Ole-John Saga

"Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

Donald Sutherland er i ferd med å sprette ut øyeeplene i filmen Invasion of the Body Snatchers fra 1978.

Det hender stadig vekk ting som ikke lar seg forklare

Det hender stadig vekk ting som ikke lar seg forklare. Det er fenomener som ikke hører hjemme innenfor den grensen av viten som menneskene har skaffet seg og som strider mot alt vi mener er sunn logikk.

ytringsfrihet
En viktig forutsetning med ytringsfriheten er at man ikke skyver ansvaret over på "de andre". Det er ikke nok å mumle "noen bør si ifra, noen bør gjøre noe med det".

Ytringsfrihet må brukes for å beholdes

Ytringsfriheten, vår rett og vårt personlige ansvar til og bruke den i alle demokratiske land, har vel aldri vært så truet som i disse tider.

Amerikanske styrker i Irak: Terrorindustriens forlengede arm. Disse soldatene ville neppe kjempet om de visste hva de kjempet for.

Terrorindustrien: Et skremmende innblikk i et kontroll­samfunn

«En av de viktigste bøkene som er utkommet i de senere år.» Dette skriver høyesterettsdommer Ketil Lund, leder av Lund kommisjonen i forordet til Joakim Hammerlin sin 2010-utgave av boken Terrorindustrien.

Var Jesus en anarkist?

Jesus blir ansett som grunnlegger av kristendommen, det var ihvertfall det vi lærte da jeg gikk på skolen, men hva hvis det ikke var slik? Hva hvis Jesus personlig så på organisert religion som noe vederstyggelig, ja som et maktmiddel til å undertrykke oss med?

Politikere
Politikere og roboter. Er det noe forskjell?

Politikernes manglende fagbrev og deres ferdigprogrammerte bevissthet

Politikere er de eneste som ikke trenger å ha fagbrev for å utføre en jobb, det er bare det at de utfører ingen jobb, de driver hærverk, de river det som er blitt bygd opp ned, og paradoksalt nok så får de også lønn for “strevet”.

The Daily Show

Dagens journalister en stor trussel mot demokrati og din frihet

Propagandaminister Joseph Goebbels formulerte et viktig retorisk prinsipp: “For at propaganda skal være effektiv og ha en mulighet til å nå frem, så må den henvende seg til de minst intelligente, de minst informerte. Gjør den det så får man også med seg alle andre.”

Hvordan du kan gå fra å være ensom til å bli populær

Mange ser på seg selv som en kul person, mens andre lurer på hvorfor du er en sånn egoistisk jævel til tider. Da trenger man litt selvinnsikt. Se hvordan du kan gå fra å være tidvis utrivlig til genuint å elske deg selv på fulltid.

Hvordan stoppe kjeften på absolutt alle krigshissere

Visste du at det ikke finnes ett argument for krig, ikke ett eneste ett? Du har argumentene klare tror du ja. Nei det har du ikke.

Tre klarsynte norske forfattere

Noen forfattere er mer tidløse eller fremsynte enn andre. De norske forfatterne Finn Alnæs, Christian Borch og Lauritz Johnson tar i noen av sine bøker opp temaer som er svært aktuelle for oss idag.

Vi blir lurt

Det er mulig å styre utenom "klisje-underholdning" i form av bøker og filmer som det virker som at "noen" har foret oss med over lengre tid, som en form for mental kondisjonering. Den generelle aksepten for voldsfilmer er et eksempel på dette.

Her er en oversikt over virkelige anbefalte filmer, bøker og YouTube-klipp !