Det store dimensjonsskiftet

106.6K visninger
127 minutter lesetid
232

Vi er inne i et skifte hvor livet til samtlige mennesker på denne planeten endres. Hva er det som egentlig skjer, hvor vil vi ende opp og hva kan vi gjøre for å forberede oss? En ting er helt klart. Perioden “2012” er ikke en undergang – det er jordens overgang.

I denne artikkelen vil vi gi et helhetlig bilde av hva begrepet “2012” egentlig innebærer for oss og hvilke spesifikke endringer vi kan forvente å oppleve ved dimensjonsskiftet. Hvis noe av informasjonen medfører en fryktbasert respons er dette et signal på at mer personlig arbeid trengs å utføres, noe de fleste har behov for ennå. Informasjonen understreker viktigheten av vår større enhet og dypere forberedelse som nå er nødvendig på et personlig plan.

“2012” = En tidsperiode over MANGE år

Vi er allerede godt inne i skiftet og “2012”-profetiene gjelder ikke en bestemt dato, men en tidsperiode over mange år.

Grunnsteinen for den neste store 26.000 års syklusen er den første 20-år Mayasyklusen kalt Katun som går fra 2012 til 2032. Denne perioden vil bli svært intens for alt liv på denne planeten. Det er denne Katunsyklusen som representerer “2012”-profetiene; fallet av dualitet og oppstigningen til enhet. I 2022 er vi midtveis i denne særdeles turbulente overgangen.

Nå er tiden for deg å være absolutt fryktløs og være klar for å omfavne alle endringer og nye muligheter som åpner seg opp for deg. Endringen i vibrasjonen er en invitasjon til å legge fra oss dualitetens bedømmelser. Gå inn i lysets rolle i dette storartede skiftet til en ny tidsalder og bruk din egen intuisjon som din leder.

Det er vesentlig at du høster essensiell kunnskap om det store skiftet slik at du kan være best mulig forberedt dimensjonsskiftet med den påfølgende gylne tidsalder både spirituelt, mentalt, følelsesmessig og fysisk. Dernest er det av stor betydning at du viderebringer denne informasjonen til dine medmennesker slik at flest mulig av oss kommer oss gjennom dette fantastiske skiftet på en best mulig måte.

Poenget med å være forberedt er at ettersom endringene øker og dimensjonene sklir tettere sammen så er du forberedt de nye tingene som dukker opp og kan fryktløst ta imot enhver endring med glede. Det første du tenker når et interdimensjonelt vesen dukker opp gjennom stueveggen din er at dette er superkult og at du må ringe og fortelle vennene dine om dette med en gang. De som ikke er forberedt vil derimot kunne bli lammet av frykt. Å forløse alle traumer og frykt du måtte ha i sinn og kropp er essensielle forberedelser til tiden som kommer.

Vi er kommet hit på jorden for å være et smilende lys i alt kaos og endringer som kommer. Vi er ankeret som sprer ro og glede i hvert av våre lokalsamfunn når samfunnsstrukturene kollapser. Dette er det vi er kommet hit for å gjøre frem mot 2032 og forbi.

Ettersom tiden går vil du endre deg fra et jordisk vesen med begrenset kunnskap til et galaktisk vesen med full bevissthet. Du vil bli mesteren du egentlig er og uttrykke ditt fulle potensiale. Det vesenet du er nå med begrenset bevissthet kan ikke sammenlignes. Etter 13.000 år siden Atlantis undergang har du sakte funnet veien tilbake til å bli opplyst. Du er i ferd med å starte en reise med storartet betydning og enorme muligheter. Det vil bli som om du akkurat har forlatt barnehagen og ser verden for første gang med egne øyne. Undere og utrolige opplevelser venter deg. Dine erfaringer i dualitet vil bringe med seg nyttig visdom og du vil aldri måtte eller ønske å gå den veien igjen.

Den galaktiske føderasjonen og det spirituelle hierarki mener du er tilstrekkelig oppvåknet til å akseptere muligheten for oppstigning som tilbys deg. Det kreves lite i gjengjeld. Du vil vite at du er klar til å ta et kvantesprang inn i fremtiden om du er på veien til oppstigning. Mange har allerede tatt avgjørelsen, men de som ennå ikke har bestemt seg vil ikke bli fratatt muligheten til å bli med deg. Et valg må bli tatt på en eller annen måte ettersom alternativet til oppstigning er fortsatt erfaring i et sted med dualitet. Jeg skulle gjerne sett at alle ble oppstegne mestre, men fri vilje til å velge annerledes overgår alt annet i dette universet.

Vi er i ferd med å tre inn i et galaktisk samfunn med (utenomjordiske) mennesker som i stor grad er lik deg og meg, med full bevissthet og forståelse for at vi alle er fra en og samme kilde. Det er det “2012”-profetiene går ut på. Dette er tiden for alle å gå sammen som en stamme i oppriktig spirituell modenhet og kløktig forståelse for oppdraget vi er her for å fullføre sammen med de assisterende stjernenasjonene og oppstegne mestere.

Innhold

 • Kilder og anerkjennelser
 • Del 1: Mayaenes visdom
  • Inn i Mayaenes jungel
  • Tidsvokterne
  • Mayaenes opprinnelse
  • Mayaene i dag
  • Et annerledes syn på verden
  • Hellige steder
  • Menneskets kobling til kosmos
  • Din sjelevenn
  • Mayaenes hellige bøker
  • Sykluser
  • Et levende univers
  • Portaler
  • Tidens funksjon
  • Mayaenes kalendre
 • Del 2: En kosmisk plan
  • Jordklodens uregelmessigheter
   • Årets lengde
   • Eksentrisitetssyklusen
   • Skjevhetssyklusen
   • Vaklende klode
  • Sola
   • Solflekker
   • Solstormer
   • Nordlys
   • Magnetisk påvirkning på været
  • Påvirkning fra Venus
  • Den galaktiske ekvator
  • Fotonbeltet
  • Oppstillinger i 2012
  • Resonans
  • Cellulær frekvens
 • Del 3: Profetier for 2012
  • Renselsen
   • Sosial spenning og undertrykkelse
   • Jordendringer
   • Fremvekst av sjelen
  • Hopienes profetier
  • Bibelske endetider
  • Nostradamus profetier
  • Den sovende profet
  • Hindu Kali Yuga
  • I Ching
  • Remote viewing
  • Tibetanske munker
  • Egypterne
  • Web bot-prosjektet
  • Bibelkoden
  • Tidligere dommedager
  • Tegn på endringer
   • Jordendringer
   • Kornsirkler
   • Finanskrise
   • Media våkner
   • Personlig oppvåkning
 • Del 4: Dimensjonsskiftet
  • Det essensielle bevissthetsnettet
  • Stegene i et typisk dimensjonsskifte
   • De første tegnene
   • Fasen før skiftet
   • Fem til seks timer før skiftet
   • Syntetiske objekter oppløses
  • Du har opplevd dimensjonsskifter før
  • Det store dimensjonsskiftet i praksis
   • Seks timer før skiftet
   • Tre dager med mørke
   • Den nye fødselen
   • Din innstilling gir uttelling
   • Erstatt frykt med glede
   • Perfeksjonering av manifestering
   • Nye foreldre
  • De utenomjordiske
  • Jordklodens nye fødsel
  • Etter dimensjonsskiftet
 • Del 5: Praktiske tips
  • Hvordan forberede deg
  • Hemmeligheten med hverdagslivet
  • Fornuftige fysiske forberedelser
   • En plan
   • Kriseutstyr
   • Ressurser
   • Din indre guru
  • Resultatet er ikke skrevet i stein
  • Livet er herlig

Kilder og anerkjennelser

For å gi deg et innblikk i hvilke kilder jeg baserer arbeidet på samt hvilket grunnlag du bør inneha for å få best mulig nytte av denne artikkelen så tar vi en gjennomgang av dette nå. Mye av informasjonen er hentet fra forskning og erfaringer gjort av Drunvalo Melchizedek som han har dokumentert i bøkene The Ancient Secret of the Flower of Life. Videre har jeg deltatt i Guatemala og Honduras i tre uker sammen med Aluna Joy Yaxk’in, en spirituell leder og ekspert på hellige steder bygd av Mayaene og Inkaindianerne. Hun er også et talerør for The Star Elders som overvåker jordens syklus og arbeider for å vekke opp menneskehetens indre styrke og veilede oss gjennom dimensjonsskiftet vi er inne i.

Don Alejandro Cirillo Perez Oxlaj er 13. generasjon Quiche Maya høyesteprest, omreisende ambassadør for Mayaene, Xinca og Garifuna av Guatemala, og president for den nasjonale rådet av eldre Mayas, Xinca og Garifuna. Han er også personlig rådgiver for presidenten i Guatemala. Jeg fikk muligheten å møte Don Alejandro i Guatemala hvor vi fikk høre hans personlige syn på overgangen med påfølgende oppklarende spørsmål i den forbindelse.

Jeg setter også sammen informasjon hentet fra Mayashaman Viktor Chavarria med sin innfødte visdom og imponerende handlinger som beviser at vi kun lever i en illusjon, Sheldan Nidle som er telepatisk talsmann for GFL, Carl Johan Calleman som har studert Mayakalenderen i over 35 år, Synthia og Colin Andrews som har studert Mayaprofetier med Hunbatz Men og dokumentert sine kunnskaper i boka 2012 An ancient look at a critical time, Christine Core som har dybdeinnsikt i Merkaba og Angelic Reiki, James Gilliland og hans forskning på sin UFO-ranch, Peter Grün som den inspirerende spirituelle mester han er, Iliuka med sin tidløse visdom, Ra og deres budskap samt en rekke andre inspirasjonskilder jeg føler er troverdig.

Alle disse kildene og mange flere er benyttet i denne artikkelen for å sette alt sammen i en helhet i det som jeg oppfatter som potensielle scenarioer. Du får relativt få henvisninger til vitenskapelig forskning. Er du kommet hit for å få harde beviser for “2012” så er du kommet til feil sted. Visdommen som presenteres her ligger langt utenfor det den offisielle vitenskapen i dag har forståelse for. Krav om vitenskapelige beviser er et tegn på at man mangler forståelse for den spirituelle essensen som eksisterer i alt. Vitenskapen har rett og slett ikke kommet langt nok. Inntil de innfører noen naturlover om interdimensjonal fysikk og bevissthet i alt, blir vitenskapens beregninger feil.

I dag er det stammer blant urbefolkningen som sitter på den sanne kunnskapen om livet, kosmos og det store dimensjonsskiftet. Hvis du greier å være åpen for denne muligheten så er denne artikkelen for deg.

Mange har valgt inkarnasjoner hvor det ikke er meningen at man skal våkne opp og forstå hva bevissthet er og har valgt å sanke visdom på andre måter. Andre sjeler har lagt inn ulike utløsere for oppvåkning i sitt liv. Ingen av de to gruppene er noe bedre enn den andre. Det er bare to alternativer på veien tilbake til kilden. Det er et fritt valg om du ønsker å lese videre. Jeg oppfordrer derimot samtlige til å lese denne artikkelen da viktigheten av denne informasjonen er monumental.

Ressurser for meningen med livet

Jeg vil anbefale at du leser artikkelen En kosmisk plan da det er en viktig forløper til denne artikkelen. Det er samtidig essensielt å ha en forståelse av at sjelen har evig liv og at reinkarnasjon er en sentral del av forståelsen av meningen med livet, den kosmiske planen og det store skiftet. I den forbindelse kan følgende artikler anbefales som et grunnlag før du leser videre:

» Døden og dødsprosessen.
» Hvis du tror at du lever bare én gang.
» Forklaring på noe av det uforklarlige.
» Ut av kroppen-opplevelser.
» Hjerneforsker ser lyset.

Ressurser for den kosmiske plan

Disse artiklene tar for seg at livet på jordkloden og i kosmos er administrert av høyere bevisstheter som er en sentral del av forståelsen for hensikten med transformasjonen til en ny bevissthet.

» En kosmisk plan.
» Veien til et galaktisk menneske.
» Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler.
» Betydningen av offisiell utenomjordisk kontakt.
» Månen og Mars: NASAs bedrag gjennom 40 år.

Ressurser for den nye tidsalder

Du anbefales også å ta en nærmere titt på flere artikler rundt det store skiftet som du finner i følgende publiseringer:

» På kanten til en ny sivilisasjon.
» Klimaendringer i perspektiv.
» Verden vil ikke gå under.
» En visjon om paradis.
» Profetier for 2012.

Flere scenarioer

Basert på overnevnte varierte kildemateriale samt mange flere som ikke nevnes spesifikt, så tar vi for oss flere ulike scenarioer hvorav jeg går i dybden på det jeg føler ligger nærmest det endelige resultatet av tidenes transformasjon som vi er inne i. Uansett scenario som slår inn så kan du utvilsomt glede deg til menneskehetens mest betydningsfulle milepæl siden tidenes morgen.

Det er tid for å feire inngangen til den nye tidsalderen og fødselen av en ny menneskehet. Det spiller ingen rolle hvor spirituell eller materialistisk du er. Overgangen gjelder hele menneskeheten og er årsaken til at du valgte å inkarnere på jorden i akkurat denne tidsperioden. Livet er enkelt og greit fantastisk!

Vi trenger å lytte til visdommen fra verdens urbefolkning. Foto: Kona, Hawaii

 

Del 1: Mayaenes visdom

For å forstå meningen med “2012”-fenomenet så tar vi en nærmere titt på visdommen som Mayaene har å gi oss. La oss gå 2000 år tilbake til Yucatán-halvøya som er en del av dagens Mexico.

Inn i Mayaenes jungel

En sivilisasjon blomstrer inne i jungelen, høyt utviklet som den mest avanserte vestlige sivilisasjonen på den tiden. Dette er Mayaenes rike. De lever i urbane samfunn med bysentre og markedsplasser overskygget med dominerende pyramider og imponerende palass. Sammen med et nedskrevet språk og avansert matematikk har Mayaene gjort det ingen andre kulturer før de har greid: Å skape en kalender som dekker en tidsperiode på 5.126 år med en presisjon nærmest et moderne atomur.

På et tidspunkt hvor London var en ensom Romersk utpost iblant keltiske krigsherrer, mens europeere fremdeles trodde at sola gikk rundt jordkloden, hadde Mayaene gjort enorme astronomiske fremskritt. Uten teleskoper eller moderne utstyr dekodet de nattehimmelen. De forsto avanserte astronomiske konsepter, fulgte bevegelsen på stjerner, planeter og vår egen galakse, tegnet kart over himmelens oppstillinger og kalkulerte himmelske hendelser over episke tidsperioder. Uten noe som helst måte å bekrefte det på, visste de via kalkulasjoner at en full syklus gjennom jevndøgnenes presesjoner tok 26.000 år!

En måte Mayaene benyttet sine astronomiske kalkulasjoner på var å observere gjentagende sykluser og gjøre forutsigelser. Mange av forutsigelsene nedskrevet i tidlige kodekser, eller gamle kunnskapsbøker, erkjennes først nå og kan bekreftes av dagens vitenskap.

Tidsvokterne

Det vanskeligste elementet for folk å forstå er Mayaenes unike syn på verden. De så mennesker som en integrert del av en interaktiv, levende galakse. Presisjonen på sine forutsigelser gjorde det mulig for de å beskytte seg og sine hellige nedskrivninger, forberede seg på katastrofer som den spanske invasjonen og planlegge for en fremtid når deres kunnskap skulle stige frem igjen.

Denne tiden er nå og deres visdom er igjen i forgrunnen.

Mayaenes opprinnelse

En populær teori om Mayaenes opprinnelse kommer fra Mayaene selv. De refererer til sin ankomst i Sentral-Amerika som slutten på en migrering fra sitt ødelagte hjemland kalt Aztlan. Dette ser ut til å være Platos tapte kontinent Atlantis.

Opprinnelse om historien om Atlantis begynte med Plato mellom 350 og 300 f.Kr. Han hevdet at det hadde eksistert et kontinent kalt Atlantis i Atlanterhavet utenfor kysten av Gibraltar. Innbyggerne var en avansert sivilisasjon som spredde seg når kontinentet ble ødelagt og sank under vann. Mange kulturer verden over deler denne grunnleggende historien. Legenden overlever i ulike former med navn som Atalaya på Kanariøyene, Atlaintica i Spania, Attala i Nord-Afrika, Aztlan blant Mayaene og Azatlan blant Nordamerikanske innfødte indianere.

Legenden sier at mange Atlantere rømte og koloniserte ulike sivilisasjoner. En teori om at Mayaene kom fra Atlantis ble lagt frem av den kjente spåmannen Edgar Cayce. Mens han var i en transe i april 1939 hevdet han at kollapsen av Atlantis resulterte i en emigrering som formet Inkaene i Peru, Mayaene i Yucatan så vel som Egypterne.

Mayaene i dag

På tross av lange kampanjer mot seg forsvant ikke Mayaene. Selv om det er få fullblods-Mayaer igjen, lever mange etterfølgere fremdeles i de samme landsbyene og byene i det originale Mayaområdet. Noen praktiserer fremdeles de gamle livssynene selv om de fleste ikke gjør det lengre. Selv om de fleste snakker spansk så er det mange som fremdeles har ivaretatt det originale Mayaspråket inkludert de eldste som holder på Mayaenes visdom.

De eldste følger fremdeles visdommen fra fortiden. Det er 440 stammer innenfor Mayaene og hver av de har en eldste (landsbyens viseste mann). Disse 440 eldste utgjør Mayarådet. Den valgte president for Makyarådet er Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Du kan se mer hva han har av visdom å komme med i filmen Shift of the Ages.

I Mayaenes profetier er det sagt at Mayaenes visdom måtte holdes skjult i en periode med undertrykkelse. Deretter vil en tid komme hvor kunnskapen vil bli åpenbart for å gjenskape balanse på jorden. Det eksisterer fremdeles fem profetiske kalendre som kun er blitt sett av Mayaene selv. De eldste som ivaretar disse hellige dokumentene møtes hvert år for å avgjøre når og hva som skal avsløres.

Mange av dagens Mayaer lever i tradisjonell stil. Foto: Atitlan, Guatemala

Et annerledes syn på verden

Når du ser på verden, ser du da steiner, trær, himmel, skyer, gress, fugler og så videre, eller ser du essensen bak de? For Mayaene er den ekte delen av universet den spirituelle essensen bak det. De mener at alt er fylt med en guddommelig essens, en usynlig kraft de kaller k’ul.

Ifølge Mayaene er det to vesentlige ting som avgjør hvordan de forholder seg til verden. Det første er troen på k`ul. Det andre er hvordan de ser på tid.

Kalenderen du benytter påvirker hvordan du tenker. Den Gregorianske kalender som vi i vesten lever etter, måler dager som utgjør år. Ved å benytte denne kalenderen er du dømt til å se tid som en rett linje, en lineær progresjon inn i fremtiden vekk fra fortiden. Mayaenes kalendre måler sykluser. Disse tar for seg kvaliteten på tidsperioden fremfor tiden som går.

Det finnes ingen separasjon mellom de synlige og de usynlige verdener, mellom hva som er materie og kreftene som går gjennom materien, ifølge Mayaene. Verden er levende, alle delene av den. Levende ting som planter og dyr så vel som tilsynelatende døde ting som steiner, vann og jordkloden er alle levende, sansende vesener.

Seremonier utføres for å bevare flyten av k’ul og harmonien mellom den materielle og spirituelle verden.

Grunnlaget for ordet k’ul er k’u som betyr “hellig eksistens” eller “gud”. Bokstaven “L” er forkortelsen av lil som betyr “vibrasjon”. Vi kan derfor oversette k’ul til å bety “den hellige vibrasjon fra Gud”. Denne vibrasjonen er antatt å være den vitale livskraften som animerer all materie.

Hellige steder

Den vitale livskraften (k’ul) i jordkloden konsentrerer seg på visse områder som er kjent som hellige steder. Mayaene mente at hellige steder var koblet til hverandre med flyten av k’ul. Sjamaner studerte mønstere mellom hellige steder og nettet de formet.

Bevegelsen av energi gjennom dette nettet ble påvirket av bevegelsene og oppstillingene av planetene, stjernene og andre himmellegemer. Sjamaner og prester påvirket bevegelsen av k’ul gjennom seremonier og ritualer.

Typiske hellige steder er Tikal i Guatemala, Copan i Honduras, Stonehenge i England og pyramidene i Egypt. Alle lokasjoner har urgamle pyramider og monumenter som dagens ingeniører og moderne teknologi i stor grad ikke kommer i nærheten av å gjenspeile.

Mayaenes bygninger og byer ble designet til å maksimere akkumulasjon og bevegelse av k’ul. Konstruksjon av en pyramide eller tempel krevde at funksjonen til strukturen samsvarte med den spesifikke tidssyklusen den skulle benyttes i. Syklusen kan ha vært en lang galaktisk syklus som 26.000 år eller relatert til en kortere syklus. Bygningene ble “født” med innvielsesritualer før konstruksjonen ble påbegynt. De fungerte deretter som akkumulatorer (oppsamlere) for vital livskraft (k’ul).

Alle oldtidskulturer har et ord for vital livskraft (k’ul). Det er prana i Sanskrit, ki på japansk, qi eller chi på kinesisk, mana på huna (Hawaii), odic kraft på tysk og så videre. Mange kulturer tror at denne vitale livskraften flyter gjennom kanaler kalt meridianer i mennesker og “ley lines” i jorden.

Feng shui er en urgammel kinesisk praksis som søker frem den riktige plassering av hjem, objekter og områder for å øke den harmoniske flyten av livskraft (chi). Du kan selv prøve ut dette ved å skaffe deg en bok om prinsippene bak feng shui for å forbedre ditt liv.

Mange andre oldtidskulturer tror på spirituell energi som flyter gjennom jorden og akkumulerer på hellige steder. De mange steinsirklene i England, Wales, Scotland og Irland antas å være slike energipunkter. Mange tror slike steder er koblet til hverandre i et stort energinett. Gamle ritualer i slike sirkler nyttiggjorde seg av energien for fruktbarhet, for å øke avlingen og for å skape et hellig rom for å kommunisere med gudene.

Det er trodd av noen at kornsirkler som dukker opp er en moderne refleksjon av gamle energinett og menneskers interaksjon med hellige steder.

Menneskets kobling til kosmos

Mennesket er en del av en interaktiv galakse. Du har mange koblinger til universet gjennom din egen kropp. Områder på kroppen din relaterer til områder i galaksen ifølge Mayaene. Når du blir født så blir disse koblingene fastsatt. Forholdet mellom galaksen og din kropp er reflektert i Mayaenes nummersystem og kalendre. For Mayaene var alt basert på forbindelser.

Nummersystemet vi benytter er basert på 10 enheter. Mayaenes er basert på 20, som er antall fingrer og tær du har. 20 er også antall dager i måneden på “long count”-kalenderen, en av de viktigste syklusene hos Mayaene.

Kinesisk medisin angir at mennesket er koblet sammen med himmelen og jorden gjennom energipunkter i fingrene og tærne. Punktene er start- og sluttpunktet på de 12 par med meridianer, eller energikanaler, i menneskets kropp.

En Mayasjaman gjennomfører en seremoni på et hellig sted i Atitlan, Guatemala.

Din sjelevenn

En annen kobling mellom den synlige og de usynlige virkelighetene er eksistensen av en entitet kalt Wayeb. Dette er en sjelsvenn eller et høyere aspekt av deg selv. Alle personer, inkludert deg selv, har en personlig Wayeb. Det enkleste stedet hvor du kan møte din Wayeb er i dine drømmer. Mayaene mener at drømmene er møtestedet for de usynlige virkelighetene, stedet hvor både du og din Wayeb kan møtes.

Så vær oppmerksom på dine drømmer. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med ditt høyere selv så inviter din Wayeb til et møte i dine drømmer og skriv de ned så snart du våkner. Legg spesielt merke til dyr i dine drømmer og se om et bestemt dyr dukker opp gang på gang.

Mayaenes hellige bøker

Du lurer kanskje på hvordan vi kjenner til Mayaenes spirituelle praksis. Informasjonen vi har om Mayaenes syn kommer hovedsaklig fra tre og en halv bok som ble bevart før Columbus sin tid. Dette er bøkene som overlevde ødeleggelsene fra hendene på nidkjære misjonærer. Bøkene er de eneste kjente, uredigerte nedskrivningene av kunnskapen og kulturen hos de eldgamle Mayaene.

Det er i tillegg to andre bøker som er uvurderlig i forståelsen for virkeligheten til Mayaenes praksis; Popol Vuh og Chilam Balam. På 1500 og 1600-tallet ble mange Maya-nedskrivninger skrevet ned på spansk eller latinsk for å bevare de. Selv om de fleste ble påvirket av misjonærene hvor de ikke tilbyr en nøyaktig rapport, er disse to bøkene ansett å være relativt fri fra innflytelse og er rike ressurser for forståelsen for Mayaenes spiritualitet.

Popol Vuh er Quiche Mayaenes skapelsesbok mens Chilam Balam er et historisk arkiv som inkluderer profetier og forutsigelser fra kalendrene. Denne refererer til en mørk tid for Mayaene med ankomsten av hvite mennesker fra øst. Begge bøkene er ekstremt viktige da innholdet er blitt verifisert gjennom hieroglyfer funnet på veggmaleri i grotter og i ruiner.

All Mayamytologi uttrykker kosmologiske hendelser. Skapelseshistorien forteller om tidsaldrenes endringer. Hver tidsalder er en ny skapelse og uttrykker et evolusjonært stadium i utviklingen. Det finnes fem tidsaldre i skapelsen hvor vi nå er i den fjerde tidsalder på vei inn i den femte tidsalder også omtalt som den gylne tidsalder eller vannmannens tidsalder (age of aquarius).

Hvis vi tar en rask titt på den berømte solsteinkalenderen til Aztekerne så er den faktisk eldre enn Aztekernes sivilisasjon. De lånte den fra den tidligere Izapa/Olmec-kulturen. Solsteinen ble berømt når den store Aztek-utgravningen fant sted i pre-Columbianske ruiner av det som nå er Mexico City. Solsteinen avbilder de fem tidsaldrene i skapelsen. De fire første befinner seg i de fire kvadratene rundt sentersirkelen. Figuren i sentrum representerer den femte og siste tidsalder.

I henhold til tolkninger av Mayakalenderen er 2012 slutten av nåværende syklus. Tre tidligere verdener har blitt ødelagt i henhold til Mayaenes skapelseshistorie. Kalenderen sier at nåværende tidsalder vil bli ødelagt av ild. Derimot er slutten av hver tidsalder fødselen av neste tidsalder og det er aldri total ødeleggelse av den gamle.

De delene av det gamle som ikke fungerer blir ødelagt. Resten blir frøene i den nye tidsalderen. Dette gjør slutten av den gamle tidsalderen til renselsens tid. Begynnelsen av neste tidsalder er transformasjonens tid. Her er det veldig viktig hva du legger tankene dine i. Ønsker du å fokusere på ødeleggelsen av det gamle eller fokusere på skapelsen av det nye som kommer? Det du gir fokus tiltrekker du deg.

Sykluser

En viktig del av Mayaenes syn var basert på deres forståelse av tid. Tid gikk i sykluser, den var levende og pustet inn og pustet ut. Kalenderen vi benytter viser til tid som går. Som kontrast viser Mayaenes kalender til fremkomst og bortgang av spirituell essens. For Mayaene var hver syklus et uttrykk for en bestemt spirituell kvalitet som inneholdt bestemte leksjoner.

Å vite hvilken syklus som var gjeldende hjalp til å fatte beslutninger som når man skulle så sine frø, gå til krig, bygge et tempel og så videre. 60-talls generasjonen er helt annerledes enn 90-talls generasjonen. Mayaene ser på dette som at hver generasjon er styrt av ulike tidssykluser med ulik spirituell kvalitet.

Den spirituelle kvaliteten hver syklus innehar, farger hver enkelt generasjon som endrer hvordan folk tenker og oppfører seg. Dette guider evolusjonen av bevissthet på et kosmisk plan.

Mayaene finner den mest harmoniske dagen å gifte seg på. I bildet ser du Mayasjaman Viktor gjennomfører en bryllupsseremoni.

Et levende univers

Universet er både levende og styrt. Det er ledet av spirituelle krefter med styrende prinsipper. Det viktigste poenget er at mennesker kan samhandle med disse kreftene. Mennesker har en “galaktisk resonans” basert på 13 koblingspunkter mellom vår kropp og galaksen.

Disse energipunktene kan fungere som portaler for å kommunisere med gudene og de usynlige virkelighetene. Hvor godt du kan benytte disse portalene avhenger av mange faktorer som den spirituelle kvaliteten uttrykket på din fødselsdato, mengden med k’ul du kan ta imot og dirigere i kroppen din og den kosmiske oppstillingen på et hvilket som helst gitt tidspunkt.

Andre kulturer tror også at menneskekroppen har energisentre som resonerer med kosmos. Dette kan du utforske selv ved å meditere på dine chakraer. I dag er det kjent at vi har 7 primære energisentre eller chakraer, mens som fullt bevisste vesener vil vi ha 13 primære chakraer koblet til kosmos.

Portaler

Mayaenes kalendre var kodet med detaljert astronomisk informasjon. De holdte ikke styr på et år, 10 år eller selv 50 år. De holdt styr på århundrer og årtusener. Ved å benytte et genialt nummersystem og benytte avansert matematikk kunne de kalkulere presesjoner på sykluser som var så lang som 26.000 år. Dette gjorde de helt uten teleskoper, kalkulatorer eller datamaskiner.

Den svenske Mayaforskeren Carl Johan Calleman hevder at Mayaene beregnet en syklus siden skapelsen av universet for rundt 16,4 milliarder år siden og at denne syklusen kulminerer i 2012.

Kalendrene er ikke de eneste nedskrivningene av Mayaenes astronomiske kunststykker. Med ekstraordinær presisjon kodet de informasjon inn i sine pyramider, templer og bystrukturer. For et uvitende øye er Mayaenes pyramider imponerende for sin størrelse, arkitektoniske struktur og skjønnhet. For et trent øye er de imponerende for sin matematikk og astronomi de inneholder.

Fra en av Mayaenes bøker kan vi se at de visste en betydelig mengde om vårt solsystem og galakse. Her er en liten liste over de astronomiske detaljene urtidens Mayaer kjente til:

 • Den ekliptiske banen til stjernebildene
 • Lengden og retningen på kretsløpene til Venus, jorden og andre planeter i vårt solsystem
 • Tidspunktene på solvervene, jevndøgnene og høydepunktet på solen
 • Solens solflekksyklus
 • Den eksakte lengden på solens år (som ifølge Mayaene er på 365,2420 dager minus en feilkorreksjon på 0,0002. Vår gregorianske kalender beregner det til å være 365,2425 pluss en feilkorreksjon på 0,0003).
 • Lengden på jevndøgnene
 • Jordens vakling og helling på aksen
 • Galaksens spiralutseende
 • Hvor vårt solsystem er lokalisert i galaksen

Det er klart at enkle innretninger sammen med lange perioder med observasjoner kan stå for mye av Mayaenes kunnskaper. Allikevel så er dette på langt nær nok til å forklare alle punktene på listen ovenfor. Det er umulig å vite jordens posisjon i galaksen uansett hvilken utsiktspost man benytter på jordkloden.

Portaler var en viktig del av Mayaenes spiritualitet. Interaksjoner med de usynlige virkelighetene var høyt verdsatt. Aktivering av portaler skapte et hellig område som gjorde det mulig å gå fra en virkelighet over til en annen. Stamfedre, guder og wayebs kunne alle passere over til den materiske virkeligheten og mennesker kunne gå over til den åndelige virkeligheten via slike portaler.

Slår det deg hvordan Mayaene kan ha fått tak i sin visdom om kosmos og galaktiske tidssykluser?

Tidens funksjon

Den gregorianske kalender er kalenderen som er benyttet i nesten hele verden i dag. Den er sponset av pave Gregory XIII i 1582 som en korrigert versjon av den Julianske kalender. Vi benytter tid til å markere hendelser, eksempelvis helligdager eller at “helga er tre dager unna”. Tiden for det moderne menneske er kun en målestokk. Den har ingen verdi i seg selv.

For Mayaene er tiden hellig. Dager og sykluser har sine spesifikke kvaliteter. Tiden former historien, ikke omvendt. Dette er basisen for det som kalles synkronisitet eller en meningsfull “tilfeldighet”. Dette refererer til en persons opplevelse av to eller flere hendelser som inntreffer samtidig som tilsynelatende ikke er relevant til hverandre, men som sammen er betydningsfull. Eksempelvis går du inn i en bokforhandler uten å vite hvilken bok du skal kjøpe deg. Deretter faller boka du trenger ned fra ei hylle rett foran beina på deg. Et annet eksempel er om du akkurat har avsluttet et langt forhold som ikke fungerte og umiddelbart etterpå dukker en partner opp i livet ditt som du alltid har ventet på.

Et siste eksempel på synkronisitet: En dag blir du av en venn servert informasjon om en spesiell tur til Egypt som du velger å se bort fra. Kort tid etterpå mottar du en mail fra en ukjent person om samme turen. Du føler en dragning, men velger igjen å se bort fra turen da du mangler de 8.000 kronene du trenger for å reise. Få dager senere mottar du 8.000 kroner av en venn du lånte penger til for mange år siden. Dermed drar du til Egypt som viser seg å bli en fantastisk opplevelse hvor du møter en bestemt person som får stor innvirkning på livet ditt.

Mayaene definerte tid som en naturlov. Det var årsaken til at de var svært nøyaktig og krevde høy presisjon i sine beregninger og forutsigelser. Tid var et vedtak i en kosmisk plan. Kalenderne kartla en oversikt over denne planen. Profetiene fra Mayaene er rett og slett kun en kartlegging av den kosmiske plan.

Graver du deg inn under en Mayapyramide så ser du ofte at de bygde pyramidene sine oppå de gamle. Foto: Copan, Honduras

Mayaenes kalendre

Det er mellom 17 og 20 autentiske kalendre som er kjent i Mayaenes tidssystem. Den enkleste måte å forstå de på er å se på de som almanakker. Hver almanakk registrerer ulike sykluser og hver almanakk er fullstendig i seg selv. Mange av disse kalenderne er fremdeles i bruk av de tradisjonelle Mayaene. Selv den galaktiske føderasjonen benytter samme kalender som Mayaene, noe som underbygger at tidssyklusene er en kosmisk lov.

Hver kalender representerer en ulik syklus og hver syklus er viktig, både fysisk og spirituelt. Alle syklusene er forbundet med hverandre. Informasjonen om følgende kalendre er hentet fra Carlos Barrios, en antropolog og Maya eldste samt Aluna Joy Yaxk’in, en moderne mystiker som arbeider med mange innfødte eldre.

Følgende er en forkortet liste over hva noen av kalendrene måler av sykluser:

 • Landbrukssykluser
  To kalendre relaterer direkte til landbruk; en var på 130 dager og målte vekstsyklusen på korn, den andre var på 180 dager og målte insektsykluser. Noen insekter trengs for befruktning mens andre er skadelig for avlingene. Å kjenne til syklusene var essensiell informasjon.
 • Menneskers fruktbarhet (Tzolk’in)
  Denne syklusen var på 260 dager og er relatert til Venus-syklusen. Den beskriver koblingen mellom astronomiske hendelser og den menneskelige kroppen. Denne kalenderen er kalt Tzolk’in. Det er en veldig hellig kalender som befinner seg i hjertet av systemet.
 • Solåret (Haab)
  Haab-syklusen på 365 dager.
 • Profetiske kalendre
  Dette er hemmelige kalendre som er i bruk av minst ti Mayastammer i dag. Det finnes fem spesifikke profetiske kalendre samt “Long Count” som har profetisk anvendelse.
 • Månesyklusen
  Syklus på 29,5 dager som måler tiden det tar for månen å gå gjennom en komplett fase fra nymåne til nymåne.
 • Den galaktiske syklus
  Syklusen på 26.000 år som måler presesjonen på jevndøgnene (eller mer presist 25.630 år).
 • Long Count
  13-baktun syklusen på 5.126 år måler endringene på sola i presesjonen. Long Count er hvor datoen 21. desember 2012 kommer fra (eller 28. oktober 2011 ifølge Carl Johan Calleman).
 • Spirituelle sykluser
  Måler sykluser med energi sendt mot planeten vår. De varierer i lengde.

Kalendrene Tzolk’in, Haab og Long Count er de tre hovedkalendrene til Mayaene. Kalendrene uttrykker spirituelle kvaliteter på dager og kunne angi gunstige dager for ulike hendelser. Tzolk’in var spesielt nyttig i personlig spådom og fødselsdatoer.

Tre til fem kalendre er fremdeles ikke frigjort av Mayaene, men er antatt å være profetiske. De er sagt å være viktige for veiledningen i bevissthetens evolusjon. Hvert år er det et møte blant de 440 eldste som representerer hver av dagens Mayastammer. De diskuterer kalendrene, sine tradisjoner og hvor mye informasjon som skal deles med resten av verden. Drunvalo Melchizedek er utvalgt som deres talsmann opp mot den vestlige verden. Han er en internasjonalt kjent moderne visjonær, forfatter og kursholder.

Å være synkron med syklusene var det endelige målet. For Mayaene var kalendrene et kart til spirituell evolusjon. Menneskers mytologi som overvinner døden og blir guder, relaterer til evolusjonen av bevissthet og det å heve seg over den materielle virkeligheten. Dette var den store motivasjonsfaktoren for Mayaene. Det er også den underliggende profetien for 2012.

Mayaene var mestre i å observere nattehimmelen. Foto: Mayatempel i Copan, Honduras

 

Del 2: En kosmisk plan

Vi har fulgt 2012-historien ut av jungelen og inn i kalenderne. Vi har sett at Mayaene var matematiske og astronomiske genier. Før vi setter alle bitene sammen så må vi ta en tur til stjernene. 2012 vil bli et år med en rekke oppstillinger av himmellegemer. Ha i bakhodet at spillet på himmelen ble studert av Mayasjamaner for 2000 år siden mens de plottet ned sluttdatoen i den kosmiske planen.

Jordklodens uregelmessigheter

Nøkkelelementene er jordkloden, solsystemet, Venus, Melkeveien og stjernebildet i Pleiadene. Himmellegemers påvirkning av mennesker på jordkloden er betydelig og gjelder tidevannet, været, klimaet, vår mentale og følelsesmessige tilstand og vår spirituelle utvikling. Det er ikke en urban myte at det er mer kriminalitet under fullmåne. Statistikken viser dette som et fakta.

Månen er ikke eneste legeme som påvirker oss. Også de andre planetene i vårt solsystem har innvirkning. La oss se nærmere på de spesifikke attributtene på jordkloden som påvirker virkningen av kommende oppstillinger. Disse syklusene er viktig i den større synkroniseringen av sykluser.

Årets lengde

En runde rundt sola utgjør 365,2425 dager. For å holde kalenderen synkron med året så legger vi til en dag hvert 4. år og trekker fra en dag hvert 400. år. Mayaene beregnet årets lengde ved å benytte lengden på Haab, datoene i Long Count-kalenderen samt tiden Mayaene mente det tok for jordkloden å gå gjennom alle årstidene.

Resultatet er at Mayaene fulgte en årslengde som er 365,242036 som er noe mer nøyaktig enn det den Gregorianske kalenderen benytter!

Eksentrisitetssyklusen

Jordas kretsløp rundt sola varierer fra en sirkel til en ellipse.

Eksentrisitetssyklusen beskriver endringer i jordens kretsløp. Jordas kretsløp rundt sola er ikke en perfekt sirkel, det er en ellipse (eller oval). Det betyr at under kretsløpet er jorda i en periode nærmere sola og dermed varmere. Derimot endres denne ellipsen seg over tid fra å være mer sirkulær til å bli mer oval. Når den er på sitt mest ovale så kan temperaturene variere med hele 20 til 30 prosent. Lengden på en slik syklus er på rundt 100.000 år.

Hvor ofte er det en istid gjentar seg? Hvert 100.000 år. Mange mener vi står ovenfor en ny istid mens vitenskapen mener det vil gå enda 50.000 år før det skjer. Global oppvarming hevdes å være et tegn på en kommende istid. Når isen på polene smelter så blir verdenshavene kjølet ned. På global skala medfører dette betydelige endringer i klima og man kan være på vei inn i en kortvarig istid.

Rundt 1650 så hadde vi en liten istid på rundt 50 år ifølge vitenskapen. Planeten vår ser ut til å være i ferd med å oppleve en mini-istid igjen.

Skjevhetssyklusen

Jordas helling varierer fra 22,1 til 24,5 grader.

Et annet avvik med jordkloden er dens akse. Den går ikke loddrett gjennom kloden i forhold til kretsløpet rundt sola. Jordklodens akse har en liten helling. Denne hellingen er det som medfører årstidene, og som alt annet så varierer også denne.

Planeten heller ikke alltid i like stor grad. Gjennom en syklus på 41.000 år så endrer hellingen seg fra 22,1 til 24,5 grader. Dagens helling er på 23,5 grader. Det betyr at det er større forskjell på årstidene nå enn når hellingen var på 22,1 grader.

Så hva skjer når skjevhetssyklusen sammenfaller med den mest solnære eksentrisitetssyklusen? Ekstremiteter av varme og kulde.

Vaklende klode

Presesjonen på jevndøgnene er en av de mer dramatiske syklusene som Mayaene forsto. Det er enda et resultat av hellingen på jordas akse. Hvis jordas rotasjon var helt stabil så ville hver dag være like lang, men det gjør den ikke. Den vakler. Følgelig har vi lengre dager om sommeren og kortere dager om vinteren.

En hel vaklende runde tar trolig 25.630 år, som Mayaenes “Long Count”-kalender.

Roterende som en vaklende snurrebass lager aksen på jordkloden et omriss av en liten sirkel i himmelen som kalles for presesjonen. I løpet av tiden det tar å rotere hele veien gjennom sirkelen, beveger jorden seg gjennom alle stjernebildene på himmelen.

Dette endrer ikke bare hvilke stjernebilder vi ser på nattehimmelen, men også stjernene og andre himmelske “bakgrunnsfunksjoner”.

Så hvor lang tid tar det for jordkloden å gjennomføre en fullstendig sirkel gjennom alle stjernebildene? Et sted mellom 25.600 og 25.800 år. Virker dette kjent? En stor syklus i Mayaenes tidssystem er på rundt 25.630 år som måler presesjonen på jevndøgnene. Hver baktun på 5.126 år er en av fem sykluser innenfor presesjonene.

Vaklingen betyr også at Nordstjernen ikke alltid er den samme. Det endrer seg gjennom presesjonen. Akkurat nå er det Polaris som er Nordstjernen. Rundt tiden Homer (ikke Simpson) skrev Iliad og Odyssey, var nordstjernen Kochab. De gamle egypterne i 2700 f.Kr. hadde Thuban som Nordstjernen.

Nordstjernen varierer over tid på grunn av jordas vakling på aksen.

Mayaene har også en myte om tiden som nordstjerneguden falt fra himmelen. Beskrev de da en endring av Nordstjernen? Kanskje via et akseskifte?

Når eklipsen krysser ekvator markerer dette tidspunktet for jevndøgnene. Dette skjer to ganger i året. Disse skjæringspunktene var ansett av Mayaene som en hellig portal mellom verdenene.

Sola

Sola er kilden for alt liv. All eksistens på vår planet er drevet av energi fra sola. Aktiviteter på solas overflate påvirker jordkloden i stor grad.

Solflekker

En solflekk er et mørkt område som kan observeres på solas overflate. Det er essensielt en magnet på størrelse med en planet skapt av konsentrasjoner av magnetisk fluks på overflaten. Solflekker oppstår alltid som et par med motsatt polaritet med nord og sydpoler. De er koblet sammen i løkker med magnetisk energi som går i en bue på overflaten av sola.

Levetiden på en solflekk kan vare fra en time, en dag eller flere måneder. Aktiviteten på solflekker stiger og synker i faser på 11 år. Aktiviteten på disse solflekkene genererer nok elektromagnetisk energi til å påvirke elektromagnetismen på jordkloden.

Solstormer

En kraftig solstorm. Foto: SOHO

En solstorm er en plutselig og dramatisk frigivelse av energi nære eller i en solflekk. Et utbrudd kan vare i noen minutter til noen timer. Under en solstorm øker ionisasjonen i jordklodens atmosfære. Dette forårsaker en økning i nordlys (aurora borealis) og magnetiske stormer over jordkloden som kan medføre forstyrrelser i elektronikk.

Nordlys

Nordlys er forårsaket av gjensidig påvirkning mellom jordklodens magnetiske felt og de ladede partiklene som kommer fra sola kalt solvinder. Store endringer skjer i nordlyset som et resultat av stormer i magnetosfæren. Disse magnetiske stormene kan påvirke kompassnåler, mobiltelefoner og annet teknisk utstyr.

Magnetisk påvirkning på været

De magnetiske stormene som medfører endringer i aurora borealis påvirker også været. Når jordas magnetiske felt endres, endres også jetstrømmene som medfører endringer i værmønstre. Magnetiske stormer øser enorme mengder med energi inn i magnetosfæren som skaper voldsomme værmønstre.

Ifølge NASA så når vi en solmaksimum i 2012 som antydes å bli den kraftigste siden 1957. Sola forventes å produsere alvorlige stormer og elektromagnetiske sammenbrudd. Spesielt utsatt er elektronisk utstyr som kan bli slått ut. Det kan innebære at du kan bli uten strøm til varme, kjøleskap og fryser, uten mobiltelefon, tv, radio, internett, banksystemer og kjøretøy som ikke har status som veteranbil og dermed er fri for elektronikk.

Sola vil få sitt maksimum med solstormer i 2012. All elektronikk kan gå en tøff fremtid i møte.

Påvirkning fra Venus

Venus er den andre planeten fra sola og vår nærmeste nabo. Venus er den eneste planeten i vårt solsystem som roterer i motsatt retning i forhold til de andre planetene. Venus passerer regelmessig foran sola og skjer alltid som et par og er en sjelden hendelse. Sist gang den skygget foran sola var i 1874 og 1882.

Første passering i nyere tid skjedde i 2004. Den neste påfølgende passering vil skje 6. juni i 2012. Dette vil være synlig fra nordvestre del av Nord-Amerika. Det vil ikke bli et nytt par med Venus-passeringer før 2117 og 2125.

Den galaktiske ekvator

Vårt solsystem befinner seg i galaksen Melkeveien i ytterkant av en av spiralarmene rundt 26.000 lysår unna sentrum av galaksen. Galakser holdes sammen av gravitasjon og i sentrum av de fleste galakser finner man mørk materie som ofte består av sorte hull hvor selv lys ikke greier å unnslippe.

Vårt solsystem krysser over og under galaksens ekvator som en sinuskurve.

Vårt solsystem kretser rundt sentrum av galaksen sammen med 200 til 400 milliarder andre stjerner, men kretsløpet er ikke bare en vanlig sirkel. Etter hvert som galaksen roterer så ser vårt solsystem ut som en sinuskurve som krysser over og under galaksens ekvator. Dette er en syklus som skjer over 30 millioner år. Ifølge noen astronomer så krysser vi ytre kant av galaksens ekvator nå.

Det er estimert å ta solsystemet rundt 225 og 250 millioner år å rotere en gang rundt galaksen. Basert på at vårt solsystem er antatt å være 4,5 milliarder år gammelt så har dette i så fall skjedd 18 ganger.

Fotonbeltet

Et foton er den minste enhet med lys eller elektronisk stråling som vi kan måle. Mange er klar over at det eksisterer noe som heter fotonbelte, men de fleste av oss er ikke klar over hva dette er.

Tidlig på 1960-tallet begynte ulike satellitter å plukke opp bevis på et belte med fotonisk energi som hadde sin opprinnelse i sentrum av vår galakse. Dette har siden blitt kjent som fotonbeltet. Hele vårt solsystem er nå på vei inn i dette energibeltet. Jorden gikk først inn i det i 1987, solen gikk inn i det ved vintersolverv i 1998 og hele vårt solsystem vil være midt inne i energibeltet ved vintersolverv i 2012.

Illustrasjonen viser hvordan belter med energi stråler ut fra senter av galaksen og danner en sirkel. Det er et av disse beltene som vi nå går inn i.
Illustrasjonen viser hvordan belter med energi stråler ut fra senter av galaksen og danner en sirkel. Det er et av disse beltene som vi nå går inn i.

Dette sammenfaller også med slutten av Long Count-kalenderen til Mayaene. Når solsystemet er i dette energibeltet vil vi på grunn av tykkelsen på beltet forbli i det i 2000 år før vi igjen begir oss ut i den galaktiske natten.

Ved at vi går inn i dette beltet med fotonisk energi, forårsaker det en økning av hastigheten på atomene i vårt solsystem. Dette i sin tur forårsaker at cellene i kroppen din akselererer og frigir lagret energi. Det er blitt bevist av forskere at våre celler lagrer energien i traumer vi opplever. Faktisk er kreftceller så overlesset med følelsesmessige traumer at de muterer og mister forbindelse med verten sin, det vil si din bevissthet, og begynner å utvikle seg og vokse i et kaotisk mønster.

Over hele verden opplever menneskene virkningene av denne renselsen. Dette er sår hals og influensalignende symptomer uten influensa, hodepine bak pannen eller over ett eller begge øynene, hjertebank eller uregelmessig hjerterytme på grunn av en aktivering av thymuskjertelen, ekstremt sliten uten noen åpenbar grunn, leddsmerter og diaré.

I boka The Pleiadian Agenda av Barbara Hand Clow uttales det at dette beltet med energi skaper en renselse av hele menneskeheten på cellulær- og DNA-nivå. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne bli værende i våre fysiske kropper etter full neddykking i fotonbeltet i 2012 og hvordan vi skal greie å komme oss gjennom dimensjonsskiftet.

Fotonbeltet vil også bli en spirituell opplevelse i tillegg til at den påvirker vår DNA og cellestruktur. Man kan spekulere i om dette er en vesentlig komponent i Mayaenes syklus på 26.000 år i den kosmiske planen hvor jordkloden regelmessig tar en omstart og begynner på nytt med blanke ark.

Menneskeheten er ferdig med grunnskolen (3. dimensjon) og det er på tiden å stige opp til videregående (4. dimensjon) og høyskolen (5. dimensjon) for å vokse videre som sjel, mens nye elever tar plass i sine klassetrinn i en ny syklus på en renset jord for å oppleve og erfare dualitet i tredje dimensjon. Det er én måte å beskrive vår hensikt med å inkarnere her på jorden.

Oppstillinger i 2012

De astronomiske hendelsene for 2012 er en serie med ganske unike og uvanlige oppstillinger. Hver oppstilling i seg selv er sjelden. At alt skjer samme år er eksepsjonelt. Hvis Mayaene rettet inn sine kalendre til denne oppstillingen så hadde de en forståelse for sykluser og tid som langt overgår vår egen.

La oss se på oppstillingene:

 • Galaktisk sentrering
  John Major Jenkins hevder at med solvendingen den 21. desember 2012 vil vi være på linje med senteret av galaksen hvor vi samtidig vil oppleve en eklipse. Oppstillingen med senter av galaksen skjer kun en gang per presesjonssyklus på 26.000 år.
 • Galaktisk korsvei
  Eklipsen er veien som reises av sola, månen, jorda og andre planter. Veien til eklipsene krysser Melkeveien og former krysset til Mayaenes hellige tre. Når vårt solsystem passerer gjennom ekvator på galaksen i 2012, blir krysset på det hellige tre formet gjennom galaksens ekvator på linje med senter av galaksen. Så hva betyr det? Mayaene mente senter av galaksen, hvor stjernene fødes, var hjemstedet til den skapende gud Hunab K’u. Hunab K’u sender energi ut fra senter av galaksen som pulserer gjennom alle de oppstilte himmellegemene og bringer opplysthet. Det er trodd at oppstillingen av det hellige tre med senter av galaksen vil skape en portal, en direkte kobling til Hunab K’u.
 • Galaktisk eklipse
  Oppstillingen nevnt ovenfor får i tillegg en formørkelse under solverv. En eklipse er når et objekt forflytter seg foran et annet og gir en “eklipse” på utsikten. Normalt sett tenker vi på at månen stiller seg foran sola og lager solformørkelse eller at Venus gjør det samme. I dette tilfellet er det sola som eklipser senter av det hellige tre og senter av galaksen. Under denne perioden vil energien fra senter av galaksen bli avbrutt. Det er denne eklipsen som markerer slutten på Long Count-kalenderen og begynnelsen på en ny tidsalder.
 • Galaksens energier
  Vitenskapen sier at de fleste galakser har sorte hull i sitt senter som produserer energien som galaksen lever på. Vår egen galakse, Melkeveien, har et slikt sort hull hvor merkelige ting blir observert. Astronomer har oppdaget tre unike hendelser derifra:

  • Massiv energi: En løkkelignende struktur 20 lysår i bredde som utsondrer massive mengder med energi som fungerer som en kosmisk partikkelakselerator. Denne ble oppdaget i 2005 av University of Leicester og Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics.
  • Gravitasjonsbølger: Unormale gravitasjonsbølger som er rift i konstruksjonen av tid-rom. Dette forårsakes av brutale hendelser i universet som kollisjoner med to sorte hull eller av supernovaeksplosjoner. Undersøkelsene utføres av California Institute of Technology og Massachusetts Institute of Technology. Når gravitasjonsbølger passerer materie skaper de vibrasjoner.
  • Radiobølger: Lavfrekvente konsekvente radiobølger ble oppdaget i 2002 i bølger av 10 minutter hvert 77. minutt over 7 timer som kom fra hjertet av galaksen. Oppdagelsen ble først publisert i 2005 av Naval Research Laboratory. Det er ikke unormalt med radiobølger i rommet. De er derimot aldri blitt observert fra senter av Melkeveien før.
 • Pleiadene
  To solformørkelser vil skje i 2012 som involverer Pleiadene. Første eklipse vil skje 20. mai 2012 når sola og månen sammenfaller med Pleiadene. Den andre solformørkelsen som skjer 13. november 2012 sammenfalle med sola, månen og stjernebildet Serpent. For Mayaene åpner dette en dør for gjenkomsten av Quetzalcoatl energi.
 • Fotonbeltet
  Fotonbeltet vil få full innvirkning fra 2012. Det er framlagt teorier om at dette vil kunne medføre strømbrudd samtidig som det vil initiere en spirituell transformasjon. Forskere har i lengre tid observert endringer i menneskers DNA som vitenskapen ikke har noe forklaring på. Russiske forskere har rapportert og sett høyladet plasmaenergi i heliosfæren (kolossal magnetisk boble som utsondres fra solas magnetfelt og som omslutter hele vårt solsystem). Dette medfører en energihevning i hele vårt solsystem.
 • Venus
  2012 vil også som nevnt føre Venus frem på scenen som medfører en konjunksjon mellom Venus og Pleiadene. Dette var en viktig oppstilling for Mayaene. Venus representerte det å overvinne døden. Venus vil spesifikt være på linje med Alcyone som er den sentrale stjernen i Pleiadene. Selv om de vil ha en sterkere konjunksjon i 2036 så er dette det nærmeste de vil være hverandre på over 1000 år.
 • Nibiru
  Nibiru nevnes først i Sumerernes nedskrivninger og betyr “den kryssende planet”. Nibiru passerte jorda sist i 1600 f.Kr ifølge historiske nedskrivninger og dens meget lange kretsløp er på over 3600 år. Dermed havner vi ut med at Nibiru skal passere jorda på nytt igjen i disse tider. Det hevdes at Nibiru ikke vil passere mellom jordkloden og sola denne gangen, noe som betyr at den vil ha mindre innvirkning på jorda. Jorda kan uansett bli påvirket av dens magnetiske effekt og gravitasjon ut fra at den er en mye større og tettere planet, referert til som stjernen Wormwood i Bibelen. NASA har ikke nevnt Nibiru siden den ble rapportert første gang i 1983.
 • Solmaksimum
  Solflekkaktivitet vil også øke når vi når neste solmaksimum i 2012. Ifølge Adrian Gilbert og Maurice Cotterell i boka The Mayan Prophecies sier de at slutten av den store syklusen vil sammenfalle med kulminasjonen av en serie med solflekksykluser. De hevder at intensiteten på den magnetiske innstrømningen vil vende solas magnetfelt. Dette vil igjen medføre forandringer i pinealkjertelen og påvirke hormonproduksjonen. Ettersom pinealkjertelen er assosiert med det tredje øye og dens energisenter så kan dette være en finjustering som vil hjelpe mennesker å tilpasse seg de endrede magnetiske feltene på planeten og i solsystemet.

Det er trodd at alle disse oppstillingene vil frigi energi som vil stråle gjennom jorden og heve menneskeheten til et høyere spirituelt nivå.

Vulkanen på Island lammet hele flytrafikken i Europa i april 2010.

Resonans

Resonans eller “medfølende vibrasjon” er et sentralt Mayakonsept. Mennesket er koblet til det sansende universet og tidens dimensjoner gjennom resonans med sykluser på 13, 20 og 260. Dette gjennomføres via vibrasjon. De magiske numrene oppretter en vibrasjon som resonerer med menneskets kropp og vi blir tilknyttet de spirituelle sykluser i Tzolk’in-kalenderen.

Du har trolig opplevd resonans med et musikkinstrument. Eksempelvis om du har et piano og slår en C-tone så vil alle strengene for andre C-toner med ulike oktaver vibrere i harmoni. Det er kun C-strengene som vibrerer da de andre er stemt til andre toner. Dette er resonans. De som er medfølende med hverandre vibrerer sammen.

Hele Mayakalendersystemet er basert på resonans i sykluser og tidsdimensjoner. Ved å stemme deg inn på kalendrene så er du i harmoni med transformasjonen som kommer.

Cellulær frekvens

Etter hvert som høyenergibølger treffer kroppen din, skaper de en økning i cellulær frekvens. Det innebærer at alle cellene i kroppen din vibrerer raskere. Hastigheten på vibrasjonen er din cellulære frekvens. Alt som eksisterer har en frekvens. Du lurer kanskje på om det har noe å si hvilken frekvens du vibrerer på. Når alt som blir truffet av høyenergibølger begynner å vibrere raskere så er resultatet akselerasjon. Selv dine tanker og handlinger blir akselerert.

Nøyaktig hva innebærer det å øke hastigheten på dine tanker? Hver tanke du har gir utslag i et resultat. Dette er lett å se i visse tilfeller. Eksempelvis om du tenker på noe skremmende så øker hastigheten på hjertet ditt og du blir svett i håndflatene. Veldig tydelig eksempel på at tanker kan umiddelbart gi resultater. Det er noe vanskeligere å se i andre tilfeller.

La oss eksempelvis si at du var veldig kritisk til noen og dømmet de for et valg de hadde tatt som du ikke likte. Flere år senere finner du deg selv i samme situasjon for å lære deg å ikke dømme andre. Det kan være vanskelig i dette tilfellet å se at dine tanker har gitt et resultat, men dine tanker skapte den erfaringen du trengte å lære deg.

Etter hvert som alt øker vibrasjon så blir det tydelig for deg hvordan tanker skaper virkeligheten rundt deg. Det som tidligere tok måneder og år å gi utslag, vil begynne å skje innenfor dager, timer og minutter. Det vil bli temmelig åpenbart for oss at vi er skaperne av vår egen virkelighet og ved å endre tankene våre så kan vi endre oss selv og våre omstendigheter. Du har kanskje allerede lagt merke til det?

Mayaene utnyttet jordens energier ved å bygge templer på hellige steder. Foto: Copan, Honduras

 

Del 3: Profetier for 2012

2012 er ikke jordens undergang. Det er jordens overgang. 2012 vil bli punktet hvor nok energi er samlet i systemet for å sikre antennelse. Når jeg benytter uttrykket “2012” så mener jeg hele perioden for dimensjonsskiftet. Det er derimot ikke gitt at skiftet skjer akkurat i året 2012. Det kan like godt skje i 2011 som i 2032 eller over mange år.

Don Alejandro som er utvalgt talsmann for alle Mayastammene har uttalt at vi gikk inn i “end of time” i november 2007 og at dette er en periode som varer i 7 år. Vi er altså allerede inne i historiens sluttid. Ifølge Mayaene kan dimensjonsskiftet skje på et hvilket som helst tidspunkt i perioden fra nå og frem til 2014, men du vil derimot se tegnene på tiden vi er inne i godt innen vi kommer til selve overgangen.

Når vi snakker om profetier så er ikke fremtiden skrevet i stein. Vi skaper den i hvert øyeblikk med hver eneste tanke, ord og handling. Graden av jordendinger som skjer og hvor endringene slår ut kan påvirkes av oss, eksempelvis ved å be Gaia gjennomføre jordskjelv utenfor befolkede områder, selv om den kosmiske planen har rammer som følges. Fri vilje kan endre fremtiden. En profeti er kun et glimt av en sannsynlighet. Situasjonen kan endres. Dette kan vi styre via våre tanker, tro og atferd.

De fleste profetiene har to ting til felles. På den ene siden så går vi gjennom en vanskelig tidsperiode. Disse utfordringene er resultatet av vår egen disharmoni. Regjeringer og religioner vil skuffe oss og lede oss på villspor. Ressurser vil være knapp og folk vil være redde. Naturkatastrofer vil øke og tidsalderen vil slutte med ødeleggelse via ild.

På den andre side vil folket bli gjenforent med tapt visdom og få økt bevissthet. Mennesker vil heve sin egen bevissthet via en evolusjon i energisentrene i kroppen. Vi skriver neste fase av historien sammen som et forent folk. Menneskeheten stiger opp til høyere dimensjoner som oppstegne mestere. Jorden blir en del av et galaktisk samfunn. Vi er ikke lengre alene.

Det er tydelig at veien til bedre tider vil gå gjennom en humpete vei. Ser vi på tradisjonene til Mayaene kan vi få en innsikt i hva som kommer. Sykluser på hvilken som helst lengde avsluttes med renselse etterfulgt av fornyelse.

Renselsen

Renselse er det nødvendige første steget i fornyelse og en tilbakekomst til balanse og harmoni. Prosessen kan derimot synes destruktiv. Før nye templer bygges blir de gamle ødelagt. Under en renselsesprosess blir alle ubalanser større. De blir så enorme at de river seg selv i stykker og kollapser under sin egen vekt. Finanskrisen er et godt eksempel på dette hvor renselsen ikke på langt nær er ferdig ennå.

Det er på tide å ta for oss våre skygger og møte konsekvensene av å leve i ubalanse. Som Mahatma Gandhi sa: “Du må være endringen du ønsker å se i verden.”

Sosial spenning og undertrykkelse

Etter hvert som energien for renselsen bygger seg opp vil sosial splid øke. Strid mellom folk og grupper av folk øker. Ressurser minsker og konkurransen om nødvendighetene øker. Siden vi har glemt hvordan vi kan arbeide spirituelt for å manifestere det vi trenger, må folk og nasjoner prøve å skaffe det via makt.

Et stort problem i denne tiden er at ulikheter ikke tolereres. Undertrykkelse av mindretallets røst, som Nyhetsspeilet.no, skjer på alle områder i samfunnet. Politiske, religiøse og kulturelle ulikheter undertrykkes og skaper stadig økende uroligheter. Nasjoner undertrykker andre nasjoner, grupper undertrykker grupper og bruk av vold øker.

Renselsen vil ende i at alle politikere verden over som ikke har rent mel i posen vil bli byttet ut slik at man får mennesker som tjener folket fremfor å tjene kapitalen. Bakmennene som med stor kynisme styrer verden i dag vil bli fjernet. Pengesystemet som slavebinder oss i dag til å jobbe for å betale på lån, strøm og mat vil bli erstattet med et rettferdig system som helt vil fjerne skillet mellom rike og fattige. Du får tid til å uttrykke dine kreative evner slik du innerst inne ønsker det skal være. Alle illusjoner vil bli renset bort og du vil være fri.

Jordendringer

Tidsaldrenes slutt var ofte resultatet av naturkatastrofer som en del av den kosmiske plan. Tidligere tidsaldre ble ødelagt av krefter som jordskjelv, orkaner, tsunamier og vulkaner. Ødeleggelsen av vår tidsalder er sagt å være fra ild ifølge Mayaene. Det er beskrevet som steiner og ild som faller på hodene våre. Beskrivelsen kunne passe massive vulkaner eller asteroider, men kan det i stedet være sjelens ild som ødelegger egoets festning med sitt materialistiske synspunkt?

For 13.000 år siden flyttet jordens akse seg til et nytt sted og Atlantis sank i havet. Jordkloden har gjennomført akseskifter hundrevis av ganger siden dens opprinnelse ifølge vitenskapen. Årsaken til hvordan dette skjer er ikke kjent, men energien som må til for å få til dette er kolossal. Mayaene selv sier at de har levd gjennom akseskifter både 26.000 og 13.000 år siden og deler nå sin visdom med menneskeheten for at vi skal komme oss best mulig gjennom den kommende overgangen. Å kjenne til årsaken til hvorfor dette skjer og hva som foregår i et slikt skifte er avgjørende for at du kan gå gjennom endringene med skjønnhet og ærbødighet i tankene fremfor frykt og død.

Jordas ulike lag: jordskorpa, øvre mantel, nedre mantel, ytre kjerne og indre kjerne.

Noen forskere har fremsatt en teori hvordan akseskiftet kan oppstå. Under jordklodens skorpe har man den øvre mantelen som består av plastisk flytende steiner. Før et akseskifte inntreffer så mister jorden sitt magnetfelt. Forskerne har funnet ut det at om jordas magnetfelt forsvinner helt, som vitenskapen forventer vil skje om ikke lenge, så vil steinene bli helt flytende som olje etter rundt 2 uker. Det vil kreve masse energi for å flytte på jordskorpen fremdeles, men ikke i nærheten av så mye som ellers.

Sørpolen består av ekstreme mengder med is. Denne ismassen ligger utenfor senter av sydpolen og de forventer denne vil rotere jordskorpen til senter av sydpolisen når dette skjer. Forskerne har beregnet at det nye aksepunktet vil ligge rundt 17 grader inne i Russland. Når akseskiftet først slår inn tar det bare 20 timer før den er på plass på sitt nye punkt, ifølge vitenskapen.

I tillegg er jordens nordlige magnetiske pol på full fart mot Russland med 64 kilometer i året på grunn av magnetiske endringer i planetens kjerne, sier ny forskning. Kjernen er for dypt for forskere å påvise magnetfeltet direkte, men forskerne kan følge feltets bevegelser ved å spore hvordan jordens magnetfelt er i forandring på overflaten og i rommet.

Nylig analyserte data antyder at det er en rask endring i magnetismen på kjernens overflate, muligens skapt av en mystisk “sky” av magnetisme som oppstår dypere i kjernen. Om forflytningen av den magnetiske pol har en sammenheng med den beregnede nye plasseringen av aksen vites ikke, men det virker å være sammenfallende.

Jordendringene vil være et spark i baken til alle mennesker som fremdeles sover i illusjonen om at alt er ok. De vil være nødvendig for å vekke opp folk til å se realitetene i øynene og ta nødvendige handlinger for å føre moder jord tilbake i balanse og harmoni.

For 100 år siden så beregnet vitenskapen at vi hadde 30 millioner ulike dyrearter her på jorden. Nå i dag har vi kun 15 millioner arter igjen. Moder jord er et levende vesen med egen bevissthet. Vi mennesker er i stor grad dens “kreftceller”. En renselse på globalt nivå er helt nødvendig for å gjenopprette helsen til moder jord og for at vi mennesker skal bli “friske celler” som kommer i harmoni med naturen igjen.

Isbjørnen vil miste sitt fotfeste etter hvert som polisen smelter.

Fremvekst av sjelen

Mange mennesker i dag merker endringer på innsiden av seg selv. De kan føle mer synkronisitet i sitt liv, føle en dragning mot naturen og ønske å koble seg vekk fra dagens materialistiske samfunn. Etter hvert som planetene nærmer seg oppstillingene så øker de sin frekvens. Vibrasjonen påvirker alt som resonerer med det. Folk som kjenner energier føler effekten på både kropp, sinn og sjel. Bevisstheten øker. Resultatet er en større kobling til sjelen bak all materie.

Livsenergi som planeten mottar fra universet benyttes av alt i naturen. Når mennesker lever i pakt med naturen, mottar de flyten av k’ul. Å tilbringe tid i naturen eller på hellige steder kobler oss tilbake til kilden med sann kraft.

For at du skal komme deg gjennom de kommende utfordringene så må du bli totalt fryktløs og utvikle din bevissthet. Å gjennomføre dyp pusting og energiøvelser er viktig for å holde dine energisentre i balanse. Å lære deg mer om chakraer, meditasjon og healing kan hjelpe deg i å ta vare på ditt energifelt. Boka Chakras for Beginners kan være et godt utgangspunkt.

Hopienes profetier

Hopiene er en gammel indianerstamme fra Nord-Amerika. Hopi står for “fredelig folk” og de lever nå i et reservat i Arizona. Hopiene hevder å ha sin opprinnelse fra Atlantis slik Mayaene hevder. Deres profetier er vidt kjent og har en klang av spirituell autoritet som tar pusten fra deg. De gir ikke datoer når hendelser vil skje, men gir tegn via en profetistein de har tatt vare på i tusener av år. I Hopi-profetiene så har vi et valg: vi kan gå ned den røde spirituelle veien og oppnå harmoni med jorden eller den sorte materialistiske veien og forårsake jordens undergang.

Som Mayaene tror Hopiene at det har vært fire tidligere tidsaldre som har blitt ødelagt som en del av en renselsesprosess. Renselsen var nødvendig for å renske verden fra korrupsjon, grådighet og griskhet.

Mennesker ble skapt i fire farger som en del av den firefoldige skapelsesprosessen, fire retninger, fire elementer osv. Hver farge eller rase har hatt herredømme over verden. Siste verden ble styrt av den røde rase, dagens verden styres av den hvite rase og den neste verden vil bli styrt av den gule rase. Dette er en tradisjon delt med Toltec/Aztec sin visdom.

Visdomsord fra de eldstes råd hos Hopiene

Du har fortalt mennesker at dette er den ellevte time.
Nå må du gå tilbake og fortelle folk at dette er TIMEN.
Her er tingene som må overveies:
Hvor bor du?
Hva gjør du?
Hva er dine relasjoner?
Er du i rett forhold?
Hvor er vannet ditt?
Kjenn din hage.
Det er på tide å tale din sannhet.
Lag ditt fellesskap.
Vær god med hverandre.
Og se ikke utenfor deg selv etter lederen.

Dette kan være et godt tidspunkt!

Det er en elv som flyter nå svært raskt.
Den er så stor og rask at det er de som vil være redde.
De vil prøve å holde seg fast til elvekanten.
De vil føle at de blir revet i stykker og de vil lide sterkt.

Vit at elva har sitt bestemmelsessted.

De eldste sier at vi må gi slipp på elvekanten, skyve oss ut mot midten av elva,
holde øynene åpne og hodet over vannet.

Se hvem som er her sammen med deg og feire.

På dette tidspunktet i historien, skal vi ikke ta noe personlig, minst av alt oss selv!
For i det øyeblikket vi gjør det, vil vår åndelige vekst og reise stoppe opp.

Tiden for den ensomme ulv er over.
Samle dere!

Jag bort ordet strev fra din holdning og ordforråd.

Alt som vi gjør nå må gjøres på en hellig måte og i feiring.

Vi er de vi har ventet på.

De Eldstes Råd
Oraibi, Arizona, USA
Hopi-nasjonen

Troen på fire beskyttere, farger, retninger og elementer er ikke eksklusiv for urtidskulturer i Amerika. Tilsvarende tro finner man i Keltisk lære, Egyptiske legender og hos Aborginerne i Australia. Konseptet er også funnet i nedskrivninger i sanskrit, kinesisk, koreansk, japansk og tibetansk.

Hopiene forteller i sine profetier at den hvite mann ville returnere og bringe med seg enten fred og harmoni eller ødeleggelse. Til slutt vil den sanne hvite broder returnere for å hjelpe Hopiene i å transformere kontinentet til et spirituelt paradis, den femte verden. Ni tegn er referert i Hopiprofetiene som angir at når alle er oppfylt vil den fjerde verden slutte og den femte verden begynne. Hopiene anser nå alle disse som oppfylt. Dette plasserer oss midt i skiftet ifølge Hopiene.

Hopienes og Mayaenes profetier har mye til felles. De advarer begge om slutten av denne verden på grunn av grådighet og korrupsjon. De lover også en periode med fred etter renselsen når menneskeheten returnerer i balanse.

Hopienes hjemtrakter i Arizona, USA.

Bibelske endetider

Det er mange referanser i det kristne Nye Testamentet til endetiden. Matteus, Markus og Lukas er de som har vært inne på disse endetidene. Her har du fra Matteus 24:6-8 og Markus 13:7-8 som et eksempel:

Du vil høre om kriger og rykter om krig, men sørg for at du ikke blir urolig. Slike ting må skje, men endetiden skal fremdeles komme. Nasjoner vil stå opp mot nasjoner og kongeriker mot kongeriker. Det vil bli hungersnød og jordskjelv på ulike steder. Alle disse er begynnelsen på fødselssmerter.

Lukas og Matteus satte scenen for Åpenbaringen som er siste boka i bibelen. Åpenbaringen er en av de mest kjente skriftene av Armageddon som endetiden der kalles. Den ble skrevet av Johannes mens han var i eksil i et symbolsk språk som ofte er vanskelig å forstå.

Troverdigheten på disse skriftene diskuteres da mye hevdes å være omskrevet under inkvisisjonen. Begreper som helvete, antikrist, 144.000 verdige tjenere osv. hevdes å være tilføyde begreper som ikke eksisterer i den opprinnelige hebraiske teksten i bibelen, skrevet inn for å oppnå makt over folket. Thomasevangeliet som originalt beskrev de kristnes tro på reinkarnasjon hevdes å være fjernet for å bygge opp under illusjonen om helvete. Reinkarnasjon og evige pinsler går ikke om hverandre.

Åpenbaringen beskriver at når ondskap er utryddet vil 1000 år med fred følge. De 144.000 er beskyttet i gudenes by. Gatene er lagd av gull og veggene er lagt av jaspis og tilsynelatende er sorg og gråt over. “Døden eksisterer ikke lengre”. Dette er essensielt samme prinsipper som Mayaene og Hopiene forutser hvor en mørk tid etterfølges av fred og evig liv.

Den eneste koblingen til 2012 som man kan finne er beskrivelsen av sola som blir sort, månen som blir rød, stjernene som faller fra himmelen og fjell og øyer som endrer posisjon.

Nostradamus profetier

Nostradamus (1503 – 1566) er den mest kjente sluttidsprofeten. Selv om hans profetier ofte er benyttet til å støtte opp under 2012 sluttdatoen er de ikke spesifikt lenket til 2012. Hans forutsigelser er skrevet i firelinjede strofer og er vage og vanskelige å tolke, spesielt før en hendelse har funnet sted.

Nostradamus har blitt kreditert med å forutse Napoleon, Hitler, første og andre verdenskrig og 9/11-angrepet. Fremdeles skal en komet komme, naturkatastrofer som jordskjelv, pest, epidemier, enorme stormer og tredje verdenskrig.

Men se her: denne perioden med massive ødeleggelser etterfølges av en periode med fred, enhet og opplysningstid. Høres dette kjent ut?

Den sovende profet

Edgar Cayce (1877 – 1945) er blitt forkynt som en av tidenes største profeter. Han ga over 14.000 personlige konsultasjoner i løpet av sin karriere. Cayce benyttet en hypnotisk transe for å gjennomføre sine lesninger. Han husket aldri selv det som kom frem, som gjorde han fortjent til tittelen som den sovende profet.

Cayce forutså blant mange ting begynnelsen og slutten av første og andre verdenskrig, drapene på to presidenter og fastsatte alderen på sphinxen til å være 10.500 år som senere er blitt bekreftet. Hans profetier om endetiden ble derimot plassert mellom 1958 og 1998. Selv om han har bommet på tidspunktet her så er noen av hans spådommer interessante:

 • Mount Etna i Sicilia vil få et utbrudd som signaliserer begynnelsen på store endringer.
 • Intense jordskjelv vil ødelegge California og Baja Peninsula vil forsvinne.
 • New York City, San Fransisco og Los Angeles vil forsvinne.
 • Stillehavet vil møte Arizona og Nebraska.
 • Japan vil synke i havet
 • Det vil bli et akseskifte og polene vil smelte (verdenshavene vil da stige ca. 70 meter)
 • Nye kontinenter vil stige opp av havet utenfor Bimini og Bahamas. Det tapte kontinent Atlantis og andre vil stige.
 • Russland vil bli det spirituelle håpet i verden.

Det som er spesielt interessant med Cayce er hans profeti om akseskifte. Han sier at det nye aksepunktet vil ligge 16 grader inne i Russland. Det sammenfaller nesten nøyaktig med de vitenskapelige beregningene på 17 grader på samme lokasjon. Er dette bare en tilfeldighet? Lever vi i en verden som følger en kosmisk plan hvor vi kun er aktører i et teater så finnes det ingen tilfeldigheter.

Et utbrudd fra Etna på Sicilia i Italia signaliserer starten på store endringer ifølge Cayce.

Hindu Kali Yuga

Hinduenes tradisjon har en likhet med Mayaene og deres tidslinje. Som Mayaene og Hopiene tror også Hinduene på fire tidsaldre som korresponderer med stadier i menneskets utvikling. Hindunavnene på tidsaldrene er Stya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga og Kali Yuga. Vi er nå inne i sistnevnte syklus som begynte i 3102 f.Kr. som er kun 12 år fra Mayaenes Long Count-kalender. Lord Krishna forutså at etter rundt 5.000 år inne i Kali Yuga vil en gylden tidsalder starte og vare i 10.000 år.

Her bommer de med 120 år. Derimot når vi tar en titt på hva spådommene deres inkluderer så la oss ikke utelukke de helt.

Det vil bli en tid kalt den mørke tidsalder hvor spiritualitet vil være i forfall. I denne perioden vil det være korrupte herskere, hungersnød og sykdommer med naturkatastrofer og ødeleggelser. Alt dette etterfølges av en gylden tidsalder. Høres dette kjent ut – igjen?

I Ching

Et annet system fra oldtiden er den kinesiske boka I Ching (Endringenes bok). Det er en av de eldste kinesiske nedskrivningene og er et orakel benyttet gjennom generasjoner. Den er basert på en formel som er ukjent.

Terrence McKenna hevdet derimot at han hadde funnet formelen. Hans arbeid på 1970-tallet involverte bruk av fraktal matematikk som ledet til en formel han kalte “time wave zero”. Ved å benytte denne fremgangsmåten på I Ching kom han frem til årstallet 2012 som slutten på vår nåværende tidsalder.

Remote viewing

En metode for å oppnå visjoner om hendelser i fortiden, nåtiden og fremtiden er “remote viewing”. Denne teknikken er veldig lik metoden til Mayaene hvor de reiste gjennom portaler til stjernene for å finne astronomisk informasjon. Dette er en teknikk som kan læres til hvem som helst, dog noen personer er flinkere til det enn andre.

Remote viewing er en form for oversanselig persepsjon som gjør det mulig for en person å visualisere informasjon fra et fjerntliggende mål. Man kan dermed observere folk, handlinger og steder ovenfra og registrere hendelser utfolde seg.

Remote viewing er en verdsatt metode som benyttes av noen regjeringer (blant annet USA, Russland og Kina) til å tilegne seg hemmelig informasjon som kan være særdeles nøyaktig. Man må ta høyde for feilmarginer innenfor remote viewing, men allikevel hadde Pentagon et stort spionprogram styrt av oberst John Alexander så det må ha hatt en viss grad av presisjon.

Det eksisterer to generelle modeller. En er basert på at vi lever i et holografisk univers. Det andre er at vår bevissthet kan reise ut av kroppen vår. I den holografiske modellen, som med din DNA, befinner all informasjon seg i hver enkelt del. Inne i deg finnes all informasjon om alt i universet. Å aksessere det er bare en teknikk. I den andre modellen så prosjekterer man sin bevissthet ut av den fysiske kroppen som gjør at du fritt kan reise til ulike steder, tidspunkter og hendelser.

Edward Dames ledet et U.S. Defense Intelligence Agency-team med remote viewers. Han startet sitt eget remote viewing-firma, Psi Tech, og er nå direktør for Matrix Intelligence Agency. Han lærer bort sin egen teknikk i remote viewing til andre og er ansett til å være en av de beste på dette området.

Dames remote viewers greier ikke å se forbi 2012. De sier ikke at verden vil gå under, men at globale endringer er så store og ugjenkjennelige at det å se forbi den datoen er for forvirrende. På Art Bells kjente Coast to Coast-radioshow fra 3. desember 2000 hevdet Dames at det beste svaret de kom frem til var at selve tiden endres etter 2012.

“Noe skjedde på jorden i fortiden som påvirker hele jorden i fremtiden alt på en gang, og når du ser rundt omkring så er alt endret. Du ser ut til å være et annet sted, og faktisk har du havnet over på en annen bane, en annen tid, en parallell tid om du vil.”

Dames er ikke alene om å se slutten av 2012 som slutten på måten vi ser tid på. Tid er en dimensjon og vi er på vei inn i en ny dimensjon hvor tid ikke eksisterer.

Nær døden-opplevelser er det samme som remote viewing, men trigges ufrivillig hvor bevisstheten til personen går ut av den fysiske kroppen og man observerer seg selv ovenfra. Det finnes millioner av registrerte hendelser på nær døden-opplevelser som viser oss at sjelen tar med seg all hukommelse selv om man er ute av kroppen og vekk fra hjernen.

Dannion Brinkley var en CIA-agent som hadde en nær døden-opplevelse i 1975. Dette skrev han om i boka Saved by the Light. Etter å ha blitt truffet av lynet ble han erklært død ved ankomst til sykehuset, for så å våkne opp igjen 28 minutter senere i likhuset. Mens han var død (eller rettere sagt ute av kroppen) så Brinkley fremtidige hendelser, inkludert en “gjenkomst av energisystemet som eksisterte her for lenge siden”, et akseskifte og en mulighet for menneskeheten å heve sin bevissthet.

Nok en gang; virker dette kjent?

Tibetanske munker

Tibetanske munker benytter også remote viewing selv om de ikke benytter dette begrepet. Et annet ord for det er astralreising, men det er ikke helt det samme. Forskjellen mellom de to begrepene er at ved remote viewing er bare deler av bevisstheten ute av kroppen, mens ved astralreising så er hele bevisstheten ute mens kroppen sover.

Tibetanske kloster har vært opptatt av remote viewing i tusener av år og teknikken er en del av deres spirituelle praksis. Ifølge India Daily har Tibetanske munker nevnt at i 2012 vil verdenspolitikken være i opprør og en alvorlig konflikt vil begynne, men utenomjordiske vil gripe inn.

Munkene nevnte også at forbi 2012 vil vår nåværende sivilisasjon forstå at den endelige fronten for vitenskap og teknologi er i arenaen for spiritualitet og ikke materiell fysikk og kjemi. Folk vil lære essensen av spiritualitet, sammenhengen mellom kropp og sjel, reinkarnasjon og det faktum at vi er koblet til hverandre og alle en del av “Gud”.

Vi ser en rød tråd på hva som krystalliserer seg verden over. Trenger vi å ta for oss flere eksempler for å peke i retning av at 2012 og forbi er en ytterst vesentlig tidsperiode for jordens sivilisasjon? Egentlig ikke, men la oss dra med noen flere så vi får en helhet i de viktigste kildene som finnes.

Potalapalasset i Tibet inneholder trolig mye visdom som ennå ikke er kommet ut.

Egypterne

Den første kalenderen i den gamle verden ble funnet opp av Sumererne og senere adoptert av Egypterne. Den var basert på sammenflettingen av en 12 måneders og en 360-dagers “flytende” solår. Egypterne arvet også forståelsen for presesjonene på jevndøgnene.

Egypterne kalte presesjonssyklusen for Fønix-syklusen. Noen sier at “kalenderen i stein” i Keopspyramiden beskriver Fønix-syklusen. Konverterer man datoen til dagens tidsperiode så viser det seg at slutten på Fønix-syklusen havner nøyaktig på 2012. Om årstallet er tilpasset for å passe Mayakalenderens sluttdato eller om det er en eksakt omregning er vanskelig å si. Uansett så er de med i spillet.

Hvis du har studert egyptisk mytologi så kjenner du til legenden om fugl Fønix, en myteomspunnet fugl som bygger et rede på slutten av sin livssyklus i tempelet til Ra og lar morgensolen antenne det. Reiret og fuglen brenner til aske og en ny, ung fugl stiger opp av asken.

Så der har du det – enda en sluttsyklus som forutser ødeleggelsen av det gamle og oppstigelsen fra asken i det nye. Fugl Føniks er fremdeles brukt i dag for å symbolisere livskraft, udødelighet, gjenfødelse, helbredelse og guddommelighet.

Web Bot-prosjektet

Dette prosjektet har vært aktivt siden slutten av 1990-tallet. Det baserer seg på “bots” eller roboter som kravler rundt på internett, mye i samme grad som søkemotorene gjør det, i søken etter bestemte ord. I henhold til opphavsmann Cliff High så er systemet “rettet mot diskusjonsgrupper og steder som folk poster masse tekst. Nei, vi søker ikke gjennom e-post. Det har vi staten til.”

Når robotene har funnet et nøkkelord så tar det en liten 2 KB utklipp av den omkringliggende teksten og sender det til et sentralt punkt. Over en periode så vil man avsløre kurver i intensitet. Resultatet er ord og fraser som reflekterer folks tankeprosesser. Web Bot-prosjektet hevder å tappe inn i den kollektive bevisstheten. Den finner mønstre før en hendelse inntreffer.

En av de første nøyaktige forutsigelsene fra Web Bot-programmet skjedde i juni 2001. Programmet spådde at en livsendrende hendelse ville skje innen 60 til 90 dager som ville bli merkbar verden over. Programmet baserte seg på “småprat” på internett hvorav Twin Towers ble destruert 11. september 2001.

Gjennom sin eksistens har Web Bot-programmet spådd naturlige og menneskeskapte katastrofer som:

 • Tragedien når romfartøyet Columbia eksploderte.
 • Strømbruddet i New York i 2003.
 • Angrepet relatert til jubileumshendelsen Veterans Day hvor American 587 krasjet.
 • Hagleskuddulykken forårsaket av visepresident Dick Cheney.
 • Anthrax-angrepet i Washington DC i 2001.
 • Massivt strømbrudd på østkysten i 2003.
 • Jordskjelvet som førte til tsunamien i desember 2004.
 • Orkanen Kathrina i 2005.

Hendelser som ble spådd for 2008 var blant annet katastrofisk kollaps av dollaren, global økonomisk kollaps og “noe” viser seg over større byer som leder til avsløring av regjeringer.

Jeg har fulgt med dette prosjektet over noen år og ser at en stor del av spådommene for 2008, 2009 og 2010 ikke har slått inn. Om det betyr at vi mennesker endrer vår fremtid eller at verktøyet er upresist blir opp til deg å avgjøre.

Bibelkoden

Bibelkoden ble oppdaget av Dr. Eli Rips, en berømt matematiker. Han oppdaget at innenfor de fem bøkene i den hebraiske bibelen befinner det seg kodede meldinger. Hans teorier ble popularisert etter at reporter Michael Drosnin skrev boka The Bible Code i 1997.

Prosessen er enkel. En datamaskin følger et system som henter ut bokstaver i et fast mønster ved å hoppe over 1, 2 og 3 bokstaver for så å hente ut ord som gir mening. Ordene er ikke i sekvens eller på samme linje. De settes sammen ved å gå fremover, bakover eller diagonalt. Normalt sett benyttes alle tre variantene.

Bibelkoden hevdes å være svært nøyaktig og har spådd ting som Napoleon, Hitler, Hiroshima, månelandingen osv. For 2012 så sier den at en komet vil treffe jorden og tilintetgjøre den. Ble faktisk bibelen kodet med disse hemmelige meldingene for 2000 år siden? Jeg tror ikke det.

Etter at Drosnin mottok en del kritikk for sin bok så utfordret han sine kritikere med å si følgende i Newsweek i 1997: “Når mine kritikere finner en melding om drapet på en statsminister kodet inn i Moby Dick så skal jeg tro dem”.

Forskere på Australian National University ledet av Brendan McKay tok utfordringen. De benyttet teknikken på Moby Dick og fant drapet på John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. og Indira Gandhi for å nevne noen få. Ifølge deres studie så kan du benytte denne teknikken på en hvilken som helst bok og oppnå relevante resultater.

Profetiene for “2012” er i stor grad vinklet mot en kosmisk plan og at vi blir en del av et galaktisk samfunn.

Tidligere dommedager

Vi kan se at ikke alle kilder er like presise å basere seg på, spesielt de av nyere dato, mens profetiene fra Mayaene, Hopiene, Aztekerne, Buddhistene, Hinduene, Egypterne, Nostradamus, Edgar Cayce samt remote viewing som er benyttet i tusener av år kan se ut til å være basert på gammel visdom som vi i den vestlige verden har glemt for lenge siden.

Så hva med alle de andre gangene som dommedag er blitt annonsert verden over? Hvorfor skal vi tro at det skjer denne gangen når man har tatt feil alle de andre gangene?

Tidligere annonserte “dommedager” har alltid inneholdt kun ett budskap og det har vært at jorda vil gå under. Hendelsen er utelukkende negativ bortsett fra for de som følger gruppens leder. Uttalelsene blir gjort av enkeltpersoner eller små religiøse sekter. Alle er vokst frem i moderne tid og har kun eksistert i et begrenset antall år. Lederen tilbyr redning kun for sine medlemmer. Det eksisterer heller aldri flere sekter som har samme spådom. Alle lever etter “følg meg eller gå under”-prinsippet.

Akkurat som mange mennesker generelt sett trodde overgangen til år 2000 skulle medføre dommedag så skjedde akkurat det samme for 1000 år siden uten at dette bunnet i noe annet enn grunnløs og irrasjonell frykt tatt rett ut av lufta.

Heavens Gate var en religiøs gruppe på 90-tallet hvor 38 medlemmer gjennomførte masseselvmord når kometen Hale-Bopp dukket opp i 1997. De trodde at jorden skulle bli “resirkulert” og deres eneste sjanse til å overleve var å haike med romskipet de mente skjulte seg bak kometen. Synes du det ligner fælt på innledningen i Douglas Adams bok Haikerens guide til galaksen (som forøvrig varmt kan anbefales som god humor under turbulente tider) så har du helt rett. Også kultgruppen Aum Shinrikyo i Japan og Lords Witnesses-gruppen i England har alle spådd jordas undergang.

Slike grupperinger får massive medieomtale og man får gang på gang inntrykk av at dommedag har kommet og gått uten at noe har skjedd.

Du har sikkert hørt om gutten som ropte ulv. Denne gangen bør vi derimot lytte. En rekke urtidsstammer, berømte spåmenn og nåtidens spirituelle ledere sier alle det samme. Dette er helt unikt. Budskapet er helt likt. Vi går inn i en periode med jordendringer hvor vi i enden av en humpete vei kommer frem til edens hage med full bevissthet. Det er altså et kraftig lys i enden av tunnelen. Bokstavlig talt.

Svært få i den vestlige verden bryr seg, mye takket være et system som ikke tillater oss vanlige borgere å motta denne informasjonen gjennom staten og media. Dette systemet er derimot i ferd med å kollapse helt takket være renselsesprosessen vi er inne i som er en del av den kosmiske plan. Resultatet er allerede gitt. Graden av turbulens kan vi derimot påvirke med våre tanker og handlinger.

De av oss som er våkne bør iverksette handlinger og informere folket i resten av den vestlige verden om den fantastiske tiden som vi er inne i. Vi er rett og slett blant de heldige utvalgte som er på planeten for å oppleve profetiene som nå utspiller seg. Dette er en tid hvor vi alle burde vært samlet for å feire. Vi er inne i en tidsepoke som savner sidestykke i menneskets historie.

Men lytter vi? Kanskje noen jordskjelv her og et par vulkanutbrudd der vil vekke opp den sovende befolkningen? Selv om dette er tragiske hendelser så er mennesket er av en slik natur at vi dessverre trenger et spark bak for å se gjennom illusjonene. Den kosmiske planen tar heldigvis høyde for det. Det er derfor håp for oss alle. Stadig flere mennesker verden over opplever en enorm vekst i sin bevissthet, men tiden er knapp. Nå er tiden for å våkne opp og forberede oss.

Vulkanutbruddet på Island er en naturlig del av fødselen av en ny verden.

Tegn på endringer

Vi nærmer oss slutten på en epoke. Syklusen som avsluttes nå innførte et skille mellom det materielle og det spirituelle. Resultatet har vært en materiell vekst med en tapt kobling til den hellige essensen som befinner seg i materien.

Forutsigelsene fra profetene fra alle tidsaldre, fortid og nåtid, beskriver en vanskelig passasje med jordendringer, sosial uro og en bevissthetsoppvåkning. Om vi ser rundt oss i verden i dag, ser vi bevisene på endringene? Tegnene finnes overalt.

Jordendringer

Ingen profetier har spesifikt nevnt ordet global oppvarming. Mange uavhengige forskere sier det ikke vil medføre noen endringer av betydning for menneskeheten.

Endringer i magnetfeltet strander hvaler og sender trekkfugler til feil steder, vulkanutbrudd på Island lammer flytrafikken i hele Europa, vi har tilfeller av jordskjelv som på Tahiti, Chile og i Kina som er noe vi kan observere. Spørsmålet er om det er verre nå enn tidligere i historien.

I Stillehavet er havbunnen på vei opp til overflaten. Dette er nylig oppdaget av National Oceanic and Atmospheric Administration hvor et søk i deres database viser at havbunnen har steget med 100 meter på 24 dager.

Global oppvarming registreres ikke bare på jorden, men også på de fleste planeter i hele vårt solsystem. Nye kosmiske energier og fotonenergier stråler innover i vårt solsystem og påvirker alt levende inkludert planetene i seg selv. Det er derimot ikke noe tvil om at vi mennesker også må ta en del av skylden for globale klimaendringer selv om hovedårsaken trolig er en del av en kosmisk syklus. Å ta vare på jordkloden som faktisk gir deg alt du har, inkludert mat, dine klær, tak over hodet og datamaskinen du nå sitter foran burde være en selvfølge.

Kornsirkler

Kornsirkler har jevnt og trutt økt i frekvens og kompleksitet de senere årene. Kornsirkler er design som blir funnet i kornåkere verden over og spesielt i England. På tross av hva mange tror så er ikke stråene brukket, men derimot bøyd ned i 90 grader mot bakken uten at de er knekt. De ekte sirklene er ikke ødelagt på noe vis og vokser videre som normalt. Stråene er kun bøyd i mønstre uten skader på plantene, uten spor i bakken og uten tegn på menneskelig involvering.

Mange av designene i kornsirkler tolkes til å ha henvisninger til tiden som kommer. Hopiene mener kornsirklene er meldinger fra den store ånd.

En gigantisk kornsirkel dukket opp i Milk Hill, England i juni 2009 på hele 400 meter med tilsynelatende utenomjordiske symboler som strømmer ut av kjølevannet. Mange av kornsirklene viser til profetier, kometer, kretsløp, solstormer, endringer i vårt solsystem og fremtidige planetoppstillinger rundt 2012.

En gigantisk kornsirkel dukket opp i Milk Hill, England i juni 2009 på hele 400 meter med tilsynelatende utenomjordiske symboler som strømmer ut av kjølevannet.

Finanskrise

Det kan tenkes du ikke har særlig med bakgrunn i økonomiske teorier, men du trenger ikke være en finansiell Einstein til å skjønne at verdensøkonomien er i kaos. Finanskrisen fra 2008 øker stadig i omfang og gjelder nå hele land. Stadig flere moderne, vestlige land blir rammet av konkurs. Det begynte med Island og Latvia som ble etterfulgt av Hellas. Neste ut på listen er ikke helt ubetydelige land som England, Irland, Spania, Italia, Romania, Portugal, Japan og Litauen.

Da har vi fremdeles ikke nevnt USA som har vært konkurs i lang tid med sine utallige trillioner i gjeld uten at strikken har røket ennå. President Bush annonserte i 2008 at med hans nye økonomiske plan så ville USA oppnå et budsjettoverskudd innen 2012. Dette er vel en av 2012-spådommene vi kan plassere i kategorien for dårlig vitenskap.

Spør deg nå selv: Har du noensinne opplevd at så mange store land står på konkursens rand med degradering og skyhøye renter på lån til folket som resultat?

Alt kan beskrives med ett ord: renselse. Prosessen er allerede godt i gang. Selv om vi nordmenn er blitt godt skjermet for endringene så langt så er det bare et spørsmål om tid før vi selv går inn i samme renselsesprosess. Det gamle systemet resonerer ikke lengre med jordkloden og trenger å bli renset vekk. Dette er en god ting. Utelukkende positivt faktisk.

Dagens system er basert på kyniske prinsipper som kun gagner noen få. Slike systemer vil ikke greie å eksistere i de høyere vibrasjonene vi går inn i. Den nye tiden vil gjeninnføre balanse i systemet. Ifølge Iliuka så vil vi drive handel med tjenester, gull og vann i 2012. Når vi går inn i selve dimensjonsskiftet så endres derimot alt seg.

Media våkner

En sterk fremvekst av spirituell oppvåkning kan også observeres i samfunnet generelt sett. Media er i stor grad kontrollert så vi får sjelden innslag om den sanne virkelighet i nyhetene, diskusjonsprogrammer og såkalte dokumentarer. Allikevel ser vi et fremvekst i alternative programmer som Jakten på den 6. sansen, Lisa Williams, Klarsynte detektiver, Åndelig besøk, Synske barn og en haug med andre spirituelle programmer på kanaler som FEM og TVNorge i stadig økende grad.

Internett florerer med stadig mer informasjon om alle illusjonene vi lever i og er en av de få kildene hvor du kan søke frem sann informasjon (blant masse desinformasjon selvsagt). Nettmagasiner som Nyhetsspeilet.no tiltrekker seg hundretusener av lesere og blomstrer som aldri før. Media skriver og sender innslag om Märthas engleskole og Snåsamannens helbredende hender. Selv om omtalene ikke nødvendigvis er positivt vinklet av journalisten så oppnår man fremdeles en generell økning i bevisstheten til befolkningen ettersom de fleste avgjør selv om de resonerer med journalisten eller intervjuobjektet.

Personlig oppvåkning

På et personlig plan har mange opplevd store endringer. Forhold som ikke fungerer blir brutt, mange skrifter karriere til noe mer givende, dine mål og selv ditt trossystem gjennomgår radikale endringer.

Synes du langt flere avslutter sin inkarnasjon nå i forhold til tidligere? Samtidig er fødselsgraden blitt høyer enn noensinne. Det er mange utskiftninger avhengig av hva hver enkelt sjel har valgt å erfare. Noen ønsker å posisjonere seg i høyere dimensjoner på forhånd mens andre trenger flere inkarnasjoner i tredje dimensjon før man er klar for høyere vibrasjoner.

Det som er helt klart er at man kan tydelig se en bevissthetsøkning blant folk. Stadig flere mennesker verden over våkner opp og ser gjennom illusjonene. Bare spør naboen eller kollegaen din om hva han eller hun synes om politikerne, den økonomiske verdenssituasjonen eller noen forutsigelser for fremtiden. Det er svært positivt å se hvor mange som ser hvor langt vi har havnet i ubalanse på alle plan.

Stadig flere mennesker våkner opp og ser hvor kynisk de fleste store bedriftene er og hvordan de tenker profitt fremfor miljø, hvordan vi til stadighet blir overkjørt av politikerne ved at våre rettigheter, privatliv og frihet skrenkes inn og avgifter utvides, hvordan legemiddelindustrien kun tenker fortjeneste og ikke lengre ønsker menneskets beste og hvordan vi blir servert drikke og matvarer med stadig mer skadelig innhold. Våre politikere snur ryggen til og er kun til tjeneste for kapitalen og ikke for menneskene lengre.

Man kommer til slutt til et punkt hvor alle i befolkningen forstår hvor galt vi har havnet ut og store endringer vil komme i kjølevannet av en samfunnsmessig revolusjon. En global renselse på alle nivåer i samfunnet vil komme. Fortsetter vi i samme retning som nå så er vi dømt til undergang. Hele befolkningen må stå opp og kreve endringer. Først når vi har fått ryddet opp i vår egen korrupsjon, kynisme og disharmoni så er vi verdig en overgang til en ny dimensjon.

Så endelig er vi kommet frem til finalen. La oss få kjøtt på beina og ta for oss konkret hva vi kan forvente å oppleve på dagen for selve dimensjonsskiftet.

Dette sies å være en gammel stjerneportal som de gamle Mayaene benyttet. Foto: Copan, Honduras

 

Del 4: Dimensjonsskiftet

Ingen vet med sikkerhet hvordan selve skiftet blir, men Mayaene og mange andre innfødte stammer har opplevd dette før, sist gang i Atlantis for 13.000 år siden. Så hva er det som skjer i overgangen? Vil noe skje overhode? Vil livet fortsette som før? Spørsmålene er mange. La oss gå nærmere inn på et konkret dimensjonsskifte og hva du kan forvente å oppleve.

De fleste profeter og urfolk i verden ser “en stor forandring” som kommer til jorden og menneskeheten. Vi ser denne endringen til syvende og sist spesifikt som et planetarisk dimensjonalt skifte til et nytt eksistensnivå. Dette er knyttet til en bevissthetsendring fra egoisme til enhetsbevissthet. La oss derfor ta for oss selve naturen i et dimensjonelt skiftet forbundet med denne endringen for å finne visdom som kan benyttes her på jorden for å bringe balanse i disse endringene.

Forståelsen av det dimensjonale skiftet kan øke hastigheten på din åndelige vekst og utnytte ditt største potensiale i den tiden vi har igjen på denne vakre, levende planeten.

Et dimensjonsskifte er når en planet eller en hvilken som helst kosmisk kropp beveger seg fra et dimensjonsnivå til et annet. I vårt tilfelle vil det være fra tredje til fjerde dimensjon. Hele planeten og alle på den vil oppleve dette overgangen fra en dimensjon til en annen. De amerikanske indianerne mener at vi er i ferd med å bevege oss fra den fjerde verden inn i den femte verden, en endring som kommer i etterkant av “dagen for renselse” som de kaller det.

Selv om det er mye som tyder på at det kommer til å bli en veldig rask forvandling i denne transformasjonen til det neste dimensjonale nivået, eller neste verden, kan vi sette oss inn i dens karakteristikk og forstår hvilke endringer vi må gjennom. Den letter også på sløret over hendelser i vår verden og forklarer hvorfor de skjer, noe som gir klarhet i både hjerte og sinn rundt denne transformasjonen idet vi går gjennom den.

Det essensielle bevissthetsnettet

For 13.000 år siden i Mayakalenderens store syklus på 26.000 år gikk Atlantis under. Den gangen så begynte det menneskelige bevissthetsnettet å kollapse. Jordens akse flyttet til et nytt sted og Atlantis sank under havnivået. Innfødte stammer som Maya, Kogi og Arjarcos ledet sitt folk i sine båter til nye land.

Samtidig begynte menneskehetens bevissthetsnivå å synke. Menn og kvinner som var langt mer avansert enn vi er nå, ble raskt hårete barbarene selv uten kunnskap til å tenne bål ettersom det menneskelige bevissthetsnettet rundt jordkloden hadde kollapset helt. Menneskets Merkaba energifelt, lyskroppen, hadde blitt stengt av og utsatte de for effektene av at også jordens magnetfelt var tatt ned. Dette er en naturlig del av jordens syklus. Alle minner om menneskeheten ble slettet.

På et bevissthetsnivå langt unna i høyere dimensjoner ble et vedtak gjort, og et globalt prosjekt ble påbegynt her på jorden for å bringe menneskeheten tilbake til deres rettmessige bevissthetsnivå. Det ville derimot ta 13.000 år – til der vi er akkurat nå. Denne gangen vil det gå riktig for seg.

Dette er den sanne historien om hvordan bestemte mennesker som var unntatt fra å gå under, for lenge siden begynte å gjenskape et nytt menneskelig bevissthetsnett som omringet jorda, slik at menneskeheten en dag kunne returnere til høyere bevissthetsnivåer som de en gang hadde oppnådd.

Det finnes et bevissthetsnett for hver eneste art på jordkloden som befinner seg rundt 100 km ut i verdensrommet.

Hver eneste livsform på jorden må ha et bevissthetsnett (consciousness grid) som fullstendig omgir jordkloden for at den kan eksistere. Uten disse nettene er det ingen bevissthet. Når du forstår resultatene av dette 13.000-årseksperimentet vil du bli fylt med glede. For det som har skjedd er ikke mindre enn en fødsel av en ny menneskehet. Du vil forstå hva som menes til slutt da du er i ferd med å oppleve det. Langt forbi 2012. Vi som en menneskelig rase er i oppstartsgropen. Igjen.

Så hva er egentlig dette bevissthetsnettet? Konseptet er svært gammelt og er noe som har eksistert siden universet ble skapt. Plato beskrev at jorden hadde et tolvkantet nett. Bevissthetsnett finnes rundt hver planet. Hvert bevissthetsnett inneholder alle minner for en bestemt art. Alle levende skapninger på jorden har hvert sitt bevissthetsnett. Disse nettene inneholder generelle registreringer av alle arter.

I det menneskelige bevissthetsnettet som befinner seg rundt jordkloden vil du finne kollektiv informasjon om hvordan du kan sykle, men ikke hvordan du personlig lærte å sykle. Når det menneskelige bevissthetsnettet kollapser så vil du glemme hvordan du kan sykle. Du vil glemme alt du kan.

Profeter og klarsynte personer bruker resten av hjernen som forskere sier ikke er i brukt fordi deres instrumenter ikke er sensitiv nok til å registrere kommunikasjon med bevissthet. De klarsynte har tilgang til både det kollektive bevissthetsnettet og de individuelle bevissthetsnettene som er den enkeltes åndelige bevissthetsenergifelt. Disse menneskene har tilgang til det menneskelige bevissthetsnettet for “det store bildet” med menneskelige begivenheter. De har også tilgang til det åndelige energifeltet som omgir hver enkelt for detaljer rundt handlinger som enkelte har gjort.

Energifeltene som omgir den enkelte finnes i tre typer, en følelsesmessig energi, en mental energi og et energifelt for den fysiske kroppen. Kvinner er født med sitt følelsesmessige eller intuitive energifelt på toppen, mens menn er født med sine mentale eller logiske energifelt på toppen. Følgelig tilnærmer kvinner livet intuitivt med å føle ting. Menns tilnærming til livet er logisk ved å tenke ut ting.

Merkaba, også kalt Mer-ka-ba eller Merkabah, er din lyskropp, et energifelt som omkranser deg.
Merkaba, også kalt Mer-ka-ba eller Merkabah, er din lyskropp, et energifelt som omkranser deg.

Energifeltene som omgir alle mennesker er i en geometrisk form kjent som stjernetetraeder. Kort sagt er den utformet som to tresidede pyramider (tetraedre) satt sammen mot hverandre. Det tredimensjonale stjernetetraederet ser todimensjonalt ut som davidsstjernen.

Det jødiske folk skrev Det Gamle Testamentet mens de var i fangenskap i Babylon i Irak. De skapte bibelen fra pre-Sumeriske åndelige skrifter, endre enkelte deler for å mystifisere og endre historien om skapelsen til en av frykt og kontroll. Pre-Sumerisk informasjon inkluderte kjennskap til stjernetetraederets åndelige bevissthetsenergifelt. Dette energifeltet omgir den fysiske kroppen til hver enkelt. De eldgamle jødene tok i bruk stjernetetraederet som sitt symbol for å minne sitt folkeslag om denne visdommen.

Et stjernetetraeder består av to tetraedre med koblinger til moder jord og fader sol samt separasjonen mellom mann og kvinne. Stjernetetraederet er en konfigurasjon for det åndelige energifeltet i tredje dimensjon. I tillegg er det dualitet mellom dem som er i tjeneste for seg selv og de som er i tjeneste for andre. I fjerde dimensjon er det åndelige bevissthetsenergifeltet i en geometrisk form kjent som et åttesiders oktaeder.

Når man begynner å føle seg utlært i leksjonene i tredje dimensjon, begynner man sin søken etter opplysning. De hellige Merkaba-teknikkene aktiverer ens følelsesmessige og mentale åndelige energifelt og gjør deg klar for fjerde dimensjon. Ubetinget kjærlighet er en bevissthetstilstand som benyttes av alle utøvere av den hellige Merkaba-teknikken for å aktivere sine åndelige energifelt til en roterende Merkaba. Dette roterende lyset vil føre din kropp og sjel over fra en dimensjon til en annen som et slags rom/tid/dimensjonskjøretøy.

Ved å endre deg selv vil din Merkaba kunne bli levende. Og når den er levende så er alt mulig. Merkaba er mye mer enn bare et kjøretøy for oppstigning og nedstigning. Det kan faktisk være hva som helst ettersom det er primærmønsteret som skapte alle ting og alle univers, både synlige og usynlige.

Stegene i et typisk dimensjonsskifte

Det første som skjer på planeter i denne galaksen er vanligvis at det geomagnetiske feltet benytter å svekkes. Det blir deretter uberegnelig, hvorav sivilisasjonen på planeten begynner å bryte sammen og går til slutt inn i siste stadium. Den siste fasen varer vanligvis ikke mer enn to år, men nesten alltid minst tre måneder. I denne fasen begynner sivilisasjonen å oppløse seg. Alle systemer som holder sivilisasjonen på plass går i oppløsning og kaos regjerer. Dette er perioden som de fleste religioner er forberedt på. Det er perioden hvor vi fremdeles er på jorden i tredje dimensjon før vi faktisk gjør overgangen til den fjerde dimensjon.

Deretter er det en periode på fem eller seks timer før det dimensjonale skiftet begynner. Dette er en veldig merkelig tid ettersom den fjerde dimensjonen begynner å lekke inn i den tredje dimensjonen. Det hjelper virkelig å vite at dette kommer for å bevare roen.

Når skiftet faktisk begynner, vil det ikke herske noen tvil. Det vil være konkrete endringer av farge og form som er utenfor de fleste menneskers bevissthet. Fra dette tidspunktet har vi forlatt jordens tredje dimensjon. Vanligvis skifter aksen på kloden lokasjon på dette tidspunktet, men vi vil ikke vite om det da vi bokstavelig talt vil være i en ny rom-tid dimensjon. Det er alltid andre muligheter for hvordan dette vil kunne skje, men dette er det som normalt sett skjer.

Når vi passerer gjennom vakuumet, området mellom dimensjonene referert til som tre dager med mørke, vil vi gå over til jordens fjerde dimensjon. Livet vil da bli dramatisk endret. En fødsel inn i den nye verden har begynt.

Følgende scenario viser i detaljer hvordan et dimensjonalt skifte skjer generelt sett i universet, men jordkloden er et eksepsjonelt tilfelle. Først ser vi på en normal overgang som om det er det som vil skje, men vår egen overgang vil med all sannsynlighet ikke være normal da vi denne gangen skal oppleve skiftet med vår fysiske kropp og inkarnasjon i behold. Historiens gang kan bli noe helt annet enn hva jeg beskriver her. Det avhenger av den kjærlighet vi har for hverandre som en planetarisk rase. Jeg vil til slutt ta for meg alternative teorier for sluttscenarioet.

De første tegnene

De første tegn på et verdensomspennende dimensjonalt skifte er en svekkelse av magnetfeltet, noe som vitenskapen er klar over har sunket på jorden de siste 2000 år. I de siste 500 årene har jordas magnetfelt blitt svekket ytterligere. Idet vi nærmer oss dimensjonsskiftet, vil det geomagnetiske feltet begynne å oppføre seg unormalt, noe som allerede har skjedd. Verdens flyplasser har måttet justere de normale magnetiske feilkorrigeringer som gjøres nord for sine flyplasskart for å kunne bruke automatiske instrumenter.

De siste tretti årene har vi sett veldig merkelige endringer i magnetfeltet. Fuglene migrerer ikke til sine vanlige lokasjoner. Trekkfuglene benytter magnetiske linjer til å navigere seg frem og disse linjene har endret seg dramatisk. Dette er trolig årsaken til at hvaler og delfiner strander seg selv, fordi de også bruker disse linjene til å navigere. Mange magnetiske linjer som alltid har fulgt kysten har nå havnet inn i landet. Ettersom hvaler følge dem, havner de inn på land og blir strandet.

Til slutt vil det geomagnetiske feltet trolig kollapse og falle til null. Dette har skjedd mange ganger i løpet av jordas historie.

Hvis dette skjer, kan flere ulike scenarioer slå inn. Feltet kan snu seg helt og medføre at de magnetiske polene bytter plass. Eventuelt kan det falle tilbake til samme konfigurasjon etter at den når null, men med en helt annen akse. Det finnes forskjellige måter aksen kan flytte seg på, men det spiller egentlig ingen rolle for deg og din oppstigning. Du vil ikke være her på dette nivået av jordens dimensjoner, så du vil ikke få en direkte opplevelse av denne endringen. Kataklysmiske hendelser kan du derfor helt se bort fra.

Det finnes andre mer subtile energiendringer slik som Schumann resonans (den grunnleggende resonansfrekvensen for planeten jorden), som vil endre seg før det dimensjonale skiftet oppstår, men den geomagnetiske endringen er den største. USAs regjering har gått langt for å benekte at denne endringen finner sted i Schumann-frekvensen selv om land som Tyskland og Russland rapporterer motstridende informasjon. Du kan studere Gregg Bradens arbeid som er mer opplyst og ærlig.

Betydningen av det geomagnetiske feltet ligger i den effekten den har på det menneskelige sinn når og hvis den beveger seg til null og forblir der i mer enn to uker. Ifølge russerne ble deres kosmonauter bokstavelig talt gal i pionértiden når de ble sendt ut i verdensrommet utenfor jordas magnetfelt i mer enn to uker. Dette er akkurat det som skjedde etter at Atlantis sank – folk mistet sin hukommelse og ble sprø. Det virker som jordens magnetisme holder vår hukommelse intakt, omtrent som en kassett, og dette er knyttet til vår følelsesmessige kropp. Så russerne fant opp en liten enhet som kunne bæres i beltet til kosmonautene for å opprettholde et normalt magnetfelt rundt kroppen når du er i verdensrommet. NASA har helt sikkert gjort noe tilsvarende.

Det kan virke underlig at jordmagnetisme kan påvirke våre følelser, men tenk etter hva som skjer under en fullmåne. Fullmånen medfører kun små geomagnetiske endringer, men effekten er åpenbar. I alle større byer i verden så øker kriminaliteten dagen før, samme dag og dagen etter fullmåne. Det er flere drap, voldtekter og generell kriminalitet under disse tre dagene enn noen annen dag i måneden. Derimot når den geomagnetiske feltet går til null, innebærer det et langt større problem. Selv svingningene i verdens aksjemarked er basert på menneskelige følelser, slik at det er lett å forstå at store svingninger i jordas geomagnetiske felt som varer over to uker kan medføre kaos i verden.

Fasen før skiftet

Dette er perioden som vanligvis varer fra tre måneder til to år. Den blir primært utløst av geomagnetisme som påvirker folk mentalt og følelsesmessig. Dette er mekanismen som forårsaker sammenbruddet av de sosiale systemene i verden. Aksjemarkedet krasjer, regjeringene blir ute av stand til å fungere og unntakstilstand startes, men vil ikke fungere fordi militært personell vil ha det samme problemet. Dette følges av mangel på mat og andre forsyninger og ingen hjelp. På toppen av dette vil folk flest blir paranoid.

Men på grunn av den enorme assistansen som våre utenomjordiske åndelige brødre har gitt oss og på grunn av den dramatiske endringen i bevisstheten som vi har oppnådd, er det en utmerket mulighet for at vi ikke vil gå gjennom denne perioden, og hvis vi gjør det så vil det gå svært rask. Faktisk vil jeg ikke bli overrasket om vi ikke får noen advarsel i det hele tatt bortsett fra de fem til seks timene som vi tar for oss straks.

Hvis vi skulle forberedt denne fasen på et fysisk nivå, ville vi måtte grave ned mat og forsyninger i et hull i bakken som skulle vare i inntil to år. Etter dimensjonsskiftet har dette derimot ingen verdi. Hvorfor? Fordi dimensjonsskiftet vil føre oss inn i en ny dimensjon i jordens bevissthet, et sted hvor den tredje dimensjon, vår normale verden, ikke vil eksistere. Når skiftet begynner, vil den tredimensjonale verden forgå, så det er hensiktsløst å lagre mat og forsyninger i et hull og forvente å fortsette livet som normalt etter at alt er over.

Ingen fysiske forberedelser vil hjelpe deg i de høyere dimensjoner. Suksess der avhenger av din åndelige bevissthet og for det meste din karakter.

Fem til seks timer før skiftet

Denne fasen er veldig merkelig fra et menneskelig synspunkt. Taos Pueblo-indianerne blir fortalt å gå til sin landsby, trekke for gardinene, ikke se ut og be. Det å se utenfor vil bare føre til frykt som er det siste du trenger.

Et merkelig fenomen begynner på dette stadiet. De to dimensjonene begynner å overlappe hverandre. Du sitter kanskje på rommet ditt når det plutselig dukker opp noe ut av intet som ikke kan forklares av hjernen din. Det vil være et fjerdedimensjonsobjekt som ikke passer inn i din forståelse av virkeligheten. Du vil se farger som du aldri har sett før i livet ditt. Disse fargene vil være umåtelig lyse og de vil se ut til å ha sin egen lyskilde. Fargen vil se ut til å stråle ut fremfor å være reflektert. Og de vil ha en form som tankene dine ikke vil være i stand til å forklare. Disse objektene vil være de rareste tingene du noensinne har sett. Det er derimot greit da dette er et naturlig fenomen.

Det vil være en fordel å ikke røre disse objektene. Hvis du gjør det, vil det umiddelbart trekke deg inn i fjerde dimensjon i en akselerert hastighet. Det vil være enklest og best hvis du unngår å flytte raskt. Hvis det er uunngåelig, vil det kunne gå greit uansett.

Syntetiske objekter oppløses

Den andre fenomen som nesten helt sikkert vil oppstå har å gjøre med hva slags virkelighet som vi lever i. Den opprinnelige virkeligheten er opprettet på en slik måte at alt er i guddommelige orden med alt annet. Men i vår dualitetsvirkelighet har teknologi laget syntetiske materialer. Disse materialene som ikke finnes i naturen vil ikke kunne komme gjennom til den fjerde dimensjon. De vil vende tilbake til elementene de ble opprettet fra. Det er mulig å sende et syntetisk materiale inn i neste dimensjon, men det krever en spesiell energi for å holde det intakt.

Disse syntetiske materialene har et stabilitetsspekter. Noen av dem, som glass, er ikke langt fra naturen. Glass er bare smeltet sand, mens andre materialer er langt unna fra å være naturlig og dermed mye mer ustabil slik som moderne plast. Dette betyr at avhengig av stabiliteten deres vil noen syntetiske objekter smelte eller går i oppløsning raskere enn andre i løpet av denne fem/seks-timers perioden. Bilen din er laget av metall, plast og andre høyt ustabile materialer så den vil definitivt være ute av drift. Selv huset ditt er trolig laget av mange ustabile materialer og vil for det meste bryte ned og delvis gå i oppløsning. De fleste moderne hjem vil være utrygg i denne fasen.

Med visdom om at denne tiden ville komme og hva som ville skje når den slo inn, gjorde at Taos Pueblo-indianerne for lenge siden gjorde det ulovlig å bruke moderne byggematerialer i landsbyen sin. Taosfolket lager sommerhjem av syntetiske materialer utenom landsbyen, men de vet at når “renselsens dag” kommer, setter de kursen mot sine gammeldagse hjem i landsbyen. Noen ganger setter de inn vinduer i deres gamle bygninger, men ettersom åpningene ikke hadde glass fra før så er det ikke noe tap hvis de mister et vindu. Ut over det er deres bygninger laget kun av leire, halm, sand, steiner og trær. De vil ikke oppleve dette problemet.

Derfor ville det være best å være i naturen når dette skjer, men hvis du ikke kan så er det ment å skje slik. Ikke bekymre deg for dette. Denne informasjonen er for at du skal forstå hva som skjer rundt deg når skiftet begynner.

La oss forklare dette litt nærmere. Syntetiske objekter er egentlig bare tanker skapt i hologrammet som vi oppfatter som vår virkelighet. De eksisterer ikke i den opprinnelige virkeligheten. Den egentlige virkeligheten er bare lys. Verden vi lever i er egentlig et hologram eller en illusjon som de aller fleste av oss opplever som svært håndfast. Syntetiske objekter skapes av oss menneskers tanker i dette hologrammet. Det kan være vanskelig å forstå at syntetiske objekter bare er tanker. “Tankeformer” ville være et bedre begrep. De kommer fra det hinduene kaller den mentale planet, fra et høyere dimensjonsnivå, hvor objektene sakte filtreres ned gjennom dimensjonene før de kommer frem her i den tredje dimensjonen. Objektene oppleves til slutt som håndfaste av deg og meg i vår virkelighet (hologram).

I menneskelige begreper så tenker en person på noe, ser det for seg og finner så ut hvordan gjøre det. Folk skaper det på en eller annen måte og manifesterer objektet på jorden. Det spiller ingen rolle om det er en enkeltperson eller en gruppe mennesker. Den person (eller personer) som skaper det ivaretar ikke objektets eksistens her på jorden selv om de skapte det. Det holdes på plass i vår virkelighet av vårt menneskelige bevissthetsnett som befinner seg rundt planeten. Dette er bevissthetsnettet for alle folk i tredje dimensjon.

Det er en avtalt virkelighet som holdes på plass av nettet, slik at hvis noen som har opprettet et objekt dør vil objektet forbli i vår virkelighet. Men hvis bevissthetsnettet som inneholder disse objektene skulle bryte sammen, ville objektene gå tilbake til materialene de kom fra uten å etterlate et eneste spor. Akkurat dette bevissthetsnettet vil bryte sammen før eller i løpet av skiftet.

For de som allerede føler seg sprø på grunn av sammenbruddet av det geomagnetiske feltet vil de neppe føle seg bedre når de ser virkeligheten kollapser og objekter begynner å forsvinne eller gå i oppløsning. Det positive er at det varer i mindre enn seks timer.

I følge Plato, Edgar Cayce og andre synske, har det eksistert mange svært avanserte sivilisasjoner her på jorden før, men det er få eller ingen spor av dem. Dette er på grunn av det vi nettopp har beskrevet. Deres syntetiske materialer gikk bokstavlig talt i oppløsning gjennom det siste dimensjonale skiftet for 13.000 år siden og i alle andre skifter før dette. Skaperen sørger for å rense opp det opprinnelige virkelighetsmiljøet hver gang det er et dimensjonsskifte.

Analogien blir som å kjøre en reinstallasjon av din PC hvor du sitter igjen med et blankt operativsystem i grunnstilling uten programmer og tilpasninger. Alt som er lagret er slettet og man begynner på en ny syklus med å skape dokumenter og brukerdata.

Hvis en avansert utenomjordisk kultur kommer hit og ønsker å skape en struktur som skal vare i titusener av år, eksempelvis en pyramide, kan de ikke gjør det ut av sofistikert metall som rustfritt stål. De bruker naturlige materialer fra planeten som er veldig hardt og slitesterkt. På denne måten vet de at pyramiden fortsatt vil eksistere gjennom alle disse naturlige dimensjonale endringene som hver planet opplever. Dette er ikke en steinalderlignende begrensning. Det er bare en smart måte å gjøre det på når man innehar visdommen om dimensjonsskiftene.

Dessuten er disse avanserte utenomjordiske kulturene også svært forsiktige med å ikke legge igjen spor etter seg. De tar enten kroppene sine med seg eller oppløser de for å unngå å bryte den galaktiske loven om å ikke blande seg inn i en planetarisk sivilisasjon. I de tilfeller dette gjøres så er entitetene gitt tillatelse fra høyere bevisstheter til å gjennomføre nødvendige endringer basert på den kosmiske plan.

Du har opplevd dimensjonsskifter før

Enhver person som noen gang har levd på jorden har allerede opplevd et dimensjonsskifte. Du måtte det for å komme deg til jorden. Det er et kosmisk faktum. Hvor enn vi kom fra før vi kom til jorden, måtte vi gå gjennom vakuumet (området mellom dimensjonene) for å komme hit. Vi måtte endre dimensjon. Den dagen du ble født på jorden opplevde du et dimensjonal skifte. Du flyttet fra en verden til en annen. Det er bare på grunn av vår dårlige menneskelige hukommelse at vi ikke husker at vi har gjort det før. Du har altså intet å frykte. Dette kan du. Det er faktisk en fantastisk flott opplevelse som står foran oss.

Ved å ikke huske opplevelsen av å være født eller å huske de andre dimensjoner har vi lagt enorme begrensninger på oss selv. Vi kan eksempelvis ikke overvinne realiteten i store avstander. Avstandene i vår virkelighet er så store at vi ikke kan rekke over dem. Vi kan ikke engang forlate vårt eget solsystem. I den nåværende tilstand av bevissthet er vi fanger i våre egne hjem.

Er det ikke sant? Å reise over store avstander med romskip på den konvensjonelle måten man oppfatte tid og rom på er ikke mulig. Vitenskapen har kommet frem til den konklusjonen. Men selvfølgelig er det nedslående at vi aldri kan forlate vårt eget solsystem. Å nå den nærmeste stjernen (Alfa Centauri rundt fire lysår unna) ville ta om lag 115 millioner år med dagens (offisielle) romteknologi. Mennesket lever ikke så lenge og dessuten så gjelder dette bare den nærmeste stjernen. Å nå langt ut i verdensrommet ville bare være umulig. Vår forståelse av tid og rom må endres for at vi skal komme noen vei.

Vårt problem at vi bare kjenner til tid og rom. Sannheten om dimensjoner og parallelle virkeligheter er stort sett tapt. Fordi alt er perfekt, er vi i ferd med å huske dette nå – akkurat nå som vi trenger det. Vi husker først i våre drømmer, deretter ser vi det i våre filmer. Filmer som Star Trek, Contact, Sphere og mange andre har alle utforsket idéen om dimensjoner. Så la oss ta en titt på hvordan et planetarisk skifte foregår i praksis.

Filmer som Star Trek får sin inspirasjon fra verdener som eksisterer i parallelle virkeligheter.

Det store dimensjonsskiftet i praksis

En galaktisk lærebok vil vise deg det samme som kommer frem her. Dette er det vanlige scenarioet. Mange detaljer kan være ulike ettersom livet er fleksibelt, men ved å vite hva som normalt sett skjer så kan du med enkelthet se for deg forskjellene i en overgang.

De oppstegne mesterne føler at det vil bli svært lite voldsomheter som følger dette skiftet for vi har kommet et langt stykke på veien. Vi har gjort en god jobb i å hjelpe til med å føde den nye menneskelige bevissthet. Så slapp av og ikke bekymre deg. Gled deg over denne overgangen og nyt den. Etter hvert som du blir vitne til perfeksjonering av livet, kan du bli den lille babyen du kanskje har ønsket å gå tilbake til. Vit at du kommer til å bli tatt vare på og ren kjærlighet vil guide hendelsene. Denne energibølgen er så mye større enn deg at du like godt kan overgi deg til livet og nyte det med glede mens du hjelper andre i å forstå overgangen.

Vi har mest sannsynlig forandret muligheten for de to år til tre måneder med kaos. Det er nå antatt at perioden før skiftet vil trolig være svært kort og nesten uten avbrudd. De forventer liten eller ingen advarsel bortsett fra skiftet som tar fem eller seks timer. Det som mest sannsynligvis vil skje er at du våkner en morgen og før solen har gått ned vil du se deg selv som en baby i en helt ny verden.

Seks timer før skiftet

La oss begynne seks timer før skiftet. Du våkner opp en klar, kjølig morgen og føler deg helt topp. Når du stå opp, legger du merke til at du føler deg veldig munter og samtidig litt underlig. Du bestemmer deg for å ta et bad. Når du ser på vannet så føler du noe bak deg. Du snur deg og ser en stor og kraftig glødende gjenstand i merkelige farger som svever rundt en meter over gulvet ved siden av veggen. Etter hvert som du prøver å finne ut hva dette er, dukker et mindre objekt opp rett ut av lufta noen få meter unna. De begynner å flyte rundt i rommet.

Du spretter opp og løper inn på soverommet bare for å se at hele rommet er fylt med disse merkelige, utenkelige tingene. Du begynner kanskje å lure på om du er i ferd med å få et psykisk sammenbrudd eller om en hjernesvulst driver og påvirker din oppfatning av virkeligheten, men ingen av delene er tilfellet. Plutselig begynner gulvet å gå i oppløsning og hele huset begynner å falle fra hverandre. Du springer ut av huset og ut i naturen hvor alt ser normalt ut bortsett fra at det er mange av disse merkelige tingene overalt.

Du bestemmer deg for å sette deg ned og forbli i ro. Du husker plutselig hva som egentlig foregår. Dermed fokuserer du på din Mer-Ka-Ba og begynne å puste dypt og bevisst. Du slapper av i pranaenergien som beveger seg gjennom kroppen din. Det store, roterende Mer-Ka-Ba oppstigningsfartøyet har omsluttet deg i sin varme og sikkerhet. Du blir sentrert og venter fordi det som er i ferd med å skje er skaperens vilje.

Det er egentlig ingen steder du kan gå. Det er den mest storslåtte turen du kan forestille deg. Den er urgammel, men samtidig helt ny. Det er vakkert og du føler deg fantastisk. Du føler deg mer levende enn du noen gang gjorde da du var i den normale jordiske virkeligheten. Hver eneste pust du tar er spennende.

Du ser utover enga hvor en rød, glødende tåke begynner å omfavne deg. Snart er du omringet av denne røde tåken som synes å ha sin egen lyskilde. Det er en tåke, men den ser ikke ut som noen tåke du har sett før. Den ser ut til å være overalt nå. Du puster den inn.

En merkelig følelse kjennes gjennom kroppen din. Det oppleves ikke ubehagelig, bare uvanlig. Du merker at den røde tåken sakte skifter over til oransje. Du ser den ikke lenge som oransje før den går over til å bli gul. Gulfargen endres raskt til grønn, så blå, så lilla, så fiolett og så ultrafiolett. Deretter eksploderer det i et kraftig glimt av rent hvitt lys inn i din bevissthet. Du er ikke bare omgitt av dette hvite lyset, men det ser ut til at du er dette lyset. For deg er det ingenting annet som eksisterer.

Denne siste følelsen synes å fortsette i lang tid. Sakte, veldig sakte endres det hvite lyset til klart lys og det stedet hvor du sitter blir synlig igjen. Derimot ser det ut som om alt er metalliske og laget av rent gull – trærne, skyene, dyrene, husene, andre mennesker – bortsett fra kroppen din som kanskje eller kanskje ikke ser ut som gull.

Nesten umerkelig blir den gylne metalliske virkeligheten gjennomsiktig. Sakte begynner alt å se ut som gullaktig glass. Du vil kunne se rett gjennom vegger og du kan til og med se folk bak dem.

Tre dager med mørke

Til slutt begynner den gylne metallvirkeligheten å bli vag og svinne hen. Den skinnende gullfargen blir matt og fortsetter å miste sitt lys inntil hele verden er mørk og sort. En total mørkhet omslutter deg og din gamle verden er borte for alltid. Du kan ikke se noe nå, ikke engang kroppen din. Du kjenner at du er stabil, men på samme tid synes du å være flytende. Din vante verden er borte.

Ikke føler frykt her. Det er ingenting å være redd for. Dette er fullstendig naturlig. Du har gått inn i vakuumet mellom tredje og fjerde dimensjon, vakuumet hvor alt kom fra og alltid må gå tilbake til. Du har tredd inn i porten mellom verdenene. Det eksisterer ingen lyd og intet lys. Det er total uten sansemessige inntrykk på alle tenkelige måter.

Det er ingenting annet å gjøre enn å vente og føle takknemlighet for din forbindelse med skaperen. Du vil sannsynligvis drømme på dette punktet. Det er helt greit. Hvis du ikke drømmer, vil tiden virke som en evighet. I virkeligheten vil det bare gå rundt tre dager.

For å være presis kan denne perioden vare fra to og en kvart dag (den korteste noensinne kjent) til rundt fire dager (den lengste noensinne opplevd). Normalt sett varer det mellom tre og tre og en halv dag. Disse dagene er angitt i jordisk tid selvfølgelig. Denne tiden er erfaringsbasert og ikke reell da tiden som vi kjenner den finnes ikke i vakuumet.

Mayaene har nylig uttalt at tiden det tar er 30 timer og ikke 3 dager. Derimot kan det oppleves som 3 år for noen da tiden her blir relativ og vil oppleves ulikt fra person til person. I tillegg vil noen gå gjennom dette mørket sovende mens andre igjen vil være våkne. Det sies at de som må gå gjennom prosessen i våken tilstand vil være historiefortellerne på den andre siden, mens resten vil ikke beholde noe hukommelse etter overgangen. Derfor vil det være nødvendig med disse historiefortellerne som kan informere oss om hvor vi har kommet fra og ivareta vår historie slik at vi kan lære av den.

Du har nå nådd slutten på “End of Time” som Mayaene og andre religioner og spirituelle ledere har snakket om.

Den nye fødselen

Den neste opplevelsen er ganske sjokkerende. Etter å ha vært flytende i ingenting og i mørket i tre dager eller så (på et nivå i ditt vesen kan det føles som tusen år har gått), vil hele din verden helt uventet og på et øyeblikk eksploderer i et strålende hvitt lys. Det vil være totalt blendende. Det vil være den sterkeste lyset du noensinne har sett og det vil ta lang tid før øynene dine kan justere seg og håndtere intensiteten i dette nye lyset.

Mest sannsynlig vil opplevelsen føles helt ny og det du nettopp har blitt er en baby i en ny virkelighet. Du er deg selv, men med blanke ark i en ny verden. Akkurat som når du ble født her på jorden så kom du fra et veldig mørkt sted til et svært lyst sted. Du var helt blendet og visste ikke hva i all verden som foregikk. Opplevelsen er like på mange måter. Gratulerer! Du er nettopp født inn i en strålende ny verden!

Når du begynner å tilpasse deg intensiteten av lyset, som kan ta litt tid, vil du begynne å se farger du aldri har sett før og aldri visste eksisterte. Alt, hele oppsettet, hele opplevelsen av virkeligheten, vil bli bisarr og fremmed for deg unntatt de flygende objektene rett før skiftet.

I sannheten er det som din andre fødsel. På jorden når du er født, begynner du som liten og fortsetter å vokse til du er en voksen. Vi tenker vanligvis på det menneskelige voksenlivet som slutten på veksten. Det som kan høres rart ut før du ser det er at en menneskelig voksen kropp er en baby i den neste verden. Akkurat slik det er her på jorden, begynner du å vokse og bli høyere til du kommer til voksen alder i denne nye verden. Voksne i denne nye fjerde dimensjonsverden er overraskende mye høyere. En voksen mann er fra 4,2 til 5 meter høy og en voksen kvinne er fra 3 til 3,7 meter høy.

Kroppen din vil virke solid akkurat som på jorden, men sammenlignet med tredjedimensjonsverden er den ikke det. Faktisk er det slik at hvis du skulle gå tilbake til jorden så ville ingen kunne se deg. Du har fortsatt en atomstruktur, men atomene vil for det meste være omgjort til energi. Du har blitt veldig mye energi og svært lite materie. Du kan gå rett gjennom en vegg på jorden, men her i den nye verden er du solid. Denne nye fødselen blir ditt nest siste liv i struktur slik du kjenner den. Den femte dimensjon som kommer kort tid etter den fjerde har fremdeles fysisk form, mens den sjette dimensjon består av en formløs tilstand av bevissthet. Du vil ikke ha noen kropp, men vil være overalt på en gang.

Tid er totalt annerledes i den fjerde dimensjonen. Noen få minutter på jorden er flere timer i fjerde dimensjon. Det som vil virke som to år, vil du kunne nå voksen alder på. Men bare å vokse opp er ikke det livet handler om akkurat som her på jorden. Det finnes nivåer av kunnskap og eksistens som ville være vanskelig å forestille seg fra stedet du vil være når du først går inn i fjerde dimensjon. Det blir akkurat det samme som en baby her på jorden ikke kan fatte hva astrofysikk er.

Din innstilling gir uttelling

Her er du, en baby i en ny verden. Derimot er du langt fra hjelpeløs i denne nye verden. Du er en mektig sjel som kan styre hele virkeligheten med dine tanker. Hva nå enn du tenker vil skje umiddelbart! Skjønt til å begynne med vil du normalt sett ikke forstå denne sammenhengen. De fleste vil ikke koble de to sammen på flere dager. De få dagene er avgjørende. Det kan forhindre deg fra å overleve i den nye verden hvis du ikke forstår tankegangen bak umiddelbar manifestering.

Så her er du, bare noen få minutter gammel og den første store testen i livet ditt begynner. Når det fjerde dimensjonale vinduet er åpnet, kan hvem som helst gå gjennom, men normalt sett kan ikke alle bli værende. Vit at det er et potensiale for at alle vil forbli uansett hvis den kosmiske planen til kilden sier noe annet i vår oppstigning. Hva som skjer helt eksakt kan ingen utenom kilden vite med sikkerhet.

Det ser ut til å finnes tre typer mennesker på dette stadiet:

 • De spirituelle
  Først har vi gruppen med folk som passerer over som er klare. De har forberedt seg til dette livet med det livet de levde.
 • De hatefulle
  Deretter har vi en gruppe med folk som ikke er klare, som er fylt med så mye frykt og hat at de ikke kan tillate seg å forlate denne tredje dimensjonen forbi vakuumet. De vil umiddelbart returnere tilbake til jorden.
 • Den store massen
  Til slutt har vi en tredje gruppe som går over, men er egentlig ikke helt klar for denne erfaringen. De var klare nok til overgang til den fjerde dimensjon, men de var egentlig ikke forberedt på å bli der.

De som ikke greier overgangen og faller tilbake til tredje dimensjon vil komme tilbake til en jordklode med eventuelle kataklysmiske endringer samtidig som man etter hvert mister sin hukommelse på grunn av et kollapset bevissthetsnett. Dette høres skremmende ut, men inntil vi kommer til denne dagen så er trolig de fleste mennesker mer enn klar for dimensjonsskiftet så dette blir en dag hvor du vil kunne oppleve enorm glede.

Erstatt frykt med glede

Når folk ikke er helt klar, betyr det at de bringer med seg all sin frykt og hat. Når de ser at de befinner seg i denne meget bisarre verden vil all deres frykt og sinne dukke opp. Fordi de ikke forstår at det de tenker tar form rundt dem så begynner deres frykt å manifestere seg.

Fordi de ikke forstår hva som skjer, så gjengir de fleste i begynnelsen kjente bilder fra sine gamle verden. De gjør dette for å prøve å gi mening til det som skjer. De gjør ikke dette bevisst, men med sitt overlevelsesinstinkt. De begynner å danne gamle forestillinger og følelsesmessige mønstre. Men denne nye verden er så bisarr at alle deres frykter dukker opp. De sier; “Hva i huleste er det som skjer? Dette er galskap, sinnssykt!” De ser mennesker som døde for lenge siden. De kan begynne å se scener fra sin fortid, selv fra barndommen. Ingenting gir mening. Forstanden søker etter en måte å skape orden på.

De tror de hallusinerer og dette bringer frem mer frykt. Ved å tenke på sin jordiske måte føler de kanskje at noen gjør dette med dem så de føler for å beskytte seg. Egoet tror det trenger et våpen. Manifestasjon følger tanke umiddelbart. Når de ser ned så er det dukket opp en rifle med et kikkertsikte der, akkurat det de ønsket seg. De plukker opp våpenet og tenker; “Jeg trenger ammunisjon.” De ser til venstre og der befinner det seg haugevis av esker med det. De lader våpenet og ser etter skurkene som de tror prøver å drepe dem. Så hvem dukker opp? De slemme gutta, fullt bevæpnet.

Nå starter deres verste frykt å manifestere seg uansett hva det måtte være. Så de begynner å skyte. Overalt hvor de snur seg, befinner det seg andre mennesker som prøver å drepe dem. Til slutt blir deres største frykt manifestert og de blir skutt.

Poenget med dette eksempelet er å vise deg at alt du trenger er kjærlighet. Tenker du gode tanker så vil du oppleve ekstase. Forstår du at det vi går inn i er det samme som Edens hage hvor du kan manifestere alt du virkelig ønsker så vet du at du ikke har noe å frykte. La glede råde totalt.

Perfeksjonering av manifestering

Et eller annet scenario vil trolig inntreffe som vil fjerne de som er fulle av frykt fra denne høyere verden og tilbake til den verden de kom fra. Dette er hva Jesus mente da han sa: “For alle som griper til sverdet skal falle for sverdet.” Men han sa også: “Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden”, som betyr at hvis du sitter i denne nye verden og tenker enkle tanker om kjærlighet, harmoni og fred, stoler på kilden og deg selv, så er det akkurat det som vil manifestere seg i din verden. Du vil manifestere en harmonisk og vakker verden. Hvis du er “saktmodig” eller ydmyk gjør du det mulig for deg selv å forbli i denne høyere verden ved hjelp av dine tanker, følelser og handlinger. Du overlever.

Dette er selvsagt bare begynnelsen. Du er født inn i en ny verden og har overlevd. Fra nå av er det mange muligheter. Det som alltid vil forekomme er at du vil begynne å utforske denne virkeligheten etter en stund og på et tidspunkt vil du innse at det du tenker skjer.

Nye foreldre

En ting vil med stor sikkert skje. Du vil plutselig legge merke til store lys som beveger seg rundt i området du befinner deg i. De kalles for mor og far. Ja, du har foreldre i fjerde dimensjon. Det er imidlertid siste gangen for i den neste høyere verden vil du ikke ha det.

I området du kommer til i den fjerde dimensjonen, vil familieproblemene vi har opplevd her på jorden ikke eksisterer. Din nye mor og far vil elske deg på måter du sannsynligvis bare har drømt om på jorden. De vil fullstendig ta vare på deg. De vil ikke la noe galt skje med deg når du først har overlevd. Du har absolutt ingenting å bekymre deg for. Det er en tid med enorm glede hvis du bare overgir deg og tillater denne kjærligheten å veilede deg.

All smerte og lidelse du har opplevd i livet er over og et nytt, vakkert og hellig liv oppstår. Nå begynner hensikten og mening med livet å komme tilbake bevisst. Du begynner å oppleve en gammel, men nye måte å være på og den er din. Du har opplevd dette før, men du ga det opp. Nå er du tilbake til den tilstand av bevissthet der kilden er synlig i alt. Han er tilstede i hvert åndedrag som dras inn i din skinnende lyskropp.

Vi vokser frem i balanse i den nye verdenen.

De utenomjordiske

For rundt 70 år siden så ville de færreste mennesker akseptert at muligheten for utenomjordiske vesener eksisterer. Tankens begrensning er at ingen kan nå frem til oss på grunn av at det ville ta for mange lysår. Men på kort tid har man fått en forståelse for andre dimensjoner og hvordan de kan utnyttes til interdimensjonelle reiser. De fleste mennesker aksepterer i dag tanken om at intelligent liv kan nå oss fra fjerntliggende stjernebilder. Mange er også klar over eksistensen av parallelle univers og at livet florerer overalt i kosmos, men at det meste er usynlig for det menneskelige øye da dette vibrerer for høyt til å bli registrert av oss. Når du derimot har steget opp så vil hele universet åpne seg opp for deg og du vil møte vesener av alle typer i tillegg til de mer lett gjenkjennelige med menneskelig form.

Vi har masse spenning og eventyr på jorden, men når vi har gjort oss fortjent til å reise i galaksen så vil de bli langt mer tilfredsstillende. Se på hva du har lært av andre kulturer og religioner på jorden, og tenk så på det samme i en universell skala og forestill deg hvor mye mer det er å utforske og forstå. Vi vil møte vesener som ikke har menneskelig form, men de har allikevel et godt hjerte. Vi har en tendens til å dømme folk på utseendet, men se heller den indre sjelen og vit at vi alle er ett og fra samme kilde.

Faktumet at utenomjordiske vesener eksisterer kan bli for mye for noen folk som har lukket seg ned for slike muligheter. Derimot vil vi fremover i stadig økende grad komme beviser for utenomjordisk eksistens. Inntil første kontakt skjer så vil derimot alle slike observasjoner være av en slik art at folk kan avvise de for å bevare menneskets frie vilje. Dette er en kosmisk lov for å unngå å forstyrre utviklingen av sivilisasjoner.

Når det gjelder dimensjonsskiftet så er en av de mest vesentlige faktorene at vi blir en del av et galaktisk samfunn. Det er derfor helt naturlig å inkludere disse utenomjordiske bevissthetene så vi får den nødvendige helheten som “2012” og dimensjonsskiftet faktisk innebærer. Vår galaktiske familie er langt mer betydningsfull enn de aller fleste mennesker på denne planeten er klar over.

Ummac Dan er symbolet for stjernesystemet Sirius. Merk deg Merkaba-symbolet også her.

Millioner av lysskip fra blant annet Den Galaktiske Føderasjonen av Lys er siden 1994 utplassert rundt hele jordkloden i forbindelse med vårt dimensjonsskifte hvor de følger kosmiske lover om guddommelig intervensjon. Vår planet ville ikke overlevd uten assistanse fra høyere bevisstheter og vi får langt mer støtte enn de aller fleste tror. Deres usynlige bidrag forsikrer oss at vår oppstigningsprosess blir vellykket denne gangen i henhold til kildens kosmiske plan.

De høyere bevisstheter fokuserer like mye på Gaia (jordkloden) som på menneskeheten. Vår planet er ikke et vesen som et menneske. Moder jord har eksempelvis ikke noe ego. Du kan beskrive moder jord som en levende organisme, men med en livsform som er planetarisk og ikke menneskelig. Jordkloden har sin egen spirituelle energi og du kan kommunisere med denne energikraften.

De utenomjordiske arbeider med planeten og ser på den som et system. Jordas system er på en måte tilsvarende som meridiansystemet som benyttes i kinesisk medisin for menneskekroppen. Jorden har energilinjer, bevissthetsnett og energipunkter tilsvarende chakrapunktene i menneskekroppen. Disse er ekstremt viktige for å holde systemet i gang. Det er en av årsakene til at de utenomjordiske er her da menneskeheten ikke har forståelse for eller muligheten til å assistere på dette nivået. Blokkeringer i energien på jordkloden gir seg utslag i vulkanutbrudd for å løsne opp i dette. Jordskjelv er på sin side jordens måte å kvitte seg med negativ energi for hele områder, land og kontinenter.

Menneskeheten får drahjelp i å få fjernet den korrupte maktstrukturen som eksisterer i bakgrunnen på toppnivå i store deler av verden. De er her i oppdrag fra det spirituelle hierarki for å sørge for at den kosmiske planen skjer fyldest. Vår sivilisasjon greier ikke dette helt på egen hånd. Uten deres drahjelp ville vi trolig vært en slaveplanet nå. Samtidig har de et generelt forbud mot å gripe inn i stor skala da mennesket trenger å lære av sine feil og forstå at vi må rydde opp i vårt eget kaos. De griper kun inn når de har fått tillatelse av det spirituelle hierarki og det er absolutt nødvendig. Eksempelvis for å forhindre at atomvåpen blir benyttet da dette har en stor innvirkning på kosmos interdimensjonalt og derfor er ikke dette tillatt.

Et av de viktigste resultatene med “2012” er å bli gjenforent som en enhetlig sivilisasjon i et galaktisk samfunn. De utenomjordiske er her allerede for å ta imot oss som en ny stjernenasjon sammen med de 200.000 andre stjernenasjonene i den galaktiske føderasjonen. Disse er fra høyere dimensjoner som har kvittet seg med ego og grådighet for evigheter siden. De er allerede opphøyde mestere, det samme som vi er på vei til å bli.

Først når vi mennesker har fått byttet ut de korrupte og kyniske elementene i regjeringer verden over så vil de utenomjordiske bli offisielt introdusert og vi vil få et åpent samarbeid med de frem mot dimensjonsskiftet. All skjult og undertrykket teknologi, som fri energi, vil bli frigitt for menneskeheten få uker etter at annonseringen skjer. Samtidig vil all gjeld blir slettet. Dette gir et rettferdig system som reduserer skillet mellom fattige og rike.

Ifølge den galaktiske føderasjonen så vil dimensjonsskiftet bli annerledes. Alle mennesker vil med utenomjordisk assistanse bli totalt beskyttet i overgangen slik at ingen av oss (som ikke ønsker det) vil oppleve de kataklysmiske jordendringer ved dimensjonsskiftet. Mer presist så vil dette gjelde rundt 85% av menneskeheten mens de siste 15% vil benytte fri vilje til å velge annerledes. Flyttingen skjer ved at vi blir transportert over til den indre jordkloden i en høyere frekvens eller opp i enorme lysskip på størrelse med vår egen planet.

De utenomjordiske vil med sin avanserte teknologi assistere oss i å renske moder jords økosystem og gjenopprette det til perfekt stand. Første kontakt hvor de utenomjordiske lander på jordkloden i stor skala vil ikke skje før etter rundt 3-4 måneder etter den offisielle annonseringen av intelligent utenomjordisk liv. I den første tiden etter første kontakt vil vi bli kjent med de utenomjordiske menneskene fra den galaktiske føderasjonen og de opphøyde mesterne med påfølgende overføring av teknologier og opplæringer. Rundt 3 måneder senere vil evakuering finne sted. Dette vil også gjelde dine kjæledyr og husdyr så alt vil være ivaretatt i en massiv skala. Dette er utført av føderasjonen mange ganger så de vet hva som må gjøres og hvordan alt skal gjøres riktig i henhold til den kosmiske plan.

Jordklodens nye fødsel

Det er ikke bare menneskeheten som blir gjenfødt. Først og fremst er det den nye Gaia som er i ferd med å bli født. Ifølge de høyere virkeligheter så er dette første gang en hel planet forsøker å duplisere seg inn i et høyere eksistensnivå i vårt solsystem. Dupliseringen er første steg i Gaias oppstigningsprosess. Neste steg er separasjonen av de to planetene. Dette steget kan sammenlignes med celledeling. I tilfellet med cellene så deler den originale cellen seg i to nye celler som er identisk med originalen. I Gaias tilfelle er det mer en modningsdeling hvor cellen som skapes ikke er identisk med den originale cellen.

Stjernehimmelen vil være annerledes fra den oppstegne Gaia da man havner på en annen frekvens i universet som ikke er nøyaktig lik eksistensen i 3. dimensjon.

Dupliseringsprosessen for en hel planet tar mange år mens separasjonen tar brøkdelen av et sekund. Dette skjer på slutten av den galaktiske syklusen. Når prosessen er fullført vil den nye Gaia gå opp til 5. dimensjon mens den gamle Gaia vil forbli i 3. dimensjon. Dette er en av årsakene til at det er så mye forvirring rundt “2012”. Noen sier vi vil oppleve kataklysmer mens andre sier vi vil oppleve en oppstigning. Alle har rett.

“2012” kan ikke forstås om vi bare ser det fra et 3. dimensjonssynspunkt da prosessen er en flerdimensjonell galaktisk oppstilling som inntreffer på alle bevissthetsnivåer. Det betyr at det vil være mange forskjellige utfall fra samme hendelse. Alt avhenger av vibrasjonshastigheten på din bevissthet, som betyr at hvert individ vil oppleve ulike resultater.

To individer vil oppleve det samme utfallet kun når deres bevissthet vibrerer i samme hastighet. De er da ikke separat fra illusjonen om rom og tid. Eksempelvis vil du og kanskje naboen din ikke oppleve det samme. Hver av dere vil fortsette å leve på ulike jordkloder. Alle som ikke har samme vibrasjonsnivå som deg vil simpelthen forsvinne fra din virkelighet. Separasjon er derimot kun en illusjon.

Tanken at vi kan etterlate våre kjære og nærmeste er den samme oppfatning som at døden forårsaker separasjon. Vi eksisterer ikke kun på dette planet. Når noen dør er det bare en overføring av bevissthet. På det ikke-fysiske plan har det aldri vært noe separasjon og det vil det heller aldri bli. Dette er en forståelse som følger med oppstigningsprosessen. Hva nå enn som skjer i de følgende årene så er det verste som kan skje når planeten stiger opp at sannheten om ikke-separasjon blir mer og mer tydelig. Det er umulig for deg å etterlate noen. Det er derimot mulig for deg å møte, se og omfavne dine nærmeste på nivået med enhet som er fri for separasjon.

Oppstigning er prosessen i å forflytte seg vekk fra dualitet. Det er en sinnstilstand som setter deg fri fra å sammenligne og dømme andre, en sinnstilstand som ser det guddommelige i alt. En hvilken som helst forestilling om at de utenomjordiske, opphøyde mestere eller engler har en agenda om å redde oss kommer fra en oppfatning om at vi trenger å bli reddet. Det må bety at noe er galt og at det guddommelige har gjort en feil. Alt er i skjønneste orden. Det som utfolder seg er en endring i vibrasjon som er en invitasjon til oss om å kutte ut å dualitetens bedømmelser. Dette bringer ubetinget kjærlighet og er noe vi kan velge å ha når som helst.

Menneskets sinn er programmert til å vektlegge det negative. Den må det for å se opp for farer og vanskeligheter. Hvis vi ønsker å ta ansvar for hvordan vi ser verden så kan du søke etter det som gjør deg glad, som bringer glede og kjærlighet. Vi kan velge dette eller å fokusere på det negative. Husk; dine tankemønstre skaper følelser og dine følelser skaper din virkelighet. Det vi fokuserer på får vi mer av. Dette er ditt valg.

Mange utenomjordiske mennesker ser i stor grad ut som deg og meg. Foto: Fra serien Dr. Who

Etter dimensjonsskiftet

Så hvor er vi etter dimensjonsskiftet i 2012, 2032 eller når det måtte bli? Hva er nytt? Hva er fortsatt som før? For alle som kommer seg gjennom dimensjonsskiftet så innebærer det at vi blir fullt bevisste vesener som kan gjøre alt som er guddommelig riktig. Selv dine villeste fantasier vil ikke kunne komme i nærheten av det du vil oppleve på neste eksistensnivå.

Ettersom man har havnet på høyere dimensjoner så har tankens kraft fått umiddelbar virkning på virkeligheten rundt deg. På dette tidspunktet ser folk ofte ned på kroppen sin og sier: “Jøss,” og med sine tanker perfeksjonerer de sitt legeme og blir fysisk det de alltid har ønsket å være. Alle skavanker, kroniske sykdommer og svakheter elimineres med tankens kraft. De vil helbrede alt, vokse ut igjen armer og ben. Hvorfor ikke? Det er som en ny leke til et barn.

Du kan justere kroppen din til å bli 25 år, justere litt på nesa, få lengre hår eller til og med endre kjønn. (Trolig et umåtelig populært innslag i Hollywood). Fordi egoet ofte fortsatt fungerer noe på dette stadiet, kan du gjøre deg selv strålende vakker, kjekk eller høyere. Du vil derimot raskt gå lei av å perfeksjonere kroppen din. Du vil begynne å utforske resten av din nye virkelighet.

Å være fullt bevisst innebærer at vi blir opphøyde mestere med alle våre spirituelle krefter returnert. Telepati vil være noe alle kan praktisere. Løgn blir dermed umulig da man kan lese dine tanker. Det forenkler svært mye i det nye samfunnet med tanke på politikk, rettssystem og mye mer. Det vil ikke eksistere en eneste selger som ikke sier sannheten lengre. Ikke lett å selge bruktbiler med andre ord. Dog vil biler ikke lengre eksistere, men være erstattet av antigravitasjonskjøretøy og teleporteringsstasjoner. Etter hvert som du vokser og modnes vil du få muligheten til å reise hvor som helst i galaksen eller universet på ett sekund med tankens kraft.

Du vil møte de “døde”. Alle slektninger og venner som forlot jorden i tredje dimensjon vil dukke opp og du vil kunne se de, omfavne de og kommunisere med de. Du vil umiddelbart kjenne igjen personer som har vært død i mange tiår og omvendt. Lineær tid eksisterer ikke lengre.

Du vil få en dyp, spirituell forståelse av at vi alle kommer fra samme kilde og dermed er ett. “In Lak’esh” er Mayaenes hilsen som betyr: “Du er en annen meg”. De har allerede forstått det.

Ego, løgn og kynisme vil være borte. Dualitet eksisterer ikke lengre. De ydmyke skal arve jorden sies det. Dette er de av dere som har funnet din kjærlighet og lys på innsiden. Å se hver enkelt person som en del av deg selv betyr at du har akseptert at alle er fra samme kilde. Å heve hånden mot andre vil derfor være å slå deg selv. Du vil ha sann kjærlighet for andre og forståelse for meningen med livet.

Problemet som har eksistert i en evighet er at du har vært opplært til å plassere deg selv først i jakten på overlevelse. Den sterkestes rett er jungelens lov og ikke menneskets. Spillereglene i den nye verden er harmoni og glede for alle. Alt du noensinne har drømt om vil eksistere her. Du vil aldri ønske deg tilbake til et liv i dualitet i tredje dimensjon.

Dualitet og karma er over. Du kan avslutte inkarnasjonen når du selv er klar for det uansett om det er 10 eller 1000 år til. Du har oppnådd evig liv.

Du har gjort et kvantesprang til en ny og fantastisk virkelighet som overgår dine villeste drømmer. Den humpete veien frem til endestasjonen vil være en stor ære og glede å være en del av. Dette er vårt endelige må i det store dimensjonsskiftet.

Vi havner til slutt i en verden hvor alt er i balanse. Foto: Roatan, Honduras

 

Del 5: Praktiske tips

Hva kan vi gjøre her på jorda som vil forberede oss for denne opplevelsen til de høyere verdener? I himmelen, i de høyere verdener, er du det du skaper. Det er sant her også, men de fleste av oss er ikke klar over det. Fra den fjerde dimensjonen av blir det tydelig.

Hvordan forberede deg

Siden vi er det vi skaper, så blir det viktig og nødvendig at våre utslipp er i harmoni med alt liv overalt. Vi kommer til å forstå at alt vi tenker, føler og gjør skaper den verden vi må leve i. Derfor kan et ordinært liv her på jorden bli sett på som en skole, et sted hvor hvert øyeblikk av livet gir oss lærdom som kan benyttes direkte i den neste verden. Ikke rart at Egypt og de fleste av de gamle sivilisasjoner betraktet døden med slik ærbødighet. Uansett hvordan døden kommer, er den mørkets portal inn i vakuumet som leder livet til det strålende lyset i de høyere verdener. Hvis man mestrer dette, leder det direkte inn i en bevisst forbindelse med alle liv overalt – evig liv!

Så hva er det med disse jordiske leksjonene? Sannheten er at kilden til alt liv er i øynene til hver person som skapes. Selv her på jorden er stor intelligens, visdom og kjærlighet tilstede i hvert øyeblikk inne i hver enkelt person. Først når dette forstås, blir det klart at dine tanker, følelser og handlinger er nøkkelen. Du vet nøyaktig hva du skal gjøre. Enkelt sagt er det å perfeksjonere personligheten din. De glitrende diamantene i din personlighet blir oppstigningens overlevelsesverktøy.

Buddha, jomfru Maria, Lao-tsu, Mohammed, Jesus, Abraham, Krishna, Babaji, Moder Teresa og rundt 8000 andre store mestere av det evige lys – disse er dine skolelærere og helter i livet. Fra deres eksempler viser de deg hvordan du bygger din personlighet. Alle av dem føler at det å elske sin nabo er primærnøkkelen. Den bringer orden inn i verden du skaper. Det gir deg evig liv. Forstår du?

Hva betyr de to nøkkelordene renselse og oppvåkning for deg? Har du fått nye tankemønstre? At du sitter og leser denne artikkelen er et godt tegn på at du har våknet eller er i ferd med å oppnå høyere bevissthet. Kanskje kjenner du at du har en dragning mot naturen. Det kan være en god ide, spesielt om du føler økt stress. Uvisshet skaper stress. Å koble indre uro til din egen oppvåkning og bevissthetsøkning kan gi mange svar på fysiske, mentale og følelsesmessige endringer vi alle opplever for tiden.

Hvis du føler deg mer sensitiv eller opplever mer friksjon enn normalt så ta det ikke personlig. Du gjennomgår også en renselse på et personlig plan hvor alle dine traumer, frykter og konflikter vil eskalere inntil du har kommet i balanse med deg selv og sitter igjen med selvsikkerhet og glede i kroppen. De høyere vibrasjonene vil riste løs alle ting som holder tilbake din spirituelle vekst. Det som trengs å endres vil dukke opp i livet ditt som utfordringer du kan overvinne.

Etter hvert som vi nærmer oss 2032 så kan du bli mer oppmerksom på andre måter å sanse på. Du kan begynne å ha en indre følelse av å bare vite hva du skal gjøre og føle sannheten rundt hendelser og informasjon. Du kan oppleve å kjenne energier fra andre folk. Du kan få visjoner og livaktige drømmer om fremtiden. Alt er en del av veien mot utvidede sanser som klarsynthet og telepati. Husk derimot å ikke la egoet få ta overhånd ved å tro at du vet best for andre folk. Påtving aldri andre dine meninger. La folk ha fri vilje til å ta sine egne valg og konklusjoner.

Med tanke på hvordan dine tanker skaper virkeligheten i stadig økende hastighet så er nå tiden for å tenke riktig og manifestere bedre omstendigheter for deg selv. Kombiner dine positive tanker med handlinger. Ikke nøl. Ta turen til Peru som du føler en dragning til, lær deg mer om urter du er fascinert av, hopp på kurset om healing du kjenner dragning til. Kjenn etter om valgene du gjør gir deg mer energi eller tapper deg for energi.

Følg ditt hjerte og intuisjon. Du trenger ingen andre ledere enn deg selv i tiden som kommer. Ta valgene dine basert på kjærlighet fremfor frykt. Tok du vaksineprøyta sist høst? Et slikt valg er fostret frem med frykt som drivmotor ledet an av våre folkevalgte. Bli kvitt gamle tankemønstre og tillærte holdninger. Du trenger de ikke lengre. Ikke bry deg om hva andre mener om deg. Du vet selv hva du står for. Helbredelse oppnås ved å sette dine tanker fri og akseptere den du er.

“Du må gi slipp på alt, Neo. Frykt, tvil og vantro. Sett tankene dine fri.”
– Morpheus i filmen The Matrix

Noen bestemte holdninger gjentas blant alle urtidskulturer som vil kunne assistere oss alle i transformasjonen som er underveis. Ikke overraskende er dette fire hjørnesteiner som alle kulturer lærer bort til sine:

 • Respekt
  Respekt for deg selv, for andre, for alle livsformer, for selve planeten, for de vi går ved siden av, for våre stamfedre, for våre etterkommere.
 • Takknemlighet
  Alt er en gave, intet kan tas for gitt – ikke jordens frukter, bakken vi går på, menneskene vi elsker eller rikdommen vi streber etter. Alt vi har er en gave uansett hvor mye vi har strevd for å oppnå det, inkludert selve livet.
 • Harmoni/balanse
  Livet eksisterer i rytmer og harmoni. Alle ting har sin plass. Alle mennesker, livsformer og hendelser, både god og dårlige har sin plass i livets sirkel. For å holde seg i harmoni og balanse kreves det at man ikke tar mer enn hva man trenger og gir tilbake det tilsvarende man bruker. Resonans med syklusene gir stor glede og takknemlighet.
 • Enhet
  Vi er alle ett, en del av den samme helhet. Vi kommer alle fra samme kilde. Det som påvirker deg påvirker meg. Det vi gjør med jordkloden gjør vi med oss selv.

Fire ganske selvsagte prinsipper. Om du reagerer på noen av dem så er det bare egoet du må jobbe litt med. Det er derimot helt normalt. De færreste av oss lever helt etter disse hjørnestenene – ennå.

Waterboys sin låt Spirit fra albumet This Is The Sea har et enkelt, men meget treffende budskap som sier det meste:

Spirit – Av Waterboys

Man gets tired
spirit don’t
Man surrenders
spirit won’t
Man crawls
spirit flies
Spirit lives
when man dies

Man seems
spirit is
Man dreams
the spirit lives
Man is tethered
spirit free
What spirit is
man can be

http://www.youtube.com/watch?v=OyDnvT27rus

Spotify-link: The Waterboys – Spirit.

Hemmeligheten med hverdagslivet

Idet du passerer gjennom det som kalles for stjerneportaler (eller stargates) og går fra et eksistensnivå til et annet, er den eneste måten du kan komme deg gjennom på ved å tenke, føle og å være i spesifikke emosjonelle og mentale mønstre. Disse mønstrene kommer vanligvis i en samling på fem eller seks ord. Oppskriften for å komme inn i en dimensjon kan være kjærlighet, sannhet og skjønnhet, tillit, harmoni og fred. Det finnes mange andre. De er som koder eller nøkler som tillater deg å passere vokterne. Dersom vokterne sanser at du er klar for verden de beskytter, vil de la deg passere. Hvis ikke, vil de sende deg tilbake til den verden du kom fra. Det er bare oppgaven deres.

Hvis du kan sitte i ro og verbalt gjenta mønstrene av kjærlighet, sannhet og skjønnhet, tillit, harmoni og fred, har du ingenting å bekymre deg for. Dette er den kvinnelige mønsteret. Det mannlige mønsteret er medlidenhet, ydmykhet og visdom, enhet, kjærlighet og sannhet. Alle stargate-mønstre innehar kjærlighet og sannhet.

Overalt hvor det finnes medfølelse og ydmykhet finnes det visdom. Der det er kjærlighet og sannhet er det skjønnhet. Det er den mannlige komponenten. Og der det er kjærlighet og sannhet finnes det enhet. Der det er tillit og harmoni er det fred. Det er den kvinnelige komponenten. Disse mentale/følelsesmessige tilstandene eller stargate-mønstre er de viktigste eiendelene du kan ha når du går inn i høyere verdener. De vil bli enda mer viktig hver gang du passerer videre opp i dimensjonene. Hvor vil denne prosessen føre oss?

Når du kommer til den fjerde dimensjonen og ser og forstå din situasjon og begynner å vise din evne til å styre hendelser, begynner en underlig ting å skje. Du vil begynne å gjennomgå en metamorfose. Som sommerfuglen, vil kroppen raskt endre seg til noe lignende, men unikt annerledes.

“Farao” betyr “det som du vil bli.” Den første kongen gitt navnet farao var Akhenaten med sin vakre kone Nefertiti. Hvis du vil vite hva du skal bli så kan du se på dem. Rasen de kom fra, Sirianerne, er våre forfedre og vi bærer med oss genene de har gitt oss. På riktig tidspunkt vil mange av oss endre seg til deres rase. Det er en rase beregnet for fjerde dimensjon. Når det skjer vil du si til deg selv: “Selvfølgelig. Jeg husker.” Endringene som skjer i kroppen din vil føles så naturlig at du ikke engang tenker over det.

Livet i den neste verden vil virke normal og hverdagslig når du begynner å vokse. Du har gått inn i en av de tre høyeste overtoner i den fjerde dimensjon – det tiende, ellevte og tolvte overtone. I en eller flere av disse tre verdener vil du sanke kunnskap og visdom for å bevege deg inn i femte dimensjon, begynnelsen på en tur tilbake til kilden, en stadig skiftende opplevelse etter hvert som sannheten utfolder seg.

Universets øyne henger over oss, de storartede sjelene i universet følger oss tett på. Vi er barn av kilden som gir oss muligheten for nytt liv til livet.

En stjerneportal ser nok ikke slik ut, men fremtiden kan gi deg mulighet til å oppleve denne utsikten.

Fornuftige fysiske forberedelser

Fornuftige fysiske forberedelser innebærer det å forberede seg for å hjelpe andre. Mange spirituelle folk mener man ikke trenger å gjøre noe som helst og at alt man trenger vil dukke opp når du trenger det. Noen få ekte mestere har rett i det, men de fleste mennesker er ikke der ennå. Om du får manifestert den mat og drikke du trenger til deg selv så betyr det ikke at dine nærmeste eller menneskene i nærmiljøet ditt greier det. Så lenge du ikke greier å fôre 5000 mennesker med to fisk og fem brød som en kjent fyr gjorde for en stund siden, så er det fornuftig å forberede seg for alle eventualiteter som måtte dukke opp – til glede for ditt nærmiljø.

Det er ikke sikkert at det blir stormer eller katastrofer i stor skala, men om det ett eller annet sted på ett eller annet tidspunkt oppstår utfordringer i ditt nærmiljø vil det være enklere å håndtere de om du er forberedt.

Det første du kan ta for deg er hvilke naturkatastrofer du vil kunne bli utsatt for i ditt område. Åpenbart er det få vulkanutbrudd og jordskjelv i Norge, men mange bor i nærheten av større mengder med vann eller fjellskrenter som kan utløse jordras eller snøskred. Ha i bakhodet at det kan bli ekstreme mengder med nedbør og kraftige vindkast som kan gjøre små og store endringer i miljøet rundt deg.

Tenk på hva du må gjøre om strømmen ryker, huset ditt blir skadet eller ødelagt, intet vann i springen eller at vannet ikke er drikkbart, kloakksystemet bryter sammen eller tilgang på mat og medisiner blir redusert. Nå har du noen store utfordringer.

Så ubehagelig som overnevnte scenario kan være så er det intet sammenlignet med en nasjonal krise. Se for deg at satellittene er slått ut, strømtilgangen kuttet for hele regionen, intet mobilnett eller internett og transportsystemene landet over lammet. Hjelpen du ville fått i det første scenarioet eksisterer ikke for sistnevnte. Du vil måtte finne og gi din støtte i nærmiljøet.

En plan

De mest grunnleggende behovene er drikke, mat og medisiner. Å legge en liten plan med familien eller naboer som skisserer hva hver enkelt skal gjøre og hvem som kan kontaktes er et godt utgangspunkt. Om du planlegger primært for orkaner så ta også høyde for andre problemer som skogsbrann og flom. En plan som skisserer disse variantene hvor alle har sine oppgaver gjør at du vil arbeide mer effektivt som et team. En slik situasjon medfører selvsagt at man blir redd, men frykt er enklere å håndtere når man har en plan å følge og vet hvordan man skal gjennomføre sine oppgaver.

Du kan ikke alltid planlegge at alle er sammen når katastrofen inntreffer. Ha to steder hvor du avtaler å møtes. Dette kan være utenfor huset ditt og et lett tilgjengelig sted i nærmiljøet. Husk også å inkludere dine kjæledyr i planleggingen.

Om advarsler går ut på forhånd så sørg for å forberede deg ved eksempelvis å fjerne propanflaska, skru av hovedvannkrana, strømmen og oljefyren. Utendørs bør du binde fast eller rydde vekk store flyttbare objekter som bord og stoler. Vinduer kan beskyttes med plater eller sølvtape satt i et kryss for å forhindre at glass skal spre seg hvis noe fyker gjennom vinduet.

Kriseutstyr

Etter en orkan, tornado eller oversvømmelse kan du bli strandet i huset ditt uten strøm i flere dager. Da er det greit å ha lett tilgang på nødvendig kriseutstyr i en dedikert boks. Her er en generell sjekkliste med fornuftige artikler:

 • Batteridrevet radio eller en radio som fungerer uten batterier.
 • Flere kraftige lommelykter.
 • Talglys. Skaff deg en bunke av de og sørg for at du har stødige lysestaker å sette de i så du ikke starter en brann.
 • Fyrstikker og lightere. Sørg for at de lagres tørt i en vanntett pose med plastglidelås.
 • Ekstra batterier, også i en vanntett pose.
 • Førstehjelpsskrin.
 • Ordinær medisin for allergireaksjoner for bistikk og lignende samt antibakterielt rensemiddel osv.
 • Hvitløkskapsler. Allicin som er en aktiv ingrediens i hvitløk dreper bakterier, sopp og virus. Et lite lager med konsentrert hvitløksoljekapsler bekjemper forkjølelse, dårlig mage og infeksjoner. Oljen kan også benyttes direkte på hudinfeksjoner.
 • Toveis walkie-talkie radioer. Husk ekstra batterier.
 • Liste med telefonnumre til nødnumre, slekt og venner. Lamineres hvis mulig.

I tillegg kan det være fornuftig med et lager med:

 • Flaskevann. Bytt vannet ofte.
 • Boksmat, tørrmat og råstoffer som ris, mel, sukker osv.
 • Ved. En vedovn vil være nødvendig til varme og matlagig om strømmen går i mange dager, spesielt på vinterstid.
 • Toalettartikler. Tannkrem, toalettpapir, såpe osv.
 • Jakt og fiskeutstyr. Kan være nyttig om krisen blir langvarig.

Husk at artiklene du lagrer er ment å deles med de som trenger hjelp i ditt nærmiljø. Krisetid fordrer at du legger vekk egoet og tar frem helten i deg.

Ressurser

Å kunne grunnleggende førstehjelp er alltid nyttig, krisetid eller ei. Hvordan du gjennomfører munn til munn-metoden, stopper blødninger, spjelker bein og plasserer folk i stabilt sideleie er kunnskaper som kan redde liv. Husk også å ta høyde for personer med spesielle behov i nabolaget. Vit hvor de eldre bor eller de med funksjonshemminger. Forbered deg til å bli en annen persons livredder.

Om du vet hva naboen og folk i nærmiljøet har av ferdigheter og kunnskaper så vil dette kunne hjelpe i en krisesituasjon. Hvor du finner en lege, rørlegger, elektriker eller mekaniker kan vise seg å bli nyttig. Verdien av å bygge opp et community med ressurser nyttig for gruppen som helhet kan vise seg å bli uvurderlig. Alle har noe å bidra med og når ressursene trengs så vil man være langt mer avhengig av hverandre enn man skulle tro.

Kunnskaper man lærer seg i speideren er nyttige utendørsferdigheter. Dra med barna og ha det moro mens du lærer noe nyttig. Mottoet er egentlig ganske treffende: “Vær beredt.”

Din indre guru

Det er en del av deg som vet nøyaktig hva som må gjøres i enhver situasjon. Denne delen av deg er i kontakt med ditt høyere selv, med flyten av energi rundt deg og med ditt senter. Denne delen vet at verden er vibrasjoner av energi. Å tolke hendelser som energiflyt hjelper å ta de riktige handlingene. Alt du trenger å gjøre er å sørge for at energien fortsetter å flyte.

Det første steget i å finne din indre guru er å leve fra hjertet. Dette er delen av deg som vet at du ikke er en fysisk kropp. Kroppen din er en forlengelse av deg, men den er ikke det du er. Du er noe langt større og mer komplett. Å få tilgang på den indre guruen vil trolig kreve at du må endre deg. Du må bli fullstendig fornøyd med deg selv. Forbedre ditt selvbilde. Omfavne nye holdninger og frigi alle selvpålagte begrensninger.

Hver gang du lar frykt styre dine handlinger så bryter du kontakten med din indre guru. Evnen til å være rolig i en krisesituasjon, å møte utfordringer med et fleksibelt sinn, å se etter løsninger, å være koblet til både kropp og sjel samtidig er å være “til stede”. De to nøkkelbegrepene er evnen til å være sentrert og jordet. Dette er egenskaper du utvilsomt vil trenge fremover.

Sentrering er å plassere din oppmerksomhet på innsiden. Det plasserer ditt sinn, kropp og følelser i en og samme container. Å være sentrert betyr at du holder deg knyttet til din indre bevissthet uansett intensitet på den eksterne verden. Du vil kunne handle raskt og besluttsomt samtidig som du er rolig og fokusert.

Pusten din er direktekoblingen din mellom innsiden og utsiden. Å være bevisst på pusten din kan være en av de mest beroligende og sentrerende tingene du kan gjøre. Sjekk pusten din akkurat nå. Puster du bare med brystkassa? Drar du luft hele veien ned i lungene med magen? Uten å gjøre noe som helst så har du nå antageligvis endret pusten din til å være langt dypere og roligere. Dette er et automatisk biprodukt av å flytte oppmerksomheten innvendig.

Poenget med å sentrere deg er ikke å forlate verden du er i, men å bli mer tilstede.

I enden av tunnelen venter paradis. Foto: Big Island, Hawaii

Resultatet er ikke skrevet i stein

Vi har fortalt deg hva som normalt sett skjer når en planet går over til fjerde dimensjon. Ifølge Mayaene skjer dette et sted mellom nå og ut 2032. Kanskje skjer det i 2011, 2032 eller i 2090. Kanskje skjer ingenting? Ingen vet med sikkerhet om, når og hvordan dimensjonsskiftet blir.

La oss derfor se på enda en teori om hva som kanskje skjer nå i begynnelsen av det tredje årtusen her på jorden. Av og til kan en planet avvike fra normalen for å gjøre overgangen lettere. Den passerer over til neste dimensjon, men den gjenskaper den gamle dimensjonen på en slik måte at man kan fullføre gammel karma og gjennomføre en smidigere overgang til den neste verden. Det skjer sjelden på et planetarisk basis, men det er mulig. Det krever vanligvis et svært høyt bevissthetsnivå for å iverksette det.

Edgar Cayce sa at aksen på jorda ville endre seg vinteren 1998, men det gjorde den ikke. Andre spådommer antydet at i august 1999 ville vi ha gått inn i en høyere dimensjon eller ødelagt oss selv. Det virker ikke som vi har gjort det heller.

Dette er et særdeles omfattende tema. Kanskje den beste måten er å diskutere hvor dette høyere bevissthetsnivået kommer fra som medfører denne type endring. Det kan faktisk være at de nye barna på jorden som er i forkant av bevisstheten er her bare på grunn av dette. De fleste barn født etter 1984 er høyt åndelige vesener som har kommet til jorden for å hjelpe oss med denne overgangen til en ny verden. De som er i denne gruppen trenger ikke å være klar over det selv ennå. Oppvåkningen skjer når tiden er riktig for hvert individ.

Disse barna har muligheten til å starte overgangen fra denne verden til en ny verden gjennom ekstraordinære virkemidler. Vi kan være vitne til dette miraklet i dette øyeblikk i historien. Med sitt høye nivå av universell forståelse, kunne de gjenskape denne verden i den neste verden uten å miste en eneste sjel – som trolig er deres ønske. Drømmen til universet er å få med seg hver eneste sjel i en overgang, men det har aldri vært mulig tidligere.

Hvordan kan barn redde en planet på en så ekstraordinær måte? Et barns rene uskyld og kjærlighet i de høyere verdener er i seg selv kilden til harmonisk skapelse. Hvis disse barna faktisk finnes, og mye tyder på det, så er absolutt hva som helst mulig. Kilden kan ha velsignet oss med sin fullkomne nåde.

Det er ingen som med sikkerhet vet hvordan skiftet faktisk vil skje akkurat for jordkloden og oss. Det som vi har beskrevet er en normal overgang i vår galakse skissert av ulike kilder. Se bort fra det som ikke resonerer med ditt hjerte og tar til deg det som gir deg gode vibrasjoner og positive forventninger til overgangen.

Livet er herlig

Hjertet har intelligens på lik linje som hodet. Vitenskapen har i nyere tid påvist at det eksisterer 14.000 hjerneceller i hjertet. Etter unnfangelsen så er hjertet det første som skapes. Ingenting annet eksisterer. Deretter vil armer, bein, hjerne og andre organer vokse frem. Hjertet er ditt sentrale organ, ikke hjernen, og du kan altså faktisk tenke med hjertet. Verdens urbefolkning vet dette mens vi vestlige har glemt det.

Forskjellen er at når du tenker med hodet så er det egoet og materialismen som råder. Når du tenker med hjertet så er det enhet og kjærlighet som råder. Loven om tiltrekning fungerer slik at det du fokuserer på vil bli manifestert. Benytter du hodet når du gjør det så vil du tiltrekke deg medaljens bakside. Tiltrekker du deg penger med hodet så vil grådighet og misunnelse følge med. Gjør du det samme med hjertet så får du kun det du ber om. Ser man på praksisen til de gamle Egypterne så kastet de hjernen ved mumifisering. De visste at bevisstheten kom fra hjertet, ikke hjernen.

Moder Jord har sin egen bevissthet og er bevisst på hver eneste ting på jorden. Om du er i ditt hjerte og koblet til hjertet i jorda så vil du komme deg gjennom alle endringene uten problemer. Du vil bare være på rett sted til rett tid.

Glem alle onde aliens fra Hollywood og kyniske konspirasjoner for å styre menneskeheten med jernhånd. Sluttresultatet for vår oppstigning er allerede bestemt. Vår fremtid i de høyere dimensjoner er garantert. Vi lever i en verden som kun eksisterer i tankene til kilden. Alt er kun lys. Vi har fått tildelt en lekegrind hvor vi kan utfolde oss via kjærlighet eller aggresjon.

Du har et valg. Du kan fortsette å leve livet fra det normale perspektivet hvor stort sett eneste årsak til å være i live er å skaffe seg komfort via materialistiske ting eller å skaffe seg kontroll over folk via makt – eller å innse at du har mulighet til å bryte ut av denne illusjonen og i stedet ytre glede og kjærlighet i livet ditt. Den ytre og indre verden er ett. Pust dypt og lev livet med glede. Se med et barns øyne inn i blikket på din neste og innse at personen foran deg er et aspekt av deg selv. Det er virkelig så enkelt.

Så her sitter du, med følelsen av at du er et offer for hva som skjer med moder jord. Ta i stedet å komme i kontakt med naturen igjen, kilden til Gaia. Når du er i stand til å gjøre det, vil du forstå at du har kontroll over alt sammen. Du har større styrke enn du tror. Intensiteten og lokalisering av vulkansk aktivitet og jordskjelv kan endres med denne kontakten med Gaia. De innfødte visste det! De kunne lage regn når intet var meldt. Du kalte det tilfeldighet. De kunne gro avlinger på steder hvor det ikke burde være mulig. Du kalte det uvitenhet. De æret landet og ga gaver til det, og de mottok fra det. Dette er absolutt reelt og er nedskrevet overalt i historien.

Dette var og er en kontakt mellom to levende bevisstheter. Mellom deg og det levende planetvesenet Gaia. Mennesker har en tendens til å føle at de er veldig moderne i sin tenkning. De eldste i urbefolkningen ville se på deg og rister på hodet. Du har funnet ut hvordan du kan lage maskiner og kunstige hjerner og til og med liv. Men du har etterlatt den sanne styrken i støvet. Nå er tiden for å gjenskape kontakten med Gaia og vekke til live dine indre krefter.

Stadig flere mennesker forstår at de har en livskontrakt de skal oppfylle og endrer sin holdning til livet som på sin side endrer verden de eksisterer i. Mange har kommet seg ut av illusjonene og kan se total frihet kun få steg unna. Et paradis er i ferd med å bli født.

Tanken om separasjon mellom individer svinner hen raskere enn du kan forestille deg. Din sjel er i ferd med å huske at separasjon kun eksisterer på overflaten og at innerst inne er vi alle ett. Syklusen av begrensninger er i ferd med å avsluttes. Vi står ovenfor fødselen av en ny galaktisk sivilisasjon. Vær i glede!

Stol på deg selv, i ditt potensiale, i din kobling til alt som finnes og din ytterst uerstattelige plass i den kosmiske planen. Når du stoler helhjertet på deg selv, vil din intuisjon guide deg trygt på den ærefulle veien tilbake til lyset.

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

232 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Dagfinn Andreassen
Dagfinn Andreassen
Anonym
12 dager siden

I artikkelen hevdes det at De fleste mennesker aksepterer i dag tanken om at intelligent liv kan nå oss fra fjerntliggende stjernebilder.

Det er neppe sant, men det er representativt for innholdet i artikkelen.

e
e
Anonym
2 år siden

Love is for all:

“There are no monsters in the sea, only the ones we make up in our head”

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Denne har du lagt mye arbeid i og en fin motvekt til alt det negative som skjer i verden. Godt gjennomført arbeid Frank.

OI
OI
Anonym
2 år siden

Denne artikkelen kommer jeg stadig tilbake til.. venter i spenning og håper vi er der snart. Lys og kjærlighet !

e
e
Anonym
Svar til  OI
2 år siden

hehe, Jeg ventet i spenning på dette for en dekade siden, så ble det bare ikke noe å vente på. Veldig informerende og omfattende artikkel. Good Job Franky :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  OI
2 år siden

2028-29, så tar menneskene over her igjen, og drar videre til 5’te dimensjonen.

naturlig nok ønsker mange av oss som har våknet å dømme og “henge” disse bavianene, som tyranniserer jorden i disse dager, men IKKE kast bort energi på dem.

bruk energien til å våkne opp, og forberede deg og dine nærmeste.

det vil si mediterer, bli i ett med moder jord, åpne hjerte chakraet og side chakraet til hjertet.

slå på ditt indre lys, og spre det høyt og lavt, vidt og smalt.
ved og under meditasjon, så kan du ekspandere lyset til det uendelige.

om alle oss som er våkne nok, og mediterer gjør det, så overskygger vi mørket.

når det er gjort, så faller cabalen sammen.

derfor de er ekstremt ute nå med å dra folk inn i vax så de kan koble de fra meditasjon.

From Gaarder :

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Jeg var der i mange år, så flatet ting ut og falt ned igjen. Men det er endring på gang igjen, litt slitsomt (underdrivelse) men …
Har drømt om at ingen skal spise dyr og at dyrene ikke skal spise hverandre så lenge jeg har levd. På tide at noen eventyr blir sanne ;) lol. Hadde håpet på en mer personlig kanalisering fra Kjære Gaarder der oppe i himlene.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

I 5’te dim, så lever alle på lys og kjærlighet, så der spiser ingen, ingen :D kanskje du var innom 5’te dim :D

Alle, lever a ” grønnsaker og frukter “.

” 30.000 ” år med lys og kjærlighet, så vil vi bli klar for neste nivå :D

Når den tid kommer, så blir de som er i 3/4 dim, klare for 5’te.
Som et klassisk data-spill. Level til level.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Ja, ser det litt slik selv uansett hva om er sant og ikke, så er det jo visse ting man ikke kommer unna. Jeg har vært på underlige steder og opplevd underlige hendelser når frekvensen var på topp. Men det meste holder jeg for meg selv av flere grunner. Skjønner bare ikke hvorfor jeg alltid havner “her” igjen. Eller, kanskje gjør jeg det på et nivå, men likevel. lol.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Du er jo lysarbeider, og har ett klart mål her.
SENDE UT LYS.

TIDEN er HER NÅ.

Kirkene trenger også massivt med lysarbeider NÅ.
De blir tatt over en etter en av satanister, om vi ikke, møter opp, og sender lys.

Samme med alle områder i samfunnet.

DET ER NÅ, VÅR tur til å gjøre, vår oppgave.

Max Igan :

https://brandnewtube.com/watch/their-covid-narrative-is-falling-apart_x1bgYVfLMDe6joq.html

Hans Gaarder
Forfatter
6 år siden

Mange anser at det er i 2018 at dimensjonsskiftet fra 3D til 5D vil inntreffe.

Her er en fersk video som kaster lys over dette:

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Det er viktig å fokusere på planeten Jorden (Moder Jord Gaia) nå som vi befinner oss i et kritisk stadium av ascencion-prosessen:

Conversations With The Arcturians–The Arcturians and Sue Lie April 5, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=EVt3tc0rx8A&spfreload=10

bente starseed skrefsrud
Abonnent
8 år siden

Takk Frank Aune for en utfyllende og ytterst nyttig sammenfatning. JEG begynner forberedelser i dag jeg, har lenge tenkt at hermetikk, ved og vann vil bli livsnødvendigheter, har her fått flerre gode råd til hvordan forberede meg ytterligere også mentalt, jeg kaller meg for et STARSEED, er overbevist om at jeg er det, som alle andre er det. stjernestøv,…. opplevd mye merkelige ting siste 2 årene, og gjennom dette du her har skrevet blir de mindre merkelige, bare sannhet… har “reist”- kaller det det fordi jeg ikke kan forklare dette skikkelig, sist “forsvant” jeg i to dager, og kun små glimt har festet seg fra “turen”… mener selv jeg fikk en ny sjanse, kroppen var oppbrukt, de to gråkledde dressmennene som jeg ikke så ansiktene på, de satt i min sofa, men hver sin “skalk” ( hatt) i fanget, de spurte, jeg svarte, jeg var ikke redd, men fylt av en stor respekt for disse to, alvoret var ikke til å ta feil av, de var ikke fornøyde, men dømte heller ikke,… de ga meg en ny sjanse føler jeg:-) jeg har ikke “reist” mange ganger etter dette, og slett ikke slik. jeg hadde puttet i meg det meste av bedøvende saker, satt med ei rødvinsflaske i hånda, var sliten men skulle skjenke et glass til med vin,… ……. to dager senere detter flaska i gulvet, jeg våkner og, ja jeg husket ikke alt da, men det har kommet tilbake etterpå,… hver gang de kaller blir jeg hinsides trøtt og gjesper i hjel meg…. og forsvinner…. hvor jeg drar? nei det…. men får og gir informasjon i allefall, så mye er sikkert…. jeg er liksom alltid for tidlig ute, med alt… nå tar jeg tak og forbereder meg på denne siste reisen;-) nok en gang, Frank, super artikkel, tusen tusen takk- NAMASTE

e
e
Anonym
Svar til  Frank Aune
2 år siden

Frank, hvorfor ble det oppstart i 2009? Hva skjedde?

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Om hvorfor mange ble overrasket/skuffet over at “noe stort og merkbart” ikke skjedde i 2012:

“In terms of these energy fields that are flowing within your Now, there has been a lot of expectation and the resulting disappointment, which began with 11:11, 12:12 and all the different “times” that humanity thought they were going to instantly flash into the fifth-dimension.

An instant flash of that sort would have created great devastation because the majority of the energy fields were nowhere near being balanced. There needs to be a majority of light in order to have a peaceful transition.”

Kilde: The arcturians
http://arcturiancorridor.com/product/calibrating-ascension-frequency/

Men prosessen går sin gang, visstnok har “a majority of light” nå inntruffet på Jorden…

siv
siv
Abonnent
9 år siden

ra og deres budskap ble nevnt ovenfor. jeg vet ikke hva som menes med det eller hvem de eventuelt sikter til. det jeg vet er at navnet ra tilhører solen og har det numerologiske tallet 10 som står for en ny begynnelse som en fødsel eller skapelse. jeg vet at master of wisdom eller de oppstegne mesterne innvier og utdanner mennesker her på jorden i hemmeligheter og sanne tolkninger som de onde kjenner til og de tolkninger som de har vridd til sin fordel. de blir brukt til å senke bevisthetsnivået til menneskeheten og vinne makt over mennesker. det har dessverre gått så langt at mennesker tror at mørket er lyset og lyset er mørket. det blir sendt store styrker fra himmelen for å motvirke dette og hjelpe til med oppvåkningen og vende mørket om til lys på kort tid og de oppstegne mesterne under viser enkelte mennesker som kan rettlede den forvrengte læren og hjelpe mennesker på rett kurs

bjornt
bjornt
Abonnent
10 år siden

Ja, nå er 2013 over, og verden går sin skjeve gang som før.
Kan vi nå være enige om at det der med 2012 og Mayakalenderen ikke var noe særlig, eller er det en ny dato å vente på?
Det ser jo ut som alle slike datoer passeres uten at det skjer noe spesielt…
BjørnT

MrKennedy
MrKennedy
Abonnent
Svar til  bjornt
10 år siden

Neste dato for verdens undergang er 30. Februar

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  MrKennedy
10 år siden

Underlig at noen gjør seg selv til idioter og kriminelle ved å bli medlem i frimureri

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden
Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Siden du allerede visste svaret…..hvorfor stilte du da egentlig spørsmålet i utgangspunket?
(Du trenger ikke svare. Jeg vet svaret på dette)

Men jeg får litt følelse av “New Age” i forbindelse med “fotonbeltet”, så det kan hende du har helt rett.
Men noen troverdige referanser hadde ikke vært dumt for Stutum.

Som sagt, verden er blitt til en gigantisk informasjonsløgn, sett fra Stutums perspektiv. Vi kan kikke litt på Wikipedias omtale av “fotonbeltet”, som en New Age hoax. Dog har jeg inntrykk av at Wikipedia heller ikke kan anses for å være en troverdig kilde. Dog har jeg flere ganger opplevd debunking som både sunn og kritisk, når det gjelder tematikk som er helt bortenfor fotonbeltet, og stjernekonstellasjonen Xmorf:

https://en.wikipedia.org/wiki/Photon_belt

Min kritiske tenkning sier meg, at Nasa som helhetlig organisasjon er privateid, og er underlagt streng sensur, i forhold til hemmelige romfartsprogram.

Likevel ville jeg nok tro at Nasa har ansatt temmelig mange personer, og ikke helt uten grunn. Sannsynligvis grunnet deres kompetanse, evt. spisskompetanse. ???
Hva sier Nasa om fotonbeltet?

http://astrobiology2.arc.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/question/?id=21900

Generelt sett, så har jeg aldri i mitt liv lest så mye sprøyt, tull og vas, fra ulike synsere, om hva 2012 skal gå ut på. Niburu, Elenin, dommedag, thrive, frekvenser, at Jorda vil forflyttes inn i en annen dimensjon, at folk som ligger på et lavere frekvensnivå, evt. må forflyttes til Niburu, at Satan hersker over Jorda, at mobiltelefoner egentlig er “sign of the beast”, eller at Moses var en Apache.

Men jeg har selv skrevet mye sprøyt, så jeg er ikke bedre på noen som helst måte.
På en annen side kan jeg jo naturligvis ta feil, m.h.p fotonbeltet, og det aller meste jeg har omtalt som synsing og sprøyt, fra andre.

Det eneste jeg vet, er at Elvis har forlatt bygningen, og at mange nordmenn går på trynet nå, på glattisen, og at dette senker frekvensnivået hos dem som faller. Det er derfor de skrudde på HAARP.

Jeg ser ikke lenger trærne for bare skog.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Godt spørsmål. Hva er “fotonbeltet”?

I den senere tid har jeg merket at jeg synes alt mulig er blitt så snedig, på en måte. Jeg har forsøkt å finne troverdig informasjon om hva “fotonbeltet” er for noe, men min intuisjon sier meg, at det er så mye propaganda, snyt og bedrag, på nettet også, at jeg har gitt opp.

Jeg føler at det er vanskelig å få tak i troverdig informasjon fra TV, radio, fra aviser, fra offentlige instanser, og fra vitenskapelige institutt.

Kanskje dette skyldes fotonbeltet som har påvirket min bevissthet?

Jeg vet a fanken, jeg.

Jeg ser snart ikke skogen lenger, for bare trær.

bjornt
bjornt
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Et greit svar er nok: Fotonbeltet er ingen verdens ting!
Det er bare et ord som betegner en uklar fantasi, og påstanden om at jorda nå er inne i fotonbeltet er helt uten innhold.

Det samme gjelder også for ordene ‘frekvens’ og ‘dimensjon’ slik de brukes
på Nyhetsspeilet.

Hvis noen er uenig i dette, kan de jo prøve å forklare hva de egentlig mener når de bruker disse termene…
-bjornt

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Så er vi inne i siste uka av den gamle Mayakalenderen, som ender førstkommende fredag 21.12.2012…:) Solsystemet vårt er forlengst inne i fotonbeltet og har nå stø kurs mot The Galactic Plane (“Galaksen Melkeveiens gulv”). Dette møtet vil føre til en kraftig influx av (tildels nye og ukjente) kosmiske energier, både via sola og direkte til oss på jorda.

Ifølge mange uavhengige opplyste kilder er det nå viktig “å fylle våre hjerter med kjærlighet og glede” (i fysiske termer beskrevet som “å heve våre vibrasjoner”) og å gi avkall på diverse lavfrekvente følelser, først og fremst frykt, men også aggresjon, frustrasjon, ergrelse, skuffelse, maktesløshet, irritasjon, hat osv. som makthavere og media i så mange år har bidratt til å fremprovosere hos så mange.

Det antas at den nylige skolemassakren i USA i kombinasjon med den anmassende og overproporsjonerte media-dekningen av tragedien langt utenfor USAs grenser var planlagt og timet av “the usual suspects” som et siste krampaktig forsøk på å holde befolkningens frekvenser / positive følelser nede.

Det som kommer stadig nærmere er de store oppvaskene som har hopet seg opp gjennom årtier, ikke minst i land som norge, mye pga. fravær av en sannhetssøkende og kritisk presse.

I den forbindelse vil to ting være viktige:
1. Sannheten om maktmisbruk, bedrag, svik og løgn osv. må frem.
2. Det bør vanke en høy grad av tilgivelse for de skyldige i 1 (selv for Henry Kissinger, George Bush sr., Dick Cheney og deres europeiske makt-lakeier i og utenfor regjeringer)

Kanskje kan situasjonen uttrykkes med musikk, som i PLANET LOVE:

Good evening citizens of Earth
This will be your last chance to escape…

bjornt
bjornt
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Hva i all verden er fotonbeltet?
Fotoner betyr jo vanligvis elekromagnetisk stråling (radiobølger, lys, røntgenstråler ol.).
Er jorda utsatt for spesiell elektromagnetisk stråling for tiden?
-bjornt

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden

Heal for real: http://www.youtube.com/watch?v=5WTZlbeADg8&feature=youtu.be (min historie for i dag ;-) bare forteller om hva jeg opplever!! )
http://sarahh.bloggnorge.com/2012/12/09/engler/

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden

Se min artikkel: “Et “overnaturlig”, “spirituelt” og “paranormalt” liv som “krystallbarn””: http://sarahh.bloggnorge.com/2012/11/29/et-overnaturlig-spirituelt-og-paranormalt-liv-som-krystallbarn/
Dere som skriver i nyhetsspeilet samt andre som måtte ønske det må gjerne bruke mine artikler og eventuelle andre ting som lydopptakk/filmer i deres artikler og arbeide (med henvisning til meg/forfatter). Mvh Sarah R.

BRYNGEL
BRYNGEL
Abonnent
11 år siden

Woooow, endelig registrert på N.speilet!

En fin artikkel Frank Aune! Jeg har fulgt med på N.speilet en god stund nå. Har lest mange interessante artikkeler om de forskjellige emnene som blir tatt opp her. For ikke å snakke om alle de gode, og mange ganger opplysende kommentarene som som blir tatt opp i etterkant. Jeg forstår nå, at det er mange som sitter inne med en stor mengde kunnskap, og som de mer enn gjerne deler med andre. Dette føler jeg som meget positivt, da vi alle har noe vi kan tilføre hverandre. Selv, har jeg forsøkt å hugge meg vei i den store info. jungelen der ute, ang. året 2012, og selvfølgelig datoen 21.12. Hva som konkret kan komme til å hende i løpet av den korte tiden som er igjen av dette året, kan jeg ikke spå om. Selv om det er mange kilder som gjør det. Jeg ser jo at det skjer masse rundt oss, i form av økende naturkatastrofer og menneskeskapte konflikter, verden over. Så noe er nok i ferd med å skje i årene fremover.
Men, jeg har noen tanker som jeg har lyst til å lufte her, ( og som ikke går på det å kommentere innlegget til Frank Aune!) Jeg regner med at det finnes millioner av mennesker, verden over, som har hørt om/ lest om året 2012 og den mystiske datoen 21.12. Hvor mange av disse menneskene kan ha blitt påvirket, til å tro at noe forferdelig kommer til å hende på akkurat denne datoen? At nå er det punktum finale for denne kloden og menneskeheten! Kan det være at mange mennesker bare i frykt, og i den tro at de ikke blir straffet av noen domstol. For det vil jo ikke eksistere alikevel, etter den datoen. Kan disse menneskene starte nærmest en kjedereaksjon av grusomme handlinger mot hverandre, der det fremdeles er konflikter eller hat mellom enkeltpersoner, og helt uavhengig av relasjonene til hverandre? Jeg mener at, mennesker er mennesker, og at ofte er våre handlingsmønstre situasjonsbetinget.
Jeg vet ikke om jeg har klart å sette de riktige og forståelige ordene på disse tankene.? Men er det noen av dere som tror eller føler at ett slikt cenario kan oppstå frem mot 21.12.2012.
Hadde vært artig med noen tilbakemeldinger, både positivt og negativt :)

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden

Please share this important message! http://www.youtube.com/watch?v=eVfYnJepbLI&feature=plcp

Krystallbarn
Abonnent
11 år siden
« Forrige artikkel

Kinesisk ordtak til ettertanke

Neste artikkel »

Kampen mellom det gode og det onde

232
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x