Bla i tag

Tantra

tantra
Tantra er en gammel måte å forstå hvordan mennesker er ment å "veve sammen" i vår hverdag.

Tantra er det motsatte av porno

Tantra betyr å forenkle alt. Å være tilstede med hverandre. Å huske hvordan kjærlighet føles. Hva om det å koble oss til våre naturlige evner til å oppleve ekstase endrer alt?

Sexmagi, tantra og O.T.O

Hvordan oppsto og utviklet sexmagi seg i Vesten? Virker det, eller er bønn et like bruktbart alternativ?

Shivas tantra: transrasjonell kosmologi med livsbejaende livsfilosofi

Hvilken livsfilosofisk verdi har Shivas tantra i dag?