Kampen mellom det gode og det onde

7.8K visninger
16 minutter lesetid
31

Denne artikkelen befinner seg langt utenfor rammene av normal virkelighetsoppfatning. Dette er en invitasjon til å tenke utenfor tradisjonelle rammer, og hviler på forutsetninger som for ordens skyld presenteres i 12 påstander før noen av dem utdypes og begrunnes i resten av artikkelen. Flere av disse påstandene er forenklede og kan betraktes som hjelpehypoteser i et komplisert  bilde ingen kan forventes å ha full oversikt over. Konspirasjonskulturen er stor og uoversiktlig. Feiltakelser og villedende og saboterende desinformasjon finnes. En empirisk og kritisk holdning bør ikke tapes av syne.

1. Virkelighetens natur er åndelig og bevissthetsmessig. Materie er ikke årsak, men en funksjon av bevissthet og siste nivå av skapelse.

2. I den åndelige verden finnes det åndsvesener på mange plan, mennesket er en ut av mange skapninger. Det finnes vesener over og under oss i et utviklingsmessig hierarki.

3. Vi deltar i et kosmisk drama med lyse og mørke krefter. Det finnes åndsvesener som har valgt mørket og ondskapens vei, beskrevet i mytologier og religioner verden over som demoner, djevler eller innen en kristen ramme som Lucifer eller Satan. 

4.  Livet er «maya», illusjon eller drøm, men så godt laget at vi tror det er virkelig. I dette dramaet i likhet med en kriminalroman eller spenningsfilm er det skurker og helter. Det ville kanskje blitt for lite spenning i verden uten?

5. De onde åndskreftene er manifestert som åndsvesener eksisterende i andre dimensjoner enn vår. De «ernærer seg» av negative energier som de skaffer seg ved å ha kolonialisert jorden på et tidlig tidspunkt i historien, og bruker jorden som et «oppdrettsannlegg» for deres «mat». De har manipulert og organisert jorden til en slaveplanet med en kontinuerlig strøm av kriger, katastrofer, sult, epidemier og lidelse iscenesatt til et slags «ondskapens teater».

6. Disse åndsvesenene kan innta menneskelig form og flere av dem lever i vår verden, med enten et bevisst eller ubevisst forhold til sin egentlige natur. De utgjør en liten minoritet, men har i kraft av ofte karismatiske evner, høy intelligens og sterke ambisjoner vært i stand til ned gjennom historien å plassere seg i strategiske samfunnsposisjoner og styrer og kontrollerer verden. [i]

7. Denne eliten har siden Babylons dager vært hemmelig, og har gjennom historien bevart  makten gjennom kontroll av enorme formuer og politisk innflytelse som ofte gikk i arv i familiedyanastier og kongedømmer i stormaktenes bevegelse gjennom historien.  I dag kalles maktens kjerne Illuminati, som er toppen av en pyramideformet maktstruktur med et omfattende nettverk av underordende organisasjoner som muliggjør nærmest total verdenskontroll.
 

8. Gjennom kontroll av religion, utdanning, vitenskap, politikk og massemedia styres menneskeheten som en saueflokk. Konformitetspresset sørger for at alle går i takt. For dem som ikke gjør, finnes det nok av tiltak for individuelt tilpassede tvangstiltak.
 

9. Mennesket er skapt i Guds bilde. Det er godt, lyst og kjærlighetsfullt av natur, men slaver i en verden under makthavernes kontroll.  For å bryte slavens lenker krever det å gjennomskue systemet, illusjonen og det kosmiske dramaet.
 

10. Folkegrupper, klasser og religioner blir bevisst manipulert til å bli satt opp mot hverandre, for at de skal gå i krig mot hverandre. Muslimer, kommunister, arabere eller andre av våre medmennesker er ikke fienden – men herskerklassen som i det skjulte trekker i trådene på den politiske scenen og redigerer verdensbegivenhetene.
 

11. Hvert menneske har i sitt hjerte evnen til direkte kontakt med sin guddommelige natur. Vi lever i en verden med krig, sult, nød, fattigdom og kaos over alt, men må ikke la oss overvelde av det negative. Vi må heller ikke være naive og lukke øynene for all uretten. Vi må være realistiske og åndelige krigere på lysets vei.
 

12. Dette er veien ut av illusjonen og er et skinnende håp av lys i en ellers formørket verden.

Jeg har en drøm

Hvorfor har vi etter et par tusen år med sivilisasjon enda ikke lykkes i å skape paradis på jord? Vi har i dag tilstrekkelig med kunnskap, kommunikasjon, transportmuligheter og et industrielt og teknologisk nivå til å virkeliggjøre dette. Vi kunne levd i en verden hvor det er mat til alle, konflikter ble løst over forhandlingsbordet uten krig, ressursene var fordelt slik at ingen var hjemløse, men alle hadde tak over hodet og en varm seng å sove i. Vi kunne brukt rene og fornybare energikilder som verken forurenset eller tappet jorden for ressurser. Vi kunne klart oss med et par timers arbeid om dagen, og brukt resten av tiden til å være sammen med venner og familie med rikelig anledning til å nyte og glede oss over livet. 

Dessverre er det ikke slik, og jevnt over er livet for de fleste en kontinuerlig kamp for overlevelse. Selv i lykkelandet Norge som i flere år på rad av FN blir kåret til verdens beste, henger folk flest i klokkestrengen fra morgen til seint på kveld for å tjene til livets opphold. Boligpriser og kostnadene til mat, klær og andre nødvendigheter tvinger alle ut i arbeid. Barn overlates til staten fra ett års alderen fordi foreldrene ikke har tid til å være sammen med dem. Etter en lang arbeidsdag synker de fleste utmattende ned foran fjernsynet, og familieliv og overskudd nytes stort sett i helger og ferier.

Den tankemessige ensrettingen fra utdanningssystemet, religion, vitenskap og mediesamfunnet indoktrinerer de fleste til et postmodernistisk mentalt klima av meningsløshet, materialisme og avmakt.  Det kalles demokrati, men de virkelige beslutningene tas over hodet på folk.

Stormaktspolitikk seiler tilsynelatende sin egen sjø uten kaptein eller mannskap, ikke fordi de ikke finnes, men fordi de er usynlige. Gjennom historien er millioner av soldater og sivile blitt ført inn i gapet på et gigantisk monster av meningsløse kriger i ritualiserte voldsorgier på kommando av despoter og politiske psykopater og alltid med full kirkelig velsignelse. Dagens kriger i Irak, Afghanistan og Pakistan er ikke unntaket, det er den historiske regelen. Orwell og Huxleys slavesamfunn kommer ikke en gang i framtiden, det er her allerede. [ii]

Skjult samfunnsmakt 

Fra dette perspektivet lever vi i et nøye planlagt slavehold av menneskeheten, og har gjort det så lenge vi har hatt sivilisasjon. Fra et tidlig tidspunkt i historien forstod makthavere at makt er for viktig til å overlates til tilfeldighetene, og at kontroll over samfunnet er mest effektiv når den er hemmelig.  En skjult elite konstruerte på denne måten en pyramideformet maktstruktur hvor en liten kjerne på toppen gjennom et intrikat nettverk av kommandolinjer kan holde befolkningen i et jerngrep gjennom kontroll av religion, utdanning, vitenskap, teknologi, rettsvesen, politiske systemer og alle samfunnets sentrale institusjoner.

Gjennom historien var dette opprettholdt gjennom kirker og kongedømmer som i sitt grunnleggende vesen var diktatoriske, barbariske, undertrykkende og legitimerte himmelropende forskjeller mellom fattig og rik. I dag har dette inntatt mer komplekse former, med et skinn av demokrati og politisk frihet. Fortsatt eksisterer en overklasse med en ekstrem rikdom og politisk makt, organisert gjennom multinasjonale selskaper, «The Military Industrial Complex», etterretningsorganisasjoner, den romersk katolske kirken, FN-systemet, frimurerordenen, Bilderbergergruppen og en rekke små og store koordinerte nettverk.

Disse maktstrukturene blir av samfunnsvitere flest systematisk oversett. Å rette et kritisk og analyserende blikk i en slik retning er tabu fordi det vil tvinge frem ubehagelige sannheter, og skape et paradigmeskifte i politisk forståelse. Retorisk klassifiseres denne form for samfunnsanalyse derfor som konspirasjonsteorier, basert på en naiv forestilling om at beslutninger ikke tas i det skjulte, og at allianser utenfor offentlighetens søkelys ikke eksisterer. Innenfor akademia er dette derfor en lite farbar vei å gå om man ønsker å beholde jobben. [iii]

Overnaturlige hendelser

11.september 2001 er et illustrerende eksempel på hva slags ubehagelige kjensgjerninger som kan komme for en dag om man stiller spørsmål til den offisielle konspirasjonsteorien med de 19 arabiske terroristene som kapret flere fly den dagen, og styrte dem inn i to skyskrapere og fikk tre av dem til å rase sammen. To fly og tre skyskrapere er fortsatt en uløst gåte. Ikke alle har fått med seg at det var en tredje skyskraper, Building 7, like i nærheten som 7 timer senere styrtet i bakken på 6,5 sekunder, uten å ha blitt truffet av et fly, og interessant nok ble hendelsen rapport direkte på BBC 20 minutter før (!) det skjedde. [iv]

Flere ingeniører har stilt seg bak de fakta at det er fysisk umulig å få denne type skyskrapere til å gå i bakken ved å bli truffet av et fly. Blant annet kan ikke flybensin generere nok varme til å smelte stål, og hvorfor bygningene ble pulverisert til fint støv som dekket hele Manhattan krever også en annen type sprengstoff enn flybensin. [v]

Det var mye overnaturlig som skjedde denne dagen, og verd å få med seg, og kanskje det tydeligste beviset på at dette var en «falsk flagg operasjon» var passasjerflyet som angivelig styrtet inn i Pentagon, kanskje verdens mest bevoktede bygning. Det skal ha etterlatt seg et hull i en vegg og en liten brann. Bortsett fra det, ingen knuste vinduer og ingen slagmark av vrakrester som man normalt kunne forventet av et styrtet Boeing 747. Men det stod jo i avisen, og flammer og røyk ble vist på fjernsyn, så det må jo være sant…
 

New World Order

De skjebnesvangre hendelsene 11. september 2001 paralyserte en hel verden og ga i handlingslammelsen grønt lys for å invadere Afghanistan og senere Irak. Det innledet den imaginære krigen mot terror, og førte til omfattende lovendringer i USA. Blant annet «The Patriot Act» som har lagt grunnlaget for at USA kan forvandles til et åpent diktatur den dagen makthaverne finner det ønskelig. [vi]

Det er blitt spekulert i at angrepet mot Tvillingtårnene bevisst var såpass dårlig kamuflert fordi det er ønskelig at det vil føre til folkelig opprør mot myndighetene. Det kan dermed gi påskudd til å knuse opprørerne og brutalisere samfunnet enda et par hakk.  Makthaverne kan vise tenner og gjøre det klart at demokratiet er avskaffet og at fremtiden er innføringen av en ny verdensorden.
«A New World Order», ble første gang introdusert offentlig i en tale i Kongressen av George H.W. Bush den 11. september 1990. Siden har uttrykket jevnlig dukket opp i media, og stadig flere politikere tar det i bruk og signaliserer hva vi har i vente. [vii]

Ondskapens teater

Gleden ved å dominere verden og leve med makt og rikdom skulle en tro var tilfredsstillelse nok. Dessverre er dette langt fra tilfellet, og mye kan tyde på at i dypet av den herskende eliten råder det en form for sadistisk ideologi drevet av et behov for hva for Jeffrey Grupp kaller «dark extacy». [viii]  Hensikten er å organisere jorden til et slags «ondskapens teater», bestående av kriger, undertrykkelse, sult, fattigdom, nød, epidemier og slavehold i en kontinuerlig strøm av menneskelig lidelse som makthaverne og dyrkerne av denne form for sadisme finner en særlig nytelse i å iscenesette.

I liten målestokk kan det sammenlignes med slik en seriemorder finner en nærmest ekstatisk nytelse i å torturere, voldta, lemleste og drepe sine forsvarsløse og uskyldige ofre, og suge livskraften ut av dem i dødsøyeblikket.  I stor målestokk kan det sammenlignes med nazismen og hvordan sadisme satt i system kunne overta et helt samfunn og drive det ut i en kollektiv massedød.  Soldater og tusener av håndlangere lot seg rive med og deltok i vold i ekstreme proporsjoner i en kollektiv besettelse iscenesatt av en kjerne av psykopatiske despoter.

Nesten mennesker

Etter 2.verdenskrig ble mye forskning satt inn på å besvare hvordan de enorme grusomhetene som fant sted under krigen med jødeutryddelse, folkemord og en lang liste av bestialiteter var mulig. Denne form for forskning var selvsagt godt innenfor rammene av etablert samfunnsvitenskap og psykologi og svarene ble derfor gitt ut fra rådende oppfatninger av menneskets natur og sosiale relasjoner. Slik barn sloss og kjemper for territorier i en sandkasse, slik er krig i prinsippet den samme dynamikken av menneskelig aggresjon på et makronivå. Krig er derfor en naturlig ting, og historiebøkene er fylt med beretninger om hvordan menneskegrupper og samfunn gjennom tidene har kjempet mot hverandre.  

Med massemordere som Hitler, Stalin og Mao kan man dog begynne å lure på om det er menneskelig med en slik form for skruppelløs adferd med millioner av liv på samvittigheten, hvis de overhodet har noen?  Media rapporterer jevnlig om bestialske forbrytelser utført av seriemordere og psykopater, hvor omfanget av ondskap og grusomheter er vanskelig å forestille seg at mennesker kan gjøre.

Enkelte har gått utenfor de tradisjonelle forklaringene og spekulert i om psykopater egentlig er mennesker, men har en annen opprinnelse. Grunnen er at de ofte mangler menneskelige  egenskaper som evne til medfølelse, skyldfølelse eller selvinnsikt ved å påføre andre smerte eller lidelse. I motsetning til de fleste andre psykiatriske diagnoser, viser psykopati ikke å ha sammenheng med familiebakgrunn eller traumatiske forhold i barndommen. Psykopater er en uløst gåte.  De tiltrekkes ofte av posisjoner med formyndermakt, og med en egen evne til å plassere seg i sentrale samfunnsposisjoner. [ix] Bildet er selvsagt nyansert, og det finnes ulike  grader av psykopati.

Et slikt synspunkt finnes det muligens støtte for i en oppsiktsvekkende og lite kommentert passasje i 1.Mosebok, 6.4:  

«I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de mektige fra fordums tid, de berømte. »

Dette betyr kanskje at det finnes en egen herskerrase som eksisterer den dag i dag og gjennom historien har vært konger, hærførere, keisere og politikere som har organisert seg gjennom sine nettverk og ubrutt beholdt makten fra sivilisasjonens vugge og fram til i dag. [x]

Falne engler

Mens de fleste former for åndelighet søker opplysning og forening med en kjærlig og intelligent skaperkraft eller Gud, finnes det andre alternativer. I mytologier og religioner verden over er det nok av eksempler på demoner, djevler og åndsvesener som tjener ondskapens krefter. I en jødisk-kristen sammenheng er dette Lucifer eller Satan. De kalles også falne engler, og har valgt ondskapen og mørkets vei og inngår i et metafysisk drama det er vanskelig å forstå rekkevidden av. 

Det er muligens ikke nok å se verden kun i tre dimensjoner, men denne form for herskerskap og innflytelse inkluderer at verden styres også fra andre dimensjoner. Mye tyder på at enkelte blant makteliten går inn og ut av disse dimensjonene. De er både i fysisk form, men kan også agere i den astrale verden, ut over den fysiske. Andre har ikke disse egenskapene og er plassert lavere nede i pyramidestrukturen. De befinner seg lenger vekk fra maktens sentrum, bevisst eller ubevisst delaktige i systemet med ulike grader av kunnskap og innsyn i systemets virkelige natur.

Blodsofring

I dyrkelsen av «dark extacy» står blodsofring høyt på listen i deres satanistiske praksis.  Et streiftog gjennom Bibelen vil legge for dagen denne ofringens helt sentrale rolle. I Det gamle testamente blir Gud ved flere anledninger ofret til, med alt fra offerlam til kriger hvor fienden slaktes i guds navn.  Tanken om en blodtørstig gud som krever blodsoffer for å gjøres til lags står sterkt, og med historien om Jesus død på korset som et kulminerende eksempel. Nattverdsritualer inneholder reminisenser av denne form for vampyrisme hvor det overføres en egen kraft ved i dette tilfellet å drikke Jesus blod og spise hans kropp.  

Blodsofring finnes imidlertid i en rekke andre kulturer, blant annet hos maya-indianerne hvor offentlig halshogning som menneskeofring var en del av kulturens religiøse ritualer. Gladiatorleker i romertiden, offentlig tortur og henrettelser som folkeforlystelser i middelalderens Europa var også i forlengelse av slike tradisjoner, og med inkvisisjonen og heksebrenning som ubehagelige eksempler på kirkens sadistiske fortid. Det er sjeldent at kirker tar avstand fra krig, og bibelsk oppfordrer til å vende det andre kinnet til, men tvert imot er kirken systematisk på makthavernes side. At den katolske kirken stod på nazistenes side under 2.verdenskrig skulle være velkjent, og er i ettertid stilltiende dysset ned. 

Kampen mellom det gode og det onde

Kirken, vitenskap og utdanningssystemet har gjort et godt forsøk på å indoktrinere mennesket til å se på seg selv som en hjelpeløs og håpløs skapning. Vitenskapen har særlig ansvaret for å fastholde et reduksjonistisk og materialistisk syn på mennesket som nedstammende fra apene, og uten andre fremtidsutsikter enn å være en fysisk kropp som kan tenke.

Fra et åndelig perspektiv er mennesket skapt i Guds bilde, med en medfødt natur av godhet og kjærlighet og evnen til til enhver tid å være forbundet med den opprinnelige skaperkraften. I de fleste lever denne kraften en slumrende tilværelse.  Det meste av døgnets våkne timer fylles med enten arbeid de fleste avskyr, og resten med meningsløs underholdning eller tomt og innholdsløst snakk.

For å ta vår kraft tilbake og frata despotene makten er nøkkelen å gjenopprette vår åndelige kontakt. Meditasjon som fokuserer på direkte å føle og oppleve denne tilstedeværelsen er kanskje den mest direkte veien å gå, i tillegg til å levendegjøre denne bevisstheten i tanker og handlinger.

Den tradisjonelle tolkningen er at kampen mellom det gode og onde er en indre kamp, og kirken har selvsagt tilslørt det faktum at de virkelige ondskapens krefter også er til stede i verden gjennom den herskende eliten og deres satanistiske agenda. 

Den åndelige veien

Religion, åndelig praksis og ulike former for selvutvikling har tradisjonelt vært kronisk apolitiske  og med en nærmest total neglisjering av samfunnsforståelse. Å forstå den verden vi lever i er en forutsetning for å skape forandringer. Å forstå det ondes rolle i verden, er en vesentlig del av kritisk samfunnsanalyse. Når nok mennesker gjennomskuer ondskapens teater, og ikke lar seg suge med i de kunstige konfliktene som skapes mellom folkegrupper, kulturer og religioner for å få dem til å gå i krig mot hverandre blir makthaverne maktesløse. Når nok mennesker knytter bånd til hverandre i kjærlighet og solidaritet og avstår fra krig, utnyttelse og ekstreme levestandardsforskjeller kan vi skape en ny verden.

Makthaverne lever av å ha manipulert oss til maktesløshet fordi vi ikke forstår hva som foregår, og systematisk holder oss i uvitenhet om hvem vi er. Å gjennomskue lenkene som holder oss i slaveri er en essensiell døråpner for å skape fred på jord. Dette er en visjon vi må bruke all vår åndskraft til å virkeliggjøre. Å bekjempe ondskap med godhet og kjærlighet er vår åndelige utfordring.

Litteratur:

Ertresvåg, Per Aslak, Makten bak makten, Koloritt forlag, Oslo 2006

Ertresvåg, Per Aslak, Sov mitt lille Norge, Koloritt forlag, Oslo 2008

Grupp, Jeffery, Corporatism, The Secret Goverment of The New World Order, Progressive Press, 2007

Icke, David, The Biggest Secret, Bridge of Love Publications, 1999

Knight-Jadczyk, Laura, Almost Human, Red Pill Press, 2009

Tepestra, Angelico, The Universal Seduction, Vol 1-3, Imprint Books

Wolf, Naomi, The End of America, Chelsea Green, 2007

The Holy Bible, King James Version, Hendrickson Publisher, 2008


Noter

[i] «Never doubt that a small group of commited people can change the world; indeed, it is the only thing that ever has.» Margaret Mead (1901-1978) 

[ii] Det er etter hvert en omfattende litteratur som dokumenterer denne form for virkelighetsoppfattelse. Retorisk og i Orwells «nytale» blir dette ofte kalt «konspirasjonsteorier», mens det i realiteten er kritisk samfunnsanalyse, i sterk kontrast til dagens overfladiske tabloidiserte medievirkelighet.

[iii] Ved to anledninger har samfunnsforskere ved norske universiteter på Stortingets oppfordring foretatt maktutredninger av det norske samfunnet, og begge gangene er slike hemmelige nettverk fullstendig oversett. Frimurerordenen som med sin hovedlosje som Stortingets nærmeste nabo er en slik hemmelig organisasjon. Pyramidestrukturen med hemmelighold oppover i systemet forhindrer frimurere flest innsyn i organisasjonens egentlige natur. I likhet med kirken er medlemmer flest velmenende og positive mennesker, men uvitende om organisasjonens egentlige agenda på et høyre nivå.

[iv]  Reportasjen kan ses på Youtube: «BBC Reports Collapse of WTC Building 7»

[v] Den danske kjemiprofessoren Niels Harrit, har i en vitenskapelig rapport påvist rester av nano-thermitt i ruinene fra Tvillingtårnene, og mener dette beviser at det var denne type sprengstoff som ble brukt i bygningene. Det forklarer hvorfor bygningene kunne rase sammen, identisk slik det skjer ved kontrollerte nedrivninger.  Se Youtube: «A danish scientist Niels Harrit, on nano-thermite in the WTC dust.»

[vi] De systematiske endringene for hvordan demokratier dør, og fascisme overtar følger en nøye plan oppfunnet av Mussolini og iverksatt av flere diktatorer i ettertid, og nå også på god vei i USA.  Fenomenet er detaljert beskrevet av Naomi Wolf i boken, «The End of America.»

[vii] Eller slik David Rockefeller formulerte det:

«We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.»

David Rockefeller på en FN konferanse, 14.september 1994.

Dette sitatet også av David Rockefeller fra en tale til Bilderberg-møtet i juni 1991, er også verdt å få med seg:

«We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years. But, the work is now much more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practiced in past centuries.»

Ikke alle er like begeistret:

«The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.»

Kongressrepresentant Larry P. McDonald. I 1983 ble han drept da han befant seg ombord passasjerflyet fra Korean Airlines 747 på vei fra Alaska til Korea. Flyet ble skutt ned av Sovjetunionen da det befant seg over sovjetisk luftrom.

[viii] Jeffrey Grupp er forhenværende filosofiprofessor, forfatter av flere bøker, programvert for Antimatter Radio, og gjennom mange år praktiserende buddhist. Gjennom en periode av intens meditasjon opplevde han hvordan en åndelig vei av både lys og mørke åpnet seg for ham, og at han kunne velge hvilken vei han ville gå. For eksperimentets skyld valgte han den mørke veien, og ble ført inn en verden av ondskap, destruksjon og sadisme og fikk en personlig opplevelse av en spesiell form for nytelse og tilfredsstillelse som er tilgjengelig for dem som følger en slik vei. Eksperimentet var ikke uten konsekvenser, og det forstyrret ham tilstrekkelig til å forlate meditasjon i flere år, og det tok ham lang tid å reorientere sitt åndelige fokus.

[ix] For en egen analyse av psykopati se Laura Knight-Jadczyk, «Almost Human»

[x]  David Icke har blant annet foretatt en analyse av konger, keisere og makthavernes historiske utvikling og spesielt med vekt på blodsbåndenes spesielle betydning blant kongelige.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

31 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
13 år siden

[…] Kampen mellom det gode og onde […]

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Maafa 21, en dokumentar som omhandler amerikas rasehygieneprogram. Dette er ondskap satt i system, og påvirker oss den dag i dag. Derfor anbefaler jeg deg på det sterkeste å se filmen, også de fra “skeptisk”, for dette er ubehaglige greier.

http://www.youtube.com/watch?v=ASrFufnMNDg

Og hvilket navn dukker opp igjen? Rockefeller, selvfølgelig. Den mannen er som en blekksprut med gift i tentaklene.

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

“Mass Murder by Drowning–the Unexplained Crack in Several Feet of Concrete

By Cyte & Impatient

NY Times science reporter Dr. Andrew Revkin writes about “the 17th Street Canal, the source of most of the water swamping New Orleans” that “officials and [Army Corps] engineers said that after they had found the widening gap in the concrete wall on the eastern side of the canal, they had no quick-response plan to repair it.”

Lt. Gen. Carl A. Strock, commander of the corps, said “plugging the gap was a lower priority.” The corps is directed by FEMA. “It is FEMA who is really calling the shots and setting priorities here,” he said.

Dr. Shea Penland of the Pontchartrain Institute was surprised because the break was “along a section that was just upgraded. It did not have an earthen levee, it had a vertical concrete wall several feet thick.”

“After failing to close a 300-foot break in the canal through which most of the floodwater entered the city, federal engineers decided last night [August 31st] to take the battle with Lake Pontchartrain to the lakefront.”

Alfred C. Naomi, a senior project manager for the corps, said “there were still no clear hints why the main breach in the flood barriers occurred along the 17th Street Canal, normally a conduit for vast streams of water pumped out of the perpetually waterlogged city each day and which did not take the main force of the waves roiling the lake. He said that a low spot marked on survey charts of the levees near the spot that ruptured was unrelated and that the depression was where a new bridge crossed the narrow canal near the lakefront.”

This would refute the speculation that a dip in the retaining levee or walls might have allowed water to slop over and start the collapse.

We have an unexplained crack in several feet of concrete. FEMA decided not to plug it and let the water flow until a US city was flooded. Thousands drowned.”

Se bilde:

http://www.media-criticism.com/new_orleans_flooding.html

Otto
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden

Ifølge etterretning i regi Abel Danger ble dikene i New Orleans sprengt med sprengstoff, som en del av scenario orkanen Katrina, i forbindelse med bl.a. forsikringssvindel, Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Kaja,

hvis du husker Dutroux-saken i Belgia for drøye 10 år siden, så var saken stinn av bakmenn i maktstillinger, noe som aldri kom frem i media. (Dette dreide seg bl.a. om kidnapping og seksuelt misbruk av barn). Dette dreide seg om en pedofiliring hvor maktens menn deltok.

Mer om saken her:
http://wikileaks.org/wiki/Belgium:_Dutroux_dossier_summary,_1235_pages,_2005

De organiserende bakmennene har unngått enhver form for straffeforfølgning (noe som bl.a. er en av årsakene til all forsinkelsen i etterforskningen fordi det tok tid å dekke over deres involvering), men her i denne videoen er i alle fall noen av dem navngitt:

Se “Beyond the Dutroux affair”

eller
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=351#M6271

Forøvrig er det nå svært mye som tyder på at Benjamin Franklin, en av USAs “founding fathers” var barnemorder, noe som blir bekreftet av nyere utgravninger:

“Remains of Ten Bodies Found at Ben Franklin’s home

The Sunday Times |February 11, 1998

WORKMEN have dug up the remains of ten bodies hidden beneath the former London home of Benjamin Franklin, the founding father of American independence.

The remains of four adults and six children were discovered during the £1.9 million restoration of Franklin’s home at 36 Craven Street, close to Trafalgar Square. Researchers believe that there could be more bodies buried beneath the basement kitchens.

Initial estimates are that the bones are about 200 years old and were buried at the time Franklin was living in the house, which was his home from 1757 to 1762, and from 1764 to 1775. Most of the bones show signs of having been dissected, sawn or cut. One skull has been drilled with several holes. Paul Knapman, the Westminster Coroner, said yesterday: “I cannot totally discount the possibility of a crime. There is still a possibility that I may have to hold an inquest.”

http://www.infowars.com/articles/occult/hellfire.htm

“Franklin was an occultist, Satanist and indulged in child sacrifice. Franklin attended the drunken, ritual orgies of a secret society called, among other things, the Hellfire Club. They would get drunk, dress prostitutes up like Nuns and have orgies in underground caves, which resembled Black Masses (although they “worshipped” pagan deities Bacchus and Venus).”
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/hellfire_club.htm

De største barnemorderne i vestens historie var trolig “de allierte heltene” Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt. Under brannbombingen av den tyske byen Dresden i februar 1945, som ble utført av USAs og Storbritannias flyvåpen i fellesskap, omkom mellom 110.000 og 130.000 mennesker, dette var flyktninger med en høy andel barn.

Som kjent hadde denne operasjonen ingen militær betydning, da nazi-Tyskland allerede lå med brukket militær ryggrad.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Dresden_in_World_War_II

Både Churchill og Roosevelt var frimurere, i likhet med Benjamin Franklin.

Hva betyr forøvrig ordet “Holocaust” ? “Holocaust” is a word of Greek origin meaning “sacrifice by fire.”

Nå som stadig mer tyder på at den påståtte masse-gassingen av jøder i nazi-Tysklands regi knapt nok fant sted, blir det mer og mer opplagt at det virkelige HOLOCAUST var brannbombingen av Dresden 13-15 februar 1945.

Hvordan er det mulig at denne groteske forbrytelsen har unngått å få sitt rette navn av de som skriver historien – The Dresden Holocaust ?

Odin
Odin
Abonnent
13 år siden

@ Ernst Parell

Noen kommentarer:

1. Virkelighetens natur er betinget. Det vil si at alt som skjer i den såkalte virkeligheten er ledd i en årsakskjede. Alt henger sammen med alt, men noe henger selvsagt mer sammen enn andre ting. Bevissthet ligger både bakenfor og innenfor den betingede verden og er således mer reell.

2. Jeg kjenner ikke til noe hierarki, men det synes åpenbart at det finnes både flere bevissthetsplan og at det i vår verden er vesener som ikke manifesterer seg i en materiell kropp.

3. Kampen mellom lyse og mørke krefter. Slik ordbruk gagner ingen og fører diskusjonen inn i en mytologisk og kvasireligiøs suppe hvor saklig debatt blir umulig. Man kan i beste fall snakke om positive og negative krefter.

4. Livet er en drøm. Enig. Men som en klok mann en gang sa: ”De som mener at verden er virkelig er dumme som kyr, men de som mener at den ikke er virkelig er enda dummere”. Med andre ord, selvsagt kan livet betraktes som en drøm, men det finnes regler dvs. årsak og virkning. En hver handling vil slå tilbake på den som har utført den, positivt eller negativt alt etter som.

5. Jorden som slaveplanet. Lite fruktbar tilnærming som fratar menneskene selvstendig ansvar. Ethvert individ er selvsagt selv ansvarlig for egne tanker ord og handlinger.

6. Åndsvesener som inntar menneskelig form. Og hva så? Igjen, vi er selv ansvarlig og må forholde oss til andre uansett om de skulle komme fra Sverige eller det ytre rom. Kanskje bedre å vurdere individer ut fra hva de gjør og sier. Vi kan normalt ikke stole på maktstrukturer, men det er da knekkende likegyldig hva slags åndsvesener som skulle ha tatt bolig i dem.

7. Konspirasjonsteorienes kongstanke. Umulig å forholde seg til spør du meg.

8. Åpenbart rett, men det behøver slett ikke å være styrt av såkalte åndsvesener fra andre planeter el.l.

9. Religiøs påstand som det er umulig å forholde seg rasjonelt til. Selv har jeg mer sans for forestillingen om at alle veseners essens er frydefull og aktivt medfølende, uavhengig av hvilken sinnstilstand de måtte befinne seg i. Hvem er denne Gud som skal blandes inn i det hele?

10. Herskerklassen er våre fiender? Ja vel, og hvordan skal så disse bekjempes? Når jeg ser meg rundt i verden ser jeg at religioner sannsynligvis har stelt i stand det meste av krig og elendighet rundt i verden. I så måte er islam i en helt særegen klasse, den er nærmest spesialist på organisert faenskap. Det kan vi lese om hver eneste dag i aviser og på internett. Islam har erklært krig mot den fire verden, og er så langt jeg kan se, sammen med våre politikere, pressen og akademia den største trusselen mot frihet, demokrati og menneskerettigheter. Om det da egentlig er vesener fra rommet som står bak, er meg knekkende likegyldig. Bekjemp fienden hvor du ser ham. (For øvrig tilber islam en meteorstein i Kaba, så det er kanskje ikke helt usannsynlig at denne dødskulten har forgreininger til utenomjordiske vesener.)

11. Rimelig romantisk dette. ”Åndelig krigere på lysets vei”. Kanskje bedre å se hva som skjer foran nesa og ta tak i den uretten som begås hver eneste dag. Jeg tenker da spesielt på hvordan våre politikere, media og akademia bevisst har importert og promotert multikulturalisme og radikal islam til våre stort sett egalitære og fredsæle demokratier. At dette eksperimentet har spilt fullstendig fallitt ser vi daglig på nyhetssendingene (hvis vi klarer å legge sammen to og to).

12. Denne veien virker på meg nokså uklar. Ikke sier du hvor veien fører hen, hvordan man skal gå på den eller hvem man kan gå sammen med.

Til slutt: Det er ikke nødvendigvis slik at verden går fremover. Snarere går den vel i sykler. Mye tyder på at verden nå er inne i en fase hvor sivilisasjonen igjen går i oppløsning og at barbari og kaos brer seg. Men, det er selvsagt også bare en fase. Om et par tusen år eller så er vel sivilisasjonen på vei opp igjen.

Enjoy the ride, eller hopp av!

Otto
Abonnent
13 år siden

NEW School prayer, by James Boni

Now I sit me down in school
Where praying is against the rule
For this great nation under God
Finds mention of Him very odd.

If Scripture now the class recites,
It violates the Bill of Rights.
And anytime my head I bow
Becomes a Federal matter now.

Our hair can be purple, orange or green,
That’s no offense; it’s a freedom thing..
The law is specific, the law is precise..
Prayers spoken aloud are a serious vice.

For praying in a public hall
Might offend someone with no faith at all.
In silence alone we must meditate,
God’s name is prohibited by the state.

We’re allowed to cuss and dress like freaks,
And pierce our noses, tongues and cheeks.
We can carry smut, but not the Bible.
To quote the Good Book makes me liable.

We can elect a pregnant Senior Queen,
And the ‘unwed daddy,’ our Senior King.
It’s ‘inappropriate’ to teach right from wrong,
We’re taught that such ‘judgments’ do not belong.

We can get our condoms and birth controls,
Study witchcraft, vampires and totem poles.
But the Ten Commandments are not allowed,
No word of God must reach this crowd.

It’s scary here I must confess,
When chaos reigns the school’s a mess.
So, Lord, this silent plea I make:
Should I be shot; My soul please take!
Amen

Kaja
Kaja
Abonnent
13 år siden

Dersom det finnes pedofile satanistgrupperinger i Norge og Norden, så er dette noe som bør fram i lyset. Nyhetsspeilet er antagelig en av ytterst få media hvor det er mulig å få dette publisert. Kunne Nyhetsspeilet arrangere et intervju med professor Eva Lundgren, eller be om at professor Lundgren skriver en artikkel for Nyhetsspeilet?

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Av James Casbolt’s avsløringer:
http://educate-yourself.org/mc/casboltagent1chap.shtml
fremgår det at tusenvis av barn forsvinner i Storbritannia hvert år.

De fleste er barnehjemsbarn som en dag blir sporløst borte. Ifølge Casbolt er det ikke etablert noe system for registrering og ettersøking av forsvunne barn i Storbritannia. Dette innebærer at barn “som ingen savner” simpelthen forsvinner og at det ikke resulterer i stort mer enn at det registreres at en seng er blitt ledig ved institusjonen som den savnede forsvant fra.

T
T
Forfatter
13 år siden

Siden vi allikevel befinner oss såpass langt ned i kaninhullet så kan vi jo dra frem Sir John Dee, mannen som hadde det største og mest verdifulle biblioteket i England på den tiden han levde, kanskje han lever enda men så langt ned i kaninhullet er jeg ikke

“Sir John Dee, one of the greatest satanic occultists that ever lived, was extremely well connected throughout the Europe. Along with Edward Kelley and others, he set about opening portals to other dimensions in order to speak with the “angels.” His fraternal counterparts in Europe, under his instruction, performed similar rites. Their obsession was to contact extra-terrestrial, or preferably, pan-dimensional beings, the “Archons.” To do this, he invented what was known as “Enochian Magic” which, due to their adroit camouflaging, has been misunderstood to this day.
— Michael Tsarion; Atlantis, Alien Visitation and Genetic Manipulation

I denne boken avsløres mye i forhold til denne agendaen, hvor de kongelige er involvert i å oppsøke negative entiteter samt lage avtaler med dem, disse avtalene/paktene er grunnen til at eliten ofrer mennesker på bestemte steder på jorden til bestemte tider, og selvfølgelig må ofrene være merket med forskjellige symboler som f.eks dødningehoder, kors/kryss, firkanter, sirkler, pentagram osv. Dette plasseres i form av emblemer på militære uniformer, utstyr, merkeklær, også enkelte kornsirkler er blitt laget for disse formål.

Her inne kan du finne mye rart, bl.a. en liste over prominente satanister som f.eks John Dee og Edward Kelley; http://www.dpjs.co.uk/people.html

A Bond for all the Ages: Sir Francis Bacon and John Dee – The Original Illuminati 007 – by Leo Zagami, Dec 16, 2006; http://www.illuminati-news.com/2006/1216c.htm

John Dee, Man of Mystery; http://www.mysterymag.com/earthmysteries/?artID=332&page=article&subID=120

Denne mannen har selvfølgelig fått en webside til ære for sin heltemodige ofring av små barn i ritualer vi først nå begynner å skjønne omrisset av; http://www.johndee.org/

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

I episode 30 av The Arrivals, se http://www.youtube.com/watch?v=RrItq-4wNfg
er det utdypet litt om hensikten med blodofring (“the spilling of blood”).

Hovedhensikten ser ut til å være å åpne transdimensjonale porter, for å oppnå kontakt med jinns (demoner) fra en parallell dimensjon.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Kaja, her er info om blodsofring (“The biggest secret”) fra Biblioteca Pleyades:

http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret15.htm

Det er mulig at begrepet “reptilians” i teksten bør erstattes av “demons”. Artikkelen redegjør for praksis som har funnet sted ulike steder på jorden til ulike tider.

Kaja
Kaja
Abonnent
Svar til  Ulven
13 år siden

Hei Ulven.

Jeg takker for linken til “The Biggest Secret”, som jeg ikke har lest tidligere. Mye av stoffet var nytt for meg, men mye stemmer også overens med det jeg visste fra før. Det er mye jeg ønsker å kommentere her, men jeg vil konsentrere meg om barnebortføringer og barnedrap.

I USA finnes det ikke noe felles register over forsvunne barn, til tross for at det forsvinner titusenvis av barn årlig. (Derimot finnes det for eksempel et felles register over stjålne biler). Så vidt jeg vet, er det samme tilfelle i Norge. Det virker ikke som om myndighetene er interesserte i forsvunne barn. Men dersom en del av disse barna blir brukt i sataniske ritualer og pedofile aktiviteter, og det i stor grad er makteliten som står for overgrepene, er det kanskje ikke så rart at man ikke ønsker oppmerksomhet om forsvunne barn.

Den norske professoren og feministen Eva Lundgren fikk massiv oppmerksomhet i 2005, da en del av forskningen hennes ble presentert i dokumentaren «Kjønnskrigen».

Lundgren var ansatt ved Uppsala-universitetet siden 1993. Her har hun blant annet forsket på voldsoffer og pedofile satanistgrupperinger som skal stå bak et hundretalls rituelle drap. Ifølge Lundgren, så blir fosteret tatt ut, parteres og ofres. Det skjer også i voksenmiljøer. Høyt oppsatte og respekterte personer har vært representert, sa Lundgren i dokumentaren.

Det ble også brakt utdrag fra Lundgrens forskning som handler om at satanister stjeler unge, gravide jenters barn for å bruke dem i offerritualer der barna blant annet spises. Lundgren forteller om barn som må spise menneskehjerter og drikke blod fra termos.

(Sitat) ”Lundgren har varit deltagande observatör i tre satanistiska grupper i Sverige och Norge under en tioårsperiod. De beskrev väldigt grova våldtäkter och ännu grövre saker när de berättade om sina riter.”

(Sitat slutt)

I Lundgrens forskningsrapport «La de små barn komme til meg.» forteller Lundgren om sine intervjuer med Iris og Matilda. Leseren får høre om minst 15 svenske ritualmord. Og Matilda forteller om flere. Skal man tro henne?

Tror jeg på det Matilda forteller? Ja – dessverre, skriver Lundgren.

Professor Lundgren ble totalslaktet i 2005 da dokumentaren «Kjønnskrigen» ble vist. I 2005 var jeg fullstendig enig i denne slakten av professor Lundgren. Jeg trodde det var helt utelukket at rituelle barnedrap kunne forekomme i Norge eller Norden. Og dersom det hadde forekommet, var jeg sikker på at den norske pressen hadde skrevet om det.

I 2010 er jeg ikke så sikker lenger. Takket være internett har vi nå fått kjennskap til at det foregår veldig mye i Norge som ikke tåler dagens lys, og som vi aldri hadde fått kunnskap om, dersom det ikke hadde vært for internett. Vi vet nå at den norske pressen er veldig forsiktige med å ta opp saker som er ubehagelige for den norske makteliten. Jeg har også fått høre om rituelle barnedrap fra annet hold enn professor Lundgren. Jeg utelukker derfor ikke at rituelle barnedrap blant makteliten i Norge er mer vanlig enn det vi tror.

T
T
Forfatter
Svar til  Kaja
13 år siden

Etter et utsagn som “det finnes ikke ondskap, bare grådighet” så er det vel naturlig at det kommer flere bevis på at ondskapen eksisterer. Ingen våkner opp en morgen og bestemmer seg for å ofre mennesker, eller torturere dem for å nære seg på frykt! Dette er en lavfrekvent energi som har fått bo for lenge på jorden, vi trenger den ikke lenger, we get it liksom.

En ting som spilte meg et puss var at dette fikk innpass på selveste Oprah, likevel så blir det fort glemt ser det ut som… folk tror dette skjer i små sekter men det skjer over hele kloden

Jewish Satanic Rituals Sacrifice Murder Cannabalism on Oprah Winfrey Show:

http://www.youtube.com/watch?v=e3EAIW2BgQw

William H. Kennedy – Satanism, Ritual Abuse & Pedophilia in the Roman Catholic Church:

http://www.redicecreations.com/radio/2010/04apr/RIR-100404.php

trackback
13 år siden

[…] Sjekk ut denne siden, og les artikkelen her: […]

Kaja
Kaja
Abonnent
13 år siden

Angående blodofring så er det antagelig mer vanlig enn vi liker å tro.

I den forbindelse vil jeg nevne at Aleister Crowley, kjent magiker og mystiker, omtaler bodofring i sin bok “Magick”. Dersom man aksepterer det som står i boken at face value, så er det ingen tvil om at Aleister Crowley hadde stor tro på blodofring. I en fotnote til kapitlet “Of the Bloody Sacrifice” skriver han: “It appears from the Magical Records of Frater Perdurabo (dvs. Aleister Crowley) that He made this particular sacrifice on an average about 150 times every year between 1912 e.v. and 1928 e.v.”

Aleister Crowley hadde sterk innflytelse på flere okkulte ordener som eksisterer fortsatt i dag. Et interessant spørsmål er jo om disse ordenene fortsatt praktiserer blodofring.

mikael
mikael
Abonnent
13 år siden

Ondskap, sorry mac, der er ingen gud eller djevel, bare god gammel grådighet.
Når mennesker kommer i en posisjon der moral, ansvar er utvisket, igjennom forbund, brorskap, sekterisme, osv, bril vi grusomme.
I mine øyne er det INGEN som slår den hærlige gjengen med kjernekarer som bringte oss inkvisasjonen, den katolske kirken. Det eneste menneske Jhosua ben Josuf advarte mot, var “en fontene av løgner” apostelen Peter.
En side med historie om kirken du garangtert ikke for servert noen steder, uten å måtte bruke lang tid. Noe av dette er ingen nyhet for meg, menn for andre en øyeåpner.

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ATHEISM/inquisition.html

What profit has not that fable of Christ brought us!”
Pope Leo X (As attributed by John Bale, Bishop of Ossory, in The Pageant of Popes, p. 179, 1574)

Om de som startet jødeforfølgelsen(inkl. homser,romani,handikapede osv.)

“Christianity…(has become) the most perverted system that ever shone on man. …Rogueries, absurdities and untruths were perpetrated upon the teachings of Jesus by a large band of dupes and importers led by Paul, the first great corrupter of the teaching of Jesus.”
“The clergy converted the simple teachings of Jesus into an engine for enslaving mankind and adulterated by artificial constructions into a contrivance to filch wealth and power to themselves…these clergy, in fact, constitute the real Anti-Christ.”
T. Jefferson

Hehe, bare måtte avlutte med et sitat av den godeste M. Twain

“Man is the Reasoning Animal. Such is the claim. I think it is open to dispute. Indeed, my experiments have proven to me that he is the Unreasoning Animal… In truth, man is incurably foolish. Simple things which other animals easily learn, he is incapable of learning. Among my experiments was this. In an hour I taught a cat and a dog to be friends. I put them in a cage. In another hour I taught them to be friends with a rabbit. In the course of two days I was able to add a fox, a goose, a squirrel and some doves. Finally a monkey. They lived together in peace; even affectionately.

Next, in another cage I confined an Irish Catholic from Tipperary, and as soon as he seemed tame I added a Scotch Presbyterian from Aberdeen. Next a Turk from Constantinople; a Greek Christian from Crete; an Armenian; a Methodist from the wilds of Arkansas; a Buddhist from China; a Brahman from Benares. Finally, a Salvation Army Colonel from Wapping. Then I stayed away for two whole days. When I came back to note results, the cage of Higher Animals was all right, but in the other there was but a chaos of gory odds and ends of turbans and fezzes and plaids and bones and flesh–not a specimen left alive. These Reasoning Animals had disagreed on a theological detail and carried the matter to a Higher Court.”
— Mark Twain (Letters from the Earth: Uncensored Writings)

ha en god dag

Alcyone
Abonnent
Svar til  mikael
13 år siden

Mikael:

“Ondskap, sorry mac, der er ingen gud eller djevel, bare god gammel grådighet.”

For en kjip virkelighet du lever i da. Jeg er enig at djevelen ikke finnes, og hva gud er kan diskuteres i det ente. Men det finnes absolutt ikke bare “god gammel grådighet”.
Ondskap og kjærlighet eksisterer og du har faktisk et valg om hvilket parti du vil ta og hva du ønsker å skape / endre for ditt liv i denne dimensjonen.

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Alcyone
13 år siden

Jeg antar FEMA skal bli USA’s Gestapo. Jeg antar også følgende kan ha skjedd: Man trengte en større øvelse både for å se hvor godt denslags kan hemmeligholdes og for opplæring av mannskap!

Hva ville tjene bedre formålet enn en orkan? Som varte i timer! Som ble kastet mot land uten varsel!( Med hjelp av HAARP kan man anta) Midt på natten! Mot bebyggelse som bare besto av housetrailers fylt av landbruksarbeidere fra Mexico og Mellomamerika!

“There isn’t a person on the face of this earth who will ever convince me that Hurricane Andrew was a ‘hurricane’ by any sense of the definition. Just ask any survivor of Andrew what the six-and-a-half hour siege was like and the answer will always be the same. “We didn’t have any prior warning. We heard Hurricane Andrew suddenly bearing down on us like a speeding locomotive.” The same-exact description survivors of monstrous F-5 tornadoes (packing winds of 350+ mph) describe. The only difference being that tornadoes only strike for seconds, whereas Hurricane Andrew struck and stayed for hours on end.

The injuries of those who survived were mind boggling. I had a broken jaw with eight teeth knocked out. Huge shards of glass impaled my body so deeply, they were impossible to remove without the aid of a scalpel. My head injuries were so severe it permanently affected my eyesight.

But I was only one amongst thousands of severely injured victims who struggled to survive the aftermath. For ten long days, we were roped-off from the outside world by United States military forces, leaving us stranded with no food, no water, no medical supplies or shelter. Suffering from severe shell-shock, we waited and waited for rescue teams to arrive but that just never happened. None of the injured in the roped-off areas were ever rescued from the devastation. It was the worst gut-wrenching betrayal I have ever experienced. I saw grown men lying on the ground in the fetal position, moaning and groaning pathetically, as they tried to hug and rock themselves.
———————–”

http://www.bariumblues.com/deadly_silences.htm

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden

Fra Nexus sept.- oktober 2003—et leserinnlegg:

“Horrors of Hurricane Andrew.
(This letter was sent to author K.t. Francowich, who forwarded it to us for publication.)

I happened to be surfing for information on hurricane Andrew, and came upon your article(see Nexus 8/03 and our website.) I was volunteer rescue coordinator for a coalition of humane societies interested in helping the surviving pets of hurricane Andrew survivors by taking care of them until their owners were able to do so.

I was in Cutler Ridge the day after Andrew…and I saw everything you described in
your article. I tried to tell many people about the refrigerated trucks full of body bags, but was told that I must have been suffering from post-traumatic shock, and that I really didn’t see what I thought I had seen.

I also saw National Guardsmen randomly shooting and killing any living animal they came into contact wit, as they had been told that any animals which survived could become contaminated with rabies.

I also saw the National Guard shoot and kill someone I believe was a migrant worker who was hysterical, much the same as you were. All I can say is that for more than 10 years I have lived with the horror I had witnessed, only to be told it never happened. Now you have changed all that.

I made three more trips to Miami from my home in central Florida to aid people I met during that first trip, and have many more horror-stories that authorities have told me “never happened”

At least now i know my nightmares are more than that….they are my remembrances of an experience that will live with me forever. Thank you for what you have done for me.

Ann-Marie S., via K.t.Frankovich, KFrnkovich@aol.com

Som Armin sier–DET STINKER AV ONDSKAP

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Denne artikkelen er en øyeåpner for nykommere! Tusen takk, kjempe bra skrevet Ernst!

“Kirken, vitenskap og utdanningssystemet har gjort et godt forsøk på å indoktrinere mennesket til å se på seg selv som en hjelpeløs og håpløs skapning. Vitenskapen har særlig ansvaret for å fastholde et reduksjonistisk og materialistisk syn på mennesket som nedstammende fra apene, og uten andre fremtidsutsikter enn å være en fysisk kropp som kan tenke.”

Mentalkondisjoneringen foregår mens vi snakker. De gjør alt for å selge produkter og har ingen problemer med å kalle mennesker med inteligens for dumme apekatter.

“favorittnøtten til alle dyr, spesielt mennesker!” haha de kaller oss for dyr.
Image and video hosting by TinyPic

mentalbeing
mentalbeing
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Hei Armin,

Personlig er jeg svært glad i nøtter. En god kilde til f.eks. proteiner og fett. Tross alt har vi fått utdelt en kropp til å bære oss rundt i de 4 dimensjonene vi oppholder oss i mesteparten av tiden, og denne farekosten trenger næring.

Vi er ikke dyr, men vi har det dyriske i oss. Dyret kan man svært godt mate eller velge å sultefore. Dersom vi sulteforer dyret, gjør det opprør og blir enda mer dyrisk (ref. katolske prester som er sulteforet på sex og nærhet). Men dersom vi suteforer dyret (eller dyrene i oss) blir de svake og kan utslettes. Dette var den opprinnelige tanken med askese og kyskhet man finner i svært mange religioner.

Når det gjelder apekatter, mener jeg at VM Samael Aun Weor beskrev dette som et degenerert avkom fra Lumrianerne. Dersom det var tradisjon for å spise peanøtter i Lemuria, kan kanskje dette forklare hvorfor apekattene er så gale etter peanøtter? ;-)

MB

smurfen
Redaksjonen
Svar til  mentalbeing
13 år siden

Nøttespising må nesten seest på som en risikosport nå etter at Codex Alimentarius ble innført…

MER GIFT TILLATT: Nye regler betyr at disse nøttene nå kan inneholde mer av de kreftfremkallende muggstoffgiftene aflatoksiner

Endringene i EU kommer som et resultat av Codex Alimentarius-forhandlinger, forklarer Line Ruden, rådgiver i Seksjon mattrygghet ved Mattilsynet, til ABC Nyheter.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/100706/na-kan-nottene-inneholde-mer-giftstoffer

T
T
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Veldig enig Armin, først og fremst enig i at det er en bra artikkel, deretter i at Maarud suger! En kompis kjøpte den der så jeg tenkte jeg skulle lese bakpå pakken, reagerte først på at det sto mat dyret i deg (med `TheyLive solbriller` så står det; du er et dyr), deretter på at dette produktet inneholder smaksforsterkere, mao: natriumglutamat, E 620-40.

Nastyness!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Flott artikkel.

I forbindelse med 911 bør også flyet som styrtet i Pennsylvenia (Flight 93) nevnes.

http://www.youtube.com/watch?v=Ypi_J4E7IFM

Som vi ser, er det kun et lite hull i bakken – ingen flyrester.

Tilbake til makten. Vi har en samsunnstruktur tuftet på hierarki. En nødvendighet for å klatre i systemet er å gjøre det man får beskjed om. For å få makt må man slikke oppover. Etterhvert som man klatrer og tror man er på toppen, finner man en ny topp. En som virkelig søker makt, gjør så mye som mulig for å tilfredsstille toppen, for å komme opp på neste nivå. Sånn fortsetter spiralen. Derfor har vi et system som er tilrettelagt for psykopater, ergo må det være tilrettelagt av og med psykopater. Jeg tror at et vanlig menneske har vansker med å se for seg hvordan en psyokopat tenker, hvor gal man kan være og hvor mye galt man kan gjøre for å nå helt opp. Makt gir energi, gir deg selvtillit og kan sikkert bli altoppslukende. Når man analyserer de virkelig store konsernene og koorperasjonene har disse klare psykopatiske trekk. Makt og størrelse kan derfor gjøre deg syk.

I en pyramide er det fire sider, hvor en er helt synlig, to delvis synlig og en ikke synlig. De fire sidene representerer økonomi, religion, militær og hemmelig samfunn. Jeg mener at det er økonomi som er det som synes best og viser de tydeligste spor. “Følg pengene” er et godt uttrykk. Det er også her det kanskje er lettest å klatre. Da dette er den tydeligste siden, vil også dette være den grenen det er lettest å knekke. Ikke minst fordi hele pengeopplegget vårt med renter er basert på svindel.

I det miliære/etterretning er det mange hemmeligheter og skjulte sannheter og agendaer. Derfor ser vi kun halve viksomheten: krig og overvåkning.

I religion er det to grupper: de onde og gode. De eksisterer side om side med hverandre, og er også avhengig av hverandre. Hva er godt hvis man ikke vet hva ondt er? Det er det onde som er skjult. Selv om folk vet at den katolske kirken hjalp nazistene og driver omfattende misbruk av barn, klarer ikke kirkens medlemmer å erkjenne dette, men tviholder på sin lojalitet. Denne lojaliteten sikrer opprettholdelse av makten, og dermed videreføring av dagens praksis. (Når det gjelder nattverd, hvor man “spiser” Jesus legme og “drikker” hans blod finner jeg dette direkte kvalmende. Jeg har alltid reagert på det, og aldri vært med på dette).

I det skjulte finner vi Illimunati, Frimurerne, Bohemeen Groove og andre kjente (og ukjente) grupper.

Over de synlige (og i noe grad de usynnlige) strukturene legges det et lokk med politikkere, som veves inn med ulike høyre/venstre-varianter. Politikerne fungerer mao som frontfigurer for systemet. Nivåene går fra “grasroten” og bydel og opp til EU og til slutt FN. Så når vi skifter en politiker/en regjering, vil det bare medføre skifte av frontfigur/skuespiller – ingen systemendringer. For disse follkene beskytter hverandre. Men det handler også om makt, og derfor arresterer de hverandre hvis makten er truet (Valla-Yssen-saken, som Stoltenberg trengte etter at Valla ble Norges mektigst) eller når politisk etikk er brutt (Ramin-Osmundsen). Legg merke til at de særdeles sjeldent omgjør en eller letter på en lov/avgjørelse når ny regjering kommer til makten.

Drømmen du har Parell, er min også. Men skal dette gå må flere våkne, flere gjøre seg uavhengig av dagens system, folk må si nei til utenlandske militæroppdrag, melde seg ut av kirkesystemer og politiske organisasjoner, innfri lån, dyrke så mye som mulig selv (eller sammen med noen), forbruke mindre og fornye senere, ta sabbatår, helst unngå medisiner og psykiatrien, se mindre TV og les færre aviser – og ha det hyggelig sammen med familie, venner og nabo.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Det er også verdt å nevne som Ernst skriver at Byggningene var dømt til å falle uansett. New York port autorithy hadde gitt en tidsfrist, leieren av komplekset måtte rive ned byggningen pga asbest. Dette visste jævlene når de fortalte alle hjelpearbeidere at det er “Trygt” å jobbe på groundzero i ukene som fulgte, og på den måten dør flere tusen “first responders” av lungekreft og sykdommer. De som hørte “eksplosjonene” de som er sikkre på at det var kontrollert rivning, flere hundre politi og brannmenn,.

De trengte et “terrorangrep”, valget var enkelt, spreng WTC og tjen milliarder i forsikringsutbytte istedenfor å bruke milliarder ut av egen lomme for renovasjon eller eventuelt nybygg..

DET STINKER ONDSKAP

Ole-John Saga
Skribent
13 år siden

Utrolig fin artikkel:) Trist det ikke er flere som forstår at virkeligheten fortoner seg annerledes enn det vi får servert gjennom media, men hele samfunnet er jo, som artikkelen sier, lagt opp slik at vi ikke skal få anledning til å resonere over noe som helst.
Sankt Peters himmel nøkler av Marta Steinsvik
Massesjelens hemmeligheter av Bertram Dybwad Brochmann
Musikkens makt & den nye verdensorden av Tore Sognefest
Er bøker av tre norske forfattere som er lite kjent , men de er ikke mindre opplysende med henblikk i hvordan eliten trekker i trådene.

mentalbeing
mentalbeing
Abonnent
13 år siden

Ville minne om Rabbi Jesu ord til pilatus: “Du har ingen makt som ikke er gitt fra min far i det høye”.
Hvert individ, og da tenker jeg ikke på vår fysiske kropp og hjerne, har en Far ‘i det høye ~ Kether’. Vi kan sammen med vår Far velge å ikke gi makt til de mørke kreftene. Dette gjør vi ved å eliminere det mørke, egoene, i oss selv. På denne måten våkner vi mer og mer. Dette gjør oss kapable til å være bevisst i astral-planet og plan over dette. Det er her vi hører hjemme og kan utvikle oss til ‘virkelige mennesker’. Det er her vi må ta opp kampen med de mørke kreftene. Velger vi den ‘smale vei’, vil vi kunne utvikle oss til individer som langt overgår de mørke kreftene.

Våkn opp!

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Her er mer om de der okkulte blods-greiene. Min ulvenese værer at dette kan være det som er “The biggest secret” for makteliten (og at det ikke er de der reptil-greiene til David Icke som jeg ikke har klart å ta på alvor)…

“Blood on the Altar: The Secret History of the World’s Most Dangerous Secret Society”

I en kommentar står det bl.a.:
“Craig Heimbichner unravels not just a powerful and heretofore largely unknown secret society, but more importantly, the command process that guides it. “Blood on the Altar” reveals the inner Thelemic mechanism behind the outer organization and is recommended to all serious students of how clandestine elites actually gain and hold power.

–Michael A. Hoffman II
(Hoffman is the author of “Secret Societies and Psychological Warfare”)”

I en annen kommentar står det at:
They worship the light bearer.
This book is not for the faint of heart nor for those who wish to live blissfully ignorant. Nevertheless, if you are willing to go where angels (except the dark ones) fear to tread then this is the book for you.

The Satanists are in control and most people don’t even know it. This book will explain why most people live like they are Satanists even though the claim to be Christian. They have been slowly, methodically, and diabolically seduced by the “Dark Side.” These evil men first broke down the moral strength of most men by attacking through the sexual appetites. Once establishing the sexual revolution it was easy to break down the rest of the moral law in the lives of most men.

Thank you Mr. Heimbichner for opening our eyes. Knowledge is power and being forewarned is being forearmed. By knowing what you have revealed we can begin the process of recognition and stop being subversively manipulated. Excellent! As difficult as it was to take we owe you a debt of gratitude for your courage and forthright exposition of Satanic influence in Church and State.

Now comes the real work, reversing the destruction and healing the souls of millions.”

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

“Selv i lykkelandet Norge som i flere år på rad av FN blir kåret til verdens beste, henger folk flest i klokkestrengen fra morgen til seint på kveld for å tjene til livets opphold. Boligpriser og kostnadene til mat, klær og andre nødvendigheter tvinger alle ut i arbeid. Barn overlates til staten fra ett års alderen fordi foreldrene ikke har tid til å være sammen med dem. Etter en lang arbeidsdag synker de fleste utmattende ned foran fjernsynet, og familieliv og overskudd nytes stort sett i helger og ferier.”

Innvestorer, bankstere, svikonomer, media-haier, sjefer, grundere og andre diverse øvrige grupper befinner seg utenfor denne 8-16 sonen. :)

“Innenfor akademia er dette derfor en lite farbar vei å gå om man ønsker å beholde jobben”
Jo, det er fordi mann “allerede” jobber for den “skjulte” eliten ;)

” Building 7, like i nærheten som 7 timer senere styrtet i bakken på 6,5 sekunder, uten å ha blitt truffet av et fly, og interessant nok ble hendelsen rapport direkte på BBC 20 minutter før (!) det skjedde.”
WTC7 ble jo truffet av NWO, ikke rart den falt på 6,5 sekunder. :)

“Makthaverne kan vise tenner og gjøre det klart at demokratiet er avskaffet og at fremtiden er innføringen av en ny verdensorden.”
Demokratiet er “allerede” avskaffet, ettersom det som kommer frem tidligere i artikkelen. Kan ikke skjønne meningen med å avskaffe det “senere” via brutalitet?

“Etter 2.verdenskrig ble mye forskning satt inn på å besvare hvordan de enorme grusomhetene som fant sted under krigen med jødeutryddelse, folkemord og en lang liste av bestialiteter var mulig. Denne form for forskning var selvsagt godt innenfor rammene av etablert samfunnsvitenskap og psykologi og svarene ble derfor gitt ut fra rådende oppfatninger av menneskets natur og sosiale relasjoner. Slik barn sloss og kjemper for territorier i en sandkasse, slik er krig i prinsippet den samme dynamikken av menneskelig aggresjon på et makronivå. Krig er derfor en naturlig ting, og historiebøkene er fylt med beretninger om hvordan menneskegrupper og samfunn gjennom tidene har kjempet mot hverandre.”
Det var visst ingen “jødeuttryddelse”. Offisielle tall fra de ulike jødiske organisasjoner viser helt annet bilde:
http://www.youtube.com/watch?v=P41WujqV0kU

Dessuten “kriger” ikke barn for mer av sandkassa når “alle” får likt…

“Det meste av døgnets våkne timer fylles med enten arbeid de fleste avskyr, og resten med meningsløs underholdning eller tomt og innholdsløst snakk.”
Hvorfor skal en jobbe med noe, man avskyr? Ta en utdanning som “passer” til dine ambisjoner og fremtidige behov. Det er fortsatt “lov” i Norge.

“Når nok mennesker gjennomskuer ondskapens teater, og ikke lar seg suge med i de kunstige konfliktene som skapes mellom folkegrupper, kulturer og religioner for å få dem til å gå i krig mot hverandre blir makthaverne maktesløse. Når nok mennesker knytter bånd til hverandre i kjærlighet og solidaritet og avstår fra krig, utnyttelse og ekstreme levestandardsforskjeller kan vi skape en ny verden.”
Helt Enig! Da kan vi “skape” en snill NWO, aka The Venus Project :)

Dessuten, har jeg problemer med å åpne kildene dine :( Er det noen annen som sliter også? :(

« Forrige artikkel

Det store dimensjonsskiftet

Neste artikkel »

13 prinsipper for åndelig aktivisme

31
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x