En kjernefamilie fra Trøndelag, foto herfra: http://homepages.rootsweb.com/~schwartz/SorTrondelag/index.html

Ødelegg kjernefamilien

3.4K visninger
12 minutter lesetid
2
artikkel-forfatter

Følgende fortelling var ny for meg, jeg kjente ikke til den. Men utfra det faktum at den finnes, er det begripelig at den samfunnsutvikling vi har hatt fra etterkrigstiden og frem til i dag, har vært villet av et bestemt miljø, en religiøs kult. Denne religøse kult har hatt makt nok til å virkeliggjøre deler av sine planer, mens kristenheten har vært maktesløse; den kristne kultur har hatt for svake røtter. Barnelegen dr Dunegan kalte kulten barbarer.

Det var ikke uten grunn. For leser du historien han fortalte i 1969, så er det historien vi har bak oss nå i 2022. Og har de stått for tidenes mest destruktive motiver og handlinger frem til nå, så er tiden inne for oss å ta over styringen. Men det kom ikke fra frimureriet, slik dr Dunegan trodde, men fra den religiøse kulten bak Rockefeller- og Rotschildklanen.

For det var de som sto bak grunnleggelsen av FN, de som ville gi WHO den medisinske makten over alle folk på jorden, de som hadde infiltrert viktige statsetater og departement over hele den vestlige verden, de som via sine mange usynlige tråder styrte verden; de var verdens skyggeregjering, all korrupsjons hjemstavn, også kalt marxistdemokratene. Om kjernetroppene befant seg i Israel? Jeg tror det, deres talsmann er idag Benjamin «Bibi» Netanyahu.

Det var de som dyrket frem sexualiseringen av barn, forvirringen av barn- og unges kjønnsidentitet, kastet ut kvinner i maskulinitet, menn i femininitet, alt for å ødelegge kjernefamilien, de skapte Pride-bevegelsen, Black-Lifes-Matter, men de skjulte de sanne forhold bak skalkeskjul, de likte ikke å bli sett.

Det var dem som aktivt arbeidet for å få puberteten hos jenter til å inntreffe tidligere enn før, slik at også livslengden skulle forkortes. Det var de som gjerne hadde seksuell omgang med barn, kalt pedofile, de som skjøv Pride foran seg, å skifte kjønn var en samfunnsrett, hevdet de, på gatene, i stats- og kommuneapparat, kirker, barnehager, skoler og høyskoler, for at folk flest etterhvert skulle akseptere dette. De mener seg å tilhøre de sterkeste i samfunnet og innehadde dermed retten til å eliminere de svake. For å vinne en nødvendig sympati for Pride i Oslo juni 2022, arrangerte de til og med terror med drap av tilfeldige. De presset på fra alle kanter.


Blir planen virkelighet?

Barnelege Dr Lawrence Dunegan, 1933-2004, foto, her.

Den 20.mars 1969 holdt frimureren Richard L. Day (1905 – 1989), professor i pediatri ved Mount Sinai School of Medicine i New York, en skremmende forelesning for 80 barneleger fra Pittsburg pediatriske forening. Publikumble forbudt å ta notater. En av tilhørerne, dr Lawrence Dunegan (1923-2004) , skrev så fort han hadde kommet hjem ned hele fortellingen fra sin hukommelse. Han forsto at det han hadde hørt skisserte en ytterst skremmende fremtid som frimurerne hadde planlagt for menneskeheten.

Foredragsholderen ville informere sine kolleger og venner om de gjennomgripende sosiale forandringer som var å forvente fra makteliten.

Barnelegen dr. Richard Day, 1905-1989, insideren som arbeidet for det kommende tyranni, Den nye verdensorden, foto, her.

Disse skulle innføres innen den nærmeste fremtid. Day ønsket at hans kolleger skulle være forberedet. Han klargjorde at han tilhørte et elitistisk selskap som hadde planlagt dette. Han fortalte at nå var tiden kommet for å fortelle dette, for nå var «alt på plass og ingenting skal kunne stoppe oss nå.» Dr Dunegans redegjørelse under tittelen «Barbarenes nye orden, dem nye verdenssystemet» (The New Order of Barbarians: The New World System) ble først offentligjort i 1988.

Days innledning var som følger: «Folk forstår ikke hvordan regjeringer arbeider, men heller ikke politikere i viktige stillinger, også i vårt eget land USA, begriper ikke hvordan og hvor beslutninger blir tatt.»

Men dr Day navngav ingen personligheter eller organisasjoner som skulle være de som tok de virkelige beslutninger, og antydet at de hadde «navn som de fleste skulle kjenne igjen». Han fortalte at det ble samarbeidet meget mere mellom øst og vest, dvs mellom det kommunistiske Sovjet, Kina og det kapitalistiske USA og Vesteuropa enn det de fleste forsto.

Av dr Days fortelling fremgår tydelig innflytelsesrike sosiale ingeniørers menneskesyn. Disse herrer har påvirket utviklingen under 19-hundre-tallet, deres målsetting er ytterst ondskapsfullt – en radikal samfunnsforandring mot et totalitært og globalistisk system. Dr Day var «meget aktiv i grupper som arbeidet med befolkningskontroll.» Ifølge ham vokste befolkningene for fort og ressursene skulle ikke rekke for alle.

Disse planer var en del av Rockefellerkommisjonens «Report of the Commission on Population Growth and the American Future» (1972), bestilt av president Nixon, som innehold 50 anbefalinger for aktivt å forhindre befolkningsvekst i USA.

Planenes virkeliggjøring går sin gang, også i Russland: Vektløfterjenta Natalia Kuznetsova, 26 år fra Russland, foto fra New York Post, her.

De representerte et liberalere syn på seksuelle minoriteter, samt hadde skaffet de lovlig tilgang på preventivmidler og abort. Man arbeidet også for å få puberteten å inntreffe tidligere, vilket skulle forkorte livslengden. Eliten hadde detaljert kunnskap om hvordan man skaper sosial forandring og påvirker folk for at de skal forandre sin livsførsel.

Det var derfor de ville ha fullstendig kontroll over all informasjon. Folk forstår jo alikevel ikke helt hva de holder på med, men heller ikke hvorfor. Folk skulle trenge å venne seg til en kontinuerlig forandring. Ingenting skulle forbli stabilt.

Skilsmisser skulle gjøres enklere og forekomme oftere. Flere kvinner skulle måtte finne sitt arbeide utenfor hjemmet, menn ble tvunget til å måtte reise til arbeide når lokale arbeidsplasser ble borte. Så skulle familier av omstendighetene bli tvunget til å ikke ville ha mange barn.

Reiser skulle bli billigere og lettere tilgjengelige – for en viss tid. Folk skulle bli mere rotløse og lettere å påvirke. Internasjonal fotball skulle med økonomiske og andre middel skaffes fremgang på bekostning av lokale idretter som baseball. Jenter skulle heller gå inn i idrett istedenfor å leke med dukker, da dukker naturligvis har med å føde barn å gjøre. Damenes idrett skulle få samme status som mennenes idrett.

Den sterkestes rett

Var det ikke seierherrene som etter krigen satte de sosiale betingelser? Var ikke dette et kalt gufs fra den religiøse kult bak FN, representert helt inn i den norske AP-regjering ved Jens Chr Hauge? FN, første generalsekretær var AP-mannen Trygve Lie, utad fremstilte de seg som de gode hyrder, fredsmeglere, men de i virkeligheten spredte omfattende sosiale ødeleggelser; her uteligger i Oslo på 70-tallet, foto her.

Dr Day betonte at man bevisst ville slå ut de svakeste, mens de sterke skulle presses til å utvikle seg lengere enn deres medfødte evne tilgav. Man skulle la forstedene forsøples, de boende oppmuntres til kriminalitet og misbruk av narkotika, alt for å skape en sosial utrygghet og en følelse av kamp for å overleve. Gjennom strengere narkotikalover og andre lovbrudd måtte man bygge flere fengsler (man skulle også kunne ta ibruk sykehus som fengsler). Mens de som klarte å komme vekk fra slumstrøkene og komme tilbake til «sivilisasjonen», hadde bevist at de var dyktige.

De som ble latt tilbake i storbyjungelen, fantes det ingen sympati for. Samtidig skulle det skapes en ny industri for sikring av boområder for de rike med inngjerding, lås og alarm til politi, slik at disse ikke skulle treffes av den økende kriminalitet. Lover for pengespill skulle liberaliseres for å øke pengespill. Spill-virksomhet og lotterier skulle til og med kunne drives av myndighetene som ekstra inntektskilder.

Alkoholmisbruk skulle både oppmuntres, men også reguleres hårdere. Å bli straffet for å ha kjørt bil med promille, skulle innebære at flere mennesker måtte gi fra seg sine bil-sertifikat. Mer skadelig fastfood skulle bli lettere tilgjengelig, for da skulle mange flere måtte mosjonere mere og være påpasselige med sine matvaner for å beholde helsen. Dette skulle slå ut dem som falt for fristelsene, mens de klokere skulle spise hjemmelagd mat og begynne å bevege seg mere, helst jogge. Å spise ute på restaurant skulle bli vanligere og måltider hjemme med familien mindre vanlig.

Befolkningskontroll

Porno knuser kjernefamilien, og er en av metodene for langsomt virkende og effektiv befolkningskontroll, dette er grunnen til at denne “dødelig giften” i utgangspunktet er gratis for bruker og tilgjengelig på nett 24/7, foto, her, video, her.

Det skulle oppstå nye sykdommer som var vanskelig både å behandle og diagnostisere. Dr. Day avslørte at «vi har medisiner mot nesten alle former for kreft på Rockefeller Institutt». Men for at befolkningen ikke skulle vokse ukontrollert, fikk de syke ikke disse medisiner. Behandling skulle istedenfor ta sikte på smertelindring. Dr. Day mente det ville komme store forandringer innenfor legeyrket.

Legene skulle knyttes til større sykehus, bli bedre teknikere, mens den private fastlegen som tidligere tok hånd om enkeltpasienten etterhvert skulle bli mer skjelden. Medisiner skulle kontrolleres hårdere. Kostnadene skulle økes slik at man var tvungen til å sykeforsikring, samtidig med at forsikringsfirmaene betalte mindre for den samme behandling enn private pasienter. Klinikker som i USA tilbød gratis behandling skulle for det meste forsvinne.

Livet skulle gjøres vanskeligere og mer forvirrende for de eldre, slik at de skulle oppleve seg som overflødige og frivillig la seg avlive. Underholdning skulle brukes som et middel til påvirkning, først og fremst av de unge (da de eldre er vanskeligere å påvirke). Liksom sex skulle også vold gjøres grovere og vises detaljert for å destabilisere oss og gjøre det lettere å akseptere døden og venne oss til at det overalt er sårede, lemlestede og døde.

Utdanningssystemet skulle omstruktureres. Det skulle bli et middel til indoktrinering. Studentene skulle tilbringe mer tid i skolen, men «de skulle ikke lære seg noe». Det skulle bli et måte å minimere fritiden. Spontane aktiviteter skulle først og fremst skje i skolen. På de bedre skolene skulle konkurransen bli hardere og læreplanen forseres «for å påskynde evolusjonen».

Studiene skulle spesialiseres istedenfor å gi en bred utdannelse, og tilgangen til informasjon utenfor det egne studium, skulle begrenses. Gjennom hele livet skulle det alikevel stadig vekk finnes ny informasjon som man måtte lære seg for å skjønne hva som foregikk – hvis ikke var man blitt for gammel og da var tiden kommet til å melde seg ut.

Omskriving av klassikerne

De litterære klassikere skulle undergå forandringer, innimellom skal det skje små omskrivninger, «Visse bøker kommer til å forsvinne fra bibliotekene.» På et senere tidspunkt skal ikke alle få lov til å eie bøker. Rikdom representerer makt og skal derfor begrenses til noen få. Inflasjon, renter og skatter skal gjøre det vanskelig for vanlige folk å spare penger til finansiell uavhengighet.


Min kommentar: Det er disse kretser som er bevisst hva kunnskap og innsikt egentlig betyr. Derfor omskriver de bøker, på umerkelig vis, dvs vi merker det ikke. Vi bør sjekke bibelen godt, særlig bibelhistorie fra GT. Dette er grunnen til at de brenner bøker, ødelegger boksamlinger, knuser universitetsbibliotek, forskningssteder (Al Quaida på jakt etter historiske dokument i Timbuktu Universitet, etter min mening var de ute i oppdrag fra de samme kretser; hør podcast med forfatter Tomm Kristiansen, her) eller ødelegger de innenfra, ved infiltrasjon som i Norge. Dette er grunnen til at Facebook, Youtube og Google har utviklet de mest utbroderte og finjusterte IT-algoritmer for å sile vekk uønskede kommentarer eller innhold som kan peke på kunnskap som ikke skal være der, men uten at databrukeren skal merke noen ting. Den som tar seg tid å studere algoritmene ser at de på forbløffende vis er bygd systematisk opp på løgnaktige holdninger, gjennomgående.


Flere skal lokkes til å ta opp lån og kreditt – og til og med bruke mer enn de er istand til å betale tilbake, noe som skulle slå ut de som faller for en slik fristelse. Penger skal etterhvert bli elektroniske og blir ført opp på en konto. Det blir ett banksystem, de mange bankene forsvinner. Bankkort skal erstatte kontanter som betalingsmiddel, særlig ved større innkjøp, vilke dermed blir auomatisk registrert i et sentralt register. For å slippe å holde styr på alle slags kort, blir disse i første omgang erstattet med ett kort. Siste skritt blir en chip innoperert under huden.

De etterlatte ruinene av Packard-bygningene i Detroit, eid av den samme eliten, de søg ut ressursene og forduftet da skapet var tomt, de ryddet heller ikke dengang opp etter seg…foto video, her.

Privat eiendom skal forsvinne. Den eldre generasjonen som hadde råd å kjøpe eller bygge sine egne hus skal få beholde dem, men for den yngre generasjon blir kostnadene for bolig og finansiering gradvis for dyrt. Hus kommer til å bli stående tomme, men prisen kommer ikke til å synke særlig. En større del av befolkningen skal etterhvert tvinges inn i små leide leiligheter som ikke har plass til barn.

Majoriteten av leieboerne skulle da ikke ha særlig sympati for villaeierne som ble truffet av en ny oppfunnet eiendomsskatt. Senere vil menneskene tildeles en bolig og det skal bli vanlig at til og med ikke-familiemedlemmer skal kunne få bo der uten å få vite om man kan stole på dem. Amerikansk industri skal langsomt kveles og produksjonsindustrien, bilindustrien skal flyttes til utlandet.

Dette på grunn av flere ting: For at andre land skal kunne «komme på samme høyde», for å la andre land ta over miljø-ødeleggelsene, for å rive ned familiestrukturer blant industriarbeidere og tvinge dem å flytte og bli mer påvirkbare, for å skape en gjensidig avhengighet, hvor ulike deler av verden skulle ha ulike roller i produksjon og handel og bygge et samordnet globalt system.

USA skulle fortsatt være i sentrum av dette globale system. Biler skulle etterhvert bli mer like og vanskelig å skille fra hverandre, bare gjennom bilmerket. Fri konkurranse skulle ikke lenger finnes. Sluttmålet skulle være et nytt internasjonalt styrende organ med en verdensdomstol. Men skulle arbeide intensivt med å gi FN en større betydning. Mennesker skulle gradvis vennes til å frivillig avgi nasjonal suverenitet. Å nå frem til målet med verdensregjering skulle skje gennom trussel om krig. Folk skulle frivillig avgi sin nasjonale selstendighet for å oppnå fred.

Et annet mål var å blande alle religionene sammen for å skape en felles verdensreligion. Når den romersk-katolske kirke faller, kommer resten av kristenheten å følge etter. Visse vitenskapelige forskningsresultat har for å oppnå et ønsket resultat, blitt forfalsket, ifølge dr Day. Terrorisme skulle bli brukt i Europa og i andre deler av verden etter behov, for å overbevise folk om at verden var farlig hvis man ikke hadde de rette myndigheter på plass.

Sikkerhetsstaten fremfor noen, Kina, skapt av den samme internasjonale elite. Se video om sikkerhet i Kina, her.

Tyveri på sykehus og andre institusjoner skulle føre til at krav til sikkerhet ble øket, samt behov for bruk av ID for å kunne bevege seg i forskjellige bygninger. På et senere tidspunkt kunne chip bli sporet opp ved hjelp av radiosignaler.

Satsing på IT begynte å ta fart på denne tiden, bl.a. gjennom Venrock som ble startet av Laurence Rockefeller i 1969.

Idag kan PC , smarttelefoner og smarte TV-apparat brukes for å spionere på privatpersoner i deres hjem, samt bruk av overvåkningskamera ute og i butikker.

Ikke alle skulle være frie til å få reise. I fremtiden vil reiser kreve særskilt tillatelse og et implantert ID-chip. Få skal få eie våpen og jakt skal ikke være en legitim årsak til å få våpenlisens.

Matproduksjon skal stilles under sentral kontroll. Å dyrke egen mat skal via matproduksjons-sikkerhets-hensyn bli forbudt. «Vi kan eller kommer snart til å kunne kontrollere været», lovte dr. Day. Under vekstsesongen kan vi skape tørke slik at ingenting kommer å gro eller vi kan skape styrtregn under innhøstningen slik at åkrene blir for leirvassne til å få korn, poteter og grønnsaker inn under tak. At land skulle kunne bruke værvåpen mot hverandre, advarte til og med Klaus Schwab imot i boken “Shaping the Fourth Industrial Revolution”, kommenterer forfatteren Juri Lina.

Det nye totalitære globale systemet kommer antageligvis å innføres på en helg vinterstid, starter en fredags kveld og er et faktum på mandags morgen. Man regnet med i 1969 optimistisk å ha det nye globale systemet på plass til årtusenskiftet. Dr Day sa at det nye systemet kunne høres ut som kommunisme, men det var i virkeligheten mye verre. Ved innførselen av det nye systemet forventet man ingen motstand. Det finnes nemlig ingen plass for dissidenter. Personer som gjør motstand kommer ganske enkelt å forsvinne til særskilte steder, hvor de blir «tatt hånd om på en human måte», dvs ingen martyrer. Under betegnelsen The Great Reset ville man under en liksom-pandemi innflre den nye verdensorden. Ifølge forfatteren Juri Lina skal alt være gjennomført til 2025.


Dette foredrag fant sted i 1969, dr Day mente i 1969 at «alt var på plass og ingenting skal kunne stoppe oss nå,» alikevel først nå, 51 år (Pandemien ble erklært i 2020) senere, kjører de opp sine planer for fullt trykk gjennom EU, regjeringer og rikspolitikere, WEF, WHO og FN. Det går kanskje ikke så bra som de later som, jeg har inntrykk av at de skjelver i kneskålene, mon tro om marxistdemokratene denne gangen hadde gått opp på en scene som var altfor stor for dem? Jeg tror det; men vi må ikke gi oss ett eneste sekund. Trekk pusten. Det gjelder å holde trykket i motstanden oppe, det er en åndelig kamp; klatre opp og stå frem på de åndelige barrikader: Det dreier seg om erkjennelse.


Ihvertfall var George H.W. Bush ovenfor US Congress overbevist:…«when we are successful, and we will be», se video, her.


Originalintervju, en times intervju med dr Lawrence Dunegan fra 1997, her , video om innholdet, sett fra biblisk synspunkt, her. En transkript av intervjuet i pdf-format, 46 sider, her. Originalintervjuene 4 stk, Archive. org, kan høres, her. Boken til dr Lawrence Dunegan, The New Order Barbarians, kan lastes ned, her. Artikkeltekst oversatt fra Juri Linas bok, side 135-142, om Absurdistan – Sverige, kan kjøpes, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

3 2 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Janne
Janne
Anonym
3 måneder siden

Nå i 2024 har vel Russland trukket seg ut?
Det virket sånn på en tale Putin holdt, siste halvdel i 2023.
Han sa at metodene de bruker ikke er noe han syntes var riktig; tvang, løgn, og det å ta fra folk muligheten til billig energi. Han vet at det vil ta mange liv, og Putin er faktisk ikke et ondt menneske.

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

“Ødelegg kjernefamilien”
Men avisene er fulle av analyser av den siste militære framgangen til Ukraina

– Western intelligence agencies played a key part in preparing the Ukrainian operation, according to Mark Warner, the chair of the US Senate Intelligence Committee.

Legg til “Western training”, “Western funding”, “Western artillery and HIMARS”, “Western mercenaries” og “Western offisers” ..

Kort sagt ikke et sant ord fra den kanten.

« Forrige artikkel

Hva er demoner og hvem er de?

Neste artikkel »

Hva er en kvinne? En kontroversiell dokumentar

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x