundt (som orbita, maxillarsinus og selve kjeven). Her er det tilsynelatende lite bein og veldig mye bløtdeler. Noe kan minne om tenner, men i så fall vil jeg tro det er et dyr som er avbildet.

Det er også svært uvanlig med helt svarte tegninger i et rtg.bilde, dette ser mer ut til å være “tegnet” inn i etterkant. Ledninger er det ikke. Røntgentette objekter, som metall, blir hvite på rtg.bilder. Luft, derimot, blir tilnærmet svart, men sjelden beksvart.

Jeg har ingen mulighet til å se hvor på en menneskekropp dette bildet skal være tatt (og skjelettbilder var mitt spesialfelt). Stiller meg sterkt tvilende til at det i det hele tatt er folk.

Det kan selvfølgelig være et “nærbilde” eller utsnitt av et større bilde, men ikke et menneskes ansikt/munn, det er helt sikkert!

CT eller MR-bildene lenger ned kan jeg ikke uttale meg om, der er jeg mer på tynn is, men har aldri sett slike bilder med så mye fargede strukturer før (men har ikke jobbet med dette).

Disse strukturene i farger ser imidlertid konstruerte ut, og mange av dem virker heller ikke anatomiske. De virker for skarpe til å være strukturer i selve bildet, selv om de skulle være farget i dataprosessen etterpå (noe som kan gjøres for å vise f.eks. blodårer tydeligere). Ingen strukturer i kroppen er sylskarpe på rtg.bilder.

Det eneste som blir fotografisk skarpt, er støv eller fremmedlegemer som ligger på selve detektorplaten (filmen i gamle dager).
Disse bildene ser for meg ut til å være en kunstners omgang med rtg.bilder. Det er mange utøvere av rtg.kunst, dvs. at de bruker rtg.bilder som underlag for kunstneriske bilder.

Det lave bildet aner jeg ikke hva skal forestille, men det kan være en del av et CT- eller MR bilde av skallen (tverrsnitt). Her er det også en svart struktur som neppe er avbildet av selve rtg.apparatet.

Min gjetning er at disse bildene er kraftig manipulert!
– Noe kan også være kast-bilder som har stort innslag av artefakter, dvs. at fremmedlegemer som ikke var i pasienten er avbildet, at bildet er utsatt for sekundær stråling eller stråling i forkant eller etterkant (kompromittert film eller detektorplate), utsatt for varme, kjemikalier, datafeil eller andre ting som har gitt feilkilder i bildet.”

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Beatrix
14 år siden

Ikke overraskende. Bildene ser mildt sagt ikke veldig ekte ut, og historier om bio-roboter gjorde ikke saken bedre. Spørsmålet jeg stiller meg derimot, er hvilken agenda vedkommene har med alt dette, ser jo ut som personen (eventuelt personer) har brukt mye tid på det her…

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Sithious
14 år siden

Jeg må påpeke at språket minnet meg veldig om de såkalte white wesir dokumentene, og mitt første inntrykk var at noen hadde skrevet dette med lignende agenda.

Etterhvert som jeg så hvor omfattende det hele var, så ble jeg litt mer usikker om dette kunne være tilfellet, men takk til Beatrix som har hjulpet å belyse sannheten bak det hele.

Om dette er av lignende karakter som white wesir vil nok vise seg, og det er jo litt bemerkelsesverdig at det først dukket opp på skepsis.no (hvis jeg har fortstått det riktig), men det behøver jo ikke å ha en sammenheng.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Sithious
14 år siden

Så akkurat at personen har 45 blogg innlegg rundt Psykiatri, mind controll osv. Virker da ikke helt sansynlig at dette ble utført i lignende ånd som WW dokumentene, men hvem vet.

Uansett, det beste måtte jo være å konfrontere bloggeren med omstendighetene rundt det såkalte bevismaterialet hans for å se hvilken respons man får.

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Beatrix
14 år siden

Takk til deg Beatrix, og radiografen som har sett på disse bildene.
Jeg mener også at disse bildene er manipulerte og / eller feiltolket av Markus selv. Når man tar røntgen / CT / MR følger det alltid en skriftlig beskrivelse av røntgenlegen, uansett om bildene er tatt på en privat klinikk eller et offentlig sykehus. Jeg undrer meg på hvorfor Markus ikke har lagt ut den skriftlige beskrivelsen? Den ville jo bekreftet implantatene – forutsatt at han har slike da….
Det finnes utallige røntgen og ct bilder på nettet. Jeg har lagt ut et par linker til slike helt vanlige bilder i et innlegg tidligere i denne tråden. Der kan man se eksempler ikke ulik Markus sine bilder.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Beatrix
14 år siden

Jeg har kommentert disse bildene i en annen artikkel here inne, gudene vet hvor, med diverse lenker. Poenget var at dersom Markus hadde “masse teknologi” i hodet, så ville det vært åpenbart på bildene, og det er det langt ifra. Her er et par eksempler på hvordan f.eks ledninger ville sett ut. http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/seitl.jpg
http://spectrum.ieee.org/image/37295
Forøvrig ser det ut som om det øverste bildet er tatt på skrått over mot ganen.

Its all in your head, for å si det på den måten.

Ellers måtte jeg nesten vente til halveis i artikkelen før ordet Israel dukket opp. Det må være rekord.

Beatrix
Beatrix
Abonnent
14 år siden

Jeg kjenner en radiograf, som jeg har bedt om å ta en titt på disse bildene, og er spent på om vedkommende titter innom og kanskje gir en kommentar.

Chipping er intet nytt. Det er så vanlig som bare det. Men jeg trodde ikke det var mulig å få noen til å fortelle sanne fakta OM det skulle vise seg at man ER chippet. Men mulig det går an å gjøre dette privat om man har kontakter man kan stole på.

Isåfall er jo slike bilder bevis nok, men da må burde man få det skriftlig fra legen som har tolket bildene, ellers blir det verdiløst til en offentlig bevisføring.

Men HVEM lege er det som våger å skrive under på noe slikt? Jeg håper de finnes.

twisty
twisty
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Nå har jeg sett disse klippene fra “Aquarius: The Age of Evil’ Vel fant bare de 6 første – skulle gjerne sett de siste også! De var ikke der :-(
Jeg må bare kommentere det første du skriver :

Zeitgeist? Lucifer er den gode entitet som satte Adam og Eva fri fra fangenskap i Paradiset under den tyranniske gud, er noens lære. Ja, ‘Slangen’ er god med forførelser like mye idag som han var da.

Alle er like gode. Lucifer/Satan er like god som Adonai. Alistair Crowley er like god som Jesus. Vi er alle EN sier de. Nei, jeg vil ikke være ETT med dem. Jeg tar på det aller sterkeste avstand fra ondskap og grusomhetene THEY står for. Sorry. Vi blir aldri ETT. Jeg foretrekker å være meg.

Hva i alle dager har dette med zeitgeist filmene å gjøre? Har du sett filmene?
Ellers så var det noen gode poeng i ‘Aquarius: The Age of Evil’ f.eks. angående venus project – vært inne på tanken selv, derfor jeg ikke har meldt meg inn i the movement hehehe… men det høres flott ut da! må nok undersøke dette nærmere :-)

Får jeg spørre deg om en ting? Er du kristen? Og isåfall hvilken kristenhet tilhører du? Sorry for avsporingen!

twisty
twisty
Abonnent
14 år siden

Hadde ikke hørt om G-d før, så jeg googlet… Her er hva jeg fant :
http://judaism.about.com/od/reformjudaismfaq/f/god_spelling.htm

Om implantat, så må jeg bare nevne at jeg for ca. 1 time siden stod bak en litt eldre herremann. Og dere vet den pluggen bak tv’n som man putter antenneledningen i, En sånn enn stakk ut av bakhodet hans – bittelittegranne mindre størrelse – så nesten helt surrealistisk ut! Dum og feig som jeg er, så turte jeg ikke spørre han om hva det var – Har jo aldri sett mannen før… Noen som har en idé om hva dette var?

Så hvis mennesker hører stemmer i hodet – kan det da være de har implantat? Jeg har vært borti noen mennesker som hevder at de hører stemmer i hodet.

En del snakk om religion i artikkelen – jeg må bare henvise til zeitgeist, den delen om religion – Regner med alle har sett den, men legger ut i tilfelle :

1.

2. http://video.google.com/videoplay?docid=2740987755232169561#

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  twisty
14 år siden

Kan det være dette du har sett:
http://www.pbase.com/image/43143417
En implantat operert inn i hodet som gjør at de som er døve kan høre igjen:)

twisty
twisty
Abonnent
Svar til  Rainbow
14 år siden

Hahaha :-) Yepp! Det må ha vært en sånn – den satt på akkuratt samme sted, men uten høreapparatet… Ble så nysjerrig da jeg aldri har sett dette før – takk for at du oppklarte saken for meg :-)

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  twisty
14 år siden

:)
Skjønner godt du ble i stuss da du så dette, hehe. Er ikke så veldig mange pr. år som får slike implantat da de er veldig dyre.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Rainbow
14 år siden

Noen som står meg nær fikk et barn som var døvblind og som er tredve år i dag. Legene vil ikke gi ham dette apparatet fordi de mener han vil bli så deprimert når han begynner å høre. Dette plager meg, fordi jeg ikke vet hva som er etisk riktig. Hvem har rett til å bestemme, den døvblinde, (som det nok er vanskelig å forklare dette for) foreldrene, legen?

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Personlig synes jeg det høres rart ut at legen mente dette. Dersom man som barn får et slikt implantat kan jo barnet lære seg å snakke og kommunisere, og det vil jo kunne delta i det vanlige livet på en helt annen måte enn uten, noe som jo er positivt etter min mening. Merkelig vurdering av legen…

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Nå var det slik at dette ikke var utviklet før mannen var blitt ca. 25.

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Ups, my mistake…
Jeg vet at disse cochlea-implantatene har vært i bruk i Norge i mange år, men vet ikke når de begynte å bruke de. I alle fall hadde de begynt med slike operasjoner for 10-12 år siden på de største sykehusene. Vet også at noen voksne har fått slik operasjon, men vet ikke hvilke vurderinger som ligger til grunn for hvem som kan få og ikke.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Han var i alle fall omkring den alder når tilbudet var reelt for ham, men uansett får jeg det liksom ikke til å rime at et tilbud som kan gi vedkommende noe så vitalt som hørselen bare skal sløyfes. Man skulle jo tro at mannen ennå hadde mange år igjen hvor han kunne nyte gleden av å høre. Men nå ble jo dette litt of. topic. Så uups. J.J. Sorry, var litt impulsive når jeg så høreapparatet avbildet. :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  twisty
14 år siden

Hva vet vi om hvor avansert Forsvarets forskningsinstitutts teknolgi har kommet egentlig? Jeg utelukker ingen ting i denne gale gale verden jeg lever i.. Norge har vært en syk forskningsbase for Usa helt siden 20-30tallet, og den gang i 45klarte de å sette stemmer i hodet ditt med EM bølger, hvor langt har de egentlig kommet idag?

Jeg vet kirurgi er avanserte idag, de kan operere uten at du får en millimeter med arr, så hvordan kan du da bevise at du er opperert? http://www.cbsnews.com/stories/2007/09/18/health/webmd/main3272075.shtml

Markus kan ha blitt utsatt for en usynlig søvngass når han sov?

Det er bare en ting jeg stusser over:

hvordan kan han skrive de tingene her om de jobber imot hans egen-vilje.

MortenB
MortenB
Abonnent
14 år siden

Gud ? For meg er gud/guder folk som er på et høyere spirituelt nivå (“sjel” som er ca 70 milliarder år) og som er “visdoms-konge”. De har samme verdi som alle andre personer, samme som oss også siden alle mennesker har samme verdi. Men, de har krav på respekt for sin kunnskap og visdom.
Som Sitchin også beskriver i sine oversettelser av de gamle Sumariske skrifter, Annunakiene ble kalt guder, og før dem ble de store Lyrianerene tilbedt som Guder, de som avbildes som Greske Guder, i naturlig størrelse.

Så har vi dette tårnet da. I Sitchin oversettelser beskriver Enki at menneskene gorde opprør mot “Gudene” (Annunakiene) for deres ondskap og kriger som de forlangte at menneskene skulle være med i og som i stor grad gikk ut over menneskene. Det fortelles at alle menneskene på jorden samarbeidet om dette, de slo sammen alle språk til et så alle forstod hverandre og de “bygget et tårn som gikk opp til himmelen”, uvisst hvilken grunn, men dette tårnet skulle gjøre menneskene uavhengige av Annunakiene (romreiser ?)
Men da Gudene så dette (når Nibiru kom tilbake) ble de rasende, knuste tårnet og spredte menneskene rundt på kloden og lærte hvert område sitt språk så de vanskeligere skulle kunne samarbeide.
Så dette tårnet kan fort ha motsatt betydning for oss mennesker…

Min personlige mening er at bibelen er skrevet av Sumerene i årene før år 189 basert på gamle Sumerske tavler (de som Sitchin har oversatt) etter instruksjon fra de hemmelige ordener (frimurere, Illuminati osv) og kasnkje også Annunakiene, eller iallefall de på kloden som har nært slektskap.
Tilsammen 18 religioner kommer fra Sumerene… Og sa kommer for spørsmålet, Kristendommen som alle tar som en selvfølge er det motsatte av Immuminati og de mørke ordener, ja de tar kanskje feil ? Om Kristendommen faktisk er “designet” av den mørke siden ?

Leser en informasjon fra romkontakter og boken “Talmud of Jmmanuel” som jeg ser på gunnlaget for “nye testamentet” tyde svært mye på at det forholder seg slik. Nå var det også slik at Judas ble frastjålet dokumentet om Jmmanuel (altså Jesus) som han skrev på like påske. Jeg regner med dokumentet ble sendt til Sumerene for omskriving og planlegging av nye religioner, ikke bare Kristendommen men også Islam er blitt til slik.
Ifølge flere romkontakter sa både Jmmanuel (Jesus) og Muhammed nøyaktig det samme til folket da de levde men etter deres død ble dette omarbeidet av de som ønsket å kontrollere folket. Gjett hvem…

Thunder
Thunder
Abonnent
14 år siden

Jeg tror alt handler om bevissthet. Menneskets bevissthet har blitt manipulert til å bli en underbevissthet. Vår kollektive bevissthet er vår alfa og omega eller a-å. Derfor kan vi fortsette å søke sannhet og få utvidet vår bevissthet, som vi forsøker her på Nyhetsspeilet. Til og med skepsis bidrar sterkt ved å hele tiden til å motivere og å grave dypere. Noen ganger tar vi kanskje feil, men jeg er overbevisst om at vi kommer nærmere og nærmere sannheten. Jeg tror at det er på tide å få disse skrekksenarioene som dommedag og ragnarokk ut av vår bevissthet. Om vi har fått montert implantat, så får vi sørge for å bruke den i til å skape noe godt. G-d ville ikke ha noen vrede og Djevelen ville bare være en bror som G-d ville alt godt. Hvis alle ville, kunne vi lett snu hele verden på hodet og leve lykkelig i alle våre dager. Så stor makt har vi. Skulle ikke forundre meg om hele historien ender opp i en Wizard of Oz-slutt. :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
14 år siden

Glemte å takke for artikkelen.

Og at der jeg skrev overbevisst, mente overbevist…haha!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

ENig med Arne. Etter åre-lang forskning på UFO-fenomenet, og diverse andre kilder, ble det påvist for meg at hele UFO-tullet er fabrikert. Det er rene coverup for å skjule ekstremt hemmelige teknologi utviklet i samarbeid med zionister og illuminati-herrene. Mens lekfolket sliter med oljekatastrofer, flyr Majestic 12 i tallerkener, og feirer antageligvis 17. Mai som hvor lett lurte nordmenn er… ;)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Da har de i så tilfelle flydd leeenge, helt tilbake til 60-tallet. Da har de også fått til å fly fortere enn en menneskekropp skal kunne tåle. Ble ikke M12 opprettet for å ta seg av utenomjordisk kontakt? Mulig jeg tar feil her?
Kan det ikke foregå en dobbel cover-up? At de både har utiklet eller reversert teknologi og har og har hatt kontakt.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Enig, begge veier. Men bare mellom “utvalgte folk”. Majestic 12 minner meg litt om de 12 tapte stammene av Israel! :D

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
14 år siden

Vi har 3 gener som ingen andre levende organisme på jorden har. Vi har eldgamle sivilisasjoner som Sumererne og de som tegnet Naztac linjene. Det er godt mulig at huleboerne er en del av en evolusjonsprosess, men et sted langs den veien ble vi modifisert. Det jeg tror etter å ha lest sopp-teorien, er at mennesker fikk bevissthet fra enkelte enteogener som de primitive forfedrene plukket opp. Det er en slags transdimensjonal eksistens i vår verden, parralelle univers som sjamanene utforsket og kom i kontakt med utenomjordiske vesner. Hele Ufo historien og de som kom fra himmelen(annunaki) kan være et holografisk manifestasjon av enkelte sjamaners kontakt med gudeverden. Det kan hende vi faktisk aldri har blitt besøkt av ufoer, roswell var amerikanske anti-gravitasjonsfartøy, som ble viidereført fra nazistenes skisser og prototyper på 20-30tallet. Vi hadde store tenkere som Nicola Tesla, og hvem vet hvor mange flere som eksisterte på den tiden som ble satt i fangenskap og kidnappet og tømt for revolusjonære ideer. Alt kan faktisk være en produkt av vår egen bevissthet.

Planen til Illuminati er å gjøre oss alle til CYBORGS i 2050, slik at vi blir en lydig og tankeløs arbeidsroboter som skal produsere stjerneflåtene de vil utforske universet med.

Jeg utelukker ikke energier som kan reise fra flere lysår unna. Men for å reise like fort som lys, må du bli lys, altså sjel eller hva du vil kalle det. De kornsirkeler som spretter opp rundt om krring blir skapt av disse små lyskulene, ikke store romfartøy. Vær forberedt på Bluebeam og falske ufosvermer sier jeg bare… Hvis det finnes aliens, ondsinnede aliens, så tror jeg du finner dem i det hvite hus, det britiske monarkiet, og de andre menneskespiserne som frydes av å se vår verden i flammer.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Som alienfundemantalist har jeg personlige grunner til å reagere her!
MÅ alt være så svart hvitt. Selv om du kan se en aliensfigur på sopptripp behøver vel ikke det å bety at ikke begge ting kan eksistere. Både den åndelige og den fysiske. Av samme grunn reagerte jeg på Arifs innlegg. Selv om vi utvikler flyvende tallerkner behøver det vel ikke bety at de ikke kan komme annet steds fra.
En som har forsket i mange år på kornsirkler har kommet frem til at kraften som skaper disse kommer ute fra rommet et sted, men han vet ikke fra hvor.

markussosionom
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Helt enig med Arne og arifkarim, Ja, for den som leter, han finner….Og det ligger faktisk masse dokumentasjon i ulike utgaver ute på nettet om UFO`er, og menneskene lenge har behersket denne teknologien….Men hvem gidder vel å lete på nettet…, når man kan ha en god diskusjon her….

A
A
Abonnent
14 år siden

Bra artikkel. Vil bare komplementere med Israel og deres arsenal av høyteknologi:
På flere av mine runder som soldat i Libanon har jeg ved selvsyn sett objekter (UFO) som beveget seg i ekstremfart, tusenvis av km/t. Rett på grensa mellom Israel og Libanon. Siden jeg er godt trent i observasjon av millitære maskiner, avstandsbedømming, fart o.l. var det veldig raskt for meg og laget mitt å konkludere med at dette var overjordisk.
I senere tid har jeg forstått det slik at det nok var Israels forskning og resultat på “Ufo” vi bevitnet.

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  A
14 år siden

Arne

Som medisinstudent har du sikkert sett en del røntgen og CT bilder. Kan jeg spørre hva du mener om røntgen og CT bildene i artikkelen og linkene?

Etter et raskt søk på nettet fant jeg disse eksemplene:

http://www.rogerarrick.com/mma/ctscan2005small.jpg

http://www.sciencephotogallery.co.uk/pictures_1114049/coloured-ct-scan-of-the-brain-in-head-side-view.html

Et videre søk i den siste linken med ordet “brain” gir treff på mange flere bilder.
Disse linkene forklarer vel hva jeg mener om artikkelen….

A
A
Abonnent
Svar til  Rainbow
14 år siden

Jeg er ennå ikke kompetent til å vurdere røntgenbilder profesjonellt. Men ut ifra hva jeg ser, så ser bildene helt normale ut. Den første linken din viser amalgamimplantat i tennene, fra tannlegen. Ellers kan jeg ikke se anomaliteter.
Du bør stille spørsmålet til en røntgenlege.

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  A
14 år siden

Takk for svar:)
Ut fra sammenligning av bildene i artikkelen og vanlige ct-bilder funnet på nettet, kan i alle fall ikke jeg se noe unormalt med Markus sine bilder.
Etter min mening burde artikkelforfatter hatt litt mer kritisk sans og vurderingsevne før han brukte denne mannen som “sannhetsvitne” for implantater. Dette er rett og slett kritikkverdig etter mitt skjønn.
Markus trenger hjelp mer enn å få “foret” sine vrangforestillinger ytterligere. Dette er bare trist å se.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  A
14 år siden

Implementater – dyrets merke?

Hva sier bibelen om dyrets merke?
Hvorfor det ikke kan vere implantater:

“This is one of the most fearful and misunderstood messages in the Bible but the Word is very clear as to who the beast is and his mark. How can you avoid this mark and also remain true to the God of heaven? The answer is given in this lecture.”

http://amazingdiscoveries.tv/media/70/814-232K/

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Ja,jeg er helt enig. Hoyere menneskelige emosjoner som kan brukes til aa ta de gode valgene er nok en trussel for deres tenketank.

« Forrige artikkel

Fluorid-stopp nå!

Neste artikkel »

Menneskerettigheter i arbeidslivet

59
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x