/

Orgasmens hemmeligheter

12.9K visninger
9 minutter lesetid
20

Kan ekstatisk nytelse være veien til evig liv? Ifølge de gamle egypterne er svaret ja, og nøkkelen er selve ANKHEN. Livets nøkkel.

Denne artikkelen utdyper hvordan og  hvorfor. Informasjonen er hentet fra boken Flower of life vol.11 av Drunvalo Melckizedeck.

Orgasmens funksjoner

Orgasme er mer enn bare et biprodukt av, eller en motivasjon til formering og ekstatisk nytelse. Den har mange andre funksjoner. For eksempel frigjøring av dysfunksjonell energi i kroppen. Det igjen kan hjelpe til med å holde oss friske. Den kan åpne de høyere chakra, og under de rette forholdene lede en person mot å vandre veien til opplysthet. Hvis to personer, elskere – praksiser hellig sex, kan hele opplevelsen lede dem sammen i en høyere bevissthet, og inn i verdener utover dette plan.

I realiteten kan ett enkelt seksuelt prinsipp, som stammer fra de gamle egypterne, endre energinivået i kroppen din, og bidra til å bringe styrke og vitalitet inn ditt legeme, og hvis du har en partner kan beherskelse av denne kunnskapen også styrke og vitalisere forholdet deres, såvel som deres individuelle helse.

Egyptisk tantra

Egyptisk Tantra er utrolig komplekst, og kan ikke fullstendig redegjøres for i en artikkel som dette. Vi skal dog se på kjernen i saken – ankhing av den menneskelige orgasmen.

Denne innsikten kan brukes til å hjelpe to elskere – eller deg selv, alene – til å finne en høyere mening med den seksuelle energien. Du vil øke din livskraft, bli sterkere, mer levende, og mer bevisst. Og kanskje – hvis du tror de gamle egypterne – så er dette også veien til evig liv.

Hva skjer med den seksuelle energien

 Det ble antatt i oldtidens Egypt at orgasmen var nøkkelen til evig liv, og at det hele var nært forbundet med chakra-systemet. Et chakra er en energi virvel som er koblet til hele det menneskelige energifelt, og til det universelle hjertechakra. Det egyptiske systemet mente at orgasmen var nært knyttet til hjertechakra. De fleste mennesker i verden er vel uvitende om hva som skjer med den seksuelle energi etter at de har hatt en orgasme. Vanligvis beveger energien seg opp ryggraden og ut på toppen av hodet direkte inn i åttende eller trettende chakra (samme chakra, annet system). I noen sjeldne tilfeller, går den seksuelle energien som frigjøres ned ryggraden i det skjulte sentrum under føttene. I begge tilfeller vil den seksuelle energi, den konsentrerte livskraften – energi som også kalles prana i hinduismen – forsvinne og bli borte for alltid. Dette er årsaken til at all verdens tantriske system, tror at orgasmen bringer en litt nærmere døden. Nettopp fordi en taper litt av sin livskraftsenergi med orgasmen som forsvinner, og resultatet av det er at man blir litt svekket hver gang. Det er av denne grunn at den hinduistiske og tibetanske Tantra-systemer ber mannen om å unngå ejakulering. I stedet snakker de om disse små usynlige veiene, der en student hvis vedkommende lærer å kontrollere orgasmen sin og flyten av sin seksuelle energi – kan få sædcellene til å vandre opp til de høyere chakra. Begge disse systemene, og også det kinesiske taoistiske tantra system, er alle først og fremst opptatt av den seksuelle energiens flyt. De er primært opptatt av hva som skjer når den seksuelle energien flyttes før orgasmen, men de har alle et vidt forskjellig syn på den seksuelle energien sammenlignet med Egypterne.

Sunt og nødvendig?

Ankh

Egypterne trodde at orgasme er sunt og nødvendig, herunder også frigjøring av spermier hos menn. Samtidig mente de at den seksuelle energiens strøm, burde styres i en dypt esoterisk prosedyre, som er ulik alle andre systemer. De mente at hvis den seksuelle energien ble ledet rett, ville orgasmen bli en kilde til uendelig pranisk energi, i stedet for å gå tapt. De trodde at hele vårt merkaba eller lyskroppen vår, er bygget på ytelser fra den seksuelle energi og at under de rette forholdene ville orgasmen direkte kunne føre til evig liv. Ifølge egypterne var ankh nøkkelen.

Hva er ankh?

Og hva har ankh å gjøre med seksuell energi? Det er komplisert å forklare, men her er en forenklet versjon. For det første, ankhen  selv er en form som ser ut som figuren i bildet over. For å se og forstå hva egypterne brukte tusenvis av år for til å skjønne, vil vi begynne hjertechakra. Dette lavere hjerte chakra – chakraet for betingelsesløs universell kjærlighet – er det første stedet hvor energienstrømmen i menneksekroppen fullfører seg selv. Hvert chakra har en ”retning” forbundet til seg, lik livskrafts – energien roterer seg opp i kroppen i et mønster som ligner på DNA-molekylet. I det nedre hjertechakraet,  blir energien vendt i samme retning som der den begynte, og dermed sirkelen er fullført.

I de tre visningene ovenfor, kan du se hvordan rotasjonen av energi sirkulerer.

a) Rundt i kroppen,

b) rundt en sirkel,

c) så i en sinuskurve

Den har fullført seg selv i fem trinn. Hjertechakra er det første chakra som fullfører seg selv, og som har energier både fra; foran-til-bak, og fra venstre mot høyre. Hvis du kunne se disse energiene  (egypterne kunne, og det er mange av dere som kan det i dag ) fra over hodet, ville det sett ut som i figur a. Altså et likesidet kors.

 

Det er viktig å forstå dette er faktiske energibaner rundt i kroppen kommer som fra hjerte chakra. Hvis du kunne se disse energiene fra forsiden av et menneske, ville de vises som i figur b. Et vanlig kors.

I midten av korset er det en skjult energi linje som kommer rett fra siden og som beveger seg i motsatt retning bort fra leseren. Legg merke til at begge de ovennevnte eksemplene er kristne symboler som kommer fra hjertet chakra.

Hvis du kunne se de samme energiene fra siden av et menneske, ville de se annerledes enn du forventer. Det er en annen energi” tube” der, medidianene, som egypterne oppdaget for lenge siden. De ser ut som på figur c. 

Figur d) Dette symbolet viser alle tre retninger – den øverste, foran og på siden samtidig.

Ankhen i tradisjonell kristendom

Det er veldig interessant at de kristne må ha forstått dette en gang for lenge siden, for symbolene finnes på de mange kapper som bæres av kristne prester i dag. Også her i Norge. Noen tror de kristne kan ha utelatt hele løkken på ankhen fordi at de ville skjule at det kan være en direkte forbindelse til den gamle egyptiske religione Andre mener at kristendommen bevisst er blitt manipulert av de mektige, for å skjule hellig kunnskap som dette fra allmennheten.

Bildet over viser en vanlig norsk hvit prestekjole, og som vi tydelig kan se finner vi figur d) Der halve anken er kuttet vekk.

I kristendommen tolkes dette tegnet som to bokstaver og betyr følgende: CHI RHO utgjør de to første bokstavene i det greske ordet for Kristus, og står på denne bakgrunn frem som et klart Kristussymbol.

Kan det her tenkes at den opprinnelige ankhen også finnes i kristendommmens symbolikk, slik at de som virkelig er opplyst skal kunne finne denne esoteriske kunnskapen om de søker? Kristusbevisstheten ligger også i hjertet, og det er den som skal løfte menneskeheten over i en annen dimensjon. Slikt sett blir den kristelige betydningen av ankhen riktig. Historisk sett har visdom, mystikk og kunnskap blitt misbrukt av mørkets krefter til lavere formål. Det kan tenkes at hellige skrifter og symboler er blitt skrevet i mange lag. Altså kommuniserer de på flere plan, til etthvert nivå av bevissthet, og at dette også gjelder kristendommens skrifter og symboler. Kanskje hemmeligheten til ankhen kun var ment å skulle bli oppdaget av dem som er opplyst nok til å kunne bruke informasjonen med bevissthet.

Ankhen og egyptiske stemmegafler

Da Drunvalo Melckizedeck turnerte museene i Egypt, observerte han over 200 egyptiske stemmegaffler. (Se bildet under) De ble hovedsakelig laget av tre, selv om andre materialer ble noen ganger brukt. Utformet hadde en stemmegaffel på bunnen, og den øverste enden hadde fire forskjellige typer enheter som kunne settes på. En av disse enhetene var i form av Ankh . Det som skjer hvis du setter ankh på toppen av gaffelen, som også kan sammenlignes med den menneskelige ryggrad, er at vibrasjonen varer mye lenger.

Energien ser ut til å drive rundt langs tuben i ankhen og tilbake i gaffelen, og slik opprettholder den tonen mye lenger.

Hvis du overfører denne dynamikken til den menneskelige ryggrad, vil du kunne skjønne hvorfor energien til orgasmen kan vitalisere hele det menneskelige energisystemet, og hvordan energien bryter seg tilbake rundt ankhen og videre inn i meridianene. Dette er nøkkelen til hvorfor egypterne utførte spesielle seksuelle retningslinjer som vi kommer videre til.

De oppdaget at dersom de hadde en orgasme, og lot den gå ut på toppen eller bunnen av ryggraden, ble den seksuelle energien tapt. Men hvis den seksuelle energien ble ledet  inn i ankh tuben med bevissthet, ville den komme tilbake i ryggraden og fortsetter å resonere og vibrere. Den vanvittige livskraftsenergien som en orgasme er – ble ikke tapt. I stedet synes den å øke energinivået. Man føler seg ikke oppbrukt etter sex, men i stedet oppladet og vitalisert. Dette kan skrives og snakkes om, men først hvis det prøves, kan det forståes. Ta forbehold om at det ikke er så lett å lykkes på første forsøk. De første gangene, vil den seksuelle energien ofte skyte forbi hjerte- chakra og fortsette videre opp og ut av kroppen. Så det krever litt øvelse.

Evig Liv

”Folk vil gjerne leve evig, men de vet ikke hva de skal ta seg til en regnfylt søndag ettermiddag” 

-Lasse Isaksen-

Det ligger mye visdom i de ordene, og derfor må jeg redegjøre for hvordan egypterne definerte evig liv. Evig liv slik de så det var og selv kunne velge hvor lenge man ville leve dette livet. Når man da så jeg lei, eller ferdig oppfylt, kunne man med hjelp av kunnskap og sitt MerKaBa velge å reise videre. Altså den ultimate frie vilje.

Instruksjoner for den egyptiske Orgasme

Her er nøyaktig beskrivelse av hvordan du oppnår ankhing av orgasmen. Hva du gjør seksuelt før orgasmen er helt opp til deg. Med eller uten partner.

I det øyeblikket du føler seksuell energi i ferd med å stige opp ryggraden, ta et dypt åndedrag, fyll lungene dine ca.  9/10 deler full, og hold pusten.

La den seksuelle energien til orgasmen få å komme opp ryggraden. I det øyeblikket den når hjertechakra, bruker du din bevissthets viljestyrke, bryter energien med 90 grader, og sender den ut fra baksiden av kroppen.

Den vil da automatisk fortsette inne i Ankh tuben. Den vil sakte snu før det passerer nøyaktig gjennom åttende (eller trettende) chakra, en hånd-lengde over hodet på 90 grader til den vertikale. Den vil da fortsette å bue rundt før den returnerer til hjertechakra der den begynte, men denne gangen kommer den på forsiden av kroppen. Selv om du ikke forstår hva som menes, vil det skje automatisk hvis du får det i gang ut fra baksiden av kroppen ved hjertechakra, og den vil automatisk komme tilbake rundt til forsiden av kroppen og koble på hjertechakra.

Den vil ofte avta som det nærmer seg utgangspunktet, den femte chakra. Hvis du kan se energien, ser den ut som en skarp spiss. Når den nærmer seg hjerte chakra fra forsiden av kroppen, kommer det noen ganger et enorm støt idet den kobler seg med dette chakraet igjen. Alt dette skjer mens du holder din første åndedrag.

Den øyeblikk den seksuelle energien kobler med sin kilde, hjertechakra, puster du godt inn. Du hadde fylt lungene dine bare 9/10 dels fullt, så fyll nå lungene dine så fullstendig som mulig.

Deretter  slipper du pusten veldig, veldig sakte. Den seksuelle energi vil fortsette på rundt ankh tuben så lenge du er på utpust. Etterpå skal du fortsette å puste dypt, men her skjer det en endring.

Det er her, hvis du kjenner til ditt Mer-Ka-Ba, at du vil begynne å puste fra de to polene med Mer-Ka-Ba pusten. Men hvis du er som folk flest og ikke kjenner denne teknikken, kan du bare fortsette å puste dypt til du føler at kroppen din begynner å slappe av. Deretter frigir du pusten til vanlig hastighet.

Kjenn hver celle blir forynget av denne livskraftens energi. La kraften gå ned i de dypeste fysiske nivåene av kroppens struktur, selv forbi cellenivå. Kjenn hvordan denne vakre energien omgir ditt vesen og bringer helse til din kropp, ditt sinn og ditt hjerte.

Lykke til.

Om intimitet

Vær oppmerksom på hvem du deler intim energi med. Intimitet på dette nivået fletter din auraenergi sammen med auraenergien til personen du samhandler med. Dette er kraftige tilkoblinger, uansett hvor ubetydelig du tror de er, og de avlater åndelige avtrykk. Spesielt for folk som ikke praktiserer noen form for rensing, fysisk, følelsesmessig eller på annen måte. Jo mer du samhandler intimt med noen, jo dypere blir forbindelsen og dess mer av auraen deres blir blendet sammen med din. Tenk deg den forvirrede aura hos mennesker som “sover” med mange forskjellige folk og bærer med seg avtrykk etter deres energier? Det mange kanskje ikke innser er at andre kan sense ubalansen i den forvirrende energien og derfor kan den frastøte seg positiv energi, og tiltrekke negativ energi i livet.

Never sleep with someone you wouldn’t want to be

-Lisa Chase Patterson-

For mer info om ankhing, se også : http://www.spiritofmaat.com/archive/apr1/ankhing.htm

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

20 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
11 år siden
johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
11 år siden

Brahmacharya is the Source of Culture and Human Prosperity

Liv Bjøringsøy
Forfatter
11 år siden

Patrick Flangan http://www.phisciences.com/about_dr_flanagan.html, som hevder at han er en reinkarnasjon av Nicola Tesla, sa i et intervju at tidspunktet for aktiveringen er viktig. Han sa at det må skje når månen står i samme vinkel til solen som i fødselsøyeblikket. Og at det må gjentas 13 måneder på rad. Et chakra åpnes hver gang. Det er tydelig at han snakket om 13-chakrasystemet.

Om noen ønsker å finne ut når månen og solen har samme vinkel som i fødselshoroskopet, kan jeg anbefale http://www.astro.com. Veldig mye der er gratis, og taster man inn fødselstidspunktet og følger med på det daglige horoskopet, får man t o m nøyaktig klokkeslett for denne vinkelen.

Liv Bjøringsøy
Forfatter
11 år siden

Det var nok på tide med en artikkel om dette temaet på norsk, Lillian. Takk for artikkelen.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Figur d) der halve anken er kuttet vekk, som brukes av kristne prester, maa være den feminine energien som er fjernet. Det feminine maa forenes med sin maskuline halvdel for at opplysning skal kunne skje. Dette er helt klart bevisst gjort av det egyptiske presteskap som staar bak dannelsen kristendommen.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Forvørig en interessant artikkel. Ikke mange som er seg selv bevisste, på hvlken energimessig gevinst det er, å være “opplyst” ;-)
Mange måter å reise i kosmos på. Trenger ikke å være astronaut i Nasa, for å oppleve det, må vite. Romdrakter sies å være ytterst lite praktiske i slike sammenheng.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Hvordan skal det gå med slike smussige holdninger?
Slike tanker er synd! Fysj! Gå og vaske munnen deres alle sammen!
Det finnes Lano for liten, og Lano for stor. Bedre det, enn å bedrive hor?

Gå og hogg ved i stedet. Det sies at makrell i tomat på boks, er et svært effektivt motmiddel mot slike syndige tanker. Spesielt hvis det inneholder omega 3 med kvikksølv.

Fy lanke, skamme seg

:-)

Thor
Thor
Abonnent
11 år siden

Flott artikkel Lillian:) Erotikk og sensualitet er noe man oppplever posetivt,men gjort til en skitten ting av og fra religiøse grunner..men har ikke praktisert Egyptisk Orgasme enda da..:) Hva om kirkegjengere visste at de gikk inn i et bygg der tilbedelsen fra gammelt av er Horus sitt fallossymbol..(Tårnet,kirkespiret)..

Liv Bjøringsøy
Forfatter
Svar til  Thor
11 år siden

Om jeg ikke husker feil, så var det vel Osiris’ fallos, Thor? Horus var Osiris sønn.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
11 år siden

Det stemme det:) Du har rett der…

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
11 år siden

Var vel Iris som brukte den som symbol. Den eneste av Osiris kroppsdeler hun ikke fikk tilbake. Vanskelig å se for seg hvordan hun fikk Horus med Osiris :-)

Osiris/Iris er balanse mellom feminine/maskuline, yin/yang, Vi kjenner symbolene igjen i mars/venus og guden for rettferdighet med en stav i den ene hånden og ankhen i den andre.

Seksualitetens høydepunkt oppnås når nøkkelen er hjertet og ikke omvendt. Kan ikke trenes opp, men kun igjennom den rette i sjelen. Osiris nøkkel kunne brukes kun fra innsiden og kun av den rette. Hjerte er veien til kunnskap om evig liv. Kunnskap om inkarnasjon og etterliv, gir oss evig liv.

Seth/Iris kan holde Egypt samlet og regjere ved bruk av maktmidler og holde kunnskap hemmelig, men null fruktbarhet. Sånn som i dagens NWO.
Osiris/Iris samler Egypt i et forent hjerte og gir fruktbarhet og Osiris Fallos :-) Iris Venus/Nilen :-)

SelmaDenise
SelmaDenise
Abonnent
11 år siden

Hehehe….er det da man oppnår såkalt orgasmefødsel? Der var jeg ganske heldig.

Jeg så litt av den filmen. Tar ikke den utgangspunkt i at orgasmen forsvinner/ kan forsvinne? Jeg fikk ikke sett hele Gudfrid, kan jo prøve igjen når morgenkaoset har roet seg.

Ankhing skal vel sørge for at ikke org forsvinner, så da er det vel bare å gi gass ;)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

Heldige deg, haaper tiden for at kvinnen maa føde i smerte er over og at vi er velkomne til paradiset igjen. Tror kundalinigreia er det samme som ankhing, her snakker Drunvalo om kundalini, men hvor ble det av del 1 montro..

Jeg forestiller meg at de syv segl aapner seg ved at kundalinienergien reiser seg gjennom de syv chakraene, ja, det er vel bare aa kjøre paa, he he.

Thor
Thor
Abonnent
11 år siden

Hmm..enten blir min livslengde ganske kort eller guddommelig lang..:)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Thor
11 år siden

He he, Thor, min og. Vi ber Lillian skrive en artikkel om hvordan tiltrekke seg den perfekte partner! I mellomtiden kan vi trøste oss med at yogier klarer dette alene.

Mitt forbilde, Anastasia, (Vladimir Megre) hun sparer all den sexuelle energien og overfører denne til barnet som skapes. Men vi er selvfølgelig frie til aa bruke denne energien akkurat som vi vill, og den er helt klart et verktøy for innhenting av guddommelig energi.

« Forrige artikkel

Fra pattedyr til menneske

Neste artikkel »

Frank Willis – bare et vanlig supermenneske

20
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x