Bla i tag

mind control

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 4

EMP-bok 2015 handler om psykiatri og mind control og teknologien bak disse. Det har gått snart 65 år siden CIA, den amerikanske etterretningsorganisasjonen, begynte å eksperimentere i hemmelighet med mind control, først ved hjelp av narkotiske stoffer og senere med elektromagnetisk teknologi.

Dr. Barrie Trower, tidligere Royal Navy Microwave våpenekspert, hevder TETRA-systemer er svært skadelig for helsen. Foto: Bobjork.

Ekspert: TETRA nødnett er helseskadelig

Kong Harald innvidde og åpnet et TETRA nødnett i Kirkenes 1. desember 2015. En av verdens fremste eksperter på mikrobølgestråling hevder at TETRA vil ta mange liv.

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 3

EMP-bok 2015 handler om psykiatri og mind control og teknologien bak disse. Det har gått snart 65 år siden CIA, den amerikanske etterretningsorganisasjonen, begynte å eksperimentere i hemmelighet med mind control, først ved hjelp av narkotiske stoffer og senere med elektromagnetisk teknologi.

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2

  Global mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 2.

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 1.

En Mind Control-erfaring i Norge

Teknologien bak dette er en nano-bio chip der overføringsteknologien er scalar waves som regel via satelitt. Chip'en kan komme inn i kroppen via injeksjoner, medisiner, mat, drikke eller som nano-støv.

MK Ultra – CIAs mangeårige mind control prosjekt

Mind control betyr tanke- og adferdskontroll, og har pågått som topphemmelige prosjekter helt siden 1940--årene. Hensikten med dette er ved hjelp av avanserte medisinsk-teknogiske metoder å frembringe "menneskelige roboter" hvis handlinger kan styres utenfra, f.eks. for å begå drap.

Hva er mind control – tankekontroll?

Mind control (tankekontroll - adferdskontroll) er en teknologi som er utviklet i all hemmelighet innenfor psykiatri og etterretning (også i Norge). Mind control ser ut til å være taushetsbelagt både for psykiatri og presse. Nyhetsspeilet gir her en kort introduksjon til mind control.

4S – den umerkelige trusselen fra TV og TETRA

Denne artikkelen omhandler en hemmelig Pentagon-utviklet Psychotronics-metode (dvs. teknologi for mind control) kjent som Silent Sound Spread Spectrum (SSSS eller ”4S”) som har vært fullt operativ siden begynnelsen av 1990-tallet. 4S kalles også "S-quad" eller "squad".

Oppskriften for å ”lykkes” som medlem av ”eliten”

I flere tidligere artikler her på Nyhetsspeilet har musikkbransjen blitt satt i søkelyset. La oss se på det helt store bildet. Denne teknikken ligger bak fremgangen til mange av samfunnets "helter" og ledere i mange lag av samfunnet. Her er det store mengder med evidens som får meg til å tro at det samme "monsteret"